Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice posouzení hladiny hluku z automobilové dopravy

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice posouzení hladiny hluku z automobilové dopravy"

Transkript

1 Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice posouzení hladiny hluku z automobilové dopravy Objednatel Adresa objednatele PROfi Jihlava spol. s r. o. Pod Příkopem 933/ Jihlava Číslo zakázky C Datum přijetí zakázky Datum provedení zkoušky Měření provedl Ing. Jan Randl Měření přítomen Ing. Jan Němec (Studio D akustika) Protokol vypracoval Ing. Jan Randl Interpretaci vypracoval Ing. Jan Němec Počet výtisků 3 Výtisk číslo E Vedoucí zkušebny Ing. František Dolejší Datum Všechna práva vyhrazena Obsah tohoto Protokolu o zkoušce je chráněn Autorským zákonem. Bez písemného svolení zpracovatele Studio D akustika s.r.o. se nesmí Protokol o zkoušce reprodukovat jinak než celý.

2 Obsah 1 Všeobecná část Předmět zkoušky Metodický předpis Standardy Pomocné standardy Strategie zkoušky Podmínky v době měření Použitá měřící zařízení a software Dokumentace Výsledková část Kalibrační bod A hranice pozemku RD Nádražní ulice Schéma měření Nejistota měření Výsledková část matematický model Kalibrace matematického modelu Hluk ze silniční dopravy po komunikaci III. třídy rok Hluk ze silniční dopravy rok 2017 III. třída (nový stav) Interpretace Požadavky Hlukové poměry Vyhodnocení Návrh opatření: Zajištění nuceného větrání a neprůzvučnosti obvodového pláště Navržení protihlukové stěny Závěr Tabulky Tab. 1: Klimatické podmínky v době měření... 5 Tab. 2: Měřicí zařízení a software... 5 Tab. 3: Výsledky měření (kalibrační bod A)... 9 Tab. 4: Výsledky sčítání intenzity dopravy (po jednotlivých hodinách) Tab. 5: Výsledky sčítání intenzity dopravy (celkové hodnoty) Tab. 6: Porovnání hodnot v měřících bodech Tab. 7: Silniční doprava Hluk 2 m před fasádou akusticky chráněných objektů Tab. 8: Silniční doprava Hluk 2 m před fasádou akusticky chráněných objektů Tab. 9: Tabulka rozdílů hluku na komunikaci III/12826 před a po realizaci plánované komunikace ve 2 m Tab. 10: Tabulka rozdílů hluku na komunikaci III/12826 před a po realizaci plánované komunikace ve 4 m Tab. 11: Silniční doprava Hluk 2 m před fasádou akusticky chráněných objektů po realizaci protihlukové stěny Seznam obrázků Obr. 1: Umístění plánované komunikace... 6 Obr. 2: Katastrální mapa... 7 Obr. 3: Koordinační situace... 8 Obr. 4: Schéma měření Strana 2 z celkových 30 stran

3 Obr. 5: Pohled na sčítací bránu Obr. 6: Měřící bod A Obr. 7: stávající obslužná cesta plánované umístění příjezdové komunikace Obr. 8: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem Obr. 9: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem Obr. 10: Hladina akustického tlaku 2 m před fasádou 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem Obr. 11: Hladina akustického tlaku 2 m před fasádou 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem Obr. 12: Označení výpočtových bodů v hlukových mapách Obr. 13: Nově navržená komunikace Obr. 14: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem Obr. 15: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem Obr. 16: Hladina akustického tlaku 2 m před fasádou 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem Obr. 17: Hladina akustického tlaku 2 m před fasádou 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem Obr. 18: Označení výpočtových bodů v hlukových mapách Obr. 19: Ilustrační fotografie protihlukových stěn Obr. 20: Ilustrační fotografie řešení protihlukové stěny (stěna + vrata) Obr. 21: Umístění protihlukové stěny Strana 3 z celkových 30 stran

4 1 Všeobecná část 1.1 Předmět zkoušky Posouzení hladiny hluku šířící se z automobilové dopravy v západní části obce Nová Včelnice před a po realizaci plánované příjezdové komunikace k průmyslové zóně. 1.2 Metodický předpis Standardy - ČSN ISO Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení - ČSN ISO Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí - ČSN ISO Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře - ČSN ISO Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 2: Obecná metoda výpočtu - ČSN EN :2001 Stavební akustika Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu prostoru - NMPB Routes 96 / XPS Prognóza dopravních výkonů a výhledové koeficienty pro období Pomocné standardy - Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů 1.3 Strategie zkoušky Plánovaná komunikace bude zajišťovat přístup k jednotlivým pozemkům průmyslové zóny umístěné na západním okraji obce Nová Včelnice. Součástí výstavby bude vybudování obousměrné komunikace, chodníků po obou stranách, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Stavba se bude nacházet na parcelách 210/22 (plně zastavěná) a 1133/6, 1434/1, 1502/1 (zastavěné pouze minimálně). Vzhledem k charakteru komunikace bylo zvoleno 1 hodinové kalibrační měření u nejbližšího chráněného objektu včetně 24 hodinové sčítání intenzity dopravy na komunikaci III/12826 (úsek mezi vlakovým nádražím a komunikací I/34). Intenzita dopravy komunikace I/34 převzata z celostátního sčítání ŘSD. Naměřené a nasčítané hodnoty byly použity pro výpočet matematického modelu hlukové zátěže v dané lokalitě. Strana 4 z celkových 30 stran

