občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice"

Transkript

1 Farníček před i pohodový 2009 občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Úvodník: Jsem rád, že v letošním roce vychází už podruhé farní časopis Farníček. Toto číslo je prázdninové, což se odráží jednak v množství příspěvků, kterých je víc než obvykle a také v jejich zaměření nezasvěcený čtenář by mohl myslet, že jde o občasník turistického oddílu. Součástí tohoto čísla je i Děkanátní list, který připravila farnost sv. Mořice v Kroměříži a v kterém chci upozornit na pozvání k děkanátní pouti v Kroměříži u sv. Mořice. Prosím, udělejte si čas alespoň na mši sv. v 18 hodin s o. arcibiskupem. Je to vyjádření naší snahy o obnovu společnosti a církve, která začíná v rodinách a kterou mohou velmi podpořit dobří duchovní. V měsíci září také navštíví naši vlast nástupce apoštola Petra. Je to mimořádná událost i přesto, že jsme snad trochu navykli na návštěvy papeže, jako na něco běžného (Jan Pavel II. navštívil naši zemi celkem 3x). V měsíci červnu jsme vstoupili do roku kněží, který vyhlásil sv. Otec. Jsme pozváni k modlitbám za kněze a také máme možnost získat v tomto roce odpustky. V srpnu si pak církev připomněla 150 let od úmrtí Jana Maria Vianneye patrona roku kněží. J. M. Vianney už za svého života ulehčil mnoha věřícím a i nyní se v nebi přimlouvá zvláště za všechny životem ztrápené. Alespoň něco málo o jeho životě se dozvíte uvnitř tohoto čísla. Zbývá poděkovat redakční radě a všem, kteří přispěli písemně, fotografií, nebo i jinak. Těším se také, že v adventu vyjde ještě jedno (předvánoční) číslo. P. Jiří Putala Výuka náboženství v našich farnostech ve školním roce Žalkovice: Pondělí 15:00 15:45 hodin. Vyučuje P. Jiří Putala Břest: Ročník středa 12:30 13:15 hodin. Vyučuje pí Marie Hyánková Ročník středa 13:30 14:15 hodin. Vyučuje pí Marie Hyánková II. stupeň čtvrtek 15:10 15:55 hodin. Vyučuje P. Jiří Putala Výuka v Chropyni bude ještě upřesněna, pravděpodobně bude stejně jako vloni I. stupeň na ZŠ Fučíkova ve čtvrtek od 12:00 hodin II. stupeň na faře ve čtvrtek od 13:30 hodin. Výuka náboženství začne v týdnu od 14. září

2 Rok kněží Svatý otec Benedikt XVI. se rozhodl vyhlásit zvláštní Rok kněží u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře z Arsu Jana Marie Vianneye. Během Roku kněží, který byl zahájen 19. června 2009 a zakončen bude 19. června 2010, se bude udělovat dar zvláštních odpustků podle zveřejněného Dekretu Apoštolské penitenciárie. Všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, zúčastní se mše svaté, obětují za kněze své modlitby a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, budou uděleny plnomocné odpustky, pokud jsou v milosti posvěcující, tedy přistupují ke svátosti smíření a pomodlili se na úmysl Svatého otce a to: v den zahájení a zakončení Roku kněží tj. 19. června, dále pak každý čtvrtek v měsíci, před prvním pátkem. Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou vycházet z domova (s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné) budou rovněž uděleny plnomocné odpustky v jejich vlastním domě nebo tam, kde kvůli okolnostem budou, ve výše uvedených dnech, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu apoštolů. Kdo byl Jan Maria Vianney? Jan Maria Vianney se narodil 8. května 1786 v rolnické rodině severozápadně od Lyonu v obci Dardilly. Dětství neměl lehké, musel mnoho pracovat a do školy začal chodit až v 17 letech. Na zvládnutí školní látky však už bylo pro něho pozdě. Ujal se ho tedy kněz Balley z lyonského předměstí. Vážil si Janovy neobyčejné zbožnosti. Všiml si ho již dávno, když se Jan při pasení dobytka modlíval u mariánské sošky. Pater Balley jej připravil na studia a Janovi se na druhý pokus a po horlivých přímluvách patera Balleye podařilo dostat do semináře v Lyonu. Studoval velmi špatně, závěrečné zkoušky mu dokonce dovolili skládat ve francouzštině místo běžné latiny. Ale svou zbožností a také přímluvou generálního vikáře se dočkal 9. srpna r vysvěcení na kněze. Farář Balley ho přijal jako kaplana v Ecully a dál ho vedl v odříkavém a ctnostném způsobu života. Jan začal záhy vynikat jako zpovědník. Po Balleyově smrti Jan jen velmi těžce vycházel s novým farářem, proto ho církevní představení poslali do vesnice Ars, která ležela 30 km severně od Lyonu a měla cca 230 obyvatel. V Ars Jan zůstal až do své smrti. Jeho začátky nebyly snadné. Vesnice byla známá svou bezbožností, Jan neoplýval velkou výřečností, jeho vystupování bylo velmi prosté a kázání neumělá. O to víc se arský farář modlil, postil a výsledky se začaly ukazovat. Lidí v kostele přibývalo, u zpovědnice se začaly tvořit fronty, pod kazatelnou se tísnily zástupy. Nakonec sedával až 16 hodin denně ve zpovědnici a bojoval o záchranu lidských duší. K tomuto boji jej Bůh vybavil citlivostí a schopností vidět do lidského nitra. Přes velikou oblíbenost a náročnou práci žil farář arský velmi skromně. Většinu toho, co dostal, rozdal potřebným. Dodnes je možné si v Ars prohlédnout jeho světnici, která je skutečně velice prostě a chudě zařízená. Jan Maria Vianney zemřel 2

