Prolog. Léto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prolog. Léto 1713 - 1 -"

Transkript

1

2 Prolog Léto 1713 Hřebec se hnal tryskem temnou nocí. Duncan zaklonil hlavu a zhluboka vdechoval těžkou vůni vřesu. Volná látka kiltu v prudkém větru divoce tloukla do holých kolen. Krev mu vřela opojným pocitem volnosti a svobody. Za ním se hnalo tucet věrných mužů klanu společně s jedním uprchlíkem. Byla to nebezpečná cesta, na jejímž konci by na ně mohla čekat anglická oprátka. Všechny svaly měl napnuté a chřípí se mu chvělo vzrušením. Každým pórem nasával omamnou sílu moci. Dusot kopyt zněl v jeho uších jako volání sirén, které ho ohlušovalo natolik, že nevnímal možné nebezpečí. Náhle se před ním objevil Hadriánův val. Zahalena v stříbrném světle měsíčních paprsků vypadala kamenná zeď jako ošklivá jizva hyzdící tvář milované země. Přikrčil se těsně k uším zpěněného oře a zašeptal tajemná slůvka. Zvíře divoce zaržálo a mohutným skokem zdolalo nelehkou překážku. Směr Anglie

3 Z prsou se mu dral divoký bitevní pokřik, který však musel potlačit, aby tak neupozornil na svůj příjezd a neohrozil tak celou akci. Skupinka bojovníků se řítila přímo k zviněným pahorkům. Duncan se najednou cítil jaksi nesvůj. Jako by se juigilětí démoni schovali pod mohutné kameny a odtud pichlavýma očima zírali na skotské vetřelce. Směšné, pomyslel si Duncan a rychle ze sebe setřásl nepříjemný pocit. Pozorně se zadíval jižním smérem k opuštěné skupince zakrslých břízek. Pozvedl ruku a bezhlesně tak zastavil své muže. Pod stehny cítil chvění vyčerpaného hřebce. Zanechal své muže tam, kde byli, a sám se vydal k temnému lesíku. Zpoza mraků vykoukl bledý měsíc a ozářil svěže zelené výhonky mladých lístků bělokorých bříz, které se v nočním větru divoce třepotaly a vykreslovaly na trávníku podivuhodné a tajemné obrazce. Najednou se ozvalo tiché zapraskání suchých větviček. Kůň nastražil uši a Duncan rychle sáhl směrem k pasu, kde měl pistoli. Ze stínu větvovívystoupila drobná postava až po paty zahalená v dlouhém plášti. Hřebec zaržál a divoce hrábl kopytem. Duncan odjistil pistoli. Kdo je to?" Postava zalapala po dechu a vystrašeně se schoulila do pláštěnky. Adriena Birminghamová," hlesla roztřeseným hlasem. Přišla jsem sama, jak jste mi vzkázal." Duncan schoval zbraň. Ta maličká se už před osmi lety stala jeho nejlepší přítelkyní. Bylo to tehdy, když cestu k oltáři vystlala okvětními plátky rudých růží, a - 2 -

4 pak se slzami štěstí v očích přála novomanželům mnoho štěstí do společného života. Seskočil z koně. Jsem rád, že ses konečně naučila poslušnosti." Jednou rukou ji objal v pase a přitáhl si ji blíž. Adriena se usmála. To jsem mohla vědět, že jste to vy, pane." Významně pozvedl obočí a s přehnanou galantností jí vysekl hlubokou poklonu. Váš služebník, vzácná paní.",,služebník?" řekla nevěřícně a pozorně si ho prohlédla od rudého šátku převázaného přes obličej, zpod něhožvykukoval pramen blond vlasů, až ke špičkám pevně utáhnutých vysokých bot. Je snad možné," zapochybovala posměšným tónem, že by neblaze proslulý Pán Hranic mohl být něčí služebník?" Duncan pyšně zvedl hlavu: Máš pravdu. Bylo by to stejně nesmyslné jako to, že tvá důvěřivá matka si vzala toho bastarda." Ach, kdybyste jen věděl," a po těch slovech si z tváře stáhla kapuci a odkryla tak škaredou ránu pod okem. Bije mě!" Duncana se zmocnil známý pocit beznaděje a nenávisti. Však jednoho dne Aubrey Townsend, baron Sinclair, zaplatí za všechno zlo a bezpráví, které spáchal. Duncan Kerr v masce Pána Hranic se o to postará osobně. Ale dnešní noci ještě nenastal ten správný čas. Teď nemohl udělat nic jiného, než ji přátelsky obejmout a poskytnout jí alespoň částečně pocit bezpečí. Pevně ho objala kolem krku a usedavě se - 3 -

5 rozplakala. Jak tak objímal měkké ženské tělo, v mysli mu vytanuly dávné vzpomínky. Draly se napovrch jako pichlavé větvičky vřesu. Šípy ozdobené růžovými mašlemi. Svatební den. První tanec. Pohřeb. Adriena se vzlykáním vysvětlovala: Když jsem odmítla jít do postele s tím tlustým soudcem, baron nechal zavřít mého Charlese. A řekl, že ho pustí až tehdy, až splním své povinnosti. A jestli ne, tak že ho pověsí. Pak mě ztloukl a zamkl mě v pokoji." Duncan slyšel v dívčině hlase naléhavost a strach z toho, co by mohli udělat jejímu milému, přesto se zeptal: Jsi si jistá, že Charles je tím pravým mužem, s kterým chceš zůstat celý život?" Ano. Šla bych s ním třeba i na konec světa." Duncan ji odtáhl, pevně ji chytil za ramena a zkoumavě si ji prohlížel. Je dost zralá na to, aby skutečně věděla, co chce? Snad ano. Nebude to lehké, Adrieno." Usmála se na něj podivně dospělýma ženským úsměvem. Já vím. Ale je to právě to, po čem toužím celým svým srdcem." Tak tedy dobrá. Nebudu tě zbytečně odrazovat. Jsi už dospělá a sama nejlépe víš, co pro tebe bude nejlepší." Přiložil dlaně k ústům a zahoukal jako sýček. Na to znamení se z hloučku mužů odpoutal vysoký jezdec a pobídl svého koně směrem k březovému háji. Adrieno?" zavolal potichu. Charlesi?" - 4 -

