Řízení Control vario. Příručka pro instalaci a obsluhu

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení Control vario. Příručka pro instalaci a obsluhu"

Transkript

1 Řízení Control vario CZ Příručka pro instalaci a obsluhu

2 1. Vysvětlivky symbolů 2. Obsah Upozornění 1. Vysvětlivky symbolů Obsah Pozor! ebezpečí úrazu osob! ásledují důležitá bezpečnostní upozornění, která musí být bezpodmínečně respektována, aby bylo zabráněno úrazům osob! Pozor! ebezpečí poškození věcí! ásledují důležitá bezpečnostní upozornění, která musí být bezpodmínečně respektována, aby bylo zabráněno věcným škodám! Upozornění / Tip Kontrola 3. Všeobecná bezpečnostní upozornění Přehled výrobků Objem dodávky Rozměry Montáž Přípoje řízení Ovládací řízení Montáž ovládání Control vario Uvedení do provozu Kabelový rozvod systému pohonu s ovládacím řízením Control vario Přehled ovládání Control vario i Odkaz 2 Příručka pro instalaci a obsluhu, Řízení Control vario CZ (#96941)

3 3. Všeobecná bezpečnostní upozornění Prosím bezpodmínečně přečtěte! Cílová skupina Tento pohonný systém smí být namontován, připojen a uveden do provozu výhradně kvalifikovaným a školeným odborným personálem! Kvalifikovaný a školený odborný personál ve smyslu tohoto popisu jsou osoby - se znalostí obecných a specifických bezpečnostních a preventivních předpisů, - se znalostí příslušných elektrotechnických předpisů, - se vzděláním v zacházení a údržbě náležitého bezpečnostního vybavení, - s dostatečným zaškolením a pod dozorem odborných pracovníků z oblasti elektriky, - se schopností rozpoznat nebezpečí, která mohou být způsobena elektrickým proudem, - se znalostí používání E (Požadavky na instalaci a používání). Záruka Pro záruku ve vztahu k fungování a bezpečnosti musí být respektována upozornění, která jsou v tomto návodu uvedená. Při nerespektování výstražných upozornění mohou nastat tělesná zranění a věcné škody. Výrobce neručí za škody, které vzniknou na základě nerespektování upozornění. Abyste zamezili chybám při instalaci a škodám na vratech a pohonném systému postupujte bezpodmínečně podle montážních pokynů návodu na vestavbu. Výrobek smí být zprovozněn pouze na základě seznámení se s příslušným návodem montáže a obsluhy. Motorem poháněná okna, dveře a vrata se musí před prvním uvedením do provozu a dále podle potřeby, avšak nejméně jednou za rok nechat přezkoušet odborníkem (s písemným dokladem). Použití v souladu s určeným účelem Řízení rozšíření pro pohony. Vedle upozornění uvedených v tomto návodu je potřeba respektovat všeobecně platné bezpečnostní a preventivní předpisy! Platí naše prodejní a dodací podmínky. Pokyny pro instalaci Zajistěte, aby zařízení, která mají být zapojena (vrata atd.), byla mechanicky v bezvadném stavu. Před pokládáním kabeláže odpojte bezpodmínečně pohonný systém z napájení proudem. Zajistěte, aby napájení proudem zůstalo během kabelážních prací přerušené. Dodržujte místní bezpečnostní ochranná ustanovení. Síťová a ovládací vedení pokládejte bezpodmínečně odděleně. Síťové napětí činí 24 V DC. Pokyny k čištění pohonného systému V žádném případe nesmí být k čištění použity: přímý proud vody, vysokotlaký čistič, kyseliny nebo louhy. ávod k montáži a obsluze musí být předán provozovateli dveřního zařízení a uchován. Obsahuje důležitá upozornění pro obsluhu, kontrolu a údržbu. Výrobek je vyroben dle směrnic a norem uvedených v prohlášení výrobce a prohlášení o shodě. Výrobek opustil dílnu ve stavu nevykazujícím žádné bezpečnostně-technické závady. Příručka pro instalaci a obsluhu, Řízení Control vario CZ (#96941) 3

