občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice"

Transkript

1 Farníček před i pohodový 2009 občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Úvodník: Jsem rád, že v letošním roce vychází už podruhé farní časopis Farníček. Toto číslo je prázdninové, což se odráží jednak v množství příspěvků, kterých je víc než obvykle a také v jejich zaměření nezasvěcený čtenář by mohl myslet, že jde o občasník turistického oddílu. Součástí tohoto čísla je i Děkanátní list, který připravila farnost sv. Mořice v Kroměříži a v kterém chci upozornit na pozvání k děkanátní pouti v Kroměříži u sv. Mořice. Prosím, udělejte si čas alespoň na mši sv. v 18 hodin s o. arcibiskupem. Je to vyjádření naší snahy o obnovu společnosti a církve, která začíná v rodinách a kterou mohou velmi podpořit dobří duchovní. V měsíci září také navštíví naši vlast nástupce apoštola Petra. Je to mimořádná událost i přesto, že jsme snad trochu navykli na návštěvy papeže, jako na něco běžného (Jan Pavel II. navštívil naši zemi celkem 3x). V měsíci červnu jsme vstoupili do roku kněží, který vyhlásil sv. Otec. Jsme pozváni k modlitbám za kněze a také máme možnost získat v tomto roce odpustky. V srpnu si pak církev připomněla 150 let od úmrtí Jana Maria Vianneye patrona roku kněží. J. M. Vianney už za svého života ulehčil mnoha věřícím a i nyní se v nebi přimlouvá zvláště za všechny životem ztrápené. Alespoň něco málo o jeho životě se dozvíte uvnitř tohoto čísla. Zbývá poděkovat redakční radě a všem, kteří přispěli písemně, fotografií, nebo i jinak. Těším se také, že v adventu vyjde ještě jedno (předvánoční) číslo. P. Jiří Putala Výuka náboženství v našich farnostech ve školním roce Žalkovice: Pondělí 15:00 15:45 hodin. Vyučuje P. Jiří Putala Břest: Ročník středa 12:30 13:15 hodin. Vyučuje pí Marie Hyánková Ročník středa 13:30 14:15 hodin. Vyučuje pí Marie Hyánková II. stupeň čtvrtek 15:10 15:55 hodin. Vyučuje P. Jiří Putala Výuka v Chropyni bude ještě upřesněna, pravděpodobně bude stejně jako vloni I. stupeň na ZŠ Fučíkova ve čtvrtek od 12:00 hodin II. stupeň na faře ve čtvrtek od 13:30 hodin. Výuka náboženství začne v týdnu od 14. září

2 Rok kněží Svatý otec Benedikt XVI. se rozhodl vyhlásit zvláštní Rok kněží u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře z Arsu Jana Marie Vianneye. Během Roku kněží, který byl zahájen 19. června 2009 a zakončen bude 19. června 2010, se bude udělovat dar zvláštních odpustků podle zveřejněného Dekretu Apoštolské penitenciárie. Všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, zúčastní se mše svaté, obětují za kněze své modlitby a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, budou uděleny plnomocné odpustky, pokud jsou v milosti posvěcující, tedy přistupují ke svátosti smíření a pomodlili se na úmysl Svatého otce a to: v den zahájení a zakončení Roku kněží tj. 19. června, dále pak každý čtvrtek v měsíci, před prvním pátkem. Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou vycházet z domova (s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné) budou rovněž uděleny plnomocné odpustky v jejich vlastním domě nebo tam, kde kvůli okolnostem budou, ve výše uvedených dnech, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu apoštolů. Kdo byl Jan Maria Vianney? Jan Maria Vianney se narodil 8. května 1786 v rolnické rodině severozápadně od Lyonu v obci Dardilly. Dětství neměl lehké, musel mnoho pracovat a do školy začal chodit až v 17 letech. Na zvládnutí školní látky však už bylo pro něho pozdě. Ujal se ho tedy kněz Balley z lyonského předměstí. Vážil si Janovy neobyčejné zbožnosti. Všiml si ho již dávno, když se Jan při pasení dobytka modlíval u mariánské sošky. Pater Balley jej připravil na studia a Janovi se na druhý pokus a po horlivých přímluvách patera Balleye podařilo dostat do semináře v Lyonu. Studoval velmi špatně, závěrečné zkoušky mu dokonce dovolili skládat ve francouzštině místo běžné latiny. Ale svou zbožností a také přímluvou generálního vikáře se dočkal 9. srpna r vysvěcení na kněze. Farář Balley ho přijal jako kaplana v Ecully a dál ho vedl v odříkavém a ctnostném způsobu života. Jan začal záhy vynikat jako zpovědník. Po Balleyově smrti Jan jen velmi těžce vycházel s novým farářem, proto ho církevní představení poslali do vesnice Ars, která ležela 30 km severně od Lyonu a měla cca 230 obyvatel. V Ars Jan zůstal až do své smrti. Jeho začátky nebyly snadné. Vesnice byla známá svou bezbožností, Jan neoplýval velkou výřečností, jeho vystupování bylo velmi prosté a kázání neumělá. O to víc se arský farář modlil, postil a výsledky se začaly ukazovat. Lidí v kostele přibývalo, u zpovědnice se začaly tvořit fronty, pod kazatelnou se tísnily zástupy. Nakonec sedával až 16 hodin denně ve zpovědnici a bojoval o záchranu lidských duší. K tomuto boji jej Bůh vybavil citlivostí a schopností vidět do lidského nitra. Přes velikou oblíbenost a náročnou práci žil farář arský velmi skromně. Většinu toho, co dostal, rozdal potřebným. Dodnes je možné si v Ars prohlédnout jeho světnici, která je skutečně velice prostě a chudě zařízená. Jan Maria Vianney zemřel 2

