občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice"

Transkript

1 Farníček před i pohodový 2009 občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Úvodník: Jsem rád, že v letošním roce vychází už podruhé farní časopis Farníček. Toto číslo je prázdninové, což se odráží jednak v množství příspěvků, kterých je víc než obvykle a také v jejich zaměření nezasvěcený čtenář by mohl myslet, že jde o občasník turistického oddílu. Součástí tohoto čísla je i Děkanátní list, který připravila farnost sv. Mořice v Kroměříži a v kterém chci upozornit na pozvání k děkanátní pouti v Kroměříži u sv. Mořice. Prosím, udělejte si čas alespoň na mši sv. v 18 hodin s o. arcibiskupem. Je to vyjádření naší snahy o obnovu společnosti a církve, která začíná v rodinách a kterou mohou velmi podpořit dobří duchovní. V měsíci září také navštíví naši vlast nástupce apoštola Petra. Je to mimořádná událost i přesto, že jsme snad trochu navykli na návštěvy papeže, jako na něco běžného (Jan Pavel II. navštívil naši zemi celkem 3x). V měsíci červnu jsme vstoupili do roku kněží, který vyhlásil sv. Otec. Jsme pozváni k modlitbám za kněze a také máme možnost získat v tomto roce odpustky. V srpnu si pak církev připomněla 150 let od úmrtí Jana Maria Vianneye patrona roku kněží. J. M. Vianney už za svého života ulehčil mnoha věřícím a i nyní se v nebi přimlouvá zvláště za všechny životem ztrápené. Alespoň něco málo o jeho životě se dozvíte uvnitř tohoto čísla. Zbývá poděkovat redakční radě a všem, kteří přispěli písemně, fotografií, nebo i jinak. Těším se také, že v adventu vyjde ještě jedno (předvánoční) číslo. P. Jiří Putala Výuka náboženství v našich farnostech ve školním roce Žalkovice: Pondělí 15:00 15:45 hodin. Vyučuje P. Jiří Putala Břest: Ročník středa 12:30 13:15 hodin. Vyučuje pí Marie Hyánková Ročník středa 13:30 14:15 hodin. Vyučuje pí Marie Hyánková II. stupeň čtvrtek 15:10 15:55 hodin. Vyučuje P. Jiří Putala Výuka v Chropyni bude ještě upřesněna, pravděpodobně bude stejně jako vloni I. stupeň na ZŠ Fučíkova ve čtvrtek od 12:00 hodin II. stupeň na faře ve čtvrtek od 13:30 hodin. Výuka náboženství začne v týdnu od 14. září

2 Rok kněží Svatý otec Benedikt XVI. se rozhodl vyhlásit zvláštní Rok kněží u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře z Arsu Jana Marie Vianneye. Během Roku kněží, který byl zahájen 19. června 2009 a zakončen bude 19. června 2010, se bude udělovat dar zvláštních odpustků podle zveřejněného Dekretu Apoštolské penitenciárie. Všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, zúčastní se mše svaté, obětují za kněze své modlitby a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, budou uděleny plnomocné odpustky, pokud jsou v milosti posvěcující, tedy přistupují ke svátosti smíření a pomodlili se na úmysl Svatého otce a to: v den zahájení a zakončení Roku kněží tj. 19. června, dále pak každý čtvrtek v měsíci, před prvním pátkem. Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou vycházet z domova (s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné) budou rovněž uděleny plnomocné odpustky v jejich vlastním domě nebo tam, kde kvůli okolnostem budou, ve výše uvedených dnech, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu apoštolů. Kdo byl Jan Maria Vianney? Jan Maria Vianney se narodil 8. května 1786 v rolnické rodině severozápadně od Lyonu v obci Dardilly. Dětství neměl lehké, musel mnoho pracovat a do školy začal chodit až v 17 letech. Na zvládnutí školní látky však už bylo pro něho pozdě. Ujal se ho tedy kněz Balley z lyonského předměstí. Vážil si Janovy neobyčejné zbožnosti. Všiml si ho již dávno, když se Jan při pasení dobytka modlíval u mariánské sošky. Pater Balley jej připravil na studia a Janovi se na druhý pokus a po horlivých přímluvách patera Balleye podařilo dostat do semináře v Lyonu. Studoval velmi špatně, závěrečné zkoušky mu dokonce dovolili skládat ve francouzštině místo běžné latiny. Ale svou zbožností a také přímluvou generálního vikáře se dočkal 9. srpna r vysvěcení na kněze. Farář Balley ho přijal jako kaplana v Ecully a dál ho vedl v odříkavém a ctnostném způsobu života. Jan začal záhy vynikat jako zpovědník. Po Balleyově smrti Jan jen velmi těžce vycházel s novým farářem, proto ho církevní představení poslali do vesnice Ars, která ležela 30 km severně od Lyonu a měla cca 230 obyvatel. V Ars Jan zůstal až do své smrti. Jeho začátky nebyly snadné. Vesnice byla známá svou bezbožností, Jan neoplýval velkou výřečností, jeho vystupování bylo velmi prosté a kázání neumělá. O to víc se arský farář modlil, postil a výsledky se začaly ukazovat. Lidí v kostele přibývalo, u zpovědnice se začaly tvořit fronty, pod kazatelnou se tísnily zástupy. Nakonec sedával až 16 hodin denně ve zpovědnici a bojoval o záchranu lidských duší. K tomuto boji jej Bůh vybavil citlivostí a schopností vidět do lidského nitra. Přes velikou oblíbenost a náročnou práci žil farář arský velmi skromně. Většinu toho, co dostal, rozdal potřebným. Dodnes je možné si v Ars prohlédnout jeho světnici, která je skutečně velice prostě a chudě zařízená. Jan Maria Vianney zemřel 2

