ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD"

Transkript

1 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/

2 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika = morálka ETIKA = věda, zabývající se morálními jevy MORÁLKA = co má být k uskutečnění dobra

3 ETIKA DESKRIPTIVNÍ (POPISNÁ) ETIKA Popisuje mravní jednání a hodnoty Existence norem etika se stává normativní vědou o lidském jednání

4 ETIKA 1) INDIVIDUÁLNÍ ETIKA Morální otázky jednotlivce 2) SOCIÁLNÍ ETIKA Mravní život a normy různých společenství a společenských činností (politika, rodina, komunikace, )

5 ETIKA 3) TEORETICKÁ ETIKA Filosofické otázky etiky 4) PRAKTICKÁ ETIKA Konkrétní situace, mravní jednání a aplikace mravních norem 5) PROFESNÍ ETIKA Etické problémy jednotlivých oborů

6 DĚJINY ETIKY ANTICKÁ ETIKA CTNOSTI Ctnost (areté, od aristos = to nejlepší, čeho je člověk schopen) Celé vzdělání zaměřeno na ctnostný život Čtyři antické ctnosti: rozumnost statečnost uměřenost spravedlnost

7 DĚJINY ETIKY PLATÓN život podle nejvyšší ideje dobra ARISTOTELÉS podstata ctnosti v rozumném společenském životě STOICISMUS vnitřní svoboda (pathé) od vášní apatheia = ( být nad věcí )

8 DĚJINY ETIKY KŘESŤANSKÁ ETIKA Židovská etika = desatero přikázání (1200 př.n.l.) Nejde o příkazy, ale o oznamovací způsob budoucího času etika toho, co má budoucnost a perspektivu Křesťanství tuto etiku přejímá a radikalizuje relativizace vztahu k bohatství jako zdroji nespravedlnosti

9 DĚJINY ETIKY Řešení vidí ve zřeknutí se majetku řešení bídy spočívá v solidaritě, sdílení, pomoci RADIKALIZACE: všichni jsou děti Boží a jsou si rovni Moc v jeho pojetí je služba Křesťanství je etikou lásky k člověku a nouzi úcta k lidské důstojnosti

10 TYPY MODERNÍ ETIKY UTILITARISMUS A PRAGMATISMUS Epikúros hedonistická etika (hedoné = slast) Nejvyšší mravní hodnotou je touha po uspokojení pozitivních pocitů a vyhnout se negativním Vulgární podoba v dnešní konzumní mentalitě bezproblémové a žádoucí je vše, co slouží k mému materiálnímu uspokojení

11 TYPY MODERNÍ ETIKY Eudaimoniá = štěstí Nejvyšší mravní hodnotou je štěstí UTILITARISMUS Utilitas = užitečnost Mravně dobré je to, co je užitečné pro největší počet lidí

12 TYPY MODERNÍ ETIKY PRAGMATISMUS Pragma = činnost O morálnosti rozhodují výsledky jednání dobrý výsledek ospravedlňuje kroky k jeho dosažení Všechny tyto etiky nedokáží stanovit inspirující vyšší mravní principy

13 TYPY MODERNÍ ETIKY ETIKY AUTONOMIE Vycházejí z autonomie svědomí a svobody jako základní hodnoty 1) ETIKA AUTENTICITY Morální je pouze to, co vychází z čistého a upřímného přesvědčení

14 TYPY MODERNÍ ETIKY 2) ETIKA EXISTENCIONALISMU Jediným příkazem mravním je jednat svobodně a autenticky Vše je dovoleno, není žádný objektivní zákon Já ve své svobodě rozhoduji o morálnosti, já tvořím a určuji hodnoty Za vše jsem také absolutně zodpovědný

15 TYPY MODERNÍ ETIKY 3) ETIKA KANTOVA Autonomie znamená, že mravní autorita není dána zvnějšku (Bůh), ale vychází z člověka autos nomos = sám sebe určující, sám si dávající zákony Podle Kanta je tou autoritou praktický rozum KATEGORICKÝ IMPERATIV:

16 TYPY MODERNÍ ETIKY Jednej tak, aby zásady tvého jednáníse mohly stát principem všeobecného zákonodárství. = mravní apriori Mravní zákon je povinnost Sklony a smyslové impulsy, které stojí proti povinnosti, vedou k nemorálnímu jednání Autonomní etiky se soustředily na rozum a svobodu