3 ve věku 73 let. V roce 1925 byl papežem Piem XI. svatořečen a v roce 1929 prohlášen patronem všech farářů. Jeho osobnost byla umělecky ztvárněna v románu "Pod sluncem Satanovým" francouzským spisovatelem Georgesem Bernanosem. Odkazy: Oficiální stránky poutního místa v Ars: Kázání faráře arského na webu Úkon lásky. Miluji Tě, můj Bože, a toužím Tě milovat až do posledního dechu svého života. Miluji Tě, Bože nekonečně vlídný. Raději chci zemřít láskou k Tobě než žít jen okamžik bez lásky k Tobě. Miluji Tě, Pane, a prosím Tě o jedinou milost, abych Tě směl milovat věčně. Miluji Tě, můj Bože, toužím po nebi, jen mít to štěstí, milovat Tě dokonale. Můj Bože, když nemůže můj jazyk nepřetržitě říkat Miluji Tě, chci, aby Ti to opakovalo srdce při každém svém tepu. Miluji Tě, můj božský Spasiteli, protože jsi byl pro mě ukřižován a držíš mě zde dole ukřižovaného spolu s Tebou. Můj Bože, uděl mi milost zemřít láskou k Tobě a s vědomím, že Tě miluji. sv. Jan Maria Vianney KŘTINSKÁ POUŤ Po mnoha letech šlo pouť do Křtin 12 poutníků už z Břestu pěšky. Někteří nad naším plánem nevěřícně kroutili hlavou a považovali nás tak trochu za blázny. Ale to sami netušili, o jak krásný zážitek, atmosféru, odpočinek na duši, procházku krásnou přírodou, poli a vesnicemi přišli! A starost, že to bude fyzicky náročné, byla zcela zbytečná putovat kusem naší krásné rovinaté Hané je spíše příjemnou vycházkou. Náš zážitek byl tímto ještě více umocněn a cesta ulehčena příjemným počasím nezmokli jsme, po celou dobu pofukoval příjemný, jemný větřík. Pouť začínala ve čtvrtek v 7.00 hod. v Břestě u sochy P. Marie Lurdské krátkou modlitbou. Trasa: 1. den: Břest Chropyně Kojetín Medovice - Němčice nad Hanou Víceměřice Dřevnovice Chvalkovice - Ivanovice na Hané (mše svatá) 2. den: Ivanovice na Hané Topolany Vyškov (kostel) - Kašperský Dvůr Drnovice Luleč (od nádraží 77 poutníků) Račice (mše svatá) (Pístovice) 3. den: Račice Bukovina Bukovina Křtiny P. Peňáz nás vítal u Křtin svým heslem: Klobouk a hůl, chleba a sůl. Kolem oltáře nás pak přešlo 247. Mše, jako již tradičně byla obětována za farníky z Břestu a poděkovali jsme Panně Marii za její ochranu. Po odpolední křížové cestě 3