3 ve věku 73 let. V roce 1925 byl papežem Piem XI. svatořečen a v roce 1929 prohlášen patronem všech farářů. Jeho osobnost byla umělecky ztvárněna v románu "Pod sluncem Satanovým" francouzským spisovatelem Georgesem Bernanosem. Odkazy: Oficiální stránky poutního místa v Ars: Kázání faráře arského na webu Úkon lásky. Miluji Tě, můj Bože, a toužím Tě milovat až do posledního dechu svého života. Miluji Tě, Bože nekonečně vlídný. Raději chci zemřít láskou k Tobě než žít jen okamžik bez lásky k Tobě. Miluji Tě, Pane, a prosím Tě o jedinou milost, abych Tě směl milovat věčně. Miluji Tě, můj Bože, toužím po nebi, jen mít to štěstí, milovat Tě dokonale. Můj Bože, když nemůže můj jazyk nepřetržitě říkat Miluji Tě, chci, aby Ti to opakovalo srdce při každém svém tepu. Miluji Tě, můj božský Spasiteli, protože jsi byl pro mě ukřižován a držíš mě zde dole ukřižovaného spolu s Tebou. Můj Bože, uděl mi milost zemřít láskou k Tobě a s vědomím, že Tě miluji. sv. Jan Maria Vianney KŘTINSKÁ POUŤ Po mnoha letech šlo pouť do Křtin 12 poutníků už z Břestu pěšky. Někteří nad naším plánem nevěřícně kroutili hlavou a považovali nás tak trochu za blázny. Ale to sami netušili, o jak krásný zážitek, atmosféru, odpočinek na duši, procházku krásnou přírodou, poli a vesnicemi přišli! A starost, že to bude fyzicky náročné, byla zcela zbytečná putovat kusem naší krásné rovinaté Hané je spíše příjemnou vycházkou. Náš zážitek byl tímto ještě více umocněn a cesta ulehčena příjemným počasím nezmokli jsme, po celou dobu pofukoval příjemný, jemný větřík. Pouť začínala ve čtvrtek v 7.00 hod. v Břestě u sochy P. Marie Lurdské krátkou modlitbou. Trasa: 1. den: Břest Chropyně Kojetín Medovice - Němčice nad Hanou Víceměřice Dřevnovice Chvalkovice - Ivanovice na Hané (mše svatá) 2. den: Ivanovice na Hané Topolany Vyškov (kostel) - Kašperský Dvůr Drnovice Luleč (od nádraží 77 poutníků) Račice (mše svatá) (Pístovice) 3. den: Račice Bukovina Bukovina Křtiny P. Peňáz nás vítal u Křtin svým heslem: Klobouk a hůl, chleba a sůl. Kolem oltáře nás pak přešlo 247. Mše, jako již tradičně byla obětována za farníky z Břestu a poděkovali jsme Panně Marii za její ochranu. Po odpolední křížové cestě 3

