Vianočný program detí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vianočný program detí"

Transkript

1 Zborový list Ročník XV. December 2016 Časopis Evanjelického a. v. cirkevného zboru Levice Vianočný program detí Tešíme sa na vás aj v tomto roku 18. decembra o h ecavlevice.sk

2 Návšteva z partnerského seniorátu z Nemecka Plk. Marian Bodolló na SB v Horši 2

3 To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila (Ján 1, 5) V adventnej piesni číslo 19 sa spieva vo 4. verši: Jasle Jeho svietia v tme, svetlo šíria tak jasne, že noc bludov odchádza, svetlo viery prichádza. Jasličky bez kríža nie sú možné. Betlehemské jasle ukazujú na Kristov kríž. Na niektorých miestach si preto kresťania označujú svoje kostoly symbolom hviezdy. Myslí sa tým na hviezdu, ktorá ukazuje mudrcom od východu narodeného Spasiteľa. Ďalší zo symbolov ktorý nájdeme na kostolných vežiach je kríž. Kríž je svedectvom Kristovej obeti na Golgote a následne získaného víťazstva. V Kokave nad Rimavicou sa táto symbolika krásne dopĺňa. Na dvoch malých kostolných vežiach je umiestnený symbol hviezdy. Na hlavnej kostolnej veži zase symbol kríža. Hviezda teda ukazuje priamo na kríž, ktorý je pre nás kresťanov tým najdôležitejším symbolom. Kristove jasle teda svietia Božím svetlom v tme hriechu. Narodený Mesiáš prišiel kvôli tomu, aby položil svoj bezhriešny život za každého z nás. Majme tieto súvislosti na pamäti počas celého roku. Keď sa nám niekedy zdá, že je tých problémov viac než dosť, myslime na svietiace jasle, ktoré ukazujú na Kristov kríž. Kríž je však dnes prázdny, pretože Pán Ježiš na ňom nezostal. Vstal z mŕtvych a počúva naše modlitby. Ony nie sú vypovedané niekam do prázdna, ale k Jeho ušiam, ktoré nás pozorne počúvajú. Nech teda jasle ukazujúce na Kristov kríž prinášajú radosť do každého okamihu nášho života. Modlitba: Pane Ježišu, prišiel si pre našu spásu a záchranu. Ďakujeme Ti, že svetlo Tvojich jaslí mocne prežiari tmu hriechu. Vo svete je veľa vecí, ktoré nám znepríjemňujú život. Ale Ty si vstal z mŕtvych a stojíš pri každom z nás. Si našou oporou, vnútornou radosťou a šťastím. V Tvojej blízkosti noc bludov odchádza a svetlo viery prichádza. Amen. 3

4 Návšteva z partnerského seniorátu z Nemecka 31. októbra sme mali v našom zbore krátku návštevu sestier a bratov z partnerského seniorátu Kirchheim unter dem Teck z Nemecka. Poctili nás sestra dekanka Renate Kath, sestra farárka Frida Roth a členovia zborov zo spomínaného dekanátu. Toto stretnutie bolo o to výnimočnejšie, že sa konalo na Deň pamiatky reformácie a celá protestantská spoločnosť vstúpila týmto dňom do posledného roka príprav na oslavu 500. výročia reformácie. My sme mohli tento výnimočný deň stráviť s veriacimi zo samotnej kolísky reformácie. Po srdečnom privítaní si naši hostia zo záujmom prezreli malý a nový kostol, vypočuli si krátky výklad pána farára Martina Rieckeho o histórii nášho zboru. Po výdatnom a veľmi chutnom obede, ktorý prichystali naše milé sestry zo zboru, nasledovala prednáška br. farára o reformácii na Slovensku. Br. farár podal veľmi pútavo a vecne historický a národnostný pohľad na začiatky a priebeh reformácie na Slovensku, ktorá mala v našej krajine iný vývoj, ako v Nemecku. Svoju prednášku spestril fotodokumentáciou. Výklad bol aj pre nás domácich veľmi zaujímavý, dozvedeli sme sa veľa nového z našej minulosti. S návštevou sme sa rozlúčili v nádeji skorého stretnutia. -EO- Vzácna návšteva v Horši Poslednú októbrovú nedeľu sa lavice nášho kostolíka v Horši naplnili viac ako inokedy. V čase, keď si s láskou a úctou a smútkom v srdci spomíname na našich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti, my sme prežívali radostné spoločenstvo na službách Božích. Dôvodom na radosť bola vzácna návšteva v osobe plk. Mariana Bodolló, predstaviteľa ekumenickej pastoračnej služby, generálneho duchovného ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Jeho mohutný hlas znel kostolíkom pri speve predspevu Najsvätejší, ako aj pri speve ďalších piesní a pri kázni slova Božieho, ktorej základom boli slová napísané v Evanjeliu podľa Jána 8. kapitola. Pripomenul aj nášho reformátora Dr. Martina Luthera, ktorý pred 499 rokmi pribil na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu svojich 95 4

5 téz, čím sa začalo dielo reformácie. Prebiehajúci Rok reformácie bude zavŕšený pri 500. výročí reformácie dňa slávnostnými službami Božími v Bratislave. Bolo nám cťou, že pri príležitosti účasti na ekumenických službách Božích v neďalekej obci Čajkov si našiel čas a zavítal aj do nášho kostolíka v Horši. Ďakujeme Pánu Bohu za tieto vzácne chvíle, ktoré boli príjemným spestrením a obohatením nášho duchovného života. Úprimne ďakujeme aj všetkým tým, ktorí nám toto spoločné stretnutie pripravili. A. Solmošiová Rozhovor s Klárou Vitekovou Na úvod, mohli by ste povedať niečo o sebe kto ste, aké máte zamestnanie a čo robievate vo voľnom čase... Jednoducho, predstavte sa našim čitateľom. Volám sa Klára Viteková, som učiteľkou hudby, momentálne pôsobím ako riaditeľka ZUŠ v Leviciach a všetok svoj čas rozdeľujem medzi rodinu a prácu, ale dá sa povedať, že svoj voľný čas najradšej trávim so svojou rodinou, a nie je podstatné, akou činnosťou sa zaoberáme, dôležité je, že sme spolu. Ako ste sa dostali k hudbe a prečo ste sa rozhodli venovať sa práve hre na organ? Už ako sedemročná som začala navštevovať základnú umeleckú školu v Nových Zámkoch, odkiaľ pochádzam. Na klavíri som začala hrať z veľmi jednoduchého dôvodu na iné nástroje už nemali voľné miesta. Matne si pamätám, že som túžila hrať na husliach. No teraz som rada, že sa tak nestalo. Od malička som v hre na klavíri chodila na rôzne súťaže a hrala na množstve koncertoch, tak sa pokladalo na ZUŠ za samozrejmé, že pôjdem študovať na konzervatórium. Brala som to v tom veku automaticky a ani ja som nerozmýšľala nad inými školami. V kostole, ktorí sme s rodičmi pravidelne navštevovali pôsobil výborný organista, ktorý ma svojou hrou motivoval k štúdiu hry na organe. Keď som sa dozvedela, že aj na tento nástroj sa robia talentové skúšky z klavíra (nebolo potrebné ovládať hru na organe), tak bolo rozhodnuté. Aké boli Vaše začiatky a ako dlho trvá, kým sa zo začiatočníka stane organista? 5

