JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR Unitářské listy Únor SLOVO NA CESTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU"

Transkript

1

2 SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl... (Petr Samojský) 12 Téma: Učme se čekat na úsvit (Romana Benáková) 13 Téma: Unitářská demokracie přežije, když budeme důsledně dodržovat unitářské principy (Ladislav Pivec) 16 Téma: Nechci, aby mne obmýšlel kterýkoliv Bůh. Mám svého (Milena Hosenseidlová) 18 Téma: Za co děkuji (K. Sofia Kučerová) 20 Téma: On ústřední bod mé spirituality (Vlastimil Krejčí) 22 Téma: Nejvěrnější přítel a učitel (Jája Marková) 25 Meditace: Desatero přikázání nového věku (Jája Marková) 26 Dětská stránka (Mína Hosenseidlová) 28 Duchovní praxe: Duchovní praxe v pražské Unitarii (Petr Samojský) 30 Vzpomínáme: Vzpomínka na Prof. Dr. Jaro Křivohlavého, C.Sc. (Jaroslava Dittrichová) 31 Ze života našich společenství: Pražská obec unitářů Dva, kteří si troufli (Petr Samojský), Místní skupina unitářů v Liberci Od adventu do nového roku (Marcela Prajzlerová), Obec unitářů Teplice Slunovrat na Milešovce a přednáška v knihovně (Jiří Kloboučník) 33 Programy ve společenstvích NSČU: únor 2015 UNITÁŘSKÉ LISTY vydává měsíčně Pražská obec unitářů pro členy, příznivce a přátele v Pražské obci unitářů, Obci širšího společenství, Obci unitářů v Teplicích, Místní skupině unitářů v Liberci. Názory v příspěvcích nemusí vyjadřovat názor redakce; u autorů neuvádíme akademické tituly. Uzávěrka příspěvků je vždy do 7. dne každého měsíce. Příspěvky do Unitářských listů posílejte em na nebo do kanceláře POU, Karlova 8, Praha 1. Redakce: OŠS: Miloš Mášik, Petr Samojský; POU: Jaroslava Dittrichová, K. Sofia Kučerová, Eva Pivcová; MS Liberec: Jasoň Havlín. Odpovědný redaktor: Josef Musil, Technická redakce: Mirka Kmentová a Marie Pichrtová. Výtvarný doprovod a ilustrace: Jana Hrevušová a archivní zdroje. Foto na titulní straně: Josef Musil, na zadní straně: Jiří Kloboučník. Grafický návrh, sazba a úprava snímků: Jiří Kloboučník. Registrace: MK ČR E JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Ne že bych tu knížku byl četl, ale její název mě zaujal natolik, že si ji možná někdy přečtu. Křesťanská spiritualita v katolické tradici, autor Jordan Aumann. Tak vida, katolíci mají svoji spiritualitu. A my unitáři? Také máme nějakou spiritualitu, která je vlastní jenom nám? Co je vlastně spiritualita? Jistě, to se dozvíme z odborných hesel: spiritualita se dá česky přeložit jako duchovnost a termín pochází z latinského spiritus duch. Jenže znáte to, řekne-li se třeba stůl, každý si ho představí po svém, jak ho naučila prožitá skutečnost. Někdo jako bytelný rozložitý stůl, u nějž pospolitě obědvá celá rodina i se starým strejčkem, kterému se blahosklonně povoluje dýmat u jídla z dlouhé pěnovky, a pro někoho je stůl malá deska v panelákové kuchyňce, kde ráno o samotě zhltne rohlík s trojúhelníčkem taveného sýra a nato pádí do práce, zatímco zbytek rodiny už v práci je. Co člověk, to jiná představa. A unitářská spiritualita? Jak ji vnímají současní následovníci Norberta Fabiána Čapka? Nuž, proč se nezeptat jak unitářských řadových členů, tak příznivců a pochopitelně nemůžeme vynechat i naše hlavy pomazané Tedy zeptal jsem se. Z odpovědí máme téma těchto Listů. Hle, jak zajímavá a někdy i rozdílná stanoviska se tentokrát sešla! Ačkoliv opravdu rozdílná? Není v těch rozdílech jádro nevyřčeného vzájemného souhlasu? Nesešel se právě teď důkaz o rozdílnosti v jednotě? Anebo je to jednota v rozdílnosti? Dost žonglování se slovíčky. Ponořme se do názorů jednotlivých dopisovatelů a udělejme si svůj vlastní názor. Ostatně od unitářů se ani nic jiného nečeká. Josef Musil 3

3 TÉMA (UNITÁŘSKÁ) SPIRITUALITA Jája Marková Musím přiznat (a to bez mučení), že mě tentokrát zadané téma opravdu rozesmálo. Ta závorka! Není možno označit spiritualitu jako záležitost nějaké skupiny. Není možno ani hovořit ani psát o spiritualitě např. židovské, křesťanské, islámské, buddhistické nebo unitářské. Ano, nacházíme v řadách všech náboženských skupin mystiky, kteří popisují svoji spirituální cestu. Židé své praktiky dlouho tajili, až posléze světlo světa spatřila díla o Kabale. Germánské národy přišly se zveřejněním duchovního učení Vatanu. V buddhismu nacházíme podrobný životopis Milarapy, tibetského jogína a básníka. Křesťané nejen že zveřejnili díla svých mystiků, ale samotní mystici založili již za svého života řády, v nichž učili duchovní praktiky. Ať to byl sv. Ignác z Loyoly, který byl zakladatelem Tovaryšstva Ježíšova čili jezuitů, který při svém učení, dnes nazývaném ignaciánská cesta, kladl důraz na vlastní zkušenosti jedince a na jeho individualitu. Nepopisoval dopodrobna své extatické zážitky, ale spíše mystiku všedního dne a usilovné hledání Boží vůle. Také sv. Jan od Kříže, jehož knihy a popsání cesty mystika byly i pro samotné křesťanské kněží těžko pochopitelné, odkazuje na individuální prožitky vlastní osoby. Velmi přesně, až děsivě popisuje spirituální zrání a mystické přerody. Samotné názvy jeho knih: Temná noc a Výstup na horu Karmel mají svůj výpovědní charakter. Zajímavý je i fakt, že obě knihy psal souběžně a ani jednu nedokončil, protože zemřel. I zakladatel františkánů, sv. František z Asisi, který je především znám pro svou lásku k Božímu stvoření, předal své zkušenosti s cestou osvícení. Ve všech dostupných dílech, včetně Nového zákona o životě Ježíšově, nacházíme příklady, návody a ukazatele, jak a co praktikovat. Jsem přesvědčena, že spiritualita je tak prudce individuální až intimní záležitostí našich vlastních vnitřních prožitků, které je možno sdělit jen opravdu nejbližším lidem, k nimž chováme naprostou důvěru. Podobně jako je to s prožitky sexuálními. Zkusme si jen představit, že bychom napřímo a otevřeně každý popisovali, jak prožíváme různé stupně vzrušování a pak jasně a komplexně sdělíme, jak pociťujeme a prožíváme orgasmus. TÉMA Když ovšem začneme hluboce rozjímat o různých cestách spiritistů a mystiků, dojdeme k tomu, že popisují svůj život a praktikování blízkosti a sladěnosti s Bohem. Klíčovým slovem je v tomto případě praktikování. Praktikování běžného života a při něm soustřeďování se na naplňování své činnosti duchem moudrosti. Mnoho z nás zná Ježíšovo kázání v podobenstvích. Právě tito ukazatelé nás vedou k pochopení Trismegirova vesmírného zákona, zjednodušeně: Všechno je ve všem a všechno je Všem. Podobenství, analogie nebo chceme- li zobrazení jednoho děje druhým nám ukazují i současné vědecké závěry. Mikrokosmos je zobrazením makrokosmu nebo obráceně. Mikroekonomika zobrazuje makroekonomiku, fyzika zobrazuje metafyziku... Zobrazení podobenství můžeme využít i na interpersonální úrovni. Zde je to pro nás malinko složitější, ale to je cesta do sebe. Stejně jako mystici prožívali blízkost božství a jeho poznání ve svém životě, i my ve svých každodenních povinnostech, problémech a jejich překonáváních zažíváme Boží přítomnost, tedy pokud si ji chceme uvědomit. Celý život je pro nás duchovní cestou a mysteriem, pokud ho tak chceme vidět. Poznání podobností a analogických obrazů nás vede. Všechno už jsme několikrát zažili. Jako osobní ukazatel nám slouží náš vlastní život a jeho dílčí prožitky. Není to v tom, jak co kdo řekl nebo napsal nebo říká nebo píše. Spiritualita spočívá v tom, co a jak děláme praktikujeme. Spiritualita je jako např. zeleninová polévka. Existuje mnoho receptů na zeleninovou polévku. Dokonce se v různých zemích i různě nazývají. Stejně jako nalezneme nesčetné množství receptů, které mohou obsahovat, co a jak udělat, už při dalším kroku, když zvolíme jeden recept a postup a přizveme několik kuchařů, budeme mít různé druhy zeleninových polévek s různými příchutěmi. Podle chuti si můžeme vybrat jednu, ale to ještě nemůžeme říct, jak se tato jedna vybraná polévka vaří. Můžeme zakusit vaření. Praktikovat krok za krokem podle popisu a pozorování. Můžeme následovat vybraného kuchaře, ale náš osobní výsledek může mít a má odlišnou chuť. Ano, uvaříme svou jedinečnou individuální polévku. I když se nám podaří skvělé chuti na první pokus, nemůžeme říci, že ji umíme. Mistrem kulinářským zeleninové polévky se staneme až opakováním, při němž získáme rutinu. A obdobně je to i se spiritualitou osobní duchovní cestou. Nalezneme nám vyhovující popis cesty nebo alespoň dílčí cíl. Jakmile ho máme, platí tu rčení:,,když je žák připraven, učitel se dostaví. Nenechme se ale zmý- 4 5

