PŘEBOR SPŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEBOR SPŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ"

Transkript

1 ročník VI číslo 1 ŘEDITEL NAVŠTÍVIL NĚMECKO VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ PŘEBOR SPŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ E-LEARNINGOVÝ KURZ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN I MUŽŮ S prvním číslem VI. ročníku se mění podoba titulní strany Zpravodaje SPŠ MV v Brně. Časopis po dobu své existence nutně prochází vývojovými změnami. Věříme, že i nadále - s vaší pomocí - budeme vydávat Zpravodaj zajímavý a čtivý, na jehož každé číslo čekáte... redakce

2 SLOVO REDAKCE, aneb zbožné přání přivolat jaro Táák a už je to tady. Jaro za dveřmi. Možná se vám to milí čtenářové nezdá, ale je to tak. Ta naše stará matka Příroda se zase probouzí k životu. Nejprve se protáhne, sebere všechny síly, zhluboka se nadechne a vtom se začnou dít věci. Všechny stromy, byť ještě bez listů, začnou pučet, keře kočiček obrostou chundelatými jehnědami a všeliké květiny proderou se konečně závějemi tajícího rozbředlého sněhu. A to slunce, pánové, to bude jako by ho umyli čerstvým jarním deštěm. Pronikne svými paprsky vzduchem jako z křišťálu a poskytne nám pohled na všechnu tu barevnou krásu prvního jarního měsíce března. Však jen nasajte plnými doušky tu jarní atmosféru a otřepejte ze sebe zbytky zimy a nenálady. Je to tu jen a jen pro vaše oči a děje se to jen kvůli vám. Je to zen. A ty, kdo nemáš smysly, abys zachytil to kouzlo okamžiku uvnitř sebe, zemři nezasažen... stržm. Vojtěch Kedršt ODBORNÁ KONFERENCE V NĚMECKÉM BAUTZENU Zemská policejní škola Svobodného státu Sasko v Bautzenu pořádala ve dnech února 2005 odbornou konferenci pro sociálně-vědecké pracovníky z oblasti vzdělávání policie. Konference byla tematicky orientovaná na prezentaci úkolů a pracovních oblastí sociálně-vědeckých pracovníků, postup při výběru vhodných uchazečů o policejní službu, moduly dalšího vzdělávání pro vedoucí pracovníky, zkušenosti s výcvikem orientovaným na jednání v konkrétních situacích a zkušenosti se sociálně-psychologickými semináři a výcviky vzdělávání a dalšího vzdělávání. Odborné konference se zúčastnil za SPŠ MV v Brně ředitel plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil (na snímku s vedoucím oddělení 3. BPA Horstem Schröderem). O vzájemné spolupráci mezi uvedenými školami informoval i časopis POLIZEI SACHSEN 5/ ZA- PROČ SHREK NENÍ POLICISTA, aneb ve školce o policii Ve středu 26. ledna se ve spolupráci se Střední policejní školou MV v Brně konala v mateřské škole na Drobného ulici preventivní akce. Jestli někomu připadá podobná aktivita úsměvná nebo dokonce neefektivní, je na omylu. S prevencí kriminality je vhodné začít v co nejnižším věku. Děti jsou velmi vnímavé, sledují a fixují si chování rodičů, a to správné i nesprávné, jsou ovlivňovány pro ně vhodnými i nevhodnými televizními pořady a podobně. Na šedesát dětí živě diskutovalo o policejní práci, problematice cyklistických přileb, bezpečnostních pásů v autech nebo nutnosti znát svou adresu apod. Doporučuji všem, kdo máte malé děti nebo třeba jen možnost s malými dětmi mluvit čiňte tak co možná nejčastěji. Dozvíte se tak např., že Shrek není policista, protože má velké škaredé uši a zelené břicho, nebo že policisté dávají pouta i ta Rodinná, televizní. -ZA- 2

