Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen března 2008 členové ZO například

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například"

Transkript

1 Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči číslo 2 zdarma červen 2008 Z jednání Zastupitelsta obce Staříč 17. března 2008 členové ZO například schválili žádosti o poskytnutí půjček z FRB obce Staříč na rok 2008 projednali návrh rozpočtu obce Staříč na rok 2008 a rozpočtový výhled na období let schválili poskytnutí finančního příspěvku Škole života Frýdek Místek zprávu i usnesení z jednání finančního výboru obce ze dne smlouvu o dílo č. 1/2008 předloženou firmou ing. Jiří Vala Brušperk na opravu místních komunikací smlouvu o dílo, předloženou firmou ing. J. Müllerová Frýdek Místek, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro akci Stavební úpravy a vybavení školní kuchyně ZŠ Staříč nabídku Miroslava Gavlase na provádění slaboproudých prací pro obec v roce 2008 provedení opravy a výměny potrubních rozvodů v plynové kotelně KD vydání ks publikace o obci Staříč a její bezplatné předání každé rodině v obci smlouvu o dílo, předloženou firmou Golem, s. r. o. Staříč na sanaci vlhkého zdiva v hasičské zbrojnici pronájem nebytových prostor v č. p. 203 panu V. Tvrdoňovi, Staříč č. 129 vzali na vědomí: informaci a zajištěném svozu nebezpečeného odpadu v obci a rozmístění kontejnerů poděkování Mysliveckého sdružení Staříč, o. s. za poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci myslivecké chaty žádost pana Pavla Sanitra, Staříč č. 67 o pronájem nebytových prostor v lokalitě Hatě 21. dubna 2008 zastupitelé ZO schválili další výkon přestupkové agendy pro obec Staříč statutárním městem Frýdek Místek hornickou činnost ve sloji 065/18/ v I. důlním poli dobývacího prostoru Dolu Paskov, závod Staříč poskytnutí finančního daru ve výši Kč panu Vladimíru Suderovi, Žabeň 68 na zakoupení cen na rybářské závody závěrečný účet Obce Staříč rok 2007 úhradu finančních nákladů pohřbu starosty pana G. Zajitze, které byly objednány obcí

2 2 Staříč dodatek č. 6 ke SOD ze dne , předložený Beskydskou stavební spol. Třinec dokončení stavby bytů do smlouvu o dílo předloženou firmou Rudolf Prorok oprava veřejného osvětlení za KD smlouvu o dílo předloženou firmou Rudolf Prorok oprava veřejného osvětlení Staříč Kuty zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne rozpočtové opatření č. 1/2008 zápis a usnesení finančního výboru ze dne 14. dubna 2008 vzali na vědomí: žádost pana Jana Janečky, Staříč č. 364 o pronájem či koupi lokality Hatě oznámení ZŠ a MŠ Staříč o ředitelském volnu dne dopis manželů Polachových, Staříč č. p. 111 ze dne protokol o kontrole evidence místních poplatků, která byla provedena Kraj. úřadem Msl kraje Na 25. jednání dne 24. dubna 2008 bylo zastupitelstvo obce doplněno o novou členku. Stala se jí paní Andrea Volná. Došlo též k volbě starosty obce a uvolněného místostarosty obce. Starostou obce byl zvolen pan Zbyněk Prokop a uvolněnou místostarostkou obce byla zvolena paní Zdeňka Šebestová. 26. zasedání ZO dne 19. května 2008 Zastupitelé schválili: pronájem místnosti v suterénu pošty MVDr. J. Žabenskému využívání škvárového hřiště pod Okrouhlou kroužkem mladých hasičů ze Staříče poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč Pobeskydskému aviatickému klubu FM smlouvu o dílo na realizaci bezdrátového místního rozhlasu směr kostel mlýn, předloženou firmou Empemont Valašské Meziříří dohodu o změně správcovství vodního toku Ptáčnický potok vzali na vědomí: oznámení ZŠ a MŠ Staříč o přerušení provozu MŠ v červenci a srpnu Podrobnější usnesení z jednání ZO Staříč naleznete na úřední desce nebo na www. Obec-staric.cz Svoz plastového odpadu Připomínáme termíny svozu plastového odpadu , , a Pytle na plasty si můžete stále zakoupit v I. poschodí KD u paní Filínové nebo v knihovně u paní Peškové. CZECH POINT Na Obecním úřadě Staříč začala od fungovat služba Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál). Czech POINT umožní občanům získat na jednom místě a na počkání výpis z Katastru nemovitosti, výpis z Obchodního a Živnostenského rejstříku a výpis z Rejstříku trestu. Služba je placená. Pro výpis z Rejstříku trestu je potřeba předložit občanský průkaz, pro výpis z Katastru nemovitosti musí znát číslo listu vlastnictví a pro výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku je potřeba znát identifikační číslo organizace. Poplatky činí 50 Kč za výpis z Rejstříku trestu a u ostatních výpisu 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další stranu. Občanské průkazy Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností bez omezení, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem

3 Staříč Doporučujeme občanům, aby o výměnu občanského průkazu žádali průběžně a neponechávali ji na poslední měsíce roku Výměna občanských průkazů je bezplatná. Cílem této sbírky bylo informovat veřejnost o možnostech prevence rakoviny a získat prostředky na boj proti této nemoci. Děkujeme všem těm, kteří si koupili žlutou kytičku. Autobusové zastávky ve Frýdku Místku Z důvodů zrušení autobusového nádraží ve Frýdku Místku byla z podnětu starostů Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice na krajském úřadě vyvolána jednání s cílem dohodnout zastavování linkových autobusů v dopoledních hodinách v blízkosti polikliniky. Po společném jednání za přítomnosti zástupců krajského úřadu, přepravce CONNEX MORAVAa města Frýdek Místek bylo dohodnuto, že s platností od budou zastavovatv době od 8.00 hodin do hodin autobusy jedoucí z Frýdku na zastávce Místek-Poliklinika, ze směru Brušperk-Frýdek na zastávce Místek-Ostravská, která slouží dosud pouze pro místní dopravu a je naproti GE MONEY BANK. E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn v chodbě obecního úřadu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvý- Poděkování všem pionýrům a všem občanům naší obce, kteří se zapojili do 12. ročníku celostátní veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha, která se v naší obci uskutečnila 14. května 2008.