4 následovalo rozloučení v kapli sv. Anny. Loučil se s námi tradičně svým úsměvem, elánem, milými slovy P. Prnka spolu s P. Peňázem. V neděli ráno po mši svaté v 8.30 hod. jsme v počtu 67 poutníků vycházeli ze Křtin. Na zpáteční cestě se nám však přihodila jedna nemilá zkušenost. Do doprovodného, odstaveného vozidla se dostal zloděj. Po počátečním zděšení jsme zjistili, že se naštěstí neztratilo tolik, jak to původně vypadalo. Některá zavazadla se našla v lese celá rozházená. Ztratila se kytara, menší hotovost, MP3 přehrávač a nějaké drobnosti. Naštěstí se však nikomu nic nestalo a to je nejdůležitější. Na odcizené věci jsme se složili a alespoň tak nahradili poškozeným škodu. V Račicích jsme poobědvali a vlakem z Lulče jsme jeli domů. V příštím roce půjdeme z Břestu znovu pěšky. Jak říká další moudré heslo P. Peňáze: Nebudeme-li prošlapávat cesty, zarostou a ti, co přijdou po nás, nebudou vědět, kudy dál. -MLPRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V BŘESTĚ Neděle 17. května 2009 byla v naší farnosti velmi slavnostní. Po dvou letech 10 dětí přistoupilo poprvé k Božímu stolu - k 1. svátému přijímání. Této slavnosti předcházelo několik měsíců příprav společná přípravná setkání rodičů s dětmi a panem farářem po středeční mši svaté, výuka náboženství zaměřená na přípravu na svátost smíření a oltářní, speciální úkol pro děti na každý týden (modlitba růžence, pomoc rodičům, četba z písma svatého apod.), soutěž pro děti v docházce na mše svaté. Samotný obřad byl velmi slavnostní, zpestřen zpěvem souboru Schola a doprovodem dechové hudby Hanačka. Odpoledne bylo společné posezení dětí a rodičů na faře a táborák. -MLPrvní sv. přijímání v Kyselovicích K 1. sv. přijímání přistoupili 7. června 2009 v Kyselovicích šest dětí. Většina dětí se připravovala v rámci hodin náboženství ve škole v Břestě, Martin navštěvoval náboženství v Chropyni a Hynek na CZŠ v Kroměříži. Mimoto však stíhal i náboženství v Žalkovicích! Katka nejprve navštěvovala náboženství v Břestě, po změně školy pak na CZŠ v Kroměříži. Společné opakování před přijímáním bývalo v kostele v Kyselovicích. P. Jiří 4

5 První svaté přijímání a farní odpoledne v Chropyni V neděli 21.června 2009 přistoupilo poprvé ke stolu Páně pět dětí z Chropyně na což se dlouho připravovali v náboženství s katechetkou paní Jurečkovou a s panem farářem po čtvrteční mši svaté. Děti dostávaly na každý týden nějaký úkol a za přítomnost na mši sv. dostávali kuličky, ze kterých si každý z nich tvořil hrozen vína. Slavnostní mše byla zpestřena zpěvem Soboru Schola. Po mši svaté se rodiny dětí sešly na faře, kde společně posnídali a pobesedovali. Odpoledne jsme se v hojném počtu sešli na farní zahradě při farním odpoledni, které bylo připraveno především pro rodiny prvokomunikantů, pro tříkrálové koledníky, Scholu a vůbec pro všechny farníky. Jana, Sylvie a Dáša děti zabavily hrami. O hudební doprovod se postaral pan farář, pan Polešák, Sylvie a ostatní dle možností zpívali ze zpěvníčků i bez. Počasí bylo velmi dobré a farní odpoledne se nám vydařilo. -MBZa svatým Jakubem s mušlí na batohu Ježíši, ty jsi Cesta, s tebou mi nic nechybí. Letos v červnu jsem měl možnost zúčastnit se spolu s ostatními studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži pěší pouti do španělského Santiaga de Compostella. Jednalo se již o druhou pouť pořádanou po čtyřech letech zmíněným gymnáziem. Do Santiaga se sbíhá mnoho poutních cest a my jsme zvolili tu nejznámější - Camino Frances neboli Francouzskou trasu. Naše pouť započala v malém městě Ponferrada a od Santiaga nás dělilo 200 kilometrů, které jsme museli pokořit během 7 dní. Zde jsme obdrželi průkaz poutníka - tzv. Credencial del Peregrino, jehož řádky se v průběhu cesty zaplňovaly razítky z farních a obecních úřadů, poutnických ubytoven i restaurací. Každý den jsme ušli kolem 30 kilometrů, ale délka trasy závisela na ubytování, které bylo obtížné sjednat, a proto jsme směřovali do měst. Jen jednu noc jsme byli odkázáni strávit pod širákem, avšak správný poutník má ochotně přijmout všechna úskalí, jež ho potkají. Některé dny byly opravdu náročné: sužovala nás tropická vedra (až 35 C), 5

