Vážení spoluobčané, 03/2013. z obsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 03/2013. z obsahu"

Transkript

1 03/2013 z obsahu z radnice str. 2-7 ze zasedání ZM recyklace škola a školka str. 8-9 naše Mateřinka olympiáda MŠ mladý zahrádkář školský pohár na téma str svátky Labe policie informuje str. 11 názory čtenářů str bylo to tak nebo... spolky a organizace str hasiči SDH Lžovice MAS Zálabí sport str kopaná stolní tenis Týnecký tenis historie tenisu společenská rubrika str. 20 historie str muzeum Vilík Heš kultura str kino + program inzerce str. 23 fotogalerie str. 24 Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi a čas prázdnin a dovolených je zase tady. Maturanti mají za sebou jistě úspěšné zkoušky z dospělosti a rozhodují se jak a kam dál, děti školou povinné obdržely svá vysvědčení a my dospělí se snažíme okusit příjemné chvíle odpočinku a užít si letní dovolenou tak, jak nám vyhovuje. Někdo si ji možná již vybral s předstihem, ale většina z nás si ji šetří právě na letní měsíce. Ne všichni však touží po cestování v zahraničí. Mnozí naopak dávají přednost domácímu prostředí. Vždyť člověk kolikrát ani neví, kolik krásných a zajímavých míst máme v blízkém okolí našich domovů. Nyní bych vás chtěl informovat o dění z našeho města. Je toho dost co se událo a v průběhu prázdninových měsíců ještě udá. Městem hýbe největší investiční akce v jeho historii. Je to stavba kanalizace. Tato stavba je rozsáhlá a musí být provedena Ilustrační foto. tak, aby nám do budoucna nezpůsobovala starosti a vrásky na čele. Proto se některým může zdát, že se práce vlečou a nejsou dostatečně rychlé. Mohu vás ujistit, že všechny práce probíhají v termínech stanovených harmonogramem akce. Na vše jsou technologické postupy, které jsou kontrolovány. Jsou prováděny kamerové a tlakové zkoušky, o kterých se vedou pečlivé záznamy a jsou přílohou jednotlivých předávacích protokolů. Nad vším dohlíží technický dozor a ještě supervizor. Vím, že každému z nás stavba působí určité problémy. Žádám vás, přenesme se přes ně. Vždyť je to dílo, které bude sloužit pro nás a naše budoucí generace! Mějme trochu ohledu ke stavbařům, jsou to také lidé. Uvědomme si, že naše trojobce bude po dva roky jedno staveniště. Naučme se vycházet s těmi, kterým se stane naše městečko na

2 z radnice dva roky domovem. Děkuji vám za to. V nejbližší době by se měla dokončit stavba v ulici Tyršově. Zde se nám podařilo v rámci stavby s firmou VODOS s.r.o. vyměnit přípojky k jednotlivým nemovitostem a položit v nejrizikovějších místech obrubníky. Nyní by se měla připravovat akce podpořená Krajskou správou údržby silnic a Krajským úřadem Středočeského kraje a tou je rekonstrukce povrchu vozovky. Pokud se vše zdárně podaří, budete moci vyjet na novou komunikaci již 16. července. V obci Vinařice se stavba zdárně rozjela od předávacího místa, tím je poslední kanalizační šachta v Záboří nad Labem. Nyní je uzavřena část silnice procházející obcí směrem od Záboří nad Labem a postupně jsou napojovány nemovitosti. Ve Lžovicích je usazena přečerpávací šachta u benzínové čerpací stanice, jsou položeny výtlaky včetně gravitační kanalizace od slepého ramene Labe až k hlavní silnici na Kolín. Stavba čistírny odpadních vod se pozdržela díky vydatným srážkám, ale již nyní se zakládá tzv. základová spára, což je podkladový beton pod monoblok čističky. Dále je zhotovena přístupová cesta k ČOV a je zde již uloženo tlakové potrubí. V nejbližších měsících bohužel dojde asi k největšímu dopravnímu omezení provozu mezi Kolínem a Týncem nad Labem. Bude to plánovaná uzavírka silnice II/322 ulice Bělohorská a následné omezení provozu v obci Lžovice taktéž hlavní silnici II/322. Dopravní uzavírka nás bude sužovat v délce tří měsíců a vypukne od do Pro nás obyvatele bude stanovena minimální objízdná trasa, která bude využívat hlavně místní komunikace v Týnci nad Labem. Zbylý tranzit bude muset bohužel po objízdné trase. Po dohodě s Policií ČR budou prováděny kontroly dodržování silničních předpisů. Ovšem jak sami víte, nejsou tak časté. Důvodem je menší počet policistů na služebně v Týnci nad Labem. Prosím vás tedy o trpělivost. Nejen stavbou kanalizace ovšem žije město. Nyní je hotova rekonstrukce muzea a probíhají již jen kosmetické úpravy před jeho slavnostním otevřením. Celá akce je financována z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Zálabí. Zvu Vás tímto k návštěvě nové expozice do nových prostor muzea na Komenského náměstí 235. Doufáme, že se vám nové prostory i expozice budou líbit a naše muzeum se stane důstojným památníkem bohaté historie našeho města a okolí. Když už jsme u historie a pamětihodností, město získalo grant na opravu Mariánského sloupu na Masarykově náměstí z Programu regenerace Městských památkových zón. Bude provedena kompletní údržba včetně oprav této exponované dominantní památky města. V letních měsících započne oprava již dosti zchátralého památníku obětem první a druhé světové války na Stráni. Tato náročná restaurace bude hrazena z prostředků Ministerstva obrany z fondu oprav válečných hrobů. Jsem potěšen, že se nám konečně podaří tuto památku opravit, aby byla důstojným místem vzpomínek na hrdiny, kteří se zasloužili o naši demokracii a svobodu. Dnes již mohu také konstatovat, že město obdrželo stoprocentní finanční podporu na Revitalizaci mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem. Pro vás je jistě známá jako lokalita Podhrádí. V současné době se vybírá firma na zhotovitele této stavby. Odhadovaný finanční objem akce se blíží k 25 mil. Kč, ale předpoklad je, že se ve výběrovém řízení částka poníží. Projekt na revitalizaci město připravovalo již dva roky a průběžně jsem vás již informoval. Doufejme, že se vše podaří a tato lokalita bude vyhledávaným místem pro procházky a odpočinek vás i návštěvníků města. V průběhu první poloviny roku město nezahálelo a opravilo, spolu s místní firmou pana Josefa Hájka, několik kanalizačních vpustí, které již byly v dezolátním stavu. Dále jsme se zaobírali přípravou dalších vizí, ale musíme si uvědomit, že již v současné době jsme všichni zaměstnáni právě probíhajícími projekty. Správně se říká: honíš-li více zajíců, nechytneš ani jednoho. Proto je třeba si uvědomit na co městu stačí finanční limity (spoluúčast) a i personální kapacity a na co již ne. Je lepší si stanovit reálné cíle, než nesplnitelné představy. V závěru bych vás chtěl pozvat na letní kulturní akce pořádané nejen městem, ale i dalšími občany města. Jedná se hlavně o hudební produkce na letním parketu Ostrov. Ty jsou hlavně určeny mladší a střední generaci. Město také myslí i na naše starší občany. Uspořádalo Koncert dechových hudeb pro Týnec nad Labem na Masarykově náměstí v rámci 50. výročí Kmochova Kolína, který byl spíše pro naše věkově starší obyvatele. V provozu zachováváme i Letní kino. Všechny akce si město zajišťuje vlastními silami, většinou z řad zaměstnanců a dobrovolníků. Snažíme se s minimálními náklady vytvořit pro obyvatele místo, kde se vám všem bude dobře žít. Na závěr bych se na chvíli zastavil u povodní, které opět zasáhly naši republiku. Našeho města se nijak zvláště nedotkly a byl vyhlášen pouze I. stupeň povodňové aktivity. Ovšem okolní obce nezůstaly ušetřeny návalu prudkých srážek a zatopila je voda. Naši dobrovolní hasiči z Týnce nad Labem a Lžovice pomáhali v obci Starý Kolín, Sendražice a Němčice. Chtěl bych jim tímto poděkovat. Svůj volný čas věnují tolik prospěšné činnosti, jako je záchrana našich životů a majeteku. Děkuji vám všem, kteří projevujete zájem o dění ve městě a snažíte se pomoci. Pomocnou ruku nikdy neodmítáme a ceníme si takových přístupů. Přeji vám šťastnou, ničím nerušenou dovolenou a krásné letní měsíce. Dušan Žmolil starosta města 2

