Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k ) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)"

Transkript

1 Kreuzplatz Zürich, Schweiz Fax: Kapitoly článku Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k ) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 1. Úvodní informace 2. Pracovní povolení 3. Povinná registrace 4. Povolení k pobytu 5. Sociální zabezpečení a daňová problematika 6. Převod podpory v nezaměstnanosti 7. Uznávání pracovních kvalifikací 8. Zdravotní péče a pojištění 9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče 10. Jak najít zaměstnání 11. Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky 12. Sídla velvyslanectví 13. Použité zdroje informací Informace pro zájemce o uplatnění na švýcarském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami ve Švýcarsku. 1. Úvodní informace I když není Švýcarsko členem EU ani EHS, je od 1. června 2002 v platnosti smlouva mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob, do které jsou zahrnuti i občané Norska, Islandu a za určitých okolností i Lichtenštejnska. Od 1. dubna 2006 je v platnosti dodatek ke smlouvě, který se týká občanů z nových států EU. Podrobnosti o přechodném období získáte u Spolkového úřadu pro migraci Švýcarská konfederace se skládá z 26 kantonů. Mezi úřední jazyky patří němčina (63,6 % obyvatel ), francouzština (19,2 % obyvatel), italština (7,6 % obyvatel) a také rétorománština (používá se v kantonu Graubűnden). Švýcarsko se dne stalo součástí tzv. schengenského prostoru. Ke vstupu do země postačí občanský průkaz. Přesto existuje 41 kilometrů hranic, kde se cestující musejí prokázat platným cestovním pasem. Jedná se o hranice s Lichtenštejnskem. Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz ČR, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta). Podrobné informace o životních a pracovních podmínkách získáte také na portálu Federálního úřadu pro migraci kde je k dispozici i brožura na toto téma. Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

2 2. Pracovní povolení Protokol o volném pohybu osob je pro nové státy EU v platnosti od 1. dubna Švýcarsko bude uplatňovat vůči České republice přechodné období pro přístup na trh práce. Protokol obsahuje následující podmínky: Pro nové členy byly také stanoveny kvóty vydaných nových povolení, které platí pro všechny státy dohromady. Rozlišuje se dlouhodobý pobyt do 5 let a krátkodobý pobyt do jednoho roku. Za vyřizování pracovního povolení jsou zodpovědné kantonální migrační úřady. Nadále se bude uplatňovat přednost vlastních obyvatel, kontroly platových a pracovních podmínek stejně jako kvóty pro krátkodobé i dlouhodobé pracovní pobyty. Tato nařízení budou trvat nejpozději do 31. května Pracovní povolení vyřizuje zaměstnavatel Švýcarský zaměstnavatel by si před podpisem vaší pracovní smlouvy měl ověřit u kantonálních úřadů (kantonální pracovní úřad, kantonální cizinecká policie), zda je pravděpodobné, že úřady žádost o pracovní povolení schválí. Vyslaní pracovníci Vzhledem k přechodnému období v přístupu občanů nových zemí EU na švýcarský trh práce, je pracovní povolení nutné i u osob samostatně výdělečně činných, poskytujících služby ve Švýcarsku a u vyslaných pracovníků v níže uvedených oblastech. Jestliže doba vyslání v ostatních odvětvích služeb nepřesáhnu 90 dnů v roce, platí pro zamětnavatele pouze ohlašovací povinnost, která může být provedena on-line, poštou nebo faxem. Více informací na Odvětví služeb, ve kterých platí přednost domácích pracovníků, předběžná kontrola platu, uplatňování švýcarských kritérií pro kvalifikaci a nutnost povolení k pobytu: zahradnické služby stavebnictví včetně příbuzných oborů ochranné služby uklízení průmyslových prostorů Smlouva o výměně stážistů V květnu 1997 byla uzavřena mezi Švýcarskem a Českou republikou smlouva o výměněstážistů. Smlouva byla v České republice publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 188/97. Jedná se o smlouvu, která má umožnit mladým lidem (ve věku let) pracovat po určitou dobu (maximálně 18 měsíců) v jiné zemi a vykonávat tam zaměstnání, k němuž jsou kvalifikováni, a tak si zdokonalit své profesionální i jazykové znalosti. Každá z obou smluvních stran může ročně přijmout 100 stážistů. Povolení pro stážisty se udělují bez ohledu na situaci trhu práce v hostitelské zemi.okresní pracovní úřady v České republice v místě bydliště zájemcům poskytují přihlášky a formulář pracovní smlouvy. Po udělení pracovního povolení nemusí už stážisté žádat o pracovní vízum na švýcarské ambasádě. Místo toho obdrží žadatelé dokument Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung = příslib povolení k pobytu. S tímto dokladem a pasem mohou stážisté přicestovat do Švýcarska. Tento dokument budete potřebovat pro vstup do Švýcarska a také pro přihlášení na obecním úřadě. Stážisté tedy obdrží vlastní povolení a ne povolení EG/EFTA. Podmínky: Věk let Ukončené odborné vzdělání

