Příloha č. 1 - Technické podmínky. Hydraulický trhací stroj pro horkou komoru

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 - Technické podmínky. Hydraulický trhací stroj pro horkou komoru"

Transkript

1 Příloha č. 1 - Technické podmínky Hydraulický trhací stroj pro horkou komoru 1. Kupující v zadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: V rámci této technické specifikace jsou definovány dva stroje. Pro splnění podmínek musí uchazeč nabídnout oba stroje zároveň. Popis zařízení "Univerzální hydraulický trhací stroj; zatěžování tah-tlak" : Servohydraulické zkušební zařízení se silovou kapacitou alespoň ± 250 kn a zdvihem minimálně 100 mm pro únavové zkoušky vzorků kruhových nebo čtyřúhelníkových průřezů, zatěžovaných při namáhání (tah-tlak) s možností zkoušení v intervalu teplot od -80 C až do minimálně 800 C. Zkušební zařízení musí umožnit provádět následující druhy zkoušek: a) Únavové zkoušky v oblasti vysokocyklové únavy. b) Únavové zkoušky v oblasti nízkocyklové únavy, v režimech s řízenou silou (měkké zatěžování ) nebo s řízenou deformací (tvrdé zatěžování). c) Měření rychlosti šíření trhliny v závislosti na rozkmitu faktoru intenzity napětí na CT vzorcích. Popis zařízení "Univerzální hydraulický trhací stroj; kombinované zatěžování tah-tlak, krut" : Servohydraulické zkušební zařízení se silovou kapacitou alespoň ± 25 kn, kroutícím momentem alespoň ±100 Nm a zdvihem minimálně 40 mm pro únavové zkoušky vzorků kruhových nebo čtyřúhelníkových průřezů, zatěžovaných při kombinovaném namáhání (tah-tlak, krut), s možností zkoušení v intervalu teplot od -80 C až do minimálně 800 C. Číslo Technické a funkční vlastnosti Požadovaná hodnota Zkušební stroj číslo 1 - Univerzální hydraulický trhací stroj; zatěžování tah-tlak Technické požadavky na servohydraulické zkušební zařízení pro únavové zkoušky se silovou kapacitou alespoň ± 250 kn Položky požadovaného systému 1 Opěrný rám 2 Servoválce zkušebního zařízení 3 Snímač síly 4 Digitální elektronika pro řízení stroje 5 Software řídícího počítače 6 Zdroj tlakového oleje 7 Vysokoteplotní pec 8 Druhý snímač síly 9 Extenzometr pro přímé deformace na povrchu vzorků při teplotách -40 až C 10 Snímač deformace pro měření rozevření trhlin u CT vzorků 11 Vysokoteplotní extenzometer 12 Bezkontaktní videoextenzometer 13 Envirokomora 14 Příslušenství 15 Řídící počítač 16 Rozdělení zařízení na části aktivní a neaktivní 17 Průchodky ocelového boxu Opěrný rám 18 Podlahové provedení 19 Posuv horního příčníku hydraulický 20 Fixace příčníku na sloupech hydraulická 21 Snímač síly upevněn v ose zkušebního stroje 22 Maximální světlost mezi čely stroje musí být alespoň 450 mm 23 Opěrný rám s dostatečnou tuhostí axiálně alespoň 300 kn/mm 24 Maximální šířka 1800 mm 25 Maximální výška (omezená výškou laboratoře ) 2900 mm Servoválce zkušebního zařízení 26 Lineární servoválec dimenzovaný na sílu v tahu/tlaku alespoň 250 kn /250 kn 27 Zdvih pístnice minimálně 75 mm 28 Indukční snímač dráhy zabudován v pístnici servoválce 29 Servoventil s průtočným množstvím alespoň 35 l/min 30 Druhý servoventil stejného typu (tzn. průtočné množství alespoň 35l/min) 31 Úprava stroje pro současné použití obou servoventilů pro zvýšení průtočného množství oleje 32 Servoblok s akumulátory a proplachovacím blokem Snímač síly 33 Dimenzovaný na maximální statickou a dynamickou sílu servoválce v tahu/tlaku dle bodu Chyba měření z jmenovité hodnoty snímače síly a momentu maximálně 1% 35 Zajištění časové stability nuly 36 Teplotní efekt na nulu 37 Teplotní efekt na citlivost 38 Maximální nelinearita 0,25% z nominální hodnoty Digitální elektronika pro řízení stroje Čtyřkanálová, dva kanály s 4 měřícími zesilovači pro napájení snímačů síly/momentu, 39 dráhy/úhlu natočení a deformace (extenzometry) a dva kanály s 3 měřícími zesilovači pro napájení snímačů síly, dráhy a deformace pro volné válce 40 Každá měřená veličina může být zvolena jako řídící 41 Současný sběr dat ze všech měřících zesilovačů 42 Maximální vzorkovací frekvence minimálně 5 khz 43 Analogový vstup +-10V pro externí přivedené veličiny 44 Každý měřící zesilovač má +-10V analogový výstup pro připojení periferních jednotek 45 Všechna nastavení pomocí software připojeného PC pracujícím pod Windows 1

2 Software řídícího počítače 45 Pro provádění kalibrace snímačů a uložení jejich hodnot 46 Pro nastavení a řízení statických zkoušek v tahu a tlaku s předem zadaným tvarem zatížení nebo deformace 47 Pro nastavení a řízení dynamických zkoušek s harmonickým zatěžováním sinusového, obdélníkového, trojúhelníkového tvaru 48 Pro provádění blokových zkoušek s harmonickým zatížením a měnící se střední hodnotou 49 Pro aplikaci zkoušek náhodného zatěžování s předem vygenerovaným náhodným tvarem kmitů 50 Pro přehrání skutečného průběhu zatížení nahraného v provozu 51 Pro aplikaci zkoušek kombinovaného harmonického i náhodného zatížení v tahu -tlaku 52 Součástí software musí být rovněž systém ITFC pro iterativní způsob regulace 53 Software musí umožnit sledování průběhu zkoušek na obrazovce, průběžné ukládání dat a vykreslení jejich průběhů 54 Software pro aplikaci zkoušek nízkocyklové únavy podle norem: ASTM E606, D3479 a ISO/TC164/SC5. 55 Software pro aplikaci zkoušek lomové mechaniky podle norem: ASTM E647, E399, E1290, E1820 a BS Software pro sledování šíření trhlin podle normy ASTM E Software pro stvení J-Integrálu lomové houževnatosti podle norem: ASTM E813 a ASTM E Možnost úprav softwaru operátorem zařízení tj. vytvoření vlastní metody zkoušení, úpravy parametrů zkoušky a úpravy vyhodnocení výsledků. Zdroj tlakového oleje Olejový agregát dávající l/min oleje při konstantním tlaku minimálně 210 bar, sestávající z elektromotoru s vysokotlakými čerpadly, olejové nádrže, chladiče oleje a 59 elektroniky pro hlídání teploty oleje v nádrži, stavu znečistění filtů a teploty chladící vody. Agregát bude sdílený s se zařízením pro únavové zkoušky s kombinovaným zatěžováním tahtlak, krut. 60 Agregát bude umístěn v oddělené místnosti, rozvod tlakového oleje bude proveden tlakovými hadicemi, podobně i odvod zpětného oleje do nádrže agregátu - specifikuje dodavatel 61 Olej pro hydraulický agregát Vysokoteplotní pec 62 Vysokoteplotní pec s automatickou regulací pro teploty minimálně 800 C 63 Maximální povolená odchylka teploty od nastavené hodnoty 2% 64 Vnější výška maximálně 400 mm 65 Minimální vnitřní rozměry (průměr x výška) 75 x 180 mm 66 Boční otvor pro upevnění držáků pro vysokoteplotní extenzometr 67 Elektronika pro regulaci a nastavení teploty na základě údajů termočlánků umístěných v peci se záznamem průběhu teploty do PC 68 Pec otevíratelná ve svislé ose 69 V obou čelech pece otvory pro výstupní táhla pro upnutí vzorků Druhý snímač síly 70 Dimenzovaný na maximální statickou a dynamickou sílu servoválce v tahu/tlaku 100 kn (±10%)/100 kn (±10%) 71 Chyba měření z jmenovité hodnoty snímače síly maximálně 1% 72 Zajištění časové stability nuly 73 Teplotní efekt na nulu 74 Teplotní efekt na citlivost 75 Maximální nelinearita 0,25% z nominální hodnoty Extenzometr pro přímé deformace na povrchu vzorků při teplotách -40 až C 76 Měrná základna snímače Minimálně 25 mm 77 Maximální deformace z měřící základny minimálně ±20 % 78 Maximální nelinearita 0,2% z měřící základny 79 Maximální hystereze menší než 0,08% z měřící základny 80 Maximální pracovní frekvence alespoň 1 Hz 81 Požadovaná přesnost měření do 1% z max. měřené deformace 82 Minimální teplota při testu minimálňě -40 C 83 Maximální teplota při testu minimálně 100 C Snímač deformace pro měření rozevření trhlin u CT vzorků Snímač rozevření trhliny CT vzorků za podmínek cyklického zatěžování a působení teplot v 84 intervalu od -100 C do alespoň 150 C pro předpokládané maximální rozevření alespoň 4 mm. 85 Požadovaná přesnost měření do 1% z max. měřené hodnoty 86 Splňuje požadavky normy ASTM E399 Vysokoteplotní extenzometer 87 Maximální teplota při testu minimálně 800 C 88 Měrná základna snímače mm 89 Maximální deformace z měřící základny minimálně ± 5 % 90 Požadovaná přesnost měření do 1% z max. měřené deformace 91 Možnost využití s vysokoteplotní pecí Bezkontaktní videoextenzometer 92 Měření axiální 93 Přesnost axiálneho měření alespň ±5 μm nebo alespoň 1% měřené délky 94 Měření příčné (transverzní) 95 Přesnost příčneho měření alespň ±5 μm nebo alespoň 1% měřené délky 96 Možnost napojení na envirokomoru 97 Minimální šířka vzorku alespoň 4 mm 2

