Prolog. Léto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prolog. Léto 1713 - 1 -"

Transkript

1

2 Prolog Léto 1713 Hřebec se hnal tryskem temnou nocí. Duncan zaklonil hlavu a zhluboka vdechoval těžkou vůni vřesu. Volná látka kiltu v prudkém větru divoce tloukla do holých kolen. Krev mu vřela opojným pocitem volnosti a svobody. Za ním se hnalo tucet věrných mužů klanu společně s jedním uprchlíkem. Byla to nebezpečná cesta, na jejímž konci by na ně mohla čekat anglická oprátka. Všechny svaly měl napnuté a chřípí se mu chvělo vzrušením. Každým pórem nasával omamnou sílu moci. Dusot kopyt zněl v jeho uších jako volání sirén, které ho ohlušovalo natolik, že nevnímal možné nebezpečí. Náhle se před ním objevil Hadriánův val. Zahalena v stříbrném světle měsíčních paprsků vypadala kamenná zeď jako ošklivá jizva hyzdící tvář milované země. Přikrčil se těsně k uším zpěněného oře a zašeptal tajemná slůvka. Zvíře divoce zaržálo a mohutným skokem zdolalo nelehkou překážku. Směr Anglie

3 Z prsou se mu dral divoký bitevní pokřik, který však musel potlačit, aby tak neupozornil na svůj příjezd a neohrozil tak celou akci. Skupinka bojovníků se řítila přímo k zviněným pahorkům. Duncan se najednou cítil jaksi nesvůj. Jako by se juigilětí démoni schovali pod mohutné kameny a odtud pichlavýma očima zírali na skotské vetřelce. Směšné, pomyslel si Duncan a rychle ze sebe setřásl nepříjemný pocit. Pozorně se zadíval jižním smérem k opuštěné skupince zakrslých břízek. Pozvedl ruku a bezhlesně tak zastavil své muže. Pod stehny cítil chvění vyčerpaného hřebce. Zanechal své muže tam, kde byli, a sám se vydal k temnému lesíku. Zpoza mraků vykoukl bledý měsíc a ozářil svěže zelené výhonky mladých lístků bělokorých bříz, které se v nočním větru divoce třepotaly a vykreslovaly na trávníku podivuhodné a tajemné obrazce. Najednou se ozvalo tiché zapraskání suchých větviček. Kůň nastražil uši a Duncan rychle sáhl směrem k pasu, kde měl pistoli. Ze stínu větvovívystoupila drobná postava až po paty zahalená v dlouhém plášti. Hřebec zaržál a divoce hrábl kopytem. Duncan odjistil pistoli. Kdo je to?" Postava zalapala po dechu a vystrašeně se schoulila do pláštěnky. Adriena Birminghamová," hlesla roztřeseným hlasem. Přišla jsem sama, jak jste mi vzkázal." Duncan schoval zbraň. Ta maličká se už před osmi lety stala jeho nejlepší přítelkyní. Bylo to tehdy, když cestu k oltáři vystlala okvětními plátky rudých růží, a - 2 -

4 pak se slzami štěstí v očích přála novomanželům mnoho štěstí do společného života. Seskočil z koně. Jsem rád, že ses konečně naučila poslušnosti." Jednou rukou ji objal v pase a přitáhl si ji blíž. Adriena se usmála. To jsem mohla vědět, že jste to vy, pane." Významně pozvedl obočí a s přehnanou galantností jí vysekl hlubokou poklonu. Váš služebník, vzácná paní.",,služebník?" řekla nevěřícně a pozorně si ho prohlédla od rudého šátku převázaného přes obličej, zpod něhožvykukoval pramen blond vlasů, až ke špičkám pevně utáhnutých vysokých bot. Je snad možné," zapochybovala posměšným tónem, že by neblaze proslulý Pán Hranic mohl být něčí služebník?" Duncan pyšně zvedl hlavu: Máš pravdu. Bylo by to stejně nesmyslné jako to, že tvá důvěřivá matka si vzala toho bastarda." Ach, kdybyste jen věděl," a po těch slovech si z tváře stáhla kapuci a odkryla tak škaredou ránu pod okem. Bije mě!" Duncana se zmocnil známý pocit beznaděje a nenávisti. Však jednoho dne Aubrey Townsend, baron Sinclair, zaplatí za všechno zlo a bezpráví, které spáchal. Duncan Kerr v masce Pána Hranic se o to postará osobně. Ale dnešní noci ještě nenastal ten správný čas. Teď nemohl udělat nic jiného, než ji přátelsky obejmout a poskytnout jí alespoň částečně pocit bezpečí. Pevně ho objala kolem krku a usedavě se - 3 -

5 rozplakala. Jak tak objímal měkké ženské tělo, v mysli mu vytanuly dávné vzpomínky. Draly se napovrch jako pichlavé větvičky vřesu. Šípy ozdobené růžovými mašlemi. Svatební den. První tanec. Pohřeb. Adriena se vzlykáním vysvětlovala: Když jsem odmítla jít do postele s tím tlustým soudcem, baron nechal zavřít mého Charlese. A řekl, že ho pustí až tehdy, až splním své povinnosti. A jestli ne, tak že ho pověsí. Pak mě ztloukl a zamkl mě v pokoji." Duncan slyšel v dívčině hlase naléhavost a strach z toho, co by mohli udělat jejímu milému, přesto se zeptal: Jsi si jistá, že Charles je tím pravým mužem, s kterým chceš zůstat celý život?" Ano. Šla bych s ním třeba i na konec světa." Duncan ji odtáhl, pevně ji chytil za ramena a zkoumavě si ji prohlížel. Je dost zralá na to, aby skutečně věděla, co chce? Snad ano. Nebude to lehké, Adrieno." Usmála se na něj podivně dospělýma ženským úsměvem. Já vím. Ale je to právě to, po čem toužím celým svým srdcem." Tak tedy dobrá. Nebudu tě zbytečně odrazovat. Jsi už dospělá a sama nejlépe víš, co pro tebe bude nejlepší." Přiložil dlaně k ústům a zahoukal jako sýček. Na to znamení se z hloučku mužů odpoutal vysoký jezdec a pobídl svého koně směrem k březovému háji. Adrieno?" zavolal potichu. Charlesi?" - 4 -