3 Z á věry přemýšlivého č tenáře V prosincovém čísle Zpravodaje SPŠ MV v Brně roku 2004 se vedoucí nově vzniklého oddělení metodiky a integrace výuky (dále jen OMIV) pan pplk. JUDr. Mgr. Jan Hejmal zamýšlí nad tzv. fakty a mýty nově vzniklého pracoviště (OMIV) ve SPŠ MV v Brně. Autor uvedeného článku se zde snaží popsat důvody vzniku uvedeného nového oddělení. Rozhodl jsem se na tento článek reagovat několika svými postřehy, možná připomínkami a otázkami, ale i podněty. Je nepochybné, a s tím lze s autorovými názory souhlasit, že se vzrůstající náročností úkolů v resortním školství MV vzrůstají i nároky na pedagogickou a především odbornou způsobilost pedagogů. Už jen příprava projektu nové osmnáctiměsíční základní odborné přípravy policistů vyžaduje z hlediska odborné i pedagogické náročnosti nové systémové, organizační i personální zabezpečení. Proto je zcela na místě respektovat návrhy vedení SPŠ MV v Brně a následné rozhodnutí prvního náměstka MV pana Mgr. Miloslava Koudelného, který povolil vznik nového pracoviště. Jak jsem již uvedl, budu reagovat především na obsah zmiňovaného článku, protože se zde podle mého názoru objevují jisté myšlenkové konstrukce, kterým ne všichni zaměstnanci SPŠ MV v Brně musí nutně rozumět. Předpokládám totiž, že Zpravodaj je určen nejen pedagogickému sboru. Autor článku Fakta a mýty... uvádí, že pracovníci nově vzniklého oddělení budou muset vyvíjet činnost pedagogickou, metodickou i projekční. Dále, že budou muset každodenně prokazovat míru kreativity, pedagogické odbornosti, administrativních dovedností i vědomostního přesahu. S tím lze zcela jistě souhlasit. Ale nechápu, proč není v tomto případě nové specializované pracoviště využito i k jiným účelům a činnostem. Vždyť jsou zde personálně zastoupena všechna předmětová oddělení, někde i dvojnásobně, a tudíž by se mohlo toto nové specializované pracoviště podílet na konkrétním, praktickém plnění úkolů ve výuce modelových a komplexních modelových situací i praktických cvičení. Vždyť k tomu má tento nový organizační článek všechny předpoklady, především personální. Odlehčilo by se tím ostatním předmětovým oddělením, a nejen to, odlehčilo by se i OMIV tím, že jejich 50% vyučovací úvazek by se opět vrátil na původní domovská pracoviště. Tímto podnětem, možná návrhem, však v žádném případě není snaha suplovat střední management nebo dokonce vedení SPŠ MV v Brně. Je to jen postřeh, možná podnět k zamyšlení... Zaujala mne ještě jedna věc. V prosincovém příspěvku se uvádí, že pracoviště OMIV poskytne ostatním předmětovým oddělením cennou pomoc. Ano, ale za jakou cenu? Za cenu jakési vstřícnosti ostatních pedagogických pracovišť a pedagogických pracovníků. Jak tomu mám rozumět? Jaká musí být míra vstřícnosti ze strany ostatních předmětových oddělení a pedagogických pracovníků, aby OMIV neposkytovalo pouze nezbytnou součinnost? Mohli bychom se ptát i dále. Co tím autor článku myslel? Není to diktát? Nezlobte se za moji upřímnost, ale to přece dnes již není možné, to už tady snad jednou bylo, nebo se mýlím? A potom, o vstřícnosti, pomoci nebo součinnosti snad na SPŠ MV v Brně rozhoduje její vedení. V neposlední řadě se zmíním o výroku ve zmiňovaném článku: Učitelé s pedagogickou aprobací pouze na jeden či dva předměty obtížně dokáží samostatně a bezproblémově navazovat na jimi vyučovanou problematiku v návaznosti na výukové obsahy realizované v jiných disciplínách. S tímto výrokem lze jen souhlasit, ale neměli bychom také zapomínat, že na odborné škole, a SPŠ MV v Brně je odborně zaměřenou vzdělávací institucí, se zpravidla vyžaduje nejen odbornost pedagogická, ale především odbornost profesní. Nebo bychom měli spíše používat podmiňovací způsoby vyjadřování? Závěr nechť si, přemýšlivý čtenář udělá sám. Cílem tohoto příspěvku do školního Zpravodaje SPŠ MV v Brně nebyla v žádném případě kritika nově vzniklého oddělení ani jeho personálního stavu, ani autora prosincového článku, nebo dokonce vedení SPŠ MV v Brně. Chtěl jsem pouze nabídnout, a to nejen pedagogickému sboru, pohled jinýma očima. Myslím, že to není na škodu a neutrpí tím naše interpersonální vztahy. kpt. Mgr. Stanislav Šimek, učitel PO PSTA Výměna občanských průkazů Nařízením vlády č. 612 ze dne 16. listopadu 2004 byly stanoveny lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově číselných údajů takto: a) občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994 nejpozději do 31. prosince žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005 b) občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 nejpozději do 31. prosince žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2006 c) občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 nejpozději do 31. prosince žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2007 d) občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 nejpozději do 31. prosince žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu pplk. Mgr. Bohumír Bílek PF

