Kapitola 1. - KRÁLOVNA VŠECH. Zjevení!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 1. - KRÁLOVNA VŠECH. Zjevení!"

Transkript

1 Kapitola 1. - KRÁLOVNA VŠECH Zjevení! Vypadá jako živá, dýchající a trojrozměrná žena zahalena v intenzivním světle. Ti, kteří ji viděli, ji popisovali jako zářící postavu v nádherném oslnivém šatu. Tito pak prohlašovali, že krásu Královny Nebes nelze dostatečně lidskými slovy popsat. Vizionáři rovněž podávají zprávy o tom, že zahlédli světla a skvostné úkazy, které doprovázejí tato zjevení. Vize zahrnují vidění andělů, žhavých koulí, plameny ohně, tajemné sluneční úkazy a zvláštní světélkující mraky. Obrovskou radost a potěšení, které prožívají, lze nejlépe popsat slovem extáze, které je také při této příležitosti často používáno. Ti, kdo o ní svědčili, přiznávají, že byli paralyzováni a uneseni její krásou a půvabem. Je pozoruhodné, že nespočet nadpřirozených uzdravení a zázraků zažili poutníci po celém světě. Navíc zjevení Požehnané Panny jsou opakovaně oznamována, takže většina významných znamení a zážitků je očekávána teprve v budoucnosti! Připouští, že tomuto světu ještě nezjevila svou plnou slávu. Předpovídá znamení na nebi a události, o kterých celý svět bude mluvit ve velmi blízké budoucnosti. Pojďme tedy posoudit následující zprávy přijaté třemi různými vizionáři: Má znamení jsou zjevná. Bůh si to tak přeje. Jedině mé děti to poznají tak, jak se jim zjevuji v tajemství, a tak za to chválí Jediného Věčného. Nemohu zjevit veškerou svou moc celému světu. Musím ustoupit spolu se svými dětmi. V tajnosti budu činit zázraky na duších, dokud počet obětí nedosáhne plnosti. Poté se budu moci zjevit celému světu Brzy přijdu, mé děti! Brzy budu mezi vámi s velkým světlem. Osvítím celý svět. Mnoho duší bude plakat, protože neslyšely má volání. Budu nad každým jako oblak a každý mne uvidí. Co se pak stane s těmi, kteří mě uráželi a kteří mě zesměšňovali? Přijdu brzy, mí synové, a projdu celým světem. Učiním veliká znamení na obloze pro ty, kteří stále chtějí být spaseni. Všichni ti, kteří ve mně mají své útočiště, ti, kteří vzhlížejí s pokáním, ti budou plně připraveni k tomu, abych je zachránila. Také vám toužím říci, že když má zjevení budou zcela u konce, budu viděna v každé denominaci a náboženském společenství po celém světě. Budu viděna mezi veškerým lidem, nikoliv jen na chvíli, ale každý bude mít šanci mě vidět. Tak jak jsem se zjevila v Zeitounu, tak se zjevím každému, aby mě viděl. Modlete se a pomáhejte, aby mé plány byly uskutečněny, nikoliv jen zde, ale po celém světě. Počet zjevení je obrovský Vezměme v úvahu skutečnost, že Mariinu svatyni poutní místo v mexickém Guadalupe, navštíví 15 až 20 miliónů mariánských následovníků každý rok! Svatyně je zasvěcena Naší Paní Guadalupské, která se tam zjevila v roce 1531 Juanu Diegovi. 12. prosince 1999 k výročí zjevení Panny Marie navštívilo svatyni přes 5 miliónů poutníků, aby se poklonili Naší Paní. Nejvíc v roce 1999, poprvé v církevní historii, byli přítomni na uctívání a oslavách všichni biskupové a kněží z celé západní polokoule. Po apoštolském povzbuzení Jana Pavla II. během jeho lednové návštěvy Mexika se stal 12. prosinec svátkem pro katolickou církev. Bosenskou Medjugorji od prvního zjevení Požehnané Panny Marie v roce 1981 navštívilo více než 30 miliónů lidí. Vedle šesti vizionářů, kteří pravidelně přijímají zprávy od Panny, tisíce poutníků prohlašují, že v Medjugorji viděli divy a zázraky, uzdravení a taky slyšeli Mariin hlas. Navštívení Medjugorje je namáhavou poutí, která zahrnuje mnohahodinovou cestu autobusem po rozbité silnici. Milióny poutníků, kteří se odváží podstoupit takovou námahu při cestě do Medjugorje, to dělají s plným vědomím nebezpečí a obtížnosti a také proto chodí v zástupech. V Georgii, městě Conyers, přijala vizionářka Nancy Fower na své farmě až návštěvníků během jediného dne. Poutníci ze všech koutů světa překonali velkou vzdálenost, aby slyšeli nejnovější zprávu od 1

2 Požehnané Matky. V národní svatyni Grotto, Naší Paní z Lurd, v Marylandském Emmitsburgu, se účast zvýšila až na poutníků za rok. Mariánská zjevení se vyskytují všude Mariánská zjevení jsou zaznamenávána ve většině států Ameriky mnoho těchto míst navštěvují tisíce lidí. Od New Yorku po San Francisco je zdokumentován nespočet zaznamenaných navštívení od Královny Nebes. Počet mariánských následovníků a jejich rozhodnutí slyšet Pannu ukazuje, že tito jedinci nejsou pouhými zvědavými účastníky, ale spíše součástí obrovského a neustále rostoucího davu Mariiných učedníků. Ročně navštíví pět a půl miliónů lidí jediné místo ve Francouzských Lurdech. Polskou mariánskou svatyni Naší Paní z Czenstochowé (která byla nejoblíbenějším místem Jana Pavla II.) navštíví ročně přibližně pět miliónů poutníků. Malé místo zjevení v Irském Knocku navštíví více než milión lidí, kteří se jdou modlit k Naší Paní z Knocku a navštíví Štít zjevování. Tato mariánská svatyně v Irsku byla Panně v minulém století vysvěcena čtyřmi papeži, včetně Jana Pavla II., který putoval do Knocku v roce V Portoriku, městě Sabana Grande, se podle zpráv Panna Marie zjevila před více, než čtyřiceti léty a mnoho oddaných věřících přišlo z celého světa. Toto místo se stalo populárním tím, že jsou zde v plném proudu přípravy k vybudování sochy Panny dvakrát tak vyšší, než je New Yorská Socha Svobody. Místní noviny podávají zprávu, že: Socha obřích rozměrů Naší Paní Růžence je součástí projektovaného mystického městského komplexu, který se nachází ve výšce cca 1500 stop a jeho rozloha dosahuje 500 akrů. Bude se zde nacházet místnost, kde budou radiové a televizní stanice, různé kaple, ubytování, jídelny, konferenční místnosti a pozorovací plošina. Ke známému místu zjevení v Portugalské Fatimě dorazilo 13. října na výročí zjevení z roku 1917 téměř milion lidí. Roční návštěvnost Fatimy je odhadem přes 4,5 milionů poutníků a stále roste. Seznam nejproslulejších míst zjevení pokračuje. Paní a Matku Všech Národů uctívají každým rokem v Amsterodamu na mezinárodním dni modlitby tisíce shromážděných. K uctění Paní Všech Národů sem míří zástupy kněží, biskupů a kardinálů z více než sedmdesáti zemí a všech pěti kontinentů. Takováto zjevení Panny Marie zaznamenala vizionářka Ida Peerdemanová mnohokrát. Její hlavní zprávou bylo, že chce, aby byla ustanovena jednota. Tato jednota přijde jedině, když církev a papež oficiálně prohlásí Paní Všech Národů za spoluvykupitelku. K tomuto datu, milióny věřících mariánských ctitelů sepisují petice, aby byla Panna Maria oficiálně prohlášena za Spoluvykupitelku, a zasílají je do Říma. Celosvětová popularita roste Popularita Panny a jejích zpráv nabývá až gigantických rozměrů. Nicméně mariánští historikové si pohotově dokážou vzpomenout, že zjevení Marie byla zaznamenávána po celá staletí, ale nikdy v historii nebyla tak častá a pravidelná jako v těchto dnech. V týdeníku Newsweek ran byl na titulní straně příběh o Panně Marii. V článku napsali: Dvacáté století mnoha způsoby patřilo Marii. Vizionáři na většině kontinentů podávali zprávy o více jak čtyřech stech zjeveních Panny více, než za celá tři století dohromady Když to shrneme, tato zjevení odkazují na to, v co mariánské hnutí věří v milénium věk Marie Mohli bychom očekávat, že se tento fenomén bude vyskytovat v převážně katolických zemích, ale zjevení jsou hlášena od Japonska přes Afriku, Koreu, až po Austrálii, přes Irák do Izraele, od Egypta až k Sýrii. Podíváme-li se hlouběji do bývalého Sovětského svazu nebo na lidi v Indii, je tam jedna věc společná. Ti všichni začali být navštěvováni ženou, která sebe nazývá Marií, Královnou nebes, Naší Paní. Otec Robert Faricy citoval v knize Královna Kosmu tvrzení: 2

