Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lucembursku

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 4 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 7 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 7 Co je kryto?... 7 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 8 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci... 9 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?... 9 Co je kryto?... 9 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?... 9 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...11 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...11 Co je kryto?...11 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...11 Kapitola V: Dávky v invaliditě...12 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...12 Co je kryto?...12 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...13 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky...14 Kdy máte nárok na starobní dávky?...14 Co je kryto?...14 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...14 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...15 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...15 Co je kryto?...15 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...15 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...16 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...16 Co je kryto?...16 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...18 Kapitola IX: Rodinné dávky...19 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...19 Co je kryto?...20 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...21 Kapitola X: Nezaměstnanost...22 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...22 Co je kryto?...23 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...23 Kapitola XI: Minimální zdroje...25 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...25 Co je kryto?...25 Jak čerpat dávky zajišťující minimální prostředky?...26 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...27 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...27 Co je kryto?...27 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...28 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...29 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Lucemburský systém sociálního zabezpečení obsahuje následující dávky: nemocenské dávky, dávky v mateřství a dávky na dlouhodobou péči, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, dávky v invaliditě, dávky ve stáří a pozůstalostní dávky, dávky v nezaměstnanosti, dávky při předčasném odchodu do důchodu, rodinné dávky. Registrace Pokud pracujete v Lucembursku jako zaměstnance, je na vašem zaměstnavateli, aby splnil všechny nezbytné náležitosti související s vaším sociálním pojištěním, a to do 8 dnů od vašeho nástupu do zaměstnání. Vy sami nemusíte podnikat žádné kroky. Pokud pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná, musíte se sami přihlásit u Společného střediska sociálního zabezpečení (Centre commun de la sécurité sociale). Odvolání Proti kterémukoli rozhodnutí příslušné instituce můžete vznést námitku u řídícího orgánu této instituce, a to do 40 dnů následujících po oznámení rozhodnutí. Pokud nebudete souhlasit s konečným rozhodnutím, můžete ve lhůtě 40 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí podat opravný prostředek u Rozhodčí rady sociálního zabezpečení (Conseil arbitral de la sécurité sociale). Ve stejné lhůtě od oznámení rozhodnutí Rozhodčí rady může být proti rozhodnutí Rozhodčí rady podáno odvolání k Nejvyšší radě sociálního zabezpečení (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Pokud jde o dávky v nezaměstnanosti, musíte své odvolání doručit doporučeným dopisem ve lhůtě 40 dnů od oznámení rozhodnutí zvláštní komisi zřízené ministrem práce a zaměstnanosti (Ministère du Travail et de l Emploi). Proti rozhodnutím této komise je možno ve stejné lhůtě podat odvolání u Rozhodčí rady sociálního zabezpečení a u Nejvyšší rady sociálního zabezpečení (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Organizace sociální ochrany Systém sociální ochrany v Lucembursku je rozdělen do sedmi různých odvětví. V současné době v oblasti sociální ochrany působí přibližně 10 institucí; tyto instituce jsou veřejné. Jsou finančně nezávislé a řízené sociálními partnery. Jsou v nich rovnoměrně zastoupeni zaměstnavatelé a zaměstnanci a dále různé skupiny samostatně výdělečně činných osob. Tyto instituce podléhají zákonnému dohledu ze strany Všeobecné inspekce sociálního zabezpečení (Inspection générale de la sécurité sociale), jakož i hierarchické kontrole prováděné odpovědným ministerstvem. V oblasti zdravotního pojištění odpovídá za všechny zaměstnance soukromého sektoru Státní zdravotní pojišťovna (Caisse nationale de santé). červenec