6 V roku 1991 som začala študovať organ na Konzervatóriu v Bratislave a hra na ňom ma veľmi fascinovala. Začiatky boli náročné, nacvičenie skladieb na organe trvá oveľa dlhšie, ako na ostatných nástrojoch a vyžaduje obrovskú trpezlivosť. No postupom času sa pre mňa stalo cvičenie organových skladieb relaxom. Ťažko povedať, za aký čas sa dá zvládnuť hra na organe. Dôležitá je klaviristická pripravenosť a aj úroveň, ktorú chceme dosiahnuť. Koncertný umelec musí pracovať na sebe aspoň 10 rokov po vynikajúcom technickom zvládnutí klavírnej hry, no liturgickú hru je reálne zvládnuť tak za 2-3 roky, ale všetko závisí od talentu a motorických zručností. Čoho ste sa museli vzdať a čo vám, naopak, robí radosť? Ak sa človek rozhodne študovať hudbu, tak by sa jej mal naplno venovať a tráviť pri nej všetok svoj čas. Samozrejme, nemusí stále cvičiť, veľmi dôležité je aj štúdium histórie organov, dejín umenia, hudobnej teórie a počúvanie hudby. Pri štúdiu na konzervatóriu a na VŠMU som sa vzdala napr. športovania, ručných prác, čítanie obľúbených kníh som vymenila za odbornú literatúru. V tom období sa všetko okolo mňa zaoberalo iba hudbou, ktorá mi zároveň robila radosť. No odkedy som sa stala matkou, tak mi vedia najväčšiu radosť urobiť moje deti. Čo pre vás hudba znamená a ktorých hudobníkov alebo skladateľov považujete za svoj vzor? Toto je veľmi ťažká otázka. Pre hudobníka je hudba tak samozrejmá, že sa nad ňou prestane zamýšľať. Často je aj umelec viazaný termínmi koncertov a musí zvládnuť množstvo repertoáru za krátky čas. Ak potrebuje niečo vedieť zahrať, tak to jednoducho cvičí a pracuje na skladbe tak isto, ako pri akejkoľvek inej robote. Hudba pre mňa znamená určitý spôsob vyjadrenia. Podľa skladieb si viem urobiť obraz o charaktere autora, podľa spôsobu interpretácie zase vnímam osobnostné črty interpréta. Každý jeden umelec odovzdáva svoje vnútro prostredníctvom umenia. Pre mňa osobne je hudba komunikačným prostriedkom. Neviem si predstaviť, že by som vo svojom živote robila povolanie, ktoré nemá nič spoločné s hudbou, resp. umením. Mala by som pocit prázdnoty. A čo sa týka skladateľov... Každý je svojim spôsobom výnimočný, inak by sme o nich ani nevedeli. No pre mňa bol a vždy stál na vrchole hudobného umenia Johann Sebastian Bach. Dokonale zvládol tvorbu všetkých hudobných žánrov svojej doby okrem opery. Dokázal komponovať pre všetky nástrojové obsadenia a vokálne telesá. Na základe jeho tvorby je jasné, že mal veľmi bohaté a komplikované citové prežívanie. V každom jednom jeho hudobnom motíve vnímam zobrazenie nejakého príbehu ľudského osudu. Aké úspechy či už v hudobnej kariére alebo v živote - máte za sebou a ktorý z nich si najviac ceníte? 6

7 Počas štúdia som vyhrala súťaž slovenských konzervatórií a mala som česť zúčastniť sa dvoch veľkých medzinárodných organových súťaží, na ktoré som sa dostala na základe výberu podľa zvukovej nahrávky. V živote pokladám za najväčší úspech prácu, ktorá ma baví a zdravú rodinu. S akými problémami sa môže stretnúť organista počas svojho pôsobenia? Problémov môže byť veľa. Väčšinou sú to nedostatočné nástroje v zlom technickom stave. Najhoršie je, že ak idete hrať koncert na neznámom nástroji, tak ani nenájdete človeka, ktorý vám ho odborne popíše, aby ste vedeli, na čo sa máte pripraviť. Každá skladba má svoje konkrétne požiadavky na typ nástroja. Stalo sa mi, že som nemohla hrať na koncerte ani jednu zo skladieb, ktoré som si pripravila. Doslova som hodinu pred koncertom cvičila náhradný program z nôt, ktoré som mala zo sebou. Pri hre v cirkevnom zbore sa tiež vyskytujú rôzne problémy, najťažšie je naučiť zbor správne rytmicky a intonačne spievať. Zažili ste pri hraní aj nejakú humornú situáciu, o ktorú by ste sa chceli podeliť s čitateľmi Siloe? Žiaľ, nespomínam si na nič. Darí sa vám pritiahnuť k hudbe nejakých nasledovníkov, napr. deti a mládež? Nakoľko pracujem s deťmi, tak je to mojím najväčším cieľom. Zatiaľ sa mi podarilo motivovať k štúdiu hudby 5 mojich žiakov. Dve žiačky študujú organ na Hochschule für Music vo Viedni, jeden môj žiak študuje džezový klavír na JAMU v Brne a dvaja sú zatiaľ na Konzervatóriu v Banskej Bystrici a hrajú na klavíri. No som šťastná, keď sa mi podarí na ZUŠ vychovať človeka, ktorý bude mať hudbu rád. Máte nejaké motto, krédo, ktorým sa riadite? Mojou zásadou je: správaj sa k ľudom tak, ako chceš, aby sa oni správali k Tebe. Ako vyzerá váš typický deň? Asi ako každej ženy, chystanie detí do školy, práca, rozvoz detí po krúžkoch, zase práca a večer domácnosť, kontrola domácich úloh a pod. Aké sú vaše plány do budúcnosti? Neplánujem si nič výnimočné. Žijem v zabehnutých koľajach a v najbližšej budúcnosti ho určite nechcem meniť. Ale život nám vždy prinesie nové situácie, ktoré musíme riešiť bez ohľadu na naše plány. Čo by ste chceli odkázať členom cirkevného zboru, ktorí vás počas bohoslužieb počúvajú či sprevádzajú spevom? Ďakujem všetkým za krásny spev. Cítim, že vychádza zo srdca, tak ho s veľkou radosťou sprevádzam. Čo Vám osobne dáva viera v Pána Boha? Dáva mi pocit istoty a bezpečia. Viem, že stále je pri nás niekto, na koho sa môžeme spoľahnúť v tých najťažších chvíľach. 7

8 Modlitby za mesto Drahí bratia, drahé sestry, chcel, by som sa vám najprv predstaviť - volám sa Marián Bielik. Mojou profesiou je už 17 rokov práca policajta a som jedným z vedúcich zo Spoločenstva pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii, ktoré vzniklo z podnetu Združenia kresťanských policajtov Švajčiarska, ktoré je celosvetovo uznávané v kruhu kresťanských policajtov. Myšlienkou založenia tohto spoločenstva bolo, aby sme vieru v Boha priblížili svojim kolegom v polícii a taktiež, aby sme sa stali lepšími mužmi, otcami, manželmi, kolegami, policajtmi a predovšetkým, aby slová pokoj, láska a pokora nám neboli cudzie. Skôr než vzniklo naše spoločenstvo o iciálne, predtým sme spolu s niektorými mojimi kolegami a bratmi založili v januári 2015 ekumenické neformálne spoločenstvo Zlomení LV, v ktorom sa každý utorok o h skupina chlapov viacerých kresťanských denominácií stretáva väčšinou v kaviarni Kontaktcafé, kde si zdieľame udalosti, ktoré sme prežili za predošlý týždeň. Čítame si žalmy z Biblie a zároveň diskutujeme o prečítaných slovách z tejto knihy kníh. V tomto spoločenstve u jedného z bratov vznikla myšlienka na Modlitby za mesto, ktoré prebiehajú už vo viacerých mestách na území Slovenskej republiky. Myšlienka sa nám zdala skvelá aj pre naše mesto. Týmito modlitbami sa vytvorí jednota kresťanov v Leviciach. Cirkevné spoločenstvá sa budú môcť spoločne stretávať a výsledkom týchto stretnutí bude zmena atmosféry v pozitívnom zmysle v našom meste a v jeho okolí. Jedným zo zakladateľov myšlienky Modlitby za mesto je známy evanjelizátor Pavol Strežo z Dolného Kubína, ktorý tieto modlitby začal vo svojom meste s požehnaním najvyšších predstaviteľov cirkvi a mesta, kde tieto modlitby mali pozitívne dopady. Pavla Streža sme pozvali do nášho mesta, aby nám urobil prednášku k tejto téme. Prednáška sa konala v Leviciah dňa o h v kaviarni Kontaktcafé za prítomnosti predstaviteľov cirkevnej obce a to nášho brata farára z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Leviciach Martina Rieckeho, generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR brata plk. Mariána Bodolloá, kazateľa Cirkvi bratskej v Leviciach brata Romana Neumanna, riaditeľa kaviarne Kontaktcafé a zároveň poslanca mesta Levice Csabu Tolnaia (ktorý nám profesionálne priblížil históriu mesta Levice), poslancov mesta Levice Mareka Földesiho, Miloša Zaujeca, sestry Milice Križanovej z Bratislavy (ktorá nám k prednášanej problematike povedala svoje svedectvo) a tiež širokej verejnosti - občanov rôznych kresťanských denominácií, ktorí mali o túto prednášku záujem. Svojou prednáškou nám evanjelizátor Pavol Strežo priblížil, o čo sa v týchto modlitbách máme zamerať. Zistili sme, že minulosť, by nám nemala byť ľahostajná a v prvom rade, pokiaľ chceme, aby sa atmosféra mesta a ľudí bývajú- 8

