Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady"

Transkript

1 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

2 Aseret ha-dibrot - Deset slov. Desatero přikázání představuje základní morální příkazy, v nichž je zhuštěn Zákon Boží, který od Boha převzal Mojžíš na hoře Sinaj (Ex 20, 2-17) a které byly posléze vyryty do dvou kamenných "desek úmluvy" (šnej luchot ha-brit). Přikázání na první desce shrnují povinnosti člověka k Bohu, přikázání druhé desky upravují vztahy mezi lidmi navzájem. (Zdroj: Muzeum Vysočiny Třebíč) Desky Desatera jsou součástí nové expozice v Zadní synagoze.

3 Slovo na úvod Vážení čtenáři, říká se, že člověk by neměl zapomínat na staré přátele. Platí to i o městě. S potěšením musím konstatovat, že se nám v poslední době podařilo oživit kontakty s některými partnerskými městy a navázat vztahy s novými. I když se to možná nezdá být hlavní prioritou, pěstování těchto vztahů je způsobem, jak prezentovat Třebíč v zahraničí a výrazněji přispět k rozvoji turismu, ale možná i obchodních aktivit. Město Třebíč se vyznačovalo v minulosti poměrně bohatými vazbami na svá družební města v jiných zemích. Dneska je slovo družba poněkud zprofanované. Stále však existují v zahraničí konkrétní lidé, kteří naše město znají a mají k němu dobrý vztah. Docela dobře funguje vztah s městem Humenné na Slovensku. Paní primátorka Jana Vaľová navštívila v březnu Třebíč. Projevila zájem o tepelné hospodářství a výrobu kogeneračních jednotek. Doufám, že jednání ve firmách Tedom a TTS bude mít i nějaký faktický výsledek, protože na východě Slovenska je slušný potenciál pro rozvoj tohoto segmentu. Třebíč má také tradiční partnerské město Oschatz v Německu. Také se saskými přáteli jsme obnovili kontakty. Návštěva z Oschatzu k nám přijede na přelomu března a dubna. Budeme mít možnosti pochlubit se mimo jiné stavebními i kulturními novinkami. V loňském roce se nám povedlo zahájit komunikaci s novým partnerem, a to ve východním Německu. Jedná se o staré hanzovní město Erfurt, které je velikostně srovnatelné s Brnem a velice významné. Toto hlavní město spolkové země Durynsko je pro nás cenné jako zdroj inspirace pro památkovou péči a rozvoj turismu. V Erfurtu jsme se seznámili s řadou věcí, které bychom měli zkusit napodobit nebo se na nich podílet formou spolupráce. Cestovní ruch se radnici v Erfurtu daří rozvíjet a město si v rámci Německa vytváří zajímavou turistickou pozici. Nachází se tam nejstarší synagoga na německém území, působil tam Martin Luther. Nedávno tam byl objeven významný židovský poklad. Rádi bychom ho formou výstavy prezentovali v Třebíči. Jako první věc k nastartování efektivní spolupráce bude vyslání naší pracovnice v oblasti cestovního ruchu na dvoutýdenní pobyt na zkušenou. Tuto možnost nám přátelé z Erfurtu sami nabídli. Na oplátku jim poskytneme naše zkušenosti se záležitostmi UNESCO, protože Erfurt usiluje se svými památkami o zápis do seznamu světového přírodního a kulturního dědictví. Věřím, že spolupráce s městy v zahraničí je jedním ze způsobů, jak účinně prezentovat jedinečné památky Třebíče. Měst se zachovalými pozůstatky židovské kultury už dnes v Evropě není mnoho. Je třeba mít na paměti, že vazby na partnerská města nemají jen společenský charakter, ale cílem by měly být i ekonomické důsledky pro naše město. Pavel Heřman, starosta V tomto čísle naleznete: Z RADNICE str. 4-7 HEREC MILOŠ KOPEČNÝ str. 9 FOTBALISTA IVAN NOVÁK str. 21 Ohlédnutí za Jedním světem "Mě tyhle věci zajímají, tak jsem se nabídl jako dobrovolník ke spolupořádání festivalu," svěřil se mně těsně před začátkem u nás v Třebíči ojedinělé přehlídky filmů o lidských právech Michael Řídký. Ten se podílí také na přípravě úspěšného Filmového klubu, tak mě jeho rozhodnutí nepřekvapilo. Teprve později jsem pochopil, že velmi dobře věděl, co dělá. Kvalita a hloubka festivalových snímků dávala tušit, že nejde o žádná "rodinná" videa, nýbrž o obrazová sdělení, kdeže nás v tom našem světě tlačí bota. V našem, jednom světě, který sdílíme a sdílet nadlouho budeme, pokud se společně postavíme těm, kdo naše práva bezostyšně pošlapávají, anebo se o to méně či více úspěšně pokouší. Že nemusí jít v oblasti lidských práv vždy jen o viditelné násilí fyzické či krveprolití, jak běžně vidíme ve zprávách, dokazuje následné setkání s Michaelem. Který film tě nejvíce zaujal, ptám se. Odpověď byla na chvíli překvapivá: "Asi Naše čtvrť. O partě lidí v estonském Tallinu, která se nesmířila s tím, že přibývá aut a ubývá místa. Začali se tím zabývat po svém - pronajali si třeba parkoviště a místo aut tady zaparkovali kola nebo umístili květiny. Radnice si toho pochopitelně všimla a zpočátku nastaly problémy. Pak ale došlo k vzájemnému jednání, našel se grant, vznikl projekt a mladí začali věci k oboustranné spokojenosti řešit." Ano, i to jsou naše společná práva, náš jeden svět. Michael říká: "Je to velmi podobná problematika a má to co říci i nám. Proto jsem chtěl, aby právě tenhle film byl zařazen do projekce." Má pravdu. A v tom je také nenahraditelný význam festivalu Jeden svět - máme předlohu, z níž si můžeme vzít příklad. Že to pak není jediný přínos, dokládá skutečnost, že v předvečer zahájení třebíčské části festivalu jeden ze snímků získal Českého lva. Postavil tak problematiku lidských práv vedle umění i zábavy. To je dobře, protože máme jen a jen jeden svět! (fj) Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: nákladem výtisků. Vychází jednou měsíčně. Zdarma do všech domácností. Evidenční č.: MK ČR E Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům tel.: , Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč Redaktor: František Jůza, tel.: Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová, Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert Tajemník redakční rady: Ivan Přibík Sazba a grafická úprava: František Jůza Tisk, reklama a roznos: Yashica s. r. o., Třebíč. Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 20. března Uzávěrka příštího čísla v pátek 6. dubna Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu! 3

