Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše."

Transkript

1 Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. O O povo povo está está sendo marcado, veracidade em em capítulos e e versículos bíblicos.

2 Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. Tato kniha je originální v portugalštině, v portugalštině, On byl přijat pro daný jazyk, a to prostřednictvím výzkumu Google jazykové nástroje. Pokud se kterýkoli slovo této knihy není v souladu s jazyk svých rodičů, přeložit do svého jazyka rozumět lépe. Bůh žehnej nám všem.

3 Copyright 2007 Luce Silva Rozložení a pokrývají Valeria Ximenes Přezkoumání Osmar Vörner Revidované a Opraveno na Zdroj katalogu: Tania Marcia S. S. Cardoso-CRB-2813 S 581 Silva, Luce Značka Boha a znamení šelmy: lidé jsou Označen, pravdivost do kapitol a veršů / Luce Silva. 2. vydání. Revidovány. Palmas de Gran Canaria: Bibliografie 164p. 1. Bible učení 1. Název CDU 22,8 Všechna práva vyhrazena - Reprodukce celku nebo jeho část, Jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, nebude dovoleno. Porušení Autorská práva (zákon č /98 trestné činnosti se stanoví podle čl. 184 trestního zákoníku. 04

4 Vážení čtenáři Cesta, pravda a život, že nemám Věděl. Značka Boha a znamení šelmy. Lidé jsou již označena, v pravdě kapitoly a verše. Jak bude vidět, celý obsah této knihy je založeno na slova Boží, jsou texty Bible obsahuje staré a nové testament. Tato Bible je přeložena králem James Almeida, revidované a opravené, a E Obsah této knihy jsou analýzy, reflexe Texty stejné. 05

5 Přátelé a bratři Ptám se, že po přečtení této knihy, darovat nebo půjčit, aby jejich příbuzní, sousedé a přátelé, takže můžete mít slovo Bůh bude každý, jak můžete. Buďte si Ježíšův učedník, pomáhá, aby byla vaše Zprávy slovo. Je držitelem nás učedníky, tak jsme ji zastupují pomáhá jim v evangelizovat práci. 07

6 Přehled Kapitola stránky 01 naplnění slova Boží Čarodějnictví Modloslužba Alkoholismus Homosexualita Prostituce Antichrist Grace V sobotu znamení Boží Dodržování sedm polnic šelmy přikázání Proroci pastýři Zbývajících Konec

7 Dodržování Slova Božího 01 Začátku, uprostřed a na konci, fráze a používá i staré, ale je ještě použit v některých textech. A dnešní text je Bible, která se vztahuje k Bohu, Ježíš, Duch svatý a člověka. Ježíš volá praxe čtení této knihy. Em. John 5:39. Zkoumá Písma, protože vy myslíte, že máte věčný život. A jsou oni, které svědčí o mně. Společně budeme zkoumat, doporučuji, abyste použili stejnou revidovaná bible a opravené krále Jakuba, aby se spolu texty. Ale nejdříve dejte nám prosím Boha, aby odhalit jeho osobě, že Ježíše a Ducha svatého, jejich slova a jejich pravdy. A ty jsi speciální host, takže můžeme znát poselství Bůh nás přivádí přes tyto citoval verše. Pak můžeme pochopit, podmínky, které Bůh dává člověk se rodí, roste a umírá. Narození je na začátku, uprostřed je náš pobyt na zemi a na konci? Jsou etapy, které jsme skvělé nápady, protože každý krok má určitý časový faktor, a ne naše. Narození, život, jsou dary od Boha, ale v přirozené průběhu života, musíme znát všechny jeho slova a live jim, protože oni jsou s námi zpět k Otci a Ježíš je svědectví, toto je nejvíce čistý potvrzení věčného života. Posvěcení člověka pochází z živých všechna slova Boží, to je požadavek, modlitba, že Ježíš za nás hříšné. Co je výsada! Ježíš říká, že ten, kdo obdrží slovo pravdy bude posvěcen v pravdě, je svatá a dokonalé jednotě. "On je v nás, a my ho milovat stejně. No, choďme v opravdovou lásku, aniž by se doprava nebo doleva, po hlavní cíl, kterým je Ježíš Kristus. Pozemský život je pomíjivý, tu žijí jako cizinci, musíme plnit Boží účel na zemi, někteří dosáhl více dní, některé méně, ale pokud se nám ani nepodaří udělat to, co Bůh navržené k nám, a my jsme přišli s dobrým nebo špatným bojů dobré nebo zlé skutky, které jsou poslušnost nebo neposlušnost na slova Boží, celou svou kariéru zde na zemi skončí. Ale na záchranu pro život věčný nákladů draho, byla to odměna za krev "Ghost" a sledovat jak Ježíše, také musí být posvěceno slovy Boží. Proč se vzdát věcí, které vede k hříchu, není ztráta, je zisk, spása, vykoupení s ním je život věčný. Vzhledem k tomu, kříž Ježíš 11