5 Ve veřejném sektoru existují tyto tři pojišťovny: Nemocenská pojišťovna státních úředníků a zaměstnanců (Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics), Nemocenská pojišťovna obecních úředníků a zaměstnanců (Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux), Vzájemná pojišťovna lucemburských drah (Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois). Státní zdravotní pojišťovna rovněž odpovídá za dávky dlouhodobé péče. Organizace pro hodnocení a zaměření (Cellule d'évaluation et d'orientation), zvláštní víceoborová agentura, hodnotí potřebu nezbytných služeb ze strany osob ve stavu odkázanosti a rozhoduje o (časovém) rozsahu jejich poskytování. Vzájemná pojišťovna podniků (Mutualité des Employeurs) nabízí zaměstnavatelům zajištění pro řízení rizika, pokud jde o jejich povinnost pokračovat ve výplatě mezd v případě nemoci jejich zaměstnanců. Jediný příspěvkový systém starobních důchodů spravuje Státní fond důchodového pojištění (Caisse Nationale d'assurance Pension). Kompenzační pokladna (Fonds de compensation) spravuje finanční rezervy důchodového pojištění. Pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání spravuje jediná instituce, Sdružení úrazových pojišťoven (Association d'assurance accidents). Vyplácení rodinných dávek rovněž spadá výhradně do pravomoci jediné instituce, Státní pojišťovny pro rodinné dávky (Caisse nationale des prestations familiales). Dávky v nezaměstnanosti vyplácí a politiku zaměstnanosti provádí agentura pro rozvoj zaměstnanosti (Agence pour le développement de l emploi). Společné středisko pro sociální zabezpečení (Centre commun de la sécurité sociale) spravuje pojištění a příjem příspěvků ve všech odvětvích sociálního zabezpečení. Posudková služba sociálního zabezpečení (Contrôle medical de la sécurité sociale) je odpovědná za přijímání rozhodnutí a vypracovávání hodnocení pro další instituce výhradně ve zdravotním odvětví. Státní fond solidarity (Fonds national de solidarité) a sociální orgány (offices sociaux) na místní úrovni odpovídají za vyplácení dávek sociální pomoci. Konečně je třeba upozornit na skutečnost, že existují zvláštní soudy, které jsou pověřeny urovnáváním sporů v oblasti sociálního zabezpečení: Rozhodčí rada sociálního zabezpečení (Conseil arbitral de la sécurité sociale) a Nejvyšší rada sociálního zabezpečení (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Financování Je vaší povinností platit příspěvky na pojištění pro případ nemoci, mateřství, dlouhodobé péče a na důchodové pojištění (starobní, invalidní a pozůstalostní). Výše příspěvků odpovídá určitému procentu z vašich příjmů z výdělečné činnosti. Vy musíte uhradit polovinu příspěvku, zatímco druhou polovinu hradí váš zaměstnavatel. Při červenec

6 určení výše příspěvku na pojištění pro případ dlouhodobé péče se bude rovněž přihlížet k vašim majetkovým příjmům. Tento příspěvek hradíte v plné výši vy sami. Nemusíte platit žádný příspěvek na pojištění pro případ pracovního úrazu, na rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti. červenec

7 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? Na zdravotní péči máte nárok, pokud vykonáváte pracovní činnost jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná nebo pokud jste mimo jiné: učeň, příjemce peněžité dávky v nemoci, v mateřství nebo dávky při pracovních úrazech, nezaměstnaný pobírající dávky v nezaměstnanosti, příjemce starobního, invalidního nebo pozůstalostního důchodu, příjemce ročního důchodu vzešlého z pracovního úrazu, mladý pracovník podílející se na dobrovolnické činnosti, invalidní pracovník působící v chráněné dílně nebo příjemce příspěvku pro osoby s těžkým postižením, rodinný příslušník pojištěnce, který má trvalý pobyt v Lucembursku (manžel/manželka, registrovaný partner, nezaopatřené nezletilé děti a zletilé děti do věku 30 let, jejichž příjem nedosahuje určité hranice). Stejně tak se pojištění vztahuje na nezletilé děti, které nejsou pojištěny jakožto rodinní příslušníci. Požadavky Pro vznik nároku na zdravotní péči se nepožaduje žádná minimální doba pojištění. Co je kryto? Můžete obdržet následující věcné dávky: lékařská a zubní péče, péče poskytovaná zdravotnickými pracovníky (zdravotními sestrami, fyzioterapeuty apod.), laboratorní rozbory a vyšetření, zubní, ortopedické a jiné protézy, léky, oftalmologické pomůcky (brýle, kontaktní čočky), zdravotnické prostředky a různý spotřební materiál, nemocniční péče, léčebné pobyty a rekonvalescence, rehabilitační péče, cestovní a dopravní náklady spojené s touto péčí. Pokud trvá vaše pojištění, jsou vám tyto dávky přiznány od počátku nemoci bez omezení. Pokud již pojištěni nejste, váš nárok na dávky trvá do konce běžného měsíce a po 3 měsíce následující za předpokladu, že jste byli pojištěni bez přerušení po dobu 6 měsíců bezprostředně před odhlášením z pojištění. Právo na péči pokračuje po dobu 6 měsíců v případě nemocí, které u vás byly léčeny již dříve. červenec