4 Z RADNICE Starosta Pavel Heřman o projektu digitalizace Židovského hřbitova Židovský hřbitov v Třebíči patří k nejzachovalejším v Česku. Jsme si plně vědomi hodnoty, kterou tady v srdci města chováme. Je potřeba, aby hřbitov nebyl jen souborem kamenných náhrobků a neznámých jmen, ale aby příslušníci židovské komunity měli možnosti vyhledat si konkrétní místo, kde mají pohřbeny své příbuzné. A právě digitální pasport je systémem, který to umožňuje. Vytváří to pak daleko osobnější vztah člověka k místu, než je pozice pouhého návštěvníka, který sice vidí krásně umělecky zpracovaný náhrobek, nedokáže si ho však přiřadit k žádnému jménu. V Třebíči máme i další zajímavé aktivity. Rád bych zmínil historika Rudolfa Fišera, který zpracovává dějiny třebíčských familiantů. Jedná se o příslušníky židovské menšiny, kteří měli právo zakládat rodiny, což bylo tehdy přísně regulováno vrchností. Familianti byli ti, kteří tvořili komunitu, měli své pokračovatele a samozřejmě také své životní příběhy. Některé tyto příběhy se v publikaci o familiantech objeví a více nám tak zpřístupní či zlidští pohled na dějiny našeho města. (K projektu se podrobněji vrátíme v některém z příštích čísel - pozn. red.) (ip) Opravu veřejného osvětlení zařídí teď každý Veřejný mapový projekt GIS města Třebíče je za léta své existence mezi odborníky dostatečně znám. Posloužit však může také laické veřejnosti. Kromě naprosto přesného přehledu domů s čísly popisnými, zakreslením inženýrských sítí, zeleně, kontejnerových stání nebo třeba dětských hřišť lze nyní v databázi nově dohledat také konkrétní sloup veřejného osvětlení. Na konci loňského roku dokončil odbor komunálních služeb označování sloupů veřejného osvětlení žlutými samolepkami. Ty slouží kromě evidence také pro orientaci složek integrovaného záchranného systému. Občané Třebíče mohou značek využívat také pro hlášení poruch veřejného osvětlení. V klidu a pohodlí domova si může každý na internetu na adrese otevřít mapový server a vyhledat číslo stožáru, který nesvítí třeba právě před jeho domem. Pak už stačí jen upozornit město a to opravu zařídí. Na nesvítící lampu lze upozornit těmito způsoby: V sídlišti Hájek vznikne nová třída mateřské školy Na nové prostory pro nejmenší děti se mohou těšit rodiny v třebíčském sídlišti Hájek. V budově Základní školy Kpt. Jaroše vznikne letos jedna třída mateřské školy. Místnost s kapacitou 28 dětí plánuje radnice zprovoznit od září Organizačně se bude jednat o odloučené pracoviště Mateřské školy Duha. Otevření prostor si vyžádá stavební úpravy s celkovými náklady ve výši do 1,7 milionu korun. Město je uhradí ze svého rozpočtu. Součástí adaptace bude zbudování samostatných vchodových dveří a instalování rozvodů vody, elektřiny a vzduchotechniky. Kromě velké společenské místnosti vzniknou také prostory jako kuchyňka pro vydávání svačin, šatna, kabinet a nové sociální zařízení. Nezapomene se ani na nová okna. Stavební akce bude probíhat od poloviny března do konce května tohoto roku. Podle místostarosty Pavla Pacala tak město vychází vstříc zvýšené poptávce po místech v mateřských školách. (ip) Foto: archív MěÚ Zleva: místostarosta Pavel Pacal, L. Floriánová, D. Juráňová 1/ V pracovní době na odboru komunálních služeb radnice: telefonní čísla nebo / V jakoukoli dobu na městské policii: služebna nebo tísňová linka 156 3/ Na webu radnice v rubrice Chci se zeptat. 4/ Elektronickou poštou na adrese: (ip) Třebíčské památky v Bratislavě Třebíčské památky mají se značkou jménem UNESCO potvrzenu světovou jedinečnost. Zásluhou toho skýtají značný potenciál přitahovat turisty z celého světa. Kromě laické i odborné veřejnosti z dalekých zámořských zemí jakou jsou Spojené státy, Izrael nebo Japonsko je prozíravé upozornit na baziliku svatého Prokopa a Židovskou čtvrť také sousedy. A právě taková prezentace proběhla v Bratislavě. Radnice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem se zúčastnila ve středu 15. února setkání na velvyslanectví České republiky. Svými klenoty se přítomným pochlubili zástupci všech tří měst z Vysočiny s památkami Světového přírodního a kulturního dědictví Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou. Mezi slovenskými posluchači bylo několik desítek novinářů a odborníků z turismu. Po úvodu místostarosty Pavla Pacala prezentovala referentka pro cestovní ruch Lucie Floriánová třebíčské pamětihodnosti i město jako celek. S prací všech tří informačních center seznámila přítomné jejich vedoucí Dagmar Juráňová. Současně pohovořila také u festivalu Šamajim a akcích konaných u příležitosti tradičních židovských svátků. Ředitelka Městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková představila slovenským kolegům projekt Třebíčské kulturní léto. (ip) 4

5 Primátorka města Humenné navštívila Třebíč Na jednodenní pracovní návštěvu Třebíče zavítala primátorka slovenského družebního města Humenné Jana Vaľová. Cílem jejího pobytu ve čtvrtek 1. března bylo především bližší seznámení s tepelným hospodářstvím města. Paní primátorka navštívila radnici a firmy TEDOM a TTS. V obou společnostech si vyslechla prezentace jejich činností a podívala se i do výroby. Za samosprávu se primátorce Janě Vaľové věnovali místostarostka Marie Černá a starosta Pavel Heřman. (ip) Další etapa výměny řidičských průkazů V České republice je nutné vyměnit ještě zhruba jeden milion řidičských průkazů, aby se doklady sladily s normami Evropské unie. Protože to je velký objem, rozhodlo ministerstvo dopravy, že řidiči si je nebudou měnit naráz, ale postupně v delším časovém úseku. Řidičské průkazy vydané v období jsou držitelé povinni vyměnit do Řidičské průkazy vydané v období jsou držitelé povinni vyměnit do Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti. Rozhodující pro výměnu je datum vydání řidičského průkazu, nikoliv jeho typ. Jen v obci s rozšířenou působností Třebíč se toto týká pro letošní rok cca 5000 držitelů řidičských průkazů. Plynulé výměny není možné dosáhnout bez spolupráce držitelů řidičských průkazů. Lidé by tedy měli přijít co nejdříve, tato doba je nejvhodnější. Fronty se netvoří a budou odbaveni do patnácti minut. Je potřeba vzít v úvahu, že s blížícím se koncem termínu výměny dokladů bude narůstat počet klientů na registru řidičů a tím se bude prodlužovat také odbavovací doba. Kde si mohu vyměnit řidičský průkaz? Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (podle trvalého pobytu držitele řidičského průkazu). Konkrétně u obce s rozšířenou působností Třebíč lze řidičský průkaz vyřídit na Městském úřadě Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, odbor správních činností, oddělení evidence řidičů. Telefony jsou a Aby žadatel ušetřil čas může se u MěÚ Třebíč objednat na určitou hodinu a den přes internet na web. stránkách v sekci OBČAN - E-objednávání klientů. V sekci OBČAN Sledování stavu žádostí si následně zjistí, zda je jeho řidičský průkaz připraven k vyzvednutí. Co musím mít s sebou? - Žádost o vydání ŘP - obdržíte na pracovišti obecního úřadu s rozšířenou působností, - platný doklad totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas), - řidičský průkaz, kterému končí platnost, - 1 fotografie rozměru 3,5 x 4,5 cm. Kdy mně bude řidičský průkaz vydán? Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti bez poplatku, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500,- Kč. Do té doby zůstává původní doklad samozřejmě v platnosti, takže lze jezdit dál. Kolik mě to bude stát? Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Správní poplatek 50.- Kč se hradí, dochází-li ke změně údajů, jako je např. změna příjmení, trvalého pobytu nebo dopsání titulu. Pokud si žadatel řidičský průkaz v termínu nevymění vůbec a přijde na úřad později, zaplatí 50,- Kč za samotnou výměnu a i možnou pokutu až do výše ,- Kč za to, že nesplnil podmínku stanovenou zákonem. Za jízdu bez platného dokladu hrozí i pokuta od policie. Na místě může dosáhnout až 2000,- Kč. Neplatný řidičský průkaz je dle zákona povinnost neprodleně vrátit poté, co skončí jeho platnost. Vrátit se musí rovněž řidičský průkaz po zemřelé osobě. Pokud již někdo nehodlá usednout za volant, pak se může řidičského oprávnění vzdát, což musí písemně oznámit obecnímu úřadu s rozšířenou působností a odevzdat řidičský průkaz. Řidičský průkaz je majetkem státu. Od roku 2014 už bude v naší republice platit pouze jediný typ dokladů podle vzoru Evropského společenství. (osč) Co nás čeká? Na partnerskou návštěvu Třebíče přijede na přelomu března a dubna delegace ze saského družebního města Oschatz... Po celý duben poběží blokové čištění chodníků a vozovek... Od 16. do 20. dubna organizuje město zápis dětí do mateřských škol... V dubnu začne oprava cest v Lorenzových sadech. Završí se tím akce po revitalizaci dvou rybníků... Rozběhne se příprava výroby expozice Vnímání všemi smysly, která bude od podzimu umístěna v budově tzv. Předzámčí... V pátek ZÁBAV- NÝ DEN S ODPADY Den Země a 15 let třídění odpadů s ESKO-T... V sobotu JARNÍ JARMARK BIO, EKO A VÝROBKŮ S OZNAČENÍM VYSOČINA REGIO- NÁLNÍ PRODUKT... Starosta navštívil prvního občánka Eliáše Kršku Starosta města Pavel Heřman měl v pondělí 20. února na programu příjemnou záležitost. V domě v Husově ulici navštívil rodinu Krškovu, které se na Nový rok narodil malý Eliáš. Rodičům i všem třem dětem v rodině popřál vše nejlepší do života. Eliáš Krška je prvním občánkem města Třebíče narozeným v letošním roce. Přišel na svět v neděli 1. ledna v 3:25 hodin v nemocnici v Brně-Bohunicích. (ip) Foto: archív MěÚ DUBEN 5