8 Nahrál všechny, ale aby se milost každý jednotlivec má k brát pro sebe, ale pro toto tam musí být změna, transformace, dokonce být old musí být narozen znovu, být jako dítě. Když někdo ubližuje dítěti, když cítí bolest, pláč, ale jestliže stejná osoba, najednou jí volal do klína, ona otevře její tok zbraní a usmívá se, dokonce i slzy stále stékají jeho tvář, drží si i odpouštět a že agrese nemůžete vzpomenout, má čisté srdce a nevinné. To znamená, že člověk má také nastavit druhou tvář, ale často není snadné odpustit agresora, který se nám zdálo, kradl, podváděl, zabil jednoho z nás a mnoho dalších trestných činů. Přesto musíme pamatovat, že akt je pachatel zákona hříchu a musíme odpustit because každá hledat, zjistíte, že jejich hříchy jsou neliší od těch svých vrstevníků. Protože každý má své chyby, což je hřích a hřích má žádný rozdíl z jednoho na druhého, protože musíme odpouštět jako Bůh. On odpouští nám naše hříchy, a nemůže pamatovat víc. Budeme-li tak učinit, protože každý potřebuje Boží milost. Existuje-li nějaký nerozhodnost on vám nebo jakékoli nezodpovězené otázky hledají své pochybnosti, že slovo Boží je nejlepší rada, vzdát all things, že odnést muži Božímu na konverzi (konvertovat lead to true náboženství mění povahu, turn) činit pokání ze svých hříchů, a ne praxi ještě. Peel starý muž a měnit staré tradice, být pokřtěni na pohřeb hříchu, a stát se novou bytost, pro to musí člověk udělat první krok. Vzhledem k tomu, když říkáme, že lásku a přiznávám, že Ježíš a my se nemění, i nadále stejné, nebo na základě staré tradice a doktríny ve stejném opovržení evangelia, mějte se na pozoru! Make myšlenka dnes, zatímco tam je čas. Tam, kde Ježíš kráčel kreslil zástupy, a toto učení rostl, a to učení, že Ježíš kázal se nebude v rozporu se zájmy mnoho, jako všichni lidé byli rozptýlení od církví, náboženských vůdců té doby se cítil velmi žárlivý Ježíše. Kaifáš. Židovský velekněz, který žil v době Ježíše Krista, který prorokoval jeho smrti, a také pronásledování prvních křesťanů. A farizeové a caduceus koho Ježíš mluvil. Zdarma. Oedipus. BASE 1 a "farizeové." Farizeové sekty mezi mnoho těch, kteří bojovali o prvenství ve výkladu židovské teologie, pozorovatele zvenčí všední praxe, uctívání a obřady, udělali velkou závažnost principů, ale v rámci vystoupení praku oddanost skryté zpustlý návyky. To je důvod, proč se používá termín "farizeus" znamená obrazně pokrytecké v době Ježíše Krista caduceus dominuje Sanhedrin a kněží a 12

9 Farizeové přijati vlivných lidí, zejména mezi zákoníky a lékaři, a prohlásily, že otevřeně proti Ježíšovi. Brothers, když jsme se vzít naše představivost trochu méně než dvěma tisíci lety v ukřižování na Kalvárii na kříž, můžeme si představit skutečnost, že Ježíš žil bolest, utrpení, žal. On věděl, že dosáhl začátku do konce, byl obětním beránkem, tam on cítil tíhu všech svých hříchů, ale nevzdal, ale její největší trápení bylo pro ty, kteří obětovali své krve a nebude předem mnoho tam. Cítil, jak se bolest těch, kteří přijdou. A nikdo nemůže představit velikost lásky Ježíše 'pro lidstvo! Lidé, kteří ho ukřižovali, s refinement krutosti, šlehačka jej, udeřil ho, plivali, a s trnovou korunou na hlavě, provádí naše kříž, a tam byla celá hmotnost naše hříchy, v našem cross kázáno, a přesto se modlil k Otci za hříšníky. Když se díváme na kříž Kalvárie se stát dvě věci: Za prvé, myslet na bolest, že Ježíš cítil, a připojit všechny ty události a obviňovat všechny zúčastněné do smrti syna Božího, druhý, myslet na katy, a připojte hřích krutosti, že Ježíš byl zabit. V té době v závislosti na trestný čin, který byl spáchán, byli pachatelé odsouzeni k maximální sankce trestu bylo ukřižování, protože to je jeden velký mučení, zavěšených s otevřenou náručí a ruce přibité na cross, o nehty, které held část hmotnosti z tělo v jeho rukou, a také část tělesné hmotnosti tlačit hřebíky v nohou, který visel nad malou naklápěcí stojan, přibit na kříž, aby pomůže udržet tělo, a stav vegetačního klidu? A bolest? Tento proces je pomalý a bolestivý. Ale Ježíš se nedopustil žádného trestného činu byl nevinný poplatků oni udělali to, on byl přibit na kříž za hřích, který přináší smrt člověka, jemuž věřit a poslouchat, mít víru a milost vyhraje tento spasení k věčnému životu. Ale žádný člověk říct, aby si mě tam! Pro koho přibil Ježíše na kříži, byl jsem vás! To bylo pro naše hříchy! Pokud nechcete dozvědět, co je špatné a co je hřích, kážeme Ježíše na kříži každý den, a rozdíl jsou dny. Tyto popravčí Ježíše ukřižovali, že den a my jsme stejné a ukřižován popravčí dnes. Ale můžete změnit, můžete si to vyzvednout zatímco tam je čas, snaží vědět Ježíš, který zemřel pro vás, takže nemusíte zemřít a projít z tohoto života do věčného života. Ti lidé, kteří pronásledovali Ježíše a jeho učení bylo určeno k plnění toho, co navrhl, protože neměli chodit do 13