9 cich v meste zmenila k lepšiemu, by sme sa mali vyrovnať s minulosťou. Zistili sme, že tou veľkou kliatbou nad Slovenskom, ako aj naším mestom je holokaust vykonaný na židovských občanoch počas druhej svetovej vojny a doposiaľ nevykonané pokánie voči týmto občanom. Týmto pokáním voči židovským občanom a následnými modlitbami zjednotených kresťanov v meste Dolný Kubín sa rapídne znížila kriminalita, znížil dlh mesta, zvýšili sa podnikateľské investície v meste. Vieru v Boha prijalo okolo 200 mladistvých. Ako bolo povedané, z Dolného Kubína bolo počas holokaustu deportovaných okolo 200 Židov, z ktorých väčšina skončila v koncentračnom tábore v Osvienčime. Na prirovnanie z mesta Levice bolo počas holokaustu deportovaných okolo levických Židov a 500 Židov z okolitých obcí - dokopy asi osôb. Boli medzi nimi úspešní poľnohospodárski podnikatelia, lekári, právnici, farmaceuti, dentisti. Dňa 16. júna 1944 do koncentračného tábora Osvienčim a po následnej brutálnej selekcii bola väčšina levických Židov odvlečená do vyhladzovacieho tábora Auschwitz - Birkenau na istú smrť, kde ešte v tú noc skončili v plynových komorách. Na Vianoce 1944 väčšina levických Židov a Židov z okresu Levice už nežila. Následne bol majetok Židov arizovaný, pričom väčšina majetku bola prevedená na nežidovských občanov nášho mesta. Z celkového počtu 1700 deportovaných levických Židov sa zachránilo asi 300 Židov, ktorí po príchode z koncentračného tábora boli niektorými obyvateľmi Levíc odcudzovaní a neprijatí. Väčšina Židov, ktorí po vojne žili v Leviciach sa v roku 1949 vysťahovali do Izraela a do iných štátov. Táto prednáška nám potvrdila to, že minulosti neujdeme a tá nás vždy dobehne, pokiaľ sa s tým nepokúsime vysporiadať. Či si to pripúšťame alebo nepripúšťame, napriek tomu, že ubehlo 72 rokov od deportácií levických Židov, tak dedičstvo, ktoré sa predošlými generáciami na nás nabalilo, je stále tu s nami a musíme sa s ním vysporiadať, pokiaľ nechceme, aby to temno z minulosti prechádzalo na generácie našich detí a vnukov. Mali, by sme sa zamyslieť, prečo mesto Levice v rámci Slovenska patrí k jednotke medzi potratmi nenarodených detí, prečo okres Levice patrí v rámci Nitrianskeho kraja k jednotke rozvodovosti manželstiev, prečo v meste Levice sa rozmáha scientológia, prečo zakladateľ reiki na Slovensku pochádzal z Levíc a prečo v našom meste sa praktizujú rôzne okultné praktiky. Preto Vás žiadam, aby sme sa ako kresťania, ktorým by pokánie nemalo byť cudzie, zjednotili a v modlitbách poprosili o odpustenie za hriechy spáchané našimi generáciami v minulosti. Týmito modlitbami a pokáním k občanom židovskej obce môžeme napomôcť tomu, aby zmena k lepšiemu v meste v našich rodinách bola viditeľná, aby sme už konečne pretrhli temno z minulosti, ktoré sa ťahá s každým z nás, aby podobné zverstvá z holokaustu neboli už nikdy viac spájané s ľudskou bytosťou, aby živá viera v Boha a pokoj, láska, pokora prevládala v každom z nás a v každej našej rodine. Nech vás všetkých Pán Boh požehnáva a nech nám Duch Svätý dá múdrosť, ktorú každý deň potrebujeme. Marián Bielik 9

10 NÁMETY DECEMBER Boh sa stal človekom Pozývame do času spoločných modlitieb, kde sa všetci môžeme zjednotiť a volať K otcovi nebeskému každý deň od /dĺžka modlitieb je individuálna/ Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. Gal.4,4-5 D Modlime sa za našich blízkych, aby v čase adventu a Vianoc reálne cítili Božiu prítomnosť Nech sú srdcia ľudí otvorené pre prijatie Pána Ježiša Krista, ktorý sa narodil kvôli každému jednému z nás, a umrel za hriechy nás všetkých modlime sa, aby sme boli ochotní vidieť naše životy v Božom svetle a Božej pravde vlastný námet: študujme Písmo modlime sa : Nech Pán v moci Ducha Svätého mení náš charakter a naše srdce Nech v čase Adventu viac očakávame na Boží hlas a vedenie, Nech je to pre nás vzácny čas s Pánom aby pozlátko adventu nezatienilo pravú podstatu adventu Pán prichádza, aby sa s nami stretol. Boh prichádza prvý, v ústrety každému z nás za naše rodiny, aby v nich Duch Svätý mocne konal, a dotýkal sa sŕdc našich blízkych a milovaných vlastný námet: Izaiáš 62,1-5 Soľ (Šz) Izaiáš 62,6-12 Spišská Belá (Ta)) Izaiáš 63,1-6 Spišská Nová Ves (Ta) Izaiáš 63,7-16 Spišské Vlachy (Ta)) Izaiáš 63,17-64,3 Stará Turá (Po)) Izaiáš 64,4-11 (Stredné Plachtince (No)) 3. Adventná nedeľa Lukáš 3,1-14 Vysokoškolské Biblické Hnutie študujme Písmo a modlime sa : aby Pán otvoril srdcia ľudí pre poznanie pravdy že Boh sa stal človekom v Ježišovi Kristovi za našich milovaných, za ktorých sme pred Bohom zodpovední aby sme boli verní v príhovoroch a zápasoch za ich životy Nech v našich srdciach Duch Svätý urovnáva chodníky, aby sme boli pripravení na Pánov príchod a tešili sa naň aby sme sa viac a viac usilovali podobať Pánovi v slove aj skutkoch vlastný námet: Izaiáš 65,1-10 Slavošovce (Ge)) 10

11 Izaiáš 65,11-16 Slovenská Ľupča (Zv)) Izaiáš 65,17-25 Slovenská Ves (Ta)) Izaiáš 66,1-4 Slovenské Pravno (Tu)) Izaiáš 66,5-14 (Smrečany (Lo)) Izaiáš 66,15-24 Sobotište (My)) 4. Adventná nedeľa Filipským 4,4-7 Wycliffova misia) nech je Božie slovo kázané v moci, pravde a Duchu Svätom študujme Písmo modlime sa : za to, aby sa Boží Syn narodil v našich srdciach a rodinách aby Božia láska spájala naše rodiny, ktoré sa počas sviatkov stretnú a budú spolu tráviť čas aby pravú podstatu Vianoc že sa nám narodil Spasiteľ, neprekryli darčeky a svetský prístup k týmto sviatkom za kazateľov Božieho slova, aby pre všetkých tých, ktorí prídu do kostolov len na sviatky, hovorili Božie slovo jasne, zrozumiteľne a v autorite Ducha Svätého vlastný námet: Lukáš 1,1-17 Sučany (Tu)) Lukáš 1,18-25 (Sucháň (Ho)) Lukáš 1,26-38 Súľov (Tu)) Lukáš 1,39-56 (Svätoplukovo (Dn)) Lukáš 1,57-66 (Svätý Jur (Ba)) Lukáš 1,67-80 Lazisko (Lo)) 1.Slávnosť Vianočná Lukáš 2,1-14 Univerzitné pastoračné centrum nech je Božie slovo kázané v moci, pravde a Duchu Svätom študujme Písmo a modlime sa : nech zodpovedne a čestne rekapitulujeme rok, ktorý nám práve končí aby sme si dali predsavzatia podľa Božej vôle a urobili rozhodnutia, ktoré nás povedú bližšie k Bohu nech máme srdcia zlomené pre stratených ľudí, ktorí smerujú na širokej ceste do pekla. Nech za nich zápasíme v modlitbách vlastný námet: Ján 1,1-5(6-8)9-14 (Svätý Peter (Dn)) Lukáš 2,15-20 Svit (Ta)) Lukáš 2,21-24 Šahy (Ho)) Lukáš 2,25-35 Šamorín (Ba)) Lukáš 2,36-40 Časopis Evanjelický východ) Lukáš 2,41-52 Modlíme sa za: celú Evanjelickú a.v. cirkev na Slovensku Otázky, námety, doplnenia, vylepšenia, komentáre prosím adresovať na stano. alebo na t.č Nech Božie požehnanie a Božia dobrota naplní váš život a celý váš príbytok. /2Tim.1,12; Joz.24,15/ váš v Kristu Stanislav Kocka vedúci MoS 11