4 4 Staříč šení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na ZMĚNA V ZÁKONĚ O CESTOVNÍCH DOKLADECH Od 25. dubna lze podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv. e-pasu, i pro občana mladšího 5 let. Dosud se vydávaly e-pasy pouze dětem ve věku od 5 let. O vydání e-pasu žádá zákonný zástupce (popř. jiná osoba na základě plné moci) u příslušného úřadu dle místa trvalého pobytu dítěte. Je nezbytné, aby se zákonný zástupce dostavil na příslušný úřad spolu s dítětem. Zde se pořídí vyobrazení obličeje dítěte a vytiskne žádost, údaje na žádosti se ověří dle předložených dokladů rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, dosavadní cestovní pas dítěte, popř. rodné listy rodičů dítěte; jedná-li se o vydání prvního cestovního pasu, předkládá se doklad o státním občanství České republiky dítěte. Zákonná lhůta pro vydání e-pasů je 30 dnů. Doba platnosti e-pasu je stanovena na 5 let. Správní poplatek činí 100 Kč. Bude-li zapotřebí vydání cestovního pasu ve lhůtě kratší, vydá se dítěti na žádost rodiče cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji ve lhůtě do 15 dnů, s dobou platnosti 6 měsíců. Správní poplatek činí 1000 Kč. Zákonný zástupce vyplní tiskopis, předloží 2 fotografie dítěte a další podklady shodné jako u žádosti o vydání e-pasu. V případě podání žádosti o vydání tohoto cestovního pasu není nutná osobní přítomnost dítěte na úřadě, žádost lze podat na kterémkoliv matričním úřadě na území České republiky. Do 24. dubna 2008 mohli občané České republiky použít jako cestovní doklad v rámci Evropské unie pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Novela zákona o cestovních dokladech rozšiřuje možnosti cestování občanů České republiky po členských státech Evropské unie a od 25. dubna 2008 lze jako cestovní doklad používat všechny druhy občanských průkazů. Třetím bodem novely zákona o cestovních dokladech je odložení zahájení vydávání cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji a s nosiči dat s biometrickými údaji o otiscích prstů. E-pasy s nosičem dat s biometrickými údaji obsahující údaje o otiscích prstů budou vydávány od 1. dubna Reforma 2008 změny u daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí Součástí změn daňových zákonů v rámci reformy v roce 2008 jsou také změny zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. V následujícím článku se dozvíte, o jaké změny se jedná. Změna zdanění bezúplatného nabytí věcného břemene (nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při bezúplatném převodu nemovitosti) z dosavadní daně z převodu nemovitostí na zdanění daní darovací. Změna osoby daňového poplatníka v případě nabytí vlastnického práva k nemovitosti na základě smlouvy o za-

5 Staříč 5 jišťovacím převodu práva. Podle nové úpravy je tímto poplatníkem namísto převodce nabyvatel nemovitosti. Také došlo k rozšíření osvobození od daně dědické při nabytí majetku děděním i na poplatníky zařazené do II. skupiny osob pro účely výpočtu daně dědické. Bylo zavedeno osvobození od daně darovací u bezúplatných nabytí majetku osobami zařazenými do I. a II. skupiny. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé. Do II. skupiny osob patří příbuzní v řadě pobočné kolaterální (přičemž v poznámce pod čarou se odkazuje na 117 občanského zákoníku), a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety. Tento výčet osob příbuzných v řadě pobočné (tzv. nepřímí příbuzní) je taxativní a nelze ho dále rozšiřovat. Dále do II. skupiny patří také manželé dětí (zeť, snacha), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchyně), manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které s dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce nebo zůstavitele. Nově se nevyžaduje daňového přiznání k dani dědické nebo k dani darovací při nabytí majetku osobami zařazenými do I. a II. skupiny poplatníků. Byl rozšířen nárok na prominutí daně z převodu nemovitostí či daně darovací při splnění zákonem stanovených podmínek v případech: převodu vlastnictví k nemovitosti, uskutečněného na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, dojde-li ke zpětnému nabytí nemovitosti původním vlastníkem, který převedl vlastnictví k nemovitosti k zajištění splnění závazku na věřitele, pokud daňový subjekt požádá o prominutí daně z převodu nemovitostí nejpozději do 3 let ode dne nabytí vlastnictví k nemovitosti původním vlastníkem převodu vlastnictví k nemovitosti na základě smlouvy uzavřené s rozvazovací podmínkou, s výjimkou smlouvy o zajišťovacím převodu práva, smlouvy s výhradou zpětného převodu vlastnictví k nemovitosti, jiné smlouvy, která byla po převodu vlastnictví k nemovitosti zrušena, pokud ke zpětnému nabytí nemovitosti původním převodcem dojde do 3 let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí nebo ode dne nabytí účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí a v této lhůtě daňový subjekt požádá o prominutí daně nebo ručitel podá podnět finančnímu ředitelství Jde-li o nemovitost podléhající evidenci v katastru nemovitostí, prominutí daně z převodu nemovitostí nebo daně darovací je podmíněno zápisem vlastnictví k nemovitosti ve prospěch původního vlastníka v katastru nemovitostí. Pro posouzení, jaké osvobození od daně dědické nebo daně darovací bude uplatňováno při nabytí majetku, je rozhodující, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně. Pokud tedy došlo k úmrtí zůstavitele nebo k bezúplatnému nabytí majetku na základě právního úkonu před , bude se postupovat podle dosavadní právní úpravy, která je platná do konce roku Publikace o historii a současnosti Staříče Obec Staříč vydává publikaci o historii a současnosti obce. Publikace bude rozdávána zdarma do každé domácnosti. Občané si mohou knihu přijít vyzvednout do knihovny. Kniha vyjde pravděpodobně v červenci tohoto roku.