3 ve věku 73 let. V roce 1925 byl papežem Piem XI. svatořečen a v roce 1929 prohlášen patronem všech farářů. Jeho osobnost byla umělecky ztvárněna v románu "Pod sluncem Satanovým" francouzským spisovatelem Georgesem Bernanosem. Odkazy: Oficiální stránky poutního místa v Ars: Kázání faráře arského na webu Úkon lásky. Miluji Tě, můj Bože, a toužím Tě milovat až do posledního dechu svého života. Miluji Tě, Bože nekonečně vlídný. Raději chci zemřít láskou k Tobě než žít jen okamžik bez lásky k Tobě. Miluji Tě, Pane, a prosím Tě o jedinou milost, abych Tě směl milovat věčně. Miluji Tě, můj Bože, toužím po nebi, jen mít to štěstí, milovat Tě dokonale. Můj Bože, když nemůže můj jazyk nepřetržitě říkat Miluji Tě, chci, aby Ti to opakovalo srdce při každém svém tepu. Miluji Tě, můj božský Spasiteli, protože jsi byl pro mě ukřižován a držíš mě zde dole ukřižovaného spolu s Tebou. Můj Bože, uděl mi milost zemřít láskou k Tobě a s vědomím, že Tě miluji. sv. Jan Maria Vianney KŘTINSKÁ POUŤ Po mnoha letech šlo pouť do Křtin 12 poutníků už z Břestu pěšky. Někteří nad naším plánem nevěřícně kroutili hlavou a považovali nás tak trochu za blázny. Ale to sami netušili, o jak krásný zážitek, atmosféru, odpočinek na duši, procházku krásnou přírodou, poli a vesnicemi přišli! A starost, že to bude fyzicky náročné, byla zcela zbytečná putovat kusem naší krásné rovinaté Hané je spíše příjemnou vycházkou. Náš zážitek byl tímto ještě více umocněn a cesta ulehčena příjemným počasím nezmokli jsme, po celou dobu pofukoval příjemný, jemný větřík. Pouť začínala ve čtvrtek v 7.00 hod. v Břestě u sochy P. Marie Lurdské krátkou modlitbou. Trasa: 1. den: Břest Chropyně Kojetín Medovice - Němčice nad Hanou Víceměřice Dřevnovice Chvalkovice - Ivanovice na Hané (mše svatá) 2. den: Ivanovice na Hané Topolany Vyškov (kostel) - Kašperský Dvůr Drnovice Luleč (od nádraží 77 poutníků) Račice (mše svatá) (Pístovice) 3. den: Račice Bukovina Bukovina Křtiny P. Peňáz nás vítal u Křtin svým heslem: Klobouk a hůl, chleba a sůl. Kolem oltáře nás pak přešlo 247. Mše, jako již tradičně byla obětována za farníky z Břestu a poděkovali jsme Panně Marii za její ochranu. Po odpolední křížové cestě 3