3 Envirokomora 98 Minimální dosahovaná teplota alespoň - 70 C a méně 99 Maximální dosahovaná teplota alespoň 250 C a více 100 Kombinace envirokomory a vysokoteplotní pece zajistí možnost zkoušení v intervalu teplot 50 C až 800 C 101 Vnější výška max 700 mm 102 Minimální vnitřní rozměry (šířka x hloubka x výška) 200 x 200 x 200 mm 103 Elektronika pro regulaci a nastavení teploty na základě údajů termočlánků umístěných v peci se záznamem průběhu teploty do PC 104 Pec otevíratelná ve svislé ose 105 V obou čelech pece otvory pro výstupní táhla pro upnutí vzorků Příslušenství 106 Montážní přípravky zajišťujíci funkčnost sestavy - specifikuje dodavatel Řídící počítač 107 PC workstation, LCD monitor 24 Full HD, myš, klávesnice 108 OS - MS Windows 7 Ultimate CZ 64 bit 109 MS Office Professional 2013 CZ Rozdělení zařízení na části aktivní a neaktivní Vzhledem k povaze umístění a funkci zařízení, které bude pracovat s radioaktivním materiálem a bude v prostředí, kde se bude vyskytovat zvýšená úroveň radioaktivního záření, je celé zařízení rozděleno na dvě části: a) na část neaktivní, umístěnou mimo nerezový box b) na část aktivní, umístěnou uvnitř nerezového boxu Tento nerezový box je z důvodu bezpečnosti práce hermeticky uzavřen. Rozměry a umístění boxu jsou znázorněny v příloze č. 5 (část 1 - Box ve stínění). Box bude umístěn ve speciální konstrukci umožňující odstínit radioaktivní záření na úroveň srovnatelnou s přírodním pozadím charakteristickou pro du oblast. Tato úroveň záření již nemá vliv na funkci ani kvalitu přístroje. Rozdělení zařízení je schematicky znázorněno v příloze č. 5 (část 2 - Ilustrační schéma vedení). 110 Rozdělení zařízení na aktivní a neaktivní část Zkušebné zařízení se vzorkem bude umístěné ve výměnném boxu o velikosti (vxšxd) x2.4x2.4m uvnitř horké komory a veškerá média budou do boxu vedena rozpojitelnými kabely resp. trubkami. Rozpojení může být realizováno až na pomocném zařízení. Veškeré ovládací a jistící prvky umístěné na rámu zařízení budou vyvedeny na kabelu na 112 vzdálenost 10 metrů na řídicí konzoli. Umístění řídící elektroniky mimo pracovní část stroje min. ve vzdálenosti 10 metrů (všechny 113 kabely jsou rozdělené a spojené konektory) Z důvodu umístění zařízení v prostředí ionizujícího záření by maximum polovodičových 114 součástek mělo být mimo aktivní část stroje - dodavatel specifikuje jejich umístění v rámci nabídky zařízení. Z důvodu umístění aktivní části zařízení v prostředí ionizujícího záření musí být veškeré 115 napájecí kabely odolné proti ionizujícímu záření. Napájecí kabely musí odolat průměrnému dávkovému příkonu 380 mgy/h po celou dobu 116 životnosti (30 let) a celkové dávce ozáření 100 kgy. Průchodky ocelového boxu Vzhledem k rozdělení zařízení na dvě části, které musí být technologicky spojené a musí procházet skrz spodní část nerezového boxu, což je schematicky znázorněno v příloze č. 5 (část 2 - Ilustrační schéma vedení), je nutné aby bylo možné rozdělit veškeré prostupy boxem. Z tohoto požadavku vyplývá nutnost technologické průchodky boxem, schematicky znázorněno v příloze č. 5 (část 3 - Řešení průchodek). Tyto průchodky spojují obě části (aktivní a neaktivní) přístroje. 117 Možnost rozpojení všech médíí a kabelů mezi částmi aktiví a neaktivní 118 Dodání jistících dílu průchodky všech typů v počtu alespoň o 2 vetším než je nezybtně nutné pro úplné spojení všech vedení a médií přístroje Zkušební stroj číslo 2 - Univerzální hydraulický trhací stroj; kombinované zatěžování tah-tlak, krut Technické požadavky na servohydraulické zkušební zařízení pro únavové zkoušky se silovou kapacitou alespoň ± 25 kn /± 100 Nm Položky požadovaného systému 119 Opěrný rám 120 Servoválce zkušebního zařízení 121 Kombinovaný snímač síly a torzního momentu s integrálními akcelerometry 122 Digitální elektronika pro řízení stroje 123 Software řídícího počítače 124 Zdroj tlakového oleje 125 Druhý snímač síly 126 Hydraulické čelisti 127 Extenzometr pro přímé deformace na povrchu vzorků při teplotách -40 až C 128 Řídící počítač 129 Rozdělení zařízení na části aktivní a neaktivní 130 Průchodky ocelového boxu Opěrný rám 131 Posuv horního příčníku hydraulický 132 Snímač síly upevněn v ose zkušebního stroje 133 Maximální světlost mezi čely stroje musí být alespoň 450 mm 134 Opěrný rám s dostatečnou tuhostí axiálně alespoň 30 kn/mm 135 Opěrný rám s dostatečnou tuhostí torzně alespoň 40 knm/rad 136 Maximální šířka 1800 mm 137 Maximální výška (omezená výškou laboratoře ) 2900 mm Servoválce zkušebního zařízení 138 Lineární servoválec dimenzovaný na sílu v tahu/tlaku alespoň 25 kn /25 kn 139 Zdvih pístnice minimálně 40 mm 140 Indukční snímač dráhy zabudován v pístnici servoválce 141 Servoventil s průtočným množstvím alespoň 15 l/min 142 Druhý servoventil stejného typu (tzn. průtočné množství alespoň 15l/min) 143 Úprava stroje pro současné použití obou servoventilů pro zvýšení průtočného množství oleje 144 Servoblok s akumulátory a proplachovacím blokem 145 Rotační servoválec dimenzovaný na torzní moment alespoň ± 100 Nm 146 Servoblok s akumulátory a proplachovacím blokem 147 Rotační snímač natočení 148 Úhel natočení minimálně ± 45 3

