Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!"

Transkript

1 Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane!

2 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve skupince. Dnes bych se chtěla krátce zamyslet nad naší věrohodností v rodině. Zamysleme se, ale upřímně, samy nad sebou, zda opravdu dodržujeme Boží řád ve své rodině. Nerezignujeme někdy příliš rychle s poznámkou, že doba je jiná? Jenže opouštět desatero a lacině se přizpůsobovat světu se nevyplácí. Je to hřích, který nás i naše děti odděluje od Boha. Bible nám ukazuje lidské drama v celé realitě, dobro i zlo, vášně, hřích a jeho důsledky. Když chce člověk potvrzovat sám sebe, uzavírá se do vlastního sobectví, staví se na místo Boží a nakonec rozsévá smrt, říká Otec František ve své homilii o 11. neděli, a na jiném místě pokračuje: Moudrost Žalmisty praví: Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci; Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči. (Žl 19,9) Pamatujme si neustále: Pán je Živý, je milosrdný. Pán je Živý, milosrdný. Zamysleme se, sestry, jen nad prvními třemi přikázáními. Kolik model si v životě vytváříme, kterým podřizujeme svůj čas, své vztahy? Kolikrát za den pokřikujme na svého Pána, aniž bychom si na něj opravdu vzpomněly, a jakým způsobem světíme den Páně? Mějme stále na paměti, že malé děti nás napodobují, starší konfrontují s tím to, co kážeme. Se smutkem sledujeme, jak se naše dospělé děti rychle přizpůsobují světu bez ohledu na Boží řád. Nerezignujeme příliš rychle s poukázáním na, že to tak dělají všichni, anebo že dnes je to normální? Je sice pravda, že od určitého věku už nemůžeme dětem mluvit do života, ale pokud s námi bydlí pod jednou střechou, máme právo a dokonce povinnost vyžadovat dodržování Božího řádu ve svém domě nebo bytě. Za jeho prahem naše pravomoc končí. Ale tam pokračuje Bůh, pokud mu dáme svou důvěru. A právě tím postojem doma dáváme najevo jak dětem, tak Bohu, že to myslíme vážně. Nebojme se, že o ně přijdeme. Je ovšem třeba, abychom byly věrohodné, takže musíme hlídat samy sebe. Rozumíme si? 2

3 Drahé sestry, pokusme se o to. Bůh, který nás tolik miluje, za to stojí! Pokud mu děti v modlitebních skupinkách odevzdáváme a dále budeme dbát, aby bylo dodržováno desatero u nás doma, můžeme být v pokoji. Bůh je věrný, naše modlitby slyší, ale nedá se oklamat. Jen si vzpomeňme na volbu papeže. Jak se celý Boží lid bez nějaké výzvy modlil: Bože, ty sám nám vyber člověka za hlavu církve. Domnívám se, že žádná z nás nepochybuje, že opravdu vybral. Otec František je dar od Boha. Ve výše citované homilii Otec František říká: Myslím také na dar Desatera přikázání, jež je cestou, kterou nám Bůh ukazuje opravdu svobodný život, plný život. Přikázání není hymnem negací nesmíš toto, nesmíš tamto nikoli! Jsou hymnem přitakávání Bohu, Lásce, životu. Drazí přátelé, náš život bude naplněn jedině v Bohu, protože pouze On je Živý! Poslouchejme ho každý den, naplňujme jeho výzvy a modleme se za jeho ochranu. Pak budeme účinně budovat církev, která nebude popelkou společnosti, ale bude hradbou proti šíření zla a beznaděje. Nikdy nesmíme zapomenout, že za námi stojí Bůh. A když Bůh s námi, kdo proti nám? A budeme-li přece jen malomyslnět, zazpívejme si: Každý den Pán mi sílu dává, píseň má je můj Pán, On se stal mým spasením, když kráčím s ním, nemusím se bát, když kráčím s ním, nemusím se bát. A pak se nemusíme bát o své děti, ani setkání s Pánem na věčnosti. Růžena Slovo kněze Když pozoruji, kolik slov a obrazů je v současné době v médiích kolem záplav, napadá mne, jak asi se dívá náš nebeský Otec v nebi na takový nebývalý zájem všech o to, kde, kolik vody, jakou škodu to udělalo. Jak se dívá Boží Láska na naši soustředěnou pozornost třeba zrovna k tomuto tématu? Co by nám řekl, jak by to komentoval On...? Odpovězme si každý sám, naslouchejme dění kolem nás jakoby přes Boží Srdce. Kontemplujme a dovolme Duchu Božímu v nás se rozeznít! 3

