Desatero KatecheticKá příručka 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Desatero KatecheticKá příručka 2013"

Transkript

1 Desatero Katechetická příručka 2013

2 Úvodní slovo Jak s přípravkou pracovat Preambule Tomáš Trusina První přikázání Matěj Opočenský Druhé přikázání Elen Plzáková Třetí přikázání Lenka Ridzoňová Čtvrté přikázání Marta Sedláčková Páté přikázání kolektiv autorů Šesté přikázání Markéta Slámová Sedmé přikázání Anna Lavická Osmé přikázání Martin Fér Deváté příkázání Alena a Jan Tkadlečkovi Desáté přikázání Drahomíra Dušková Havlíčková

3 Úvodní slovo V letošním ročníku nedělní školy vám nabídneme tři cykly výkladů: Desatero, Modlitbu Páně a Apoštolské vyznání víry. Jednotlivé úlohy budou doprovázet vybrané biblické příběhy a další aktivity, které Vám umožní téma rozpracovat pro různé věkové kategorie i pro děti různé úrovně vhledu do biblických látek a témat víry. Navazujeme tu volně na někdejší výklady z let (pro nižší stupeň s poznámkami pro vyšší stupeň) a částečně na řady Proroci dětem ( ) a Dokud se zpívá ( ). Strukturu jednotlivých příprav jsme se pokusili dále katecheticky i pedagogicky propracovat a dát jí přitom méně odbornickou podobu. V ideálním případě může letošní cyklus završit dějepravný seriál Pozvání na cestu s příběhy ze Starého ( ) a Nového zákona ( ). Plnohodnotně ho však užijete i pro děti nově přicházející do nedělní školy. (Desatero) V tomto dílu najdete výklady Desatera (Ex 20, Dt 5). Vykládáme ho jako deset slov na cestu vysvobození, jako slova pro víru, která se předávají ve společenství víry. Rozumíme jim jako ukazatelům z příběhu vysvobození. I pro slova Desatera platí ono Až se tě tvůj syn zeptá, odpovíš: Byli jsme otroky v Egyptě a Hospodin nás vysvobodil. (srvn. Ex 12,26; Dt 6,20) Souvislost s vybranými biblickými příběhy chce rozeznít u každého z deseti slov jeho odkud a kam : nejen od čeho osvobozuje, před čím chrání, ale také jaký rozměr vztahu k Bohu a člověku otevírá. Těžiště výkladu a práce s dětmi spočívá v katechezi. Nepřipravovali jsme výklad především teologický ani předlohu pro vyučování (náboženské) etiky. Od každodennosti naší víry, jejích otázek, výzev a rozhodování samozřejmě nechceme děti oddělovat. Chceme se k ní dostat jako ti, kdo společně čerpají z darů Boží záchrany, věrnosti a oslovování. Přejeme Vám, abyste s dětmi mohli objevit to, co jsme během přípravy objevovali my sami. 2 Za katechetickou skupinu Tomáš Trusina

4 Jak s přípravkou pracovat Přípravka má oproti předchozím letům trochu jinou strukturu. Pevně doufáme, že se Vám s ní bude pracovat dobře. Berte, prosím, přípravku jako pestrou paletu barev možností, se kterou budete malovat jedinečný obraz. Takový, který bude vyhovovat Vaší osobnosti, dětem Vám svěřeným i situaci, ve které se společně nacházíte. Téma vystihuje v několika jednoduchých větách, o co v lekci jde. Je tu především pro učitele, aby hned na začátku získal vhled do tématu. Naznačuje, kterým směrem se bude ubírat výklad. Cíle formulují, kam chceme děti během lekce dovést, co jim chceme ukázat, co mají pochopit, co chceme společně prožít. Jsou formulovány podle věkových kategorií pro každou kategorii může být cíl jiný, nebo trochu jinak zaměřený. Formulace cíle může a má být také pomůckou při hodnocení lekce podařilo se mi cíle zvolenými prostředky dosáhnout? Následuje oddíl nazvaný pro učitele. Tento oddíl je určen především pro vzdělání samotného učitele, pro rozšíření jeho vědomostí, upozornění na častá úskalí a podobně. Neděste se proto témat, která ve vlastní práci s dětmi nepoužijete, která jsme však pokládali za důležitá k výkladu připojit. Výklad se dělí na poznámky k samotnému přikázání a ke katechetickému/ zvěstnému příběhu. Z nich by mělo být také zřetelné, v jaké jsou souvislosti. Úskalí by měla upozornit na body, které jsou problematické ať jde o výkladové možnosti, problémová pochopení nebo ztvárnění, atd. Oddíl pro učitele uzavírají odkazy zde najdete často webové adresy, odkazy na knihy nebo články, starší přípravky, pracovní listy, atd, kde je možno najít doplňující nebo variantní materiál ke zpracování příběhu či přikázání. Oddíl nazvaný pro děti v přísném smyslu pro děti není je to metodika, jak se získanými informacemi pracovat ve skupině dětí. Rozhodli jsme se v každé lekci mít tři způsoby práce a tyto tři způsoby budou zaměřeny každý primárně na jednu věkovou kategorii. Pro předškolní aktivita s rozhovorem. Pracuje většinou pouze s přikázáním, bez doprovodného příběhu. Soustředí děti kolem nějaké akce, předmětu, situace, z toho pomocí rozhovoru dochází k cíli. Kvůli věku často vybírá z přikázání jen jeden motiv. Pro první stupeň vyprávění zvěstného příběhu. Klasická součást nedělní školy. Snažili jsme se, aby vyprávění mělo motivaci, případně aktualizace. Délka vyprávění je spíš kratší tak, aby se dalo případně bez úprav přečíst. 3

