Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!"

Transkript

1 Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane!

2 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve skupince. Dnes bych se chtěla krátce zamyslet nad naší věrohodností v rodině. Zamysleme se, ale upřímně, samy nad sebou, zda opravdu dodržujeme Boží řád ve své rodině. Nerezignujeme někdy příliš rychle s poznámkou, že doba je jiná? Jenže opouštět desatero a lacině se přizpůsobovat světu se nevyplácí. Je to hřích, který nás i naše děti odděluje od Boha. Bible nám ukazuje lidské drama v celé realitě, dobro i zlo, vášně, hřích a jeho důsledky. Když chce člověk potvrzovat sám sebe, uzavírá se do vlastního sobectví, staví se na místo Boží a nakonec rozsévá smrt, říká Otec František ve své homilii o 11. neděli, a na jiném místě pokračuje: Moudrost Žalmisty praví: Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci; Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči. (Žl 19,9) Pamatujme si neustále: Pán je Živý, je milosrdný. Pán je Živý, milosrdný. Zamysleme se, sestry, jen nad prvními třemi přikázáními. Kolik model si v životě vytváříme, kterým podřizujeme svůj čas, své vztahy? Kolikrát za den pokřikujme na svého Pána, aniž bychom si na něj opravdu vzpomněly, a jakým způsobem světíme den Páně? Mějme stále na paměti, že malé děti nás napodobují, starší konfrontují s tím to, co kážeme. Se smutkem sledujeme, jak se naše dospělé děti rychle přizpůsobují světu bez ohledu na Boží řád. Nerezignujeme příliš rychle s poukázáním na, že to tak dělají všichni, anebo že dnes je to normální? Je sice pravda, že od určitého věku už nemůžeme dětem mluvit do života, ale pokud s námi bydlí pod jednou střechou, máme právo a dokonce povinnost vyžadovat dodržování Božího řádu ve svém domě nebo bytě. Za jeho prahem naše pravomoc končí. Ale tam pokračuje Bůh, pokud mu dáme svou důvěru. A právě tím postojem doma dáváme najevo jak dětem, tak Bohu, že to myslíme vážně. Nebojme se, že o ně přijdeme. Je ovšem třeba, abychom byly věrohodné, takže musíme hlídat samy sebe. Rozumíme si? 2

3 Drahé sestry, pokusme se o to. Bůh, který nás tolik miluje, za to stojí! Pokud mu děti v modlitebních skupinkách odevzdáváme a dále budeme dbát, aby bylo dodržováno desatero u nás doma, můžeme být v pokoji. Bůh je věrný, naše modlitby slyší, ale nedá se oklamat. Jen si vzpomeňme na volbu papeže. Jak se celý Boží lid bez nějaké výzvy modlil: Bože, ty sám nám vyber člověka za hlavu církve. Domnívám se, že žádná z nás nepochybuje, že opravdu vybral. Otec František je dar od Boha. Ve výše citované homilii Otec František říká: Myslím také na dar Desatera přikázání, jež je cestou, kterou nám Bůh ukazuje opravdu svobodný život, plný život. Přikázání není hymnem negací nesmíš toto, nesmíš tamto nikoli! Jsou hymnem přitakávání Bohu, Lásce, životu. Drazí přátelé, náš život bude naplněn jedině v Bohu, protože pouze On je Živý! Poslouchejme ho každý den, naplňujme jeho výzvy a modleme se za jeho ochranu. Pak budeme účinně budovat církev, která nebude popelkou společnosti, ale bude hradbou proti šíření zla a beznaděje. Nikdy nesmíme zapomenout, že za námi stojí Bůh. A když Bůh s námi, kdo proti nám? A budeme-li přece jen malomyslnět, zazpívejme si: Každý den Pán mi sílu dává, píseň má je můj Pán, On se stal mým spasením, když kráčím s ním, nemusím se bát, když kráčím s ním, nemusím se bát. A pak se nemusíme bát o své děti, ani setkání s Pánem na věčnosti. Růžena Slovo kněze Když pozoruji, kolik slov a obrazů je v současné době v médiích kolem záplav, napadá mne, jak asi se dívá náš nebeský Otec v nebi na takový nebývalý zájem všech o to, kde, kolik vody, jakou škodu to udělalo. Jak se dívá Boží Láska na naši soustředěnou pozornost třeba zrovna k tomuto tématu? Co by nám řekl, jak by to komentoval On...? Odpovězme si každý sám, naslouchejme dění kolem nás jakoby přes Boží Srdce. Kontemplujme a dovolme Duchu Božímu v nás se rozeznít! 3