4 TÉMA lit nabídkou. Dnes je mnoho učitelů a rádců. I tady máme vodítko: Strom poznáš po ovoci. Ovoce jsou dílčí výsledky života učitele. Jeho postojů, slov, prozrazujících jeho myšlenky. V bdělém stavu je nám vše ukázáno. Také nejen za muže, ale za každého člověka hovoří činy. Jsou to jen vodítka. Jistotu, že jsme potkali toho, pro nás dobrého učitele, nabýváme pocitem. Ve své praxi se už mnoho let, jako osobní kouč, setkávám s hledajícími a pomáhám nacházet. Čím více je možných cest, tím větší zmatek vzniká při výběru. Vybírejme srdcem, intuicí, v rovnováze s myslí. Nezklameme se. KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE, TAK MÁ KOUKAT, ABY BYL Petr Samojský S duchovním Petrem Samojským jsme tentokrát pojali jeho příspěvek formou rozhovoru. V úvodu Listů jsem napsal, že mě zaujal název knížky Křesťanská spiritualita v katolické tradici. Máme i my unitáři nějakou svou specifickou spiritualitu? Samozřejmě že jako unitáři máme svou specifickou spiritualitu! Protože unitářství je spiritualita. Pokud připustíme, že unitářství je určitý způsob vztahování se k tomu, co nás přesahuje, že dává rámec sebeuskutečňování člověka a poskytuje korektivní parametry k vytváření vztahů s druhými, pak je to zřejmé. A skutečnost, že se jedná o systém záměrně otevřený, který dává člověku svobodu vytvářet si svou osobní a osobitou cestu, není v kontrastu s tvrzením, že unitářství je specifická spiritualita. Jde ale asi hlavně o to, jak kdo chápeme ten pojem spiritualita, protože v běžném užívání českého jazyka je to pojem relativně nový. Ještě naši předchůdci, unitáři v 20. až 50. letech minulého století, si vystačili se slovem náboženství. Nám se ty dva pojmy mohou zdát významově jiné, ale ono opravdu jde jen o to, jak si co definujeme. Osobně se přikláním k definici spirituality ve třech bodech: TÉMA 1. Spiritualita je prostor, v němž se každý ocitá vstupem do života. Každý člověk, který žije a je schopen zcela nejzákladnější existenciální reflexe nad otázkou, kdo jsem já, kdo má kapacitu vnímat svou minulost a přítomnost a zamýšlet se nad svou budoucností, tím praktikuje spiritualitu. Bez ohledu na výsledky a způsob, bez ohledu na inteligenci, morálku a charakter, každý člověk je bytostí spirituální. 2. Spiritualita nepotřebuje ospravedlnění z oblasti nadpřirozena. Ve své podstatě totiž nemusí mít naprosto nic společného s náboženstvím, filozofií nebo teologií, ani s Bohem, bohy a vůbec nadpřirozenem. 3. Nikdo nemá copyright a svrchované právo k interpretaci spirituality a jejímu užívání. To znamená, že na spiritualitu jako takovou nikdo nemá výsadní právo, nikomu nepatří a nikdo, tedy žádná osoba ani žádná instituce, spiritualitu nevlastní a nemůže ji vydávat za vlastní. Tím bych rozlišil spiritualitu jakožto rozměr a způsob života od náboženství, které je ideologicky vymezenou formou spirituality. Řekls, že jako unitáři máme specifickou spiritualitu, protože unitářství je spiritualita. Ale jak tohle mám přiblížit třeba příslušníku jiného náboženství, který dokáže charakterizovat svoji spiritualitu konkrétně? Můžeš uvést příklady té specifičnosti a čím se liší od spirituality jiných věr? Svoboda, rozum, tolerance, to jsou tři slova, která po staletí vystihují unitářskou spiritualitu. Ta slova sama o sobě jsou samozřejmě příliš stručná, ale jsou to zkrátka základní pojmy, od kterých se odvozují takzvané unitářské principy. A zároveň, když o nich začneme přemýšlet hlouběji (k tomu je dostatek dostupné literatury), uvidíme, jak používání těchto základních principů je ve světě náboženství atypické, a přinejmenším nás to zřetelně vymezuje. Zkus tedy zareagovat na tvrzení Jáji Markové v předchozím článku: Není možno označit spiritualitu jako záležitost nějaké skupiny. Není možno ani hovořit ani psát o spiritualitě např. židovské, křesťanské, islámské, buddhistické nebo unitářské. Všechno je jen otázka slov, pojmů, definic a způsobu, jak se s nimi zachází. A teď si budu trochu odporovat dá se říct, že nemůže být řeči o unitářské spiritualitě, když je fakt, že má každý právo na svůj světový názor, pojetí osobní duchovní praxe a podobně. 6 7

5 TÉMA Na tvou první otázku, kde jsi zmínil křesťanskou spiritualitu v katolické církvi, jsem měl nejdřív pohnutku reagovat zpochybněním takové snahy, protože by muselo být upřesněno, jakou křesťanskou spiritualitu by to mohlo obnášet. Spiritualitu ježíšovskou? Jidášovskou (viz nově objevené Jidášovo evangelium)? Augustinovskou? Akvinského? Komenského? Katolickou? Protestantskou? A můžeme ten pojem dělit dál do nekonečné šíře, protože například letniční spiritualita je dost odlišná od myriády dalších forem v rámci křesťanského vnímání světa. Stejně tak bychom v rámci unitářské spirituality mohli hovořit o spiritualitě Dávidově, transcendentalismu, unitářského humanistického hnutí, čapkovské, hašplovské nebo tomášovské, a to už jsem se zaměřil na českou unitářskou kulturu. Na druhé straně můžeme poodstoupit a pohlédnout na ty tradice z vyšší perspektivy, nazírat na ně jako na ucelené proudy, které se něčím charakterizují. Takže Jája Marková má pravdu, že pokud se snažíme být objektivní, neměli bychom generalizovat. Nicméně pokud už generalizujeme, a to v našem životě stejně děláme z pochopitelných důvodů poměrně často a běžně (opět generalizuji!), pak můžeme různá hnutí specifikovat, třeba proto, aby pro nás byla uchopitelnější a srozumitelnější. Někdo by také mohl namítnout, že když lidé věří v jednoho Boha, je tento stále týž, ať už jde o jakékoliv náboženství. Je to pravda? Je nějaký rozdíl mezi základní spiritualitou unitáře a dejme tomu satanisty? Ono je dost dobře možné, a tak to nezřídka bývá, že dva lidé tvrdí, že věří v Boha, že to je ten jeden Bůh, ale současně prohlašují anebo svým chováním ukazují, že Bůh toho druhého člověka není ten správný. Věří lidé v jednoho Boha, protože Bůh je jeden, anebo každý věří ve svou představu o Bohu? Osobně se domnívám, že život, či spíše jsoucno, má svůj zdroj v jednom prameni (a můžeme ho nazývat Bůh), a ten má tolik podob, kolik je lidí, kteří v něj věří nebo v něj nevěří. Asi jako v tom krásném příběhu z Indie, kdy nevidoucí lidé popisují slona. Pokud bychom porovnávali spiritualitu unitáře a satanisty, je třeba v první řadě poznamenat, že satanismus je uctívání protikladu Boha. Unitářství, tedy unitářská spiritualita obecně, inspiruje člověka, aby uctíval a respektoval vyšší princip života, tedy to, co nás přesahuje, a současně aby nelpěl na svých omezujících představách. Naproti tomu satanista vzývá konkretizované zobrazení protikladu Boha v rámci dualistického pojetí 8 TÉMA světa. Takže převedeno do praxe, vnímání souvislostí a stylu života ten rozdíl je dost velký. A jak vlastně, Petře, praktikuješ svou spiritualitu v každodenním životě? Spiritualitu Samojského? Vždyť jsme si přece řekli, že se to nemá generalizovat, a tak stejně jako se objektivně nedá hovořit o spiritualitě židovské, křesťanské, buddhistické, nedá se hovořit ani o spiritualitě Samojského! Protože kterého Samojského bychom měli na mysli? Toho, kterému bylo pět let? Deset let? Sedmnáct let? Dvacet jedna? Třicet? Toho současného ale co je to vlastně současnost? Anebo Samojského na smrtelné posteli? Toho, který prožívá radost, nebo který se trápí? To jsou věru různé osoby s různými formami spirituality! Ale na druhé straně, jak jsem také řekl, můžeme generalizovat, tedy při vědomí, že se ocitáme na tenké půdě relativizace. Kdybych měl hovořit o konkrétních oblastech praxe, momentálně zažívám velkou radost z Křídlení, programu, který jsme začali v září v pražské obci. Je to pro mne osobně něco, co jsem vlastně dlouhé roky hledal. Ano, hudba je pro mne důležitá, jak pasivní poslech, tak aktivní hraní, to je rozhodně jedna z částí mé osobní spirituality. Příroda, to je můj chrám. Když se mi podaří odejít se sitárem na zahradu a souznít s hudbou, tichem a okolím, je to úžasné. Když jsem s rodinou na zahradě při oslavě slunovratu, je to jiná část mojí osobní spirituality. Nedělní shromáždění, třebaže při nich mám zpravidla aktivní úlohu, těžko bych si svou osobní spiritualitu mohl představit bez nich, protože společenství, jehož jsem částí, je mi duchovním domovem, a to se vším, co ho vytváří. A když se Karel Loula opře do pedálů varhan, odlétám a to vtipkuji jen zčásti. Takhle bych mohl jmenovat dál poezii, která mi dává sílu, rozličné knihy, ty horníčkovské stálice, které člověku jsou vždy k dispozici jako zdroj naděje a síly, korespondenci s přáteli, prodlévání v tichu, rozhovor s někým u kafe nebo u piva, anebo posamojštěnou atmavičáru; ten seznam by mohl být dlouhý. Leccos z toho, co uvádíš třeba hezké knihy, korespondence s přáteli, rozhovor s někým u kafe nebo u piva, ale přece praktikuje mnoho lidí neorganizovaných v žádné církvi, a třeba by je ani nenapadlo, že právě praktikují spiritualitu Samojského... To zcela jistě! Však já také nijak nenaznačuji, že by ta moje forma spirituality byla nějak univerzální. A abych byl upřímný, ani se nesnažím nějakou formu spirituality praktikovat pro to, abych ji praktikoval. Snažím se 9