6 A pak už si milenci šťastně padli do náruče. Vášnivě se objímali, líbali se a přísahali si věčnou a nehynoucí lásku. Duncan je pozoroval se smutným úsměvem na tváři. Zdali on někdy potká dívku, která by ho milovala natolik, aby se kvůli němu vzdala svého domova i svých rodičů? A jestli mu to není souzeno, pak prosí Boha, aby zchladil tu vášeň, která koluje v jeho krvi. Nasadil si na hlavu široký klobouk a vytáhl kožený váček s mincemi, který měl připevněný k opasku. Přistoupil k milencům a vložil váček do dlaně mladého muže. Dobře se o ni starej. Tohle vám alespoň trochu vypomůže v začátku. Doufám, že ti je jasné, že se do Anglie už nikdy nesmíte vrátit?" To nevadí. Začneme nový život daleko za mořem," odvětil Charles. Budete muset. Nic jiného vám ani nezbývá. Tohle je pro štěstí," a k penězům přidal ještě starodávnou římskou minci. A teď si už pospěšte. Odliv nečeká. Donese vás přímo na Barbados." Charles pevně sevřel podávanou dlaň. Náš první syn bude mít tvé jméno, pane, a jestli Bůh dovolí, tak i tvé dobré srdce." Duncan se usmála otočil se k Adrieně. Myslel na svou ženu, která zemřela před sedmi lety. Byly si tak podobné. Jak jinak, vždyť byly sestry. Zachvátil ho silný pocit melancholie. Adriena si stoupla na špičky a políbila ho na tvář. Prosím, dohlédni namalou Alpin. Nedovol baronovi, aby zničil její duši... nebo ještě hůř." Duncan ztěžka polkl. Slibuji." - 5 -

7 Už tuhle maličkou nikdy neuvidí. Už nikdy jí z prstu nevytáhne třísku a v potoce pro ni nenaloví duhové pstruhy. Už nikdy mu nikdo neřekne bratře mého srdce. Ale je tady ještě jedna nevinná duše, která bude potřebovat jeho ochranu. S hořkosladkým pocitem uspokojení se díval za drobnou postavou, jak odjíždí a navždy se vzdaluje z jeho života. Přidal se k němu Angus MacDodd, zástupce vůdce klanu. V padesáti letech byl Angus ještě stále schopný mocně držet svůj meč a přemoci nejednoho zdatného nepřítele. A taky dokázal vyřezat nejlepší plachetnici v celém Kildaltonu. Dnešní noci sis opět vysloužil královnin hněv, pane. Vsadím se o co chceš, že ten mizera Sinclair si zase bude stěžovat." Duncan se jen usmál. Nemůžeme si přece dovolit ztratit dobrou pověst, drahý příteli." Tentokrát na nás určitě pošle vojáky," prorokoval Angus. Duncan pomyslel na zestárlou a často churavou vládkyni. Ale ne, udělá přesně to, co dělá vždy." A jak jí odpovíš, pane?" Opět ho budu muset podplatit nebo přelstít." A po těch slovech pobídl Duncan Armstrong Kerr svého koně a vydal se na zpáteční cestu k hrabství. V mysli se snažil představit si, jak asi bude vypadat další oficiální posel královny Anny. Svatá Ninian," zaklel, jistě to bude další pakostnicí prolezlý šlechtic s prázdnou peněženkou a ještě prázdnější hlavou." - 6 -

8 Kapitola 1 Podzim 1713 Svatá Margareto," zvolala Miriam, asi to bude tupý Skot se spletenými copánky v nečesaných vlasech a s dechem páchnoucím levným pivem." Alexis Southwardová tázavě pozvedla obočí. Znamená to snad, že mi konečně povíš, co tady vlastně děláme?" Máme se tu potkat s tvrdohlavým Skotem, který neví, na kterou stranu hranic patří," vyštěkla vztekle Miriam. Nezbývá nám nic jiného než doufat, že je alespoň trochu rozumný. Moc dobře vím, jak nenávidíš, když tě muži přezírají a tvé poslání neberou vážně. Ale podle toho, jak jsi ho před malou chvílí popsala, nedělám si valné naděje." Také tímto úkolem nejsem zrovna nadšená." Miriam trhla opratěmi a vedla koně k otvoru v Hadriánově valu. Kola přeplněného vozu pod tíhou nákladu zaskřípěla. Dvojčata, Saladin a Salvador, se uvelebila na trůnu z kufrů a krabic s parukami a rozhlížela se po okolí. Za nimi jel další kočár, který vezl jídlo a nápoje. Tucet mužů, kteří doprovázeli podivnou skupinku, se více než o jejich bezpečí zajímal o napinění svých bezedných žaludků. Miriam byla však předem ujištěna, že jediné nebezpečí, které by jim mohlo cestou hrozit, je v těsné blízkosti Nottinghamského lesa