4 následovalo rozloučení v kapli sv. Anny. Loučil se s námi tradičně svým úsměvem, elánem, milými slovy P. Prnka spolu s P. Peňázem. V neděli ráno po mši svaté v 8.30 hod. jsme v počtu 67 poutníků vycházeli ze Křtin. Na zpáteční cestě se nám však přihodila jedna nemilá zkušenost. Do doprovodného, odstaveného vozidla se dostal zloděj. Po počátečním zděšení jsme zjistili, že se naštěstí neztratilo tolik, jak to původně vypadalo. Některá zavazadla se našla v lese celá rozházená. Ztratila se kytara, menší hotovost, MP3 přehrávač a nějaké drobnosti. Naštěstí se však nikomu nic nestalo a to je nejdůležitější. Na odcizené věci jsme se složili a alespoň tak nahradili poškozeným škodu. V Račicích jsme poobědvali a vlakem z Lulče jsme jeli domů. V příštím roce půjdeme z Břestu znovu pěšky. Jak říká další moudré heslo P. Peňáze: Nebudeme-li prošlapávat cesty, zarostou a ti, co přijdou po nás, nebudou vědět, kudy dál. -MLPRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V BŘESTĚ Neděle 17. května 2009 byla v naší farnosti velmi slavnostní. Po dvou letech 10 dětí přistoupilo poprvé k Božímu stolu - k 1. svátému přijímání. Této slavnosti předcházelo několik měsíců příprav společná přípravná setkání rodičů s dětmi a panem farářem po středeční mši svaté, výuka náboženství zaměřená na přípravu na svátost smíření a oltářní, speciální úkol pro děti na každý týden (modlitba růžence, pomoc rodičům, četba z písma svatého apod.), soutěž pro děti v docházce na mše svaté. Samotný obřad byl velmi slavnostní, zpestřen zpěvem souboru Schola a doprovodem dechové hudby Hanačka. Odpoledne bylo společné posezení dětí a rodičů na faře a táborák. -MLPrvní sv. přijímání v Kyselovicích K 1. sv. přijímání přistoupili 7. června 2009 v Kyselovicích šest dětí. Většina dětí se připravovala v rámci hodin náboženství ve škole v Břestě, Martin navštěvoval náboženství v Chropyni a Hynek na CZŠ v Kroměříži. Mimoto však stíhal i náboženství v Žalkovicích! Katka nejprve navštěvovala náboženství v Břestě, po změně školy pak na CZŠ v Kroměříži. Společné opakování před přijímáním bývalo v kostele v Kyselovicích. P. Jiří 4

5 První svaté přijímání a farní odpoledne v Chropyni V neděli 21.června 2009 přistoupilo poprvé ke stolu Páně pět dětí z Chropyně na což se dlouho připravovali v náboženství s katechetkou paní Jurečkovou a s panem farářem po čtvrteční mši svaté. Děti dostávaly na každý týden nějaký úkol a za přítomnost na mši sv. dostávali kuličky, ze kterých si každý z nich tvořil hrozen vína. Slavnostní mše byla zpestřena zpěvem Soboru Schola. Po mši svaté se rodiny dětí sešly na faře, kde společně posnídali a pobesedovali. Odpoledne jsme se v hojném počtu sešli na farní zahradě při farním odpoledni, které bylo připraveno především pro rodiny prvokomunikantů, pro tříkrálové koledníky, Scholu a vůbec pro všechny farníky. Jana, Sylvie a Dáša děti zabavily hrami. O hudební doprovod se postaral pan farář, pan Polešák, Sylvie a ostatní dle možností zpívali ze zpěvníčků i bez. Počasí bylo velmi dobré a farní odpoledne se nám vydařilo. -MBZa svatým Jakubem s mušlí na batohu Ježíši, ty jsi Cesta, s tebou mi nic nechybí. Letos v červnu jsem měl možnost zúčastnit se spolu s ostatními studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži pěší pouti do španělského Santiaga de Compostella. Jednalo se již o druhou pouť pořádanou po čtyřech letech zmíněným gymnáziem. Do Santiaga se sbíhá mnoho poutních cest a my jsme zvolili tu nejznámější - Camino Frances neboli Francouzskou trasu. Naše pouť započala v malém městě Ponferrada a od Santiaga nás dělilo 200 kilometrů, které jsme museli pokořit během 7 dní. Zde jsme obdrželi průkaz poutníka - tzv. Credencial del Peregrino, jehož řádky se v průběhu cesty zaplňovaly razítky z farních a obecních úřadů, poutnických ubytoven i restaurací. Každý den jsme ušli kolem 30 kilometrů, ale délka trasy závisela na ubytování, které bylo obtížné sjednat, a proto jsme směřovali do měst. Jen jednu noc jsme byli odkázáni strávit pod širákem, avšak správný poutník má ochotně přijmout všechna úskalí, jež ho potkají. Některé dny byly opravdu náročné: sužovala nás tropická vedra (až 35 C), 5