6 bloudění mezi dobytkem a kličkování mezi jejich výkaly, zdolávali jsme nepříznivý terén. Rovněž jsme se museli přizpůsobit španělskému životnímu stylu - hlavně otvírací době v obchodech. Španělé rádi odpočívají a dodržují dlouhou siestu. Nezapomenutelným se pro nás stalo setkání s německým knězem Donem Caminem, jenž pro nás uspořádal piknik a zajistil nám přístřeší k přenocování. Vstup do Santiaga jsme pojali slavnostně za zpěvu národních lidových písní a hosanovek. Prožil jsem nepopsatelný pocit duchovního naplnění a domů si dovezl moře zážitků. Ctitelům svatého Jakuba, kteří si rezervují pár dní dovolené, ušetří nějakou tu korunu a mají alespoň trochu fyzičku, tuto pouť vřele doporučuji. Hola! Váš bratr poutník Antonín Výlet do ZOO a pálení školy Za slunného sobotního rána dne se 26 dětí z našich farností spolu s doprovodem 10 dospělých vydali na výlet do ZOO na Svatém Kopečku. Jako správní cestovatelé jsme zabloudili už na vlakovém nádraží v Olomouci. Městskou hromadnou dopravou jsme dojeli až na Svatý Kopeček. Tady jsme navštívili krásnou baziliku, zazpívali: já tě chválím Pane můj a šli jsme do vytoužené ZOO. V rozsáhlé zahradě jsme viděli žirafy, medvědy, rybičky a jiná zvířátka. Děti si vlezly do výběhu za kozami. Některé zvířátka byla venku, jiná zalezlá. Největší úspěch u dětí sklidily prolézačky, houpačky a zejména lanové centrum, kde se vyřádily a mnohým se líbilo více než celá ZOO. Na závěr jsme koupili domů malé dárečky, snědli svačinky a jeli domů. Na faře už nám hodné maminky nachystaly výbornou večeři a napečené cukroví. Na závěr celého krásného dne jsme zapálili školu a přivítali dva měsíce prázdnin. -ŠOII. společná pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad Letošní II.společné pouti po poutní stezce ze Svatého Hostýna na Velehrad, která se konala ve dnech se z našich farností zúčastnilo 7 poutníků. Na startu bylo 110 poutníků ve věkovém rozmezí 9 77 roků, cestou někteří přibývali i ubývali. Na Velehrad nás došlo 102 a nás 7 bylo mezi nimi. Celá trasa má 59 km. 6