9 Když se však v noci utábořili a vypustili fenku Verbatim, ani tam se nemuseli ničeho obávat. Jakmile se nezvaný vetřelec střetl s ohromným černým zvířetem, které na něho hrůzostrašně vrčelo a cenilo ostré tesáky, i ten nejneohroženější bandita se dal na rychlý útěk zpátky do lesa. Teď Verbatim běžela v čele průvodu a s nosem přilepeným těsně k zemi ukazovala bezpečnou cestu. Miriam se rozhlédla kolem sebe. Skotsko. Její domov. Dlouho pohřbené vzpomínky se náhle vynořily jako fata morgána v nekonečných pouštích Arábie. Zachvěla se. Už nebyla v diplomatických službách. královny Anny. Náhle viděla sebe samu jako malou čtyřletou holčičku. Místo polorozpadlé kamenné zdi, která se koupala v teplém světle zapadajícího podzimního sluníčka, se před ní rozprostíralo zasněžené údolí, jehož bílé stráně byly potřísněny krví jejího klanu. Miriam?" Otočila se. Alexis ji pozorovala s chápavým úsměvem. Z pomněnkově modrých očích se daly vyčíst znaky sympatie. Pobídla svého koně a podávala Miriam dlouhé kožené rukavice. Jemně stiskla přítelkyni ruku a řekla: Nejsou tady žádní démoni, má drahá. Jsou to jen vzpomínky. Krásné i ty zlé. Sama si musíš vybrat, na které chceš vzpomínat raději." Miriam jen mlčky přikývla. V srdci cítila smutek a melancholii. Již dvacet let byla Alexis její matkou, sestrou, přítelkyní, učitelkou podle toho, jak bylo zapotřebí. Plynně mluvila devíti jazyky a čtrnácti - 8 -

10 dokázala hbitě nadávat. A přesně tomu naučila i Miriam. Společně podnikly dlouhou cestu z přepychového carského dvoru až do exotických paláců Persie. Byly tak sehrané, že během jediné hodiny se dokázaly sbalit a vydat se do sousední země nebo třeba i přes celý kontinent tak, jak právě královna potřebovala. Alexis byla jednou s nejdůvěryhodnějších osob a Miriam jí mohla s klidem svěřit i to nejpikantnější státní tajemství. Díky," zašeptala Miriam a s povděkem stiskla podávanou ruku. Tak," řekla Alexis, a teď mi konečně vysvětli, proč by Její veličenstvo posílalo hvězdu své diplomacie vyjednávat s hloupým Skotem?" Její veličenstvo by mé poslalo třeba i do pekla," procedila Miriam skrze zaťaté zuby. Asi ses s ní neměla dohadovat," řekla Alexis mateřským tónem. Ale já jsem se s ní nedohadovala," bránila se Miriam. Ne? Tak pak ty pomluvy jsou opravdu ošklivé. Nech mě hádat, jak to asi bylo. Její veličenstvo řeklo, že je načase, aby ses vdala, a ty ses jí to samozřejmě pokusila vymluvit, ale tentokrát se ti to asi moc nepovedlo. Myslím, že tě královna zná až příliš dobře, než aby se nechala oklamat tvou brilantní výřečností. Takže ti to nakonec musela nařídit a ty ses neovládla, a proto teď jedeme do Skotska." Miriam strnule seděla v sedle a zvažovala, zdali má Alexis řícť skutečný důvod, proč se s královnou nepohodly. Již roky žádala Annu, aby sjednala - 9 -

11 spravedlnost a potrestala zločince, kteří vyvraždili její rodinu. A královna to celé ty dlouhé roky odmítala. Ale tentokrát se Miriam nenechala odbýt a rozčílila svou paní natolik, že se začala bát o její zdraví. Anna se však vzchopila a vyhrožovala, že ji zasnoubí s ministrem baltského území. Rozhodla se, že odhalí jen kousek z pravdy. Něco si snad může nechat i pro sebe. Vždycky jsem s ní mohla mluvit na rovinu. Stejně jako muži, kteří jsou v jejích službách. Chtěla bych vidět alespoň jednoho z nich, který by si nechal přikazovat, kdy a s kým se má oženit." Máš pravdu. Ale takhle ztratit hlavu a dokonce se s ní dohadovat... Nevím jestli to byl ten správný tah." Miriam byla dotčena královninou nespravedlností. Proč se královna rozhodla zabývat zrovna jejími osobními záležitostmi. Copak nemá na dvoře dost urozených dam, kterým by mohla domluvit výhodný sňatek? Ona o něco takového nestojí. Nechtěla jsem Její veličenstvo urazit. Jen jsem jí připomněla, že dojednávat obchodní sňatky je má specialita, ne její. Nemůže po mně chtít, abych se rozpůlila. V jednu chvíli mě pošle do Utrechtu, abych tam ukončila válku se Španělskem, a vzápětí na to očekává, že se budu tetelit blahem, když mi dohodí vhodného manžela." Na tváři starší ženy se mihl smutný úsměv. Ono se jí není co divit. Vždyť ty žádného jiného nápadníka nemáš. A mládí, má milá, je tak krátké. Ani se nenaděješ a tvá krása uvadne jako utržené poupě růže." No, a pak už snad konečně budu mít pokoj."