10 Způsoby Boha, za hříchy člověka od Boha a způsobuje ne poslouchat jeho slova, se jimi řídit. A nevěřili Ježíš byl syn Boží. Zatímco jiné tím, zjevení Boha dané jeho proroky, skrze víru očekávali příchod Vykupitele, očekávaný příchod Syna Božího, a když on přišel on byl uznaný očima víry v Boha, že to bylo odeslané a přijaté a vše, co obdrží za ním, protože slyšet váš hlas. Ale ti, kdo popírají Ježíš dvakrát, stejní lidé, kteří vydal ho k smrti, rovněž popřel, že Ježíš vstal z mrtvých, a podívat se na velikost škody, které je lež, mnozí dnes nevěří, že Ježíš byl zvýšen, věří, že on spí mezi mrtvými. To je další strategie Satan, lhát, podvádět, podvádět, protože je otec lži, jakýkoli pokus narušit Satan je Boží plán, aby Ježíš nás varoval na různé situace. Měli bychom být vždy modlit k Bohu, aby nás vytrhl z pasti Satan. Brother, Ježíš a Satan síto, síto na každý den, jeho záměr je Sift muži zadrhne - je omdlel v nich, je porazit, porazit. Ale máme u Otce přímluvce, modlíme se k němu každou chvíli pro jeho ochranu, pro tvé milosrdenství a chránit nás všechny from dluhopisů Satan je těmto dluhopisům, které jsou nespočet, a hraje na nejslabší bod osoby je porazit, někteří říkají: "Bůh mě zapomněl." Bůh nevzdává muž, muž nevzdává a chodit po cestách Božích. Ho hledají, On je na dosah, stačí chcete změnit, a hledat cestu, která vede k Bohu, a my zůstáváme pevně na lámání víře. Buďte jednejte slovo Boží, a to nejen posluchače. Pokud se máme rádi a přijmout Ježíše Krista, je první krok, druhý, který není líný a vždy hledají poznání Božího slova. No, on nám slibuje věčnost obecně, protože tyto slova dostali k nám, tak, že světlo svítí v našich srdcích a ukázat nám cestu vpřed. A vy jednejte slova a nikoli pouze posluchači, klame s falešnými slovy. Pro případné být posluchač slova, a ne činitel, ten je jako člověk, který uvažuje o jeho přirozenou tvář, protože to zamýšlí sám, a byl brzy zapomenuta a bylo to., Ale ten, kdo jde o práva 14

11 Perfektní svobody, a konzervování to, není zapomnětlivý posluchač, ale muž činu práce, ten bude blahoslavený pro své činy. James Bůh je mocný a běží jeho slova, takže se nemusíte Proti tato slova, řekl každý svého bratra dokonalou zprávu, chůze ve světle, být věrný a spravedlivý, jak to vyžaduje svatých. Nenechte se mýlit, proto je kdo klame sám sebe tím, že každé náboženství, každý doktríny, vede k Bohu. Pro slovo Boží, že je svatý v Bibli neříká to, mnoho podvedeni jakékoliv slovo řeči to zřejmě zdá být pravda, protože vše, co říkají nebo dělají, je ve jménu Božím. A mnozí jsou rozptýleny, pohybující se cesta, nenechte se zmást zmást, podívejte se, podívejte se, nenechte nikoho řídit svůj život. Tehdy, stejně jako nyní, Bůh poslal své proroky, aby svá slova, aby lidem, kteří nechtějí dělat kompromisy, dokonce i vyslechnutí poselství spásy neposkytla úvěr, protože nebyl v nich víru, touhu poznat Boha, protože měli tvrzené srdce, se zavřenýma očima na pravdě. Dnes je také zpráva pro všechny prostřednictvím písemného media, mluvené, televizní a mnozí také neobdržíte. Muž se domnívá, Bůh ví, víme, že On je dech života, protože bez něj člověk umírá, a jde z jeho přítomnosti, jako svíčka, která zhasne a oheň zmizel a přesto nechtějí dělat kompromisy s Bohem. Ale ten, kdo věří, přinese, víte, že slovo, a najednou se odchyluje od způsobů Boha. Ty věříš, že je jeden Bůh: Vy dobře, dokonce i démoni věří a třesou. James. 2,19. Věřte, ale neposlouchají, rebel, ne firma ve víře, a mnoho z nich umírá přesměrovány před provedením opravy s Bohem. Make dnes náplast s Bohem, zatímco tam je čas, vždy pamatujte, že člověk musí být připraven, protože počasí není člověka, ale z Boha. Takže si být zneužity, jsou mimo církev z nějakého důvodu, nebo pokud je studený, teplý, slabý, zeptejte se Boha a jeho Ducha svatého k posílení vás. Promluvte si se svým pastorem, nebo bratr ve víře, protože to může být anděl poslán Bohem, které vám pomohou pevní ve víře, může se modlit, podporovat, protože není důvod, že můžete odejít od Boha. Muž v jeho slabost a neznalost Božího slova, a to vždy najít záminku více lame, odklonit, zůstaňte naladěni, protože to beznaději není od Boha, Satan je ciranda vás, bez vás rozpoznat nástrahy nepřítele. Slibné jim svobodu, zatímco oni sami jsou služebníky 15

