září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov"

Transkript

1 1 září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah: Dva předvolební úkoly... 1 Historický kalendář říjen... 2 Naše úkoly dříve a dnes...4 Volební argumentace...5 Cena elektřiny...6 O zákonech...7 Ruka trhu reguluje?... 7 Drobnosti...7 Věčná témata pravicové propagandy...8 Pozvání na předvolební setkání s občany 9 Dva předvolební úkoly Jsou dva základní předvolební úkoly. Tím prvním je získat všechny levicové voliče k účasti ve volbách. Druhým úkolem je přesvědčit je, aby volili KSČM. Chceme-li splnit jakýkoliv úkol, je třeba si ujasnit cíl, prostředky i koho oslovíme. Pak samozřejmě naše aktivita i kvalita vlastní přípravy rozhodnou o úspěšnosti. Proč volit prostě proto, že bez účasti ve volbách budou rozhodovat jiní o nás i bez nás a často proti našim zájmům. Prožíváme to v souvislosti se zmodráním zdravotnictví, které bude od občanů požadovat větší finanční účast, aby si soukromé firmy (farmaceutické, ale i soukromé nemocnice a především zdravotní pojišťovny, až se stanou výdělečnými institucemi) miliardami až stamiliardami přeplnily soukromá konta. Podobně s důchody. Pravicová koalice Topolánek, zelený Bursík a křesťanský Čunek podpoří vznik soukromých důchodových pojišťoven, kterým chtějí vložit do kasiček stamiliardy z peněz občanů. Modrý stát má snahu nařídit občanům, aby si na důchod povinně spořili u soukromých pojišťoven, které ovšem si z našich úspor budou ročně ukrajovat pořádný kusanec na svá soukromá konta. Plná ústa řečí o podpoře rodiny u lidovců nezabránila podpoře protirodinných zákonů v parlamentě. Teprve nepříznivá reakce i lidoveckých voličů některé lidovecké poslance probudila k aktivitě, kterou by dnes chtěli vydávat za sociální prorodinné cítění. Kdyby titíž lidovečtí poslanci v parlamentě nezvedli na jaře ruku pro pravicové zákony, nemuseli by je (s velkou, ale

2 2 nezaslouženou slávou) opravovat. Připomeňme, že krajské úřady rozhodují o většině zdravotnických zařízení, o podstatné části školství, o komunikacích, sociálních službách a řadě dalších věcí, takže složení krajských zastupitelstev je pro občany rovněž velice významné. Tedy jít k volbám, abychom dali na vědomí, že my, občané, jsme podle ústavy pány této země a o svém osudu chceme také rozhodovat. Koho volit říkáme levici, ale není to tak jednoduché. Komunistům pravice (nejen ta česká) oprávněně nedůvěřuje. Oni vědí, že my bychom podobné nevinné případy, jako byl ten Čunkův a desítky dalších, nevyšetřené nenechali. Vědí, že americký radar by neměl šanci. Vědí, že parlament by rozhodoval ve prospěch celé republiky, ne jen těch zahraničních nadnárodních vlastníků a místních majetných špiček. Na druhé straně hlas pro ČSSD není zárukou, jak prokázali páni Špidla, Gross a další, nemluvě o poslaneckých zrádcích voličů, že většinovou podporu voličů využijí ve prospěch většiny. Takže bychom nerozhodným, kteří nemají k naší straně dosud důvěru, poradili podpořit raději ČSSD než pravicové lidovce a zelené, ale zdůrazníme vždy, že čím silnější bude voličská podpora KSČM, tím víc budou nuceni jak sociální demokraté, tak ostatní politické strany přihlížet k naším názorům a požadavkům, vyjadřujícím zájmy většiny občanů, těch, kteří se živí (u důchodců: kteří se v aktivním věku živili) vlastní poctivou prací. Neslibujeme modré z nebe ani posmrtné nebe, ale příznivé životní a pracovní podmínky, práci pro všechny, mírový život při výchově rodin a respektování názorů a zájmů poctivých občanů. Historický kalendář říjen výročí 18. října vyhlásila prozatímní československá vláda ve Washingtonu požadavek vytvoření nezávislého československého státu a demokratické a republikánské zásady jeho ústavy. 28. října Národní výbor československý pod tlakem revolučního lidového hnutí převzal z rukou rakouských úřadů veškerou moc v českých zemích a vydal zákon o zřízení samostatného československého státu. Po 300 let rakouského panství měl český národ opět svůj samostatný stát. 30. října se v Martině sešlo shromáždění delegátů z celého Slovenska a zvolilo Slovenskou národní radu, která zastupovala Slovensko po osvobození z maďarského jha. Nakonec byla přijata jednomyslně Deklarace slovenského národa, tzv. Martinská deklarace, v níž se slovenský národ přihlásil ke společnému státu Čechů a Slováků výročí 23. října vyhlásil krajský výbor Komunistické strany Německa v Hamburku ozbrojené povstání. Vzápětí byly v Sasku a Durynsku ustaveny dělnické vlády, složené ze sociálních demokratů a komunistů. Měly se stát oporou socialistické revoluce v Německu. Říšská vláda nasazením ozbrojených sborů do konce října tento pokus krvavě potlačila výročí

