Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J"

Transkript

1 Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 11-26/441/2013 Dátum predloženia: 5. november 2013 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja Navrhovateľ: Ing. Juraj Blanár predseda ŽSK Materiál vypracoval: odbor informácií a zahraničných vzťahov Úradu ŽSK Materiál predkladá: Mgr. Hana Danová riaditeľka odboru informácií a zahraničných vzťahov Úradu ŽSK Materiál obsahuje: 1. Návrh uznesenia 2. Uznesenia komisií 3. Dôvodovú správu 4. Životopisy

2 Návrh uznesenia k bodu 11: Návrh na udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja Uznesenie 1 Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani plk. v. v. Máriu Pelcrovú rod. Juríkovú, d.s., vojnovú veteránku. Uznesenie 2 Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani Helenu Záhradníkovú. Uznesenie 3 Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani Luciu Klocovú. 2

3 VÝPIS Z UZNESENIA komisie kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 21. októbra 2013 Uznesenie 7 Komisia kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani plk. v. v. Máriu Pelcrovú rod. Juríkovú, d.s., vojnovú veteránku. Uznesenie 8 Komisia kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani Helenu Záhradníkovú. Uznesenie 9 Komisia kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani Luciu Klocovú. Za správnosť Mgr. Katarína Klučková Žilina 28. októbra Ing. Milan Gura v. r. predseda komisie

4 VÝPIS Z UZNESENIA komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 22. októbra 2013 Uznesenie 11 Komisia školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani plk. v. v. Máriu Pelcrovú rod. Juríkovú, d. s., vojnovú veteránku. Uznesenie 12 Komisia školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani Helenu Záhradníkovú. Uznesenie 13 Komisia školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani Luciu Klocovú. Za správnosť Ing. Mária Hanuliaková Žilina 28. októbra Mgr. Branislav Tréger, PhD. v. r. predseda komisie

5 VÝPIS Z UZNESENIA komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 23. októbra 2013 Uznesenie 7 Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani plk. v. v. Máriu Pelcrovú rod. Juríkovú, d.s., vojnovú veteránku. Uznesenie 8 Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani Helenu Záhradníkovú. Uznesenie 9 Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani Luciu Klocovú. Za správnosť Ing. arch. Mária Zaymusová Žilina 28. októbra 2013 RNDr. Peter Dobeš v. r. predseda komisie 5

6 VÝPIS Z UZNESENIA komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 24. októbra 2013 Uznesenie 13 Komisia sociálnej pomoci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani plk. v. v. Máriu Pelcrovú rod. Juríkovú, d.s., vojnovú veteránku. Uznesenie 14 Komisia sociálnej pomoci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani Helenu Záhradníkovú. Uznesenie 15 Komisia sociálnej pomoci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani Luciu Klocovú. Za správnosť Mgr. Zdenka Matejová Žilina 28. októbra 2013 Ing. Miroslav Mlynár, PhD. v. r. predseda komisie 6

7 Dôvodová správa K návrhu Uznesenia 1 V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 28/2012 a na základe posúdenia výberovou komisiou v zložení: pán Ing. Jozef Štrba podpredseda ŽSK pán Ing. Milan Gura poslanec ŽSK pán Mgr. Peter Kubica riaditeľ odboru kultúry a cestovného ruchu predkladáme návrh na udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani plk. v. v. Máriu Pelcrovú rod. Juríkovú, d.s., vojnovú veteránku K návrhu Uznesenia 2 V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 28/2012 a na základe posúdenia výberovou komisiou v zložení: pán Ing. Jozef Štrba podpredseda ŽSK pán Ing. Milan Gura poslanec ŽSK pán Mgr. Peter Kubica riaditeľ odboru kultúry a cestovného ruchu predkladáme návrh na udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani Helenu Záhradníkovú. K návrhu Uznesenia 3 V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 28/2012 a na základe posúdenia výberovou komisiou v zložení: pán Ing. Jozef Štrba podpredseda ŽSK pán Ing. Milan Gura poslanec ŽSK pán Mgr. Peter Kubica riaditeľ odboru kultúry a cestovného ruchu predkladáme návrh na udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani Luciu Klocovú. 7