5 Pro druhý stupeň aktivní práce (s textem). Pro starší děti navrhujeme způsoby práce, které zapojí více jejich samostatné uvažování. Pracuje se s textem nebo tématem. Jde nám o to, aby děti nebyly jen pasivními příjemci, ale mohly samy objevovat, přemýšlet a tvořit. Jak s těmito návrhy pracovat to je na Vás. Navržené možnosti neznamenají, že by se například předškolákům nebo nejstarším nemohl vyprávět příběh. Ale aby byla příručka pokud možno přehledná, spojili jsme s věkovými kategoriemi určitý druh práce. Tak např. ten, komu bude vyhovovat vést rozhovor (což umí líp než vyprávět, nebo má před sebou děti, které příběh znají), inspiruje se u nejmladších a upraví si otázky pro starší děti. Nebo se podívá, co nabízí práce pro nejstarší a bude kombinovat. Doporučujeme v takovém případě si formulovat svůj vlastní cíl (napsat si jej), vytvořit si body, podle kterých budete postupovat, atd. Pokud máte smíšenou skupinu, lze pro starší děti z navrženého materiálu ve variantě č.3 vytvořit pracovní list, který mohou zpracovávat částečně samostatně (či ve skupině bez učitele). Oddíl pro děti uzavírá přesah zřejmě nejpestřejší a nejrozdílnější odstavec v jednotlivých lekcích. Najdete zde vějíř možností od her a činností, které se jinam nevešly, přes otázky k rozhovoru, po shrnutí tématu a jeho aplikaci, dotažení do všedního života dětí atd. Třetí velký oddíl se jmenuje liturgie. Obsahuje návrhy písní, krátkou formulovanou modlitbu a rituál. K tomu, aby se děti cítily v nedělce jako doma, bezpečně a přijaté, přispívá opakující se řád a určitý rituál. Důležité je také, aby děti v místnosti, kde se scházejí, měly něco, co je jejich, co ukazuje, že se s nimi ve sboru počítá. Pro letošek navrhujeme pro každou část (desatero otčenáš krédo) velký plakát, co také ukáže ostatním členům sboru, co děti probírají. Pomůže to také vnímat návaznost probíraných lekcí. Ve většině sborů se na práci s dětmi podílí více lidí, proto je dobré, aby se učitelé před začátkem roku shodli na tom, jak bude nedělka strukturovaná. Některé části by se měly opakovat v každé hodině, měly by být stejné. Opakující se způsob zahájení nebo zakončení, modlitba, píseň, společné dotváření plakátu, společná recitace hesla nebo společné učení probíraného desatera/otčenáše/kréda to vše pomáhá dětem se cítit dobře vědí, co se bude dít, počítají s tím, těší se na to. Patří to ke společenství nedělní školy. Konkrétní provedení bude věcí každého sboru, každé skupiny učitelů. Navrhujeme pro společnou recitaci v úvodní části lekce při probírání desatera jeho zjednodušený úvod (preambuli) Hospodin je náš Bůh, to on nás vyvedl z otroctví. Varianta dialogická: část dětí nebo učitel říká první část, druhá 4

6 část dětí odpovídá částí druhou. Případně doplňujeme právě probíraným přikázáním a proto: Nebudeš mít jiné bohy. Formulaci můžete zvolit přesnou (biblickou citaci) nebo upravenou. Část Desatero neobsahuje zlaté texty či zorné verše, které by se děti učily nazpaměť, předpokládáme, že se budou učit samotný text desatera. Jak si vyrobit plakát k Desateru: Při první hodině s dětmi můžeme vyrobit velký plakát, na který budeme postupně zapisovat (nalepovat) znění jednotlivých přikázání Desatera. Obraz vystihuje, že Desatero je dáno společenství Božího lidu. Ruce jsme zvolili také proto, že jejich deset prstů nenásilně připomíná desítku Božích směrovek. Budeme potřebovat: velký balicí papír, barevné nebo obyčejné papíry formátu A4, nůžky, lepidlo, pastelky, případně také nálepky, třpytky, zdobící lepidla atd; připínáčky na připevnění plakátu na stěnu a kladivo, nebo lepicí pásku či lepící hmotu na plakáty. Jak postupovat: Dětem rozdáme papíry (barevné nebo bílé vel. A4), poprosíme je, aby si na ně obkreslily obě své ruce (pomůžeme jim), pak na ruce napíší své jméno (např. na jednu jméno, na druhou příjmení), mohou si je rozmanitě ozdobit pastelkami, barvami, barevným papírem, malé děti rády nalepují samolepky (třeba zlaté hvězdičky), atd. Vystřižené ruce nalepíme na velký balicí papír do kruhu tak, aby veprostřed zůstalo místo do něj nakreslíme dvě desky Desatera (obrys, případně čísla 1-10). Každou další lekci na papír napíšeme znění přikázání (příp. nalepíme vytištěné). Pokud některé dítě se ke skupině připojí později, dohlédneme, aby si také vyrobilo svoje ruce na plakát. Učitelé by se měli také připojit. Můžeme při rodinné neděli vyzvat celý sbor, aby se připojil apod. Varianty: Ruce na papír obtiskneme pomocí prstových barev. Je třeba mít dostatek papírových ručníků, lavor na umytí rukou atd. Jméno můžeme napsat vedle obtisku. Kromě textu můžeme k přikázáním přiřazovat i symboly, jednoduché obrázky, apod. zvláště tehdy, kdy máme v nedělce předškoláky. Po dokončení oddílu Desatero se s plakátem vyfoťte a fotografii pošlete na oddělení výchovy cirkev.cz. Budeme rádi svědky Vašeho společného díla. 5