8 Jak získat přístup ke zdravotní péči? Můžete si svobodně zvolit poskytovatele služby v oblasti lékařské péče (lékaře, nemocnici apod.). Při návštěvě lékaře musíte předložit průkaz o pojištění, který vám byl vydán při uzavření pojištění. Pro některé dávky musíte předem obdržet souhlas od své pojišťovny, který se často vydává na základě kladného stanoviska posudkové služby sociálního zabezpečení (Contrôle médical de la sécurité sociale). Vyplácení dávek Péči, která vám byla poskytnuta, musíte obvykle předem zaplatit a požádat o náhradu vaši pojišťovnu, která ji provede po případném odpočtu částky odpovídající vaší spoluúčasti. Náklady na hospitalizaci, chirurgické zákroky, léky, laboratorní rozbory a vyšetření hradí však pojišťovny přímo praktickým lékařům, lékárnám a zdravotním střediskům. U těchto služeb musíte zaplatit pouze částku, kterou pojišťovna nehradí. Dávky zdravotní péče jsou v zásadě nahrazeny v plné výši na základě sazby stanovené dohodou mezi Státní zdravotní pojišťovnou a poskytovateli péče (lékaři, zdravotními sestrami, nemocnicemi apod.). U některých služeb však pojištěnec musí na náklady léčby přispívat. Proto musíte nést 20 % z ceny návštěvy lékaře u vás doma a 12 % ze sazby za návštěvy u lékaře. Náklady na léky jsou vám hrazeny z 80 %, s výjimkou léků předepsaných pro léčbu dlouhodobých nemocí nebo v rámci nemocniční péče. V těchto posledně jmenovaných případech je náhrada 100 %. Některé farmaceutické přípravky, které nejsou nezbytné (označované jako léky pro pohodlí pacientů, tzv. médicaments de confort), jsou hrazeny pouze do výše 40 %. V případě hospitalizace musíte po dobu nejvýše 30 dní platit denní paušální poplatek ve výši 20,42 EUR. Tyto poplatky se nepožadují v případě dítěte do 18 let věku. Je třeba vědět, že se nenahrazují náklady týkající se služeb, které nejsou pokládány za nezbytné. Za každé období 7 dní proto pojišťovny proplácejí například pouze dvě návštěvy u lékaře nebo dvě návštěvy lékaře doma (pokud od vaší pojišťovny nezískáte zvláštní povolení k vyššímu počtu návštěv); v případě nemocniční péče v kategorii první třídy nebo návštěvy u lékaře po předběžném objednání musíte uhradit dodatečné související náklady. červenec

9 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Viz kapitola o zdravotní péči. Požadavky V případě nemoci se pro vznik nároku na dávky nepožaduje žádná minimální doba pojištění. Co je kryto? V případě pracovní neschopnosti vám zaměstnavatel vyplácí i nadále mzdu, a to až do konce měsíce, v němž nastane 77. den pracovní neschopnosti (průměrně po dobu 13 týdnů). Poté vám během referenčního období 104 týdnů vyplácí Státní zdravotní pojišťovna (Caisse nationale de santé) peněžité dávky v nemoci (indemnité pécuniaire de maladie) ve výši vašeho platu, a to po dobu nanejvýše 52 týdnů. Nejpozději v 10. týdnu pracovní neschopnosti však musíte předložit zprávu od ošetřujícího lékaře a ve vyplácení dávek se pokračuje pouze po kladném vyjádření posudkového lékaře sociálního zabezpečení (Contrôle médical de la sécurité sociale). Pravděpodobně můžete využít níže popsaná opatření pro návrat do práce. Pohřebné Po smrti pojištěnce nebo jeho rodinného příslušníka vyplatí příslušná pojišťovna na základě předložení faktur a potvrzení o smrti zesnulého paušální pohřebné osobě, která zaplatila náklady na pohřeb. Pohřebné se snižuje na polovinu v případě úmrtí dětí mladších 6 let a na jednu pětinu v případě mrtvě narozených dětí. Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? Vyplácení dávek Po uplynutí období, kdy je vám i nadále vyplácena mzda, vám dávky vyplácí přímo každý měsíc Státní zdravotní pojišťovna (Caisse nationale de santé). Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, máte nárok na peněžitou dávku v nemoci až od 1. dne měsíce, v němž nastane 77. den pracovní neschopnosti. Formality U pracovní neschopnosti omezené na jeden nebo dva dny se nepožaduje zdravotní potvrzení za podmínky, že o své pracovní neschopnosti informujete v tentýž den svého zaměstnavatele. K nahlášení pracovní neschopnosti existuje zvláštní formulář, který se skládá ze tří listů. Nejpozději 3. pracovní den své pracovní neschopnosti musíte zaslat první list své nemocenské pojišťovně. Druhý list je určen pro vašeho zaměstnavatele. Pokud předáte potvrzení o nemoci později, máte nárok na peněžité dávky až ode dne, kdy byla vaše pracovní neschopnost nahlášena. červenec

