Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen března 2008 členové ZO například

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například"

Transkript

1 Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči číslo 2 zdarma červen 2008 Z jednání Zastupitelsta obce Staříč 17. března 2008 členové ZO například schválili žádosti o poskytnutí půjček z FRB obce Staříč na rok 2008 projednali návrh rozpočtu obce Staříč na rok 2008 a rozpočtový výhled na období let schválili poskytnutí finančního příspěvku Škole života Frýdek Místek zprávu i usnesení z jednání finančního výboru obce ze dne smlouvu o dílo č. 1/2008 předloženou firmou ing. Jiří Vala Brušperk na opravu místních komunikací smlouvu o dílo, předloženou firmou ing. J. Müllerová Frýdek Místek, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro akci Stavební úpravy a vybavení školní kuchyně ZŠ Staříč nabídku Miroslava Gavlase na provádění slaboproudých prací pro obec v roce 2008 provedení opravy a výměny potrubních rozvodů v plynové kotelně KD vydání ks publikace o obci Staříč a její bezplatné předání každé rodině v obci smlouvu o dílo, předloženou firmou Golem, s. r. o. Staříč na sanaci vlhkého zdiva v hasičské zbrojnici pronájem nebytových prostor v č. p. 203 panu V. Tvrdoňovi, Staříč č. 129 vzali na vědomí: informaci a zajištěném svozu nebezpečeného odpadu v obci a rozmístění kontejnerů poděkování Mysliveckého sdružení Staříč, o. s. za poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci myslivecké chaty žádost pana Pavla Sanitra, Staříč č. 67 o pronájem nebytových prostor v lokalitě Hatě 21. dubna 2008 zastupitelé ZO schválili další výkon přestupkové agendy pro obec Staříč statutárním městem Frýdek Místek hornickou činnost ve sloji 065/18/ v I. důlním poli dobývacího prostoru Dolu Paskov, závod Staříč poskytnutí finančního daru ve výši Kč panu Vladimíru Suderovi, Žabeň 68 na zakoupení cen na rybářské závody závěrečný účet Obce Staříč rok 2007 úhradu finančních nákladů pohřbu starosty pana G. Zajitze, které byly objednány obcí

2 2 Staříč dodatek č. 6 ke SOD ze dne , předložený Beskydskou stavební spol. Třinec dokončení stavby bytů do smlouvu o dílo předloženou firmou Rudolf Prorok oprava veřejného osvětlení za KD smlouvu o dílo předloženou firmou Rudolf Prorok oprava veřejného osvětlení Staříč Kuty zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne rozpočtové opatření č. 1/2008 zápis a usnesení finančního výboru ze dne 14. dubna 2008 vzali na vědomí: žádost pana Jana Janečky, Staříč č. 364 o pronájem či koupi lokality Hatě oznámení ZŠ a MŠ Staříč o ředitelském volnu dne dopis manželů Polachových, Staříč č. p. 111 ze dne protokol o kontrole evidence místních poplatků, která byla provedena Kraj. úřadem Msl kraje Na 25. jednání dne 24. dubna 2008 bylo zastupitelstvo obce doplněno o novou členku. Stala se jí paní Andrea Volná. Došlo též k volbě starosty obce a uvolněného místostarosty obce. Starostou obce byl zvolen pan Zbyněk Prokop a uvolněnou místostarostkou obce byla zvolena paní Zdeňka Šebestová. 26. zasedání ZO dne 19. května 2008 Zastupitelé schválili: pronájem místnosti v suterénu pošty MVDr. J. Žabenskému využívání škvárového hřiště pod Okrouhlou kroužkem mladých hasičů ze Staříče poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč Pobeskydskému aviatickému klubu FM smlouvu o dílo na realizaci bezdrátového místního rozhlasu směr kostel mlýn, předloženou firmou Empemont Valašské Meziříří dohodu o změně správcovství vodního toku Ptáčnický potok vzali na vědomí: oznámení ZŠ a MŠ Staříč o přerušení provozu MŠ v červenci a srpnu Podrobnější usnesení z jednání ZO Staříč naleznete na úřední desce nebo na www. Obec-staric.cz Svoz plastového odpadu Připomínáme termíny svozu plastového odpadu , , a Pytle na plasty si můžete stále zakoupit v I. poschodí KD u paní Filínové nebo v knihovně u paní Peškové. CZECH POINT Na Obecním úřadě Staříč začala od fungovat služba Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál). Czech POINT umožní občanům získat na jednom místě a na počkání výpis z Katastru nemovitosti, výpis z Obchodního a Živnostenského rejstříku a výpis z Rejstříku trestu. Služba je placená. Pro výpis z Rejstříku trestu je potřeba předložit občanský průkaz, pro výpis z Katastru nemovitosti musí znát číslo listu vlastnictví a pro výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku je potřeba znát identifikační číslo organizace. Poplatky činí 50 Kč za výpis z Rejstříku trestu a u ostatních výpisu 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další stranu. Občanské průkazy Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností bez omezení, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem

3 Staříč Doporučujeme občanům, aby o výměnu občanského průkazu žádali průběžně a neponechávali ji na poslední měsíce roku Výměna občanských průkazů je bezplatná. Cílem této sbírky bylo informovat veřejnost o možnostech prevence rakoviny a získat prostředky na boj proti této nemoci. Děkujeme všem těm, kteří si koupili žlutou kytičku. Autobusové zastávky ve Frýdku Místku Z důvodů zrušení autobusového nádraží ve Frýdku Místku byla z podnětu starostů Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice na krajském úřadě vyvolána jednání s cílem dohodnout zastavování linkových autobusů v dopoledních hodinách v blízkosti polikliniky. Po společném jednání za přítomnosti zástupců krajského úřadu, přepravce CONNEX MORAVAa města Frýdek Místek bylo dohodnuto, že s platností od budou zastavovatv době od 8.00 hodin do hodin autobusy jedoucí z Frýdku na zastávce Místek-Poliklinika, ze směru Brušperk-Frýdek na zastávce Místek-Ostravská, která slouží dosud pouze pro místní dopravu a je naproti GE MONEY BANK. E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn v chodbě obecního úřadu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvý- Poděkování všem pionýrům a všem občanům naší obce, kteří se zapojili do 12. ročníku celostátní veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha, která se v naší obci uskutečnila 14. května 2008.

