Hannover / Německo, listopadu 2009 Exkluzivní dny: 08. a 09. listopadu 2009

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hannover / Německo, 10.-14. listopadu 2009 Exkluzivní dny: 08. a 09. listopadu 2009"

Transkript

1 Kde najdete největší celosvětovou nabídku zemědělské techniky? Na výstavě AGRITECHNICA! Hannover / Německo, listopadu 2009 Exkluzivní dny: 08. a 09. listopadu 2009 Czech

2 Vítejte na výstavě AGRITECHNICA 2009, setkání odborníků zemědělské techniky z celého světa. Zde jsou prezentovány inovace, určovány trendy a diskutovány vize do budoucnosti. Nikde na světě se nesetkáte s tak rozmanitou a kompletní nabídkou zemědělské techniky, jejích komponentů, služeb atd. Přes vystavovatelů Vás budou inspirovat svým know-how a novými nápady. Zde si zajistíte předstih vědomostí v této oblasti. Setkáte se s kolegy z celého světa a můžete s nimi diskutovat Vaše zkušenosti. Chcete-li vědět, jaké perspektivy se v této oblasti celkově a specielně pro Vás nabízí, pak nemůžete návštěvu v Hannoveru vynechat! Tento termín si tedy hned teď označte ve Vašem kalendáři. Celý svět zemědělské techniky na jednom místě Výstavu AGRITECHNICA 2009 musíte prostě navštívit! listopadu 2009, Hannover (Exkluzivní dny 08./09. listopadu) 2

3 Program výstavy AGRITECHNICA 2009: Technická zařízení na obdělávání půdy, setbu, hnojení, ostřikování a zavlažování Ochrana a ošetřování rostlin Technická zařízení na sklizeň krmiva, obilí, okopanin a kukuřice Zpracování a úprava sklizených zemědělských produktů Traktory, dopravní vozidla a dopravní technika Regenerativní energie a bioenergie, obnovitelné rostlinné suroviny Technická zařízení v lesním hospodářství, na úpravu městských ploch a péči o krajinu Pěstování zeleniny na volném poli a ekologické zemědělství Technická zařízení na pěstování a zpracování ovoce a speciální rostlinné kultury Provozní prostředky (biotechnika/ osivo, hnojivo, prostředky na ochranu rostlin, pohonné látky a mazadla) Elektronika, software pro agrární sektor a Precision Farming Komponenty, pohonná technika, náhradní díly a příslušenství Služby kolem použité zemědělské techniky uplatnění na trhu Management, informace, AGRITECHNICA Campus A to vše na jednom výstavišti! 3

4 MESSE BAHNHOF EXHIBITION STATION WEST 2 Přehled výstavních hal 2009 WEST 1 PAVILLON 11 PAVILION 11 SÜD 1 SOUTH 1 Jednoznačný koncept přehledné členění NORD 1 NORTH 1 OST 3 EAST 3 18 výstavních hal, více než m2 výstavních ploch a ca vystavovatelů AGRITECHNICA je největší celosvětovou výstavou zemědělské techniky. Moderní koncept výstavních hal, přehledné členění exponátů a jedinečná nabídka služeb zaručují každému navštěvníkovi rychlou orientaci na výstavišti. Takovou nabídku na jiných výstavách zemědělské techniky nenajdete. NORD 2 NORTH2 V přehledu jednotlivých oborů zemědělské techniky na str. 5 se rychle orijentujete a zjistíte, kde jsou příslušné části výstavy. Naplánujte si předem Vaši návštěvu na výstavě. Rozmyslete si, které vystavovatele chcete navštívit. Detailní informace o rozmístění OST 2 EAST 2 vystavovatelů v jednotlivých halách najdete v internetu na stránce 4

5 NORD 1 WEST 2 NORD 2 Zdokonalený koncept výstavy AGRITECHNICA je jak inovativní tak i pragmatický a má pro návštěvníky a vystavovatele jasné výhody. Výrobci traktorů a techniky na sklizeň zemědělských MESSE BAHNHOF WEST 1 produktů, kteří byly dosud ve východních halách, jsou v tomto roce např. v halách 3,4,5, 9 a 13. Jasná označení na výstavišti Vám umožní rychlou orientaci. Rozdělení podle hlavních oborů Traktory / Hoftrac a kolové nakládače 3, 4, 5, 9, 13 Skladování sklizně / konzervace sklizně 25 Ochrana rostlin 14, 15, 16 Elektronika / Precision Farming / agrární software 16 World Soil and Water Show P11 NORD 1 Sklizeň obilovin 3, 4, 5, 9, 13 WEST 2 Komunální technika / péče o krajinu 7, 8, 9 Sklizeň okopanin cukrové řepy / brambor 2 Pneumatiky a kola 12 NORD 2 NORD 1 Parkoviště SEVER MESSE BAHNHOF Polní řezačky 3, 5, 13, 27 WEST 1 Sklizeň krmiv 4, 5, 13, 27 MESSE BAHNHOF Obdělávání půdy 11, 12 Secí stroje 11, 12 WEST 1 WEST 2 Speciální rostlinné kultury / pěstování zeleniny Ostřikování / zavlažování 3 3 SÜD 1 Komponenty / náhradní díly 6, 7 Zařízení dílny 7 OST 2 NORD 2 Parkoviště VÝCHOD Parkoviště JIH OST 3 Vozy na míchání krmiv 27 Osivo 12 Pěstování energetických rostlin, NaWaRo 17, 26, F Obchod s použitou zemědělskou technikou / obchodnické centrum/ dílna ŽIVĚ 7 OST 2 Parkoviště ZÁPAD Transport / logistika 25 Hnojení 14, 15, 16, 17 Technika lesního hospodářství 26, F Ministerstva / svazy / instituce / AGRITECHNICA Campus WEST 2 17 SÜD 1 OST 3 E BAHNHOF WEST 1 O 5

