Začínáme s přístrojem Flex Focus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme s přístrojem Flex Focus"

Transkript

1 Začínáme s přístrojem Flex Focus Typ 1202 BB1923-E Česky Srpen 2010 Součást uživatelské příručky pro přístroj Flex Focus

2 Posunutím posuvníků přístroj uvolníte. Viz str. 14. Pohotovostní vypínač 1 Zásuvka elektronického snímače 2 Zásuvka pro mechanický snímač (a 3D mover) 3 Přehrávač/vypalovačka CD/DVD Konektor USB 2.0 Jednoduše posuňte přístroj jednou rukou Konektor USB 2.0 pro dotykový ovládací panel Otáčením kolečka lze nastavit snazší nebo těžší rotaci přístroje na stojanu. Upozornění: Před posouváním přístroje utáhnout. Držák kabelu a uvolňovací rukojeť. Uchopte ovládací panel z obou stran, zatáhněte za dvě uvolňovací rukojeti směrem nahoru a zároveň posouvejte ovládací panel nahoru nebo dolů tak, abyste nastavili požadovanou výšku přístroje. Netlačte nadměrnou silou. Před použitím zajistěte kolečka 2 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

3 Než začnete Před zapnutím přístroje se ujistěte, že jeho instalace byla provedena kvalifikovaným elektrikářem nebo bezpečnostním technikem nemocnice. U přístrojů s napájením na baterie se před zapnutím přístroje ujistěte, že jsou baterie plně nabity. Zapínání a vypínání přístroje Po zapnutí nebo vypnutí přístroje musíte ponechat přístroji dostatek času, aby uložil či obnovil otevřené soubory a neuložená data. Jinak může dojít k závažné poruše systému, která bude vyžadovat odbornou pomoc. Upozornění: Přístroje, které nemají záložní napájení na baterie, nikdy neodpojujte ze zásuvky pokud jsou zapnuty! Před odpojením přístroj vypněte a vyčkejte, než zhasne kontrolka na pohotovostním vypínači. 1 Zapnutí přístroje: Stiskněte jednou pohotovostní vypínač Standby (Pohotovostní režim). Dříve, než uděláte cokoliv dalšího, vyčkejte, dokud nezmizí úvodní obrazovka. Vypnutí přístroje: Zkontrolujte, zda je přístroj kompletně zapnutý. Stiskněte jednou Standby (Pohotovostní režim). Upozornění: Pokud vypnete přístroj jiným než doporučeným způsobem, může spuštění operačního systému při následujícím zapnutí trvat dlouho a přístroj může být trvale poškozen. 2 3 Připojení snímačů Elektronické snímače Připojení: 1. Zapojte zástrčku snímače do zásuvky tak, aby zajišťovací páčka byla v poloze 3 hodiny. 2. Otočte zajišťovací páčku na zástrčce snímače po směru hodinových ručiček do polohy 6 hodin. Odpojení: 1. Zmrazte obraz. 2. Otočte zajišťovací páčku na zástrčce proti směru hodinových ručiček do polohy 3 hodiny. 3. Vytáhněte zástrčku ze zdířky. Mechanické snímače Připojení: 1. Vyrovnejte červenou značku na zástrčce s červenou tečkou na zásuvce pro snímač. 2. Zasuňte zástrčku do zdířky. Odpojení: 1. Zatáhněte za zajišťovací mechanismus zástrčky (objímku). 2. Vytáhněte zástrčku ze zdířky. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

4 Provádění vyšetření Popis tlačítek je uveden na stránkách 6 a Stiskněte tlačítko Patient (Pacient). Zadejte informace o pacientovi. (Přepínání mezi poli pomocí tabulátoru.) Klikněte na Start New Exam (Začít nové vyšetření). 2. Chcete-li změnit typ snímače, stiskněte tlačítko na snímači nebo stiskněte tlačítko Probe (Sonda) a zvolte snímač (sondu). 3. Chcete-li změnit typ vyšetření, stiskněte tlačítko Exam type (Typ vyšetření). Zvolte typ vyšetření. 4. Zkontrolujte orientaci snímače a v případě potřeby snímač otočte. 5. Umístěte snímač na pacienta a začněte skenovat. Skenování začíná v B módu. 6. Pro dosažení potřebné penetrace zvolte nejvyšší možnou frekvenci (Freq na obrazovce). 7. Nastavte další parametry zobrazení. Pomocí tlačítek Depth (Hloubka) a Gain (Zesílení) navolte potřebnou hloubku a zesílení. 8. Chcete-li provést měření nebo pořídit snímek, zmrazte obraz pomocí tlačítka Freeze (Zmrazit). (Otevře se tabulka pro měření.) 9. Chcete-li provést měření, stiskněte tlačítko Measure (Měření). Proveďte měření. 10. Pro pořízení snímku stiskněte klávesu Capture (Pořídit snímek). (Uložte jej na pevný disk přístroje). Snímek se zobrazí v horní části monitoru jako miniatura. 11. Skenování se znovu obnoví stisknutím klávesy Freeze (Zmrazit). 12. Podle potřeby opakujte kroky Pro ukončení vyšetření stiskněte End exam (Ukončit vyšetření). 4 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