7 1 Preambule. Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil. 1. září 2013 Téma Hospodina poznáváme jako Boha, který dává vyjít z otroctví a sevření nelidskostí. Proto jeho slova bereme vážně. Cíl(e) Dítě si uvědomí: Hospodin je Bůh, kterému záleží na nás, jeho lidu. Děti uslyší: Hospodin vysvobozuje, i když tomu my sami nevěříme. Děti se přesvědčí: Je dobře patřit do společenství, které bere vážně jeho příběhy a jeho sliby. 6

8 PREAMBULE Pro učitele Biblický text: Ex 20,1 2 + Ex 13,17 14,31; 15,1 2.11; 19,1 6 K přikázání Poznámky k textu A vyhlásil Bůh všechna slova tato, řkouce: Já Hospodin Bůh tvůj který jsem ti dal vyjít ze země Sevření z domu otroků. Úvodní věta dává Deseti slovům jasný kontext, a tím vymezuje jejich východisko, adresáty a zacílení. Vyhlášení Deseti slov úvodní věta zní slavnostně, jako když se vyhlašuje nová ústava a pod. Odráží, že Izrael je lidem smlouvy a takto se mu svou věrností zavázal Hospodin, když ho vysvobodil z otroctví. Tato jedinečná událost se stane trvalým východiskem i horizontem společného příběhu Boha a jeho lidu. Kontext těžko Deseti slovům porozumět jinak než v souvislosti příběhu o vyvedení/vysvobození z Egypta. To je ústřední událost spásy. Promítá se především do Tóry (Genesis představuje předehru Vyjití jako příběh Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova; Exodus Numeri čin vysvobození a příběh Cesty; v Deuteronomiu Mojžíš rekapituluje Pamatuj na cestu, až budeš v Zemi zaslíbené). Ale zrovna tak se událost Vyjití promítá do Proroků a Spisů zásadní odkazy najdeme v příbězích soudců (např. Gedeon) a králů (1 Sa 8), u velkých i malých proroků (např. Iz, Oz). V Žalmech představuje oslava vysvoboditelských skutků základní důvod, proč volat Haleluja. Já Hospodin Bůh tvůj který jsem ti dal vyjít. Hospodin se dává poznat (zjevuje se) jakožto Bůh tvůj který vyvedl. Patří nejprve k Izraeli, který si vyvedením stvořil jako svůj lid. Nejprve je Bohem vyvedení a vyvedených. Chceme -li poznat, s kým máme tu čest, když posloucháme Deset slov (a když je v bibli řeč o Bohu ), začněme právě odtud od příběhu vyvedení a příběhů vyvedených. Vyvedení ze země Sevření z domu otroků. Egypt (hebr. Micrajim) znamená v řeči bible Sevření. S tím souzní otroctví. Egypt není pro biblického vypravěče vyspělá civilizace, ale společnost, říše (tj. dům ), kde se nedá žít. Místo, kde vládne nelidskost. Protikladem je zaslíbená země jako země dobrá (podle Hospodinových měřítek) a pro- 7