4 Nenechme se krmit mediální politikou a nenechme si určovat o co, jak a nakolik se máme zajímat. Tak mnoho bolestí ve vztazích kolem nás, tolik nedostatku lásky, tolik potřeb a naopak tolik nabízejících se milostí pro zvládání života v tak náročné době, jako je tato. Kdo se o to zajímá? Kdo "T0" vidí a kdo se soustřeďuje na to podstatné??? Kdo hledá tam, kde je možné nalézt? Kdo čerpá, kde je zdroj? Kdo vidí, co opravdu hýbe světem? Kdo jiný, než my křesťané by měl držet ruku na tepu života světa a nenechat se zmítat kdejakým závanem větru? Přeji všem maminkám zdravý nadhled a srdce na správném místě, zbožnost a činnou lásku, světlo Ducha Svatého a sílu z Eucharistie... Šebestián Duchovní okénko Modlitba před Nejsvětější svátostí V duchovním životě je na prvním místě oddanost celé naší bytosti živé Osobě Krista. Tato oddanost není druhotná ani volitelná; je nezbytná a možná velmi mocná. Ježíš, živá láska V okamžiku setkání se nám Ježíš představuje jako Osoba, živá Osoba. Ve světle, které zaplavuje naši duši, se nám zjevuje a činí nás vnímavými ke své Přítomnosti, která nás přitahuje. Dává se plně poznat a zjevuje nám, kdo je. Nic si nenechává pro sebe, protože jeho láska je dokonalá a On se dává darem ustavičně a plně. Bůh je láska (1 Jn 4, 16) a tedy Bůh je dar. Duše, která se otvírá jeho přítomnosti, dostává v plném světle zjevení jeho Osoby: je to živá Osoba která mluví, která říká své jméno: je to Slovo. Láska je Život. Živý Ježíš nás naplňuje životní silou, která nás nečiní pasivními ani vlažnými; vede nás naopak k tomu, abychom svůj lidský život prožívali intenzivněji a náruživěji. Kristus je živá Láska. Představuje se nám jako Ten, který je. Sám o sobě říká: Dříve než byl Abrahám, já jsem (J, 8, 58). Tato prostá, stručná slova naplňují nekonečný, věčný prostor, který je prostorem Božím. Ježíš využívá celou věčnost, aby 4

5 pronesl tato prostá slova. Nevyslovuje je v jednom okamžiku, jako je vyslovujeme my svým lidským jazykem. Jsou to slova, která nemají začátek ani konec. Když mluví, čas neexistuje. Proto musíme tato slova přijmout do svého srdce, do své modlitby adorace; musíme jim dovolit, aby zaplavila naši duši: Já jsem! Hodiny adorace mohou být naplněny, nasyceny těmito prostými slovy: Já jsem! Já jsem Láska, živá Láska! Ježíš, živá Přítomnost Ježíš je živá Osoba, která skutečně a konkrétně přebývá v Eucharistii. Chceme-li se k němu přiblížit, můžeme se kdykoliv přiblížit k Eucharistii, tak jako za ním chodili apoštolové za jeho života. Tam najdeme jeho přítomnost. A v lásce je nejdůležitější přítomnost milované bytosti. Ježíš, který je Láska, nemůže jinak než přebývat uprostřed lidí. A jestliže jsme přilnuli k jeho živé Osobě vírou, nadějí a láskou, toužíme stále víc po jeho přítomnosti. Je pro nás nepostradatelná, životně důležitá. Eucharistický Ježíš je často jako člověk ležící u cesty, opuštěný, krvácející, o kterého nikdo nepečuje. V Eucharistii ustavičně vydává své Tělo a prolévá svou Krev. Když je natahován na skřipec lidskými hříchy, nemůže ani volat o pomoc, ztratil tolik sil. Čeká, až na něj někdo pohlédne. A ten, kdo na něho pohlédne, vstupuje do adorace. Dokážeme mu věnovat milující, soucitný, adorující pohled dobrého Samaritána? Dokážeme se ve svém překotném životě zastavit, věnovat mu čas a pohlédnout na něj s láskou a zbožnou úctou? Dokážeme se o něho postarat a odnést ho až do bezpečného útočiště, do hostince svého srdce, domu či bytu, tam, kde jsme s ním a kde On je s námi? Ježíš v Eucharistii potřebuje dobré Samaritány, kteří k němu lnou velkou láskou. Opory na cestě Máme velkou touhu svou oddanost Ježíši dobře zakořenit, ale naše slabost je nesmírná. Nedostává se nám sil. Jsme tak malí a křehcí Máme si tedy zoufat a zůstat tak jak jsme, v temnotách, až vyčerpáním zemřeme? Ale i když věříme, že vlastními silami nikdy ničeho nedosáhneme, nepropadejme malomyslnosti. Spíš se podívejme na církev, která je tady jako pozorná a milující matka. Je tady proto, aby nám dala všechny síly, které potřebujeme; aby nám dala sílu živého Ježíše: sílu svátostí, která je nekonečně mocnější než všechny síly zla. Když obnovujeme křestní slib, chceme se navždy odevzdat Kristu. Zárodek tohoto přilnutí ke Kristu je v nás vložen křtem. Je prvotní a předchází veškerému duchovnímu úsilí, každému vykročení k následování Krista. Později pak bude nutné, abychom toto přilnutí rozvíjeli, prohlubovali, nechali růst, to znamená, abychom milovali Krista skutečným, živým a konkrétním způsobem. Svátost křtu nás zbožšťuje, odívá nás Ježíšovou živou silou. Vy všichni pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista (Ga 3, 27). Když se křtem stáváme Božími dětmi, máme přístup do Království tak velkého a nesmírného, že ho nelze projít najednou; člověk se tam prochází, kontempluje jeho skvosty. Na každém kroku je tam všechno nové, proto se 5