5 Typ vyšetření Nastavení typu vyšetření určuje použitý balíček Pro Package a diagnostické nastavení Diagnostic Setup. zvolená možnost Pro Package Balíček Pro Package má vliv na uživatelské rozhraní skeneru které karty a ovládací prvky se zobrazují, která měření jsou povolena a podobně. Nastavení Diagnostic Setup ovlivňuje ultrazvukový obraz nastavuje zesílení, hloubku, frekvenci a podobně. Prohlížení a kopírování snímků zvolená možnost Diagnostic Setup Chcete-li vybrat pořízené snímky pro prohlížení nebo kopírování do jiného zařízení, použijte tabulku v horní části obrazovky (Je popsána na stranách 8 a 9). Zobrazení Klikněte dvakrát na ikonu v tabulce. Dokument se zobrazí v oblasti snímání. Kopírování na USB nebo CD/DVD Postup pro kopírování zachycených snímků: 1. Zapojte zařízení USB nebo vložte CD/DVD do mechaniky. 2. Klikněte na každý obraz, který chcete kopírovat. Rámeček zmodrá. 3. Klikněte na Copy (Kopírovat) a zvolte cílové zařízení (USB nebo CD/DVD). Z důvodu bezpečnosti pacienta se doporučuje nastavení without Patient ID. 4. Snímky se ihned kopírují na USB. Kliknutím na USB Eject (Vyjmutí USB) vyjmete USB zařízení. Jestliže zvolíte možnost CD/DVD, snímky se zkopírují do přípravné oblasti. Pro zkopírování snímků na CD/DVD klikněte na Burn CD (Vypálit CD) a postupujte podle pokynů. Přístroj pracuje Jestliže přístroj pracuje, na obrazovce vpravo dole se zobrazí rotující disk. Upozornění: Před použitím libovolného ovládacího prvku (včetně tlačítek na snímači) vyčkejte, dokud rotující disk nezmizí. Úsporný režim Přístroje se záložním napájením na baterie mohou přejít do úsporného režimu a obrazovka se vypne. Chcete-li přístroj přepnout zpět do normálního režimu: Stiskněte klávesu nebo stiskněte tlačítko snímače nebo posuňte trackball nebo se dotkněte dotykové plochy. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

6 Focus (Zaostření) Výběr indikátoru zaostření na obrazovce Tlačítka zobrazení v B-módu Puncture Guide (Punkční vodič) Linie vpichu nebo matice brachy zapnuta Harmonic (Harmonické zobrazení) B-Mode/Gain (B-mód/Zesílení) Při snímání: Stisknutí: B-mód Otočení: Zesílení B-módu Při zmrazení: Otočení: Posouvání v režimu Cine Stisknutí: Změna volby na Post Gain (Zesílení místa) 3D 3D zapnuto nebo procházení různých 3D stavů Dlouhé stisknutí: Vypnutí 3D Zoom/Depth (Zvětšení/Hloubka) Otočení: Nastavení hloubky Stisknutí: Zapnutí rámečku pro výřez Otočení: Změna velikosti rámečku pro výřez 2. stisknutí: Oblast zvětšení uvnitř rámečku 3. stisknutí: Vypnutí zvětšení, volba se změní na Depth (Hloubka) Dlouhé stisknutí: Vypnutí zvětšení Measure (Měření) Spuštění výchozího měření Calculate (Výpočet) Spuštění prvního měření pro výchozí kalkulaci Tlačítka režimu Spectral Doppler Doppler Angle (Dopplerovský úhel) Úhel zapnut a zvolen Dlouhé stisknutí: Úhel vypnut Update (Aktualizovat) Změna režimu pro skenování a režimu, který je zmrazen Dlouhé stisknutí: Odmrazit oba náhledy Doppler Mode (Režim Doppler) Stisknutí: Režim Doppler Otočení: Zesílení režimu Doppler Doppler Gate (Dopplerovský vstup) V B-módu - zapnutí dopplerovského vstupu V režimu Doppler - přepnutí kurzoru na dopplerovský vstup Tlačítka režimu Color Doppler Steer (Navádění) Změna úhlu svazku v režimech Color/ Power/Doppler Power Mode (Režim Power) Color Mode (Režim barevného mapování) Stisknutí: Režim barevného mapování Otočení: Zesílení režimu Color/Power Color Box (Nastavení barevného sektoru) Přepnutí kurzoru na nastavení barevného sektoru Volume (Měření objemu) Baseline (Nulová linie) Scale (Měřítko) Nastavení měřítka/prf pro Color/Power/Doppler Invert (Otočení spektra) Otočení dopplerovského spektra (nebo barevné stupnice) Home (Domů) Návrat k výchozímu nastavení pro aktuální typ vyšetření Split screen (Rozdělení obrazovky) Obrazovka je rozdělena, jsou zobrazeny 2 náhledy nebo přepínání aktivního náhledu Dlouhé stisknutí: Vypnutí rozdělení obrazovky Auto (Automaticky) Optimalizace zobrazení a dopplerovského nastavení Scanning Plane (Snímací rovina) Změna snímací roviny Dlouhé stisknutí = stisknutí po dobu 1-3 sekund. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