8 Životopis Meno a priezvisko, titul: plk. v.v. Mária Pelcrová rod. Juríková, d.s., vojnový veterán Dátum a miesto narodenia: , Imšady - Negrovec, Československo Bydlisko: Jilemnického 17/8, Martin Pani plk. v.v. Mária Pelcrová rod. Juríková, d.s., vojnový veterán / príslušnosť slovenská, národnosť slovenská/ má stredné zdravotnícke vzdelanie, ktoré ukončila v roku 1948 v Prahe ako Diplomovaná sestra ošetrovateľka. Absolvovala kurz inštrumentárky, psychológie, doškoľovanie zdravotných sestier a celé roky bez nehody prevážala chorých a ranených sanitkou (39 rokov). V roku 1940, spoločne s rodičmi bola u jednej rodiny v Sinivirskej Poľane uchránená pred politickými a rasovými raziami. V auguste toho roku tam prišli príslušníci SS a vzali celú rodinu aj s ňou, nakoľko ich pokladali za nepriateľov Nemeckej ríše. Hnali ich na komando zberného tábora do Wiskova v Poľsku neďaleko československých hraníc. Po vyšetrení bola nacistami, ako 13 ročná odvlečená do koncentračného tábora do Nizska nad Sanom, kde sa začal stavať koncentračný tábor. Tu robila za neľudských podmienok, za každého počasia, za neustálej prítomnosti SS dozorov, často bitá, keď nevládala pracovať. Neskôr ju ako mladistvú odvliekli do Lodže. Po čase ju odtransportovali spoločne s ďalšími deťmi do koncentračného tábora Birkenau Auschvitz. Tu znovu otrocky robili. Pri nosení dreva nevládala rýchlo chodiť, tak sa stalo, že spadla a dozorca na ňu pustil psa. Potom ju dokopal tak, že jej zlomil nos, kľúčnu kosť a mala pomliaždenie hrudníka. Robili jej rôzne zdravotné skúšky po tele a tak sa stalo, že jej ostala jedna dolná končatina svalovo oslabnutá. Ďalej bola odtransportovaná do Kalisze. Tu si pamätá kláštor mníšok a vedľa komando SS. Tu boli prichystané na transport do Nemecka do koncentračného tábora, (hovorilo sa o Mauthasene a Dachau). Bolo to koncom roku Pri čakaní na transport ochorela. Odviedli ju do nemocnice a nechali v karanténe. Keď bola na chvíľu bez dozoru podarilo sa jej ukryť pod drevami. Po príchode áut so ženami ju však objavil policajt a tak spolu s ostatnými ženami nosila drevo na auto. Potom boli odvezené na skonfiškovaný statok, kde taktiež tvrdo pracovala. Po niekoľkých mesiacoch sa jej podarilo za pomoci staršej ženy utiecť. Zakrátko však bola zadržaná a daná na kopanie zákopov. charakteristika zásluh: V roku 1944 sa dostala do Sovietskej armády - Kyjevský okruh, určená ako zberač ranených vojakov. 10. októbra bola preradená do Československého zboru v ZSSR, 2. tranzitnej roty 3. brigády, ďalej 4. brigády plk. Sachara, plk. Fantu, plk. Dr. Engela a plk. Škvarila. Bojových akcií sa zúčastnila na Ukrajine, v Karpatoch na Dukle, Levoči, Poprade, Liptovskom Mikuláši, Vrútkach, Žiline, Kroměříža až do Prahy. Do 9. mája 1945 bola pridelená do zdravotníctva k pomocným službám na poli, ako zberačka ranených, vykonávala transporty ranených vojakov, ošetrovala a zachraňovala ranených za ťažkých podmienok. Ako zdravotníčka často nespala niekoľko dní, keď prichádzala slabosť, zaspávala na nohách. Frontové nálety - bombardovania neustále pokračovali, bolo treba zachraňovať. Bola ranená, stratila sluch na ľavom uchu. Bolo to v roku Po jej zranení, armáda oznámila jej rodine, že padla v krutom boji. Zo zranenia sa však z časti vyliečila. Postupom fronty cez Slovensko 8