6 6 Staříč Provozní doba v knihovně: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Dovolená v knihovně: Staříč včera a dnes výstava Od pátku 2. května do neděle 4. května probíhala v sále kulturního domu výstava o historii i současnosti naší obce pod názvem Staříč včera a dnes. Příprava materiálu pro tuto výstavu trvala bezmála rok a byly vystaveny fotografie i různé předměty, které zapůjčili občané obce, obecní spolky, bylo využito fotoarchivu OÚ a předmětů zapůjčených Muzeem Beskyd ve Frýdku Místku. Výstavu si prohlédlo mnoho občanů a podle jejich hodnocení, které mnozí provedli i zápisem do návštěvní knihy, byla výstava obsažná a dobře připravena. Dovolte, abychom poděkovali všem obětavým občanům, kteří nám pomohli shromáždit velké množství výstavních předmětů a tím přispěli k dobré úrovni této výstavy. Tamara Filínová a Blanka Pešková Lípa a pamětní kámen V pátek 16. května 2008 se před budovou obecního úřadu uskutečnila významná událost. Za účasti představitelů obce a občanů byla slavnostně zasazena pamětní lípa na počest bývalého starosty obce pana G. Zajitze a odhalen pamětní kámen,

7 Staříč 7 který bude připomínat rok 750. výročí 1. písemné zmínky o založení obce Staříč. Tuto významnou událost zahájil starosta obce pan Zbyněk Prokop. Uvítal všechny přítomné a ve svém projevu připomněl historii obce. Pamětní lípu na počest bývalého starosty Günthera Zajitze zasadili členové zastupitelstva, zástupci obecních spolků a příbuzní pana Zajitze. V sále kulturního domu proběhlo poté slavnostní předání pamětních plaket Za přínos pro obec Plaketami byli vyznamenáni občané, kteří dlouhá léta příspívali v rozvoji naší obce. Na Vyznamenaní byli navrženi obecními spolky a organizačním výborem oslav 750. výročí obce. Pak jsme v sále uvítali Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů z Frýdku Místku, který měl pro tuto slavnostní příležitost připraveno nádherné vystoupení pod vedením svého sbormistra pana Milana Báchorka. Všem občanům, kteří tuto zajímavou akci navštívili děkujeme. Tamara Filínová za organizační výbor 750 Knihovna informuje Prázdninový provoz knihovny Knihovna bude z důvodu dovolené zavřena v těchto dnech: , , , Noc s Andersenem 2008 Jako každým rokem i letos se naše knihovna přidala k akci Noc s Andersenem. Letošní noc probíhala v egyptském duchu. 16 dětí se proměnilo v Egypťany. Stavěli pyramidu, soutěžili o to kdo bude nejhezčí mumie. Vyráběli si kartuši a na ni napsali své jméno hieroglyfy. Přečetli jsme si egyptskou pověst. Nechyběla ani

8 8 Staříč i své komentáře a důvody, proč knihovnu rádi navštěvují. V prvním ročníku se soutěže zúčastnilo 104 knihoven a hlasovalo více než dětí. Pokud jste vášniví čtenáři a chodíte rádi do knihovny, určitě se vás projekt Kamarádka knihovna týká. Ale čtěte dál i v případě, že do knihovny zabloudíte jen jednou za uherský rok a nebo jste ji dosud míjeli velikým obloukem. Kamarádka knihovna je totiž soutěž pro všechny! stezka odvahy. Soutěžilo se ve skládání puzzlí s egyptskými obrázky. Děti luštily hieroglyfy a křižovky. Kamarádka knihovna Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a jeho Klub dětských knihoven vyhlásily druhý ročník soutěže Kamarádka knihovna, ve které se volí nejlepší knihovna pro děti. Již podruhé se mohou dětské knihovny z celé České republiky zúčastnit Kamarádky knihovny, soutěže o nejlepší knihovnu pro děti. Opět se budou posuzovat výkony a činnost knihoven nejen z odborného hlediska, slovo dostanou i děti. Ty budou mít možnost prostřednictvím speciálních vysvědčení oznámkovat oblíbenou knihovnu ve své obci a pomoci jí tak probojovat se do finále. Vysvědčení budou pro malé čtenáře od začátku nového školního roku k dispozici ve všech soutěžících knihovnách a děti na ně mohou kromě známek přidávat Kamarádka knihovna Ahoj děti, jak všichni jistě dobře víte, mám mnoho knížek, a tak jsem moc ráda, když si je ke mně chodíte půjčovat. Taky moc ráda čtu, to je jasné, a moc mě těší, že moji kamarádi děti také čtou. Říkám kamarádi, protože kamarád je ten, koho vždycky rádi vidíte a je vám s ním dobře. A to mně s vámi je, děti. Taky bych byla ráda, kdybyste ke mně často chodily, kdyby se vám tu líbilo, a já tak mohla být vaší kamarádkou. Vy, děti, chodíte do školy a dostáváte známky, které ohodnocují, jak dobře se učíte. Také my knihovny dostáváme svá vysvědčení, kde dostáváme známky za to, jak se vám u nás líbí. A tak bych vás chtěla poprosit, abyste mi to vysvědčení taky vystavily. Oznámkujte, jak se vám vaše knihovna líbí, ale i nelíbí, co vám tu dělá radost, i co vám tady chybí. Známkujete stejně jako ve škole. Na druhou stranu vysvědčení pak můžete sami napsat něco víc o vaší knihovně, nebo taky něco pěkného nakreslit. Aspoň ostatní knihovny uvidí, jaké mám šikovné kamarády. Tak ahoj, děti, hezky se učte, ať máte pěkné známky a vysvědčení. A já se těším, až i vy mě oznámkujete a vyplníte vysvědčení své KAMARÁDCE KNIHOVNĚ. Vysvědčení i potřebné informace dostanete v knihovně. Vandrovníček soutěž knihovny Co nevidět jsou tu prázdniny. Budete chodit do lesa, na koupaliště, navštívíte blízká nebo vzdálená města a kraje.