3 Nikdy v historii křesťanství se Požehnaná Panna Maria nezjevovala tak často mnoha lidem po celý dlouhý čas a s takovou pravidelností. Navíc to vypadá, že zjevení v Medjugorji začala s počínajícím novým mariánským obdobím. Zprávy o Mariině zjevování se nacházejí téměř všude. Ve své knize Volání věků autor Tomas W. Petrisko píše: Na Ukrajině je více, než půl miliónu lidí, kteří svědčí o Mariiných zjeveních od roku 1987 miliony a miliony po všech kontinentech celého světa slyšely a odpovídaly na zjevení a zprávy Panny Marie. Ve skutečnosti lze sledovat významný rozmach návštěvnosti všech Mariiných svatyní. Reverend Charles Dickson, Ph.D., jako luteránský kazatel píše o tomto trendu v Magazínu Královna: Lidé po celém světě překonávají obrovské vzdálenosti, aby osobně demonstrovali svou oddanost Matce našeho Pána. Sám osobně ve Francii navštívil 937 poutních míst. Za poslední dva roky v těch nejpopulárnějších místech se návštěvnost zvýšila o 10%. V Itálii existuje více než 1500 poutních mariánských svatyní, což je v podstatě 85% všech mariánských svatyní vůbec. Nejsou to místa zastrčená někde v ústraní mezi domky, ale spíše významné svatyně, do kterých mohou Mariini následovníci putovat. Oddanost Marii je nejlépe pozorovatelná v katolických zemích, ale i přesto přitahuje masy lidí všech ras, národností a vyznání. Co se týče rostoucího počtu celosvětových zjevení, katolický mariánský autor Michael Brown napsal: Mariánská zjevení se během druhé poloviny dvacátého století stala značně početnější Jestliže denně přibývají případy nových zjevení, tak celkový počet ve skutečnosti nelze spočítat (francouzské periodikum Le Monde odhadlo počet zjevení na jednadvacet tisíc mezi rokem 1976 a 1986!!) Plán ekumenického pokoje Naší Paní Celková zpráva o pokoji je podávána stovkami, ba možná tisíci zjeveními po celém světě. To o čem hovoří, je celosvětový mír, jednota a tolerance. Zjevení Marie v Medjugorji hovoří takto: Drahé děti, dnes vás vyzývám k míru. Přišla jsem jako Královna Pokoje a toužím vás obdařit svým Mateřským Pokojem Vyzývám vás, abyste se stali nositeli a svědky mého pokoje tomuto nepokojnému světu. Nechť pokoj zavládne v celém světě. V další zprávě Naše Paní z Medjugorje řekla svým vizionářům: Řekněte knězi, řekněte každému, že to jste vy, kdo jste rozděleni na světě. Muslimové a pravoslavní jsou ze stejného důvodu jako katolíci rovni před mým Synem a přede Mnou. Všichni jste mé děti. Mariina zpráva o pokoji a jednotě je jediným, co tento sklíčený a zmatený svět potřebuje. Stejné zprávy podala ve venezuelské Betanii, typickými slovy o naději dávané po celém světě: Mé děti, dávám vám pokoj z nebes do Betanie a Venezuely. Je pro každého, ne jen pro katolíky Má zpráva je o víře, lásce a naději. Víc, než cokoliv jiného toto přináší usmíření mezi lidmi a národy. Je to jediná věc, která může zachránit toto století od válek a věčné smrti. Charles Dickson, autor knihy Protestantský pastor vzhlíží k Marii a Marie přesahuje naše kulturní i náboženská pouta píše: Muslimský student navštívil Řím a chce se zvláště podívat do kostela Svaté Matky Maggiore. Překvapeni? Poezie Syrského tajemství je plná mariánského uctívání. Překvapeni? Martin Luther doporučil modlit se k Marii. Překvapeni? Americký letniční kazatel začal navštěvovat svatá poutní místa Mariiných zjevení. Překvapeni? Muslim odkazuje k Marii jako il-sittneh, neboli Naší Paní. Překvapeni? Kapitola Koránu je pojmenována po ní. Překvapeni? Mariina hluboká laskavost jako matky je vyobrazena v čínském umění. Překvapeni? A nyní presbyteriánský kazatel napsal knížku, ve které doporučuje modlit se růženec. Stále překvapeni? Při bližším prozkoumávání obojího jak dávné historie, tak současných událostí zjistíte, že lidé jsou směřováni k Marii, která je všeobecně oblíbena a přesahuje naši kulturu, zemskou polohu a dokonce náboženské hranice. 3

4 Zbořme hranice V roce 2003 vyšel v Los Angeles Times článek s nadpisem Naše Paní: nejen pro katolíky. V článku bylo poznamenáno, že zjevení známá jako Panna z Guadalupe, dlouhodobě uctívaná latinskoamerickými obyvateli, nyní mají své místo i v dalších denominacích. Tyto tendence jsou pozorovatelné v Episkopálních a Luteránských církvích, jejichž liturgická tradice je katolicismu nejbližší. V článku vystupuje s velmi zajímavou otázkou: Zjevení Naší Paní Guadalupské nekatolickým služebníkům a učencům má své milující obdivovatele. Je to zjevení, jež spojilo Mexičany a po téměř pěti staletích může přivést k sobě všechny křesťanské denominace. V roce 2005 představil Magazín Time na titulní straně obraz Marie Matky Boží s titulkem Zdrávas, Maria katolíci ji ctí už po dlouhý čas, ale nyní také protestanti objevují své vlastní důvody k uctívání Ježíšovy matky. Článek vysvětluje ohromující trend rostoucí mariánské oddanosti v protestantských církvích: V rozděleném protestantském světě, kde ideologický prostor je omezen, se zdá, že dlouze udržovaná zeď okolo Marie se rozpadá a tak Marie získává svou popularitu i v protestantských duchovních seminářích, kde její ikony zdobí stěny pokojů budoucích pastorů. Článek cituje příklady, které byly kdykoliv předtím nepředstavitelné. Například v metodistické církvi v Chicagu South Side je oltář rámován dvěma sochami Marie s čerstvými růžemi u jejich nohou. Marie zde v rukou drží malého Ježíše a růženec. Oltář je pokryt předměty s nejznámějším zobrazením: Marie tentokrát zcela obklopena mnohobarevnou svatozáří. R.Albert Mohler, Jr. President Jižního baptistického teologického semináře učinil několik následujících připomínek ke článku v Time Magazine týkajícího se Marie: Hlavní článek časopisu Time je jen částí velkého dění, které probíhá ve všech hlavních proudech protestantismu, znovuzvážení vztahu k Marii, obrácení se k ní a zahrnutí uctívání Marie do sféry osobní oddanosti a společného uctívání. Někteří jdou až tak daleko, že přijímají Marii jako přímluvkyni, a směřují své modlitby k ní stejně tak jako k ostatním svatým. Je dosti překvapivé, jak někteří protestanti obhajují, že by se měli věřící modlit k Marii, a měli by ji žádat o přímluvy. Královna slibuje jednotu Většina zjevení hovoří o tom, že Marie zavádí nové období míru a jednoty. Pod její záštitou se všichni lidé shromáždí v pokoji a vyřeší problémy, kterým čelí tento svět. Její důraz na jednotu a ekumenismus vzbudil pozornost i v médiích. Deník Los Angeles Times podává zprávu o tomto tématu dne 25. prosince 1998 v článku s nadpisem Mariina rostoucí popularita jde až za hranice víry a píše: Rostoucí počet Američanů ze všech křesťanských denominací dospívá k přesvědčení, že Panna Marie je utěšujícím článkem spirituality a symbolem pokoje v těžkých časech Ohlašovaná vidění Marie v posledních časech neustále rostou po celém světě. Její mateřský pohled vypadá jako ekumenická výzva Nejsou to jen římští katolíci, kdo se zajímají o Marii a následují její zjevení Každý den tisíce lidí přinášejí svá trápení na místa, kde Panna zaslíbila, že se zjeví. Jedna z nejlepších sérií zjevení, o kterých se vydávají svědectví, se odehrála v Koptickém pravoslavném kostele v egyptském Zeitounu na předměstí Káhiry. Lidé mnoha zemí a různého náboženského vyznání svědčili o zjeveních od roku 1968 až Odhaduje se, že celkový počet svědků těchto zjevení jde do miliónů! Muslimové, koptové, římští katolíci, protestanti a mnoho dalších viděli Paní ve slávě světla. Muslimové zpívali a citovali z Koránu: Marie, Bůh si tě vyvolil. Očistil tě. Vyvolil si tě nade všechny ženy. V Zeitounu stejně tak jako v nespočtu dalších míst na světě přitahuje Mariino zjevení mnoho lidí ze všech různých náboženských vrstev. Následující zpráva pochází od zjevení, které se identifikuje jako Paní a Matka všech národů a zcela jasně prohlašuje své záměry: 4

5 Zkuste porozumět důvodu, proč jsem přišla tento den. Pán Ježíš Kristus vybral tento velký den pro Paní Všech Národů. Mou misí je ustanovit jednotu nad svými národy. Jsem poslána, abych učinila jednu velkou společnost národů. Shromáždění všech národů v jedno společenství, je úkolem stojícím před celým současným světem, kterému jsem to opakovaně zvěstovala. Královniny výzvy V roce 1996 představil časopis Life Marii na obálce časopisu a ptal se: Proč se dvou miliardkrát denně modlíme Zdrávas Maria? Proč letos navštívilo Lurdy až pět miliónů lidí, z nichž mnoho je nekřesťanů, a pili uzdravující vodu? Proč více než deset miliónů poutníků šlo do Guadalupe, aby se modlili k Naší Paní? Proč zjevení? Jak to, že se Mariiny hymny vplížily do zpěvníků metodistů? Co bychom o Marii mohli říct? Článek z časopisu Life pokračuje s velkým počtem zjevení a citacemi různých statistik. Life například upozorňuje, že v Itálii byly během posledních dvou let podány zprávy o padesáti plačících sochách. Life poznamenává, že Mariina popularita se neobjevuje jen u katolíků: Jeden z neobvyklých faktorů fenoménu Marie je toto: emocionální potřeba je tak neodolatelná, že sklíčený svět lidí bez očividného spojení s Pannou se stává její. Není novinkou, že muslimové uctívají Marii jako čistou a svatou je v Koránu zmíněna 34krát ale vidět velký počet muslimů, kteří putují ke křesťanským Mariiným svatostánkům je pozoruhodná věc. Na světě se objevila Mariina mezináboženská modlitba. O jejích ekumenických zprávách a jejích mateřských zjeveních, které ovlivňují zástupy, nemůže být žádných pochyb. Počet zpráv o znameních, divech a zázracích za poslední desetiletí velmi vzrůstá. Ve světě, který vyhledává interakci s nadpřirozenem, není žádného divu, že někteří přijímají cokoliv, co je zázračné. Tyto zázraky, jsou-li pravé, budou konkurencí zázrakům Mojžíšovy doby. Uvažujme o fenoménu známém jako zázrak slunce, o kterém přicházejí zprávy z celého světa. Zázraky slunce Ve Fatimě bylo 13. října lidí svědky toho, že slunce spadlo z oblohy. Tito očití svědkové řekli, že viděli, jak slunce spadlo z nebe mezi dav a vrátilo se do své normální pozice. Mnoho si myslelo, že to znamená konec světa a byli si jisti tím, že zemřou. Zde je krátký záznam těchto událostí ve Fatimě: Právě, když to vypadalo, že ohnivá koule padá na nás a zničí nás, najednou to přestalo a slunce se vrátilo opět na oblohu, kde svítilo tak poklidně jako vždy. Když lidé vstali ze země, rozléhal se pláč z úžasu ze všech stran. Jejich šaty, které byly promáčeny potem a zašpiněné, byly najednou čisté a suché. Mnoho nemocných a zmrzačených bylo vyléčeno ze svých nemocí. Zázrak slunce je častou fantastickou událostí na mnoha místech zjevení. Stalo se to například 23. dubna 1991 v Portoriku před sto tisíci lidmi, kteří tam byli na osmatřicátém výročí od prvního zjevení, a opětovně se přihodilo 5. května 1993 na Filipínách před svědky. Podobné události byly zaznamenány na mnoha dalších místech zjevení, jako například v Medjugorje v Bosně, Denveru v Coloradu, v Texaském Lubbocku a Georgijském Conyersu. Zázrak slunce je jedním z mnoha zázraků, o kterých přicházejí zprávy z celého světa. Zde je jednoduchý souhrn zázraků, který byl pozorován na jednom místě: Zjevení Matky Boží v Medjugorji byla doprovázena velkým počtem zázraků, včetně fyzických uzdravení (dosud napočítaných 360), zpráv o tančícím slunci po obloze, úkazy růženců, medalionů, které měnily barvu od stříbrné až po zlatou, a dalším zvláštnostem. Právě tak jako Kristus činil zázraky během svého života na zemi, aby potvrdil své učení a službu, tak to vypadá, že Naše Paní z Medjugorje užívá toho samého, aby potvrdila svou přítomnost a zprávy, které jak stále říká, jsou přímo od jejího Syna. Královna všech Zatímco název této knihy možná něco napovídá, je čím dál jasnější, že Královna Nebes skutečně shromažďuje své zástupy z každého náboženství či rasy. Mnoho knih o mariánských zjeveních vystihuje 5

