Prolog. Léto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prolog. Léto 1713 - 1 -"

Transkript

1

2 Prolog Léto 1713 Hřebec se hnal tryskem temnou nocí. Duncan zaklonil hlavu a zhluboka vdechoval těžkou vůni vřesu. Volná látka kiltu v prudkém větru divoce tloukla do holých kolen. Krev mu vřela opojným pocitem volnosti a svobody. Za ním se hnalo tucet věrných mužů klanu společně s jedním uprchlíkem. Byla to nebezpečná cesta, na jejímž konci by na ně mohla čekat anglická oprátka. Všechny svaly měl napnuté a chřípí se mu chvělo vzrušením. Každým pórem nasával omamnou sílu moci. Dusot kopyt zněl v jeho uších jako volání sirén, které ho ohlušovalo natolik, že nevnímal možné nebezpečí. Náhle se před ním objevil Hadriánův val. Zahalena v stříbrném světle měsíčních paprsků vypadala kamenná zeď jako ošklivá jizva hyzdící tvář milované země. Přikrčil se těsně k uším zpěněného oře a zašeptal tajemná slůvka. Zvíře divoce zaržálo a mohutným skokem zdolalo nelehkou překážku. Směr Anglie

3 Z prsou se mu dral divoký bitevní pokřik, který však musel potlačit, aby tak neupozornil na svůj příjezd a neohrozil tak celou akci. Skupinka bojovníků se řítila přímo k zviněným pahorkům. Duncan se najednou cítil jaksi nesvůj. Jako by se juigilětí démoni schovali pod mohutné kameny a odtud pichlavýma očima zírali na skotské vetřelce. Směšné, pomyslel si Duncan a rychle ze sebe setřásl nepříjemný pocit. Pozorně se zadíval jižním smérem k opuštěné skupince zakrslých břízek. Pozvedl ruku a bezhlesně tak zastavil své muže. Pod stehny cítil chvění vyčerpaného hřebce. Zanechal své muže tam, kde byli, a sám se vydal k temnému lesíku. Zpoza mraků vykoukl bledý měsíc a ozářil svěže zelené výhonky mladých lístků bělokorých bříz, které se v nočním větru divoce třepotaly a vykreslovaly na trávníku podivuhodné a tajemné obrazce. Najednou se ozvalo tiché zapraskání suchých větviček. Kůň nastražil uši a Duncan rychle sáhl směrem k pasu, kde měl pistoli. Ze stínu větvovívystoupila drobná postava až po paty zahalená v dlouhém plášti. Hřebec zaržál a divoce hrábl kopytem. Duncan odjistil pistoli. Kdo je to?" Postava zalapala po dechu a vystrašeně se schoulila do pláštěnky. Adriena Birminghamová," hlesla roztřeseným hlasem. Přišla jsem sama, jak jste mi vzkázal." Duncan schoval zbraň. Ta maličká se už před osmi lety stala jeho nejlepší přítelkyní. Bylo to tehdy, když cestu k oltáři vystlala okvětními plátky rudých růží, a - 2 -

4 pak se slzami štěstí v očích přála novomanželům mnoho štěstí do společného života. Seskočil z koně. Jsem rád, že ses konečně naučila poslušnosti." Jednou rukou ji objal v pase a přitáhl si ji blíž. Adriena se usmála. To jsem mohla vědět, že jste to vy, pane." Významně pozvedl obočí a s přehnanou galantností jí vysekl hlubokou poklonu. Váš služebník, vzácná paní.",,služebník?" řekla nevěřícně a pozorně si ho prohlédla od rudého šátku převázaného přes obličej, zpod něhožvykukoval pramen blond vlasů, až ke špičkám pevně utáhnutých vysokých bot. Je snad možné," zapochybovala posměšným tónem, že by neblaze proslulý Pán Hranic mohl být něčí služebník?" Duncan pyšně zvedl hlavu: Máš pravdu. Bylo by to stejně nesmyslné jako to, že tvá důvěřivá matka si vzala toho bastarda." Ach, kdybyste jen věděl," a po těch slovech si z tváře stáhla kapuci a odkryla tak škaredou ránu pod okem. Bije mě!" Duncana se zmocnil známý pocit beznaděje a nenávisti. Však jednoho dne Aubrey Townsend, baron Sinclair, zaplatí za všechno zlo a bezpráví, které spáchal. Duncan Kerr v masce Pána Hranic se o to postará osobně. Ale dnešní noci ještě nenastal ten správný čas. Teď nemohl udělat nic jiného, než ji přátelsky obejmout a poskytnout jí alespoň částečně pocit bezpečí. Pevně ho objala kolem krku a usedavě se - 3 -

5 rozplakala. Jak tak objímal měkké ženské tělo, v mysli mu vytanuly dávné vzpomínky. Draly se napovrch jako pichlavé větvičky vřesu. Šípy ozdobené růžovými mašlemi. Svatební den. První tanec. Pohřeb. Adriena se vzlykáním vysvětlovala: Když jsem odmítla jít do postele s tím tlustým soudcem, baron nechal zavřít mého Charlese. A řekl, že ho pustí až tehdy, až splním své povinnosti. A jestli ne, tak že ho pověsí. Pak mě ztloukl a zamkl mě v pokoji." Duncan slyšel v dívčině hlase naléhavost a strach z toho, co by mohli udělat jejímu milému, přesto se zeptal: Jsi si jistá, že Charles je tím pravým mužem, s kterým chceš zůstat celý život?" Ano. Šla bych s ním třeba i na konec světa." Duncan ji odtáhl, pevně ji chytil za ramena a zkoumavě si ji prohlížel. Je dost zralá na to, aby skutečně věděla, co chce? Snad ano. Nebude to lehké, Adrieno." Usmála se na něj podivně dospělýma ženským úsměvem. Já vím. Ale je to právě to, po čem toužím celým svým srdcem." Tak tedy dobrá. Nebudu tě zbytečně odrazovat. Jsi už dospělá a sama nejlépe víš, co pro tebe bude nejlepší." Přiložil dlaně k ústům a zahoukal jako sýček. Na to znamení se z hloučku mužů odpoutal vysoký jezdec a pobídl svého koně směrem k březovému háji. Adrieno?" zavolal potichu. Charlesi?" - 4 -