4 následovalo rozloučení v kapli sv. Anny. Loučil se s námi tradičně svým úsměvem, elánem, milými slovy P. Prnka spolu s P. Peňázem. V neděli ráno po mši svaté v 8.30 hod. jsme v počtu 67 poutníků vycházeli ze Křtin. Na zpáteční cestě se nám však přihodila jedna nemilá zkušenost. Do doprovodného, odstaveného vozidla se dostal zloděj. Po počátečním zděšení jsme zjistili, že se naštěstí neztratilo tolik, jak to původně vypadalo. Některá zavazadla se našla v lese celá rozházená. Ztratila se kytara, menší hotovost, MP3 přehrávač a nějaké drobnosti. Naštěstí se však nikomu nic nestalo a to je nejdůležitější. Na odcizené věci jsme se složili a alespoň tak nahradili poškozeným škodu. V Račicích jsme poobědvali a vlakem z Lulče jsme jeli domů. V příštím roce půjdeme z Břestu znovu pěšky. Jak říká další moudré heslo P. Peňáze: Nebudeme-li prošlapávat cesty, zarostou a ti, co přijdou po nás, nebudou vědět, kudy dál. -MLPRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V BŘESTĚ Neděle 17. května 2009 byla v naší farnosti velmi slavnostní. Po dvou letech 10 dětí přistoupilo poprvé k Božímu stolu - k 1. svátému přijímání. Této slavnosti předcházelo několik měsíců příprav společná přípravná setkání rodičů s dětmi a panem farářem po středeční mši svaté, výuka náboženství zaměřená na přípravu na svátost smíření a oltářní, speciální úkol pro děti na každý týden (modlitba růžence, pomoc rodičům, četba z písma svatého apod.), soutěž pro děti v docházce na mše svaté. Samotný obřad byl velmi slavnostní, zpestřen zpěvem souboru Schola a doprovodem dechové hudby Hanačka. Odpoledne bylo společné posezení dětí a rodičů na faře a táborák. -MLPrvní sv. přijímání v Kyselovicích K 1. sv. přijímání přistoupili 7. června 2009 v Kyselovicích šest dětí. Většina dětí se připravovala v rámci hodin náboženství ve škole v Břestě, Martin navštěvoval náboženství v Chropyni a Hynek na CZŠ v Kroměříži. Mimoto však stíhal i náboženství v Žalkovicích! Katka nejprve navštěvovala náboženství v Břestě, po změně školy pak na CZŠ v Kroměříži. Společné opakování před přijímáním bývalo v kostele v Kyselovicích. P. Jiří 4

5 První svaté přijímání a farní odpoledne v Chropyni V neděli 21.června 2009 přistoupilo poprvé ke stolu Páně pět dětí z Chropyně na což se dlouho připravovali v náboženství s katechetkou paní Jurečkovou a s panem farářem po čtvrteční mši svaté. Děti dostávaly na každý týden nějaký úkol a za přítomnost na mši sv. dostávali kuličky, ze kterých si každý z nich tvořil hrozen vína. Slavnostní mše byla zpestřena zpěvem Soboru Schola. Po mši svaté se rodiny dětí sešly na faře, kde společně posnídali a pobesedovali. Odpoledne jsme se v hojném počtu sešli na farní zahradě při farním odpoledni, které bylo připraveno především pro rodiny prvokomunikantů, pro tříkrálové koledníky, Scholu a vůbec pro všechny farníky. Jana, Sylvie a Dáša děti zabavily hrami. O hudební doprovod se postaral pan farář, pan Polešák, Sylvie a ostatní dle možností zpívali ze zpěvníčků i bez. Počasí bylo velmi dobré a farní odpoledne se nám vydařilo. -MBZa svatým Jakubem s mušlí na batohu Ježíši, ty jsi Cesta, s tebou mi nic nechybí. Letos v červnu jsem měl možnost zúčastnit se spolu s ostatními studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži pěší pouti do španělského Santiaga de Compostella. Jednalo se již o druhou pouť pořádanou po čtyřech letech zmíněným gymnáziem. Do Santiaga se sbíhá mnoho poutních cest a my jsme zvolili tu nejznámější - Camino Frances neboli Francouzskou trasu. Naše pouť započala v malém městě Ponferrada a od Santiaga nás dělilo 200 kilometrů, které jsme museli pokořit během 7 dní. Zde jsme obdrželi průkaz poutníka - tzv. Credencial del Peregrino, jehož řádky se v průběhu cesty zaplňovaly razítky z farních a obecních úřadů, poutnických ubytoven i restaurací. Každý den jsme ušli kolem 30 kilometrů, ale délka trasy závisela na ubytování, které bylo obtížné sjednat, a proto jsme směřovali do měst. Jen jednu noc jsme byli odkázáni strávit pod širákem, avšak správný poutník má ochotně přijmout všechna úskalí, jež ho potkají. Některé dny byly opravdu náročné: sužovala nás tropická vedra (až 35 C), 5