6 tam člověk nikdy nenudí. Je to ustavičné objevování ve velké radosti. Jako pokřtění můžeme na cestě postupovat dál pouze tehdy, když často přijímáme svátost smíření a Eucharistii. Středem každé z nich pokaždé, když ji přijímáme, je skutečné osobní, konkrétní, živé Setkání s Osobou Ježíše. Po velkém Setkání, které jsme možná prožili, musí následovat všechna ta častá osobní setkání s Kristem ve svátostech. Křtem byl náš oděv vyprán. Ježíšova Krev ho dál omývá pokaždé, když ušpiněni hříchem si ho jdeme smočit do jeho Krve, jdeme načerpat k nevysychajícímu prameni milosrdenství svátosti smíření. Jeho prolitá Krev nás neustále obnovuje, zotavuje, oživuje. Tím, že nám vlévá božský život, nás vytrhuje ze spárů smrti. Církev je nám zde na zemi k dispozici, abychom si plnýma rukama nabírali z pokladnice milostí, které jí svěřil Ježíš. Když budeme z tohoto bohatství čerpat, bude naše oddanost Ježíši víc a víc nevykořenitelná. To proto, že tato oddanost bude velkou Láskou našeho života. Tak jako výhonek révy žije z její mízy, i naše duše zavlažovaná svátostmi žije životem samotného Krista, rozvíjí se a rozkvétá. Z knihy Le Christ eucharistie éternelle, kap. II. a III. vybrala a přeložila J. Šv. Ohlédnutí Pouť do Medjugorje Těšila jsem se na tu chvíli, až budeme sedět v buse a zamíříme směr Medjugorje. Poutníků přibývalo a já si jen říkala, kéž by bylo všechno v pořádku a každý se cítil dobře. Byly to krásné chvíle. Cestou i na místě. Letošní pouť byla pro mě znamením velké fyzické únavy, všechno se ozývalo, přicházely i nečekané vzpomínky, které prostě přišly. Dostala jsem SMSku, že slzy u Matky jsou jako lék Číhala jsem na slovo, které přinese pokoj, uzdravení Čím je pro mě Medžu? Místem neuvěřitelného pokoje. Slyšeli jsme svědectví mužů 6

7 z Čenákola, svědectví Mariji, svědectví o otci Slavkovi, vším se prolínala modlitba. Proč je tolik důležitá? Jeden vizionář řekl, Kdybyste viděli Pannu Marii, jak jí tečou slzy, protože je modlitby potřeba k záchraně lidí, už byste na modlitbu nezapomněli. Proto se modlí. A já si myslím, že ten pokoj, radost, který člověk v Medžu cítí, je plodem modlitby. Je plodem opravdové odpovědi na prosbu Matky. Domů jsem si dovezla jak jinak, než knížku o o. Slavkovi. Cvrnkla mě jednou do nosu a já věděla, že to je ono. Vykládáním o. Slavka letošní pouť začala a doma to pokračuje. Když o. Slavko nečekaně na Križevaci zemřel, druhý den bylo pravidelné měsíční zjevení P. Marie. A Panna Maria řekla: Drahé děti!...raduji se s vámi a chci vám říct, že se váš bratr Slavko narodil v nebi a přimlouvá se za vás. ( ) Panna Maria se raduje s námi Tady někdy člověk pláče, stýská si, když někdo zemře, a P. Maria se raduje s námi Když jsem si tu knížku koupila, tak jsem si přála, aby mi tam někdo něco napsal. Taky jsem si celou dobu přála zase zažít chvilky u p. Nancy, které se letos pro její vytížený čas nenašly. A v pátek, když bylo před odjezdem a my přišli na poslední mši svatou v Medžu, si pár minut po našem příchodu před nás Nancy s rodinou sedla. Za chvíli vytáhla tužku a nějaký blok a v tu chvíli jsem věděla, komu svou knížku o o. Slavkovi dám A tak v knížce stojí: Můžeme žít naše životy s Láskou tak jak to dělal o. Slavko, pokud to tak uděláme, jednoho dne se k němu připojíme v nebi Těším se a děkuji Vám všem za vaše modlitby, za společné putování a přeji nám všem odvahu a vytrvalost na cestě za Pánem. Katka Moc bych chtěla poděkovat i s Lojzou (mým mužem) za nádhernou pouť do Medžugorje. Jeli jsme poprvé, netušili jsme, jaké to bude. Nikoho v buse jsme neznali. Ale od chvíle, co jsme k vám přistoupili v Brně, jsme věděli, že jedeme se správnými lidmi ve správný čas na správné místo. Díky Bohu za ten DAR. Z Medžugorje jsme si odvezli plno zážitků, 7

8 nechali jsme se naplňovat Duchem Svatým. A přijeli jsme domů s vědomím, že není se čeho obávat v životě, že na všechny kříže, starosti nikdy nejsme sami. Také jsme získali větší odvahu k šíření víry nejen v rodině, ale i v celé farnosti. Každému, s kým o Medžugorji mluvíme, přejeme, aby se tam vypravili. Protože tolik síly, co jsme od Panny Marie dostali, a tolik lásky od jejího Syna Ježíše Krista si nemůžeme nechat pro sebe. Ten pokoj, který jsme si z Medžugorje odvezli, chceme šířit a svým životem oslavovat Boha a plnit Jeho vůli. Lojza říká, že pouť do Medžugorje, to byla dovolená v nebi. A já s ním souhlasím. Děkujeme i Petrovi za jeho nazapomenutelný smích a zároveň i otci Petrovi za společný moravský radostný růženec:-) Dá-li Pán, rádi se zase někdy uvidíme. Iveta + Lojza Michal Setkání MM v Písku V sobotu se u nás v Písku uskutečnilo setkání naší modlitební skupinky s národní koordinátorkou Hnutí MM Růženkou a Markétkou. Setkání bylo otevřené i dalším ženám, které se chtěly s hnutím seznámit. Velikou radost nám udělalo i to, že na nás v modlitbě myslí skupinka žen z nedalekého Protivína, jejíž členky jsou již pokročilejšího věku (kolem 80 let) a také přítomnost maminky ze strakonické skupinky. Přišlo též několik žen z naší farnosti ve věku našich vrstevnic ( středního věku ) a také ve věku našich matek, což mě velmi potěšilo. Mohou se totiž modlit nejen za své děti, ale i za svá vnoučata, a jejich modlitba má jistě před Bohem velkou sílu. Původně jsem však vůbec neplánovala, že budu psát o našem setkání nějakou informaci, a už vůbec ne svědectví do Zpravodaje. Chci povzbudit všechny, kdo mají myšlenku svědectví napsat, aby se nebáli jak jsem si poznamenala z povídání pozvaných žen: Strach je od nepřítele Božího, bázeň od Boha. Odvahu toto svědectví napsat a hlavně posunutí a povzbuzení mi dodala dnešní biblická sms: Jan 15,27: Vydávejte svědectví. A tak, přestože jsem si nebyla jistá a do svědectví a psaní svědectví se mi nechtělo, nemohu jinak. Vnímám to tak, že člověk by měl být připraven být Božím nástrojem, nechat na Bohu, zda si ho použije. Nechtít být pisatelkou článku, když mě chce mít například u nemocného dítěte. Ale, když zase chce, abych něco napsala, tak si mám sednout a psát a třeba neskládat prádlo... Moje vlastní zkušenost a možná i svědectví je právě v tom, jak mám toto poznat a být si jistá, že to činím správně. Jistotu asi nebudu mít nikdy, ale možná určitý pokoj v srdci ano (viz dále). Nejprve se ještě vrátím k našemu setkání MM velmi děkuji Růžence a Markétce, 8