6 A pak už si milenci šťastně padli do náruče. Vášnivě se objímali, líbali se a přísahali si věčnou a nehynoucí lásku. Duncan je pozoroval se smutným úsměvem na tváři. Zdali on někdy potká dívku, která by ho milovala natolik, aby se kvůli němu vzdala svého domova i svých rodičů? A jestli mu to není souzeno, pak prosí Boha, aby zchladil tu vášeň, která koluje v jeho krvi. Nasadil si na hlavu široký klobouk a vytáhl kožený váček s mincemi, který měl připevněný k opasku. Přistoupil k milencům a vložil váček do dlaně mladého muže. Dobře se o ni starej. Tohle vám alespoň trochu vypomůže v začátku. Doufám, že ti je jasné, že se do Anglie už nikdy nesmíte vrátit?" To nevadí. Začneme nový život daleko za mořem," odvětil Charles. Budete muset. Nic jiného vám ani nezbývá. Tohle je pro štěstí," a k penězům přidal ještě starodávnou římskou minci. A teď si už pospěšte. Odliv nečeká. Donese vás přímo na Barbados." Charles pevně sevřel podávanou dlaň. Náš první syn bude mít tvé jméno, pane, a jestli Bůh dovolí, tak i tvé dobré srdce." Duncan se usmála otočil se k Adrieně. Myslel na svou ženu, která zemřela před sedmi lety. Byly si tak podobné. Jak jinak, vždyť byly sestry. Zachvátil ho silný pocit melancholie. Adriena si stoupla na špičky a políbila ho na tvář. Prosím, dohlédni namalou Alpin. Nedovol baronovi, aby zničil její duši... nebo ještě hůř." Duncan ztěžka polkl. Slibuji." - 5 -

7 Už tuhle maličkou nikdy neuvidí. Už nikdy jí z prstu nevytáhne třísku a v potoce pro ni nenaloví duhové pstruhy. Už nikdy mu nikdo neřekne bratře mého srdce. Ale je tady ještě jedna nevinná duše, která bude potřebovat jeho ochranu. S hořkosladkým pocitem uspokojení se díval za drobnou postavou, jak odjíždí a navždy se vzdaluje z jeho života. Přidal se k němu Angus MacDodd, zástupce vůdce klanu. V padesáti letech byl Angus ještě stále schopný mocně držet svůj meč a přemoci nejednoho zdatného nepřítele. A taky dokázal vyřezat nejlepší plachetnici v celém Kildaltonu. Dnešní noci sis opět vysloužil královnin hněv, pane. Vsadím se o co chceš, že ten mizera Sinclair si zase bude stěžovat." Duncan se jen usmál. Nemůžeme si přece dovolit ztratit dobrou pověst, drahý příteli." Tentokrát na nás určitě pošle vojáky," prorokoval Angus. Duncan pomyslel na zestárlou a často churavou vládkyni. Ale ne, udělá přesně to, co dělá vždy." A jak jí odpovíš, pane?" Opět ho budu muset podplatit nebo přelstít." A po těch slovech pobídl Duncan Armstrong Kerr svého koně a vydal se na zpáteční cestu k hrabství. V mysli se snažil představit si, jak asi bude vypadat další oficiální posel královny Anny. Svatá Ninian," zaklel, jistě to bude další pakostnicí prolezlý šlechtic s prázdnou peněženkou a ještě prázdnější hlavou." - 6 -

8 Kapitola 1 Podzim 1713 Svatá Margareto," zvolala Miriam, asi to bude tupý Skot se spletenými copánky v nečesaných vlasech a s dechem páchnoucím levným pivem." Alexis Southwardová tázavě pozvedla obočí. Znamená to snad, že mi konečně povíš, co tady vlastně děláme?" Máme se tu potkat s tvrdohlavým Skotem, který neví, na kterou stranu hranic patří," vyštěkla vztekle Miriam. Nezbývá nám nic jiného než doufat, že je alespoň trochu rozumný. Moc dobře vím, jak nenávidíš, když tě muži přezírají a tvé poslání neberou vážně. Ale podle toho, jak jsi ho před malou chvílí popsala, nedělám si valné naděje." Také tímto úkolem nejsem zrovna nadšená." Miriam trhla opratěmi a vedla koně k otvoru v Hadriánově valu. Kola přeplněného vozu pod tíhou nákladu zaskřípěla. Dvojčata, Saladin a Salvador, se uvelebila na trůnu z kufrů a krabic s parukami a rozhlížela se po okolí. Za nimi jel další kočár, který vezl jídlo a nápoje. Tucet mužů, kteří doprovázeli podivnou skupinku, se více než o jejich bezpečí zajímal o napinění svých bezedných žaludků. Miriam byla však předem ujištěna, že jediné nebezpečí, které by jim mohlo cestou hrozit, je v těsné blízkosti Nottinghamského lesa

