září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov"

Transkript

1 1 září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah: Dva předvolební úkoly... 1 Historický kalendář říjen... 2 Naše úkoly dříve a dnes...4 Volební argumentace...5 Cena elektřiny...6 O zákonech...7 Ruka trhu reguluje?... 7 Drobnosti...7 Věčná témata pravicové propagandy...8 Pozvání na předvolební setkání s občany 9 Dva předvolební úkoly Jsou dva základní předvolební úkoly. Tím prvním je získat všechny levicové voliče k účasti ve volbách. Druhým úkolem je přesvědčit je, aby volili KSČM. Chceme-li splnit jakýkoliv úkol, je třeba si ujasnit cíl, prostředky i koho oslovíme. Pak samozřejmě naše aktivita i kvalita vlastní přípravy rozhodnou o úspěšnosti. Proč volit prostě proto, že bez účasti ve volbách budou rozhodovat jiní o nás i bez nás a často proti našim zájmům. Prožíváme to v souvislosti se zmodráním zdravotnictví, které bude od občanů požadovat větší finanční účast, aby si soukromé firmy (farmaceutické, ale i soukromé nemocnice a především zdravotní pojišťovny, až se stanou výdělečnými institucemi) miliardami až stamiliardami přeplnily soukromá konta. Podobně s důchody. Pravicová koalice Topolánek, zelený Bursík a křesťanský Čunek podpoří vznik soukromých důchodových pojišťoven, kterým chtějí vložit do kasiček stamiliardy z peněz občanů. Modrý stát má snahu nařídit občanům, aby si na důchod povinně spořili u soukromých pojišťoven, které ovšem si z našich úspor budou ročně ukrajovat pořádný kusanec na svá soukromá konta. Plná ústa řečí o podpoře rodiny u lidovců nezabránila podpoře protirodinných zákonů v parlamentě. Teprve nepříznivá reakce i lidoveckých voličů některé lidovecké poslance probudila k aktivitě, kterou by dnes chtěli vydávat za sociální prorodinné cítění. Kdyby titíž lidovečtí poslanci v parlamentě nezvedli na jaře ruku pro pravicové zákony, nemuseli by je (s velkou, ale

2 2 nezaslouženou slávou) opravovat. Připomeňme, že krajské úřady rozhodují o většině zdravotnických zařízení, o podstatné části školství, o komunikacích, sociálních službách a řadě dalších věcí, takže složení krajských zastupitelstev je pro občany rovněž velice významné. Tedy jít k volbám, abychom dali na vědomí, že my, občané, jsme podle ústavy pány této země a o svém osudu chceme také rozhodovat. Koho volit říkáme levici, ale není to tak jednoduché. Komunistům pravice (nejen ta česká) oprávněně nedůvěřuje. Oni vědí, že my bychom podobné nevinné případy, jako byl ten Čunkův a desítky dalších, nevyšetřené nenechali. Vědí, že americký radar by neměl šanci. Vědí, že parlament by rozhodoval ve prospěch celé republiky, ne jen těch zahraničních nadnárodních vlastníků a místních majetných špiček. Na druhé straně hlas pro ČSSD není zárukou, jak prokázali páni Špidla, Gross a další, nemluvě o poslaneckých zrádcích voličů, že většinovou podporu voličů využijí ve prospěch většiny. Takže bychom nerozhodným, kteří nemají k naší straně dosud důvěru, poradili podpořit raději ČSSD než pravicové lidovce a zelené, ale zdůrazníme vždy, že čím silnější bude voličská podpora KSČM, tím víc budou nuceni jak sociální demokraté, tak ostatní politické strany přihlížet k naším názorům a požadavkům, vyjadřujícím zájmy většiny občanů, těch, kteří se živí (u důchodců: kteří se v aktivním věku živili) vlastní poctivou prací. Neslibujeme modré z nebe ani posmrtné nebe, ale příznivé životní a pracovní podmínky, práci pro všechny, mírový život při výchově rodin a respektování názorů a zájmů poctivých občanů. Historický kalendář říjen výročí 18. října vyhlásila prozatímní československá vláda ve Washingtonu požadavek vytvoření nezávislého československého státu a demokratické a republikánské zásady jeho ústavy. 28. října Národní výbor československý pod tlakem revolučního lidového hnutí převzal z rukou rakouských úřadů veškerou moc v českých zemích a vydal zákon o zřízení samostatného československého státu. Po 300 let rakouského panství měl český národ opět svůj samostatný stát. 30. října se v Martině sešlo shromáždění delegátů z celého Slovenska a zvolilo Slovenskou národní radu, která zastupovala Slovensko po osvobození z maďarského jha. Nakonec byla přijata jednomyslně Deklarace slovenského národa, tzv. Martinská deklarace, v níž se slovenský národ přihlásil ke společnému státu Čechů a Slováků výročí 23. října vyhlásil krajský výbor Komunistické strany Německa v Hamburku ozbrojené povstání. Vzápětí byly v Sasku a Durynsku ustaveny dělnické vlády, složené ze sociálních demokratů a komunistů. Měly se stát oporou socialistické revoluce v Německu. Říšská vláda nasazením ozbrojených sborů do konce října tento pokus krvavě potlačila výročí