6 A pak už si milenci šťastně padli do náruče. Vášnivě se objímali, líbali se a přísahali si věčnou a nehynoucí lásku. Duncan je pozoroval se smutným úsměvem na tváři. Zdali on někdy potká dívku, která by ho milovala natolik, aby se kvůli němu vzdala svého domova i svých rodičů? A jestli mu to není souzeno, pak prosí Boha, aby zchladil tu vášeň, která koluje v jeho krvi. Nasadil si na hlavu široký klobouk a vytáhl kožený váček s mincemi, který měl připevněný k opasku. Přistoupil k milencům a vložil váček do dlaně mladého muže. Dobře se o ni starej. Tohle vám alespoň trochu vypomůže v začátku. Doufám, že ti je jasné, že se do Anglie už nikdy nesmíte vrátit?" To nevadí. Začneme nový život daleko za mořem," odvětil Charles. Budete muset. Nic jiného vám ani nezbývá. Tohle je pro štěstí," a k penězům přidal ještě starodávnou římskou minci. A teď si už pospěšte. Odliv nečeká. Donese vás přímo na Barbados." Charles pevně sevřel podávanou dlaň. Náš první syn bude mít tvé jméno, pane, a jestli Bůh dovolí, tak i tvé dobré srdce." Duncan se usmála otočil se k Adrieně. Myslel na svou ženu, která zemřela před sedmi lety. Byly si tak podobné. Jak jinak, vždyť byly sestry. Zachvátil ho silný pocit melancholie. Adriena si stoupla na špičky a políbila ho na tvář. Prosím, dohlédni namalou Alpin. Nedovol baronovi, aby zničil její duši... nebo ještě hůř." Duncan ztěžka polkl. Slibuji." - 5 -

7 Už tuhle maličkou nikdy neuvidí. Už nikdy jí z prstu nevytáhne třísku a v potoce pro ni nenaloví duhové pstruhy. Už nikdy mu nikdo neřekne bratře mého srdce. Ale je tady ještě jedna nevinná duše, která bude potřebovat jeho ochranu. S hořkosladkým pocitem uspokojení se díval za drobnou postavou, jak odjíždí a navždy se vzdaluje z jeho života. Přidal se k němu Angus MacDodd, zástupce vůdce klanu. V padesáti letech byl Angus ještě stále schopný mocně držet svůj meč a přemoci nejednoho zdatného nepřítele. A taky dokázal vyřezat nejlepší plachetnici v celém Kildaltonu. Dnešní noci sis opět vysloužil královnin hněv, pane. Vsadím se o co chceš, že ten mizera Sinclair si zase bude stěžovat." Duncan se jen usmál. Nemůžeme si přece dovolit ztratit dobrou pověst, drahý příteli." Tentokrát na nás určitě pošle vojáky," prorokoval Angus. Duncan pomyslel na zestárlou a často churavou vládkyni. Ale ne, udělá přesně to, co dělá vždy." A jak jí odpovíš, pane?" Opět ho budu muset podplatit nebo přelstít." A po těch slovech pobídl Duncan Armstrong Kerr svého koně a vydal se na zpáteční cestu k hrabství. V mysli se snažil představit si, jak asi bude vypadat další oficiální posel královny Anny. Svatá Ninian," zaklel, jistě to bude další pakostnicí prolezlý šlechtic s prázdnou peněženkou a ještě prázdnější hlavou." - 6 -

8 Kapitola 1 Podzim 1713 Svatá Margareto," zvolala Miriam, asi to bude tupý Skot se spletenými copánky v nečesaných vlasech a s dechem páchnoucím levným pivem." Alexis Southwardová tázavě pozvedla obočí. Znamená to snad, že mi konečně povíš, co tady vlastně děláme?" Máme se tu potkat s tvrdohlavým Skotem, který neví, na kterou stranu hranic patří," vyštěkla vztekle Miriam. Nezbývá nám nic jiného než doufat, že je alespoň trochu rozumný. Moc dobře vím, jak nenávidíš, když tě muži přezírají a tvé poslání neberou vážně. Ale podle toho, jak jsi ho před malou chvílí popsala, nedělám si valné naděje." Také tímto úkolem nejsem zrovna nadšená." Miriam trhla opratěmi a vedla koně k otvoru v Hadriánově valu. Kola přeplněného vozu pod tíhou nákladu zaskřípěla. Dvojčata, Saladin a Salvador, se uvelebila na trůnu z kufrů a krabic s parukami a rozhlížela se po okolí. Za nimi jel další kočár, který vezl jídlo a nápoje. Tucet mužů, kteří doprovázeli podivnou skupinku, se více než o jejich bezpečí zajímal o napinění svých bezedných žaludků. Miriam byla však předem ujištěna, že jediné nebezpečí, které by jim mohlo cestou hrozit, je v těsné blízkosti Nottinghamského lesa