6 bloudění mezi dobytkem a kličkování mezi jejich výkaly, zdolávali jsme nepříznivý terén. Rovněž jsme se museli přizpůsobit španělskému životnímu stylu - hlavně otvírací době v obchodech. Španělé rádi odpočívají a dodržují dlouhou siestu. Nezapomenutelným se pro nás stalo setkání s německým knězem Donem Caminem, jenž pro nás uspořádal piknik a zajistil nám přístřeší k přenocování. Vstup do Santiaga jsme pojali slavnostně za zpěvu národních lidových písní a hosanovek. Prožil jsem nepopsatelný pocit duchovního naplnění a domů si dovezl moře zážitků. Ctitelům svatého Jakuba, kteří si rezervují pár dní dovolené, ušetří nějakou tu korunu a mají alespoň trochu fyzičku, tuto pouť vřele doporučuji. Hola! Váš bratr poutník Antonín Výlet do ZOO a pálení školy Za slunného sobotního rána dne se 26 dětí z našich farností spolu s doprovodem 10 dospělých vydali na výlet do ZOO na Svatém Kopečku. Jako správní cestovatelé jsme zabloudili už na vlakovém nádraží v Olomouci. Městskou hromadnou dopravou jsme dojeli až na Svatý Kopeček. Tady jsme navštívili krásnou baziliku, zazpívali: já tě chválím Pane můj a šli jsme do vytoužené ZOO. V rozsáhlé zahradě jsme viděli žirafy, medvědy, rybičky a jiná zvířátka. Děti si vlezly do výběhu za kozami. Některé zvířátka byla venku, jiná zalezlá. Největší úspěch u dětí sklidily prolézačky, houpačky a zejména lanové centrum, kde se vyřádily a mnohým se líbilo více než celá ZOO. Na závěr jsme koupili domů malé dárečky, snědli svačinky a jeli domů. Na faře už nám hodné maminky nachystaly výbornou večeři a napečené cukroví. Na závěr celého krásného dne jsme zapálili školu a přivítali dva měsíce prázdnin. -ŠOII. společná pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad Letošní II.společné pouti po poutní stezce ze Svatého Hostýna na Velehrad, která se konala ve dnech se z našich farností zúčastnilo 7 poutníků. Na startu bylo 110 poutníků ve věkovém rozmezí 9 77 roků, cestou někteří přibývali i ubývali. Na Velehrad nás došlo 102 a nás 7 bylo mezi nimi. Celá trasa má 59 km. 6