3 3 2. října byla založena Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche Heimatfront), vedená Konrádem Henleinem, která slovy proklamovala věrnost Československé republice, ale ve skutečnosti nahradila nacionalistické německé strany DNSAP a DNP, které se zdiskreditovaly protistátní činností a byly v listopadu 1933 úředně rozpuštěny. V roce 1935 se Sudetoněmecká vlastenecká fronta přetvořila na politickou stranu a přejmenovala se na Sudetendeutschepartei (SdP), Sudetoněmeckou stranu, která se stala pátou kolonou německého nacismu výročí 1.října obsadilo beckovské Polsko Těšínsko. Jeho vyklizení si vynutilo hrozbou války. Protože jeho nároky podporovali signatáři mnichovské dohody, musela československá vláda ustoupit.v následujících dnech pak polská vojska okupovala další československé území v oblasti Kysuce, Oravy a Spiše. 1. až 10. října bylo Československo na základě mnichovského diktátu donuceno odstoupit Německu pohraniční území českých zemí. Přesto, že mnoho českých obyvatel před záborem uprchlo a Hitler prohlašoval, že nechce v Německu ani jednoho Čecha, zůstalo v okupovaných územích přes Čechů. 5. října abdikoval ze své funkce prezident Edvard Beneš a 22. října opustil Československo. Bylo to na nátlak Hitlera a domácí reakce. 7. října vláda generála Syrového jako vláda pomnichovské Československé republiky jmenovala první slovenskou autonomní vládu v čele s předsedou klerofašistické Hlinkovy Slovenské l udové strany Jozefem Tisem. 11. října byla na Podkarpatské Rusi vytvořena první autonomní vláda z představitelů reakčních nacionalistických směrů, která nastolila v zemi fašistický režim. 20. října zastavila vláda generála Syrového činnost KSČ. Současně bylo zastaveno vydávání veškerého komunistického tisku výročí 7. října zahájila sovětská vojska mohutnou ofenzívu na celé frontě od Vitebska po Tamanský poloostrov. V průběhu bojů byl sovětskými vojsky proveden násilný přechod řeky Dněpru a vytvořeno na jeho pravém břehu předmostí. V průběhu října byla osvobozena řada měst, jako Melitopol, Záporoží, Dněpropetrovsk, Turecký Val na Perekopské šíji a další. Rovněž Tamanský poloostrov byl vyčištěn od fašistických vetřelců. 13. října po pádu Mussoliniho vyhlásila Itálie Německu válku. 14. října se ujal funkce říšského protektora v Protektorátu Čechy a Morava W.v. Frick, bývalý říšský ministr vnitra. Byla to jen symbolická funkce, protože veškerou moc v protektorátu měl Karl Herman Frank jako státní ministr pro Čechy a Moravu. 16. října byla v Moskvě zahájena konference zahraničních ministrů SSSR, USA a VB. Předsedou sovětské delegace byl V.M. Molotov.