3 z radnice Informace se zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.5/2013 Informace z veřejného zasedání ZM č.5 Týnec nad Labem které se uskutečnilo v pondělí 22. dubna 2013 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP s firmou SPF Group, v.o.s. 7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV /002 s ČEZ Distribuce, a.s. 8. Dotace na pomník padlých Na Stráni z Ministerstva obrany ČR 9. Finanční spoluúčast na rekonzervaci a revizi Mariánského sloupu v Týnci nad Labem Program regenerace MPZ 10. Nabídky na rekonzervaci a revizi Mariánského sloupu v Týnci nad Labem 11. Autobusová dopravní obslužnost na rok 2013 schválení smlouvy 12. Autobusová čekárna na Masarykově náměstí v Týnci nad Labem návrhy 13. Roční zpráva VODOS s.r.o. za rok Dodatek č. 2/2013 ke smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu se SOP a.s. 15. Dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu č se společností BWM a.s. 16. Příspěvek na Protialkoholní záchytnou stanici v Kolíně 17. Revitalizace mrtvého ramene Labe - Týnec nad Labem 18. Smlouva o zřízení věcného břemene na plynofikaci 19. Schválení změny č. 1 Územního plánu Týnce nad Labem 20. Návrh Směnné a darovací smlouvy 21. Nabídky na údržbu veřejného osvětlení v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících 22. Nabídka slevové karty na čerpání pohonných hmot ČEPRO a.s. 23. Koupě osobního automobilu pro Město Týnec nad Labem A. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrh programu jednání ZM a jeho rozšíření Starosta města seznámil přítomné ZM s programem zasedání a požádal o jeho rozšíření o níže uvedené body jednání: Nabídka administrace projektu, management IS v prostředí Bene- Fill, Kanalizace v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících včetně ČOV Lžovice Závěrečný účet Svazku obcí Týnecko rok 2012 Nabídka projekčních prací prodloužení plynovodu, včetně přípojek a vodovodu včetně přípojek v ulici Pobřežní Návrh na prodloužení nájemních smluv bytové prostory Smlouva o poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografických děl Žádost o vydání souhlasu s provozováním vodních skútrů na řece Labi Schválení účetní závěrky ZŠ Týnec nad Labem za 1. čtvrtletí roku 2013 Nabídky na organizační zajištění (administraci) otevřeného nebo užšího zadávacího řízení, dle 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, k projektu s názvem: Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem Studie rozšíření MŠ v rámci objektu městské knihovny v Týnci nad Labem 2. uzavření Smlouvy č. 13_ SOBS01_ o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 Kv (NN) na připojení ČOV Lžovice a pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění. 3. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP s firmou SPF Group, v.o.s.. Smlouva byla koncipována na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP oblast podpory 1.1 na vybudování vodohospodářské infrastruktury Města Týnce nad Labem. Smlouva ukončuje k všechny činnosti zhotovitele. Město tímto krokem doplatí Kč včetně DPH za provedené administrativní práce a další si již bude činit samo. 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV /002 s ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o smlouvu upravující vznik věcného břemene ve prospěch výše uvedené instituce k pozemkům v kat, území a obci Týnec nad Labem parc.č. 2104/12, 2088/1, 2088/3 5. Dotaci na pomník padlých Na Stráni z Ministerstva obrany ČR. Ministerstvo obrany ČR odbor pro válečné veterány nám sdělil, že akce opravy pomníku obětem světových válek obdržel registrační číslo 107D Dále se město musí řídit pokyny vydaným příslušným ministerstvem. Musel být vydán Souhlas se zaslanými řídícími dokumenty dotace. 6. Finanční spoluúčast na rekonzervaci a revizi Mariánského sloupu v Týnci nad Labem Program regenerace MPZ. Podmínky Ministerstva kultury vyžadují rozepsání a schválení podílu města Týnce nad Labem. Město by se mělo podílet na výše uvedené akci částkou ,- Kč. 7. Uzavření Smlouvy o dílo ve výši ,- Kč vč. DPH na rekonzervaci a revizi Mariánského sloupu v Týnci nad Labem s restaurátorkou MgA. Kateřinou Myškovou Čihákovou a pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění. 8. Smlouvu o poskytování finančních prostředků k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na základě 46 odst.2 písmena zákona č128/2000 na autobusovou dopravu pro rok 2013 ve výši ,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění. 9. Dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu č se společností BWM a.s.. Jedná se o ceny uložení na skládku ve Zdechovicích, kterou výše uvedená společnost provozuje. 10. Smlouvu s Firmou Envicons s.r.o na zpracování projektové dokumentace včetně vyhotovení 3 paré za cenu ,-Kč bez DPH a administraci v rámci projektu Revitalizace mrtvého ramene Labe za 3 500,-Kč/měsíc bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění. 11. Smlouvu o zřízení věcného břemene v předloženém znění uzavřenou mezi Městem Týnec nad Labem a VČP Net,s.r.o., které je zastoupeno na základě plné moci společností RWE Distribuční služby s.r.o. a P.T. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 12. Schválení změny č. 1 Územního plánu Týnce nad Labem. 3

4 z radnice 13. Směnnou a darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Týnec nad Labem, T. B. a J. V. a pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění. 14. zrušení karty CCS a pořízení karty firmy ČEPRO a.s. 15. koupi vozidla Škoda Octavia combi za cenu ,-Kč včetně DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy o koupi vozidla. 16. Smlouvu v předloženém znění s firmou Medium projekt EU s.r.o. na administraci projektu Kanalizace v Týnci nad Labem a Vinařících včetně ČOV Lžovice za cenu ,- Kč včetně DPH a pověřilo starostu jejím podpisem. 17. Závěrečný účet obcí Týnecko za rok prodloužení nájemních smluv na bytové prostory všem nájemníkům, kteří nedluží Městu Týnec nad Labem nájemné a pověřuje starostu jejich podpisem. 19. Smlouvu s EEAP Film Distribution CZ-SK s.r.o. Praha 5. o poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografických děl pro letošní sezónu 2013 v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem. 20. účetní závěrku ZŠ Týnec nad Labem za 1.čtvrtletí roku 2013, a to bez výhrad. B. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Informaci o grafickém zpracování návrhů na autobusovou čekárnu. 2. zprávu firmy Vodos s.r.o. za rok Zajištění nového provozovatele veřejného osvětlení. 4. Nabídku firmy Projekce Cihlář Šanc s.r.o. za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH za projekční práce prodloužení plynovodu, včetně přípojek a vodovodu včetně přípojek v ulici Pobřežní. 5. Zpracovanou studii na rozšíření MŠ v rámci objektu městské knihovny v Týnci nad Labem. C. Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Dodatek č. 2/2013 ke smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu se SOP a.s.. Jedná se o dodatek ke svozu ze sběrného místa. Firma SOP by nám zdarma zapůjčila kontejnery a vyvážela by je dle potřeb města. 2. Příspěvek na Protialkoholní záchytnou stanici v Kolíně. Město Kolín nám zaslalo dopis s oslovením o příspěvek ve výši 9 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na rok 2013 vycházející z toho že Obvodní oddělení Policie ČR v Týnci nad Labem dovezlo 3 klienty na stanici. ZM se nebude vyjadřovat k žádosti o vydání souhlasu s provozováním vodních skútrů na řece Labi, neboť se nejedná o záměr, který by se týkal katastru Města Týnec nad Labem. ZM vybralo jako nejvýhodnější nabídku k projektu Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem firmu GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9 Vysočany. Informace se zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.6/2013 Zápis č.6/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 20. května 2013 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Žádost o schválení uspořádání urbanistické studie na pozemcích 264/1, 265, 266, 267/2 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem 7. Žádost o připojení 5-ti kanalizačních přípojek v rámci stavby kanalizace v obci Vinařice 8. Žádost o souhlas s rozdělením pozemku parc.č.45 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem 9. Žádost o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Týnec nad Labem a ing. Z. Spisem a P. Hanušem 10. Žádost o vyřešení přístupu na pozemek parc.č. 1541/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem 11. Žádost o odprodej pozemku parc.č. 142 a části pozemku parc. č. 161 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem 12. Žádost o pronájem letního parketu Ostrov 13. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí licence Systému ASPI č.j. S-8706/07/ KK 14. Žádost o podporu celoroční činnosti sdružení Labská stezka o.s. 15. Žádost o podporu Protialkoholní záchytné stanice Kolín na rok Schválení Pojistné smlouvy o komplexním pojištění vozidla NAMÍRU č. poj. smlouvy: Nabídka na odkup ideální poloviny pozemků parc. č. 1968/5, 1970/4 a 1972/3 vše v kat. území a obci Týnec nad Labem 18. Diskuse zastupitelstva 19. Diskuse veřejnosti 20. Závěr A: Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrh programu jednání ZM a jeho rozšíření Starosta města seznámil přítomné ZM s programem zasedání a požádal o jeho rozšíření o níže uvedené body jednání: Rozpočtové opatření č. 3/2013 Řád veřejného pohřebiště Dodatek č.2/2013 ke smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu se SOP.a.s. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 1933/2 v kat. území Týnec nad Labem Schválení účetní závěrky MŠ Týnec nad Labem za 1. čtvrtletí 2013 Protokol z veřejnoprávní kontroly MŠ Týnec nad Labem Cenové nabídky na zhotovení obrub v ulici Tyršově v rámci celkové opravy vozovky Žádost o finanční příspěvek Okresní organizaci Svazu tělesně postižených ČR, občanské sdružení Kolín Žádost o pronájem nebytových prostor v domě čp. 356 na Masarykově náměstí Změna č. 2 územního plánu města Týnce nad Labem pověření zastupitele města a schválení žádosti pořízení změny č. 2 na Městský úřad Kolín 2. Žádost o schválení uspořádání urbanistické studie na pozemcích 264/1, 265, 266, 267/2 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem. 4