9 které nám na začátku představily hnutí, své povídání doplnily o mnoho svědectví a osobních zkušeností. Pak následovala modlitba dle brožurky. Z povídání bych ráda vybrala některé myšlenky, které mě oslovily. "Bůh miluje naše děti více než my". "Bože, jaká je Tvoje vůle v mém životě?" "Všechny prosby, které jsou ve shodě s Boží vůlí, budou vyslyšeny". "Dítě vychováváme svým postojem". Také jsme se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi chválami a děkovnou modlitbou. Chvála velebí samotného Boha, za to, jaký je (všemocný, milující, trpělivý s hříšníkem...) a díky jsou poděkování za konkrétní věci, které nám Bůh dává (hodného manžela, zdravé děti, zaměstnání apod.). Bůh samotný nepotřebuje naši chválu, je to vlastně takové upozornění pro nás, abychom si uvědomily a byly vděčné za to, jaký je. Chvály mají exorcisační účinek. V povídání o tom, že Boží Nepřítel, když se vědomě odevzdáváme a odevzdáváme naše děti, bojuje a nechce se vzdát, i když vidí, že prohrává, použila Růženka příměr, že když němečtí vojáci na konci války byli na ústupu (věděli, že válku již prohráli), ještě napáchali mnoho zlého. Konkrétně uvedla životní příběh Vlasty Kálalové (rodačky z nedalekých Bernartic) z knihy Doktorka v domě trubačů, kdy 8. května 1945 náhle přichází téměř o všechno - o své děti i manžela, kteří jsou zastřeleni. Našim vzácným hostům jsem patriotsky připomněla, že do našeho jihočeského Písku právě přes Bernartice jely... Při povídání o odevzdání a důvěře v Boží milost se mi připomněl citát, který jsem poprvé slyšela jako dospívající před více jak patnácti lety při kázání vzácného a charismatického kněze otce Ivana Vítka: Nestav svůj život na představách, ale na důvěře. Až včera večer (v neděli) mi to konečně došlo otec Ivan přece také působil v Bernarticích, je tam dokonce i pochován (zemřel v měsíci Panny Marie jako její velký ctitel). Někdo by možná řekl, že slyším trávu růst, ale v těchto drobnostech vnímám právě to Boží ujištění ano, jsem s Tebou. Také hezký vzkaz od Pána byl třeba ptáček na okně, který se objevil pár minut před tím, než jsem začala psát toto svědectví, a napadlo mě: Vždyť ptáci, celá příroda dokonce i ty kameny hovoří o Bohu, vydávají svědectví, tak proč ne já? Ještě mě také při čtení z Písma svatého v rámci modlitby matek na našem setkání (úryvek Jan 15,18 16,4) zaujala věta sluha není nad svého Pána. Je pro mě důležité, abych si stále uvědomovala, a nepovyšovala se, protože nejsem Bůh (to je vlastně to základní pokušení, které nás odděluje od Boha, že nepřijmeme to, že jsme jeho stvoření, když toto s pokorou přijmeme, pak se mu můžeme s důvěrou odevzdat. I když je to pro nás těžké, a toto odevzdávání se je vlastně celoživotní proces). V neděli mi moje kamarádka Katka řekla, že Růženka s Markétou ji a mě požádaly, zda bychom se ujaly na rok služby diecézních koordinátorek hnutí MM jižní Čechy. Nevím, jak to popsat, ale v tu chvíli jsem cítila pokoj a v klidu jsem řekla, že když nenajdou nikoho jiného, tak tuto službu přijímám. Přesto chci i tímto moc požádat o modlitbu za pokoru, za vedení Duchem svatým při rozlišování jeho vůle. 9