7 Funkce monitoru Výběr snímače Výběr typu vyšetření Zadání informací o pacientovi Kliknutím lze zvětšit a prohlížet pořízený snímek nebo klip Táhnutím zvětšíte ikony snímků Tabulka dokumentu Kliknutím a tažením nastavte oblast zájmu Linie vpichu Klepnutím na toto místo vyberte jinou matici brachy nebo vodítko punkce Údaje o snímku jsou uvedeny zde Měření jsou zobrazena zde Karty režimu snímání Karty jednotlivých procesů Pro minimalizaci všech karet klikněte na kartu procesu nahoře. Pro opětovné otevření klikněte na kteroukoli kartu. Kartu procesu, která není nahoře, otevřete tak, že na ni klepnete. Zahájení/ zastavení snímání 8 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

8 Ovládací prvky pro ovládání obrazovky Nastavení balíčku Pro Package určuje, které karty jsou k dispozici a které ovládací prvky budou obsahovat. Například karta M-mode nebo karta 3D jsou dostupné pouze v případě, že jsou součástí zvoleného balíčku Pro Package. Dostupné ovládací prvky závisejí na tom, zda se jedná o aktuálně snímaný nebo zmrazený obraz. Poznámka: Klikněte na kartu znamená klikněte na název karty. Karty jednotlivých procesů Karty procesů se otevírají automaticky podle potřeby. Takto se zobrazují pouze relevantní ovládací prvky. Kartu rovněž můžete otevřít manuálně a prohlížet si její ovládací prvky podle postupu popsaného na straně 8. Tlačítko Freeze (Zmrazit) přepíná mezi kartami Image (Obrázek) a Measure and Mark (Měření a označení). Karty režimu snímání Ovládací prvky na kartě procesu Image jsou uspořádány do skupin na různých kartách podle režimů snímání. Režim snímání můžete spustit klepnutím na jeho kartu během snímání. Tato karta se otevře a vy budete moci použít příslušné ovládací prvky. Pokud je režim snímání aktivní, ale jeho karta není umístěna nahoře, klikněte na příslušnou kartu, aby se otevřela, a použijte její ovládací prvky. Klepnutí na kartu režimu snímání umístěnou nahoře se příslušný režim snímání vypne. Viditelné ovládací prvky Karty lze upravit podle potřeb uživatele tak, aby obsahovaly různé ovládací prvky, takže obrazovka vašeho přístroje nemusí vypadat stejně jako obrazovka na ilustraci. Informace o přizpůsobení nastavení jsou uvedeny v dokumentu Uživatelská příručka pro přístroj Flex Focus pro pokročilé uživatele. Základní karty (Advanced Off (Rozšířené možnosti vyp.)) Karty rozšířených možností (Advanced On (Rozšířené možnosti zap.)) Základní karty obsahují nejčastěji používané ovládací prvky. Aby se zobrazily všechny dostupné ovládací prvky karty příslušného procesu, klikněte na možnost Advanced (Rozšířené možnosti). Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