9 Když se však v noci utábořili a vypustili fenku Verbatim, ani tam se nemuseli ničeho obávat. Jakmile se nezvaný vetřelec střetl s ohromným černým zvířetem, které na něho hrůzostrašně vrčelo a cenilo ostré tesáky, i ten nejneohroženější bandita se dal na rychlý útěk zpátky do lesa. Teď Verbatim běžela v čele průvodu a s nosem přilepeným těsně k zemi ukazovala bezpečnou cestu. Miriam se rozhlédla kolem sebe. Skotsko. Její domov. Dlouho pohřbené vzpomínky se náhle vynořily jako fata morgána v nekonečných pouštích Arábie. Zachvěla se. Už nebyla v diplomatických službách. královny Anny. Náhle viděla sebe samu jako malou čtyřletou holčičku. Místo polorozpadlé kamenné zdi, která se koupala v teplém světle zapadajícího podzimního sluníčka, se před ní rozprostíralo zasněžené údolí, jehož bílé stráně byly potřísněny krví jejího klanu. Miriam?" Otočila se. Alexis ji pozorovala s chápavým úsměvem. Z pomněnkově modrých očích se daly vyčíst znaky sympatie. Pobídla svého koně a podávala Miriam dlouhé kožené rukavice. Jemně stiskla přítelkyni ruku a řekla: Nejsou tady žádní démoni, má drahá. Jsou to jen vzpomínky. Krásné i ty zlé. Sama si musíš vybrat, na které chceš vzpomínat raději." Miriam jen mlčky přikývla. V srdci cítila smutek a melancholii. Již dvacet let byla Alexis její matkou, sestrou, přítelkyní, učitelkou podle toho, jak bylo zapotřebí. Plynně mluvila devíti jazyky a čtrnácti - 8 -

10 dokázala hbitě nadávat. A přesně tomu naučila i Miriam. Společně podnikly dlouhou cestu z přepychového carského dvoru až do exotických paláců Persie. Byly tak sehrané, že během jediné hodiny se dokázaly sbalit a vydat se do sousední země nebo třeba i přes celý kontinent tak, jak právě královna potřebovala. Alexis byla jednou s nejdůvěryhodnějších osob a Miriam jí mohla s klidem svěřit i to nejpikantnější státní tajemství. Díky," zašeptala Miriam a s povděkem stiskla podávanou ruku. Tak," řekla Alexis, a teď mi konečně vysvětli, proč by Její veličenstvo posílalo hvězdu své diplomacie vyjednávat s hloupým Skotem?" Její veličenstvo by mé poslalo třeba i do pekla," procedila Miriam skrze zaťaté zuby. Asi ses s ní neměla dohadovat," řekla Alexis mateřským tónem. Ale já jsem se s ní nedohadovala," bránila se Miriam. Ne? Tak pak ty pomluvy jsou opravdu ošklivé. Nech mě hádat, jak to asi bylo. Její veličenstvo řeklo, že je načase, aby ses vdala, a ty ses jí to samozřejmě pokusila vymluvit, ale tentokrát se ti to asi moc nepovedlo. Myslím, že tě královna zná až příliš dobře, než aby se nechala oklamat tvou brilantní výřečností. Takže ti to nakonec musela nařídit a ty ses neovládla, a proto teď jedeme do Skotska." Miriam strnule seděla v sedle a zvažovala, zdali má Alexis řícť skutečný důvod, proč se s královnou nepohodly. Již roky žádala Annu, aby sjednala - 9 -

11 spravedlnost a potrestala zločince, kteří vyvraždili její rodinu. A královna to celé ty dlouhé roky odmítala. Ale tentokrát se Miriam nenechala odbýt a rozčílila svou paní natolik, že se začala bát o její zdraví. Anna se však vzchopila a vyhrožovala, že ji zasnoubí s ministrem baltského území. Rozhodla se, že odhalí jen kousek z pravdy. Něco si snad může nechat i pro sebe. Vždycky jsem s ní mohla mluvit na rovinu. Stejně jako muži, kteří jsou v jejích službách. Chtěla bych vidět alespoň jednoho z nich, který by si nechal přikazovat, kdy a s kým se má oženit." Máš pravdu. Ale takhle ztratit hlavu a dokonce se s ní dohadovat... Nevím jestli to byl ten správný tah." Miriam byla dotčena královninou nespravedlností. Proč se královna rozhodla zabývat zrovna jejími osobními záležitostmi. Copak nemá na dvoře dost urozených dam, kterým by mohla domluvit výhodný sňatek? Ona o něco takového nestojí. Nechtěla jsem Její veličenstvo urazit. Jen jsem jí připomněla, že dojednávat obchodní sňatky je má specialita, ne její. Nemůže po mně chtít, abych se rozpůlila. V jednu chvíli mě pošle do Utrechtu, abych tam ukončila válku se Španělskem, a vzápětí na to očekává, že se budu tetelit blahem, když mi dohodí vhodného manžela." Na tváři starší ženy se mihl smutný úsměv. Ono se jí není co divit. Vždyť ty žádného jiného nápadníka nemáš. A mládí, má milá, je tak krátké. Ani se nenaděješ a tvá krása uvadne jako utržené poupě růže." No, a pak už snad konečně budu mít pokoj."

12 To není k smíchu. V pětadvaceti už pomalu ztrácíš vyhlídky na vhodného partnera." Ha! Tobě je osmačtyřicet a když se před tebou naparoval ten statný Francouz, pýřila ses jako mladá panna." Alexis Southwardová, vévodkyně z Challenbroku, si poklidně upravovala záhyby na svém sametovém cestovním plášti. Odkašlala si a řekla: Gervais, to bylo velmi příjemné povyražení. Snad ti nemusím připomínat, že jeho syn byl... jak to jen nejlépe řícť... ochoten ukrátit tvůj dlouhý čas." To bych raději šla s posledním nuzákem z ulice." Honte a toi! Copak takhle mluví dáma!" Já vím. Ale vždyť ten kavalír nechtěl mé srdce, a dokonce ani mé tělo. Chtěl jen nějaké informace, které by mohl vhodně použít proti královně." Snad, přisvědčila neochotně Alexis, ale jestli jen budeš vzdychat touhou po vysněném rytíři Lancelotovi, který si jen těžko najde cestu do tvé postele, nevdáš se nikdy." Nad hlavami se jim v pravidelném tvaru přehnal houf divokých husí. V dálce se smutně ozýval křik osamoceného ptáka. Zapomenutý milenec, pomyslela si Miriam. Věděla, že se její pošetilé sny nemusí nikdy vypinit, ale jen proto se jich nemíní vzdát. Nevezme si muže, ke kterému necítí žádný respekt. A také ji musí dokázat porazit v šachu... ale ne příliš často. Znovu sníš o rytíři Lancelotovi?" Tak už se nečerti, Lexie. Stejně na tom nic nezměníš."