4 4 30. října se v SSSR u Melitopolu uskutečnil největší hromadný přechod slovenských vojáků k Rudé armádě, kdy přešlo celkem vojáků a důstojníků slovenské Rychlé divize. Vytvořili jádro 2. čs. paradesantní brigády, která se počátkem roku 1944 začala formovat v Jefremově. V říjnu pokračovalo stěhování českého obyvatelstva z vesnic, které musely být uvolněny pro vybudování cvičiště wehrmachtu. Celkem v této době bylo vystěhováno 3971 osob. Mimo to byly v říjnu vyrabovány loupežnickým způsobem obce, mezi nimi i Krásensko, které měly být vystěhovány až k l. květnu V říjnu na západní frontě vedla vojska spojenců boje v Itálii, dobyla Neapol a osvobodila Korsiku výročí 27. října schválilo Národní shromáždění ústavní Zákon o československé federaci, podle něhož Československou socialistickou republiku tvoří dobrovolné spojení rovnoprávných národních republik České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, a Zákon o postavení národnostíi v Československé socialistické republice. 30. října podepsal na Bratislavském hradě prezident republiky Ludvík Svoboda a předseda vlády ústavní zákon o federativním uspořádání ČSSR. Naše úkoly dříve a dnes Starší členové strany si dobře pamatují, že těžiště práce stranické organizace se mnohdy přesouvalo do členských schůzí. Tam jsme se rozhodovali o dalším postupu základní organizace vždy v souladu s úkoly pracoviště -, zatímco práci mezi nestraníky do značné míry pak zajišťovali členové strany ve svých služebních funkcích. Netvrdím, že to tak bylo vždy, ale uzákonění vedoucí úlohy strany k tomu svádělo. Dnes je situace jiná. Těžiště naší práce je mezi občanskou veřejností, zejména mezi sympatizanty. Členská schůze opět slouží k posouzení, jakým způsobem stanovené úkoly bude organizace plnit, ale vlastní plnění je na jednotlivých členech a mimo členské schůze. Občas slýcháme výzvu, abychom nepřesvědčovali přesvědčené. Obecně je to výzva správná, nesmí však být pochopena jednostranně. Totiž i přesvědčení členové potřebují v mnoha případech informace, objasnění, seznámení se stanoviskem vedení strany, aby mohli přesvědčovat. Z toho snad lze vyvodit závěry: A) Na stranické půdě se zaměřujeme na seznámení se s problémy, na ujednocení postupu komunistů, na odkrytí různých lží vládnoucí pravice. Na schůzích a při dalších příležitostech práce strany se tedy připravujeme na to hlavní jak vysvětlit veřejnosti naši představu uplatňování demokracie a levicové politiky v konkrétní praxi. B) Těžiště práce každého člena strany pak spočívá právě v tom působení na veřejnost. C) Velmi důležitým faktorem je znalost základních dokumentů a postojů vedení strany a našich zastupitelů na všech stupních. K tomu nestačí občasná informace na členské schůzi, ale je nezbytné prakticky denní

