Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

2

3 Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky pojistných produktů a služeb pro zákazníky ČSOB Leasing 9 Základní druhy pojištění Doplňkové druhy pojištění (příklady) Standardy likvidace pojistných událostí Pojištění po skončení zákaznické smlouvy 6. Nabídka rozšířených služeb 10 Komplexní nabídka pojistných produktů 7. Vedení společnosti Profil ČSOB Leasing 13 Poslání ČSOB Leasing Profil ČSOB Leasing Stručná historie ČSOB Leasing Základní finanční údaje ČSOB Leasing 9. Partneři Zpráva nezávislých auditorů Finanční část Zpráva o vztazích Kontaktní údaje 34

4 4 1. Poslání společnosti Posláním společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o.*, je zajištění komplexních služeb při zprostředkování pojištění pro společnost ČSOB Leasing, a.s., a pro její zákazníky. ČSOB Leasing pojišťovací makléř poskytuje také veškeré související služby včetně likvidace pojistných událostí. * dále jen ČSOB Leasing pojišťovací makléř nebo ČSOB Leasing PM

5 2. Profil společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř je 100% dceřinou společností ČSOB Leasing, a.s.* Společnost se zabývá především zprostředkováním všech druhů pojištění, tedy hlavně havarijního pojištění, strojního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (tzv. povinné ručení), pojištění schopnosti splácet a dalších doplňkových pojištění k finančním produktům ČSOB Leasing. ČSOB Leasing pojišťovací makléř je schopen zajistit pojištění pro všechny předměty financované společností ČSOB Leasing, tedy pro automobily, motocykly, stroje a zařízení. Pojištění je nabízeno k finančním produktům nabízeným společností ČSOB Leasing čítajícím finanční leasing, spotřebitelský úvěr a operativní leasing nabízený pod obchodní značkou AutoLease (včetně produktů Full service leasing, Fleet management a LeaseBack). ČSOB Leasing pojišťovací makléř také nabízí zákazníkům ČSOB Leasing zprostředkování výhodného pojištění pro automobily, stroje a zařízení, které nebyly pořízeny prostřednictvím finančních produktů ČSOB Leasing. Společnost může zprostředkovat také řadu pojistných produktů pro pojištění různých jiných komodit a pro krytí dalších pojistných rizik. ČSOB Leasing pojišťovací makléř patří s objemem ročního pojistného ve výši 1,85 ** miliardy korun za rok 2007 mezi tři největší zprostředkovatele pojištění na českém trhu. ČSOB Leasing pojišťovací makléř spolupracuje se všemi významnými tuzemskými i zahraničními pojistiteli. Společnost zprostředkovala pro ČSOB Leasing pojistné smlouvy pro pojištění dopravní techniky s pojišťovnami ČSOB Pojišťovna, Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna, Generali pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Uniqa pojišťovna a Servisní pojišťovna. Pro pojištění komodity strojů a zařízení zprostředkovala pojistné smlouvy s pojišťovnami ČSOB Pojišťovna, Allianz pojišťovna a Kooperativa pojišťovna. ČSOB Leasing pojišťovací makléř uzavřel s těmito pojišťovnami hromadné pojistné smlouvy, tzn. že následné uzavření pojištění je pro všechny zákazníky rychlé a komfortní. Pojistné havarijní pojištění, příp. strojní pojištění (dle charakteru předmětu financování) i pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (tzv. povinné ručení) je zahrnuto do splátek zákaznické smlouvy a umožňuje tak měsíční splátky pojistného, což zákazníkům šetří časovou hodnotu peněz a snižuje počet finančních převodů. 5 * dále jen ČSOB Leasing ** Pojistné zprostředkované pro ČSOB Leasing, a.s. 1,495 mld. Kč auditované, pojistné zprostředkované pro PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. a pojištění po řádném ukončení zákaznické smlouvy 0,355 mld. Kč neauditované.