9 Když se však v noci utábořili a vypustili fenku Verbatim, ani tam se nemuseli ničeho obávat. Jakmile se nezvaný vetřelec střetl s ohromným černým zvířetem, které na něho hrůzostrašně vrčelo a cenilo ostré tesáky, i ten nejneohroženější bandita se dal na rychlý útěk zpátky do lesa. Teď Verbatim běžela v čele průvodu a s nosem přilepeným těsně k zemi ukazovala bezpečnou cestu. Miriam se rozhlédla kolem sebe. Skotsko. Její domov. Dlouho pohřbené vzpomínky se náhle vynořily jako fata morgána v nekonečných pouštích Arábie. Zachvěla se. Už nebyla v diplomatických službách. královny Anny. Náhle viděla sebe samu jako malou čtyřletou holčičku. Místo polorozpadlé kamenné zdi, která se koupala v teplém světle zapadajícího podzimního sluníčka, se před ní rozprostíralo zasněžené údolí, jehož bílé stráně byly potřísněny krví jejího klanu. Miriam?" Otočila se. Alexis ji pozorovala s chápavým úsměvem. Z pomněnkově modrých očích se daly vyčíst znaky sympatie. Pobídla svého koně a podávala Miriam dlouhé kožené rukavice. Jemně stiskla přítelkyni ruku a řekla: Nejsou tady žádní démoni, má drahá. Jsou to jen vzpomínky. Krásné i ty zlé. Sama si musíš vybrat, na které chceš vzpomínat raději." Miriam jen mlčky přikývla. V srdci cítila smutek a melancholii. Již dvacet let byla Alexis její matkou, sestrou, přítelkyní, učitelkou podle toho, jak bylo zapotřebí. Plynně mluvila devíti jazyky a čtrnácti - 8 -

10 dokázala hbitě nadávat. A přesně tomu naučila i Miriam. Společně podnikly dlouhou cestu z přepychového carského dvoru až do exotických paláců Persie. Byly tak sehrané, že během jediné hodiny se dokázaly sbalit a vydat se do sousední země nebo třeba i přes celý kontinent tak, jak právě královna potřebovala. Alexis byla jednou s nejdůvěryhodnějších osob a Miriam jí mohla s klidem svěřit i to nejpikantnější státní tajemství. Díky," zašeptala Miriam a s povděkem stiskla podávanou ruku. Tak," řekla Alexis, a teď mi konečně vysvětli, proč by Její veličenstvo posílalo hvězdu své diplomacie vyjednávat s hloupým Skotem?" Její veličenstvo by mé poslalo třeba i do pekla," procedila Miriam skrze zaťaté zuby. Asi ses s ní neměla dohadovat," řekla Alexis mateřským tónem. Ale já jsem se s ní nedohadovala," bránila se Miriam. Ne? Tak pak ty pomluvy jsou opravdu ošklivé. Nech mě hádat, jak to asi bylo. Její veličenstvo řeklo, že je načase, aby ses vdala, a ty ses jí to samozřejmě pokusila vymluvit, ale tentokrát se ti to asi moc nepovedlo. Myslím, že tě královna zná až příliš dobře, než aby se nechala oklamat tvou brilantní výřečností. Takže ti to nakonec musela nařídit a ty ses neovládla, a proto teď jedeme do Skotska." Miriam strnule seděla v sedle a zvažovala, zdali má Alexis řícť skutečný důvod, proč se s královnou nepohodly. Již roky žádala Annu, aby sjednala - 9 -

11 spravedlnost a potrestala zločince, kteří vyvraždili její rodinu. A královna to celé ty dlouhé roky odmítala. Ale tentokrát se Miriam nenechala odbýt a rozčílila svou paní natolik, že se začala bát o její zdraví. Anna se však vzchopila a vyhrožovala, že ji zasnoubí s ministrem baltského území. Rozhodla se, že odhalí jen kousek z pravdy. Něco si snad může nechat i pro sebe. Vždycky jsem s ní mohla mluvit na rovinu. Stejně jako muži, kteří jsou v jejích službách. Chtěla bych vidět alespoň jednoho z nich, který by si nechal přikazovat, kdy a s kým se má oženit." Máš pravdu. Ale takhle ztratit hlavu a dokonce se s ní dohadovat... Nevím jestli to byl ten správný tah." Miriam byla dotčena královninou nespravedlností. Proč se královna rozhodla zabývat zrovna jejími osobními záležitostmi. Copak nemá na dvoře dost urozených dam, kterým by mohla domluvit výhodný sňatek? Ona o něco takového nestojí. Nechtěla jsem Její veličenstvo urazit. Jen jsem jí připomněla, že dojednávat obchodní sňatky je má specialita, ne její. Nemůže po mně chtít, abych se rozpůlila. V jednu chvíli mě pošle do Utrechtu, abych tam ukončila válku se Španělskem, a vzápětí na to očekává, že se budu tetelit blahem, když mi dohodí vhodného manžela." Na tváři starší ženy se mihl smutný úsměv. Ono se jí není co divit. Vždyť ty žádného jiného nápadníka nemáš. A mládí, má milá, je tak krátké. Ani se nenaděješ a tvá krása uvadne jako utržené poupě růže." No, a pak už snad konečně budu mít pokoj."

12 To není k smíchu. V pětadvaceti už pomalu ztrácíš vyhlídky na vhodného partnera." Ha! Tobě je osmačtyřicet a když se před tebou naparoval ten statný Francouz, pýřila ses jako mladá panna." Alexis Southwardová, vévodkyně z Challenbroku, si poklidně upravovala záhyby na svém sametovém cestovním plášti. Odkašlala si a řekla: Gervais, to bylo velmi příjemné povyražení. Snad ti nemusím připomínat, že jeho syn byl... jak to jen nejlépe řícť... ochoten ukrátit tvůj dlouhý čas." To bych raději šla s posledním nuzákem z ulice." Honte a toi! Copak takhle mluví dáma!" Já vím. Ale vždyť ten kavalír nechtěl mé srdce, a dokonce ani mé tělo. Chtěl jen nějaké informace, které by mohl vhodně použít proti královně." Snad, přisvědčila neochotně Alexis, ale jestli jen budeš vzdychat touhou po vysněném rytíři Lancelotovi, který si jen těžko najde cestu do tvé postele, nevdáš se nikdy." Nad hlavami se jim v pravidelném tvaru přehnal houf divokých husí. V dálce se smutně ozýval křik osamoceného ptáka. Zapomenutý milenec, pomyslela si Miriam. Věděla, že se její pošetilé sny nemusí nikdy vypinit, ale jen proto se jich nemíní vzdát. Nevezme si muže, ke kterému necítí žádný respekt. A také ji musí dokázat porazit v šachu... ale ne příliš často. Znovu sníš o rytíři Lancelotovi?" Tak už se nečerti, Lexie. Stejně na tom nic nezměníš."

