Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006"

Transkript

1 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: Tel./fax: IČ: htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Ve Vrbně pod Pradědem, Ing. Hana Peňázová ekonomka školy PaedDr. Michaela Hradilová ředitelka školy

2 A) Základní údaje o škole zaměření, obory, organizační struktura, žáci a pracovníci a) Název zařízení: Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Sídlo: Právní forma: nám. Sv. Michala 12, Vrbno pod Pradědem příspěvková organizace IČ: IZO: b) Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava IČ: c) Ředitel: PaedDr. Michaela Hradilová Družstevní Vrbno pod Pradědem d) Součásti školy: Sportovní gymnázium nám. Sv. Michala Vrbno pod Pradědem IZO: kapacita: 288 žáků Školní jídelna Žižkova Vrbno pod Pradědem IZO: kapacita: 300 jídel Domov mládeže Sklárenská Vrbno pod Pradědem IZO: kapacita: 25 žáků e) Datum posledního zařazení do sítě:

3 a) Komentář k základním údajům Gymnázium Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno, se souhlasem MŠMT ČR, městem Vrbno pod Pradědem k V roce, kdy škola zahájila činnost, byly současně otevřeny ve dvou ročnících čtyři třídy. V prvních dvou letech fungovalo gymnázium ve společné správě se základní školou a výuka probíhala v učebnách na pavilonu ZŠ na ulici Školní. K se gymnázium osamostatnilo, ale vyučovalo se nadále v prostorách ZŠ. Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté. Významným mezníkem se stal rok 1996, kdy bylo gymnázium v průběhu prázdnin přemístěno do dvou samostatných budov na nám. Sv. Michala a na ul. Žižkově. Součástí školy se v této souvislosti stala školní jídelna. Od se gymnázium rozhodnutím MŠMT ČR stalo Sportovním gymnáziem Vrbno pod Pradědem. Svým sportovním zaměřením na lyžování a orientační běh je jediným na Moravě a druhým v rámci celé České republiky. K změnila škola rozhodnutím MŠMT oficiální název na Gymnázium a Sportovní gymnázium. Od je součástí školy domov mládeže v objektu ubytovny na ul. Sklárenské, kde jsou ubytování mimovrbenští studenti. V průběhu školního roku 2002/03 zaznamenala škola další významnou změnu. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vyhovělo žádosti města o převzetí zřizovatelské funkce a dle rozhodnutí z se k 1. lednu 2003 stal zřizovatelem školy kraj. K škola opět změnila název na Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem. b) Zaměření školy Škola se profiluje svým zaměřením na výuku dvou sportovních oborů ve čtyřletém a osmiletém studiu. Je spolu s SG Ostrava jediným takto zaměřeným gymnáziem v kraji. Současně poskytuje vzdělání i zájemcům o všeobecné studium. Zaměření školy odpovídají zařazené studijní obory. c) Seznam vyučovaných oborů, zařazených v síti v roce 2006: gymnázium - všeobecné 7941K/801 délka stud. 8 r. 0 m. denní gymnázium - tělesná výchova 7941K/813 délka stud. 8 r. 0 m. denní gymnázium - tělesná výchova 7941K/413 délka stud. 4 r. 0 m. denní gymnázium - sportovní příprava 7941K/420 délka stud. 4 r. 0 m. denní gymnázium - sportovní příprava 7941K/820 délka stud. 8 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Obor sportovní příprava je nadstandartem, který, jak bylo uvedeno již výše, naši školu odlišuje od ostatních gymnázií v našem regionu. Jako profilující sporty máme zařazeno běžecké a sjezdové lyžování, orientační běh a lyžařský orientační běh, biatlon a cyklistiku. Všechny tyto uvedené sporty mohou žáci studovat v Moravskoslezském kraji pouze v naší škole. SG Ostrava má zařazeny spotry zcela odlišné. OB a LOB, které jako neolympijské sporty byly ze sportovních gymnázií vyřazeny, jsou v současné době dobíhajícím sportem pro již přijaté studenty. Vzhledem k velké tradici a početné aktivní členské základně OB a LOB v Moravskoslezském kraji jsme učinili kroky pro zachování tohoto oboru. Dne schválila rada kraje náš návrh na financování spotrovců skupiny OB a LOB z rozpočtu kraje. 3