12 To není k smíchu. V pětadvaceti už pomalu ztrácíš vyhlídky na vhodného partnera." Ha! Tobě je osmačtyřicet a když se před tebou naparoval ten statný Francouz, pýřila ses jako mladá panna." Alexis Southwardová, vévodkyně z Challenbroku, si poklidně upravovala záhyby na svém sametovém cestovním plášti. Odkašlala si a řekla: Gervais, to bylo velmi příjemné povyražení. Snad ti nemusím připomínat, že jeho syn byl... jak to jen nejlépe řícť... ochoten ukrátit tvůj dlouhý čas." To bych raději šla s posledním nuzákem z ulice." Honte a toi! Copak takhle mluví dáma!" Já vím. Ale vždyť ten kavalír nechtěl mé srdce, a dokonce ani mé tělo. Chtěl jen nějaké informace, které by mohl vhodně použít proti královně." Snad, přisvědčila neochotně Alexis, ale jestli jen budeš vzdychat touhou po vysněném rytíři Lancelotovi, který si jen těžko najde cestu do tvé postele, nevdáš se nikdy." Nad hlavami se jim v pravidelném tvaru přehnal houf divokých husí. V dálce se smutně ozýval křik osamoceného ptáka. Zapomenutý milenec, pomyslela si Miriam. Věděla, že se její pošetilé sny nemusí nikdy vypinit, ale jen proto se jich nemíní vzdát. Nevezme si muže, ke kterému necítí žádný respekt. A také ji musí dokázat porazit v šachu... ale ne příliš často. Znovu sníš o rytíři Lancelotovi?" Tak už se nečerti, Lexie. Stejně na tom nic nezměníš."

13 Alexis jen uraženě pokrčila rameny. Tak mi alespoň řekni něco o tom tvrdohlavém Skotovi. Miriam si vzpomněla na katastrofální audienci u královny a znovu se musela pokárat, že se nechala tak unést. Ale cítila se tolik ukřivděná. Vždyť od Anny očekávala pochvalu za to, jak bravurně zvládla situaci v Utrechtu, a místo toho na ni čekal postarší manžel. Není se co divit, že tak vyjela. No a teď se zas nemůže divit, že jede do bohem zapomenuté díry, aby tam svedla nudnou bitvu s poněkud přihlouplýma nemytým Skotem. A kdybys náhodou selhala," upozornila ji královna, nedoufej v to, že se případ Campbellů někdy dostane před soud. Musím řícť, že stejně nechápu, proč se tolik snažíš šťourat se v dávné minulosti." Vzteky nepříčetná Miriam se v tu chvíli nedokázala ovládnout. Možná proto, že vaši rodiče nebyli povražděni!" Jak se opovažuješ!" zasípěla panovnice. Buď ujednáš mír na hranicích se Skotskem, nebo se provdáš za ministra, jehož sídlo je na dalekém Baltu. A to je mé poslední slovo." Miriam se při té představě schoulila těsněji do svého cestovního pláště. Zhluboka se nadechla a vychutnávala si čerstvý podzimní vzduch, který již voněl příslibem zimy. Raději zůstane chvíli ve Skotsku. Bude jen dobře, když panovnici sejde z očí. A beztak si sama potřebuje odpočinout od anglických intrik a politikaření. Zima strávená ve Skotsku vypadá

14 jako jediné řešení jejího problému. Jen jestli vydrží pohled na sníh? Ale ano. Vždyť už není malá holka. Uvelebí se před teplým krbem, žaludek si naplní těžkým vínem a v klidu bude snít o svém hrdinovi, který jednou ranou utíná hlavy pekelným příšerám, a přitom klidně zvládne slovní potyčku třeba i se samotným Sokratesem. Z blízkého lesa se ozývalo milostné troubení jelena, který se svými mohutnými parohy snažil upoutat pozornost něžných laní. Verbatim se chvěla touhou, aby mohla vyrazit po jejich stopě, ale na to byla příliš dobře vycvičená. Bystré laně se daly na divoký úprk zanechávajíc za sebou nešťastného jelena. Lesní velikán zvedl hlavu a vydal ze sebe hrdelní zvuk, v kterém se odrážela veškerá beznaděj a tíseň osamoceného tvora. Laně se zastavily a s očima upřenýma k samci koketně poškubávaly ocásky. Když jelen udělal několik kroků jejich směrem, trhly sebou a znovu se daly na útěk. Verbatim se nevzrušeně vrátila k původnímu prohledávání skotského terénu. Také bych si nechala líbit nějaké to nevinné dvoření, co ty na to?" ozvala se Alexis. Dvoření? Byla jsem sem vyslána, abych udržela mír na společných hranicích, ne abych plánovala zásnuby." Alexis převrátila oči k nebi a nešťastně si povzdechla: Božínku, vždyť to byl jen žert. Opravdu musíš všechno brát tak smrtelně vážně?" Ach tak. Žert."

15 Humor nikdy nebyl Miriaminou silnou stránkou. Trápilo ji to. Ráda by se připojila k lehkým konverzacím na dvoře a použila některý z těch dvojsmyslných vtipů, které tak často slýchávala, ale jaksi jí to nešlo. Dokázala svou výmluvností porazit kdejakého řečníka, ale být zábavná, to se jí zrovna nadvakrát nedařilo. Náhle Miriaminu pozornost upoutal voják, který se držel v uďivé vzdálenosti. Prudký vítr cloumal s bílým pérem na klobouku a poněkud vybledlá uniforma dávala již jen tušit původní lesk a slávu. Kapitáne Higginbothame," zavolala Miriam, nepřidáte se k nám?" Seděl vzpřímeně v sedle svého koně a jen odmítavě zavrtěl hlavou. Byl hladce oholen jako kněz při nedělním kázání a jeho kožené boty a pouzdro na kord byly vycíděny do vysokého lesku. Bodejť ne, vždyť jejich leštění věnoval celou polední pauzu. Raději zůstanu tady, slečno Miriam. Pošlu vojáky napřed, aby oznámili váš příjezd," odvětil se sklopeným zrakem. Jak běžné, pomyslela si Miriam. A jak potupné. Ale vždyť si už na upjaté chování u dvora mohla dávnou zvyknout. Mile se usmála a řekla: To je od vás velice pozorné, kapitáne. Ale stejně si myslím, že tentokrát jsme mohli zapomenout na protokol a jednoduše je jen tak překvapit." Když už otevíral ústa, aby protestoval, Miriam ho předběhla: Můžete si být jistý, že až budu mluvit s vaším strýcem lordem Drummondem, nezapomenu se mu zmínit o vašem galantním chování a udatnosti v