7 Trasa: 1. den: Svatý Hostýn (mše svatá) Rusava Ondřejovsko Lukoveček Fryšták Zlín (Štípa) 2. den: Zlín (Štípa) (mše svatá) Malenovice Svatá Voda Oldřichovice (kostel sv. Zdislavymodlitba) Napajedla (hrob Aničky Zelíkové) (mše svatá) 3. den: Napajedla Spytihněv Baťův kanál Huštěnovice (kostel-výklad) Sušice Jalubí (kostel-modlitba) Modrá Velehrad (mše svatá) Koncert lidí dobré vůle Každý poutník, který dojde pěšky ze Svatého Hostýna na posvátný Velehrad dostane pamětní list. Převoz zavazadel zajišťoval pan Jan Miklas - majitele CK Miklas-tour z Prostějova, který pro nás 2.den večer připravil besedu o poutích do Compostelly. Občerstvení během cesty pro nás připravili: Matice svatohostýnská, ochotní farníci, řeholní sestry, Katolický týdeník Pán Bůh zaplať všem dobrodincům. Jak jsem při rozhovorech s různými poutníky zjistila, některé farnosti si dělají poutě po této poutní stezce po částech např. 1x za měsíc si ujdou 15 km. Také mě zaujal jeden pán, který říkal: Loni jsem šel s Vámi a musel jsem to ze zdravotních důvodů vzdát, tak jsem to dva dny před Štědrým dnem došel sám. Každá pouť je jiná, tady se nejde v jednom průvodu celou dobu, ale úseky mezi jednotlivými panely si jde každý dle svých sil, tvoří se různé skupinky na zpěv, modlitby i popovídání, což vše obohatí o duchovní prožitek i nezapomenutelné zážitky. Myslím, že myšlenka vybudování poutní stezky byla skutečně dobrá. Na každém panelu je citát z Bible, informace o významných lidech a o místě, kde se nachází, citlivě vybrané duchovní i světské písně. Oproti loňsku jsme se letos více zapojovali do společného dění a náš pan farář Jiří Putala patřil k velkým oporám zpěváků, kteří se snažili zazpívat všechny sloky písniček. Osobní prožitky nelze přesně vyjádřit slovy, takže to příště zkuste s námi. -HHArcha v Rajnochovicích Archa je křesťanské táborové středisko, ležící přibližně 16 km východně od Hostýna. Tento pozemek vlastní církev. Jsou zde postaveny dvě kaple s Nejsvětější Svátostí. Během prázdnin probíhají 4. turnusy, ve kterých jsou pravidelně mše sv. a modlitby. Pro mne je nejlepší ministrantský turnus (letos ). Je tady dobrá společnost a časté mše, při kterých můžu být v normálním oblečení a nemusím si dělat hlavu s tím, co na sebe. 7

8 Člověk je tu neustále ve výborné kondici. To zajišťují takzvané kondiční cvičení a ranní koupele v tůňce. Dlouhé běhání do kopce otestuje fyzickou i duševní sílu člověka. Denní program je neocenitelný. Je plný sportu a úkolů. Dvakrát za celý tábor se jde na dlouhou tůru např. na sv. Hostýn. Vedoucí jsou zde velmi hodní a táborníci tvoří dokonalou společnost. V ostatních třech turnusech jsou už i holky, takže je tábor rozdělen. Programy dnů jsou však stejné nebo se liší jen detailně např. mše sv. Na Arše se mi hodně líbí a doporučuji tento tábor, neboť je to zde moc pěkné a společnost je velmi příjemná a ohleduplná. Už se těším až příští rok, zase pojedu! Sakurové Květoslav Hlobil, Žalkovice Humanitární sbírka Ve dnech od 16. do 18. července 2009 proběhla v naší farnosti humanitární sbírka na pomoc lidem postiženým povodněmi. Sbírka byla zaměřena na čistící a prací prostředky, oblečení, deky, spací pytle atd. Nejvíce lidé přinášeli oblečení, v menším množství pak léky, hygienické potřeby, a prací prostředky. Celková hmotnost darovaných věcí činila cca 3 tuny. Všem dárcům upřímně děkujeme. Další humanitární sbírka bude na podzim. Datum konání bude upřesněno. Pavel Rozsypálek Farníci na kolech 2009 Třeboňsko a Novohradské hory Třeboňsko je po celé Evropě známé svým rybničním hospodářstvím, které vtisklo této části jihočeské krajiny charakteristický ráz. Skupina 19 farníků z našich farností začala svoje již VIII. putování v úterý ve 4.30 hod. na kolech na nádraží do Přerova. Rychlíkem Rožmberk jsme se přepravili do Jindřichova Hradce, kde jsme si prohlédli historické centrum města, zámek, rybník Vajgar a jiné pamětihodnosti. Odpoledne jsme už opět na kolech vyrazili na cestu do Třeboně, se zastávkou ve Stráži nad Nežárkou. V Třeboni jsme měli zajištěno ubytování v bývalém augustiánském klášteře při děkanském kostele Panny Marie Královny a Sv. Jiljí, který svým vznikem sahá až do roku Prohlídku celého komplexu kláštera i kostela s průvodcem jsme využili hned druhého dne našeho pobytu, jiní zase navštívili zámek. 8