3 3 2. října byla založena Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche Heimatfront), vedená Konrádem Henleinem, která slovy proklamovala věrnost Československé republice, ale ve skutečnosti nahradila nacionalistické německé strany DNSAP a DNP, které se zdiskreditovaly protistátní činností a byly v listopadu 1933 úředně rozpuštěny. V roce 1935 se Sudetoněmecká vlastenecká fronta přetvořila na politickou stranu a přejmenovala se na Sudetendeutschepartei (SdP), Sudetoněmeckou stranu, která se stala pátou kolonou německého nacismu výročí 1.října obsadilo beckovské Polsko Těšínsko. Jeho vyklizení si vynutilo hrozbou války. Protože jeho nároky podporovali signatáři mnichovské dohody, musela československá vláda ustoupit.v následujících dnech pak polská vojska okupovala další československé území v oblasti Kysuce, Oravy a Spiše. 1. až 10. října bylo Československo na základě mnichovského diktátu donuceno odstoupit Německu pohraniční území českých zemí. Přesto, že mnoho českých obyvatel před záborem uprchlo a Hitler prohlašoval, že nechce v Německu ani jednoho Čecha, zůstalo v okupovaných územích přes Čechů. 5. října abdikoval ze své funkce prezident Edvard Beneš a 22. října opustil Československo. Bylo to na nátlak Hitlera a domácí reakce. 7. října vláda generála Syrového jako vláda pomnichovské Československé republiky jmenovala první slovenskou autonomní vládu v čele s předsedou klerofašistické Hlinkovy Slovenské l udové strany Jozefem Tisem. 11. října byla na Podkarpatské Rusi vytvořena první autonomní vláda z představitelů reakčních nacionalistických směrů, která nastolila v zemi fašistický režim. 20. října zastavila vláda generála Syrového činnost KSČ. Současně bylo zastaveno vydávání veškerého komunistického tisku výročí 7. října zahájila sovětská vojska mohutnou ofenzívu na celé frontě od Vitebska po Tamanský poloostrov. V průběhu bojů byl sovětskými vojsky proveden násilný přechod řeky Dněpru a vytvořeno na jeho pravém břehu předmostí. V průběhu října byla osvobozena řada měst, jako Melitopol, Záporoží, Dněpropetrovsk, Turecký Val na Perekopské šíji a další. Rovněž Tamanský poloostrov byl vyčištěn od fašistických vetřelců. 13. října po pádu Mussoliniho vyhlásila Itálie Německu válku. 14. října se ujal funkce říšského protektora v Protektorátu Čechy a Morava W.v. Frick, bývalý říšský ministr vnitra. Byla to jen symbolická funkce, protože veškerou moc v protektorátu měl Karl Herman Frank jako státní ministr pro Čechy a Moravu. 16. října byla v Moskvě zahájena konference zahraničních ministrů SSSR, USA a VB. Předsedou sovětské delegace byl V.M. Molotov.