10 Prostě se mi zdá, že Bůh nám pořád nahazuje nějaká ujištění a já se jen modlím, abych je vnímala a měla oči pro ně otevřené a zároveň se nepovyšovala nad někoho, kdo tato ujištění nevidí, nebo se učí je vidět... Ještě jednou milé sestry, obzvlášť z naší Českobudějoviceké diecéze, prosím za modlitbu, abychom poznaly, kdo má být v naší oblastí koordinátorkou MM. Eva Záluská, Písek PS: Ve čtvrtek po sobotním setkání se měla setkat na faře naše skupinka, přišly se podívat i další ženy z farnosti, které uvažují o založení další skupinky v naší farnosti. Jedna čekající před děkanstvím mě uvítala slovy: Jdu se podívat na vaši skupinku, chodila jsem na setkání MM v Bernarticích, ale tam jsem jen přes léto takže do třetice Bernartice... Setkání v Písku II Dovoluji si, připojit se k Evě a napsat i své postřehy ohledně návštěvy Růženky a Markétky u nás v Písku. Po přečtení evangelia, které Eva zmiňuje výše, při našem sobotním setkání, mi nešlo z hlavy slovo svědectví, v té chvíli jsem myslela na svého hledajícího kolegu z práce, s kterým často diskutuji a kterému bych moc přála dar víry... když jsem si přečetla Evy svědectví, cítila jsem, že mám přispět. Dlouho přemýšlím, nějakou dobu se modlím (ne tak dlouho jako přemýšlím, za poznání, co je má služba, a cítím, že právě modlitba, na které je služba diecézních koordinátorek postavena, je to, na co se mám ve svém životě nyní zaměřit. Můj manžel, který letos o Velikonocích uvěřil, mě v tom radostně podpořil, což se může zdát samozřejmé, ale pro mě je to něco nového, jsem tak šťastná, že Bůh vyslyšel mé modlitby a mění naše manželství a životy. Samozřejmě cítím pochyby nad sebou samou, jak já, takový laik, člověk sice aktivní, ale s obtížemi se teprve učící spoléhat na Boha a neřídit vše kolem sebe, mohu být v této službě užitečná? Přeji si poznávat a řídit se dle Boží vůle, a proto jsem klidná a vím, že to bude tak, jak On chce. Na konec chci napsat něco pro povzbuzení všech, které může něco podobného potkat. Týden po tom modlitebním setkání s národní koordinátorkou a poté, co jsme zintenzivnily setkávání naší skupinky maminek, poté, co 10

11 rozesílám svým přátelům odkazy na pořady z TV Noe také na téma okultismus a jak si dát pozor na různé moderní esoterické praktiky, poté, co můj manžel se začal připravovat na svátost eucharistie a já na svátost biřmování jsme u nás doma cítili útoky Zlého. Nevím, jak to popsat. Děti se začaly bát, v noci se syn několikrát vzbudil hrozným strachem, manžel slyšel v noci zvuky, a já z toho byla úplně paralyzovaná strachem. Moc mi pomohlo, že jsem se s tím hned svěřila ostatním maminkám z naší skupinky, pozvala jsem k nám domů kněze, který se s námi modlil a požehnal našemu domu. Začala jsem se modlit modlitbu k archandělovi Michaelovi a získávám znovu odvahu. Ještě jednou chci zdůraznit, že mi osobně moc pomohlo společenství věřících lidí, které kolem sebe mám. Citát, který jsem si přečetla ráno po hrozné noci: Neboj se! Jen mluv a nemlč. (Sk 18,9) Katka Pokorná, Písek Svědectví Úplně jinak Když psal karmelitán Vojtěch Kodet knížku Marta a Marie trochu jinak, nikdo netušil, že františkán Filip Rathouský ve svém srdci nosí příběh nevěřícího Tomáše ne trochu, ale úplně jinak. Nikdy jsem takový výklad neslyšela, ale stal se mým dalším setkáním s Ježíšem prostřednictvím Slova. Otec Filip odmítá blahoslavení těch, kteří neviděli a uvěřili, ale navzdory všemu ztotožňuje se s Tomášem, který nechce uvěřit ostatní, ale cítí nutnou potřebu svého setkání se s Ježíšem. Potřebuje Ho sám vidět! Ani nám, lidem dnešních dnů, nestačí jen SMS, hlasová schránka, stránky internetu aj. Potřebujeme osobní setkání, čili setkání živé. S člověkem i Bohem. Vzpomínám na postní dny t. r., když jsem cestou z ranní mše uklouzla na chodníku a ocitla se v nemocnici s otřesem mozku a poškozením páteře. Bylo to všechno také úplně jinak. Navzdory textu Ž 121, kde je psáno: Nedopustí, aby uklouzla tvá noha..., připadala mi berle, kterou nosím v rámci své lability, jako dokument nechtěné a nevítané skutečnosti. 11

12 Jo, jo, víra milujícího Boha v akci, zněla SMS otce Filipa, který vždycky ví, jak přiléhavě a vtipně věci nazvat. Klademe si často otázku: Proč? Proč se muselo v našem životě to či ono stát? Proč byla moje sestra jako invalida na ortopedickém vozíčku, proč měla maminka rakovinu, proč otec zemřel na autobusové zastávce na prasknutí kýly, než stačili jít o pár hodin dřív k lékaři...?! Těch nezodpovězených proč je v našem dospěláckém světě víc, než u tříletého dítěte. Na jedno proč jsem dostala v neděli odpověď. Na to, aby se člověk opravdu setkal s živým Ježíšem, musí pochopit, že všechno v jeho životě může a někdy musí být úplně jinak. Jinak, než si představoval. Že chce odmítnout prioritu blahoslavení jen pro tu prostou, lidskou a vášnivou touhu po setkání. Byla jsem v tomto příběhu s tebou, milovaný otče Filipe! Tentokrát ne jako Marie u Pánova hrobu, jak tomu bylo u minulých Velikonoc, ale jako Tomáš. Pán můj a Bůh můj Tady tvůj i můj. Prošel zavřenými dveřmi a nám i všem ostatním ukázal rány a jedl s námi Vzkříšený, svatý, živý, Dárce pokoje... A když jsi říkal, že si máme každý osobně střežit okamžiky těchto setkání s Bohem, viděla jsem toho živého Krista, jak do těch Jeho ran kladu ty své rány a bolesti, které sama už nemohu unést... Díky tvojí opravdové veliké a vášnivé františkánské lásce, která ti nedovolí zaměnit lásku Boží za nic z tohoto světa, jsem pochopila už mnohokrát, že u Něho to často chodí úplně jinak. Neděle Božího milosrdenství L. P Maminka Fanynka +++ Slzy mi stékaly z očí den co den a já již s bolestí v srdci nevěděla, co dělat. Moje jediná dcera mi těžce onemocněla. Neměla zlomenou ruku ani nohu, ale její nemoc zasáhla její duši a srdce. Mé zoufalství a beznaděj neznaly hranic, jen jsem se každý den dívala, jak sama sobě umírá, ztrácí se všemu dobrému a vrhá se do záhuby. V této těžké chvíli jsem si uvědomila, že všechny lidské síly jsou naprosto bezmocné a já sama již nic na její záchranu nevymyslím. 12