13 Alexis jen uraženě pokrčila rameny. Tak mi alespoň řekni něco o tom tvrdohlavém Skotovi. Miriam si vzpomněla na katastrofální audienci u královny a znovu se musela pokárat, že se nechala tak unést. Ale cítila se tolik ukřivděná. Vždyť od Anny očekávala pochvalu za to, jak bravurně zvládla situaci v Utrechtu, a místo toho na ni čekal postarší manžel. Není se co divit, že tak vyjela. No a teď se zas nemůže divit, že jede do bohem zapomenuté díry, aby tam svedla nudnou bitvu s poněkud přihlouplýma nemytým Skotem. A kdybys náhodou selhala," upozornila ji královna, nedoufej v to, že se případ Campbellů někdy dostane před soud. Musím řícť, že stejně nechápu, proč se tolik snažíš šťourat se v dávné minulosti." Vzteky nepříčetná Miriam se v tu chvíli nedokázala ovládnout. Možná proto, že vaši rodiče nebyli povražděni!" Jak se opovažuješ!" zasípěla panovnice. Buď ujednáš mír na hranicích se Skotskem, nebo se provdáš za ministra, jehož sídlo je na dalekém Baltu. A to je mé poslední slovo." Miriam se při té představě schoulila těsněji do svého cestovního pláště. Zhluboka se nadechla a vychutnávala si čerstvý podzimní vzduch, který již voněl příslibem zimy. Raději zůstane chvíli ve Skotsku. Bude jen dobře, když panovnici sejde z očí. A beztak si sama potřebuje odpočinout od anglických intrik a politikaření. Zima strávená ve Skotsku vypadá

14 jako jediné řešení jejího problému. Jen jestli vydrží pohled na sníh? Ale ano. Vždyť už není malá holka. Uvelebí se před teplým krbem, žaludek si naplní těžkým vínem a v klidu bude snít o svém hrdinovi, který jednou ranou utíná hlavy pekelným příšerám, a přitom klidně zvládne slovní potyčku třeba i se samotným Sokratesem. Z blízkého lesa se ozývalo milostné troubení jelena, který se svými mohutnými parohy snažil upoutat pozornost něžných laní. Verbatim se chvěla touhou, aby mohla vyrazit po jejich stopě, ale na to byla příliš dobře vycvičená. Bystré laně se daly na divoký úprk zanechávajíc za sebou nešťastného jelena. Lesní velikán zvedl hlavu a vydal ze sebe hrdelní zvuk, v kterém se odrážela veškerá beznaděj a tíseň osamoceného tvora. Laně se zastavily a s očima upřenýma k samci koketně poškubávaly ocásky. Když jelen udělal několik kroků jejich směrem, trhly sebou a znovu se daly na útěk. Verbatim se nevzrušeně vrátila k původnímu prohledávání skotského terénu. Také bych si nechala líbit nějaké to nevinné dvoření, co ty na to?" ozvala se Alexis. Dvoření? Byla jsem sem vyslána, abych udržela mír na společných hranicích, ne abych plánovala zásnuby." Alexis převrátila oči k nebi a nešťastně si povzdechla: Božínku, vždyť to byl jen žert. Opravdu musíš všechno brát tak smrtelně vážně?" Ach tak. Žert."

15 Humor nikdy nebyl Miriaminou silnou stránkou. Trápilo ji to. Ráda by se připojila k lehkým konverzacím na dvoře a použila některý z těch dvojsmyslných vtipů, které tak často slýchávala, ale jaksi jí to nešlo. Dokázala svou výmluvností porazit kdejakého řečníka, ale být zábavná, to se jí zrovna nadvakrát nedařilo. Náhle Miriaminu pozornost upoutal voják, který se držel v uďivé vzdálenosti. Prudký vítr cloumal s bílým pérem na klobouku a poněkud vybledlá uniforma dávala již jen tušit původní lesk a slávu. Kapitáne Higginbothame," zavolala Miriam, nepřidáte se k nám?" Seděl vzpřímeně v sedle svého koně a jen odmítavě zavrtěl hlavou. Byl hladce oholen jako kněz při nedělním kázání a jeho kožené boty a pouzdro na kord byly vycíděny do vysokého lesku. Bodejť ne, vždyť jejich leštění věnoval celou polední pauzu. Raději zůstanu tady, slečno Miriam. Pošlu vojáky napřed, aby oznámili váš příjezd," odvětil se sklopeným zrakem. Jak běžné, pomyslela si Miriam. A jak potupné. Ale vždyť si už na upjaté chování u dvora mohla dávnou zvyknout. Mile se usmála a řekla: To je od vás velice pozorné, kapitáne. Ale stejně si myslím, že tentokrát jsme mohli zapomenout na protokol a jednoduše je jen tak překvapit." Když už otevíral ústa, aby protestoval, Miriam ho předběhla: Můžete si být jistý, že až budu mluvit s vaším strýcem lordem Drummondem, nezapomenu se mu zmínit o vašem galantním chování a udatnosti v

16 boji. Opravdu jsem byla překvapena. Dokonce ani carova osobní stráž by nemohla podat přesvědčivější výkon." Kapitán si nervózně pohrával s rukavicemi a pevně zatnul zuby. Bylo jasné, že s takovým nevhodným chováním nesouhlasí. Alexis se rychle snažila zachránit situaci: Samozřejmě, že budeme neustále ve vašem doprovodu, ma capitane." Jak si přejete, madam," odměřeně přikývl a otočil se zpátky ke svým vojákům, aby zrušil své příkazy. Nu?" ponoukla Alexis svou společnici. Nu co?" Miriam předstírala, že neví, o co jde. Pročpak děláš právě s tímhle úkolem takové tajnosti?" S úkolem? pomyslela si Miriam. Lépe řečeno s potížemi. Ale Lexie. Jaképak tajnosti. Vždyť už jsem ti všechno řekla. Královna toho na mě vysypala tolik najednou, že už ani nevím, co jsem ti řekla a co ne. Prostě si myslí, že jsem na pouhou ženu až příliš výřečná, a tudíž mě poslala do téhle díry, aniž by mi cokoliv blíže vysvětlila." Alexis ze sebe vyplivla nadávku, kterou se naučila ještě na klíně svého otce. Nějak rychle má královská sestřenice zapomněla, že jsi svou výřečnost získala právě v jejích službách. Když tě posílala na nebezpečné výpravy, bylo jí jedno, jestli jsi nebo nejsi pouhá žena." Já vím," přitakala Miriam, a přitom myslela na dlouhé roky, které strávila v královniných službách. Její učňovská léta u dvora začala již před dávnou