4 4. Přehled výrobků 4.1 Objem dodávky 4.2 Rozměry Objem dodávky Řízení Control vario (malé) 4.1 / / Ovládání Control vario 2 Šroub do dřeva 4 x 35 (4x) 3 Kolík (4x) 4 Plastový šroub 4 x 10 (4x) 5 Klíč (2x) 6 oha skříně ovládání (4x) 7 Ovládací tlačítko 8 Zkratovací zástrčka Řízení Control vario (velké) 4.1 / 4 Sada šroubení 4.1 / !!!1 9 Kabelová průchodka M16 pro 4 pol. plochý kabel 10 Kabelová průchodka M20 pro 6 pol. plochý kabel 11 Kabelová průchodka M16 pro 4-6 mm kulatý kabel 12 Kabelová průchodka M20 pro 6-9 mm kulatý kabel Příručka pro instalaci a obsluhu, Řízení Control vario CZ (#96941)

5 5. Montáž 5.1 Přípoje řízení Ovládací řízení Přípoje řízení Ovládací řízení (pokud k dispozici) 5.1 / 1 XW40B XW40A Pozor! Před zahájením kabelážních prací se přesvědčte, že jsou vedení bez napětí. Během kabelážích prací zajistěte, aby vedení zůstala bez napětí (zabraňte např. opětovnému zapnutí). XW40C XB72 A XH14 XH89 XB01 XB50 XP15 X85A X85B X81 Upozornění: Po zapnutí na síť budou všechny moduly obsluhy a bezpečnostní moduly automaticky zaučeny. Tento proces trvá cca. 30 sek. Při výměně modulu musí být provedeno BUS resetování. F1 Označení Druh / Funkce i A Programování DIP spínače ávod pro pohon F1 Pojistka 6,3 A XB01 2-kabelová-světelná závora / externí světelná závora a impulsové tlačítko 5.1 / 2, 5.1 / 3 XB50 apájení externích prvků obsluhy 24 V DC, 5.1 / 6 max. 100 ma XB72 Bez funkce XH14 Přípoj mžikový impuls 5.1 / 6 XH89 Přípoj signální světlo O s 230 V 5.1 / 6 X81 Zástrčka pro zapojení na síť 1~230 V 5.1 / 6 X85A Přípoj na síť zajištěn pro další vedení k motoru 5.1 / 6 X85B Přípoj na síť zajištěn pro další vedení k EWM modulům 5.1 / 6 XP15 Konektor zásuvka 6-pólová / bezpečnostní obvod řízení 5.1 / 4 XW40A MS BUS Motor XW40B MS BUS rozšiřovací modul XW40C MS BUS Displej Příručka pro instalaci a obsluhu, Řízení Control vario CZ (#96941) 5

6 5. Montáž Přípoj XB01 (2-kabelová světelná závora) Přípoj XB01 (externí světelná závora) 5.1 / / 3 -XB M08E004 M09E XB Sb1 -W1 -W W W AP27 -X TX RX -S Označení Druh / Funkce Označení Druh / Funkce 1 GD 0V 2 Impuls 3 24 V 70 Přípoj GD ZAV 71 Přípoj světelná závora ZAV AP27 Světelná závora vysílač TX, přijímač RX RX Světelná závora přijímač RX TX Světelná závora vysílač TX Sb1 Impulsové tlačítko XB01 Připojovací svorka prvek obsluhy XB01 Připojovací svorka prvek obsluhy 1 (XB01) GD 0V 2 (XB01) Impuls 3 (XB01) + 24 V DC 70 (XB01) Přípoj GD 71 (XB01) Přípoj světelná závora ZAV X1 Externí přijímač 70 (X1) Přípoj otvírací kontakt bez potenciálu 71 (X1) Přípoj otvírací kontakt bez potenciálu + (X1) + 24 V DC - (X1) GD S1 Světelná závora otvírací kontakt bez potenciálu Upozornění: Po připojení světelné závory na XB01 musí být provedeno resetování sběrnice. 6 Příručka pro instalaci a obsluhu, Řízení Control vario CZ (#96941)