4 4 30. října se v SSSR u Melitopolu uskutečnil největší hromadný přechod slovenských vojáků k Rudé armádě, kdy přešlo celkem vojáků a důstojníků slovenské Rychlé divize. Vytvořili jádro 2. čs. paradesantní brigády, která se počátkem roku 1944 začala formovat v Jefremově. V říjnu pokračovalo stěhování českého obyvatelstva z vesnic, které musely být uvolněny pro vybudování cvičiště wehrmachtu. Celkem v této době bylo vystěhováno 3971 osob. Mimo to byly v říjnu vyrabovány loupežnickým způsobem obce, mezi nimi i Krásensko, které měly být vystěhovány až k l. květnu V říjnu na západní frontě vedla vojska spojenců boje v Itálii, dobyla Neapol a osvobodila Korsiku výročí 27. října schválilo Národní shromáždění ústavní Zákon o československé federaci, podle něhož Československou socialistickou republiku tvoří dobrovolné spojení rovnoprávných národních republik České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, a Zákon o postavení národnostíi v Československé socialistické republice. 30. října podepsal na Bratislavském hradě prezident republiky Ludvík Svoboda a předseda vlády ústavní zákon o federativním uspořádání ČSSR. Naše úkoly dříve a dnes Starší členové strany si dobře pamatují, že těžiště práce stranické organizace se mnohdy přesouvalo do členských schůzí. Tam jsme se rozhodovali o dalším postupu základní organizace vždy v souladu s úkoly pracoviště -, zatímco práci mezi nestraníky do značné míry pak zajišťovali členové strany ve svých služebních funkcích. Netvrdím, že to tak bylo vždy, ale uzákonění vedoucí úlohy strany k tomu svádělo. Dnes je situace jiná. Těžiště naší práce je mezi občanskou veřejností, zejména mezi sympatizanty. Členská schůze opět slouží k posouzení, jakým způsobem stanovené úkoly bude organizace plnit, ale vlastní plnění je na jednotlivých členech a mimo členské schůze. Občas slýcháme výzvu, abychom nepřesvědčovali přesvědčené. Obecně je to výzva správná, nesmí však být pochopena jednostranně. Totiž i přesvědčení členové potřebují v mnoha případech informace, objasnění, seznámení se stanoviskem vedení strany, aby mohli přesvědčovat. Z toho snad lze vyvodit závěry: A) Na stranické půdě se zaměřujeme na seznámení se s problémy, na ujednocení postupu komunistů, na odkrytí různých lží vládnoucí pravice. Na schůzích a při dalších příležitostech práce strany se tedy připravujeme na to hlavní jak vysvětlit veřejnosti naši představu uplatňování demokracie a levicové politiky v konkrétní praxi. B) Těžiště práce každého člena strany pak spočívá právě v tom působení na veřejnost. C) Velmi důležitým faktorem je znalost základních dokumentů a postojů vedení strany a našich zastupitelů na všech stupních. K tomu nestačí občasná informace na členské schůzi, ale je nezbytné prakticky denní