4 d) Organizační struktura Přestože se škola řadí k menším zařízením, je její organizační struktura poněkud složitější. Je to dáno jednak tím, že součastí školy je školní jídelna umístěná ve vedlejší budově a domov mládeže, umístěný v další budově, která navíc není majetkem kraje. Náročné je i začlenění sportovních oborů, jejichž výuka probíhá podle zvláštního režimu, v době mimo výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Každý žák sportovních oborů je ve škole jakoby dvakrát. Jednou absolvuje výuku tak jako studenti oboru všeobecného v rozsahu hodin týdně a poté absolvuje specializovanou sportovní přípravu v rozsahu až 16 hodin týdně. Výuka všeobecných předmětů probíhá 5 dní v týdnu, sportovní trénink probíhá až 7 dní v týdnu. Záleží na tréninkové fázi. Účelová dotace na sport ze strany MŠMT nestačí ani zdaleka na pokrytí všech nákladů souvisejících s výukou sportovních oborů. Zejména v oblasti provozních výdajů. S ohledem na normativní financování je nutno hlídat počet pracovníků i úvazků, takže u jednotlivých profesí dochází ke kumulaci činností. Rovněž vedení organizace je velmi náročné jak po stránce metodické, tak v oblasti vlastního řízení. Ředitelka školy i statutární zástupkyně se v průběhu týdne věnují řídící práci nad rámec stanovené týdenní pracovní doby. Navíc se zúčastňují, případně přímo organizují, celou řadu víkendových a prázninových sportovních akcí. Vedoucími pracovníky v organizaci jsou kromě ředitelky školy statutární zástupkyně, ekonomka a vedoucí školní jídelny. ředitelka školy statuární zástupce ICT koordinátor ekonomka vedoucí školní jídelny domov mládeže učitelé školník kuchařky vychovatelky trenéři uklizečky pomocná síla uklizečka knihovník masér Po stránce metodické jsou učitelé a trenéři podřízeni přímo ředitelce školy, v oblasti evidence pracovní doby, v oblasti BOZP a PO pak statutární zástupkyni. Stejným způsobem jsou podřízeni i sezónní pracovníci zajišťující údržbu vybraných sportovišt a údržbu a opravy sportovních potřeb. a) Počty tříd, žáků, sportovců a ubytovaných k /06 a k /07 Počet tříd /skupin Celkový počet žáků Počet žáků na 1 počet žáků na 1 / sport/ubyt. třídu / skupinu učitele / tren./vych. 2005/ / / / / / / /07 třídy ,88 23,63 15,56 14,31 sport.sk ,17 9,67 11,70 12,08 DM ,43 17,14 4