7 Trasa: 1. den: Svatý Hostýn (mše svatá) Rusava Ondřejovsko Lukoveček Fryšták Zlín (Štípa) 2. den: Zlín (Štípa) (mše svatá) Malenovice Svatá Voda Oldřichovice (kostel sv. Zdislavymodlitba) Napajedla (hrob Aničky Zelíkové) (mše svatá) 3. den: Napajedla Spytihněv Baťův kanál Huštěnovice (kostel-výklad) Sušice Jalubí (kostel-modlitba) Modrá Velehrad (mše svatá) Koncert lidí dobré vůle Každý poutník, který dojde pěšky ze Svatého Hostýna na posvátný Velehrad dostane pamětní list. Převoz zavazadel zajišťoval pan Jan Miklas - majitele CK Miklas-tour z Prostějova, který pro nás 2.den večer připravil besedu o poutích do Compostelly. Občerstvení během cesty pro nás připravili: Matice svatohostýnská, ochotní farníci, řeholní sestry, Katolický týdeník Pán Bůh zaplať všem dobrodincům. Jak jsem při rozhovorech s různými poutníky zjistila, některé farnosti si dělají poutě po této poutní stezce po částech např. 1x za měsíc si ujdou 15 km. Také mě zaujal jeden pán, který říkal: Loni jsem šel s Vámi a musel jsem to ze zdravotních důvodů vzdát, tak jsem to dva dny před Štědrým dnem došel sám. Každá pouť je jiná, tady se nejde v jednom průvodu celou dobu, ale úseky mezi jednotlivými panely si jde každý dle svých sil, tvoří se různé skupinky na zpěv, modlitby i popovídání, což vše obohatí o duchovní prožitek i nezapomenutelné zážitky. Myslím, že myšlenka vybudování poutní stezky byla skutečně dobrá. Na každém panelu je citát z Bible, informace o významných lidech a o místě, kde se nachází, citlivě vybrané duchovní i světské písně. Oproti loňsku jsme se letos více zapojovali do společného dění a náš pan farář Jiří Putala patřil k velkým oporám zpěváků, kteří se snažili zazpívat všechny sloky písniček. Osobní prožitky nelze přesně vyjádřit slovy, takže to příště zkuste s námi. -HHArcha v Rajnochovicích Archa je křesťanské táborové středisko, ležící přibližně 16 km východně od Hostýna. Tento pozemek vlastní církev. Jsou zde postaveny dvě kaple s Nejsvětější Svátostí. Během prázdnin probíhají 4. turnusy, ve kterých jsou pravidelně mše sv. a modlitby. Pro mne je nejlepší ministrantský turnus (letos ). Je tady dobrá společnost a časté mše, při kterých můžu být v normálním oblečení a nemusím si dělat hlavu s tím, co na sebe. 7

8 Člověk je tu neustále ve výborné kondici. To zajišťují takzvané kondiční cvičení a ranní koupele v tůňce. Dlouhé běhání do kopce otestuje fyzickou i duševní sílu člověka. Denní program je neocenitelný. Je plný sportu a úkolů. Dvakrát za celý tábor se jde na dlouhou tůru např. na sv. Hostýn. Vedoucí jsou zde velmi hodní a táborníci tvoří dokonalou společnost. V ostatních třech turnusech jsou už i holky, takže je tábor rozdělen. Programy dnů jsou však stejné nebo se liší jen detailně např. mše sv. Na Arše se mi hodně líbí a doporučuji tento tábor, neboť je to zde moc pěkné a společnost je velmi příjemná a ohleduplná. Už se těším až příští rok, zase pojedu! Sakurové Květoslav Hlobil, Žalkovice Humanitární sbírka Ve dnech od 16. do 18. července 2009 proběhla v naší farnosti humanitární sbírka na pomoc lidem postiženým povodněmi. Sbírka byla zaměřena na čistící a prací prostředky, oblečení, deky, spací pytle atd. Nejvíce lidé přinášeli oblečení, v menším množství pak léky, hygienické potřeby, a prací prostředky. Celková hmotnost darovaných věcí činila cca 3 tuny. Všem dárcům upřímně děkujeme. Další humanitární sbírka bude na podzim. Datum konání bude upřesněno. Pavel Rozsypálek Farníci na kolech 2009 Třeboňsko a Novohradské hory Třeboňsko je po celé Evropě známé svým rybničním hospodářstvím, které vtisklo této části jihočeské krajiny charakteristický ráz. Skupina 19 farníků z našich farností začala svoje již VIII. putování v úterý ve 4.30 hod. na kolech na nádraží do Přerova. Rychlíkem Rožmberk jsme se přepravili do Jindřichova Hradce, kde jsme si prohlédli historické centrum města, zámek, rybník Vajgar a jiné pamětihodnosti. Odpoledne jsme už opět na kolech vyrazili na cestu do Třeboně, se zastávkou ve Stráži nad Nežárkou. V Třeboni jsme měli zajištěno ubytování v bývalém augustiánském klášteře při děkanském kostele Panny Marie Královny a Sv. Jiljí, který svým vznikem sahá až do roku Prohlídku celého komplexu kláštera i kostela s průvodcem jsme využili hned druhého dne našeho pobytu, jiní zase navštívili zámek. 8