9 Druhý den jsme se vydali po naučné cyklostezce Okolo Třeboně navštívili jsme Schwarzenberskou hrobku a objeli všechny významné rybníky včetně rybníka Svět, Opatovického a podívali jsme se i na největší rybník u nás Rožmberk. Třetí den jsme absolvovali cestu na zámek Hluboká nad Vltavou, navštívili jsme České Budějovice, někteří zdatnější z nás i Český Krumlov. Čtvrtý den jsme se rozdělili do několika skupinek, každý podle svých možností. Vyloženě pánská část si udělala výlet do Novohradských hor s výjezdem do rakouského městečka Litschau, druhá část smíšená si zaskočila do Rakouska se vyfotit a potom se v Chlumu u Třeboně rekreovala. Poslední skupinka zůstala v Třeboni a měla individuální program. Po celou dobu našeho putování jsme měli nádherné počasí, ale poslední den, kdy jsme se museli přesunout do Veselí nad Lužnicí, nám počasí nevyšlo, jeli jsme celou cestu v dešti (asi 25 km), ale všichni jsme to zvládli bez následků a ve jsme vystoupili v Kojetíně z rychlíku plni dojmů a nezapomenutelných zážitků. Tyto akce děláme proto, aby nás nejen tělesně, ale i duševně a duchovně udržovaly v kondici. Jakákoli návštěva kostela či historického areálu, rybníka nebo technického díla dodává člověku určité obohacení v každém věku. Osobně se mi moc líbí, že s námi jezdí hodně mladých a doufám, že už vytvořená tradice nevymizí s technickým pokrokem. Mgr. Květoslav Machalík Farní tábor ve Velkých Losinách Přehoupl se konec července, prázdniny se dostaly do své druhé poloviny a na vlakové zastávce v Břestě bylo v neděli odpoledne rušněji než obvykle. Důvodem oživlého nástupiště byl začínající farní tábor pro děti z farností Břest a Žalkovice. Třem vedoucím bylo na týden svěřeno šestnáct ratolestí svých rodičů. Naší táborovou základnou se měla na týden stát velkolosinská fara na Šumpersku. I když se děti mezi sebou víceméně znaly, nebylo na škodu si hned ze začátku zahrát několik seznamovacích her, aby i vedoucí nepřišli zkrátka a zapamatovali si, jak své svěřence správně oslovovat. Program celého tábora se vedl v duchu soutěžení čtyř vyrovnaných družstev, z nichž každé si ze začátku týdne vytvořilo svůj název, logo a pokřik. Počátkem úterka jsem se vrhli do různých soutěžních disciplín. Poměrně hodně oblíbenými se staly různé běhací hry, při nichž se děti náležitě vyřádily, nicméně ani za mák neunavily. Myslím, že spolu s ostatními vedoucími mohu tvrdit, že hry jako šátky či latrína budou mezi dětmi ještě na dlouhou dobu kultovním pojmem. V úterý za námi rovněž dorazil i náš otec Jiří Putala. Děti jeho přítomnost při právě probíhajícím fotbalovém turnaji povzbudila, a když si pak s námi otec šel 9