9 v Lučivnej pri Poprade bola preliečená v zdravotníckom sanatóriu Červeného kríža, založenom zo zbierok amerických židov, s názvom Joint Distribution Committee. Po preliečení pokračovala v bojoch, ako zdravotníčka až do Prahy. Potom bola pridelená do poľnej nemocnice v Slanom, kde ošetrovala väzňov z koncentračného tábora Terezin. Tu boli privážaní, nakoľko neboli schopní ďalšieho transportu. Bol to veľký rozdiel, na fronte ošetrovala zranenia a tu boli katastrofálne stavy, slabí, vysilení, vychudnutí väzni až do kosti. Bola to hrozná práca. Po vojne zostala v Miloviciach. V okolí posádky, lesoch zostalo po Nemcoch veľké množstvo munície, časté explózie zakopanej munície zapríčinilo mnohé ťažké zranenia vojakov - pyrotechnikov, ale aj obyvateľstva, ktoré musela ošetrovať. Na každú likvidáciu munície určovali aj zdravotné zabezpečenie, na ktoré sa zúčastňovala, ako ošetrovateľka. V rokoch absolvovala dvojročnú ošetrovateľskú školu Československého Červeného kríža v Prahe - Střešoviciach. Bola to zvláštna trieda pre 18 vojačiek - príslušníčok Československej oslobodzovacej armády pod práporom ministerstva národnej obrany (dnes jediná žijúca). Po získaní diplomu DIPLOMOVANÁ SESTRA OŠETROVATEĽKA, postupom času si robila kurzy psychológie, inštrumentárske kurzy, ako aj ďalšie doškoľovanie pre zdravotné sestry. Taktiež si robila šoférsky kurz pre vedenie osobného a sanitného vozidla. V roku 1948 bola pridelená ako staničná sestra na očné oddelenie do vojenskej nemocnice v Českých Budějoviciach v hodnosti rotmajstra. Taktiež tu pracovala na chirurgickom oddelení. V roku 1950 bol povýšená do hodnosti podporučíčka a premiestnená do vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde pracovala ako vrchná sestra na očnom a pľúcnom oddelení. Tu sa jej ohlásili následky vojny, začali jej hnisať rany po zraneniach, na hlave pri uchu musela sa podrobiť operácii. Po operácii ochrnula na polku tváre. V roku 1953 sa vydala za dôstojníka našej armády a v roku 1954 odišla do zálohy v hodnosti Major zdravotnej služby Československej armády. V päťdesiatych rokoch sa zmenil vzťah k príslušníkom armádneho zboru ZSSR a boli bezdôvodne odstránení z armády. To postihlo aj menovanú. Vojenské zranenia a služba v ťažkých poľných podmienkach zanechali na jej zdravotnom stave ťažké následky. Prekonala niekoľko operácií (6). Po odchode do zálohy sa opäť uplatnila v našom zdravotníctve. Prehľad jej pôsobenia od mája 1945 do ROKU 1992 : - Praha Střešovice nemocnica barikády - Slaný nemocnica - väzni z Terezina - Praha nemocnica- Hradčany - Milovice - vojenská posádka - Praha Střešovice - doškoľovací kurz - Praha - Zdravotná škola Červeného kríža /l / - České Budějovice - vojenská nemocnica - Ružomberok - vojenská nemocnica - Martin - dojčenský ústav - Martin - fakultná nemocnica - Martin - posádková vojenská ošetrovňa s poliklinikou V roku 1963 nastúpila do zamestnania do Vojenskej posádky Martin, kde pracovala ako civilná pracovníčka - diplomovaná sestra vo vojenskej ošetrovni s poliklinikou. Ošetrovala vojakov a pracovníkov s veľkou láskou a zodpovednosťou, o čom svedčia mnohé ďakovné listy v jej bohatej písomnej zbierke. V Martine sa aktívne podieľala na získavaní bezpríspevkových darcov krvi z radov vojakov pre transfúznu stanicu. V roku 1992 odišla na starobný dôchodok. V súčasnosti je Členkou SZPB v Martine, kde sa aktívne zapája do 9

10 zväzovej činnosti. Je taktiež Členkou SČK od roku Je držiteľkou 34 našich a zahraničných vyznamenaní (České a Slovenské. Ruské, Poľské, Ukrajinské, Sovietske). V roku 2003 získala najvyššie vyznamenanie Medzinárodného výboru Červeného kríža zo Ženevy, striebornú medailu Florence Nightingalovej. V roku 2004 bola povýšená do vojenskej hodnosti pplk. a v roku 2008 do vojenskej hodnosti plk. (plukovníčka). V spomienkach jej života sa skrýva množstvo utrpenia, bojov, vnútornej sily a statočnosti. Patri jej za to srdečná vďaka. odôvodnenie predloženého návrhu: Ako 17 - ročná vstúpila do vojny (povedala, že má 18), dostala vojenský výcvik ako dobrovoľníčka. V ambulancií preväzovala ranených, neskôr zbierala ranených na bojovom poli. Podávala lieky, prala zakrvavené obväzy a chodila po vodu. Ako 18 - ročná zachránila 20 zranených vojakov, našla ich pri rieke (kde ich pri útoku z bojiska odvliekla sestra, ktorá pri tom zahynula), naložila ich na viackrát do člna a dopravila do nemocnice. Zodrala si pri tom ruky, veslovala sama, veslá boli mokré a zadierali sa jej do rúk. Dlane boli zakrvavené a koža jej z nich visela, (po operácií rúk sa mala isť rehabilitovať, no ostala vo vojne, povedala, že nohy má zdravé, a že v autách nie je dosť miesta ani pre zranených). Neboli to však prví vojaci, ktorých zachránila. Po celú dobu vojny bolo ich stovky... Svedčí o tom aj vyznamenanie od Medzinárodného výboru Červeného kríža zo Ženevy, ktoré sa udeľuje za záchranu viac ako 100 ľudí, strieborná medaila Florence Nightingalovej. Celú svoju kariéru zasvätila vojenskému zdravotníctvu. Svojimi skutkami sa zaradila medzi osobnosti Slovenského Červeného kríža (SČK). Vojnu skončila v Prahe: Bojovala v Ukrajine, v Karpatoch na Dukle, Levoči, Poprade, Liptovskom Mikuláši, Vrútkach, Žiline, Kroměříži až do Prahy. Tu sa snažila dostať ranených z dostrelu nepriateľa do bezpečia. No najťažšie sa nebojovalo v Poprade, ale z Vrútok do Žiliny. Po vojne sa starala v poľnej nemocnici v Slanom o bezvládne a vychudnuté telá väzňov z koncentračného tábora z Terezina. Zdravotná sestra Mária Pelcrová z vojenskej posádky Martin, dobrovoľne organizovala dobrovoľných darcov krvi pre transfúznu stanicu od roku 1966 do roku Ročne získala až stovky darcov. Dokonca aj bojovala: Maruška, ktorá videla toľko bolesti a smrti, nielen zachraňovala ranených, ale neraz musela aj sama zasiahnuť do boja. Vtedy sa o ňu vždy veliteľ bál, aby sa jej niečo nestalo.,,vašou povinnosťou je ošetrovať ranených a nie bojovať. Raz Vás to zasiahne a potom ranených budem ťahať sám. Vám sa to povie zachraňovať, ale ako to mám urobiť, keď sa priplazím k ranenému a fašista bije do nás oboch. Najskôr musím zneškodniť nepriateľa, ak chcem, aby bola cesta voľná, odsekla Maruška ". 10