7 5. Montáž Přípoj kontaktní lišty a obvod klidového proudu 8,2 kohm 5.1 / 4 M09E042 Přípoj OPTO / 5 M07E028 - XP505 - XP15 P1 b c d e f - XP509 -W1 WH B G YE BK -AP01 TX RX - XP AP509 - AC02 - AP505 - XP509 -R1 -XP01 - XP505 -S P1 b c d e f - XP10 - W P1 b c e - XP15 - XP40A -X1 - XP41A XP41B AC01 -BP49 Označení Druh / Funkce Označení Druh / Funkce AC01 AC02 Připojovací jednotka, jednostranná Rozšíření druhá strana vrat AP01 Připojovací jednotka jednostranná AP505 Vysílač optického čidla TX R1 Odpor 8K2 AP509 Přijímač optického čidla RX XP01 Svítidlová svorka 6-pólová X1 Zkratová zástrčka BP49 Kontaktní lišta ZAV XP10 Přípoj bezpečnostní prvek S1 Spínač povoleného lana XP15 Přípoj spirálového vedení XP15 Pružná lišta 6-pólová / Bezpečnostní obvod řízení XP40A XP41 Přípoj kontaktu integrovaných dveří Přípoj spínače povoleného lana B Spirálové vedení hnědé XP41A Přípoj spínače povoleného lana BK Spirálové vedení černé XP41B Přípoj pro další obvod klidového proudu G WH YE Spirálové vedení zelené Spirálové vedení bílé Spirálové vedení žluté XP505 Spojovací vedení ke skříňce Rozšiřovací jednotka nebo vysílač optického čidla (TX) XP509 Přijímač optického čidla (RX) Příručka pro instalaci a obsluhu, Řízení Control vario CZ (#96941) 7

8 5. Montáž Přípoje MS BUS vario řízení pro podzemní garáže Přípoj signálního zařízení Reléový výstup programovatelný 5.1 / 6 M10E022 -XH14 H1 42 -XH89 H9 94 apájení externích prvků obsluhy 5.1 / XB50 M10E HH94 -KH42 A2 A1 Označení Druh / Funkce XB50 F0 apájení externí prvky obsluhy 24 V DC max. 100 ma max. 16 A 5.1 / 7 M10E022 -X81 PE HH94 KH42 X0 Signální světlo Časové relé 3-min. světlo Síťová zástrčka 1~ Hz 230 V XH14 Přípoj mžikový impuls XH89 Přípoj signální světlo O zapojený na nízké napětí -W1 PE X81 X85A Zástrčka síťový přípoj 1~230 V Síťový přípoj zajištěn k dalšímu vedení k motoru -X0 PE X85B Síťový přípoj zajištěn k dalšímu vedení k EWM modulům 1 (XH14) apájecí napětí na místě montáže (XH14) apájecí napětí na místě montáže -F0 5.1 / 8 M10E022 -X85A -X85B GD +24V DC Přípoj na síť Přípoj na síť zajištěn pro další vedení 8 Příručka pro instalaci a obsluhu, Řízení Control vario CZ (#96941)

9 5. Montáž 5.2 Montáž ovládání Control vario 6. Uvedení do provozu 6.1 Kabelový rozvod systému pohonu s ovládacím řízením Control vario 5.2 / 1 Pozor! Před zahájením kabelážních prací se přesvědčte, že jsou vedení bez napětí. Během kabelážích prací zajistěte, aby vedení zůstala bez napětí (zabraňte např. opětovnému zapnutí). amontujte ovládání Control vario na straně pohonu. Rozšíření kabelové průchodky Rozšíření kabelové průchodky je nutné jen v případě, že se na ovládání připojují další systémy. Pozor! - Pro zamezení škodám je nutné bezpodmínečně dodržovat následující body: - Vždy je nutné dodržovat místní bezpečnostní ochranná opatření. - - Síťová a ovládací vedení je bezpodmínečně nutné pokládat odděleně. - Abyste dodrželi uvedený druh ochra ny pohonného systému, musíte vedení opatřit vhodnými těsnicími zátkami. 5.2 / 2 Stupňovitým vrtákem otevřete provedenou perforaci. Uzavřete perforaci vhodným šroubením. Příručka pro instalaci a obsluhu, Řízení Control vario CZ (#96941) 9

10 6. Uvedení do provozu 6.1 / 1 Pozor! - Abyste zabránili poškození kabeláže, musíte při zavírání víka dbát na to, abyste nesevřeli kabely. - Abyste získali uvedený druh ochrany pohonného systému, - musí být otvory opatřeny vhodnými těsnicími zátkami, - - musí být kabely správně uloženy v průchodkách, - - nasazovatelné kabelové průchodky musejí správně sedět v řízení. Upozornění: Pro otevření víka krytu nemusíte demontovat šrouby. 6.1 / 2 Uvolněte všechny čtyři šrouby na víku krytu. Vykloňte všechny čtyři šrouby z víka krytu. Otevřete víko krytu na jedné straně. Zavřete víko krytu. Vykloňte všechny čtyři šrouby přes víko krytu. Přišroubujte víko krytu. 10 Příručka pro instalaci a obsluhu, Řízení Control vario CZ (#96941)