5 1.3.1 Podmínky v době měření Měření proběhlo od 10:13 do 11:13 dne Povrch komunikací I/34 i III/12826 suchý, rovný a bez výmolů. Sčítání intenzity dopravy probíhalo od 10:00 dne do 11:00 dne Datum a čas :13-11:13 Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu Tlak vzduchu 12 C 57 % 1024 hpa jasno Tab. 1: Klimatické podmínky v době měření Oblačnost Vítr Vozovka do 0.4 m/s (nárazově) Suchá 1.4 Použitá měřící zařízení a software Název a typ (včetně softwarového vybavení) Výrobní číslo Platnost ověření Číslo ověřovacího listu Modulový přesný analyzátor Brüel & Kjaer typ OL Měřící mikrofon Brüel & Kjaer typ OL Akustický kalibrátor Brüel & Kjaer typ KL Laserový dálkoměr Leica N Metrologická stanice EUROPE SUPLIES WS N5 V ANM Sčítací brána SIERZEGA SR Tab. 2: Měřicí zařízení a software Metrologická správnost a návaznost je doložena příslušnou dokumentací v archívu laboratoře a může být na žádost předložena. Provozní kalibrace zvukoměrné techniky byla provedena před a po měření. Výsledky měření platí pouze pro dané místo, podmínky a čas měření, které jsou uvedeny v tomto protokolu o měření. Hodnoty byly naměřeny hlukovým analyzátorem Brüel & Kjaer Měřicí přístroj byl nastaven do režimu Záznam s periodou ukládání 1 sekunda, vč. záznamu zvuku. Naměřené hodnoty byly uloženy do paměti měřicího přístroje. Jednotlivé hlukové události byly označovány a nesouvisející hluk s měřeným hlukem (hovor lidí, štěkot psů, atd.) byl vyloučen při zpracování na počítači programem Brüel & Kjaer Evaluátor typ Výpočty hluku byly provedeny v programu IMMI /2016 firmy Wölfel. Strana 5 z celkových 30 stran

6 1.5 Dokumentace Obr. 1: Umístění plánované komunikace Strana 6 z celkových 30 stran

7 Aktuální výpisy z KN nejbližších objektů k. ú. Nová Včelnice [705322] (platné v době zpracování akustického posudku): Označení v hlukovýc h mapách Parcela číslo č. p. Způsob využití, druh pozemku Objekt k bydlení Rodinný dům Rodinný dům Poznámka 1 2 Obr. 2: Katastrální mapa 3 Strana 7 z celkových 30 stran

8 Obr. 3: Koordinační situace Strana 8 z celkových 30 stran

9 2 Výsledková část 2.1 Kalibrační bod A hranice pozemku RD Nádražní ulice 189 Popis místa měření - objekt: RD Nádražní ulice 189, Nová Včelnice - GPS souřadnice: N, E - umístění mikrofonu: 7.0 (± 0.1) m od severozápadního rohu RD, ve výšce 4.0 (± 0.1) m nad terénem, osa mikrofonu směrována kolmo proti plánované komunikaci (stávající obslužná cesta) Charakteristika zdroje hluku - automobilová doprava po komunikaci I/34 (asfaltový povrch bez výmolů, rovná a suchá vozovka, průměrná rychlost vozidel km/h) v době měření projelo 187 OA a 57 TNA dominantní zdroj hluku - automobilová doprava po komunikaci III/12826 (asfaltový povrch bez výmolů, rovná a suchá vozovka, průměrná rychlost vozidel km/h) v době měření projelo 55 OA a 6 TNA Fyzikální charakter hluku - proměnný hluk v proměnném pozadí Výsledky měření Název události Automobilová doprava (komunikace I34 + III/12826) Začátek měření :13:22 Délka měření L Aeq,T L AF1% L AF5% L AF50% L AF90% (hh:mm:ss) db db db db db 1:00: Tab. 3: Výsledky měření (kalibrační bod A) Strana 9 z celkových 30 stran

10 Sčítání intenzity dopravy Sčítání vozidel Komunikace III/12826 (úsek mezi vlakovým nádražím a komunikací I/34) Začátek měření OA TNA 6:00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: Tab. 4: Výsledky sčítání intenzity dopravy (po jednotlivých hodinách) Sčítání vozidel Komunikace III/12826 (úsek mezi vlakovým nádražím a komunikací I/34) OA TNA Den Noc Tab. 5: Výsledky sčítání intenzity dopravy (celkové hodnoty) Umístění sčítací brány - poloha GPS: N, E - umístění radaru: sloup značky dej přednost v jízdě na pravé straně komunikace (směr jízdy z obce na křižovatku komunikací III/12826 a I/34) - datum a čas montáže: :00 hod. - datum a čas demontáže: :00 hod. Strana 10 z celkových 30 stran

11 2.2 Schéma měření kalibrační bod A Obr. 4: Schéma měření Strana 11 z celkových 30 stran

12 Fotodokumentace Obr. 5: Pohled na sčítací bránu Obr. 6: Měřící bod A Obr. 7: stávající obslužná cesta plánované umístění příjezdové komunikace 2.3 Nejistota měření Celková nejistota měření ve venkovním prostoru byla stanovena kvalifikovaným odhadem: = 2.0 db. (celková nejistota měření = 2.0 db je parametr, který rozšiřuje naměřenou hodnotu na oblast, v níž se nachází s 95 % pravděpodobností správná hodnota). Strana 12 z celkových 30 stran

13 3 Výsledková část matematický model 3.1 Kalibrace matematického modelu Na základě výše uvedeného měření hladin hluku (viz kapitola 2. Výsledková část) byly kalibrovány hlukové mapy z automobilové dopravy. Přesnost matematického modelu: Označení bodu Naměřená hodnota LAeq,T [db] Nakalibrovaná hodnota LAeq,T [db] Rozdíl [db] A 60,0 60,0 0,0 Tab. 6: Porovnání hodnot v měřících bodech 3.2 Hluk ze silniční dopravy po komunikaci III. třídy rok 2017 Vstupní data pro výpočet hluku z dopravy po komunikaci jsou přepočtené hodnoty dle TP 225 a prognóz dopravních výkonů a výhledových koeficientů pro období , z nasčítaných hodnot ve dnech 19. a Nasčítaná doprava [počet vozidel /24 hodin] Číslo silnice Číslo úseku TNA (těžká vozidla) OA (osobní vozidla + motocykly) III/ Přepočtená doprava roční průměr denních intenzit RPDI [počet vozidel /24 hodin] na základě TP189: Číslo silnice Číslo úseku TNA (těžká vozidla) OA (osobní vozidla + motocykly) III/ Podíl intenzity dopravy v nočním období (22:00 6:00) z celodenní intenzity dopravy pro jednotlivé druhy vozidel: Číslo silnice TNA Pnoc [%] OA Pnoc [%] III/ ,57 7,85 Strana 13 z celkových 30 stran