4 Kombinovaný snímač síly a torzního momentu s integrálními akcelerometry 149 Dimenzovaný na maximální statickou a dynamickou sílu servoválce v tahu/tlaku dle bodu 26 a na maximální moment v krutu dle bodu Chyba měření z jmenovité hodnoty snímače síly a momentu maximálně 1% 151 Zajištění časové stability nuly snímače síly a momentu za hodinu 152 menší než ±0,004% z jmenovité hodnoty síly a Teplotní efekt na nulu momentu na 153 menší než ±0,004% z jmenovité hodnoty síly a Teplotní efekt na citlivost momentu na 154 Maximální nelinearita 0,25% z nominální hodnoty Digitální elektronika pro řízení stroje Čtyřkanálová, dva kanály s 4 měřícími zesilovači pro napájení snímačů síly/momentu, 155 dráhy/úhlu natočení a deformace (extenzometry) a dva kanály s 3 měřícími zesilovači pro napájení snímačů síly, dráhy a deformace pro volné válce 156 Každá měřená veličina může být zvolena jako řídící 157 Současný sběr dat ze všech měřících zesilovačů 158 Maximální vzorkovací frekvence minimálně 5 khz 159 Analogový vstup +-10V pro externí přivedené veličiny 160 Každý měřící zesilovač má +-10V analogový výstup pro připojení periferních jednotek 161 Všechna nastavení pomocí software připojeného PC pracujícím pod Windows Software řídícího počítače 162 Pro provádění kalibrace snímačů a uložení jejich hodnot 163 Pro nastavení a řízení statických zkoušek v tahu a tlaku s předem zadaným tvarem zatížení nebo deformace 164 Pro nastavení zkoušek v krutu s předem zadaným průběhem torzního momentu nebo natočení 165 Pro nastavení a řízení dynamických zkoušek s harmonickým zatěžováním sinusového, obdélníkového, trojúhelníkového tvaru 166 Pro provádění blokových zkoušek s harmonickým zatížením a měnící se střední hodnotou 167 Pro aplikaci zkoušek náhodného zatěžování s předem vygenerovaným náhodným tvarem kmitů 168 Pro přehrání skutečného průběhu zatížení nahraného v provozu 169 Pro aplikaci zkoušek kombinovaného harmonického i náhodného zatížení v tahu -tlaku a krutu 170 Součástí software musí být rovněž systém ITFC pro iterativní způsob regulace 171 Software musí umožnit sledování průběhu zkoušek na obrazovce, průběžné ukládání dat a vykreslení jejich průběhů 172 Software pro aplikaci zkoušek nízkocyklové únavy podle norem: ASTM E606, D3479 a ISO/TC164/SC Software pro aplikaci zkoušek lomové mechaniky podle norem: ASTM E647, E399, E1290, E1820 a BS Software pro sledování šíření trhlin podle normy ASTM E Software pro stvení J-Integrálu lomové houževnatosti podle norem: ASTM E813 a ASTM E Možnost úprav softwaru operátorem zařízení tj. vytvoření vlastní metody zkoušení, úpravy parametrů zkoušky a úpravy vyhodnocení výsledků. Zdroj tlakového oleje 177 Agregát bude sdílený s se zařízením pro únavové zkoušky se zatěžováním tah-tlak. Druhý snímač síly 178 Dimenzovaný na maximální statickou a dynamickou sílu servoválce v tahu/tlaku 10 kn (±10%)/10 kn (±10%) 179 Chyba měření z jmenovité hodnoty snímače síly maximálně 1% 180 Zajištění časové stability nuly 181 Teplotní efekt na nulu 182 Teplotní efekt na citlivost 183 Maximální nelinearita 0,25% z nominální hodnoty Hydraulické čelisti 184 Použití pro kombinované namáhání tah-tlak + krut 185 Maximální použitelné zatížení v tahu-tlaku alespoň ±25 kn 186 Maximální použitelné zatížení v krutu alespoň 100 Nm 187 Možnost napojení čelistí na společný zdroj tlakového oleje 188 Dálkové ovládání pro hydraulické čelisti Extenzometr pro přímé deformace na povrchu vzorků při teplotách -40 až C 189 Měrná základna snímače Minimálně 25 mm 190 Maximální deformace z měřící základny minimálně ±20 % 191 Maximální nelinearita 0,2% z měřící základny 192 Maximální hystereze menší než 0,08% z měřící základny 193 Maximální pracovní frekvence alespoň 1 Hz 194 Požadovaná přesnost měření do 1% z max. měřené deformace 195 Minimální teplota při testu minimálňě -40 C 196 Maximální teplota při testu minimálně 100 C Řídící počítač 197 PC workstation, LCD monitor 24 Full HD, myš, klávesnice 198 OS - MS Windows 7 Ultimate CZ 64 bit 199 MS Office Professional 2013 CZ 4

5 Rozdělení zařízení na části aktivní a neaktivní Vzhledem k povaze umístění a funkci zařízení, které bude pracovat s radioaktivním materiálem a bude v prostředí, kde se bude vyskytovat zvýšená úroveň radioaktivního záření, je celé zařízení rozděleno na dvě části: a) na část neaktivní, umístěnou mimo nerezový box b) na část aktivní, umístěnou uvnitř nerezového boxu Tento nerezový box je z důvodu bezpečnosti práce hermeticky uzavřen. Rozměry a umístění boxu jsou znázorněny v příloze č. 5 (část 1 - Box ve stínění). Box bude umístěn ve speciální konstrukci umožňující odstínit radioaktivní záření na úroveň srovnatelnou s přírodním pozadím charakteristickou pro du oblast. Tato úroveň záření již nemá vliv na funkci ani kvalitu přístroje. Rozdělení zařízení je schematicky znázorněno v příloze č. 5 (část 2 - Ilustrační schéma vedení). 200 Rozdělení zařízení na aktivní a neaktivní část Zkušebné zařízení se vzorkem bude umístěné ve výměnném boxu o velikosti (vxšxd) x2.4x2.4m uvnitř horké komory a veškerá média budou do boxu vedena rozpojitelnými kabely resp. trubkami. Rozpojení může být realizováno až na pomocném zařízení. Veškeré ovládací a jistící prvky umístěné na rámu zařízení budou vyvedeny na kabelu na 202 vzdálenost 10 metrů na řídicí konzoli. Umístění řídící elektroniky mimo pracovní část stroje min. ve vzdálenosti 10 metrů (všechny 203 kabely jsou rozdělené a spojené konektory) Z důvodu umístění zařízení v prostředí ionizujícího záření by maximum polovodičových 204 součástek mělo být mimo aktivní část stroje - dodavatel specifikuje jejich umístění v rámci nabídky zařízení. Z důvodu umístění aktivní části zařízení v prostředí ionizujícího záření musí být veškeré 205 napájecí kabely odolné proti ionizujícímu záření. Napájecí kabely musí odolat průměrnému dávkovému příkonu 380 mgy/h po celou dobu 206 životnosti (30 let) a celkové dávce ozáření 100 kgy. Průchodky ocelového boxu Vzhledem k rozdělení zařízení na dvě části, které musí být technologicky spojené a musí procházet skrz spodní část nerezového boxu, což je schematicky znázorněno v příloze č. 5 (část 2 - Ilustrační schéma vedení), je nutné aby bylo možné rozdělit veškeré prostupy boxem. Z tohoto požadavku vyplývá nutnost technologické průchodky boxem, schematicky znázorněno v příloze č. 5 (část 3 - Řešení průchodek). Tyto průchodky spojují obě části (aktivní a neaktivní) přístroje. 207 Možnost rozpojení všech médíí a kabelů mezi částmi aktiví a neaktivní 208 Dodání jistících dílu průchodky všech typů v počtu alespoň o 2 vetším než je nezybtně nutné pro úplné spojení všech vedení a médií přístroje Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v bodě 1 této přílohy a garantovaných hodnot uvedených v bodě 2 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací). 5

6 2. Prodávající ke splnění závazků ze Smlouvy Kupujícímu dodá, nainstaluje, otestuje (včetně podání průkazu dosažení parametrů jednotlivých zařízení) a uvede do provozu minimálně následující zařízení: Číslo Technické a funkční vlastnosti Požadovaná hodnota Garantovaná hodnota Zkušební stroj číslo 1 Technické požadavky na servohydraulické zkušební zařízení pro únavové zkoušky se silovou kapacitou alespoň ± 250 kn /± 1 knm Položky požadovaného systému 1 Opěrný rám 2 Servoválce zkušebního zařízení 3 Snímač síly 4 Digitální elektronika pro řízení stroje 5 Software řídícího počítače 6 Zdroj tlakového oleje 7 Vysokoteplotní pec 8 Druhý snímač síly 9 Extenzometr pro přímé deformace na povrchu vzorků při teplotách -40 až C 10 Snímač deformace pro měření rozevření trhlin u CT vzorků 11 Vysokoteplotní extenzometer 12 Bezkontaktní videoextenzometer 13 Envirokomora 14 Příslušenství 15 Řídící počítač 16 Rozdělení zařízení na části aktivní a neaktivní 17 Průchodky ocelového boxu Opěrný rám 18 Podlahové provedení 19 Posuv horního příčníku hydraulický 20 Fixace příčníku na sloupech hydraulická 21 Snímač síly upevněn v ose zkušebního stroje 22 Maximální světlost mezi čely stroje musí být alespoň 450 mm 23 Opěrný rám s dostatečnou tuhostí axiálně alespoň 300 kn/mm 24 Maximální šířka 1800 mm 25 Maximální výška (omezená výškou laboratoře ) 2900 mm Servoválce zkušebního zařízení 26 Lineární servoválec dimenzovaný na sílu v tahu/tlaku alespoň 250 kn /250 kn 27 Zdvih pístnice minimálně 75 mm 28 Indukční snímač dráhy zabudován v pístnici servoválce 29 Servoventil s průtočným množstvím alespoň 35 l/min 30 Druhý servoventil stejného typu (tzn. průtočné množství alespoň 35l/min) 31 Úprava stroje pro současné použití obou servoventilů pro zvýšení průtočného množství oleje 32 Servoblok s akumulátory a proplachovacím blokem Snímač síly 33 Dimenzovaný na maximální statickou a dynamickou sílu servoválce v tahu/tlaku dle bodu Chyba měření z jmenovité hodnoty snímače síly a momentu maximálně 1% 35 Zajištění časové stability nuly 36 Teplotní efekt na nulu 37 Teplotní efekt na citlivost 38 Maximální nelinearita 0,25% z nominální hodnoty Digitální elektronika pro řízení stroje Čtyřkanálová, dva kanály s 4 měřícími zesilovači pro napájení snímačů síly/momentu, 39 dráhy/úhlu natočení a deformace (extenzometry) a dva kanály s 3 měřícími zesilovači pro napájení snímačů síly, dráhy a deformace pro volné válce 40 Každá měřená veličina může být zvolena jako řídící 41 Současný sběr dat ze všech měřících zesilovačů 42 Maximální vzorkovací frekvence minimálně 5 khz 43 Analogový vstup +-10V pro externí přivedené veličiny 44 Každý měřící zesilovač má +-10V analogový výstup pro připojení periferních jednotek 45 Všechna nastavení pomocí software připojeného PC pracujícím pod Windows 6