12 Postrehy zo seniorátneho stretnutia presbyterov DNS v Nitre Prednášajúci zborový farár Mgr. Pavol Tomka CZ ECAV Krpeľany. V prednáške rezonovali tri hlavné hľadiská na tému Potrebujú presbyteri reformovať svoje služby pre CZ? a) Presbyteri našich CZ DNS sú skutočnými nasledovníkmi Lutherovho reformačného učenia? Musíme sa opätovne reformovať alebo vystačíme s tým, čo sme sa naučili na hodinách náboženskej výchovy alebo kon irmácie? b) Každý CZ je verným obrazom duchovného života každého presbytera. Presbyter má slúžiť v cirkvi. Nie je možné každý CZ považovať za optimálny v duchovnej sfére len podľa počtu členov. Mnohokrát CZ s malým počtom členov môžu mať oveľa aktívnejší duchovný rozmer ako tie s veľkým počtom členov. c) Cirkev ako spoločenstvo kresťanov sa stále viac pohodlnejšou. Prestáva si vážiť farárov, funkcionárov cirkvi, ale aj samotný kostol chrám a všetko, čo k nemu patrí fara, záhrada, parky a podobne. Mnohokrát sa správame tak, ako by to patrilo iba jednému farárovi a nie celej cirkvi, každému jednotlivcovi CZ. d) Naša členská základňa DNS podľa evidencie, by mala mať vyše desať tisíc členov, no reálne podľa návštevnosti má iba skutočne navštevujúcich členov, čo je v 32 CZ v senioráte len členov na zbor. Každý rok zanikne jeden 400 členný evanjelický CZ. e) Cirkevná ústava uvádza aj tieto úlohy pre presbyterov: - Zvestovať evanjelium Ježiša Krista - Starať sa o mladú generáciu, čiže aj tých, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša a nenavštevujú kostoly. - V Duchu Svätom si upevňovať kresťanskú vieru, lebo všetci sme hriešni, a preto potrebujeme zo svojich hriechov činiť pokánie bez neho sa nedá slúžiť v cirkvi a ani robiť reformáciu. - Presbyteri by mali študovať Božie slovo, modliť sa, lebo žiadna samospravodlivosť neexistuje. Bez pomoci Ducha Svätého sa nemôžeme dopracovať k pravej kresťanskej spravodlivosti a pravde. - Byť príkladom pre ostatných členov aj vo vzťahu jeden k druhému. - Dôležitá je slušnosť, láska, múdrosť, vzdelanosť a duchovná rozhľadenosť. - Cirkev je treba budovať zdola na hor, čiže od jednotlivých CZ, rodín, seniorátov, dištriktov atď. - Získavajme rodiny s deťmi pre kresťanstvo v CZ, lebo dobrá rodina je základom pre zdravý vývin aj morálne zdatných detí. Deti sú také, akí sú ich rodičia. Nezabúdajme: čo rozsievame, to budeme aj časom žať. Presbyteri robme všetko pomocou Ducha Svätého, aby sa naše evanjelické CZ prebudili k novému životu s Pánom Ježišom. Pomáhajme všade tam, kde je to potrebné, dokonca aj za hranicami našej vlasti. E.G. 12

13 John Wesley ( ) 2. časť Nakoniec sa rozhodol odísť ako misionár do Gorgie, novo založenej britskej kolónie v Amerike. Na tejto ceste sa stretol s misionármi Jednoty bratskej z Ochranova, na čele s ich vedúcim Spanenbergom. Wesley s nimi viedol dlhé rozhovory o svojej viere a nedokázal pochopiť ich stanovisko. 2. februára 1736 si do Denníka poznačil: Žádal jsem Spanenberga o radu ohledne svého žvivota. Odpovědel, že se mne napřed musí zeptat dvě, nebo tři otázky: Znáš sebe? Máš svědectví ve svém srdci? Osvědčuje Duch Boží tvému duchu, že jsi synem Božím? Byl jsem překvapen a nevědel jsem, co mám odpovědet. Zpatřil mé rozpaky a ptal se dále: Znáš Ježíše Krista? Mlčel jsem a pak jsem řekl: Vím, že je Spasitelem světa. Áno, odvětil, ale víš také, že spasil i tebe? Odpovědel jsem: Doufám, že zemřel, aby spasil i mne. Tu jenom dodal: Znáš sebe? Řekl jsem: Ano. Bojím se však, že to byla jen prázdna slova. Dňa 24. mája 1738 prežil Wesly svoje vnútorné obrátenie sa k Bohu a prichádza u neho k zmene, ktorá vyústila do veľkej evanjelizačnej činnosti, z ktorej sa zrodilo metodistické hnutie. Toto Wesleyho obrátenie nie je iba citový zážitok 35 ročného muža, ktorý ho vedie k väčšej náboženskej horlivosti. Wesley na vlastnej koži prebojoval niekdajší zápas reformácie, ktorý je zápasom správne pochopenej biblickej zvesti. Do toho obdobia sa neustále spoliehal iba na to, aký je a ako žije, potom sa začína spoliehať na spravodlivosť darovanú z viery. Nie je to určite náhoda, že to bol práve Lutherov predhovor k listu Rímskym, ktorý mu otvoril oči. Wesley vtedy pochopil, o čo vlastne išlo reformácii. Wesleyho svedectvo o jeho obrátení šokovalo jeho priateľov, ktorí ho považovali za kresťana. Veď či neprijímal doteraz sviatosti? Wesley sa však nestal iba kópiou reformátorov. Jeho storočie mu kládlo iné otázky, ako storočie šestnáste. On žil v dobe, poreformačného pietizmu, ktorý je ohlasom na poreformačnú ortodoxiu. Wesley sa vyhýba teoretickému chápaniu viery a kládol dôraz na prejav viery. Po neúspechu, ktorý prežil na misii v Amerike, sa vrátil do Anglicka. Prvým problémom, na ktorý narazil bolo, ako sa dostať k ľuďom, hlavne k ťažko pracujúcim masám, ktoré anglikánskou cirkvou neboli zasiahnuté. Wesley tak začal kázať v kostoloch, kam ho pozvali. Neskôr ho pre jeho priamu zvesť odmietli vpúšťať do kostolov a on začal kázať, kde sa len dalo. Na lúke, na cintoríne, v starej hute a podobne. Stával o štvrtej hodine ráno a kázal o piatej, aby ho mohli počúvať robotníci, ktorí išli do práce. Často sa ľudia zišli až večer, keď dorazil na miesto a strávili celú noc pod šírym nebom, alebo v nejakom dome, aby neprepásli jeho ranné kázanie. Po kázaní o piatej 13

14 totiž vysadol na koňa a išiel na ďalšie miesto, medzitým sa niekde zastavil a zaspieval stý žalm, zakiaľ sa ľudia zbehli, aby ho počúvali. Neskôr kázaval po predchádzajúcom dohovore a jeho plán bol stanovený týždeň dopredu. Za päťdesiat rokov Wesley prešiel asi 225 tisíc míľ, väčšinou v sedle a predniesol kázní v sálach, v kostoloch, na trhoviskách, vo vojenských táboroch, na otvorených priestranstvách, kdekoľvek sa zišli poslucháči. Po svojom obrátení začal kázať stovkám poslucháčov nové posolstvo o ospravedlnení vierou. Jeho cieľ bol jasný: Reforma národa, osobitne cirkvi a šírenie biblickej zvesti po celej krajine. Wesley veril, že bol poslaný od Boha, aby zvestoval evanjelium v Británii. Vo svojom Denníku píše: Zprvu jsem se nemohl zmířit s podivným spůsobem kázat pod širým nebem. Po celý svůj život jsem tolik dbal všeho, co patří k slušnosti a pořádku, že bych byl téměř pokládal za hřích, aby lidé našli spasení jinde, než v kostele. Kázaní na hoře je pěkným a pozoruhodným příkladem kázaní pod širým nebem, i když, jak předpokládám, i tehdy byli kostely Wesley zakladá spoločenstvá veriacich, ktorí sa obrátili k Pánu Bohu a rozhodli sa kráčať po Božej ceste. Svoje nedeľné bohoslužby v týchto spoločenstvách vykonávali však v takú hodinu, aby sa nekryli s časom o iciálnych anglikánskych bohoslužieb a aby ľudia mohli navštevovať oboje. Buttler bol jedným zo zbožných hodnostárov tej doby. Žiarlil na Weslyho, ktorý kázal pod šírym nebom robotníkom v Kingsvoode, aj keď v okolí nemali žiadny svoj kostol. Nemáte tu co pohledávat řekl Butler na konci ostrého rozhovoru Weslymu. Nemáte žádné pověření kázat v této diecézi. Proto vám radím: Koukejte zmizet! Wesly měl odpověd připravenou. Vycházel spíše z logické úvahy, než ze zákonných nařízení a připomněl, že nebyl ordinován pro určitou farnost, nýbrž jako učitel na Lincoln College a proto má neomezené pověření kázat kdekoli v anglikánské církvi. Nedovedu proto pochopit, pokračoval, že bych přestupoval nejaké lidské ustanovení, když zde kážu podle tohto pověření. I kdyby mne o tom někdo přesvědčil, bylo by na čase se zeptat: Mám poslouchat Boha, nebo lidi? Pokládam celý svět za svou farnost. Svojim kazateľom stále vštepoval, aby hovorili dôrazne a aby nekričali. Mal odpor k sladkým a sentimentálnym rečiam. Hovoril: Keď vo svojich kázňach budeme zdôrazňovať vieru a skutky, nezostaneme bez požehnania. Wesleyho kázne boli vždy skúmavé, zriedkakedy zastrašujúce, alebo prísne, iba keď hovoril k zámožným a sebaspokojným poslucháčom: Pane povedal jeden priateľ Wesleymu potom, kedy v zhromaždení šľachty kázal na text: Hadie, plemeno zmijí, ako uniknete pekelnému trestu, pane, povedal urazený poslucháč, takéto kázanie by sa možno hodilo do prístavnej štvrti, tu bolo však úplne nevhodné! Keby som bol v prístavnej štvrti odpovedal Wesley, bol by som si zobral text: Ajhľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Wesley kázal veľmi jednoducho, aby zvesť pochopili aj široké masy ľudu. Nebál sa prípadnej reakcie. O dvoch kázňach, ktoré mal v rovnakú nedeľu povedal: Druhé bolo požehnanejšie, vyvolalo viacej pohoršenia. Martin Riecky (pokračovanie na budúce) 14