4 Sportovní klub policejní školy Brno, který zajišťuje, organizuje a vytváří podmínky pro zájmovou tělovýchovu a sport, nadále hledá ÚČETNÍ. SKPŠB je v nepříjemné situaci. Bez vedení účetnictví nebude možno čerpat státní účelovou dotaci pro rok Bez této dotace nebude možné činnost klubu plnohodnotně provozovat. Pokud jste znalí účetnictví a máte-li chuť pomoci, přihlaste se, prosím, co nejdříve u předsedy SKPŠB ing. Igora Růžičky, tel. 229, D/202. Prosazování rovných příležitostí mužů a žen Plán rovnosti mužů a žen jako opatření z celostátních Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen je zaměřený na zkvalitnění podmínek výkonu služby v ozbrojených a bezpečnostních složkách. Vychází ze zmapování stávajícího stavu, zjištění případných nerovností v oblasti výkonu služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách včetně žen ve služebním poměru vojáka z povolání podle zvláštních právních předpisů, a směřuje k návrhům cest na odstranění případných nerovností. Hlavní úkoly projektu jsou: - kvantitativní a kvalitativní analýza současného stavu, - přesné vymezení legislativního rámce výkonu služby a podněty ke zvýšení kvality podmínek pro výkon služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách, - zvýšení úrovně právního vědomí žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách, - zefektivnění oblasti péče o zaměstnance (podpora sladění pracovního a rodinného života), - podpora rovných příležitostí žen a možností jejich uplatnění v ozbrojených a bezpečnostních složkách, včetně zvýšení počtu žen v rozhodovacím procesu, - změna tradičních stereotypů v oblasti zaměstnávání žen v policii, armádě, hasičském záchranném sboru, vězeňské službě a celní správě, - návrhy na zlepšení využívání potenciálu lidských zdrojů v policii, armádě, hasičském záchranném sboru, vězeňské službě a celní správě. V souvislosti s vypracováním Plánu rovnosti žen a mužů jako plnění jednoho z opatření celostátních Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen nevznikají žádné náklady na jeho finanční, personální nebo organizační zajištění, protože řadu úkolů začaly ministerstva u skupin občanských zaměstnanců/zaměstnankyň již plnit. Alternativa spolupráce více resortů (oproti zpracování plánů rovnosti žen a mužů zvlášť na každém ze zúčastněných ministerstev) vychází, jak už bylo uvedeno, z předpokladu úspory odborného potenciálu a úspory časové. Řešení projektu probíhá v několika etapách od března 2004 do konce roku 2005 I. etapa 1. Genderová statistika (statistika členěná podle pohlaví) Statistické šetření vychází z dat k : počet žen a mužů ve služebním poměru, délka trvání služebního poměru, věk a vzdělání žen ve služebním poměru, ženy s dětmi do 15 let, počet žen samoživitelek a mužů samoživitelů s dětmi do 15 let, počet žen a počet mužů na rodičovské dovolené. 2. Legislativní rámec výkonu služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách - přehled a analýza stávající právní úpravy. II. etapa Příprava a realizace dotazníkového průzkumu zaměřeného na: nahlížení žen na svoji profesionální roli, stávající úroveň právního vědomí žen, otázku rovnosti žen a mužů na pracovišti, srovnání dat žen zaměstnaných v policii, armádě, hasičském záchranném sboru, vězeňské službě a celní správě (kvantitativní analýza), vyhodnocení dotazníkového průzkumu a předložení zprávy o jeho výsledcích. III. etapa Výstupy projektu: 1. krátkodobé úkoly (vzdělávací akce zaměřené na práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců a vedoucích služebních funkcionářů, personalistů a příslušníků/příslušnic z hlediska podmínek výkonu služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách 2. výhledová doporučení (postupy vedoucí ke zkvalitnění podmínek výkonu služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách, např. rozšíření zdravotní, psychologické a právní pomoci) 3. zpracování informační brožurky pro ženy v ozbrojených a bezpečnostních složkách. (čerpáno z webu MV) 4