14 Silniční doprava komunikace III/12826 Rok 2017 Hluková mapa 6 22 hodin LAeq,16h /db/ Izofony ve výšce 4 m nad terénem. Obr. 8: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem Strana 14 z celkových 30 stran

15 Silniční doprava komunikace III/12826 Rok 2017 Hluková mapa 22 6 hodin LAeq,8h /db/ Izofony ve výšce 4 m nad terénem. Obr. 9: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem Strana 15 z celkových 30 stran

16 Silniční doprava komunikace III/12826 Rok 2017 Hladina hluku 6 22 hodin LAeq,16h /db/ Hladina akustického tlaku 4 m před fasádou nejbližších chráněných objektů ve výšce 4 m nad terénem. Obr. 10: Hladina akustického tlaku 2 m před fasádou 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem Strana 16 z celkových 30 stran

17 Silniční doprava komunikace III/12826 Rok 2017 Hladina hluku 22 6 hodin LAeq,8h /db/hladina akustického tlaku 2 m před fasádou nejbližších chráněných objektů ve výšce 4 m nad terénem. Obr. 11: Hladina akustického tlaku 2 m před fasádou 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem Strana 17 z celkových 30 stran

18 Param.: d = 2.00 m Lmin = 5.0 m Lmax = 10.0 m Hluk 2 m před fasádou Dům Číslo bodu Fasáda H = 2 m H = 4 m 6-22 hodin 22-6 hodin 6-22 hodin 22-6 hodin LAeq,16h /db/ LAeq,8h /db/ LAeq,16h /db/ LAeq,8h /db/ 1 1 jih jih východ východ východ západ západ západ sever sever západ sever západ jih jih východ východ sever západ západ jih jih východ východ sever Tab. 7: Silniční doprava Hluk 2 m před fasádou akusticky chráněných objektů Červeně jsou vyznačeny body, kde je hluk 2 m před fasádou posuzovaného objektu z hlediska hluku z dopravy nadlimitní dle požadavků NV 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Limit pro hluk z automobilové dopravy po komunikaci III. třídy - LAeq,16h = 55 db a LAeq,8h = 45 db. Obr. 12: Označení výpočtových bodů v hlukových mapách Strana 18 z celkových 30 stran

19 3.3 Hluk ze silniční dopravy rok 2017 III. třída (nový stav) Novým stavem je zrealizování nové příjezdové komunikace do průmyslové zóny Nová Včelnice. Po této komunikaci bude denně projíždět 40 OA (z nich maximálně 5 OA v době noční) a 20 TNA (všechny v době denní). A stávající komunikace III/12826 navýšená o 40 OA a 20 TNA (vozidla přijíždějící na novou komunikaci). Vstupní data pro výpočet hluku z dopravy: - po komunikaci III/12826 jsou intenzity automobilové dopravy nasčítané ve dnech 19. a a přepočtené dle TP OA a 20 TNA dle nové komunikace - Nová komunikace: 40 OA (z nich maximálně 5 v době noční) a 20 TNA (uvažovaná rychlost po komunikaci je 20 km/h) Celoroční průměrná intenzita [počet vozidel /24 hodin] : Číslo silnice Číslo úseku TNA (těžká vozidla) OA (osobní vozidla + motocykly) III/ Nová komunikace Podíl intenzity dopravy v nočním období (22:00 6:00) z celodenní intenzity dopravy pro jednotlivé druhy vozidel: Číslo silnice TNA Pnoc [%] OA Pnoc [%] III/ ,57 7,78 Nová komunikace 0,00 6,25 Obr. 13: Nově navržená komunikace Strana 19 z celkových 30 stran

20 Silniční doprava nový stav Hluková mapa 6 22 hodin LAeq,16h /db/ Izofony ve výšce 4 m nad terénem. Obr. 14: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem Strana 20 z celkových 30 stran

21 Silniční doprava nový stav Hluková mapa 22 6 hodin LAeq,8h /db/ Izofony ve výšce 4 m nad terénem. Obr. 15: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem Strana 21 z celkových 30 stran

22 Silniční doprava nový stav Hladina hluku 6 22 hodin LAeq,16h /db/ Hladina akustického tlaku 2 m před fasádou nejbližších chráněných objektů ve výšce 4 m nad terénem. Obr. 16: Hladina akustického tlaku 2 m před fasádou 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem Strana 22 z celkových 30 stran

23 Silniční doprava nový stav Hladina hluku 22 6 hodin LAeq,8h /db/ Hladina akustického tlaku 2 m před fasádou nejbližších chráněných objektů ve výšce 4 m nad terénem. Obr. 17: Hladina akustického tlaku 2 m před fasádou 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem Strana 23 z celkových 30 stran

24 Param.: d = 2.00 m Lmin = 5.0 m Lmax = 10.0 m Hluk 2 m před fasádou Dům Číslo bodu Fasáda H = 2 m H = 4 m 6-22 hodin 22-6 hodin 6-22 hodin 22-6 hodin LAeq,16h /db/ LAeq,8h /db/ LAeq,16h /db/ LAeq,8h /db/ 1 1 jih 48,7 39,2 48,7 39,2 2 jih 44,2 34,6 44,3 34,7 3 východ 52,4 41,9 52,4 41,9 4 východ 55,0 45,0 54,9 44,8 5 východ 56,2 46,4 56,1 46,2 6 západ 57,9 48,2 57,8 48,0 7 západ 56,7 47,0 56,6 46,9 8 západ 54,5 45,0 54,5 44,9 2 1 sever 57,8 48,1 57,7 48,0 2 sever 57,9 48,2 57,8 48,1 3 západ 55,8 45,5 55,8 45,4 4 sever 54,5 44,3 54,5 44,2 5 západ 53,4 43,0 53,4 43,0 6 jih 34,1 24,3 35,1 25,5 7 jih 38,7 29,8 39,1 30,1 8 východ 52,6 42,8 52,6 42,7 9 východ 54,4 44,7 54,4 44,7 3 1 sever 57,5 48,2 57,4 48,1 2 západ 54,9 45,1 54,9 45,1 3 západ 41,2 31,6 41,4 31,9 4 jih 41,2 31,8 41,4 32,0 5 jih 44,4 35,9 44,3 35,7 6 východ 52,4 43,3 52,3 43,2 7 východ 54,6 45,5 54,5 45,4 8 sever 57,4 48,2 57,3 48,1 Tab. 8: Silniční doprava Hluk 2 m před fasádou akusticky chráněných objektů Červeně jsou vyznačeny body, kde je hluk 2 m před fasádou posuzovaného objektu z hlediska hluku z dopravy nadlimitní dle požadavků NV 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Limit pro hluk z automobilové dopravy po komunikaci III. třídy - LAeq,16h = 55 db a LAeq,8h = 45 db. Obr. 18: Označení výpočtových bodů v hlukových mapách Strana 24 z celkových 30 stran