6 tento rostoucí zájem, kde svět vyhledává nebeskou Matku, která je něžná, milosrdná, není odsuzující, čeká vždy s mocí a vlivem k řešení problémů. Královnou Pokoje jak se také nazývá, jsou opakovaně předpovídány: celosvětový mír, jednota a tolerance. Paní a Matka Všech Národů titul, který si připisuje na místě svého zjevení představuje sebe sama jako laskavou a přívětivou, kdy zároveň prohlašuje zprávy týkající se jejího přístupu do nebes a velikosti své autority. Navíc mateřské kouzlo zjevení potvrzuje miliónům lidí nespočtem zaznamenaných znamení, divů a zázraků. Svědectví poutníků o fyzickém nebo duševním uzdravení byly pečlivě prověřeny. Důkazy, kterými se zjevení představují starostlivá Matka, mocná přímluvkyně, stavitelka denominačních mostů a zázraky jako úspěšné ve shromažďování davů, které by za jiných podmínek pospolu nikdy nebyly. V těchto obtížných dnech, kdy naše problémy vypadají nepřekonatelně, se rostoucí zástupy lidí obracejí k domněle nejlepšímu světovému obhájci Královně Všech. Kapitola 2. - KRÁLOVNA ŘÍMU Stavitelka denominačních mostů Královna Pokoje je velmi úspěšná ve sjednocování zástupů lidí všech náboženství. V současnosti ji uctívají milióny lidí z Pravoslavné i Anglikánské církve. Stále větší množství protestantů se k ní modlí a účastní se poutí na místa jejích zjevení. Jak následující kapitoly dokládají, celé zástupy muslimů, hinduistů, buddhistů a lidí z hnutí New Age se k ní obracejí a uctívají ji. Zjevení Marie skutečně získávají na sledovanosti v celosvětovém měřítku. Nicméně není pochyb, že silná loajalita je rovněž vyjadřována více jak miliardou členů římskokatolické církve. Marie je tedy příznačně titulována jako Královna Nebes a Matka Církve Říma. Matka Říma V roce 1984 Joseph Ratzinger, v té době kardinál a hlava římskokatolické kongregace pro nauku víry, prohlásil: Jedním ze znamení našich časů je, že zprávy o Mariánských zjeveních se opakovaně objevují po celém světě. Tyto zprávy přicházejí jak z Afriky, tak i z dalších kontinentů 19. dubna 2005 byl Joseph Ratzinger zvolen nástupcem papeže Jana Pavla II a stal se tak novou hlavou římskokatolické církve. Svou první publikaci, kde vystupuje již jako papež Benedikt XVI, zakončil listem s následujícím požehnáním: V radosti vzkříšeného Pána, s důvěrou v jeho nekonečnou pomoc, pomoz nám jít dále. Pán nám bude pomáhat. Marie, jeho nejsvětější Matka, je na naší straně. Děkuji Ti. Další den při promluvě během předávání poselství nového papeže ke konci eucharistické oslavy spolu se členy kardinálů v Sixtinské kapli prohlásil: K podpoře mého slibu volám k Tobě, Nejsvětější Marie, o mateřskou přímluvu, a do Tvých rukou skládám celou přítomnost i budoucnost církve i mě samotného. A opět 22. dubna během služby členům Kolegia kardinálů řekl: Svěřuji veškerá očekávání, naděje, pochybnosti i nás samotné, celé společenství křesťanů, Panně Matce Boží, která svými kroky doprovází novorozenou Církev ve své tiché přítomnosti a uklidňuje ji vírou apoštolů. Prosím vás všechny, choďme vždy pod mateřskou ochranou Marie O tři dny později, 25. dubna, tento nový papež hovořil k německým poutníkům: A tak se modleme k Marii, Matce Pána, aby nám umožnila pocítit její lásku ženy a matky, v níž můžeme pochopit veškerou hloubku Kristova tajemství. 6

7 Důvěra ve zjevení Marie Nový papež se opakovaně odvolává na Marii a svěřuje Řím a celý svět do jejích mateřských rukou. Navíc papež Benedikt, stejně jako jeho předchůdce, nabádá všechny lidi k obrácení se a důvěřování zjevením Marie. Například 11. května 2005 papež Benedikt XVI. vyzýval věřící k bezprostřednímu obrácení se a důvěře k Panně Marii Fatimské": Pozítří bude u Požehnané Panny Marie Fatimské celebrována liturgická památka. Milovaní, vyzývám vás k bezprostřednímu obrácení se, a důvěře v Pannu, abyste jí v této důvěře mohli svěřit veškeré své potřeby. O dva dny později 13.května 2005 už první měsíc po svém pontifikátu, papež Benedikt XVI. svěřil římskokatolickou církev do mateřských rukou Naší Paní Guadalupské, která se zjevila v roce 1531 Juanu Diegovi, a zůstává tak jedním z nejpopulárnějších zjevení vůbec. L Osservatore Romano publikoval na své titulní straně modlitbu, která byla recitována novým papežem před bílou mramorovou sochou Naší Paní Guadalupské, umístěnou v nejvyšším bodě Vatikánských zahrad: Svatá Marie, jež se nás zastáváš jako Naše Paní Guadalupská, jež jsi matkou mužů a žen mexického národa a celé latinské Ameriky, ty, která nás povzbuzující láskou inspiruješ, opětovně svěřujeme své životy do tvých mateřských rukou. Ty, jež jsi přítomna ve Vatikánských zahradách, vládni v srdcích všech matek po celém světě a stejně tak v našich srdcích. S velkou nadějí přicházíme k Tobě a Tobě důvěřujeme. Od té doby, co byl za pastýře římskokatolické církve ustanoven papež Benedikt XVI, jsou věřící soustavně povzbuzování a odkazování k Marii, aby důvěřovali v její mateřskou péči ve všech příležitostech. 25. srpna 2005, během svátku nanebevzetí Marie, nový papež vysvětloval, jaká je nynější všudypřítomnost Královny Nebes, a že je nám stále nablízku. Marie zná naše srdce, pomáhá nám a naslouchá každému z nás: Marie je vzata svým tělem i duší v slávu nebes a s Bohem a v Bohu je Královnou nebes i země Když žila na tomto světě, mohla být nablízku jen několika lidem Tím, že je v Bohu a s Bohem, je mnohem blíže každému z nás, zná naše srdce, slyší naše modlitby, pomáhá každému z nás svou mateřskou laskavostí Stále nás slyší, stále je nám nablízku, a svým bytím Matka svého Syna, účastní se na moci svého Syna a jeho dobrotě vůči nám. Můžeme tak všichni svěřit své životy této Matce, která nám není nikdy vzdálená. Ačkoliv Královna Nebes je považována za Matku všech, je zvláště Matkou Říma. Například 8. prosince 2005, k 40tému výročí druhého Vatikánského koncilu, papež Benedikt opakovaně zdůrazňoval úlohu Marie v katolické církvi a kladl na její osobu zvláštní důraz. Benedikt při své audienci ve Svatopetrské bazilice připomenul, že Marie je Matka Církve, a je uznávána proto, že celou církev opatruje s mateřskou péčí. Poslední citace potvrzuje víru nového papeže ve vedení Marie nejen u něho, ale u všech papežů Církve Říma v průběhu staletí její existence: Marie opatrovala s mateřskou péčí pontifikát každého mého ctěného předchůdce, každého jednoho z nich, svou pastorační moudrostí kormidlovala Petrovu loď po cestách pravého koncilního obnovení Dnes odpoledne jdu do Pizza di Spagna k nohám sochy Neposkvrněného početí svěřit ji celé milované město Řím, Církev a veškeré lidstvo. Oddanost Jana Pavla II k Marii Podlehne i nový papež vlivu zjevení Marie? Čas to ukáže, ale nikdo nepochybuje o tom, že u jeho předchůdce k tomu došlo. Po více jak čtvrt století byl papež Jan Pavel II evidentně oddaným následovníkem Marie. Jan Pavel II prohlásil: Kdybych nebyl papežem, byl bych už v Medjugorii. Papež navštívil množství Mariiných svatyní a míst zjevení a jeho mariánská oddanost byla skutečně pozoruhodná. V své knížce s názvem Přechod přes práh naděje píše: Myslím, že bych měl říci a tím dostatečně vysvětlit, jaké je mé stanovisko jako současného papeže k Mariánské úctě a ke všemu, co plně náleží Marii Totus Tuus. 7

8 Papež Jan Pavel II. věří, že vítězství přijde do Církve skrze Marii. Ve své knize Přechod přes práh naděje uvádí odhalující tvrzení: Po mém jmenování papežem jsem se více soustředil na problémy obecné Církve a došel jsem podobnému přesvědčení: Jestli na tomto všeobecném stupni přijde vítězství, tak přijde skrze Marii. Kristus zvítězí skrze ni, protože on chce, aby Církev vítězila jak nyní, tak i v budoucnosti a byla spojená s Marií. O tom jsem byl přesvědčen dokonce i tehdy, když jsem příliš o Fatimě nevěděl. Jsem si jist, že spojitost mezi La Salette, Lurdami a Fatimou je tatáž jako s místem tak vzdáleným jako je Jasná Gora v Polsku. A tak jsme dospěli k 13. květnu 1981, když jsem byl postřelen na svatopetrském náměstí. Prvně jsem nedbal na varování o plánovaném pokusu o vraždu, k němuž došlo přesně na výročí dne Marie, která se zjevila třem dětem v portugalské Fatimě a hovořila k nim o tom, že nyní na konci tohoto století stojíme blíže naplnění věků. Posvěcení zjevení Papež připisuje zjevení Naší Paní Fatimské, že ona sama mu zachránila život během pokusu o vraždu v roce Krátce po útoku na svou osobu Papež Jan Pavel II. zasvětil celý svět Neposkvrněnému Srdci Marie. Papežovo zasvěcení bylo učiněno jako odpověď na požadavky, které dala Naše Paní Fatimská. Navíc v říjnu 2000 papež nechal objednat na Velké Jubileum ve Vatikánu zázračnou sochu Naší Paní Fatimské. V neděli 8. října Papež Jan Pavel II spolu 1500 biskupy největší skupinou, jaká se sešla po 2. Vatikánském koncilu svěřili celé lidstvo třetímu miléniu Naší Paní z Fatimy! Toto je velmi zajímavé. Více než jedna třetina biskupů katolické církve a také papež sám svěřili celý svět Naší Paní z Fatimy! Zjevení měla zajisté upoutat pozornost papeže a Říma. Jistě není náhodou, že počet zjevení Marie podstatně vzrostl během papežova pontifikátu. Návštěvy papeže Jana Pavla II. v Mariiných svatyních a místech jejího zjevení po celém světě měly nepochybně poukazovat na papežovu víru ve skutečnost, že se Marie zjevuje, a že její zjevení jsou nejvýše důležitá pro upevnění mariánské úcty v celosvětovém měřítku. Nyní následuje citace Jana Pavla II. z roku 2002, kdy papež připomínal průběh svého pontifikátu. On a celá církev dovolili, aby zcela veřejně prohlásil, že Královna Nebes je tou, které svěřuje veškerou budoucnost. S dovoláváním se Marie jako "Nejsvětější Matky" se papež modlil: Tobě Marie přináším zpět veškeré ovoce mého života a mé služby. Tobě svěřuji budoucnost Církve, Tobě nabízím svůj národ; v Tebe mám důvěru a ještě jednou prohlašuji: Totus Tuus, Maria! Mariánské hnutí katolických kněží Globálně vzato, mariánských skupin a konferencí je jako hub po dešti. Jedna ze samostatných skupin, nazývaná Modrá Armáda, se vychloubá tím, že má více jak 20 milionů členů. Další skupina známá pod názvem Mariánské hnutí kněží je podporována nejméně 400 kardinály a biskupy a je v ní více jak kněží a milióny náboženských věřících po celém světě. Vezměme v úvahu, že v celé katolické církvi je okolo kněží. To znamená, že více než čtvrtina všech kněží jsou aktivními členy Mariánského hnutí kněží! A toto je jen jedna z mariánských skupin. Otec Stefano Gobi, hlava Mariánského hnutí kněží, dostává často zprávy od Marie. V mnoha svých zprávách potvrzuje neoddělitelné spojení mezi jejími zjeveními a katolickou církví, obzvláště v těchto posledních časech: Ve zběsilém boji těchto posledních časů se odehraje zápas mezi nebem a zemí, mezi nebeskými duchy a démony, mezi Ženou a Drakem. Zjevují se jako mocný znak mého slavného vítězství. Toto je znamení mého velkého vítězství a proto jsem sama sebe ukázala všem svým dětem, které by odpověděly "ano" na mé volání, 8