6 Z RADNICE Místostarosta Pacal předal ceny Začne blokové čištění Třebíč čeká velký jarní úklid chodníků a vozovek. Tradiční blokové čištění města začne v pondělí 26. března a potrvá do čtvrtka 24. května. Čistit bude úklidová firma podle časového rozvrhu v době od 7:00 do 16:00 hodin. Nejméně týden před začátkem čištění dojde k označení komunikací a parkovišť v jednotlivých ulicích přenosnými dopravními značkami B29 Zákaz stání a dodatkovou tabulkou s textem doby platnosti. V případě nepříznivého počasí (sníh, mráz) se blokové čištění uskuteční v náhradním termínu, což je následující pondělí. Ulice, které nejsou obsaženy v plánu blokového čištění, nechá město uklidit individuálně. Provozovatelé, řidiči a majitelé vozidel jsou povinni odstranit svoje automobily z komunikace do doby začátku čištění. Odbor komunálních služeb města žádá občany, aby ve vlastním zájmu ve dnech čištění na komunikacích neparkovali, jinak se vystavují nepříjemnostem spojeným s odtahem vozu. Komu bude vozidlo odtaženo, nechť se obrátí na městskou policii, Bedřicha Václavka 59/11, telefon (více na str. 26). (ip) Město Třebíč prodá ve výběrovém řízení formou aukce: Objekt č. p. 350 v Třebíči - Poušově. Vyvolávací cena činí Kč. ve výběrovém řízení obálkovou metodou: Objekt č. p. 596 na ul. Benešova v Třebíči (bývalá prodejna potravin BONA), nejnižší akceptovatelná cena činí Kč. Technickou vybavenost bez č. p. na ul. Mládežnická v Třebíči (bývalá kotelna K 7), nejnižší akceptovatelná cena činí Kč. Bližší informace včetně podmínek výběrových řízení najdete na sekce "úřední deska". Foto: archív MěÚ V Třebíči se uskutečnila netradiční fotografická soutěž. V hledáčku fotoaparátů nebyly krásné ženy, příroda nebo památky, ale miminka. Třebíčské mateřské centrum uspořádalo již 7. ročník oblíbené soutěže s názvem Nej mimi Rodičové mohli přihlásit svoje ratolesti narozené v roce Celkem se sešlo 22 amatérských snímků. Pětičlenná porota měla nelehký úkol. Spolu s ženami z Třebíčského centra přišel předat ceny maminkám a jejich dětem místostarosta města Pavel Pacal. Společné setkání proběhlo v pondělí 13. února v sídle občanského sdružení v ulici Františka Hrubína. Na 1. místě se umístila Adéla Marešová (na snímku vlevo), 2. místo obsadila Natálie Sedláčková a 3. příčku zaujala Antonie Dokulilová. Svoje miminko si zvolila i veřejnost nejvíce hlasů obdržela Julie Veselá. Zároveň se konalo již třetím rokem také doprovodné internetové hlasování Nej mimi sympatie. Návštěvníci stránek odevzdali nejvíce hlasů Elišce Burianové. (ip) Město Třebíč vyvěsilo tibetskou vlajku V sobotu 10. března se Třebíč opět připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Samospráva vyvěsila bílo-červeno-modrý prapor se zlatými slunečními paprsky na fasádu radnice na Karlově náměstí. Tibetskou vlajku vyvěsilo město Třebíč poprvé v roce Kromě dvou výjimek se připojuje pravidelně. Ve čtvrtek 10. března si celý svět připomněl 53 let od chvíle, kdy čínská vojska donutila tibetského Dalajlámu odejít do exilu a kdy byly zavedeny v Tibetu vůči místním obyvatelům tvrdé represe. Podpora iniciativy s názvem Vlajka pro Tibet, která se koná každoročně při příležitosti Dne Tibetu, se v Česku i na mezinárodním poli stala tradicí. (ip) Do Jungmannovy ulice se už řidiči nemusí bát Řidiči se středními a většími osobními auty se od února již nemusí zdráhat projet ulicí Jungmannova. Vjezd dosud omezovala zakázková značka na 1,5 tuny hmotnosti. Město dalo tento dopravní anachronismus nedávno odstranit. Radnice nechala v únoru již přežilou dopravní značku v ulici Jungmannova změnit. Kvůli ochraně starých inženýrských sítí pod povrchem zůstal vjezd omezen, limit se ovšem zvýšil ze 1,5 tuny na 2,5 tuny. Stejným způsobem přeznačil odbor dopravy také ulice Dukovanská, Fibichova, Hájenky, Okružní a Gorazdovo náměstí. (ip) 6

7 7

8 Subakův odkaz se vrací Radnice obdržela ve středu 14. března zajímavý dar. Rodina Subakových z Ameriky věnuje městu Třebíči sochařské artefakty z pozůstalosti paní Marget Subak. Subakovi patřili k významným třebíčským rodinám. Jeden ze Subaků byl starostou dříve samostatné obce Podklášteří. V židovské čtvrti provozovali továrnu, dnes jejich jméno nese jedna z tamních ulic. V 30. letech minulého století byla rodina nucena uprchnout před nastupujícím nacismem do Spojených států. Paní Marget Subak byla v době odchodu z Československa ještě dívkou. Vztah k domovině si zachovala po celý život. Ve své závěti vyslovila přání, aby tři sochařská díla z její pozůstalosti - Rodina, Autoportrét a Lampa - byla darována městu Třebíči a vystavena v Zadní synagoze. (ip) ZŠ kapitána Jaroše získala rekordní dar od soukromé firmy Patrně největší finanční dar v historii třebíčských základních škol obdržela Základní škola kapitána Jaroše. Společnost MICo věnovala částku korun na pořízení nové multimediální učebny šité na míru žákům prvního stupně. Slavnostní otevření učebny proběhlo za účasti hostů v úterý 14. února. Symbolickou pásku přestřihli společně starosta Pavel Heřman a jednatel firmy MICo Jiří Denner. Za město, které je zřizovatelem školy, byli přítomni také místostarostové Pavel Pacal, Pavel Svoboda a Milan Zeibert a zastupitel Vladimír Malý. Učebna je vybavena jedním učitelským a patnácti žákovskými stolními počítači, interaktivní tabulí s integrovaným projektorem a audio systémem. Žáci budou moci využívat také digitální multifunkční zařízení s barevným kopírováním, tiskem a skenováním. K vybavení byla připojena velkoplošná bílá magnetická tabule. (ip) Dovolená a region 2012 Ostrava V termínu se město Třebíč zúčastnilo veletrhu cestovního ruchu Dovolená a region v Ostravě. Prezentace proběhla na výstavišti Černá louka. Výstavní pavilon byl návštěvníkům otevřen od 10 do 18 hodin, poslední den výstavy do 16 hodin. Na stánku byly prezentovány turistické atraktivity města, kulturní akce, informace o ubytování, řada propagačních materiálů včetně trhacích map a úspěchu se těšila i razítka s motivem UNESCO památek a městské věže. Na 15. ročníku výstavy cestovního ruchu se Třebíč mohla pyšnit modelem zámku a baziliky Stanislava Vršky a vlastním stánkem, který osmdesáti vystavovateli získal od pořadatelů a odborné poroty 2. místo za expozici firmy v rámci celostátní soutěže Aura "Zaujali jsme stánkem i modelem třebíčského zámku a baziliky sv. Prokopa z dílny pana Stanislava Vršky," upřesňuje Tereza Zahrádková z Městského kulturního střediska Třebíč, které expozici zajišťovalo po odborné stránce. "Spojili jsme to samozřejmě s propagací modelu židovské čtvrti, který je umístěn v Zadní synagoze. Bylo dobré, že alespoň jednu z našich památek UNESCO jsme mohli představit málem v originále." (pp) Foto: Pavlína Pojerová 8