25 4 Interpretace 4.1 Požadavky Hlukové poměry 30 odst. 3 zákona 258/2000 Sb. (3) Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků 32b) a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti 77) ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti 77) ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis. 32b) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 77) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Aby byly splněny požadavky nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, bude nutné dodržet následující: - nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeqT s výjimkou hluku z leteckého provozu ve venkovním prostoru situovaném v okolí silnic III. třídy, místních komunikací III. třídy a účelových komunikací je v následující tabulce: LAeq,T Způsob využití území /db/ LAeq,T /db/ v době 6-22 hod v době 22-6 hod stavby pro bydlení Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku se pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu stanoví pro celou denní a noční dobu. Pro účely územního plánování se vyjadřuje 24-hodinovou dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ldvn a noční dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ln. Nejvyšší přípustné dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn a Ln se číselně rovnají nejvyšším přípustným ekvivalentním hladinám akustického tlaku LAeq T pro denní a noční dobu. Strana 25 z celkových 30 stran

26 4.2 Vyhodnocení Tabulky rozdílů hladin hluku pro komunikace III/12826 pro rok 2017 a rok 2017 po vybudování plánované komunikace Výška H = 2 m Dům Číslo bodu Fasáda Rok 2017 Rok 2017 po realizaci nové komunikace Rozdíl (2017 po realizaci nové komunikace 2017) 6 22 hodin 22 6 hodin 6 22 hodin 22 6 hodin 6 22 hodin 22 6 hodin LAeq,16h /db/ LAeq,8h /db/ LAeq,16h /db/ LAeq,8h /db/ LAeq,16h /db/ LAeq,8h /db/ 1 1 jih ,7 39,2 1,1 0,4 2 jih ,2 34,6 1,2 0,3 3 východ ,4 41,9 2,1 0,3 4 východ ,0 45,0 1,8 0,4 5 východ ,2 46,4 1,5 0,3 6 západ ,9 48,2 1,4 0,3 7 západ ,7 47,0 1,3 0,3 8 západ ,5 45,0 1,2 0,4 2 1 sever ,8 48,1 1,2 0,1 2 sever ,9 48,2 1,2 0,1 3 západ ,8 45,5 1,9 0,2 4 sever ,5 44,3 1,9 0,3 5 západ ,4 43,0 2,0 0,2 6 jih ,1 24,3 1,4 0,2 7 jih ,7 29,8 0,3 0,0 8 východ ,6 42,8 1,3 0,1 9 východ ,4 44,7 1,1 0,1 3 1 sever ,5 48,2 0,7 0,0 2 západ ,9 45,1 1,3 0,1 3 západ ,2 31,6 1,3 0,3 4 jih ,2 31,8 1,1 0,2 5 jih ,4 35,9 0,1 0,0 6 východ ,4 43,3 0,5 0,0 7 východ ,6 45,5 0,5 0,0 8 sever ,4 48,2 0,6 0,0 Tab. 9: Tabulka rozdílů hluku na komunikaci III/12826 před a po realizaci plánované komunikace ve 2 m Výška H = 4 m Dům Číslo bodu Fasáda Rok 2017 Rok 2017 po realizaci nové komunikace Rozdíl (2017 po realizaci nové komunikace 2017) 6 22 hodin 22 6 hodin 6 22 hodin 22 6 hodin 6 22 hodin 22 6 hodin LAeq,16h /db/ LAeq,8h /db/ LAeq,16h /db/ LAeq,8h /db/ LAeq,16h /db/ LAeq,8h /db/ 1 1 jih ,7 39,2 1,1 0,4 2 jih ,3 34,7 1,2 0,4 3 východ ,4 41,9 2,2 0,3 4 východ ,9 44,8 1,7 0,3 5 východ ,1 46,2 1,6 0,3 6 západ ,8 48,0 1,4 0,3 7 západ ,6 46,9 1,3 0,3 8 západ ,5 44,9 1,3 0,3 2 1 sever ,7 48,0 1,2 0,1 2 sever ,8 48,1 1,3 0,2 3 západ ,8 45,4 2,0 0,2 Strana 26 z celkových 30 stran

27 4 sever ,5 44,2 1,9 0,3 5 západ ,4 43,0 2,0 0,3 6 jih ,1 25,5 1,3 0,2 7 jih ,1 30,1 0,4 0,0 8 východ ,6 42,7 1,3 0,1 9 východ ,4 44,7 1,2 0,1 3 1 sever ,4 48,1 0,8 0,1 2 západ ,9 45,1 1,3 0,1 3 západ ,4 31,9 1,2 0,3 4 jih ,4 32,0 1,1 0,3 5 jih ,3 35,7 0,0 0,1 6 východ ,3 43,2 0,5 0,0 7 východ ,5 45,4 0,5 0,1 8 sever ,3 48,1 0,6 0,1 Tab. 10: Tabulka rozdílů hluku na komunikaci III/12826 před a po realizaci plánované komunikace ve 4 m Posuzovanými objekty jsou 3 rodinné domy u komunikace III/ Na základě výše uvedeného je patrné, že komunikace III/12826 je nadlimitní za stávajícího stavu a po realizaci projektu Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice dojde k navýšení hladiny hluku z dopravy po komunikaci III. třídy (v rozmezí 0,0 až 2,2 db). 4.3 Návrh opatření: Pro splnění požadavků NV 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů je nutné zajistit opatření. Níže jsou navrženy dvě možnosti řešení (nucené větrání a neprůzvučnost obvodového pláště nebo výstavba protihlukové stěny). Při splnění jedné z těchto dvou možností, bude projekt Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice vyhovující z hlediska nařízení vlády 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN Zajištění nuceného větrání a neprůzvučnosti obvodového pláště Červeně jsou vyznačeny body v tab. č. 8 na straně č. 24, kde je hluk 2 m před fasádou posuzovaného objektu z hlediska hluku z dopravy nadlimitní dle požadavků NV 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Větrání akusticky chráněných místností, před jejichž okny nejsou splněny stanovené hygienické limity, musí být zajištěno pomocí nuceného větrání tak, aby bylo zaručeno dostatečné množství čerstvého vzduchu a byla zde odpovídající vlhkost a teplota bez otevírání zmíněných oken. Na základě hluku 2 m před fasádou posuzovaného objektu, musí být dodržena minimální požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště dle ČSN : Okna, dveře Zdivo Fasáda R w /db/ R tr,w /db/ R tr,w /db/ Všechny fasády R tr,w = Rw + Ctr / db/ minimálně požadovaná laboratorní neprůzvučnost plné části obvodového pláště stavby Požadavek na okna: Fasáda Požadovaná neprůzvučnost oken R tr,w /db/ TZI oken Všechny fasády min Strana 27 z celkových 30 stran