9 Druhý den jsme se vydali po naučné cyklostezce Okolo Třeboně navštívili jsme Schwarzenberskou hrobku a objeli všechny významné rybníky včetně rybníka Svět, Opatovického a podívali jsme se i na největší rybník u nás Rožmberk. Třetí den jsme absolvovali cestu na zámek Hluboká nad Vltavou, navštívili jsme České Budějovice, někteří zdatnější z nás i Český Krumlov. Čtvrtý den jsme se rozdělili do několika skupinek, každý podle svých možností. Vyloženě pánská část si udělala výlet do Novohradských hor s výjezdem do rakouského městečka Litschau, druhá část smíšená si zaskočila do Rakouska se vyfotit a potom se v Chlumu u Třeboně rekreovala. Poslední skupinka zůstala v Třeboni a měla individuální program. Po celou dobu našeho putování jsme měli nádherné počasí, ale poslední den, kdy jsme se museli přesunout do Veselí nad Lužnicí, nám počasí nevyšlo, jeli jsme celou cestu v dešti (asi 25 km), ale všichni jsme to zvládli bez následků a ve jsme vystoupili v Kojetíně z rychlíku plni dojmů a nezapomenutelných zážitků. Tyto akce děláme proto, aby nás nejen tělesně, ale i duševně a duchovně udržovaly v kondici. Jakákoli návštěva kostela či historického areálu, rybníka nebo technického díla dodává člověku určité obohacení v každém věku. Osobně se mi moc líbí, že s námi jezdí hodně mladých a doufám, že už vytvořená tradice nevymizí s technickým pokrokem. Mgr. Květoslav Machalík Farní tábor ve Velkých Losinách Přehoupl se konec července, prázdniny se dostaly do své druhé poloviny a na vlakové zastávce v Břestě bylo v neděli odpoledne rušněji než obvykle. Důvodem oživlého nástupiště byl začínající farní tábor pro děti z farností Břest a Žalkovice. Třem vedoucím bylo na týden svěřeno šestnáct ratolestí svých rodičů. Naší táborovou základnou se měla na týden stát velkolosinská fara na Šumpersku. I když se děti mezi sebou víceméně znaly, nebylo na škodu si hned ze začátku zahrát několik seznamovacích her, aby i vedoucí nepřišli zkrátka a zapamatovali si, jak své svěřence správně oslovovat. Program celého tábora se vedl v duchu soutěžení čtyř vyrovnaných družstev, z nichž každé si ze začátku týdne vytvořilo svůj název, logo a pokřik. Počátkem úterka jsem se vrhli do různých soutěžních disciplín. Poměrně hodně oblíbenými se staly různé běhací hry, při nichž se děti náležitě vyřádily, nicméně ani za mák neunavily. Myslím, že spolu s ostatními vedoucími mohu tvrdit, že hry jako šátky či latrína budou mezi dětmi ještě na dlouhou dobu kultovním pojmem. V úterý za námi rovněž dorazil i náš otec Jiří Putala. Děti jeho přítomnost při právě probíhajícím fotbalovém turnaji povzbudila, a když si pak s námi otec šel 9

10 zahrát vybíjenou, o jeho účast v tom či onom družstvu byl značný zájem. Odpoledne jsme s o. Jiřím navštívili losinské lázně, a když nadešla noc, stal se náš duchovní otec nepostradatelnou součástí stezky odvahy. Následující dny jsme společně navštívili losinskou ruční papírnu, uspořádali olympiádu, podnikli pěší túru na rozhlednu Háj a k poutnímu místu U Kostelíčka. Den před odjezdem jsme se také zastavili na zámku ve Velkých Losinách. Večer jsme pak nechali rozhořet táborák a přistoupilo se k vyhlášení výsledků celotýdenní táborové soutěže. V sobotu na nás čekal už jen úklid a cesta nazpátek domů. Myslím, že nejen děti, ale i my dospělí, jsme ve Velkých Losinách prožili jeden krásný letní týden. Dovolím si tu poděkovat všem, kteří se jakkoli zasloužili o to, aby celý pobyt na losinské faře proběhl v poklidu a pohodě. S Boží pomocí se příští rok může uskutečnit další podobný farní tábor, zase třeba na jiném fajn místě. Jana Rozsypálková IX. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD V SRPNU 2009 letos na duchovní podporu Sv. otce Benedikta XVI. Motto pouti: "RADOST PRO VŠECHEN LID" (Lukáš 2,10) Proč chodíme na pěší poutě? Především na znamení pokání, další důvod je vděčnost Pánu Bohu a třetím důvodem pouti je prosba. Už 9.rokem vychází poutníci ze 4 hlavních a 4 vedlejších světových stran Hvězdicová pout, aby se sešli na posvátném Velehradě. Severní proud olomoucký v počtu 18 poutníků, vyšel ve středu přes Tovačov do Kojetína. Ve čtvrtek (21) z Kojetína přes Zdounky, Kamínka do Cetechovic. V pátek (23) z Cetechovic přes Staré Hutě na horu sv. Klimenta, kde se sešly a spojily skoro všechny proudy kolem 13 hodiny a po krátké promluvě jsme ve dvou proudech putovali do Boršic a Buchlovic. V sobotu na poslední etapě na Velehrad bylo pěších poutníků už 430 a v dopoledních hodinách jsme před Velehradem na kolenou děkovali hlavně Pánu Bohu, že jsme mohli putovat a že jsme došli. Na Velehrad hlavní město Evropy jsme přišli před polednem a ve 12 hod. nás při mši svaté bylo přes šest set. Duchovní téma IX. pouti bylo sedmero svátostí. Někteří z poutníků byli zapojeni do úkolů - přenášek na toto téma, po kterém následovala půl hodina ticha 10