9 v každé končině světa. S mým Mariánským hnutím kněží přinesu své přivítání do těch nejvzdálenějších konců světa a utvořím si vítěznou armádu. Nikdo nemůže popřít, že římskokatolická církev její hlava a mnozí další jsou součástí této Mariiny armády. Samozřejmě v průběhu celé své dlouhé historie měla zjevení rozhodující vliv na církev Říma a její učení. Mariin vliv v církvi Je nepochybné, že osoba Marie stále upoutává pozornost Římu. Po více než tisíc let byli mnozí z papežů oddanými následovníky Marie. Například ve zjevení, které viděl papež Jan XXII., přikázala Marie, aby bylo dáno ve známost, že po smrti v první sobotu vyvede z očistce ty, kteří budou nosit karmelitánský škapulíř. Toto prohlášení bylo zapsáno v bule, kterou papež vydal, a potvrzeno v následujících letech Alexandrem V, Piem V, Řehořem XIII a Pavlem V. Milióny katolíků proto od této doby nosí škapulíře. Zjevení Marie pomáhaly papežství ve všech dobách, když to bylo zapotřebí. Například když papež Pius IX prohlásil dogma o Neposkvrněném početí Marie v roce 1854, zavládlo jisté znepokojení, že tato nová doktrína nebude mnohými katolíky správně přijata. Nicméně v roce 1858, jen čtyři roky poté, co byla tato doktrína prohlášena za dogma, Naše Paní z Lurd se zjevila s pozdravem, Já jsem Neposkvrněné Početí. Žádné další zjevení se na ni od té doby již neodkazovalo tímto způsobem, a tak se stalo, že Neposkvrněná Panna sama sebe nadpřirozeně potvrdila výše citovaným prohlášením. V roce 1870, právě před tím, než papež Pius IX vyhlásil doktrínu o papežské neomylnosti, obdržel zjevení, které obsahovalo informace, jak má toto nové vyhlášení učinit. Marie jej musela dokonce ujistit o své pomoci na každém jeho kroku. Pius IX je očividně jen jedním z dlouhého seznamu papežů, kterým Královna Nebes pomohla v obtížných časech. Ve své encyklice nazvané Le Pelerinage de Lourdes papež Pius XII definoval nepomíjitelné pouto mezi papeži a zjeveními Marie. Papež prohlásil 2. června 1957, že Toto století Mariánské úcty je také jistým způsobem slibem pouta mezi Svatým Petrovým Stolcem v Římě a svatyní v Pyrenejích pouto, které rádi uvádíme ve známost. Svou oficiální encykliku vydal v Římě na svátek Navštívení Nejsvětější. V encyklice Pius XII vysvětluje, jakou roli hrají zjevení v Lurdech při potvrzování katolických dogmat: V den padesátého výročí ustanovení dogmatu o Neposkvrněném početí Požehnané Panny dal Svatý Pius X příležitost k zaznamenání svědectví v několika dokumentech v historickém napojení a tento úkon Magistéria a zjeveními v Lurdech. "Pius IX," napsal, "bylo to těžké začlenit do katolické víry, že Marie byla prosta dědičného hříchu, když Panna začala činit zázraky v Lurdech." Panna Marie sama toužila po tomto poutu: "Co svrchovaný Velekněz definoval v Římě skrze svou neomylnou učitelskou autoritu, to Neposkvrněná Panna Matka Boží, požehnaná mezi všemi ženami, chtěla potvrdit svými slovy a vypadá to, že krátce poté se zjevila nádherným a slavným zjevením v jeskyni v Massabiele Papež Pius IX, Pius X a Pius XII jsou dalšími z početné řady papežů, kteří odkazovali na důležitost manifestací zjevení Královny Nebes, a tyto nadpřirozené úkazy měly pomáhat římskokatolické církvi po celá staletí. Římská ekumenická síť Katolický kněz a vizionář otec Stefano Gobbi přijal několik zpráv od Marie, které potvrzují její celosvětové projevování. Zde je jeden příklad: "Neobvyklými znameními, které činím v každé části světa, svými zprávami a četnými zjeveními upozorňuji každého na nadcházející velký den Pána. Zatímco zprávy o zjeveních lze slyšet z celého světa, nikoho nepřekvapuje, že jsou to právě katoličtí vizionáři, kteří tyto zprávy přijímají. A toto je Řím, který je řízen zjeveními Marie v průběhu celých staletí. 9

10 V souladu s tím, jak Královna Nebes objasňuje, že přišla pro všechny své děti, nikoliv jen pro katolíky, nekatolíci, jež putují na místa zjevení se skepticismem, často shledávají, že jsou rovněž zasaženi vlivem Královny Říma. V důsledku toho pak mnoho nekatolíků konvertuje k římskokatolické víře. Královna propaguje jednotu a tato jednota znamená sjednocení pod záštitou římskokatolické církve. Uvažujme nad následujícími zprávami, které byly přijaty otcem Gobbim, hlavou mariánského hnutí kněží. Tato zpráva byla postoupena více jak členům kněžím, biskupům, arcibiskupům, kardinálům a miliónům věřících po celém světě. Tato zpráva nese rovněž Imprimatur. Pravé spojení křesťanů není možné, bude-li založeno na dokonalosti pravdy. Pravda je totiž držena jedině v katolické církvi, což musí být zachováno, chráněno a prohlašováno bez jakéhokoliv strachu. Ekumenické hnutí směrem k Římu Jak dalece může jít plán obnovení jednoty Královnou nebes? Je to papež, kterého vede, tak iniciativní, že směruje všechny křesťany do římskokatolické církve? Královna prohlašuje, že přijde čas, kdy veškeré křesťanstvo bude znovuobnoveno pod hlavičkou římskokatolické církve. Rozpoznáváte tyto tendence v dnešní době? Ekumenické hnutí v současnosti nesmírně nabývá na síle. Události odehrávající se v současnosti a popisované v této knize dostávají každý den větší spád. Rozvažujme nad titulky v níže uvedeném seznamu: 4. července 2005 Papež doufá v nové katechické kompendium, které pomůže všem křesťanům, aby se stali katechety a evangelizátory. 30. července 2005 Katolíci a evangelíci vyrůstají blíže u sebe 19. srpna 2005 Dialog, který sjednotí křesťany, říká papež na Setkání s představiteli křesťanských církví 29. srpna 2005 Evangelická knihkupectví otevřená pro katolické materiály 5. září 2005 Ekumenismus je závazkem pro všechny křesťany, říká papež 7. listopad 2005 Papež urguje bližší dialog s luterány 10. listopad 2005 Oddanost vůči Marii roste mezi protestanty v Anglii 10. prosinec 2005 Papež přivítal touhu metodistů připojit se ke katolicko-lutheránské smlouvě 8. leden 2006 Papež sází na dialog s Reformovanými církvemi Neodbytné ekumenické snahy Říma jsou shrnuty do následujících slov papeže Benedikta: Hledání plné a viditelné jednoty mezi všemi Kristovými učedníky je hlavní a naléhavou potřebou našich časů. Je také patrné, že na pořadí dne je také mariánské sjednocení, které není určeno jen křesťanským denominacím. Řím, který je inspirován Královnou nebes, má celosvětový plán, jak zaštítit všechna náboženství pod jednu hlavičku. Tolik událostí ukazuje na rozmanitost cest, vedoucí do Královniny církve. Uvažujme nad těmito záznamy: 25. květen 2005 Nigerijští smísili katolicismus s tradiční nadpřirozenou věroukou 27. červenec 2005 Kardinál Chicaga: Imám volá po zlepšení vztahů mezi katolíky a muslimy 1. září 2005 Papež volá lid, který věří v jednoho Boha, aby se spojil a spolupracoval na zavedení míru 12. září 2005 Křesťané, muslimové, uctívejme společně! 26. říjen 2005 Katolický kněz hledá způsoby, jak v církvi osvojit hinduistické obřady 8. listopad 2005 Papež znovu zdůrazňuje závazek mezináboženské spolupráce 14. listopad 2005 Židé a katolíci se postupně spojují, říká Benedikt XVI 1. prosinec 2005 Pokoj vyžaduje křesťansko-muslimský dialog, říká papež 1. prosinec 2005 Benedikt XVI řekl muslimským Turkům vážím si vás 10