7 Software řídícího počítače 45 Pro provádění kalibrace snímačů a uložení jejich hodnot 46 Pro nastavení a řízení statických zkoušek v tahu a tlaku s předem zadaným tvarem zatížení nebo deformace 47 Pro nastavení a řízení dynamických zkoušek s harmonickým zatěžováním sinusového, obdélníkového, trojúhelníkového tvaru 48 Pro provádění blokových zkoušek s harmonickým zatížením a měnící se střední hodnotou 49 Pro aplikaci zkoušek náhodného zatěžování s předem vygenerovaným náhodným tvarem kmitů 50 Pro přehrání skutečného průběhu zatížení nahraného v provozu 51 Pro aplikaci zkoušek kombinovaného harmonického i náhodného zatížení v tahu -tlaku 52 Součástí software musí být rovněž systém ITFC pro iterativní způsob regulace 53 Software musí umožnit sledování průběhu zkoušek na obrazovce, průběžné ukládání dat a vykreslení jejich průběhů 54 Software pro aplikaci zkoušek nízkocyklové únavy podle norem: ASTM E606, D3479 a ISO/TC164/SC5. 55 Software pro aplikaci zkoušek lomové mechaniky podle norem: ASTM E647, E399, E1290, E1820 a BS Software pro sledování šíření trhlin podle normy ASTM E Software pro stvení J-Integrálu lomové houževnatosti podle norem: ASTM E813 a ASTM E Možnost úprav softwaru operátorem zařízení tj. vytvoření vlastní metody zkoušení, úpravy parametrů zkoušky a úpravy vyhodnocení výsledků. Zdroj tlakového oleje Olejový agregát dávající l/min oleje při konstantním tlaku minimálně 210 bar, sestávající z elektromotoru s vysokotlakými čerpadly, olejové nádrže, chladiče oleje a 59 elektroniky pro hlídání teploty oleje v nádrži, stavu znečistění filtů a teploty chladící vody. Agregát bude sdílený s se zařízením pro únavové zkoušky s kombinovaným zatěžováním tahtlak, krut. 60 Agregát bude umístěn v oddělené místnosti, rozvod tlakového oleje bude proveden tlakovými hadicemi, podobně i odvod zpětného oleje do nádrže agregátu - specifikuje dodavatel 61 Olej pro hydraulický agregát Vysokoteplotní pec 62 Vysokoteplotní pec s automatickou regulací pro teploty minimálně 800 C 63 Maximální povolená odchylka teploty od nastavené hodnoty 2% 64 Vnější výška maximálně 400 mm 65 Minimální vnitřní rozměry (průměr x výška) 75 x 180 mm 66 Boční otvor pro upevnění držáků pro vysokoteplotní extenzometr 67 Elektronika pro regulaci a nastavení teploty na základě údajů termočlánků umístěných v peci se záznamem průběhu teploty do PC 68 Pec otevíratelná ve svislé ose 69 V obou čelech pece otvory pro výstupní táhla pro upnutí vzorků Druhý snímač síly 70 Dimenzovaný na maximální statickou a dynamickou sílu servoválce v tahu/tlaku 100 kn (±10%)/100 kn (±10%) 71 Chyba měření z jmenovité hodnoty snímače síly maximálně 1% 72 Zajištění časové stability nuly 73 Teplotní efekt na nulu 74 Teplotní efekt na citlivost 75 Maximální nelinearita 0,25% z nominální hodnoty Extenzometr pro přímé deformace na povrchu vzorků při teplotách -40 až C 76 Měrná základna snímače Minimálně 25 mm 77 Maximální deformace z měřící základny minimálně ±20 % 78 Maximální nelinearita 0,2% z měřící základny 79 Maximální hystereze menší než 0,08% z měřící základny 80 Maximální pracovní frekvence alespoň 1 Hz 81 Požadovaná přesnost měření do 1% z max. měřené deformace 82 Minimální teplota při testu minimálňě -40 C 83 Maximální teplota při testu minimálně 100 C Snímač deformace pro měření rozevření trhlin u CT vzorků Snímač rozevření trhliny CT vzorků za podmínek cyklického zatěžování a působení teplot v 84 intervalu od -100 C do alespoň 150 C pro předpokládané maximální rozevření alespoň 4 mm. 85 Požadovaná přesnost měření do 1% z max. měřené hodnoty 86 Splňuje požadavky normy ASTM E399 Vysokoteplotní extenzometer 87 Maximální teplota při testu minimálně 800 C 88 Měrná základna snímače mm 89 Maximální deformace z měřící základny minimálně ± 5 % 90 Požadovaná přesnost měření do 1% z max. měřené deformace 91 Možnost využití s vysokoteplotní pecí Bezkontaktní videoextenzometer 92 Měření axiální 93 Přesnost axiálneho měření alespň ±5 μm nebo alespoň 1% měřené délky 94 Měření příčné (transverzní) 95 Přesnost příčneho měření alespň ±5 μm nebo alespoň 1% měřené délky 96 Možnost napojení na envirokomoru 97 Minimální šířka vzorku alespoň 4 mm 7