4 4 Staříč šení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na ZMĚNA V ZÁKONĚ O CESTOVNÍCH DOKLADECH Od 25. dubna lze podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv. e-pasu, i pro občana mladšího 5 let. Dosud se vydávaly e-pasy pouze dětem ve věku od 5 let. O vydání e-pasu žádá zákonný zástupce (popř. jiná osoba na základě plné moci) u příslušného úřadu dle místa trvalého pobytu dítěte. Je nezbytné, aby se zákonný zástupce dostavil na příslušný úřad spolu s dítětem. Zde se pořídí vyobrazení obličeje dítěte a vytiskne žádost, údaje na žádosti se ověří dle předložených dokladů rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, dosavadní cestovní pas dítěte, popř. rodné listy rodičů dítěte; jedná-li se o vydání prvního cestovního pasu, předkládá se doklad o státním občanství České republiky dítěte. Zákonná lhůta pro vydání e-pasů je 30 dnů. Doba platnosti e-pasu je stanovena na 5 let. Správní poplatek činí 100 Kč. Bude-li zapotřebí vydání cestovního pasu ve lhůtě kratší, vydá se dítěti na žádost rodiče cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji ve lhůtě do 15 dnů, s dobou platnosti 6 měsíců. Správní poplatek činí 1000 Kč. Zákonný zástupce vyplní tiskopis, předloží 2 fotografie dítěte a další podklady shodné jako u žádosti o vydání e-pasu. V případě podání žádosti o vydání tohoto cestovního pasu není nutná osobní přítomnost dítěte na úřadě, žádost lze podat na kterémkoliv matričním úřadě na území České republiky. Do 24. dubna 2008 mohli občané České republiky použít jako cestovní doklad v rámci Evropské unie pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Novela zákona o cestovních dokladech rozšiřuje možnosti cestování občanů České republiky po členských státech Evropské unie a od 25. dubna 2008 lze jako cestovní doklad používat všechny druhy občanských průkazů. Třetím bodem novely zákona o cestovních dokladech je odložení zahájení vydávání cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji a s nosiči dat s biometrickými údaji o otiscích prstů. E-pasy s nosičem dat s biometrickými údaji obsahující údaje o otiscích prstů budou vydávány od 1. dubna Reforma 2008 změny u daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí Součástí změn daňových zákonů v rámci reformy v roce 2008 jsou také změny zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. V následujícím článku se dozvíte, o jaké změny se jedná. Změna zdanění bezúplatného nabytí věcného břemene (nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při bezúplatném převodu nemovitosti) z dosavadní daně z převodu nemovitostí na zdanění daní darovací. Změna osoby daňového poplatníka v případě nabytí vlastnického práva k nemovitosti na základě smlouvy o za-

5 Staříč 5 jišťovacím převodu práva. Podle nové úpravy je tímto poplatníkem namísto převodce nabyvatel nemovitosti. Také došlo k rozšíření osvobození od daně dědické při nabytí majetku děděním i na poplatníky zařazené do II. skupiny osob pro účely výpočtu daně dědické. Bylo zavedeno osvobození od daně darovací u bezúplatných nabytí majetku osobami zařazenými do I. a II. skupiny. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé. Do II. skupiny osob patří příbuzní v řadě pobočné kolaterální (přičemž v poznámce pod čarou se odkazuje na 117 občanského zákoníku), a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety. Tento výčet osob příbuzných v řadě pobočné (tzv. nepřímí příbuzní) je taxativní a nelze ho dále rozšiřovat. Dále do II. skupiny patří také manželé dětí (zeť, snacha), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchyně), manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které s dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce nebo zůstavitele. Nově se nevyžaduje daňového přiznání k dani dědické nebo k dani darovací při nabytí majetku osobami zařazenými do I. a II. skupiny poplatníků. Byl rozšířen nárok na prominutí daně z převodu nemovitostí či daně darovací při splnění zákonem stanovených podmínek v případech: převodu vlastnictví k nemovitosti, uskutečněného na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, dojde-li ke zpětnému nabytí nemovitosti původním vlastníkem, který převedl vlastnictví k nemovitosti k zajištění splnění závazku na věřitele, pokud daňový subjekt požádá o prominutí daně z převodu nemovitostí nejpozději do 3 let ode dne nabytí vlastnictví k nemovitosti původním vlastníkem převodu vlastnictví k nemovitosti na základě smlouvy uzavřené s rozvazovací podmínkou, s výjimkou smlouvy o zajišťovacím převodu práva, smlouvy s výhradou zpětného převodu vlastnictví k nemovitosti, jiné smlouvy, která byla po převodu vlastnictví k nemovitosti zrušena, pokud ke zpětnému nabytí nemovitosti původním převodcem dojde do 3 let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí nebo ode dne nabytí účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí a v této lhůtě daňový subjekt požádá o prominutí daně nebo ručitel podá podnět finančnímu ředitelství Jde-li o nemovitost podléhající evidenci v katastru nemovitostí, prominutí daně z převodu nemovitostí nebo daně darovací je podmíněno zápisem vlastnictví k nemovitosti ve prospěch původního vlastníka v katastru nemovitostí. Pro posouzení, jaké osvobození od daně dědické nebo daně darovací bude uplatňováno při nabytí majetku, je rozhodující, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně. Pokud tedy došlo k úmrtí zůstavitele nebo k bezúplatnému nabytí majetku na základě právního úkonu před , bude se postupovat podle dosavadní právní úpravy, která je platná do konce roku Publikace o historii a současnosti Staříče Obec Staříč vydává publikaci o historii a současnosti obce. Publikace bude rozdávána zdarma do každé domácnosti. Občané si mohou knihu přijít vyzvednout do knihovny. Kniha vyjde pravděpodobně v červenci tohoto roku.