9 PREAMBULE storná. Svoboda tu znamená dostatek životního prostoru pro celek vysvobozeného Hospodinova lidu a pro završení příběhu ( Hospodinova projektu ) vyvedení svého lidu. Sem, tímto směrem míří jednotlivá slova z Deseti slov. Tato slova v textu nikde není pojem přikázání (hebr. micva), ale jde o Boží slova, vyhlášení, deklaraci. Následující slova také nejsou až na výjimku v rozkazovacím způsobu, ale v budoucím čase. Dal jsem ti vyjít a tudy povede tvoje cesta dál. K příběhu Jako katechetický příběh volíme ten, kde je vyvedení vidět a lze ho prožít z lidské perspektivy. Těžiště vybraných textů je Ex 14 přechod Rudého moře. Izrael se ocitá polapen v sevření mezi mořem a faraonovým vojskem. Otevřeně líčí bezvýchodnost sevření pouští (14,3), lidskou neschopnost věřit Hospodinu jako vysvoboditeli (14,10 12), moc a sebejistotu Egypta zosobněnou faraonskou eskadrou smrti (14,5 7) i Hospodinovu solidaritu a angažovanost na straně lapeného lidu. Situace vyvolává zásadní pochybnost o Hospodinu a jeho schopnosti dotáhnout do konce čin vysvobození. Izrael nejenže své záchraně nepomáhá, ale nemá ani víru, že by to Hospodin zvládl. Copak jsme neměli pravdu, když jsme ti v Egyptě říkali, ať toho necháš! (14,12) tak zní jejich krédo. Hospodin opakovaně vyhlašuje, že on sám na sebe bere plnou zodpovědnost za čin vysvobození. Vede do zaslíbené země cestou úzkou (13,17 18). Blízkost jeho svaté moci předivné odděluje a chrání jinak bezbranné společenství (13,20 21; 14,19 20). Nejenže s definitivní platností zlikviduje smrtící a zotročující moc faraonova domu, ale přímo se na něm oslaví (vv. 4.17n). Toto bude čin, kvůli němuž ho jeho lid vezme vážně. Takto prokazuje, že právě a jedině on je tvůj Bůh. Aspekty vysvobození směr cesty určuje Hospodinovo slovo (13,18; 14,15). Vybavil Mojžíše holí klestičkou, která klestí cestu ke svobodě (v. 16). Rozděluje vody moře, které se rozestoupilo jak rozetnutá obluda (v. 16). Jeho vítr, duch nad vodami jim od východu (směrem od zaslíbené země) jde naproti a v moři u všepohlcující Obří tlamy (Fiarot) tvoří prostor pro další cestu. Ne náhodou se v textu ozývají motivy z Geneze (duch nad vodami; rozdělení vod moře). Když Hospodin vyvedl svůj lid, dal se poznat jako ten, který tvoří nové tam, kde nebylo co čekat (srvn Iz 43,16 21). Takto 8

10 PREAMBULE stvořil svobodu i víru svého lidu. Bůh, který vyvedl, je i tím pravým Stvořitelem, resp. uprostřed stvoření smíš očekávat jeho vyvedení. Na druhém břehu se z lidu nevíry stává lid víry. (Ex 14,30 31) Díky porážce faraonovy eskadry smrti a dokonanému činu vysvobození vzali doopravdy vážně Hospodina a slova jeho služebníka Mojžíše. Píseň Mojžíšova (Ex 15) jejím těžištěm je krédo z v. 11: Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine?, jinými slovy, kdo jiný prokázal takový čin jako vysvobození otroků z moci Egypta? Tato jedinečnost (spíše než jedinost) spjatá s konkrétností činu vysvobození se ozývá v úvodu Deseti slov. Smlouva na Sinaji (Ex 19,4 6) se výslovně zakládá na vysvobození z Egypta a na tom, že Izrael byl němým svědkem tohoto vysvoboditelského činu. Smlouva stvrzuje, že šlo o zakládající čin spásy s trvale závaznými důsledky pro Hospodina (tj. tvého Boha ) i jeho zvláštní, oddělený lid. Odtud se může přejít k deseti slovům. V čem je přikázání osvobodivé? Deset slov pro nás může být vysvobozením, když víme, že k nám v nich mluví ten, kterému na nás záleží a otevírá nám cestu záchrany. Úvodní věta (preambule) představuje předznamenání všech jednotlivých přikázání. Kdo ji chce přeskočit, mine se i se smyslem a zacílením jednotlivých přikázání. Když poznáváme Hospodina jako vysvoboditele, můžeme i přikázání přijímat jako pozvání, výzvu a dar. Jako slova, která nasměrovávají ke skutečně lidskému životu. K odpovědnému užívání darované svobody. Úskalí Biblické vyprávění vyvedení nepočítá s nezaujatým pozorovatelem, který z pohodlného odstupu sleduje, jak zápas o vysvobození probíhá a dopadne, popř. komentuje, co podle našeho správného náboženství měl udělat Pán Bůh jinak. Je vyprávěním víry a pro víru, v němž Hospodin zjevuje, kým je a kým je pro svůj lid. Křesťanským čtenářům se ovšem často stává, že se od konkrétnosti tohoto příběhu a přízemnosti této perspektivy odstřihnou a začnou tuto zvěst hodnotit zvenčí, či svrchu (jakoby z pozice všemohoucího ). Přestávají pak rozumět nejen Tóře a prorokům (tj. bibli Ježíše a apoštolů), ale i svému Novému zákonu. 9

11 PREAMBULE Přechod moře nevysvětlujte dětem jako ozvěnu nějakého přírodního děje. Je to událost, v jejímž středu stojí tajemství nikým nečekaného Hospodinova činu. V tom je podobná vzkříšení Ježíše. Oddíl, jemuž se tradičně říká desatero přikázání, je v samotném Písmu označen slova Hospodinova. Deset slov se přitom neobjevuje v příběhu Písma poprvé. Desetkrát řekl Bůh a stalo se v hymnu o stvoření (Gn 1). Deset slov proti Egyptu zaznělo, než farao propustil lid (Ex 7 12). Deseti slovy otevírá Hospodin cestu dál tam, kde předtím nebyla vidět. Deset slov je předně určeno pro Izrael jako lid smlouvy. Nejsou míněna jako univerzální pravidla. Přijmout jako závazná a smysluplná je může ten, kdo ví, že souvisejí s příběhem o cestě z otroctví ke svobodě. Není to kontrolní test mravnosti společnosti ani bič na druhé, zvl. nevěřící. Na přesvědčivosti v tomto světě jim dodá, když je přesvědčivě žije lid Boží. Odkazy Další důležité souvislosti najdete v knížce Karel A. Deurloo, Exodus a exil, kap. který tě vyvedl ze země egyptské, str. 15nn (Eman, Benešov 2007). 10