5 Sebráno z dokumentů četnických Vážení kolegové a kolegyně, zde se dočtete, že i v naší práci platí heslo Nikdo není dokonalý. Účelem není někoho zesměšnit, ale dobře se pobavit a vzít si ponaučení. Ručím za to, že všechny texty, které jsou zde uvedeny, jsou autentické, opsané dopísmenkovitě (tj. s chybami) z různých úředních dokumentů. Jen případná jména jsou změněna. To budete koukat, co jsme schopni napsat! Dobře se bavte. kpt. Mgr. Stanislav Šimek PTO: Závěrem chci říci, že pan Dub by měl jako věřící člověk zajistit u dětí, které má u sebe, aby se ke své matce chovali slušně, aby ji ctili a respektovaly-viz desatero přikázání č. 4 Cti otce svého a matku svou. Pan Dub pouze Lenku deptá a ubližuje jí a děti vede proti ní. V opačném případě budu informovat pana faráře ze Zbečna o dění v rodině. (k dosažení cíle lze užít i ty nejdrsnější prostředky, ale žalovat panu faráři?) Lékařská zpráva psycholožky z Chotěboře: Na základě psychologického vyšetření /PhDr. Hroník/ a zhodnocení celkového stavu vydávám následující doporučení pro řízení motorového vozidla: Řízení motorového vozidla schopen při dodržení podmínek: - ježdění omezenou rychlostí /40 km/h/ po známé trase tam a zpět tak, aby nebylo třeba odbočovat vlevo z vedlejší ulice - nejezdit po města, pouze zaparkovat a otočit - krátké trasy v rámci okresu - za rok zopakovat vyšetření (z toho nevím, jestli spíše než řidič, nepotřebuje vyšetření paní doktorka) to není žádný policista ale drban hrubého zrna. (policejní slang je skvělý a výstižný) ÚZ: dle prvního dojmu se jedná o ženu primitivní je to takové vesnické tele, které snad naletí na vše, co jí kdo řekne. Dle operativního šetření se jedná o dosti silnou kurvu v místě. (v moravských krajích používají četníci silné výrazy) OMČ: bylo provedeno OMČ a fotodokumentace. Služební pes nebyl nasazen z důvodu velkého stáří. Stopy nezjištěny. (tento pejsek už by měl být raději ve výslužbě) ÚZ: viděl jsem, že cyklistka do našeho vozidla nenarazila, ale spadla po brždění. Na kole jsem škodu nespatřil, na našem vozidle též škoda nevznikla a na vozidle nebyla žádná stopa po cyklistovi. (cyklistu z vozidla zřejmě pečlivě seškrábali) ÚZ: viděl jsem muže, který vyskočil z křoví před neznámou ženu, rozhalil kabát pod kterým byl nahý, poté do ruky uchopil své přirození a smýkal jim tam a zpět dokud se nepřivedl k vyvrcholení (autor si údajně nemohl vybavit slovo onanovat) PTO: Pokud se mám vyjádřit k incidentu, tak vypovýdám, že celý den probýhal dle pracovního řádu. Proč se to stalo nevým. Zkoušel jsem si nové boty a v tu chvýli ke mě přístoupil a až pak jsem ho výděl (autor je vášnivý myslivec a tvrdý policista, který všechno vý ) OMČ: služební pes ani okresní technik nebyl na místo povolán pro větší odstup času, velké frekvence lidí, hrající si dědi, pohyb několika sousedů, dále znehodnocení místa močícími vesnickými psi,kteří v blízkosti klece pobíhají a jinými vlivy. ÚZ: , který uvedl, že v sobotu jak tam byly ti chlapi, tak že byli v patře, takže si spletly pokoje a šli do jeho, kde se ho ptali, kde má pokoj pan Vícha. (chvíli s měkkým a chvíli s tvrdým-proč ne?) ÚZ: když jsem ji požádal aby mi ukázala nějaké věci tak mi ukazovala jeho svršky. Jedná se o luxusní věci typicky vekslácké, které u nás není moc vidět na první pohled je vidět, že Mezi změny, které s sebou přináší nový rok, se řadí i změny v kantýně. Zlatá hvězda přinesla rozšíření sortimentu, nabídku tiskovin i možnost posezení PO PRACOVNÍ DOBĚ u čepovaného piva. Hodnotit uvedené změny je ještě předčasné, ale míru spokojenosti stejně nakonec změříme my zákazníci svojí návštěvností. redakce 5