5 5 sledování Haló novin, skutečně levicového tisku (Právo je dnes středový tisk s podtónem antikomunismu), a to i našich webových stránek na internetu. Volební argumentace ODS: Zdraví je kšeft. Totalita neviditelné ruky trhu je demokratická. Každý občan se musí svobodně rozhodnout, kde vzít peníze na poplatky pro lobby zdravotního trhu. Zdravotníci nemají co remcat. Ať jsou rádi, že jim podnikatelé ve zdravotnictví pustí něco ze svého zaslouženého výdělku. Stát nemá co vlastnit. Občané musí všechno, co stát slíbí třeba Američanům, zaplatit sami. Poplatky a doplatky v lékárnách jsou správné. Víte, jak se takový majitel lékárny nadře, než sežene levné podavače léků? Základní potraviny musí být lépe zdaněny (dříve 5, dnes 9, zítra? % DPH). Jinak bychom nemohli nejbohatším a zahraničním firmám snížit daně! Občane, chceš se cítit bezpečný? Najmi si soukromou ochranku. Asi jako ministři a podobní páni. Těm to ovšem platíš ty svými daněmi. Chtěli byste nemocenskou? Tudle, až od čtvrtého dne nemoci, pokud vás zaměstnavatel vůbec bude ochotný platit. Potřebujete bydlet? Copak neznáte tu pohádku o jediném šťastném, který nejen že neměl kde bydlet, ale neměl ani tu košili, která by mohla krále uzdravit? Důchody? Neotravujte stát. Má jiné starosti - kam poslat české vojáky. Soukromé školství náš cíl. I na něm se dá trhnout. A když bude třeba platit, budou mít děti z těch správných pravých rodin už předem zajištěný blahobyt. Zelení. Bezplatný pobyt v předškolním roce ve školkách? Lidi, neblbněte, nemáme dost školek. Zavřeli je naši praví a slušní spojenci z koalice, když jeslí i školek bylo po roce 1989 dost. A výhodně je prodali soukromníkům. Problém s radarem nespočívá v tom, zda je pro republiku potřebný (užitečný), ani v tom, zda může ohrožovat klid a zdraví občanů. Problém je v tom, zda k němu kývne NATO. Nejlepší volební agitace je umět pištět při policejním zákroku. Společně po zelené zmodráme. Volte naši stranu. Nemá sice koncepční program, ale má k dispozici takové veličiny, jako je pan knýže Švajcnberg či sovětofilný cestovatel Jaromír Štětina, zvaný Zapomnětlivý. Zapomněl, že představitelé sovětských pohraničníků a KGB byli osobními příznivci jeho, dnešního pana senátora za 10 % voličských hlasů, ne našimi. Za vysokoškolské studium se musí platit, ale až po volbách. Teď byste nám to nesežrali. Než bychom přijali koncepci levné jaderné energie, raději zdražíme uhlí, plyn a kdeco. Bionafta náš kšeft. Bude jídlo dražší? Slušní praví a zelení lidé se už dopředu postarali, aby jim to nevadilo. KDU-ČSL. Armáda tu není, aby chránila mír a klid v naší zemi. Musí chránit americkou reputaci ve světě. Plaťte rádi, však jsme jim to dlužní.

6 6 Podpoříme každého, kdo prodá (daruje) republiku Vatikánu. Občané, žijte morálně. Máte k tomu desatero přikázání, vzor pana Čunka, Kalouska, ba i Topolánka. Nehřešte, žijte mravně. Naše stranické hlavy to stačí odhřešit i za vás! Když už musí být nějaká věda, pak ať je to ta biblická. Naše sociální cítění se projevuje v dobře placených službách a vstupu do kostelů většinou bez vstupného. Chudé obce - vzor i pro bohatší města. Z toho mála, co mají, nestaví byty a školky pro občany, ale opravují kostely a fary potřebným. Jsme křesťané, ale v politice modlitba neplatí. Tam se platí. Komunisty nevolit, když mají pravdu. Jsou to naši konkurenti. ČSSD. S komunisty nekamarádíme. Nevolili Američana, zastánce amického radaru v ČR, za prezidenta, a jsou proto nevěrohodní. KSČM je nedemokratická strana. Nechce se stát naším přívažkem. S ODS nesouhlasíme, ale snadno se s nimi dohodneme. Jen co pan Topolánek vystřídá třeba Špidlu. Drahé bydlení? Přece byste nechtěli, aby levně nakoupené bytové domy novým vlastníkům vynášely jen málo? Na nás je spolehnutí. Něco vždycky slíbíme. My jsme starou revoluční stranou. Teď už revoluční být nemusíme. Máme posty, máme majetky a co by tomu řekla Evropa a USA? Cena elektřiny Chceme prý prodat ČEZ, jejíž elektrárny (včetně jaderných) pocházejí ve své většině z energetické koncepce předlistopadového období. Ačkoliv vyrábíme elektřinu levně, naši občané za ni platí díky zájmu o naši elektřinu v zahraničí téměř tolik jako státy, které jí mají nedostatek, ale vykazují podstatně vyšší příjmovou hladinu občanů. Podívejme se na srovnání: Česká republika 73 (eur) za MW/h 100 % Německo 74 (eur) za MW/h 101,4 % Slovensko 74 (eur) za MW/h 101,4 % Maďarsko 84 (eur) za MW/h 115,1 % Balkán až 91 (eur) za MW/h 124,7 % ČEZ ve své zprávě akcionářům vysokou cenu elektřiny v Maďarsku vysvětluje takto: Vysoká cena je tažená velkou poptávkou a nutností přilákat dovoz (ceny na Balkáně se pohybují od 89 do 91 za MW/h). Dík značnému výkonu jaderných, ale i uhelných elektráren u nás se naše cena pouze blíží té, kterou platí Němci a Slováci. Prodat ČEZ, vzdát se jádra = dostat se na úroveň balkánských cen! Prodají topolánci za pomoci čunků a bursíků další slepici snášející zlatá vejce? Vzdá se pravicové vedení země další strategické možnosti ovlivňovat ekonomickou situaci státu? Uvažujme, budou volby!