9 Dotyková obrazovka Poznámka: Ultrazvuková část obrazu na obrazovce není citlivá na dotek. Před začátkem snímání se ujistěte, že je obrazovka čistá. Pokud do spodní části obrazovky upevníte sterilní kryt (s ovládacími prvky pro obrazovku), dbejte na to, aby nedošlo k překrytí snímaného obrazu. Na obrazovku se dívejte přímo, nikoliv pod úhlem, aby byla zajištěna přesnost dotyku. Pokud není klávesa zvýrazněna, nelze ji použít je možné, že bude potřeba pozastavit nebo spustit obraz. Chcete-li klepnout na ovládací prvek na obrazovce, dotkněte se jej prstem nebo použijte dotykovou plochu na ovládacím panelu. Obrazovka reaguje, jakmile odtáhnete prst, nikoliv při dotyku. Pro zrušení měření dvakrát klikněte a podržte. V případě seznamů More použijte posuvnou lištu na pravé straně k rolování v seznamu nahoru a dolů. Tabulka dokumentu (horní část obrazovky) Pro zvětšení dokumentu sklouzněte prstem dolů v pravé části tabulky. Pro procházení dokumentů rychle přejeďte prstem přes ikony. Speciální ovládací prvky pro obrazovku Ovládací prvky pro ovládání obrazovky Reset B Gain Near (Blízké zesílení B) B Gain Far (Daleké zesílení B) Multiselect (Vícenásobný výběr) Funkce/Poznámka Návrat k výchozímu nastavení pro typ vyšetření Nastavení zesílení v blízké části obrazu Nastavení zesílení v daleké části obrazu Je-li tato funkce zapnuta, bude vybraný dokument přidán do výběru. Je-li tato funkce vypnuta, zůstává vybraný pouze jeden dokument. Klávesnice na obrazovce Klikněte na položku Enter patient (Zadání pacienta) a otevře se klávesnice na obrazovce, která umožní zadání údajů o pacientovi. Klávesnici můžete otevřít i prostřednictvím karty Keyboard (Klávesnice). Klávesy Shift, Ctrl, Alt a Fn na obrazovce Tyto speciální klávesy slouží k psaní speciálních znaků nebo zapnutí dalších funkcí klávesnice. Například znak % napíšete klepnutím na klávesu Shift a pak na číslo Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

10 Dotykový ovládací panel Pořízení snímku na pevný disk zařízení nebo jeho vytištění. Definované uživatelem. Select (Výběr) Dotyková plocha pro posouvání kurzoru na obrazovce. Nastavení hloubky v B-mode (B-mód). Nastavení Doppler PRF při zapnutém módu Doppler. Nastavení Color PRF při zapnutém módu Color a vypnutém módu Doppler. Nastavení zesílení pouze pro jeden mód, první v tomto seznamu, který je aktivní: Doppler, Color, Power, B-mód. Nastavení hodnoty nebo velikosti rámečku pro výřez, atd. Podržení prstu na klávese vede k opakování akce. Freeze (Zmrazit). Zahájení/zastavení snímání. Pro výběr: Stiskněte kdekoliv klávesu +/- (mimo kterýkoliv konec) nebo se kdekoliv dotkněte dotykové plochy. Pro tažení: Pro tažení objektu po obrazovce vyberte tento objekt a posuňte kurzor sklouznutím prstu po dotykové ploše. Pokud používáte dotykovou plochu pro výběr, po druhém stisknutí podržte prst dole a posuňte okolo. 100 x 100 mm Dlouhý dotek (pro smazání měření, štítku nebo symbolu části těla z obrazovky): 1. Umístěte kurzor. 2. Dvakrát stiskněte dotykovou plochu nebo položku Select (Výběr), přičemž druhé stisknutí je dlouhé. Dálkové ovládání UA1237 pro dotykovou obrazovku zařízení Flex Focus 1202 má svou vlastní uživatelskou příručku. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