12 Korupce, protože na to, kdo je někdo překonat, stejné je přivedl do otroctví. Pro-li poté, co unikl poskvrn světa, skrze známost Pána a Spasitele Ježíše Krista, jsou opět zamotá něm a překonat, pokud se stal posledním státem horší než první. Pro lepší pro ně, kteří neznají cestu spravedlnosti, než vědět, aby se odvrátili od svatého přikázání mu, takže to, co postihlo, když řekl, když jeden říká, pes se vrátil k jeho vlastní zvracet, a matice byl umyl jí válet v bahně. 2 Petr To je dobrá příležitost pro posouzení toho, zda nejsme odchýlení se od slova Boží. Satan může nabídnout, že svoboda se někdo? Neboť jestliže je služebník hříchu a je odsouzen, je to také strategie Satan. Beat muže, aby ho jeho sluha, který nabízí všechny druhy korupce, nejprve přijde svádění, protože to je lákavá, to bude týkat lidí ve všech svých "smyslů", dávat jim přání z neznámého a věci, které znesvěcuje člověka, a když splnil, se ukázala jako akt své touhy, cítit inteligentní, spokojen, radost, a tito lidé jsou často vzaty ze všech směrů, kterému dominují, pasti, zotročený, bez sebeovládání, plná všechny možné vady. Někteří pokání a chce se vrátit, ale už ovládají víc, a když se dozvěděla o omyl, a ne si to uvědomit zpět, začne cítit znechucený sám se sebou, a jsou ve spodní části může. Jiní přijmout pomoc a chcete změnit, usilovat o změnu, přijměte šance, že chce změnit. Jiní, jako to, co dělají a nechtějí měnit, být poražen, otroctví. Pouze Bůh může změnit člověka a dal ho znovu, jen chci, aby Boha, On tě zná, byl to on, kdo tě vytvořil v matčině lůně, ví, vaše vůle, vaše tajemství, své myšlenky a víš Bůh? Pro nás žít u někoho doma musíme být přátelé, je intimní, má plné znalosti této osoby, takže víme, Bůh, ho milují, poslouchají ho, mít ho poprvé v životě. Jsme, aby jejich díla, jsou jeho děti, until den soudu, všichni mají stejné příležitosti, musíme kompromis with jeho slova, pravidla, musí být splněny, aby, protože by not nechat něco nebo někdo v tomto world love pryč Bůh, proto se nemá rád chtíč a hřích. Apoštol John tvoří chtíč ve tři prvky, žádost těla, žádost očí a pýcha života. Shrnout je v tomto vyjádření lásky znaky 'sebe sama, k pohrdání Bohem. " 16

13 Ježíš řekl, "že tvrdost našeho srdce, to se nestane odchýlit se od cesty, může být cesta úzká." Ale, může tento výraz znamenat, že tato cesta je obtížné, nicméně, je sladké a klidné a požehnání Boží, přinášet každý abonanças. Ale mnoho z nich si požehnání, nechtějí majitele požehnání, nechtějí dělat kompromisy, protože mnozí chtějí, ale ne ho hledat. Pokud někdo nežije slova, která Ježíš řekl: ne najít cestu, nenajdou pravdu, zjistí, že život je v Bohu. Návrat, pokání z bezbožných kmín, můžete také slyšet volání Ježíše. On ti odpustí a budete dostávat, bez ohledu na to, co jste udělal, a jeho minulost mu bude dělat žádné větší paměť. Hledat doktrína Boží Pokud jste měli možnost setkat se s Ježíšem tváří v tvář před poslední den, co by jste se ho zeptat? Myslím, že každý by udělal stejnou otázku pár udělal, protože když Ježíš byl s ním tváří v tvář. A hle blíží - je mladý (mladá) mu řekl:, Mistře dobrý, co dobrého udělá získat věčný život? A on řekl - ho, proč mi říkáš dobrý? Žádný není dobrý, ale ten, který je Bůh. Ale budeš-li vstoupit do života, zachovávej přikázání. Matthew , 17 No, jestli to je otázka budeme dělat. Tam máte odpověď. Ale to odpověď pro mnoho není známa, ale není přijat, tyto příkazy, které Ježíš mluví se deset Božích přikázání, která je v Exodus muži čte, rozumí, ale neví, a že když poslouchali některé příkazy mohou přeskočit ostatní. Bůh klepe na stejném tlačítku každý den, volat, mluvit s jeho lidem, skrze jejich slova. Pokud poslušnost přikázání je požadavek pro vstup do života, a kdo je v neposlušnosti, kteří budou žádat o duši? Drsné srovnání, aby pochopil, "jen málo" Kdo je rodič ví, o čem mluvím. Pár touží pro děti, dělá plány do budoucnosti, představte si dokonalé děti, zdvořilý a poslušný, aby všechny jeho "přikázání" aplikace, které umožní jim. Protože chtějí, aby se poslušni pravidel dobrého živobytí, a to je jejich přání, aby se jejich děti učí, a někteří se rodí na cti, dát jim radost pro rodiče, protože sledovat cestu spravedlnosti, pravdy a jsou poslušní svým přikázání, jiné jsou narodila ostuda. Ale jiní, když rostou, dělají pravý opak, porušují všechna pravidla, některé dokonce mají politováníhodné chování, povrchní. 17