5 5 sledování Haló novin, skutečně levicového tisku (Právo je dnes středový tisk s podtónem antikomunismu), a to i našich webových stránek na internetu. Volební argumentace ODS: Zdraví je kšeft. Totalita neviditelné ruky trhu je demokratická. Každý občan se musí svobodně rozhodnout, kde vzít peníze na poplatky pro lobby zdravotního trhu. Zdravotníci nemají co remcat. Ať jsou rádi, že jim podnikatelé ve zdravotnictví pustí něco ze svého zaslouženého výdělku. Stát nemá co vlastnit. Občané musí všechno, co stát slíbí třeba Američanům, zaplatit sami. Poplatky a doplatky v lékárnách jsou správné. Víte, jak se takový majitel lékárny nadře, než sežene levné podavače léků? Základní potraviny musí být lépe zdaněny (dříve 5, dnes 9, zítra? % DPH). Jinak bychom nemohli nejbohatším a zahraničním firmám snížit daně! Občane, chceš se cítit bezpečný? Najmi si soukromou ochranku. Asi jako ministři a podobní páni. Těm to ovšem platíš ty svými daněmi. Chtěli byste nemocenskou? Tudle, až od čtvrtého dne nemoci, pokud vás zaměstnavatel vůbec bude ochotný platit. Potřebujete bydlet? Copak neznáte tu pohádku o jediném šťastném, který nejen že neměl kde bydlet, ale neměl ani tu košili, která by mohla krále uzdravit? Důchody? Neotravujte stát. Má jiné starosti - kam poslat české vojáky. Soukromé školství náš cíl. I na něm se dá trhnout. A když bude třeba platit, budou mít děti z těch správných pravých rodin už předem zajištěný blahobyt. Zelení. Bezplatný pobyt v předškolním roce ve školkách? Lidi, neblbněte, nemáme dost školek. Zavřeli je naši praví a slušní spojenci z koalice, když jeslí i školek bylo po roce 1989 dost. A výhodně je prodali soukromníkům. Problém s radarem nespočívá v tom, zda je pro republiku potřebný (užitečný), ani v tom, zda může ohrožovat klid a zdraví občanů. Problém je v tom, zda k němu kývne NATO. Nejlepší volební agitace je umět pištět při policejním zákroku. Společně po zelené zmodráme. Volte naši stranu. Nemá sice koncepční program, ale má k dispozici takové veličiny, jako je pan knýže Švajcnberg či sovětofilný cestovatel Jaromír Štětina, zvaný Zapomnětlivý. Zapomněl, že představitelé sovětských pohraničníků a KGB byli osobními příznivci jeho, dnešního pana senátora za 10 % voličských hlasů, ne našimi. Za vysokoškolské studium se musí platit, ale až po volbách. Teď byste nám to nesežrali. Než bychom přijali koncepci levné jaderné energie, raději zdražíme uhlí, plyn a kdeco. Bionafta náš kšeft. Bude jídlo dražší? Slušní praví a zelení lidé se už dopředu postarali, aby jim to nevadilo. KDU-ČSL. Armáda tu není, aby chránila mír a klid v naší zemi. Musí chránit americkou reputaci ve světě. Plaťte rádi, však jsme jim to dlužní.

6 6 Podpoříme každého, kdo prodá (daruje) republiku Vatikánu. Občané, žijte morálně. Máte k tomu desatero přikázání, vzor pana Čunka, Kalouska, ba i Topolánka. Nehřešte, žijte mravně. Naše stranické hlavy to stačí odhřešit i za vás! Když už musí být nějaká věda, pak ať je to ta biblická. Naše sociální cítění se projevuje v dobře placených službách a vstupu do kostelů většinou bez vstupného. Chudé obce - vzor i pro bohatší města. Z toho mála, co mají, nestaví byty a školky pro občany, ale opravují kostely a fary potřebným. Jsme křesťané, ale v politice modlitba neplatí. Tam se platí. Komunisty nevolit, když mají pravdu. Jsou to naši konkurenti. ČSSD. S komunisty nekamarádíme. Nevolili Američana, zastánce amického radaru v ČR, za prezidenta, a jsou proto nevěrohodní. KSČM je nedemokratická strana. Nechce se stát naším přívažkem. S ODS nesouhlasíme, ale snadno se s nimi dohodneme. Jen co pan Topolánek vystřídá třeba Špidlu. Drahé bydlení? Přece byste nechtěli, aby levně nakoupené bytové domy novým vlastníkům vynášely jen málo? Na nás je spolehnutí. Něco vždycky slíbíme. My jsme starou revoluční stranou. Teď už revoluční být nemusíme. Máme posty, máme majetky a co by tomu řekla Evropa a USA? Cena elektřiny Chceme prý prodat ČEZ, jejíž elektrárny (včetně jaderných) pocházejí ve své většině z energetické koncepce předlistopadového období. Ačkoliv vyrábíme elektřinu levně, naši občané za ni platí díky zájmu o naši elektřinu v zahraničí téměř tolik jako státy, které jí mají nedostatek, ale vykazují podstatně vyšší příjmovou hladinu občanů. Podívejme se na srovnání: Česká republika 73 (eur) za MW/h 100 % Německo 74 (eur) za MW/h 101,4 % Slovensko 74 (eur) za MW/h 101,4 % Maďarsko 84 (eur) za MW/h 115,1 % Balkán až 91 (eur) za MW/h 124,7 % ČEZ ve své zprávě akcionářům vysokou cenu elektřiny v Maďarsku vysvětluje takto: Vysoká cena je tažená velkou poptávkou a nutností přilákat dovoz (ceny na Balkáně se pohybují od 89 do 91 za MW/h). Dík značnému výkonu jaderných, ale i uhelných elektráren u nás se naše cena pouze blíží té, kterou platí Němci a Slováci. Prodat ČEZ, vzdát se jádra = dostat se na úroveň balkánských cen! Prodají topolánci za pomoci čunků a bursíků další slepici snášející zlatá vejce? Vzdá se pravicové vedení země další strategické možnosti ovlivňovat ekonomickou situaci státu? Uvažujme, budou volby!

