Fúze a akvizice, restrukturalizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fúze a akvizice, restrukturalizace"

Transkript

1 Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek

2 Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém v roce 2015 Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 3. prosince 2014

3 Obsah prezentace I. Souběh funkcí II. Úpravy manažerských smluv III. Švarcsystém versus outsourcing zaměstnanců: Do jaké míry je legální? IV. Nová úprava neplatnosti pracovněprávních jednání V. Přehled právních a daňových HR novinek roku

4 I. Souběh funkcí

5 1. Souběh funkcí od 1. ledna 2014 Souběh funkcí není od 1. ledna 2014 přípustný Stanoviskem z 11. července 2014 ukončilo Ministerstvo spravedlnosti ČR diskuzi ohledně přípustnosti souběhu Výkon funkce nenaplňuje znaky závislé práce dle zákoníku práce Rozpor s 1791 NOZ pracovněprávní poměr při souběhu postrádá kauzu Do 30. června 2014 povinnost upravit a přizpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně ZOK, jinak je výkon funkce bezplatný Řešení situace Ukončení souběžného pracovněprávního poměru (dohodou) a Uzavření smlouvy o výkonu funkce a Schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou společnosti 5

6 1. Souběh funkcí od 1. ledna 2014 (pokrač.) Situace 1: Společnost nepřizpůsobila ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně do 30. června 2014 ZOK (sankce bezplatnosti výkonu funkce) Situace 2: Zaměstnanec byl zvolen jednatelem máme dát zaměstnanci komfort zachování pracovního poměru po skončení funkce; jak na to? 6

7 II. Úpravy manažerským smluv

8 1. Úpravy manažerských smluv Manažerská smlouva: Smlouva o výkonu funkce nebo Pracovní smlouva s vedoucím zaměstnancem Odměny Benefity Dovolená Cestovní náhrady Úrazové pojištění 8

9 2. Odměňování manažerů (členů statutárních orgánů) Smlouva o výkonu funkce musí obsahovat ( 60 ZOK): 1. Vymezení všech složek odměn, včetně věcných plnění, úhrad do systému penzijního připojištění atd. 2. Určení konkrétní výše odměny, nebo způsob jejího výpočtu a její podoby 3. Určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu 4. Údaje o výhodách či odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou Není-li odměňování sjednáno v souladu s 60 ZOK, platí, že výkon funkce je bezplatný (výjimky v 59 odst. 4 ZOK, kdy náleží odměna obvyklá) 9

10 3. Instituty pracovního práva ve smlouvě o výkonu funkce Dovolená, cestovní náhrady Benefity (služební vozidlo, životní pojištění, penzijní připojištění, stravování, školení, kafeterie benefitů atd.) Soukromé nemocenské pojištění a úrazové pojištění Odstupné reflektující způsob skončení výkonu funkce Překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele Lékařské prohlídky 10

11 III. Švarcsystém versus outsourcing zaměstnanců

12 1. Právní úprava a trendy Rozsáhlé kontroly Státního úřadu inspekce práce v roce 2012, následně byly v roce 2013 kontroly zmírněny: Rok Počet kontrol nelegální práce Nelegálně pracujících švarcsystém Pokuty za švarcsystém Celková výše pokut za švarcsystém Nejvyšší pokuta za švarcsystém Kč Kč Zdroj: Tisková zpráva Státního úřadu inspekce práce ze dne 10. února 2014 kontrolní výkaz (?) zákonná definice švarcsystému jednotné inkasní místo (?) posílení kontrol v odvětví průmyslu a služeb (při snížení počtu kontrolorů) nepravděpodobné retroaktivní působení přísnějšího režimu 12

13 2. Jaké jsou důsledky? Právní a ekonomická rizika Pracovněprávní důsledky Daňové důsledky (typické) Důsledky v oblasti veřejnoprávního pojištění (méně obvyklé) Možné trestněprávní důsledky