14 Neposlušní na všechny zásady dobré živobytí. Proto se stávají pachatelé, které se dopouštějí všech druhů zločinů a možná za těchto dětí, i když starší, jsou rodiče. Že již nejsou jen další zklamání: jsou slzy, bolest, smutek a někdy ztratit je tragicky zůstávají v myslích the dobré věci, které, now, je čas, kdy dítě bylo dítě, who So. na jeho klíně a stiskl ji do náruče a políbil ho tam jeho otec chtěl ochránit své dítě navždy. No, tyto děti jsme, a náš Otec je Bůh, kdo dělal jeho podobu a my musíme být poslušní, a pokud naše děti jsou neposlušní, cítíme důsledku těchto aktů a to, co cítíme, není zdaleka to, co cítíte Boží srdce. Proč všichni milují máme pro jedno dítě, které je tělo našeho těla, krev naší krve, on by dodat smrti zachránit nikoho. A Bůh dal svého milovaného syna, z lásky k vám a mně, zemřel za naše neposlušnost Jeho přikázání. Ale pokud budeme poslouchat, máme Otce a Syna, a Ducha svatého, opravdu vidět, jak je srovnání dokonce neslušné, nikdo nemá větší lásku než Boha. Ježíš u Matouše předpovědět, jak by se mu vytknout, jeho utrpení pro vykoupení našich duší. Řekl, že jako Jonáš, který strávil tři dny a tři noci v břiše ryby, on by také tři dny a tři noci v srdci země. Tyto tři dny a tři noci, že Ježíš mluví účet od 1. noc jeho zatčení, které začíná ve čtvrtek, že až do prvního dne v týdnu, kdy zvedl jsou tři noci. A den na účet o1 th den začíná v pátek až do prvního dne, který byl dne vstal z mrtvých dnes vyzvala pondělí, účet je tři dny. Tyto se dny a noci se počítá od jeho uvěznění a utrpení, zkušební a lynčování jakékoli brojili k smrti a vzkříšení. To bylo vězení, které Ježíš zaplatil za vykoupení všech duší, pro vás i pro mě, pro nás pro všechny. Akty A my jsme svědky některé z těchto věcí, a také Duch Svatý, že Bůh dal těm, kteří ho poslouchají. Zde potvrzuje, že Bůh dává Ducha svatého těm, kdo poslouchají jeho slova na jeho přikázání, zákonů a vyhlášek. Jeho Duch svatý není přebývat tam, kde jsou lži, lsti, neposlušnost a tam, kde není žádný vliv na slova Boží. Zde vidíme, jak je člověk pokřtěn Duchem svatým Boží, může člověk pouze přijmout Ducha svatého od okamžiku, kdy vás přijmout, poslouchat a plnit všechny vaše slova, pak to bude probíhat, vedeni Duchem Božím. 18

15 Kouzelnictví Jiné evangelium 02 Jsme si jisti, potvrzení, že Duch svatý přebývá pouze u dětí poslušné svých slov. Způsoby, jak muži jsou ohnuty, on se odvrátil od Boha a hledat jiné cesty, která vede k falešné bohy, jsou lháři, jsou klame duchové. 1 Korinťanům. Kristus vzkříšen z mrtvých a stát prvotiny těch, kteří spali." John 3:13. "Ale nikdo nevystoupil do nebe, ale ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka na nebi" Židům A jak muži jsou uložena na smrt jednou, ale po tomto soudu. Studii (studie). Život je dar od Boha, a když to on dovolí narození osoby, on také dává dech na živou duši a ducha, a doprovázejí ho k smrti, kde se odděluje od těla, duše, která je dech, dech a duch spí, čekají na vzkříšení v poslední den. Zde Bůh vysvětluje velmi čtyři otázky a ignoroval některé a tam jsou ještě ty, kdo věří jinak. Ale tady svaté Bible, se na tyto otázky, a také jiní. Předseda 1 Korinťanům. 15,20. Ježíš byl první vstát z mrtvých. Druhé-1 Korinťanům. 15,20. A kdo je mrtvý spí. Třetí-John 3:13. Kdo vzkříšený a vystoupil do nebe byl Ježíš sám Za čtvrté- Židům. 9:27. Muž je "ustanoven" zemřít jednou, ale po soudu. Tady vidíme čtyři příkazy Boží a část jeho učení, existuje-li jiný doktrína, která nesplňují tyto kritéria a kdo hlásá jiné evangelium, nepochází od Boha. Nikdo vstal z mrtvých po vzkříšení Ježíše, jen Ježíš byl a nikdo jiný, Bůh znovu potvrzuje, že není reinkarnaci. Na zadní straně Židům říká, že "je člověk jmenován umřít jen jednou." Tak, jen jednou umírá, i když také ne reinkarnaci. No, jestli někdo spí, to nikam nevede, není slyšet, vidět, nevím, co se děje kolem něj, je ve světě spánku. Jen čekají na návrat Ježíše. Ale duch, který ztělesňuje, zahrnuje 19