11 rozjímání při pochodu ideální příležitost přemýšlet o sobě, o blízkých a o Bohu. Putování bylo obohaceno i o mše svaté, písně a všechny možné modlitby. Převoz zavazadel jsme měli zajištěn, tak jsme putovali jen s batůžkem. Občerstvení jsme měli z vlastních zásob, až na Buchlovice, kde jsme měli raut večer i ráno. Z Břestu šly dvě farnice už z Olomouce. Jedna z nich šla pěší pouť na Velehrad už třetí a stala se tak členkou poutního bratrstva a dostala větší kříž. Já se k severnímu proudu přidala až v Kojetíně. Mojí motivací na pěší pouť bylo zlepšení zdravotního stavu a opravdové předsevzetí vykonat touto formou oběť na úmysly, které mi život přichystal. Znám už dlouho P. Dundu a P. Peňáze hlavní organizátory pouti, tak jsem o pouti věděla již několik let. Jelikož jsem doposud žádnou pouť nevykonala, přečetla jsem si brožurku POJĎTE S NÁMI (www.fatym.com), abych věděla do čeho jdu. Teorie je jedna věc a praxe druhá. Člověk si myslí, že si sáhl na dno svých sil, ale nakonec zjistí, že nekončí tam, kde si myslel. Všechny oběti, bolesti, puchýře, nepohodlí během pouti je třeba obětovat Bohu na úmysl, který si člověk dal, nakonec vše přebolí a zahojí se. Avšak duchovní zážitek, o který se člověk obohatí a milosti, které od Boha získá, mají trvalejší hodnotu. Díky Bohu za světlo víry, za dobré počasí, všechny organizátory a dobrodince, kteří mám pomáhali a dá-li Pán Bůh, tak se 18.srpna 2010 sejdeme v Olomouci na X. pouti, která má téma desatero Božích přikázání. Pojďte s námi. -MBFarní webové stránky Letos v létě byly spuštěny společné webové stránky farností Chropyně, Břest, Kyselovice a Žalkovice. Můžete zde najít aktuální pořad bohoslužeb a ohlášky, fotografie a zprávy z farních setkání a akci a také odkazy a kontakty. Adresa je: Připravuje se: Od 1. ledna patří mezi farnosti spravované z Chropyně také Kyselovice. Mše sv. s nedělní platností bývala v Kyselovicích během prázdnin v sobotu večer. Od 1. září budou vypomáhat kněží od sv. Mořice v Kroměříži při nedělních bohoslužbách v Chropyni a v Kyselovicích. Nedělní mše sv. v našich farnostech budou od 1. září takto: 7:30 Chropyně a Kyselovice, 9:00 Břest a 10:30 Žalkovice. P. Jiří Sobota 5. září: Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání v Kroměříži viz Děkanátní list Neděle 6. září: Hody u sv. Jiljí v Chropyni 9:00 Hodová mše sv. s poděkováním za úrodu 13:30 15:00 otevřený kostel 15:00 Odpolední pobožnost s novokněžským požehnáním P. Miroslava Jáněte, kaplana v Přerově 16:00 Odpolední posezení na farní zahradě. Všichni jste srdečně zváni! 11