8 Envirokomora 98 Minimální dosahovaná teplota alespoň - 70 C a méně 99 Maximální dosahovaná teplota alespoň 250 C a více 100 Kombinace envirokomory a vysokoteplotní pece zajistí možnost zkoušení v intervalu teplot 50 C až 800 C 101 Vnější výška max 700 mm 102 Minimální vnitřní rozměry (šířka x hloubka x výška) 200 x 200 x 200 mm 103 Elektronika pro regulaci a nastavení teploty na základě údajů termočlánků umístěných v peci se záznamem průběhu teploty do PC 104 Pec otevíratelná ve svislé ose 105 V obou čelech pece otvory pro výstupní táhla pro upnutí vzorků Příslušenství 106 Montážní přípravky zajišťujíci funkčnost sestavy - specifikuje dodavatel Řídící počítač 107 PC workstation, LCD monitor 24 Full HD, myš, klávesnice 108 OS - MS Windows 7 Ultimate CZ 64 bit 109 MS Office Professional 2013 CZ Rozdělení zařízení na části aktivní a neaktivní Vzhledem k povaze umístění a funkci zařízení, které bude pracovat s radioaktivním materiálem a bude v prostředí, kde se bude vyskytovat zvýšená úroveň radioaktivního záření, je celé zařízení rozděleno na dvě části: a) na část neaktivní, umístěnou mimo nerezový box b) na část aktivní, umístěnou uvnitř nerezového boxu Tento nerezový box je z důvodu bezpečnosti práce hermeticky uzavřen. Rozměry a umístění boxu jsou znázorněny v příloze č. 5 (část 1 - Box ve stínění). Box bude umístěn ve speciální konstrukci umožňující odstínit radioaktivní záření na úroveň srovnatelnou s přírodním pozadím charakteristickou pro du oblast. Tato úroveň záření již nemá vliv na funkci ani kvalitu přístroje. Rozdělení zařízení je schematicky znázorněno v příloze č. 5 (část 2 - Ilustrační schéma vedení). 110 Rozdělení zařízení na aktivní a neaktivní část Zkušebné zařízení se vzorkem bude umístěné ve výměnném boxu o velikosti (vxšxd) x2.4x2.4m uvnitř horké komory a veškerá média budou do boxu vedena rozpojitelnými kabely resp. trubkami. Rozpojení může být realizováno až na pomocném zařízení. Veškeré ovládací a jistící prvky umístěné na rámu zařízení budou vyvedeny na kabelu na 112 vzdálenost 10 metrů na řídicí konzoli. Umístění řídící elektroniky mimo pracovní část stroje min. ve vzdálenosti 10 metrů (všechny 113 kabely jsou rozdělené a spojené konektory) Z důvodu umístění zařízení v prostředí ionizujícího záření by maximum polovodičových 114 součástek mělo být mimo aktivní část stroje - dodavatel specifikuje jejich umístění v rámci nabídky zařízení. Z důvodu umístění aktivní části zařízení v prostředí ionizujícího záření musí být veškeré 115 napájecí kabely odolné proti ionizujícímu záření. Napájecí kabely musí odolat průměrnému dávkovému příkonu 380 mgy/h po celou dobu 116 životnosti (30 let) a celkové dávce ozáření 100 kgy. Průchodky ocelového boxu Vzhledem k rozdělení zařízení na dvě části, které musí být technologicky spojené a musí procházet skrz spodní část nerezového boxu, schematicky znázorněno v příloze č. 5 (část 2 - Ilustrační schéma vedení), je nutné aby bylo možné rozdělit veškeré prostupy boxem. Z tohoto požadavku vyplývá nutnost technologické průchodky boxem, schematicky znázorněno v příloze č. 5 (část 3 - Řešení průchodek). Tyto průchodky spojují obě části (aktivní a neaktivní) přístroje. 117 Možnost rozpojení všech médíí a kabelů mezi částmi aktiví a neaktivní 118 Dodání jistících dílu průchodky všech typů v počtu alespoň o 2 vetším než je nezybtně nutné pro úplné spojení všech vedení a médií přístroje Zkušební stroj číslo 2 Technické požadavky na servohydraulické zkušební zařízení pro únavové zkoušky se silovou kapacitou alespoň ± 25 kn /± 100 Nm Položky požadovaného systému 119 Opěrný rám 120 Servoválce zkušebního zařízení 121 Kombinovaný snímač síly a torzního momentu s integrálními akcelerometry 122 Digitální elektronika pro řízení stroje 123 Software řídícího počítače 124 Zdroj tlakového oleje 125 Druhý snímač síly 126 Hydraulické čelisti 127 Extenzometr pro přímé deformace na povrchu vzorků při teplotách -40 až C 128 Řídící počítač 129 Rozdělení zařízení na části aktivní a neaktivní 130 Průchodky ocelového boxu Opěrný rám 131 Posuv horního příčníku hydraulický 132 Snímač síly upevněn v ose zkušebního stroje 133 Maximální světlost mezi čely stroje musí být alespoň 450 mm 134 Opěrný rám s dostatečnou tuhostí axiálně alespoň 30 kn/mm 135 Opěrný rám s dostatečnou tuhostí torzně alespoň 40 knm/rad 136 Maximální šířka 1800 mm 137 Maximální výška (omezená výškou laboratoře ) 2900 mm Servoválce zkušebního zařízení 138 Lineární servoválec dimenzovaný na sílu v tahu/tlaku alespoň 25 kn /25 kn 139 Zdvih pístnice minimálně 40 mm 140 Indukční snímač dráhy zabudován v pístnici servoválce 141 Servoventil s průtočným množstvím alespoň 15 l/min 142 Druhý servoventil stejného typu (tzn. průtočné množství alespoň 15l/min) 143 Úprava stroje pro současné použití obou servoventilů pro zvýšení průtočného množství oleje 144 Servoblok s akumulátory a proplachovacím blokem 145 Rotační servoválec dimenzovaný na torzní moment alespoň ± 100 Nm 146 Servoblok s akumulátory a proplachovacím blokem 147 Rotační snímač natočení 148 Úhel natočení minimálně ± 45 8

9 Kombinovaný snímač síly a torzního momentu s integrálními akcelerometry 149 Dimenzovaný na maximální statickou a dynamickou sílu servoválce v tahu/tlaku dle bodu 26 a na maximální moment v krutu dle bodu Chyba měření z jmenovité hodnoty snímače síly a momentu maximálně 1% 151 Zajištění časové stability nuly snímače síly a momentu za hodinu 152 menší než ±0,004% z jmenovité hodnoty síly a Teplotní efekt na nulu momentu na 153 menší než ±0,004% z jmenovité hodnoty síly a Teplotní efekt na citlivost momentu na 154 Maximální nelinearita 0,25% z nominální hodnoty Digitální elektronika pro řízení stroje Čtyřkanálová, dva kanály s 4 měřícími zesilovači pro napájení snímačů síly/momentu, 155 dráhy/úhlu natočení a deformace (extenzometry) a dva kanály s 3 měřícími zesilovači pro napájení snímačů síly, dráhy a deformace pro volné válce 156 Každá měřená veličina může být zvolena jako řídící 157 Současný sběr dat ze všech měřících zesilovačů 158 Maximální vzorkovací frekvence minimálně 5 khz 159 Analogový vstup +-10V pro externí přivedené veličiny 160 Každý měřící zesilovač má +-10V analogový výstup pro připojení periferních jednotek 161 Všechna nastavení pomocí software připojeného PC pracujícím pod Windows Software řídícího počítače 162 Pro provádění kalibrace snímačů a uložení jejich hodnot 163 Pro nastavení a řízení statických zkoušek v tahu a tlaku s předem zadaným tvarem zatížení nebo deformace 164 Pro nastavení zkoušek v krutu s předem zadaným průběhem torzního momentu nebo natočení 165 Pro nastavení a řízení dynamických zkoušek s harmonickým zatěžováním sinusového, obdélníkového, trojúhelníkového tvaru 166 Pro provádění blokových zkoušek s harmonickým zatížením a měnící se střední hodnotou 167 Pro aplikaci zkoušek náhodného zatěžování s předem vygenerovaným náhodným tvarem kmitů 168 Pro přehrání skutečného průběhu zatížení nahraného v provozu 169 Pro aplikaci zkoušek kombinovaného harmonického i náhodného zatížení v tahu -tlaku a krutu 170 Součástí software musí být rovněž systém ITFC pro iterativní způsob regulace 171 Software musí umožnit sledování průběhu zkoušek na obrazovce, průběžné ukládání dat a vykreslení jejich průběhů 172 Software pro aplikaci zkoušek nízkocyklové únavy podle norem: ASTM E606, D3479 a ISO/TC164/SC Software pro aplikaci zkoušek lomové mechaniky podle norem: ASTM E647, E399, E1290, E1820 a BS Software pro sledování šíření trhlin podle normy ASTM E Software pro stvení J-Integrálu lomové houževnatosti podle norem: ASTM E813 a ASTM E Možnost úprav softwaru operátorem zařízení tj. vytvoření vlastní metody zkoušení, úpravy parametrů zkoušky a úpravy vyhodnocení výsledků. Zdroj tlakového oleje 177 Agregát bude sdílený s se zařízením pro únavové zkoušky se zatěžováním tah-tlak. Druhý snímač síly 178 Dimenzovaný na maximální statickou a dynamickou sílu servoválce v tahu/tlaku 10 kn (±10%)/10 kn (±10%) 179 Chyba měření z jmenovité hodnoty snímače síly maximálně 1% 180 Zajištění časové stability nuly 181 Teplotní efekt na nulu 182 Teplotní efekt na citlivost 183 Maximální nelinearita 0,25% z nominální hodnoty Hydraulické čelisti 184 Použití pro kombinované namáhání tah-tlak + krut 185 Maximální použitelné zatížení v tahu-tlaku alespoň ±25 kn 186 Maximální použitelné zatížení v krutu alespoň 100 Nm 187 Možnost napojení čelistí na společný zdroj tlakového oleje 188 Dálkové ovládání pro hydraulické čelisti Extenzometr pro přímé deformace na povrchu vzorků při teplotách -40 až C 189 Měrná základna snímače Minimálně 25 mm 190 Maximální deformace z měřící základny minimálně ±20 % 191 Maximální nelinearita 0,2% z měřící základny 192 Maximální hystereze menší než 0,08% z měřící základny 193 Maximální pracovní frekvence alespoň 1 Hz 194 Požadovaná přesnost měření do 1% z max. měřené deformace 195 Minimální teplota při testu minimálňě -40 C 196 Maximální teplota při testu minimálně 100 C Řídící počítač 197 PC workstation, LCD monitor 24 Full HD, myš, klávesnice 198 OS - MS Windows 7 Ultimate CZ 64 bit 199 MS Office Professional 2013 CZ 9