5 z radnice Vlastník výše uvedených pozemků žádá město o souhlas s uspořádáním parcel. V územním plánu jsou tyto pozemky určeny k zástavbě. Město má v uvedené lokalitě pozemek parc.č. 8 ve výše uvedeném kat. území a obci o výměře 516 m2. Zastupitel pan V. Tvrdík jednal s majitelkou pozemku parc.č. 9 s paní M. K., zda by tento pozemek neodkoupila tento pozemek je totiž stále nepřístupný a obhospodařuje ho majitelka výše uvedeného pozemku. Pokud zájem neprojeví, město pozemek nabídne k prodeji. Stavební úřad nemá k předložené studii připomínek. 3. Rozdělení pozemku parc. č. 45 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem. 4. Žádost o pronájem letního parketu Ostrov. Pan J. Č. předložil žádost o pronájem letního parketu Ostrov v Týnci nad Labem. Jedná se o každoroční akci BU-FU Meatly fest.část výtěžku akce je předán MŠ v Týnci nad Labem. Nájemce zaplatí spotřebované energie. Poplatek za nájem a poplatek vybraného vstupného se promíjí. 5. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí licence Systému ASPI č.j. S-8706/07/ KK LICENCE PV555 mezi Městem Týnec nad Labem a firmou Wolters Kluwer ČR,a.s. 6. Žádost o podporu celoroční činnosti sdružení Labská stezka o.s. Každoročně město Týnec nad Labem přispívá částkou 5 tis. Kč na činnost tohoto občanského sdružení. 7. Příspěvek ve výši 3 000Kč na podporu provozu Protialkoholní záchytné stanice Kolín. 8. Pojistnou smlouvu o komplexním pojištění vozidla NAMÍRU č. poj. smlouvy: Jedná se o pojištění vozidla Škoda Octavia II. V ceně je zakalkulováno i pojištění předního skla, havarijní pojištění a pojištění sedadel. 9. odkoupení ideální poloviny pozemků parc. č. 1968/5, 1970/4 a 1972/3 vše v kat. území a obci Týnec nad Labem za částku Kč Kč na návrh za vklad do KN a pověřuje starostu přípravou návrhu kupní smlouvy. 10. Rozpočtové opatření č. 3/2013. Účetní města připravila výše uvedené rozpočtové opatření dle plánovaných akcí města. 11. Řád veřejného pohřebiště Týnec nad Labem. Paní tajemnice MěÚ Týnec nad Labem připravila nový Řád veřejného pohřebiště Týnce nad Labem. Aktualizace byla již potřeba. 12. Dodatek č.2/2013 ke smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu se SOP.a.s. Na posledním jednání nebyl schválen. Po jednání s panem Hrůzou ze SOP a.s. byly ceny upraveny a městu bylo nabídnuto, že od nebude účtován nájem za pronajaté kontejnery. 13. Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 1933/2 v kat. území Týnec nad Labem v předloženém znění mezi smluvními stranami Město Týnec nad Labem a VČP Net,s.r.o. zastoupenou RWE GasNet,s.r.o. a T. B., MUDr A. B., V. P., M. P. 14. Účetní závěrku MŠ Týnec nad Labem za 1. čtvrtletí 2013 a to bez výhrad. 15. Protokol z veřejnoprávní kontroly Finančního výboru Města Týnce nad Labem v MŠ Týnec nad Labem. 16. Nabídku firmy SILNICE ČÁSLAV HOLDING,a.s. na zhotovení obrub v ulici Tyršová v celkové nabídkové ceně ,60Kč bez DPH a pověřuje starostu vypracováním objednávky. 17. Pronájem nebytových prostor v domě čp. 356 na Masarykově náměstí paní A. S. z Chvaletic za účelem zřízení nehtového studia za podmínek složení kauce tříměsíčního nájemného ve výši 4.500Kč. Měsíční nájemné je stanoveno na 1.500Kč + energie. 18. Pana Dušana Kovandu, jako určeného zastupitele pro pořizování změny č. 2 územního plánu. ZM schvaluje žádost o pořízení změny č. 2 územního plánu na Městský úřad Kolín. B: Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Informaci ke stavbě kanalizace. Stavba kanalizace pokračuje v ulici Tyršově dle harmonogramu, práce na ČOV také a byly započaty práce v obci Vinařice. Byla předloženy první faktury k proplacení na SFŽP a zadány do administrativního prostředí BENEFILL. Proběhlo informativní jednání na SFŽP ČR ohledně proplácení faktur. Město obdrželo dopis od manželů Svobodových z Prahy, kteří vlastní nemovitost v obci Vinařice. Na základě seznámení s podklady bude vypracována odpověď na tři stěžejní otázky. 2. Žádost o připojení 5-ti kanalizačních přípojek v rámci stavby kanalizace v obci Vinařice na pozemcích 264/1, 265, 266, 267/2 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem a pověřuje starostu dalším jednáním v uvedené věci. 3. Žádost o vyřešení přístupu na pozemek parc.č. 1541/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem a pověřuje starostu dalším jednáním. 4. Žádost o odprodeji pozemku parc.č. 142 a části pozemku parc. č. 161 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem a pověřuje starostu dalším jednáním. 5. Žádost o finanční příspěvek Okresní organizaci Svazu tělesně postižených ČR, občanské sdružení Kolín ve výši 20 tis. Kč. V loňském roce tato organizace také požadovala příspěvek, ale město odpovědělo, že dává svým organizacím působících ve městě. ZM pověřuje starostu dalším jednáním se Svazem tělesně postižených v ČR,o.s.Okresní organizací Kolín. ZM potvrzuje stávající stav provedené směny mezi panem T.B. a Městem Týnec nad Labem. /Žádost o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Týnec nad Labem a ing. Z. S. a P. H.. Město nechalo zpracovat v roce 2009 zastavovací studii a byly připraveny darovací smlouvy k získání pozemků na výstavbu místní komunikace. Tato studie však narazila na problémy s darováním pozemků. Proto majitelé pozemků se snažili jednat o dalších alternativách přístupu na pozemky. Tyto jsou v územním plánu města na výstavbu RD. Díky směně pozemků mezi panem T.B. a městem Týnec nad Labem, by majitelé neměli přístup na pozemek parc.č. 1541/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem. Pozemek parc.č. 1540/1 v kat. území a obci byl přes rok nabízen k prodeji ale bez výsledku. Tento pozemek byl vždy na výstavbu RD a nikdy nebyl a neměl sloužit jako přístupová komunikace! Není tak ani veden v územním plánu. Proto byl navržen na směnu s panem T.B., kde místní komunikace je, ale nebyla v majetku města. V této lokalitě je i velký výškový rozdíl mezi pozemkem parc.č. 1541/1 a 1540/1. Tudíž by muselo dojít k velkým terénním úpravám. Proto nevidím důvod směnu nepotvrdit./ 5

6 z radnice Recyklace přináší úspory. Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více než 2900 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Každý den putuje k ekologickému zpracování tisícovka ledniček a mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy na páté místo mezi Evropany. Díky tomu se nám daří nejen chránit životní prostředí, protože staré spotřebiče už nekončí na černých skládkách nebo dokonce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme i významných úspor materiálů a energií. Jen za rok 2012 se například recyklací vyřazených spotřebičů získalo železo na výrobu osobních automobilů. Ušetřilo se 14 milionů litrů ropy. Uspořená elektrická energie by vystačila na rok všem obyvatelům zhruba dvacetitisícového města. A díky odbornému zpracování vysloužilců neuniklo do ovzduší tun CO2, takže ozonová díra nad námi se dál zbytečně nezvětšila. Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým důvodem, proč byl celý systém zpětného odběru spotřebičů v celoevropském měřítku vytvořen. Vycházel ze zkušeností skandinávských zemí. Postupně jej převzaly všechny staré státy Evropské unie, po nich i ty nové včetně České republiky. A Češi jsou dnes mezi nováčky na špičce. Motivační program ELEKTROWINu K dosažení těchto výsledků významně přispěl i Motivační program kolektivního systému ELEKTROWIN. Do něj se mohou města a obce zapojit a čerpat z něj finanční odměny již šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo vyplaceno už zhruba korun. Při splnění daných kritérií může obec získat z Motivačního programu až korun za rok. Získané peníze obce využily podle vlastního uvážení a potřeb především k lepšímu zabezpečení sběrných dvorů a jiných sběrných míst, zkvalitnění jejich obsluhy, a tím současně ke zvýšení množství zpětně odebraných spotřebičů. Co domácnost, to lednice Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi neobejdou bez lednice. Alespoň jednu vlastní všechny domácnosti. Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na 14 let. Starých lednic a mrazáků se za posledních sedm let zbavila každá druhá česká domácnost. Přes tuto masivní obměnu čeká ale ELEKTROWIN ještě hodně práce. Nezbytnou součástí každodenního života jsou i pračky, kterých v českých domácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné pomocníky patří žehličky a rychlovarné konvice (po 3,9 mil.), nebo vysavače (3,8 mil.) Většinu spotřebičů lednice především - lidé používají, dokud fungují. Bez ohledu na jejich parametry, například spotřebu elektrické energie. Vzhledem k cenám elektřiny se ale může tempo výměny starých za nové významně zrychlit. Největší žrouti energie Zejména chladicí zařízení patří k největším domácím žroutům energie, protože jsou v chodu 24 hodin denně. Prostou kalkulací tak bude nejspíš stále více spotřebitelů docházet k závěru, že výměna staré lednice za novou přinese navzdory pořizovací ceně nakonec úsporu. Ve zpětném odběru se každopádně budou tyto spotřebiče objevovat ještě dlouho poté, co se při prodeji nových přestane odděleně uvádět výše recyklačního příspěvku. K tomu dojde už v letošním roce. Až tedy přijdou při likvidaci na řadu skuteční veteráni, budou se velmi hodit finanční rezervy, jež ELEKTROWIN vytvářel v uplynulých letech. Jen tak bude moci být i tato likvidace skutečně ekologická. 6

7 z radnice Recyklací vysloužilých elektrozařízení......se uspoří primární suroviny...se získá...se ušetří...se uspoří ruda 240 milionů kg 1 kg zlata kg 0,16 kg 1 kwh el. energie kg černé uhlí 200 kg 1 kg železa 1 litr ropy 2 kg 1,69 kg 10,7 kwh výhřevnost absorbce 200 kg 1 kg mědi 13 kg 0,086 kg 0 1 tuna CO 2 1 strom za 100 let Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí! EW_odpadforum_plakatA3_final.indd Odd1: :35:05 7

8 škola a školka NAŠE MATEŘINKA Rádi bychom vám přiblížili dění v naší mateřské škole. Mezi dobrodružství patřilo nocování v MŠ, kdy děti nejprve hledaly ukrytý poklad a poté zdolaly stezku odvahy se zaslouženou odměnou.s prvními jarními dny jsme básničkami a písničkami přivítali nové občánky na městském úřadě. Nechyběla ani besídka k svátku maminek, kde měly děti možnost ukázat, co vše už umí. Na měsíc květen jsme dětem připravili školku v přírodě na Benecku. V překrásné přírodě děti plnily úkoly a moc si to užily. Naše mateřinka se také zúčastnila olympiády mateřských škol v Jestřábí Lhotě, úspěchem byly dvě medaile. Nesmíme opomenout pondělní plavání v bazénu v Kutné Hoře, kde jsou děti také nadšené. V jarním období nám počasí pro častý déšť vůbec nepřálo, ale sportovní odpoledne na den dětí se nám vydařilo a děti si zasoutěžily v různých disciplínách. Mezi velmi výjimečnou událost patřilo slavnostní rozloučení s našimi budoucími školáky na městském úřadě. Na děti čekalo překvapení a nechyběly ani slzy dojetí. Náš školní rok ukončíme barevným týdnem, na který se děti vždy moc těší. V tomto týdnu všichni přicházíme v oblečení stejné barvy. Kdo má zájem, můžete shlédnout fotogalerii na našich webových stránkách: Po prázdninách nejstarší děti odchází do školy základní a naše mateřinka přivítá nové kamarády, na které se už moc těšíme. R.Mazurová Olympiáda MŠ Místní akční skupina realizuje projekt Putovní olympiáda MŠ sportování nejen pro radost Místní akční skupina Zálabí sdružující 30 obcí, 8 podnikajících subjektů a 9 spolků či neziskových organizací uspořádala poslední květnovou sobotu na fotbalovém hřišti v Jestřábí Lhotě Olympiádu mateřských škol. Akce se zúčastnilo 10 školek s 309 malými závodníky. Tento ročník olympiády byl již druhým v pořadí, v říjnu loňského roku byl uspořádán nultý ročník, aby se ověřilo, zda o akci bude v regionu zájem. Po té manažerka sdružení MAS Zálabí Mgr. Ivana Suchánková ve spolupráci s Mgr. Radkem Tvrdíkem za MAS Lípa pro venkov napsali žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. Žádost se velmi líbila hodnotitelské komisi a tak byl tento projekt podpořen, neboť je třeba podporovat rozvoj pohybových dovedností již v útlém věku dětí, aby získaly správné návyky. Regionálního kola se zúčastnily známé sportovkyně a to Ludmila Formanová a Kateřina Šafránková, které olympijská myšlenka pro mateřské školky také nadchla. Po regionálním kole bude následovat putovní kolo, kdy jednotlivé školky obdrží v rámci olympijského týdne sportovní sady, jenž budou využívat v rámci výuky k zdokonalování pohybových dovedností. 8