13 Alexis jen uraženě pokrčila rameny. Tak mi alespoň řekni něco o tom tvrdohlavém Skotovi. Miriam si vzpomněla na katastrofální audienci u královny a znovu se musela pokárat, že se nechala tak unést. Ale cítila se tolik ukřivděná. Vždyť od Anny očekávala pochvalu za to, jak bravurně zvládla situaci v Utrechtu, a místo toho na ni čekal postarší manžel. Není se co divit, že tak vyjela. No a teď se zas nemůže divit, že jede do bohem zapomenuté díry, aby tam svedla nudnou bitvu s poněkud přihlouplýma nemytým Skotem. A kdybys náhodou selhala," upozornila ji královna, nedoufej v to, že se případ Campbellů někdy dostane před soud. Musím řícť, že stejně nechápu, proč se tolik snažíš šťourat se v dávné minulosti." Vzteky nepříčetná Miriam se v tu chvíli nedokázala ovládnout. Možná proto, že vaši rodiče nebyli povražděni!" Jak se opovažuješ!" zasípěla panovnice. Buď ujednáš mír na hranicích se Skotskem, nebo se provdáš za ministra, jehož sídlo je na dalekém Baltu. A to je mé poslední slovo." Miriam se při té představě schoulila těsněji do svého cestovního pláště. Zhluboka se nadechla a vychutnávala si čerstvý podzimní vzduch, který již voněl příslibem zimy. Raději zůstane chvíli ve Skotsku. Bude jen dobře, když panovnici sejde z očí. A beztak si sama potřebuje odpočinout od anglických intrik a politikaření. Zima strávená ve Skotsku vypadá

14 jako jediné řešení jejího problému. Jen jestli vydrží pohled na sníh? Ale ano. Vždyť už není malá holka. Uvelebí se před teplým krbem, žaludek si naplní těžkým vínem a v klidu bude snít o svém hrdinovi, který jednou ranou utíná hlavy pekelným příšerám, a přitom klidně zvládne slovní potyčku třeba i se samotným Sokratesem. Z blízkého lesa se ozývalo milostné troubení jelena, který se svými mohutnými parohy snažil upoutat pozornost něžných laní. Verbatim se chvěla touhou, aby mohla vyrazit po jejich stopě, ale na to byla příliš dobře vycvičená. Bystré laně se daly na divoký úprk zanechávajíc za sebou nešťastného jelena. Lesní velikán zvedl hlavu a vydal ze sebe hrdelní zvuk, v kterém se odrážela veškerá beznaděj a tíseň osamoceného tvora. Laně se zastavily a s očima upřenýma k samci koketně poškubávaly ocásky. Když jelen udělal několik kroků jejich směrem, trhly sebou a znovu se daly na útěk. Verbatim se nevzrušeně vrátila k původnímu prohledávání skotského terénu. Také bych si nechala líbit nějaké to nevinné dvoření, co ty na to?" ozvala se Alexis. Dvoření? Byla jsem sem vyslána, abych udržela mír na společných hranicích, ne abych plánovala zásnuby." Alexis převrátila oči k nebi a nešťastně si povzdechla: Božínku, vždyť to byl jen žert. Opravdu musíš všechno brát tak smrtelně vážně?" Ach tak. Žert."

15 Humor nikdy nebyl Miriaminou silnou stránkou. Trápilo ji to. Ráda by se připojila k lehkým konverzacím na dvoře a použila některý z těch dvojsmyslných vtipů, které tak často slýchávala, ale jaksi jí to nešlo. Dokázala svou výmluvností porazit kdejakého řečníka, ale být zábavná, to se jí zrovna nadvakrát nedařilo. Náhle Miriaminu pozornost upoutal voják, který se držel v uďivé vzdálenosti. Prudký vítr cloumal s bílým pérem na klobouku a poněkud vybledlá uniforma dávala již jen tušit původní lesk a slávu. Kapitáne Higginbothame," zavolala Miriam, nepřidáte se k nám?" Seděl vzpřímeně v sedle svého koně a jen odmítavě zavrtěl hlavou. Byl hladce oholen jako kněz při nedělním kázání a jeho kožené boty a pouzdro na kord byly vycíděny do vysokého lesku. Bodejť ne, vždyť jejich leštění věnoval celou polední pauzu. Raději zůstanu tady, slečno Miriam. Pošlu vojáky napřed, aby oznámili váš příjezd," odvětil se sklopeným zrakem. Jak běžné, pomyslela si Miriam. A jak potupné. Ale vždyť si už na upjaté chování u dvora mohla dávnou zvyknout. Mile se usmála a řekla: To je od vás velice pozorné, kapitáne. Ale stejně si myslím, že tentokrát jsme mohli zapomenout na protokol a jednoduše je jen tak překvapit." Když už otevíral ústa, aby protestoval, Miriam ho předběhla: Můžete si být jistý, že až budu mluvit s vaším strýcem lordem Drummondem, nezapomenu se mu zmínit o vašem galantním chování a udatnosti v