11 Tato prohlášení jako jedna z mnoha poskytují nevyvratitelné důkazy, že to, o čem hovoří, je naplánováno s udivující přesností. Ekumenická aktivita Říma pohlcuje celý svět jako tsunami, které zasáhne většinu světové populace. Stane se tak Královna Říma brzy Královnou všech? Budoucnost Říma Při zpětném pohledu do historie mariánská zjevení vedla papeže, preláty a katolické svaté po celá staletí. Zjevení se stále živě podílela na formování církevních dogmat, a tak jsou také dokumentována k podpoře desítek miliónů katolíků po celém světě. Tisícovky domnělých zjevení vedly věřících k oddanosti a Mariina armáda vzrůstá. Královnina armáda je tvořena dušemi z každého místa na světě a z každého náboženského vyznání. Ano, je bez pochyb, že je na prvním místě jako Královna Říma. Shromáždí tak Královna nebes a Říma všechna náboženství pod jeden plášť? Papež Pius IX učinil v roce 1878 pozoruhodnou předpověď týkající se Mariiny úlohy uspořádat svět pod záštitu Církve, tedy římskokatolické církve: Očekáváme, že Neposkvrněná Panna a Matka Boží, Marie, skrze svou mocnou přímluvu, jako naše Svata Matka Církve bude mít ze dne na den moc nad všemi národy na všech místech světa, ke konci časů bude úspěšná od oceánu k oceánu, a, jak je její vůle, přinese pokoj a svobodu a potom bude jen jedno stádo ovcí a jeden pastýř. Budou zástupy lidi konvertovat k římskokatolickému náboženství díky mocné přímluvě tohoto zjevení? Jaká bude budoucnost? Přemýšlejme společně nad citací otce Callowaye mladého kněze, který je asistentem rektora v Národní svatyni Božského Milosrdenství ve Stockbridge v Massachusetts: Naše Paní vytváří tuto armádu, celou novou generaci, vrstvu po vrstvě. Mnoho lidí vycházejících ze seminářů zaujímá svá místa. Je zde celá nová generace kněží, kteří jsou stejní jako já. Není to nesmysl. Vždy říkám lidem:"buďte připravení, protože to přijde i do vaší farnosti. My jsme formování Požehnanou Pannou Marií a jejími zjeveními. Tak mnoho chlapců, které znám v semináři, s láskou sleduje události dějící se v Medjugorji, Betanii, Amsterodamu nebo v Kibeho. Nemají s tím žádný problém. Prorážejí touto pravdou jako žraloci a to jsou teprve kluci v učení seminářů. Tito půjdou do farností. Jeden kardinál prohlásil, že kdyby nebyla Medjugorje, stěží bychom měli nějaké seminaristy. " Kapitola 3. - KRÁLOVNA ISLÁMU Zamysleme se nad rizikovými oblastmi našeho dnešního světa, které jsou potenciální časovanou bombou sudy střelného prachu čekající k zapálení náboženského sporu. Dokáže si někdo vůbec představit, jak mohou být problémy, vycházející z náboženských rozdílů, vyřešeny? Žije v současnosti na Zemi někdo takový, kdo by jako prostředník či diplomat měl schopnost přinést mírové řešení? V historii sice můžeme vypozorovat několik významných událostí, ale ke skutečnému vyřešení problému je zapotřebí nadpřirozeného zázraku. Přesto je zde někdo, kdo říká, že Mariánská zjevení a její zprávy tuto možnost nabízejí. Přestože název této kapitoly může čtenářům připadat poněkud zvláštní, je zcela přiléhavý, jak brzy uvidíme. Jak může Královna Nebes mít jakýkoliv vliv na miliony Muslimů následujících Alláha? Ti, kdo studovali Muslimskou svatou knihu Korán, znají, nebo přinejmenším tuší odpověď. Především Korán vyobrazuje Ježíše Krista jako proroka s božskou přirozeností, zázračným zrozením, zázraky a morální úrovní. Muslimové si váží Ježíše Krista. Tak to Korán prohlašuje: A hle, pravili andělé: Marie, (Alláh) Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od Něho přichází, jehož jméno je Mesiáš, Ježíš syn Mariin, a bude blahoslavený na tomto i onom světě a též jedním z těch, kdož k Bohu budou přiblíženi. A bude mluvit s lidmi již v kolébce i jako dospělý a bude patřit mezi bezúhonné. 11

12 V Koránu tak nacházíme zajímavý poznatek, že Ježíš je téměř výlučně označován jako Ježíš syn Mariin, spíše než jako Syn Boží. Korán striktně odmítá, že Ježíš je Syn Boží, přesto však jsou Ježíš i Marie stále ve velké úctě. Mnohem důležitější pro náš kontext je skutečnost, že Marie je vysoce uctívána jak v Koránu, tak v Hadíthu. Muslimové považují Marii za největší ženu. Navíc Mohamed hovoří o tom, že Marie dosáhla stupně dokonalosti. Muslimové stejně jako katolíci nazývají Marii Naše Paní Sayyida. Je také uctívána jako čistá a jako svatá v Islámském světě. Ve skutečnosti jsou v Koránu jak Ježíš, tak i Marie považováni za čisté a svaté. V protikladu s tím Mohamed hovoří o odpuštění hříchů (Súra 40:55; 48:1-2) Marie v Koránu Marie je v Koránu zmíněna nejméně 34x a navíc 19. súra (kapitola) Koránu je pojmenována po ní. Tyto skutečnosti dosvědčují zcela nesporně, že Naše Paní je ortodoxními muslimy opravdu viděna jako požehnaná mezi všemi ženami. Přemýšlejme společně nad třemi následujícími citacemi převzatými přímo z Koránu: A hle, pravili andělé: Marie, Bůh (Alláh) si tě věru vyvolil a čistou tě učinil a vyznamenal tě mezi ženami lidstva veškerého. Mesiáš, syn Mariin, není leč posel, před nímž byli již poslové jiní. A matka jeho byla pravdomluvná (svatá žena) - a oba se živili pokrmy. A promluvil chlapec (Ježíš): Já služebníkem Božím (Alláh) jsem, On dal mi Písmo a učinil mne prorokem. A učinil mne požehnaným, ať kdekoliv dlít budu, a modlitbu a almužnu, co živ budu, mi poručil a také úctu k matce své; a ani násilníkem, ani bídníkem mne neučinil. Muslimové a zjevení Marie Přestože je zjevné, že Marie je považována za stoupence Islámského náboženství, musí to nutně znamenat, že muslimové budou odpovídat na Mariánská zjevení, divy a zázraky stejně jako mnoho katolíků, pravoslavných anebo protestantů? Budou muslimové slyšet na tato zjevení a dbát na jejich zprávy? Abychom dokázali na tuto otázku odpovědět, je třeba se zamyslet nad zjeveními Marie, která se ukázala milionům muslimů během 20tého století. V Koptickém pravoslavném kostele v Zeitounu na předměstí Káhiry v Egyptě byly zaznamenány pozoruhodné události. Žena, o které svědkové tvrdí, že byla Marií, se ukázala jako zjevení, činila různé divy, zázraky a uzdravení. Tatáž žena se zjevovala po několik nocí, každý týden v roce. Většina přihlížejících byli muslimové. Zde je popis událostí, spojovaných se zjevením v Zeitounu: Zeitounská zjevení viděl každý z přítomných. Při těchto zjeveních bylo přítomno od několika tisíc až po dvě stě tisíc lidí za jednu noc. Celkový počet svědků lze vyčíslit v milionech Během několika nocí v týdnu, zástupy tisíců muslimů padly jednotně na své modlitební koberečky, kdekoliv bylo volné místo a každý přítomný plakal před nádherným, úžasným a slavným zjevením Naší Paní z Nebe. Všichni svědkové souhlasí, že Paní vypadala jako neobyčejně intenzivní světlo. Chvílemi bylo světlo vystřídáno záblesky barevných paprsků, které odhalovaly šťastnou a přívětivou tvář zjevení. Zjevení Marie, Matky Ježíšovy vypadala přirozeně jako živá, pohybovala se z jedné strany kostelní střechy na druhou tak, aby bylo možné je jasně vidět v závislosti na tom, jak na ni mnozí volali, aby se k nim obrátila. Často reagovala na zpívání a pokřikování různým zjevným pokynutím, poděkováním a požehnáním. Někdy učinila gesto modlitby nebo natáhla ruku, ve které se zjevila olivová větévka. Jindy ji zase tisíce lidí spatřily v planoucím modrobílém světle, jak na své levé paži držela s jistotou zjevené dítě Ježíše 12

13 Vypadá to, že Zeitounská zjevení měla dopad na všechny svědky, včetně těch, kteří byli spontánně uzdraveni. Mnoho z těchto případů bylo dokumentováno Dr. Shafik Abd El Malikem, M.B., B.Ch., M.D., z lékařské fakulty v Ain Shamské Univerzitě, který byl pověřen hlavní komisí zkoumáním zázračných uzdravení. Uzdravení z různých druhů rakoviny, nemocí štítné žlázy, revmatických artróz, slepoty, němoty, vysokého krevního tlaku, ochrnutí těl, paralýzy rukou, bronchitidy, kýly, ztuhnutí svalů, zánětů ledvin, které měly být odstraněny a z mnoha dalších nemocí, jsou ověřena důkladnou lékařskou prohlídkou. Znamení lidstvu Podívejme se na dopad těchto zjevení milióny muslimů odpovídají na zjevení Marie, padají na svá kolena, prozpěvují písně, recitují růženec a volají k Marii. Proč tito následovníci odpovídají na zmíněné divy a znamení? Jak si mohou být jistí, že tato zjevující se žena je Marií? Jestliže se tyto věci budou opakovat v 21. století po celém světě, bude islámský svět následovat Královnu Nebes? Ačkoli nemůžeme s jistotou říci, že se tak stane, následující citace přímo z Koránu nám může pomoci vytvořit si správný náhled problému: A učinili jsme syna Mariina i matku jeho znameními a poskytli jsme jim útulek na výšině bezpečné, s pramenem vody hojné. Poslové, jezte z výtečných pokrmů a konejte zbožné skutky, vždyť Já o všem, co činíte, dobře jsem zpraven. Tato vaše obec je vskutku obcí jedinou a Já vaším jsem Pánem. Buďte tedy vůči Mně bohabojní! Však lidé se rozštěpili ve věci své na sekty a strana každá se radovala jen z toho, co jí bylo vlastní. Ponech je tedy v hlubinách jejich omylu po dobu nějakou! A zmiň se o té, jež panenství své střežila. A vdechli jsme do ní část ducha Svého a učinili jsme z ní i ze syna jejího pro veškeré lidstvo znamení. Hle, tato vaše obec je obcí jedinou a Já Pánem jsem vaším, uctívejte Mne tedy! Jednota skrze znamení Nejen Marie a její syn jsou lidstvu znamením. Korán také klade na znamení velký důraz. Zde je několik příkladů: A již k vám přišly důkazy viditelné od Pána vašeho; kdo jasně je zří, ku prospěchu svému tak činí, a kdo slepý je, pak to k jeho škodě je a já nejsem nad vámi dozorcem žádným. A rci: Sláva Bohu, který vám znamení Svá ukáže, a pak je poznáte! A Pán váš není vůči tomu, co činíte, lhostejný! Blíží se hodina a měsíc se rozpoltí. Když nevěřící znamení vidí, odvracejí se a říkají: Kouzlo ustavičné! Ukážeme jim znamení Svá ve všech světa končinách i v nich samých, dokud se jim jasným nestane, že toto pravdou je. A což Pánu tvému nestačí, že svědkem je všech věcí? Korán prohlašuje, že Marie je znamením lidstvu a rostoucí počet muslimů očekává Naší Paní na místech mariánských zjevení. Je tedy možné, že znamení a zjevení v budoucnosti přesvědčí muslimy, že Marie byla seslána v posledních dnech od Alláha? Je rozumné domnívat se, že Královna, skrze divy a znamení může přesvědčit takové množství muslimů, aby se účastnili na světovém náboženství, které obsahuje jméno Kristovo? Čas to prokáže Marie: Islámský příklad věřícího Porozumět lépe smýšlení muslimů a tomu, co se pojí s jejich představami o Marii, nám může pomoci katolická zpravodajská agentura Zenit, například ve svém příspěvku Svět viděn z Říma, kde byl zaznamenán rozhovor s Íránským muslimem, teologem a učencem Sherazadem Hushmandem. Odpověď na danou otázku vysvětluje velmi dobře, proč muslimové uctívají a velebí Marii: Otázka: Jaký význam má postava Marie pro muslimy? 13