28 Hodnoty vážené neprůzvučnosti oken a dveří deklaruje výrobce (dodavatel) atestem o zkoušce o měření vážené neprůzvučnosti oken včetně rámu dle ČSN EN ISO ;2;3;4 a 5 nebo in situ dle ČSN EN ISO , jenž je nutno doložit ke kolaudaci Navržení protihlukové stěny Pro splnění limitů nařízení vlády je navržena protihluková stěna. Navržená protihluková stěna se nachází na severní hranici pozemků 1138, 1137/1 a části 1120/5 viz obr. č. 21. Výška protihlukové stěny 3 m. Protihluková stěna se skládá ze stěnového panelu, sloupků a základů. Stěnové panely jsou standardně vyráběny v tl mm o plošné hmotnosti kg/m 2. Např. protihlukové stěny Faseton ( nebo výstavba stěny z tvárnic z mezerovitého betonu ( Obr. 19: Ilustrační fotografie protihlukových stěn Vstupní branky a vrata musí být plné a musí být vyřešeny detaily u napojení na protihlukovou stěnu aby nedocházelo i šíření hluku v těchto místech. Obr. 20: Ilustrační fotografie řešení protihlukové stěny (stěna + vrata) Strana 28 z celkových 30 stran

29 25 m 1138 Obr. 21: Umístění protihlukové stěny Param.: d = 2.00 m Lmin = 5.0 m Lmax = 10.0 m Hluk 2 m před fasádou Dům Číslo bodu Fasáda H = 2 m H = 4 m 6-22 hodin 22-6 hodin 6-22 hodin 22-6 hodin LAeq,16h /db/ LAeq,8h /db/ LAeq,16h /db/ LAeq,8h /db/ 1 1 jih jih východ východ východ západ západ západ sever sever západ sever západ jih jih východ východ Strana 29 z celkových 30 stran

30 3 1 sever západ západ jih jih východ východ sever Tab. 11: Silniční doprava Hluk 2 m před fasádou akusticky chráněných objektů po realizaci protihlukové stěny Dle výsledků v tabulce č. 11 je nadlimitní pouze hodnota ve 4 m nad terénem v bodě č. 6 u RD1, kde se ale nenachází akusticky chráněné místnosti. Při realizaci protihlukové stěny, budou tedy splněny limity dle nařízení vlády 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 5 Závěr Tento protokol řeší jen hluk pronikající do vybraných bodů z vybraných zdrojů. Ostatní zdroje hluku tento protokol neřeší. Proti obsahu protokolu lze podat stížnost do šesti měsíců od jeho převzetí zákazníkem. Námitky a stížnosti se podávají písemně Zkušebna je oprávněna užívat odkaz na dohodu o vzájemném uznávání zkoušek a logo MRA ILAC (Mutal Recognition Arrangement International Laboratory Accreditation Cooperation. Dohoda o vzájemném uznávání Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří). Razítko Dne Ing. František Dolejší vedoucí laboratoře Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu těchto zkoušek. Bez písemného svolení laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý Konec protokolu o zkoušce Strana 30 z celkových 30 stran

Letiště Písek - Krašovice

Letiště Písek - Krašovice Letiště Písek - Krašovice Kontrolní měření hladiny hluku z provozu letiště v obci Topělec Objednatel Adresa objednatele Primoco UAV SE Výpadova 1563/29f 153 00 Praha Číslo zakázky 19014344 Datum přijetí

Více

Územní studie Kounická Český Brod

Územní studie Kounická Český Brod Územní studie Kounická Český Brod TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHY 01/2018 Územní studie Kounická Český Brod Město Český Brod Husovo náměstí 70, 282 01, Český Brod GeddesKaňka, s.r.o. Pod Hybšmankou 19, 150 00 Praha

Více

Hluková mapa města Tábor Hluk z letecké dopravy

Hluková mapa města Tábor Hluk z letecké dopravy Hluková mapa města Tábor Hluk z letecké dopravy Objednatel Adresa objednatele Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Číslo zakázky 17012022 Datum přijetí zakázky 2017-03-13 Datum provedení zkoušky

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE k projektu Zateplení a VZT s rekuperací tepla DPS, Družby 1471/9 v Duchcově z hlediska

Více

Hluková mapa města Tábor sčítání intenzity a měření hladiny hluku z automobilové dopravy

Hluková mapa města Tábor sčítání intenzity a měření hladiny hluku z automobilové dopravy Hluková mapa města Tábor sčítání intenzity a měření hladiny hluku z automobilové dopravy Objednatel Adresa objednatele Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Číslo zakázky 17012022 Datum přijetí zakázky

Více

Hluková mapa města Tábor měření hladiny hluku ze železniční dopravy

Hluková mapa města Tábor měření hladiny hluku ze železniční dopravy Protokol o zkoušce č. L41 Hluková mapa města Tábor měření hladiny hluku ze železniční dopravy Objednatel Adresa objednatele Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Číslo zakázky 17012022 Datum přijetí

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. č.p. 80, k.ú. Netřebice u Nymburka Posouzení hluku z provozu tepelného čerpadla

AKUSTICKÁ STUDIE. č.p. 80, k.ú. Netřebice u Nymburka Posouzení hluku z provozu tepelného čerpadla Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4 greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz číslo dokumentu: revize: AKUSTICKÁ STUDIE zpracoval: spolupracoval: ověřil: schválil: Ing. Ondřej Smrž Václav Šulc

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stávající výtahové šachty na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice,

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění počáteční akustické situace z provozu dopravy, ověření výpočtového modelu podklad pro zpracování akustického posouzení.