10 zahrát vybíjenou, o jeho účast v tom či onom družstvu byl značný zájem. Odpoledne jsme s o. Jiřím navštívili losinské lázně, a když nadešla noc, stal se náš duchovní otec nepostradatelnou součástí stezky odvahy. Následující dny jsme společně navštívili losinskou ruční papírnu, uspořádali olympiádu, podnikli pěší túru na rozhlednu Háj a k poutnímu místu U Kostelíčka. Den před odjezdem jsme se také zastavili na zámku ve Velkých Losinách. Večer jsme pak nechali rozhořet táborák a přistoupilo se k vyhlášení výsledků celotýdenní táborové soutěže. V sobotu na nás čekal už jen úklid a cesta nazpátek domů. Myslím, že nejen děti, ale i my dospělí, jsme ve Velkých Losinách prožili jeden krásný letní týden. Dovolím si tu poděkovat všem, kteří se jakkoli zasloužili o to, aby celý pobyt na losinské faře proběhl v poklidu a pohodě. S Boží pomocí se příští rok může uskutečnit další podobný farní tábor, zase třeba na jiném fajn místě. Jana Rozsypálková IX. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD V SRPNU 2009 letos na duchovní podporu Sv. otce Benedikta XVI. Motto pouti: "RADOST PRO VŠECHEN LID" (Lukáš 2,10) Proč chodíme na pěší poutě? Především na znamení pokání, další důvod je vděčnost Pánu Bohu a třetím důvodem pouti je prosba. Už 9.rokem vychází poutníci ze 4 hlavních a 4 vedlejších světových stran Hvězdicová pout, aby se sešli na posvátném Velehradě. Severní proud olomoucký v počtu 18 poutníků, vyšel ve středu přes Tovačov do Kojetína. Ve čtvrtek (21) z Kojetína přes Zdounky, Kamínka do Cetechovic. V pátek (23) z Cetechovic přes Staré Hutě na horu sv. Klimenta, kde se sešly a spojily skoro všechny proudy kolem 13 hodiny a po krátké promluvě jsme ve dvou proudech putovali do Boršic a Buchlovic. V sobotu na poslední etapě na Velehrad bylo pěších poutníků už 430 a v dopoledních hodinách jsme před Velehradem na kolenou děkovali hlavně Pánu Bohu, že jsme mohli putovat a že jsme došli. Na Velehrad hlavní město Evropy jsme přišli před polednem a ve 12 hod. nás při mši svaté bylo přes šest set. Duchovní téma IX. pouti bylo sedmero svátostí. Někteří z poutníků byli zapojeni do úkolů - přenášek na toto téma, po kterém následovala půl hodina ticha 10

11 rozjímání při pochodu ideální příležitost přemýšlet o sobě, o blízkých a o Bohu. Putování bylo obohaceno i o mše svaté, písně a všechny možné modlitby. Převoz zavazadel jsme měli zajištěn, tak jsme putovali jen s batůžkem. Občerstvení jsme měli z vlastních zásob, až na Buchlovice, kde jsme měli raut večer i ráno. Z Břestu šly dvě farnice už z Olomouce. Jedna z nich šla pěší pouť na Velehrad už třetí a stala se tak členkou poutního bratrstva a dostala větší kříž. Já se k severnímu proudu přidala až v Kojetíně. Mojí motivací na pěší pouť bylo zlepšení zdravotního stavu a opravdové předsevzetí vykonat touto formou oběť na úmysly, které mi život přichystal. Znám už dlouho P. Dundu a P. Peňáze hlavní organizátory pouti, tak jsem o pouti věděla již několik let. Jelikož jsem doposud žádnou pouť nevykonala, přečetla jsem si brožurku POJĎTE S NÁMI (www.fatym.com), abych věděla do čeho jdu. Teorie je jedna věc a praxe druhá. Člověk si myslí, že si sáhl na dno svých sil, ale nakonec zjistí, že nekončí tam, kde si myslel. Všechny oběti, bolesti, puchýře, nepohodlí během pouti je třeba obětovat Bohu na úmysl, který si člověk dal, nakonec vše přebolí a zahojí se. Avšak duchovní zážitek, o který se člověk obohatí a milosti, které od Boha získá, mají trvalejší hodnotu. Díky Bohu za světlo víry, za dobré počasí, všechny organizátory a dobrodince, kteří mám pomáhali a dá-li Pán Bůh, tak se 18.srpna 2010 sejdeme v Olomouci na X. pouti, která má téma desatero Božích přikázání. Pojďte s námi. -MBFarní webové stránky Letos v létě byly spuštěny společné webové stránky farností Chropyně, Břest, Kyselovice a Žalkovice. Můžete zde najít aktuální pořad bohoslužeb a ohlášky, fotografie a zprávy z farních setkání a akci a také odkazy a kontakty. Adresa je: Připravuje se: Od 1. ledna patří mezi farnosti spravované z Chropyně také Kyselovice. Mše sv. s nedělní platností bývala v Kyselovicích během prázdnin v sobotu večer. Od 1. září budou vypomáhat kněží od sv. Mořice v Kroměříži při nedělních bohoslužbách v Chropyni a v Kyselovicích. Nedělní mše sv. v našich farnostech budou od 1. září takto: 7:30 Chropyně a Kyselovice, 9:00 Břest a 10:30 Žalkovice. P. Jiří Sobota 5. září: Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání v Kroměříži viz Děkanátní list Neděle 6. září: Hody u sv. Jiljí v Chropyni 9:00 Hodová mše sv. s poděkováním za úrodu 13:30 15:00 otevřený kostel 15:00 Odpolední pobožnost s novokněžským požehnáním P. Miroslava Jáněte, kaplana v Přerově 16:00 Odpolední posezení na farní zahradě. Všichni jste srdečně zváni! 11