5 Průměrný počet žáků ve třídě od roku 1992 stabilně mírně klesá. Tento fakt je ovlivněn zejména poklesem počtu žáků v nižších ročnících gymnázia, což je dáno negativním vývojem populace ve spádové oblasti. Ve vyšších ročnících, kdy přijímáme žáky z celého Moravskoslezského regionu, je počet žáků ve třídách vyšší. V primě kvartě bylo ve třídě v průměru 23,75 žáků ve školním roce 2005/06 a v roce 2006/07 je v těchto třídách pouze 20,25 žáků. V kvintě oktávě činil v roce 2005/06 průměr 28 žáků ve třídě a v roce 2006/07 je průměr 27,75 žáků. Počet žáků na jeden úvazek učitele je stabilně vyšší než je udávaný krajský průměr 13,3 žáka. Přesto, že je toto číslo v průběhu roku negativně ovlivňováno případnou dlouhodobou pracovní neschopností, kdy je potřeba přijímat za nemocného pracovníka zástup. V roce 2006 byly takto dlouhodobě nepřítomné dvě učitelky. Na začátku školního roku usilujeme o to, aby při zajištění maximální odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku, byl počet žáků na jednoho pedagoga co nejvyšší. Průměrný počet žáků ve sportovních skupinách a na jednoho trenéra je trvale rovněž vyšší než stanovuje MŠMT svými směrnými čísly. Doporučený počet sportovců ve skupině lyžařů, cyklistů a biatlonu je 8 na jednoho trenéra a ve skupině orientačního běhu je 10 na jednoho trenéra. V meziročním srovnání se počet sportovců zvýšil, takže při zachování trenérských úvazků se zvýšil i průměrný počet sportovců na jeden trenérský úvazek. Pokud se týká kategorie trenérů, jsou čísla ve statistickém výkaznictví poněkud zavádějící. Rozvojový program MŠMT nedovoluje detailní rozlišení pracovníků. Každá tréninková skupina má svého stálého trenéra. Navíc se zde vyučuje 2x2 hodiny v týdnu předmět teorie sportovní přípravy, pracuje zde na částečný úvazek trenér, který má na starosti rehabilitaci a regeneraci všech sportovců a údržbář sportovního materiálu, který je zahrnut ve správních zaměstnancích školy. V roce 2005/06 i 2006/07 se zvýšil, ve srovnání s předcházejícími roky, i počet žáků ubytovaných v domově mládeže. Kapacita domova je 25 ubytovaných a v roce 2005/06 byli ubytováni 23 studenti a v roce 2006/07 jsou ubytování 24 studenti. Na jeden úvazek vychovatelky připadá 17,14 ubytovaného. Kapacita domova mládeže je prakticky naplněna, k ubytování bychom mohli v této situaci přijmout pouze jednoho chlapce. Jiné volné lůžko již nemáme. Celkově ovšem počet žáků ve škole opět ve srovnání s předcházejícím rokem poklesl. Příčinou je, jak jsem výše uvedla, pokles počtu žáků v nižších ročnících gymnázia. Tento pokles je ovlivněn jednak celkovým demografickým vývojem a současně také velkou migrací obyvatel mikroregionu Vrbensko, související s výrazným poklesem nabídky pracovních příležitostí. Počet podaných přihlášek do primy byl pouze 19 a z toho jsme přijali 18 studentů a tento trend považujeme za závažný. Přestože pro rok 2007/08 máme avizováno do primy minimálně 28 přihlášek. Pro zvýšení efektivity výuky zavádíme od večerní studium při zaměstnání, o které je již v tuto chvíli velký zájem. Současně jsme od zahájili kurzy pro vzdělávání dospělých, na které jsme získali dotaci z projektu ESF. c) Celkové počty stálých pracovníků (osob/ úvazků) k a k Školní rok 2005/ /07 Pedagogů 25/22,2 26/22,1 Ředitel a zást. ředitele 2/2 2/2 Učitelů 14/13,5 15/13,2 Vychovatelů 2/1,4 2/1,4 Trenérů 7/5,3 7/5,5 Nepedagogů 9/8,8 9/7,7 Správní+ THP 5/4,8 5/3,7 Školní jídelna 4/4 4/4 5