7 7 O zákonech Máme několik fůr zákonů, z nichž se některé dokonce i plní. Které? No přece ty, které nám ukládají nějakou povinnost vůči státu a jím chráněným formám či osobnostem. Naopak neplatí, nebo alespoň jen omezeně tehdy, kdy mají chránit obyčejné občany. Tak třeba musíme platit televizní poplatky, rozhlasové poplatky i tehdy, kdy televizi nepoužíváme (stačí mít video či počítač s internetem). Koupím-li si prázdné CD, musím v ceně platit i příspěvek nějaké autorské organizaci. Co kdybych si chtěl okopírovat nějaké veřejně dostupné dílo, třeba koncert? A co když si budu kopírovat jen a jen své vlastní, třeba bohatou fotodokumentaci rodiny? Platit musím také, i když mi dotyčná autorská agentura může být ukradená, jí nemůže být ukradená částka, kterou mi zákon uložil zaplatit za zakoupený nosič. Na druhé straně zkuste prosadit, aby zaměstnanci třeba prodavačky měli dodrženy Zákoníkem práce stanovené pracovní podmínky. No, zkusit to můžete, ale asi byste si musel hledat jiné zaměstnání. V tomto směru je pravice skoro upřímná. Říká v podstatě: Zaměstnanci, držte huby, buďte rádi, že vás zaměstnavatel živí. Zaměstnavatelé, nenechte si od remcalů nic líbit. Zákon je na vaší straně. Jen si připomeňme desítky případů uváděných dokonce i v televizi. Ani tucet ombudsmanů nemůže zjednat pořádek tam, kde stát zájmy zaměstnanců není ochoten opravdu chránit. Ruka trhu reguluje? Živelná regulace trhu, tolik dnes vychvalovaná, reguluje trh jedním ze dvou opatření. Když je na trhu nedostatek nějakého zboží nebo služeb, tržní pracička reaguje buď, anebo: a) Buď zdraží, aby si zboží kupovali jen ti, co na to mají a je po nedostatku; b) nebo zvýší výrobu. To ovšem vyžaduje investice, takže je to až druhá možnost, použitá teprve, skýtá-li záruku obchodního efektu, tedy zvýšení zisku. Vidíme to třeba s byty. Je nedostatek, je zájem a potřeba? Zdražíme, zdražíme opět, deregulujeme a páni domácí (přečasto nikoliv domácí, ale zahraniční) se mají. Trh se nasytí. Tu a tam zůstane někdo bezdomovcem, tu a tam se sestěhují dvě rodiny do havlovské králíkárny, tu a tam chudé rodině po zaplacení inkasa zbude taktak na jídlo (už ne vždy na zdraví a ještě méně často na studium dětí). Leč trh to zreguloval. Jen se podívejte na ceny nemovitostí! Jó, ceny jsou stálý a lidi se maj. Kdeže ty někdejší levné králíkárny jsou? Drobnosti * Předseda ZO KSČM Milonice věnoval v souvislosti s živelnou pohromou v Číně na humanitární konto Českého červeného kříže 1000 Kč, samozřejmě z vlastního. (Topolánek na odstranění problémů způsobených gruzínskou agresí Gruzii 150 milionů Kč, samozřejmě z našeho, bez optání.)