14 Hushmand: Je velmi vyzdvihována Koránem, který ji ukazuje zvláště jako Neposkvrněnou Marii. Ve třetí súře, od začátku 34 verše a ve verších následujících, Korán hovoří o postavení Marie, o její úplné čistotě. V souvislosti s Marií se v jednom z veršů hovoří o svobodě. Žena Hemramu, která je Mariinou matkou, se modlí k Bohu a říká: Bože, zasvěcuji Ti jedinou, kterou mám v lůně a zasvěcuji ji tak, že bude svobodná, zcela svobodná. Toto slovo je v Koránu užito jen na jednom místě. Tato svoboda je absolutní svobodou od čehokoliv, co by mohlo být viděno jako hřích, zlo, porušení, slabost. Marie je čistá od všeho. Poté přichází Boží prohlášení: Přijímám ji. Otázka: Věří všichni následovníci Islámu tomuto? Hushmand: V kapitole 66, posledním 12. verši, Korán říká: Chcete mi dát příklad věřícího hodného následování, který je platný pro všechny věřící? Marie je zde předložena jako příklad. Je zde velmi silným příkladem ne proto, že Marie je příkladem a symbolem pouze pro křesťany, ale také v Koránu se Marie stává symbolem a vzorem pro všechny věřící. Muslimové a katolíci Korán opakovaně usuzuje, že Alláh inspiroval Bibli. I když tuto myšlenku Korán přímo neučí, přesto se mnoho muslimů domnívá, že jak židé, tak i křesťané text Bible pozměnili. Dokonce je tomu tak, že Islám si váží Bible. Rozhodně není od věci zmínit, že jak islám, tak i římskokatolická církev věří, že Alláh a Bůh Bible jsou jedním a tímtéž bohem. Zde je citace z katolického katechismu: Vztahy církve k muslimům. Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit. Jak budou muslimové zahrnuti do tohoto plánu spásy? Mohou zjevení představující nespočet znamení a divů ovlivnit katolíky a muslimy, kteří uctívají stejného Boha? Mohou je sjednotit na této úrovni? Pohled vlivného katolického kněze otce Martina Malachiho, který je popsán ve svém bestselleru The Keys of this Blood, nám může pomoci odpovědět na tyto otázky: Pokud jde o budoucnost islámu, papež bere v úvahu ryzost náboženské víry, která respektuje určité základní pravdy. Věří, že Duch svatý projevuje vůči všemu lidu dobrou vůli a že Boží prozřetelností může islám stát na prahu, z něhož bude směřovat k přijetí jediného historického zjevení učiněného Bohem v tomto světě. Poté, jak Jan Pavel II. věří, přijde den, kdy srdce muslimů, přijímající jak osobu Krista, tak i osobu Kristovy Matky Marie, přijme osvícení, které je tolik potřebné. I římský velekněz ví, že islám ve svém jádru stojí proti němu a jeho církvi a jeho geopolitické vizi. Marie, královna muslimů Bývalý arcibiskup Fulton Sheen, jehož televizní pořady sledovaly miliony diváků, věří, že to bude Marie, kdo způsobí, že muslimové budou konvertovat ke křesťanství a k jednotě pod hlavičkou římskokatolické církve. Ve své knize, The World s First Love Marie, Mother of God, dochází ke stejnému závěru, pokud jde o budoucnost Islámu. V kapitole nazvané Marie a muslimové Sheen píše: V současnosti se nenávist muslimských zemí proti západu ztotožňuje s nenávistí proti samotnému křesťanství. Ačkoliv státníci to neberou v úvahu, existuje zde vážné nebezpečí dočasné moci islámu, který se může stát závažnou hrozbou, může otřást Západem tak, že přestane být křesťanským a prohlásí sebe za protikřesťanskou světovou mocnost Přes obavy některých z této hrozby ze strany muslimů stále pevně věříme, že naopak muslimové mohou být nakonec konvertováni ke křesťanství a to způsobem, který si neumí žádný misionář ani představit. Věříme rovněž, že se to nestane skrze otevřené učení křesťanů, ale skrze výzvu muslimů, aby mohli uctívat Matku Boží Misionáři vidí v budoucnu stále větší naději, když jejich apoštolát se v očích muslimů stává tak úspěšným poté, co začali kázat o Naší Paní z Fatimy. Louis de Montfort je považován mnohými za největšího mariánského evangelistu všech dob. Montfort se stal kanonizovaným svatým v roce 1947, kdy učinil následující předpověď o posledních dnech: 14

15 Moc Marie nad všemi démony bude zvláště pozoruhodná v posledních časech. Rozšíří Království Kristovo mezi modláři a muslimy, a poté přijde slavný věk, ve kterém bude Marie panovníkem a královnou mnoha srdcí. Svatá Marie z Agredy vizionářka, která přijala nespočet zpráv od zjevení Marie během 17tého století, napsala velké dílo nazvané Mystical City of God (Mystické město Boží). Její přijaté vize Mariánských zjevení a její monumentální kniha získaly plné schválení římskokatolické církve. Svatá Marie z Agredy sdělila to, co jí bylo řečeno o posledních časech: Před druhým příchodem Krista Marie musí více než kdykoliv předtím zářit v milosrdenství, aby mohla ve své milosti přivést nevěřící ke katolické víře. Moc Marie v posledních časech bude nad mocnostmi temna velmi viditelná. Marie rozšíří vládu Krista mezi pohany a muslimy, a přijde období velké radosti, kdy Marie jako Paní a Královna srdcí bude vyvýšena na trůn. Muslimové uctívají Marii V současnosti stále vzrůstá počet muslimů navštěvujících mariánské svatyně. Muslimy pravděpodobně nejvíce navštěvovanou svatyní je svatyně Naší Paní Fatimské v Portugalsku. O Fatimě tvrdil Mohamed, že je jeho oblíbenou dcerou. Navíc důrazně prohlašoval, že Fatima je na nejvyšším místě v nebi hned po Panně Marii. Populární katolický řečník arcibiskup Fulton Sheen věří, že Požehnaná Panna si zvolila své jméno Naše Paní Fatimská jako zaslíbení a znamení naděje pro muslimský lid a ujištění pro ty, kdo jednoho dne přijmou jejího Božského Syna. Fatima, která je možná nejznámější mariánskou svatyní, kam se muslimové chodí modlit a vzdávat poctu Královně Nebes. Fatima je tedy z tohoto hlediska unikátní. V roce 2004 byl v Reuters News Service otištěn článek nazvaný Obrat v globalizaci: Všechny víry se spojují. V článku se mimo jiné uvádí, že Hinduisté, Buddhisté, muslimové a ostatní poutníci společně uctívají v římskokatolických svatyních Pannu Marii. Pijí všichni svěcenou vodu, zapalují děkovné svíce a vroucně se modlí k Madoně. Článek vysvětluje, že mnoho poutníků uctívá Marii jako jedno ze svých božstev. V posledních letech byla navíc zjevení Marie zaznamenána v několika muslimských zemích, jako jsou Irák, Sýrie, Egypt, Turecko a mnohé další. Uctívání Marie je stále hlubší a daleko více se hovoří o zázracích, které se udály v mariánských svatyních. Bude svět, zvláště ten muslimský, brzy přijímat osvícení, které je potřebné pro sjednocení pod Královnin plášť? Fulton Sheen ve své knize Marie muslimům, popisuje zázrak slunce jako jedno z možných znamení, která zjevení budou užívat: 13. října 1917 věřící i nevěřící padli tváří k zemi během zázraku slunce, většina z nich úpěnlivě prosili Boha o milosrdenství a odpuštění. Slunce se točilo a vypadalo jako obří kolo, které spadlo na zem a chystá se svými paprsky všechny spálit. Toto znamení může být obrazem toho, co svět očekává: že miliony lidí padnou na svá kolena a znovuzrodí se vírou. A Marie se zjevila ve chvíli, kdy nastal tento první Zázrak slunce, takže můžeme očekávat více projevů její moci, když svět bude mít další zkoušku na Dies Irae (Den hněvu). Kapitola 4. - KRÁLOVNA VÝCHODU Je zajímavé vidět, jak muslimové a katolíci nalézají základ pro ekumenismus prostřednictvím znamení, divů a zázraků spojených s mariánskými zjeveními. Není pochyb, že sjednocení těchto názorových proudů bude jedním z největších náboženských zázraků v historii, zahrnujícím třetinu světové populace. Ale stále zde existuje mnohem větší skupina, která musí být zahrnuta do jednotného světového náboženství. Po celém světě žijí stovky milionů lidí, kteří věří v bohy a bohyně evropských náboženství hinduisté, buddhisté, taoisté a mnozí další Výčet rovněž zahrnuje zástupy těch, kteří konvertovali k východnímu 15