10 Rozdělení zařízení na části aktivní a neaktivní Vzhledem k povaze umístění a funkci zařízení, které bude pracovat s radioaktivním materiálem a bude v prostředí, kde se bude vyskytovat zvýšená úroveň radioaktivního záření, je celé zařízení rozděleno na dvě části: a) na část neaktivní, umístěnou mimo nerezový box b) na část aktivní, umístěnou uvnitř nerezového boxu Tento nerezový box je z důvodu bezpečnosti práce hermeticky uzavřen. Rozměry a umístění boxu jsou znázorněny v příloze č. 5 (část 1 - Box ve stínění). Box bude umístěn ve speciální konstrukci umožňující odstínit radioaktivní záření na úroveň srovnatelnou s přírodním pozadím charakteristickou pro du oblast. Tato úroveň záření již nemá vliv na funkci ani kvalitu přístroje. Rozdělení zařízení je schematicky znázorněno v příloze č. 5 (část 2 - Ilustrační schéma vedení). 200 Rozdělení zařízení na aktivní a neaktivní část Zkušebné zařízení se vzorkem bude umístěné ve výměnném boxu o velikosti (vxšxd) x2.4x2.4m uvnitř horké komory a veškerá média budou do boxu vedena rozpojitelnými kabely resp. trubkami. Rozpojení může být realizováno až na pomocném zařízení. Veškeré ovládací a jistící prvky umístěné na rámu zařízení budou vyvedeny na kabelu na 202 vzdálenost 10 metrů na řídicí konzoli. Umístění řídící elektroniky mimo pracovní část stroje min. ve vzdálenosti 10 metrů (všechny 203 kabely jsou rozdělené a spojené konektory) Z důvodu umístění zařízení v prostředí ionizujícího záření by maximum polovodičových 204 součástek mělo být mimo aktivní část stroje - dodavatel specifikuje jejich umístění v rámci nabídky zařízení. Z důvodu umístění aktivní části zařízení v prostředí ionizujícího záření musí být veškeré 205 napájecí kabely odolné proti ionizujícímu záření. Napájecí kabely musí odolat průměrnému dávkovému příkonu 380 mgy/h po celou dobu 206 životnosti (30 let) a celkové dávce ozáření 100 kgy. Průchodky ocelového boxu Vzhledem k rozdělení zařízení na dvě části, které musí být technologicky spojené a musí procházet skrz spodní část nerezového boxu, schematicky znázorněno v příloze č. 5 (část 2 - Ilustrační schéma vedení), je nutné aby bylo možné rozdělit veškeré prostupy boxem. Z tohoto požadavku vyplývá nutnost technologické průchodky boxem, schematicky znázorněno v příloze č. 5 (část 3 - Řešení průchodek). Tyto průchodky spojují obě části (aktivní a neaktivní) přístroje. 207 Možnost rozpojení všech médíí a kabelů mezi částmi aktiví a neaktivní 208 Dodání jistících dílu průchodky všech typů v počtu alespoň o 2 vetším než je nezbytně nutné pro úplné spojení všech vedení a médií přístroje 10

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa Příloha č. 1 - Technické podmínky SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa 1. Kupující vzadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: Součástí dodávky

Více

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí Příloha č. 3 Specifikace požadavků na Dodávka mechanického zkušebního trhacího stroje představuje plně funkční zařízení v nejpreciznějším možném provedení a s nejlepšími dosažitelnými parametry pro provádění

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Aktuální normy pro zkoušky tahem kovových a polymerních materiálů a jejich vliv na volbu zkušební techniky a novinka závěrem.

Aktuální normy pro zkoušky tahem kovových a polymerních materiálů a jejich vliv na volbu zkušební techniky a novinka závěrem. Intelligent testing Aktuální normy pro zkoušky tahem kovových a polymerních materiálů a jejich vliv na volbu zkušební techniky a novinka závěrem. Novinky ve zkušebnictví konference SČZL 09/2015, Mikulov

Více

D a t o v ý l i s t. S n í m ač síly. S é r i e K. ( 4 k N k N ) Výhody/Použití. Varianty. Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku

D a t o v ý l i s t. S n í m ač síly. S é r i e K. ( 4 k N k N ) Výhody/Použití. Varianty. Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku D a t o v ý l i s t S n í m ač síly S é r i e K ( k N 6 3 0 k N ) Výhody/Použití Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku Hermeticky těsný Necitlivý vůči změně působení síly Neomezená mez únavy při

Více

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení. Nanejvýš odolný vůči příčným silám a ohybovým momentům

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení. Nanejvýš odolný vůči příčným silám a ohybovým momentům Datový list Snímač síly Série RF-I (160 kn 4000 kn) Výhody/Použití Třída přesnosti 0,05 Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení Obzvláště odolný

Více

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 80% jmenovitého zatížení. Jednoduchá montáž, rozličné způsoby připojení

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 80% jmenovitého zatížení. Jednoduchá montáž, rozličné způsoby připojení D a t o v ý l i s t S n í m ač momentu síly S é r i e M ( 2 N m 1 0 0 0 0 N m ) Výhody/Použití Pro statické i dynamické momenty Nerezavějící provedení Neomezená mez únavy při ± 80% jmenovitého zatížení

Více

Výhody/Použití. Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku. Jednoduchá montáž, rozličné způsoby připojení. Druhý záložní měřící můstek

Výhody/Použití. Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku. Jednoduchá montáž, rozličné způsoby připojení. Druhý záložní měřící můstek D a t o v ý l i s t S n í m ač síly S é r i e R F ( 2 5 k N 0 M N ) Výhody/Použití Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku Obzvláště odolný při přetížení Neomezená mez únavy při ± 80% jmenovitého

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

Část II. zadávací dokumentace technická specifikace

Část II. zadávací dokumentace technická specifikace Část II. zadávací dokumentace technická specifikace Předmětem veřejné zakázky jsou zařízení vztahující se ke zkušebnictví a měření v oblasti statiky,ke zkušebnictví a měření v oblasti hydrostatiky, a ke

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

PROTOKOL číslo: / 2014

PROTOKOL číslo: / 2014 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA pod č.1048 Thákurova 7, 166 29, Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ - OL 181 telefon: 2 2435 5429 fax: 2 2435 3843 Zakázkové

Více

Výměnné snímače síly a točivého momentu s technologií Plug & TestTM (prodávají se samostatně).

Výměnné snímače síly a točivého momentu s technologií Plug & TestTM (prodávají se samostatně). Katalogový list www.abetec.cz Indikátor síly a momentu M3IE, bez senzoru Obj. číslo: 106002051 Výrobce: Mark-10 Corporation Anotace Profesionální digitální ukazatel síly / točivého momentu. Navržený pro

Více

Příloha č. 4. Specifikace Aerodynamického tunelu

Příloha č. 4. Specifikace Aerodynamického tunelu Technické podmínky Příloha č. 4 Specifikace Aerodynamického tunelu Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu 1. Základní požadavky Všeobecné požadavky Cirkulační aerodynamický

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

Lineární snímač polohy Temposonics GB

Lineární snímač polohy Temposonics GB MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics GB s analogovým výstupem Robustní tyčový snímač s vysokou odolností vůči tlaku Kompaktní kryt s nízkou hlavou ideální pro instalaci do ventilů Provozní

Více

Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4

Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4 Katalogový list H-2000-2244-05-B Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4 Změření nástroje a zjištění poškozeného nástroje kdekoli v dosahu paprsku Komponenty systému Systém ustavování nástrojů NC4

Více

2. BUDIČE. Experimentální metody přednáška 2 Budiče

2. BUDIČE. Experimentální metody přednáška 2 Budiče 2. BUDIČE 2.1. Fyzikální principy budičů 2.2. Mechanické budiče 2.3. Elektrické budiče 2.4. Pneumatické budiče 2.5. Hydraulické budiče 2.6. Klimatické budiče 2.1. FYZIKÁLNÍ PRINCIPY BUDIČŮ budič testovaný

Více

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou Datový list Měřící zesilovač MCMpro Výhody/Použití Flexibilní vícekomponentní měřící zesilovač Třída přesnosti 0,0025 Konfigurovatelný uživatelský software Ovládání dotykovou obrazovkou Konfigurovatelné

Více

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku Proporcionální ventil pro regulaci tlaku VP G /... G / Digitální řídicí elektronika Měnitelná regulace tlaku, Externí regulace tlaku na přání Možnost volby: sériové propojení s programem VP-Tool Volitelná

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I Zkoušky mechanické Autor přednášky: Ing. Daniela ODEHNALOVÁ Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu ZKOUŠENÍ mechanických vlastností

Více

Nosiče forem HLS 30, HLS 60

Nosiče forem HLS 30, HLS 60 Základem nosičů forem HLS 30 a HLS 60 konstrukce tvořená spodním pracovním stolem, na který se upíná spodní díl formy. Spodní stůl je svařen z ocelových plechů a opracován. Deska stolu je opatřena upevňovacími