11 Životopis Helena Záhradníková, rodená Závodníková, nar v Turzovke, okres Čadca, bytom Gaštanová 16, Žilina. Vzdelanie: Stredná pedagogická škola v Turčianskych Tepliciach Pôvodné povolanie: učiteľka, pôsobila v Materskej škole Hliny VII. v Žiline ( , od r ako riaditeľka), riaditeľka v MŠ podnikov MH Sedláčkov sa v Žiline ( ), učiteľka v MŠ Lietava ( ), učiteľka MŠ Hliny V. v Žiline ( ), 2005 dôchodkyňa, ale i zastupujúca učiteľka. Od útleho detstva ju životom sprevádzal spev. Od spevu vo voľnej prírode sa jej spev postupne presúval na javisko. Pod vedením p. učiteľa Černotu spievala v dievčenskom speváckom zbore, ktorý bol známy v celej republike. Spevácky talent jej otvoril cestu k štúdiu na Strednej pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach, kde spievala v dievčenskom speváckom zbore. V roku 1967 vyhlásila československá televízia súťaž Zlatá kamera, ktorú vyhrala a tým sa jej naskytla príležitosť nahrávať v československom rozhlase. Spolupracovala s Dr. Ondrejom Demom, Svetozárom Stračinom, Igorom Bázlikom, Ivanom Dubeckým, s Lúčnicou. Stala sa členkou Folklórneho súboru Rozsutec v Žiline. Hosťovsky reprezentovala kysucké piesne s Folklórnym súborom Mostár z Brezna v Španielsku (r. 1969), na Sicílii (r. 1970) a s Folklórnym súborom Rozsutec v Holandsku, Juhoslávii, Francúzsku,... Po súťaži rozhlasových nahrávok v medzinárodnej PRIX de musique folkloriquede radio Bratislava, v ktorej súťažili jej nahrávky v úprave Tadeáša Salvu, po prevzatí bronzovej a neskôr zlatej medaily, z rodinných dôvodov prerušila svoju činnosť. Jedenásť rokov ( ) sa venovala rodine a pedagogickej práci. V roku 1985 manželia Jaroslav a Eva Stráňavskí založili Ľudovú hudbu Jedľovina, s ktorou začala spolupracovať a nahrávať v Bratislave a Banskej Bystrici a vyhrávať mnohé celoslovenské súťaže a zúčastňovať sa rôznych festivalov. Činnosť ukončila vydaním LP platne Piesne z Kysúc (r. 1988). Sólovo začala spolupracovať s inštrumentalistom Romanom Bienikom, Ľudovou hudbou FS Rozsutec, Stavbár a inými muzikami v regiónoch. V roku 2007 vydala v spolupráci s multiinštrumentalistom Stanislavom Palúchom ml. CD pod názvom Kysuce. Celý svoj život venovala pedagogickej práci a spevu. Získala viacero ocenení. Pedagogické ocenenia: v r Čestné uznanie za riadiacu a metodickú prácu v r za dlhoročnú pedagogickú činnosť v r za osobný prístup a dlhoročnú tvorivú metodickú činnosť v oblasti predprimárneho vzdelávania Interpretačné ocenenia: v r víťazka televíznej speváckej súťaže Zlatá kamera 11