16 boji. Opravdu jsem byla překvapena. Dokonce ani carova osobní stráž by nemohla podat přesvědčivější výkon." Kapitán si nervózně pohrával s rukavicemi a pevně zatnul zuby. Bylo jasné, že s takovým nevhodným chováním nesouhlasí. Alexis se rychle snažila zachránit situaci: Samozřejmě, že budeme neustále ve vašem doprovodu, ma capitane." Jak si přejete, madam," odměřeně přikývl a otočil se zpátky ke svým vojákům, aby zrušil své příkazy. Nu?" ponoukla Alexis svou společnici. Nu co?" Miriam předstírala, že neví, o co jde. Pročpak děláš právě s tímhle úkolem takové tajnosti?" S úkolem? pomyslela si Miriam. Lépe řečeno s potížemi. Ale Lexie. Jaképak tajnosti. Vždyť už jsem ti všechno řekla. Královna toho na mě vysypala tolik najednou, že už ani nevím, co jsem ti řekla a co ne. Prostě si myslí, že jsem na pouhou ženu až příliš výřečná, a tudíž mě poslala do téhle díry, aniž by mi cokoliv blíže vysvětlila." Alexis ze sebe vyplivla nadávku, kterou se naučila ještě na klíně svého otce. Nějak rychle má královská sestřenice zapomněla, že jsi svou výřečnost získala právě v jejích službách. Když tě posílala na nebezpečné výpravy, bylo jí jedno, jestli jsi nebo nejsi pouhá žena." Já vím," přitakala Miriam, a přitom myslela na dlouhé roky, které strávila v královniných službách. Její učňovská léta u dvora začala již před dávnou

17 dobou. Od svých pěti let, když se stala sirotkem, často dělala posla mezi tehdy mladou princeznou Annou a princem Georgem. Byly to smutné vzkazy, především těsně před jeho smrtí. Říkala, že jelikož znám její myšlenky tak dobře, je zbytečné, aby plýtvala svým královským dechem a vysvětlovala mi jakékoliv informace týkající se zdejšího problému." Alexis tiše hvízdla. To musela být pořádně naštvaná." Nejspíš ano." Miriam se zastavila a zaujatě pozorovala horizont. Tón jejího hlasu byl značně výmluvný." Je divné, že tě nenechala rovnou popravit. I když musím řícť, že těch tvých hebkých kadeří by bylo škoda." Kompliment přítelkyně alespoň trochu zmírnil Miriaminu špatnou náladu. Ale stejně se nemohla odhodlat k tomu, aby Alexis řekla pravdu o skutečném důvodu, který královnu tak rozčilil. Když mi řekla, že mě provdá za ministra Baltského území, odpověděla jsem, že to se raději provdám za krále Ahmeda a dobrovolně vstoupím do jeho harému." Alexis se významně usmála. Moc dobře ví, jak nesnášíš chladné podnebí.",,ano. Proto jsem se rozhodla raději stáhnout zbraně a ustoupit. A tak jedeme k hranicím." Vždyť ty si s tím nějak poradíš. Máš už nějaký plán?" Miriam byla o svém nepříteli vždy dokonale informována, ale o Skotovi nevěděla ani co by se za nehet vlezlo. Ne. Vůbec nevím, kde začít."

18 Jen se neboj, mé dítě. Však ty na něco přijdeš. Teď mi raději řekni, co ses od Jejího veličenstva dozvěděla o tom Angličanovi?" Celkem nic. Jmenuje se Aubrey Townsend, baron Sinclair. Byl to jeden z těch, kteří sepsali petici proti tomu Skotovi. Obviňuje ho z únosu a z krádeže. Jo, a abych nezapomněla, přikázala mi, abych nejdříve navštívila toho Skota." To je zvláštní. Jako by tomu Angličanovi nevěřila. Vždy bývá velmi opatrná, aby snad nedala najevo, s kterou stranou sympatizuje. Možná toho Skota zná. Nebo -" Alexis se zablýsklo v očích, jsou nějak spřízněni." To asi ne. Je náčelníkem klanu Kerrů. Nedovedu si představit, že by mohli mít něco společného se Stuartovci. Ti by jim nepodali ani hrnek vody." Když si všimla Alexiina úšklebku, rychle se začala omlouvat: Promiň, Lexie." Alexis jen mávla rukou. To nic. Jak se ten chlápek jmenuje?" Duncan Armstrong Kerr, hrabě z Kildaltonu." To zní velmi skotsky... a slibně. Existuje nějaká paní hraběnka?" Už ne. Je vdovec. Alespoň to říkal hostinský od Zelené láhve." To je zajímavé, má drahá." Miriam si musela dlaní zaclonit oči, aby ji neoslepilo zapadající slunce a otočila se k přítelkyni. Pro mě, pro tebe nebo pro zdárné vyřešení našeho problému?"

19 Alexis prstem ukázala na Miriam. Samozřejmě pro tebe." Rozhlédla se po roztroušených kopcích a dodala: Možná, že právě někde tady na tebe čeká tvůj vysněný rytíř Lancelot. A když ne on, tak legendární Pán Hranic, o kterém vyprávěli v hostinci u Zelené láhve. Vždyť kdo jiný by tě mohl svést než záhadný muž se zahalenou tváří? Opředl by tě tajemným kouzlem a vodil tě spletitými uličkami lásky a... " Alexis ještě nestačila dokončit své poetické blouznění, když si Miriam všimla větřící Verbatim. Stála s nastraženýma ušima na blízkém vrcholu a tichounce vrčela. Počkej tady," pobídla koně ke klusu a rychle zdolala nevysoký kopec. Na vrcholku se zastavila ohromena prudkým závanem dusivého kouře. V údolí pod sebou uviděla doutnající zbytky ohořelé domkářské chalupy. Přilehlé pole bylo lemováno čerstvými hroby. Zmocnil se jí silný pocit deprese a smutku. Byly zmařené životy důsledkem náhodného požáru nebo snad problémů, které zde měla vyřešit? Tak či onak byl to hrůzný pohled. Jestliže se ukáže, že právě ta druhá alternativa je pravdivá, pak bude k nastolení zdejšího míru potřebovat veškerou svou diplomatickou výřečnost a lstivost. Unaveně zavřela oči a uviděla před sebou obraz Duncana Armstronga Kerra - starého zatrpklého Skota, který tyranizuje široké okolí a který se ji bude snažit přesvědčit všemi možnými i nemožnými prostředky o své pravdě