9 škola a školka Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář I v letošním školním roce se několik žáků naší školy zúčastnilo této soutěže. Okresní kolo proběhlo v Kolíně dne 23. května Všichni soutěžící plnili tři úkoly nejprve písemně odpovídali na otázky teoretického testu a pak poznávali semena rostlin a rostliny. Mezi rostlinami byly zařazené pokojové květiny, koření, zelenina, okrasné keře, stromy, plevele a okrasné rostliny pěstované na zahradě. Ve starší kategorii naše žákyně Tereza Šranková obsadila pěkné 3. místo, Pavel Kučera byl na 5. místě, Kristýna Stará na 7. místě. V mladší kategorii vybojovala naše žákyně Kateřina Vokálová s velkým náskokem 1. místo a bude naši školu reprezentovat v národním kole, které bude probíhat v Klatovech. Děkuji všem zúčastněným žákům za dobrou reprezentaci školy a Kateřině přeji mnoho úspěchů v národním kole v Klatovech. Budu vzpomínat a držet palce. Lenka Hrnčířová Kateřina Vokálová Tereza Šranková foto Lenka Hrnčířová Coca-Cola Školský pohár Ve čtvrtek 30. května se dívky zúčastnily krajského kola ve fotbalovém poháru, které se uskutečnilo v Hradci Králové. Ráno v sedm hodin jsme měly sraz před školou, avšak jsme musely čekat na Míšu Hanušovou, protože zaspala. Po jejím příchodu jsme nasedly do aut a vydaly se do Hradce Králové. Cesta probíhala hladce, až na malý zádrhel s navigací, která nás navedla na silnici, jenž byla uzavřena. Nakonec jsme problém zvládly a včas dorazily na hřiště do Hradce Králové. Po příjezdu nám přidělily šatnu a my se mohly jít rozehrát. První zápas hrály Poděbrady proti Hradci Králové. Zápas skončil remízou 1:1. Během tohoto zápasu jsme se rozcvičily. Po pauze mezi zápasy jsme přišly na řadu my a hrály jsme proti dívkám z Poděbrad. Zápas byl napínavý a nakonec skončil remízou 1:1. Po té nám bylo jasné, že zápas s Hradcem Králové musíme vyhrát, abychom postoupily. Po dvacetiminutové pauze jsme nastoupily na hřiště proti Hradci Králové. V prvním poločase byl zápas vyrovnaný a skončil bez branek. V druhém poločase jsme si vedly mnohem lépe. Nakonec jsme vstřelily čtyři góly. Výhra byla sladká a nikomu z nás nedocházelo, co se vlastně stalo. Některé z nás štěstím plakaly. S úsměvem na tváři a slzami v očích jsme odjížděli zpět do Týnce nad Labem. Svou výhru jsme oznamovaly po celé škole. Vybojovaly jsme pro Týnec nad Labem postup na republikové finále mezi 8 nejlepších škol. Republikové finále se koná ve dnech v tréninkovém areálu Sparty Praha. Do Prahy se těšíme, ale tréma je veliká. By: Machková, Hodanová, žákyně školy 9

10 na téma Svátky Labe 2013 se vydařily i když byly deštivé MOTO: Neporučíme větru ani dešti, neumíme hory přenášet a neumíme chytat padající hvězdy. Nedokážeme otáčet zemí a nesevřeme vítr do dlaně. Nevítězíme, ale bojujeme! V Týnci n/labem se v sobotu 1.6. konaly Svátky Labe 2013, které byly tradiční oslavu Dne dětí s mnoha disciplínami a Závody dračích lodí. Na Ostrově se také konal Farmářský trh s nabídkou produktů regionálních řemeslníků, dále zde byla sportovní střelba i ochutnávka rybích specialit. Tento již IV.ročník Svátků Labe byl ale poznamenán silným deštěm a tak musel být večerní program Rybářského tření zrušen a program sportovních disciplín pro děti byl upravován podle deště! Přesto do Mariny Týnec přijelo přes 250 aut a odhadem bylo na oslavách 500 lidi! Takový byl zájem i přes nepřízeň počasí! V porovnání s minulým ročníkem byla účast poloviční. Déšť dětem zase tolik nevadil, ve stanu měli zajímavé soutěže a hry, vedle probíhala střelecká soutěž a týnečtí rybáři k tomu podávali velmi dobré speciality. Proto si mnoho týnečáků přijelo autem na tu dobrou rybičku k sobotnímu obědu! Hlavním bodem programu byly závody dračích lodí. Navzdory nepřízni počasí se ke startu dostavilo 13 posádek, celkem tedy 260 statečných závodníků. Po dopoledních tréninkových jízdách přišly rozjížďky, každá loď jela dvakrát, časy se sčítaly a ze součtu dosažených časů se udělalo pořadí. Do finálových jízd tak proti sobě nastoupili posádky lodí 13. a 12., 11. a 10. a tak dále, až po hlavní finále, kde nakonec soupeřily tři nejlepší týmy: Vychlazená desítka (Týnec n/ Lab.,obhájce loňského 3. místa), Namydlený blesk ((Libice n/cidlinou, loňské 2.místo ) a nová posádka se jménem Čubky na vlnách (Chvaletice). Loňský vítěz, posádka Bismarck, nestartovala, tak se rozhořel boj mezi těmito třemi posádkami o zápis na putovní pádlo! Vítězství si nakonec vybojovala posádka Namydlený blesk za čas 1:06:51, druhé místo obsadila Vychlazená desítka v čase 1:07:09 a třetí místo s časem 1:07:15 obsadila posádka Čubky na vlnách. Mimochodem, vítězný čas posádky Namydlený blesk byl letos o více než 11 vteřin vyšší než loňský čas vítěze, to ilustruje, jak byly letošní deštivé závody náročné! Stateční nebyli jen závodníci, ale i diváci a hlavně děti. Ty za deště šplhaly po lanech do stromů, stříleli a jezdily na koních. K tomu všemu vyhrávala v Marině výborná kapela Skromný Leon, jejich písničky podporovaly dobrou náladu diváků za deště a ve tvářích se lidem značila radost z vyvedené akce. Pan Josef Hájek asi jako jediný počítal s deštěm dopředu, proto uvedl do provozu krásnou multifunkční halu v Marině, která poskytla výborné zázemí všem posádkám a umožnila divákům krásný výhled na závodící lodě i za deště. Atraktivním programem letošních Svátků Labe 2013 bylo, že členové Klubu vojenské techniky z Chvaletic připravili akční ukázku svých vojenských veteránů. A nepřijeli s žádným drobečkem, ale rovnou s Tatrou T-815 8x8 a na podvalníku přivezli bojové vozidlo pěchoty BVP-1. Za ním po vlastní ose přijel ještě obrněný transportér OT-64 (Skot) a průzkumné plovoucí vozidlo BRDM-2. Na Labi předvedli dokonce ukázku plavby těchto bojových veteránů! Atrakce to byla opravdu veliká, břehy se zaplnily i za deště diváky, protože taková podívaná v Marině ještě nebyla a jen tak se neuvidí! Ti co pamatují vojnu, živě vzpomínali a obdivovali nadšení členů Klubu vojenské techniky z Chvaletic, jak předvádí tyto vojenské veterány při plavbě! Stránky tohoto klubu najdete na: priznivcivojensketechniky.majestat.cz/ Po ukázce ale nastal problém, pásové vozidlo pěchoty BVP-1 se nemohlo vyškrábat zpět po panelech na břeh a unášel ho proud rozvodněného Labe! Po mnoha pokusech nakonec velitel s transortérem musel vyjel na břeh až po 100m po proudu! Co napsat ještě na závěr? Sluší se poděkovat především těm, kteří se v deštivém dni přišli podívat do Mariny a všem závodníkům, kteří se vrhli do vln Labe v boji o vítězství. Atmosféra těchto závodů byla opravdu dojemná, o to více, o kolik byly podmínky náročnější. Z nebe padaly provazy vody, závodníci měly dresy promáčené do poslední nitě a přesto měli na tvářích úsměvy a všude vládla dobrá nálada! Fotky ze závodů jsou na webu pikaso s kódem: https://picasaweb.google.com/ / DRACILODE Na závěr děkujeme vedení města Týnce n/labem za podporu této akce a všem organizátorům, za organizaci těchto náročných a deštivých Svátků! Voda, vodáci, Labe i déšť nakonec patří k sobě, tak si nemůžeme na nic naříkat, jen se budeme těšit, že příští Svátky Labe 2014 budou již při letním sluníčku! Za pořadatele Outdoored Jana Ryantová, za Klub Marina Týnec Ing.Vladimír Žák 10

11 policie informuje Policie informuje Obvodní oddělení v Týnci nad Labem sdělilo podezření z přečinů porušování domovní svobody a krádež dvacetiletému pachateli. Muž se vloupal v březnu 2013 do domu na Týnecku a zde odcizil elektroniku v hodnotě korun. Nyní pachateli hrozí až tříleté vězení. Povodně na Kolínsku Pečecko cca 100 lidí evakuace (části obcí Radim, Plaňany, Dobřichov, Miškovice, Klášterní Skalice, Vrbová Lhota, Chotutice) Pečky Báčov 40 lidí, Kouřimsko cca 15 lidí ( části obcí Svojšice, Mlékovice, Toušice,Doubravčany,) Voda - čerpání Českobrodsko Liblice Kostelecko Stříbrná Skalice, chatová oblast Na Mariánce. Starý Kolín sklepy, Sendražice. Zatopené silnice Poříčany, Klučov, okolí Peček příjezdové komunikace. Obvodní oddělení v Týnci nad Labem sdělilo podezření z přečinu výtržnictví, kterého se koncem března dopustil dvaatřicetiletý muž z Peček. V ulici Sladkovského napadl jiného muže, který byl ošetřen v ONK Kolín. Policisté obvinili z přečinů krádež a poškození cizí věci devětatřicetiletého muže z Týnecka. Pachatel se začátkem května v šesti případech vloupal do zaparkovaných vozidel v Kolíně a odcizil navigace o celkové hodnotě přes 347 tisíc korun. Nyní mu hrozí až pětileté vězení. Policisté z Týnce nad Labem sdělili podezření z přečinu krádež dvaadvacetiletému muži. Ten se v dubnu vloupal do domu na Týnecku, kde odcizil hotovost a dvě basy piva. Způsobil hmotnou škodu převyšující dva tisíce. Policisté z dopravního inspektorátu sdělili podezření sedmatřicetiletému muži z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ten řídil v obci Lžovice 11