12 v r bronzová a zlatá medaila v súťaži rozhlasových nahrávok v medzinárodnej PRIX de musique folkloriquede radio Bratislava v r Cena Pavla Tonkoviča udelená za dlhoročnú prácu v interpretačnej činnosti v r Ďakovný list ministra kultúry Rudolfa Chmela k životnému jubileu (55 rokov) v r Cena mesta Turzovky za vzornú reprezentáciu svojho rodiska počas umeleckého pôsobenia v oblasti ľudového spevu a folklóru a za trvalý vklad pre zachovanie pôvodných ľudových tradícií Turzovky a okolia v r Medaila Daniela Gabriela Licharda (pri príležitosti 60 rokov) udelená Národným osvetovým centrom v Bratislave Mimoriadne ocenenia: v r udelené Čestné občianstvo mesta Turzovka v r udelené Cestné občianstvo obce Podbieľ za osobný prínos pri rozvoji kultúry v obci Počas speváckej kariéry zozbierala mnohé piesne, ktoré v úpravách nahrala v rozhlase, využila na vystúpeniach, v porotách súťaží,... Tradičné ľudové umenie v celom jeho širokom ponímaní ju sprevádzalo aktívne nielen v detstve, ale i v dnešnej dobe. 12

13 Životopis Najúspešnejšia atlétka posledného desaťročia, Lucia Klocová, sa narodila v Martine a je reprezentantkou Slovenska od roku 2000 v behu na 800m a 1500m. Trénuje pod vedením trénera Pavla Slouku, je členkou AK ZŤS Martin a členkou tímu TOP ATHLETICS. Úspechy Lucie Klocovej: najväčší športový úspech - nezabudnuteľný semifinálový a finálový beh na 1500 m na olympijských hrách v Londýne 2012, 8. miesto najväčší osobný úspech - narodenie syna Adama v júni 2013 atlétka roka 2012 ambasádorka Národného športového centra pre mládež dlhoročná opora slovenskej reprezentácie v atletike v súťaži jednotlivcov a družstiev nominovaná v kategórii šport v ankete Slovenka roka Osobné rekordy: 800 m - 1:58,51 a 1500 m - 4:02,99 Rekordy SR: 600m, 1000m, 1500m Atletická vizitka: Olympijské hry : 2004 (19. miesto), 2008 (11. miesto), 2012 (8. miesto) Majstrovstvá sveta : 2003 (11. miesto), 2005 (14. miesto), 2007 (9. miesto), 2009 (17. miesto), 2011 (20. miesto) Majstrovstvá sveta juniorov: 2000 (3. miesto), 2002 (2. miesto) Majstrovstvá Európy : 2006 (10. miesto), 2010 (4. miesto), 2012 (5. miesto) Majstrovstvá Európy do 22 rokov: 2003 (2. miesto), 2005 (5. miesto) Majstrovstvá Európy juniorov : 2001 (1. miesto) Európsky pohár a Majstrovstvá Európy družstiev: , 7 x prvá, 4 x druhá 15-násobná majsterka Slovenska v behu na 800m a 1500m 20 x v kariére 800 m pod 2 minúty Lucia Klocová je nielen úspešnou reprezentantkou v atletike, ale veľa času venuje propagácii športu a zdravého životného štýlu medzi mládežou a bola garantom detských súťaží Kinderiáda

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 16-16/237/2016 Dátum predloženia: 8. marec 2016 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi Žilinským samosprávnym

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. októbra 2011 N á v r h na odvolanie a vymenovanie riaditeľa

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. mája 2012 N á v r h na schválenie zástupcu hlavného mesta SR

Více

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 12-12/173/2015 Dátum predloženia: 21. september 2015 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na zmenu Uznesenia 8/6 zastupiteľstva z 8.

Více

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e O b c e H l i n í k n a d H r o n o m č. 42/2000

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e O b c e H l i n í k n a d H r o n o m č. 42/2000 V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e O b c e H l i n í k n a d H r o n o m č. 42/2000 Udeľovanie čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien Obce Hliník nad Hronom. Obecné zastupiteľstvo

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

team 2016 Ponuka spolupráce pre partnerov slovenských chodcov pre podujatia ME Zürich 2014, MS Peking 2015 a OH Rio de Janeiro 2016

team 2016 Ponuka spolupráce pre partnerov slovenských chodcov pre podujatia ME Zürich 2014, MS Peking 2015 a OH Rio de Janeiro 2016 team 2016 Ponuka spolupráce pre partnerov slovenských chodcov pre podujatia ME Zürich 2014, MS Peking 2015 a OH Rio de Janeiro 2016 team 2016 O1 O2 O3 O4 O5 Predstavenie Chodecký SAGAN Naša vízia Ponuka

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.4.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Oktavián Novák, Rudná č.313 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

Více

S l o v e n s k á o l y m p i j s k á m a r k e t i n g o v á, a. s.