20 Jaké však bylo její překvapení, když muž, který jim o hodinu později vyšel v ústrety, vypadal úplně jinak, než si ho ještě před chvílí představovala. Stála v přijímacím pokoji Kildaltonu, a tak trochu si připadala jako naivní podvedený hlupák. Oblečen v krátkých kalhotách a vestě zelené barvy, s nakadeřenou dlouhou parukou a s brýlemi, jejichž skla byla silnější než okenní tabule v kostele, vypadal spíše jako přihlouplý šašek než jako vznešený pán. Přinesla jste nějaké pávy? zeptal se dychtivě a v zelených očích ukrytých za tlustými skly mu tancovaly jiskřičky naděje. Pávy?" opakovala zmatená Miriam a rychle se snažila získat ztracenou rovnováhu. Alexis ukrytá za zády své přítelkyně se potichu pochechtávala, zatímco Salvador se Saladinem stáli jako přimražení a s otevřenými ústy hleděli na podivné zjevení. Miriam dloubla do Lexie a hlavou pokývla směrem k chlapcům. Mám dojem, že ses chtěla ohřátu ohně. Nezapomeň s sebou vzít i dvojčata." Alexis přikývla a odvedla chlapce ke krbu ve vzdálené části pokoje. Miriam se otočila zpět a zeptala se: Kde jsme to skončili?" U pávů. Snad jste nepřinesla bažanty, že ne?" zjištoval vylekaným tónem. Ti nedokáží chytat ryby. Bylo by to jako nosit další uhlí do Newcastlu." Najednou se z nepochopitelného důvodu rozesmál. Vysoká paruka mu divoce poskakovala na hlavě a na

21 zelenou vestu se z ní vysypala hrst šedého prachu. Potácivým krokem se pomalu blížil k Miriam. Vyděšeně hleděla na jeho boty. Každá byla jiná. Asi jste si mě s někým spletl," řekla klidným hlasem a s účastí se na podivného človíčka usmála. Já žádné pávy nemám." Zamračil se, vypadalo to, jako by o něčem usilovně přemýšlel. Náhle se však usmála nadšeně zatleskal. Takže vy jste cestující. No, to je úžasné." Přistoupil blíž k Miriam a s přátelským gestem k ní natáhl ruku. Dovolte mi, abych se představil. Jsem Duncan Kerr, osmý hrabě z Kildaltonu." Jemně stiskla podávanou ruku. Náhle se zarazila. Na dlani muže byly mozoly. Její logické myšlení jí říkalo, že tady něco nehraje. Jak přišel k takovým mozolům? Škubáním peří? To sotva. Proč měl roztržitý, téměř bláznivý šlechtic ruce tvrdě pracujícího nádeníka? Hrabě povolil sevření a s hlavou skloněnou na stranu si ji zvědavě prohlížel. Jako by na něco čekal, pomyslela si. Ó pardon. Jmenuji se lady Miriam MacDonaldová." Takže vy jste Skotka?" Ať se snažila sebevíc, nedokázala od něho odtrhnout zrak. Co to jen vidí v těch zelených očích skrytých za tlustými skly? Inteligenci? Její dobře vypěstovaný instinkt jí radil, aby se měla na pozoru. Nenechá se oklamat. Moc dobře ví, že jeho výhoda je v domácím prostředí a v zasvěcení do celého problému

22 Otče!" ozval se za ní dětský hlásek. Otočila se a uviděla malého chlapce, který se hnal přes pokoj přímo k hraběti. Skotský kilt měl přepásán koženým opaskem, na kterém byl připevněn mohutný meč. Těžká zbraň s nepříjemným řinčením drkotala o kamennou dlažbu. Jsou tady vojáci," oznamoval roztřeseným hlasem. Angličtí vojáci! Musíme se bránit," a po těch slovech se snažil tasit meč, který se mu však zamotal do širokého plédu. Jediné, čeho chlapec docílil, bylo to, že si zbraní vykasal kilt a obnažil tak bílou zadnici a hubené nohy. Hrabě poklekl k chlapci, a když mu upravoval oblečení, cosi mu zašeptal do ucha. Čím déle Miriam sledovala místní poměry, tím více v ní vzrůstal pocit nedůvěry. Něco tady není v pořádku. Jak by mohl takový pomatený člověk velet klanu? A co ta obvinění o únosu a ostatních zločinech? Lady Miriam," náhle přerušil tok jejích myšlenek, tento nevychovaný chlapec je můj syn Mal -" Otče!" rozkřikl se chlapec. Už zase!" Tak tak, už zase. Omlouvám se." Z kapsy vytáhl kousek ušmudlaného papíru a přiblížil si ho k silným brýlím. Ach ano. Už vím! Můj syn Rob Roy." Nyní se chlapec spokojeně usmál a obřadně se uklonil. Miriam s nedůvěrou hleděla na hraběte. Je možné, že si nedokáže zapamatovat ani jméno svého vlastního syna? Zvláštní. Rovněž se uklonila a pronesla obřadným hlasem: Jsem potěšena, pane Rob Royi."