7 7 O zákonech Máme několik fůr zákonů, z nichž se některé dokonce i plní. Které? No přece ty, které nám ukládají nějakou povinnost vůči státu a jím chráněným formám či osobnostem. Naopak neplatí, nebo alespoň jen omezeně tehdy, kdy mají chránit obyčejné občany. Tak třeba musíme platit televizní poplatky, rozhlasové poplatky i tehdy, kdy televizi nepoužíváme (stačí mít video či počítač s internetem). Koupím-li si prázdné CD, musím v ceně platit i příspěvek nějaké autorské organizaci. Co kdybych si chtěl okopírovat nějaké veřejně dostupné dílo, třeba koncert? A co když si budu kopírovat jen a jen své vlastní, třeba bohatou fotodokumentaci rodiny? Platit musím také, i když mi dotyčná autorská agentura může být ukradená, jí nemůže být ukradená částka, kterou mi zákon uložil zaplatit za zakoupený nosič. Na druhé straně zkuste prosadit, aby zaměstnanci třeba prodavačky měli dodrženy Zákoníkem práce stanovené pracovní podmínky. No, zkusit to můžete, ale asi byste si musel hledat jiné zaměstnání. V tomto směru je pravice skoro upřímná. Říká v podstatě: Zaměstnanci, držte huby, buďte rádi, že vás zaměstnavatel živí. Zaměstnavatelé, nenechte si od remcalů nic líbit. Zákon je na vaší straně. Jen si připomeňme desítky případů uváděných dokonce i v televizi. Ani tucet ombudsmanů nemůže zjednat pořádek tam, kde stát zájmy zaměstnanců není ochoten opravdu chránit. Ruka trhu reguluje? Živelná regulace trhu, tolik dnes vychvalovaná, reguluje trh jedním ze dvou opatření. Když je na trhu nedostatek nějakého zboží nebo služeb, tržní pracička reaguje buď, anebo: a) Buď zdraží, aby si zboží kupovali jen ti, co na to mají a je po nedostatku; b) nebo zvýší výrobu. To ovšem vyžaduje investice, takže je to až druhá možnost, použitá teprve, skýtá-li záruku obchodního efektu, tedy zvýšení zisku. Vidíme to třeba s byty. Je nedostatek, je zájem a potřeba? Zdražíme, zdražíme opět, deregulujeme a páni domácí (přečasto nikoliv domácí, ale zahraniční) se mají. Trh se nasytí. Tu a tam zůstane někdo bezdomovcem, tu a tam se sestěhují dvě rodiny do havlovské králíkárny, tu a tam chudé rodině po zaplacení inkasa zbude taktak na jídlo (už ne vždy na zdraví a ještě méně často na studium dětí). Leč trh to zreguloval. Jen se podívejte na ceny nemovitostí! Jó, ceny jsou stálý a lidi se maj. Kdeže ty někdejší levné králíkárny jsou? Drobnosti * Předseda ZO KSČM Milonice věnoval v souvislosti s živelnou pohromou v Číně na humanitární konto Českého červeného kříže 1000 Kč, samozřejmě z vlastního. (Topolánek na odstranění problémů způsobených gruzínskou agresí Gruzii 150 milionů Kč, samozřejmě z našeho, bez optání.)