12 PREAMBULE Pro děti Záchrana ze sevření Pro předškolní aktivita s rozhovorem Nachystejte kruh z židlí. Děti chodí uprostřed a zpívají: Kudy kam a kudy dál? / Nestarej se, Pána chval / Vzpomeň jen, že cestou oheň plál. Po každé sloce se ubere jedna židle a kruh je čím dál těsnější. Můžeme se dětí ptát, co takhle svírá strach, samota, nepřátelství, nemoc (ale taky závist atd.). Ale my se nemusíme bát, můžem si znovu zazpívat. Až se nedá pohnout, přijde někdo další z druhé strany, povalí 2 3 židle a my odcházíme a zazpíváme celou 1. sloku Oheň plál. Potom můžete vyprávět příběh pro první stupeň a užít body 1, 3, 4, 5, 6 (1. půle). Nebo využijte Tinie de Vries Tím vše začíná str. 63, Vyvedení z Egypta. Pro první stupeň Vyprávění (s motivací) Odkud se dovídáme, jak správně počítat? Jak správně jezdit po silnici, jak přežít v divočině, jak správně psát (doplníte podle vlastního uvážení) Můžeme se dozvědět někde spolehlivě, jak správně věřit Pánu Bohu? Nebo je to jedno a každý si může vybrat, co se mu líbí? (nechte odpovídat, možná se rozvine debata) Nakonec můžete říci, že pro nás, co se tady scházíme, je důležité slyšet správné vyprávění. A pro Boží lid i pro Ježíše a apoštoly to byl odjakživa příběh o tom, že náš Bůh je ten, který nás vyvedl z otroctví. Jak se Hospodin stal Bohem, který vysvobodil 1. V sevření mezi mořem a faraonem Boží lid Izraelci stojí na břehu moře. Tátové a mámy se rozhlížejí zmateně kolem. Kudy teď dál? Před nimi se od nevidím do nevidím rozprostírá moře. Vlny se pyšně zvedají, jako by říkaly tudy cesta nevede! A když se obrátí dozadu, odkud přišli, vidí zvířený písek. A za ním faraóna, který je pronásleduje. Nepřemožitelná egyptská jízda! Tak takhle si tu cestu do zaslíbené země nepředstavovali! Předevčírem vyšli z té egyptské otročiny. Zdálo se, že končí vyčerpávající dři- 11

13 PREAMBULE na, ponižování a vraždění. A teď! Nevědí, kudy dál, žádná cesta se před nimi neotevírá. Svírá je strach. Před nimi rozvírá svou tlamu moře. A až je dožene faraónovo vojsko, bude s nimi amen. Bože, kde jsme se to ocitli? Jakou šanci máme? 2. Smutné vyznání Izraelců Naštvaná, zoufalá slova znějí od Rudého moře. Slova nevíry, že Hospodin je schopen doopravdy je vysvobodit z Egypta. Jestli faraonovo sevření na chvíli povolilo, teď je zmáčkne docela a nikdo to nepřežije! Na vůdce Mojžíše se snesly výčitky a nadávky: Tys měl ten bláznivý nápad odejít z Egypta! Tys toho nasliboval! Že jsme ti uvěřili! Raději dál otročit v Egyptě než tohle. Tam jsme aspoň nemuseli mít strach o holý život. I když mu lidi kolem nadávali a vyčítali, Mojžíš věřil, že Hospodin je neopustil. Určitě slyší zoufalství a nářek včerejších otroků. Nepropadejte strachu a nevzdávejte se naděje, povzbuzoval lid. Nikdo mu ale nerozuměl. Vždyť před nimi je moře a za nimi egyptské vojsko. Z tohodle sevření není šance uniknout. Před nimi není žádná cesta, kudy z toho ven. 3. Hospodin ukazuje kudy kam a kudy dál Teď ale není čas naříkat, strachovat se, promluvil Hospodin k Mojžíšovi. Já sám vám teď otevřu cestu na svobodu. A žádný farao vás už nebude ohrožovat. Zvedněte se a pojďte, pobídl Mojžíš lid. A vzal do ruky hůl a vztáhl ji nad mořem. Tu se odnaproti z druhého břehu zvedl silný vítr. Voda, která jim bránila v cestě a naháněla obrovský strach, se najednou rozpůlila (jako kdyby ji někdo rozsekl napůl). A oni najednou uviděli před sebou cestu. Tam, kde si ji nedokázali představit ani náhodou. Už nemusejí stát bezmocně na břehu. Najednou bylo jasné, kudy kam a kudy dál. Rychle sbalili všechny stany i stáda a po krátké chvíli bylo jejich místo prázdné. 4. Vláda otroctví končí Farao byl vzteky bez sebe, když zjistil, že mu Izraelci pláchli. On je tady pánem a právě teď to dokáže! Žádné vysvobození se konat nebude. Nařídil hned všem vozům, ať Izraelce pronásledují. Vojáci hnali slepě své vozy za prchajícími lidmi. Ale na neozbrojené Izraelce nemohli. Svatý oheň Boží ochrany plál ve tmě mezi Božím lidem a pronásledovateli. Jejich síla a zbraně jim najednou nebyly nic platné. 12