9 Staříč 9 Mám pro vás návrh. Udělejte si o těchto prázdninách vandrovníček. Kupte si malý nebo velký sešit, nebo si ho můžete i vyrobit a zapisujte si do něj, kde jste byli, co se vám kde líbilo, co jste zažili, tu si nalepte peříčko nalezené v trávě, jízdenku z vlaku, vstupenku z muzea, namalujte obrázek, nalepte fotku A na konci prázdnin budete mít váš vlastní vandrovníček, který vám bude už navždy připomínat jedny krásné prázdniny. A když nám ho přinesete do knihovny (do 15. září 2008), stane se z něj vandrovníček soutěžní. Z vandrovníčků uděláme výstavu a vybereme ten nejhezčí, který získá speciální cenu. Tak hurá na prázdniny a koukejte se kolem sebe, pište, malujte sbírejte. Ať tu kousek toho krásného léta zůstane s námi. Čítárny.cz dejme dětem šanci nebýt hlupáky Nevíte si rady, kterou knížku dětem koupit, protože jich vychází strašně moc? A která kniha je pro vaše děti vhodná? Chcete vědět, co vaše děti čtou, pokud vůbec čtou? Které knížky děti přitahují a proč? Potřebujete vědět více informací? Potom zkuste web citarny.cz, určitě vám pomůže. A proč právě Čítárny? Tento web je totiž jediným, i pro děti široce přístupným, pestrým a živým zdrojem informací o knihách pro děti, mládež i rodiče. Přehledně a pravidelně informuje o smysluplných knížkách a inspirujících aktivitách podporující čtení u dětí. Najdete zde celou řadu článků o tom, co se pro děti skutečně dělá. Na webu určitě nepřehlédněte ukázky z knih, informace o oceněných knihách, rozsáhlou databázi spisovatelů, ilustrátorů, překladatelů. Nechybí ani básničky a říkanky, pohádky, zábavné hry a testy, citáty a myšlenky slavných. Zkrátka Čítárny se snaží propagovat kvalitní a zajímavé knihy ze všech stran. Čítárny vznikly v lednu 2005 a díky mnoha čtenářům a příznivcům se toto jediné informační médium o knížkách pro děti dokázalo udržet už dva a půl roku. Na konci roku 2007 bylo na Čítárnách publikováno téměř 1600 článků. Více než sedm set je upoutávek a recenzí na knihy. Nikde jinde nenajdete tolik informací o knížkách pro děti jako tady. Kdo Čítárny čte Čítárny nemají ambice být médiem s odbornými články. Snaží se informovat populární formou o všem, co smysluplného můžete objevit na knihkupeckých pultech a co zajímavého se děje kolem knížek pro děti a dospívající. Najdete zde nejen názory odborníků a autorů knih, ale především pohledy obyčejných lidí, kteří knížky čtou a jsou součástí jejich života a života jejich dětí. Co nám trochu kazí radost je to, že jsme bohužel stále jediné médium, které přináší informace o dobrých knihách pro děti, informuje o čtenářství a aktivitách mnoha skvělých lidí, kteří děti učí různou formou vztahu ke knihám a tím je vábí ke vzdělání. A takoví lidé čtou Čítárny především. Ať už to jsou učitelé, knihovnice, studenti nebo rodiče. Někteří z nich si dokonce v poslední době zakládají vlastní blogy o knížkách pro děti, a to je podle mě vůbec nejlepší odměna za naší práci, říká editor Čítáren Mik Herman. Podle několika statistik, na které je redakční systém napojený, se na stránky připojí za měsíc přes čtenářů, kteří za dobu tří let prolistovali přes 8 milionů stránek. Plných 50 % čtenářů se na web pravidelně vrací a Čítárny navštěvují i čtenáři ze zahraničí. To, že návštěvnost neustále vzrůstá, vypovídá nejlépe o dobré práci malé redakce, ale také o zájmu veřejnosti. Kdo do Čítáren píše a proč O chod Čítáren se stará redakce, jejíž tým tvoří dobrovolníci a v současné době má 15 členů, jak v Česku, v Evropě, tak na americkém kontinentě. Na web Čítárny ale také píší a přispívají nadšenci. Ať už to jsou univerzitní profesoři nebo knihovnice, rodiče, studenti, maminky na mateřské dovolené. Všichni mají snahu udělat něco málo pro to, aby se děti aktivně vzdělávaly chytrými kniha-