13 Bylo právě po Velikonocích a v tomto posvěceném období jsem získala sílu a svěřila Marušku do ochrany naší nebeské matky Panny Marie. Požádala jsem své příbuzné, přátele a známé o modlitbu za záchranu Marušky, za spásu její duše a nalezení způsobu, jak Marušce v její nemoci pomoci. S naprostou důvěrou jsem se obrátila k Ježíši Kristu, aby přemohl všechno zlo, lhaní, krádeže a podvody. Slíbila jsem, že přijmu jakékoli řešení, ať se mi bude líbit nebo ne, jen ať je Maruška zachráněna. Byl úterní podvečer a já se poprvé ve svém životě vydala do naší farnosti na Modlitby matek. Můj strach, ostych a obavy z průběhu setkání překonávala naděje, že Bůh mi pomůže. Vedoucí skupinky mi podala papírová kolečka symbolizující hostii a řekla, ať tam napíši jméno svého manžela, své jméno a jména našich dětí. Odpověděla jsem, že jsem rozvedená, a udiveně na ni pohlédla. Dostala jsem odpověď, že to nevadí, jen ať tam jména napíši. Bojovala jsem sama se sebou, přesto jsem vzala tužku a napsala na jedno kolečko jméno svého manžela a mé jméno. Přitom jsem utrousila štiplavou poznámku: No, to se ještě budu muset za něho modlit? Skutečně jsem se nakonec modlila a odevzdala i svého manžela Bohu, poděkovala za něho a za to, že je otcem našich dětí. Odevzdala jsem i svou dceru Marušku Pánu Ježíši a prosila za její záchranu. Domů jsem odcházela posilněna novou nadějí, že vše je již v Božích rukou. Další dva dny se doma situace plně zhoršovala a já se jen stále modlila. Třetí den nastal zlom. Uvědomila jsem si, že takhle to dál skutečně nejde a řekla jsem: A dost! Šla jsem požádat sociální pracovnice o pomoc, že se již nezvládám starat o svoji dceru a prosím je o pomoc. V té chvíli jsem nevěděla, jak mi mají pomoci, jen jsem věděla, že se mnou moje dcera již nemůže být. Sociální pracovnice zkontaktovali jejího tatínka a ten si ji vzal k sobě. Ani ve snu by mě toto řešení nenapadlo. Po všech těch létech manželského odloučení, hádek a všech nesrovnalostí se můj manžel zachoval jako otec a vzal si se vší zodpovědností a láskou naši Marušku k sobě. Modlitby matek jsou velice silné, došlo k usmíření mezi mnou a manželem, po 12 letech jsme byli schopni spolu opět komunikovat a naším společným cílem se stala záchrana naší dcery. Ulevilo se mi, že na její výchovu již nejsem sama. Od toho dne každý den žehnám svému manželovi, aby byl našim dětem Michalovi a Marušce dobrým otcem, a děkuji za něho Pánu Bohu. Amen. Alena 13

14 Z vašich dopisů Jmenuji se Pavlína, je mi 33 let a společně s manželem máme dvě děti Honzíka (6 let) a Emu (2 roky). Asi jako každá maminka, také já neustále řeším výchovu svých dětí a k tomu všemu jsem vždy trpěla pocity sebeselhávání, především ve výchově Honzíka. Navíc jsem si říkala, že ve světě je tolik různých nástrah, a jak my ty naše děti ochráníme... A i když jsem se stále modlila, cítila jsem velké obavy a uvnitř sama v sobě jsem toto téma stále řešila. S manželem jsme čerstvě znovuzrození, obrátili jsme se před rokem a půl a tu správnou cestu nám mimo jiné ukázaly také kurzy Alfa. Po našem obrácení jsme chtěli svědčit o tom, jak se náš život změnil, a rozhodli jsme se stát se členy týmu Alfa kurzů. Jeden večer přišla jako host mně velmi sympatická paní, a tak jsem zaujala místo vedle ní. Při jednom rozhovoru se stočila debata právě k dětem a ta paní, aniž bych se jí nějak sáhodlouze zpovídala, mi půjčila brožurku Modlitby matek a knížku Radost z odevzdání se. Tu milou osůbku jsem pak už viděla snad jen jednou nebo dvakrát a jsem naprosto přesvědčená, že mi ji poslal sám Pán Bůh, aby mi o Modlitbách matek řekla. Byla jsem nadšená, ale přemýšlela jsem, jak, kde a s kým modlitební skupinku založit. Náš kostel, ve kterém jsme členy a máme spoustu přátel, je ve městě, které je od nás vzdálené asi 35 km a bylo by pro mě náročné dojíždět na skupinku tam. V místě bydliště jsem zase ale tolik věřících neznala. Pak jsem si vzpomněla, že kousek od nás je jeden malý kostelík Československé církve evangelické, kde tak trošku známe faráře a jeho ženu. Kontaktovala jsem je tedy a řekla jim o záměru založit modlitební skupinku Modlitby matek. Oni to přednesli na nedělní bohoslužbě a maminky byly nadšené. No a pak už to mělo velmi rychlý spád. První naše setkání se uskutečnilo hned následující týden. Zatím se nás schází šest maminek a od září by se k nám měly připojit další dvě. K mému velkému potěšení je naše modlitební skupinka zastoupena dvěma církvemi (Církev bratrská a Československá církev evangelická) a od toho září by mělo být také zastoupení Církve římskokatolické. Po našem obrácení jsem v sobě totiž také hodně řešila otázku určité nevraživosti mezi církvemi a musím říct, že je mi to moc líto. Jsem přesvědčená, že Bůh nechce, abychom se navzájem pomlouvali, On chce, abychom byli jedno tělo. Zastávám názor, že nezáleží na tom, do jakého kostela chodím, ale důležitý je můj osobní vztah s Bohem. A na Modlitbách 14