14 PREAMBULE A pak se stalo něco nečekaného. Hospodinova svatost ty protřelé egyptské zabijáky vyvedla z míry. Děsem se jim rozklepala kolena i kola válečných vozů. Chtěli obrátit a utéct. Ale silný vítr se náhle utišil a moře se na Hospodinův povel vrátilo zpět. A to byl konec faraónova vojska. 5. Chvíle ticha a nadechnutí Za svítání se Izraelci shromáždili na druhém břehu. Nikdo nechyběl. Nemohli uvěřit vlastním očím. Neporazitelná moc a síla faraonova vojska byla v okamžiku zničena a oni už se nemusejí ničeho bát. Jsou zachráněni. Ještě včera večer pochybovali o Hospodinu a vyčítali Mojžíšovi. Ještě včera vypadalo všechno jinak, beznadějně. A dnes ráno? Mezi Izraelci zavládlo ticho. 6. Nově stvořený lid Po chvíli si začali mezi sebou šeptat, ukazovat a ohlížet se, jestli to i okolostojící viděli. Poté si hlasitě začali vyprávět, užasle jeden druhému líčili, co viděli, a jejich tváře se začaly radostně usmívat. Hospodin je doopravdy vyvedl z říše faraonova otroctví! Radost z Boží záchrany byla čím dál větší. Někteří začali tleskat, jiní začali tančit. Chopili se nástrojů, které měli po ruce, a začali k tomu hrát. To byl začátek radostné písně. Písně víry, která se té noci narodila: I když se zdál farao neporazitelný, Hospodin toho pyšného otrokáře srazil do moře. I když se jim zdálo, že zahynou ukázal a otevřel jim Hospodin cestu dál. Kdo jiný by dokázal tuhle záchranu, než on? 7. Já Hospodin jsem tě vysvobodil Padesát dní poté se utábořili pod horou Sínaj. Tady to začalo, když Hospodin zavolal Mojžíše. Ohlásil, že ztrápený a zotročený lid vyvede z Egypta, z faraonova domu otroctví. Slíbil, že bude s nimi. A byl s nimi, proboural cestu z faraonova domu otroctví a vyvedl je odtud i když tomu nevěřili. Teď už je jasné, že Hospodin je Bůh, který jediný dokáže vysvobodit. Dát naději. Splnit slovo. A Mojžíš je shromáždil: Hospodin, Bůh, který vysvobodil, splnil slovo a posílá nám teď svých deset slov. Abychom věděli, kudy dál do zaslíbené země. Jak mu zůstat věrní. Těch slov se budeme držet. Na cestě podle těch slov přestaneme být otroky a staneme se jeho lidem. Zřítelnicí jeho oka. Společenstvím, na které si budou ostatní ukazovat koukejte, jak svobodný a lidský život umožňuje Hospodin těm, které vysvobodil. 13

15 PREAMBULE Pro druhý stupeň Akce aktivity (motivace) K čemu byste přirovnali poselství Zákona Hospodinova? Je jako: stanice s občerstvením rákoska na neposedné děti písnička na cestu klec pro nezkrotné Nechejte každého účastníka skupiny, ať si vybere. Potom se ptejte: Proč jsme vybrali svou variantu? Jaké zkušenosti, představy, důvody nás k ní vedou? (Hodí se pro děti, které už o daru Zákona vědí. Rozhovor usnadníte, když úvodní škálu napíšete na papír a rozdáte. Účastníci rozhovoru si mohou u své varianty poznamenat, proč ano, u jiných, proč ne.) 14

16 PREAMBULE Liturgie Rituál Hospodin je náš Bůh, to on nás vyvedl z otroctví. Vstup Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. On rozdělil Rákosové moře ve dví a převedl Izraele jeho středem; jeho milosrdenství je věčné. Amen. (Ž 136) Písně Evangelický zpěvník: 136 Vzdejte Pánu slávu, čest Evangelický zpěvník (dodatek): 667 Vítězi k poctě zpívejte, 611 Není lepší na tom světě Svítá: 135 K svobodě je dlouhé putování (Posila na cestu), 234 Oheň plál (1. sloka) Modlitba Bože náš, děkujeme ti za to, že jsi nenechal Izraelce v sevření faraónova vojska a velkého moře. Děkujeme ti, že jsi tehdy ukázal, jaký jsi Bůh. I my ti takhle můžeme věřit a sledovat, kudy nás vedou tvá slova a zaslíbení. Věříme, že ani nás neopustíš, protože tobě na nás záleží. Amen. nebo Přímluvy Přijď Království tvé (Sv 280) Na dně mých sil / jak pravá záštita / Přijď Království tvé Vytvořit víru / povzbudit srdce / a zahnat strach / Přijď Království tvé Když budem sami / tváří v tvář přesile / otevřít cestu / Přijď Království tvé Mezi nemocné / mezi osamělé / tam, kde se válčí / Přijď Království tvé Navrátit pokoj / obnovit přátelství / dát sílu krokům / Přijď Království tvé Jak závan Ducha / jak krásný příběh / jak silná píseň / Přijď Království tvé Vidět tvou blízkost / nalézat odvahu / obživit naději / Přijď Království tvé 15