12 Sobota 12. září: Sportovní den mládeže děkanátu v Břestě. Dopoledne bude turnaj v malém fotbale, odpoledne se bude hrát volejbal. V 17 hodin bude v kostele v Břestě mše sv. a závěr sportovního dne bude na moštárně. Podrobnosti viz plakát, případně Neděle 13. září: Poděkování za úrodu v Břestě při mši sv. v 9:00 hodin září: Návštěva sv. Otce Benedikta XVI. v ČR Autobus na bohoslužbu se sv. otcem do Brna (tj. v neděli 27. září) je naplněn. Odjezd: Břest 5:30 od OÚ, Kyselovice 5:40 od kostela, Chropyně 5:45 od kostela. Mše sv. začne v 10:00 na letišti v Brně Tuřanech. Návrat odpoledne do 17 hodin. Cena 150 Kč. Do Brna se ještě můžete přihlásit, pokud budete cestovat po vlastní ose. Je také možné se přihlásit na setkání do Staré Boleslavi, určené především mládeži, na které pojede z našeho děkanátu autobus. Odjezd bude v neděli 27. září kolem poledne, tak aby účastníci přijeli už na večerní program. Pouť bude doprovázet P. Petr Utíkal z Kvasic a P. Václav Fojtík kaplan u sv. Mořice v Kroměříži. Mše sv. bude ve Staré Boleslavi v 9:45 hodin. Informace k programu ve Staré Boleslavi a možnost přihlášení je na Více též nebo V neděli 27. září nebudou v našich farnostech bohoslužby. Otec arcibiskup dává pro tento den věřícím, kteří nemají možnost účasti, dispens od nedělní bohoslužby. Většina kněží tento den pojede spolu s věřícími na setkání do Brna. V sobotu večer, bude v Praze setkání sv. Otce s kněžími a zasvěcenými osobami, proto ve většině farností nebudou bohoslužby ani v sobotu večer. Bohoslužby místo neděle budou v sobotu dopoledne: Chropyně a Kyselovice v 7:30 hodin, Břest a Žalkovice 9:00 hodin. Bohoslužby v pondělí o svátku sv. Václava: Chropyně a Kyselovice v 7:30 hodin, Břest 9:00 hodin a Žalkovice 18:30 hodin. P. Jiří Sobota 3. října Pěší pouť z Břestu na sv. Hostýn (za nepříznivého počasí sobota 10. října) Neděle 4. října: Hody u sv. Andělů Strážných v Kyselovicích. Neděle 4. října: Odpoledne Růžencová pobožnost v Chropyni Neděle 18. Října: beseda s manželi Chrásteckými o jejich ročním dobrovolnickém pracovním pobytu v Indii (fara Chropyně) Poutní zájezd k P. Marii Pomocné do Zlatých hor a do Velkých Losin plánujeme na druhou polovinu října, termín bude upřesněn (pořádá farnost Břest). Neděle 22. listopadu: Afghánistán očima vojenského kaplana. Beseda s kapitánem P. Jaroslavem Kníchalem o jeho misi v Afghánistánu (fara Chropyně) Vydala: Duchovní správa ŘKF Chropyně, Břest, Kyselovice a Žalkovice. Komenského 31 CHROPYNĚ. Tel , Neprošlo jazykovou úpravou. 12

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2013 Rok víry a jeho prožívání Možná mnohým z nás trochu uniklo, že jedním z posledních výraznějších kroků, které učinil minulý papež Benedikt XVI., bylo vyhlášení Roku

Více

2 únor březen 2006. Redakční sloupek Tak jsme si po dvou hektických

2 únor březen 2006. Redakční sloupek Tak jsme si po dvou hektických LASTURA 2 Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice únor březen 2006 Redakční sloupek Tak jsme si po dvou hektických termínovaných číslech vybrali trochu oddych

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme 7 8 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme (Výpisky z poutního deníku str. 8 9) Foto: DANIEL

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm. DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz zprávy CHARITY 4/2004 ZPRÁVY CHARITY 2 OBSAH Duchovní slovo str. 3

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Červenec-Srp Srpen 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu: Buď věčně chválen, veleben za vše, co

Více