6 TÉMA jen a pouze žít svůj život, žít jej, abych se za sebe sám před sebou nestyděl, abych se posouval kupředu, abych se stával lepší, aby moje vztahy byly zdravější, abych... mohl bych pokračovat dál, ale bylo by to zbytečné. A asi bych to uzavřel Werichovou perlou, že: Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Z toho plyne, že k unitářské spiritualitě lze člověka přivést vcelku příjemně bez hartusení o věčném zatracení, vymanění ze špatné karmy a podobně. Jakým způsobem vlastně jako duchovní obracíš lid obecný na unitářskou víru? Unitářský způsob misijní činnosti je vcelku atypický, tedy ve srovnání s tradičním organizovaným křesťanstvím. Také i proto, že nemáme černobílé pojetí světa, kterým bychom mohli lákat a vyhrožovat. Je to spíš poukazem na potřebu autenticity, při respektování určitých principů etických, duchovních, společenských a tak podobně. Tady bych připomněl knihu Spiritualita (nejen) pro skeptiky, která otázky spirituality řeší dost komplexně, a nakonec mnozí také už znají náš unitářský seminář Spirála, který je zaměřen na základní otázky duchovní cesty člověka, vybízí k zamýšlení nad nimi a nabízí i praktické úkoly. Ovšem klíčovými v této otázce jsou naše shromáždění, protože ta jsou vlastně sdílenou spiritualitou. O unitářství je možné bavit se v rozličných ohledech; žité je ale přece každodenním životem, celkovým přístupem k životu. A praktickou podobu sdílené spirituality získává ve společenství, protože pokud je člověk sám, nemá s kým svůj život sdílet. Naše shromáždění jsou proto svým způsobem naší vizitkou: jednak člověku připomínají základní hodnoty života a duchovního rozměru života prismatem unitářství a také poskytují prostor k sdílení zkušeností, názorů a myšlenek. A v neposlední řadě i prostor k praktické činnosti směrem k druhým, to aby víra nebyla jen mlácením prázdné slámy. Protože ale jen několik měst v naší zemi má nějaké unitářské společenství, i proto vzniklo Širší společenství a i proto vznikl ten zmíněný korespondenční kurz Spirála. Prozraď o Spirále víc. Co v ní zájemce čeká? Spirála se vyvíjela několik let. Je to takový úvod do otázek víry, filozofie a náboženství. A ty otázky jsou sice na pohled jednoduché, ale postupně TÉMA se člověk noří hlouběji a zjišťuje, že když má odpovědi formulovat sám za sebe, už to tak snadné není. Na něco se může podívat novým pohledem, něco dalšího si může vyzkoušet. A i proto se kurz jmenuje Spirála třebaže si člověk klade tutéž otázku, nepohybuje se v kruzích, ale dělá třeba právě nový závit spirály. V nabídce má dva kurzy: Základní otázky duchovního života (šest lekcí) a Duchovní témata lidského bytí (12 lekcí) s použitím materiálů z práce Karla Hašpla, filozofa a unitářského duchovního; tenhle kurz je oproti prvnímu už náročnější. Nutno ale dodat, že Spirála je určena především zájemcům z veřejnosti, proto je také nabízena Obcí širšího společenství. Jinak předpokládáme, že členové mohou otázky spirituality a duchovní praxe obecně řešit ve svém společenství, jehož jsou částí, a i se svými duchovními. Kolik lidí už Spirálu absolvovalo? Jak jim to šlo? Celkem je to několik desítek osob, které se tou cestou vydaly, ale jen málokdo prošel oběma kurzy. Vyžaduje to přece jen sebedisciplínu, pevnou vůli a vytrvalost. Podmínkou zaslání další lekce je totiž vždy zodpovězení otázek i když jakoukoliv formou, případně splnění úkolů z lekce předchozí. Kdyby ty sám jsi měl absolvovat Spirálu, co by pro tebe bylo nejtvrdším oříškem a na co by se ti odpovídalo nejlehčeji? Jedna z nejtěžších otázek by pro mne byla: Co je tvým posláním na Zemi. Protože to je otázka, kterou si mohu zodpovídat každý den znovu, a to kvůli měnícím se okolnostem života. Je to zajímavá otázka, protože jednak na ni můžeme mít odpověď celkovou, z perspektivy celoživotní nebo aspoň řady let, kdy vzdálený cíl, který jsme si vytkli, je nám světlem jako maják, ale také si můžeme upravovat své drobné cíle opravdu každodenně. To poslání má jak ten až skoro osudový životní rozměr, tak i rozměr každodenních a všedních otázek a povinností. A druhé není úplně to nejlehčí. Ale co bych s radostí podstoupil a také čas od času dále podstupuji, jsou návštěvy různých jiných duchovních společenství různého typu a jejich rozbor, respektive rozbor mých dojmů z takové návštěvy. To je totiž zrovna jeden z praktických úkolů, které Spirála nabízí. otázky kladl Josef Musil 10 11

7 TÉMA UČME SE ČEKAT NA ÚSVIT Romana Benáková Spiritualita jak je toto slovo poslední dobou hojně používané! Dalo by se říci, že je v kurzu. Ale víme vlastně, co znamená? Sama jsem na tuto otázku před několika lety odpověď neznala, a proto jsem začala jeho význam hledat. Překvapilo mne, kolik různých vysvětlení jsem si přečetla. Mně osobně je nejblíže vysvětlení, že spiritualita je v podstatě učit se být ve svém srdci, být sám sebou. Se spiritualitou jsem se také seznámila při absolvování semináře Spirála. Musím přiznat, že mne tento seminář obohatil, uvedl mne postupně do otázek víry, filozofie a náboženství. Hned první lekce měla příhodný název Spiritualita. Jaký byl tehdy můj pohled na toto téma? Spiritualita pro mne byla především součástí každodenního života, neustálým čerpáním nových zážitků, prohlubováním poznatků. Byla jsem tehdy na začátku své duchovní cesty daleko od pravdy? Myslím si, že ne. A jak bylo psáno ve studijním textu, život bez spirituality je odsouzen k prázdnotě a postrádá smysl. A jak s odstupem času spiritualitu vnímám? Spiritualita v podstatě učí člověka být sám sebou. Nevyžaduje žádné zvláštní znalosti. Naopak, znalost může být velmi často překážkou. Nevyžaduje ani žádné speciální tréninky či školení. Což jsem nevěděla a absolvovala spoustu kurzů a přednášek. Z jakého důvodu takto přemýšlím? Protože to, co je spirituální, přichází zevnitř, a ne opačně, tudíž zvenčí dovnitř. Hlavní otázkou spirituality je, KDO JSEM. A dnes již vím, že nikdo druhý ani žádný systém mi nemůže dát na tuto otázku odpověď. A teď někdo může namítnout, že se pletu. Pokud se tedy někdo domnívá, že mně odpovědět může, bude mi pouze vysvětlovat, kdo jsem podle něho osobně. A to není ta správná odpověď. KDO JSEM, to musím objevovat já sama z vlastního vzpomenutí si, z vlastních prožitků a zkušeností. O tom, kdo jsem, musím rozjímat a snažit se to objevit tím, že vstoupím sama do sebe. Domnívám se, že náš vnější svět se stává zrcadlením toho, kdo jsme. Dovolím si citovat Tomáše Kempenského, augustinského mnicha: Buď vždycky trpělivý k chybám druhých, protože sám jich máš mnoho, které také potřebují shovívavost. A neumíš-li udělat sám sebe podle svého přání, jak to můžeš očekávat od druhých? TÉMA K tomu, abychom našli své JÁ, potřebujeme dozajista kus odvahy a sebedůvěry. Na začátku hledání téměř každý z nás hledá nějakou skupinu, učitele, gurua. Co tím vlastně ale děláme, je to, že sami sebe odevzdáváme. Žádný učitel, guru nám přece nemůže dát BÝT SÁM SEBOU. Mohou nám však ukázat, jak na to. Učme se plakat, učme se bdít, učme se čekat na úsvit. Možná právě to znamená být člověkem, možná právě to znamená žít spirituálně. UNITÁŘSKÁ DEMOKRACIE PŘEŽIJE, KDYŽ BUDEME DŮSLEDNĚ DODRŽOVAT UNITÁŘSKÉ PRINCIPY Ladislav Pivec Narodil jsem se v unitářské rodině. V mládí se u nás o spiritualitě moc nemluvilo, ale její praktické každodenní prožívání jsem si uvědomil vlastně až v dospělosti. Jako dítě jsem to pokládal za zcela přirozené. Unitářská spiritualita mě provázela po celý můj život ve všech situacích, kde šlo o závažná rozhodnutí a postoje. Jsem za to velmi vděčný. V průběhu let, od doby, kdy jsem v roce 1940 poprvé navštívil Unitářskou nedělní školu, Unitaria prošla složitým a dramatickým vývojem. Dnes, s odstupem času, mám stále více na srdci otázku, jak unitářskou spiritualitu co nejlépe uplatnit v praktickém životě. Popsat návod k uplatnění unitářské spirituality je velmi obtížný úkol. Namítnete, proč by měl být obtížný? Vždyť české unitářství má svých devět principů. Stačilo by jen podrobně rozebrat význam jednotlivých principů pro život, a je hotovo. Pro úplnost je zde uvádím. 1. Svoboda svědomí a přesvědčení. 2. Tolerance a porozumění druhým. 3. Používání kritického rozumu i v náboženství. 4. Harmonický rozvoj osobnosti. 5. Soucítění, rovnost a spravedlnost v mezilidských vztazích. 6. Respektování hodnoty a důstojnosti každého člověka. 7. Pomoc druhým a sociální odpovědnost