10 Musíte se podrobit lékařské kontrole, ke které vás pozve útvar posudkového lékařství vaší zdravotní pojišťovny. Pokud se na ni nedostavíte, dávky vám přestanou být vypláceny. Pokud je nemocné vaše dítě mladší 15 let, máte jednou za rok nárok na dovolenou z rodinných důvodů v rozsahu 2 dny. Můžete také požádat o dovolenou na péči o rodinné příslušníky v délce 5 dnů, pokud je člen vaší rodiny nebo váš/vaše registrovaný/á partner/ka nevyléčitelně nemocný/á. Vašeho zaměstnavatele musíte o své nepřítomnosti vyrozumět v tentýž den a předložit lékařské potvrzení o nemoci dítěte nebo o nutnosti trvalé péče o umírající osobu. Během této dovolené máte nárok na stejnou náhradu jako v případě vaší pracovní neschopnosti. Opatření pro návrat do práce V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti budete předvoláni na vyšetření k posudkovému lékaři sociálního zabezpečení (Contrôle medical de la sécurité sociale), který rozhodne, zda bude pracovní neschopnost prodloužena, nebo zda se budete muset vrátit do práce. Pokud jste uznáni za postiženého, je vám přiznán invalidní důchod, jinak je spis postoupen pracovnímu lékaři, který zjistí, zda nevykazujete pracovní neschopnost pouze ve vztahu k naposledy zastávanému pracovnímu místu. Pokud tomu tak je, je zahájeno řízení pro vaše nové pracovní zařazení, a to buď ve vašem podniku/organizaci s možností najít vám jiné pracovní místo odpovídající vaším zbývajícím schopnostem, nebo mimo podnik/organizaci na pracovním trhu na základě vašeho zařazení mezi uchazeče o zaměstnání, kterému se vyplácejí dávky v nezaměstnanosti. V obou případech máte nárok na vyrovnávací přídavek s horní hranicí stanovenou jako rozdíl mezi dřívější a novou odměnou za práci. Pokud po vypršení dávky v nezaměstnanosti nejste přeřazeni na jiné pracovní místo, budete pobírat čekatelskou dávku, která odpovídá částce invalidního důchodu a ukládá vám povinnost zůstat k dispozici na trhu práce. červenec

11 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Pro získání peněžitých dávek v mateřství požaduje zákon povinné pojištění minimálně po dobu 6 měsíců v roce, který předcházel odchodu na mateřskou dovolenou. Co je kryto? Výdaje spojené s narozením dítěte, pomocí lékaře a porodní asistentky, pobytem v nemocnici a léky jsou hrazeny dle pravidel platných pro případ nemoci. Výdaje spojené s dietetickými přípravky pro kojence jsou hrazeny jednorázovou částkou. Ženám (zaměstnaným i samostatně výdělečné činným) se po dobu 16 týdnů poskytují peněžité dávky v mateřství, a to 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po něm za předpokladu, že byly během 12 měsíců předcházejících odchodu na mateřskou dovolenou povinně pojištěny po dobu nejméně 6 měsíců. Tyto dávky se proplácejí také v případě, že byla těhotná žena nebo žena po porodu osvobozena od povinnosti výkonu práce, neboť zastávala pracovní místo představující riziko pro její zdraví. Výše těchto dávek odpovídá odměně, kterou by tato žena pobírala, pokud by byla schopna pokračovat ve své práci. Peněžité dávky v mateřství se nevyplácejí po dobu, dokud zaměstnavatel matce vyplácí mzdu. Peněžitá dávka se rovněž proplácí v případě osvojení dítěte a pobírá ji ten z rodičů, který má při převzetí dítěte nárok na dovolenou při adopci. Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? K tomu, abyste získali peněžité dávky v mateřství v době 8 týdnů před porodem, musíte předložit své pojišťovně lékařské osvědčení, na kterém je uvedeno předpokládané datum porodu. červenec