9 Miloš Kopečný (narozený v Třebíči) Přední herec pražského Divadla pod Palmovkou vystudoval brněnskou JAMU. Ve studentských představeních se už v roce 1964 setkal s finančnickou komediální detektivkou Frank V. významného švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta, která jako by předznamenávala styl i repertoár, v jakém bude Miloš Kopečný v pozdějších letech excelovat. Přesná intonace a pointování replik, intelektuální ironie v podtextu, postavy pak, pravda, většinou morálně poněkud problematické. První angažmá ( ) absolvoval třebíčský rodák ve Východočeském divadle v Pardubicích, zahrál si tu mimo jiné vodníka Michala v Jiráskově Lucerně. Není bez zajímavosti, že ho tato tandemová role přivedla do blízkosti dvou významných herců staršího vodníka Ivana si totiž pohostinsky zahráli Jaroslav Vojta i Ladislav Pešek. Podstatnou část své umělecké kariéry strávil Miloš Kopečný v libereckém angažmá, ve zdejším Divadle F.X. Šaldy působil totiž od roku 1969 plných třináct let. V inscenaci nesmrtelného Shakespearova Hamleta (režie Ivan Glanc, 1971) spolu s dalším třebíčským rodákem, Karlem Pospíšilem, ztvárnili role Hamletových bývalých spolužáků Rosenkrantze a Guildensterna. Oba herci pak vystoupili v rolích se stejnými jmény v shakespearovské variaci britského dramatika českého původu Toma Stopparda Rosenkrantz a Guildenstern jsou mrtvi. Na libereckých prknech se Kopečný setkal s řadou rolí světového repertoáru, hrál Molierova Dona Juana, Puka v Shakespearově Snu noci svatojánské, Truffaldina v Goldoniho Sluhovi dvou pánů (ano, onu roli, s níž později slaví úspěchy Miroslav Donutil) i profesora Higginse ve Shawově komediální moralitě Pygmalion. Na libereckou éru herec vzpomíná tak, že šel z role do role a vyzkoušel si různé obory (v talkshow Tandem na rozhlasové stanici Region) Po krátkém období na volné noze přechází v roce 1984 Miloš Kopečný do Činoherního studia v Ústí nad Labem, do souboru, který byl v tehdejší normalizační době oprávněně považován za divadlo, patřící repertoárem i uměleckým názorem k těm relativně nejsvobodnějším. Připomeňme jeho výrazné Foto: 3x archív Divadla pod Palmovkou role ve zdejších náročných projektech: Markýz de Sade ve hře Petera Weisse Marat-Sade, otec Karamazov v dramatizaci zásadního románu Fjodora Michajloviče Dostojevského Bratři Karamazovi, také však Evžen Gráf v adaptaci Páralových Milenců a vrahů; v roce 1992, téměř 30 let po prvním setkání s předlohou, pak brilantní studie finančního mága v Dürrenmattově hře Frank V. Od počátku devadesátých let spolupracuje Miloš Kopečný s několika pražskými scénami, v Divadle pod Palmovkou se později stává členem souboru, hraje však i v Labyrintu (dnešní Švandovo divadlo), v Divadle v Dlouhé či Spolku Kašpar. Jeho pregnantní, analytický Rain Man styl jevištní řeči, také však charisma, které v sobě ukrývá prvky tajemství a osobnostní nepostižitelnosti, ho předurčují k ztvárňování těch nejsložitějších dramatických figur, jež ztělesňuje mistrovsky. V Dlouhé si zahrál postavu Miloš Kopečný intelektuála Naphtu s teoreticky fašizujícími tendencemi v adaptaci románu Thomase Manna Kouzelný vrch, také komplikovanou postavu otce Verchovenského v dramatizaci dalšího nesnadného kolosu světové literatury, Dostojevského Běsů. Se Spolkem Kašpar nastudoval mimo jiné hru Ronalda Harwooda Garderobiér, kde ztvárnil zákulisního služebníka hvězdy zájezdového divadla. O Kopečného výkonu v titulní roli této inscenace jsem tehdy (2003) do Divadelních novin napsal: Ušlápnutý, ale také hyperaktivní, zhrzený i věrný, horečnou aktivitu vyvíjející a pro chod unavené kočovné společnosti nepostradatelný; tak lze charakterizovat garderobiéra. Kopečný se po jevišti pohybuje s vnitřní tenzí, rozdělenou do drobných akcí, jeho hlas klouže po hranách rozdurděnosti i zženštilosti a na jevišti brzy vyvstává velký příběh životního outsidera. Média byla k tomuto špičkovému divadelnímu herci poněkud skoupá, v povědomí diváků zůstane nejspíš pouze jako jeden z vydařené partičky veksláků z filmu Víta Olmera Bony a klid. Miloš Kopečný si však nemůže stěžovat na nedostatek hereckých příležitostí. Když míjím cestou kolem Divadla pod Palmovkou návěstí s obsazením na novou inscenaci, vím, že jeho jméno je alespoň jednou z jistot výsledku kolektivního usilování. Hraje i ve zde uváděných muzikálech, také Osgooda ve slavném titulu Sugar (filmová podoba látky nese název Někdo to rád horké), který pronáší nezapomenutelné: Nikdo není dokonalý. Miloše Kopečného lze na prknech libeňského divadla vidět i v poslední zdejší premiéře, v inscenaci slavné hry Pavla Kohouta August August, august (režie Petr Kracik). Ve zmiňovaném rozhlasovém Tandemu se umělec vyznal z náklonnosti ke svému povolání takto: Ono totiž divadlo je nádherné, ale musí mu člověk úplně propadnout. A když pak nastanou chvíle, kdy není práce, tak je to velké trápení. A to každý nezvládne. Když se nechytíte a neuděláte kariéru, a navíc dnes když nejste v televizi, jako byste nebyli. Ale já jsem se to naučil snášet a vůbec mi to nevadí. Protože divadlo nemiluji pro slávu, ale protože je miluji. JAN KERBR POPULÁRNÍ TŘEBÍČŠTÍ HERCI 9