15 Lutherova ruža Reformačné posolstvo evanjelia Martin Luther zakomponoval do svojho erbu, ktorý poznáme pod vyobrazením Lutheorvej ruže. Je to jeden zo symbolov evanjelickej cirkvi. Na prvý pohľad sa nám to môže zdať ako milý a sympatický obraz. Ale je v ňom ukrytá táto symbolika. V strede ruže je umiestnený čierny kríž v červenom srdci. Kríž je centrom a zmyslom kresťanskej viery. Čiernej farby je preto, lebo na ňom zomrel Pán Ježiš a niesol na ňom hriechy celého sveta. Ak je táto viera v Kristovo spasenie umiestnená v srdci človeka, stáva sa jeho živou súčasťou. Preto je čierny kríž umiestnený v červenom srdci. Srdce je zakomponované v bielej ruži. Pretože viera v živote kresťana mu prináša pokoj, radosť a potešenie. Pohľad na krásne ruže ktoré pritom voňajú je fascinujúci. Stretnutie sa s človekom, ktorý skutočne nosí v srdci čistú vieru je tiež veľmi obohacujúce. Takýto človek vytvára pozitívne hodnoty pre rodinu, pre cirkev, pre národ. Ruža je bielej farby. Biela farba je farbou anjelov a Ducha Svätého. Rovnako farba Kristovho veľkonočného vzkriesenia je biela. Symbolizuje nám aj vzkriesenie všetkých ľudí k poslednému súdu. Ruža je zasadená do modrého pozadia nebeskej oblohy. Pretože radosť v Duchu Svätom je začiatok nebeskej radosti. Lebo v Božej blízkosti je plnosť našej radosti. Zlatá obruč okolo belasého poľa hovorí, že kráľovstvo nebeské je večné nemá koniec. Je vzácnejšie pre človeka ako zlato. Nebeská radosť prevyšuje všetky ľudské majetky, ktoré tu pri smrti na tomto svete zanecháme. Celý symbol Lutherovej ruže teda vyjadruje reformačné učenie zahrnuté v hesle SOLA FIDE (jeden vierou) je kresťan spasený. Spravodlivý z viery bude žiť. Sme radi, že tento evanjelický symbol máme od pamiatky reformácie vysadený aj pred našim kostolom v Leviciach. 15

16 Z mojich letných potuliek po Liptove Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem, zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Táto pieseň v podaní Petra Dvorského mi chodí po rozume, keď sa túlam po sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši, ktoré je obklopené krásnou prírodou horami a vrchmi. Pri pohľade na túto krásu človek zabudne na všetko negatívne a starosti a zmocní sa ho pocit kľudu a pokoja, ale zároveň obdivu a rešpektu, pred velikánmi tatranskej prírody. Z okna činžiakového bytu mojej dcéry s obdivom hľadíme na vrch Baranec, ktorý je tretím najvyšším vrchom Západných Tatier s nadmorskou výškou m. Strmo sa týči nad Žiarskou dolinou a dominuje nad Liptovskou kotlinou. Je krásny a dobre viditeľný v jasnom počasí a tajomný, keď ho zahalí hmla a mraky a tiež náročný pre tých, ktorí ho chcú zdolať. Z toho istého okna v bezprostrednej blízkosti vidíme dedinku Vitálišovce, ktorá je už súčasťou Liptovského Mikuláša. Názov má podľa zemepána Vitáliša, ktorý kedysi túto dedinku vlastnil a tu na miestnom cintoríne je aj s členmi svojej rodiny pochovaný. Pri prechádzke po dedine som spozorovala, že vlastníci domov ponúkajú ubytovanie pre turistov. Sú tu domy na predaj, ale stavajú sa tu aj pekné drevené chalúpky. V bezprostrednej blízkosti sídliska je lyžiarsky svah s vlekom, ktorý má krátku, ale dosť strmú lyžiarsku trať. Mladší členovia mojej rodiny sa v priaznivom počasí vyšplhajú na vrchol kopca a sú v Háji Nicovô, ktorý akoby ticho chránil Podbreziny. Tu sa rozprestiera veľký cintorín padlých vojakov v druhej svetovej vojne. Boje o tento kopec trvali 9 týždňov, pričom v nich zahynulo okolo spojeneckých vojakov. Pochovaných je tu vojakov, ktorí padli v boji o Liptovský Mikuláš v roku Uprostred rozľahlého areálu je schodište, po ktorom vystúpime k monumentálnemu pamätníku, odkiaľ sa nám ponúka veľkolepý pohľad na mesto, Liptovskú Maru, okolité dediny, Chočské vrchy, Nízke, Západné a Vysoké Tatry, Choč a Kriváň. Mňa na toto miesto vyviezla autom moja dcéra po hradskej, ktorá vedie z mesta, odkiaľ je Háj-Nicovô vzdialený približne tri a pol kilometra. Autom je to dosť strmé stúpanie a keď je sneh, hrozí nebezpečenstvo šmyku, najmä na spiatočnej ceste dolu. Pod cintorínom je lúčka, na ktorej sa dá parkovať. Cez sídlisko preteká rieka Smrečianka, ktorá sa priam valí s veľkým hukotom, šumí a buboce. Najprudší spád dosahuje v jarnom období, keď sa topí sneh. Pramení v Západných Tatrách a za Okoličným sa vlieva do Váhu. Voda v nej je číro-čistá. Obyvateľky sídliska si v nej občas vyperú koberce, ale pri praní musia byť opatrné, lebo prudký tok rieky by ľahko mohol strhnúť koberce aj práčky. Prechádzka popri tejto rieke, najmä keď ideme smerom hore proti jej prúdu ďalej od sídliska a hlbšie do prírody to je naozajstná 16

17 romantika a relax. Na miestach, kde je rieka plytšia, vyčnievajú z vody obrovské kamene až balvany, do ktorých voda naráža, čo spôsobuje špľachot a vírenie vody. Na brehoch rieky je bohatá lóra s množstvom krásnych kvetov, rastlín a kríkov. Po takejto prechádzke sa vraciame domov spokojní a obohatení o krásne zážitky. Zuzana Križanová /Pokračovanie nabudúce/ Vianočná Zvonia, počujete zvonia! Poďte v chrám, ó, neostaňte doma. Matky, ktoré o plod života sa chviete, manželky, vy, ktoré noci preplačete, deti, čo tak bdiete v tvrdom vyčkávaní, aj vy starci, aj vy milujúce panny. poďte všetci. Hľa, už na oltári voskovice horia, lebo spŕchne aj dnes radosť zhora do sŕdc, do tých vašich ubolených duší a tá naplní hruď mierom, nerozruší. Poďte všetci! Čujte! Zvučí chorál vravou novej viery, ktorá nebude sa hádať o litery, ale betlehemskou hviezdou v temno zjasá, aby ňou i čierna zem raz zaskvela sa a tí, ktorí v túžbach u jasieľ by stali, aby nezúfali... Poďte, všetci poďte! lebo poviem kázeň z textu ako vlani, ale prichystaný, lepšie prichystaný, veď ja kalich horký vyprázdnim tiež na dno, preto slepo úfať ani mne nie snadno, predsa verím, čo hneď ducha hrôzy desia, že ten útly v jasliach zvládze Herodesa a že oči Ráchel sĺz viac nevyronia... Poďte! nezúfajte! počujete? zvonia!! Martin Rázus 1914 Spomínali sme......veršami K. Kuzmányho na jeho nedožité 210. narodeniny (E. Macáková) a veršami nášho spolubrata, evanjelického farára v. v. D. Šovca na žeravú pôdu historickej reformačnej udalosti. Všetci sme srdečne spievali vďaku, že sme radostne dožili slávnosť obnovenia viery pamiatku v ýročnú. V duši svietilo svetlo jasné a prosili sme nech nám nikdy nevyhasne. Po vypočutí si zvesti slova Božieho sme sa odobrali k buste superitendenta Kuzmányho v areáli zborového komplexu, zaspievali sme hymnickú pieseň Hej Slováci a predseda miestneho odboru Matice Slovenskej položil k buste spomienkový veniec veď sme spomínali aj úmrtie tohto velikána našej cirkvi a slovenského národa. Po akte položenia venca ostalo v nás presvedčenie, že Boh je s nami kto proti nám, toho diabol zmetie. Aké by to bolo spomínanie, keby sme sa pri skromnom občerstvení neporozprávali ako sa máme a aké boli spomienky v minulých rokoch. Nakoniec pozornému oku neušiel pohľad na náš reformačný strom a živú Lutherovu ružu vysadenú na trávniku za asistencie brata Tomašovského. 17