6 E-learningový kurz ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ Problematika rovných příležitostí žen a mužů je v současné době velmi aktuálním a diskutovaným tématem a je jednou z vládních priorit. V souvislosti se snahou o rozšíření povědomí této problematiky mezi úředníky byl ve spolupráci odboru vzdělávání a informací ve veřejné správě MV, Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu vlády ČR, MPSV, společnosti GENDER Studies, o. p. s. a RENTEL, a. s. vytvořen vzorový vzdělávací program, který byl následně zpracován do e-learningové podoby. Vznikl tak e-learningový kurz Rovné příležitosti žen a mužů", jehož pilotní ověření proběhlo v září Kurz absolvovalo 92 úředníků z celkem 10 úřadů jak státní správy, tak samosprávy. Závěrečný test byl odevzdali 83 úředníci a jeho úspěšnost byla 81 %. V rámci provedené ankety absolventi kurzu vyjádřili v 70 % spokojenost s kurzem a kurz by doporučili svým kolegům. Mezí konstatované problémy patřily např.: nedostatek času, spojení po síti, počítačové vybavení. Společnost RENTEL, a. s., umožnila bezplatný online přistup k tomuto kurzu, avšak bez možnosti složení závěrečného testu. Závěrečný test mohou případní zájemci složit po dohodě s pracovníky společnosti RENTEL, a.s. E-learningový kurz Rovné příležitosti žen a mužů najdete na webu MV (přihlašovací jméno: rovnost) redakce Č TENÁŘSKÁ TYPOLOGIE Dnes dokončujeme typologii čtenářů naší knihovny. Pro všechny je výpůjční doba stejná - 6 týdnů. Ale, věřtenevěřte, vysvětlovat to některým, není žádný med. (k - knihovnice, č - čtenář) ČTENÁŘ ZAPOMNĚTLIVÝ Č: Tady nesu ty knížky K: Děkuji. Vaše jméno? Č: Dumpfera. K (Chvíli hledá, a pak nejistě pronese): Já Vás nemám v kartotéce pane Dumpfero. Č: To je divný. Je to od vás. I razítka tady jsou. K: Ano, ale zaregistroval jste se u nás? Č: Byl jsem tu. K (zoufale): No, já Vás tu nemám... Ledaže... Č (přeruší ji): Tak si to půjčil Franta. K:??? Č: Kámoš. Byli jsme tady spolu. K (s úlevou): Ach... Jméno? Č: Dumpfera. K (projeví se už jako osoba hysterická): Frantovo jméno!!! ČTENÁŘ NEPRŮSTŘELNÝ Č: Dobrý den! K: Dobrý den (zahledí se na něj pozorněji). Vy už jste u nás byl. Ale to už je delší dobu, že? (ťuká do klávesnice a náhle zbledne) - Vy tady máte čtvrtou upomínku! Č: A to je neobvyklé? K (povstane, neboť jí instinkt napoví, že bude lépe čelit nadcházející konverzaci vstoje): Velmi neobvyklé! Ostatní čtenáři (trochu se při té lži zardí) náš výpůjční řád respektují. Č: No podívejte, já bych Vám tu knihu rád vrátil, ale já ji nemám. Půjčil jsem ji ujci v Uníně. K: No, tak tam prostě zajedete. Č: Víte Vy, kde je Unín? A na Mikuláše jsem tam nechal vůz. Věřila byste tomu? Taková smůla. Růženka povídala... K: Růženka? Č: Moje paní. Povídala, že je to jako z udělání... K: Ano. Zákon schválnosti. Znám. například dnes tu měla být kolegyně (chvějícíma se rukama listuje v jízdním řádu). Do Unína jede vlak. Č: Co to? K: Vlak. Můžete tam zajet a tu knihu jednoduše... Č: Ach, od pohřbu tam už stejně nejezdíme. K (s neblahým tušením svírá pod výpůjčním pultem ruce, až se jí bělají klouby): Kdo zemřel? Č: Ujec. Měl už dvaadevadesát, víte? K: Upřímnou soustrast. Č: My jsme se stejně neměli moc rádi. K (vzchopí se k poslednímu odporu): Ale až se bude vyřizovat pozůstalost, snad by... Č: To neznáte Libunu. To je drak. Asi to dala do sběru. K: Libunu? Č: Ujcova vnučka. V Uníně. K (klesá do židle, neboť jí instinkt napoví, že déle stát nevydrží): Tu knihu tedy budete muset zaplatit. Č: Rád. Jen co budu mít peníze, Na Mikuláše se nám porouchalo auto, nezmínil jsem se o už tom? No, já už půjdu. K (mlčí) Č (utěšuje ji): Já zase přijdu. K (z posledních sil zvedá hlavu a vyloudí profesionální úsměv): To je od Vás hezké. Pozdravujte Růženku - (zamyslí se): A Libunu. Jediné štěstí, že mezi našimi čtenáři nejsou jenom čtyři typy čtenářů, uvedené ve dvou pokračováních typologie (přátelský, agresivní, zapomnětlivý, neprůstřelný), ale také čtenáři normální. Kéž by jich bylo co nejvíc... -IK- 6