6 bloudění mezi dobytkem a kličkování mezi jejich výkaly, zdolávali jsme nepříznivý terén. Rovněž jsme se museli přizpůsobit španělskému životnímu stylu - hlavně otvírací době v obchodech. Španělé rádi odpočívají a dodržují dlouhou siestu. Nezapomenutelným se pro nás stalo setkání s německým knězem Donem Caminem, jenž pro nás uspořádal piknik a zajistil nám přístřeší k přenocování. Vstup do Santiaga jsme pojali slavnostně za zpěvu národních lidových písní a hosanovek. Prožil jsem nepopsatelný pocit duchovního naplnění a domů si dovezl moře zážitků. Ctitelům svatého Jakuba, kteří si rezervují pár dní dovolené, ušetří nějakou tu korunu a mají alespoň trochu fyzičku, tuto pouť vřele doporučuji. Hola! Váš bratr poutník Antonín Výlet do ZOO a pálení školy Za slunného sobotního rána dne se 26 dětí z našich farností spolu s doprovodem 10 dospělých vydali na výlet do ZOO na Svatém Kopečku. Jako správní cestovatelé jsme zabloudili už na vlakovém nádraží v Olomouci. Městskou hromadnou dopravou jsme dojeli až na Svatý Kopeček. Tady jsme navštívili krásnou baziliku, zazpívali: já tě chválím Pane můj a šli jsme do vytoužené ZOO. V rozsáhlé zahradě jsme viděli žirafy, medvědy, rybičky a jiná zvířátka. Děti si vlezly do výběhu za kozami. Některé zvířátka byla venku, jiná zalezlá. Největší úspěch u dětí sklidily prolézačky, houpačky a zejména lanové centrum, kde se vyřádily a mnohým se líbilo více než celá ZOO. Na závěr jsme koupili domů malé dárečky, snědli svačinky a jeli domů. Na faře už nám hodné maminky nachystaly výbornou večeři a napečené cukroví. Na závěr celého krásného dne jsme zapálili školu a přivítali dva měsíce prázdnin. -ŠOII. společná pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad Letošní II.společné pouti po poutní stezce ze Svatého Hostýna na Velehrad, která se konala ve dnech se z našich farností zúčastnilo 7 poutníků. Na startu bylo 110 poutníků ve věkovém rozmezí 9 77 roků, cestou někteří přibývali i ubývali. Na Velehrad nás došlo 102 a nás 7 bylo mezi nimi. Celá trasa má 59 km. 6