11 6. Uvedení do provozu 6.2 Přehled ovládání Control vario 6.2 / 1 Ovládací prvky A B Označení Druh / Funkce i D E A B Signalizace karusel Tlačítko OTEVŘÍT (+) (např. najetí vrat do polohy OTEVŘÍT nebo nastavení vyšší hodnoty parametru v programovacím režimu) ávod pro pohon - C F C Ttlačítko ZAVŘÍT (-) (např. najetí vrat do polohy ZAVŘÍT nebo nastavení nižší hodnoty parametru v programovacím režimu) - D Tlačítko STOP (P) (např. přechod do programovacího režimu nebo uložení parametru) - E Tlačítko mezipoloha OTEVŘÍT (např. najetí vrat do polohy mezipoloha OTEVŘÍT nebo zavření z mezipolohy OTEVŘÍT) - F Klíčový spínač 0 = ukončeno I = ovládání Control vario je připraveno k provozu II = klávesnice na víku je deaktivovaná - i Odkaz: Programování je popsané v ávodu pro provoz pohonu. Příručka pro instalaci a obsluhu, Řízení Control vario CZ (#96941) 11

12 Česky Chráněno autorskými právy. Dotisk, i jen částí, možný pouze s naším svolením. Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny Stav: # CZ M

Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B

Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B CZ ovládání vrat AS 210 B / Rev. 1.1 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled

Více

MFZ. Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B. ovládání vrat AS 210 B / Rev

MFZ. Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B. ovládání vrat AS 210 B / Rev Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B CZ ovládání vrat AS 210 B / Rev. 1.0 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ ovládání vrat ZMSKS B / Rev. 1.3 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků

Více

Návod k obsluze AS 100

Návod k obsluze AS 100 Testováno podle : EN 12453 strana 1 z 5 revize 01 Návod k obsluze AS 100 Ovládání AS 100 je navrženo pro provoz bran s 3-fázovými motory v samočinném režimu. Pro otevírání a zavírání brány se připojí například

Více

Návod k obsluze AS 100

Návod k obsluze AS 100 Testováno podle : EN 12453 strana 1 z 5 revize 03 Ovládání AS 100 je navrženo pro provoz bran s 3-fázovými motory v samočinném režimu. Pro otevírání a zavírání brány se připojí například trojité tlačítko.

Více

Comfort 515 / Control x.51 Systém pohonu otočných vrata

Comfort 515 / Control x.51 Systém pohonu otočných vrata Comfort 515 / Control.51 Systém pohonu otočných vrata CZ Návod pro provoz 1. Vysvětlivky symbolů Symboly ovládání a agregátu motoru Upozornění Světelná závora nebo ochrana zavíracích hran (OZH) Poloha

Více

Comfort 515 / Control x.51 Systém pohonu otočných vrata

Comfort 515 / Control x.51 Systém pohonu otočných vrata Comfort 515 / Control x.51 Systém pohonu otočných vrata CZ FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS FOR HINGED

Více

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU Netcom100 pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás 22 CZ/PL/HU Obsah Obsah 1 ezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů..........................13 1.1 Použité symboly..............

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Bezpotenciálové ovládání BECK-O-TRONIC 5

Bezpotenciálové ovládání BECK-O-TRONIC 5 Bezpotenciálové ovládání BECK-O-TRONIC 5 cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

MFZ Antriebe GmbH & Co. KG Neue Mühle 4 D Legden. Návod pro obsluhu CS 100

MFZ Antriebe GmbH & Co. KG Neue Mühle 4 D Legden. Návod pro obsluhu CS 100 MFZ Antriebe GmbH & Co. KG Neue Mühle 4 D-48739 Legden Návod pro obsluhu CS 100 D D 1 Obsah 1 Obsah 2 2 Vysvětlení symbolů 2 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4 Přehled výrobku 4 5 Uvedení do provozu 6

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

Centronic VarioControl VC421

Centronic VarioControl VC421 N N Centronic VarioControl VC421 230V/50Hz/8VA Centronic VarioControl VC421 4034 200 008 0 Ind. Ind. Zentral Zentral cs Návod na montáž a obsluhu Podmítkový rádiový vysílač Důležité informace pro: montéry/