8 TÉMA téma 8. Úcta k životu a přírodě. 9. Demokratický způsob rozhodování. Ale o to mně nejde, rád bych se věnoval problému, jak se daří uplatňovat unitářskou spiritualitu v každodenním životě. České unitářství nemá žádnou ústřední neomylnou autoritu dohlížející na plnění oněch devíti principů, ani inkvizici, která by měla exekutivní moc vymáhat jejich dodržování. A tak veškerá odpovědnost praktického uplatnění spirituality v denním životě leží na unitářích samých. Jedním z hlavních charakteristických rysů unitářské spirituality je různost názorů, a to i ve vztahu k uvedeným principům. Petr Samojský v Unitářských vtipech říká: Víš, co získáš, když necháš dva unitáře v jedné místnosti? Nejméně tři rozdílné názory! Doplnil bych jen, že třetí názor může být názorem jejich souseda, který je sice trochu štve, ale tolerují ho. Jaká je příčina takové různorodosti názorů? Unitářství je z velké části náboženstvím odpadlíků z různých církví. Láká je zejména svoboda svědomí a přesvědčení. Velmi často si s sebou přinášejí prvky ze své mateřské církve. Rovněž je přitahuje možnost vlastní představy Boha v širokém rozmezí, počínaje spravedlivým otcem, který je ochoten vyslyšet jejich prosby, až k abstraktnímu pojetí jakési tvůrčí síly řídící hvězdné galaxie. Tyto dva extrémy chápání Boha však mohou vést k rozdílnému postoji k životu, k tomuto světu i odpovědnosti za vývoj člověka. Různost názorů na spiritualitu by v podstatě nevadila až do okamžiku, kdy průbojná aktivní osobnost prohlásí, že jeho představa spirituality je jedině ta správná. Motivace k takovému tvrzení je různá, ale velmi často jde o osobní prospěch. Já to nazývám účelovým unitářstvím. V novodobé historii Unitarie to byly zejména mocenské ambice Vladimíra Strejčka; ten navíc prohlašoval, že Bůh je na jeho straně. Jenomže účelové unitářství je aktuální i dnes, vždyť Unitaria disponuje sály a bytovými prostorami na atraktivní turistické zóně Prahy. Všímejme si proto motivací, kterou nás různí lidé oslovují, a to i ve smyslu spirituality. K unitářskému fundamentalismu je potom jen krůček. Unitářská spiritualita podle mého názoru potřebuje určit krajní meze, jejichž překročení vede ke zpochybnění podstaty unitářství. Je to důležité jak pro současné členy, tak zejména pro potenciální nové členy, kteří v unitářství hledají oporu pro svůj život. Tolerance patří k dalším úskalím unitářské spirituality. Mohu sice porozumět příčinám vzniku terorismu, jenže v žádném případě ho nemohu tolerovat. Zásadní vymezení pojmu tolerance je zde nasnadě. Když se dva účastníci nedělního shromáždění po promluvě poperou, to nelze tolerovat. Mohli by se vykoupit tím, že si podají ruku a zanotují píseň Norberta Fabiána Čapka: Bratra zemdleného pozdvihni, jiskru radosti v něm rozohni Neměli by však přenášet zášť do dalších dní! Přimlouvám se, aby unitářská spiritualita byla propojena se systematickým vzděláváním. Jen tak se můžeme vyvarovat používání kritického nerozumu i v náboženství, který je mnohdy lacinější než rozum. Rozum pak používejme v kombinaci s moudrostí, což určitě přinese tu pravou hodnotu harmonického života. Velmi důležitou otázku, která je v Unitarii na pořadu dne, představuje uplatnění unitářské spirituality při výchově dětí a dorostu. Některé církve své svatebních obřady podmiňují slibem, že budou novomanželé vychovávat své děti ve stejném církevním duchu. Nic takového v Unitarii nemáme. Do jaké míry i dětem zaručujeme svobodu přesvědčení? Tu v nezletilosti dětí pomáhají pochopit a vytvářet jejich rodiče. Měli by jim přiblížit a vysvětlit unitářskou spiritualitu a být při tom sami příkladem jejího každodenního prožívání. Na druhé straně by vedení unitářských obcí mělo připravit podmínky pro výchovu k unitářství typu nedělních škol a zájmových kroužků. Potřebujeme i odborné poradenství. Svého času ho zajišťoval klub rodičů a malých dětí a tím se velmi zasloužil nepřímo o propagaci unitářské spirituality, zejména o rozvoj harmonické osobnosti dětí. Skutečnost je taková, že nevídáme často, aby unitáře následovali jejich synové, dcery nebo vnoučata. Dokonce i v mé široké unitářské rodině, která ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století s bratranci a sestřenicemi naplňovala sály v Unitarii, jsem jako aktivní unitář zbyl sám (kromě jedné tety, které už je sice devadesát, ale pořád čte pozorně Unitářské listy). Principy 5 až 8 jsou jasně formulovány a nemyslím si, že by byl problém, aby byly v životě unitářů nějakým způsobem zpochybňovány. Snad největším problémem článku 5 je rovnost a spravedlnost v mezilidských vztazích. Neporozumění se může týkat plošně chápané averze k určitému etniku jako základ rasismu. Zde mají unitáři velký prostor k uplatnění své spirituality a sblížení vzdálených kultur v dnešním schematickém a rozpolceném světě. Demokratický způsob rozhodování v unitářském náboženství je jistě ojedinělým zjevem mezi všemi náboženstvími. Unitáři zde nejsou z vůle 14 15

9 téma Boží, ale z vůle sebe samých. Demokracie má smysl jen tehdy, když lidé dobře znají mechanismy jejího fungování a přejí si ji. V žádné demokracii není zaručeno, že by měla rozvíjet jen pozitiva, jako je mír a rozvoj společenství ku prospěchu všech. Hrobařem demokracie jsou špatná rozhodnutí většiny, která vedou k neblahým koncům. Aby demokracie v unitářství přežila, měli by unitáři důsledně dbát na dodržování unitářských principů. Pak článek 9 nebude rizikem, ale předností naší náboženské společnosti. NECHCI, ABY MNE OBMÝŠLEL KTERÝKOLIV BŮH. MÁM SVÉHO Jan Skácel: Smlouva Nechci, aby mne obmýšlel kterýkoliv bůh. Mám odedávna svého, pro vlastní potřebu, i k svému narovnání. A pro pokoru, které je mi třeba. Někdy se přihodí, že lidská duše smrdí jak namoklá psí srst. Za to se nerouhám. Chci jenom, aby Bolest opravdu bolela a slza byla slza. Milena Hosenseidlová Tato báseň ze sbírky Smuténka mi přišla na mysl, když jsem se dozvěděla téma těchto Listů. Jaký je můj vztah k Bohu, to je úplně bytostná otázka, a to právě proto, že spiritualitu ve svém životě kladu na přední místo. Zároveň se potýkám s tím, že se v této oblasti vychovávám výhradně sama, což je pravděpodobně chyba, ale, nechci, aby mne obmýšlel kterýkoliv bůh, protože mám odedávna svého. téma Čím jsem starší, tím více údivu mi přináší pozorování všedních věcí. Když jsem byla malá, bylo samozřejmé, že tráva je zelená a nebe modré, že fouká vítr a voda pořád teče. Teď mě uchvacuje odvaha sedmikrásek i síla dnešního větru (fouká dost a za oknem to ohýbá korunu mohutné borovice). To je přece něco úžasného a obdivuhodného!!! A ve smršti těchto myšlenek mi nedá než myslet na jaro. To je teprve plné zázraků! Jak se z hlíny cpou a derou všechny ty výhonky! Kde se bere ta síla? A vůle k růstu? Proč v tu dobu roste vše mohutněji a s jinou náladou? Tady někde pro mne začíná Boží dílo. Zde stojím před jeho velikostí a nahlížím s pokorou na svůj nepatrný rozměr jako na částečku této planety. Pro mě osobně však částečku v danou chvíli nejdůležitější, protože to je ten jediný kousilínek našeho ohromného světa, na který mám přímý vliv a mohu jej proměnit. A to je drama. Já mohu něco vykonat pro lepší svět! Mohu sebe změnit k lepšímu. Jejda, to je ale najednou zodpovědnost! Co bych tedy asi tak měla se sebou dělat? Co si počít? Když se to vezme takhle, tváří se to tak komplikovaně, že to neunesu. Proto se musím denně pokoušet pohlížet na věc z druhého konce. (I když si absolutně nejsem jistá, jaký to má tvar, a tudíž nemám ani tušení, kolik těch konců vlastně ještě někde povlává ) Řeknu si, že je nevyhnutelné pracovat na své údržbě. Jednak aby vše fungovalo a za druhé, aby to bylo snesitelné a přijatelné pro mé okolí, jež považuji tak trochu za svou součást. Tato údržba, pokud do ní zahrnu i renovační program spánek, mi zabere věru hodně času. Než to nakrmím, odpočinu, vyčistím, oblíknu. Jeje, to je nejméně jedna třetina času mého života, ne-li víc. Pak je třeba vynaložit síly a čas na to, aby tato údržba vůbec měla podmínky pro to, aby se mohla konat, nazvěme to péčí o živobytí, i když často jde jen o vydělávání peněz. Vím, že to se daří různým lidem různě, ale troufám se zařadit do nějakého jakéhos takéhos průměru a odhaduji, že to zabere také nejméně třetinu času mého života, ne-li víc Zbyde mi tedy necelá třetina, a je již na mně, jak s ní naložím. Zde se otevírá prostor pro zlepšování světa. Abych ale pravdu řekla a nesvinila svět lží, nedokážu na ono zlepšování doposud věnovat mnoho z tohoto zbytku. Často zůstávám zakletá v nějakých svých planých tužbách nebo v pohodlnosti; tam častěji. A obvykle se musí něco výjimečného stát, aby to mnou poněkud otřáslo a znovu mě to probudilo, vysvobodilo