S l o v e n s k á o l y m p i j s k á m a r k e t i n g o v á, a. s. S l o v e n s k á o l y m p i j s k á m a r k e t i n g o v á, a. s. založená 9. 10. 2002 zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I., vložka 2611/B, oddiel Sa stopercentným akcionárom je Slovenský

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.2.2012 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií z rozpočtu

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1999 O udeľovaní čestného občianstva mesta, mestských vyznamenaní a cien Mesta Žiar nad Hronom Dodatok č. 1 Schválené uznesením Mestského

Více

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Materiál na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Dňa 20.02.2015 Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti - bývalého Gymnázia Haanova

Více

Osobný dotazník osoby

Osobný dotazník osoby Osobný dotazník osoby Osobný dotazník vyplňte paličkovým písmom. Voľbu v odpovedi vyznačte podčiarknutím, v prípade omylu chybnú odpoveď prečiarknite. V prípade úmrtia uveďte meno, priezvisko a dátum úmrtia.

Více

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017 Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku Palisády 46, Bratislava PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie

Více

Spojená škola Červenej armády 25, Martin. Zaostri na školu

Spojená škola Červenej armády 25, Martin. Zaostri na školu Spojená škola Červenej armády 25, 036 01 Martin Zaostri na školu Mgr. Dana Ochodnická, Ľubomír Štrba Jana Čičmancová, Alexandra Hanusová, Lucia Čičmancová, Peter Skuhra, Róbert Sochuliak Prvé sídlo školy

Více

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 5-12/166/2015 Dátum predloženia: 21. september 2015 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na prijatie úverovej linky zo Slovenskej sporiteľne,

Více

O súčasnom stave legislatívy

O súčasnom stave legislatívy O súčasnom stave legislatívy V. ročník konferencie klinických fyzikov SR s medzinárodnou účasťou Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN 26.9.2013-27.9.2013 RNDr. Martin Jasenčak Obsah Prečo O súčasnom stave

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky P r o p o z í c i e školských majstrovstiev okresu Nové Zámky v cezpoľnom behu žiakov a žiačok jednotlivcov a družstiev ZŠ a SŠ v školskom roku 2015/2016 Vyhlasovateľ: Usporiadateľ: Termín: Ministerstvo

Více

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie)

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 04. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 Voľba miestneho kontrolóra

Více

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s.

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 31.5.2011 Materiál číslo: 51 /2011 Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Predkladateľ: Miroslav

Více

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava Základná škola, Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Ružinov dňa 15.10.2014 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Podpísanie Dohody o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Lubuským vojvodstvom

Podpísanie Dohody o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Lubuským vojvodstvom Podpísanie Dohody o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Lubuským vojvodstvom V reprezentačných priestoroch Župného domu v Nitre prijal predseda NSK Milan Belica v piatok 21. augusta 2015

Více

VZDELÁVANIE TRÉNEROV A UDEĽOVANIE TRÉNERSKÝCH LICENCIÍ SZFB (súťažná smernica)

VZDELÁVANIE TRÉNEROV A UDEĽOVANIE TRÉNERSKÝCH LICENCIÍ SZFB (súťažná smernica) VZDELÁVANIE TRÉNEROV A UDEĽOVANIE TRÉNERSKÝCH LICENCIÍ SZFB (súťažná smernica) Článok 1 Základné ustanovenia 1.1. Slovenský zväz florbalu (ďalej len SZFB ) na základe 16 ods. 2 písm. i) zákona č. 440/2015

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 4. 12. 2017, prerokované členmi

Více

Nová právna úprava vstupu a pobytu cudzincov na územie Slovenskej republiky a zmeny, ktoré prináša. Mgr. Milan Tvorík

Nová právna úprava vstupu a pobytu cudzincov na územie Slovenskej republiky a zmeny, ktoré prináša. Mgr. Milan Tvorík Nová právna úprava vstupu a pobytu cudzincov na územie Slovenskej republiky a zmeny, ktoré prináša. Mgr. Milan Tvorík začiatok prípravy august 2010 rokovanie s jednotlivými ministerstvami (práca, doprava.