6 6 Staříč Provozní doba v knihovně: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Dovolená v knihovně: Staříč včera a dnes výstava Od pátku 2. května do neděle 4. května probíhala v sále kulturního domu výstava o historii i současnosti naší obce pod názvem Staříč včera a dnes. Příprava materiálu pro tuto výstavu trvala bezmála rok a byly vystaveny fotografie i různé předměty, které zapůjčili občané obce, obecní spolky, bylo využito fotoarchivu OÚ a předmětů zapůjčených Muzeem Beskyd ve Frýdku Místku. Výstavu si prohlédlo mnoho občanů a podle jejich hodnocení, které mnozí provedli i zápisem do návštěvní knihy, byla výstava obsažná a dobře připravena. Dovolte, abychom poděkovali všem obětavým občanům, kteří nám pomohli shromáždit velké množství výstavních předmětů a tím přispěli k dobré úrovni této výstavy. Tamara Filínová a Blanka Pešková Lípa a pamětní kámen V pátek 16. května 2008 se před budovou obecního úřadu uskutečnila významná událost. Za účasti představitelů obce a občanů byla slavnostně zasazena pamětní lípa na počest bývalého starosty obce pana G. Zajitze a odhalen pamětní kámen,

7 Staříč 7 který bude připomínat rok 750. výročí 1. písemné zmínky o založení obce Staříč. Tuto významnou událost zahájil starosta obce pan Zbyněk Prokop. Uvítal všechny přítomné a ve svém projevu připomněl historii obce. Pamětní lípu na počest bývalého starosty Günthera Zajitze zasadili členové zastupitelstva, zástupci obecních spolků a příbuzní pana Zajitze. V sále kulturního domu proběhlo poté slavnostní předání pamětních plaket Za přínos pro obec Plaketami byli vyznamenáni občané, kteří dlouhá léta příspívali v rozvoji naší obce. Na Vyznamenaní byli navrženi obecními spolky a organizačním výborem oslav 750. výročí obce. Pak jsme v sále uvítali Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů z Frýdku Místku, který měl pro tuto slavnostní příležitost připraveno nádherné vystoupení pod vedením svého sbormistra pana Milana Báchorka. Všem občanům, kteří tuto zajímavou akci navštívili děkujeme. Tamara Filínová za organizační výbor 750 Knihovna informuje Prázdninový provoz knihovny Knihovna bude z důvodu dovolené zavřena v těchto dnech: , , , Noc s Andersenem 2008 Jako každým rokem i letos se naše knihovna přidala k akci Noc s Andersenem. Letošní noc probíhala v egyptském duchu. 16 dětí se proměnilo v Egypťany. Stavěli pyramidu, soutěžili o to kdo bude nejhezčí mumie. Vyráběli si kartuši a na ni napsali své jméno hieroglyfy. Přečetli jsme si egyptskou pověst. Nechyběla ani

8 8 Staříč i své komentáře a důvody, proč knihovnu rádi navštěvují. V prvním ročníku se soutěže zúčastnilo 104 knihoven a hlasovalo více než dětí. Pokud jste vášniví čtenáři a chodíte rádi do knihovny, určitě se vás projekt Kamarádka knihovna týká. Ale čtěte dál i v případě, že do knihovny zabloudíte jen jednou za uherský rok a nebo jste ji dosud míjeli velikým obloukem. Kamarádka knihovna je totiž soutěž pro všechny! stezka odvahy. Soutěžilo se ve skládání puzzlí s egyptskými obrázky. Děti luštily hieroglyfy a křižovky. Kamarádka knihovna Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a jeho Klub dětských knihoven vyhlásily druhý ročník soutěže Kamarádka knihovna, ve které se volí nejlepší knihovna pro děti. Již podruhé se mohou dětské knihovny z celé České republiky zúčastnit Kamarádky knihovny, soutěže o nejlepší knihovnu pro děti. Opět se budou posuzovat výkony a činnost knihoven nejen z odborného hlediska, slovo dostanou i děti. Ty budou mít možnost prostřednictvím speciálních vysvědčení oznámkovat oblíbenou knihovnu ve své obci a pomoci jí tak probojovat se do finále. Vysvědčení budou pro malé čtenáře od začátku nového školního roku k dispozici ve všech soutěžících knihovnách a děti na ně mohou kromě známek přidávat Kamarádka knihovna Ahoj děti, jak všichni jistě dobře víte, mám mnoho knížek, a tak jsem moc ráda, když si je ke mně chodíte půjčovat. Taky moc ráda čtu, to je jasné, a moc mě těší, že moji kamarádi děti také čtou. Říkám kamarádi, protože kamarád je ten, koho vždycky rádi vidíte a je vám s ním dobře. A to mně s vámi je, děti. Taky bych byla ráda, kdybyste ke mně často chodily, kdyby se vám tu líbilo, a já tak mohla být vaší kamarádkou. Vy, děti, chodíte do školy a dostáváte známky, které ohodnocují, jak dobře se učíte. Také my knihovny dostáváme svá vysvědčení, kde dostáváme známky za to, jak se vám u nás líbí. A tak bych vás chtěla poprosit, abyste mi to vysvědčení taky vystavily. Oznámkujte, jak se vám vaše knihovna líbí, ale i nelíbí, co vám tu dělá radost, i co vám tady chybí. Známkujete stejně jako ve škole. Na druhou stranu vysvědčení pak můžete sami napsat něco víc o vaší knihovně, nebo taky něco pěkného nakreslit. Aspoň ostatní knihovny uvidí, jaké mám šikovné kamarády. Tak ahoj, děti, hezky se učte, ať máte pěkné známky a vysvědčení. A já se těším, až i vy mě oznámkujete a vyplníte vysvědčení své KAMARÁDCE KNIHOVNĚ. Vysvědčení i potřebné informace dostanete v knihovně. Vandrovníček soutěž knihovny Co nevidět jsou tu prázdniny. Budete chodit do lesa, na koupaliště, navštívíte blízká nebo vzdálená města a kraje.