7 Trasa: 1. den: Svatý Hostýn (mše svatá) Rusava Ondřejovsko Lukoveček Fryšták Zlín (Štípa) 2. den: Zlín (Štípa) (mše svatá) Malenovice Svatá Voda Oldřichovice (kostel sv. Zdislavymodlitba) Napajedla (hrob Aničky Zelíkové) (mše svatá) 3. den: Napajedla Spytihněv Baťův kanál Huštěnovice (kostel-výklad) Sušice Jalubí (kostel-modlitba) Modrá Velehrad (mše svatá) Koncert lidí dobré vůle Každý poutník, který dojde pěšky ze Svatého Hostýna na posvátný Velehrad dostane pamětní list. Převoz zavazadel zajišťoval pan Jan Miklas - majitele CK Miklas-tour z Prostějova, který pro nás 2.den večer připravil besedu o poutích do Compostelly. Občerstvení během cesty pro nás připravili: Matice svatohostýnská, ochotní farníci, řeholní sestry, Katolický týdeník Pán Bůh zaplať všem dobrodincům. Jak jsem při rozhovorech s různými poutníky zjistila, některé farnosti si dělají poutě po této poutní stezce po částech např. 1x za měsíc si ujdou 15 km. Také mě zaujal jeden pán, který říkal: Loni jsem šel s Vámi a musel jsem to ze zdravotních důvodů vzdát, tak jsem to dva dny před Štědrým dnem došel sám. Každá pouť je jiná, tady se nejde v jednom průvodu celou dobu, ale úseky mezi jednotlivými panely si jde každý dle svých sil, tvoří se různé skupinky na zpěv, modlitby i popovídání, což vše obohatí o duchovní prožitek i nezapomenutelné zážitky. Myslím, že myšlenka vybudování poutní stezky byla skutečně dobrá. Na každém panelu je citát z Bible, informace o významných lidech a o místě, kde se nachází, citlivě vybrané duchovní i světské písně. Oproti loňsku jsme se letos více zapojovali do společného dění a náš pan farář Jiří Putala patřil k velkým oporám zpěváků, kteří se snažili zazpívat všechny sloky písniček. Osobní prožitky nelze přesně vyjádřit slovy, takže to příště zkuste s námi. -HHArcha v Rajnochovicích Archa je křesťanské táborové středisko, ležící přibližně 16 km východně od Hostýna. Tento pozemek vlastní církev. Jsou zde postaveny dvě kaple s Nejsvětější Svátostí. Během prázdnin probíhají 4. turnusy, ve kterých jsou pravidelně mše sv. a modlitby. Pro mne je nejlepší ministrantský turnus (letos ). Je tady dobrá společnost a časté mše, při kterých můžu být v normálním oblečení a nemusím si dělat hlavu s tím, co na sebe. 7

8 Člověk je tu neustále ve výborné kondici. To zajišťují takzvané kondiční cvičení a ranní koupele v tůňce. Dlouhé běhání do kopce otestuje fyzickou i duševní sílu člověka. Denní program je neocenitelný. Je plný sportu a úkolů. Dvakrát za celý tábor se jde na dlouhou tůru např. na sv. Hostýn. Vedoucí jsou zde velmi hodní a táborníci tvoří dokonalou společnost. V ostatních třech turnusech jsou už i holky, takže je tábor rozdělen. Programy dnů jsou však stejné nebo se liší jen detailně např. mše sv. Na Arše se mi hodně líbí a doporučuji tento tábor, neboť je to zde moc pěkné a společnost je velmi příjemná a ohleduplná. Už se těším až příští rok, zase pojedu! Sakurové Květoslav Hlobil, Žalkovice Humanitární sbírka Ve dnech od 16. do 18. července 2009 proběhla v naší farnosti humanitární sbírka na pomoc lidem postiženým povodněmi. Sbírka byla zaměřena na čistící a prací prostředky, oblečení, deky, spací pytle atd. Nejvíce lidé přinášeli oblečení, v menším množství pak léky, hygienické potřeby, a prací prostředky. Celková hmotnost darovaných věcí činila cca 3 tuny. Všem dárcům upřímně děkujeme. Další humanitární sbírka bude na podzim. Datum konání bude upřesněno. Pavel Rozsypálek Farníci na kolech 2009 Třeboňsko a Novohradské hory Třeboňsko je po celé Evropě známé svým rybničním hospodářstvím, které vtisklo této části jihočeské krajiny charakteristický ráz. Skupina 19 farníků z našich farností začala svoje již VIII. putování v úterý ve 4.30 hod. na kolech na nádraží do Přerova. Rychlíkem Rožmberk jsme se přepravili do Jindřichova Hradce, kde jsme si prohlédli historické centrum města, zámek, rybník Vajgar a jiné pamětihodnosti. Odpoledne jsme už opět na kolech vyrazili na cestu do Třeboně, se zastávkou ve Stráži nad Nežárkou. V Třeboni jsme měli zajištěno ubytování v bývalém augustiánském klášteře při děkanském kostele Panny Marie Královny a Sv. Jiljí, který svým vznikem sahá až do roku Prohlídku celého komplexu kláštera i kostela s průvodcem jsme využili hned druhého dne našeho pobytu, jiní zase navštívili zámek. 8