12 názory čtenářů pod vlivem alkoholu. Hlídce nadýchal 1,43 promile. Policisté z Týnce nad Labem sdělili podezření devětatřicetiletému muži z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Dne řídil v obci Velký Osek motorové vozidlo, ačkoli pozbyl řidičské oprávnění z důvodu dosažení 12ti bodů bodového hodnocení. Kriminalisté z Kolína obvinili z přečinů krádež, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dvaačtyřicetiletého muže. Násilím vnikl do objektů v Kolíně a Veltrubech, kde způsobil hmotnou škodu a odcizil potraviny, motorovou naftu, nářadí a dětský motocykl. Dne byl zastaven hlídkou MP a zjištěno, že řídil motorové vozidlo v zákazu řízení, který má až do ledna Leták prevence viz poslední strana. Bylo to tak, nebo úplně jinak? Každý ze čtenářů se jistě bude zajímat o jaký problém jde.náš dnešní život nás ve značné míře zásobuje výklady a vysvětleními praktického běhu lidské společnosti, která jsou zcela protichůdná a všechna vysvětlení jsou jejich autory předkládána lidstvu jako jediná správná a samospasitelná. Už jsme si na tyto způsoby zvykli a nepřekvapují nás. Dnes vám však nenabízím řešení žádného praktického problému a nebudu se snažit Vás přesvědčit o pravdivosti svého tvrzení. Ponechám na Vás, abyste sami posoudili, zda minulost naší Země a minulost lidského rodu byla skutečně taková, jak jsme si ji dosud vykládali, anebo musíme pohledy na naši minulost opravit. Doba,která není jednoduchá, nás nutí řešit problémy ekonomické, problémy sociologické, problémy politické, problémy ekologické a poslední době problémy stále se zhoršující lidské morálky a etiky. Považujeme tedy věnování se problémům zemské a lidské minulosti za málo praktické a čas této otázce věnovaný za promarněný. Rozvoj vědy a techniky spojený s novými poznatky začasté staví proti sobě poznatky geologie, poznatky paleontologie, poznatky biologie, poznatky archeologie a v neposlední řadě i poznatky historie. A tu se najednou nám vtírá do hlavy otázka v úvodu tohoto článku položená: Bylo to tak, anebo úplně jinak? Již Albert Einstein nám předložil ucelenou teorii relativity, která byla nesporně potvrzena.jejím výsledkem bylo konstatování, že čas není fyzikální veličinou základní, dále teorii o kontrakci délek či dilataci. Důsledek je prostý, čím vyšší je rychlost a čím výše se blíží rychlost letícího tělesa rychlostí světla, tím se více zkracuje vzdálenost cíle, k němuž těleso letí. Stále ještě jsme plně nepochopili podstatu gravitace a neumíme ani do důsledku definovat její vliv na celý vesmír. Albert Einstein se snažil vytvořit teorii unitárního pole, studoval dokonce životní dílo všestranného vědce začátku novověku Boskoviče z Dubrovníku, než však stačil dojít k nějakému závěru, osud ukončil jeho život. Fyzici se snažili prokázat existenci gravitonu částici gravitace. Astronomové a astrofyzici objevili ve vesmíru nejen černé díry,ale dokonce i černou hmotu, které je dokonce víc než té, kterou vidíme. Neumíme si stále poradit jako lidstvo s fyzikou právě těch černých děr, které mají tak vysokou gravitaci, že pohlcují i světlo. Jsou to snad vstupy do jiných vesmíru?platí tam vůbec ještě fyzika?většina vědců se v současné době přiklání k názoru, že náš vesmír vznikl velkým třeskem neboli Big Bangem. Je to názor jistě relevantní, ale pak musíme ještě k tomu dodat lakonický komentář vynikajícího ruského astrofyzika Ginzburga:!To už nejsme daleko od stvoření. Kdysi jsme se jako lidstvo domnívali, že platí obecné stejné zákonitosti pro mikrosvět, makrosvět a megasvět. Dnes víme,že tomu tak není. Fyzici se pokoušeli ověřit teorii, že platí následující rozdělení částic:tardoeny, částice pohybující se vždy pod hranici rychlosti světla, luxony částice s rychlostí světla a tachyony,které se pohybují nad hranici světla. Pokud by tomu tak bylo,museli bychom připustit nejen cestování v čase,ale zcela reálná by se stala teorie o paralelních světech,které existují vedle nás, aniž bychom takové světy vůbec vnímali. Co když se pohybují právě nad hranici rychlosti světla?setkání takových dvou světů je ve vyjímečných případech možné.dostane-li objekt z našeho světa velké kvantum energie, zvýší se jeho rychlost natolik, že se dostane do paralelního světa s rychlostmi nad hranicí rychlosti světla. Jestliže však objekt z paralelního světa s rychlostmi nad hranicí světla dostane velkou dávku energie, jeho rychlost se sníží pod hranici světla a objeví se zcela nečekaně v našem světě. Zdá se, že takové případy existují. Jsou to případy záhadně zmizelých lodí, letadel i lidí. Je to i případ záhad kolem bermudského trojúhelníku. A obráceně existuje stejně důvodně podezřelý fenomén UFO, tedy Unidentified Flying Objects nebo česky neidentifikovaných létajících těles. Typickým případem záhadného zmizení je případ Harryho Wilsona. 18. května 1899 v Londýně řádila větrná smršť, která přinesla do Londýna neobvykle silnou bouřku. V tříposchoďovém domě patřícím Samuelu Donatovi žili v podkrovním bytě manželé Harry a Mary Wilsonovi. Harry se šel podívat na půdu, zda se neuvolnil vikýř. Když se dlouho nevracel Mary jej šla na půdu hledat, vikýř byl zavřený, ale Harry na půdě nebyl. Mary ohlásila zmizení manžela policii a jeho fotografii uveřejnila v tisku. Nikdo však Harryho nikde ani nespatřil. V záznamech Scotland Yardu je zanesen tento případ jak:zmizení za rachotu hromu Tvářnost Londýna se měnila a když vypukla 2. světová válka na místě už Samuela Donata dům nestál. Němci používali k náletům na Londýn řízené střelyv1 a V2. jedna z těchto střel dopadla na místo, kde kdysi 12

13 názory čtenářů Donatův dům stával a explodovala. Po explozi se na tom místě objevil neznámý člověk, který svým chováním vzbudil podezření občanů. I jeho oblečení bylo zcela neobvyklé. Tento příběh se stal 10. srpna Muž na policii tvrdil, že se jmenuje Harry Wilson a je stár 27 let. Neměl u sebe pražádné doklady, aby prokázal svoji totožnost. Wilsona předali psychiatrickému sanatoriu dr. Frajera a stále tvrdil, že je 18. května V sanatoriu prožil údajný Wilson pět let a potom zemřel. U zrodu případu Wilson byl silný elektrický výboj blesku při jeho zmizení a silný výbuch při jeho znovuobjevení. Byl to opravdu skutečný Harry Wilson, který strávil čtyřicetpět let někde v neznámém prostoru, anebo to byl člověk psychicky narušený, který se za Wilsona jen vydával? Není tomu tak dlouho, když 10. června 2013 ČT 2 odvysílala krátký film Tajemství bermudského trojúhelníku. Ve čtyřicátých letech minulého století zmizela v oblasti bermudského trojúhelníku celá 19.letka letadel typu Avanger. Nikde nebyly objeveny ani vraky těchto letadel. A to přestože bylo zorganizováno velké pátrání s ohledem na závažnost případu. V krátkém dokumentárním filmu vystoupil americký pilot, který vyprávěl příhodu, která se mu stala když letěl nad bermudským trojúhelníkem se dvěma cestujícími na palubě letadla. Při letu se kolem jeho letadla objevila podivná mlha, ztratil spojení s letištěm, pak pojednou se před letadlem zatáčela oblaka a vytvářela přímo trubkový tunel. Prolétl jej, byl dlouhý jen asi 300 metrů a když z něj vylétl byl přímo nad cílovým letištěm jeho cesty. Aby se k letišti dostal musel by býval letět rychlostí desetkrát vyšší než bylo jeho letadlo schopno letět. Když přistál na letišti, nesouhlasil ani čas jeho hodinek s časem hodin letiště. Nebyl to první případ. Podobný se stal linkovému letadlu s cestujícími, které letělo s cílem pařížské letiště Orly. Ve všech těchto případech zmizelo letadlo vždy z obrazovky, když bylo sledováno radarem. Ve všech případech také nesouhlasil čas lidí v letadle s časem letišť. Kdybychom například ale připustili i možnost, že částice vědomí jsou v extrémních případech schopny pohybu rychlejšího než je pohyb rychlosti světla, pak bychom museli rovněž připustit možnost a realitu jasnovideckého předvídání třeba známého francouzského jasnovidce Nostradama a jeho siécles. Částice vědomí by totiž byly schopny předstihnout obraz reality dopravený do určitého místa částicemi světla tj.fotony. problémy by nám však činilo poznání, že náš osud je vlastně dopředu předurčen, což je jistě otázka velice problematická. Je jistě pozoruhodná i schopnost geniálního léčitele Edgara Cayce. Cayce měl schopnost doporučit léky, které dosud nebyly na trhu, nebo se už řadu let nepoužívaly. Za účasti několika lékařů i lékárníků doporučil pacientovi sirný balzám. Senior lékarníků Gaither nevěřil, že takový lék vůbec existuje. Prolistovali výtisk sbírky lékařských předpisů, ve kterých byly prakticky všechny dostupné lékařské prostředky. Nic. Až v podkroví narazili na starý katalog. Byl vydán před padesáti roky. A ejhle, tam byl sirný balzám uveden. Jindy zase naordinoval pacientovi lék, který byl teprve krátce schválen a dostal jméno sotva před několika hodinami. Ve zvláštním druhu spánku nadiktoval přesnou diagnozu a způsob léčení člověku o kterém nevěděl vůbec nic, z dopisu znal pouze jeho jméno a adresu. Onen muž pocházel z Cincinnati a trpěl vážnou oční chorobou, kterou Cayce popal takto: Ó ano, máme ho zde. Tento muž má potíže se svýma očima. Střední osa válce jeho oka je slepá. Může vidět pouze ze stran svého oka, skrze vlákna okolo okrajů. Zdá se, že oční nerv je v činnosti pouze okolo okrajů. Centrální část optického nervu je mrtva. Dr. Edwards, který na počátku Cayceově diagnoze a způsobu léčení nevěřil, řekl: Každé slovo, které Cayce řekl, je pravdivé. Záhadná témata nám však neservírují jen další vědecká poznání získaná z vesmíru nebo studium lidí vybavených mimořádnými vlastnostmi nebo mimořádným nadáním. Ostatně Edgar Cayce svoji zvláštní dispozici za zvláštní nepovažovat. Na otázku jak stanovuje diagnozu a způsob léčení odvětil: Vždyť je to jednoduché. Organismus pacienta sám dobře ví, jaké má problémy a mně to poví a já se zeptám, zda existuje nějaký lék či způsob léčení na světě a mozky lidí světa mi to povědí. Jak jednoduché a prosté. Další četná překvapení nám připravují paleontologické a archeologické nálezy. Vrásky na čele nám přináší stále nové objevy staveb pyramidálního tvaru. Nejenže egyptské pyramidy přinášejí další nové objevy kupříkladu podzemních prostor mezi Chufevovou pyramidou a třeba sfingou nebo další objevy celých starých egyptských komplexů staveb, ale objevujeme stavby tvaru pyramid ještě v Americe a to i v USA dokonce v jezeře, jednu starou pyramidu v nepříliš dobrém stavu v Řecku a pyramidy v Číně. Proč si naši předkové libovali ve stavbě pyramid? Připomeňme si následující megality, jejich váhu a výskyt:brána Slunce Tiwanako 10 tun Bolivie, nebeské míče 24 tun Kosta Rica, kamenné hlavy La Venta 30 tun Mexiko, pískovcové bloky Tiwanako 62 až 100 tun Bolivie, bloky 3. bloku pylonu chrám Amon Ra 60 až 86 tun Egypt, socha faléza Rano Raraku 50 tun Velikonoční ostrov, černý oltář Tiwanako 150 tun Bolivie, socha Ramesse II. jarmak 200 tun Egypt, obelisk Hatšopsut Jarmak 13