9 Staříč 9 Mám pro vás návrh. Udělejte si o těchto prázdninách vandrovníček. Kupte si malý nebo velký sešit, nebo si ho můžete i vyrobit a zapisujte si do něj, kde jste byli, co se vám kde líbilo, co jste zažili, tu si nalepte peříčko nalezené v trávě, jízdenku z vlaku, vstupenku z muzea, namalujte obrázek, nalepte fotku A na konci prázdnin budete mít váš vlastní vandrovníček, který vám bude už navždy připomínat jedny krásné prázdniny. A když nám ho přinesete do knihovny (do 15. září 2008), stane se z něj vandrovníček soutěžní. Z vandrovníčků uděláme výstavu a vybereme ten nejhezčí, který získá speciální cenu. Tak hurá na prázdniny a koukejte se kolem sebe, pište, malujte sbírejte. Ať tu kousek toho krásného léta zůstane s námi. Čítárny.cz dejme dětem šanci nebýt hlupáky Nevíte si rady, kterou knížku dětem koupit, protože jich vychází strašně moc? A která kniha je pro vaše děti vhodná? Chcete vědět, co vaše děti čtou, pokud vůbec čtou? Které knížky děti přitahují a proč? Potřebujete vědět více informací? Potom zkuste web citarny.cz, určitě vám pomůže. A proč právě Čítárny? Tento web je totiž jediným, i pro děti široce přístupným, pestrým a živým zdrojem informací o knihách pro děti, mládež i rodiče. Přehledně a pravidelně informuje o smysluplných knížkách a inspirujících aktivitách podporující čtení u dětí. Najdete zde celou řadu článků o tom, co se pro děti skutečně dělá. Na webu určitě nepřehlédněte ukázky z knih, informace o oceněných knihách, rozsáhlou databázi spisovatelů, ilustrátorů, překladatelů. Nechybí ani básničky a říkanky, pohádky, zábavné hry a testy, citáty a myšlenky slavných. Zkrátka Čítárny se snaží propagovat kvalitní a zajímavé knihy ze všech stran. Čítárny vznikly v lednu 2005 a díky mnoha čtenářům a příznivcům se toto jediné informační médium o knížkách pro děti dokázalo udržet už dva a půl roku. Na konci roku 2007 bylo na Čítárnách publikováno téměř 1600 článků. Více než sedm set je upoutávek a recenzí na knihy. Nikde jinde nenajdete tolik informací o knížkách pro děti jako tady. Kdo Čítárny čte Čítárny nemají ambice být médiem s odbornými články. Snaží se informovat populární formou o všem, co smysluplného můžete objevit na knihkupeckých pultech a co zajímavého se děje kolem knížek pro děti a dospívající. Najdete zde nejen názory odborníků a autorů knih, ale především pohledy obyčejných lidí, kteří knížky čtou a jsou součástí jejich života a života jejich dětí. Co nám trochu kazí radost je to, že jsme bohužel stále jediné médium, které přináší informace o dobrých knihách pro děti, informuje o čtenářství a aktivitách mnoha skvělých lidí, kteří děti učí různou formou vztahu ke knihám a tím je vábí ke vzdělání. A takoví lidé čtou Čítárny především. Ať už to jsou učitelé, knihovnice, studenti nebo rodiče. Někteří z nich si dokonce v poslední době zakládají vlastní blogy o knížkách pro děti, a to je podle mě vůbec nejlepší odměna za naší práci, říká editor Čítáren Mik Herman. Podle několika statistik, na které je redakční systém napojený, se na stránky připojí za měsíc přes čtenářů, kteří za dobu tří let prolistovali přes 8 milionů stránek. Plných 50 % čtenářů se na web pravidelně vrací a Čítárny navštěvují i čtenáři ze zahraničí. To, že návštěvnost neustále vzrůstá, vypovídá nejlépe o dobré práci malé redakce, ale také o zájmu veřejnosti. Kdo do Čítáren píše a proč O chod Čítáren se stará redakce, jejíž tým tvoří dobrovolníci a v současné době má 15 členů, jak v Česku, v Evropě, tak na americkém kontinentě. Na web Čítárny ale také píší a přispívají nadšenci. Ať už to jsou univerzitní profesoři nebo knihovnice, rodiče, studenti, maminky na mateřské dovolené. Všichni mají snahu udělat něco málo pro to, aby se děti aktivně vzdělávaly chytrými kniha-