16 v osobě, která již má ducha, nemůže být Bohem. A pokud není z Boha, tento duch je zavádějící, klamné duch, to putuje v prostoru a mezi lidmi, tak ví všechno o nich, žijí a těch, kteří zemřeli, když někdo tvrdí, že má tělo osoby dovolává, a mluví o věcech, které se staly, a lidé, kteří zemřeli, jen aby se věřit, a proto bude klamat a zázraky, uzdravení, zázraky. Čarodějnictví a čarodějnictví někteří věří, že duch těch, kteří zemřeli, je vysoká rovina čištění bývalé hříchy, které čekají na reinkarnací a vyskytuje u lidí. Jiní věří, že duchové těch, kteří zemřeli vrátit reinkarnací u zvířat, jako jsou psi, kočky a jiná zvířata. bojoval proti drakovi a jeho anděly, a zmocnil se žádné další místo našel v nebi. A drak byl svržen, ten dávný had zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět byl hodil na zem a jeho andělé byli svrženi s ním Zjevení Podívejte se, Satan se bouřil v nebi, a byla odsunuta na zemi s jeho anděly. Pokud se duch člověka, který zemře, je spí, jaké jsou andělé vydává za anděly světla? Podívejte se, jak oklamat ducha má dvě osobnosti, tam jsou duchové, které zahrnuje lidi, již se mu rozumí obličeje, proto se spoléhat na to, aby to zlo čarodějnictví a čarodějnictví. A stejný duchové vstoupit a předstírat, že je pěkné, to uzdravování, zázraky a divy, mluvení ve jménu Boha, protože když oni mluví svým vlastním jménem, nikoli oklamat nikoho. Ten, kdo věří a uctívá okultní, nebo idoly, hledat pravdy slova Božího. Proč nesou celou Boží slovo, které je člověk ospravedlněn, On je pravda, "otec" a tvůrce, aby se dosáhlo On nepotřebuje prostředníka, máte, že svoboda a čest mluvit přímo s Bohem skrze víru, a on bude reagovat na vás je milované dítě. Obávám se však, že jako had svedl Evu svou vychytralost, tak i nějaké zkorumpované vaše smysly a pád z jednoduchosti, která je v Krista. Protože pokud někdo hlásá jiné Ježíš, kterého jsme se kázal, nebo pokud obdržíte jiný duch, který není Duch svatý, nebo jiné evangelium, který není přijat, může vám dobře nést s ním. Pro takové jsou falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu Pro Satan je sám přemění anděly světla. Tam je hodně, že jejich ministři budou transformovány jako ministři spravedlnosti, jehož konec bude podle skutků svých. 2 Kor , 4, Milovaní, evangelium Ježíše je transparentní, jednoduché, snadno pochopitelné, tato nemůže pokazit, a budete chráněni před nástrahy, pasti Satan. Podívejte se na mazaný Satan podvedl Evu a přes její hřích vstoupil do světa, Kde je odsouzena k zániku celé lidstvo. Sin se stal prokletím, které jsme osvobozeni pouze skrze krev Ježíše. Se stejným mazaný, Satan používá člověka změnit doktrínu a evangelia Ježíše zavádí jiné doktríny, podvodného apoštolů, skrytě, ale činitelé dobré skutky, ale oni jsou ministři, kteří projdou skrze anděly světla, nevěřte všemu, co slyšet, a ne to, co vidět, protože to může mít důsledky, a na konci se všichni vyrovnat skóre, a věty, které se hodí každé z nich. 20

17 Beránek a jeho vykoupení na hoře Sion Přečtěte si Zjevení poezie. 4. ³ jsem viděl čísla. a byly signalizovány ze všech pokolení Izraele. Z každého pokolení Izraele byly zakoupeny Celkem index 3. znamená. Zjevení A já jsem viděl, a hle, Beránek na hoře Sion, a s ním že v jeho čele bylo napsáno jméno na něj a jeho otec a já uslyšel hlas. z nebe, jako hlas mnohých vod a jako zvuk velikého hromu, a slyšel jsem hlas Harpers vracející se harfy. A zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi zvířaty, a starší, a nikdo by se dozvěděli, že písnička, ale Které byly odkoupeny od země. To jsou ti, kteříž neposkvrnily s ženami, (kontaminované církve), protože jsou panny, to jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde (ty již byly vzneseny). To jsou domy, které byly zakoupeny jako první ovoce pro Boha a Ježíše. A v jejich ústech nebyl nalezen žádný podvod, oni jsou bez viny před trůnem Božím. Zjevení Pojďme se podívat na tyto texty po Adam s Evou zhřešili, a poté, co to bylo celé lidstvo usvědčen z hříchu. Ale jako člověk je spasen od hříchu? Pouze pokud je koupeno krev Beránka a být v poslušnosti k jeho evangelium. Zjevení říká, že tyto Tito byli vykoupeni ze země. (Jeden údaj Bible nebyla napsána v chronologickém pořadí, musíme hledat a porovnávat textu, které odpovídají, aby nechodil ven z kontextu.). A Bible říká, že tyto již vzkříšení svatí!. Vzpomínka na ty, kteří vyučují na chyby budou větší odsouzení. Matthew A Ježíš zvolal znovu. Hlasem velikým, vypustil ducha. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, a země se třásla a skály pukaly a hroby se otevřely a mnohá těla svatých, který spal vstal a vyšel z hrobů po jeho vzkříšení a odešel do svatého města na obloze. Zde je odkaz, který nenechává nikoho na pochybách, že mnoho svatých vzkříšení těla, to říká hodně, ale kolik nemluví, ale oni vstoupili do svatého města, byly tyto vzkřísil Ježíše na kříži s Kalvárie, když Ježíš vypršela, a zemřel. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde. To jsou domy, které již byly nakoupeny jako první ovoce Bohu a Ježíši. John 3:13. Nikdo nevstoupil na nebe, ale ten, který sestoupil z nebes, Syn Boží v nebi. Zde je také zjištění, že žádný smrtelník vystoupil do nebe poté, co Ježíš byl vzkříšen a vystoupil do nebe. Tyto vystoupil do nebe v okamžiku smrti Ježíše uzavřených s těsněním a nosit šaty justice, pak potvrzuje, že John, že po vzkříšení Ježíše a nikdo vstoupil na nebesa. První bojínek 6:14, 15,16. Do vzhled našeho Ježíše Krista: Který ve své době ukazují požehnaný a jediný Vládce, Král králů (Ježíše) a Pán pánů. Ten, kdo má, on sám má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, jehož nižádný neviděl, ani nemůže vidět: komu čest a síla věčná. Amen. Zde vysvětluje, že žádný smrtelník je místo, kde je Ježíš. Je na místě nepřístupném. Zde také uvědomění si, že žádný smrtelník vstoupil do nebe, poté co ho Ježíš byl vzkříšen a vystoupil do nebe. 21