10 10 Staříč mi a ne brakem. I když každému rozumně uvažujícímu člověku je jasné, že v dnešní době tento projekt v oblasti čtenářství u dětí nic zásadního nezmění, že nikdy nebude existovat většina rodičů, kteří budou číst denně svým dětem nebo je aktivně vést ke čtení, chtějí Čítárny mezi lidmi zasít aspoň pár semínek nadšení a mohou pár lidí nasměrovat k přemýšlení o tom, proč a jaké knihy dětem kupovat. A snad tento web zanechá dalším generacím zajímavou databázi o tom, co se kolem knížek pro děti dělo i nedělo na počátku 3. tisíciletí. Koneckonců Česká republika byla velmocí v oblasti literatury pro děti a mládež a snad zase jednou bude. Kam Čítárny směřují Podle slov pana Hermana nemají Čítárny cíl, mají jen směr. Mik Herman dále dodává: Snažíme se být zajímavým a důvěryhodným prostředníkem a jakýmsi pozitivním společníkem pro všechny, kteří věří, že kniha je důležitou součástí i dnešních dětí. To je náš směr. Snad se nám to trochu podařilo a snad se nám to bude dařit dál, pokud lidé budou Čítárny číst a hlavně pokud nám budou mít o čem psát. A já doufám, že určitě budou. Neustále se měnící web Každý týden přibude na Čítárnách 5 6 článků o zajímavých knihách nebo událostech. Za posledních pár měsíců udělaly Čítárny velký krok k větší multimedialitě a přitažlivosti. Na webu najdete video s autory knih a audio ukázky knih i rozhovory, fotogalerie, které jsou součástí některých článků, ale od června budou mít samostanou rubriku. V nejbližší době dojde k velké reorganizaci archivu tak, aby se čtenáři mohli na webu ještě lépe orientovat. Přibudou nové rubriky a pár překvapení. Čítárny pravidelně spolupracují s několika organizacemi jako je česká sekce IBBY, Svět knihy Svazu českých knihkupců a nakladatelů, Albatros, Meander, Dětská tisková agentura ale je také v kontaktu se spoustou knihoven jak v Česku, tak na Slovensku. I když práce na Čítárnách byla oceněna grantem Ministerstva kultury, je web financován především z privátních zdrojů, které jsou potřeba pro základní chod serveru, na němž Čítárny fungují. Dejme dětem naději nebýt hlupáky Čtení toho sice není zárukou, ale dává dětem velkou šanci naučit se hledat souvislosti a být vzdělanější, říká zakladatel webu pan Herman a dodává: Pokud obklopíme děti chytrými knihami, samy si k nim najdou cestu. Dobře napsaná i ilustrovaná kniha zanechá nesmazatelné stopy v těch malých dušičkách, které si začínají hledat místo na tomto světě. A právě z těch chytře napsaných mohou děti ledacos pochopit, co je ovlivní na celý život. Kniha jim totiž může prozradit i to, co jim ostatní zatajili nebo zapomněli říct. A čím je kniha bližší dětskému myšlení, čím víc kresba oslovuje dětskou fantazii, tím víc ji věří. Proto je důležité vědět, co dětem kupujeme a jaký rozdíl je mezi kačerem Donaldem a třeba švédskými husami od Selmy Lagerlöf nebo myšima, které patří do nebe od Ivy Procházkové. Myslíte si to taky? Tak si prohlédněte Čítárny a přidejte se k nim. Cesta je snadná: zdroj: internet DOPRAVA uzavírky mostů ve Frýdku Místku Doprava ve Frýdku Místku bude v příštích měsících komplikovaná. Důvod? Kompletní uzavírky dvou mostů, a to v souvislosti s jejich celkovou rekonstrukcí. Od 2. června je uzavřen most k Hypernově, nad rychlostní silnicí z Ostravy do Beskyd, a v polovině června se začne s opravou tzv. Lískoveckého mostu. Na webových stránkách města Frýdek-Místek je nový odkaz, DOPRAVA: uzavírky mostů (vpravo nahoře pod kalendářem akcí), Obsahuje in-

11 Staříč 11 formace o dopravních omezeních, objízdných trasách a změnách v MHD, které s uzavírkami mostů souvisí. Dovolená na Jadranu Vloni k Jadranu vyrazilo víc než tři čtvrtě milionu Čechů. Bude tomu i letos? Před cestou zamiřte k notáři Chcete vyrazit na dovolenou s vnukem nebo s neteří či synovcem? Letos budete potřebovat pas dítěte a vyplněný speciální dvojjazyčný formulář Souhlas zákonného zástupce nezletilého cizince do 18 let. Tento dokument musí být opatřen ověřeným podpisem (notářem nebo matrikou) zákonného zástupce dítěte. Dvojjazyčný formulář si můžete stáhnout na stránkách Ministerstva zahraničních věcí v sekci Aktualit Na dovolenou s oddacím listem! Případů, kdy matka má jiné příjmení než její dítě, je mnoho. A takové rodiny musí také počítat s tím, že si na cestu kromě plavek a opalovacích krémů musí přibalit i něco navíc. Toto říká oficiální předpis: V případě, že matka má odlišné příjmení než její dítě, postačí při kontrole na hranici předložit oddací list matky a rodný list dítěte, které není nutné překládat. A kvůli těmto 15 km se výrazně prodraží cesty do Chorvatska. Kdo nebude dálniční známku mít, může dostat pokutu ve výši minimálně 300 eur (od 7500 Kč). Jeanetta Machová s dětmi z dramatického kroužku s rytmickým vystoupením s PET lahvemi. Děvčata z aerobiku vystoupila pod vedením slečny Kateřiny Gallové v neposlední řadě Staříč reprezentovala skupina No comment s discotanci.v porotě Brunofestu zasedli odborníci na slovo vzatí, např. Jana Kurečková sólistka Divadla Jiřího Myrona, Jaromír Vrlík hlavní dramaturg dětských a hudebních pořadů ČT Ostrava, Monika Horsáková dramaturgyně pořadu Dobré ráno ČT Ostrava, Tomáš Hošek a Simona Švrčková taneční pár známý ze StarDance II. a Martin Ševčík finalista třetí řady SuperStar. Každý den tato porota vyhodnotila a ocenila nejzajímavější vystoupení dne. Naše žákyně 5. tř. Barbora Blažková získala zvláštní ocenění Talent Brunofestu za vystoupení ve skladbě aerobiku. Turnaj McDonald s Cup 2008 Letošní fotbalový turnaj se uskutečnil na hřišti ve Fryčovicích. Za naši školu se zúčastnili žáci kategorie A (1. 3. tř.) a kategorie B (žáci 4. a 5. tř.). Škola informuje Brunofest 2008 Letos poprvé se v Brušperku konala přehlídka talentované mládeže Brunofest Pro velký počet přihlášených účastníků z celého Moravskoslezského kraje se přehlídka konala 3 dny. Obec Staříč a naši školu reprezentovala Mgr.