14 3. Test existence švarcsystému Znaky závislé práce Znaky práce na IČO Vztah nadřízenosti a podřízenosti Přímé ukládání pokynů, řízení a kontrola zaměstnance Přidělování pracovních nástrojů Pravidelné a stejné odměny Vystupování jménem zaměstnavatele Exklusivita Jednání vlastním jménem a na vlastní účet Vlastní odpovědnost za škodu Dlouhodobost a soustavnost Rozvržení pracovní doby Větší specializace činnosti outsourcing

15 4. Jak řešit švarcsystém? Švarcsystém identifikován zvážit, zda dané osoby musí být v režimu OSVČ ad hoc posouzení jednotlivých smluvních vztahů přechod na pracovní poměry změnit faktický způsob fungování a upravit stávající smlouvy, vnitřní pravidla a procesy minimalizovat riziko závislé práce Identifikováno riziko diskuse švarcsystému upravit stávající smlouvy, vnitřní pravidla a procesy minimalizovat riziko závislé práce a připravit argumentaci podporující faktické fungování Outsourcing zaměstnanců jako legální cesta?

16 IV. Nová úprava neplatnosti pracovněprávních jednání

17 1. Důvody neplatnosti jednání NOZ rozlišuje Zdánlivé (nicotné) právní jednání = jednání, ke kterému se nepřihlíží Relativně neplatné jednání = dovolat se jej může pouze osoba, na jejíž ochranu je neplatnost stanovena Absolutně neplatné jednání = jednání, ke kterému soud přihlédne i bez návrhu Nová úprava neplatnosti pracovněprávních jednání má významný dopad na oblast sporů z neplatného rozvázání pracovního poměru Napadnout skončení pracovního poměru lze z důvodu neplatnosti tohoto jednání Marným uplynutím lhůty 2 měsíců k napadnutí neplatného rozvázání pracovního poměru se vadné právní jednání konvaliduje a nebude možné se této neplatnosti a práv z ní vyplývajících již domáhat

18 V. Přehled právních a daňových HR novinek roku 2015

19 1. Právní HR novinky Ústavní soud k odstoupení od konkurenčních doložek s cílem vyhnout se placení finanční náhrady Ústavní soud rozhodl, že zaměstnavatel nemůže platně odstoupit od sjednané konkurenční doložky bez udání důvodu v posledních dnech trvání výpovědní doby odcházejících zaměstnanců a vyhnout se tak placení finanční náhrady. Takový postup je v rozporu s požadavkem právní jistoty zaměstnance a ochrany zaměstnance (sp. zn. II. ÚS 3203/13). Nejvyšší soud k nároku zaměstnance na kratší pracovní dobu Nejvyšší soud opakovaně potvrdil, že zaměstnaný rodič má nárok na kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby. Výjimkou jsou pouze tzv. vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, jejichž existenci však zaměstnavatel musí řádně prokázat (sp. zn. 21 Cdo 1821/2013).

20 Plán diskusních snídaňových setkání SAMAK I. pololetí 2015 Kolowratský palác, Ovocný trh 6 Termín Téma Jak chránit duševní vlastnictví firmy Komerční nájmy v praxi Aktuální otázky v právu cestovního ruchu Zakázaná ustanovení distribučních dohod Předání firmy (první generační obměna) Správné nastavení procesů pro řízení a evidenci soudních sporů ve firmě

21 Děkujeme za pozornost! Za tým SAMAK připravili: Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát

22 Švehlík & Mikuláš advokáti s.r.o. Mgr. Marie Adamová, LL.M. Purkyňova 74/ Praha 1 Tel.: IČO: DIČ: CZ

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s.

Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s. Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s. Jednotlivé kapitoly zpracovali: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. kap. 1, 3

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury:

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury: Příloha č. 2 k Metodice doškolovacích kursů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Obsahová náplň pro doškolovací kurs odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE Jak formulovat vzájemný vztah obou zákonů? Do zákoníku práce (např. uvolněného 4) navrhujeme vložit ustanovení následujícího znění: Na případy neupravené

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Ze dne 25.01.2012 Částka 34/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Více

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla Vymáhání pohledávek: obecná pravidla 1 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 2 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : 90. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Strana 1370

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více