9 Druhý den jsme se vydali po naučné cyklostezce Okolo Třeboně navštívili jsme Schwarzenberskou hrobku a objeli všechny významné rybníky včetně rybníka Svět, Opatovického a podívali jsme se i na největší rybník u nás Rožmberk. Třetí den jsme absolvovali cestu na zámek Hluboká nad Vltavou, navštívili jsme České Budějovice, někteří zdatnější z nás i Český Krumlov. Čtvrtý den jsme se rozdělili do několika skupinek, každý podle svých možností. Vyloženě pánská část si udělala výlet do Novohradských hor s výjezdem do rakouského městečka Litschau, druhá část smíšená si zaskočila do Rakouska se vyfotit a potom se v Chlumu u Třeboně rekreovala. Poslední skupinka zůstala v Třeboni a měla individuální program. Po celou dobu našeho putování jsme měli nádherné počasí, ale poslední den, kdy jsme se museli přesunout do Veselí nad Lužnicí, nám počasí nevyšlo, jeli jsme celou cestu v dešti (asi 25 km), ale všichni jsme to zvládli bez následků a ve jsme vystoupili v Kojetíně z rychlíku plni dojmů a nezapomenutelných zážitků. Tyto akce děláme proto, aby nás nejen tělesně, ale i duševně a duchovně udržovaly v kondici. Jakákoli návštěva kostela či historického areálu, rybníka nebo technického díla dodává člověku určité obohacení v každém věku. Osobně se mi moc líbí, že s námi jezdí hodně mladých a doufám, že už vytvořená tradice nevymizí s technickým pokrokem. Mgr. Květoslav Machalík Farní tábor ve Velkých Losinách Přehoupl se konec července, prázdniny se dostaly do své druhé poloviny a na vlakové zastávce v Břestě bylo v neděli odpoledne rušněji než obvykle. Důvodem oživlého nástupiště byl začínající farní tábor pro děti z farností Břest a Žalkovice. Třem vedoucím bylo na týden svěřeno šestnáct ratolestí svých rodičů. Naší táborovou základnou se měla na týden stát velkolosinská fara na Šumpersku. I když se děti mezi sebou víceméně znaly, nebylo na škodu si hned ze začátku zahrát několik seznamovacích her, aby i vedoucí nepřišli zkrátka a zapamatovali si, jak své svěřence správně oslovovat. Program celého tábora se vedl v duchu soutěžení čtyř vyrovnaných družstev, z nichž každé si ze začátku týdne vytvořilo svůj název, logo a pokřik. Počátkem úterka jsem se vrhli do různých soutěžních disciplín. Poměrně hodně oblíbenými se staly různé běhací hry, při nichž se děti náležitě vyřádily, nicméně ani za mák neunavily. Myslím, že spolu s ostatními vedoucími mohu tvrdit, že hry jako šátky či latrína budou mezi dětmi ještě na dlouhou dobu kultovním pojmem. V úterý za námi rovněž dorazil i náš otec Jiří Putala. Děti jeho přítomnost při právě probíhajícím fotbalovém turnaji povzbudila, a když si pak s námi otec šel 9