4 Nenechme se krmit mediální politikou a nenechme si určovat o co, jak a nakolik se máme zajímat. Tak mnoho bolestí ve vztazích kolem nás, tolik nedostatku lásky, tolik potřeb a naopak tolik nabízejících se milostí pro zvládání života v tak náročné době, jako je tato. Kdo se o to zajímá? Kdo "T0" vidí a kdo se soustřeďuje na to podstatné??? Kdo hledá tam, kde je možné nalézt? Kdo čerpá, kde je zdroj? Kdo vidí, co opravdu hýbe světem? Kdo jiný, než my křesťané by měl držet ruku na tepu života světa a nenechat se zmítat kdejakým závanem větru? Přeji všem maminkám zdravý nadhled a srdce na správném místě, zbožnost a činnou lásku, světlo Ducha Svatého a sílu z Eucharistie... Šebestián Duchovní okénko Modlitba před Nejsvětější svátostí V duchovním životě je na prvním místě oddanost celé naší bytosti živé Osobě Krista. Tato oddanost není druhotná ani volitelná; je nezbytná a možná velmi mocná. Ježíš, živá láska V okamžiku setkání se nám Ježíš představuje jako Osoba, živá Osoba. Ve světle, které zaplavuje naši duši, se nám zjevuje a činí nás vnímavými ke své Přítomnosti, která nás přitahuje. Dává se plně poznat a zjevuje nám, kdo je. Nic si nenechává pro sebe, protože jeho láska je dokonalá a On se dává darem ustavičně a plně. Bůh je láska (1 Jn 4, 16) a tedy Bůh je dar. Duše, která se otvírá jeho přítomnosti, dostává v plném světle zjevení jeho Osoby: je to živá Osoba která mluví, která říká své jméno: je to Slovo. Láska je Život. Živý Ježíš nás naplňuje životní silou, která nás nečiní pasivními ani vlažnými; vede nás naopak k tomu, abychom svůj lidský život prožívali intenzivněji a náruživěji. Kristus je živá Láska. Představuje se nám jako Ten, který je. Sám o sobě říká: Dříve než byl Abrahám, já jsem (J, 8, 58). Tato prostá, stručná slova naplňují nekonečný, věčný prostor, který je prostorem Božím. Ježíš využívá celou věčnost, aby 4

5 pronesl tato prostá slova. Nevyslovuje je v jednom okamžiku, jako je vyslovujeme my svým lidským jazykem. Jsou to slova, která nemají začátek ani konec. Když mluví, čas neexistuje. Proto musíme tato slova přijmout do svého srdce, do své modlitby adorace; musíme jim dovolit, aby zaplavila naši duši: Já jsem! Hodiny adorace mohou být naplněny, nasyceny těmito prostými slovy: Já jsem! Já jsem Láska, živá Láska! Ježíš, živá Přítomnost Ježíš je živá Osoba, která skutečně a konkrétně přebývá v Eucharistii. Chceme-li se k němu přiblížit, můžeme se kdykoliv přiblížit k Eucharistii, tak jako za ním chodili apoštolové za jeho života. Tam najdeme jeho přítomnost. A v lásce je nejdůležitější přítomnost milované bytosti. Ježíš, který je Láska, nemůže jinak než přebývat uprostřed lidí. A jestliže jsme přilnuli k jeho živé Osobě vírou, nadějí a láskou, toužíme stále víc po jeho přítomnosti. Je pro nás nepostradatelná, životně důležitá. Eucharistický Ježíš je často jako člověk ležící u cesty, opuštěný, krvácející, o kterého nikdo nepečuje. V Eucharistii ustavičně vydává své Tělo a prolévá svou Krev. Když je natahován na skřipec lidskými hříchy, nemůže ani volat o pomoc, ztratil tolik sil. Čeká, až na něj někdo pohlédne. A ten, kdo na něho pohlédne, vstupuje do adorace. Dokážeme mu věnovat milující, soucitný, adorující pohled dobrého Samaritána? Dokážeme se ve svém překotném životě zastavit, věnovat mu čas a pohlédnout na něj s láskou a zbožnou úctou? Dokážeme se o něho postarat a odnést ho až do bezpečného útočiště, do hostince svého srdce, domu či bytu, tam, kde jsme s ním a kde On je s námi? Ježíš v Eucharistii potřebuje dobré Samaritány, kteří k němu lnou velkou láskou. Opory na cestě Máme velkou touhu svou oddanost Ježíši dobře zakořenit, ale naše slabost je nesmírná. Nedostává se nám sil. Jsme tak malí a křehcí Máme si tedy zoufat a zůstat tak jak jsme, v temnotách, až vyčerpáním zemřeme? Ale i když věříme, že vlastními silami nikdy ničeho nedosáhneme, nepropadejme malomyslnosti. Spíš se podívejme na církev, která je tady jako pozorná a milující matka. Je tady proto, aby nám dala všechny síly, které potřebujeme; aby nám dala sílu živého Ježíše: sílu svátostí, která je nekonečně mocnější než všechny síly zla. Když obnovujeme křestní slib, chceme se navždy odevzdat Kristu. Zárodek tohoto přilnutí ke Kristu je v nás vložen křtem. Je prvotní a předchází veškerému duchovnímu úsilí, každému vykročení k následování Krista. Později pak bude nutné, abychom toto přilnutí rozvíjeli, prohlubovali, nechali růst, to znamená, abychom milovali Krista skutečným, živým a konkrétním způsobem. Svátost křtu nás zbožšťuje, odívá nás Ježíšovou živou silou. Vy všichni pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista (Ga 3, 27). Když se křtem stáváme Božími dětmi, máme přístup do Království tak velkého a nesmírného, že ho nelze projít najednou; člověk se tam prochází, kontempluje jeho skvosty. Na každém kroku je tam všechno nové, proto se 5