10 téma Pak, když se cítím svobodně, mohu se skutečně celou svou osobností obracet k Bohu, a přestože jsou to jen malé střípky mého času a bytí zde, nepoznala jsem nic většího a opravdovějšího než okamžiky poznání Boží přítomnosti. ZA CO DĚKUJI K. Sofia Kučerová Spiritualito, jak pohovořit o tobě, která jsi ukrytá v mém nitru jako perla vzácné lastury? Jsi tajemná a slovy nepostižitelná. Jen vím, že když porozumím tobě, která tryskáš z mého nitra, pochopím i sama sebe. Lze vůbec sdělit TEBE skrze sebe do světa? Když jsem se před několika lety stala duchovní, pochopila jsem. K tomuto povolání a poslání jsi mě svým jemným stálým vyvěráním přivedla ty. Cestou teologie, stezkami filozofie, se srdcem upřeným k nebi s otázkou po Bohu a smyslu pobývání na zemi, a právě TY jsi mě poslala k člověku. Uvědomila jsem si, že ptát se po božském je možné jen skrze lidské srdce: druhého člověka. Jsem šťastná, že tu jste a já můžu být společně s vámi a pro vás. Řečeno, zní to velmi prostě, ale složitých slovních souvětí není třeba. Jsou slova, která těžká jako kámen padají z úst a zůstanou ležet na oraništi, nehybná a mrtvá. A některá slova letí a svou perutí hladí duši. My děti dneška spěcháme a slovy i skutky hlučíme příliš, až se nestíháme a neslyšíme sami sebe. Zastavit se v okamžiku a zaposlouchat se do hlasu své niterné hlubiny nám pomůže nalézt svoji perlu. Prožívání rozumem neuchopitelných přesahů je lidstvu vlastní, jedině tak může být člověk v plnosti. Pochopení vlastního nitra se s vývojem člověka mění, přesto však základ, ona perla všech perel, zůstává stejná. Náboženské vědomí člověka doby paleolitu bylo možná otevřenější než dnes. Ono posvátné bylo přirozeně žité. Naše ustavování světa rozděluje svět na posvátné a profánní, mluvíme o přirozeném a nadpřirozeném, o zemském a posvátném. Ale člověk před 20 tisíci lety podobně jako původní národy ve dvacátém století, než jsme je zcivilizovali neviděl oddělenost posvátného a pozemského. Vnímal téma posvátné ve všem, s čím se setkal a co konal. Prostřednictvím magických obřadů se dostával do oblasti, kde neexistuje čas. Když se díval na skálu, která se v jeho optice dotýkala hlavou nebe, neviděl v ní zkamenělou horninu, která vznikla sopečnou erupcí. Chápal ji jako něco jiného, bytostně odlišného a nezranitelného, a právě touto jinakostí posvátného. A sama obloha, tak nedotknutelná a vzdálená, byla domovským prostorem vší jinakosti. Sem se soustřeďoval veškerý posvátný údiv reálného světa. Právě zde byla oblast, která fungovala mimo čas. Dokážeme si to představit? Člověk tehdejška zažíval hluboce tajemství svého světa, neboť si nedokázal přírodní jevy vysvětlit rozumem. A proto tajemné a jiné, to, co uvádělo v úžas, znamenalo posvátné. Obloha, která se v obzoru dotýkala země, slunce, jež se ráno koupalo v moři, déšť, co dokázal zvednout hladiny řek, půda dávající sklizeň. To vše bylo předmětem uctívání. Lidská existence je tak křehká a pomíjivá. Když umíráme, slunce dál stoupá vzhůru a nymfy u svých říček tančí Protože bez smrti není nový život. Stejně tak, bez toho, aniž bychom ve svém sobeckém já zemřeli, nemůžeme se zrodit jako duchovně nový člověk. Než se z Homo sapiens, který se živil sběrem plodin země, stal Homo necans a zdrojem potravy bylo hlavně maso zabíjených zvířat, chápal zvířata především jako spolutvory, kteří sdílejí stejný životní prostor. Zvířata pro něj byla posvátná. Svým způsobem se totiž stávala svojí existencí lidem příbuzná ve světě tak tajemném. Úcta ke zvířatům je vlastní všem náboženským systémům starověku, neboť je úctou k životu samému. A když se z člověka sběrače stal především lovec, obdiv a úcta ke zvěři se transformovala do rituálů praktikovaných před lovem i po něm, ale setrvala. My už nejsme lovci a ani v pravém smyslu sběrači. Paběrkujeme v regálech obchodních řetězců, lovíme ve slevách a srovnáváme výši akčních slev v letácích, které nasbíráme ve svých poštovních schránkách Smutné. A tak, spolu s dávným člověkem z paleolitu, sedím na hlavě skály a pozoruji zapadající slunce. Hoří rudým ohněm, dnes jako tehdy. A zítra vstane z ranních mlh, vždy od trvání věků. On i já jsme součástí něčeho nádherného a tajemného: lidského rodu, světa, života. Sedíme v okamžiku, bez pohnutí a beze slov. S posvátnou úctou k veškerému stvoření, s nalezenou perlou v nitru. Jsme stále v procesu duchovního uzrávání. To, co nám život dává, někdy zase bere, aby pro nás mohl darovat něco jiného. Třeba jen ukázat to 18 19

11 téma jiné, které nám po čase, až jej odhalíme, přestane být cizí. Co nejdůležitějšího nám život daroval, je přítomnost druhé bytosti. Dar sounáležitosti ve spolubytí, dar pochopení, které by nikdy nebylo možné bez toho druhého. Ten člověk, který stojí vedle vás, s vámi, za vámi i proti vám, je darem. Jen díky němu můžeme porozumět. Tak to cítím k vám a za to děkuji. ON ÚSTŘEDNÍ BOD MÉ SPIRITUALITY Vlastimil Krejčí téma Spiritualita znamená pro každého tak trochu něco jiného, ostatně jak je u takových nosných pojmů dobrým zvykem. Pro někoho je to způsob vnímání světa, pro někoho odmítnutí přízemní reality a pro někoho jiného třeba systém zvyků a rituálů, kterými se cítí naplněn... Navíc co pro koho spiritualita znamená, se i u jednotlivých lidí často mění v průběhu jejich života. A to je vlastně i můj případ. Takže pokud bych měl následovat instrukci k zadání tohoto příspěvku, tedy být co nejvíc osobní, jak jen to jde, pak bych měl zmínit, co spiritualita pro mne znamenala v různých obdobích mého života. V dětství jsem okolní svět vnímal spíš jako projev něčeho, čemu jsem přestal rozumět, co není teď tady pro mě zjevné, ale skryté, a na co bych podle svého dospělého okolí měl zapomenout úplně, protože tady je přeci ta polévka k večeři, tak hezky papej a hlavně nezlob... A ve škole to bylo ještě horší, protože svět je přeci materiální, my se tady v naší socialistické vlasti učíme moderní světový vědecký materialismus a jsme skvělí a vybudujeme uvědomělou společnost. Takže nějaké řeči o tom, že tento svět je jen projevem něčeho skrytého, jsou bláboly, a vůbec, kdes to sebral... Což ve mě pochopitelně vedlo k rozervanosti a ještě hlubšímu pocitu, že je něco špatně, asi jsem se nedopatřením ocitl v nějakém pochybném světě, plném nelogických a nepřirozených bytostí a věcí. Tak jak to tedy je? V dospívání jsem měl větší volnost jednak pohybu, kdy jsem nemusel být v pět doma na večeři, jednak v myšlení, protože to už tak v tom období je, že v pubertě člověk nabyde abstraktního uvažování, a jak má v ruce kladivo, všechno je hřebík. Jenže v té době nešlo jen tak zajít do knihkupectví a zakoupit přehršel spirituální literatury a všechno to zlouskat. Takže žádné spirituální osvícení prostřednictvím ezoterických knížek se nekonalo. Možná naštěstí. V té době jsem na popud spolužačky začal chodit do křesťanské mládeže v sousedním městě, kam jsem každý týden dojížděl. Po čase jsem s sebou začal brávat i mladší sestru. Krom setkávání, zpívání a modlení jsme jezdili na výlety po naší vlasti a bylo to fajn. Ale přestože křesťanství odpovědi na moje otázky přinášelo, uspokojení se nekonalo a ani otázky nevymizely, spíš naopak. Takže po pár letech jsem tento okruh opustil a hledal dál. V rané dospělosti už nějaká ta literatura k dostání byla, byť pokoutně a často v strojových opisech, ale něco se sehnat dalo. Minařík třeba. V té době jsem začal víc tíhnout ke starověké Indii, přičemž rozlišování mezi hinduismem a buddhismem nebylo ani tak důležité, jako to, že to bylo něco pro mě víc mystického. A jakmile jsem se prokousal do středního věku, po revoluci, literatura byla, spíš jí bylo a je dodnes na můj vkus zase až příliš. Ale mnou v té době zmítaly víc světské věci. Po bouřlivé bohémské mladosti, charakterizované bezstarostností, přišlo určité životní vystřízlivění, zlomový bod, který se mi nepodařilo dost dobře zvládnout a spiritualita jakoby vyšumněla. Ono vystřízlivění z lehkosti života, dané událostmi osobního charakteru, vedlo k ještě větší nestřízlivosti v každodenní praxi, a bezcílné potulování velkoměstskými lákadly jako by přesně potvrzovalo onu známou pravdu, že velkoměsta jsou věžemi samsáry... Ano, velkoměsta jsou věžemi samsáry, ovšem jak se praví, chyby opakujeme jen do té doby, než je přestaneme dělat. Nějak jsem z onoho způsobu přežívání nakonec vyrostl, a i když jsem byl o generaci starší, než bývá zvykem, šel jsem na teologickou fakultu. A přežívání vyměnil za bytí. Spiritualita se postupně stala opět součástí mých dnů. Musím říct, že ačkoli mě většinu života víc než oslovoval buddhismus, stále mi někde uvnitř na onom konceptu cosi nevyhovovalo. V mojí spiritualitě je prostě koncept Boha jako osoby silně zakořeněný. Ale křesťanství se svým pojetím Spasitele s tím se prostě neumím ztotožnit. Proto jsem unitář. Když říkám, že Boha vnímám jako osobu, nemám na mysli bělovousého dědu kdesi na oblacích, ale přesto je to pro mě osoba. A dohady, jestli je to on nebo ona, jsou pro mě nepodstatné. Pohlaví je pro mne jen jeden z vnějších projevů rozdělení jednoty do duality. Tam, odkud pocházím, tenhle kabát svléknu