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.04.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Jozef Pančo a manželka Nora Pančová, č. 249, Drnava - priamy predaj pozemku

Více

ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina Pružina 412

ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina Pružina 412 ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina 018 22 Pružina 412 Činnosť ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina k 20. výročiu založenia organizácie Základná organizácia (ZO) Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

Více

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, 013 18 Lietava Číslo: 155/Cho/2014 Z á p i s n i c a Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa 19.2.2014 o 17.00 hod. v zasadačke obecného

Více

Malokarpatská vínna cesta

Malokarpatská vínna cesta Malokarpatská vínna cesta Združenie za viac než 10 rokov svojej existencie významne prispelo k rozvoju cestovného ruchu v regiónoch Bratislavského a Trnavského kraja, zvýšeniu kvality vinohradníctva a

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Environmentálne projekty pre deti

Environmentálne projekty pre deti Environmentálne projekty pre deti Skupina Veolia Energia na Slovensku SKUPINA VEOLIA ENERGIA NA SLOVENSKU 2 Naše služby Energetická efektívnosť Centrálne zásobovanie teplom Služby pre priemysel Veolia

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ing. Hana Poláčková, PhD. Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Nitra 13.11. 2015 Číslo materiálu: 451 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh plánov práce komisií

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Více

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r.

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. 2008/2009 - V súlade so znením paragrafu 41a, ods. 4, zákona NR SR č. 216/2001

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

Uvedenie knihy Podzemie Malých Karpát. Marianka,

Uvedenie knihy Podzemie Malých Karpát. Marianka, Uvedenie knihy Podzemie Malých Karpát Marianka, 1. 5. 2013 Kroky niekoľkých desiatok ľudí v popoludňajších hodinách 1. mája 2013 viedli do Marianky, kde sa pri Kaplnke sv. Barbory konalo uvedenie novej

Více

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov dňa 17. 02. 2015 Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti,

Více

Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží, na ochranu zdravia občanov a životného prostredia

Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží, na ochranu zdravia občanov a životného prostredia MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25.06.2015 Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více

Adresa Kríková Bratislava Telefón Fax

Adresa Kríková Bratislava Telefón Fax Europass - životopis Osobné údaje Priezvisko / Meno Ivor Jaroslav Adresa Kríková 7 821 07 Bratislava Telefón +421248208816 Fax +421248208839 E-mail jaroslav.ivor@paneurouni.com Štátna príslušnosť Slovenská

Více

Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban Kuzmányho 5 Banská Bystrica Poďakovanie

Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban Kuzmányho 5 Banská Bystrica Poďakovanie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná organizácia Myjava 14.marca 2011 Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban 974 01 Dovoľte poďakovať sa Vám za poskytnutie Vášho sponzorského daru. Váš dar nám

Více

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K 31.12.2014 evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Obaľovačka kameniva Višňové

Obaľovačka kameniva Višňové Obaľovačka kameniva Višňové Názov aktivity/akcie: Obaľovačka kameniva Višňové Dátum konania: 12.4. 2016 Počet zúčastnených žiakov: 26 Miesto konania: Zodpovedný učiteľ: Cieľ: Višňové Ing. Katarína Ilčíková,

Více

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice Obecná knižnica v Lozorne Plán práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie v mesiaci

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Prvý slovenský humanitárny projekt v Keni

Prvý slovenský humanitárny projekt v Keni Prvý slovenský humanitárny projekt v Keni Ján Juristy Súhrn Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety má v Keni niekoľko zdravotno sociálnych projektov. Jeden zo základných princípov

Více

OBEC BECKOV zoznam ocenených občanov

OBEC BECKOV zoznam ocenených občanov OBEC BECKOV zoznam ocenených občanov 1995 2015 CENA STAROSTU za rok 1995: p. Antonovi Strakovi za obetavú prácu pre rozvoj telovýchovy a športu v našej obci sr. Cecílii Márii Kosecovej za obetavú prácu

Více

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín Vedúci partner

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly:

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly: Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Inovatívne matematické vzdelávanie na prvom stupni základnej školy (číslo akreditácie 952/2012-KV) Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné Forma

Více

UDELENIE ČESTNÉHO OBČIANSTVA MESTA ŽILINA PETROVI SAGANOVI

UDELENIE ČESTNÉHO OBČIANSTVA MESTA ŽILINA PETROVI SAGANOVI POSLANECKÝ KLUB SRDCE PRE ŽILINU Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2016 Návrh k bodu programu UDELENIE ČESTNÉHO OBČIANSTVA MESTA ŽILINA PETROVI SAGANOVI Materiál

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra Číslo materiálu: 492 K bodu: Návrh dotácií na podporu certifikovaných ubytovacích

Více

Vzory pečiatok kódov lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve a pečiatok lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve

Vzory pečiatok kódov lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve a pečiatok lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve Príloha č. Vzory pečiatok kódov lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve a pečiatok lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve I. pečiatka kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve: a)

Více

ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III

ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III Meno a priezvisko praktikanta:... Fakulta:... Ročník:... Št. program:... Škola:... Cvičný učiteľ:... Predmet:... Deň Pondelok