6 Super odborníci, výborná atmosféra! To je jasné, ta cesta se vyplatí! AGRITECHNICA Vám poskytne vše Vedle moderní zemědělské techniky nabízí AGRITECHNICA také mnoho odborných akcí: World Soil and Water Show Půda a voda jsou centrálním tématem budoucnosti. Půda je trvale ohrožována erozí. Voda bude stále více nedostatková a tím se stane cennější. Jaké problémy způsobí stále se prohlubující klimatické změny? Jak můžeme vodou šetřit? Jaké strategie bování se novým podmínkám ve přizpůsosvětě existují? Co k tomu může přispět jednotlivý zemědělec? Mnoho otázek. Mezinárodní odborníci zodpoví Vaše otázky a poukážou na možná řešení. Speciální rostlinné kultury / Pěstování zeleniny Také těmto oblastem se opět věnuje s velkou pozorností výstava AGRITECHNICA. Veškeré důležité informace k těmto oblastem včetně detailního seznamu vystavovatelů najdete ve speciální brožůře, která je vydána ve třech jazycích (německy, anglicky, italsky) a která bude od začátku srpna k dispozici, jak vytisknutá 6

7 tak i ve formátu PDF v internetu. Odborná fóra V celkem třech fórech s více než 120 jednohodinovými akcemi Vám nabízíme kompaktní informace k početným tématům z oblasti zemědělství a zemědělské techniky. Dozvíte se, z jak různých pohledů tato témata posuzují odborní specialisté. Zúčastněte se těchto diskuzí. Ptejte se. Vyměňte si zkušenosti. Tyto akce patří ke stálému programu na každé výstavě AGRITECHNICA. 7

8 Speciální nabídky pro obchodníky Pro všechny obchodníky se zemědělskou technikou je Centrum použité zemědělské techniky v hale 7 důležitým návštěvním místem. Výborná platforma pro navázání kontaktů se zájemci o použitou zemědělskou techniku z celého světa. K účastníkům a návštěvníkům zde patří obchodníci s použitou zemědělskou technikou, internetové burzy, aukční burzy, banky, logistická centra a další. Mezinárodní obchodnické centrum pod odborným vedením společností H.A.G. a CLIMMAR je současně kontaktní burzou a místem pro účast partnerů z oblastí odbytu a servisu evropských výrobců zemědělské techniky. Všechny účastníky z této oblasti najdete ve speciální brožůře Infocentrum obchodu s použitou zemědělskou technikou. Připravte se do budoucnosti jednejte hned Centrum pro rozvíjení kariéry / Podpora mladé generace Informujte se na výstavě AGRITECHNICA o kariéře v oblastech agrobyznysu, zemědělské techniky/řemesla a v technických a inženýrských povoláních. Kvalifikace je vždy rozhodujícím kritériem při výběru uchazečů. Tyto obory mají velmi atraktivní zaměstnavatele ale požadavky na uchazeče jsou adekvátně 8

9 vysoké. Společnost DLG nabízí ve spolupráci s jejími partnery VDI (Svaz německých inženýrů), VDMA (Svaz výrobců strojních a technických zařízení) jakož i s H.A.G. (Svaz obchodníků se zemědělskou technikou) v halách 7 a 17 rozsáhlé informace a poradenské služby pro kariéru v agrobyznysu, oblasti zemědělské techniky nebo obchodu se zemědělskou technikou pro realizaci příslušné kariéry. Detailní informace jsou obsaženy v prospektu (německy/anglicky), který bude k dispozici od července 2009 jak tisknutý tak i ke stažení v internetu. Dílna živě V hale 7 Vás očekává další špičková akce: Speciál Dílna živě. Tady se bude šroubovat, pilovat a vrtat. Ukázalo se, že v této oblasti je ještě mnoho nevyjasněných otázek a proto je potřeba se informovat. Dobrý servis a špičkoví odborníci jsou důležitým předpokladem pro bezproblémový trh se zemědělskou technikou. Koncept živé dílny se u návštěvníků velmi osvědčil a byl pro výstavu v roce 2009 dále zlepšen. Prohlédněte si živě, jak vypadá pracovní den v dílně na opravu zemědělské techniky. Jaké jsou požadavky na pracovníky, co se od nich očekává a jaké jsou jejich perspektivy. Absolutně špičková akce, kterou musíte vidět! 9

10 Inovace, trendy, vize! Inovace pro budoucnost Vítejte na největší celosvětové burze novinek inovací, trendů, vizí! S více než 300 přihlášenými účastníky k soutěži novinek dokazuje tato branže každé dva roky jaký má obrovský inovační potenciál. Stále více výrobců se orientuje v jejich výzkumu na dobu konání výstavy AGRITECHNICA. Mezinárodní a nezávislá výběrová komise sestávající z uznávaných poradců, vědců a praktických pracovníků vybere z velkého počtu přihlášek ty nejlepší inovace. Tyto budou vyznamenány zlatou a stříbrnou medailí. 10

11 Předání medailí se koná ve slavnostním rámci během výstavy AGRITECHNICA. Zjednejte si komplexní přehled o novinkách výstavy AGRI- TECHNICA: Těšíme se na Vaší návštěvu v hale 17. Zde obdržíte také aktuální magazin o novinkách, kde jsou všechny vyznamenané novinky popsány a obrázky zdokumentovány. Pro každého nadšence na zemědělskou techniku je to špičková událost! 11