8 8 * Když jeho knížecí ospalost Švarcenberg něco rozhodne třeba o schválení gruzínské agrese, nemá nějaký Klaus do toho co kafrat! Co je to takový prezident proti knížeti, že ano? Alespoň vidíme, že kdyby komunisté podpořili volbu Švejnara, nemuselo k podobné trapnosti vůbec dojít. Věčná témata pravicové propagandy Jsou témata, která se goebbelsovsky omílají v našich sdělovadlech bez jakékoliv konfrontace se skutečností. Jedním z nich je téma Fučík. Kdo má trochu snahu vzpomenout si, vybaví si několik postupně používaných pravicových výpadů proti Fučíkovi. Vzpomenete si? Hned po roce 1990: Fučík Reportáž na oprátce nenapsal. Je to komunistický falzifikát. O rok dva později: Fučík nebyl nacisty popraven, ale žije v Latinské Americe. Později: Fučík byl spolupracovníkem gestapa a zradil své spolubojovníky. Ani v jednom případě nebylo ve stejném rozsahu zveřejněno to, co danou pomluvu vyvrátilo. Ba ani vědecké studie, které daný problém rozebíraly na základě písemných materiálů, které jsou v dostatečném množství k dispozici. Podobně to bylo se sebevraždou Jana Masaryka. Bez jakéhokoliv důkazu se tvrdilo, že byl zavražděn KGB či StB. Spící senátor Benda, ctitel demokrata Pinocheta, dokonce odcestoval na státní útraty do USA, aby získal podklady pro takové tvrzení. Po návratu se nechal slyšet, že získal pět (pět) osobních svědectví lidí, kteří potvrzují, že J. M. byl zavražděn. Tyto důkazy ovšem nikdy nepředložil, ale v televizi se chlubil, že je má k dispozici. Nic překvapivého. Jako ty zbraně hromadného ničení v Iráku. Lidé leccos polknou a pak byť by jim bylo zle od žaludku na to zapomenou. Kde je moudrá teze osvícenců: Důkazův žádám, a ne možností! Zveme Vás na předvolební setkání s občany v sobotu v 19 hod. ve Velešovicích v sále kulturního domu koncert Boba Frídla s Aťkou Bednářovou a rockovou skupinou Pokrock vstup zdarma

9 9 v úterý 30. zář í 2008 v 17 hod. v Ivanovicích n.h. - přísálí kulturního domu ve čtvrtek 2. října 2008 od 15 hod. ve Vyškově - Masarykovo náměstí v pondělí 6. října 2008 od 15 hod. ve Slavkově náměstí ve středu 8. ř íjna 2008 v 16 hod. v Brně Moravské náměstí v úterý 14. ř íjna 2008 v 17 hod. v Rousínově malý sál Záložna Představí se kandidáti za KSČM do zastupitelstva Jihomoravského kraje a kandidát KSČM na senátora za vyškovsko Ing. arch. Zdeněk Koudelka. Jiní o lidech, my s lidmi!

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

* POZ VČS a konferencí a přípravy IX. Sjezdu KSČM * Informace z KZ MSK * * Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete v naší

* POZ VČS a konferencí a přípravy IX. Sjezdu KSČM * Informace z KZ MSK * * Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete v naší OKRESNÍHO VÝBORU KSČM V BRUNTÁLE III / 2015 Z obsahu tohoto čísla : * POZ VČS a konferencí a přípravy IX. Sjezdu KSČM * Informace z KZ MSK * * Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce.

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. AKTUALITY Akce pro rodiny s dětmi měla úspěch Mámo,

Více

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění!