6 3. Hlavní události roku 2007 V lednu 2007 ČSOB Leasing pojišťovací makléř oznámil dosažení obratu za rok 2006 ve výši 1,54** miliardy korun, což společnost zařadilo mezi první tři makléřské společnosti na trhu. Od začal ČSOB Leasing pojišťovací makléř nabízet zákazníkům u produktu Finanční leasing nebo Zákaznický úvěr možnost uplatnění vstupního bonusu na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve výši až 35 % (tuto možnost ČSOB Leasing pojišťovací makléř smluvně zajistil s pojistiteli ČSOB Pojišťovna a Allianz pojišťovna). V dubnu začala společnost ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou, a.s. nabízet zákazníkům využívajícím produkt operativní leasing CarPark (nyní ČSOB Autolease) pojištění GAP, které kryje rozdíl mezi účetní zůstatkovou hodnotou vozidla a obecnou cenou stanovenou pojišťovnou v době vzniku pojistné události (odcizení nebo totální škoda). V červenci 2007 učinil ČSOB Leasing pojišťovací makléř smluví dohodu s ČSOB Pojišťovnou na pojištění přepravy pro pojízdné stroje a zařízení zdarma. Toto pojištění je nabízeno jako bezplatná součást strojního pojištění sjednaného prostřednictvím ČSOB Leasing a kryje i škody vzniklé při přepravě stroje jako nákladu. Strojní pojištění u pojízdných strojů kryje rizika strojního pojištění, havárie, odcizení a vandalismu. Od září rozšířil ČSOB Leasing pojišťovací makléř nabídku pojistitelů pro pojištění strojů a zařízení financovaných společností ČSOB Leasing o Kooperativa pojišťovnu. V září 2007 spustil ČSOB Leasing pojišťovací makléř samostatné internetové stránky Společnost dosáhla za rok 2007 obratu ve výši 1,85* miliardy korun, a udržela si tak třetí místo mezi pojišťovacími makléři na českém trhu. 6 * Pojistné zprostředkované pro ČSOB Leasing, a.s. 1,495 mld. Kč auditované, pojistné zprostředkované pro PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. a pojištění po řádném ukončení zákaznické smlouvy 0,355 mld. Kč neauditované. ** Pojistné zprostředkované pro ČSOB Leasing, a.s. 1,3 mld. Kč - auditované, pojistné zprostředkované pro PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. a pojištění po řádném ukončení zákaznické smlouvy 0,24 mld. Kč neauditované.

7 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech Základní finanční údaje (dle CAS, auditované, nekonsolidované) Základní finanční údaje (v tis. Kč) Aktiva celkem Stálá aktiva Vlastní kapitál Tržby za prodej služeb Zisk před zdaněním Hospodářský výsledek běžného účetního období Ostatní ukazatele Počet zaměstnanců** 23,7 20,4 Tržby na zaměstnance (v tis. Kč)*** ** Jedná se o průměrný počet zaměstnanců. *** Tržby na zaměstnance jsou počítány z průměrného přepočteného počtu pracovníků v příslušném období. Druhy výnosu (v tis. Kč) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 0 Výnosové úroky Ostatní provozní výnosy Tržby Celkové uhrazené pojistné (tis. Kč) * Základní kapitál Základní kapitál k : 2 000,00 Analýza finanční situace Přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti ČSOB Leasing PM Vlastní kapitál (v tis. Kč) Přehled vývoje hospodářské a finanční situace Tržby za prodej služeb (v tis. Kč) Přidaná hodnota (v tis. Kč) Hosp. výsledek po dani (v tis. Kč) * Pojistné zprostředkované pro ČSOB Leasing, a.s. 1,495 mld. Kč - auditované, pojistné zprostředkované pro PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. a pojištění po řádném ukončení zákaznické smlouvy 0,355 mld. Kč neauditované.

8

9 5. Rozsah nabídky pojistných produktů a služeb pro zákazníky ČSOB Leasing Základní druhy pojištění havarijní pojištění pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (tzv. povinné ručení) strojní pojištění pojištění schopnosti splácet Doplňkové druhy pojištění (příklady) pojištění skel úrazové pojištění přepravovaných osob ve vozidle pojištění zavazadel pojištění asistenčních služeb pojištění nákladu na zapůjčení náhradního vozidla pojištění právní ochrany pojištění rozdílu mezi cenou obecnou a účetní (pro dopravní techniku) pojištění přepravy montážní pojištění u strojů a zařízení pojištění přepravovaného nákladu Standardy likvidace pojistných událostí Se spolupracujícími pojišťovnami ČSOB Leasing pojišťovací makléř dojednal standardy pro likvidaci pojistných událostí, které výrazně urychlují likvidaci pojistných událostí. Týká se to např. stanovení závazných termínů pro prohlídku vozu likvidátorem pojišťovny, termínů výplaty pojistného plnění, stanovení ceny vraku a další. Pojištění po skončení zákaznické smlouvy ČSOB Leasing pojišťovací makléř nabízí zákazníkům ČSOB Leasing možnost pojištění po řádném ukončení zákaznické smlouvy se zachováním stejně výhodných pojistných sazeb, jako měl zákazník v průběhu zákaznické smlouvy. Tato služba je pro zákazníky ČSOB Leasing bezplatná a zajišťuje možnost kontinuálního pojištění bez nutnosti přistavit pojišťovně vůz. Zároveň je zde možné využít nabyté bonusy za bezeškodní průběh z dřívější doby a i bonusy získané v průběhu financování u ČSOB Leasing. 9