6 tam člověk nikdy nenudí. Je to ustavičné objevování ve velké radosti. Jako pokřtění můžeme na cestě postupovat dál pouze tehdy, když často přijímáme svátost smíření a Eucharistii. Středem každé z nich pokaždé, když ji přijímáme, je skutečné osobní, konkrétní, živé Setkání s Osobou Ježíše. Po velkém Setkání, které jsme možná prožili, musí následovat všechna ta častá osobní setkání s Kristem ve svátostech. Křtem byl náš oděv vyprán. Ježíšova Krev ho dál omývá pokaždé, když ušpiněni hříchem si ho jdeme smočit do jeho Krve, jdeme načerpat k nevysychajícímu prameni milosrdenství svátosti smíření. Jeho prolitá Krev nás neustále obnovuje, zotavuje, oživuje. Tím, že nám vlévá božský život, nás vytrhuje ze spárů smrti. Církev je nám zde na zemi k dispozici, abychom si plnýma rukama nabírali z pokladnice milostí, které jí svěřil Ježíš. Když budeme z tohoto bohatství čerpat, bude naše oddanost Ježíši víc a víc nevykořenitelná. To proto, že tato oddanost bude velkou Láskou našeho života. Tak jako výhonek révy žije z její mízy, i naše duše zavlažovaná svátostmi žije životem samotného Krista, rozvíjí se a rozkvétá. Z knihy Le Christ eucharistie éternelle, kap. II. a III. vybrala a přeložila J. Šv. Ohlédnutí Pouť do Medjugorje Těšila jsem se na tu chvíli, až budeme sedět v buse a zamíříme směr Medjugorje. Poutníků přibývalo a já si jen říkala, kéž by bylo všechno v pořádku a každý se cítil dobře. Byly to krásné chvíle. Cestou i na místě. Letošní pouť byla pro mě znamením velké fyzické únavy, všechno se ozývalo, přicházely i nečekané vzpomínky, které prostě přišly. Dostala jsem SMSku, že slzy u Matky jsou jako lék Číhala jsem na slovo, které přinese pokoj, uzdravení Čím je pro mě Medžu? Místem neuvěřitelného pokoje. Slyšeli jsme svědectví mužů 6

7 z Čenákola, svědectví Mariji, svědectví o otci Slavkovi, vším se prolínala modlitba. Proč je tolik důležitá? Jeden vizionář řekl, Kdybyste viděli Pannu Marii, jak jí tečou slzy, protože je modlitby potřeba k záchraně lidí, už byste na modlitbu nezapomněli. Proto se modlí. A já si myslím, že ten pokoj, radost, který člověk v Medžu cítí, je plodem modlitby. Je plodem opravdové odpovědi na prosbu Matky. Domů jsem si dovezla jak jinak, než knížku o o. Slavkovi. Cvrnkla mě jednou do nosu a já věděla, že to je ono. Vykládáním o. Slavka letošní pouť začala a doma to pokračuje. Když o. Slavko nečekaně na Križevaci zemřel, druhý den bylo pravidelné měsíční zjevení P. Marie. A Panna Maria řekla: Drahé děti!...raduji se s vámi a chci vám říct, že se váš bratr Slavko narodil v nebi a přimlouvá se za vás. ( ) Panna Maria se raduje s námi Tady někdy člověk pláče, stýská si, když někdo zemře, a P. Maria se raduje s námi Když jsem si tu knížku koupila, tak jsem si přála, aby mi tam někdo něco napsal. Taky jsem si celou dobu přála zase zažít chvilky u p. Nancy, které se letos pro její vytížený čas nenašly. A v pátek, když bylo před odjezdem a my přišli na poslední mši svatou v Medžu, si pár minut po našem příchodu před nás Nancy s rodinou sedla. Za chvíli vytáhla tužku a nějaký blok a v tu chvíli jsem věděla, komu svou knížku o o. Slavkovi dám A tak v knížce stojí: Můžeme žít naše životy s Láskou tak jak to dělal o. Slavko, pokud to tak uděláme, jednoho dne se k němu připojíme v nebi Těším se a děkuji Vám všem za vaše modlitby, za společné putování a přeji nám všem odvahu a vytrvalost na cestě za Pánem. Katka Moc bych chtěla poděkovat i s Lojzou (mým mužem) za nádhernou pouť do Medžugorje. Jeli jsme poprvé, netušili jsme, jaké to bude. Nikoho v buse jsme neznali. Ale od chvíle, co jsme k vám přistoupili v Brně, jsme věděli, že jedeme se správnými lidmi ve správný čas na správné místo. Díky Bohu za ten DAR. Z Medžugorje jsme si odvezli plno zážitků, 7

8 nechali jsme se naplňovat Duchem Svatým. A přijeli jsme domů s vědomím, že není se čeho obávat v životě, že na všechny kříže, starosti nikdy nejsme sami. Také jsme získali větší odvahu k šíření víry nejen v rodině, ale i v celé farnosti. Každému, s kým o Medžugorji mluvíme, přejeme, aby se tam vypravili. Protože tolik síly, co jsme od Panny Marie dostali, a tolik lásky od jejího Syna Ježíše Krista si nemůžeme nechat pro sebe. Ten pokoj, který jsme si z Medžugorje odvezli, chceme šířit a svým životem oslavovat Boha a plnit Jeho vůli. Lojza říká, že pouť do Medžugorje, to byla dovolená v nebi. A já s ním souhlasím. Děkujeme i Petrovi za jeho nazapomenutelný smích a zároveň i otci Petrovi za společný moravský radostný růženec:-) Dá-li Pán, rádi se zase někdy uvidíme. Iveta + Lojza Michal Setkání MM v Písku V sobotu se u nás v Písku uskutečnilo setkání naší modlitební skupinky s národní koordinátorkou Hnutí MM Růženkou a Markétkou. Setkání bylo otevřené i dalším ženám, které se chtěly s hnutím seznámit. Velikou radost nám udělalo i to, že na nás v modlitbě myslí skupinka žen z nedalekého Protivína, jejíž členky jsou již pokročilejšího věku (kolem 80 let) a také přítomnost maminky ze strakonické skupinky. Přišlo též několik žen z naší farnosti ve věku našich vrstevnic ( středního věku ) a také ve věku našich matek, což mě velmi potěšilo. Mohou se totiž modlit nejen za své děti, ale i za svá vnoučata, a jejich modlitba má jistě před Bohem velkou sílu. Původně jsem však vůbec neplánovala, že budu psát o našem setkání nějakou informaci, a už vůbec ne svědectví do Zpravodaje. Chci povzbudit všechny, kdo mají myšlenku svědectví napsat, aby se nebáli jak jsem si poznamenala z povídání pozvaných žen: Strach je od nepřítele Božího, bázeň od Boha. Odvahu toto svědectví napsat a hlavně posunutí a povzbuzení mi dodala dnešní biblická sms: Jan 15,27: Vydávejte svědectví. A tak, přestože jsem si nebyla jistá a do svědectví a psaní svědectví se mi nechtělo, nemohu jinak. Vnímám to tak, že člověk by měl být připraven být Božím nástrojem, nechat na Bohu, zda si ho použije. Nechtít být pisatelkou článku, když mě chce mít například u nemocného dítěte. Ale, když zase chce, abych něco napsala, tak si mám sednout a psát a třeba neskládat prádlo... Moje vlastní zkušenost a možná i svědectví je právě v tom, jak mám toto poznat a být si jistá, že to činím správně. Jistotu asi nebudu mít nikdy, ale možná určitý pokoj v srdci ano (viz dále). Nejprve se ještě vrátím k našemu setkání MM velmi děkuji Růžence a Markétce, 8