23 Chlapec něco zašeptal otci. Miriam si je prohlížela a hlavou jí vířily divoké úvahy. Podle královny Angličan tvrdil, že právě tento Skot je vůdcem nebezpečné bandy zlodějů a násilníků. Cítila, že je bezradná. Znovu si vzpomněla na hádku s královnou a teď teprve trpce litovala, že nedržela svůj ostrý jazyk na uzdě. Kdyby se dokázala lépe ovládat, nemusela by teďstát před takovým problémem. Měla by si v klidu sednout s hrabětem a položit mu několik otázek. Pak by měla to samé udělat s jeho anglickým sousedem a nakonec mezi nimi sjednat mír. Ano, tak by to měla udělat. Ale na co se vlastně má zeptat? Bude si muset zahrát na detektiva a přijít tomu všemu na kloub. Kapitola 2 Duncan stál uprostřed místnosti a díval se za odcházející dívkou. Bože, je opravdu nutné, aby se musel chovat jako idiot? Přes silné dioptrické čočky vypadala jako tmavá rudá čmouha. Až teď, když si ji prohlížel s brýlemi spuštěnými na špičku nosu, mohl uznale ohodnotit přednosti karmínového přeludu. Ale ten její impulzívní odchod nevěstí nic dobrého. Proč tak rychle vyšla ven? A proč mu vlastně neprozradila důvod své návštěvy na Kildaltonu? Ne,

24 ne, to není obyčejná křehká žena. Má co dělat s uznávanou hvězdou anglické diplomacie. Ale bohužel, její nynější úkol byl předem odsouzen k nezdaru. Sjednat mír ve zdejším kraji je pro ni zcela nemožné. A tentokrát jí nepomůže ani její zběhlost ve výmluvnosti. Duncan Kerr se se svým anglickým sousedem musí vypořádat sám. Ale nejdříve ji musí přesvědčit o své nevinně. Jinak ji odsud nedostane. Škoda jen, že se nepoznali při jiných okolnostech. Vážil si žen, které neměly jen hezkou tvářičku a svůdnou postavu, ale dokázaly se s muži měřit svou bystrostí a důvtipem. A jestli je její pověst pravdivá, pak má co do činění s pravým mistrem výřečnosti. Musí být příjemné vést diskusi s někým, kdo má plet podobnou okvětním plátkům růže a oči, které jiskří jako diamanty. A když by jim zrovna došla řeč, mohl by její smyslné rty zaměstnat něčím zcela jiným. Musí si o něm myslet, že je pomatený. Ale co se dá dělat? Jak lépe by se jí mohl zbavit? Všechno má přece perfektně promyšlené. Usmál se na svého synka a zatáhl za hedvábnou šňůru, aby přivolal služebnou. Chlapec oblečený do kiltu byl právě v živé debatě s dvěma chlapci z družiny lady Miriam. Byla to zajímavá dvojice. Jeden byl tmavý jako Maur a jeho černé oči a kudrnaté vlasy prozrazovaly jeho africký původ. Druhý chlapec měl urozený profil a olivovou pokožku španělských grandů. Přesto měli oba chlapci něco společného: úplně stejnou rýhu na čele a mezeru mezi předními zuby

OBSAH Bertrice Small PROBUZENÍ... 9 Susan Johnson ÚKRYT PŘED BOUŘÍ... 127 Nikki Donovan OKOUZLENÍ... 251 Liz Madison SLIB... 317

OBSAH Bertrice Small PROBUZENÍ... 9 Susan Johnson ÚKRYT PŘED BOUŘÍ... 127 Nikki Donovan OKOUZLENÍ... 251 Liz Madison SLIB... 317 Název: Probuzení Autor: Bertrice Small, Susan Johnson, Nikki Donovan, Liz Madison Nakladatelství: Baronet, 2003 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro

Více

Connie Brockway. Nevěstin závoj

Connie Brockway. Nevěstin závoj Connie Brockway Nevěstin závoj Věnováno Marcii Howardové, jež mě naučila nadhazovat míček při podání a vládnout tenisovou raketou; mé důvěrné autorce, jež mi vštípila lásku ke knihám; šampionce všech dětí

Více

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ 2014 Copyright 2013 by Richelle Mead Translation 2014 by Jan Netolička Cover design 2014 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována

Více

Mému tatínkovi Georgi. S. Andersonovi, který mi odhalil dvě nejsladší tajemství života: že lidské srdce má neomezenou schopnost lásky a že pouto mezi

Mému tatínkovi Georgi. S. Andersonovi, který mi odhalil dvě nejsladší tajemství života: že lidské srdce má neomezenou schopnost lásky a že pouto mezi Catherine Anderson BABY LOVE Copyright 1999 by Catherine Anderson All rights reserved Translation 2001 by Pavla Horáková Cover photo 2001 by Renéc Brown Cover design 2001 by Viera Fabiánova Czech edition

Více

HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY. Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen

HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY. Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen 1 2 3 HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY 1999 Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena nebo reprodukována

Více

POSEL SMRTI. Zúčtování. Lukáš Konvalina

POSEL SMRTI. Zúčtování. Lukáš Konvalina POSEL SMRTI VI Zúčtování Lukáš Konvalina Není důležité, jak dlouhý život vedeme, ale jak ho prožijeme, neboť k čemu je žít navěky, když nevnímáme krásy života a nejsme šťastni? Obsah I Vrať se mi!...4

Více

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper Poslední mohykán James Fenimore Cooper KAPITOLA I Koloniální války v Severní Americe se vyznačovaly tím, že dříve než se protivníci střetli, museli překonat útrapy a nebezpečí divočiny. Hluboké a napohled

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo:

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ FANTASTIČNO (oceněno Ludvík 94) ČAROPRÁVNOST MORT MAGICKÝ PRAZDROJ SOUDNÉ SESTRY PYRAMIDY STRÁŽE!