17 dobou. Od svých pěti let, když se stala sirotkem, často dělala posla mezi tehdy mladou princeznou Annou a princem Georgem. Byly to smutné vzkazy, především těsně před jeho smrtí. Říkala, že jelikož znám její myšlenky tak dobře, je zbytečné, aby plýtvala svým královským dechem a vysvětlovala mi jakékoliv informace týkající se zdejšího problému." Alexis tiše hvízdla. To musela být pořádně naštvaná." Nejspíš ano." Miriam se zastavila a zaujatě pozorovala horizont. Tón jejího hlasu byl značně výmluvný." Je divné, že tě nenechala rovnou popravit. I když musím řícť, že těch tvých hebkých kadeří by bylo škoda." Kompliment přítelkyně alespoň trochu zmírnil Miriaminu špatnou náladu. Ale stejně se nemohla odhodlat k tomu, aby Alexis řekla pravdu o skutečném důvodu, který královnu tak rozčilil. Když mi řekla, že mě provdá za ministra Baltského území, odpověděla jsem, že to se raději provdám za krále Ahmeda a dobrovolně vstoupím do jeho harému." Alexis se významně usmála. Moc dobře ví, jak nesnášíš chladné podnebí.",,ano. Proto jsem se rozhodla raději stáhnout zbraně a ustoupit. A tak jedeme k hranicím." Vždyť ty si s tím nějak poradíš. Máš už nějaký plán?" Miriam byla o svém nepříteli vždy dokonale informována, ale o Skotovi nevěděla ani co by se za nehet vlezlo. Ne. Vůbec nevím, kde začít."

18 Jen se neboj, mé dítě. Však ty na něco přijdeš. Teď mi raději řekni, co ses od Jejího veličenstva dozvěděla o tom Angličanovi?" Celkem nic. Jmenuje se Aubrey Townsend, baron Sinclair. Byl to jeden z těch, kteří sepsali petici proti tomu Skotovi. Obviňuje ho z únosu a z krádeže. Jo, a abych nezapomněla, přikázala mi, abych nejdříve navštívila toho Skota." To je zvláštní. Jako by tomu Angličanovi nevěřila. Vždy bývá velmi opatrná, aby snad nedala najevo, s kterou stranou sympatizuje. Možná toho Skota zná. Nebo -" Alexis se zablýsklo v očích, jsou nějak spřízněni." To asi ne. Je náčelníkem klanu Kerrů. Nedovedu si představit, že by mohli mít něco společného se Stuartovci. Ti by jim nepodali ani hrnek vody." Když si všimla Alexiina úšklebku, rychle se začala omlouvat: Promiň, Lexie." Alexis jen mávla rukou. To nic. Jak se ten chlápek jmenuje?" Duncan Armstrong Kerr, hrabě z Kildaltonu." To zní velmi skotsky... a slibně. Existuje nějaká paní hraběnka?" Už ne. Je vdovec. Alespoň to říkal hostinský od Zelené láhve." To je zajímavé, má drahá." Miriam si musela dlaní zaclonit oči, aby ji neoslepilo zapadající slunce a otočila se k přítelkyni. Pro mě, pro tebe nebo pro zdárné vyřešení našeho problému?"

19 Alexis prstem ukázala na Miriam. Samozřejmě pro tebe." Rozhlédla se po roztroušených kopcích a dodala: Možná, že právě někde tady na tebe čeká tvůj vysněný rytíř Lancelot. A když ne on, tak legendární Pán Hranic, o kterém vyprávěli v hostinci u Zelené láhve. Vždyť kdo jiný by tě mohl svést než záhadný muž se zahalenou tváří? Opředl by tě tajemným kouzlem a vodil tě spletitými uličkami lásky a... " Alexis ještě nestačila dokončit své poetické blouznění, když si Miriam všimla větřící Verbatim. Stála s nastraženýma ušima na blízkém vrcholu a tichounce vrčela. Počkej tady," pobídla koně ke klusu a rychle zdolala nevysoký kopec. Na vrcholku se zastavila ohromena prudkým závanem dusivého kouře. V údolí pod sebou uviděla doutnající zbytky ohořelé domkářské chalupy. Přilehlé pole bylo lemováno čerstvými hroby. Zmocnil se jí silný pocit deprese a smutku. Byly zmařené životy důsledkem náhodného požáru nebo snad problémů, které zde měla vyřešit? Tak či onak byl to hrůzný pohled. Jestliže se ukáže, že právě ta druhá alternativa je pravdivá, pak bude k nastolení zdejšího míru potřebovat veškerou svou diplomatickou výřečnost a lstivost. Unaveně zavřela oči a uviděla před sebou obraz Duncana Armstronga Kerra - starého zatrpklého Skota, který tyranizuje široké okolí a který se ji bude snažit přesvědčit všemi možnými i nemožnými prostředky o své pravdě