12 Četné konference a setkání zkompletují nabídku výstavy AGRITECHNICA: Konference o osivu Agrární trhy 2010 Konference Střední a Východní Evropy a další a další! Aktuální informace na toto téma najdete v internetu a v brožůře Odborný program! Za zmínku stojí také Young Farmers Day včetně oblíbené Young Farmers Party (večer 12. listopadu) Stánek společnosti DLG Stánek společnosti DLG v hale 17 je místem setkání a informační burzou pro odborníky a všechny členy společnosti DLG. Aktuální těžiště z odborné práce a z technického zkušebního centra společnosti DLG zde budou představeny. Více informací, více servisu, více hodnot! Experti DLG Vás budou informovat o následujícím: nejnovější technický vývoj a trendy zemědělská technika testovaná DLG nejdůležitější vývoj v oblasti agrárního trhu Perspektivy povolání v agrobyznysu / Burza práce a mnohé další! 12

13 Mezinárodní návštěvnická Lounge Mezinárodní návštěvnická Lounge v hale 17 je centrálním místem setkání pro všechny mezinárodní odborníky. Návštěvnický tým společnosti DLG Vám poradí ve všech otázkách agrarbyznysu a zprostředkuje příslušné kontakty. Dále máte k dispozici tlumočnickou službu a internet. Pro návštěvníky s křeťanskou vírou je v Lounge k dispozici kostel a pro muslimské návštěvníky je v hale 7 modlitebna. Servisní místa Ať už na jednom z osmi vstupů na výstavu nebo v jednotlivých halách všude obdržíte informace a informační materiál od příslušného personálu. Jestliže nemůžete některého z vystavovatelů najít, zeptejte se našeho personálu. Shuttle-busy na výstavišti Rychle se dostat od A do B se Shuttle-busy to na výstavišti AGRITECHNICA není problém. Dostatečné množství stanic a častý provoz v obou směrech jsou zárukou, že se k Vašemu cíli dostanete rychle a bezpečně. AGRITECHNICA Junior Club Specielně pro děti jsme připravili opět oblíbený AGRITECHNICA Junior Club v CC. O Vaše děti se profesionálně postaráme a Vy si můžete výstavu v klidu prohlédnout. Chcete-li vzít Vaše dítě na prohlídku výstavy s sebou, tak to také není problém a ani nemusíte mít strach, že ho někde ztratíte. U vstupů na výstaviště a v CC je k dispozici speciální balíček pro Vaše dítě, sestavený tak, aby jste se v každém případě zase rychle našli náš personál Vám při tom rád pomůže! 13

14 Opravdu praktické veškeré informace na jednom místě! Není nad dobrou přípravu! Proto jsme pro Vás na naší internetové stránce s okamžitou platností připravili všechny důležité informace, týkající se Vaší návštěvy v Hannoveru. Naplánujte si online pomocí databanky vystavovatelů a produktů návštěvu Vašich stánků. Databanka je k dispozici v němčině, angličtině, italštině a francouzštině. Základní informace jsou k dispozici i v dalších jazycích. Poprvé také nabízíme Plánovač tras, kterým si můžete naplánovat optimální trasu k vystavovatelům, které chcete navštívit. Více informací na internetové stránce AGRITECHNICA. Perfektně připraveni do Hannoveru Otevírací doba: vždy hod. Těšíme se na Vaší návštěvu v internetu a na výstavě AGRITECHNICA! 14

15 Mnoho cest jeden cíl Svou jedinečnou polohou v centru Evropy a svojí výbornou infrastrukturou je Hannover jedním z nejdůležitějších veletržních měst na světě jedinečná lokalita. Letecky Letecké spoje do Hannoveru jsou k dispozici pravidelnými nebo chartrovými linkami jak vnitrostátně tak i z ciziny. Během výstavy je zavedena exkluzivní kyvadlová autobusová doprava Agritechnica-Shuttle-Bus- Service: mezi 8.00 a hod. od letiště k veletržnímu výstavišti a mezi a hod. zpět. Autem Přímo po dálnicích A2, A7, A37 a A352. Přímé trasy Vás navedou k více než parkovacím místům na veletržním výstavišti. Železnicí Od Hlavního nádraží dojedete městskou linkou č.8 za pouhých 18 minut na výstaviště. Zvláštní vlaky a vybraná vlaková spojení staví přímo na ICEnádraží Laatzen. Vstupné: Hannoveru Denní vstupenka ( ) Dvoudenní vstupenka ( ) Exkluzivní dny PLUS (08. a , platí také ) Permanentní vstupenka ( ) Žáci, studenti a důchodci (platné od ) Děti do 8 let, v doprovodu dospělého 21,00 Euro 32,00 Euro 75,00 Euro 50,00 Euro 10,00 Euro zdarma Využijte Hometicketing vytiskněte si vstupenku v pohodě doma a ušetřete tím ještě 3 EURA! Informace k tomu jsou od začátku září v internetu! 15