12 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Osobní působnost Pojištění pro případ invalidity se na vás vztahuje tehdy, pokud vykonáváte pracovní činnost jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná nebo pokud jste mimo jiné: učeň, příjemce peněžní dávky v nemoci, v mateřství, dávky při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání, osoba pobírající dávky v nezaměstnanosti, mladý pracovník podílející se na dobrovolnické činnosti, osoba na rodičovské dovolené, postižený pracovník působící v chráněné dílně. Požadavky K tomu, abyste mohli pobírat invalidní důchod, musíte být: pojištěni po dobu 12 měsíců během období 3 let předcházejících začátku vašeho postižení, být uznáni za tělesně postiženého, což znamená, že nejste schopni zastávat vaše poslední pracovní místo nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost, která odpovídá vašim fyzickým schopnostem či pracovním dovednostem. Pokud byl příčinou vašeho postižení úraz (ať již pracovní, či nikoli) nebo nemoc z povolání, která se u vás vyskytla v době, kdy jste byli pojištěni, máte nárok na invalidní důchod i tehdy, když nesplňujete lhůtu 12 měsíců pojištění, která se obvykle požaduje. Co je kryto? Invalidní důchod tvoří pevná částka, z níž 1/40 do maximální hranice 40 let se získává za každý rok pojištění, a poměrného příplatku, který se rovná 1,85 % příjmu z výdělečné činnosti nahlášeného za celý pracovní život pojištěnce v Lucembursku. Kromě toho se poskytuje zvláštní pevná částka odpovídající 1/40 za každý rok, který dělí okamžik nabytí nároku na důchod od věkové hranice 65 let, zatímco zvláštní poměrný příplatek se vyplácí za léta mezi nabytím nároku na důchod a věkovou hranicí 55 let. Tento zvláštní poměrný příplatek představuje 1,85 % průměrného příjmu z výdělečné činnosti pobíraného před začátkem postižení. Pokud je váš invalidní důchod nižší než minimální osobní důchod stanovený ze zákona, je vám za podmínky, že jste již byli pojištěni po dobu nejméně 20 let, poskytnut za každý splněný rok důchodový příplatek ve výši 1/40 tohoto minimálního důchodu. červenec

13 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Formality K získání důchodu musíte u příslušné instituce podat žádost na zvláštním formuláři, který vám tato instituce vydá. Na formuláři žádosti jsou uvedeny doklady, které musíte přiložit. Pokud máte trvalý pobyt v jiném členském státě Evropské unie, musíte svou žádost předložit instituci pro důchodové pojištění v této zemi. Důchody se vyplácejí každý měsíc a v předstihu. Opatření pro návrat do práce Viz kapitola o peněžitých dávkách v nemoci. červenec

14 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Osobní působnost Viz kapitola o dávkách v invaliditě. Požadavky K tomu, abyste mohli pobírat starobní důchod, musíte být pojištěni po dobu nejméně 120 měsíců a dosáhnout věku 65 let. Za určitých podmínek týkajících se doby pojištění může být starobní důchod přiznán dříve, a to od věku 57 nebo 60 let. Přihlíží se k dobám pojištění dosaženým v jiných členských státech Evropské unie. Pokud nebude mít na starobní důchod nárok ve věku 65 let, příspěvky, které jste zaplatili, vám budou nahrazeny. Co je kryto? Starobní důchod tvoří pevná částka, z níž 1/40 do maximální hranice 40 let se získává za každý rok pojištění, a z poměrného příplatku, který se rovná 1,85 % příjmu z výdělečné činnosti nahlášeného za celý pracovní život pojištěnce v Lucembursku. V případě, že po nabytí nároku na důchod nadále pracujete, zvyšuje se tato sazba o 0,01 % za každý další odpracovaný rok a za každý další rok věku. Pokud je váš starobní důchod nižší než minimální osobní důchod stanovený ze zákona, je vám za podmínky, že jste již byli pojištěni po dobu nejméně 20 let, poskytnut za každý splněný rok příplatek ve výši 1/40 tohoto minimálního důchodu. Příspěvek za konec roku se poskytuje každé osobě, které vzniká nárok na důchod k 1. prosinci běžného roku. Jak získat přístup ke starobním dávkám? Musí být splněny stejné náležitosti jako ty, které se vyžadují v případě invalidity. červenec

15 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? Osobní působnost Pojištění se na vás vztahuje v případě, že jste pozůstalý (vdova, vdovec, registrovaný partner, sirotek, rozvedený/á manžel/ka, bývalý registrovaný partner) po osobě, na kterou se vztahuje důchodové pojištění. Dávky jsou vám poskytovány ve formě pozůstalostního důchodu. Požadavky K tomu, aby vám byl přiznán pozůstalostní důchod, musel být zesnulý pojištěnec pojištěn nejméně po dobu 12 měsíců během posledních 3 let předcházejících jeho úmrtí. Tato minimální doba se nevyžaduje, pokud k úmrtí došlo následkem úrazu nebo uznané nemoci z povolání. Přihlíží se k dobám pojištění dosaženým v jiných členských státech. Žádný pozůstalostní důchod se nevyplácí pozůstalému manželovi/manželce nebo partnerovi, který vstoupil do manželského svazku s pojištěncem méně než rok před důchodem nebo úmrtím, ani manželovi/manželce či partnerovi, který uzavřel manželský svazek nebo partnerství s osobu již pobírající starobní nebo invalidní důchod. V takových případech lze přesto důchod za určitých okolností poskytnout (například pokud k úmrtí došlo v důsledku úrazu nebo pokud se z manželského svazku či partnerství narodilo dítě). Co je kryto? Důchod poskytovaný pozůstalému manželovi/manželce nebo partnerovi/partnerce tvoří plná výše pevné částky a zvláštní pevná částka, na kterou pojištěnec měl nebo mohl mít nárok, jakož i 3/4 poměrných příplatků a zvláštních poměrných příplatků, které pojištěnec pobíral nebo mohl pobírat. Pokud váš pozůstalý manžel/ka nebo partner/ka uzavře nový manželský svazek nebo partnerství, přiznává se důchod v podobě jednorázové částky (rachat). Sirotčí důchod tvoří 1/3 pevné částky a zvláštní pevná částka, na kterou pojištěnec měl nebo mohl mít nárok, jakož i 1/4 poměrných příplatků a zvláštních poměrných příplatků, které pojištěnec pobíral nebo mohl pobírat. Při úmrtí obou rodičů se sazba sirotčího důchodu zdvojnásobuje. Sirotčí důchod se poskytuje až do věku 18 let. Proplácí se nadále až do věku 27 let, pokud dotyčné dítě studuje. Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? Musí být splněny stejné náležitosti jako ty, které se vyžadují v případě invalidity (viz kapitola V: Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?). červenec