16 boji. Opravdu jsem byla překvapena. Dokonce ani carova osobní stráž by nemohla podat přesvědčivější výkon." Kapitán si nervózně pohrával s rukavicemi a pevně zatnul zuby. Bylo jasné, že s takovým nevhodným chováním nesouhlasí. Alexis se rychle snažila zachránit situaci: Samozřejmě, že budeme neustále ve vašem doprovodu, ma capitane." Jak si přejete, madam," odměřeně přikývl a otočil se zpátky ke svým vojákům, aby zrušil své příkazy. Nu?" ponoukla Alexis svou společnici. Nu co?" Miriam předstírala, že neví, o co jde. Pročpak děláš právě s tímhle úkolem takové tajnosti?" S úkolem? pomyslela si Miriam. Lépe řečeno s potížemi. Ale Lexie. Jaképak tajnosti. Vždyť už jsem ti všechno řekla. Královna toho na mě vysypala tolik najednou, že už ani nevím, co jsem ti řekla a co ne. Prostě si myslí, že jsem na pouhou ženu až příliš výřečná, a tudíž mě poslala do téhle díry, aniž by mi cokoliv blíže vysvětlila." Alexis ze sebe vyplivla nadávku, kterou se naučila ještě na klíně svého otce. Nějak rychle má královská sestřenice zapomněla, že jsi svou výřečnost získala právě v jejích službách. Když tě posílala na nebezpečné výpravy, bylo jí jedno, jestli jsi nebo nejsi pouhá žena." Já vím," přitakala Miriam, a přitom myslela na dlouhé roky, které strávila v královniných službách. Její učňovská léta u dvora začala již před dávnou

17 dobou. Od svých pěti let, když se stala sirotkem, často dělala posla mezi tehdy mladou princeznou Annou a princem Georgem. Byly to smutné vzkazy, především těsně před jeho smrtí. Říkala, že jelikož znám její myšlenky tak dobře, je zbytečné, aby plýtvala svým královským dechem a vysvětlovala mi jakékoliv informace týkající se zdejšího problému." Alexis tiše hvízdla. To musela být pořádně naštvaná." Nejspíš ano." Miriam se zastavila a zaujatě pozorovala horizont. Tón jejího hlasu byl značně výmluvný." Je divné, že tě nenechala rovnou popravit. I když musím řícť, že těch tvých hebkých kadeří by bylo škoda." Kompliment přítelkyně alespoň trochu zmírnil Miriaminu špatnou náladu. Ale stejně se nemohla odhodlat k tomu, aby Alexis řekla pravdu o skutečném důvodu, který královnu tak rozčilil. Když mi řekla, že mě provdá za ministra Baltského území, odpověděla jsem, že to se raději provdám za krále Ahmeda a dobrovolně vstoupím do jeho harému." Alexis se významně usmála. Moc dobře ví, jak nesnášíš chladné podnebí.",,ano. Proto jsem se rozhodla raději stáhnout zbraně a ustoupit. A tak jedeme k hranicím." Vždyť ty si s tím nějak poradíš. Máš už nějaký plán?" Miriam byla o svém nepříteli vždy dokonale informována, ale o Skotovi nevěděla ani co by se za nehet vlezlo. Ne. Vůbec nevím, kde začít."

18 Jen se neboj, mé dítě. Však ty na něco přijdeš. Teď mi raději řekni, co ses od Jejího veličenstva dozvěděla o tom Angličanovi?" Celkem nic. Jmenuje se Aubrey Townsend, baron Sinclair. Byl to jeden z těch, kteří sepsali petici proti tomu Skotovi. Obviňuje ho z únosu a z krádeže. Jo, a abych nezapomněla, přikázala mi, abych nejdříve navštívila toho Skota." To je zvláštní. Jako by tomu Angličanovi nevěřila. Vždy bývá velmi opatrná, aby snad nedala najevo, s kterou stranou sympatizuje. Možná toho Skota zná. Nebo -" Alexis se zablýsklo v očích, jsou nějak spřízněni." To asi ne. Je náčelníkem klanu Kerrů. Nedovedu si představit, že by mohli mít něco společného se Stuartovci. Ti by jim nepodali ani hrnek vody." Když si všimla Alexiina úšklebku, rychle se začala omlouvat: Promiň, Lexie." Alexis jen mávla rukou. To nic. Jak se ten chlápek jmenuje?" Duncan Armstrong Kerr, hrabě z Kildaltonu." To zní velmi skotsky... a slibně. Existuje nějaká paní hraběnka?" Už ne. Je vdovec. Alespoň to říkal hostinský od Zelené láhve." To je zajímavé, má drahá." Miriam si musela dlaní zaclonit oči, aby ji neoslepilo zapadající slunce a otočila se k přítelkyni. Pro mě, pro tebe nebo pro zdárné vyřešení našeho problému?"