16 Informujte mně o novinkách k výstavě AGRITECHNICA em: Jméno: PSČ/místo: Stát: Moje ová adresa: (tiskacím písmem) DLG e.v. Eschborner Landstraße 122, Frankfurt / Německo Tel.: +49(0)69/ , Fax: +49(0)69/ Internet: Máte ještě otázky? Obraťte se přímo na Besucherservice-Team AGRITECHNICA 2009: Tel.: +49(0)69/ Fax: +49(0)69/ Hotely a priváty v oblasti Hannoveru: Denně aktualizované informace najdete v internetu na stránce: HANNO-FAIR Incoming Anette S. Burgdorf Am Sportplatz 11, Goslar Tel.: +49(0)5321/352020, Fax: +49(0)5321/ Internet: Travel2Fairs GmbH Friedrich Blume Esperantostr. 4, Hannoveru Tel.: +49(0)511/ , Fax: +49(0)511/ Internet: AT 2009 / Czech / 07.09

Inspirations for your business

Inspirations for your business Czech Celosvětově nejdůležitější výstava pro chovatele hospodářských zvířat Inspirations for your business 11. 14. listopadu 2014 Hannover / Německo včetně Decentral EuroTier 2014 Nejdůležitější výstava

Více

Inovace prvotřídní technika

Inovace prvotřídní technika Největší světová událost v živočišné výrobě Inovace prvotřídní technika Hannover / Německo 13. 16. listopadu 2012 Czech včetně www.eurotier.com Dec entra l EuroTier 2012 Vrcholná událost pro odborníky

Více

Veletrh. Okna dveře fasáda.

Veletrh. Okna dveře fasáda. fensterbau frontale 2014 Veletrh. Okna dveře fasáda. Norimberk, 26. 29. března 2014 frontale.de Souběžně s frontale.de Povinný termín fensterbau/frontale je přední světový veletrh zaměřený na okna, dveře

Více

Norimberk, Německo září galabau-messe.com

Norimberk, Německo září galabau-messe.com Norimberk, Německo 12. 15. září 2018 galabau-messe.com ZELENÁ NA VZESTUPU Zahradnictví a krajinářství stále vzkvétá. Je to vidět i na předním mezinárodním oborovém veletrhu GaLaBau 2018. Také zde vše nasvědčuje

Více

Průvodce veletrhem FIBO 2016

Průvodce veletrhem FIBO 2016 Průvodce veletrhem FIBO 2016 7.-10. dubna 2016, Výstaviště Kolín nad Rýnem, Německo dostat? Jak se tam e se ubytovat? Kd kat vstupenku zdarma? Jak zís Co vidět? ké zástupce s n e v lo s a é na česk Kontakty

Více

1. Tipy pro organizaci cesty na výstavu

1. Tipy pro organizaci cesty na výstavu Příručka pro organizaci Vaší cesty na výstavu AGRITECHNICA 2009 10. - 14. listopadu, Hannover Exkluzivní dny 08./09. listopadu Obsah 1. Tipy pro organizaci cesty na výstavu 3 1.1. Informujte o Vaší cestě

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

20. 23.5.2009. Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo. Tři desetiletí udávající směr

20. 23.5.2009. Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo. Tři desetiletí udávající směr Pozvánka na veletrh Norimberk, Německo 20. 23.5.2009 Tři desetiletí udávající směr 16. Mezinárodní odborný veletrh přírodního kamene a jeho zpracování www.stone-tec.com Váš veletrh v srdci Evropy Norimberk

Více

Stabilizace dusíku. Efektivnější a ekologičtější hnojení se stabilizovaným dusíkem. Chemie pro budoucnost.

Stabilizace dusíku. Efektivnější a ekologičtější hnojení se stabilizovaným dusíkem. Chemie pro budoucnost. Stabilizace dusíku Efektivnější a ekologičtější hnojení se stabilizovaným dusíkem. Chemie pro budoucnost. Každý den lze udělat něco lépe. I s dusíkatými hnojivy. Jakožto největší výrobce močoviny a čpavku

Více

Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover

Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover Otevřeno od 9.00 do 18.00 hod. www.iaa.de. Tel.: + 49 (0) 69/9 75 07-0 Informace pro návštěvníky Termín

Více

Norimberk, Německo 17. 20.9. 2014. 21. Mezinárodní odborný veletrh městské zeleně a krajinářství Projekty Realizace Údržba. galabau-messe.

Norimberk, Německo 17. 20.9. 2014. 21. Mezinárodní odborný veletrh městské zeleně a krajinářství Projekty Realizace Údržba. galabau-messe. Norimberk, Německo 17. 20.9. 2014 21. Mezinárodní odborný veletrh městské zeleně a krajinářství Projekty Realizace Údržba galabau-messe.com Zelené setkání Na veletrhu GaLaBau 2014, nejrozsáhlejší přehlídce

Více

Norimberk, Německo září galabau-messe.com

Norimberk, Německo září galabau-messe.com Norimberk, Německo 14. 17. září 2016 galabau-messe.com VŠE NA ZELENO Větší. Hezčí. Zelenější. GaLaBau roste a daří se mu. Přibližně 1400 vystavovatelů z celého světa a další hala navíc jsou důkazem toho,

Více

Příspěvek pana Joachima Schäfera, jednatele veletržní společnosti Messe Düsseldorf GmbH, k evropským tiskovým konferencím konaným před zahájením veletrhů wire 2010 a Tube 2010 V termínu 12. až 16. dubna

Více

OBJEVTE VŠECHNU ROZMANTOST! 4. 7.3.2016 NORIMBERK, NĚMECKO

OBJEVTE VŠECHNU ROZMANTOST! 4. 7.3.2016 NORIMBERK, NĚMECKO OBJEVTE VŠECHNU ROZMANTOST! 4. 7.3.2016 NORIMBERK, NĚMECKO VÍCE ROZMANITOSTI PRO VĚTŠÍ ÚSPĚCH. SPECIALIZOVANÁ NABÍDKA V HALÁCH Využijte náš interaktivní plán hal! iwa.info/floorplan HALY 1, 3, 3A, 4A,