9 které nám na začátku představily hnutí, své povídání doplnily o mnoho svědectví a osobních zkušeností. Pak následovala modlitba dle brožurky. Z povídání bych ráda vybrala některé myšlenky, které mě oslovily. "Bůh miluje naše děti více než my". "Bože, jaká je Tvoje vůle v mém životě?" "Všechny prosby, které jsou ve shodě s Boží vůlí, budou vyslyšeny". "Dítě vychováváme svým postojem". Také jsme se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi chválami a děkovnou modlitbou. Chvála velebí samotného Boha, za to, jaký je (všemocný, milující, trpělivý s hříšníkem...) a díky jsou poděkování za konkrétní věci, které nám Bůh dává (hodného manžela, zdravé děti, zaměstnání apod.). Bůh samotný nepotřebuje naši chválu, je to vlastně takové upozornění pro nás, abychom si uvědomily a byly vděčné za to, jaký je. Chvály mají exorcisační účinek. V povídání o tom, že Boží Nepřítel, když se vědomě odevzdáváme a odevzdáváme naše děti, bojuje a nechce se vzdát, i když vidí, že prohrává, použila Růženka příměr, že když němečtí vojáci na konci války byli na ústupu (věděli, že válku již prohráli), ještě napáchali mnoho zlého. Konkrétně uvedla životní příběh Vlasty Kálalové (rodačky z nedalekých Bernartic) z knihy Doktorka v domě trubačů, kdy 8. května 1945 náhle přichází téměř o všechno - o své děti i manžela, kteří jsou zastřeleni. Našim vzácným hostům jsem patriotsky připomněla, že do našeho jihočeského Písku právě přes Bernartice jely... Při povídání o odevzdání a důvěře v Boží milost se mi připomněl citát, který jsem poprvé slyšela jako dospívající před více jak patnácti lety při kázání vzácného a charismatického kněze otce Ivana Vítka: Nestav svůj život na představách, ale na důvěře. Až včera večer (v neděli) mi to konečně došlo otec Ivan přece také působil v Bernarticích, je tam dokonce i pochován (zemřel v měsíci Panny Marie jako její velký ctitel). Někdo by možná řekl, že slyším trávu růst, ale v těchto drobnostech vnímám právě to Boží ujištění ano, jsem s Tebou. Také hezký vzkaz od Pána byl třeba ptáček na okně, který se objevil pár minut před tím, než jsem začala psát toto svědectví, a napadlo mě: Vždyť ptáci, celá příroda dokonce i ty kameny hovoří o Bohu, vydávají svědectví, tak proč ne já? Ještě mě také při čtení z Písma svatého v rámci modlitby matek na našem setkání (úryvek Jan 15,18 16,4) zaujala věta sluha není nad svého Pána. Je pro mě důležité, abych si stále uvědomovala, a nepovyšovala se, protože nejsem Bůh (to je vlastně to základní pokušení, které nás odděluje od Boha, že nepřijmeme to, že jsme jeho stvoření, když toto s pokorou přijmeme, pak se mu můžeme s důvěrou odevzdat. I když je to pro nás těžké, a toto odevzdávání se je vlastně celoživotní proces). V neděli mi moje kamarádka Katka řekla, že Růženka s Markétou ji a mě požádaly, zda bychom se ujaly na rok služby diecézních koordinátorek hnutí MM jižní Čechy. Nevím, jak to popsat, ale v tu chvíli jsem cítila pokoj a v klidu jsem řekla, že když nenajdou nikoho jiného, tak tuto službu přijímám. Přesto chci i tímto moc požádat o modlitbu za pokoru, za vedení Duchem svatým při rozlišování jeho vůle. 9