14 spolky a organizace 350 tun Egypt, Trilithon Baalbecká terasa 820 tun Libanon, Memnonovy kolosy 720 tun Egypt, nedokončený obelisk Asuán 1168 tun, Černá pagoda Konarak 2000 tun Indie a kamenný bok Saczayhumanu několik tisíc tun Bolivie. Libovali si naši předci ve velmi pracné tvorbě obrovských megalitů? Proč? Proč vznikly megalitické komplexy Stunehenge, Karnac, Kounov či na Maltě? Proč jsou na Maltě hluboké koleje o nichž nevíme ani kdy, ani proč vznikly? A co město v korálové laguně Nan Madol? Existovala Atlantida nebo země MU? Dodnes jsme nevyřešili záhadu dopadu neznámého objektu v Podkamené Tunguzce známého jako Tunguzský meteorit.jak je to se záhadnými nálezy?k těmto nálezům patří jistě nález skotského lékárníka Davida Brewstera nedaleko Kongooku. Z pískovcového balvanu vyčnívala část kladiva i s kusem zkamenělého topůrka. Odborníci určili stáří nálezu milionů let. Jak je možné, že se v Paluxy River objevují lidské stopy vedle stop dinosaurů? V moskevském paleontologickém muzeu je lebka pratura, která má v čelní kosti otvor po čistém průstřelu, kdo tehdy střílel z palné zbraně? Kdo zanechal v písku pouště Gobi stopu profilované podrážky obuvi? Mnoho otázek na které je třeba hledat odpověď. Pro vás však třeba jen trochu četby na prázdniny k zamyšlení. Ing. Žmolil Horymír CO JSTE HASIČI. Jako všem hasičům a ostatním složkám IZS připravily přívalové deště a následné povodně neplánované zásahy. Tato činnost se začátkem letošního června dotkla i JSDHO Týnec nad Labem. Neděle hod. vyjela jednotka k technické pomoci čerpání vody k bytovkám v obci Němčice. Nasazená technika Š plovoucí čerpadlo. Spolu s JSDHO Němčice se podařilo vzájemnou spoluprací zamezit vyplavení sklepů těchto bytovek. Přívalová voda z Homole, přes objekt p.hroudy však znamenala značné ohrožení. Bylo doporučeno vedení obce prodloužit kanalizaci za bytovkami, což by situaci značně zjednodušilo. Jednalo by se cca o 6m vedení a jeden kanál. Týnecká jednotka ukončila svoji činnost cca v 15,00 hod. Opět neděle ,47 hod. vyjíždí jednotka k čerpání vody do obce Sendražice na Řepařskou drážku. Š706 + plovoucí čerpadlo. Ve spolupráci s JSDHO Žiželice se však přitékající vodu se podařilo odčerpat, ale po čtvrt hodině další přišla záplavová vlna z polí, kterou jsme již nestačili odčerpávat i s nasazením pěti čerpadel. Bylo provedeno vystěhování el. spotřebičů a ostatního majetku do prvního patra. Zahrazení vstupních otvorů pytli s pískem. Konec akce ,10 hod. jednotka k odčerpávání vody do obce Starý Kolín. Ve spolupráci s dalšími čtyřmi jednotkami byla odčerpávána laguna, která se rozlila přes rybník k hasičské zbrojnici a přilehlému okolí, s technikou T-815, Š-706 a plovoucím čerpadlem strávila jednotka na místě celou noc a den. Odčerpávání začalo mít konečný úspěch v 19,00 hod., kdy jsme byli hladinou s hrází rybníka. Poté se dále čerpalo, abychom snížili hladinu o 50cm v rybníku. Konec akce ve 21,00 hod. Je podivné, že v této republice jsou místa a obce, které mají vyplavené domy a majetek za posledních jedenáct let již po čtvrté. Odpovědní činitelé umějí akorát snižovat stavy profesionálních hasičů, omezovat prostředky na výbavu hasičů a práci přenášet na dobrovolné, kteří je nic nestojí. JSDHO Týnec nad Labem Pondělí ,00 hod. vyjíždí 14

15 spolky a organizace SDH Lžovice Soutěže Polabské hasičské ligy začaly jako každou sezónu ve Lžovicích. Dne se v kempu Marina uskutečnilo 1.kolo. Zúčastnilo se 5 družstev dětí, 4 družstva žen a 9 družstev mužů, včetně naši staré gardy. Naše družstvo žen se umístilo na 2.místě, družstvo mužů na 4.místě. 2 kolo se konalo v Krakovanech, kde družstvo žen obsadilo 3. místo a družstvo mužů 5.místo jela naše SDH posádka Závody dračích lodí konaných každoročně v kempu Marina a obsadila krásné 8.místo. Naše SDH pomáhalo také při povodních a hrozící evakuaci ve Starém Kolíně. 3 naši členové jeli naši známou vejtřaskou a pomáhali při převozu materiálu a osob. Dne se naše SDH zúčastnilo memoriálu Bohouše Březiny v Ohařích, kde se nám velice dařilo. Družstvo žen v kombinaci klasického a starého útoku obsadilo 1.místo a družstvo mužů 3.místo. Děkujeme kempu Marina za poskytnutí zázemí pro pořádání našich závodů a Městu Týnec nad Labem za zakoupení nového vybavení, se kterým máme dobré výsledky v našich soutěžích. Za SDH Lžovice Blanka Douchová MAS Zálabí MAS Zálabí realizuje projekt Dědictví našich předků V současné době dochází k ukončení stavebních prací muzea v Týnci nad Labem, kdy vzniknou nové prostory pro místní muzeum. Slavnostní otevření stálé expozice rodu Pernerů a historie Týnecka bude věnována rodině, která měla zásadní vliv na rozvoj regionu. Zároveň se expozice zaměří na historii širokého okolí Týnecka. Slavnostní otevření bude uskutečněno 30. srpna V roce 2014 bude následovat zajímavá putovní kampanologická expozice v rámci tohoto projektu spolupráce, kterého se zúčastnily MAS Hradecký venkov, Společná Cidlina a Podchlumí. 15

16 sport Oddíl kopané TJ Sokol Týnec nad Labem Podzimní část soutěží nedopadla pro naše družstva v soutěžích dobře. Všechna se krčila na konci tabulek. Jak jsme vás informovali na stránkách našeho tisku, rozhodli se fotbalisté na valné hromadě bojovat, aby se tento nepříznivý stav změnil. Bojovnost slavila úspěchy u A družstva dospělých. Zejména předposlední dva zápasy byly potvrzením zlepšeného výkonu. 8. června 2013 zvítězili v důležitém zápasu s FK Kolín B 9:1, když Lukáš Žiga vstřelil sedm branek. V úterý 11. června dohrávali odložené utkání v Liblicích. Silný soupeř, který vedl ve 24. minutě 3:0. Vzápětí nato naši snížili na 3:1. Citelnou ztrátou bylo vykartování našeho špílmachra Lukáše Žigy. Dohrávali jsme v deseti a přesto přišel nečekaný obrat. Nakonec jsme 3:4 zvítězili. A tak i přes závěrečnou prohru v Červených Pečkách 3:0 si naše A mužstvo zajistilo účast v příštím ročníku okresního přeboru. Méně se dařilo B mužstvu, které bylo před posledním kolem na 11.místě, ale ani porážka v Sendražicích 10:0 je neodsunula na místo 12. Okresní přebor Pořadí oddíl kopané skore body 1. Břežany II. 79: Liblice 69: Jestřábí Lhota 49: Bečváry 71: Libodřice 66: Velký Osek 63: AFK Pečky 64: Konárovice 45: Týnec nad Labem 43: FK Kolín B 53: Kouřim 54: Radim B 41: Červené Pečky B 37: Tři Dvory 36:74 22 Sestupují Červené Pečky B a tři Dvory. Okresní přebor dorostu Pořadí oddíl kopané body 1. Zásmuky Tuchoraz Nučice Liblice Velký Osek Krakovany Týnec nad Labem Sendražice Tři Dvory Bečváry Ovčáry 3 III.třída skupina A Pořadí oddíl kopané skore body 1. Volárna 94: Krakovan 72: Sendražice 72: Veletov 66: Veltruby 60: Starý Kolín 56: Velim B 63: Nebovidy 57: Hradišťko I. 50: Jestřábí Lhota B 42: Týnec nad Labem B 32: Vrbová Lhota 33: Ovčáry 38: Kořenice 44: Sestupují Kořenice. Okresní přebor žáků oddělení B Pořadí oddíl kopané body 1. Velký Osek Červené Pečky Volárna Štítarský SK Ovčáry Polepy Konárovice Žíželice Radovesnice II Krakovany Týnec nad Labem 11 Zápas Týnec nad Labem Žíželice 3:3 Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Týnec nad Labem Závěrečné tabulky soutěží Krajská soutěž 2. třídy Pořadí organizace body 1. Sokol Kutná Hora B FK Kolín C TJ Klučov Sokol Kutná Hora C TJ Kostelec n/černými lesy TJ Sokol Týnec nad Labem TJ Čáslav TJ Městec Králové Sokol Poděbrady TJ Sadská C Lokomotiva Nymburk B TJ Nová Ves I. 1 Regionální soutěž I. třídy Pořadí organizace 1. SK Nová ves I. B 2. TJ Klučov C 3. TJ Sokol Velim B 4. Viktoria Radim B 5. TJ Křečhoř 6. Sokol Velký Osek A 7. Sokol Týnec nad Labem 8. Stolní tenis Kolín B 9. FK Kolín E 16