18 POZNAJKOVO 1. SUDOKU C C F F A E E A B B C B Stránku pre besiedkárov pripravuje Ľ. Jancíková 18

19 2. KRÍŽOVKA : Sviatkami lásky, rodiny, pokoja a mieru sú (tajnička) Jeden z apoštolov V Česku obľúbená ryba Malá Ivona Deciliter hovorovo Fosfor Augsburské Tajnička Predpona pre Alexander po vyznanie prírodný ukrajinsky Meno EČV Turč. Začiatok po domácky Teplice abecedy Ľud Srdcovnica po česky Trieska EČV Iránu Nikel Staroegypt. boh slnka 3. SMS: Prekóduj číslicovými znakmi klávesnice mobilu tak, aby si poslal SMS správu s týmto vianočným pozdravom podľa Luk 2, 20: SLÁVA NA VÝSOSTIACH BOHU A NA ZEMI POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE! Riešenie úloh z minulého čísla: PYRAMÍDA: Tajnička: PANE 2. Tajnička: PODSVETIA 19

20 Meduškina rozprávka AKO SVRČOK POKAZIL VIANOCE Našiel svrčok krásny domec, postavil ho pod kopec. Žltá farba len tak žiari, taký domec nemá nikto v chotári. On vám veľmi, veľmi chcel, aby sa to každý chrobák dozvedel. A tak pozval na Vianoce chrobač všetku na oslavu, na zákusok, na posiedku. Prišli radi. Starí, mladí i darčeky pripravili a chceli sa troc h u p o h ra ť, keď už domček pochválili. Tak to bolo u Medušky každý rok, keď jej prišli blahoželať pod oblok. Medulienka, volali, poďme sa hrať na hádanky, už sme záloh schovali. Vezmi medu na lyžičku, sadneme si pod jedličku. Ale svrčok mračí čelo. Čo by sa vám ešte chcelo? Kamaráti, pozval som vás na to sem, že vám znova o domčeku rozpoviem. Nech záujem nevyhasne, pripravte si o mne básne. Zaslúžia si veľkú chválu moje činy. Potom i ja vezmem husle spod čečiny. Svrčok reční, svrčok chváli, ako nosil veľké skaly, ako stĺkal veraje. Ja som pílil, ja som hlobil, ja, ja, ja, ja som robil, nuž uznajte, že zásluha veľká je. Ale v izbe všetko mlčí, driemoty im ťažia oči. Juj, poďme už, v kúte ktosi zamrká. Darmo teraz svrčok behá, do zábavy ponúka. Posmutneli, kožúšky si z háka berú, nechce sa im čakať ani na večeru. Naposledy odchádzala Meduška a svrčkovi pošepkala do uška: Ty si sebec, svrčok milý, najkrajší deň všetci si tu pokazili. Vianoce sú pekné sviatky práve preto, že v nich pre hnev, pre sebectvo miesta nieto. Dávame si darčeky i dobrú vôľu, preto družne zasadáme spolu k stolu. Každý cez rok robil niečo. Má sa chvastať, chváliť? Prečo? Krása vecí sa tým stratí. Počkaj, nech ťa chvália sami kamaráti. Meduškine rozprávanie čakajte aj nabudúce. Z tvorby E. Čepčekovej vyberá Ľ. Jancíková 20

21 Pečenie perníkov Milé sestry, tak ako po minulé roky, tak aj tento rok chceme upiecť vianočné medovníky. S láskou ich budú rozdávať naši dorastenci po Štedrovečerných službách Božích. Týmto vás srdečne pozývame na pečenie medovníkov. Chceme ich upiecť o 9:00h. v sobotu, v zborovej kuchyni. Doneste si doma urobené medovníkové cesto a vianočné vykrajovačky. Tešíme sa na spoločne požehnaný čas a tiež, že môžeme poslúžiť aj takýmto spôsobom všetkým v našom zbore. za SEŽ Jolana Makovicová Predvianočný program žiakov a konfirmandov Srdečne pozývame všetkých bratov a sestry na vianočné vystúpenie našich žiakov z náboženstva. Uskutoční sa o 16:30 hod. na námestí hrdinov. Týmto programom chcú žiaci a kon irmandi sláviť a poďakovať Pánu Bohu, že prišiel na tento svet pre našu záchranu a ktorý je nádejou pre každého. Jolana Makovicová zborová katechétka Vianočná kapustnica Milí bratia a sestry, aj tento rok o 15:00h v nedeľu sa uskutoční stretnutie s našimi imobilnými dôchodcami v zborovej jedálni. Prosíme vás, ak viete o imobilnom bratovi alebo sestre vo vašom okolí, dajte vedieť bratovi farárovi alebo mne do Ak je problém s dovozom a odvozom, zabezpečíme ho. Tešíme sa na požehnaný predvianočný čas strávený s vami. za SEŽ Jolana Makovicová 21

22 Evanjelické služby Božie v médiách počas mesiaca december RTVS Slovenská televízia, Dvojka (Začiatok spravidla o hod., ak nebude oznámené inak) 25. decembra 1. slávnosť vianočná Nove Mesto nad Váhom Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko a Regina spravidla každú 4. nedeľu v mesiaci o 9:05 hod. 18. decembra Jasenová (LOS) 24. decembra Štedrý večer Kremnica (ZVS) Zo zborových matrík Krsty: Tomáš Čery Vanesa Vizi Eliška Šipošová Gabriela Kelová Pohreby: Ján Herman, 82 rokov, pohreb bol Sobáše: Pavol Biely a Simona Jakalová Stretnutia v zbore Adventné večierne - streda a piatok 18:00 h Kon irmačná príprava - piatok, 1. ročník 15:00 h 2. ročník 16:00 h Stretnutie dorastu - piatok 17:00 h Stretnutie spevokolu - piatok 17:00 h Detská besiedka- nedeľa 10:00 h Životného jubilea sa dožívajú December 2016 Fiťka Dominik 10 Gábriš Alexander 50 Výbochová Alžbeta 60 Hamarová Ľubica 70 Oklepková Zuzana 70 Jancíková Ľudmila Ing. 75 Informačný spravodaj Cirkevného zboru Evanjelicekj cirkvi a.v. na Slovensku Levice. Vydané len pre vnútrozborovú potrebu. Časopis Siloe pripravuje redakčná rada. Gra ická úprava a tlač: SB PRESS s.r.o. Tlmače. Svoje príspevky môžete zasielať na 22

23 Slávnostné SB na Pamiatku reformácie, spomienka na Karola Kuzmányho v spolupráci s Maticou slovenskou 23

24 SLUŽBY BOŽIE DECEMBER nedeľa adventná Téma: Kráľovstvo Božie prichádza 8.30 služby Božie v Tlmačoch Lipníku (Centrum voľného času) hlavné služby Božie s Večerou Pánovou, Levice služby Božie v domove dôchodcov Fénix nedeľa adventná Téma: Pripravovateľ cesty Pánovi 8.30 služby Božie Horša hlavné služby Božie, Levice nedeľa adventná Téma: Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi 8.30 služby Božie v Tlmačoch Lipníku s prisluhovaním VP (Centrum voľného času) hlavné služby Božie, Levice Spoločenstvo evanjelických žien služby Božie v Domum ZSS Krškany Štedrý večer 24 Téma: Plnosť času služby Božie v Horši hlavné služby Božie, Levice slávnosť vianočná Téma: Zjavila sa milosť Božia hlavné služby Božie, Levice, po službách Božích prislúžená Večera Pánova slávnosť vianočná Téma: Otvorené nebesá 8.30 služby Božie v Horši, v rámci SB bude prislúžená Večera Pánova hlavné služby Božie, Levice Závierka občianskeho roka Téma: Bdelosť a vernosť Služby Božie v Horši hlavné služby Božie, Levice

Je to Božia láska (E)

Je to Božia láska (E) Je to Božia láska () Dokonalý plán pre tvoj život je láska, radosť, víťazstvo a pokoj Nenájdeš to ale vo svojich plánoch H A tá cesta sa volá Ježiš Kristus Zuzana Vyšňovská On je to svetlo v tvojej tme

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre ročník Počet hodín: Plán bol vypracovaný podľa : Plán vypracoval/a: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED1

Více

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Bez prestania sa modlite 5

Bez prestania sa modlite 5 ÚVOD 5 Bez prestania sa modlite 5 MODLIŤ SA ŽALMAMI 9 Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných... 10 Bože, ty spravodlivosť moja 11 Pán je môj pastier 12 Iba v Bohu spočiň, duša moja 13 Bože, ty

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal.