16 náboženství-hnutí New Age. Středem tohoto věroučného systému, stejně jako ostatních, je role ženského božstva a uctívání přirozenosti, respektive plodnosti těchto bohyní. Další skupinou je původní americké náboženství Wicca a podobně orientované skupiny, které rovněž kladou důraz na uctívání bohyně. Jejich filozofie je neoddělitelně spjata s myšlenkou, že všechna náboženství jsou si podobná a musíme jednou provždy vyřešit problém jejich jednoty, kterému lidstvo bude čelit. New Age Marie Kniha, pojmenovaná Mary s Message to the World (Mariiny zprávy světu) obsahuje stovky zpráv o zjeveních manifestující svůj vliv, která se představovala jako Marie a odehrála se jak na poli věrouky New Age, tak i věrouk dalších východních náboženství. I když mnoho mariánských následovníků bude popírat, že toto je stejná Marie jako ta, která se zjevuje na katolických místech zjevení, většina katolických mariánských zjevení nebyla nikdy diskreditována jednotlivým specifickým zjevením nikde po světě. Naopak, tato zjevení zdůrazňují, že přinášejí tutéž zprávu všude, kde se objeví. Mariiny zprávy světu lze najít v New Age sekcích prakticky ve všech knihovnách. Tato publikace může představovat jeden z mostů mezi katolickou Marií a Marií která je obhajována New Age, respektive východními filozofickými proudy. Zde je několik Mariiných zpráv, které předala světu. Zřejmě jen málokoho překvapí, že její zprávy jsou opět o jednotě: Každé náboženství uctívá svým způsobem svého Stvořitele! Kdykoliv se modlíte směrem k východu či směrem k oltáři, ať už v sobotu nebo neděli, to vše je uctívání Nechť je svět viděn jako celek, kde každý národ, každé náboženství je součástí jednoho Velkého. Buďte tolerantní k ostatním. Všechna náboženství jsou stvořena člověkem a inspirována Stvořitelem. Všechna slova, která kdy byla vepsána do Svatých knih, jsou zapsána člověkem, jenž byl v jednotě se Stvořitelem. Je nezbytné, aby se svět jednoho dne spojil v modlitbě k Bohu. Modlete se za pokoj na Zemi mezi všemi lidmi. Usiluji o to, aby se veškerý lid navzájem přijímal mou láskou. Toužím obklíčit všechny lidi na Zemi bezpečnou sítí, v níž bych mohla zachránit všechny vaše duše. Lidstvo se může zlepšit jen skrze úplnou jednotu. Brzy bude následovat významný posun kupředu. Znovuobjevení se bohyně V New Age, a stejně tak i v kruzích východních náboženství, je, jak již víme, kladen velký důraz na znovuobjevení bohyně. Ta také vždy byla hlavním objektem uctívání a hrála v těchto ve věrouce těchto náboženství nezastupitelnou úlohu. Například v knize The Goddess Re-Awakening (Znovuprobuzení bohyně) je předpovězen její triumfální návrat. I přes svou zjevnou nepřítomnost, bohyně nikdy neopustila své svaté místo v našem vědomí, a nyní, když vstupujeme do doby, kterou mnozí rozpoznávají jako nový věk, vnímám, že bohyně se k nám jakýmsi způsobem vrací. Avšak pod pláštěm, který není tak zřetelný a nápadný. Ti, kdo se drží filozofie východních náboženství nebo New Age učení, jsou otevření jakékoliv možné podobě návratu této bohyně. Podle Caitlin Matthews, autora knihy Sophia, Goddess of Wisdom (Sofie, Bohyně moudrosti), se tato bohyně zjevila v různých formách v minulosti a je jistý její brzký návrat. Matthews píše: Proto jsem hledal Bohyni moudrosti pod různými jmény a tituly, které zahrnují Přírodu, Svět-Duše, Požehnanou Pannu a Shekinah, stejně jako mnoho dalších podob. V každé z nich je uchována část obrazu bohyně, a všechny tyto části jako střípky zrcadla čekají na znovuspojení s ostatními dílky Nic nezabrání druhému příchodu Bohyně, ať už k tomu dojde pod rouškou Sofie nebo v jakékoliv jiné formě. Znovuobjevení ženské božskosti bohyně začalo ve dvacátém století prolomením koncepčních bariér vybudovaných pravoslavnou církví a sociálním konzervatismem. Poprvé v druhém miléniu je myšlenka Bohyně jako klíčového tématu stvoření vyhledávána s přívětivým zájmem. 16

17 Autor Carol Christ podává bližší informace o nadšených ohlasech na znovuobjevení ženské bohyně ve své knize Rebirth of the Goddess (Znovuzrození bohyně): Jedním nejpřekvapivějších aspektů vývoje na konci dvacátého století je znovuzrození náboženství Bohyně v západních kulturách V Americe, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu stovky tisíc žen a rostoucí počet mužů přichází k biblickému náboženství, když znovu objevují jazyk, symboly a rituály Bohyně. Bohyně v Buddhismu, Hinduismu a Taoismu Buddhismus, Hinduismus, Taoismus a další východní náboženství již kladou zcela zřetelný důraz na své bohyně. Například tibetští buddhisté hluboce a důvěrně uctívají svou ženskou spasitelku, nazývanou Bohyně Tara: Snad proto, že takový koncept byl příliš abstraktním pro mnoho lidí, kteří vyrůstali s Mahayannou v Buddhismu a potřebovali ženskou postavu jako objekt uctívání Tou postavou se stala Tara, Spasitelka. Jméno Tara se vykládá jako hvězda. Uctívání Tary, jak se zdá, začalo okolo sedmnáctého století v Indii a je jedním z nejvíce rozšířených kultů v Tibetu Od nejvyšších po nejmenší, Tibeťané mají s Tarou osobní a dlouhotrvající vztah, který nemůže být nahrazen vztahem žádným jiným božstvem jinými slovy Tara je božská Matka tibetského buddhismu, která je jemná, krásná, blízká a osobní, což je obraz božstva, pod jehož ochranu se mnozí utíkají. Tento popis bohyně Tary je pozoruhodně podobný popisům, které podávají vizionáři, uctívající Požehnanou Matku v katolicismu. Buddhisté tedy nejsou jedinými, kdo přichází se svým uctíváním a sympatiemi ke svým milovaným bohyním všechna východní náboženství totiž uctívají ženská božstva. Například hinduistická náboženství jsou nepřekonatelná ve svém uctívání a oddanosti bohyním, jak autor David R. Kinsley vysvětluje: Jedním z nejvíce nápadných rysů starobylého a mnohotvárného náboženství hinduistické tradice je důležitost uctívání bohyně. Nemalý počet bohyní je znám již z nejranějších hinduistických písem a Véd. V současném hinduismu je počet a popularita bohyní pozoruhodná. Hinduistické uctívání bohyní je nejpečlivěji propracované a odlišné od všech ostatních náboženství. Taoisté, stejně jako stoupenci jiných čínských tradičních náboženství, také uctívají mnoho bohyní. Nejvíce známou bohyní je Královna Matka západu. Tato taoistická bohyně má nadvládu nad celým západním rájem. Věří se, že se zjevila mnoha různým císařům během dlouhé historie čínského císařství, aby podpořila, nebo naopak zvrátila legitimitu jejich nařízení. Občas je označována jako hlava komplexu panteonu jiných božstev. Do dnešních dnů jsou tyto milované bohyně taoisty vášnivě uctívány. Mnohojmenná božstva Moderní zvyky v uctívání bohyň jsou běžné u každého kmene, jazyka, v každém náboženství a ve všech národech světa. Rozsáhlá dokumentace dosvědčuje důležitost ženských božstev v náboženstvích a kulturách po celém světě. Mnozí věří, že objektem uctívání je vždy stejná bohyně bohyně, která má mnoho jmen, a bývá tak nazývána mnohými po celé věky. V Bibli nacházíme zmínky o tom, že Boží lid opakovaně uctíval Královnu Nebes také známou jako Astarté, Ašoret, Ašerah, Ištar, Venuše či Diana. Jak později objevíme v této knize, Bůh se ke Královně Nebes a jejím následovníkům důraznými slovy vyjádřil. V dalších kulturách a náboženstvích byla její jména a tituly například: Artemis, Lilith, Minerva, Isis, Kwanyin, Demeter, Gaia, Luna, Hekaté, Afrodita, Aurora, Shing Moo, Svatá Matka, Žena bílého buvolího telete, Shakti, Hera, Innanna, Kálí, Juno, Sofie, Ceres, Persefóna, Naše Paní, Požehnaná Matka a mnoho dalších Katoličtí autoři Bob a Penny Lordovi poukazují na několik církví schválených zjevení ve své knize The Many Faces of Mary, A Love Story (Mnohé Tváře Mariiny, příběh lásky) V její kapitole Mariin návrat je silnější, než kdykoliv předtím, vysvětlují, proč se Marie se zjevuje v tolika rozmanitých formách: 17

18 Marie má mnoho tváří. Každý titul Marie odpovídá speciální potřebě těch, kteří se k ní obracejí. Ona odpovídá na potřeby jako milující matka, chápající přítel, důvěrník, cokoliv kdy potřebujete. Je vždy dostupná. Nikdy nepodceňujte skutečnost, že Marie má mnoho tváří. Zjevení Marie té stejné bohyně? Je možné, aby mnohojmenná bohyně byla Královnou Nebes a zjevovala se v současnosti? Bývalý biskup Fulton Sheen vysvětluje ve své knize, The World s First Love: Marie, Mother of God, že všichni lidé instinktivně vzhlížejí s oddaností k osobě matky ve svém náboženství. V kapitole nazvané Madona světa Sheen píše: Vrozený instinkt lidí vzhlížet k matce ve svém náboženství je zřejmý, a to dokonce i v těchto moderních časech u nekřesťanů. Naši misionáři přinášeli pozoruhodné zprávy z pouti sošky Naší Paní Fatimské po dálném východě. Na hranicích Nepálu byly tři stovky katolíků následovány třemi tisíci hinduistů a muslimů, čtyři sloni nesli sošku do malé církve na modlitbu růžence a požehnání. V Rajkotu, kde je pro věřící služba nevěřícím více než obtížná, dokonce i vysoce postavení úředníci šli, aby vzdali Panně úctu. Hlavní Nadiadský řečník přivítal sošku s nadšením. Po víc jak dvanáct hodin přicházely zástupy lidí, povětšinou nekřesťanů. Až pak jeden starý Ind pověděl: Ukázala jsi nám, jaké je tvé náboženství, že je upřímné, ne jako to naše. Tvé náboženství je náboženstvím lásky, naše je o strachu. Proč si lidé z východu tolik váží Panny Marie z katolicismu? Může to být proto, že i ona sama je vlastně součástí jejich náboženství? Sheen cituje čínskou bohyni Kwan-yin jako příklad podobnosti mnoha východních bohyň s Požehnanou Matkou v katolicismu: Existuje krásná legenda o Kwan-yin, čínské bohyni milosrdenství, ke které mnozí obracejí své rty a srdce Její přímluva pro milosrdenství je tak mocná a tolik srdcí obměkčila před peklem, že každý démon na její příkaz musel utéci. Ti se také bojí, že peklo bude prázdné Číňané Kwan-yin po čase vyobrazili tak, jako by na její hlavě byl obraz Boží, ke kterému přináší věřícího, přestože nechce sama vejít do nebes, dokud by tam neměla vejít poslední duše. Další příklad je o tom, jak Sheen vnímá jinou z bohyní, japonskou Kwanon. poukazuje na velkou podobnost mezi katolickou Pannou Marií a bohyní Kwanon: V japonsku je náboženství v podstatě založeno na ženské bohyni. Po staletí to byla bohyně Kwanon, bohyně milosrdenství, která byla uctívána. Je zajímavé, že buddhisté, kteří už znali tuto bohyni milosrdenství dříve, a přicházeli se učit o Požehnané Matce, poprvé rozpoznali její přípravy pro druhý příchod. Po přechodu ke křesťanství se nemusí otáčet buddhisté ke Kwanon zády jako ke zlému, ale spíše ji přijímají jako symbol ženy, která nebyla bohyní, ale samotnou Matkou milosrdenství. Japonský umělec Takahira Toda, který vyrůstal v rodině buddhistických kněží, a pak se stal členem Kristova mystického těla, správně rozpoznal podobnost mezi Kwanon a Pannou Marií je jediný charakteristický rozdíl mezi Japonskou madonou a bezpočtem jiných matek Japonska a to je svatozář nad její hlavou. Sheen pokračuje vysvětlením, že Madona z katolicismu je pravou Kwanon Matkou Milosrdenství ke které se obracejí Japonci po celá staletí. Může mít pravdu? Mohou zjevení Královny, která se ukazují v současnosti, být finálním a dokonalým zjevením Kwanon, Kwan-yin, a mnoha dalších historických bohyň? Budou následující zjevení Královny nebes považována národy z dálného východu za konečné zjevení Matky Milosrdenství? Povede toto k jednotě pod vládou Královny? Následující citace převzatá z knihy The Divine Feminine Exploring The Face of God Around the World, nabízí bližší pohled na skutečnost, proč tolik lidí z každého náboženství přijímá s radostí mariánská zjevení: Ti, kdo znají jen křesťanskou tradici, nevědí, jak hluboko kořeny Marie jdou, nebo jak modlitby k ní mohou být ozvěnou vzpomínaných modliteb ke starověkým bohyním. Slova modliteb vyřčená před čtyřmi tisíci lety k bohyním jako byly Inanna, Ištar a Isis, což byly Královny, se vracejí jako ozvěna do současnosti: Zdrávas! Velká Paní nebes! Zdrávas! Světlo tohoto světa! 18