Více

VR 71. Návod k instalaci. Návod k instalaci. Pro instalatéra. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

VR 71. Návod k instalaci. Návod k instalaci. Pro instalatéra. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH ávod k instalaci Pro instalatéra ávod k instalaci VR 71 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 cs Návod k montáži a obsluze Samostatná řídicí jednotka UC42 / samostatná řídicí jednotka pro nosnou lištu UC45 Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele

Více

Comfort 220.2 blueline Systém pohonu pro garážová vrata

Comfort 220.2 blueline Systém pohonu pro garážová vrata Comfort 220.2 blueline Systém pohonu pro garážová vrata CZ Návod k vestavbì a obsluze 1. Vysvětlivky symbolů 2. Obsah Upozornění Typový štítek Pozor! Nebezpečí úrazu osob! Následují důležitá bezpečnostní

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

Inteligentní technika pohonu a řídicí jednotky U firmy Hörmann standardně

Inteligentní technika pohonu a řídicí jednotky U firmy Hörmann standardně Inteligentní technika pohonu a řídicí jednotky U firmy Hörmann standardně 38 O V L Á DÁ N Í F U standardně Snadno montovatelné barevným kódem Spolehlivá díky inovační výbavě Rychloběžná vrata Hörmann jsou

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

Dodatek k provoznímu návodu

Dodatek k provoznímu návodu Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Dodatek k provoznímu návodu SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970 sew@seweurodrive.com

Více

VR 70. Návod k instalaci. Návod k instalaci. Pro instalatéra. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

VR 70. Návod k instalaci. Návod k instalaci. Pro instalatéra. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro instalatéra Návod k instalaci VR 70 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Více

Centronic SensorControl SC711

Centronic SensorControl SC711 Centronic SensorControl SC711 cs Návod na montáž a obsluhu Čidlo větru Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970 sew@seweurodrive.com www.seweurodrive.com

Více

Centronic SensorControl SC811

Centronic SensorControl SC811 Centronic SensorControl SC811 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiové čidlo intenzity slunečního záření a síly větru Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím

Více

Dodatek k návodu k obsluze

Dodatek k návodu k obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *22141545_0615* Dodatek k návodu k obsluze SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

MLG.1A, MBG11A, MWA21A

MLG.1A, MBG11A, MWA21A Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com www.sew-eurodrive.com

Více

Comfort 850 S, 851 S / Control x.81 Systém pohonu otočných vrata

Comfort 850 S, 851 S / Control x.81 Systém pohonu otočných vrata Comfort 850 S, 851 S / Control.81 Systém pohonu otočných vrata CZ Příručka pro montáž a obsluhu 1. Vysvětlivky symbolů Symboly ovládání a agregátu motoru Upozornění Světelná závora nebo ochrana zavíracích

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze Technická specifikace Dodávka energie Dodávka energie pro externí příslušenství Síla motoru Ochranná pojistka Ochrana Pracovní teplota

Více

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač s funkcí Memory Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Centronic EasyControl EC513

Centronic EasyControl EC513 Centronic EasyControl EC513 cs Návod na montáž a obsluhu 3kanálové kódové tlačítko Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Návod k instalaci ELEKTROMAT SE 5.24 WS-25,40. Provedení: cs-

Návod k instalaci ELEKTROMAT SE 5.24 WS-25,40. Provedení: cs- Návod k instalaci ELEKTROMAT SE 5.24 WS-25,40 Provedení: 10003582 00013 -cs- Stav: 05.10.2015 2 GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG Wiesenstraße 81 D-40549 Düsseldorf www.gfa-elektromaten.de info@gfa-elektromaten.de

Více

Montážní návod k rozšiřujícímu modulu ARM-03M

Montážní návod k rozšiřujícímu modulu ARM-03M Montážní návod k rozšiřujícímu modulu ARM-03M 1. Připojení a popis konektorů modulu ARM-03M Vážené zákaznice, vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup tohoto výrobku. Tento výrobek splňuje zákonné, národní

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod k montáži a obsluze 5kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II cs Návod k montáži a obsluze 10kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Comfort 850, 851 / Control x.81 Systém pohonu otočných vrata