10 6. Nabídka rozšířených služeb Podnikatelským i nepodnikatelským subjektům nabízí ČSOB Leasing pojišťovací makléř komplexní služby v oblasti řízení rizik a pojištění, které kromě předmětů financování pokrývají i ostatní majetek, odpovědnost společnosti, zaměstnanecké benefity a další. Tyto služby v sobě mohou například zahrnovat: Risk Management analýza a ohodnocení rizika, vč. auditu pojistných smluv zpracování rizikové zprávy řízení rizik s ohledem na konkrétní potřeby klienta návrh pojistného programu Realizace pojistného programu výběrové řízení na pojistitele umístění rizika na českém i zahraničním pojistném/zajistném trhu Likvidace pojistných událostí odborná pomoc při likvidaci škod zastupování klienta při jednání s pojišťovnami a hájení jeho zájmů tak, aby nedocházelo k neoprávněnému krácení pojistného plnění hlášení škod, zabezpečení prohlídky, shromažďování podkladů zajištění včasné výplaty plnění nebo zálohy na toto plnění evidence pojistných událostí Konzultační činnost v oblasti pojištění a pojišťovnictví monitoring pojistného trhu návrhy na změny pojistného programu s ohledem na změny na pojistném trhu, ekonomického prostředí atd. Správa pojištění administrace pojistných smluv vyúčtování pojistného návrhy na doplnění a zlepšení stávajícího pojistného programu zpracování dodatků a obnov pojistných smluv 10

11 Komplexní nabídka pojistných produktů pojištění majetku a přerušení provozu stavebně montážní pojištění pojištění odpovědnosti za škody včetně odpovědnosti za výrobek pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů (D&O) pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli pojištění flotil motorových vozidel pojištění pokut pojištění dopravce pojištění nákladu zemědělské pojištění (plodin a zvířat) pojištění leteckých rizik a lodí pojištění garanční a úvěrové pojištění pro případ zrušení kulturní nebo sportovní akce pojištění dočasné a trvalé tělesné nezpůsobilosti úrazové pojištění skupinové životní pojištění penzijní připojištění manažerské životní pojištění zaměstnanecké programy 11

12 7. Vedení společnosti Vedení společnosti Ing. Petr Jeníček Jan Starý Mgr. Ivana Vondráčková 12

13 8. Profil ČSOB Leasing Stoprocentním vlastníkem společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., je společnost ČSOB Leasing, a.s. Poslání ČSOB Leasing Posláním ČSOB Leasing, a.s.*, jako společnosti trvale stojící v čele českého leasingového trhu, je poskytování širokého spektra finančních služeb na nejvyšší úrovni při pořízení automobilů, strojů či zařízení. Kvalita a rychlost poskytovaných služeb a schopnost přizpůsobit nabídku finančních produktů individuálním potřebám obchodních partnerů a zákazníků z řad podnikatelů a spotřebitelů je hlavní prioritou společnosti. Svou činností společnost zajišťuje zhodnocení kapitálu svého akcionáře, Československé obchodní banky, a s.** * dále jen ČSOB Leasing nebo Společnost ** dále jen ČSOB nebo Akcionář Profil ČSOB Leasing ČSOB Leasing je univerzální leasingovou společností poskytující své finanční služby pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Nabídka společnosti zahrnuje produkty pro financování osobních, užitkových a nákladních automobilů, strojů, zařízení, investičních celků a výpočetní techniky. Společnost ČSOB Leasing je stoprocentní dceřinou společností ČSOB, je členem Skupiny ČSOB a významné nadnárodní skupiny KBC Lease. Skupina KBC Lease patří do evropské finanční skupiny KBC, do které patří i ČSOB, 100% vlastník společnosti ČSOB Leasing. ČSOB Leasing je řízen v přímé linii společností KBC Lease. ČSOB Leasing je již od roku 2001 nepřetržitě jedničkou českého leasingového trhu s nejvyšším tržním podílem. Obchody společnosti ČSOB Leasing rostly v roce 2007 rychlejším tempem než obchody hlavních konkurentů na leasingovém trhu. V loňském roce dle údajů ČLFA*** zvýšil náskok před leasingovou dvojkou, společností Unicredit Leasing, o 1,2 miliardy korun (o 15 %) a před společností ŠkoFIN o 2,4 miliardy korun (o 22 %). ČSOB Leasing nabízí svým zákazníkům úplnou škálu produktů: finanční leasing, úvěr, splátkový prodej a operativní leasing včetně produktů Full service leasing, Fleet management a LeaseBack nabízený pod obchodní značkou CarPark (od pod názvem ČSOB Autolease). K nabídce svých produktů poskytuje společnost ČSOB Leasing i související služby, zejména komplexní pojištění. ČSOB Leasing je jako jediná univerzální leasingová společnost na českém trhu držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu ISO 9001:2000. Certifikát je platný pro vývoj a poskytování služeb v oblasti finančního leasingu, operativního leasingu se službami, splátkového prodeje a zákaznického úvěru. ČSOB Leasing disponuje celorepublikovou pobočkovou sítí. Společnost je zastoupena formou plnohodnotné kamenné pobočky ve všech krajích České republiky. Pobočková síť čítala v roce 2007 celkem 13 poboček v největších městech ČR. 13 *** ČLFA vykazuje výsledky svých členů podle součtu pořizovacích cen u předmětů pořízených leasingem a součtu financovaných částek u spotřebitelských úvěrů, vždy podle data předání předmětu zákazníkům do užívání. ČSOB Leasing u všech produktů uvádí své výsledky jako součet pořizovacích cen financovaných předmětů.