Více

Global Concepts for Local Markets. Tisková konference. Praha, 18. září 2012

Global Concepts for Local Markets. Tisková konference. Praha, 18. září 2012 Global Concepts for Local Markets Tisková konference Praha, 18. září 2012 Kdo jsme: Kolem 80 zaměstnanců společnosti Mesago se ročně angažuje v momentálně 21 akcích s výrazně více než 2 500 vystavovateli

Více

Číslo: 5/2002 15.5. 2002

Číslo: 5/2002 15.5. 2002 Číslo: 5/2002 15.5. 2002 Vydává: Energy Centre České Budějovice, Pražská 99, 370 04 České Budějovice tel.: 038 / 731 25 80, fax: 038 / 731 25 81, e-mail: office@eccb.cz, http://www.eccb.cz OBSAH: 1. Výstava

Více

Vaše setkání: Norimberk mezinárodní odborný veletrh přírodního kamene a jeho zpracování

Vaše setkání: Norimberk mezinárodní odborný veletrh přírodního kamene a jeho zpracování Vaše setkání: Norimberk 29.5. 1.6.2013 18. mezinárodní odborný veletrh přírodního kamene a jeho zpracování Směrodatný. Perspektivní. Stone+tec. stone-tec.com Váš trh: Tady se sejdete s lidmi z kamenické

Více

Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo 11. 13.10.2011. Mezinárodní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky

Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo 11. 13.10.2011. Mezinárodní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky Pozvánka na veletrh Norimberk, Německo 11. 13.10.2011 Mezinárodní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky Vítejte na veletrhu POWTECH 2011! Vůdčí světový veletrh mechanické technologie a analytiky

Více

International Exhibition Refrigeration AC & Ventilation Heat Pumps. Informace k Vaší návštěvě veletrhu. CONNECTING. Nuremberg EXPERTS.

International Exhibition Refrigeration AC & Ventilation Heat Pumps. Informace k Vaší návštěvě veletrhu. CONNECTING. Nuremberg EXPERTS. Informace k Vaší návštěvě veletrhu. Nuremberg 11 13.10.2016 International Exhibition Refrigeration AC & Ventilation Heat Pumps CONNECTING EXPERTS. HLEDÁTE? NAJDETE! Všechny vystavovatele, produkty a novinky

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 22/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

kameníky stavební podnikatele Setkání pro restaurátory obkladače architekty prodejce náhrobků Norimberk Německo zahradníky a krajináře

kameníky stavební podnikatele Setkání pro restaurátory obkladače architekty prodejce náhrobků Norimberk Německo zahradníky a krajináře 13 16.6.2018 Norimberk Německo Setkání pro zahradníky a krajináře kameníky stavební podnikatele architekty Mezinárodní odborný veletrh přírodního kamene a technologie zpracování kamene restaurátory prodejce

Více

Dobře sladěné. Sklízecí systémy CLAAS.

Dobře sladěné. Sklízecí systémy CLAAS. ROLLANT 350 340 Dobře sladěné. Sklízecí systémy CLAAS. Pracujete-li denně při sklizni píce nebo slámy, potřebujete víc než robustní pracovní nástroje. Potřebujete techniku, která funguje a s kterou je

Více

5. až 8. února 2019 VELETRŽNÍ DUO P ESN ODRÁŽEJÍCÍ TEP DOBY V BRANŽI. Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií

5. až 8. února 2019 VELETRŽNÍ DUO P ESN ODRÁŽEJÍCÍ TEP DOBY V BRANŽI. Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií 5. až 8. února 2019 VELETRŽNÍ DUO P ESN ODRÁŽEJÍCÍ TEP DOBY V BRANŽI INFORMACE

Více

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY DUBEN 2016 Zaměřeno na profesní růst pedagogů ÚVODNÍ SLOVO MINISTRYNĚ Již třetí číslo ministerského Zpravodaje. 1 KARIÉRNÍ ŘÁD V BODECH Novelu zákona

Více

AUTOSYMPO 2015 Alternativní pohony automobilů 11. - 12. listopadu 2015, Hotel Academic

AUTOSYMPO 2015 Alternativní pohony automobilů 11. - 12. listopadu 2015, Hotel Academic AUTOSYMPO 2015 Alternativní pohony automobilů 11. - 12. listopadu 2015, Hotel Academic Tyršovo nám. 2222, 252 63 Roztoky u Prahy Vážení přátelé, celostátní symposium AUTOSYMPO se již tradičně pořádá jako

Více

Strategické úkoly pro regionální dopravu

Strategické úkoly pro regionální dopravu Strategické úkoly pro regionální dopravu Dr. Tobias Heinemann, Kai Gotthardt 1 Během posledních let se trh pro regionální osobní dopravu v Německu nesmírně změnil. V r. 1996, kdy vstoupil v platnost zákon

Více

Tisková zpráva říjen 2014

Tisková zpráva říjen 2014 Tisková zpráva říjen 2014 Mezinárodní veletrh Frankfurt Tereza Zelenková Tel. +420 777 338 894 Tereza.Zelenkova@messefrankfurt.cz www.messefrankfurt.cz www.ambiente.messefrankfurt.com 2015: nejvýznamnější

Více

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku a zároveň prvním v novém kalendářním roce 2013.

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku a zároveň prvním v novém kalendářním roce 2013. Pondělník 15 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku a zároveň prvním v novém kalendářním

Více

27. 29. 4. 2010. Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo. Mezinárodní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky.