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal. Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku 1992 Autorka frontispicu akad. mal. Viera Hložníková Slovenská liturgická komisia, 1992 Vytlačili Tlačiarne BB, š. p., Banská

Více

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017 Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku Palisády 46, Bratislava PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie

Více

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE ŠÍRENIE A VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV PROJEKTOV HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE Názov projektu: Dobrou praxou k dobrej práci Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Typ akcie: KA102

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Noc čítania Biblie ZŠ. Štúrova Malacky Kráľovná kníh spolu s našimi deťmi mala svoju párty na našej škole. Boli na ňu pozvaní žiaci 3., 4.

Noc čítania Biblie ZŠ. Štúrova Malacky Kráľovná kníh spolu s našimi deťmi mala svoju párty na našej škole. Boli na ňu pozvaní žiaci 3., 4. Noc čítania Biblie ZŠ. Štúrova Malacky Kráľovná kníh spolu s našimi deťmi mala svoju párty na našej škole. Boli na ňu pozvaní žiaci 3., 4. a 6 - tych ročníkov Základný text : Lk 2,1-20 V tých dňoch vyšiel

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Sú to aj naše národnostné práva III. ročník. Škola mojimi očami. (rozprávanie)

Sú to aj naše národnostné práva III. ročník. Škola mojimi očami. (rozprávanie) Sú to aj naše národnostné práva III. ročník Škola mojimi očami (rozprávanie) Dané jednoduché rozprávania žiakov 6.A triedy vznikli po predchádzajúcej besede s týmito žiakmi. Po prečítaní ich písomných

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

Uvedenie knihy Podzemie Malých Karpát. Marianka,

Uvedenie knihy Podzemie Malých Karpát. Marianka, Uvedenie knihy Podzemie Malých Karpát Marianka, 1. 5. 2013 Kroky niekoľkých desiatok ľudí v popoludňajších hodinách 1. mája 2013 viedli do Marianky, kde sa pri Kaplnke sv. Barbory konalo uvedenie novej

Více

Učebné osnovy. 33 hodín ročne Otvárame bránu do sveta poznania. Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30.

Učebné osnovy. 33 hodín ročne Otvárame bránu do sveta poznania. Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Názov ŠkVP Ročník Škola Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Náboženská výchova 1 hodina týždenne 33 hodín ročne Otvárame bránu do

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Narodila som sa na Slovensku 2 mesiace po II. svetovej vojne. Mamička bola grékokatolíčka, otecko rímsky katolík, ale nepraktizovali svoju vieru.

Narodila som sa na Slovensku 2 mesiace po II. svetovej vojne. Mamička bola grékokatolíčka, otecko rímsky katolík, ale nepraktizovali svoju vieru. Nech, Pane môj, chvála Ti znie, nech zvučí velebenie. Ježiš, si víťaz na hriechom i mocou zla, preto Ti patrí česť naveky. Narodila som sa na Slovensku 2 mesiace po II. svetovej vojne. Mamička bola grékokatolíčka,

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler

Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler V oboch nami monitorovaných objektoch sa kuchyne zásobujú teplou vodou z 10-litrového zásobníka s elektrickým ohrevom,

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút.

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút. GJH-Prima Test-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Súčet Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 18 úloh a má 4 strany. Úlohy

Více

Roverský projekt ako na to?

Roverský projekt ako na to? Roverský projekt ako na to? ORLÍ SKAUT Čo je projekt? Projekt je spôsob ako niečo urobiť, zorganizovať. Je to riešenie konkrétneho problému, ktoré smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov. - má cieľ -

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami

Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami Cieľová skupina bola oslovená v rámci projektu Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC). Cieľom dotazníka je zistiť záujem osôb so špeciálnymi

Více

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy.

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy. Opakuj a pomenuj Nakreslime si ovocný sad Príklad 1 Pomocou príkazového riadku skúste s korytnačkou nakresliť ovocný stromček. Vaša postupnosť príkazov sa možno podobá na nasledujúcu:? nechfp "hnedá? nechhp

Více

Cesta k emocionálnej zrelosti

Cesta k emocionálnej zrelosti Základná škola, Školská 389, Sačurov Ročníkový projekt Cesta k emocionálnej zrelosti ISCED 2 5. ročník CESTA K EMOCIONÁLNEJ ZRELOSTI Cieľ: - rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, sebapoznávanie a sebaúctu, vedieť

Více

Temná noc duše 1 / 7

Temná noc duše 1 / 7 1 / 7 ( Autorem obrazu je Ch Temná noc duše 2 / 7 Marie Magdalena prostřednictv Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan Drazí přátelé, jsem vaše sestra, Marie Magdaléna. Jsem přímo vedle vás jako

Více

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v

Více

VÝMENNÝ POBYT GRANADA BRATISLAVA. OKTÓBER 2017

VÝMENNÝ POBYT GRANADA BRATISLAVA. OKTÓBER 2017 VÝMENNÝ POBYT GRANADA BRATISLAVA. OKTÓBER 2017 Vďaka výmennému, štúdijno-kultúrneho pobytu sme si mohli vychutnať týždeň v nádhernom meste Granada. Rodiny zo školy IES Miguel de Cervantes nás prijali ako

Více

D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST I. ČASŤ TEST

D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST I. ČASŤ TEST D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST Počet bodov Podpis 1 Podpis 2 I. ČASŤ TEST 1. Jedna strana trojuholníka meria 4cm a druhá 7cm. Ktoré z uvedených čísel môže byť obvodom tohto trojuholníka?

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Návod na použitie zápisníka jedál

Návod na použitie zápisníka jedál Návod na použitie zápisníka jedál Sme nesmierne radi, že si sa rozhodla používať tento zápisník jedál. Práve zapisovaním svojho jedálnička ľudia chudnú oveľa rýchlejšie, majú prehľad nad tým, čo zjedia

Více

Diamantové šperky na zákazku

Diamantové šperky na zákazku Diamantové šperky na zákazku Šperkárske kamene Kúzlo diamantových šperkov je neprekonateľné. Hra svetla, ktorá sa odráža v drahých kameňoch umocňuje ich krásu a jedinečnosť. Možno ste to nevedeli, ale

Více

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 Typové úlohy z matematiky - PS EGJT LM - 8-ročné bilingválne štúdium Bez použitia kalkulačky 1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 2.