17 TYPY MODERNÍ ETIKY ETIKA ODPOVĚDNOSTI K naplnění života nestačí pouze naše autonomie a svoboda Jsme tu proto, že tu byli druzí a svoboda má smysl, protože jsou tu ti druzí. Ten druhý Pro etiku odpovědnosti se nejvýznamnější mravní hodnotou stává vztah k němu Strach odpovědnost za budoucí generace

18 ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE ZLO Odvěká a stále nezodpovězená otázka Něco, co škodí, co zraňuje, co nemá význam, co je holý nesmysl a) Metafyzické (podstata) b) Fyzické (katastrofy, nemoci, ) c) Mravní (páchá člověk vědomě a svobodně)

19 ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE VÝCHODISKA: a) Zlo jako podstata neexistuje; je to pouze nedostatek dobra; orientální filosofie vidí neustálý boj dobra a zla c) Spočívá v lidské svobodě člověk, který ví o svých povinnostech, závazcích vůči druhému i o mravním zákoně ve svém nitru, vědomě jedná proti nim a svému svědomí, jedná mravně zle

20 ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE Člověk ve zlu, které sám nezpůsobil, se neptá, odkud je zlo, ale co proti němu dělat Pokud trpí druzí, jsme vyzvání k solidaritě Bolest lékař nebo mobilizace pozitivních sil k jeho odstranění Zlo zůstává stále zahaleno tajemstvím

21 ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE DOBRO Něco, co přináší naplnění, rozvinutí člověka, co utěšuje Co má význam a smysl V morální rovině shoda myšlení a jednání se svědomím a přirozeným a mravním řádem Tíhnutí k dobru je nejvlastnější podstatou lidského života

22 ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE SVOBODA Determinismus ( determinatio = omezení) X svoboda vůle Svoboda je lidskou podstatou láska Žijeme a rozhodujeme se zcela svobodně a za své jednání a rozhodnutí jsme plně odpovědní

23 ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE 1) SVOBODA VNITŘNÍ Žádné vnější omezení / i ve vězení je člověk svobodný 2) SVOBODA VNĚJŠÍ Vnější podmínky života Může být právně (trest) nebo protiprávně (totalita) omezena

24 ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE Svoboda spočívá ve vůli a schopnosti se rozhodovat Víme, co je správné, ale nějaká jiná motivace nás strhává k opaku V počátcích jsme svobodní, můžeme volit, ale pokud váháme, jsme ovlivňováni negativní motivací, slábne vůle a svoboda je spoutávána tlakem situace

25 ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE Jsme tím, k čemu se svobodně rozhodujeme SVĚDOMÍ syneidesis (syn oida) = společně vidět, rozumět Platón, Seneca: něco božského v nás Zpočátku ovlivněno náboženstvím Osvícenství J.J. Rousseau: schopnost neomylně vést k mravnosti

26 ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE Náboženství, filosofie = co dělat dnes? Svědomí je poslední mírou morálního jednání Svědomí je hlasem zodpovědnosti ( ten druhý ) X výčitek Význam řeči při formování svědomí Nezanedbatelná role vzorů

27 ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE MRAVNÍ ZÁKON Existují všeobecně platné mravní principy? S vymizením klasických náboženských jistot zmizela i jistota, jak něco takového nalézt ideologie, nihilismus Po druhé světové válce přichází myšlenka přirozeného mravního zákona

28 ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE = nejobecnější a neměnné etické normy, jež vycházejí ze samé podstaty lidství (lidské přirozenosti) Závazné mravní zásady společné všem lidem Nejobecnějším zněním je výzva Obecné principy: úcta k lidské důstojnosti, respekt k autonomii a svobodě druhého, princip spravedlnosti, solidarita, ekologická odpovědnost Odklon od egoismu, příklon k druhému

29 ZDROJE: Adamová L., Dudák V., Ventura V.: Základy společenských věd III -Filosofie a etika, Fortuna, Praha, ISBN: X Dvořák, J.: Odmaturuj! ze společenských věd, Didaktis, Brno, ISBN:

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY

1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY - 3-1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY Rodiče a sourozenci mají podstatný vliv na socializaci a emoční vývoj dítěte. Otec a matka, uvažujeme-li o úplných rodinách, sdílejí s dětmi podstatnou část jejich

Více

ETICKÉ PROBLÉMY MEDICÍNY NA PRAHU 21. STOLETÍ

ETICKÉ PROBLÉMY MEDICÍNY NA PRAHU 21. STOLETÍ Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

Mezinárodní teologická komise. Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon

Mezinárodní teologická komise. Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon Mezinárodní teologická komise Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon Obsah Úvod 1. kapitola: Konvergence 1.1. Mudroslovné tradice a světová náboženství 1.2. Řecké a římské prameny přirozeného

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie Magisterská diplomová práce Rozum a cit: dvě odlišná pojetí etiky Reason and Emotion: Two Different Conceptions of Ethics Vypracovala:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Teorie práva. Studenti PF UK

Teorie práva. Studenti PF UK Teorie práva Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie práva, vyučovaného na právnické fakultě UK. Text vytvořili sami studenti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální politika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální politika Sociální politika Obsah 1. Základní charakteristika sociální politiky 1.1. Objekty a subjekty sociální politiky 1.2. Typy (modely) sociální politiky 1.2.1. Model sociální politiky České republiky 1.3.

Více

Kodex Charity Česká republika

Kodex Charity Česká republika Kodex Charity Česká republika Preambule 1. Tento kodex je určen v první řadě všem dobrovolným i placeným pracovníkům Charity ČR (dále jen Charita), kteří jsou jakýmkoliv způsobem zapojeni do její činnosti

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Antropologické a axiologické východiská pedagogiky

Antropologické a axiologické východiská pedagogiky Antropologické a axiologické východiská pedagogiky Stanislava Kučerová Filosofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně Anotácia: Štúdia najprv poukazuje na potrebu integrovania poznatkov vied o človeku.

Více

Práva dítěte a jejich morální zdůvodnění

Práva dítěte a jejich morální zdůvodnění UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Práva dítěte a jejich morální zdůvodnění BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: prof. JUDr. Dalibor Jílek,

Více

ETICKÝ KODEX KŘESŤANSKÉHO UČITELE

ETICKÝ KODEX KŘESŤANSKÉHO UČITELE 30 2005 ETICKÝ KODEX KŘESŤANSKÉHO UČITELE Vážené učitelky, vážení učitelé i vy všichni, kteří pracujete ve školství, milé sestry a bratři! Máte před sebou materiál, který byl na Slovensku vydán především

Více

Přehled zpráv. Plné znění zpráv

Přehled zpráv. Plné znění zpráv Page 1 of 11 NEWTON MEDIA MONITORING Přehled zpráv Tyranie dobra? Možná, nikoli nutně 1 2.10.2010 Lidové noviny str. 27 Orientace/Polemika PAVEL HOLLÄNDER O dobru a spravedlnosti 2 18.9.2010 Lidové noviny

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky Křesťan a práce Sociální učení církve papežské sociální encykliky 1 Papežské sociální encykliky představují ve svém souhrnu celou knihu 500 stran. Málo věřících čte tak rozsáhlá pojednání. Proto bylo třeba

Více

Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě

Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě 16 22. dubna 2001 CHARTA OECUMENICA Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě Sláva Otci i Synu i Duchu svatému CHARTA OECUMENICA Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě VYDAL SEKRETARIÁT

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky

Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky Moderní stát vyjadřuje přívlastkem moderní svoji odlišnost od starověkého a středověkého státu a je výsledkem dlouhého vývoje, který postupně

Více

TEORIE PRÁVA I. (zimní semestr akademického roku 2007/2008) přednášel prof. A. Gerloch Literatura: J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch. Teorie práva. 2. vydání. Praha 2004. A. Gerloch. Teorie práva. 4. vydání.

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Teorie a metody sociální práce PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Obsahové zaměření předmětu: Cílem je vymezení a porozumění základním pojmům

Více

Sociální kontrola a právo

Sociální kontrola a právo Sociální kontrola a právo Martina Urbanová 1 Právnická fakulta MU, Brno Social Control and the Law. The article deals with social control and law understood as a means of social control. Having defined

Více