Více

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb.

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Porada pracovníků měst a obcí 28. června 2016 MUDr. Libuše Jůvová libuse.juvova@khshk.cz Krajská hygienická stanice Královéhradeckého

Více

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění počáteční akustické situace z provozu dopravy, ověření výpočtového modelu podklad pro zpracování akustického posouzení.

Více

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY HLUKOVÁ STUDIE pro Územní studii OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY MODŘICE Vypracoval Ing. Rostislav Košťál, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby červen 2017 1 Předmětem hlukové studie je posouzení hlukových

Více

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1 Protokol o měření hluku č.: 14/16 Strana č.: 2 Obsah: 1. Situace měřících míst... 2 2. Použitá měřící souprava... 4 3. Metoda a podmínky měření... 4 4. Citace předpisů... 6 5. Popis měření... 6 6. Popis

Více

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Zakázka číslo: 2017-012527-JP/01 Protokol o zkoušce Měření hluku Palackého třída, náměstí Jana Pernera Pardubice Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Zdroje hluku: Místa měření: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění stávající akustické situace s ohledem na dopravu v obci Pavlov. Měření slouží jako podklad

Více

Hluková mapa města Tábor

Hluková mapa města Tábor www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 Hluková mapa města Tábor Hluk z automobilové dopravy Objednatel Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Číslo zakázky

Více

AKUSTICKÉ CENTRUM. Stavba logistického areálu Goodman Zdiby Logistics Centre Zdiby. Zakázka č Datum vydání:

AKUSTICKÉ CENTRUM. Stavba logistického areálu Goodman Zdiby Logistics Centre Zdiby. Zakázka č Datum vydání: Subjekt autorizovaný Státním zdravotním ústavem č. A0050100615 ze dne 28.5.2015 k výkonu autorizovaného měření hluku dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

spol. s r.o. Zlín Útvar Měření emisí a pracovního prostředí Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

spol. s r.o. Zlín Útvar Měření emisí a pracovního prostředí Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 EKOME spol. s r.o. Zlín Útvar emisí a pracovního prostředí Zkušební laboratoř č. 1522 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Počet listů: 27 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 383 Protokol o zkoušce

Více

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol schválil: Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608 Mgr. Daniel Musil,

Více

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť)

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017 pro záměr Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) Zadavatel: Yaqoub Y. A. M. Alradhwan b 2 s3 H68 Bayan Kuvajtský stát Zakázka č. 358/2017 Datum zpracování: 24.

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

Akustická studie z nákladní dopravy CARTHAMUS a.s. Přísečná, nová obslužná komunikace

Akustická studie z nákladní dopravy CARTHAMUS a.s. Přísečná, nová obslužná komunikace EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Akustická studie z nákladní dopravy CARTHAMUS a.s. Přísečná, nová obslužná komunikace Akustické

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí Havlíčkova ul. 26, 412 01 Litoměřice Tel./Fax: 416-742981 http://www.revita.cz E-mail: info@revita.cz ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č. 2977-S34-12 Předmět posouzení : Výstavba RD

Více

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Akustika Brod s.r.o. Zkušební laboratoř Žižkova 1667 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 28786360 Tel./Fax: +420 569 431 983 GSM: +420 602 558 756 GSM: +420 605 261 729 E-mail: info@akustikabrod.cz

Více

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, 783 01 Olomouc, tel: 585433141,IČ: 65907850 S T U D I E M o d e l o v ý v ý p o č e t hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž okolí ulice Ďáblická v letech 2000 a 2017

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž okolí ulice Ďáblická v letech 2000 a 2017 Stránka 1 z 15 AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P41-17 AKUSTICKÝ POSUDEK v letech 2000 a 2017 Objednatel: Zpracovatel: Městská část Praha-Ďáblice Květnová 553/52 182 02 Praha 8 IČ: 002 31 266 DIČ: CZ00231266 Ing.

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2 strana: 1 z počtu: 12 stran č. protokolu: A-2013-0-31 Praha 9 - Letňany, Novosvětská 188, 199 00 286 920 966, mobil: 602 385 914, fax: 286 920 966, e- mail : milos.mertl@mertlakustika.cz Pracoviště s osobou

Více

INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem, PSČ IČO DIČ CZ

INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem, PSČ IČO DIČ CZ INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01 IČO 27487270 DIČ CZ27487270 Zkušební laboratoř č. 1350 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Jedn. zn. Zkušební

Více

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity Objednatel: Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice Zpracovatel: Ing. Aleš Kaluža, Nár. odboje 283,

Více

VYJÁDŘENÍ. Palackého třída, náměstí Jana Pernera, Pardubice. Měření hluku z dopravy porovnání výsledků zkoušek

VYJÁDŘENÍ. Palackého třída, náměstí Jana Pernera, Pardubice. Měření hluku z dopravy porovnání výsledků zkoušek VYJÁDŘENÍ Objekt: Akce: Zakázka číslo: Palackého třída, náměstí Jana Pernera, Pardubice Měření hluku z dopravy porovnání výsledků zkoušek 2017-012527-JP/02 Objednatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 Zpráva o měření hluku Řešitel: EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská

Více

Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov

Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov Akustická studie Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov Investor, objednatel: František Dvořák Rácov 588 Batelov Datum zpracování: březen duben 2011 Počet výtisků: 3 Výtisk č. 1 Počet příloh: 0 Zpracoval:

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž městské části Praha - Ďáblice Předběžné vyhodnocení Rok 2018

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž městské části Praha - Ďáblice Předběžné vyhodnocení Rok 2018 Stránka 1 z 11 AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P29-18 AKUSTICKÝ POSUDEK Hluková zátěž městské části Praha - Ďáblice Předběžné vyhodnocení Rok 2018 Objednatel: Zpracovatel: Ing. Josef Drahota J.D.S. Životní prostředí

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy VacL. Akustická studie. Zpracováno v období: Září 2012.

Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy VacL. Akustická studie. Zpracováno v období: Září 2012. Zakázka číslo: 2012-011524-VacL Akustická studie Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy Zpracováno v období: Září 2012 BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5, FAX:

Více

Zpráva o měření hlukové zátěže vybraných venkovních chráněných prostorů a venkovních chráněných prostorů staveb v Praze 12 - Komořanech

Zpráva o měření hlukové zátěže vybraných venkovních chráněných prostorů a venkovních chráněných prostorů staveb v Praze 12 - Komořanech Zkušební laboratoř č. 1065 - akreditovaná ČIA * Ing. Josef Drahota J*D*S Životní prostředí - sekce hluku Na Staré silnici 194, 252 68 Kněževes u Prahy Tel.: 220 560 433, 220 561 648 Fax.: 220 561648 e-mail:

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

D35, 3507 Litomyšl Janov

D35, 3507 Litomyšl Janov EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D35, 3507 Litomyšl Janov Akustické posouzení Zakázkové číslo: 16.0221-01 EKOLA group, spol.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Akustická studie /1 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Objednatel: M-PROJEKT, nženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Vodní 1 2 00 Brno Datum zpracování: březen 2011 Počet výtisků: 5 Výtisk č.

Více

Příloha č. 6: P06_Hluková studie

Příloha č. 6: P06_Hluková studie Příloha č. : P0_Hluková studie HLUKOVÁ STUDIE ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací zpracovaná dle metodického návodu č. j. 2545/2010-OVZ-32.3-1.

Více

Protokol o měření č. 1805Z62

Protokol o měření č. 1805Z62 Zkušební laboratoř č. 475 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Tel.: 4 356, E-mail: bp.akustika@seznam.cz www.bpakustika.cz, IČO: 74 6 46 Protokol o měření č. 5Z6 Identifikace použité

Více

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Zpracovatel: EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové Název: Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

Více

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ Akustika Brod s.r.o. Zkušební laboratoř Tel./Fax: +420 569 431 983 Žižkova 1667 GSM: +420 602 558 756 580 01 Havlíčkův Brod GSM: +420 605 261 729 IČ: 28786360 E-mail: info@akustikabrod.cz Protokol o zkoušce

Více

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00 1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00 1.1 Obecné údaje 1.1.1 Intenzity dopravy Pozaďové intenzity automobilové dopravy a MHD na hlavních komunikacích v řešeném území byly čerpány

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

Akustická studie č. 63/14

Akustická studie č. 63/14 . Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 261 Akustická studie č. 63/14 Zákazník: Kovárna VIVA a.s. třída Tomáše Bati 5333 760 01 Zlín Název záměru: Kovárna Viva a.s. Výrobní hala 72/2 Místo záměru:

Více

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00 1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00 1.1 Obecné údaje 1.1.1 Doprava Intenzity dopravy na komunikační síti v řešeném území byly čerpány z výhledového modelového kartogramu intenzit

Více

Zpráva o monitorování hluku ze silničního provozu v Praze Ďáblicích

Zpráva o monitorování hluku ze silničního provozu v Praze Ďáblicích Zkušební laboratoř č. 1065 - akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 * Ing. Josef Drahota J*D*S Životní prostředí - sekce hluku Na Staré Silnici 194, 252 68 Kněževes u Prahy Tel.: 220 560

Více

Hluková mapa města Tábor hladiny hluku z průmyslových areálů

Hluková mapa města Tábor hladiny hluku z průmyslových areálů Protokol o zkoušce č. Hluková mapa města Tábor hladiny hluku z průmyslových areálů Objednatel Adresa objednatele Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Číslo zakázky 17012022 Datum přijetí zakázky

Více

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání Doplňující údaje: Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/2016 1.vydání v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MORAVIA CONSULT Olomouc,

Více

Příloha č. 10: Hluková studie

Příloha č. 10: Hluková studie Příloha č. 0: HLUKOVÁ STUDIE ve smyslu nařízení vlády č. 7/0 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací zpracovaná dle metodického návodu č. j. 45/00-OVZ-3.3-.. 00 pro hodnocení hluku

Více

Protokol o zkoušce č. 160/14

Protokol o zkoušce č. 160/14 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín Zkušební laboratoř č. 1007.1 akreditovaná ČIA

Více

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I Akustická studie dodatek č. 1 Zakázkové

Více

Platná legislativa UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ. Hluk v komunálním prostředí

Platná legislativa UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ. Hluk v komunálním prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí WWW. NRL.CZ WWW.ZUOVA.CZ Platná legislativa UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ Hluk

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy MUDr. Zdeňka Vandasová ve spolupráci s KHS Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Znojmo, Ing. Stehlíkem KHS hlavního města

Více

Protokol o zkoušce č. 173/12

Protokol o zkoušce č. 173/12 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

Příloha č. 5: Hluková studie

Příloha č. 5: Hluková studie Příloha č. 5: Hluková studie HLUKOVÁ STUDIE ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací zpracované dle metodického návodu č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

Více

Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy

Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy Objednatel: Městská část Praha Satalice K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 00240711 DIČ: CZ00240711 Zak. č.: 1404016 Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy Název měření: Hluk z provozu

Více

WWW. NRL.CZ

WWW. NRL.CZ Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí WWW. NRL.CZ WWW.ZUOVA.CZ Platná legislativa UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ Národní

Více

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ Akustika Brod s.r.o. Zkušební laboratoř Tel./Fax: +420 569 431 983 Žižkova 1667 GSM: +420 2 558 756 580 01 Havlíčkův Brod GSM: +420 5 261 729 IČ: 287863 E-mail: info@akustikabrod.cz Protokol o zkoušce

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří J. a J. Kovářů 1412, 562 6 Ústí nad Orlicí tel: 465 352 1, fax 465 524 328 e-mail: podatelna@zupu.cz, internet: www.zupu.cz Laboratoř