Více

Meredith Webberová KOUZLO POUŠTĚ. & HARLEQUIN Cas jen pro mě

Meredith Webberová KOUZLO POUŠTĚ. & HARLEQUIN Cas jen pro mě Meredith Webberová KOUZLO POUŠTĚ & HARLEQUIN Cas jen pro mě Amsterdam Atény Budapešť Hamburk Londýn Madrid Milán New York Paříž Stockholm Sydney Tokio Toronto Varšava PRVNÍ KAPITOLA Melissa vyhlížela z

Více

POSLEDNÍ Z BOHŮ NAPSAL RICK RIORDAN

POSLEDNÍ Z BOHŮ NAPSAL RICK RIORDAN POSLEDNÍ Z BOHŮ POSLEDNÍ Z BOHŮ NAPSAL RICK RIORDAN čtení radost poučení Percy Jackson Poslední z bohů Rick Riordan Poprvé vydalo v roce 2009 nakladatelství Disney Hyperion Books for Children, 114 Fifth

Více

Stephen King. Srdce v Atlantidě

Stephen King. Srdce v Atlantidě Stephen King Srdce v Atlantidě Číslo 6: Číslo 2: Číslo 6: Číslo 2: Číslo 6: Číslo 2: Co chcete? Informaci. Na čí jste straně? To bych vám napověděl. My chceme informaci. Tu nedostanete! Po dobrém nebo

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

Lubomír Jaroš TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ albis international 2004

Lubomír Jaroš TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ albis international 2004 TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ Lubomír Jaroš TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ albis international 2004 Kniha vyšla za podpory města Hrádek nad Nisou. Lubomír Jaroš 2004 Illustrations Jana Hakenová 2004 ISBN

Více

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi Nick ji doprovodil domů. Vycházkovým krokem to měli dvacet minut cesty. Možná jsi měl zůstat s ní a ne se mnou. řekla Alicia. Ann to zvládne. Navíc je tam Carmen, nic se jí nestane. Doufám, že jí moje

Více

Robert Silverberg - Plout do Cařihradu 1. část

Robert Silverberg - Plout do Cařihradu 1. část Robert Silverberg - Plout do Cařihradu 1. část (Sailing to Bysantium) Vstal za úsvitu a sešel na patio, aby se poprvé podíval na jediné město, které dosud neviděl, Alexandrii. Letošní pětici tvořila města

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i

E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i Čs. vydání z roku 1985 Digitalizoval Anakin I Obloha byla žlutá jako mosaz a ještě nebyla začouzená kouřem z továrních komínů. Za střechami továren

Více

Terry Pratchett HRR NA NĚ! TALPRESS

Terry Pratchett HRR NA NĚ! TALPRESS Terry Pratchett HRR NA NĚ! TALPRESS Byla temná, bezměsíčná noc, což bylo pro úmysly Kuboše Janečka velmi vhodné. Vydal se na lov Zvědavých olihní, kterým se tak říkalo, protože to jednak byly olihně a

Více

Člověk míní, život mění...

Člověk míní, život mění... Člověk míní, život mění... Žánr: Psychologické Žánr2: AU Pár: Hermiona Grangerová, Severus Snape Přístupnost: pro všechny Období: Po Bradavicích Autor: wixie 1 Člověk míní, život mění... První díl povídky

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 3 4 39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 5 6 Výsledky 39. ročníku literární soutěže TRAPSAVEC 2013 Zlatý Trapsavec Noční návštěva Petr Dollyk Doležal * Malý Trapsavec čestné uznání pro nejlépe ohodnocenou

Více

O Honzově štěstí. Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA. jazyková korektura: Monika Košťáková

O Honzově štěstí. Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA. jazyková korektura: Monika Košťáková O Honzově štěstí Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA ilustrace: Sandra Hrachová jazyková korektura: Monika Košťáková Pro čtenáře všech věků a velikostí. David Zonyga, 2014 www.pohadkynovyvek.cz

Více

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch 2 Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch DALŠÍ SEMINÁŘ ZAČAL v neoficiálním duchu. Zatímco si sundávali kabáty, sdělovali si rodiče první zážitky. Věřili byste, že mi opravdu pomohlo

Více

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001.

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001. Dan Brown Pavučina lží Poznámka autora Delta Force (jedna z federálních protiteroristických jednotek USA), Národní průzkumný úřad a Nadace pro průzkum vesmíru jsou skutečné organizace. Rovněž všechny technologie,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Obsah... 2 Slovo ke čtenářům... 2 Profesoři, jak je neznáte... 3 Úžasné je zažít pocit, kdy během vyučování ve třídě splynu s ostatními a hodina se odvíjí bez viditelných autorit všeho druhu....

Více

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ II Dvě věže Mladá fronta / Praha 1993-2 - PŘELOŽILA STANISLAVA POŠUSTOVÁ (c) George Allen &

Více

Všechny řitě světa i ta má

Všechny řitě světa i ta má Charles Bukowski Všechny řitě světa i ta má Ann Menebrokerové ELMER 1. OSAMĚLOST Edna kráčela ulicí s plnou taškou nákupu, když si všimla nápisu na bočním okně automobilu, kolem kterého procházela: HLEDÁ

Více

Následoval pád a tupý náraz,

Následoval pád a tupý náraz, Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

Život jako hra. Pavel Šimík Šíma - 2 - text 2014 autor (sbírka textů z Povídek ze SASPI 1-4) ilustrace 2014 autor (free clipart & images)

Život jako hra. Pavel Šimík Šíma - 2 - text 2014 autor (sbírka textů z Povídek ze SASPI 1-4) ilustrace 2014 autor (free clipart & images) Život jako hra text 2014 autor (sbírka textů z Povídek ze SASPI 1-4) ilustrace 2014 autor (free clipart & images) text neprošel plnou redakční úpravou (překlepy a nedoklepy jsou vyhrazeny) - 2 - Několik

Více