10 Prostě se mi zdá, že Bůh nám pořád nahazuje nějaká ujištění a já se jen modlím, abych je vnímala a měla oči pro ně otevřené a zároveň se nepovyšovala nad někoho, kdo tato ujištění nevidí, nebo se učí je vidět... Ještě jednou milé sestry, obzvlášť z naší Českobudějoviceké diecéze, prosím za modlitbu, abychom poznaly, kdo má být v naší oblastí koordinátorkou MM. Eva Záluská, Písek PS: Ve čtvrtek po sobotním setkání se měla setkat na faře naše skupinka, přišly se podívat i další ženy z farnosti, které uvažují o založení další skupinky v naší farnosti. Jedna čekající před děkanstvím mě uvítala slovy: Jdu se podívat na vaši skupinku, chodila jsem na setkání MM v Bernarticích, ale tam jsem jen přes léto takže do třetice Bernartice... Setkání v Písku II Dovoluji si, připojit se k Evě a napsat i své postřehy ohledně návštěvy Růženky a Markétky u nás v Písku. Po přečtení evangelia, které Eva zmiňuje výše, při našem sobotním setkání, mi nešlo z hlavy slovo svědectví, v té chvíli jsem myslela na svého hledajícího kolegu z práce, s kterým často diskutuji a kterému bych moc přála dar víry... když jsem si přečetla Evy svědectví, cítila jsem, že mám přispět. Dlouho přemýšlím, nějakou dobu se modlím (ne tak dlouho jako přemýšlím, za poznání, co je má služba, a cítím, že právě modlitba, na které je služba diecézních koordinátorek postavena, je to, na co se mám ve svém životě nyní zaměřit. Můj manžel, který letos o Velikonocích uvěřil, mě v tom radostně podpořil, což se může zdát samozřejmé, ale pro mě je to něco nového, jsem tak šťastná, že Bůh vyslyšel mé modlitby a mění naše manželství a životy. Samozřejmě cítím pochyby nad sebou samou, jak já, takový laik, člověk sice aktivní, ale s obtížemi se teprve učící spoléhat na Boha a neřídit vše kolem sebe, mohu být v této službě užitečná? Přeji si poznávat a řídit se dle Boží vůle, a proto jsem klidná a vím, že to bude tak, jak On chce. Na konec chci napsat něco pro povzbuzení všech, které může něco podobného potkat. Týden po tom modlitebním setkání s národní koordinátorkou a poté, co jsme zintenzivnily setkávání naší skupinky maminek, poté, co 10

11 rozesílám svým přátelům odkazy na pořady z TV Noe také na téma okultismus a jak si dát pozor na různé moderní esoterické praktiky, poté, co můj manžel se začal připravovat na svátost eucharistie a já na svátost biřmování jsme u nás doma cítili útoky Zlého. Nevím, jak to popsat. Děti se začaly bát, v noci se syn několikrát vzbudil hrozným strachem, manžel slyšel v noci zvuky, a já z toho byla úplně paralyzovaná strachem. Moc mi pomohlo, že jsem se s tím hned svěřila ostatním maminkám z naší skupinky, pozvala jsem k nám domů kněze, který se s námi modlil a požehnal našemu domu. Začala jsem se modlit modlitbu k archandělovi Michaelovi a získávám znovu odvahu. Ještě jednou chci zdůraznit, že mi osobně moc pomohlo společenství věřících lidí, které kolem sebe mám. Citát, který jsem si přečetla ráno po hrozné noci: Neboj se! Jen mluv a nemlč. (Sk 18,9) Katka Pokorná, Písek Svědectví Úplně jinak Když psal karmelitán Vojtěch Kodet knížku Marta a Marie trochu jinak, nikdo netušil, že františkán Filip Rathouský ve svém srdci nosí příběh nevěřícího Tomáše ne trochu, ale úplně jinak. Nikdy jsem takový výklad neslyšela, ale stal se mým dalším setkáním s Ježíšem prostřednictvím Slova. Otec Filip odmítá blahoslavení těch, kteří neviděli a uvěřili, ale navzdory všemu ztotožňuje se s Tomášem, který nechce uvěřit ostatní, ale cítí nutnou potřebu svého setkání se s Ježíšem. Potřebuje Ho sám vidět! Ani nám, lidem dnešních dnů, nestačí jen SMS, hlasová schránka, stránky internetu aj. Potřebujeme osobní setkání, čili setkání živé. S člověkem i Bohem. Vzpomínám na postní dny t. r., když jsem cestou z ranní mše uklouzla na chodníku a ocitla se v nemocnici s otřesem mozku a poškozením páteře. Bylo to všechno také úplně jinak. Navzdory textu Ž 121, kde je psáno: Nedopustí, aby uklouzla tvá noha..., připadala mi berle, kterou nosím v rámci své lability, jako dokument nechtěné a nevítané skutečnosti. 11

12 Jo, jo, víra milujícího Boha v akci, zněla SMS otce Filipa, který vždycky ví, jak přiléhavě a vtipně věci nazvat. Klademe si často otázku: Proč? Proč se muselo v našem životě to či ono stát? Proč byla moje sestra jako invalida na ortopedickém vozíčku, proč měla maminka rakovinu, proč otec zemřel na autobusové zastávce na prasknutí kýly, než stačili jít o pár hodin dřív k lékaři...?! Těch nezodpovězených proč je v našem dospěláckém světě víc, než u tříletého dítěte. Na jedno proč jsem dostala v neděli odpověď. Na to, aby se člověk opravdu setkal s živým Ježíšem, musí pochopit, že všechno v jeho životě může a někdy musí být úplně jinak. Jinak, než si představoval. Že chce odmítnout prioritu blahoslavení jen pro tu prostou, lidskou a vášnivou touhu po setkání. Byla jsem v tomto příběhu s tebou, milovaný otče Filipe! Tentokrát ne jako Marie u Pánova hrobu, jak tomu bylo u minulých Velikonoc, ale jako Tomáš. Pán můj a Bůh můj Tady tvůj i můj. Prošel zavřenými dveřmi a nám i všem ostatním ukázal rány a jedl s námi Vzkříšený, svatý, živý, Dárce pokoje... A když jsi říkal, že si máme každý osobně střežit okamžiky těchto setkání s Bohem, viděla jsem toho živého Krista, jak do těch Jeho ran kladu ty své rány a bolesti, které sama už nemohu unést... Díky tvojí opravdové veliké a vášnivé františkánské lásce, která ti nedovolí zaměnit lásku Boží za nic z tohoto světa, jsem pochopila už mnohokrát, že u Něho to často chodí úplně jinak. Neděle Božího milosrdenství L. P Maminka Fanynka +++ Slzy mi stékaly z očí den co den a já již s bolestí v srdci nevěděla, co dělat. Moje jediná dcera mi těžce onemocněla. Neměla zlomenou ruku ani nohu, ale její nemoc zasáhla její duši a srdce. Mé zoufalství a beznaděj neznaly hranic, jen jsem se každý den dívala, jak sama sobě umírá, ztrácí se všemu dobrému a vrhá se do záhuby. V této těžké chvíli jsem si uvědomila, že všechny lidské síly jsou naprosto bezmocné a já sama již nic na její záchranu nevymyslím. 12