27. 29. 4. 2010. Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo. Mezinárodní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky. Pozvánka na veletrh Norimberk, Německo 27. 29. 4. 2010 Mezinárodní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky Ve spojení s World Congress on Particle Technology, supported by PARTEC Silný veletrh

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ISM 2016 Mezinárodní odborný veletrh sladkostí a cukrovinek Místo konání: Výstaviště Kolín nad Rýnem Datum konání: 31. ledna - 3. února 2016 Obor: potravinářství Veletrh

Více

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

ČÍSELNÍK I. Oborové členění ČÍSELNÍK I. Oborové členění DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní zařízení pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje a zařízení

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Přihláška do soutěže o nejlepší exponáty Zlatá medaile

Přihláška do soutěže o nejlepší exponáty Zlatá medaile Přihláška do soutěže o nejlepší exponáty při 51. mezinárodním strojírenském veletrhu Přesný název exponátu: Výrobce: (název a adresa firmy, telefon, fax, e-mail, http) Vystavovatel: (název a adresa firmy,

Více

března 2017 Obráběcí stroje Subdodavatelský průmysl Nové technologie

března 2017 Obráběcí stroje Subdodavatelský průmysl Nové technologie Mezinárodní veletrh obráběcích strojů, výrobních technologií a automatizační techniky Mezinárodní veletrh subdodávek, komponent, modulů a technologií 7. 10. března 2017 Obráběcí stroje Subdodavatelský

Více

Kritéria udržitelné produkce biomasy

Kritéria udržitelné produkce biomasy Kritéria udržitelné produkce biomasy Ing. Soňa Hykyšová 26.11.2013, ČZU Praha Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 TÜV SÜD Czech: 26/11/2013 Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 Snímek 1 TÜV SÜD v číslech:

Více

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti

Více

Lisy Fendt s variabilní lisovací komorou 2600 2900

Lisy Fendt s variabilní lisovací komorou 2600 2900 Lisy Fendt s variabilní lisovací komorou 2600 2900 Lisy Fendt na válcové balíky Náskok díky objemu a variabilitě Lisy Fendt na válcové balíky s variabilní komorou vynikají nejen výbornou kvalitou práce,

Více

Lisy na kulaté balíky s konstantní komorou na balíky

Lisy na kulaté balíky s konstantní komorou na balíky Lisy na kulaté balíky s konstantní komorou na balíky 1250 / 1550 CZ Round Pack perfektní pro senáž, seno a slámu! Pádné argumenty! Konstantní komora na balíky Round Pack 1250: Balíky Ø 1,25 x 1,20 m Round

Více

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH A. Údaje o společnosti B. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky C. Další finanční a nefinanční

Více

Ochranné systémy pro podlahy

Ochranné systémy pro podlahy Ochranné systémy pro podlahy Ochranné podlahové systémy MC-Bauchemie Je to právě podlaha, která je nejpoužívanější částí každé budovy. Nároky na podlahu jsou stejně rozmanité jako průmyslové a obchodní

Více

Fanouškové Euro 2016 Co musím vědět před začátkem mistrovství ve fotbale ve Francii v červnu 2016?

Fanouškové Euro 2016 Co musím vědět před začátkem mistrovství ve fotbale ve Francii v červnu 2016? Co musím vědět před začátkem mistrovství ve fotbale ve Francii v červnu 2016? Ročník 2016 / česká verze Formality, které je třeba respektovat při průchodu francouzskou celní kontrolou Při příchodu projděte

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

SoilMod - Soil Management & Growth Control (v2.0.x)

SoilMod - Soil Management & Growth Control (v2.0.x) SoilMod - Soil Management & Growth Control (v2.0.x) Changelog: Modifikace pro verzi Farming Simulator 15 a další rozšíření možností Dvojnásobné rozlišení škály půdního ph Změna hnojiv podle minerální složky

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_128 Jméno

Více

Perfektně zabalené znalosti FachPack 2012

Perfektně zabalené znalosti FachPack 2012 Předmluva Perfektně zabalené znalosti FachPack 2012 Jak vypadají perfektně zabalené znalosti? To se dozvíte při své návštěvě veletrhu FachPack v Norimberku. Protože tady se ve třech veletržních dnech kompaktně

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

Vaše spokojenost je náš cíl. a my s nimi

Vaše spokojenost je náš cíl. a my s nimi S námi na vrchol Č asy se mě ní a my s nimi Vaše spokojenost je náš cíl V běhu času se mění požadavky lidí i trhů. Nejsme sice chameleóni, avšak proměny jsme schopni pokud jde o přizpůsobení se potřebám

Více

Národní akční plán čisté mobility (NAP)

Národní akční plán čisté mobility (NAP) Národní akční plán čisté mobility (NAP) Workshop Čistá mobilita - Loučeň 19. - 20. září 2013 Ing. Eduard Muřický Pracovní skupina k Čisté mobilitě První jednání se uskutečnilo počátkem tohoto roku Zástupci

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS -Region Pošembeří o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 ROK PRŮMYSLU 2015 ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ ZMĚNÍME VNÍMÁNÍ PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PREMIÉR ČESKÉ REPUBLIKY A PREZIDENT SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR KONCEM ZÁŘÍ OFICIÁLNĚ

Více

SERVIS SPOLEČNOSTI HACH

SERVIS SPOLEČNOSTI HACH SPOLEHNĚTE SE NA SERVIS SPOLEČNOSTI HACH S námi získáte větší jistotu a klid, protože údržba a oprava vašeho přístroje bude v rukou odborníků. SNIŽTE RIZIKO A DOSÁHNĚTE ÚSPĚCHU SE SERVISEM SPOLEČNOSTI

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 9 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 12 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací Jednotná žádost 2009 SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000 Změna podmínek poskytnutí dotací NOVINKY V AEO 2009 SAPS Jednotná platba na plochu * rozorání za účelem zúrodnění (obnova trav. porostů) novela zákona

Více

Kögel Skříňová vozidla

Kögel Skříňová vozidla Kögel Skříňová vozidla Obrázky Ilustrační mohou obrázek obsahovat / může zvláštní obsahovat výbavu / výrobky zvláštní podléhají výbavu neustálým technickým změnám Proč se vlastně hovoří o inženýrském umění?...