16 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Osobní působnost Pokud vykonáváte závislou nebo samostatnou výdělečnou činnost nebo jste mimo jiné učněm, mladým dobrovolníkem nebo zdravotně postiženým zaměstnancem v chráněné dílně, jste kryti proti riziku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Pojištění se vztahuje i na jiné skupiny, jako jsou žáci a studenti, účastníci oficiální výuky a zkoušek, vyučující, zástupci odborů a zaměstnavatele, osoby podílející se na záchranářských pracích nebo dobrovolnické práci, policisté, atd. Definice pracovních úrazů a nemocí z povolání Pojištění se vztahuje na pracovní úrazy, ke kterým došlo na pracovišti, úrazy po cestě do práce nebo z práce a nemoci z povolání. Pracovním úrazem se rozumí jakýkoli úraz, k němuž došlo v důsledku vykonávané práce nebo během ní. Úrazem po cestě se rozumí úraz, k němuž došlo na obvyklé trase cesty do práce nebo z práce. Úraz po cestě, jehož obětí je pojištěnec, který podléhá lucemburské legislativě v oblasti pojištění, se pokládá za úraz, k němuž došlo na lucemburském území, i pokud k němu dojde mimo území Lucemburska. Nemoci z povolání jsou zapsány na úředním seznamu, do kterého lze nahlédnout v zákoníku sociálního zabezpečení (Code de la sécurité sociale) nebo na internetových stránkách s tematikou sociálního zabezpečení. Za nemoc, která není uvedena na tomto seznamu, může být přesto poskytnuta náhrada, pokud se prokáže, že tato nemoc byla způsobena výkonem vaší výdělečné činnosti. Co je kryto? Věcné dávky V rámci nemocenského pojištění máte v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nárok na zdravotní péči a na dávky při stavu odkázanosti na péči. Tyto dávky vyplácí předem Státní zdravotní pojišťovna (Caisse nationale de santé) prostřednictvím Sdružení úrazového pojištění (Assocation d assurance accident). Máte nárok na náhradu hmotné škody a škody na protézách a dále do určité hranice na náhradu škody na motorovém vozidle, a i v případě, že jste v důsledku nehody neutrpěl/a žádné zranění. červenec

17 Peněžité dávky Pokud vaše pracovní neschopnost v důsledku úrazu nebo nemoci z povolání trvá, máte za stejných podmínek jako v případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nárok na nepřetržité vyplácení mzdy a na peněžitou dávku. Po vypršení lhůty pro peněžité dávky vám bude do zhojení zranění poskytnuta plná úrazová dávka (rente complète), která odpovídá vašemu příjmu z výdělečné činnosti, ze kterého byl ve 12 kalendářních měsících předcházejících úrazu hrazen příspěvek na sociální zabezpečení. Pokud jste schopni vrátit se do práce poté, kdy došlo k pracovnímu úrazu, můžete získat částečnou úrazovou dávku (rente partielle), pokud váš příjem z výdělečné činnosti poklesl alespoň o 10 %, stupeň vaší pracovní neschopnosti činil v době rekonvalescence minimálně 10 % a posudkový lékař sociálního zabezpečení potvrdí, že jste neschopni vykonávat vaši poslední pracovní činnost nebo neschopni ji vykonávat ve stejném rozsahu jako před úrazem. Pokud se použijí opatření týkající se pracovní rehabilitace, můžete mít nárok na čekatelskou dávku (rente d attente) ve výši 85 % plné úrazové dávky. Dávky při nefinanční újmě Pokud po rekonvalescenci zůstanete zcela či částečně práceneschopní, můžete získat nárok na příspěvek při fyziologické újmě stanovený podle tabulky a příspěvek při psychologické a citové újmě. Dávky pro pozůstalé Jde o následující dávky: úrazová dávka pro pozůstalého manžela/ku nebo partnera/partnerku (rente de survie), sirotčí dávka (rente d orphelin) pro děti zesnulé osoby, příspěvek při psychologické újmě. Dávka poskytnutá pozůstalému manželovi/manželce nebo partnerovi/partnerce se rovná ¾ z 1,85 % roční odměny za práci, na kterou by měla zesnulá osoba nárok ve zbývajícím období svého pracovního života až do věku 65 let, přičemž se bere v úvahu, zda smrt nastala před dosažením věku 55 let, nebo až poté. Sirotčí dávka představuje ¼ této částky. Důchody se vyplácejí v předstihu a každý měsíc. Jsou automaticky přizpůsobovány změnám životních nákladů a pravidelně upravovány podle vývoje mzdové hladiny. Konečná výplata jednorázové částky důchodu Pokud váš pozůstalý manžel/manželka nebo partner uzavře nový manželský svazek nebo partnerství, dostane automaticky místo měsíční platby jednorázovou částku (podle zásady odkoupení). červenec