14 Základní finanční údaje ČSOB Leasing Základní finanční údaje (v tis. Kč) Aktiva celkem Stálá aktiva Vlastní kapitál Tržby za prodej služeb Zisk před zdaněním Hospodářský výsledek běžného účetního období* Oborové ukazatele Podíl na relevantním trhu (%)** 15,51 15,72 15,23 13,58 Počet aktivních smluv Počet nově uzavřených smluv Nové obchody v pořizovací ceně (bez DPH) Počet zaměstnanců*** 485,2 442,3 401,0 382,0 * Hospodářský výsledek byl ovlivněn jednorázovými neopakovatelnými položkami především v oblasti metodiky výpočtu opravných položek a změny struktury financování. ** Relevantní trh zahrnuje leasingový trh a relevantní trh splátkového prodeje a spotřebitelských úvěrů. *** Jedná se o průměrný počet zaměstnanců. 14

15 9. Partneři Pojišťovny spolupracující v oblasti finančních produktů ČSOB Leasing, a.s. Allianz pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna a.s. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Generali pojišťovna a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Servisní pojišťovna a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. Ostatní spolupracující pojišťovny AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Pojišťovna Slavia, a.s. Partneři v penzijním připojištění ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen Skupiny ČSOB ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen Skupiny ČSOB 15

16 10. Zpráva nezávislých auditorů 16

17 17

18

19 11. Finanční část Nekonsolidovaná účetní závěrka Nekonsolidovaná rozvaha v plném rozsahu Běžné Minulé účetní období úč. období 2006 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Software Ocenitelná práva 5 Goodwill 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky 2 Stavby 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 5 Základní stádo a tažná zvířata 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál 2 Nedokončená výroba a polotovary 3 Výrobky 4 Zvířata 5 Zboží 6 Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 7 Jiné pohledávky 8 Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období

20 Nekonsolidovaná rozvaha v plném rozsahu Stav v běžném Stav v minulém účetním období účetním období 2006 PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 3 Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy 0 0 A II. 1 Emisní ážio 2 Ostatní kapitálové fondy 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A III. 1 Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 3 Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 3 Závazky - podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Přijaté zálohy 6 Vydané dluhopisy 7 Směnky k úhradě 8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 9 Jiné závazky 10 Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 3 Závazky - podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Přijaté zálohy 9 Vydané dluhopisy 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 Krátkodobé bankovní úvěry 3 Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 0 0 C. I. Časové rozlišení 0 0 C. I. 1 Výdaje příštích období 2 Výnosy příštích období 20

21 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Stav v běžném Stav v minulém účetním období účetním období 2006 I. 1 Tržby za prodej zboží A. 2 Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže 0 0 II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. 2 Ostatní provozní výnosy H. 1 Ostatní provozní náklady V. 2 Převod provozních výnosů I. 1 Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. 1 Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. 2 Náklady z finančního majetku IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. 2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. 1 Výnosové úroky N. 2 Nákladové úroky XI. 1 Ostatní finanční výnosy 2 O. 2 Ostatní finanční náklady XII. 1 Převod finančních výnosů P. 2 Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 - splatná Q. 2 - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. 1 Mimořádné výnosy R. 2 Mimořádné náklady S. 1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 S. 1 - splatná S. 2 - odložená * Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