8 8 * Když jeho knížecí ospalost Švarcenberg něco rozhodne třeba o schválení gruzínské agrese, nemá nějaký Klaus do toho co kafrat! Co je to takový prezident proti knížeti, že ano? Alespoň vidíme, že kdyby komunisté podpořili volbu Švejnara, nemuselo k podobné trapnosti vůbec dojít. Věčná témata pravicové propagandy Jsou témata, která se goebbelsovsky omílají v našich sdělovadlech bez jakékoliv konfrontace se skutečností. Jedním z nich je téma Fučík. Kdo má trochu snahu vzpomenout si, vybaví si několik postupně používaných pravicových výpadů proti Fučíkovi. Vzpomenete si? Hned po roce 1990: Fučík Reportáž na oprátce nenapsal. Je to komunistický falzifikát. O rok dva později: Fučík nebyl nacisty popraven, ale žije v Latinské Americe. Později: Fučík byl spolupracovníkem gestapa a zradil své spolubojovníky. Ani v jednom případě nebylo ve stejném rozsahu zveřejněno to, co danou pomluvu vyvrátilo. Ba ani vědecké studie, které daný problém rozebíraly na základě písemných materiálů, které jsou v dostatečném množství k dispozici. Podobně to bylo se sebevraždou Jana Masaryka. Bez jakéhokoliv důkazu se tvrdilo, že byl zavražděn KGB či StB. Spící senátor Benda, ctitel demokrata Pinocheta, dokonce odcestoval na státní útraty do USA, aby získal podklady pro takové tvrzení. Po návratu se nechal slyšet, že získal pět (pět) osobních svědectví lidí, kteří potvrzují, že J. M. byl zavražděn. Tyto důkazy ovšem nikdy nepředložil, ale v televizi se chlubil, že je má k dispozici. Nic překvapivého. Jako ty zbraně hromadného ničení v Iráku. Lidé leccos polknou a pak byť by jim bylo zle od žaludku na to zapomenou. Kde je moudrá teze osvícenců: Důkazův žádám, a ne možností! Zveme Vás na předvolební setkání s občany v sobotu v 19 hod. ve Velešovicích v sále kulturního domu koncert Boba Frídla s Aťkou Bednářovou a rockovou skupinou Pokrock vstup zdarma

9 9 v úterý 30. zář í 2008 v 17 hod. v Ivanovicích n.h. - přísálí kulturního domu ve čtvrtek 2. října 2008 od 15 hod. ve Vyškově - Masarykovo náměstí v pondělí 6. října 2008 od 15 hod. ve Slavkově náměstí ve středu 8. ř íjna 2008 v 16 hod. v Brně Moravské náměstí v úterý 14. ř íjna 2008 v 17 hod. v Rousínově malý sál Záložna Představí se kandidáti za KSČM do zastupitelstva Jihomoravského kraje a kandidát KSČM na senátora za vyškovsko Ing. arch. Zdeněk Koudelka. Jiní o lidech, my s lidmi!

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 1/ Období 1914-1918 - vznik 1. světové války: mocenské bloky Trojdohoda X Trojspolek - 1912 1913: tzv. balkánské války: Srbsko s podporou Ruska ohrožuje

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428 VY_32_INOVACE_D_428 ČSR mezi válkami Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 9. ročník Datum vypracování: 6. 1. 2013 Datum pilotáže: 8. 1. 2013 Metodika: žáci mohou vyplňovat pracovní list buď jako opakování

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016

Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016 Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016 Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev

Více

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012 I. podle

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 56. schůze 15.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 56. schůze 15. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 1221 USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 56. schůze 15. května 2009 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 Státní volební komise na svém zasedání dne 8. dubna

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 OBSAH ( 1989-1992) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 V III. Československá federace od listopadu 1989 do z á n ik u společného státu Čechů a Slováků

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013 Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám Srpen 01 Hlavní zjištění Těsná většina (56 %) věří, že se najde potřebných 10 poslanců k rozpuštění sněmovny, výrazněji levicoví voliči a senioři. Pokud by měly

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

dějepis, devátý ročník Sada:

dějepis, devátý ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk Č. j.: 18/2014-ZO-CEV Ve Vimperku dne 22.08.2014 o volbách, kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů) pro volby do zastupitelstva obce Vacov, konané