6 Na nejmenší možnou míru jsme omezili dělení výuky na skupiny. Nedělíme na výuku cizích jazyků v primě a tercii a v tercii nedělíme ani na výuku počítačů.. Ve vyšších ročnících jsme využili rozvojového programu MŠMT a v každé třídě jsem zvýšili počet vyučovaných hodin o 2. Přesto se nám podařilo docílit snížení přepočtených úvazků i objem proplácených přesčasových hodin. U trenérů a vychovatelek jsme k žádné významné změně úvazků nepřikročili, protože zde došlo k navýšení počtu sportovců i ubytovaných. V kategorii nepedagogických pracovníků školy jsme snížili úvazky uklizeček a THP oproti roku 2005/06. B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti v tis. Kč Vývoj výsledku v hlavní činnosti v letech Náklady 9 832, , , , , ,84 Výnosy 9 836, , , , , ,34 Výsledek 3,96-51,42 0,85-44,25-50,55-36,50 a) Náklady v hlavní činnosti náklady výnosy zůstatek Vývoj příspěvku na provoz ze strany zřizovatele v tis. Kč Příděl 1 939, , , , , ,90 Čerpání 1 939, , , , , ,90 Výsledek Příspěvek na provoz byl v roce 2006 plně čerpán. Odpisy DHM byly v plné výši převedeny do investičního fondu organizace a stanovený odvod ve výši 79 tis. do investičního fondu MSK. rok průběhu roku jsme se chovali s nejvyšší možnou opatrností, i když výchozí situace roku 2006 byla výrazně lepší, než v roce Zvýšené provozní náklady související s naší geografickou polohou byly letos v našem rozpočtu již při jeho rozpisu. Účelová navýšení v průběhu roku ze strany zřizovatele jednak na dorovnání plateb za energie, na zvýšené 6

7 provozní náklady související se zvýšenými provozními náklady oboru sportovní příprava způsobily, že jsme se i letos s hospodařením celkem vyrovnali. b) Výnosy v hlavní činnosti Vývoj výnosů v hlavní činnosti (bez provozní dotace zřizovatele) v tis. Kč výnosy 1 139, , , , , ,80 náklady 1 135, , , , , ,30 výsledek 3,96-51,42 0,85-44,25-50,55-36,50 Pozn.: v roce 2002 byl výnos 140 tis. z prodeje služebního vozidla Felicie, poskytnutého městem Vrbno, v roce 2006 výnos 80 tis. z prodeje služebního vozidla Peugeot Boxer. V obou případech byly výnosy z prodeje použity jako akontace na pořízení nového vozidla. Významnější pokles o 59,72 tis. Kč byl pouze v tržbách za stravné, index poklesu činí 0,93. Tyto tržby jsou ovlivněny počtem strávníků v příslušném roce a počtem stravovaných ubytovaných v DM. Za tyto tržby je realizován nákup potravin na přípravu stravy, který je zachycen na stránce nákladů, a proto se pokles jejich výše neprojevuje v hospodářském výsledku organizace. Poplatky za ubytování se zvýšily o 4,39 tis.kč, index růstu činil 1,02 a v plné výši byly použity k úhradě pronájmu za ubytovací kapacitu DM, jak jsem se již zmiňovala v části o nákladech. Dalším výnosem byl prodej devítimístného služebního automobilu Peugeot Boxer.. Tento výnos byl v plné výši 80 tis. Kč použit jako akontace na pořízení automobilu nového. Leasingová smlouva byla uzavřena se souhlasem zřizovatele. Ostatní výnosy hlavní činnosti jsou příjmy nahodilé, vznikající prodejem nepotřebného majetku, výnosy z finančního majetku apod. Náklady na energie v MJ hrazeno celkem v Kč hrazeno z prostředk ů zřizovatele v MJ hrazeno celkem v Kč hrazeno z prostředků zřizovatele Voda m Teplo GJ El. energie kwh V roce 2006 narostla spotřeba vody v porovnání s rokem Bylo to způsobeno přípravou obědů pro cizí strávníky. Zvýšenou spotřebu jsme uhradili z vlastních příjmů převodem nákladů z doplňkové činnosti. U spotřeby ostatních energií jsme zaznamenali nižší spotřebu. Náklady na energie však výrazně vzrostly, což bylo způsobeno růstem jejich cen. Zatímco v roce 2005 činil náš podíl na úhradě energií ,- Kč, v roce 2006 to bylo již ,- Kč. 7

8 Porovnání spotřeby vody Porovnání spotřeby tepla Porovnání nákladů na teplo Porovnání spotřeby el. energie voda m3 teplo GJ el.en.kwh Porovnání nákladů na el. energii Kč Kč Kč 8