12 téma Spiritualita je pro každého jiná a vždy osobní, leckdy až intimní věc. Na rozdíl od náboženství nemusí být spjata ideologií, protože se nemusí prosazovat mezi mnoha individuálními názory. Ale podobně jako náboženství je otázkou identity, v tomto případě identity onoho člověka. A pro mě osobně je právě cestou i cílem, otázkami i odpověďmi, a formuje mou vlastní identitu, i když je v ní ústředním bodem On. NEJVĚRNĚJŠÍ PŘÍTEL A UČITEL 22 Jája Marková Být spirituální pro mne znamená žít s Božím Duchem. Ctít jej, poznávat jej, sbližovat se s ním. Navázat s ním kontakt, pracovat na vztahu s ním, udržovat jej a prohlubovat. Soužití s ním je obdobné jako soužití s kteroukoli pozemskou bytostí. Setkání a seznámení s Božím Duchem začíná naprosto stejně téměř u každého z nás. Někdy, někde, naprostou náhodou se o něm doslechneme, že je, existuje. Že je dobrý, milující, pomáhající, vstřícný. Tato myšlenka se nám líbí a těší nás. Při tomto uchopení myšlenky na dobro, lásku, radost, štěstí, pohodu a klid, jako synonyma Božího Ducha, je nám příjemně. Naše srdce chce vědět víc a prožívat víc těchto emocí, spojených s přítomností Boží. A tak hledáme, pročítáme texty, srovnáváme pravdy o Duchu Božím psané. Až v tom hledání, srovnávání a přemýšlení můžeme zabloudit. Ale pokud se nám to stane, můžeme se na Božího Ducha i rozzlobit, je nám líto, že jej míjíme. I to je součást jeho blízkosti. Je daleko víc přítomný, než si my v daném čase dokážeme představit. Vždyť pochybovati je lidské, a věřiti je božské. I On to ví. Je trpělivý. Počká, až nás přejdou naše špatné emoce. A pak znovu a opakovaně projevuje svoji přítomnost v našich životech. Pozveme- li jej do našich životů, je s námi, jako náš přítel. Ani na přítele nenadáváme, nelkáme. Pokud ano, vzdaluje se nám. Základem dobrého přátelství, nebo chceme-li partnerství, je komunikace. Ale jak komunikovat s Božím Duchem? Jak mu porozumět v našich osobních otázkách? Jak naslouchat jeho radám? A kde jej nalezneme? Představme si malé novorozeně, jak s námi komunikuje. Ještě nemá vyvinutou řeč, dokonce ani zrak, jen čich a hmat. Rozvíjejí se u něj dané téma instinkty. Rozvíjí se u něj čich, zrak, hmat a potom motorika. Zvukové projevy novorozence jsou pouze křik, pláč, ale také smích a ticho spokojenosti. Až po delším období nastávají první pokusy o verbální komunikaci. Ani mluvení neovládá dítě ze dne na den. Probíhá učení komunikace. Ten, kdo měl nebo má možnost žít s dítětem od malinka až do jeho dospělosti, ví, že se i způsoby komunikace mění. Jinak komunikujeme s dítětem tříletým, jinak se šestiletým, jinak s náctiletým a jinak s takzvaným dospělým. Ale vývoj komunikace úřední dospělostí nekončí. V průběhu života každého jedince dochází ke zrání komunikace s ohledem na jeho osobní priority. Ve vztahu s Božím Duchem jsme jako malé dítě, které hodně chce komunikovat, ale nedaří se mu to. Mnohá učení ukazují jak. Například skrze meditaci nebo modlitbu, dnes i přes afirmace. Boží Duch s námi chce také komunikovat. Dává nám své odpovědi tak, jak jsme každý jednotlivě připraveni je přijmout. Dává nám i pomůcky, abychom lépe rozuměli tomu, co nám chce sdělit. Jestliže nejsme ještě dostatečně zralí na přímou komunikaci, nazývající se kontemplací (někdo by to nazval telepatií s Božím Duchem), pak nám nabízí různé jiné možnosti obrazové komunikace. Stejně jako my rodiče ukazujeme obrázky dětem a učíme je obrázek pojmenovat. Takovým způsobem se můžeme učit komunikovat s Božím Duchem. Jsou to hry, kterými se učíme komunikovat. Trénujeme tyto rozhovory, až se dostáváme ke zralosti vlastní komunikace. I zde máme velký výběr. Můžeme využít různých druhů karet, například andělských, archandělských, karty bohyní nebo zenových karet. Můžeme také zvolit zakusit komunikaci přes tzv. orákulum, což je náhodné otevření jakékoli duchovní knihy. Můžeme využít pokud se nám zdají vlastních snů jako obrazů, které mají konkrétně pro nás nějaký výpovědní charakter. A jsou i další možnosti... Můžeme využít i o něco málo zralejších jedinců k výkladu toho, co je nám sdělováno. Pokud se rozhodneme komunikovat s Božím Duchem, vždy je nám ukázána cesta jak. Už když jsem byla malá, ptala jsem se své mámy: Co je to bible? Velmi jednoduše, a pro mě tenkrát i nepochopitelně, mi odpověděla: Bible je kniha, ve které se čte to bílé mezi tím černým. Tak jednoduše a přitom moudře mi dala návod na rozjímání o textu. Nikoli přemýšlení, ale rozjímání. To jsou dva naprosto různé pojmy. Pokud tuto různost pochopíme, jsme na správné cestě naučení se přímé komunikace s Božím Duchem. 23

13 téma Ale jako všechno v životě, co chceme dělat lépe, ba až dokonale, vyžaduje i tato činnost pravidelný trénink. Chceme-li tedy být spirituální, můžeme. A jak? Denní komunikací s Duchem nebo alespoň denními pokusy komunikace, jakýmkoli způsobem, který si vybereme. Není možno mít dobré přátelství s někým, s kým nekomunikujeme, tedy pokud nezaujmeme tu pozici trucovitého dítěte: Teď se s tebou nebavím! Není třeba se obávat, že by nám Boží Duch neodpověděl. Odpovídá vždy a opakovaně, trpělivě, až do okamžiku, než jeho odpověď správně pochopíme. On nás miluje a podporuje naše zrání a učení se, jako velmi trpělivý rodič miluje své dítě. Je jen na nás, na našem stupni vědomí a zrání, nakolik chceme rozumět a jak hodně chceme odpovědi přijmout. Ale Boží Duch je náš nejvěrnější přítel a učitel. Každý k Němu svým srdcem inklinujeme a cítíme Jej. Je v nás a s námi. Rozhodněme se být mu otevření. DESATERO PŘIKÁZÁNÍ NOVÉHO VĚKU meditace 1. Bůh je všechno a ve všem, je tu ve mně a obklopuje mne. Vyvádí mě ze všech omezení. 2. Pokud je Bůh ve všem a v každém, můžeme vše a každého chválit a ctít. 3. Každý den je novým krásným dnem a oslavujeme ho vděčností. 4. Spolu s Bohem v energii lásky nám dali život rodiče, tento dar dar života ctíme. 5. Žijeme a necháváme žít. 6. Věrnost v lásce sobě i jinému je božská. 7. Co dáváš druhému, dáváš sobě. Co vezmeš jinému, ubíráš i sobě. 8. Pravdu sdělujeme sobě a podle ní se ve svém klidu rozhodujeme. 9. Láska a sblížení jiných je nám motivací, nikoli žádostí. 10. Hojnost jiných je naší inspirací. Jája Marková 24 25

14 dětská stránka 26 Dobrý den, milé děti, tématem těchto Unitářských listů je Spiritualita v mém životě. Asi si řeknete, a co je to ta spiritualita. A možná se vám při tom ještě poplete jazyk a všelijak to slovo zašmodrcháte. To proto, že je to cizí slovo. Spirit znamená duch a spiritualita je duchovnost, míní se tím, jak v životě vnímáme duchovnost a co znamená Boží přítomnost v našem životě, jestli a jak vnímáme to, co je víc než my. Teď možná budete překvapeně říkat to jsou jako okolo nás nějací duchové? Vždyť jsem ještě žádného neviděl, leda tak ve filmu. Tam byl jeden takovej průhlednej, jakože už umřelej člověk, a to byl duch A pak ještě v jiném filmu, kresleném, pluli takoví bílí paňáčci bez nožiček, co byli jako obláček to taky byli duchové. To jsou vlastně takové představy onoho neviditelného Božího díla. Takové jsem opravdu nikdy neviděla. Neříkám, že nejsou, ale já se o tom nemohla nikdy přesvědčit na vlastní oči. Opravdu jsem je nikdy neviděla. To asi proto, že duchové jsou neviditelní a takzvaně nehmotní. (To jako, že si na ně nelze sáhnout, jelikož se neskládají z žádné hmoty či látky.) Kromě tohoto je základní charakteristikou ducha také jeho nesmrtelnost! Každý den ale potkávám lidi, ti mají svoje těla, pomocí nichž chodí a něco dělají, a dokonce i myslí. To všechno bez těla totiž pořádně dělat nejde. Někoho nohy donesou dál, někoho nechají i proběhnout, a někoho už zase tolik nenesou. Přijde na to, v jaké je tělo kondici. A někdo z toho má radost, že se proběhne, někdo jiný má radost, že běhat nemusí, jiný pro změnu smutní, že mu to neběhá. A podobné je to i s dílem rukou, ty nám pomáhají vykonat nějaké činy, a ani bychom nevěděli kam jít a co dělat, kdybychom neměli svého rádce a řiditele našeho těla hlavu. Ta rozhoduje, kam se půjde a co se bude dělat. Přináší nápady a diriguje i nohy i ruce, aby běhaly a dělaly podle jejího rozhodnutí. Onen smutek nebo radost bychom ale bez těla také nemohli vnímat, neměli bychom ho jak poznat. dětská stránka Zkrátka abychom ve světě cokoliv zažili nebo udělali, tak na to potřebujeme nějaké tělo. A obráceně, každé tělo, které přijde na svět, potřebuje zase naopak nějaké to já. Jinak by tady chodila, jak se říká, těla jako bez duše. Jak se o tom píše v některých pohádkách. Napadá mě strašidelná, hororová pohádka Deváté srdce, ve které zakletá princezna musí chodit noc co noc (aniž o tom vlastně ví) na bál do říše mrtvých. Ona tam vlastně žije, ale jako by nežila, protože ztratila spojení se svým duchem a nemá možnost žít vědomě, jen koná, co jí zlý černokněžník Aldobrandini přikazuje. Teprve já každého člověka přináší do těla skutečný život a teprve skrze zrozené tělo mohou lidská já ve světě působit. A za těmito lidskými já vnímám tvořivého ducha každého člověka. Když pak tito lidé tvoří, mohu je i já lépe vnímat skrze jejich dílo. Tady jde tedy o dílo člověka. A když se rozhlédnete kolem sebe, opravdu uvidíte spoustu věcí, které jsou dílem člověka. Ten ale tvoří vše ve světě, který se řídí svými přirozenými (přírodními) zákonitostmi, ať už je to střídání dne a noci, ročních období, přílivu a odlivu moří, nebo život a růst rostlin, zvířat i samotných lidí. To už jsou věci, které dílo člověka přesahují. To je dílo Boží. (Proto lze v rozkvetlých květinách Boha zahlédnout.) Člověk jen poznává svět a jeho zákonitosti a snaží se je pochopit, i když jeho nepokojný duch se snaží pozměnit alespoň nějaké drobnosti i v této oblasti. Jak občas někdo z legrace říká: Snaží se fušovat Bohu do řemesla. Nu, a co vy teď, milé děti, s tím? Vy to teď vše musíte poznat, nejprve celý svět, a to skrze svoje tělo. Všechno řádně zkoumejte a zkoušejte, pozorujte, osahejte a očuchejte, ať svět a věci kolem sebe dobře poznáte na vlastní kůži. Ony pak ty myšlenky a otázky, které vám záhy samy začnou přicházet, a vy, ve snaze přijít věcem na kloub, dojdete k tématu těchto Unitářských listů, tedy k tomu, jakou to podivné slovo spiritualita hraje roli ve vašem utvářejícím se životě. A já vám upřímně přeji, aby to bylo napínavé hledání, které vás cele pohltí a odmění nalezením vlastní duchovnosti. Mína Hosenseidlová 27