10 10

11 PLAVÁNÍ» o mladých nadějích v budoucnu určitě uslyšíme «Třebíčský oddíl plavání je nestátní neziskovou organizací, která vyvíjí svoji činnost od roku V současné době registruje 54 členů u Českého svazu plaveckých sportů, z toho je 80% aktivních plavců a 20% trenérů a rozhodčích. Hlavní činností oddílu je tréninková příprava plavců. Součástí této přípravy je účast na plaveckých závodech a soustředěních. Součástí tréninkové přípravy jsou plavecká soustředění. Veškerá doprava je formou cyklistiky v kombinaci s během. Volné chvíle vyplňuje posilování, plavání a protahování. Každým rokem se pořádají plavecké závody Vánoční cena Třebíče, které se konají v měsíci prosinci. Závody jsou určeny pro všechny kategorie žactva. Závody organizuje jednatel společně s trenéry a roz hodčími. Na průběhu závodů se podílí cca 30 lidí. Plavci se dále zúčastňují závodů - Letní a Zimní mistrovství ČR, Poháry Moravy, Závody mládeže, Cena Brněnského draka, Vysočina CUP, Májové Brno, Aprílová vlnka, a mnoho dalších. Během svého působení Top SPORT MĚSÍCE Foto: archív TOP 6 stříbrných a 5 bronzových. O medailová umístění se zasloužila Petra Cahová, Luboš Vlčan, Jakub Komárek, Jan Dokulil a Jan Hájek. Ale i v dalších letech plavci vozili mnoho medailových umístění. V roce 2011 patřili mezi nejúspěšnější plavce Věra Rymešová a Tomáš Veškrna. V tomto roce se dařila také práce s mladými závodníky, kteří získávali první velké úspěchy na různých závodech a přiváželi cenné medaile. O těchto nadějných mladých plavců v budoucnu určitě ještě uslyšíme. (top) Nejúspěšnější plavci reprezentují Třebíč na plaveckých závodech po celé České Republice a to na základě zaplavaných časů v jednotlivých disciplínách. Mladší plavci se během sezóny zúčastňují plaveckých závodů, které pořádají plavecké kluby v okolí Třebíče. Od roku 1995 se nejlepší plavci TOP pravidelně účastní pohárů Moravy a mistrovství České republiky ve věku 10, 11, 12,13 a 14 let. Počet plavců, kteří v jednotlivých kategoriích reprezentují TOP se rok od roku zvyšuje. Skupina nejstarších plavců se během roku může zúčastnit několika akcí spolu s ostatními kluby kraje Vysočina v rámci krajského centra. Některé akce jsou pouze pro výběr kraje Vysočina, většina je ale otevřena všem zájemcům. Plavci se mohou zúčastnit několika soustředění s pestrým programem, plaveckých závodů i mimo ČR, olympiády a několika sportovních víkendových pobytů. vychoval několik plavců s republikovou účastí. Tomáš Fučík, plavec JPK Axis, plnil limit na Olympijské hry. Ondřej Smetana,JPK Axis bývalý reprezentant. Michal Koubek, JPK Axis, bývalý výborný sprinter. Doufáme, že v nejbližší době se některý s nadějných plavců TOPu objeví v reprezentaci. Rok 2007 byl pro TOP nejúspěšnější, dovezli si plavci z republikových mistrovství 8 zlatých, 11

12 Chyť si červený kontejner! Již jste si v našem městě určitě všimli červených kontejnerů na drobné elektro. Město je nechalo instalovat, aby občanům ulehčilo třídění starých spotřebičů, abyste se nemuseli trmácet na sběrný dvůr s každým mobilem nebo doslouživším dálkovým ovladačem. Podobná služba veřejnosti chyběla, jsme rádi, že červené kontejnery mámě i v našem městě. Lidé tak nemusí přemýšlet, kam se starým elektrem a mají jednoduchou možnost, jak jej správně vytřídí, osvětluje Ing. Dušan Veselý z odboru komunálních služeb. Nezisková organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a červené kontejnery vymyslela a provozuje, chce nyní lidem poděkovat za jejich svědomité třídění. Proto do Třebíče zavítá se zábavně-osvětovou akcí Chyť si červený kontejner. Na Karlově nám. bude připraven bohatý program pro malé i velké návštěvníky a spousta soutěží. Chceme povědomí o červených kontejnerech ještě více rozšířit, tak aby o nich věděli skutečně všichni. A pro ty, co elektro již třídí, chceme připravit hezký a zajímavý program jako odměnu, řekla Jitka Šimková, manažerka projektu. Návštěvníci se ale na akci především dozvědí, kde všude jsou ve městě umístěny červené kontejnery a jak je mohou využívat. Vzhledem k následné recyklaci zařízení, díky níž lze opětovně využít až 80 % každého spotřebiče, je totiž velmi důležité, aby lidé přesně věděli, co se do kontejnerů smí vyhazovat, a co naopak ne. V celé České republice je již na červených kontejnerů a za dobu jejich působení do nich lidé vytřídili téměř 700 tun elektroodpadu. V Kraji Vysočina je v současné době instalováno 128 červených kontejnerů. Díky nim se zde podařilo vybrat 67 tun starých spotřebičů. Loni občané ČR tříděním televizí a monitorů ušetřili např. téměř 2 miliony litrů ropy či 500 tisíc litrů vody. (zm) Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2012 J. Hedbávný a P. Vosátka v Malovaném domě Výstava s názvem Příroda a krajina pohledem třebíčských fotografů Jaroslava Hedbávného a Pavla Vosátky byla ve středu 29. února tohoto roku zahájena v třebíčské Galerii Malovaný dům. Vernisáží provedl první návštěvníky třebíčský starosta a fotograf Pavel Heřman. Chválou vystaveného díla nešetřil - oba autoři jsou totiž známi veřejnosti svou precizností a schopností vidět neviditelné. Milovníkům přírody a dobré fotografie tak dávají nahlédnout do zákoutí, která by možná snadno přehlédli, anebo ani postřehnout nemohli - to zejména se týká Vosátkových makrosnímků rozličných živočichů nebo rostlin. Výstava potrvá do prvního dubnového dne a rozhodně by neměla uniknout nikomu, kdo i sám se rád poučí z umění druhých. Neb fotografují dnes téměř všichni a právě vystavující fotografové jsou přímo vzorem i co do technického zpracování digitálními technologiemi. (fj) V letošním roce se v našem městě uskuteční již jedenáctý ročník přehlídky filmů s tématikou životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje, přírodního a kulturního dědictví pod názvem Ozvěny ekofilmu - EKOTŘEBÍČ Tradiční filmová přehlídka se bude konat od pondělí 16.dubna do čtvrtka 19.dubna v kinosále Pasáž. Diváci budou moci shlédnout 28 filmů, které byly v loňském roce představeny na XXXVII. Mezinárodním filmovém festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2011, který se koncem loňského roku konal v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích. Hlavním mottem tohoto ročníku festivalu byl Mezinárodní rok lesů, vyhlášený OSN s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů k užitku současných i budoucích generací. Lesy jako nejkomplexnější ekosystémy na kontinentech mají mnohem větší význam pro společnost než jejich statisticky vykazovaný podíl na hrubém domácím produktu. Lesy mají mnohé další role včetně čištění vody a vzduchu, ochrany půdy proti erozi a silnému větru a ochrana biologické diverzity. Pro mnoho, zejména rozvojových zemí, představují lesy jeden z nejdůležitějších prostředků pro rozvoj a boj proti chudobě. Jako takový má mezinárodní rok lesů upozornit na to, že les je důležitou součástí rozvoje a rozhodující spojnicí s mnoha dalšími tématy na globální úrovni. Na mezinárodní úrovni má rok lesů za cíl konsolidovat celosvětovou diskusi o lesích. Na regionální úrovni má hledat jak zajistit potřebné nástroje a dovednosti pro hospodaření v lesích. Na úrovni ekologické hledat celostní přístup pro nakládání se světovými zdroji. Ozvěny ekofilmu EKOTŘEBÍČ 2012 pořádá Městský úřad Třebíč odbor životního prostředí ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. Promítané snímky zapůjčí Ministerstvo životního prostředí. Promítání bude probíhat každý den od 9 do 16 hodin. V dopoledních hodinách (od 9.00 do 13.10) je program zaměřen na školy. Tak jako každý rok bude rozdělen na bloky pro jednotlivé věkové kategorie (nižší ročníky ZŠ a vyšší ročníky ZŠ společně se školami středními). Odpolední promítání je určeno nejširší veřejnosti a bude probíhat od pondělí do čtvrtka vždy od do hodin. Informace o programu přehlídky filmů bude možno získat na internetové adrese a na Informační a turistické centru Třebíč - Malovaný dům a na odboru životního prostředí MěÚ Třebíč, Masarykovo nám. 116/6 (telefon ), kde je také možnost využít služeb videotéky a zapůjčit si některý z více než sta filmů s ekologickou tématikou. Srdečně zveme všechny zájemce na filmovou přehlídku Ozvěny ekofilmu - EKOTŘE- BÍČ Vstup na promítání je volný. (ožp) Foto: Jaroslav Hedbávný 12