10 zahrát vybíjenou, o jeho účast v tom či onom družstvu byl značný zájem. Odpoledne jsme s o. Jiřím navštívili losinské lázně, a když nadešla noc, stal se náš duchovní otec nepostradatelnou součástí stezky odvahy. Následující dny jsme společně navštívili losinskou ruční papírnu, uspořádali olympiádu, podnikli pěší túru na rozhlednu Háj a k poutnímu místu U Kostelíčka. Den před odjezdem jsme se také zastavili na zámku ve Velkých Losinách. Večer jsme pak nechali rozhořet táborák a přistoupilo se k vyhlášení výsledků celotýdenní táborové soutěže. V sobotu na nás čekal už jen úklid a cesta nazpátek domů. Myslím, že nejen děti, ale i my dospělí, jsme ve Velkých Losinách prožili jeden krásný letní týden. Dovolím si tu poděkovat všem, kteří se jakkoli zasloužili o to, aby celý pobyt na losinské faře proběhl v poklidu a pohodě. S Boží pomocí se příští rok může uskutečnit další podobný farní tábor, zase třeba na jiném fajn místě. Jana Rozsypálková IX. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD V SRPNU 2009 letos na duchovní podporu Sv. otce Benedikta XVI. Motto pouti: "RADOST PRO VŠECHEN LID" (Lukáš 2,10) Proč chodíme na pěší poutě? Především na znamení pokání, další důvod je vděčnost Pánu Bohu a třetím důvodem pouti je prosba. Už 9.rokem vychází poutníci ze 4 hlavních a 4 vedlejších světových stran Hvězdicová pout, aby se sešli na posvátném Velehradě. Severní proud olomoucký v počtu 18 poutníků, vyšel ve středu přes Tovačov do Kojetína. Ve čtvrtek (21) z Kojetína přes Zdounky, Kamínka do Cetechovic. V pátek (23) z Cetechovic přes Staré Hutě na horu sv. Klimenta, kde se sešly a spojily skoro všechny proudy kolem 13 hodiny a po krátké promluvě jsme ve dvou proudech putovali do Boršic a Buchlovic. V sobotu na poslední etapě na Velehrad bylo pěších poutníků už 430 a v dopoledních hodinách jsme před Velehradem na kolenou děkovali hlavně Pánu Bohu, že jsme mohli putovat a že jsme došli. Na Velehrad hlavní město Evropy jsme přišli před polednem a ve 12 hod. nás při mši svaté bylo přes šest set. Duchovní téma IX. pouti bylo sedmero svátostí. Někteří z poutníků byli zapojeni do úkolů - přenášek na toto téma, po kterém následovala půl hodina ticha 10

11 rozjímání při pochodu ideální příležitost přemýšlet o sobě, o blízkých a o Bohu. Putování bylo obohaceno i o mše svaté, písně a všechny možné modlitby. Převoz zavazadel jsme měli zajištěn, tak jsme putovali jen s batůžkem. Občerstvení jsme měli z vlastních zásob, až na Buchlovice, kde jsme měli raut večer i ráno. Z Břestu šly dvě farnice už z Olomouce. Jedna z nich šla pěší pouť na Velehrad už třetí a stala se tak členkou poutního bratrstva a dostala větší kříž. Já se k severnímu proudu přidala až v Kojetíně. Mojí motivací na pěší pouť bylo zlepšení zdravotního stavu a opravdové předsevzetí vykonat touto formou oběť na úmysly, které mi život přichystal. Znám už dlouho P. Dundu a P. Peňáze hlavní organizátory pouti, tak jsem o pouti věděla již několik let. Jelikož jsem doposud žádnou pouť nevykonala, přečetla jsem si brožurku POJĎTE S NÁMI (www.fatym.com), abych věděla do čeho jdu. Teorie je jedna věc a praxe druhá. Člověk si myslí, že si sáhl na dno svých sil, ale nakonec zjistí, že nekončí tam, kde si myslel. Všechny oběti, bolesti, puchýře, nepohodlí během pouti je třeba obětovat Bohu na úmysl, který si člověk dal, nakonec vše přebolí a zahojí se. Avšak duchovní zážitek, o který se člověk obohatí a milosti, které od Boha získá, mají trvalejší hodnotu. Díky Bohu za světlo víry, za dobré počasí, všechny organizátory a dobrodince, kteří mám pomáhali a dá-li Pán Bůh, tak se 18.srpna 2010 sejdeme v Olomouci na X. pouti, která má téma desatero Božích přikázání. Pojďte s námi. -MBFarní webové stránky Letos v létě byly spuštěny společné webové stránky farností Chropyně, Břest, Kyselovice a Žalkovice. Můžete zde najít aktuální pořad bohoslužeb a ohlášky, fotografie a zprávy z farních setkání a akci a také odkazy a kontakty. Adresa je: Připravuje se: Od 1. ledna patří mezi farnosti spravované z Chropyně také Kyselovice. Mše sv. s nedělní platností bývala v Kyselovicích během prázdnin v sobotu večer. Od 1. září budou vypomáhat kněží od sv. Mořice v Kroměříži při nedělních bohoslužbách v Chropyni a v Kyselovicích. Nedělní mše sv. v našich farnostech budou od 1. září takto: 7:30 Chropyně a Kyselovice, 9:00 Břest a 10:30 Žalkovice. P. Jiří Sobota 5. září: Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání v Kroměříži viz Děkanátní list Neděle 6. září: Hody u sv. Jiljí v Chropyni 9:00 Hodová mše sv. s poděkováním za úrodu 13:30 15:00 otevřený kostel 15:00 Odpolední pobožnost s novokněžským požehnáním P. Miroslava Jáněte, kaplana v Přerově 16:00 Odpolední posezení na farní zahradě. Všichni jste srdečně zváni! 11