Comfort 850, 851 / Control x.81 Systém pohonu otočných vrata Comfort 850, 851 / Control.81 Systém pohonu otočných vrata CZ Příručka pro montáž a obsluhu 1. Vysvětlivky symbolů Symboly ovládání a agregátu motoru Upozornění Světelná závora nebo ochrana zavíracích

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Comfort 850 S, 851 S / Control x.81 Systém pohonu otočných vrata

Comfort 850 S, 851 S / Control x.81 Systém pohonu otočných vrata Comfort 850 S, 851 S / Control.81 Systém pohonu otočných vrata CZ Návod pro provoz 1. Vysvětlivky symbolů Symboly ovládání a agregátu motoru Upozornění Světelná závora nebo ochrana zavíracích hran (OZH)

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

Centronic VarioControl VC520

Centronic VarioControl VC520 Centronic VarioControl VC520 cs Návod na montáž a obsluhu Bezpotenciálový rádiový přijímač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

ČESKY Obsah K tomuto návodu

ČESKY Obsah K tomuto návodu Obsah 1 K tomuto návodu...89 2 Bezpečnostní pokyny...89 2.1 Řádné používání...89 2.2 Bezpečnostní pokyny k provozu přijímače...89 3 Rozsah dodávky...90 4 Popis přijímače...90 4.1 Indikace LED...91 5 Montáž...91

Více

Montážní návod SWING 250

Montážní návod SWING 250 Montážní návod SWING 250 POZOR: Brána musí být symetrická a správně vyvážená. Před instalací pohonu si pozorně přečtěte tento návod. Sestava : 2x motor pohonu (Ref. č. SW400) Upevňovací patky s fixací

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač s funkcí Memory Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 www.aterm.cz [1] Obsah 1. Úvod...3 2. Popis zobrazovací jednotky...4 3. Bezpečnostní opatření...4 4. Technické parametry...5 5. Příloha 1: připojení svorek...6 6. Příloha

Více

Motorový přístroj řízení dveří Typ TMS pro skládací dveře Kiekert

Motorový přístroj řízení dveří Typ TMS pro skládací dveře Kiekert Motorový přístroj řízení dveří Typ TMS pro skládací dveře Kiekert strana 1 z 9 1. Oblasti použití Přístroj je možné použít u všech uzavíracích dveří kabin, které jsou poháněny trojfázovým motorem odolným

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Centralis Indoor RTS2

Centralis Indoor RTS2 Abyste mohli optimálně využít všech výhod rádiového přijímače Centralis Indoor RTS2, přečtěte si pozorně následující návod k použití. V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte svého dodavatele nebo

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídicí jednotka pohonu CD 1 x 4 P6 / P8 NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídící

Více

Centralis Receiver RTS 2

Centralis Receiver RTS 2 Abyste mohli optimálně využít všech výhod rádiového přijímače Centralis Receiver RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Centralis Receiver RTS je řídicí jednotka - přijímač dálkového ovládání

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ KFV. Elektromechanika. Napájecí zdroj integrovaný v rámu

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ KFV. Elektromechanika. Napájecí zdroj integrovaný v rámu NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ KFV Elektromechanika Napájecí zdroj integrovaný v rámu KFV Napájecí zdroj integrovaný v rámu Návod na ovládání KFV 2 10. 2016 Návod na ovládání KFV Napájecí zdroj integrovaný v rámu Tento

Více

KFV. Elektromechanika NÁVOD NA MONTÁŽ. KFV Napájecí zdroj integrovaný v rámu. Window systems systems Door systems Comfort systems

KFV. Elektromechanika NÁVOD NA MONTÁŽ. KFV Napájecí zdroj integrovaný v rámu. Window systems systems Door systems Comfort systems NÁVOD NA MONTÁŽ KFV Elektromechanika KFV Napájecí zdroj integrovaný v rámu Window systems systems Door systems Comfort systems DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS ČESKY POLSKI KFV Napájecí zdroj

Více

Návod na používání dveřního otvírače ISO 2

Návod na používání dveřního otvírače ISO 2 AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ A VRATOVÉ SYSTÉMY automatické dveře PORTALP průmyslová a garážová vrata vyrovnávací můstky a těsnící límce vrat rychloběžná vrata a protiprůvanové závěsy tepelné vzduchové clony čistící