13 Bylo právě po Velikonocích a v tomto posvěceném období jsem získala sílu a svěřila Marušku do ochrany naší nebeské matky Panny Marie. Požádala jsem své příbuzné, přátele a známé o modlitbu za záchranu Marušky, za spásu její duše a nalezení způsobu, jak Marušce v její nemoci pomoci. S naprostou důvěrou jsem se obrátila k Ježíši Kristu, aby přemohl všechno zlo, lhaní, krádeže a podvody. Slíbila jsem, že přijmu jakékoli řešení, ať se mi bude líbit nebo ne, jen ať je Maruška zachráněna. Byl úterní podvečer a já se poprvé ve svém životě vydala do naší farnosti na Modlitby matek. Můj strach, ostych a obavy z průběhu setkání překonávala naděje, že Bůh mi pomůže. Vedoucí skupinky mi podala papírová kolečka symbolizující hostii a řekla, ať tam napíši jméno svého manžela, své jméno a jména našich dětí. Odpověděla jsem, že jsem rozvedená, a udiveně na ni pohlédla. Dostala jsem odpověď, že to nevadí, jen ať tam jména napíši. Bojovala jsem sama se sebou, přesto jsem vzala tužku a napsala na jedno kolečko jméno svého manžela a mé jméno. Přitom jsem utrousila štiplavou poznámku: No, to se ještě budu muset za něho modlit? Skutečně jsem se nakonec modlila a odevzdala i svého manžela Bohu, poděkovala za něho a za to, že je otcem našich dětí. Odevzdala jsem i svou dceru Marušku Pánu Ježíši a prosila za její záchranu. Domů jsem odcházela posilněna novou nadějí, že vše je již v Božích rukou. Další dva dny se doma situace plně zhoršovala a já se jen stále modlila. Třetí den nastal zlom. Uvědomila jsem si, že takhle to dál skutečně nejde a řekla jsem: A dost! Šla jsem požádat sociální pracovnice o pomoc, že se již nezvládám starat o svoji dceru a prosím je o pomoc. V té chvíli jsem nevěděla, jak mi mají pomoci, jen jsem věděla, že se mnou moje dcera již nemůže být. Sociální pracovnice zkontaktovali jejího tatínka a ten si ji vzal k sobě. Ani ve snu by mě toto řešení nenapadlo. Po všech těch létech manželského odloučení, hádek a všech nesrovnalostí se můj manžel zachoval jako otec a vzal si se vší zodpovědností a láskou naši Marušku k sobě. Modlitby matek jsou velice silné, došlo k usmíření mezi mnou a manželem, po 12 letech jsme byli schopni spolu opět komunikovat a naším společným cílem se stala záchrana naší dcery. Ulevilo se mi, že na její výchovu již nejsem sama. Od toho dne každý den žehnám svému manželovi, aby byl našim dětem Michalovi a Marušce dobrým otcem, a děkuji za něho Pánu Bohu. Amen. Alena 13

14 Z vašich dopisů Jmenuji se Pavlína, je mi 33 let a společně s manželem máme dvě děti Honzíka (6 let) a Emu (2 roky). Asi jako každá maminka, také já neustále řeším výchovu svých dětí a k tomu všemu jsem vždy trpěla pocity sebeselhávání, především ve výchově Honzíka. Navíc jsem si říkala, že ve světě je tolik různých nástrah, a jak my ty naše děti ochráníme... A i když jsem se stále modlila, cítila jsem velké obavy a uvnitř sama v sobě jsem toto téma stále řešila. S manželem jsme čerstvě znovuzrození, obrátili jsme se před rokem a půl a tu správnou cestu nám mimo jiné ukázaly také kurzy Alfa. Po našem obrácení jsme chtěli svědčit o tom, jak se náš život změnil, a rozhodli jsme se stát se členy týmu Alfa kurzů. Jeden večer přišla jako host mně velmi sympatická paní, a tak jsem zaujala místo vedle ní. Při jednom rozhovoru se stočila debata právě k dětem a ta paní, aniž bych se jí nějak sáhodlouze zpovídala, mi půjčila brožurku Modlitby matek a knížku Radost z odevzdání se. Tu milou osůbku jsem pak už viděla snad jen jednou nebo dvakrát a jsem naprosto přesvědčená, že mi ji poslal sám Pán Bůh, aby mi o Modlitbách matek řekla. Byla jsem nadšená, ale přemýšlela jsem, jak, kde a s kým modlitební skupinku založit. Náš kostel, ve kterém jsme členy a máme spoustu přátel, je ve městě, které je od nás vzdálené asi 35 km a bylo by pro mě náročné dojíždět na skupinku tam. V místě bydliště jsem zase ale tolik věřících neznala. Pak jsem si vzpomněla, že kousek od nás je jeden malý kostelík Československé církve evangelické, kde tak trošku známe faráře a jeho ženu. Kontaktovala jsem je tedy a řekla jim o záměru založit modlitební skupinku Modlitby matek. Oni to přednesli na nedělní bohoslužbě a maminky byly nadšené. No a pak už to mělo velmi rychlý spád. První naše setkání se uskutečnilo hned následující týden. Zatím se nás schází šest maminek a od září by se k nám měly připojit další dvě. K mému velkému potěšení je naše modlitební skupinka zastoupena dvěma církvemi (Církev bratrská a Československá církev evangelická) a od toho září by mělo být také zastoupení Církve římskokatolické. Po našem obrácení jsem v sobě totiž také hodně řešila otázku určité nevraživosti mezi církvemi a musím říct, že je mi to moc líto. Jsem přesvědčená, že Bůh nechce, abychom se navzájem pomlouvali, On chce, abychom byli jedno tělo. Zastávám názor, že nezáleží na tom, do jakého kostela chodím, ale důležitý je můj osobní vztah s Bohem. A na Modlitbách 14