15 duchovní praxe DUCHOVNÍ PRAXE V PRAŽSKÉ UNITARII Petr Samojský Co je to duchovní praxe? Pro někoho to je určitá technika meditace nebo modlitby, pro jiného cvičení jógy nebo taiči. Někdo duchovní praxí myslí spíš způsob života a vztahování se k vesmíru, světu a druhým, pro dalšího to může být především sdílení určitým způsobem s druhými lidmi, účast na bohoslužbách nebo společných duchovních programech, anebo i jen diskuse s lidmi podobného zájmu o duchovní témata. Pro každou organizaci s duchovním zaměřením je samozřejmě důležitá otázka, jak vlastně svým členům a příznivcům poskytuje programy a prostor pro duchovní praxi. Kdybych měl hovořit za pražskou Unitarii, naše společenství za roky své existence nabízelo opravdu rozmanité formy: od veřejných vzdělávacích přednášek přes úzké skupinky meditace a duchovních cvičení, přes skupiny jógy (opět různých typů), ale i různé pobyty v přírodě, organizování ášramů a podobně. Do duchovní praxe spadají svým způsobem i takové aktivity jako zpívání ve sboru nebo účast v dramatickém souboru a o ty v našem společenství není nouze ani dnes. Kdo by se nad touto otázkou chtěl zamýšlet z perspektivy plynoucího času, nebylo by pro něj nic snazšího než ponořit se do našeho archivu a z programových letáčků odhalovat měnící se akcenty na různé typy naší praktické spirituality. Zmínil bych zde ještě dva konkrétní programy, které se našim členům nabízí jako konkrétní duchovní praxe. Tři kamínky na cestě životem Naši členové už dobře znají koncept Tří kamínků, který dává praktický rozměr unitářské spiritualitě. Postupně na sebe bral různé formy, jimiž je postupně uváděn do života. Čtenáři UL znají například veršovanou podobu Josefa Musila, momentálně je v přípravě dokonce převod myšlenky Tří kamínků do podoby výrazového tance, takže již brzy si své kamínky budete moci zatančit. Tento rok, právě v současné době, začínáme s programem, který umožní člověku dávat sám sobě konkrétní zadání, aby jeho spiritualita měla opravdu praktický rozměr a viditelné výsledky. Od února se jednou měsíčně budeme setkávat po shromáždění a to bude příležitost sdělovat si zkušenosti, vyměňovat kamínky a každý si může doladit své cíle a záměry. Pokud kdo ze čtenářů o Třech kamíncích neví, může si přečíst brožurku se stejným názvem anebo ještě lépe knihu Víme, že nejsme sami? Aneb tři pilíře unitářské teologie. duchovní praxe Pro ty, kdo mají dojem, že unitářská spiritualita tkví především v pasivním naslouchání přednášek a v nekonečných diskusích, kde každý rád poslouchá především sám sebe, tento program je potvrzením, že jsme ochotni a chceme nezůstat u slov, ale naopak je převést do praktických skutků. Křídlení program mladých Program Křídlení vznikl ze zájmu o duchovní zpívání mezi našimi členy. Samotný pojem duchovní zpívání je trochu neurčitý, protože se pod ním může skrývat jak zpívání klasických, řekli bychom kostelních písní, tak i rozvoj rozličných technik (např. alikvótní zpěv), ale i zpívání manter. V POU jsme vyzkoušeli několik cest, a momentálně tento směr má podobu právě Křídlení. Žánrově písně v programu pocházejí z toho, čemu se dnes říká trochu neurčitě novopohanství, ale ten termín je opravdu jen pro hrubou orientaci v mnohosti různých hudebních žánrů. Protože už jen samo označení pohanské je nejasné znamená to předkřesťanské kultury, anebo nekřesťanské kultury, tzn. že z pohledu křesťanství kdo není křesťan, tak je pohan? To slovo se užívá v různých významech. Mohli bychom písně z programu Křídlení označit jako unitářské čanty, protože obsahově jsou to písně o přírodě, ohni, světle, vodě, společenství, pospolitosti, a tak podobně. Nápěvy a motivy ale často pocházejí z hudebního žánru, který se označuje jako novopohanství, a nám to nakonec nemusí vadit, pokud to znamená ne-křesťanské písně, tedy písně s obecně duchovní tématikou, které neopěvují Ježíše. Slovo čanty je také novotvar. Původem z anglického chants, je to opět zajímavá spletenina významů, protože zatímco v češtině známe gregoriánské chorály, které angličtina nazývá Gregorian Chants, u tradičních keltských nebo obecně předkřesťanských zpěvů se rovněž užívá v angličtině chants. Pro nás je ale asi obtížné představit si že by gregoriánské chorály mohly být v jedné kategorii s keltskými. Proto je lépe přidržet se významu zpěvy, ovšem využití novotvaru čanty má také svoje opodstatnění z hlediska srozumitelnosti. Technicky vzato je tradice pohanských čantů podobná východním mantrám, kde je důraz nikoliv na ideologii skrytou v textu, jak to známe z kostelních písní křesťanské tradice, ale v jednoduchém motivu, který se opakuje stále dokola. Tím člověk v sobě spíš nastolí dojem a atmosféru, než aby hloubal o ideovém obsahu a utvrzoval se tím ve své víře. V Křídlení je i chvíle na sdílení, ale jinak se celou dobu zpívá. Program je určený mladší generaci, prakticky v rozmezí 16 až 30 let. Toto určení věku není proto, že bychom starší chtěli nějak oddělovat od mladších, ale spíš vytvořit něco specificky pro lidi mladšího věku, protože ti jinak příliš prostoru v akcích naší obce nemají tím je míněn typ programu, který by byl mladší generaci přímo určen a účastníci si jej mohli vytvářet podle svého. Více informací včetně videopozvánek najdete na webové stránce

16 vzpomínáme Vzpomínka na Prof. Dr. Jaro Křivohlavého, C.Sc. (zemřel ) Je nám líto, že oznamujeme smutnou zprávu o smrti vynikajícího psychologa a dobrého člověka Jaro Křivohlavého, který pomohl mnoha lidem v jejich životních nesnázích. Profesor Křivohlavý napsal řadu výborných knih z oboru psychologie zdraví, psychologie klinické, psychologie komunikací, ve kterých rozebíral, jak zvládat stres, depresi, jak řešit konflikty mezi lidmi, co je důležité pro dobrý život. Byl nejen výborný psycholog, ale psal i knihy s náboženskými tématy. Působil jako aktivní člen Církve českobratrské evangelické a jeho rozbory dobrého života jsou nám blízké. Nezapomeneme nejen na jeho přednášky, které v naší obci měl (např. O smyslu života, Sdílení naděje, O moudrosti a dobrém životě), ale i na to, s jakou pozorností naslouchal otázkám, které jsme mu v diskusích kladli, a jak uměl vystihnout, co je pro jedince důležité. Vzpomínáme na něho s úctou a vděčností. Jaroslava Dittrichová ze života našich společenství PRAŽSKÁ OBEC UNITÁŘŮ Dva, kteří si troufli /Petr Samojský Před časem se čtenáři Unitářských listů dozvěděli, že Česká televize zakoupila licenci na vysílání dokumentárního filmu Dva, kteří si troufli (Two, who dared) o úsilí unitářských duchovních Waitstilla a Marthy Sharpových, kteří v Praze v době druhé světové války založili Unitářskou pomocnou službu. Díky tomu pak bylo zachráněno několik tisíc dospělých osob a dětí, kterým Sharpovi tak či onak pomohli vycestovat nebo jinak se zachránit před nacisty. Tento příběh je na rozdíl od jiných podobných (Winton, Schindler) českému národu neznámý, a my můžeme být na manžele Sharpovy hrdi, co dokázali a k jak praktické činnosti je vedla jejich víra. Pro upomínku připomínáme, že Sharpovi se na svou několikaletou misi v nacisty obsazeném Československu vydali poté, co nechali své dvě malé děti v péči chůvy. Původně měl film být v premiéře představen Českou televizí během minulého roku. Nedávno nás ale jejich vnuk a autor filmu Artemis Joukowsky informoval, že došlo k prodlení, protože americká televize PBS, která projekt podpořila, změnila plán a chystá celosvětovou premiéru až na podzim roku Měla by to pak být velká událost, protože do té doby se má připravit hromadné vysílání v jednom čase v mnoha zemích na světě. Ještě je možnost, že by film byl Českou televizí vysílán dříve, ale zjevně je to jedna z věcí, které jdou mimo vliv běžných diváků. Nicméně naše obec vlastní již teď DVD s filmem, a máme rovněž svolení k jeho promítání v rámci našich interních programů. Pokud by se našel dobrovolník, který by pomohl s dosazením titulků, mohli bychom takový program nabídnout. To je tedy i výzva všem čtenářům, zda by se nějaký dobrovolník našel? 30 MÍSTNÍ SKUPINA UNITÁŘŮ V LIBERCI Od adventu do nového roku /Marcela Prajzlerová Liberečtí unitáři si připomněli adventní čas výrobou adventních věnců a pak společně oslavili zimní slunovrat a Vánoce. Pod nazdobeným stromečkem se obdarovali drobnými dárečky a pochutnali si na cukroví, které spolu se svařeným červeným vínem podtrhlo a dotvořilo příjemnou vánoční atmosféru našeho setkání. Dvacátého sedmého prosince se uskutečnil plánovaný společenský diskusní večer na chalupě v Dlouhém Mostě, kde 31