Více

Co je u nás nového? Novinky ve zkušebnictví Bořetice Ing. Michal Reinisch

Co je u nás nového? Novinky ve zkušebnictví Bořetice Ing. Michal Reinisch Intelligent testing Co je u nás nového? Novinky ve zkušebnictví Bořetice 22.-23. 9. 2011 Ing. Michal Reinisch PrecisionLine Nová řada stolních strojů pro zkoušení pružin a malých komponent zatížením do

Více

Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

Ing. Jaromír Kejval, Ph.D. Výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu 2011 Numerické simulace a zkušebnictví ve vývojovém cyklu automobilu Lázně Bělohrad, 10.11.2011 Únavové vibrační zkoušky ve SWELL Ing. Jaromír Kejval, Ph.D. SPEKTRUM

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500

TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500 Technické parametry stroje: TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500 VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKA jednotky A B Průměr šneku mm 130 140 Poměr L/D šneku 25 23,2 Teoretický vstřik. objem cm³ 7950 9220 Gramáž vstřiku (PS)

Více

Dodatek k příloze č. 1 Smlouvy Technické specifikace

Dodatek k příloze č. 1 Smlouvy Technické specifikace Dodatek k příloze č. 1 Smlouvy Technické specifikace SUSEN Smyčka CO2 Elektrotechnické zařízení a systém kontroly řízení Dodatek se přikládá za účelem upřesnění Technické specifikace, které vznikly na

Více

Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL. Únavové vibrační zkoušky ve SWELL. Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL. Únavové vibrační zkoušky ve SWELL. Ing. Jaromír Kejval, Ph.D. Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL Únavové vibrační zkoušky ve SWELL Ing. Jaromír Kejval, Ph.D. SWELL komplexní dodavatel vývojových služeb Design a předvývoj CAD/CAE Engineering Prototypy Technologické

Více

Převodníky diferenčního tlaku pro měřící jednotky průtoku vzduchu

Převodníky diferenčního tlaku pro měřící jednotky průtoku vzduchu Převodník diferenčního tlaku.2 X XPřevodník diferenčního tlaku testregistrierung Převodníky diferenčního tlaku pro měřící jednotky průtoku vzduchu Typ: Dynamický převodník tlaku Pro měření dynamického

Více

Nabízené služby pracoviště

Nabízené služby pracoviště Nabízené služby pracoviště Název služby Stručný popis Odpovědná osoba / foto - provozní tenzometrická měření (po přepočtu napětí) dle požadavku zákazníka, návrh měřicích míst, statická a dynamická měření

Více

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu smlouvy

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu smlouvy Příloha č. : Technická specifikace předmětu smlouvy Obchod a servis: Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 98, Bankovní spojení: JD Dvořák, s.r.o., Zkušební technika zkušební laboratoř a servis: Komerční

Více

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny pro měření výšky hladiny Polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 27 mm měření výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0...

Více

PROPORCIONÁLNÍ VENTILY

PROPORCIONÁLNÍ VENTILY PROPORCIONÁLNÍ VENTILY SENTRONIC D s digitálním ovládáním 3 porty Serie 608 609 VLASTNOSTI SENTRONIC D je vysoce dynamický 3-cestný proporcionální ventil s digitálním řízením. SENTRONIC D hlavní vlastnosti:

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

Osa s lineárním motorem řady HN

Osa s lineárním motorem řady HN Osa s lineárním motorem řady HN Nekompromisní a vysoce dynamická lineární osa s pevnou základnou-integrována a připravena k použití. Kompaktní a precizní vedení, i absolutní měřící systém - to vše patří

Více

Výhody/Použití. Varianty. Pro statické síly v tlaku. Pro nejvyšší požadavky na přesnost. Hermeticky těsný. Necitlivý vůči změně působení síly

Výhody/Použití. Varianty. Pro statické síly v tlaku. Pro nejvyšší požadavky na přesnost. Hermeticky těsný. Necitlivý vůči změně působení síly Datový list Normálový snímač síly Série KTN-D (10 kn 5000 kn) Výhody/Použití Třída přesnosti VN Pro statické síly v tlaku Hermeticky těsný Pro nejvyšší požadavky na přesnost Necitlivý vůči rušivým silám

Více

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou uzpůsobeny pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

PRM4-10. Popis konstrukce a funkce HC 5113 11/2001. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5113 10/2001

PRM4-10. Popis konstrukce a funkce HC 5113 11/2001. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5113 10/2001 Proporcionální rozváděče se snímačem polohy D n 0 p max MPa Q max 80 dm min - PRM4-0 HC /00 Nahrazuje HC 0/00 Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná hystereze

Více

Vyžití v mnoha zařízená jako jsou: Volitelný konektor na těle snímače místo průchodky z kabelem (dodávka kus a protikus)

Vyžití v mnoha zařízená jako jsou: Volitelný konektor na těle snímače místo průchodky z kabelem (dodávka kus a protikus) MPIN ZAKÁZKOVĚ VYRÁBĚNÝ ČEPOVÝ SNÍMAČ Princip dvojitě střihového tenzometrického snímače sil Zakázkově vyráběný snímač podle požadavků zákazníka (různé délky a průměry) Lze snadno vyměnit a nainstalovat

Více

Výhody/Použití. Třída 00 dle ISO 376 v rozsahu 10 % až 100 % Speciálně k navázání siloměrných zařízení. Necitlivý vůči rušivým silám a momentům

Výhody/Použití. Třída 00 dle ISO 376 v rozsahu 10 % až 100 % Speciálně k navázání siloměrných zařízení. Necitlivý vůči rušivým silám a momentům D a t o v ý l i s t N o r m á l o v ý s n í m a č s í l y S é r i e K T N - Z / D ( 5 N 1 000 kn) Výhody/Použití Třída 00 dle ISO 376 v rozsahu 10 % až 100 % Speciálně k navázání siloměrných zařízení Necitlivý

Více

A. Technická specifikace pro výběrové řízení na Dynamický smykový reometr

A. Technická specifikace pro výběrové řízení na Dynamický smykový reometr A. Technická specifikace pro výběrové řízení na Dynamický smykový reometr Popis systému: Výzkumnický model dynamického smykového reometru pro stanovení reologických vlastností asfaltových pojiv podle metod

Více

Dilatometr DF-7 a Automatický lis DL-7

Dilatometr DF-7 a Automatický lis DL-7 DASFOS CZr, s.r.o. Technologicko-inovační centrum Božkova 45, 702 00, Ostrava-Přívoz, Česká republika tel.: +420 596 612 092 fax: +420 596 612 094 e-mail: dasfos@dasfos.com web: http://www.dasfos.com Technická

Více

Testování elektrických komponentů

Testování elektrických komponentů Testování elektrických komponentů Historie a současnost zkušební laboratoře Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku. Historie laboratoře

Více

Převodník tlaku DMU 08

Převodník tlaku DMU 08 Převodník tlaku DMU Sonda pro měření výšky hladiny provedení z nerez oceli DMU Digitální ukazatel (na přání) Sada šroubení Kabelová odbočnice s vyrovnáním tlaků Digitální ukazatel DA Signalizační zařízení

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

Instrumentovaný Mikroindentor

Instrumentovaný Mikroindentor Ústav mechaniky a materiálů Fakulta dopravní ČVUT v Praze Dokumentace funkčního vzorku: Instrumentovaný Mikroindentor Součást řešení projektu: SGS/05/OHK/3T/6 Tomáš Fíla, Daniel Kytýř, Nela Fenclová 0

Více

Proporcionální ventil pro regulaci průtoku

Proporcionální ventil pro regulaci průtoku Proporcionální ventil pro regulaci průtoku P0 G / ysoká průtoková rychlost, malá ztráta tlaku Kalibrovaný, lineární průtoková charakteristika s přechodem přes nulu olba nastavení vstupní žádané hodnoty:

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Převodníky diferenčního tlaku pro měřící jednotky průtoku vzduchu

Převodníky diferenčního tlaku pro měřící jednotky průtoku vzduchu Statické převodníky rozdílu tlaku.2 X XStatické převodníky rozdílu tlaku testregistrierung Převodníky diferenčního tlaku pro měřící jednotky průtoku vzduchu Typ: statický převodník rozdílu tlaku Pro statické

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-21 Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 1 Elektronicky-hydraulické zařízení

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

Lineární snímače polohy Temposonics GB-M / GB-T

Lineární snímače polohy Temposonics GB-M / GB-T MTS Sensors Group Lineární snímače polohy Temposonics GB-M / GB-T s analogovým výstupem Výměnné čidlo s elektronikou Kompaktní a plochý kryt elektroniky Otočný výstupní konektor Magnetostrikční princip

Více

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98.