7 Vybráno z protokolů, zpráv a úředních záznamů Za přitěžující okolnost je také nutno považovat skutečnost, že obviněný při vyšetřování pořád a neustále kličkoval. (návrh na podání obžaloby) Občanka J. H. je stará 38 roků a je známá jako klepna, která pomlouvá své spoluobčany. Jinak je na ni ve všem spolehnutí. Co se jí svěří, to svědomitě vykoná. V plechové skříni šedé barvy našel NP hnědou peněženku, odkud odcizil zelenou košili... (svodka) Daktyloskopovaný nespolupracuje, protože je ožralý jako čuně. (záznam na daktyloskopické kartě, uschované na Kriminalistickém ústavu v Praze) Žije americkým způsobem života... Vypadá, že neumí do pěti napočítat, a přitom myslí jen na to, kde by co a jak ukradl. Ve 12:10 hodin obviněný při výslechu tvrdě usnul... (protokol o výslechu obviněného) Napříkopuspadldopříkopuazlomilsinohu (z lékařské zprávy) S jmenovanou jsem žádný poměr nikdy neměl, protože kdyby jste ji viděl, tak by jste sám zjistil, že to ani nejde... (z výpovědi obviněného) Veřejných akcí se nezúčastňuje, jen občas zajde do místní restaurace, kde veřejně nadává na režim... Koktá česky, ale dost potichu. (popis osoby) V obci je znám jako podivín. Je s podivem, že ho ještě nikdo nezavřel. S nikým se nebaví, píše anonymní dopisy na všechny strany a po večerech hraje sám se sebou šachy. Přimlouváme se, aby bylo od potrestání jmenovaného upuštěno, protože když půjde do výkonu trestu, tak se nám dechovka rozpadne, což neblaze dopadne na všechny občany naší socialistické obce... (z návrhu na přijetí společenské záruky pro obžalovaného z výtržnictví, který podepsalo 47 členů mysliveckého sdružení). Prosím velectěný soud, aby při rozhodování o výši trestu přihlédl také k tomu, že jsem oboustranný sirotek... (ze závěrečné řeči obžalovaného, který byl souzen za vraždu svých rodičů spáchanou ve 30. letech minulého století). Jeho postoj k socialistickému zřízení je záporný. Dokazuje to i skutečnost, že s oblibou hraje v místní restauraci karty o peníze a přitom švindluje, čímž okrádá pracující. Z osobního archívu vybral mjr. JUDr. Miloslav Jedlička Ř Í Z E K N A Š E L PŘEMOŽITELE leden-únor Svíčková na smetaně s brusinkami a citronem, mrkvový knedlík (10. 1.) 456 porcí 2. Kuřecí plátek s broskví a sýrem, obloha, vař. brambor, jog. drink (9. 1.) 421 porcí 3. Smažené kuře, bramborový salát (2. 2.) 404 porcí 4. Krůtí řízek, těstovinový salát (26. 1.) 381 porcí 5. Krůtí řízek ve vinném těstíčku, mor. bramb. salát s majonézou (16. 2.) 368 porcí 6. Holandský řízek, bramborový salát s jogurtem a majonézou (20. 1.) 348 porcí 7. Španělský ptáček, dušená rýže, salát, banánek plněný nugátem (18. 1.) 345 porcí 8. Čevabčiči, vařený brambor, obloha (7. 1.) 343 porcí 9. Moravský vrabec, hlávkové zelí, bramborový knedlík, ovoce (6. 1.) 340 porcí 10. Vepřové maso po selsku, dušené zelí, bramborový knedlík (10. 2.) 337 porcí Snídaně: 1. Jemné párky, hořčice, kečup, housky, chléb, čaj (7. 2.) 245 porcí 2. Drůbeží šunka, máslo, housky, chléb, čaj (4. 1.) 227 porcí 3. Sýr eidam, máslo, zelenina, džem porcovaný, housky, chléb, čaj (5. 1.) 223 porcí CO VY NA TO ŘÍZKAŘI? kh+pš- 7