20 Jaké však bylo její překvapení, když muž, který jim o hodinu později vyšel v ústrety, vypadal úplně jinak, než si ho ještě před chvílí představovala. Stála v přijímacím pokoji Kildaltonu, a tak trochu si připadala jako naivní podvedený hlupák. Oblečen v krátkých kalhotách a vestě zelené barvy, s nakadeřenou dlouhou parukou a s brýlemi, jejichž skla byla silnější než okenní tabule v kostele, vypadal spíše jako přihlouplý šašek než jako vznešený pán. Přinesla jste nějaké pávy? zeptal se dychtivě a v zelených očích ukrytých za tlustými skly mu tancovaly jiskřičky naděje. Pávy?" opakovala zmatená Miriam a rychle se snažila získat ztracenou rovnováhu. Alexis ukrytá za zády své přítelkyně se potichu pochechtávala, zatímco Salvador se Saladinem stáli jako přimražení a s otevřenými ústy hleděli na podivné zjevení. Miriam dloubla do Lexie a hlavou pokývla směrem k chlapcům. Mám dojem, že ses chtěla ohřátu ohně. Nezapomeň s sebou vzít i dvojčata." Alexis přikývla a odvedla chlapce ke krbu ve vzdálené části pokoje. Miriam se otočila zpět a zeptala se: Kde jsme to skončili?" U pávů. Snad jste nepřinesla bažanty, že ne?" zjištoval vylekaným tónem. Ti nedokáží chytat ryby. Bylo by to jako nosit další uhlí do Newcastlu." Najednou se z nepochopitelného důvodu rozesmál. Vysoká paruka mu divoce poskakovala na hlavě a na

21 zelenou vestu se z ní vysypala hrst šedého prachu. Potácivým krokem se pomalu blížil k Miriam. Vyděšeně hleděla na jeho boty. Každá byla jiná. Asi jste si mě s někým spletl," řekla klidným hlasem a s účastí se na podivného človíčka usmála. Já žádné pávy nemám." Zamračil se, vypadalo to, jako by o něčem usilovně přemýšlel. Náhle se však usmála nadšeně zatleskal. Takže vy jste cestující. No, to je úžasné." Přistoupil blíž k Miriam a s přátelským gestem k ní natáhl ruku. Dovolte mi, abych se představil. Jsem Duncan Kerr, osmý hrabě z Kildaltonu." Jemně stiskla podávanou ruku. Náhle se zarazila. Na dlani muže byly mozoly. Její logické myšlení jí říkalo, že tady něco nehraje. Jak přišel k takovým mozolům? Škubáním peří? To sotva. Proč měl roztržitý, téměř bláznivý šlechtic ruce tvrdě pracujícího nádeníka? Hrabě povolil sevření a s hlavou skloněnou na stranu si ji zvědavě prohlížel. Jako by na něco čekal, pomyslela si. Ó pardon. Jmenuji se lady Miriam MacDonaldová." Takže vy jste Skotka?" Ať se snažila sebevíc, nedokázala od něho odtrhnout zrak. Co to jen vidí v těch zelených očích skrytých za tlustými skly? Inteligenci? Její dobře vypěstovaný instinkt jí radil, aby se měla na pozoru. Nenechá se oklamat. Moc dobře ví, že jeho výhoda je v domácím prostředí a v zasvěcení do celého problému

22 Otče!" ozval se za ní dětský hlásek. Otočila se a uviděla malého chlapce, který se hnal přes pokoj přímo k hraběti. Skotský kilt měl přepásán koženým opaskem, na kterém byl připevněn mohutný meč. Těžká zbraň s nepříjemným řinčením drkotala o kamennou dlažbu. Jsou tady vojáci," oznamoval roztřeseným hlasem. Angličtí vojáci! Musíme se bránit," a po těch slovech se snažil tasit meč, který se mu však zamotal do širokého plédu. Jediné, čeho chlapec docílil, bylo to, že si zbraní vykasal kilt a obnažil tak bílou zadnici a hubené nohy. Hrabě poklekl k chlapci, a když mu upravoval oblečení, cosi mu zašeptal do ucha. Čím déle Miriam sledovala místní poměry, tím více v ní vzrůstal pocit nedůvěry. Něco tady není v pořádku. Jak by mohl takový pomatený člověk velet klanu? A co ta obvinění o únosu a ostatních zločinech? Lady Miriam," náhle přerušil tok jejích myšlenek, tento nevychovaný chlapec je můj syn Mal -" Otče!" rozkřikl se chlapec. Už zase!" Tak tak, už zase. Omlouvám se." Z kapsy vytáhl kousek ušmudlaného papíru a přiblížil si ho k silným brýlím. Ach ano. Už vím! Můj syn Rob Roy." Nyní se chlapec spokojeně usmál a obřadně se uklonil. Miriam s nedůvěrou hleděla na hraběte. Je možné, že si nedokáže zapamatovat ani jméno svého vlastního syna? Zvláštní. Rovněž se uklonila a pronesla obřadným hlasem: Jsem potěšena, pane Rob Royi."

23 Chlapec něco zašeptal otci. Miriam si je prohlížela a hlavou jí vířily divoké úvahy. Podle královny Angličan tvrdil, že právě tento Skot je vůdcem nebezpečné bandy zlodějů a násilníků. Cítila, že je bezradná. Znovu si vzpomněla na hádku s královnou a teď teprve trpce litovala, že nedržela svůj ostrý jazyk na uzdě. Kdyby se dokázala lépe ovládat, nemusela by teďstát před takovým problémem. Měla by si v klidu sednout s hrabětem a položit mu několik otázek. Pak by měla to samé udělat s jeho anglickým sousedem a nakonec mezi nimi sjednat mír. Ano, tak by to měla udělat. Ale na co se vlastně má zeptat? Bude si muset zahrát na detektiva a přijít tomu všemu na kloub. Kapitola 2 Duncan stál uprostřed místnosti a díval se za odcházející dívkou. Bože, je opravdu nutné, aby se musel chovat jako idiot? Přes silné dioptrické čočky vypadala jako tmavá rudá čmouha. Až teď, když si ji prohlížel s brýlemi spuštěnými na špičku nosu, mohl uznale ohodnotit přednosti karmínového přeludu. Ale ten její impulzívní odchod nevěstí nic dobrého. Proč tak rychle vyšla ven? A proč mu vlastně neprozradila důvod své návštěvy na Kildaltonu? Ne,