9 Porovnání podílu vlastních příjmů na úhradě nákladů za energie V roce se nám podařilo uspět s několika žádostmi o grant. Získané dotace jsme zapojili do hlavní činnosti školy a velmi významně jsme zlepšili vybavení školy moderní výukovou technikou. Částečně se díky nim také zvýšily příjmy pedagogů. Investiční dotace zřizovatele na regulaci vytápění by se už v roce 2007 měla odrazit ve snížení nákladů na teplo. 0 z dotace zřizovatele z vlastních příjmů Výčet všech poskytnutých dotací v roce 2006 název projektu Kdo požadavek příděl 1. Dotace na PI PIII v rámci SIPVZ MŠMT Interaktivní výuka přírodověd. předmětů na NG -SIPVZ MŠMT Interaktivní výuka p.p. na NG dofinancování projektu kraj Interaktivní výuka p.p. na NG dofinancování projektu Město Na vzdělání není nikdy pozdě - ESF MŠMT Modernizace regulačních ventilů na topných tělesech MSK Myslící lidé - ESF MŠMT Výčet neuspokojených žádostí v roce 2006 název projektu kdo požadavek příděl 1. Záchrana raka říčního - ČSOP Nadace Environmentální činnost studentů SG kraj Spinningové centrum kraj Víceúčelová multimediální učebna - Nadace ČEZ Oranžové hřiště - Nadace ČEZ Odvlhčení a sanace zdiva kraj

10 Účelová dotace SIPVZ na PI-PIII byla určena na rok 2006 a byla vyčerpána v plné výši, jak o tom podrobně hovořím v další části zprávy. Projekt SIPVZ Interaktivní výuka přírodovědných předmětů v nižších ročnících gymnázia je dvouletý. V roce 2006 bylo z dotace MŠMT vyčerpáno ,- Kč, dotace z kraje byla vyčerpána v plné výši ,- Kč a z dotace města Vrbna bylo vyčerpáno ,- Kč. Projekt ESF Na vzdělání není nikdy pozdě je rovněž dvouletý. Projekt byl zahájen a do konce roku byla vyčerpána celá poskytnutá zálohová dotace ,- Kč. Navíc jsme z vlastních zdrojů (půjčka z doplňkové činnosti) dofinancovali mzdy za měsíc prosinec ve výši ,- Kč. Výsledek Účelová doplňkové investiční činnosti v dotace letech na Modernizaci regulačních ventilů na topných tělesech v budovách škol byla vyčerpán a vyúčtována v plné výši 208 tis. Kč do konce roku Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt ESF Myslící lidé jsme obdrželi k Finanční prostředky začneme čerpat až v roce Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti Doplňková činnost je dlouhodobě významnou součástí hospodaření naší organizace a jejími výnosy vykrýváme případný záporný hospodářský výsledek hlavní činnosti. V tis. Kč výnosy 154,46 126,50 57,87 68,38 79,33 227,92 náklady 86,80 39,57 19,95 16,62 13,51 173,60 výsledek 67,66 86,93 37,92 51,76 65,82 54,32 náklady výnosy zůstatek Hlavním zdrojem v doplňkové činnosti jsou příjmy z pronájmů a poskytování rok ubytovacích služeb. Příjmy z pronájmů plynou z pronájmů posilovny, tělocvičny a místnosti pro spinning, o kterém se zmiňuji v jiné části zprávy.. Příjmy z ubytovacích služeb jsou ovlivněny především počasím v době hlavních a vedlejších prázdnin, kdy toto ubytování poskytujeme. Ubytování je turistické a využívají ho zejména zájmové a sportovní skupiny dětí a mládež. Od března 2006 jsme začali poskytovat stravovací služby cizím strávníkům. Tyto služby poskytujeme i ubytovaným skupinám. Toto se projevilo růstem výnosů doplňkové činnosti, snížením věcných nákladů na přípravu stravy i částečným zlepšením odměňování zaměstnanců jídelny. 10