Více

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ MĚSÍČNÍ ZPRÁVA DUBEN 2016 C-QUADRAT Strategie OBSAH C-QUADRAT Strategie Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ Vývoj pravidelné investice

Více

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL Jiří Čejka, Ladislav Bartuška 1 ABSTRACT The article deals with the provision of transport services through an alternative method - buses on call. This new technology

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

partner dále nabízí potenciál a příležitosti

partner dále nabízí potenciál a příležitosti Rozhovor Do světa za obchodem Německá ekonomika je V DOBRÉ KONDICI Náš největší obchodní a strategický partner dále nabízí potenciál a příležitosti Na vývoj německé ekonomiky v roce 2016 hledí ekonomové

Více

XI. mezinárodní podnikatelské fórum FUTURALLIA. 31. května 2. června 2006 Wrocław. Meet for Success in the New Europe! www.futurallia2006.

XI. mezinárodní podnikatelské fórum FUTURALLIA. 31. května 2. června 2006 Wrocław. Meet for Success in the New Europe! www.futurallia2006. XI. mezinárodní podnikatelské fórum FUTURALLIA 31. května 2. června 2006 Wrocław Meet for Success in the New Europe! www.futurallia2006.com Wrocław se nachází v jihozápadní části Polska nad řekou Odrou.

Více

InnoTrans 2016 20 23 SEPTEMBER BERLIN

InnoTrans 2016 20 23 SEPTEMBER BERLIN InnoTrans 2016 20 23 SEPTEMBER BERLIN International Trade Fair for Transport Technology Innovative Components Vehicles Systems innotrans.com Czech Nárůst počtu odborných návštěvníků 2014 133 595 2010 103

Více

Efektivní koncepty pro mobilitu Implementace a v praxi ověřené příklady z Německa

Efektivní koncepty pro mobilitu Implementace a v praxi ověřené příklady z Německa Efektivní koncepty pro mobilitu Implementace a v praxi ověřené příklady z Německa 23. dubna 2013, Praha, Česká republika Thorsten Gusek, energiewaechter GmbH z pověření exportní iniciativy Energieeffizienz,

Více

dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší nový okenní systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro

dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší nový okenní systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší nový okenní systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 2 vyšší perspektiva s okny z profilů GENEO

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Zemědělství Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření: Modernizace

Více

Fiche č. 10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku. 1. Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Fiche č. 10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku. 1. Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Fiche č. 10 Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku 1. I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 2. Cíl Fiche Cílem Fiche je pomocí zavádění

Více

Dotace pro mladé začínající zemědělce

Dotace pro mladé začínající zemědělce Dotace pro mladé začínající zemědělce Dotační program určený na podporu zahájení činnosti mladých zemědělců (dotace na techniku, technologie, stavební výdaje, pořízení zemědělských budov, pozemků apod.)

Více

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 Obsah Změny v dopravě v oblasti Prahy 6 od 1.10.2010... 1 Posílení tramvajových linek 17 a 25 od 1.10.2010... 1 Novinky ve vlacích PID od 1.10.2010...

Více

LEGRABOX pure. Elegance v pohybu. www.blum.com

LEGRABOX pure. Elegance v pohybu. www.blum.com LEGRABOX pure Elegance v pohybu www.blum.com Atraktivní kombinace Přímočarý, strohý design, jasná a střídmá řeč tvarů a forem, obzvlášť vysoký komfort pohybu to je LEGRABOX, nový, elegantní Box systém

Více

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Příloha č.3 Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Přehled aktivit projektu V rámci projektu bude realizována řada aktivit z oblasti marketingové podpory, rozvoje informačních

Více

Váš spolehlivý partner. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Váš spolehlivý partner. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Váš spolehlivý partner BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Představení společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ISPO SHANGHAI 2016 Datum konání: 6. 8. července 2016 Obor: sportovní vybavení a oblečení Zahraniční zastoupení CzechTrade v Šanghaji si Vám dovoluje nabídnout jedinečnou

Více

Globální trendy a regionální dopady budoucí výzvy pro regionální rozvoj

Globální trendy a regionální dopady budoucí výzvy pro regionální rozvoj Globální trendy a regionální dopady budoucí výzvy pro regionální rozvoj Hans Heinrich Blotevogel Univerzita Vídeň Ústav pro geografii a regionální výzkum Konference o budoucnosti Partnerství Rakousko-Česká

Více

Minimální mzda v ČR od 1.1.2016

Minimální mzda v ČR od 1.1.2016 Minimální mzda se navyšuje o 700,- Kč Minimální mzda v ČR od 1.1.2016 (připravilo JOB-centrum Ostrava, s.r.o., stav k 17.12.2015) Růst minimální mzdy bude v roce 2016 vyšší, protože se nedohodli odboráři

Více

8. výzva k předkládání žádostí o dotace

8. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 8. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE Radek Kazda Příspěvek přináší základní návrh zemědělské bioplynové stanice na zpracování kukuřičné siláže, uvádí její roční provozní bilanci a ekonomické zhodnocení. Klíčová

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Milníky digitalizace Smart Life

Milníky digitalizace Smart Life Nakladatelství Sdělovací technika uvádí konferenci Milníky digitalizace Smart Life úterý 24. ledna 2012 od 9:00 hod Top Hotel Praha PROGRAM 9.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 9.30 Zahájení konference - RNDr. Petr

Více

RKW ProAgri. Silážní fólie. Rozluštěno! Tajemství revoluční fólie.