15 matek se mi vše potvrzuje. Tady jde vidět, jak je Bůh úžasný, jak nás spojuje v jednotě bez ohledu na církevní příslušnost. Všichni jsme jeho děti! Modlitby matek mi tedy do života přinesly dvě radosti za prvé je to především radost z absolutního odevzdání se a svých dětí do Kristových rukou a zbavení se tak pocitu velkých obav a za druhé také radost ze spojení maminek z různých denominací. Chvála Tobě Pane! Prosba o modlitbu Za Sv. otce Františka, celou církev a všechny zasvěcené osoby za vedení Duchem sv. sestry Veroniky a všech členů komunity Solace, mocnou Boží ochranu na cestách za národní koordinátorku, dostatečné zdraví pro její službu za našeho duchovního Otce Šebestiána, aby ho Pán vedl a posiloval za všechny matky, které věnují své síly službě pro hnutí MM za zesnulého Maurice a jeho rodinu za plánovanou konferenci MM v ČR, aby všechno, co děláme, bylo neseno Duchem Svatým za nové diecézní a oblastní koordinátorky a všechny ženy, které se rozhodnou vstoupit do služby v hnutí MM za matky z MM, aby dokázaly opravdově odevzdávat osobní i rodinné problémy Bohu a snažily se také po praktické stránce dobře plnit své povinnosti v rodinách za matky, aby dokázaly v Duchu svatém dobře řešit své osobní problémy a zranění a nezakrývaly své osobní nedořešené problémy službou v MM za uzdravení všech zranění, vztahů a opravdové odpuštění pro matky v MM prosba za lásku v rodině, kde vládne lhostejnost. A za Marii, aby jí dal Bůh unést kříž za 8letého Honzíka, který zemřel při autonehodě, a za jeho rodinu za uzdravení pana Milana, který má akutní leukémii za dary Ducha Svatého pro syna Petra a Tomáše za Tomáše - zdravotní potíže, kéž Pán posílí jeho víru a daruje mu zdraví 15

16 za 16tiletou Katušku, která již několik let statečně bojuje s rakovinou za 4letého Ondráška nemocného leukémií, za sílu nést tuto nemoc i za naději uzdravení za osvobození od závislosti na zlu a Boží vedení pro Michaela za dar víry a duchovní obnovu mého manžela Romana za sílu pro Marii při péči o těžce nemocného manžela za obrácení Michaela B., duchovní vedení a zlepšení vztahů v rodině, zvláště k jeho otci za 13letého Adámka, kterému roste nádor na pažní kosti za Adélku, aby se uzdravila. A za její rodiče, aby akceptovali diagnózu své dcery uzdravení vztahů naší sestry Andrey s matkou a sestrou a za ochranu jejího syna za uzdravení vztahů naši sestry Marušky se synem a sestrou za Kláru a její nenarozené dítě za správné rozhodnutí lékaře pro další léčbu sestry Ludmily a pro sílu sestry přijmout toto rozhodnutí za Marii, která se dobrovolně propůjčila Zlu, za její obrácení, návrat k rodině a uzdravení vztahů v rodině za rodinu Jaromíra a za jeho závislost na alkoholu za dary Ducha Svatého pro Milušku, její uzdravení a uzdravení vztahů v rodině za živou víru pro Veroniku, aby unesla špatnou zdravotní prognózu svého dítěte za syny Josefa a Jana, za nalezení Boží vůle pro jejich život za Pavlu, aby našla sílu uhájit své mateřství a přijala své dítě takové, jaké je za čtyřletého Matěje, který je autista a nemluví - za jeho uzdravení, a také za dar zdraví pro jeho dědečka Prosím vzpomeňte v modlitbě na naši zemřelou sestru Ludmilu Vaiglovou z Valašského Meziříčí Děkuji všem, kdo se zapojili do sedmidenní pobožnosti za mír v Sýrii a za naši justici, a kněžím, kteří odsloužili na tento účel mši sv. Růžena Díky za Modlitby matek! Díky Pánu Bohu a všem, kteří nám pomáhali v období po těžkém úrazu mého syna Petra a 2 děvčat. Díky za jejich uzdravení po náročných operacích. Eva Marušáková 16