17 sport Týnecký stolní tenis - mistrovské soutěže družstev A družstvo hrálo opět krajskou soutěž 2. třídy ve skupině D, kde letos startovalo, proti jiným sezónám, pět jiných družstev. Loňský vítěz kolínského regionálního přeboru družstev SK Nová Ves a čtyři družstva z okresu Nymburk Lokomotiva Nymburk, TJ Sadská, Sokol Poděbrady a SK Městec Králové. Podzimní část byla pro nás bodově slabá. První utkání v Čáslavi jsme sice vyhráli a získali tři body do tabulky, ale potom nastal bodový útlum, kdy jsme v pěti utkáních získaly pouhé dva body za dvě remízy. Poté následovala tři vítězství a jedna prohra. Zimní přestávku jsme přečkali na 8. místě s vědomím, že se musíme polepšit. Jarní část soutěží se opravdu vydařila. V prvním utkání po vánoční přestávce se nám podařilo zopakovat výhru s družstvem Sokol Čáslav. V následujících dvou kolech jsme sice zaznamenali dvě prohry proti družstvům z čela tabulky Sokol Kutná Hora B a FK Kolín C. Potom se nám však zadařilo. Nejprve jsme remizovali se Sokolem Poděbrady. Potom však následovala šňůra sedmi vítězství v řadě. Největší zásluhu na tomto výsledku mají samozřejmě tři lídři našeho družstva Petr Mošna, Stanislav Moravec a Richard Valenta. Ke skvělému výsledku družstva přispěl svými výkony i talentovaný patnáctiletý Jiří Křeček (FK Kolín), který letos u nás hrál na střídavý start a tak mohl nastoupit pouze k polovině všech utkání. Rádi bychom ho mezi sebou přivítali i pro další sezónu buď na hostování či jako stálého člena našeho oddílu. Čtvrtému hráči družstva Markovi Brunclíkovi se podzimní část mnoho nepovedla. Jarní část zahrál o poznání lépe a připsal si i několik zajímavých vítězství. Také si připsal na své konto jeden historický úspěch jak svůj, tak oddílový. (viz. soutěže jednotlivců) B družstvo hrálo stejně jako v loňské sezóně regionální soutěž 1. třídy. Po úspěšném začátku se začalo výkonnostně propadat a muselo až do posledních kol zachraňovat účast v této soutěži pro další sezónu. Nakonec se to podařilo a B-družstvo skončilo na dobrém 8. místě. Týnecký stolní tenis - soutěže jednotlivců Regionální svaz stolního tenisu (RSST) Kolín pořádal regionální přebory jednotlivců. Zúčastnilo se celkem 13 závodníků. V posledních třech čtyřech letech zaznamenaly regionální přebory úpadek a účastní se jich pouze kolem 12 hráčů. Z našeho oddílu se účastnil pouze Marek Brunclík. Získal zde druhé místo ve dvouhře, když ve finále prohrál s talentovaným hráčem z Nové Vsi Luďkem Pychem (r. n. 1996). Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) pořádal krajské přebory dospělých. Z našeho oddílu se účastnil opět pouze Marek Brunclík. Ve skupině se utkal s Miroslavem Trajhanem, který je nejlepším hráčem divizního družstva TJ Sadská. Následovala očekávaná prohra 0:3. Dále prohrál s Luďkem Sedláčkem (Mníšek pod Brdy), který hraje KS. 1. třídy poměrem 1:3 a s Petrem Chlumským (Klučov TJ) poměrem 0:3. Největšího svého stolnětenisového úspěchu dosáhl na těchto přeborech ve čtyřhře mužů. Náhodně vytvořená dvojice s Petrem Uhrem (Sokol Kutná Hora), když ani jeden z nich neměl podporu oddílového spoluhráče, znamenala zisk bronzové medaile. 17

18 sport Týnecký tenis 2013 V mistrovských soutěžích si zatím nejlépe vede smíšené družstvo dospělých. Sehrálo zatím čtyři utkání, ve třech zvítězilo a v jednom zůstalo na štítě. Hůře se vedlo družstvu mladších žáků, které zatím sehrálo tři utkání. K žádnému z těchto mistrovských utkání nenastoupilo v plné sestavě a to se na výsledcích muselo projevit. Začátkem měsíce května se konal na tenisových dvorcích Sokola Týnec nad Labem Středočeský pohár veteránů za velkého počtu 35 startujících mužů a žen. Po 25 letech byl obnoven turnaj žen a je jistě úspěchem, že se to stalo právě na dvorcích TJ Sokola Týnec nad Labem. Výsledky jednotlivých kategorií Středočeského poháru veteránů: kategorie let: Kolář Poklop 6:2, 6:1 kategorie let: Fiedler Kopecký 6:1, 6:0 kategorie let: Tlapal Sochor 3:6, 2:6 kategorie let: Krupička Přáda 6:2, 6:1 kategorie let: Tůša Novák 6:3, 6:1 kategorie 80 a starší: Brožek L. Mazurkiewicz 6:1, 6:2 ženy: kategorie let: Poláčková Poklopová 6:3, 7:6 čtyřhra žen: Poláčková, Matoušková Poklopová,Gomby 6:1, 6:2 čtyřhra mužů let: Vojta, Kolář Pilecký, Riger 6:3, 6:3 čtyřhra mužů 70 let a starší: Mazurkiewicz, Kubát Hofrichtr, Homola 6:2, 6:2 Na závěr připomínka: Letošní turnaj byl již 35. jubilejním. Te Český a týnecký tenis Na našem území se tenis,hra anglického původu,začal hrát na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let devatenáctého století. Pěstovali jej hlavně šlechtici a bohatší měšťané. První české tenisové kroužky vznikly v letech devadesátých. V roce 1894 se pražské kroužky zásluhou J. Cívky a bratří Rösslerů sloučily v I. Český lawntenisový klub v Praze. Postupně pak vznikly tenisové kluby i na venkově. O dva roky později byla založena Česká lawntenisová associace. Po vzniku samostatného Československa se přejmenovala na Československou lawntenisovou associaci. Na počátku druhé světové války se ústředí muselo vrátit k názvu Česká lawntenisová asociace. Rok 1945 přinesl nejenom vítězství, ale i návrat k přívlastku Československá. V roce 1948 se stala součástí sjednocené tělovýchovy. A jak to začalo v Týnci nad Labem? Listujeme ve vzpomínkách jednoho ze zakladatelů týneckého tenisu Jana Harrera. S výstavbou prvního tenisového dvorce se u nás začalo v roce Sešlo se tehdy několik zájemců o tuto hru a hlavně také pražští letní hosté, kteří sem přejížděli každoročně na dovolenou kvůli koupání v tehdy ještě stříbropěnném Labi. Pokud se dobře pamatuji, byli to tehdy mladí sportovci Stanislav Vyskočil, Jan Pacák, Jaroslav Pospíšil, Jan Schmíd, František Švadlena, který byl i výborným hokejistou a patřily k nim i ženy paní Klikorková a paní Veselá z Prahy. Všichni byli členy týneckého Sportovního klubu. Tehdejším předsedou byl pan Trojan, který pomohl zařídit výpůjčku 8 tisíc korun od místních občanů, kterou SK potřeboval na výstavbu. Sehnali placeného odborníka pana Rytinu, který stavbu dvorce za přispění všech týneckých tenistů řídil. Louka u Labe byla planýrována, nedával se škvárový podklad, pouze v místech hrací plochy byl dvorec vyštětován kamenem, poházen hlínou povrch byl uválcován a nahoře posypán vazným miskovickým pískem. Dvorec byl umístěn asi 15 metrů od Labe hned u příjezdové cesty ve směru od východu k západu. Před ním byla postavena jednoduchá dřevěná klubovna, kterou navrhl a postavil místní tesařský mistr Zámiš. Byla bez podezdívky a tak jsme mívali často veliké obavy, aby nám při povodních neuplavala. Ke kropení dvorce bylo zabudováno ruční kyvadlové čerpadlo. Vše bylo provedeno rychle a tak již v létě roku 1934 se za vedení instruktora, trenéra a stavitele dvorce mistra Rytiny začal v Týnci hrát tenis. Pan Rytina bydlel v nové klubovně a byl správcem tenisového dvorce. Nosil dlouhé bílé kalhoty a bílý svetr s modrým pruhem. Učil zájemce jednotlivé údery. Tenis moc hrát neuměl,ale jinak se nám, hlavně děvčatům, líbil. Instruoval nás také dobrý tenista Richard Jelínek, první hráč Týnce nad Labem. Pomáhal nám i velmi dobrý tenista Honza Foltina z Kolína, toho času dvacátý hráč celostátního žebříčku ČSR. Klub měl tehdy asi 25 hrajících členů. Během prázdnin se jejich počet zvyšoval o 10 i více členů.byli to letní hosté z Prahy, většinou režiséři, herečky a herci pražských divadel a známí filmoví herci.čas ubíhal, týnecký tenis prožíval své velké chvíle. Uskutečňovaly se tu významné turnaje, tenisový areál rostl do dnešní podoby, hráli tu polští tenisté, dramatické utkání u nás sehráli němečtí tenisté z BSG Chemie Leuna a před více než třiceti roky se u nás hrál první Středočeský pohár tenisových veteránů. Letos ve dnech se u nás uskutečnil již 35. ročník tohoto turnaje. Významný byl i protože se poprvé za svoji existence hrál za účasti žen. Pro týnecké tenistky je však dvojnásob významný, neboť jsou jediným tenisovým oddílem v kraji, který pod vedením Josefa Číhy zorganizoval všech 35 ročníků tohoto turnaje.máme tu však ještě po ruce další rekord. Jediným hráčem, který hrál na všech 35 těchto tenisových turnajích Středočeského poháru tenisových veteránů je hráč našeho oddílu Ladislav Mazurkiewicz z Vinařic nad Labem. Josef Číha 18