10 10 Staříč mi a ne brakem. I když každému rozumně uvažujícímu člověku je jasné, že v dnešní době tento projekt v oblasti čtenářství u dětí nic zásadního nezmění, že nikdy nebude existovat většina rodičů, kteří budou číst denně svým dětem nebo je aktivně vést ke čtení, chtějí Čítárny mezi lidmi zasít aspoň pár semínek nadšení a mohou pár lidí nasměrovat k přemýšlení o tom, proč a jaké knihy dětem kupovat. A snad tento web zanechá dalším generacím zajímavou databázi o tom, co se kolem knížek pro děti dělo i nedělo na počátku 3. tisíciletí. Koneckonců Česká republika byla velmocí v oblasti literatury pro děti a mládež a snad zase jednou bude. Kam Čítárny směřují Podle slov pana Hermana nemají Čítárny cíl, mají jen směr. Mik Herman dále dodává: Snažíme se být zajímavým a důvěryhodným prostředníkem a jakýmsi pozitivním společníkem pro všechny, kteří věří, že kniha je důležitou součástí i dnešních dětí. To je náš směr. Snad se nám to trochu podařilo a snad se nám to bude dařit dál, pokud lidé budou Čítárny číst a hlavně pokud nám budou mít o čem psát. A já doufám, že určitě budou. Neustále se měnící web Každý týden přibude na Čítárnách 5 6 článků o zajímavých knihách nebo událostech. Za posledních pár měsíců udělaly Čítárny velký krok k větší multimedialitě a přitažlivosti. Na webu najdete video s autory knih a audio ukázky knih i rozhovory, fotogalerie, které jsou součástí některých článků, ale od června budou mít samostanou rubriku. V nejbližší době dojde k velké reorganizaci archivu tak, aby se čtenáři mohli na webu ještě lépe orientovat. Přibudou nové rubriky a pár překvapení. Čítárny pravidelně spolupracují s několika organizacemi jako je česká sekce IBBY, Svět knihy Svazu českých knihkupců a nakladatelů, Albatros, Meander, Dětská tisková agentura ale je také v kontaktu se spoustou knihoven jak v Česku, tak na Slovensku. I když práce na Čítárnách byla oceněna grantem Ministerstva kultury, je web financován především z privátních zdrojů, které jsou potřeba pro základní chod serveru, na němž Čítárny fungují. Dejme dětem naději nebýt hlupáky Čtení toho sice není zárukou, ale dává dětem velkou šanci naučit se hledat souvislosti a být vzdělanější, říká zakladatel webu pan Herman a dodává: Pokud obklopíme děti chytrými knihami, samy si k nim najdou cestu. Dobře napsaná i ilustrovaná kniha zanechá nesmazatelné stopy v těch malých dušičkách, které si začínají hledat místo na tomto světě. A právě z těch chytře napsaných mohou děti ledacos pochopit, co je ovlivní na celý život. Kniha jim totiž může prozradit i to, co jim ostatní zatajili nebo zapomněli říct. A čím je kniha bližší dětskému myšlení, čím víc kresba oslovuje dětskou fantazii, tím víc ji věří. Proto je důležité vědět, co dětem kupujeme a jaký rozdíl je mezi kačerem Donaldem a třeba švédskými husami od Selmy Lagerlöf nebo myšima, které patří do nebe od Ivy Procházkové. Myslíte si to taky? Tak si prohlédněte Čítárny a přidejte se k nim. Cesta je snadná: zdroj: internet DOPRAVA uzavírky mostů ve Frýdku Místku Doprava ve Frýdku Místku bude v příštích měsících komplikovaná. Důvod? Kompletní uzavírky dvou mostů, a to v souvislosti s jejich celkovou rekonstrukcí. Od 2. června je uzavřen most k Hypernově, nad rychlostní silnicí z Ostravy do Beskyd, a v polovině června se začne s opravou tzv. Lískoveckého mostu. Na webových stránkách města Frýdek-Místek je nový odkaz, DOPRAVA: uzavírky mostů (vpravo nahoře pod kalendářem akcí), Obsahuje in-

11 Staříč 11 formace o dopravních omezeních, objízdných trasách a změnách v MHD, které s uzavírkami mostů souvisí. Dovolená na Jadranu Vloni k Jadranu vyrazilo víc než tři čtvrtě milionu Čechů. Bude tomu i letos? Před cestou zamiřte k notáři Chcete vyrazit na dovolenou s vnukem nebo s neteří či synovcem? Letos budete potřebovat pas dítěte a vyplněný speciální dvojjazyčný formulář Souhlas zákonného zástupce nezletilého cizince do 18 let. Tento dokument musí být opatřen ověřeným podpisem (notářem nebo matrikou) zákonného zástupce dítěte. Dvojjazyčný formulář si můžete stáhnout na stránkách Ministerstva zahraničních věcí v sekci Aktualit Na dovolenou s oddacím listem! Případů, kdy matka má jiné příjmení než její dítě, je mnoho. A takové rodiny musí také počítat s tím, že si na cestu kromě plavek a opalovacích krémů musí přibalit i něco navíc. Toto říká oficiální předpis: V případě, že matka má odlišné příjmení než její dítě, postačí při kontrole na hranici předložit oddací list matky a rodný list dítěte, které není nutné překládat. A kvůli těmto 15 km se výrazně prodraží cesty do Chorvatska. Kdo nebude dálniční známku mít, může dostat pokutu ve výši minimálně 300 eur (od 7500 Kč). Jeanetta Machová s dětmi z dramatického kroužku s rytmickým vystoupením s PET lahvemi. Děvčata z aerobiku vystoupila pod vedením slečny Kateřiny Gallové v neposlední řadě Staříč reprezentovala skupina No comment s discotanci.v porotě Brunofestu zasedli odborníci na slovo vzatí, např. Jana Kurečková sólistka Divadla Jiřího Myrona, Jaromír Vrlík hlavní dramaturg dětských a hudebních pořadů ČT Ostrava, Monika Horsáková dramaturgyně pořadu Dobré ráno ČT Ostrava, Tomáš Hošek a Simona Švrčková taneční pár známý ze StarDance II. a Martin Ševčík finalista třetí řady SuperStar. Každý den tato porota vyhodnotila a ocenila nejzajímavější vystoupení dne. Naše žákyně 5. tř. Barbora Blažková získala zvláštní ocenění Talent Brunofestu za vystoupení ve skladbě aerobiku. Turnaj McDonald s Cup 2008 Letošní fotbalový turnaj se uskutečnil na hřišti ve Fryčovicích. Za naši školu se zúčastnili žáci kategorie A (1. 3. tř.) a kategorie B (žáci 4. a 5. tř.). Škola informuje Brunofest 2008 Letos poprvé se v Brušperku konala přehlídka talentované mládeže Brunofest Pro velký počet přihlášených účastníků z celého Moravskoslezského kraje se přehlídka konala 3 dny. Obec Staříč a naši školu reprezentovala Mgr.