11 Základní ovládací prvky pro obrazovku Tlačítko Funkce/Poznámka 3D * Zapnutí 3D zobrazení ACI * Archive (Archivovat) Biopsy (Biopsie) Bodymark (Symbol části těla) Capture (Zachycení) Copy (Kopírovat) Depth -(Hloubka -) Depth +(Hloubka +) Dyn. Range (Dynamický rozsah) ETD * Freeze/Unfreeze (Zmrazit/Odmrazit) Freq (Frekvence) Gain (Zesílení) Harmonic (Harmonické zobrazení) L/R (Levá/Pravá) Pro Package (Balíček Pro Package) Res/Hz Save... (Uložit...) Scale (Měřítko) Simultan (Simultánní) Size (Velikost) Split (Rozdělení) U/D (Nahoru/Dolů) Režim Angular Compound Imaging (Složené úhlové zobrazení) slouží ke zlepšení rozlišení orgánů Odeslání do PACS (DICOM) nebo přípravné oblasti pro archivní CD Zobrazení linie vpichu nebo matice brachy Symbol části těla na snímku Uložení snímku (je-li obraz zmrazen) nebo klipu (probíháli snímání) na pevný disk přístroje Kopírování na USB nebo CD/DVD Snížení maximální zobrazované hloubky tkáně (zvýšení zvětšení) Zvýšení maximální zobrazované hloubky tkáně (snížení zvětšení) Nastavení kontrastu Režim Enhanced Tissue Definition (Zlepšená definice tkání) snižuje zrnitost Zahájení/zastavení snímání Změna frekvence snímání Nastavení zesílení zvoleného režimu Vyvážené zobrazení tkáně Orientace zobrazení, levá/pravá Výběr různých balíčků Pro Package Nastavení otáček/frekvence snímání Uložení nastavení Nastavení stupnice/prf pro Color/Power/Doppler Skenování v obou náhledech na rozdělené obrazovce současně (pro režim Color nebo Power pouze v jednom náhledu) Větší nebo menší zobrazení Rozdělení obrazovky na 2 náhledy Orientace zobrazení, nahoru/dolů Zde jsou ovládací prvky potřebné pro základní vyšetření. Informace o dalších ovládacích prvcích jsou uvedeny v dokumentu Uživatelská příručka pro přístroj Flex Focus pro pokročilé uživatele. * Volitelné, není k dispozici u všech verzí zařízení Flex Focus 12 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

12 Klávesy pro vlastní nastavení Tlačítko Funkce/Poznámka Vaše poznámky Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

13 Instalace přístroje do držáku a jeho odinstalování Postup pro odinstalování přístroje z držáku 1 Vypněte přístroj a odpojte všechny snímače. Pevně uchopte přístroj za konektory snímačů (tak, aby přístroj neupadl) a odsuňte 2 posuvníky ze středové polohy. Přístroj se v držáku nakloní směrem vpřed. 2 posuvníky 3 4 Přístroj pevně uchopte a sáhněte do škvíry; tam uvolněte bezpečnostní západku. Západka může být horká. Vytáhněte snímací jednotku z držáku. 14 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

14 Postup pro instalaci přístroje do držáku 1 2 Naklánějte horní část přístroje dozadu, až zaklapne na místo. Nakloňte snímací jednotku a zasuňte ji do držáku. 3 Při správném umístění do držáku vypadá přístroj takto. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

15 Tato brožura není kompletní návod k použití. Než začnete přístroj používat, přečtěte si kapitolu Bezpečnost v Uživatelskej příručke pro přístroj Flex Focus Obsahuje informace týkající se bezpečnosti, které jsou důležité pro ochranu před zraněním a poškozením přístroje. Taktéž je nutné si přečíst kapitolu Péče, čištění a bezpečnost, která obsahuje informace o čištění a dezinfekci, ale i o požadovaných kontrolách, kalibraci a údržbě. Podrobné informace pro pokročilé uživatele jsou uvedeny v Uživatelskej příručke pro přístroj Flex Focus 1202 pro pokročilé uživatele. Tato příručka a její přeložené verze jsou rovněž dostupné na internetových stránkách společnosti BK Medical. Uživatelské příručky můžete stáhnout v sekci Customer Service BK Medical Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Ústředí společnosti Mileparken 34 DK-2730 Herlev Dánsko Tel: Fax:

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Zavádění ipadů do vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Zavádění ipadů do vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Zavádění ipadů do vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 1. Základní seznámení s používáním ipadu PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Mgr. Věra Růžičková Proč

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3 USB Digitální Mikroskop (20x-400x) V1.3 Manuál Poděkování Děkujeme za Váš nákup našich výrobků - jedná se o high-tech a zároveň snadno použitelný digitální mikroskop. S touto vychytávkou uvidíte unikátní

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Seznamte se s ovládáním Windows 8

Seznamte se s ovládáním Windows 8 Seznamte se s ovládáním Windows 8 Windows 8 je atraktivní, rychlý a plynulý. Úvodní obrazovka s aktivními dlaždicemi a novými Windows 8 aplikacemi nabízí nové možnosti ovládání pomocí dotyku, klávesnice

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Použití okna pro rychlé nastavení Nastavení základních funkcí zobrazení Přiřazení přednastavených režimů k aplikacím Použití funkcí na úsporu

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Seznamte se s ovládáním Windows 8.1

Seznamte se s ovládáním Windows 8.1 Seznamte se s ovládáním Windows 8.1 Windows 8.1 je atraktivní, rychlý a plynulý. Úvodní obrazovka s aktivními dlaždicemi a novými aplikacemi nabízí nové možnosti ovládání pomocí dotyku, klávesnice nebo

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1 1. Nabijte Váš NOOK Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více