19 sport Historie týneckého tenisu Psal se rok V mistrovských soutěžích toho roku mělo naše hráčské kolegium 5 družstev. Tři družstva byla dospělých, jedno družstvo dorostu a jedno družstvo žáků. A družstvo skončilo v oblastní soutěži I. třídy na 3. místě, B družstvo skončilo v oblastním přeboru na 5. místě a C družstvo skončilo v téže soutěži na 5. místě. Dorostenci byli ve své soutěži třetí a žáci se v oblastní soutěži umístili v horní polovině tabulky. Několik posledních let se oddíl potýkal s trvalým problémem, kterým byl malý počet žákyň. Některé z nich Historie tenisu v ČSSR Davisův pohár 1984 byl očekáván našimi tenisovými fanoušky velmi netrpělivě. Situace kolem Lendla byla nepřehledná, jeho problém se stále neřešil. V prvním kole jsme v Hradci Králové nastoupili proti Dánsku bez něj. Ve dvouhrách dostal šanci Pimek, který hned v úvodu zdolal Monsena 10:8, 6:2, 6:4. Potom přidal Tomáš Šmíd s přehledem druhý bod s Bastiansenem 6:2,6:1 a 6:2. třetí bod získali Složil se Šmídem ve čtyřhře. Nakonec jsme Dánsko porazili 5:0. Čtvrtfinálový duel s Francií už byl o hodně těžší. Hosté sice přijeli bez Noaha, zato však s vynikajícím Lecontem, který hned na počátku jasně přehrál Lendla 6:3, 8:6, 6:4. Navíc Šmíd prohrával s Forgetem 6:4, 2:6, 3:6. Zdálo se, že osud našeho družstva je rozhodnut. Tomáš Šmíd se však předvedl jako velký bojovník, vyhrál dva další sety 6:1 a 6:4. Srovnal stav na 1:1. Francie se však nevzdala, Leconte s Portesem předvedli ve čtyřhře výborný výkon. O druhý důležitý bod se bojovalo až do pátého setu. Nakonec Složil se Šmídem vyhráli 6:2,5:7, 7:5, 4:6 a 6:2. Nedělní program zahajoval Lendl a porazil Forgeta 11:9, 6:4, 6:2 a postoupili jsme do semifinále. Tam,ale naše cesta skončila. V Baastadtu jsme podlehli Švédsku 5:0. O naší hladké prohře se hodně diskutovalo. Švédové, ale nastoupili v excelentním složení, Willander a Sungström ve dvouhrách, Edberg s Jarrydem ve čtyřhře. Šmíd v otevíracím zápase podlehl Willanderovi 5:7, 5:7, 2:6. Všichni věřili, že Lendl se Sungströmem vyrovná, zvláště když vedl 6:4,6:3,3:0 a 40:0. I takové zápasy pokračování se zúčastnily náborového kurzu a jevily se jako slibné naděje. Bohužel u tenisu nevydržely a přešly na jiný fyzicky méně náročný sport. V květnu byl na našich dvorcích uspořádán okresní přebor dorostu v soutěži jednotlivců. Zúčastnilo se jej 30 závodníků. Ve finále se utkali Jan Konopásek z TJ Kolín a J. Homola z Českého Brodu. Konopásek zvítězil 6:2,6:4. Naši senioři se zúčastnili několika veteránských turnajů. Jeden z nich, Memoriál ing.otakara Tichého, již osmý ročník, byl uspořádán u nás. V kategorii let skončil na 1. místě náš pokračování se dají prohrát, říkal zklamaný Lendl. Někteří mu vyčítali, že v Baastadtu do zápasu nevložil všechnu svou sílu. Ve čtyřhře dvojice Šmíd Složil začala výborně a vedla 6:2, 7:5,1:6,5:3. Pavel měl výhodu podání, které do té doby ani jednou neztratil. Leč Jarryd s Edbergem nakonec vyhráli důležitý čtvrtý set 10:8, získali tak hlavně psychickou převahu a pak už dotáhli zápas do jasného konce 6:2. V závěrečných dvouhrách Willander vyhrál nad Lendlem 6:3,4:6,6:2 a Sungström nad Šmídem 6:4, 6:4. Nikdo z našich neodchodil ten zápas., prohlásil po utkání předseda svazu Cyril Suk, který byl ve Švédsku vedoucím výpravy. Tento názor nesdílelo tehdejší vedení tělovýchovy, ale finále Davisova poháru 1984 Švédsko-USA nedůvěřivce jasně přesvědčilo. Tehdy v třetí prosincový weekend nastoupili Američané s Connersem a Mc Enroem ve dvouhře a s párem Fleming, Mc Enroe a málokdo pochyboval o jejich vítězství. Švédové však celkově vyhráli 4:1, když první bod získali Američané až za stavu 3:0. Z pohledu finále pak náš výsledek v Baastadtu nebyl nijak překvapující. V poháru federace se našemu týmu podařilo to,co slíbil. Při závěrečné večeři v Curychu po vítězství v roce 1983 se 22. ročník hrál v Sao Paulu. Přihlásilo se 37 družstev a nám v nasazení připadla dvojka. Do Brazílie jsme odletěly ve stejné sestavě Mandlíková, Suková, Budařová a Skuherská. Naše děvčata procházela turnajem bez problémů- Venezuela 3:0, Řecko 3:0, ve čtvrtfinále Francie 3:0, v semifinále Jugoslávie 3:0. Suková porazila Golesovou 19 Jaroslav Malý před Karlem Komersem z Tesly Pardubice, v téže kategorii let skončil náš Ladislav Mazurkiewicz na 3. místě. V kategorii let byl první Josef Číha z našeho oddílu, když ve finále porazil K. Doubravu z Tesly Pardubice. V kategorii let zvítězil L. Bernkopf z Liberce, v kategorii let dr. Langr z LTC Poděbrady a nad 65 let dr. F. Kuchař z Prahy. Turnaj se hrál již i na nově vybudovaném čtvrtém dvorci. Josef Číha. 2:6,6:1,7:5, Mandlíková Jaušovecovou 2:6,6:3.6:4 a Budařová se Skuherskou pár Jašovecová-Šašáková 6:4,4:6,6:4. Hanka Mandlíková pak po celkovém vítězství prohlásila, že právě zápas s Jaušovecovou byl pro ní v celém Poháru federace nejsložitější. V semifinále došlo k obrovskému překvapení. Austrálie porazila USA a rázem se naše děvčata stala favoritkami. Spoléhalo se především na výkon Hanky Mandlíkové, když Helena Suková podlehla Minterové 5:7, 5:7. Sayersová však proti Mandlíkové neměla nejmenší naději 0:6,1:6. Ve čtyřhře nastoupily Suková s Mandlíkovou a proti nim v australském dresu vedle Sayersové zkušená Turnbullová. Ale ani to nebylo nic platné, zvítězila naše dvojice 6:2,6:2. Československo zvítězilo a získalo Pohár federace. Jak hodnotil finále náš vedoucí výpravy: Zápas Sukové s Minterovou byl plný zvratů. V prvním setu vedla Helena 5:3 a 30:15 při vlastním podání. V té chvíli však znervózněla po několika problematických výrocích rozhodčích a set ztratila. Ve druhém setu prohrávala už 0:4, pak znovu vedla 5:4. Australanka však byla šťastnější. Australanky jásaly. S druhou dvouhrou ani moc nepočítaly, ale pevně věřily ve vítězství jejich čtyřhry, když jejich dvojici se podařilo vyhrát nad vynikajícím párem Jordanová Smithová. Proti Hance Sayersová sice uhrála první gem,ale pak jich Hanka uhrála dvanáct za sebou. A Helena s Hankou vše dokončily fantastickým výkonem ve čtyřhře. Josef Číha

20 společenská rubrika Společenská rubrika ************************************************************************ Naši noví občánkové : Viktorie Příhodová - Lžovice Veronika Králová Týnec nad Labem Město Týnec nad Labem blahopřeje k narození Vašich dětí a přeje jim hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě. Životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané : Květen 2013 Ladislav Brunclík Týnec nad Labem Karel Špinka Týnec nad Labem Věra Penkalová Týnec nad Labem Rudolf Hampl Týnec nad Labem Marie Kratochvílová Vinařice Božena Kotěrová Týnec nad Labem Ladislav Auersvald Týnec nad Labem Dagmar Laňková Týnec nad Labem Otakar Linhart Týnec nad Labem Josef Dařílek Týnec nad Labem Miluše Doležalová Týnec nad Labem Zdeňka Malá Týnec nad Labem Zdeňka Humpoláková Týnec nad Labem Červen 2013 Jaroslava Ježková - Lžovice Marie Kalinová Týnec nad Labem Ludmila Grubrová Týnec nad Labem Ludmila Málková Týnec nad Labem Všem jubilantům k životnímu výročí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Naše řady opustili : Roman Popp Lžovice Emilie Hájková Týnec nad Labem Anna Valentová Lžovice Marie Pavlasová Týnec nad Labem Jarmila Drtinová Týnec nad Labem Město Týnec nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým. Libuše Dumanová, matrikářka Vítání občánků Ve středu 24. dubna 2013 bylo v obřadní místnosti týnecké radnice přivítáno 10 nových občánků Týnce nad Labem a Lžovic. Akce se za přítomnosti rodičů a dalších rodinných příslušníků zúčastnily tyto děti : Nicol Rychnová, David Břežek, Jakub Indrák, Dominika Němcová, Petr Skřivánek, Pavel Trubač, Natálie Hladíková, Vendula a Štěpán Vrbovi a Samuel Horváth. Kulturní vložku tradičně přednesly děti z týnecké mateřské školy pod vedením paní učitelky Vejdělkové. Po krátkém proslovu starosty města Dušana Žmolila a místostarosty města Dušana Kovandy se rodiče podepsali do pamětní knihy. Děti i rodiče obdrželi na památku věcné dárky. Sponzory této akce byly NPS GROUP s.r.o. Kolín a především Město Týnec nad Labem. Všem našim novým spoluobčánkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky. Libuše Dumanová, matrikářka Foto na poslední straně zpravodaje. 20

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín. Zápis č.5/2013

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín. Zápis č.5/2013 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.5/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 22. dubna

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity roku 2010 5. Finanční zpráva

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 Z á p i s : Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Datum a čas: Místo: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L.

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Rejfek Otakar, Hušek Josef, Renata Festová, Hojda Jan, Novák Milan, Pavlíková Helena Omluveni: Černý Petr, Hátle Vítězslav

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 IČO:00584061 Č.j.: 0000197/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 konaného dne

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Přítomní: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Martin Rubeš, Miroslav Hájek, František Chmelenský, Martin Hladík,

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.mňuk od 15.35 hod. Omluveni : p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více