Více

OVLÁDÁNÍ SBĚRACÍHO VOZU

OVLÁDÁNÍ SBĚRACÍHO VOZU OVLÁDÁNÍ SBĚRACÍHO VOZU 1 NÁVOD K POUŽITÍ : Obsah : 1. Úvod 2. Montáž 3. Elektrické připojení 4. Ovladač sběracího vozu 4.1 Funkce jednotlivých kláves a displeje 4.2 Signalizace koncových spínačů a stavů

Více

Revio-868 Nr

Revio-868 Nr Revio-868 Nr 28 400 0006 CS Návod k použití Prosím uchovejte tento návod pro případné další použití! 181005006_CS_0417 Obsah Popis přístroje Popis přístroje3 Bezpečnostní pokyny4 Vyloučení záruky4 Bezpečnostní

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOTROL 100. pro odborné pracovníky. Vitotrol 100 typ UTDB. Prostorový termostat s digitálními spínacími hodinami

VIESMANN. Návod k montáži VITOTROL 100. pro odborné pracovníky. Vitotrol 100 typ UTDB. Prostorový termostat s digitálními spínacími hodinami Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMNN Vitotrol 100 typ UTD Prostorový termostat s digitálními spínacími hodinami VITOTROL 100 5/2014 ezpečnostní pokyny Dodržujte prosím přesně tyto bezpečnostní

Více

Modul pro prodloužení modulové sběrnice

Modul pro prodloužení modulové sběrnice s 8 184 8184P01 TX-I/O Modul pro prodloužení modulové sběrnice TXA1.IBE Umožňuje prodloužení modulové sběrnice na vzdálenost až 2 x 200 m Kompaktní rozměry dle DIN 43 880 Jednoduchá montáž a nastavení

Více

CZ Návod k provozu Stav: 08.2015 Ovládání otočných vrat Control x.52, Control x.52 u Obsah 1. Všeobecné bezpečnostní pokyny.... 3 1.1 Používání k určenému účelu....3 1.2 Cílová skupina....3 1.3 Záruka.....................................

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč Návod k montáži a provozu Podružný rozváděč Obsah Obsah 1. Obecné informace... 3 1.1.Použité symboly...3 1.2.Účel použití...3 1.3.Další platné dokumenty...3 2. Přehled norem a předpisů... 4 3. Bezpečnostní

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT NÁVOD K ZAPOJENÍ Toto je ukázková (zkrácená) verze montážního návodu. Heslo k odemknutí plné verze návodu obdržíte při doručení zboží. 1 POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Transformátor

Více

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH Vážení zákazníci, R129A - Multimetr MS8269 MASTECH děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu

Více

K přijímači AXROLL mohou být připojena různá bezpečnostní zařízení, např. kontaktní lišta, infrazávora, maják, osvětlení.

K přijímači AXROLL mohou být připojena různá bezpečnostní zařízení, např. kontaktní lišta, infrazávora, maják, osvětlení. Přijímač pro rolovací vrata NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídící jednotky AXROLL, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Přijímač AXROLL umožňuje ovládání rolovacích

Více

Montážní návod. elektromechanický pohon TURN 10/20

Montážní návod. elektromechanický pohon TURN 10/20 Montážní návod elektromechanický pohon TURN 0/20 Možnosti využití: Elektromechanický pohon pro privátní sektor (cca. 20 cyklů/den) Technické údaje: 230V AC max. hmotnost křídla 350 kg max. šířka křídla

Více

Návod k montáži pro esserbus -Koppler 4 Skupiny / 2 Relé (788613), (808613)

Návod k montáži pro esserbus -Koppler 4 Skupiny / 2 Relé (788613), (808613) Návod k montáži pro esserbus -Koppler 4 Skupiny / 2 Relé (788613), (808613) Obsah: 1. OBECNĚ 2 2 INSTALAČNÍ NÁVOD PRO ESSERBUS-KOPPLER 4 VSTUPY/2 VÝSTUPY 788613 4 2.1 MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU 6 2.2

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Řídící jednotka bazénového zakrytí LUMA

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Řídící jednotka bazénového zakrytí LUMA NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Řídící jednotka bazénového zakrytí LUMA 1 (Verze 1/2016) 1. Technické parametry Firma Předmět Funkce Certifikace CE Siemens LOGO! 8M24CE Hardware, software Ano JK-Eltra s.r.o. 241224

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (obj. č. ovladače: )