3 Nezbytné podklady: Vyplněná Žádost o povolení k pobytu/zprostředkování práce pro stážistu Pracovní smlouva od švýcarského zaměstnavatele Doklad o kvalifikaci (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom apod.), úředně přeložený do německého, anglického, francouzského nebo italského jazyka. Vlastnoručně podepsaný životopis v jednom z uvedených jazyků Postup: Uvedené podklady podává žadatel na příslušném úřadu práce v České republice. Podklady se dále zasílají na Ministerstvo práce a sociálních věcí/správu služeb zaměstnanosti a dále pak na Spolkový úřad pro otázky cizinců v Bernu, kde je rozhodnuto o udělení/neudělení povolení k zaměstnání. Náležitosti žádosti o povolení ke stažení zde. Pro žadatele v oboru gastronomie je nezbytné nejprve se obrátit na některou ze švýcarských zprostředkovatelských agentur: Gastro Job v Luzernu, Gastrosuisse v Zurichu, Schweizer Hotelierverein v Bernu, Union Helvetia v Luzernu. Švýcarská strana má zájem zaměstnat, na základě Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů, kvalifikované zdravotní sestry a pečovatelky s dobrými znalostmi německého jazyka. Jednalo by se o zaměstnání na měsíců v domovech pro seniory ve Švýcarsku. V případě zájmu o další informace jsme Vám rádi k dispozici: Ing. Lucie Dvořáková oddělení zahraniční zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR tel.: Povinná registrace Držitel platného českého cestovního pasu, který nemá v úmyslu pobývat na území Švýcarské konfederace déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, může do Švýcarska cestovat a pobývat tam bez víza. Po 3 měsících musí být pobyt ve Švýcarsku přerušen nejméně na 1 měsíc. Pokud přicestujete s úmyslem výdělečné činnosti, jste povinni se přihlásit do 8 dnů u kantonální cizinecké policie příslušné podle místa svého pobytu, vždy však před nastoupením svého pracovního poměru. Jestliže máte oficiální pracovní smlouvu, předložíte tyto dokumenty: platný identifikační doklad osvědčení o zdravotním pojištění (pojistná smlouva s uznanou zdravotní pojišťovnou) pasovou fotografii dokumenty občanského charakteru ( family record booktel, oddací list, rodný list dětí...) pracovní smlouvu Jestliže jste penzista nebo student: pobyt do 3 měsíců => není nutné povolení k pobytu pobyt nad 3 měsíce => nutné povolení k pobytu, informace vám podá příslušná obec povolení se vydává na celé území Švýcarska, ale změnu místa pobytu je nutno hlásit nutné dostatečné finační zabezpečení + zdravotní a úrazové pojištění na dobu pobytu