12 12 Staříč k výstavě, která se konala ve vstupní hale Biocelu. Nás všechny potěšilo, že se také naši žáci umístili na předních místech. Ve výtvarné části byla na druhém místě žákyně 4. tř. Simona Trnková a v literární soutěži získaly žákyně 5. tř. Bára Blažková a Andrea Volná 1. místo za básničku Třiďte odpad. Na 3. místě v literární soutěži byl žák 5. tř. Radek Hlavatý, který svou práci zaměřil na staříčskou skládku. Každoročně bývají naši žáci úspěšní a zejména starší žáci ze 4. a 5. třídy pravidelně postupují do okresního kola. Letos se v konkurenci ostatních škol z povodí řeky Ondřejnice museli spokojit se 3. místem. Žijeme s továrnou Žáci základní školy se zúčastnili literárně výtvarné soutěže na téma Žijeme s továrnou. Tuto soutěž pořádala ve spolupráci s Biocelem Paskov Základní škola v Žabni a byla určena pro děti z povodí Olešné, tj. pro školy v Paskově, Žabni, Sviadnově a Staříči. Naši žáci přispěli do soutěže několika výkresy, výrobky z keramiky a žáci 5.tř. vyrobili z plastových lahví různá zvířátka. Do soutěže jsme poslali i několik slohových prací na téma příroda a ekologie. Práce dětí byly oceněny na vernisáži Ukázka vítězné práce v literární části Vernisáží ale projekt Žijeme s továrnou nekončil, protože jelo 10 žáků naší školy na zájezd do Velkých Losin, kde navštívili výrobnu ručního papíru a v pátek 16. května se 20 žáků bylo po-

13 Staříč 13 dívat v Biocelu, kde si mohli prohlídnout část provozu. Programem se nesly pohádkové melodie a děti v podobě rozličných pohádkových postav přenesly diváky hezkým a vtipným vystoupením do světa pohádek. Akademie se zúčastnili všichni žáci školy. Každý z nich tak přispěl v menší či větší míře k celkově hezkému programu, který diváci odměnili velkým potleskem. Poděkování patří všem učitelkám, které jednotlivá vystoupení s žáky připravily, ale zejména paní učitelce Jeanettě Machové za režii celého vystoupení. Mateřská škola informuje V pátek odpoledne předvedly děti z mateřské školy rodičům i veřejnosti pásmo Hrajeme si po celý rok, kde se představily různorodými tanečky od lidovek až po roztleskávačky, hudební dramatizací pohádek, cvičením s padákem aj. Vystoupení dětí se setkalo s velkým ohlasem a my děkujeme dětem za jejich trpělivost při nacvičování. Z pohádky do pohádky V rámci oslav 750. výročí založení naší obce se v sále kulturního domu konala 24. května v odpoledních hodinách školní akademie.

14 14 Staříč V pondělí oslavily Den dětí hledáním pokladu u rybníka. Cestou plnily vědomostní úkoly, týkající se ekologie a přírody. Ve středu jsme byli v ZOO Ostrava na výletě. Všechna zvířata, rozšířenější a krásnější prostory se všem líbily a děti si přinesly domů spoustu pěkných zážitků. V sobotu jsme se vydali na turistický výlet s rodiči a dětmi. Tentokrát jsme jeli na Hukvaldy, prošli jsme oborou a došli do Kozlovického mlýna, kde jsme se mohli občerstvit. V pátek jsme škvařili vaječinu a opékali buřty na horní zahradě MŠ. Pro děti byly připraveny soutěže. V úterý bylo v zasedací místnosti Obecního úřadu slavnostní Rozloučení s předškolačky za účasti pana starosty Zbyňka Prokopa. Za mateřskou školu Ilona Hlávková, vedoucí učitelka Skauti informují Ivančena 2008 Na sobotu 26. dubna toho bylo naplánováno moc. Pochod po hranicích naší obce nás lákal, ale větší výzvu a dobrodružství představovala pozvánka na setkání skautů na Ivančeně. Tradičního výstupu k památníku na Ivančeně, který je poctou pro skauty padlé za 2. světové války, se rok co rok účastní skauti z celé republiky. Letos se nás zde sešlo přes tři tisíce. Při slavnostním ceremoniálu jsme si připomněli historii tohoto místa: těsně před koncem druhé světové války skončil v Českém Těšíně život 18 mladých lidí skautů. Zemřeli násilnou smrtí, byli popraveni gestapem. Přátelé na ně nezapomněli, a proto 6. října 1946 vystoupilo pět členů 30. ostravského oddílu, na odnož Lysé hory. Tomuto místu se pravděpodobně po svém majiteli říkalo Ivančena. Vztyčili tam prostý kříž a vytvořili mohylu z kamenů na paměť statečnosti svých blízkých kamarádů. V prázdné láhvi pak umístili vzkaz, aby každý, kdo půjde kolem, přinesl k uctění památky mrtvých další kámen. Za totality se památník na Ivančeně stal symbolem odporu proti nátlaku a útlaku. Dnes mohylu tvoří asi 8 vagónů kamení z celého světa. Na Ivančeně probíhaly různé soutěže a hry soutěžilo se např. o největší a nejkrásnější kámen, nabízela se účast v akční hře odbojovka nebo vědomostní soutěži.