13

14 Hospodářská komora 1. Bezplatné poradenství V České republice působí více než 40 bank a stavebních spořitelen, jejichž nabídky úvěrů na bydlení mají různé parametry. Stejně tak má různé specifika i každý způsob pořízení bydlení na úvěr, každá nemovitost. Proto je výběr úvěrující banky velice důležitým krokem. Každá banka samozřejmě chválí svůj produkt a nezávislé srovnání je určitě potřebné. Foto: archív HYPOTÉKY MP Firma HYPOTÉKY MP, s.r.o. byla založena v březnu 2005 s úmyslem přispět ke zjednodušení a zlevnění vyřizování úvěrů na bydlení. Náplň této firmy se dá rozdělit do dvou základních činností: Talentový výběr na ZŠ T.G.M ZŠ T. G. Masaryka Třebíč vyučuje žáky ve třech typech tříd podle jejich zaměření. Kromě těch běžných mohou být žáci podle svých předpokladů zařazeni také do tříd s matematickým nebo sportovním zaměřením. 26. dubna se ve hod. sejdou ve zmíněné škole letošní páťáci z nejrůznějších základních škol okresu Třebíč, aby se zúčastnili talentového výběru do 6. ročníku třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty pro školní rok 2012/13. Rodiče své děti mohou přihlásit na tel. č , na kterém se zároveň dozvědí bližší informace. Sportovně nadaní chlapci a dívky nynějších pátých tříd se mohou přihlásit k talentovému výběru do 6. ročníku sportovní třídy se zaměřením na volejbal (tel.: nebo , Mgr. Fialová, popř. baseball pro chlapce, softball pro dívky (tel.: , popř. a lední hokej pro chlapce i dívky (tel.: , p. Vondráček, popř. atlas.cz), přičemž termín těchto talentových výběrů bude upřesněn na základě domluvy. Že se práce s talentovanými dětmi vyplatí, o tom svědčí jak sportovní úspěchy, tak i např. výsledky celorepublikových srovnávacích testů studijních předpokladů, v nichž žáci ZŠ T. G. Masaryka Třebíč o 1% předčili studenty českých víceletých gymnázií a dokonce o 27% žáky ostatních základních škol. (pk) 2. Komunikace s bankou Po výběru banky je třeba dodat podklady nutné k vyřízení úvěru. Obstarání listu vlastnictví, kopie katastrální mapy, nabývacího titulu, potvrzení o příjmu, vyplnění formulářů banky v tom všem může naše firma pomoci jak úsporou času, tak i finanční. Nově např. hradíme za klienta poplatek Kč 1000,- za vklad zástavní smlouvy do katastru nemovitostí. Postupem času z činnosti úvěrování vyplynula potřeba komplexní řešení pořízení bydlení. Proto byla v říjnu 2007 založena firma TR reality, s.r.o., která jako realitní kancelář soustřeďuje nabídky i poptávky z oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí, včetně zajištění všeho co s touto činností souvisí, od sepsání smluv po předání nemovitosti, převody energií a odvod daně z převodu. V obou firmách se snažíme o maximální pomoc a spokojenost našich klientů při ne jednoduchém životním kroku jakou je prodej a pořízení nemovitosti, často spojeném se změnou bydlení. Petr Mikeš, jednatel firem Mateřská škola Čtyřlístek na Kubišově ulici nabízí pět smíšených tříd, z nichž Rolnička je určena pro děti s opakovanými infekty horních cest dýchacích a děti alergické, vedle předškolního vzdělávání dětem poskytuje preventivní zdravotní péči dle jejich individuálních potřeb,která je prováděna fyzioterapeutkou. Výsledky jsou velice příznivé a předčí většinou veškerá očekávání... (fj) 14

15

16 TŘEBÍČSKÉ ULICE KMOCHOVA Ulice se nachází v městské části Týn. František Kmoch ( ) český kapelník a skladatel. V roce 1871 založil dechový orchestr pod názvem Městská hudba Františka Kmocha v Kolíně a vedl jej až do své smrti. Složil řadu populárních pochodů a tanečních písní (Kolíne, Kolíne). Dlouho se v Třebíči vzpomínalo na veselé sokolské šibřinky konané v roce 1886 ve Dvoraně sále Národního domu, na nichž hrála hudba kolínského Sokola za Kmochova řízení. Připravuje Jiří Joura KOFRÁNKOVA Ulice se nachází v městské části Horka-Domky. JUDr. Julius Kofránek ( ) třebíčský advokát, který do Třebíče přesídlil z Telče. Byl jednou z vedoucích osobností českého národního života ve městě. Zastupoval Třebíč v Zemském sněmu, byl městským radním, náměstkem starosty města a jediným českým členem ředitelství Městské spořitelny. Jeho zásluhou byl jako protiváha poněmčenému hasičskému sboru založen v roce 1879 ryze český dobrovolný hasičský sbor. KOLLÁROVA Ulice se nachází v městské části Borovina. Jan Kollár ( ) český básník, rodem Slovák. Hlavní představitel národního klasicismu v české poezii. Povoláním evangelický kazatel, později profesor slovanských starožitností ve Vídni. Hlasatel slovanské vzájemnosti literární i politické (Slávy dcera). KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ Náměstí se nachází ve vnitřním městě. Jan Amos Komenský ( ) český filozof, biskup jednoty bratrské, humanista, pedagog, spisovatel a školský reformátor světového významu. Jeho druhá žena Dorota pocházela z Třebíče. K jeho nejvýznamnějším dílům patří spisy výchovné (Velká didaktika, Brána jazyků otevřená, Orbis pictus), spisy filozofické (Truchlivý, Labyrint světa a ráj srdce) a spisy pansofické vševědné (Předchůdce vševědy, Cesta světla). Náměstí zasahuje do městských částí Stařečka, Nové Dvory a vnitřní město. 16