19 Miliony lidí, zvláště ženy, se modlily k Marii tak, jako se kdysi modlily generace žen před nimi k Ištar, Hathor, Isis nebo Kuan Yin, vzdávaly ji díky za bezpečný porod dítěte, z velké vděčnosti kladly nespočet věnců v jejich svatyních jako díky odpověď na jejich prosby o pomoc v těžkých údobích jejich životů. Mnoho plášťů, jeden cíl Je tedy zjevné, že tato bohyně byla uctívána po celém světě celá milénia. Ačkoliv přichází pod různými jmény a tituly, mnoho lidi věří, že se jedná o stejnou bytost. Je nepochybné, že dle jejího důrazu k odstranění náboženských a kulturních bariér a podle předpovědí sjednocení náboženských proudů se Největší hodina blíží. Co se týče přicházejících manifestací Královny Nebes a její celosvětové nadvlády, katolické mariánské vizionářce sestře Natalii zjevila, že Přicházející věk Královny, nadchází a bude zjevný v různých podobách: Viděla jsem, jak byl nastolen slavný mír a vláda lásky, která byla v jednotě a pod jedním pastýřem. Marie, Matka všech věřících, zjevující se v mnoha rozličných podobách bude řídit životy duší. Bude Královnou přicházejícího věku. Královna bude bílá pro bílý lid, černá pro černý lid a žlutá pro lid se žlutou pletí Zjevující se Marie dává ve známost, že to je ona sama, kdo se zjevuje různými způsoby na různých místech po světě: Jsem to stále já, kdo se ukazuje po celém světě. Rozhlédni se okolo této církve a uvidíš, kolika různými způsoby jsem se zjevila. Jsem Matka Boží a zjevila jsem se na mnoha místech. Můžeme se také zamyslet nad následujícími zprávami zjevení Ježíše, které bylo pozorováno v Cochabambě, Bolívii. Toto zjevení nese Imprimatur římskokatolické církve a jeho výroky rovněž potvrzují to, co Královna Nebes celosvětově různými způsoby prohlašuje: Mé dcery, kéž by svět mohl porozumět jak důležitá a nezbytná jsou zjevení mé Matky Má Matka hovoří s lidmi na mnoha místech, v jazycích, kterými se lidé modlí. Tlumočí všem a pro každého dobré zprávy o svém Synu. Lidé jsou naplněni láskou a vše je jednodušší, když se o ně stará. Je to proto, že se prokazuje svými vlastnostmi podle země, v níž se zjevuje. Nakonec uveďme jeden z mnoha příkladů biskupy schválených zpráv zjevení Naší Paní všech národů, který vysvětluje, za jakým konečným účelem přichází na zemi. Kniha začíná následujícím tvrzením: Paní Všech Národů prohlásila, že její zprávy nejsou určeny pro jednu zemi, či pouze některé vybrané jedince, ale pro všechny lidi na světě. Marie ve zjeveních vysvětluje: Zjevuji se tomuto světu různými způsoby. Co je jejím cílem? Jednota je to, čeho musí Boží lid dosáhnout, musí být zajedno a nad nimi Paní Všech Národů. Jedna společnost, národ, kladu důraz na slova: Jedna společnost! Volání všech od Božské Matky Mnoho zpráv zjevení hovoří o tom, že její čas přichází. Slíbila pokoj a jednotu pod Královniným pláštěm pro všechny, o nichž jsme hovořili. Jak tyto události nakonec vyvrcholí? Tento závěrečný výčet citací od New Age autorů Michelle Rios Rice Hennelly a R. Kevina Hennely nabízí jasný pohled na New Age Marii: Před několika lety, zatímco jsme meditovali s manželem Kevinem v meditační svatyni v severním Mexiku, se přede mnou zjevila krásná postava v bílém, v ohnivém světle. Řekla mi, abych se nebála, že ona je Naší Paní Světla a chce se mi zjevovat po každý den po zbytek mého života. Mé srdce bylo naplněno jejím pokojem a oheň čisté lásky změnil zcela můj život. 19

20 Brzy se mi zjevila jako Božská Matka, ženská stránka Boha, která je známá po celé věky pod tisíci jmény. Nazvala jsem ji Marie, protože jí to jméno nejvíce příslušelo. Stále se ke mně přibližovala a přinášela mi učení a proroctví. Řekla mi, abych se s tím, co mi předává, sdílela, a tak to dělám, i když je to daleko od čehokoliv, co by má mysl mohla pochopit. Božská ženskost je známá pod tisíci jmény a uctívána mnoha způsoby od Isis až k Marii, matce Ježíše. Poznáváme ji skrze její lásku, moudrost, milost, moc, krásu, tvořivost, péči a soucit. Nazýváme ji Marií, protože jí to náleží. Po celé věky udělovala svým následovníkům a oddaným mnohá požehnání. Dnes přichází s naléhavou zprávou ke všem lidem každého náboženství a všech věrouk po celém světě. Odhaluje, že svět, jaký známe, se chýlí ke svému konci a z jeho popele bude zrozen nový způsob existence, nový způsob bytí a nová cesta poznání. Také odhaluje, že její čas na zemi přijde brzy, ale tentokrát to nebude skrze nějakou inkarnaci, jako když přišla jako Ježíšova matka. Nyní přijde ve svém čistém světle a lásce, kterou naplní každého a vše na tomto světě. Bude to, jak sama říká, čas Bohyně Události probíhající se ve světě, ať už zaviněné člověkem, nebo různé přírodní katastrofy, jsou jen součástí příprav na její návrat. Kapitola 5. - ZKOUMÁNÍ ZPRÁV Je zřejmé, že tyto celosvětové úkazy impozantních rozměrů jsou prakticky na denním pořádku. Otázkou je, jak můžeme rozlišit, zda tato zjevení jsou či nejsou seslána z nebes. Mohou být některá zjevení Marií, zatímco ostatní jsou klamem? Měli bychom bezvýhradně přijímat, že tato zjevení jsou od Marie (o které čteme v Bibli), a že Bůh ji seslal v těchto posledních časech, aby nám pomohla? Ti, kdo následují Boží Slovo, znají odpověď. Je nám z Písma přikázáno, abychom zkoumali každého ducha, který o sobě tvrdí, že pochází od Boha. Boží Slovo je naším filtrem Jak si můžeme být jisti, že tyto projevy jsou původem od Boha? Jak můžeme testovat tato zjevení, abychom se přesvědčili, že jsou skutečně tak přívětivá, jakými se zdají být? Musíme vše vyhodnocovat podle Božího Slova Všechno prověřujte (zkušujte, přezkoumávejte, rozeznávejte); dobrého se držte (1 Tesalonickým 5:21). Pojďme se na chvíli zaměřit na přehled zásadních důkazů, prokazujících, že Bible je skutečně slovo od Boha a je našim jediným zdrojem, skrze který lze filtrovat jakékoliv duchovní tvrzení. Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda. (Jan 17:17). Bible o sobě tvrdí, že je Slovem Božím. Ale jak si můžeme být jisti? Boží Slovo nabízí nespočet důkazů, které dokládají, že je důvěryhodná. Každá lidská cesta, jak posuzovat a rozpoznávat duchovní oblasti, může selhat. Jakákoliv kniha inspirovaná člověkem se může mýlit. Jestliže ovšem může být prokázáno, že Bible je Bohem inspirována, můžeme také s jistotou věřit, že podle ní lze rozpoznat a identifikovat každé duchovní tvrzení. V naší předchozí knize, Zprávy z nebes, jsme se více zabývali důkazy, které prokazovaly, že Bible, jedině Bible je Božím neomylným Slovem. Tyto důkazy zahrnovaly: A ) Prozkoumávání některých z mnoha mesiášských proroctví napsaných stovky let před Kristovým narozením která byla doslovně naplněna v Ježíši. B) Zjišťování spolehlivých důkazů o vzkříšení Ježíše Krista. C) Přehled mnoha úžasných proroctví týkajících se Izraelského národa. D) Seznam vědeckých poznatků z Božího Slova, které byly napsány stovky let předtím, než věda potvrdila jejich platnost. Biblická proroctví o posledních dnech 20

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Biblické srovnání přicházejících zpráv od Královny nebes v posledních časech. Napsal: JIM TETLOW

Biblické srovnání přicházejících zpráv od Královny nebes v posledních časech. Napsal: JIM TETLOW Zprávy z nebes Biblické srovnání přicházejících zpráv od Královny nebes v posledních časech Napsal: JIM TETLOW Zprávy z nebes Biblické odkazy uvedeny v knize pocházejí z vydání: Ekumenického překladu,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT?

27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT? 27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT? Co se chápe pod mimořádnými skutečnostmi? V tomto pojednání, když mluvíme o mimořádných skutečnostech, máme záměr zahrnout

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Proč jsem se zdráhal vydat se jim napospas

Proč jsem se zdráhal vydat se jim napospas Proč jsem se zdráhal vydat se jim napospas J. E. arcibiskup Marcel Lefebvre v rozhovoru pro časopis Controverses Kardinál Ratzinger několikrát opakoval: Monsignore, je pouze jedna Církev, nemůže existovat

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Historie organizace Kristus pro všechny národy

Historie organizace Kristus pro všechny národy Historie organizace Kristus pro všechny národy Krví obmytá Afrika kontinent obmytý v krvi Ježíše Krista vize, kterou Bůh dal evangelistovi Reinhardu Bonnkemu před více než 30 lety. Od tohoto dne byl naplněn

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více