8 S P O R T Přebor SPŠ MV v Brně v sálové kopané Ve dnech se v naší škole uskutečnil Přebor SPŠ MV v Brně v sálové kopané, kterého se zúčastnilo celkem 9 družstev. Ta byla rozdělena při losování do dvou základních skupin (5 + 4), z nichž do finálové skupiny postupovaly vždy nejlepší tři družstva. Hrálo se systémem každý s každým, což bylo náročné především na fyzickou kondici a také psychickou odolnost (někteří si chtěli před zaplněnými ochozy i zaboxovat). Lze však konstatovat, že v konečném účtování nerozhodoval ani tak počet hráčů v družstvu, jako spíše kolektivní pojetí hry a taktická vyspělost týmu, neboť pažit tělocvičny k tomu přímo vybízel. Přebor se obešel bez vážnější újmy na zdraví, pokud nepočítám újmu na duši u družstev, FINÁLOVÁ SKUPINA 3/F41 1/F41 4/F41 2/F43 1/F42 2/F41 skóre body Konečné pořadí 3/F41 3:2 1:2 3:2 0:2 0:1 7:9 6 IV. 1/F41 2:3 1:2 6:1 3:1 6:2 18:9 9 II. 4/F41 2:1 2:1 3:1 4:3 2:1 13:7 15 I. 2/F43 2:3 1:6 1:3 2:1 1:2 7:15 3 V. 1/F42 2:0 1:3 3:4 1:2 0:3 7:12 3 VI. 2/F41 1:0 2:6 1:2 2:1 3:0 9:9 9 III. kterým se nevedlo podle jejich představ. Ale vyhrát může vždy jen jeden. Nejlepším střelcem přeboru byl vyhlášen stržm. Jiří Stříž z družstva 1/F41 s 11 zářezy (brankami). A ještě výrok měsíce: Když jsem Ti říkala, abys koupil Bohemku, tak jsem myslela šampus, Ty vole! (pí Bubníková) Fotbalu zdar! -jch- Vítězné družstvo 4/F41 P O D Ě K O V Á N Í V prosinci proběhl na naší škole turnaj v sálové kopané. I my jsme se rozhodli, že se této sportovní akce zúčastníme. Sestavili jsme družstvo a dohodli taktiku. Teď už zbývalo jen čekat. Tím více oceňujeme to, co pro zorganizování tohoto turnaje musel udělat npor. Mgr. Jiří Chromek. Jaké je zákulisí příprav turnaje a kdo všechno se na něm podílí, nevíme. Ale to, co předvedl jako rozhodčí při samotném zápolení, bylo ohromující. Odběhat a odpískat všechny zápasy a přitom ještě čelit útokům nesouhlasících hráčů, to byl úctyhodný výkon. On si člověk řekne pobíhat si po hřišti - ale zkuste si to nepřetržitě 4 hodiny. Co říci závěrem? Vítězové dostali poprávu medaile, diplomy a pohár. Ale nezapomněli jsme na něco? Takže alespoň touto cestou Vám, pane Chromku, DĚKUJEME. Za družstvo 1/F42 stržm. Martin Vondrák ZPRAVODAJ - školní bulletin pro účastníky kurzů a pracovníky Střední policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Zuzana Armutidisová, tel , zástupce JUDr. Miloslav Jedlička, tel.: Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Jarmila Krajčiríková, Bořivoj Braunschläger, Pavel Šoba a Vojtěch Kedršt (1/H12). Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Intranet: Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány. Adresa školy: Střední policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. SPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 300 výtisků - č. z. 60/2005. Uzávěrka tohoto čísla Zdarma. Uzávěrka příštího čísla