Více

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných

Více

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ponuka mobilných služieb bez viazanosti od 25. 10. 2013 užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ušetrite so Šikovnou voľbou ne Vďaka jasným pravidlám programu Šikovná voľba nikdy neminiete

Více

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ Chcela som urobiť rozumný tútoriál, netuším či to niekomu pomože, pevne verím že aspoň jeden taký sa nájde pretože keď tomu rozumiem ja tak musí aj total magor tomu rozumieť! Začínam so zadaním z 9.11.2010

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

1. Clieb, ktorý sa premieňa 2. Chcem, Pane, rásť pre Teba 3. Chvíle najvzácnejšie 4. Chcem vojsť do Pánových brán

1. Clieb, ktorý sa premieňa 2. Chcem, Pane, rásť pre Teba 3. Chvíle najvzácnejšie 4. Chcem vojsť do Pánových brán CH 1. Clieb, ktorý sa premieňa 2. Chcem, Pane, rásť pre Teba 3. Chvíle najvzácnejšie 4. Chcem vojsť do Pánových brán 5. Chválim Ťa, Ježiš 6. Chcem Ho chváliť 7. Chváľme Boha 8. Chlieb Ti a víno 9. Chvíľa

Více

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Tomáš Szaniszlo 2010-03-24 (v.2) 1 Príklad (.(,)). (.). (,) Prevedenie z pointfree do pointwise tvaru výrazu (.(,)). (.). (,). (.(,)). (.). (,) Teraz je funkcia

Více

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna A B E E F E F D D B C Dospelá osoba

Více

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C A E D I H J G F A B Dospelá

Více

Almyra Hotel & Village ****

Almyra Hotel & Village **** Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A E D F D F D E A C Dospelá osoba

Více

(YC č ) symboly dary charizmy ovocie

(YC č ) symboly dary charizmy ovocie (YC č. 113-120) symboly dary charizmy ovocie Boží Duch Duch Svätý Symboly Ducha Svätého Dary Ducha Svätého Charizmy Ovocie Ducha Svätého Duch Svätý dar pre všetkých Obsah - SZ pôsobenie Božieho Ducha už

Více

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 ... aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 VOĽTE 23 Strana Sloboda a Solidarita dlhodobo zastáva názor, že právo rozhodovať o smerovaní

Více

Club Calimera Sunshine Rhodos ****

Club Calimera Sunshine Rhodos **** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A C D I H J G F E C Dospelá

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Mitsis Rhodos Village ****9

Mitsis Rhodos Village ****9 Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C B C E F E F E E D A Dospelá

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra MATEMATIKA v reálnom živote Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra Ciele a obsah predmetu...vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s

Více

Club Calimera Sunshine Creta ****9

Club Calimera Sunshine Creta ****9 Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C C F D G E G D F A B Dospelá osoba

Více

A V TEJ NAŠEJ DEDINỒČKE

A V TEJ NAŠEJ DEDINỒČKE A V TEJ NAŠEJ DEDINỒČKE A v tej našej dedinôčke krásne je, les tam šumí, voda hučí v doline. Veď tam leží moja rodná dedina, v nej sú sestry, bratia, celá rodina. Keď som bola ešte veľmi maličká, do srdca

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

číslo 2 roku 2010 Můj táta Historie KP Dětská bohoslužba v Břeclavi

číslo 2 roku 2010 Můj táta Historie KP Dětská bohoslužba v Břeclavi číslo 2 roku 2010 Dětská bohoslužba v Břeclavi Můj táta Historie KP Múzička 2009 MÚZIČKA 2009 V sobotu 24. októbra sa v Lučenci konal 0. ročník hudobného festivalu pre deti a mládež zo stredného a západného

Více

Porovnanie dizajnu časopisu

Porovnanie dizajnu časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie Katedra umeleckej komunikácie Porovnanie dizajnu časopisu (semestrálna práca) Meno: Martin Valdner Vyučujúci: Mgr. Dušan Blahút

Více

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane PPC brief Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane Tento dokument slúži ako východiskový bod projektu pre tvorbu PPC reklamnej kampane. Vďaka nemu si môžeme ujasniť základné informácie potrebné na začatie

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre 5. ročník Počet hodín: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Plán bol vypracovaný podľa : Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a:

Více

1) Moje dieťa chodí do školy rado

1) Moje dieťa chodí do školy rado VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA NA HODNOTENIE KVALITY ZŠ RODIČMI ŽIAKOV Na triednych schôdzkach rodičovského združenia sme požiadali rodičov o vyplne dotazníka. Naším zámerom bolo zistiť názory rodičov na kvalitu

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR

Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR Mgr. Petra Oláhová, Ambulancia PLPD XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia SSVPL SLS 11.-13. október

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

Osobný dotazník osoby

Osobný dotazník osoby Osobný dotazník osoby Osobný dotazník vyplňte paličkovým písmom. Voľbu v odpovedi vyznačte podčiarknutím, v prípade omylu chybnú odpoveď prečiarknite. V prípade úmrtia uveďte meno, priezvisko a dátum úmrtia.

Více

Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, Žilina

Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, Žilina Máj 2015 v zariadení Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina 13. 5. 2015-5. ročník Biblickej olympiády Klienti nášho zariadenia, Anka Boggerová, Miško Holec, Ing. Peter Dubovký,

Více

Podpísanie Dohody o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Lubuským vojvodstvom

Podpísanie Dohody o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Lubuským vojvodstvom Podpísanie Dohody o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Lubuským vojvodstvom V reprezentačných priestoroch Župného domu v Nitre prijal predseda NSK Milan Belica v piatok 21. augusta 2015

Více

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ: PREAMBULA PLATOBNÉ PODMIENKY - Každý zápis dieťaťa do Súkromnej francúzsko-slovenskej školy v Bratislave podlieha schváleniu vedenia školy (riaditeľa / riaditeľky školy). - Nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie

Více

PONDELOK VÝZNAM A VYUŽITIE VODY

PONDELOK VÝZNAM A VYUŽITIE VODY PONDELOK VÝZNAM A VYUŽITIE VODY Už druhýkrát sa nám podarilo uskutočniť pre deti našej MŠ projektový týždeň. Význam takýchto týždňov spočíva v tom, že deti si osvoja poznatky skôr, pretože vidia, skúšajú,

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

OBČASNÍK NEVÄDZA č.1. A opäť v laviciach 2015/2016 ŠKOLSKÝ ČASOPIS

OBČASNÍK NEVÄDZA č.1. A opäť v laviciach 2015/2016 ŠKOLSKÝ ČASOPIS OBČASNÍK NEVÄDZA č.1 A opäť v laviciach 2015/2016 ŠKOLSKÝ ČASOPIS Ahojte! Vitajte v novom školskom roku! Tešíme sa na Vás!!! Prajeme úspešný štart, veľa síl a radosti. Príhovor Novinky Akcie školy A opäť

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

SUNSHINE CRETE BEACH **** Grécko/Kréta / all inclusive / dieťa zadarmo

SUNSHINE CRETE BEACH **** Grécko/Kréta / all inclusive / dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 12 Sezóna C D G E H F H E G A B Dospelá osoba v DI 959 999 1089 1129 1149 1159 1209

Více

Elektrobicykle sú určené každému, kto vie bicyklovať. Csilla Droppová, Martin Kostúr Strojsmalt s.r.o. v Banskej Bystrici

Elektrobicykle sú určené každému, kto vie bicyklovať. Csilla Droppová, Martin Kostúr Strojsmalt s.r.o. v Banskej Bystrici Elektrobicykle sú určené každému, kto vie bicyklovať Csilla Droppová, Martin Kostúr Strojsmalt s.r.o. v Banskej Bystrici Ovládanie elektrobicykla je úplne rovnaké ako bežného bicykla. Asistenčný pohon

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Júl 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky, vývoj

Více

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Aktivita: DOPRAVA IDEME NA VÝLET Autor: Ľubica Kotercová, Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 17, Martin Cesta na kurikulum: Ľudia TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA MAAG MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód projektu 13120120211 maag.euba.sk maag@euba.sk OBCHOD MARKETING

Více

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s.

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 31.5.2011 Materiál číslo: 51 /2011 Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Predkladateľ: Miroslav

Více

Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Cieľ: 1500 dotazníkov Koordinátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Termíny: apríl 2011 (odovzdanie dotazníkov) október 2011 (interpretácia výsledkov)

Více

Podpora zdravia u 11 ročných detí na základných školách v Spišskej Novej Vsi

Podpora zdravia u 11 ročných detí na základných školách v Spišskej Novej Vsi PO - ZDRA - VY Podpora zdravia u 11 ročných detí na základných školách v Spišskej Novej Vsi Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ul. A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Oddelenie Podpory zdravia MUDr.

Více

Slovné úlohy o pohybe

Slovné úlohy o pohybe Slovné úlohy o pohybe 1. Dvaja turisti vyjdú o 7. hodine proti sebe z miest A a B. Prvý ide z miesta A a prejde za hodinu 5 km, druhý Z miesta B prejde za hodinu 6 km. Miesta sú vzdialené 38,5 km. Kedy

Více

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia Opatrenie:. Premena tradičnej škol na modernú Gmnázium Jozefa Gregora Tajovského Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia V tomto tete sa budeme zaoberat najskôr grafickým znázornením riešenia sústav

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

03. Slovenská republika , druhá časť. Deportácie do táborov smrti

03. Slovenská republika , druhá časť. Deportácie do táborov smrti 03. Slovenská republika 1939 1945, druhá časť. Ciele: Na základe dokumentov a konkrétnych osudov ľudí ukázať na tragické obdobie našich dejín s odkazom pre dnešok. Veková skupina: 13-18 rokov Metódy a

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Projekt: Vianočné video Október 2012 Podstata a fázy projektu I. fáza - zozbierame videí s vopred zadaným scenárom - 10 najlepších z týchto videí vyhrá stavebnicu

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více