17 Vítáme nové skupinky ve farnostech: Banín u Svitav, Batelov, Bělá nad Svitavou, Český Těšín, Horní Cerekev, Hradec Králové, Hustěnovice, Cholina, Jablůnkov, Jamné, Jihlava, Kopřivnice, Litoměřice, Olomouc-Drožín, Otrokovice, Petřvald, Slavičín, Strážnice, Svojanov, Kralupy nad Vltavou, Roztoky u Prahy, Slavičín-Nevšová, Třebíč, Ústí nad Orlicí, Uherské Hradiště, Valašská Bystřice, Vnorovy, Vyškov, Zdiby, Zlechov-Praha , Zlín. Sliby do komunity Solace Drahé sestry, blíží se konference a vy budete mít možnost složit anebo obnovit sliby do komunity Solace. Už nyní můžete prosit Ducha sv. o rozlišení, zda máte sloužit v MM jako členky, modlitebnice, nebo oblastní koordinátorky. Do služby v MM nás zve Pán a toto pozvání je vždy zdrojem velkého požehnání, tak jako samotná služba. Vy, které jste přišly do MM nedávno, se jistě ptáte, co ta služba obnáší. Prvá otázka, kterou dostaneme, zní, zda je to naše přání složit tento slib pro komunitu Solace (Útěcha). Je to naše "FIAT", které Pán chce od nás slyšet. Skrze svoje Fiat dostaneme mnoho požehnáni a stejně tak i všechny matky a jejich rodiny, které k nám Pán přivede. My, které sloužíme v této službě už více roků, máme milost vidět mnohé zázraky, které Pán koná v našich životech i v životech těch, které k nám posílá. Tímto slibem se zavazujeme, že se budeme denně modlit modlitbu za komunitu Solace. Matka, která složí slib a pomodlí se modlitbu za komunitu, svolává na tuto zem o mnoho víc požehnání než matka, která se modlí tuto modlitbu a slib nemá. Matka, která složila slib a nepomodlí se tuto modlitbu, nemá hřích, ale tuto zem ochudí o více požehnání Slib se skládá na jeden rok a matka se zavazuje k poslušnosti vůči vedení své národní koordinátorky a vedoucí týmu komunity Solace v Anglii. Pokud se v průběhu roku vyskytne nějaký problém, kvůli kterému nemůže naplnit požadavky slibu, národní koordinátorka ji může ze slibu rozvázat. Matka, která se rozhoduje složit slib do komunity, by měla dobře rozumět naší spiritualitě odevzdanosti. Složením slibu koordinátorky se matka stane strážkyní spirituality skrze modlitbu za komunitu ve své oblasti nebo skupince. Modlíme se za vás, aby vás Pán požehnal, vedl a chránil, abyste dobře rozlišily Jeho vůli ve svém životě. Růžena 17

18 Modlitba komunity Solace Drahý Otče na nebesích, prosíme o tvé vedení a ochranu při našich každodenních cestách. Prosíme, požehnej naše rodiny, přátele a všechny v komunitě Solace. Chraň nás od hříchu a sešli nám svého Svatého Ducha se všemi dary, které potřebujeme, abychom mohli přinášet lásku a pohodu do našich rodin. Modlíme se také za rodiny členů Modliteb matek, Modliteb otců a Dětí víry a prosíme o Tvé milosti, dar pokoje a Tvou ochranu pro ně. Amen. Každý den tak svoláváme požehnání na naše rodiny a přátele a na všechny, kteří jsou zapojeni do hnutí MM, MO a Děti víry. Stejně jako oni svolávají požehnání na nás. Vždyť každý křesťan je povolán, aby se jako Ježíš přimlouval za druhé a rovněž aby pro druhé žil, aby se tak stával před Boží tváří obětí živou, svatou a Bohu milou. Řím 12,1. Do vašeho diáře: Modlitební triduum - doporučené texty: Ef 5,7-17; Mat 13,1-17; Iz 38, doporučené texty: pátek Matouš 6, 31 34; sobota Matouš 5, 43 48; neděle Jan 11, doporučené texty pátek Matouš 6, 22 24; sobota Židům 4, 12 13; neděle Žalm 37, Národní konference MM v Brně 18

19 Přihláška na Celostátní konferenci Hnutí Modliteb matek v Brně ve dnech Každá účastnice setkání musí mít vlastní přihlášku (ne společnou). Přihlášku je možno kopírovat. Jediný způsob zaslání bude poštou. Jméno a příjmení:... Bydliště:... . Tel.:...Patřím do skupinky v:., diecéze. Žádám o zajištění (označte požadovanou možnost X): nocleh se snídaní (á 200 Kč/noc) pá-so so-ne oběd (á 100 Kč) oběd v so (á 70 Kč) oběd v ne Konferenční poplatek 100 Kč Zapojím se do novény od do ano ne (doporučujeme 3. desátek slavného růžence Který Ducha sv. seslal ) Pokud ano, postím se (uveďte den):... Možnost ubytování bude v Církevním domově mládeže Petrinum na Veveří v Brně a v církevním domově na Grohové. Vyplněnou přihlášku pošlete poštou (NE JINAK) na adresu: Modlitby matek, P.O.BOX 2, nám. Svornosti 6, Brno 16 Vždy 1 osoba = 1 přihláška, pokud Vám budou přihlášky chybět, zkopírujte si je. 19

20 (Přijímání přihlášek do !) Přihláška na Celostátní konferenci MM v Brně (zadní strana) Vyplněnou přihlášku pošlete, prosíme, do na adresu: Modlitby matek P. O. box 2 nám. Svornosti Brno

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více