15 matek se mi vše potvrzuje. Tady jde vidět, jak je Bůh úžasný, jak nás spojuje v jednotě bez ohledu na církevní příslušnost. Všichni jsme jeho děti! Modlitby matek mi tedy do života přinesly dvě radosti za prvé je to především radost z absolutního odevzdání se a svých dětí do Kristových rukou a zbavení se tak pocitu velkých obav a za druhé také radost ze spojení maminek z různých denominací. Chvála Tobě Pane! Prosba o modlitbu Za Sv. otce Františka, celou církev a všechny zasvěcené osoby za vedení Duchem sv. sestry Veroniky a všech členů komunity Solace, mocnou Boží ochranu na cestách za národní koordinátorku, dostatečné zdraví pro její službu za našeho duchovního Otce Šebestiána, aby ho Pán vedl a posiloval za všechny matky, které věnují své síly službě pro hnutí MM za zesnulého Maurice a jeho rodinu za plánovanou konferenci MM v ČR, aby všechno, co děláme, bylo neseno Duchem Svatým za nové diecézní a oblastní koordinátorky a všechny ženy, které se rozhodnou vstoupit do služby v hnutí MM za matky z MM, aby dokázaly opravdově odevzdávat osobní i rodinné problémy Bohu a snažily se také po praktické stránce dobře plnit své povinnosti v rodinách za matky, aby dokázaly v Duchu svatém dobře řešit své osobní problémy a zranění a nezakrývaly své osobní nedořešené problémy službou v MM za uzdravení všech zranění, vztahů a opravdové odpuštění pro matky v MM prosba za lásku v rodině, kde vládne lhostejnost. A za Marii, aby jí dal Bůh unést kříž za 8letého Honzíka, který zemřel při autonehodě, a za jeho rodinu za uzdravení pana Milana, který má akutní leukémii za dary Ducha Svatého pro syna Petra a Tomáše za Tomáše - zdravotní potíže, kéž Pán posílí jeho víru a daruje mu zdraví 15

16 za 16tiletou Katušku, která již několik let statečně bojuje s rakovinou za 4letého Ondráška nemocného leukémií, za sílu nést tuto nemoc i za naději uzdravení za osvobození od závislosti na zlu a Boží vedení pro Michaela za dar víry a duchovní obnovu mého manžela Romana za sílu pro Marii při péči o těžce nemocného manžela za obrácení Michaela B., duchovní vedení a zlepšení vztahů v rodině, zvláště k jeho otci za 13letého Adámka, kterému roste nádor na pažní kosti za Adélku, aby se uzdravila. A za její rodiče, aby akceptovali diagnózu své dcery uzdravení vztahů naší sestry Andrey s matkou a sestrou a za ochranu jejího syna za uzdravení vztahů naši sestry Marušky se synem a sestrou za Kláru a její nenarozené dítě za správné rozhodnutí lékaře pro další léčbu sestry Ludmily a pro sílu sestry přijmout toto rozhodnutí za Marii, která se dobrovolně propůjčila Zlu, za její obrácení, návrat k rodině a uzdravení vztahů v rodině za rodinu Jaromíra a za jeho závislost na alkoholu za dary Ducha Svatého pro Milušku, její uzdravení a uzdravení vztahů v rodině za živou víru pro Veroniku, aby unesla špatnou zdravotní prognózu svého dítěte za syny Josefa a Jana, za nalezení Boží vůle pro jejich život za Pavlu, aby našla sílu uhájit své mateřství a přijala své dítě takové, jaké je za čtyřletého Matěje, který je autista a nemluví - za jeho uzdravení, a také za dar zdraví pro jeho dědečka Prosím vzpomeňte v modlitbě na naši zemřelou sestru Ludmilu Vaiglovou z Valašského Meziříčí Děkuji všem, kdo se zapojili do sedmidenní pobožnosti za mír v Sýrii a za naši justici, a kněžím, kteří odsloužili na tento účel mši sv. Růžena Díky za Modlitby matek! Díky Pánu Bohu a všem, kteří nám pomáhali v období po těžkém úrazu mého syna Petra a 2 děvčat. Díky za jejich uzdravení po náročných operacích. Eva Marušáková 16