19 Alexis prstem ukázala na Miriam. Samozřejmě pro tebe." Rozhlédla se po roztroušených kopcích a dodala: Možná, že právě někde tady na tebe čeká tvůj vysněný rytíř Lancelot. A když ne on, tak legendární Pán Hranic, o kterém vyprávěli v hostinci u Zelené láhve. Vždyť kdo jiný by tě mohl svést než záhadný muž se zahalenou tváří? Opředl by tě tajemným kouzlem a vodil tě spletitými uličkami lásky a... " Alexis ještě nestačila dokončit své poetické blouznění, když si Miriam všimla větřící Verbatim. Stála s nastraženýma ušima na blízkém vrcholu a tichounce vrčela. Počkej tady," pobídla koně ke klusu a rychle zdolala nevysoký kopec. Na vrcholku se zastavila ohromena prudkým závanem dusivého kouře. V údolí pod sebou uviděla doutnající zbytky ohořelé domkářské chalupy. Přilehlé pole bylo lemováno čerstvými hroby. Zmocnil se jí silný pocit deprese a smutku. Byly zmařené životy důsledkem náhodného požáru nebo snad problémů, které zde měla vyřešit? Tak či onak byl to hrůzný pohled. Jestliže se ukáže, že právě ta druhá alternativa je pravdivá, pak bude k nastolení zdejšího míru potřebovat veškerou svou diplomatickou výřečnost a lstivost. Unaveně zavřela oči a uviděla před sebou obraz Duncana Armstronga Kerra - starého zatrpklého Skota, který tyranizuje široké okolí a který se ji bude snažit přesvědčit všemi možnými i nemožnými prostředky o své pravdě

20 Jaké však bylo její překvapení, když muž, který jim o hodinu později vyšel v ústrety, vypadal úplně jinak, než si ho ještě před chvílí představovala. Stála v přijímacím pokoji Kildaltonu, a tak trochu si připadala jako naivní podvedený hlupák. Oblečen v krátkých kalhotách a vestě zelené barvy, s nakadeřenou dlouhou parukou a s brýlemi, jejichž skla byla silnější než okenní tabule v kostele, vypadal spíše jako přihlouplý šašek než jako vznešený pán. Přinesla jste nějaké pávy? zeptal se dychtivě a v zelených očích ukrytých za tlustými skly mu tancovaly jiskřičky naděje. Pávy?" opakovala zmatená Miriam a rychle se snažila získat ztracenou rovnováhu. Alexis ukrytá za zády své přítelkyně se potichu pochechtávala, zatímco Salvador se Saladinem stáli jako přimražení a s otevřenými ústy hleděli na podivné zjevení. Miriam dloubla do Lexie a hlavou pokývla směrem k chlapcům. Mám dojem, že ses chtěla ohřátu ohně. Nezapomeň s sebou vzít i dvojčata." Alexis přikývla a odvedla chlapce ke krbu ve vzdálené části pokoje. Miriam se otočila zpět a zeptala se: Kde jsme to skončili?" U pávů. Snad jste nepřinesla bažanty, že ne?" zjištoval vylekaným tónem. Ti nedokáží chytat ryby. Bylo by to jako nosit další uhlí do Newcastlu." Najednou se z nepochopitelného důvodu rozesmál. Vysoká paruka mu divoce poskakovala na hlavě a na

21 zelenou vestu se z ní vysypala hrst šedého prachu. Potácivým krokem se pomalu blížil k Miriam. Vyděšeně hleděla na jeho boty. Každá byla jiná. Asi jste si mě s někým spletl," řekla klidným hlasem a s účastí se na podivného človíčka usmála. Já žádné pávy nemám." Zamračil se, vypadalo to, jako by o něčem usilovně přemýšlel. Náhle se však usmála nadšeně zatleskal. Takže vy jste cestující. No, to je úžasné." Přistoupil blíž k Miriam a s přátelským gestem k ní natáhl ruku. Dovolte mi, abych se představil. Jsem Duncan Kerr, osmý hrabě z Kildaltonu." Jemně stiskla podávanou ruku. Náhle se zarazila. Na dlani muže byly mozoly. Její logické myšlení jí říkalo, že tady něco nehraje. Jak přišel k takovým mozolům? Škubáním peří? To sotva. Proč měl roztržitý, téměř bláznivý šlechtic ruce tvrdě pracujícího nádeníka? Hrabě povolil sevření a s hlavou skloněnou na stranu si ji zvědavě prohlížel. Jako by na něco čekal, pomyslela si. Ó pardon. Jmenuji se lady Miriam MacDonaldová." Takže vy jste Skotka?" Ať se snažila sebevíc, nedokázala od něho odtrhnout zrak. Co to jen vidí v těch zelených očích skrytých za tlustými skly? Inteligenci? Její dobře vypěstovaný instinkt jí radil, aby se měla na pozoru. Nenechá se oklamat. Moc dobře ví, že jeho výhoda je v domácím prostředí a v zasvěcení do celého problému

22 Otče!" ozval se za ní dětský hlásek. Otočila se a uviděla malého chlapce, který se hnal přes pokoj přímo k hraběti. Skotský kilt měl přepásán koženým opaskem, na kterém byl připevněn mohutný meč. Těžká zbraň s nepříjemným řinčením drkotala o kamennou dlažbu. Jsou tady vojáci," oznamoval roztřeseným hlasem. Angličtí vojáci! Musíme se bránit," a po těch slovech se snažil tasit meč, který se mu však zamotal do širokého plédu. Jediné, čeho chlapec docílil, bylo to, že si zbraní vykasal kilt a obnažil tak bílou zadnici a hubené nohy. Hrabě poklekl k chlapci, a když mu upravoval oblečení, cosi mu zašeptal do ucha. Čím déle Miriam sledovala místní poměry, tím více v ní vzrůstal pocit nedůvěry. Něco tady není v pořádku. Jak by mohl takový pomatený člověk velet klanu? A co ta obvinění o únosu a ostatních zločinech? Lady Miriam," náhle přerušil tok jejích myšlenek, tento nevychovaný chlapec je můj syn Mal -" Otče!" rozkřikl se chlapec. Už zase!" Tak tak, už zase. Omlouvám se." Z kapsy vytáhl kousek ušmudlaného papíru a přiblížil si ho k silným brýlím. Ach ano. Už vím! Můj syn Rob Roy." Nyní se chlapec spokojeně usmál a obřadně se uklonil. Miriam s nedůvěrou hleděla na hraběte. Je možné, že si nedokáže zapamatovat ani jméno svého vlastního syna? Zvláštní. Rovněž se uklonila a pronesla obřadným hlasem: Jsem potěšena, pane Rob Royi."