24 ne, to není obyčejná křehká žena. Má co dělat s uznávanou hvězdou anglické diplomacie. Ale bohužel, její nynější úkol byl předem odsouzen k nezdaru. Sjednat mír ve zdejším kraji je pro ni zcela nemožné. A tentokrát jí nepomůže ani její zběhlost ve výmluvnosti. Duncan Kerr se se svým anglickým sousedem musí vypořádat sám. Ale nejdříve ji musí přesvědčit o své nevinně. Jinak ji odsud nedostane. Škoda jen, že se nepoznali při jiných okolnostech. Vážil si žen, které neměly jen hezkou tvářičku a svůdnou postavu, ale dokázaly se s muži měřit svou bystrostí a důvtipem. A jestli je její pověst pravdivá, pak má co do činění s pravým mistrem výřečnosti. Musí být příjemné vést diskusi s někým, kdo má plet podobnou okvětním plátkům růže a oči, které jiskří jako diamanty. A když by jim zrovna došla řeč, mohl by její smyslné rty zaměstnat něčím zcela jiným. Musí si o něm myslet, že je pomatený. Ale co se dá dělat? Jak lépe by se jí mohl zbavit? Všechno má přece perfektně promyšlené. Usmál se na svého synka a zatáhl za hedvábnou šňůru, aby přivolal služebnou. Chlapec oblečený do kiltu byl právě v živé debatě s dvěma chlapci z družiny lady Miriam. Byla to zajímavá dvojice. Jeden byl tmavý jako Maur a jeho černé oči a kudrnaté vlasy prozrazovaly jeho africký původ. Druhý chlapec měl urozený profil a olivovou pokožku španělských grandů. Přesto měli oba chlapci něco společného: úplně stejnou rýhu na čele a mezeru mezi předními zuby

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je?

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je? PES V NEBI Muž putoval se svým psem. Věděl, že už je mrtvý a směřuje k nebi. V tom okamžiku se před ním zjevila nádherná zlacená brána a u ní stál a usmíval se fousatý stařík v bílé kápi. Dobrý den, povídá

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Bože můj! Proč jsi mne opustil?

Bože můj! Proč jsi mne opustil? Nádherná Vůně Bože můj! Proč jsi mne opustil? zvolal Ježíš, když visel přibitý hřeby na dřevěném kříži a po těle mu stékala krev. Potom vydechl naposledy. To ne, ty jsi byl moje jediná naděje! Chtělo se

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože 1. KAPITOLA Všimla jsem si, že učitelům se často pletou slova zajímavý a nudný. Ale když náš učitel řekl Třído, teď vám povím o jednom zajímavém projektu, stejně jsem ho začala poslouchat. Naše škola se

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně.

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně. 1. kapitola Muselo se něco stát! Tohle přece není normální! víří mi hlavou. Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano,

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37 A l b a t r o s Alena Čálková Borůvky na prodej Alena Čálková i l u s t r o v a l a a n n a m a s t n í k o v á Borůvky na prodej A l b a t r o s Alena Čálková, 2015 Illustrations Anna Mastníková, 2015

Více

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření.

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Ucítila jsem, jak mě něco udeřilo do zátylku, a svět kolem mě zčernal. D o tváře mi šplíchala studená voda. Když jsem otevřela

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své velké bílé knihy. Napsal několik stránek, ale Pepík pořád

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ LAURA MARX FITZGERALDOVÁ Poklekl ke mně a rukama zacákanýma od barev sevřel má ramena. Není kouzelná. Je dost těžké tuhle sklenici naplnit. Je těžké ty peníze vydělat a ještě těžší je uchovat. Přesunul

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Když jsem se vrátil z tréninku, máma na mě čekala. Přes župan měla bílý pracovní plášť. To bylo dobré znamení. Když měla špatné dny, vůbec nevstávala

Když jsem se vrátil z tréninku, máma na mě čekala. Přes župan měla bílý pracovní plášť. To bylo dobré znamení. Když měla špatné dny, vůbec nevstávala 2. Když jsem se vrátil z tréninku, máma na mě čekala. Přes župan měla bílý pracovní plášť. To bylo dobré znamení. Když měla špatné dny, vůbec nevstávala z postele. Když měla špatné dny, musel jsem jí nosit

Více

Zazvonění purpurového zvonku signalizovalo Hortonovi jeho nejméně příjemnou dobu týdne. Raději by podstoupil výprask měchačkou. Horton se jednoduše

Zazvonění purpurového zvonku signalizovalo Hortonovi jeho nejméně příjemnou dobu týdne. Raději by podstoupil výprask měchačkou. Horton se jednoduše 4 Ve které se odhalí Halfpottova minulost... Zazvonění purpurového zvonku signalizovalo Hortonovi jeho nejméně příjemnou dobu týdne. Raději by podstoupil výprask měchačkou. Horton se jednoduše nedokázal

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

A myslím, že mám asi artritidu, dodala jsem. Paní Jakobová na mě tuhle dýchala ve výtahu, musela jsem to od ní chytit. Ach bože, řekla mamka, ale

A myslím, že mám asi artritidu, dodala jsem. Paní Jakobová na mě tuhle dýchala ve výtahu, musela jsem to od ní chytit. Ach bože, řekla mamka, ale 4. KAPITOLA Já bych dneska raději nešla do školy, řekla jsem mamce ve středu ráno, jakmile jsem ji probudila. Mám naražený palec u nohy. Zapíchla jsem jí nohu rovnou na polštář vedle hlavy, aby to viděla

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi.