12 12 Staříč k výstavě, která se konala ve vstupní hale Biocelu. Nás všechny potěšilo, že se také naši žáci umístili na předních místech. Ve výtvarné části byla na druhém místě žákyně 4. tř. Simona Trnková a v literární soutěži získaly žákyně 5. tř. Bára Blažková a Andrea Volná 1. místo za básničku Třiďte odpad. Na 3. místě v literární soutěži byl žák 5. tř. Radek Hlavatý, který svou práci zaměřil na staříčskou skládku. Každoročně bývají naši žáci úspěšní a zejména starší žáci ze 4. a 5. třídy pravidelně postupují do okresního kola. Letos se v konkurenci ostatních škol z povodí řeky Ondřejnice museli spokojit se 3. místem. Žijeme s továrnou Žáci základní školy se zúčastnili literárně výtvarné soutěže na téma Žijeme s továrnou. Tuto soutěž pořádala ve spolupráci s Biocelem Paskov Základní škola v Žabni a byla určena pro děti z povodí Olešné, tj. pro školy v Paskově, Žabni, Sviadnově a Staříči. Naši žáci přispěli do soutěže několika výkresy, výrobky z keramiky a žáci 5.tř. vyrobili z plastových lahví různá zvířátka. Do soutěže jsme poslali i několik slohových prací na téma příroda a ekologie. Práce dětí byly oceněny na vernisáži Ukázka vítězné práce v literární části Vernisáží ale projekt Žijeme s továrnou nekončil, protože jelo 10 žáků naší školy na zájezd do Velkých Losin, kde navštívili výrobnu ručního papíru a v pátek 16. května se 20 žáků bylo po-

13 Staříč 13 dívat v Biocelu, kde si mohli prohlídnout část provozu. Programem se nesly pohádkové melodie a děti v podobě rozličných pohádkových postav přenesly diváky hezkým a vtipným vystoupením do světa pohádek. Akademie se zúčastnili všichni žáci školy. Každý z nich tak přispěl v menší či větší míře k celkově hezkému programu, který diváci odměnili velkým potleskem. Poděkování patří všem učitelkám, které jednotlivá vystoupení s žáky připravily, ale zejména paní učitelce Jeanettě Machové za režii celého vystoupení. Mateřská škola informuje V pátek odpoledne předvedly děti z mateřské školy rodičům i veřejnosti pásmo Hrajeme si po celý rok, kde se představily různorodými tanečky od lidovek až po roztleskávačky, hudební dramatizací pohádek, cvičením s padákem aj. Vystoupení dětí se setkalo s velkým ohlasem a my děkujeme dětem za jejich trpělivost při nacvičování. Z pohádky do pohádky V rámci oslav 750. výročí založení naší obce se v sále kulturního domu konala 24. května v odpoledních hodinách školní akademie.

14 14 Staříč V pondělí oslavily Den dětí hledáním pokladu u rybníka. Cestou plnily vědomostní úkoly, týkající se ekologie a přírody. Ve středu jsme byli v ZOO Ostrava na výletě. Všechna zvířata, rozšířenější a krásnější prostory se všem líbily a děti si přinesly domů spoustu pěkných zážitků. V sobotu jsme se vydali na turistický výlet s rodiči a dětmi. Tentokrát jsme jeli na Hukvaldy, prošli jsme oborou a došli do Kozlovického mlýna, kde jsme se mohli občerstvit. V pátek jsme škvařili vaječinu a opékali buřty na horní zahradě MŠ. Pro děti byly připraveny soutěže. V úterý bylo v zasedací místnosti Obecního úřadu slavnostní Rozloučení s předškolačky za účasti pana starosty Zbyňka Prokopa. Za mateřskou školu Ilona Hlávková, vedoucí učitelka Skauti informují Ivančena 2008 Na sobotu 26. dubna toho bylo naplánováno moc. Pochod po hranicích naší obce nás lákal, ale větší výzvu a dobrodružství představovala pozvánka na setkání skautů na Ivančeně. Tradičního výstupu k památníku na Ivančeně, který je poctou pro skauty padlé za 2. světové války, se rok co rok účastní skauti z celé republiky. Letos se nás zde sešlo přes tři tisíce. Při slavnostním ceremoniálu jsme si připomněli historii tohoto místa: těsně před koncem druhé světové války skončil v Českém Těšíně život 18 mladých lidí skautů. Zemřeli násilnou smrtí, byli popraveni gestapem. Přátelé na ně nezapomněli, a proto 6. října 1946 vystoupilo pět členů 30. ostravského oddílu, na odnož Lysé hory. Tomuto místu se pravděpodobně po svém majiteli říkalo Ivančena. Vztyčili tam prostý kříž a vytvořili mohylu z kamenů na paměť statečnosti svých blízkých kamarádů. V prázdné láhvi pak umístili vzkaz, aby každý, kdo půjde kolem, přinesl k uctění památky mrtvých další kámen. Za totality se památník na Ivančeně stal symbolem odporu proti nátlaku a útlaku. Dnes mohylu tvoří asi 8 vagónů kamení z celého světa. Na Ivančeně probíhaly různé soutěže a hry soutěžilo se např. o největší a nejkrásnější kámen, nabízela se účast v akční hře odbojovka nebo vědomostní soutěži.