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění! Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945 Slavné Národní shromáždění! Nyní, kdy Prozatímní Národní shromáždění zahájilo již svoji činnost a vláda považuje za svou povinnost složiti ze své činnosti účty,

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Krásné prožití vánočních svátků, vykročení správnou nohou do roku 2015 přeje MěV KSČM Havířov

Krásné prožití vánočních svátků, vykročení správnou nohou do roku 2015 přeje MěV KSČM Havířov Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově III. ročník Krásné prožití vánočních svátků, vykročení správnou nohou do roku 2015 přeje MěV KSČM Havířov PF 2015 PŘEJE MěV KSČM Havířov Omlouváme

Více

Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti

Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium Autor: Tomáš

Více

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7 ZPRAVODAJ OVV ČSSD PRAHA 8 Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8 www.cssdpraha8.cz Číslo 9, ročník X. listopad 2013 Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5 Jaké je to být asistentem lídra

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ

DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ Přepis debaty ČSSD k důchodové reformě DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ ze dne 11. prosince 2010 Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych vás přivítal na dnešní panelové diskusi, kterou

Více

4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH:

4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH: 4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE ÚVODNÍ SLOVO JANOUŠEK A PODOBNÍ ČEŠI SI PŘEDLONI PŘIPLATILI NA ZDRAVÍ 42 MILIARD PŘÍŠERNÝ DOKLAD TOHO V ČEM ŽIJEME ANONYMNÍ AKCIE NÁZORY EXPERTŮ

Více

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text 1.SEMINÁŘ Autorsky nekorigovaný text Americká vojenská základna/stanice v ČR?! Důvod k radosti či k obavám? (Kolik vojáků tu bude? Proti komu to bude? Zvětší či zmenší to naši bezpečnost? Budou stát američtí

Více

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012.

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012. Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012 Usnadníme život podnikatelům strana 6 Jsou základy evropské integrace ohroženy? strana 12 13 EDITORIAL Z obsahu Usnadníme život podnikatelům Petr

Více

U rudého snědeného krámu. Hynek Rajchenberk

U rudého snědeného krámu. Hynek Rajchenberk U rudého snědeného krámu Hynek Rajchenberk Brno 2013 1 Úvod Předkládaná kniha se zabývá obdobím komunistické vlády, a to především obdobím tzv. normalizace (70. a 80. léta 20. století). Hlavním zájmem

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje Radoslav Štědroň Svrchovaný stát a veřejné zdroje Obsah Předmluva.2 1 Svrchovaný stát 1.1 Situace České republiky na počátku druhého desetiletí 21. století 5 1.2 Česká ústava.8 1.2.1 Vznik a tvorba české

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová Marketingové komunikace politických stran Bc. Danuše Hykšová Diplomová práce 2008 2 3 ABSTRAKT Posláním politických kampaní je úspěch u voličské veřejnosti. Základem je zvolení správné marketingové strategie

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008 číslo 8 2008 28. října 1918 den vzniku samostatného Československa V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) www.politicti-vezni.cz 2008 Téma měsíce Vznik Československa SOUVISLOSTI

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 PAVEL ŽÁČEK Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920 v 113 mj. upravovala svobodu tisku a

Více

Public relations pro Státní bezpečnost

Public relations pro Státní bezpečnost ČLÁNKY A STUDIE 191 Public relations pro Státní bezpečnost Bezpečnostní propaganda v letech 1968 1971 Petr Cajthaml Komunistické ministerstvo vnitra a jím řízená Státní bezpečnost byly represivním aparátem,

Více

Dk -Dialog. Úvodní slovo. Ročník XXI/Číslo 3 Vyšlo 30. 9. 2013

Dk -Dialog. Úvodní slovo. Ročník XXI/Číslo 3 Vyšlo 30. 9. 2013 Dk -Dialog Ročník XXI/Číslo 3 Vyšlo 30. 9. 2013 Úvodní slovo Den demokracie 15. září přichází letos v nejisté a pochmurné době. Znejistěn je svět, který prožívá syrskou krizi srovnatelnou zřejmě s někdejšími

Více