17 Vítáme nové skupinky ve farnostech: Banín u Svitav, Batelov, Bělá nad Svitavou, Český Těšín, Horní Cerekev, Hradec Králové, Hustěnovice, Cholina, Jablůnkov, Jamné, Jihlava, Kopřivnice, Litoměřice, Olomouc-Drožín, Otrokovice, Petřvald, Slavičín, Strážnice, Svojanov, Kralupy nad Vltavou, Roztoky u Prahy, Slavičín-Nevšová, Třebíč, Ústí nad Orlicí, Uherské Hradiště, Valašská Bystřice, Vnorovy, Vyškov, Zdiby, Zlechov-Praha , Zlín. Sliby do komunity Solace Drahé sestry, blíží se konference a vy budete mít možnost složit anebo obnovit sliby do komunity Solace. Už nyní můžete prosit Ducha sv. o rozlišení, zda máte sloužit v MM jako členky, modlitebnice, nebo oblastní koordinátorky. Do služby v MM nás zve Pán a toto pozvání je vždy zdrojem velkého požehnání, tak jako samotná služba. Vy, které jste přišly do MM nedávno, se jistě ptáte, co ta služba obnáší. Prvá otázka, kterou dostaneme, zní, zda je to naše přání složit tento slib pro komunitu Solace (Útěcha). Je to naše "FIAT", které Pán chce od nás slyšet. Skrze svoje Fiat dostaneme mnoho požehnáni a stejně tak i všechny matky a jejich rodiny, které k nám Pán přivede. My, které sloužíme v této službě už více roků, máme milost vidět mnohé zázraky, které Pán koná v našich životech i v životech těch, které k nám posílá. Tímto slibem se zavazujeme, že se budeme denně modlit modlitbu za komunitu Solace. Matka, která složí slib a pomodlí se modlitbu za komunitu, svolává na tuto zem o mnoho víc požehnání než matka, která se modlí tuto modlitbu a slib nemá. Matka, která složila slib a nepomodlí se tuto modlitbu, nemá hřích, ale tuto zem ochudí o více požehnání Slib se skládá na jeden rok a matka se zavazuje k poslušnosti vůči vedení své národní koordinátorky a vedoucí týmu komunity Solace v Anglii. Pokud se v průběhu roku vyskytne nějaký problém, kvůli kterému nemůže naplnit požadavky slibu, národní koordinátorka ji může ze slibu rozvázat. Matka, která se rozhoduje složit slib do komunity, by měla dobře rozumět naší spiritualitě odevzdanosti. Složením slibu koordinátorky se matka stane strážkyní spirituality skrze modlitbu za komunitu ve své oblasti nebo skupince. Modlíme se za vás, aby vás Pán požehnal, vedl a chránil, abyste dobře rozlišily Jeho vůli ve svém životě. Růžena 17

18 Modlitba komunity Solace Drahý Otče na nebesích, prosíme o tvé vedení a ochranu při našich každodenních cestách. Prosíme, požehnej naše rodiny, přátele a všechny v komunitě Solace. Chraň nás od hříchu a sešli nám svého Svatého Ducha se všemi dary, které potřebujeme, abychom mohli přinášet lásku a pohodu do našich rodin. Modlíme se také za rodiny členů Modliteb matek, Modliteb otců a Dětí víry a prosíme o Tvé milosti, dar pokoje a Tvou ochranu pro ně. Amen. Každý den tak svoláváme požehnání na naše rodiny a přátele a na všechny, kteří jsou zapojeni do hnutí MM, MO a Děti víry. Stejně jako oni svolávají požehnání na nás. Vždyť každý křesťan je povolán, aby se jako Ježíš přimlouval za druhé a rovněž aby pro druhé žil, aby se tak stával před Boží tváří obětí živou, svatou a Bohu milou. Řím 12,1. Do vašeho diáře: Modlitební triduum - doporučené texty: Ef 5,7-17; Mat 13,1-17; Iz 38, doporučené texty: pátek Matouš 6, 31 34; sobota Matouš 5, 43 48; neděle Jan 11, doporučené texty pátek Matouš 6, 22 24; sobota Židům 4, 12 13; neděle Žalm 37, Národní konference MM v Brně 18

19 Přihláška na Celostátní konferenci Hnutí Modliteb matek v Brně ve dnech Každá účastnice setkání musí mít vlastní přihlášku (ne společnou). Přihlášku je možno kopírovat. Jediný způsob zaslání bude poštou. Jméno a příjmení:... Bydliště:... . Tel.:...Patřím do skupinky v:., diecéze. Žádám o zajištění (označte požadovanou možnost X): nocleh se snídaní (á 200 Kč/noc) pá-so so-ne oběd (á 100 Kč) oběd v so (á 70 Kč) oběd v ne Konferenční poplatek 100 Kč Zapojím se do novény od do ano ne (doporučujeme 3. desátek slavného růžence Který Ducha sv. seslal ) Pokud ano, postím se (uveďte den):... Možnost ubytování bude v Církevním domově mládeže Petrinum na Veveří v Brně a v církevním domově na Grohové. Vyplněnou přihlášku pošlete poštou (NE JINAK) na adresu: Modlitby matek, P.O.BOX 2, nám. Svornosti 6, Brno 16 Vždy 1 osoba = 1 přihláška, pokud Vám budou přihlášky chybět, zkopírujte si je. 19

20 (Přijímání přihlášek do !) Přihláška na Celostátní konferenci MM v Brně (zadní strana) Vyplněnou přihlášku pošlete, prosíme, do na adresu: Modlitby matek P. O. box 2 nám. Svornosti Brno

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

leden 2016

leden 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2016 Leden v naší farnosti Do nového roku přeji, abychom procházeli všechny dny, které nám Pán dává, ve spojení s Ním, abychom hleděli na Jeho tvář a učili se

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více