15 Staříč 15 Pár metrů poté, co jsme v Malenovicích vystoupili z autobusu, spatřil Jeník šutr jako dělaný do soutěže o nejtěžší kámen. Statečně ho nesl celých 6 km, my ostatní jsme ho podporovali jen psychicky. V cíli nám kámen zvážili měl rovných 15 kg. Ještě v poledne byl Jeník se svým výkonem na 3. místě soutěže, pak se ale začaly dít věci. Havířovským skautům navážili 34 kg, kámen z Hradce Králové měl dokonce 50 kg, oddíl Strážci světla z Kopřivnice strhl váhu, jejich kámen vážil více než 100 kg, čímž tedy zaslouženě zvítězili. Akce se pravidelně účastní i ostravskoopavský biskup, který přímo na Ivančeně, na louce pod lesem, slouží pro přítomné mši svatou. Povzbuzeni biskupem a též páteční přednáškou Libora Uhra o K2, jsme se po mši vydali zdolat Lysou horu. Cesta byla suchá, místy mokrá. Nahoru i dolů proudily stovky lidí a místy jsme potkali i zbytky sněhu. Jako první dosáhl nejvyššího vrcholu Beskyd nejmladší člen naší expedice, osmiletý Péťa Svoboda. Na Lysé už si každá výprava organizovala zábavu po svém. Náš tým například bavil okolí soutěží v běhu s plastovým autíčkem na provázku. Fotili jsme, konzumovali řízky podívat se na to můžete na nebo www. skautifm.cz/ivancena. Závod vlčat a světlušek O víkendu května proběhlo okresní kolo Závodu vlčat a světlušek, což je soutěž pro mladší členy skautské organizace (pro děti do 5. třídy základní školy). Koná se co 2 roky, okresní kolo pokračuje kolem krajským a nakonec celorepublikovým. Staříčský oddíl letos bohužel nesestavil 6 člennou soutěžní hlídku, naše skautské středisko se ale ujalo role organizátorů celé akce. Do závodu se přihlásilo 15 družstev, které soutěžily v předepsaných disciplínách: 1. Znalost první pomoci 2. Manuální zručnost 3. Paměť 4. Fyzická zdatnost 5. Logické myšlení 6. Schopnost řešit problémové situace a schopnost komunikovat 7. Poznávání přírody 8. Schopnost orientace 9. Vztah k vlasti a skautingu Aby si děti z Hodoňovic neodvážely jen vzpomínky na orientační běh a kontrolní stanoviště, na nichž ošetřovaly popáleninu a pohmožděný kotník, přišívaly knoflík, překonávaly lanový most apod., pokračovala akce zábavným odpoledním a posléze večerním programem. Děti tak měly možnost navázat nová přátelství, vyřádily se při veselých a většinou velmi hlučných hrách, připravily táborák, u kterého nechybělo opékání párků a písničky při kytaře. Ani po pozdní večerce se nikomu nechtělo spát, tolik energie bylo pořád všude kolem V neděli ráno byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže. Dorty pro vítěze vypadaly naprosto úžasně, o to víc mne mrzí, že děti ze Staříče nezávodily, že některý z dortů nevyhrály a nedaly mi ochutnat. Tak snad v roce 2010 se to podaří, příprava k tomu již probíhá. Jana Volná TS No Comment Staříč Když před takřka pěti lety vznikl ve Staříči taneční kroužek pod vedením Petry a Věry Heryánové, nikdo nepředpokládal, že dosáhne takových úspěchů, jako se to podařilo v tomto roce. Dnes již pod názvem taneční skupina No Com-

16 16 Staříč ment Staříč se nám podařilo zařadit se mezi ostatní taneční kluby na Severní Moravě a být pro ně opravdovou konkurencí. Nyní na konci další taneční sezóny můžeme s hrdostí říct, že jsme tento rok odvedli pořádný kus práce. Stihli jsme čtrnáct soutěží, deset vystoupení a dva festivaly a to po celé Severní a Střední Moravě. V soutěžích jsme celkem šestkrát získali 1. místo, třikrát druhé, dvakrát třetí místo a pětkrát 4. místo. O nejlepších našich výsledcích se dočtete v tomto článku. Soutěžní sezóna pro nás začala v lednu. 5. ledna jsme se zúčastnili soutěže O novoroční cenu TŠ Palas a 2. ZŠ ve Frýdku Místku, kde jsme s formací Pacificly Star vybojovali 2. místo, v kategorii jednotlivců pak naše tanečnice obsadila 3. místo a v kategorii duet 4. místo. V sobotu na prvním ročníku soutěže O zlatý pohár města Ostravy naše formace zazářila a získala 1. místo. Hned následující den se naši tanečníci utkali v soutěži jednotlivců a duet v Bohumíně. Kateřina Nesitová si vytančila 1. místo a v kategorii duet Katka Nesitová a Laura Šťastná také 1. místo. Po vítězství naší formace v Lipníku nad Bečvou 29. března jsme začali ještě intenzivněji trénovat na nadcházející soutěže. Skutečná zkouška našich kvalit měla přijít v dubnu. No Comment se totiž rozhodlo zúčastnit největší žebříčkové taneční soutěže konané v Česku EMCO DANCE LIFE TOUR a změřit své síly s profesionálními kluby. V postupovém kole pro Severní Moravu, které se konalo v Karviné 5. dubna, formace Pacificly Star zabodovala a postoupila z 1. místa na Mistrovství Moravy! To se uskutečnilo za týden v prostorách ostravského klubu Akcent. Byla to bezesporu největší taneční akce, které se TS No Comment kdy zúčastnilo, vždyť na parketu se za dva dny trvání Mistrovství Moravy vystřídalo přes 1500 soutěžících. Nakonec jsme se ve velké konkurenci umístili těsně pod stupněm vítězů na 4. místě. Přesto jsme vůbec neměli důvod ke smutku, vždyť před námi skončily jen kluby, které mají daleko delší historii a mohou se chlubit i získanými tituly mistrů Evropy či světa. V květnu jsme ještě stihli další čtyři velké soutěže a dva přehlídkové festivaly. Na festivalu Brunofest konaném v Brušperku od 5. do obdržela naše skupina jeden z Talentů Brunofestu, které udělovala festivalová porota. Ve čtvrtek