Více

technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace

technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace FF Příbram Ing. Vladimír Muff Čechovská 111 261 01 Příbram VIII Zakázka: ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZNICE LOKALITA Z 45 Hluková studie pozemní

Více

Bytový dům Vrábská 2243 Brandýs nad Labem. 2012-005972-VacL/01. Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná

Bytový dům Vrábská 2243 Brandýs nad Labem. 2012-005972-VacL/01. Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Zakázka číslo: 2012-005972-VacL/01 Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 Protokol o zkoušce Měření zvukové izolace Bytový dům Vrábská 2243

Více

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Příloha PS7 Posouzení hlukové zátěže ze silniční dopravy v Přerově

Příloha PS7 Posouzení hlukové zátěže ze silniční dopravy v Přerově Příloha PS7 Posouzení hlukové zátěže ze silniční dopravy v Přerově ZADAVATEL: Statutární město Přerov Zastoupen: Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora Bratrská 709/34, 750 11 Přerov ZPRACOVATEL: ACCENDO

Více

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Ing. Pavel Berka, Ph.D. IČO: 724 06 046, Tel.: 604 356 221 E-mail: bp.akustika@seznam.cz Web: www.bpakustika.cz HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Objednatel: Ing. Zdeněk Buček Ulička 14 623 00 Brno IČO: 134 18

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: S & M CZ s.r.o. Třebovská 809 569 43 Jevíčko Posuzovaný objekt: Farma větrných elektráren

Více

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014 Mgr. Michaela Vallová e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622 Počet stran: 18 Počet příloh: 18 Digitální verze: 1 č.: 1001/2014 Pro záměr: Územní studie silnice v úseku Brankovice

Více

Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum:

Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum: Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum: Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic, ič: 60400608, dič: CZ60490608 tel.: (+420) 224 312 419, tel./fax: (+420)

Více

Protokol o zkoušce č. 258/13

Protokol o zkoušce č. 258/13 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HLINSKO. Obchvat Hlinska severní varianta AKUSTICKÁ STUDIE. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing.

ÚZEMNÍ PLÁN HLINSKO. Obchvat Hlinska severní varianta AKUSTICKÁ STUDIE. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing. ÚZEMNÍ PLÁN HLINSKO Obchvat Hlinska severní varianta AKUSTICKÁ STUDIE zpracoval: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing. Jana Bajerová ECO-ENVI-CONSULT, Jičín (držitel osvědčení odborné způsobilosti

Více

Protokol o zkoušce č. 198/13

Protokol o zkoušce č. 198/13 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.07.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD . Příloha č. 4 Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 283 Hluková studie č. 55/10 Zákazník: Ing. arch. Pavel Šiška S.M.S projekční a architektonická kancelář M. Knesla 3999, 760 01 Zlín Název záměru:

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

Hluková studie. Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín

Hluková studie. Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008...

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008... Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie Objednatel: M3V Praha, a.s. Drahobejlova 2215/6 190 00 Praha 9 Posuzovaný objekt: Větrné elektrárny Enercon E82 Duben

Více

AKUSTICKÉ CENTRUM. Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku Dolní Břežany Posouzení hluku z provozu tělocvičny AKUSTICKÉ CENTRUM 2015

AKUSTICKÉ CENTRUM. Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku Dolní Břežany Posouzení hluku z provozu tělocvičny AKUSTICKÉ CENTRUM 2015 Název zakázky: Tělocvična ZŠ Dolní Na Vršku 290 252 41 Dolní Posouzení hluku z provozu tělocvičny Zakázka č.: 1-0215-1948/1 Zadavatel: Obsah dokumentace: VPÚ DECO Praha a.s. Podbabská 1014/20 160 00 Praha

Více

AKUSTICKÁ STUDIE 4507-S Změna užívání a stavební úpravy části objektu na p.p.č 5146/3 v k.ú. Česká Lípa

AKUSTICKÁ STUDIE 4507-S Změna užívání a stavební úpravy části objektu na p.p.č 5146/3 v k.ú. Česká Lípa Havlíčkova ul. 26, 412 01 Litoměřice Tel./Fax: 416-742981 http://www.revita.cz E-mail: info@revita.cz ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č. 4507-S44-17 Předmět posouzení : Změna užívání

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: EMPLA spol. s r.o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Posuzovaný objekt: Větrné

Více

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Červenec 2014 Zpráva č. 373-SHJ-14 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT MĚSTO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY Zpracovatel Mgr. Jiří Bělohlávek - TISEA Objednatel Město Kostelec nad

Více

AKUSTICKÉ CENTRUM. Název zakázky: Posouzení kvality okenních konstrukcí. Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

AKUSTICKÉ CENTRUM. Název zakázky: Posouzení kvality okenních konstrukcí. Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové AKUSTICKÉ CENTRUM Název zakázky: Posouzení kvality ních konstrukcí Silnice I/29827 (Hradec Králové, ul. Úprkova a Malšova Lhota, ul. Lhotecká -. ETAPA) Zakázka č.: 3-0113-1560/3 Zadavatel: Královéhradecký

Více

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013 K O M P R A H, s. r. o. zkušební laboratoř Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod registračním číslem 1516 PROTOKOL

Více

Protokol o zkoušce č. 058/13

Protokol o zkoušce č. 058/13 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro

Více

Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0109, číslo protokolu 52LKPR09

Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0109, číslo protokolu 52LKPR09 MaREXCOM zkušební laboratoř, akreditovaná ČIA Sosnovecká 578/2, 18100 Praha 8 - Troja Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0109, číslo protokolu 52LKPR09 K Horoměřicům 1112/27,

Více

AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 VARIANTA B NÁVRHU AKUSTICKÉ POSOUZENÍ

AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 VARIANTA B NÁVRHU AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 VARIANTA B NÁVRHU AKUSTICKÉ POSOUZENÍ Prosinec 2015 Areál Interlovu Praha 11 Varianta B návrhu Akustické posouzení ZADAL: Passerinvest Group, a. s. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha

Více

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Hluková studie stupeň STUDIE zakázkové číslo 13/2012 číslo dokumentu 13/2012 P1 revize 0 datum únor 2012 autor Ing. Petr

Více