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98. PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE S LINEÁRNÍM MOTOREM PRL2 HC 5103 12/98 Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98 Proporcionální rozváděč pro řízení hydromotorů Jednostupňové ovládání šoupátka

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Technické podmínky a návod na obsluhu

Technické podmínky a návod na obsluhu Technické podmínky a návod na obsluhu Přístroj pro stanovení elektrostatických vlastností Ochranných oděvů Metoda zkoušení pro měření snížení náboje 1 č.v.1703 Triboelektrické nabíjení dle ČSN EN 1149-3

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

Lineární snímač polohy Temposonics TH

Lineární snímač polohy Temposonics TH MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics TH s analogovým výstupem a certifikací SIL2 Certifikáty ATEX, IECEx A SIL2 Dlouhodobý provoz v náročných podmínkách Tlakové zapouzdření pro zvýšení

Více

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace. KSP-2012-G-FV-02 Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace (Typ výstupu G) Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. V Liberci dne 21. prosince

Více

CNC soustružnická centra se šikmým ložem

CNC soustružnická centra se šikmým ložem CNC soustružnická centra se šikmým ložem FTC FTB www.feeler-cnc.cz CNC soustružnická centra se šikmým ložem řady FTC FTC-10 velmi malý půdorys (1,8 x 1,3 m) oběžný průměr na ložem 520 mm maximální obráběný

Více

Veřejná zakázka s názvem

Veřejná zakázka s názvem Příloha č. 3 zadávací dokumentace Veřejná zakázka s názvem Dodávka zařízení pro odběr a distribuci vzorků atmosféry a kalibračních plynů pro atmosférickou stanici Křešín u Pacova Podrobné technické specifikace

Více

Osy s lineárním motorem řady HN a HG

Osy s lineárním motorem řady HN a HG HN HG Osy s lineárním motorem řady HN a HG Nekompromisní a vysoce dynamická lineární osa HN s pevnou základnou-integrována a připravena k použití. Kompaktní a precizní vedení, i absolutní měřící systém

Více

Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace

Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace Měření kontur odklon od tradičních způsobů: Spojení měřicích os X a Z je možné jen do jistých mezí. Naše řešení: oddělení os X a Z. Osa X provádí posuv měřeného prvku, zatímco osa Z zajišt uje kontakt

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky SUSEN - Elektrodynamický stroj pro kombinované zatěžování dle 156 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky SUSEN - Elektrodynamický stroj pro kombinované zatěžování dle 156 vyhlášky č. 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky SUSEN - Elektrodynamický stroj pro kombinované zatěžování dle 156 vyhlášky č. 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky 232/2012 Sb. Veřejný

Více

Vysoce dynamické lineární osy řady HL

Vysoce dynamické lineární osy řady HL Vysoce dynamické lineární osy řady HL Lineární osy řady HL nabízejí nekompromisní, nejmodernější integrovaný způsob pohonu a jsou připraveny pro velmi jednoduchou zástavbu do širších celků. Jejich razantní,

Více

Snímač tlaku s oddělovací membránou Typ MBS 4010

Snímač tlaku s oddělovací membránou Typ MBS 4010 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku s oddělovací membránou Typ MBS 4010 Standardní snímač tlaku MBS 4010 s oddělovací membránou je určen k použití v prakticky jakémkoli průmyslovém prostředí

Více

Příloha č. 1 - Technické podmínky Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí

Příloha č. 1 - Technické podmínky Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí Příloha č. 1 - Technické podmínky Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí 1. Kupující v zadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: Číslo Technické

Více

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl 1. Úvod Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku.

Více

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. Veveří 95, Brno

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. Veveří 95, Brno Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. Veveří 95, 611 00 Brno Akreditovaná zkušební laboratoř č.1228 ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Osvědčení o akreditaci č. 593/2007- Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Více

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu.

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně

Více

Strojní pásová pila INDIVIDUAL DGH

Strojní pásová pila INDIVIDUAL DGH FIPAS pily na kov s.r.o Czech Strojní pásová pila INDIVIDUAL 720.540 DGH 1. Zobrazení stroje Změna technických parametrů vyhrazena BOMAR, spol. s r.o. 2. Krátký popis pily a standardní vybavení Stroj Individual

Více

Proporcionální průtokové ventily MPYE

Proporcionální průtokové ventily MPYE vysoká dynamika regulační člen pro regulační obvod 5/3 funkce 5/3 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní údaje Všeobecné údaje Přímo ovládaný proporcionální ventil obsahuje polohovací šoupátko.

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-2505 Obj. číslo: 106001424 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního

Více

Nerezová ponorná sonda. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % / 0,1 % FSO

Nerezová ponorná sonda. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % / 0,1 % FSO Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % / 0, % FSO LMP 07 Rozsahy od 0... mh O do 0... 50 mh O Výstupní signály vodič: 4 0 ma vodič: 0 0 ma / 0 0 V Přednosti průměr

Více

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE PRM-0 HC 506 4/99 Dn 0 pmax 3 MPa Qmax 60 dm 3 min - PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ INFORMACE Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

R24 ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ

R24 ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ Čapkova 22 678 01 Blansko tel.: +420 516 416942, 419995 fax: +420 516 416963 R24 ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ Zobrazovač je určen pro měření odporu, signálu z RTD, termočlánků, napětí 0-10V

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Komplex strojů a přístrojů pro zjišťování vlastností materiálů II

Komplex strojů a přístrojů pro zjišťování vlastností materiálů II Název veřejné zakázky: Komplex strojů a přístrojů pro zjišťování vlastností materiálů II Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Automatické hadicové navíječe, elektronické průtokoměry, výdejní pistole a další - základní příslušenství pro každodenní provoz

Automatické hadicové navíječe, elektronické průtokoměry, výdejní pistole a další - základní příslušenství pro každodenní provoz Hadicové navíjeèe, výdejní pistole a prùtokomìry Automatické hadicové navíječe, elektronické průtokoměry, výdejní pistole a další - základní příslušenství pro každodenní provoz Pokud pro olej, mazivo,

Více

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku roporcionální ventil pro regulaci tlaku Uzavřená smyčka, pneumaticky ovládaný proporcionální ventil pro regulaci tlaku Velký průtok Vynikající provozní vlastnosti Krátká doba odezvy Nastavitelná míra zesílení

Více

Ventily konstrukční řada S9-G1/8 až G1/2

Ventily konstrukční řada S9-G1/8 až G1/2 Ventily konstrukční řada S9-G/8 až G/ Seznam Provedení Ovládání Strana Veličiny Údaje pro objednání Přehled typů / cestné ventily konstrukční řada ruční 8, 9 0, 6 60, 6 S9-G/8, G/, G/ pneumaticky elektricky

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-5000 Obj. číslo: 106001378 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního

Více

Ventily konstrukční řada S9-G1/8 až G1/2

Ventily konstrukční řada S9-G1/8 až G1/2 Ventily konstrukční řada S9-G/8 až G/ Seznam Provedení Ovládání Strana Veličiny Údaje pro objednání Přehled typů / cestné ventily konstrukční řada ruční 8, 9 0, 6 60, 6 S9-G/8, G/, G/ pneumaticky elektricky

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace 1. Předmět dokumentace: Tento dokument slouží k vypracování cenové nabídky a zároveň slouží jako podklad pro vypracování dokumentace jednotlivých níže uvedených profesí. Dokument

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením s bateriovým napájením nerezový senzor třída přesnosti 0,05 Rozsahy od 0 100 mbar do 0... 400 bar Přednosti modulární konstrukce datalogger grafický displej nerezové pouzdro Ø 100 mm rozhraní pro komunikaci:

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku

DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku Snímače tlaku - KD0028-2015/05 DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku Měření relativního a absolutního tlaku kapalin, plynů a par. Rozsahy od 10 kpa do 60 MPa. Přesnost 0,35 %, 0,5 % (0,25

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

STIHL RE 109/119/129 PLUS. Kompaktní studenovodní tlakové čističe

STIHL RE 109/119/129 PLUS. Kompaktní studenovodní tlakové čističe STIHL Kompaktní studenovodní tlakové čističe Cílové skupiny a oblasti použití Robustní Vysoká spolehlivost díky použití kvalitních materiálů Uživatelsky jednoduchá, kompaktní konstrukce Jednodušší servisní

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics EP EL E serie s analogovým nebo Start/Stop výstupem Lineární, absolutní měření polohy Bezkontaktní princip měření Robustní průmyslový snímač Testy EMC

Více

Datasheet VIDITECH 2500CV / 3000CV VIDITECH 2500CV/E / 3000CV/E

Datasheet VIDITECH 2500CV / 3000CV VIDITECH 2500CV/E / 3000CV/E Datasheet VIDITECH 2500CV / 3000CV VIDITECH 2500CV/E / 3000CV/E ViDiTech spol. s r. o. Hudcova 78b 612 00 Brno email: sales@viditech.cz Czech Republic tel: +420 539 011 985 www.viditech.eu rev. 1.3 sales@viditech.cz

Více