22 Nekonsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci Popis společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. (dále jen společnost ) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 17. května 2004 a sídlí na adrese Na Pankráci 60/310, Praha 4, Česká republika, identifikační číslo Hlavním předmětem její činnosti jsou aktivity pojišťovacího zprostředkovatele. V roce 2007 nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku. Mateřskou společností společnosti je ČSOB Leasing, a.s. (dále jen ČSOBL), jejíž podíl činí 100 % na základním kapitálu, a mateřskou společností celé skupiny je Československá obchodní banka, a. s. Konečnou mateřskou společností je KBC Group N.V., sídlící v Belgii. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti, konsolidovanou účetní závěrku sestavuje mateřská společnost, tedy ČSOBL. Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2007: Jednatel: Ing. Petr Jeníček od 17. května 2004 Jednatel: Jan Starý od 17. května 2004 Jednatel: Mgr. Ivana Vondráčková od 1. listopadu 2004 a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován rovnoměrně do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Zřizovací výdaje se odepisují pět let. Jestliže zůstatková hodnota odpisovaného majetku přesahuje jeho odhadovanou užitnou hodnotu, je k takovému majetku vytvořena opravná položka. Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč je účtován jednorázově do nákladů v roce pořízení. b) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. c) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. d) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku. 2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu a Českých účetních standardů ve znění platném pro rok 2007 a Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak. 3. Obecné účetní zásady Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2007 a 2006 jsou následující: Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Společnost vytvořila rezervní fond v prvním roce, kdy dosáhla zisku, do stanovené maximální výše 5 % základního kapitálu a v následujícím roce dotvořila ze zisku zbývajících 5 % základního kapitálu do celkové výše 10 %. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. e) Cizí zdroje Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 22

23 f) Operativní pronájem Společnost má pronajaté osobní automobily na operativní pronájem od ČSOBL a účtuje o nich tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. g) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. Provize z pojištění jsou zaúčtovány po poskytnutí služeb a po spolehlivém stanovení výše provize. h) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v následujících účetních obdobích. 23

24 4. Dlouhodobý majetek a) dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena: Přírůstky Vyřazení Přírůstky Vyřazení Zřizovací výdaje Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Zálohy na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Oprávky: Odpisy Vyřazení Odpisy Vyřazení Zřizovací výdaje Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Zálohy na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Zůstatková hodnota

25 5. Pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky k podnikům ve skupině Stát daňové pohledávky Dohadné účty aktivní a jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Odložená daň Pohledávky k podnikům ve skupině Dlouhodobé pohledávky Pohledávky po splatnosti až 30 dnů až 90 dnů až 180 dnů až 365 dnů - - nad 1 rok - - Společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva. K měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výši tis. Kč ( ve výši 58 tis. Kč) týkající se odložené daňové pohledávky (viz bod 10) a dlouhodobého úvěru ČSOBL (viz bod 14). Dohadné účty aktivní zahrnují především provize za zprostředkování pojištění. Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 14). 6. Ostatní aktiva Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení licencí a pojištění a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. Příjmy příštích období zahrnují zejména nezaplacené úroky z úvěrů a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 25

26 7. Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se skládá z plně splaceného podílu ČSOB Leasing, a.s., jediného společníka, s nominální hodnotou 2000 tis. Kč. Zákonný rezervní fond je vytvořen do zákonné výše 10 % základního kapitálu a nebude dále navyšován. K datu sestavení účetní uzávěrky nebylo rozhodnuto o rozdělení zisku za rok V roce 2007 a 2006 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu: Zůstatek Zůstatek Zůstatek Zvýšení Snížení Zvýšení Snížení Základní kapitál Zákonný rezervní fond Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne a bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2006 a 2005: Zisk roku Zisk roku Příděl do Příděl do rezervního fondu 100 rezervního fondu - Výplaty dividend a podíly na zisku Výplaty dividend a podíly na zisku Převod nerozděleného zisku 321 Převod nerozděleného zisku -719 Nerozdělený zisk k Nerozdělený zisk k Neuhrazená ztráta k Neuhrazená ztráta k Výplaty podílů na zisku v obou letech byly provedeny formou zápočtu s úvěry poskytnutými mateřské společnosti ČSOBL a doplatkem na běžný účet společnosti ČSOBL. 8. Rezervy Společnost tvoří pouze rezervu na splatnou daň z příjmu. Rezerva na daň z příjmu 26 Zůstatek k Tvorba rezerv Záloha na daň z příjmů Zúčtování rezerv Zůstatek k Tvorba rezerv Záloha na daň z příjmů Zúčtování rezerv (úhrada závazku) Zůstatek k

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více