15 Staříč 15 Pár metrů poté, co jsme v Malenovicích vystoupili z autobusu, spatřil Jeník šutr jako dělaný do soutěže o nejtěžší kámen. Statečně ho nesl celých 6 km, my ostatní jsme ho podporovali jen psychicky. V cíli nám kámen zvážili měl rovných 15 kg. Ještě v poledne byl Jeník se svým výkonem na 3. místě soutěže, pak se ale začaly dít věci. Havířovským skautům navážili 34 kg, kámen z Hradce Králové měl dokonce 50 kg, oddíl Strážci světla z Kopřivnice strhl váhu, jejich kámen vážil více než 100 kg, čímž tedy zaslouženě zvítězili. Akce se pravidelně účastní i ostravskoopavský biskup, který přímo na Ivančeně, na louce pod lesem, slouží pro přítomné mši svatou. Povzbuzeni biskupem a též páteční přednáškou Libora Uhra o K2, jsme se po mši vydali zdolat Lysou horu. Cesta byla suchá, místy mokrá. Nahoru i dolů proudily stovky lidí a místy jsme potkali i zbytky sněhu. Jako první dosáhl nejvyššího vrcholu Beskyd nejmladší člen naší expedice, osmiletý Péťa Svoboda. Na Lysé už si každá výprava organizovala zábavu po svém. Náš tým například bavil okolí soutěží v běhu s plastovým autíčkem na provázku. Fotili jsme, konzumovali řízky podívat se na to můžete na nebo www. skautifm.cz/ivancena. Závod vlčat a světlušek O víkendu května proběhlo okresní kolo Závodu vlčat a světlušek, což je soutěž pro mladší členy skautské organizace (pro děti do 5. třídy základní školy). Koná se co 2 roky, okresní kolo pokračuje kolem krajským a nakonec celorepublikovým. Staříčský oddíl letos bohužel nesestavil 6 člennou soutěžní hlídku, naše skautské středisko se ale ujalo role organizátorů celé akce. Do závodu se přihlásilo 15 družstev, které soutěžily v předepsaných disciplínách: 1. Znalost první pomoci 2. Manuální zručnost 3. Paměť 4. Fyzická zdatnost 5. Logické myšlení 6. Schopnost řešit problémové situace a schopnost komunikovat 7. Poznávání přírody 8. Schopnost orientace 9. Vztah k vlasti a skautingu Aby si děti z Hodoňovic neodvážely jen vzpomínky na orientační běh a kontrolní stanoviště, na nichž ošetřovaly popáleninu a pohmožděný kotník, přišívaly knoflík, překonávaly lanový most apod., pokračovala akce zábavným odpoledním a posléze večerním programem. Děti tak měly možnost navázat nová přátelství, vyřádily se při veselých a většinou velmi hlučných hrách, připravily táborák, u kterého nechybělo opékání párků a písničky při kytaře. Ani po pozdní večerce se nikomu nechtělo spát, tolik energie bylo pořád všude kolem V neděli ráno byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže. Dorty pro vítěze vypadaly naprosto úžasně, o to víc mne mrzí, že děti ze Staříče nezávodily, že některý z dortů nevyhrály a nedaly mi ochutnat. Tak snad v roce 2010 se to podaří, příprava k tomu již probíhá. Jana Volná TS No Comment Staříč Když před takřka pěti lety vznikl ve Staříči taneční kroužek pod vedením Petry a Věry Heryánové, nikdo nepředpokládal, že dosáhne takových úspěchů, jako se to podařilo v tomto roce. Dnes již pod názvem taneční skupina No Com-

16 16 Staříč ment Staříč se nám podařilo zařadit se mezi ostatní taneční kluby na Severní Moravě a být pro ně opravdovou konkurencí. Nyní na konci další taneční sezóny můžeme s hrdostí říct, že jsme tento rok odvedli pořádný kus práce. Stihli jsme čtrnáct soutěží, deset vystoupení a dva festivaly a to po celé Severní a Střední Moravě. V soutěžích jsme celkem šestkrát získali 1. místo, třikrát druhé, dvakrát třetí místo a pětkrát 4. místo. O nejlepších našich výsledcích se dočtete v tomto článku. Soutěžní sezóna pro nás začala v lednu. 5. ledna jsme se zúčastnili soutěže O novoroční cenu TŠ Palas a 2. ZŠ ve Frýdku Místku, kde jsme s formací Pacificly Star vybojovali 2. místo, v kategorii jednotlivců pak naše tanečnice obsadila 3. místo a v kategorii duet 4. místo. V sobotu na prvním ročníku soutěže O zlatý pohár města Ostravy naše formace zazářila a získala 1. místo. Hned následující den se naši tanečníci utkali v soutěži jednotlivců a duet v Bohumíně. Kateřina Nesitová si vytančila 1. místo a v kategorii duet Katka Nesitová a Laura Šťastná také 1. místo. Po vítězství naší formace v Lipníku nad Bečvou 29. března jsme začali ještě intenzivněji trénovat na nadcházející soutěže. Skutečná zkouška našich kvalit měla přijít v dubnu. No Comment se totiž rozhodlo zúčastnit největší žebříčkové taneční soutěže konané v Česku EMCO DANCE LIFE TOUR a změřit své síly s profesionálními kluby. V postupovém kole pro Severní Moravu, které se konalo v Karviné 5. dubna, formace Pacificly Star zabodovala a postoupila z 1. místa na Mistrovství Moravy! To se uskutečnilo za týden v prostorách ostravského klubu Akcent. Byla to bezesporu největší taneční akce, které se TS No Comment kdy zúčastnilo, vždyť na parketu se za dva dny trvání Mistrovství Moravy vystřídalo přes 1500 soutěžících. Nakonec jsme se ve velké konkurenci umístili těsně pod stupněm vítězů na 4. místě. Přesto jsme vůbec neměli důvod ke smutku, vždyť před námi skončily jen kluby, které mají daleko delší historii a mohou se chlubit i získanými tituly mistrů Evropy či světa. V květnu jsme ještě stihli další čtyři velké soutěže a dva přehlídkové festivaly. Na festivalu Brunofest konaném v Brušperku od 5. do obdržela naše skupina jeden z Talentů Brunofestu, které udělovala festivalová porota. Ve čtvrtek