12 Sobota 12. září: Sportovní den mládeže děkanátu v Břestě. Dopoledne bude turnaj v malém fotbale, odpoledne se bude hrát volejbal. V 17 hodin bude v kostele v Břestě mše sv. a závěr sportovního dne bude na moštárně. Podrobnosti viz plakát, případně Neděle 13. září: Poděkování za úrodu v Břestě při mši sv. v 9:00 hodin září: Návštěva sv. Otce Benedikta XVI. v ČR Autobus na bohoslužbu se sv. otcem do Brna (tj. v neděli 27. září) je naplněn. Odjezd: Břest 5:30 od OÚ, Kyselovice 5:40 od kostela, Chropyně 5:45 od kostela. Mše sv. začne v 10:00 na letišti v Brně Tuřanech. Návrat odpoledne do 17 hodin. Cena 150 Kč. Do Brna se ještě můžete přihlásit, pokud budete cestovat po vlastní ose. Je také možné se přihlásit na setkání do Staré Boleslavi, určené především mládeži, na které pojede z našeho děkanátu autobus. Odjezd bude v neděli 27. září kolem poledne, tak aby účastníci přijeli už na večerní program. Pouť bude doprovázet P. Petr Utíkal z Kvasic a P. Václav Fojtík kaplan u sv. Mořice v Kroměříži. Mše sv. bude ve Staré Boleslavi v 9:45 hodin. Informace k programu ve Staré Boleslavi a možnost přihlášení je na Více též nebo V neděli 27. září nebudou v našich farnostech bohoslužby. Otec arcibiskup dává pro tento den věřícím, kteří nemají možnost účasti, dispens od nedělní bohoslužby. Většina kněží tento den pojede spolu s věřícími na setkání do Brna. V sobotu večer, bude v Praze setkání sv. Otce s kněžími a zasvěcenými osobami, proto ve většině farností nebudou bohoslužby ani v sobotu večer. Bohoslužby místo neděle budou v sobotu dopoledne: Chropyně a Kyselovice v 7:30 hodin, Břest a Žalkovice 9:00 hodin. Bohoslužby v pondělí o svátku sv. Václava: Chropyně a Kyselovice v 7:30 hodin, Břest 9:00 hodin a Žalkovice 18:30 hodin. P. Jiří Sobota 3. října Pěší pouť z Břestu na sv. Hostýn (za nepříznivého počasí sobota 10. října) Neděle 4. října: Hody u sv. Andělů Strážných v Kyselovicích. Neděle 4. října: Odpoledne Růžencová pobožnost v Chropyni Neděle 18. Října: beseda s manželi Chrásteckými o jejich ročním dobrovolnickém pracovním pobytu v Indii (fara Chropyně) Poutní zájezd k P. Marii Pomocné do Zlatých hor a do Velkých Losin plánujeme na druhou polovinu října, termín bude upřesněn (pořádá farnost Břest). Neděle 22. listopadu: Afghánistán očima vojenského kaplana. Beseda s kapitánem P. Jaroslavem Kníchalem o jeho misi v Afghánistánu (fara Chropyně) Vydala: Duchovní správa ŘKF Chropyně, Břest, Kyselovice a Žalkovice. Komenského 31 CHROPYNĚ. Tel , Neprošlo jazykovou úpravou. 12

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Farníček advent 2009 občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Ejhle, Hospodin přijde... Přeji všem Boţí poţehnání a pokoj do doby adventní, která pomalu začíná. Advent bývá pro mnohé

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY Dne 22. září uspořádala Charita Nový Hrozenkov pouť pro seniory, tentokrát do méně navštěvovaného, ale velmi pěkného mariánského

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Turistický prázdninový tábor 2013

Turistický prázdninový tábor 2013 Turistický prázdninový tábor 2013 Kdo a kde pořádá? Turistický oddíl v Krušných horách v Mariánské u Jáchymova 2) Kdo zodpovídá? Mgr. Karel Sláma vedoucí tohoto oddílu. 3) Komu je určen a kdy se koná?

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více