4 4. Povolení k pobytu Švýcarsko poskytuje dva druhy povolení k pobytu, krátkodobé povolení k pobytu do 364 dní a pětileté povolení k pobytu. Osoby s krátkodobým povolením k pobytu nejsou povinné opustit Švýcarsko po ukončení jejich pracovní smlouvy. Krátkodobé povolení k pobytu (povolení L EU/EHS) K získání krátkodobého povolení k pobytu potřebujete pracovní smlouvu pro období méně než 12 měsíců. Žádost o toto krátkodobé povolení k pobytu musí být podána zaměstnavatelem u kantonálního úřadu trhu práce. Povolení k pobytu získáte na dobu trvání pracovního poměru. Při nové pracovní smlouvě můžete požádat o nové krátkodobé povolení k pobytu. Povolení k pobytu (povolení B EU/EHS) Jestliže máte pracovní smlouvu na jeden rok nebo na dobu neurčitou, musíte požádat o povolení k pobytu, které je platné 5 let. Toto povolení k pobytu zaručuje pracovní a geografický pohyb, to znamená, že můžete změnit povolání, místo pracovního výkonu nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou. Při předložení pracovní smlouvy na jeden rok nebo více, vám může být povolení k pobytu prodlouženo na další období pěti let. Prodloužení může být omezeno, pokud byste byl nezaměstnaný po dobu více než 12 měsíců po sobě. Přeshraniční pracovník (povolení G EU/EHS) Zde jsou změny oproti dřívější situaci. Ke statutu přeshraničního pracovníka mají nyní přístup všichni občané Evropské unie, nejenom ze sousedících zemí Švýcarska. Je zde ovšem podmínka návratu do mateřské země jedenkrát týdně. Neaktivní osoby (penzisté a studenti) musejí doložit, že mají dostatečné finační zabezpečení na dobu pobytu a zdravotní a úrazové pojištění. Povolení pobytu se vztahuje na celé území Švýcarska, o změnách ale musíte informovat příslušné instituce. Pracovní povolení je udělováno na 5 let. Studenti musejí doložit, že jsou řádnými studenty univerzity nebo uznané střední školy. 5. Sociální zabezpečení a daňová problematika Z hrubého měsíčního platu se odvádí zálohy na sociální pojištění: penzijní a pozůstalostní pojištění, invalidní pojištění a pojištění ztráty výdělku: 5,05 % pojištění pro případ nezaměstnanosti: 1,25 % pro roční výdělek do CHF zaměstnanecké penzijní pojištění : cca 7,5 %, závisí na pojišťovací společnosti úrazové pojištění: cca 0,8 % dle profese S novými zeměmi EU začaly platit od dubna 2006 Nařízení Rady (EEC) 1408/71 a 574/72 o koordinaci sociálního zabezpečení. Znamená to tedy, že oproti bilaterální smlouvě mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací z roku 1996, která se vztahovala jen na nemocenské pojištění, pojištění strarobní a invalidní, bude odpracovaná doba ve Švýcarsku započítatelná i pro účely úřadů práce v případě nezaměstnanosti. Je tedy možné po ukončení pracovního poměru ve Švýcarsku požádat o vydání formulře E 301 (potvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti). Kontaktní adresa pro sociální zabezpečení styčný úřad pro zasílání žádostí o E301: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Direktion für Arbeit Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung Effingerstrasse 31 CH-3003 Bern tel fax web:

5 Ostatní typy pojištění: Bundesamt fűr Sozialversicherung Effingerstrasse 20 CH-3003 Bern Tel Fax web: Daně Každý ze 26 švýcarských kantonů má svou daňovu legistativu, takže je daňové zatížení v každém kantonu jiné. V principu ale každý daňový poplatník je povinem podat přiznání daně každý rok. Mnoho kantonů ale neuplatňuje tento princip pro daňové poplatníky, kteří mají domicil v zahraničí (jsou např. daňovými rezidenci České republiky) nebo kteří nemají trvalé povolení k pobytu. V těchto případech odečítá zaměstnavatel daně (federální, kantonální a městské) přímo z platu k pokrytí splatné výše. Federální daňová správa: Mezinárodní zdanění Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena. Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Mezi Českou republikou a Švýcarskem platí od (281/1996 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění. Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu. Metoda zápočtu Při metodě zápočtu budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky. 6. Převod podpory v nezaměstnanosti Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Švýcarska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců. Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (datumy budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Švýcarsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

6 Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna. U švýcarské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Švýcarské konfederace. Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce. Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na Centrum mezistátních úhrad. 7. Uznávání pracovních kvalifikací V Dohodě o volném pohybu osob podepsané Švýcarskem a Evropskou unii je obsažen i systém uznávání diplomů a vztahuje se i na nové státy EU. Tento systém platí pro regulované povolání. Povolání jsou považována za regulovaná, jestliže pro jejich výkon v zemi je požadováno vlastnictví diplomu. Pro uznání diplomu z jiné země je důležité, aby obsah a dálka vzdělání byly srovnatelné. Jak postupovat v případě regulovaného povolání: Kontaktovat švýcarský národní úřad pro uznávání diplomů Kontaktní úřad předá žadatele odpovědné instituci Požadované doklady jsou: vyplněný formulář žádosti kopie identifikačního dokladu diplom doklad o odborných zkušenostech Dále mohou být požadovány: osobní posudek, zdravotní posudek, řidičský průkaz a doklad, že nejste insolventní. Doklady musí být přeložené do úředního jazyka hostitelské země a pokud je to nutné i ověřené. Švýcarský kontaktní úřad pro uznávání profesních diplomů: Nationale Kontaktstelle für Berufsdiplome Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Effingerstrasse 27 CH-3003 Bern tel.: fax: web: Pro další informace kontaktujte: Blaise Roulet, Leiter Leistungsbereich Fachhochschulen, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT Frédéric Berthoud, EU-Koordinator, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT, tel.: Zdravotní péče a pojištění Pojištění zdravotní péče je povinné pro všechny osoby bydlící ve Švýcarsku. Dospělí a děti jsou pojištěni individuálně. Každá pojištěná osoba hradí individuální pojistné, které se neurčuje dle výše příjmu, nýbrž závisí na výběru pojišťovny, místu bydliště a na zvolené formě pojištění.