17 Staříč 17

18 18 Staříč Z činnosti Honebního společenstva Staříč V sobotu 5. dubna myslivci z Honebního společenstva Staříč ve spolupráci s Obecním úřadem zorganizovali úklid honitby. Během dopoledne jsme nasbírali 3 kontejnery různého odpadu. Vážení občané, nepleťte si přírodu se skládkou! 19. dubna se myslivci ze staříčské honitby zúčastnili další akce. Tentokrát na pozemcích pana Bittnera vysazovali jehličnaté stromky. Výsadbou stovek stromků bychom chtěli vytvořit nový remíz, který bude sloužit jako kryt pro zvěř a přispěje k návratu okolní krajiny do původního stavu na soutěži O popelčin střevíček v Uničově jsme skončili na 2. místě. V sobotu 24. května nás pak čekala poslední soutěž v Hlučíně, která se pro nás stala sladkým zakončením celého soutěžního roku. V konkurenci sedmnácti dalších choreografií různých tanečních stylů jsme si doslova vydřeli úžasné 1.místo! Pak nás ještě v neděli čekal výlet do Zlína na festival O Zlatý klobouček, kde naše tanečnice natolik nadchly porotu, že získaly Cenu za nejlepší taneční projev festivalu. Další sezóna je pomalu za námi a No Comment plánuje už tu nadcházející. O letních prázdninách pořádáme pravidelné letní soustředění. A od září opět začneme naplno trénovat. Taneční skupina chce právě v první měsíci nového školního roku 2008/09 rozšířit své řady o nové členy, a proto budeme pořádat nábor dětí a mládeže od 6 do 15 let. Bližší informace nejen o náboru, ale i o dalších úspěších a aktivitách najdete na našem webu: Honební společenstvo v letošním roce rovněž aktivně spolupracuje s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Agenturou ochrana krajiny a přírody ČR v dotačních titulech. Snažíme se získat z fondů České republiky prostředky na zvýšení počtu koroptví, kterým bez pomocí člověka hrozí vyhynutí, ale i na zlepšení životního prostředí.v honitbě se objeví nové mokřady, liniové výsadby stromů, obnoví se dříve zrušené meze. Dětský den V pátek 6. června pořádal TJ Sokol dětský den. Poprvé se konal na hřišti pod Okrouhlou. Protože se jedná o větší plochu, mohlo se sejít více dětí a také si zasoutěžit ve více soutěžích. Každý kdo se zúčastnil nějaké soutěže dostal sladkou odměnu a ti nejlepší i něco navíc.

19 Staříč 19 Soutěžilo se například v hodu na cíl, v běhu, ve skoku do dálky, skákalo se v pytlích, hrál se kriket, přecházelo se po laně, chodilo se dřevěných i plastových chůdách a zkoušela se šikovnost ve slalomu s balonem. Na závěr byli vyhodnoceni nejlepší běžci a skokani do písku. Hora Sínaj místo setkání Boha s člověkem Letos v květnu jsme navštívili Egypt- Sínajský poloostrov, s úmyslem vystoupit na horu Sínaj. Ačkoli polohu hory Sínaj nelze s jistotou určit, nejsilnější tradice ji ztotožňuje s vrcholem Džabal Músá Mojžíšovou horou. Je vysoká 2285 m n. m. Když podle Bible vyvedl Mojžíš lid Izraele z otroctví v Egyptě (faraon Ramess II je vyhnal), ubírali se zdlouhavou, strastiplnou cestou, sužování žízní, hladem a pochybnostmi o svém příštím osudu do zaslíbené země v Kanaanu, dnešní Izrael. Pustinou, kterou putovali byl Sínajský poloostrov, země pustých plání a vysokých hor, kde nenajdete kousek zeleně. Země spojující světadíly Afriky a Asie. Mojžíš a Izraelité putovali pouští tři měsíce, než dorazili k úpatí hory Sínaj a rozbili tu tábor. Podle Exodu 3 přišel Mojžíš k této hoře již dříve, ještě před útěkem z Egypta. Tehdy k němu promluvil Hospodin z plamenů hořícího keře, který zůstal zázračně nespálen, a řekl Mojžíšovi: Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Z tábora pak vystoupil Mojžíš na horu. Tam mu Hospodin přislíbil, že dodrží-li Izraelité jeho smlouvu, budou královstvím kněží, pranárodem svatým. Nakonec když Hospodin pohovořil s Mojžíšem, dal mu dvě kamenné desky popsané vlastní rukou. V okamžiku, který byl jistým předělem v duchovní historii světa, předal Bůh Mojžíšovi desatero přikázání čili dekalog, jehož příkazy položily základy morálního života v židovském a křesťanském náboženství. Potom uložil Hospodin v mnoha dalších zjeveních Izraelitům zvláštní rituální povinnosti a ty vešly spolu s desaterem ve známost jako Zákon čili Tóra, která tvoří jádro židovské tradice. Tolik stručně z historie. Dnes se v okolí Hory Sínaj neději žádné převratné události. Pro moderní

20 20 Staříč Klášter Sv. Kateřiny Mojžíšova hora

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627 Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června 2016. Usnesení č. 490/1627 ZO schvaluje program jednání ZO ze dne 13. června 2016. K usnesení 486/1626 ZO schvaluje

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011

Z Á P I S. z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011 1 Z Á P I S z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů program jednání ZO ze dne

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů program jednání ZO ze dne 1 Z Á P I S ze 13. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15.08.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince Narodilo se vám dítě? a/ dítě z manželství jeden z rodičů předloží: - souhlasné prohlášení rodičů o jménu /jménech/ dítěte - oddací list - občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

KŘINICE OBČASNÍK. A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací.

KŘINICE OBČASNÍK. A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací. OBČASNÍK KŘINICE srpen 2005 Vydává OÚ Křinice A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací. 1. část: Do Křinic jsem poprvé

Více

Z Á P I S. z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014

Z Á P I S. z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014 1 Z Á P I S z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 1 Z Á P I S z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více