17 2 První přikázání. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 8. září 2013 Téma Hospodin je ten Bůh, který vyvádí svůj lid z otroctví, tím je jedinečný mezi všemi bohy. Cesta vysvobození začíná nejprve tím, že se obnovuje jedinečný vztah k tomuto Vysvoboditeli. Cíl(e) Dítě si uvědomí: Boží jedinečnost spočívá v tom, že mu záleží na naší svobodě a lidskosti našeho života. Naopak jsou věci (bohové), které zotročují: nahánějí strach, nutí dělat, co znelidšťuje. Z jejich otroctví Hospodin vysvobozuje. Děti uslyší: Hospodin nabízí svému lidu možnost vrátit se k němu, i když jsme se mu ztratili a začali poslouchat jiné bohy. Můžu se spolehnout, že v tom je věrný. Děti se přesvědčí: I my můžeme věřit v tohoto jedinečného Boha. Stojí za to odvážně se za ním vydat a odbourat cizí bohy. 16

18 PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ Pro učitele Biblický text: Ex 20,3 + Sd 6,7 10; K přikázání Poznámky k textu První přikázání nebo také první slovo v překladu: Český ekumenický překlad: Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Bible kralická: Nebudeš míti bohů jiných přede mnou. Podle J. Hellera: Nebude tobě bůh jiný proti tváři mé. Doslovný překlad: Nestanou se ti bohové jiní před (vedle, nad, okolo, mimo, proti) tváří mou. Desatero neboli deset slov nebo také deset kroků ke svobodnému životu s jedinečným Bohem. Chápejme také Desatero jako smlouvu, viz minulá úloha. Smlouvu, kterou uzavírají dvě strany Bůh a jeho lid. Toto je první článek smlouvy. Vztah k předcházející preambuli Toto přikázání první slovo některé tradice přiřazují ještě k preambuli. Takto toto slovo chápe tradice pravoslavná a reformovaná. Pro tradice luterskou a katolickou se stává prvním slovem: preambule plus výzvy nebudeš mít jiného boha a nezobrazíš si Boha a nebudeš se klanět (verše Ex 20,2 6). Pro tradici židovskou je prvním slovem jen preambule. Až druhým se stává Nebudeš mít jiného boha mimo mne ještě společně s nezobrazováním Boha (Ex 20,3 6). 1 Tento náš výklad Desatera osciluje mezi křesťanskými tradicemi. Jeden Bůh nebo více bohů? První slovo vede k poznání, že jen jeden Bůh vyvádí svůj lid z otroctví do svobodného života. Je to Bůh s velkým B, Hospodin. První slovo vede ke vztahu (k úctě) k Bohu, který se má stát člověku jedinečným. Vše ostatní před tváří tohoto Boha bledne. Nejde tedy o monoteismus (je jen jeden bůh), který se později v tradici víry vyvinul. To je vidět i v příběhu soudce Gedeona, který po setkání s Božím prorokem vymýtí kult Baale, bohů Emorejců, kteří zde byli 1 prudký, Martin: Dekalog, Studium a texty, str. 7 <http://www.etf.cuni.cz/~prudky/pdf/prudky-2010_sat16-dekalog.pdf> 17

19 PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ odpradávna uctíváni. Na místo těchto bohů zbuduje oltář Bohu Izraele a obětuje na něm. Ve scéně pálí dříví z háje (ašery), kterou před tím pokácel. Příběhu jde v prvé řadě o to udělat v životě vlastního společenství prostor pro takového jedinečného Boha. Nebudeš mít : sloveso mít, nebo být? V originále je sloveso být stávat se. Připomíná se zde jméno Hospodinovo Jsem, který jsem. Jsem, který budu. Budu takový, jaký jsem. Jsem ten působivě přítomný. (Ex 3,14) České překlady tohoto slova nabízejí sloveso mít, které asociuje vlastnění. Nejde ale o to mít vlastnit, ale v prvé řadě jde o čin stát se. Hospodin se má stát pro člověka Bohem. Ostatně mít nějakého boha je představa iluzorní, nakonec se většinou ukáže, že ten, kdo vlastní, je spíše onen zbudovaný bůh. Hospodin je jiný: stává se. Ukazuje se, že cesta víry je proces, v němž vždy znovu zjišťujeme, kdo nebo co se nám stalo bohem a že stojí za to, aby se nám Bohem stal Vysvoboditel z otroctví. Mimo mne dosl. před tváří mou. Tato typická hebrejská formulace chce říct, že jsme zváni před tvář Boží a nemáme mezi sebe a Hospodina nikoho a nic dalšího klást. Je to prostor, který je poskytnut pro blízký vztah. Oboustranně důvěrný. Hospodin dává na vybranou: Člověče, vyber si. Bohem (bohy) se ti může stát cokoliv i to hmatatelné a viditelné (tak jako například kůl a háj Ašera, které poseká Gedeon), nebo nehmatatelné, jako jsou strachy, moc, sláva, různé ideologie (pravé i levé) a koneckonců i touha po penězích, majetku atd. V této směrovce ke svobodě ( ve slově ) Bůh vybízí k rozhodnutí. Já Hospodin, který jsem tě vyvedl z Egypta = Já Hospodin, který jsem k tobě poslal Ježíše z Nazareta, Krista (Mesiáše). Já ti touto cestou nabízím svobodu. Může tomu někdo konkurovat? (Tak trochu zde zaznívá ono Já, jsem Bůh žárlivě milující.) Tenhle výběr ti poznamená celý život. Je na tobě, kým se díky této víře staneš a ke komu se budeš hlásit. Tohle je ona smlouva znějící z Desatera a z prvního přikázání. Přesně tenhle motiv se rozezvučí i v příběhu Gedeona a lidu úpějícího pod nájezdy Midjánců. Katechetický (zvěstný) příběh Řekl jsem vám: Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Kritiku knihy Sd chápeme v souvislosti s perspektivou Joz (24, 15nn): Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž 18