18 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Formality V případě pracovního úrazu musíte bezodkladně informovat zaměstnavatele. O své pracovní neschopnosti musíte také uvědomit Sdružení úrazových pojišťoven (Association d'assurance accident), a to ve stejné lhůtě jako v případě. Věcné dávky Tyto dávky jsou vám poskytovány podle stejných pravidel, jaká platí pro věcné dávky zdravotního pojištění, ale náklady nemusíte platit předem. Sdružení úrazových pojišťoven (Association d'assurance accident) je vyplácí přímo poskytovateli péče. Peněžité dávky Tyto dávky se vyplácejí stejně jako dávky v nemoci. červenec

19 Kapitola IX: Rodinné dávky Kdy máte nárok na rodinné dávky? Všeobecné přídavky na děti Všechny děti, které jsou vychovávány v Lucembursku a které tam mají zákonné bydliště, mají nárok na rodinné dávky. Pokud v Lucembursku zastáváte placené pracovní místo, máte také nárok na rodinné dávky pro vaše děti, které jsou vychovávány v jiném členském státě Evropské unie. Přídavky se obvykle platí na děti do 18 let věku. Tento věk je prodloužen na 27 let pro děti, které dále studují na střední škole, jakož i pro postižené děti. Při studiu na vysoké škole je studentům místo přídavků na dítě poskytován zvláštní příspěvek. Porodné Při narození dítěte se vyplácí porodné (allocation de naissance), přičemž se dělí na dávku před porodem, dávku porodní a dávku po narození dítěte. Pro získání porodného se musí těhotná žena během těhotenství podrobit lékařským vyšetřením předepsaným ze zákona. K tomu, aby vám bylo vyplaceno porodné, musí se dítě narodit v Lucembursku a jeho matka se musí do 8 týdnů následujících po porodu podrobit poporodnímu vyšetření. Dávka po narození dítěte je vyplacena pouze tehdy, pokud se dítě do věku 2 let podrobilo všem lékařským vyšetřením předepsaným ze zákona. Příspěvky při péči o dítě Příspěvek na výchovu se poskytuje osobám, které: mají v Lucembursku bydliště a skutečně tam trvale pobývají nebo jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie a v Lucembursku pracují nebo jsou rodinnými příslušníky takového pracovníka, vychovávají ve své domácnosti jedno nebo více dětí, pro které mají nárok na rodinné dávky, se věnují především výchově svých dětí v domácnosti, aniž by vykonávali jinou výdělečnou činnost, ať už jako zaměstnanci či nikoli, nebo pracují, ale nemají příjem, který by spolu s příjmem manžela/manželky přesahoval určitou hranici (trojnásobek minimální sociální mzdy, pokud vychovávají jedno dítě, čtyřnásobek, pokud vychovávají dvě děti, a pětinásobek, pokud vychovávají tři děti), omezí nejméně o polovinu svou pracovní dobu, aby mohli vychovávat jedno nebo více dětí; v takovém případě se jim poskytuje polovina příspěvku. Dávka rodičovské dovolené Na rodičovskou dovolenou má nárok každý, kdo vychovává ve své domácnosti jedno nebo více dětí, kterým je méně než 5 let a na které pobírá rodinné dávky. červenec