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Rybí polévka. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, sýr tavený. Kuře pečené, rýže. Fazol. lusky na smetaně, brambory. ----- 4: Rohlík, sýr tavený.

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI PORCE PRO OPRAVDOVÉ JEDLÍKY

DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI PORCE PRO OPRAVDOVÉ JEDLÍKY DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI 1.TĚSTOVINY VODNÍKA ČESÍLKA 250g těstoviny s kuřecím masem a špenátovo-sýrovou omáčkou 2.TĚSTOVINY HARRYHO POTTERA 250g těstoviny s tajnou směsí kuřecí masa a bylinek sypané

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 Úvodní slovo GŘ Projekt Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR, kterému pracovně říkáme MIKOP, se rozběhl v lednu 2013 a potrvá do června 2015. S rozpočtem

Více

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 polévka kuřecí s nudlemi 01,03,07,09 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 rohlík,žervé,jablko,mléko

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu Studený předkrm 100g Šunková rolka s křenovou šlehačkou, toast 39 Kč (šunka, křen, šlehačka) 100g Rajče s mozzarellou,bazalka s olivovým přelivem, toast 45 Kč 100g Sýrový talíř, toast 39 Kč (uzený sýr,

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice Vážení snoubenci. Pokud zavzpomínáte na kteroukoliv svatbu, kterou jste v minulosti navštívili, určitě první, na co si vzpomenete,bude jídlo. Když vidíte foto svatební tabule, vždy si řeknete, jaká to

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně International Facility Management Association Česká pobočka Vinohradská 112, 130 00 Praha 3 korespondenční adresa: U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 e-mail: administrativa@ifma.cz http://www.ifma.cz IČO:

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Sýr eidam Hráškový krém Mléko Krupicová kaše, mléko 6.10. ovoce 1 N,D9 Kuřecí

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát 19.12.2006 17.30-18.10 kuřecí řízečky raut s kolegy loučení kolegy krůtí prsa rajčata s mozzarellou čerstvá zelenina mix 1 víno bílé (ve střiku) 1 + 2 dcl pivo 2 x 0,3 l 1 hod. badmintonu 19-20h 20.12.2006

Více

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Drožďová polévka 7.4. N,D9 Pivovarský tokáň, těstoviny D2,9/2 Pivovarský tokáň dietní, těstoviny Úterý Kapustová polévka

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč Studené předkrmy 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč 100g nakládaný hermelín, obloha 100g tlačenka s cibulí, obloha 54,- Kč 26,- Kč Teplé předkrmy 3ks bramboráčky

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V květnu 2013 probíhala v DS Lidická anketa na kvalitu stravování,

Více

Názory rodičů na stravování školáků a předškoláků

Názory rodičů na stravování školáků a předškoláků www.survio.com 06. 01. 2015 09:49:07 Základní údaje Název výzkumu Názory rodičů na stravování školáků a předškoláků Autor Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/k0e1p4h2b4y8s1g9m

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Personální a mzdové oddělení (PMO) PMO Hasičského záchranného

Více

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 RAUT (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 Cena: 290,- Kč/osoba 0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) s jahodou Marinované papriky Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy Listový závin se šunkou a sýrem

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ V měsíci květnu 2010 byl mezi žáky, studenty a zaměstnanci škol, pro které je poskytováno stravování proveden průzkum spokojenosti. Metoda průzkumu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,-

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,- Restaurace kulturní dům Jistebnice Studené předkrmy 100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 100g. Nakládaný romadúr, feferonka, cibule 38,- 100g. Nakládaný hermelín,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více