23 Chlapec něco zašeptal otci. Miriam si je prohlížela a hlavou jí vířily divoké úvahy. Podle královny Angličan tvrdil, že právě tento Skot je vůdcem nebezpečné bandy zlodějů a násilníků. Cítila, že je bezradná. Znovu si vzpomněla na hádku s královnou a teď teprve trpce litovala, že nedržela svůj ostrý jazyk na uzdě. Kdyby se dokázala lépe ovládat, nemusela by teďstát před takovým problémem. Měla by si v klidu sednout s hrabětem a položit mu několik otázek. Pak by měla to samé udělat s jeho anglickým sousedem a nakonec mezi nimi sjednat mír. Ano, tak by to měla udělat. Ale na co se vlastně má zeptat? Bude si muset zahrát na detektiva a přijít tomu všemu na kloub. Kapitola 2 Duncan stál uprostřed místnosti a díval se za odcházející dívkou. Bože, je opravdu nutné, aby se musel chovat jako idiot? Přes silné dioptrické čočky vypadala jako tmavá rudá čmouha. Až teď, když si ji prohlížel s brýlemi spuštěnými na špičku nosu, mohl uznale ohodnotit přednosti karmínového přeludu. Ale ten její impulzívní odchod nevěstí nic dobrého. Proč tak rychle vyšla ven? A proč mu vlastně neprozradila důvod své návštěvy na Kildaltonu? Ne,

24 ne, to není obyčejná křehká žena. Má co dělat s uznávanou hvězdou anglické diplomacie. Ale bohužel, její nynější úkol byl předem odsouzen k nezdaru. Sjednat mír ve zdejším kraji je pro ni zcela nemožné. A tentokrát jí nepomůže ani její zběhlost ve výmluvnosti. Duncan Kerr se se svým anglickým sousedem musí vypořádat sám. Ale nejdříve ji musí přesvědčit o své nevinně. Jinak ji odsud nedostane. Škoda jen, že se nepoznali při jiných okolnostech. Vážil si žen, které neměly jen hezkou tvářičku a svůdnou postavu, ale dokázaly se s muži měřit svou bystrostí a důvtipem. A jestli je její pověst pravdivá, pak má co do činění s pravým mistrem výřečnosti. Musí být příjemné vést diskusi s někým, kdo má plet podobnou okvětním plátkům růže a oči, které jiskří jako diamanty. A když by jim zrovna došla řeč, mohl by její smyslné rty zaměstnat něčím zcela jiným. Musí si o něm myslet, že je pomatený. Ale co se dá dělat? Jak lépe by se jí mohl zbavit? Všechno má přece perfektně promyšlené. Usmál se na svého synka a zatáhl za hedvábnou šňůru, aby přivolal služebnou. Chlapec oblečený do kiltu byl právě v živé debatě s dvěma chlapci z družiny lady Miriam. Byla to zajímavá dvojice. Jeden byl tmavý jako Maur a jeho černé oči a kudrnaté vlasy prozrazovaly jeho africký původ. Druhý chlapec měl urozený profil a olivovou pokožku španělských grandů. Přesto měli oba chlapci něco společného: úplně stejnou rýhu na čele a mezeru mezi předními zuby

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

část sedmnáctá Konec?

část sedmnáctá Konec? část sedmnáctá Konec? A bylo to tady. Konec roku. Tedy abychom byli přesní konec školního roku. Poprvé v životě měl k té příležitosti Vojta připravené nové rifle a košili. Byla to zásluha Anežky. Přivezla

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit.

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit. nevídaně chytrá dívka se spoustou energie a krásným hlasem, který zdědila po své mámě. Je upřímná, spontánní a romantická a hlavně neobvykle inteligentní. A podobně jako snad každý teenager stále hledá

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Znovu se zaposlouchala. Všude bylo ticho jako v hrobě. Chuť vykouknout ven byla tak silná, že jí nemohla odolat. Rychle vklouzla pod záclony a

Znovu se zaposlouchala. Všude bylo ticho jako v hrobě. Chuť vykouknout ven byla tak silná, že jí nemohla odolat. Rychle vklouzla pod záclony a Čarodějná hodina Sofie nemohla spát. Škvírou mezi záclonami procházel zářivý paprsek měsíčního světla a dopadal přímo na její polštář. Ostatní děti v sirotčinci už dávno spaly. Sofie zavřela oči a ležela

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Pusinka Pohádka o malém delfínovi

Pusinka Pohádka o malém delfínovi Petra Dobrovolny www.dolphinkissis.ch Pusinka Pohádka o malém delfínovi Byl jednou jeden malý delfín. Rodiče mu říkali Pusinka, protože měl špičatější čumáček než ostatní delfíni. Když si chtěl Pusinka

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s Pak už všichni napjatě čekali, kdy se konečně objeví Laurio a začnou si spolu hrát. Ahoj, kamarádi! pozdravila Laurio, když konečně dorazila na Území kamarádů. Ahoj, Laurio! odpověděli všichni sborově

Více

M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO

M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO 1 M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO 2 Copyright: Autor: M. M. Cabicar Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-091-5 (epub) 978-80-7512-092-2 (mobipocket) 978-80-7512-093-9 (pdf)