12 Sobota 12. září: Sportovní den mládeže děkanátu v Břestě. Dopoledne bude turnaj v malém fotbale, odpoledne se bude hrát volejbal. V 17 hodin bude v kostele v Břestě mše sv. a závěr sportovního dne bude na moštárně. Podrobnosti viz plakát, případně Neděle 13. září: Poděkování za úrodu v Břestě při mši sv. v 9:00 hodin září: Návštěva sv. Otce Benedikta XVI. v ČR Autobus na bohoslužbu se sv. otcem do Brna (tj. v neděli 27. září) je naplněn. Odjezd: Břest 5:30 od OÚ, Kyselovice 5:40 od kostela, Chropyně 5:45 od kostela. Mše sv. začne v 10:00 na letišti v Brně Tuřanech. Návrat odpoledne do 17 hodin. Cena 150 Kč. Do Brna se ještě můžete přihlásit, pokud budete cestovat po vlastní ose. Je také možné se přihlásit na setkání do Staré Boleslavi, určené především mládeži, na které pojede z našeho děkanátu autobus. Odjezd bude v neděli 27. září kolem poledne, tak aby účastníci přijeli už na večerní program. Pouť bude doprovázet P. Petr Utíkal z Kvasic a P. Václav Fojtík kaplan u sv. Mořice v Kroměříži. Mše sv. bude ve Staré Boleslavi v 9:45 hodin. Informace k programu ve Staré Boleslavi a možnost přihlášení je na Více též nebo V neděli 27. září nebudou v našich farnostech bohoslužby. Otec arcibiskup dává pro tento den věřícím, kteří nemají možnost účasti, dispens od nedělní bohoslužby. Většina kněží tento den pojede spolu s věřícími na setkání do Brna. V sobotu večer, bude v Praze setkání sv. Otce s kněžími a zasvěcenými osobami, proto ve většině farností nebudou bohoslužby ani v sobotu večer. Bohoslužby místo neděle budou v sobotu dopoledne: Chropyně a Kyselovice v 7:30 hodin, Břest a Žalkovice 9:00 hodin. Bohoslužby v pondělí o svátku sv. Václava: Chropyně a Kyselovice v 7:30 hodin, Břest 9:00 hodin a Žalkovice 18:30 hodin. P. Jiří Sobota 3. října Pěší pouť z Břestu na sv. Hostýn (za nepříznivého počasí sobota 10. října) Neděle 4. října: Hody u sv. Andělů Strážných v Kyselovicích. Neděle 4. října: Odpoledne Růžencová pobožnost v Chropyni Neděle 18. Října: beseda s manželi Chrásteckými o jejich ročním dobrovolnickém pracovním pobytu v Indii (fara Chropyně) Poutní zájezd k P. Marii Pomocné do Zlatých hor a do Velkých Losin plánujeme na druhou polovinu října, termín bude upřesněn (pořádá farnost Břest). Neděle 22. listopadu: Afghánistán očima vojenského kaplana. Beseda s kapitánem P. Jaroslavem Kníchalem o jeho misi v Afghánistánu (fara Chropyně) Vydala: Duchovní správa ŘKF Chropyně, Břest, Kyselovice a Žalkovice. Komenského 31 CHROPYNĚ. Tel , Neprošlo jazykovou úpravou. 12

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZPRAVODAJ č. 4 PROSINEC 2014

ZPRAVODAJ č. 4 PROSINEC 2014 ZPRAVODAJ č. 4 PROSINEC 2014 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. (Jk

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Pokyny pro kurz Teorie a didaktika cykloturistiky - KTS/TDC Termín: 27. 5. 31. 5. 2013 Místo: Vedoucí kurzu: Instruktoři: Účastníci: Hranice penzion U Jiřího http://www.penzionujiriho.cz/

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela Václav Klein Text a fotografie 2015 Václav Klein Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-7536-012-0

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více