7 Pojištění hradí dávky v nemoci, v případě úrazu a mateřství, ambulantní i stacionární ošetření a léky předepsané lékařem. Ošetření u zubaře není z pojištění hrazeno. Pojištěná osoba si poskytovatele volí sama a na pojištění se podílí maximální roční částkou. Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí ve Švýcarsku, spadáte do švýcarského zdravotního systému a v ČR máte nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce, závisí na posouzení vaší zahraniční pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje. Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje ve Švýcarsku a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář E106 vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106. Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči. Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad 9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti ve Švýcarsku čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. V okamžiku, kdy začnete ve Švýcarsku vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění ve Švýcarsku, aby po vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného. Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete. Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující

8 Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného. Souběh zaměstnání V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění. Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn, a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání. Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, Praha 3, tel , web: Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu. 10. Jak najít zaměstnání A. Úřady práce portál Eures stránky úřadu pracovního trhu Švýcarska stránky Eidgenőssisches Personalamt B. Agentury práce Verbrand der Personaldienstleister der Schweiz,Švýcarská asociace personálních agentur vyhledávání z nabídek firem, personálních agentur... pracovní nabídky z gastronomie a hotelových služeb IT oblast C. Internet Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky Minimální mzda Ve Švýcarsku nebyla na národní úrovni stanovena minimální mzda. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky Týdenní pracovní doba se liší podle druhu povolání. Průměrná délka je 41,5 hodin za týden. Vyšší pracovní pozice mají většinou 45 hodin za týden. Nejvyšší limit pro všechny zaměstnance je 50 hod./týdně Délka řádné dovolené:

9 pro zaměstnance do 20 let včetně => 5 týdnů pro zaměstnance nad 20 let => 4 týdny Tato minimální doba může být ujednáním v pracovní smlouvě prodloužena. Ve Švýcarsku je 6 13 státní svátků (dnů pracovního klidu) ročně, ne všechny svátky jsou vždy dnem pracovního klidu. 12. Sídla velvyslanectví Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice Pevnostní 588/7 P.O.Box Praha Střešovice tel.: fax: Otevírací hodiny: pondělí úterý 9:00 12:00 čtvrtek pátek 9:00 12:00 Vyslanectví České republiky ve Švýcarsku Ambassade de la République Tcheque Muristrasse 53 (vchod zburgernzielweg) P.O.Box Bern tel.: fax: web: 13. Použité zdroje informací stránky švýcarského Spolkového úřadu pro migraci stránky švýcarského Spolkového úřadu pro sociální zabezpečení stránky Švýcarského spolkového statistického úřadu stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, informace o smlouvě o sociálním zabezpečení 14. Založení společností, zastupování a jednací zázemí ve Švýcarsku AGENTUR PAZDERA Kreuzplatz Zürich, Schweiz Fax:

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Centrum mezistátních úhrad OBSAH I. Úvod........................................

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

Práce v Anglii. Kopii dopisu od současného zaměstnavatele ve Spojeném království potvrzující

Práce v Anglii. Kopii dopisu od současného zaměstnavatele ve Spojeném království potvrzující Práce v Anglii Není potřeba vízového povolení. V současné době pokud budete chtít pracovat v Anglii tak si musíte v Anglii vyřídit WRS. WRS - Worker Registration Scheme je pracovní povolení, které vám

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva

Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva Drahomíra Fischlová Danica Čerňanská VÚPSV prosinec 2001 Obsah: 1. Úvod 3 2. Podmínky zaměstnávání cizinců v SRN a pojištění

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Nizozemsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Vaše Evropa Vaše práva

Vaše Evropa Vaše práva Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vnitřní trh a služby Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více