18 Modlářství 03 Budeme i nadále usilovat pravdy v nauce o Bohu, protože to trvá věčně. Připomeňme si několik veršů. Nebudeš míti bohů jiných přede mnou. To nebude mít k sobě rytiny, ani jakého podobenství těch, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi, není jim klaněti, ani jim sloužit, protože jsem Bůh žárlivě milující navštěvující nepravost otců na synech třetího a čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne, a ukazuje milosrdenství tisícům, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Exodus Tyto dvě přikázání jsou součástí čtyři přikázání je milovat Boha, jsou první dvě, které byly napsány v jednom ze dvou tabulek kámen prstem Božím. Zákona, který byl dán k Mojžíšovi, první přikázání je milovat Boha. Že bychom se měli milovat ho nade všecko, tj. nikoli hledat jiné bohy, protože pokud vložíte svou víru na jiném základě, že nejste v souladu s doktrínou Boha, to je nepravdivé, jedině Bůh je hoden všech uctívání, poslušnosti, respekt a úctu. Bůh ví, že člověk by se mohly změnit víru odpadlíka bude následovat jiných bohů, tak toto přikázání je volání důvod, Bůh říká, Syn Já jsem tvůj otec, jsem zplodil vás, já jsem tvůj Stvořitel, ne vaše důvěra v slovích lživých, zpět je ještě čas. Druhá je, nebude dělat rytiny ani jakého podobenství jakékoli osoby nebo věci, a ne klanět a sloužit jim. Dnes to, co vidíte na obrázku obchodů soch všech tvarů, papír, kámen, dřevo, zlato, stříbro, bronz, hlína, atd.. Od všeho, co bylo výslovně zakázáno, obrázky soch mužů, ženy, zvířata, ptáci, ryby, atd.. jsou ctěný nad Boha, a jsou předmětem uctívání a uctívání a jsou představující božstva a je předmětem uctívání a cti. Jako ve slově, že On je žárlivým Bohem, bude vyžadovat rodiče těchto neposlušný a neposlušnost přikázání pro rodiče učit své děti do čtvrtého pokolení. A slibuje, že bude milosrdný v tisících hledat a zachránit všechny své přikázání. Já jsem se styděl za evangelium Kristovo: pro je to moc Boží ke spasení pro všechny, kdo věří, předně pro Žida, a 23

19 Také řecký. Za ní je spravedlnost Boží zjevuje z víry k víře, jak je psáno: Spravedlivý bude žít z víry. Samy o sobě, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství a změnil slávu neporušitelného Boha do podoby obrazu porušitelného člověka a ptáky a zvířata, a plazy. Římané , 17, 22, 23. Boží moc je ten, kdo zná a poslouchá jeho evangelium, a je to nestydí, protože Bůh volá jeho učení v každém národu, nebo jako známé doktrínu, že evangelium přináší, a že je spravedlnost, a pravou víru v Ježíše. Ve slovo toto evangelium říci mnoho, jsou moudří sami, ale jsou šílený a změna pravdivá slova za lež, změnit zákony Boží, které jsou příkazy, které ti, kteří podle nich nebude nikdy zničena. Ale těm, kteří následují přikázání mužů zkorumpované a obrázky lidí, ptáky, zvířata a zeměplazy, a poslouchat, láska a čest stvoření více než Boha Stvořitele. Vracejí z důvodu, že Bůh nebude ptát to od tebe? Vám, kteří milují tyto obrázky a aby jim jejich modly, láska je uctívání, je na počest bohů, které jsou vyráběny rukou mužů a dělá ze sebe podobu a také zvířata, hlína, kámen, sádra, zlato a stříbro, atd.. A opět, nemám rád ostatní bohy a láska pravého Boha, krmivo vám, opravit, pokud jste klečet a modlit se, modlit se k těmto bohům země, nebo keramické, nebo zlato, atd.. Je to ta, že jste ctít a uctívat, což z nich jeho idol, a ne pravého Boha. Takže moji milí prchnout z modlářství. Ale co tím myslím? Že modla je něco? Nebo že oběť modla je něco? Než začnete říkat věci, které pohané obětovali 19 oběť na ďábly, a ne Boha. Nechci, abyste byli účastníky s démony. 1 Kor. 10, 14, 19,20 A co je idol? Idol je postava představující boha a že je předmětem uctívání, osoba, která má zdaněn příliš velký respekt, nebo lásku. Boží slovo je vždy přítomen, pro dnešek najednou. Říká, že ještě dnes posílá své služebníky, aby stejnou zprávu, že Ježíš přinesl pravdivé, volat k pokání a změně. Protože pravda je zahynula, tak že to stále ještě vidí stejný zápal a zvířecí oběti modlám, jako dárky, jídlo, aukce, úlitbu (mokrou: ceremonie na počest boha) pohané (pohané, jsou tyto osoby 24