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY Agentura Focus provedla ve dnech 14. 5. 25. 5. 2016 reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Výběrový vzorek tvořilo 1000 respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

VOLBY DO POSLANECKÉ a

VOLBY DO POSLANECKÉ a VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 9.6. a 20.6. 998 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 3 Porovnání místních výsledků s celostátními str. 0 Volební

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana

VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana Sudetoněmecká strana do roku 1938 nástup Hitlera k moci a dopady hospodářské krize (pohraničí osídlené německou menšinou, vázáno ve velké míře na export

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev

Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev Projektu Studentské volby 2016 do krajských zastupitelstev se ve dnech 20. až 21. září 2016 zúčastnilo 254 škol: 124 gymnázií, 136 středních

Více

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY Agentura Focus provedla ve dnech 19. 4. 27. 4. 2016 reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Výběrový vzorek tvořilo 1037 respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli

Více

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie 20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA Otázka číslo: 1 Malá dohoda byla tvořena státy: Československo Maďarsko Jugoslávie Rumunsko Otázka číslo: 2 Briand-Kellogův pakt: byl podepsán r. 1928 obsahoval závazek neřešit

Více

Cesta komunistů k převzetí moci

Cesta komunistů k převzetí moci Cesta komunistů k převzetí moci vývoj v letech 1945-1948 Učivo dějepisu, 9. ročník Součást projektu Příběhy bezpráví Charakteristika období Pretotalitní stát ne totalitní ne zcela demokartický "omezená"

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

OBČASNÍK KŘINICE VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? Vydává OÚ Křinice

OBČASNÍK KŘINICE VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? Vydává OÚ Křinice OBČASNÍK KŘINICE listopad 2004 Vydává OÚ Křinice VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? 5. a 6. listopadu 2004 už budeme zase volit. Jistě stojí za to, vzít do úvahy, co pro nás jako pro lidi obyčejné opravdu tyto

Více

HLASOVACÍ LÍSTEK. Mgr. Ivo Polák

HLASOVACÍ LÍSTEK. Mgr. Ivo Polák HLASOVACÍ LÍSTEK číslo volebního obvodu: 49 sídlo volebního obvodu: Blansko vylosované číslo kandidáta: 1 pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Mgr. Ivo Polák

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Opakování -hospodářská krize ve světě

Opakování -hospodářská krize ve světě Opakování -hospodářská krize ve světě Evropa i USA jsou v hospodářské krizi, r. 1929 se zhroutila burza v New Yorku (černý pátek), V Evropě dochází k vlnám nezaměstnanosti, hladomoru, rozpadu společnosti

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014 OBRANA DEMOKRACIE V ČSR T.G. Masaryk byl třikrát zvolen prezidentem, v roce 1935 abdikoval, ve funkci jej nahradil Edvard Beneš. (Masaryk zemřel 1937). Hitler začal uskutečňovat svoje plány a zvyšovat

Více

VOLBY DO POSLANECKÉ a

VOLBY DO POSLANECKÉ a VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 31.5 a 1.6.1996 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 3 Porovnání místních výsledků s celostátními str. Volební

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR.

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2005 PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. NEPŘÍZNIVÝ NÁZOR NA V. ŠPIDLU JAKO ČESKÉHO EVROPSKÉHO KOMISAŘE

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Trump kritizoval země NATO. "USA se bez aliance obejdou"

Trump kritizoval země NATO. USA se bez aliance obejdou Boj o Bílý dům Trump kritizoval země NATO. "USA se bez aliance obejdou" 03.04.2016 16:34 Spojené Like státy 0 by měly přimět Tweet své spojence v rámci NATO, aby "platili svůj odpovídající podíl" nebo

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s poválečným uspořádáním Evropy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Předvolební preference 2010" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 26. 04. 2010-11. 05. 2010 Délka průzkumu: 369 hod Počet respondentů: 148 Vypovídací hodnota:

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.288 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3.

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3. VY_32_INOVACE_DEJ_29 Marshallův plán Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1945-48 Předmět: dějepis, příp. hospodářské dějiny Výstižný

Více

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více