20 PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jako Boží lid na své cestě nesloužíme bohům té země, kam přijdeme (nepřizpůsobujeme se místním veličinám a jejich mravům) ale držíme víru a cestu Hospodina Boha cesty z otroctví Boha vysvobození jemuž jsme se zavázali smlouvou. Vlastně jde o důraz důležitější pro společenství diasporní, resp. na cestě než pro společenství jednou provždy usazené. Anebo při pohledu nazpět kající vyznání (zavázali jsme se a závazek porušili) při pohledu dopředu závazek k jedinečnosti společenství v diaspoře. Bát se/ctít problém není v božstvech, ale v těch, kdo na ně dají/poslouchají je/respektují jejich moc a vliv etc Dokud v sobě máme respekt k normalizaci, vládne nám Husák Motivy exodu v příběhu: díky Midjáncům přestala být zaslíbená země dobrou a prostornou a stala se místem sevření ; posel připomíná Hospodina jako toho, který vyvedl z otroctví, Gedeon slyší zaslíbení pro Mojžíše já budu s tebou a podobně jako on se zdráhá přijmout vůdcovství. Prorok a lid v nouzi: Přichází prorok (~ kazatel). Říká něco nového, co by nevěděli? Ne, nemusí. Připomíná jen Boží skutky vysvobození, připomíná Boží smlouvu. Připomíná, co Hospodin již jednou vykonal. Zlomil jsem faraonův Egypt, proč bych nezlomil i Midjánce. Vzkazuje, že svůj lid neopustil, ani když mu byl nevěrný. On smlouvu nezrušil. Neodpověděl stejně na jejich nevěrnost. Hospodin naopak smlouvu obnovuje ukazuje, co udělali špatně ukazuje, že se mají ke komu vrátit. Vrátí se? Vyslechnou tuhle dobrou zprávu a zachovají se podle toho? Gedeon: Hospodin si vybírá jednoho konkrétního člověka, Gedeona Gedeon znamená Bourač Bořič, dalo by se taky říct, že si z něj Hospodin dělá svého Borce (bourače pohanství a vazby na něj). Tenhle Gedeon ale není zas až takový hrdina. Rozhodně se jako Borec nechová od začátku. I dál v příběhu se několikrát ujišťuje, jestli tohle je fakt vůle Boží. Přesto ale jedná a Hospodin je s ním. Oběť: Gedeon má zrestaurovat oltář Hospodina a vykonat na něm oběť. Má na oltáři obětovat volka svého otce. To není jen tak, vždyť na začátku příběhu se praví, že Izraelci toho už moc neměli. Ti dva volové byli opravdová cennost. Z tolika masa by mohli jíst Izraelci minimálně týdny a poměrně dost lidí. Navíc ani nebyli jeho. Otec byl pán domu a vše mu podléhalo. Sáhnout na takhle cenný majetek svého otce, to chtělo kuráž a velkou víru, že to má cenu. Z příběhu je také jasné, že Gedeon jde proti víře svých blízkých. Oni si sice ještě pamatují Hospodina, 19

14. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí 14. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 48,10-11 Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země. Uvedení do bohoslužby A Kdo dělá

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí 32. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 88,3 Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! Uvedení do bohoslužby A Kněz se jednou ve škole zeptal: Děti, kdo je člověkem

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2015 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2014 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

HOSPIC SLOVEM A OBRAZEM. Marie Svatošová. se spoluautory. Ecce homo 1998. Hospic slovem a obrazem. (c) MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1998

HOSPIC SLOVEM A OBRAZEM. Marie Svatošová. se spoluautory. Ecce homo 1998. Hospic slovem a obrazem. (c) MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1998 HOSPIC SLOVEM A OBRAZEM Marie Svatošová se spoluautory Ecce homo 1998 Hospic slovem a obrazem (c) MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1998 (c) Ilustrace a obálka: Marie Jirmanová Recenzenti: P. MUDr. Ladislav

Více