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi. Část první Trik Trik Ty dvě děti, chlapci, seděly těsně vedle sebe, zmáčknuté k sobě velkými opěrkami starého křesla. Ty jsi byl ten vpravo. Teplo druhého chlapce bylo tak blízké, přesouval pohled od

Více

hy podobaly dlouhé, mnohokrát zakroucené a zašmodrchané tkaničce

hy podobaly dlouhé, mnohokrát zakroucené a zašmodrchané tkaničce O nějaký den později si jedna z lékařek všimla, že pouhým zapsáním počátečních písmen všech pěti jmen vedle sebe vznikne jméno šesté: C. I. L. K. A. Kupodivu právě toto jméno se vžilo. Celestýna, Izabela,

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu.

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu. KAPITOLA 1 Můžeš si kousek poposednout? zeptala se Louisa, když přišla do obýváku. V ruce držela misku brambůrek. Frankie, který seděl na pohovce, se kousek posunul a při skl se na Charlieho. Dál už nemůžu,

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

Motto: Nevěř všemu co zříš, nebo se podivíš (staré rčení) Ale opravdu tady ležel, ujišťoval světlovlasý mladík

Motto: Nevěř všemu co zříš, nebo se podivíš (staré rčení) Ale opravdu tady ležel, ujišťoval světlovlasý mladík Motto: Nevěř všemu co zříš, nebo se podivíš (staré rčení) Ale opravdu tady ležel, ujišťoval světlovlasý mladík poručíka. Viděl jsem ho na vlastní oči. A byl určitě mrtvej, proto jsem vás taky zavolal.

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně KAPITOLA 2 Najednou Frankie ucí l pod nohama pevnou zem a vlasy mu cuchal lehký vánek. Otevřel oči a to, co uviděl, mu vyrazilo dech. Frankie stál spolu s ostatními na poli pokrytém nízkou trávou. Charlie

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Pondělí. Den: já svoje čepice!!!

Pondělí. Den: já svoje čepice!!! Den: Pondělí Dnes jsem se rozhodla začít si psát deníček. Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale až dneska se stalo něco, co bych myslím měla sepsat. Ještě pořád jsem trochu v šoku. Vlastně se ještě teď

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

První kapitola Katja vstoupila do Anniny secesní vily. Nestávalo se často, aby ji Anna nechala stát na chodbě, nic neřekla a odběhla. Katja ji hledala. Pomalu otevírala dveře a procházela místnostmi. Když

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

ČOKOLÁDOVÝ DORT. Ale nápověda je možná opravdu v nebezpečí! Hrozí mu za-

ČOKOLÁDOVÝ DORT. Ale nápověda je možná opravdu v nebezpečí! Hrozí mu za- I ČOKOLÁDOVÝ DORT Jen se zvedla opona a v hledišti zhaslo, Johana vyklouzla z lóže ven na chodbu. Teplý průvan pohnul záclonou u zrcadla a dveře vedoucí na schodiště se zakývaly v pantech. Zůstala stát

Více

11 ŠIBALOVÉ 12 TŘI VEVERKY

11 ŠIBALOVÉ 12 TŘI VEVERKY 10 NEBESKÁ ŠKOLA Jeden drak se přihlásil do nebeské školy. Má tři hlavy, řekl si učitel, tak uvidíme, která z nich je nejchytřejší. A dal drakovi otázku: Proč ve dne nesvítí hvězdy? Co se mě ptá, na to

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Když bylo Ondřejovi pět a mamka se ho zeptala, co by si přál k narozeninám, okamžitě vyhrkl: Mami, kup mi psa! Ale Ondro, moc dobře víš, že pejsek potřebuje péči,

Více

Lord Rolf Bunberley, zpustlý syn hradního pána, měl neproniknutelnou tvář a pověst hazardního hráče a třetím mužem byl takřka inventář hradu,

Lord Rolf Bunberley, zpustlý syn hradního pána, měl neproniknutelnou tvář a pověst hazardního hráče a třetím mužem byl takřka inventář hradu, Úterý, 12.září Cestu, která vedla z Bethu do Crom ho by Tcheye, jsme museli ujít pěšky. Původně jsme trasu chtěli urazit drožkou, ale kočí se po Holmesem nabídnutém spropitném urazil a odjel. Cestu, dlouhou

Více

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI Pražská domovní znamení Předmět: ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Ročník: 3. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Jméno autora:

Více

Práce s textem podvojný deník

Práce s textem podvojný deník VY_12_INOVACE_21 Práce s textem podvojný deník pro 9. ročník ZŠ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova Říjen 2011 Mgr. Dana Kubínková Materiál určen k procvičování učiva.

Více

Copyright 2009 by Suzanne Enoch Translation 2013 by Marie Čermáková Frydrychová Cover design 2013 by DOMINO

Copyright 2009 by Suzanne Enoch Translation 2013 by Marie Čermáková Frydrychová Cover design 2013 by DOMINO 2013 Copyright 2009 by Suzanne Enoch Translation 2013 by Marie Čermáková Frydrychová Cover design 2013 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována ani elektronicky

Více

Můj milý deníčku Moje džíny jsou fakt děsný

Můj milý deníčku Moje džíny jsou fakt děsný Můj milý deníčku Moje džíny jsou fakt děsný také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Můj milý deníčku Moje džíny jsou fakt děsný e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna práva

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

M. M. Cabicar PSTRUŽÍ SMRŤ

M. M. Cabicar PSTRUŽÍ SMRŤ 1 M. M. Cabicar PSTRUŽÍ SMRŤ 2 Copyright: Autor: M. M. Cabicar Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-100-4 (epub) 978-80-7512-101-1 (mobipocket) 978-80-7512-102-8 (pdf) 3 Seděli

Více

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla prv čte pro ky ní ňáč prv čte pro ky ní ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2009 1. Po Studený rizoto (od Lizzzie) 2. Cizí světy (od milancholik) 3. 7. června (od Lay) 4. Hej, slečno, usmějte se! (od Me and you and all the others)

Více

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu.

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu. Kajsa Nebojsa Přála bych vám vidět domek, v kterém bydlela Kaj sa Ne bojsa. Byl tak maličký a tak milý, že by člověk skoro uvěřil, že je to domeček z pohádky, kde žijí trpaslíci a skřítkové. Stál v úzké

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více