17 Eva Pilarová: Těším se na Třebíč Najde se v této zemi někdo, kdo by neznal paní Evu Pilarovou? Nebo alespoň neslyšel některou její písničku? Pravděpodobně ne, vyjma snad batolat. Za hranicemi je tomu obdobně - tedy zaručeně mezi milovníky dobré populární hudby či jazzu a swingu. Zpívala už od dětství, taky vážnou hudbu. Koncem 50. let začala na brněnské JAMU studovat operní zpěv a zároveň vystupovala v divadle Večerní Brno. V roce 1960 JAMU opustila a nastoupila do pražského divadla Semafor. Tady vystupovala mimo jiné s legendární dvojicí Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Nazpívala velké množství známých hitů, populární a oblíbené byly její duety s Waldemarem Matuškou, zpívala s Karlem Gottem a dalšími zpěváky... Nezaměnitelný soprán o rozsahu tří oktáv Evě Pilarové přinesl řadu ocenění na domácí i mezinárodní scéně, a připočítat je třeba trojnásobný zisk nejvyššího ocenění v naší nejpopulárnější anketě Zlatý slavík. Evu Pilarovou ctí neobyčejná skromnost, hodná velkých osobností. Budiž toho důkazem dovětek v korespondenci o její velké lásce - fotografování. Po rozhovoru na toto téma mně poslala několik ukázek svojí tvorby a jen tak mimoděk dodala: "Buďte, prosím, shovívavý k amatérce." Předtím ochotně odpověděla na otázky... Divadlo Pasáž v Dlouho se příliš nevědělo, že vaším velkým koníčkem je fotografování. Kromě jiné medializace, změnila tuto obecnou nevědomost knížka Pohlazení, kde vaše fotografie doprovodil verši Josef Fousek, sám aktivní fotograf. Co vás na poli fotografie v současné době nejvíce přitahuje jaká témata či techniky? Zajímají mě městská zákoutí, západy slunce a náš venkov. Fotím na "digital" a fotografie následně upravuji v počítači. Zatím jsem měla celkem osmatřicet výstav, z toho jednu ve Vídni, jednu v Doněcku a tři v Moskvě. Zásadně svoje výstavy nikomu nenabízím, ale když mě o výstavu někdo požádá, mám radost a vždycky se vernisáže zúčastním. Mohou příznivci krásných fotografií zhlédnout vaši tvorbu v blízké době také na Vysočině? Chystáte se případně vydat další knihu vašich fotografií? Na Vysočině už jsem měla výstavy, v Jihlavě a v Polné. Letos budu vystavovat znovu v Praze, pak na Mělníku a není vyloučeno, že když bude Foto: Eva Pilarová a archív zájem, tak třeba i na Vysočině. Novou knížku nemám zatím v plánu, ale pro letošní rok jsem připravila kalendář. Jak se těšíte na třebíčské publikum ve zdejším divadle Pasáž, kde budete vystupovat vůbec poprvé? Máte pravdu, v divadle Pasáž jsem ještě nezpívala, už jsem v Třebíči dlouho nebyla. Samozřejmě, že se těším a doufám, že svoje příznivce nezklamu. Připravila jsem si pro ně trochu swingu, písničky pro pamětníky z divadel Semafor a Rokoka a pochopitelně nebude chybět ani nejvíc žádaný Montiho čardáš. František Jůza I

18 Legendární»Plastici«hrají v Třebíči Téměř na konci března, přesněji ve čtvrtek 29. v 19 hodin, se uskuteční v Národním domě koncert legendární undergroundové skupiny The Plastic People of The Universe s předkapelou Půlnoc. Koncert, který by před nějakým čtvrtstoletím byl zhola nemožným. Nicméně i dnes ponese jakousi patinu výjimečného, něčeho, co už dnes naštěstí neznáme. Skončily zákazy a příkazy - a bohužel, někteří se té doby nedočkali anebo si jí mnoho neužili. Koncert tak bude vzpomínkou na Mejlu Hlavsu. Takto na něj v rozhovoru s Romkem Hanzlíkem vzpomíná členka skupiny Eva Turnová: Dobrý den ještě jednou, Evo. Já bych docela rád navázal na to, co jste mi říkala do telefonu tedy stran Mejly. Že se mělo za to, že si bral holky do kapely proto, že s nimi chtěl něco mít a přitom to bylo úplně jinak. Jak tedy jinak? Takhle zareagoval někdo, když jsem řekla, že budu hrát s Mejlou. Ženy ho milovaly, čehož on ale nikdy nezneužíval v obvyklém smyslu, jako by věděl, že jeho bytí je už potvrzeno jinak a nepotřebuje si nic dokazovat. Někdo má milenky proto, že čeká, že ho nějak zachrání, že mu přinese nebo řekne něco, na čem pak třeba postaví svůj život, ale to už Mejla měl v hudbě, někdo bere milenku jako spotřebitel, tady si ďobne do jedné, se kterou jede na lyže a tady do další, která ho obskakuje. Na to zase Mejla nebyl dost konzument. A že si nepotřebuje nic dokazovat platilo i v hudbě. Byl jeden z mála muzikantů, kteří se nikdy nechovali nadřazeně, svůj talent bral jako dar, kterého je třeba využít, neproducíroval se s vypoceným rifem před někým, kdo je o fous horší. Sám sebe nezbožňoval, proto měl obdiv a lásku lidí kolem. Ale byl roztomilý dogmatik, jednou jsem přišla s nějakým přiblblým nápadem a Mejla řekl: aha, tak tohle jsi za víkend vykoumala, to tě čeká ještě trnitá cesta..., ale řekl to vlastně laskavě... Za jakých okolností jste se s Mejlou seznámila? S Mejlou jsem se seznámila, když jsem hrála s DG 307 na statku Na Cibulce a přestalo mi hrát combo, což je od té doby už taková tradice při každém zhruba desátém koncertu. Mejla bydlel nedaleko a tak jsem ho šla požádat o půjčení jeho aparátu. Půl roku nato mi zavolal, jestli nechci hrát digitální podobu Honzy Vozáryho Magické noci, z čehož nakonec sešlo, protože mělo jít o dvojkoncerty s Fiction, což by vypadalo tak, že by Jitka Charvátová slezla z pódia a já na něj vylezla... Nakonec jsem hrála v projektu Šílenství, hráli jsme spolu ve filmu Kanárek, a pak už se Mejla vrátil k Plastikům a když zemřel, kluci mě oslovili, jestli bych jim nepomohla zrekonstruovat cd, na kterém společně pracovali, to bylo hodně smutné a rozpačité období. Říkala jste, že to co s Vráťou, jste s Mejlou nezažila nikdy, jakým dojmem na vás působil? Byl opravdu tak charismatický, jak se o něm obecně soudí? Já sám to bohužel nemůžu posoudit, osobně jsem se s ním nikdy nesetkal... Pro mě neměl v sobě tu koňskou uklidňující energii Vráti, která je z něho cítit vždycky, i v nelichotivých situacích. Tu energii už moc mužů nemá. Je v tom naslouchání a schopnost jakési ochrany. Takže tuhle energii z mého pohledu Mejla neměl, ale byl veselý, zářil. Kdybych měla popsat barvu, která se táhla kolem jeho obličeje, byla by to jednoznačně bílá. Byl rozdělený na dvě poloviny, jednou svojí částí to byl génius, který není ničemu poplatný ani vlastně nic násilně netvoří, ale je tím, co dělá, když si pustil Vinnetoua a složil Kanárka a přesto se nedá říct, že by to byl vykradač, protože všechno, čím se nechal inspirovat povýšil...odtud to neskutečné charizma a úsměv, který jako by říkal: já jsem fakt jenom řezník, vůbec nevím, kde se tohle ve mně bere...a jako by tím pádem veškerou pozornost bral jako nějaký překvapivý dar. To byla jeho část osobnosti, za kterou vlastně ani nemohl, jako by si ho tóny samy nacházely. Tu druhou část osobnosti, tu nehrající, jsem vnímala jako pragmatickou. Nezažila jsem ho v žádných extrémních sebedestruktivních situacích. A když prožil nějaký úlet, tak se vždycky vracel domů, za svým zamračeným andělem, Janou Hlavsovou, kterou jsem obdivovala svým způsobem víc než Mejlu, protože pochopila smysl Mejlova poslání, vždycky mu byla nablízku, takže oba byli napojení na stejný zdroj a tudíž nerozluční a tak je to vlastně dodnes. Dal by se nějak charakterizovat váš vztah k němu a jeho k vám? Vzájemně jsme se respektovali, ale v soukromí jsme se kdovíjak nevídali. Žil celkem obyčejný život, chodil na Klamovku hrát kulečník, párkrát jsme byli na kole. Byl pro mě samozřejmě byl velký vzor a inspirace, ale kapela Šílenství fungovala rok, takže jsme se jen tak kolem sebe mihli. Když jsme jeli hrát, Mejla projížděl lehká témata, vyprávěl vtipy a probíral kuchařské recepty, možná si to nejdůležitější nechával na doma, možná se nechtěl ničím zatížit, aby mě dost sil pro to, co byl smysl jeho života. Rozhodně svoje nitro jen tak neotvíral. S Vráťou si povídáme o snech, o přípravě na smrt, o intimních věcech, ale Šílenství nebylo tolik o souznění jako Plastici. Já jsem se mu cítila nablízku až těsně před smrtí, ale to je proto, že čas se najednou nějak zpomalí a člověk vnímá víc ty, kdo jsou kolem. Často volal, že se mu naklání podlaha a neví co má dělat, byli jsme ho navštívit s Dušanem Vozárym a nesli jsme mu dřevěnou sochu indického slona, nevím vlastně proč.. Mejla si jí vzal a šibalsky mrknul na Janu a řekl: Můžeš ho pro dnešek držet ty? Měl ten svůj, jako by to bylo jenom další překvápko, co mu osud narafičil... A za pár dní jsem si musela pouštět dokola kazetu s jeho hlasem a zkoušet ty nové věci... Foto: archív A.M.P. Jaké to bylo hrát po Mejlovi? Nejdřív jsem si myslela, že to bude jen nahrávání a nakonec je z toho 10 let. První roky byly hrůza, kapela vůbec nešlapala, jste v pozici někoho, kdo všechno vymyslel, kdo znamenal underground, koho si vážíte a já jsem tam stála jako pařez a doufala, že se to nějak změní, což byl dlouhodobý proces. Nejhorší asi byly poznámky příznivců, kteří si chtěli mermomocí udržet iluzi toho, jak to vypadalo s Mejlou, ten obrázek zakonzervovat a připomínat si jím nějakou vzpomínku na mládí. A jakmile se ten obraz změní, ať už tím, že někdo odejde nebo tím, že se začne hrát trochu jinak, tak to berou jako útok na iluzi o sobě samých... a tak by byli bývali radši, kdyby Plastici nehráli, jako by byli nějakými samozvanými ochránci jeho památky. Tisíckrát jsem pochybovala jestli toho mám nechat a říkala jsem si, že mi dá třeba Mejla nějaké znamení, ale on se mi jen jednou zjevil ve snu, šli jsme spolu na kraj propasti, oba jsme kouřili a když jsme došli na kraj, zeptala jsem se ho: a spíte vy tam nahoře vůbec...? On na to nic neřekl, takže mi pořád dluží odpověď... Mezitím jsme toho v kapele hodně prožili, hudba začala být naštěstí ozvěnou toho, jak teď žijeme a ne jen nějaká připomínka zašlých let. Životaschopnost se vždycky sama buď potvrdí nebo ne. A na Mejlu přitom pořád myslíme a on to tak snad bere a je, doufám, rád. A nebo je mu to už úplně fuk. Jak řekla včera jeho žena na koncertě v Akropolis: Jak se do nebe volá, tak se z nebe ozývá... (rh) II