17 se hrálo, zpívalo a diskutovalo mimo jiné i na téma prosincových Unitářských listů úcta. Kouzlo večera dotvářel oheň v krbových kamnech a ochutnávka různých dobrot, které jsme společně nachystali i s šípkovým vínem. Jednatřicátého prosince část libereckých unitářů oslavila společně i poslední den v roce na chalupě v Jablonném. Bohužel ze zdravotních důvodů se novoročního výstupu na Hvozd zúčastnilo jen torzo výpravy jmenovitě vystoupili na nejvyšší vrchol Lužických hor jen Sváťa, Danka a Hanka. Poprvé v novém roce jsme se setkali 6. ledna v liberecké knihovně, kde nás K. Sofia Kučerová obohatila o další znalosti a rozšířila tím náš přehled na přednášce o základních principech monoteistických náboženství. Vzhledem k zdravotním problémům některých našich členů odkládáme kolaudaci prostor v Pražské ulici až na únor upřesníme. Další přednáška se bude konat 3. února v knihovně v Liberci. OBEC UNITÁŘŮ TEPLICE Slunovrat na Milešovce a přednáška v knihovně /Jiří Kloboučník Malé ohlédnutí patří naší poslední akci v loňském roce, kterou byla oslava slunovratu na nejvyšším vrcholu Českého středohoří Milešovce (837 m n. m.) Vše začalo nočním pochodem z úpatí Milešovky z obce Bílka. Za svitu baterek jsme se dostali na vrchol a prožili čas do svítání vařením čaje a osvědčeného svařáku v přístřešku pro trampy a turisty, zvaném útulna. Poté jsme již z vyhlídkové terasy toužebně očekávali první paprsky vracejícího se slunce. Bohužel však nízká oblačnost a stoprocentně zatažená obloha nám nedopřály prožít tento úžasný prožitek. Právě sem, na vrchol Milešovky, se totiž tradičně chodí za pozorováním východu slunce. Tak snad někdy příště nám bude více přát štěstí. Po delší době jsme opět uspořádali v Regionální knihovně v Teplicích přednášku pro veřejnost na velice zajímavé a poučné téma Praindoevropské kořeny naší kultury. Přednášejícím byl náš dlouholetý příznivec, jinak náboženským vyznáním hinduista, vyznavač védské dharmy a védský puróhit (tj. hinduistický kněz), Karel Kamalanand Černík. Tuto akci chceme považovat za začátek pravidelné přednáškové činnosti v Teplicích. Další je připravena na únor, viz stránka programů v obcích. Přepis přednášky uvádíme také v našem časopise MY 2014, jehož předplatné si lze objednat na adrese: 32 PROGRAMY VE SPOLEČENSTVÍCH NSČU ÚNOR 2015 PRAHA Pražská obec unitářů NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Anenská 5, Požehnáni ohněm Nejen heretici, kteří byli za svou touhu po pravdě odsouzeni k upálení na hranici, zasluhují vděčnost lidstva. Každý, kdo překoná sám sebe a žije z perspektivy sub specie aeternitatis, zasluhuje dík. Při shromáždění proběhne křest nové knihy Požehnáni ohněm za účasti hostů Jdu tam, nevím kam; chci to, nevím co Petr Samojský Je dobré mít znalosti, je dobré umět o nich hovořit. K naplněnému životu ale je také nutné uvést slova do praxe dnes dostanete originální možnost k takové praxi Tři kamínky na cestu životem. Zpívá Uni-Sono vedené Varhanem Orchestrovičem Bauerem Jak porozumět kočce Petr Samojský Říká se, že všechno souvisí se vším, studiem jednotlivosti pochopíme celek. Jak souvisí kočka se vším ostatním? Po shromáždění se koná setkání pro členy Informace Bůh v člověku cesta ke svobodě Ivan Odilo Štampach Různá pojetí Boha a člověka zotročují, nebo osvobozují. Bůh tam, a my zde; Bůh jako totalitní kosmický diktátor; Bůh jako Dech, Život a Světlo; jedinost a mnohost v Bohu; božská jiskra na dně lidství. V rámci tzv. čtvrté neděle vítáme hosta, předního českého religionistu a teologa Doc. ThDr. Ivana Odilo Štampacha. Po shromáždění se koná meditace s Jirkou Šulcem. DALŠÍ PROGRAMY: út Dobrodružství zvané svatba Anenská 5, Slavnostní křest knihy Petra Samojského Dobrodružství zvané svatba za účasti hostů. čt Hostem u slunečnice: Tolerance Anenská 5, 18.00, Přednáška Prof. PhDr. Anny Hogenové, CSc. 33

18 Tolerance je pro současnou dobu, v níž je v našem společenském prostředí kladen velký důraz na individualismus a uspění jednotlivce, velmi potřebnou vlastností. Jsme si to však schopni uvědomovat a uplatňovat ji ve svých životech? V Evropě dochází stále častěji k tragickým střetům nejrůznějších kultur a přesvědčení, vzrůstá extremismus a nenávist. Jakou roli může mít v tomto světě snaha porozumět druhým, pochopit je a nechat se jejich názory a postoji obohatit? Proč je nutné se stále učit toleranci? Vstupné: 40 Kč/30 Kč. Více informací na čt Psychoterapie cesta k uzdravení lidské duše Karlova 8, 17.00, Luděk Pivoňka Věříte, že se můžete uzdravit i bez použití léků? Pokud ne, přijďte na tuto přednášku a uvidíte, že naše vnitřní já je schopné vyléčit sebe sama. pá Divadelní představení Kdo přistoupil Anenská 5, Divadelní představení souboru Uni-Drámo. PRAVIDELNÉ PROGRAMY: Ženský kruh sdílení (10. 2.) Druhé úterý v měsíci od 16.00, Karlova 8. Vede Lucie Červená. Mužský kruh sdílení (5. 2.) První čtvrtek v měsíci, Karlova 8, od Vede Vlastík Krejčí. Setkávání (3. 2. Bhagavadgíta, , volný program) Úterý od 16.00, Karlova 8 Křídlení Setkávání mládeže Středa od 18.00, Anenská 5. Vede Petr Samojský. Jóga Rehabilitační jóga, úterý od 14.30, Anenská 5. Vede Lucie Červená. Jóga pro každého, středa od 19.30, Anenská 5. Vede Lucie Červená. Pilates Cvičení pro každého, čtvrtek od 10.30, Anenská 5. Vede Soňa Jelenová. Zkouška pěveckého sboru Uni-Sono Pondělí od 18.00, Anenská 5. Vede Varhan Orchestrovič Bauer. Zkouška divadelního souboru Uni-Drámo Neděle od 13.00, Anenská 5. Vede Jana Doležalová. Meditace s úsměvem Vždy první pondělí v měsíci od 18.00, Karlova 8. Vede Jan Žlábek. TEPLICE PRAVIDELNÉ PROGRAMY: Každé pondělí duchovní shromáždění od hod. Každé úterý a středa Tvůrčí dílna od do hod. Každý třetí pátek v měsíci pěvecký kroužek od hod. Každé čtvrté pondělí Mozaika od hod. PŘEDNÁŠKY: út Parapsychologie věda o mimořádných projevech lidské psychiky Regionální knihovna Teplice, 17.00, Luděk Pivoňka Věříte, že existují lidé, kteří mají tajemné a neobvyklé schopnosti? Pokud ne, přijďte na tuto přednášku a uvidíte, že realita je jiná, než si myslíte. PLZEŇ Tomanova 3, telefon: , DUCHOVNÍ SETKÁVÁNÍ S PROMLUVOU v pondělí od Luděk Pivoňka: Věřil Ježíš ve svatou Trojici? Luděk Pivoňka: Je vesmír dílem náhody, nebo výsledkem inteligentního plánu? Luděk Pivoňka: Zasahuje Bůh do naší reality? Luděk Pivoňka: Co si Ježíš myslel sám o sobě? PŘEDNÁŠKY ve středu od Poetický podvečer s divadlem poesie PoDiv Miroslava Mintálová: Výklad židovské Tóry (Pátá kniha Mojžíšova) Jan Žlábek: Tribunová sútra Šestého patriarchy (Buddhovo učení pro každodenní život) Luděk Pivoňka: Mimozemské civilizace I. (Jsme ve vesmíru sami?) KVAKERSKÉ SETKÁNÍ v sobotu v BRNO Staňkova 18a, telefon: , st unitářský seminář pá přednáška 34 35

19 ZE ŽIVOTA TEPLICKÉ OBCE Koncem léta jsme s našimi přáteli navštívili teplickou botanickou zahradu a za doprovodu odborných průvodců si prohlédli venkovní i skleníkové sbírky. Bylo se na co dívat. Netušili jsme, že máme v Teplicích rostlinstvo ze všech koutů světa. Víte např., že i naše oblíbené muškáty jsou domovem v daleké jižní Africe? /jk/

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí.

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. INDIVIDUELNÍ PÉČE- HRY KŘESŤANSKÝ KRUH SVAČINA POHYB-JÓGA MUZIKOTERAPIE POHYBOVÉ HRY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. DĚTSKÉ CENTRUM SE HLÁSÍ K ALTERNATIVNÍMU

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více