RKW ProAgri. Silážní fólie. Rozluštěno! Tajemství revoluční fólie. RKW ProAgri Silážní fólie Rozluštěno! Tajemství revoluční fólie. Světová novinka, která vám usnadní práci a ušetří čas Maximální efektivita a trvanlivost se systémem kombinovaná fólie nejnovější generace

Více

Profesní kvalifikace pro další vzdělání Návrhy dalších PK (vize) Pozn. Náměty OS

Profesní kvalifikace pro další vzdělání Návrhy dalších PK (vize) Pozn. Náměty OS NSP KÚ 2 Úplná profesní kvalifikace Obor vzdělání Profesní kvalifikace pod oborem vzdělání Profesní kvalifikace pro další vzdělání Návrhy dalších PK (vize) Pozn. Náměty OS Zemědělský a zahradnický dělník

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Orientace ve světě práce

Orientace ve světě práce Orientace ve světě práce Anotace V textu se čtenáři dozvědí informace týkající se hlavních oblastí světa práce, naučí se orientovat v informacích o povolání. Dále se zde objevují informace o ukazatelích

Více

Londýnský knižní veletrh: Z Havlíčkova Brodu do Vsetína aneb Kam se vypravit za knihami

Londýnský knižní veletrh: Z Havlíčkova Brodu do Vsetína aneb Kam se vypravit za knihami Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/londynsky-knizni-veletrh-z-havlickova-brodu-dovsetina-aneb-kam-se-vypravit-za-knihami) Londýnský knižní veletrh: Z Havlíčkova Brodu do Vsetína aneb Kam se

Více

Koncepce služeb pro komplexní pořizování valivých ložisek

Koncepce služeb pro komplexní pořizování valivých ložisek Nákup ložisek. Nyní si ověřte. Koncepce služeb pro komplexní pořizování valivých ložisek Koncepce služeb pro komplexní pořizování valivých ložisek Co dělat, jestliže se náklady na nejlépe navržený výrobek

Více

TOP. Shrnovače. 97+022.cs.0814

TOP. Shrnovače. 97+022.cs.0814 TOP Shrnovače 97+022.cs.0814 Úspěch spočívá v detailech Shrnovače Pöttinger s nízkou energetickou náročností a dobrou manévrovatelností odpovídají požadavkům praktiků. Šetrné zacházení s krmivem je však

Více

Katalog odrůd cukrovky 2015

Katalog odrůd cukrovky 2015 Katalog odrůd cukrovky 2015 Sejeme budoucnost od roku 1856 Obsah Úvod 3 Odrůdy s tolerancí k rizománii NATURA KWS 4 LABONITA KWS 5 TERRANOVA KWS 6 TALENTA KWS 7 PICOBELLA KWS NOVINKA 8 9 Odrůdy s tolerancí

Více

AKADEMIE STING ZÍSKALA ERASMUS+

AKADEMIE STING ZÍSKALA ERASMUS+ STINGNEWS N E W S L E T T E R A K A D E M I E S T I N G 2 0 1 5 Redakce PR oddělení AKADEMIE SITNG AKADEMIE STING ZÍSKALA ERASMUS+ AKADEMIE STING ÚSPĚŠNĚ ZÍSKALA ERASMUS CHARTER PRO VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

HIT / HIT T. Obraceče 97+021.CS.0814

HIT / HIT T. Obraceče 97+021.CS.0814 HIT / HIT T Obraceče 97+021.CS.0814 HIT / HIT T Obraceče Obraceče HIT se vyznačují především dokonalým kopírováním nerovností. To umožňuje šetrnou manipulaci se sklízeným materiálem při minimalizaci znečištění.

Více

Softwarová řešení pro intralogistické procesy

Softwarová řešení pro intralogistické procesy Software Solution Softwarová řešení pro intralogistické procesy Od flexibilních základních řešení po komplexní skladové hospodářství: JMIF, Kardex Drive, Power Pick Global Software Solution Warehouse Management

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

č. 4 - Březen 2009 Newsletter Projektové poradenství Informace o připravovaných akcích Seminář Marie Curie - Spolupráce podniků a akademických institucí se koná dne 15. 4. 2009 v Praze. Hlavním tématem

Více

feel the elements of NORIMBERK 14. 16.10.2014 13.10.2014 CHLAZENÍ KLIMATIZACE VĚTRÁNÍ TEPELNÁ ČERPADLA

feel the elements of NORIMBERK 14. 16.10.2014 13.10.2014 CHLAZENÍ KLIMATIZACE VĚTRÁNÍ TEPELNÁ ČERPADLA feel the elements of 1 DAY BEFORE OPENING 13.10.2014 1 DAY BEFORE OPENING NORIMBERK 14. 16.10.2014 CHLAZENÍ KLIMATIZACE VĚTRÁNÍ TEPELNÁ ČERPADLA S nejnovějšími produkty a řešeními techniky chlazení, klimatizace,

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je uznávaným specialistou na cestovní pojištění,

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více