19 Festival podesáté, letos vyprodáno! to téma stejným způsobem. Špatně by se mně to pak dělalo jinak, než právě tím určitým zažitým způsobem. Ze začátku prý vám bývalo při zkouškách v lodi docela špatně? To ano. Na začátku, teď už je to v pohodě. Než si na to člověk zvykne, tak se mně fakt dělalo špatně od žaludku. Už jste vypadla z lodi? Nevypadla jsem. Ale párkrát se stalo, že to bylo těsné. Ona ta loď někdy neposlouchá. Stane se třeba, že vypadnou takové zarážky a ona se pohne ve chvíli, kdy to člověk nečeká a to je potom nebezpečné. Zvlášť, když se zrovna nedržíte. Vypadnout znamená se pěkně potlouct Prý i jako divák máte raději mně herců na scéně? Mám. A jako herec? Jako herec určitě, jako divák je to různé. Většinou ale mám raději, když je tam méně Podesáté byl pátého března v Národním domě zahájen oblíbený Festival divadla herců. Tedy přehlídky profesionálních scén s víceméně komorními díly, která by v rozlehlých prostorách divadla Pasáž tolik nevynikla. Šestice představení byla prakticky ihned vyprodána, vždyť tituly shodně slibují hvězdné obsazení populárními a především vynikajícími herci. Úvodní slova místostarosty Milana Zeiberta nešetřila chválou a nadějí v dobrý kulturní zážitek. Ten se dostavil hned v prvním představení Africká královna, tedy titulu, který mnozí znají jako filmový oscarový snímek s Humphrey Bogartem a Katharine Hepburn v hlavních rolích. Ovšem výkon českých divadelních představitelů Lindy Rybové a Hynka Čermáka přesvědčivě oslnil neméně kvalitním provedením. Také proto si jej nenechala ujít řada třebíčských osobností, mimo jiné místostarosta Pavel Pacala a někteří radní. Linda Rybová se právě soustředila před fyzicky náročným vystoupením, přesto si našla chvíli odpovědět na několik otázek: V jednom rozhovoru jste uvedla, že dnes již legendární film Africká královna jste před nastudováním divadelní hry neviděla, přestože jste se původně k tomu chystala. A že nepotřebujete být lepší, než představitelka hlavní filmové role Katharine Hepburn Ne, ne. To jsem říkala proto, že jde o úplně jiný žánr. Mohl by být pro vás film třeba vodítkem? Toho se právě bojím Myslím, že leckdy by to mohlo být inspirující nahlížet na lidí. Přesto je někdy úžasné, když je tam hodně lidí, kteří jsou na sebe napojeni, a všechno navazuje. To je něco jako symfonie Je hezké, když to vychází, ale je to zároveň hodně těžké. Má pro vás nějaký význam blízkost diváka? To souvisí s tím, že mám obecně raději menší prostory. Rozhodně komorním hrám nesvědčí hrát je ve velkých prostorách. Tam to zbytečně mizí a člověk musí jakoby přidávat a to už postrádá napětí a jakousi jemnost. (fj) Mefisto 20. a v 18 hodin v divadle Pasáž Vzpomínka na transporty Židovská obec Brno a město Třebíč pořádají v neděli 20. května 2012 vzpomínkovou akci k uctění památky obětí holocaustu při příležitosti 70. výročí odjezdu třebíčských květnových transportů v roce PROGRAM: Pietní shromáždění u památníku před budovou gymnázia na Masarykově nám Vzpomínkové setkání v Zadní synagoze Společenské setkání Koncert v Zadní synagoze Divadlo pod Palmovkou Praha III

20 IV PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů. uvádí dokument. Český stříbrný a bronzový úspěch na jubilejním Mezinárodním veletrhu iena Norimberk 2008

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů. uvádí dokument. Český stříbrný a bronzový úspěch na jubilejním Mezinárodním veletrhu iena Norimberk 2008 Český svaz vynálezců a zlepšovatelů uvádí dokument Český stříbrný a bronzový úspěch na jubilejním Mezinárodním veletrhu iena Norimberk 2008 Ve dnech 30. 10 až 2. 11. 2008 se konal výroční 60-tý mezinárodní

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001 i MICHAL HUVAR K O N C E R T.eu žurnál 001 O cestě za digitalizací... Začnu citáty z tisku, které se v tuzemských novinách objevují už nějaký čas. Nejprve titulky: SPALTE SVO- JE CD, BUDÍČEK PRO DINOSAURY,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se skládal z fyzicky velmi náročných aktivit. Měsíc listopad

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více