17 Staříč 17

18 18 Staříč Z činnosti Honebního společenstva Staříč V sobotu 5. dubna myslivci z Honebního společenstva Staříč ve spolupráci s Obecním úřadem zorganizovali úklid honitby. Během dopoledne jsme nasbírali 3 kontejnery různého odpadu. Vážení občané, nepleťte si přírodu se skládkou! 19. dubna se myslivci ze staříčské honitby zúčastnili další akce. Tentokrát na pozemcích pana Bittnera vysazovali jehličnaté stromky. Výsadbou stovek stromků bychom chtěli vytvořit nový remíz, který bude sloužit jako kryt pro zvěř a přispěje k návratu okolní krajiny do původního stavu na soutěži O popelčin střevíček v Uničově jsme skončili na 2. místě. V sobotu 24. května nás pak čekala poslední soutěž v Hlučíně, která se pro nás stala sladkým zakončením celého soutěžního roku. V konkurenci sedmnácti dalších choreografií různých tanečních stylů jsme si doslova vydřeli úžasné 1.místo! Pak nás ještě v neděli čekal výlet do Zlína na festival O Zlatý klobouček, kde naše tanečnice natolik nadchly porotu, že získaly Cenu za nejlepší taneční projev festivalu. Další sezóna je pomalu za námi a No Comment plánuje už tu nadcházející. O letních prázdninách pořádáme pravidelné letní soustředění. A od září opět začneme naplno trénovat. Taneční skupina chce právě v první měsíci nového školního roku 2008/09 rozšířit své řady o nové členy, a proto budeme pořádat nábor dětí a mládeže od 6 do 15 let. Bližší informace nejen o náboru, ale i o dalších úspěších a aktivitách najdete na našem webu: Honební společenstvo v letošním roce rovněž aktivně spolupracuje s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Agenturou ochrana krajiny a přírody ČR v dotačních titulech. Snažíme se získat z fondů České republiky prostředky na zvýšení počtu koroptví, kterým bez pomocí člověka hrozí vyhynutí, ale i na zlepšení životního prostředí.v honitbě se objeví nové mokřady, liniové výsadby stromů, obnoví se dříve zrušené meze. Dětský den V pátek 6. června pořádal TJ Sokol dětský den. Poprvé se konal na hřišti pod Okrouhlou. Protože se jedná o větší plochu, mohlo se sejít více dětí a také si zasoutěžit ve více soutěžích. Každý kdo se zúčastnil nějaké soutěže dostal sladkou odměnu a ti nejlepší i něco navíc.

19 Staříč 19 Soutěžilo se například v hodu na cíl, v běhu, ve skoku do dálky, skákalo se v pytlích, hrál se kriket, přecházelo se po laně, chodilo se dřevěných i plastových chůdách a zkoušela se šikovnost ve slalomu s balonem. Na závěr byli vyhodnoceni nejlepší běžci a skokani do písku. Hora Sínaj místo setkání Boha s člověkem Letos v květnu jsme navštívili Egypt- Sínajský poloostrov, s úmyslem vystoupit na horu Sínaj. Ačkoli polohu hory Sínaj nelze s jistotou určit, nejsilnější tradice ji ztotožňuje s vrcholem Džabal Músá Mojžíšovou horou. Je vysoká 2285 m n. m. Když podle Bible vyvedl Mojžíš lid Izraele z otroctví v Egyptě (faraon Ramess II je vyhnal), ubírali se zdlouhavou, strastiplnou cestou, sužování žízní, hladem a pochybnostmi o svém příštím osudu do zaslíbené země v Kanaanu, dnešní Izrael. Pustinou, kterou putovali byl Sínajský poloostrov, země pustých plání a vysokých hor, kde nenajdete kousek zeleně. Země spojující světadíly Afriky a Asie. Mojžíš a Izraelité putovali pouští tři měsíce, než dorazili k úpatí hory Sínaj a rozbili tu tábor. Podle Exodu 3 přišel Mojžíš k této hoře již dříve, ještě před útěkem z Egypta. Tehdy k němu promluvil Hospodin z plamenů hořícího keře, který zůstal zázračně nespálen, a řekl Mojžíšovi: Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Z tábora pak vystoupil Mojžíš na horu. Tam mu Hospodin přislíbil, že dodrží-li Izraelité jeho smlouvu, budou královstvím kněží, pranárodem svatým. Nakonec když Hospodin pohovořil s Mojžíšem, dal mu dvě kamenné desky popsané vlastní rukou. V okamžiku, který byl jistým předělem v duchovní historii světa, předal Bůh Mojžíšovi desatero přikázání čili dekalog, jehož příkazy položily základy morálního života v židovském a křesťanském náboženství. Potom uložil Hospodin v mnoha dalších zjeveních Izraelitům zvláštní rituální povinnosti a ty vešly spolu s desaterem ve známost jako Zákon čili Tóra, která tvoří jádro židovské tradice. Tolik stručně z historie. Dnes se v okolí Hory Sínaj neději žádné převratné události. Pro moderní

20 20 Staříč Klášter Sv. Kateřiny Mojžíšova hora

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI ROČNÍK XX číslo 5 květen 2012 18 Kč NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI RADA MĚSTA ZASEDALA VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 11. DUBNA 2012... souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem

Více

Letošní Vítání jara vypadalo při vstupu. Občané, spolky i firmy pomáhají tam, kde je potřeba

Letošní Vítání jara vypadalo při vstupu. Občané, spolky i firmy pomáhají tam, kde je potřeba BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE březen duben 2015 Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, májové dny bývají předzvěstí rozkvetlého jara, bohatého života v přírodě a sluníčka. Právě sluneční

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Slezskoostravské. měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI březen 2009 zdarma

Slezskoostravské. měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI březen 2009 zdarma Slezskoostravské noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI březen 2009 zdarma Slezská má nové ulice O prvňáčky nouze není

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více