20 oni vyznávají sledovat modlářské pohanské náboženství). Budeme přezkoumání těchto veršů. Neboť Bůh je pevně v případě, a to, co říká, nebyla zrušena, vše, co řekl, jak on říká, bude splněn ve stránkách za připomínaje poezii Exodus. 20.3,4, že člověk nemůže uctívání jiných bohů, ani obrazy sochy představující boha a modlu nich. A ty oběti jsou oběti démonům a říká, že žádná část s nimi. Chcete vidět více o modly? Přečtěte si Bible v kapitole Izaiáše , 20. Isaiah a Izaiáše , a Izaiáš. 46,1-12. Jeremiáš Jeremiáš Protož praví: Probuď se, kdo spíš, vstát z mrtvých, a Kristus osvítí vás. Efezským "Kéž by Ježíš byl vzkříšen, pak Mary, Anthony, Joseph Joachim, Peter, to jsou všichni spí jako ostatní. A kdo spí, nemůže vidět ani slyšet, ani mluvit a nemůže mluvit nemohu odpovědět. Ale Ježíš nabídl sám na kříži, kde vylil svou svatou krev za nás hříšné, dává volný přístup k mluvit s ním, nepotřebujeme, aby přimlouvám se za ostatní, kteří zastupují nás před Bohem, protože to uráží city Boží a Ježíš je jen, že jsme zastupovat, zasazujeme se před Bohem, žádné jiné. Jak sám říká: muž dělá idol, image a miluje ji žádá, aby ji Bůh můj. Odchýlil od pravdy, zkoumat Písma, Bible svatá pravda. A pokud všichni čekají na vzkříšení v poslední den, všichni čekali jejich trest je dobře, protože kdo má moc odpouštět hříchy, ukládat, posvěť někoho, to je jen jeden Bůh, v Ježíši Kristu. A kdo zemřel, nemůže udělat nic, přidat nebo odebrat. Ježíš přišel na to, všechno, co se stalo, nebo je vyhrazena pro zkušební, poslední den. Ale je na čase přehodnotit, protože Bůh dává člověku příhodný čas pro každého, aby přišel hledat a pochopit a mají příležitost se probudit a vědět, co Bůh říká skrze jeho slova. Člověk nemůže vyvrátit opravy, které učinil Bůh se svým lidem, aby změnili přikázání, pravidla, která break této opravy bude mít spravedlivý proces. Ai je verdikt Boha, který nemá litovat. Bůh "vševědoucí", věděl, že člověk by se stal zkorumpovaným, hledat jiné bohy, tak skrze proroky, v celé tisíciletí, varování požadují poslušnost k jeho slova. A oni to pořád modlářství, ale nyní obrazy sochy jsou v havarijním stavu, jsou stažené, hlídané. Ale modlářství je nejen obrazně, (ve kterém existuje 25

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství V tomto článku bychom chtěli psát o Božím záměru pro vztah mezi mužem a ženou v kontrastu se zneužíváním sexuality v dnešní době. Rádi bychom též poukázali

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Úspěšný život. George O. Wood

Úspěšný život. George O. Wood Úspěšný život George O. Wood Přeloženo z originálu v anglickém jazyce, The successful life od George Wooda. Vydáno nakladatelstvím Aglow Publications, 1984, ISBN O-930756-82-7. Přeložil Lukáš Makovička.

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost.

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost. VŠE JEN Z MILOSTI Charles Haddon Spurgeon Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5:20) Předmluva TOBĚ, ČTENÁŘI! TEN, KDO TU PÍŠE A HOVOŘÍ, by byl velice zklamán, kdyby tato

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT

JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT Děkuji za ty krásné chvály, děkuji našim mladým, cením si jejich lásky k Bohu a touhy sloužit Mu. Jsme Božím mistrovským dílem, On nás tak stvořil. Dnes bych

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz *1: Sola Scriptura - Jedind Pismo SoIo Grotio - Jedind Milosti Solus Christus - Jedind Kristus Sola Fide - Jedind Virou Soli Deo Glorio - Jedind Bohu Sldoa OBSAH Kdo je mrij bliini? Misie nebo dialog?

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 22. ÚNORA 2015 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. "Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen

Více

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému obrazu. Ano, Bůh stvořil člověka k svému obrazu, k obrazu

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více