20 Žádající rodič musí úplně přerušit svou výdělečnou činnost nebo ji omezit (částečná rodičovská dovolená) nejméně na polovinu běžné měsíční pracovní doby, která se na něj vztahuje. Pokud není žadatel zaměstnancem, musí v okamžiku narození nebo osvojení dítěte vykonávat v Lucembursku samostatnou výdělečnou činnost. Pokud je zaměstnancem, musí být v pracovním poměru u stejného podniku se sídlem v Lucembursku po dobu nejméně jednoho roku předcházejícího začátku rodičovské dovolené (je třeba doložit na základě pracovní smlouvy, podle níž se měsíční pracovní doba musí rovnat nejméně polovině běžné pracovní doby uplatňované v tomto podniku). Každý rodič, který pracuje, má individuální nárok na rodičovskou dovolenou, ale jeden z rodičů si musí rodičovskou dovolenou vybrat bezprostředně v návaznosti na mateřskou dovolenou. Částečná rodičovská dovolená může ovšem být rozdělena mezi oba rodiče, aby se tak zajistila neustálá péče o dítě. Co je kryto? Všeobecné přídavky na děti Existují tři druhy rodinných dávek: běžné rodinné přídavky (přídavky na děti), doplňkové rodinné příspěvky a příspěvky na začátku školního roku. Výše běžných rodinných přídavků se mění podle počtu dětí v domácnosti. Pro děti ve věku 6 a 12 let jsou přiznány doplňkové příspěvky závislé na věku. Výše přídavku na začátku školního roku (allocation de rentrée scolaire) se mění v závislosti na věku dítěte a počtu dětí, které v domácnosti žijí. Porodné Porodné odpovídá částce 580,03 EUR na dítě. Příspěvky při péči o dítě Příspěvek se vyplácí ve výši 485,01 EUR. V případě částečného pracovního úvazku se poskytuje polovina příspěvku. Dávka rodičovské dovolené Délka rodičovské dovolené je 6 měsíců na dítě. V případě částečné rodičovské dovolené se dovolená prodlužuje až na 12 měsíců. Rodičovská dovolená zakládá nárok na paušální dávku proplácenou v měsíčních částkách po celou dobu trvání dovolené. Dávka je osvobozena od daní a sociálních příspěvků, s výjimkou příspěvku na zdravotní péči a příspěvku pro případ odkázanosti. Příspěvek na důchodové pojištění hradí stát. červenec

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Příslušné úřady, podle článku 26 Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 32 Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy.

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy. Správní ujednání k provádění smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií Na základě článku 27 Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Stipendijní program vyhlášený NPK, a.s.

Stipendijní program vyhlášený NPK, a.s. Stipendijní program vyhlášený NPK, a.s. Stipendijní program pro stabilizaci lékařů, a vybraných kategorií NLZP v NPK, a.s. představuje souhrn pravidel a podmínek pro zařazení studenta do Stipendijního

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lotyšsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory)

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právní skutečnosti, sociální události Právní vztahy v sociálním zabezpečení Odpovědnost v sociálním zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Právní skutečnosti

Více

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Obvodní (okresní) soud v adresa. Ke spisové značce xxx Věc: Žádost o osvobození od soudního poplatku ( 138 OSŘ ) a o ustanovení právního

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Estonsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Estonsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Estonsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradca PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátska kancelária Konferencia Pracovné Právo 2010 13. apríl 2010 Radisson Blu

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 2. 2010 2008/0193(COD) KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14 Návrh zprávy (PE430.593v01-00) Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5.

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. dubna 1948 Na základě čl. 1 odst. 6, článku 4 odst. 1, čl. 14 odst. 7 a

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP.

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP. Tvorba a čerpání z FKSP Obsah: Účel... 2 1. Platnost dokumentu... 2 2. Použité zkratky a pojmy... 2 3. Postup při čerpání FKSP... 2 3.1 Tvorba fondu... 2 3.2 Pravidla hospodaření s fondem... 2 3.3 Použití

Více

Vážený pane/ paní/ slečno,

Vážený pane/ paní/ slečno, Vážený pane/ paní/ slečno, omlouváme se, že v situaci, ve které se nacházíte, jsme nuceni Vás obtěžovat nepříjemnými otázkami. V zájmu rychlého posouzení Vaší žádosti o poskytnutí peněžité pomoci dle zákona

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

- 1, 2 a 5: napište hůlkovým písmem v latince. (Stejně prosím vyplňte i ostatní body v tomto formuláři označené latinkou.)

- 1, 2 a 5: napište hůlkovým písmem v latince. (Stejně prosím vyplňte i ostatní body v tomto formuláři označené latinkou.) Návod pro vyplnění žádosti o národní důchod, zaměstnanecký důchod, důchod z pokladny vzájemné pomoci 国 民 年 金 厚 生 年 金 保 険 裁 定 請 求 書 記 入 要 領 Žádost o starobní/invalidní důchod Číslo japonského důchodového

Více