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

DALŠÍ TOMOVA DOBRODRUŽSTVÍ

DALŠÍ TOMOVA DOBRODRUŽSTVÍ DALŠÍ TOMOVA DOBRODRUŽSTVÍ Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank 1. kapitola: Takový úkol? Maličkost! Tak brzy po ránu všichni bývalí loupežníci ještě spali. Tom už to v posteli nevydržel. Odpovědnost

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: VY_32_INOVACE_ČJ5-L_13_TO JE JÍZDA 1

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: VY_32_INOVACE_ČJ5-L_13_TO JE JÍZDA 1 Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura Název výstupu: VY_32_INOVACE_ČJ5-L_13_TO JE JÍZDA 1 Datum vytvoření:

Více

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika 1 2 Taťana Březinová Tanec na paletě Eroika 3 Taťana Březinová, 2007 Eroika, 2007 ISBN 978-80-86337-70-8 4 Taťana Březinová Tanec na paletě 5 6 Poznámka autorky Knihou Tanec na paletě jsem se vyznala ze

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) JK VYPLNIT TUTO ČÁST DOTZNÍKU Věk

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

To je moc dlouho, povzdechla si Maruška. Ještě si nezvykla, že rodiče někdy chodí pryč. To Honzík už ano. Jenže on je přece velký kluk, starší bratr,

To je moc dlouho, povzdechla si Maruška. Ještě si nezvykla, že rodiče někdy chodí pryč. To Honzík už ano. Jenže on je přece velký kluk, starší bratr, Obr v nouzi Za okny hřmělo a bouřilo. Přes měsíc letěly mraky a vichr honil listí. To se bude dobře spát, pomyslel si Honzík, po krk zavrtaný ve svém peřinovém hradě na posteli. Mezi velkými, měkkými polštáři

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

PASIVNĚ AGRESIVNÍ MRCHA

PASIVNĚ AGRESIVNÍ MRCHA PASIVNĚ AGRESIVNÍ MRCHA Pasivně agresivní mrcha prožívá vnitřní konflikt. Na jedné straně je přesvědčená, že by měla být k lidem milá. Na druhé straně je velmi soupeřivá. Výsledkem sváru těchto protikladných

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i Hleděli dva vězni z okna ven, jeden viděl hvězdy, druhý bláto jen. Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu

Více

Diagnóza EBD: Život s motýlími křídly Příběh Makulky. Jana Svobodová

Diagnóza EBD: Život s motýlími křídly Příběh Makulky. Jana Svobodová Diagnóza EBD: Život s motýlími křídly Příběh Makulky Jana Svobodová Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 :. Diagnóza EBD: Život s motýlími křídly Jana Svobodová, 2012 Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 ISBN 978-80-87500-25-5

Více

JINÝ SVĚT. Zárybákov. Kateřina Macháčková. Zvláštní den

JINÝ SVĚT. Zárybákov. Kateřina Macháčková. Zvláštní den JINÝ SVĚT Kateřina Macháčková Zárybákov Zvláštní den Psal se rok 2024 a Majka Prokopová ležela v porodnici. Čekala miminko. Konečně se narodilo. Byla to holčička. Dala jí jméno Sára. Když byly Sáře 3 roky,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 48 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen devátý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně!

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně! TVOŘIVÉ MYŠLENKY Žijte odvážně! Pardubice 2011 Postupy, které vás posunou dál Věnováno všem, kteří se nebojí žít. ÚVOD Žijeme ve společnosti, která si hraje na jistotu a zabezpečení. Uvěřili jsme, že neustálou

Více

Obránci mlýna (Eckart zur Nieden, překlad: Pavel Mareš) 6. Švestkový koláč

Obránci mlýna (Eckart zur Nieden, překlad: Pavel Mareš) 6. Švestkový koláč 6. Švestkový koláč A určitě mi za to zaplatí? zeptal se Viktor nedůvěřivě. Ale to víš, že jo, odsekla Kristina skoro naštvaně. Řekl to docela jasně. Když budeš pilný, dostaneš padesát kaček. Vykročila

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Vánoční balada o hnusných mužích

Vánoční balada o hnusných mužích Vánoční balada o hnusných mužích Je předvánoční čas. Všude nazdobené stromečky, chvojí voní, svíčky plápolají a prodlužují nejkratší dny v roce... Je to dojemné. Ale ne pro mé kamarádky. Tři z nich se

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Pozn. Foto a vydatná pomoc při tvorbě textu Kristina Aubrechtová

Pozn. Foto a vydatná pomoc při tvorbě textu Kristina Aubrechtová 2008 Na podzim letošního roku jsem se vydal, jako téměř každoročně, do teplých krajin. O listopadu v Čechách mám své mínění - mlha, lezavo a začínající vánoční šílenství s heslem blíží se mé chladové astma

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Změna života v sedmi dnech. Den druhý OBDIV

Změna života v sedmi dnech. Den druhý OBDIV Změna života v sedmi dnech Den druhý OBDIV 19 Stanislav Šlenc Ráno mě probudili ptáci. Otevřel jsem oči a uviděl nad sebou mezi korunami borovic, které se kolébaly, modrou oblohu zalitou sluncem. Mé včerejší

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

KAPITOLA. Vee Skyová řekla: A to je jeden z důvodů, proč škola zakázala mobily s foťáky. Fotky tohohle ve školním ezinu by byly dostateč-

KAPITOLA. Vee Skyová řekla: A to je jeden z důvodů, proč škola zakázala mobily s foťáky. Fotky tohohle ve školním ezinu by byly dostateč- KAPITOLA COLDWATER, MAINE SOUČASNOST A PRAHU UČEBNY BIOLOGIE MI POKLESLA ČELIST. Na tabuli bok po boku viseli panenka Barbie s Kenem. Nějaký dobrák jim spojil ruce a oba byli nazí, až na pár umělohmotných

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více