Více

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA OBEC LIPTOVSKÁ OSADA 034 73 U Z N E S E N I A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.9.2010 K bodu č. 3 programu: Výročná správa audítora za rok 2009 U z n e s e n i e č.71/2010 A/ B e r

Více

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Profesijný životopis Meno, priezvisko Rodné priezvisko Tituly Dátum a miesto narodenia Vyskoškolské vzdelanie a ďalší

Více

Rozpočet Slovenskej federácie karate a bojových umení (SFKaBU) na rok 2016

Rozpočet Slovenskej federácie karate a bojových umení (SFKaBU) na rok 2016 Rozpočet Slovenskej federácie karate a bojových umení (SFKaBU) na Preambula Tento rozpočet sa opiera o výnosy SFKaBU za rok 2015. Avizované a predpokladané navýšenie rozpočtu, rovnako ako aj výnos z poukázaných

Více

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku Nezdaniteľná časť na manžela/manželku 2015 Nezdaniteľná časť na druha / družku Nezdaniteľná časť na priateľa / priateľku daňovník žije s manželkou v spoločnej domácnosti 115 Občianskeho zákonníka Domácnosť

Více

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2012

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2012 Generálny partner Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2012 Vízia a stratégia pre roky 2012-2013 29. mája 2012 Diskusia popredných predstaviteľov štátu a riaditeľov najväčších stavebných spoločností

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

Vložte fotografiu. Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) Priezvisko(á) Meno(á). Nehodiacu sa kolónku odstráňte.

Vložte fotografiu. Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) Priezvisko(á) Meno(á). Nehodiacu sa kolónku odstráňte. Europass - životopis Osobné údaje Priezvisko(á) / Meno(á) Adresa(y) Telefón(y) Fax(y) E-mail(y) Štátna(e) príslušnosť(ti) Dátum narodenia Pohlavie Oblasť činnosti / profesia, o ktorú sa zaujímate Vložte

Více

R O Z P I S. Majstrovstvá Slovenska 2016 Memoriál Manželov Žifčákovcov

R O Z P I S. Majstrovstvá Slovenska 2016 Memoriál Manželov Žifčákovcov Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava R O Z P I S Majstrovstvá Slovenska 2016 Memoriál Manželov Žifčákovcov A/ Všeobecné ustanovenia: 1. Usporiadateľ: Z poverenia SGF: KŠG DETVA

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Mgr. Kristína Čuboňová, vedúca Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Martin SocioFórum, workshop 24. júna 2008, Košice (IVVL)

Více

ISCED ročník: riadi PhDr. Bohdana Cibuľová, zástupkyňa riaditeľa školy

ISCED ročník: riadi PhDr. Bohdana Cibuľová, zástupkyňa riaditeľa školy Základná škola má právnu subjektivitu. Zriaďovateľom je mesto Stupava. Štatutárnym zástupcom školy je riaditeľ Mgr. Ladislav Csillaghy. Učebné varianty: ISCED 1-1. - 4.ročník: riadi Mgr. Ľubica Klasová,

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v MKS v Turanoch

Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v MKS v Turanoch Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.12.2014 v MKS v Turanoch Prítomní : starosta obce - Ing. Miroslav Blahušiak poslanci OZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č.10/2014 školstvo

Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č.10/2014 školstvo Materiál č. 11 A. Materiál: Bod rokovania Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č.10/2014 školstvo Dátum rokovania MsZ 04.03.2015 Predložené poslancom MsZ 25.2.2015 Predkladateľ Spravodajca Na základe Ing, Jozef

Více

bibliografický súpis

bibliografický súpis Povesti o Jurajovi Jánošíkovi bibliografický súpis 2013 Povesti o Jurajovi Jánošíkovi bibliografický súpis 2013 Úvod A doma povedz, že čo pán, stolica a hrom pokazí, že to valaška z ocele ponapráva na

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných.

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. www.etwinning.sk ,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. Čo je etwinning?,,e skratka pre elektronický,,twinning znamená partnerstvo partnerstvá škôl v Európe portál, ktorý umožňuje spoluprácu školám

Více

Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Materiál na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 11. decembra 2015 Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 04. 2015 Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č.

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

Formovanie, aktivity a financovanie OOCR Región Vysoké Tatry. Ing. Lenka Maťašovská výkonná riaditeľka Región Vysoké Tatry

Formovanie, aktivity a financovanie OOCR Región Vysoké Tatry. Ing. Lenka Maťašovská výkonná riaditeľka Región Vysoké Tatry Formovanie, aktivity a financovanie OOCR Región Vysoké Tatry Ing. Lenka Maťašovská výkonná riaditeľka Región Vysoké Tatry Obsah Zákon č.91/2010 Z.z Plusy a mínusy zákona Región Vysoké Tatry Financovanie,

Více