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (obj. č. ovladače: ) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 13 03 98 (obj. č. ovladače: 13 04 10) Pomocí tohoto zařízení můžete jedním stisknutím tlačítka bezdrátově zapínat a vypínat na vzdálenost až 20 metrů různé spotřebiče, například

Více

Pokyny k obsluze. Elektrické vodní topení. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Pokyny k obsluze. Elektrické vodní topení. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P CS Pokyny k obsluze Elektrické vodní topení ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 O tomto dokumentu 1.1 Účel dokumentu Tyto pokyny k obsluze jsou součástí produktu a obsahují informace pro uživatele

Více

NO TOUCH. Bezpečnostní prvek

NO TOUCH. Bezpečnostní prvek Bezpečnostní prvek Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Výrobek

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

klidová poloha dimenzování Funkční data krouticí moment (jmenovitý moment) min. 10 jmenovité napětí směr otáčení volitelné přepínačem 0 příp.

klidová poloha dimenzování Funkční data krouticí moment (jmenovitý moment) min. 10 jmenovité napětí směr otáčení volitelné přepínačem 0 příp. Technický list klapkový pohon NM23A Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov velikost klapky do cca 2 m 2 krouticí moment Nm napájecí

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

Digitální multimetr FK8250

Digitální multimetr FK8250 Návod k použití CZ Digitální multimetr FK8250 7120274 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY A POPIS

TECHNICKÉ PARAMETRY A POPIS TECHNICKÉ PARAMETRY A POPIS Napájení 1F 230V 50Hz / 4A 3F 400V 50Hz / 2A Max. odběr 5,6A / 3A Max. výkon motoru 1 200W / 1 270W Pojistky 10A Napájení příslušenství 24Vac 0,5A Maják + osvětlení 230Vac 200W

Více

B 300/B 600. Návod k použití a obsluze. Elektromechanický pohon pro křídlové brány

B 300/B 600. Návod k použití a obsluze. Elektromechanický pohon pro křídlové brány Automatizační technika pro brány, vrata a vjezdy Návod k použití a obsluze Elektromechanický pohon pro křídlové brány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si

Více

Montážní nákresy. JEDNOTNÁ mikroprocesorová řídící elektronika pro automatizaci vrat a bran. Elektron. nastavení síly. Provozní napájení 230V+/-10%

Montážní nákresy. JEDNOTNÁ mikroprocesorová řídící elektronika pro automatizaci vrat a bran. Elektron. nastavení síly. Provozní napájení 230V+/-10% Montážní nákresy JEDNOTNÁ mikroprocesorová řídící elektronika pro automatizaci vrat a bran Typ GE 1 GE 2 GE 124x GE 224x Přehled dodávaných modelů Napájení Počet motorů k zapojení 1 2 GEBOX Provozní napájení

Více

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Systém pohonu pro garážová vrata

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Systém pohonu pro garážová vrata Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Systém pohonu pro garážová vrata CZ Name XXX Bezeichnung Příručka pro montáž a obsluhu 1. Vysvětlivky symbolů Symboly ovládání a agregátu motoru Upozornění Světelná

Více

PROBO R POHONY PRO SEKČNÍ VRATA POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU. Rev /2018 LG

PROBO R POHONY PRO SEKČNÍ VRATA POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU. Rev /2018 LG PROBO 60-80 R CZ POHONY PRO SEKČNÍ VRATA POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU F Rev. 0-0/08 LG UPOZORNĚNÍ Důležité bezpečnostní pokyny. Pro uživatele je velmi důležité dodržovat následující pokyny.

Více

Ruční vysílač GF20..

Ruční vysílač GF20.. Ruční vysílač GF20.. EN FR ES IT Návod na montáž a obsluhu Original assembly and operating instructions Notice originale de montage et d utilisation Instrucciones originales de instalación y funcionamiento

Více

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II cs Návod k montáži a obsluze Rádiový přijímač podomítkový (VC420-II), rádiový přijímač pro montáž na omítku (VC410-II) Důležité informace pro: montéry / elektrikáře

Více

PLUS. Součásti kompletní instalace

PLUS. Součásti kompletní instalace PLUS Součásti kompletní instalace Montážní úrovně: Úroveň H: dráha by měla zůstat 10 mm nad nejvyšším bodem vrat (viz detail H). Úroveň L: dráha by měla být alespoň 35 mm pod stropem. Kabeláž: Typ Počet

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více