11 3. Vyhodnocení závazných ukazatelů Zaměstnanci a mzdové prostředky státního rozpočtu Počet zaměstnanců PP OPPP Závazný ukazatel 30, Plnění 30, výsledek + 0, Plnění počtu zaměstnanců bylo o 0,242 vyšší než závazný ukazatel. Toto překročení bylo způsobeno zástupy za dlouhodobě nepřítomné pracovníky. Tři pracovnice byly na dlouhodobé pracovní neschopnosti před nástupem za mateřskou dovolenou. Jelikož se jednalo o dvě učitelky a jednu kuchařky, museli jsme všechny tři případy řešit zástupem, byť ne v plné výši jejich pracovních úvazků. Částečně byl navýšen i objem přesčasové práce. Ostatní závazné ukazatele byly dodrženy. 4. Hospodářský výsledek organizace Hospodářský výsledek v roce 2006 hlavní činnost v Kč doplňková činnost v Kč upravený výsledek Navrhujeme převod zlepšeného hospodářského výsledku v celkové výši ,00 Kč do rezervního fondu. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu 1. vývoj mzdových nákladů, počtu zaměstnanců, průměrný plat 11

12 v Kč mzdové náklady mzdy bez OPPP přep. počet prac. 28,670 29,974 30,466 30,456 31,320 30,872 průměrný plat V roce 2006 konečně přesáhla průměrná mzda ve škole průměrnou mzdu z roku Velký meziroční nárůst průměrné mzdy mezi lety 2002 a 2003 byl způsoben změnou zřizovatele. Moravskoslezský kraj dorovnal v tomto roce mzdu v naší škole na úroveň ostatních jím zřizovaných gymnázií. Pokles v dalším roce byl způsoben přechodem na normativní financování, s nímž jsme se vzhledem k naší velikosti obtížněji vyrovnávali. V roce 2006 jsme tuto situaci již zvládli. Přepočtený počet pracovníků byl nižší, než v roce Navíc se příznivě do mzdové oblasti promítly již výše zmíněné granty. 2. údaje o použití prostředků DVPP dle pokynu č.j / počet žáků 1 žák Částka školení odborná lit , , ,00 0 Organizátor školení, předmět termín počet účastníků částka OU - matematika leden 2 osoby 600 KVIC jazyk anglický leden 1 osoba 200 NI pro DV - ZSV únor 1 osoba 320 KVIC jazyk německý únor 2 osoby 600 KVIC - fyzika březen 1 osoba 510 KVIC - On duben 1 osoba 285 KVIC - biologie kveten 1 osoba 420 Ředitelské paragrafy osoba Seminář didaktiky matematiky osoba 700 Tvorba ŠVP Sborovna listopad 16 osob Celkem dle pokynu Tvorba ŠVP Sborovna listopad 16 osob Celkové vynaložené prostředky

13 Různých forem vzdělávání se zúčastnili učitelé většiny všech předmětů. Přímo ve škole probíhalo vzdělávání z nabídky KVIC Krnov Sborovna. Zaměřeno bylo na tvorbu ŠVP, zúčastnili se všichni učitelé a dofinacovali jsme toto školení z ONIV nad rámec vyčleněných prostředků. Ostatní formy vzdělávání absolvovali pedagogové v Bruntále, Krnově, Ostravě, Olomouci a v Uherském Hradišti. Z DVPP jsme hradili pouze kurzovní poplatky. Cestovní náhrady jsme hradili z provozních prostředků. 3. Údaje o čerpání účelové dotace na SIPVZ / Dotace nám byla přidělena na Státní informační politiku ve vzdělávání v celkové výši ,- Kč. Přehledné čerpání viz. přiložený výkaz VM3 v tabulkové části zprávy. Dotace byla plně vyčerpána a vyúčtována ve stanoveném termínu. V minulých letech byla přidělená dotace využívána především na proškolení pedagogických pracovníků. V roce 2006 škola v oblasti vzdělávání pedagogů překročila požadovaný standart pro rok Z toho důvodu byla přidělená dotace vynaložena jinak. Na licenci základního kancelářského programového vybavení jsme vynaložili 3 834,- Kč a na nákup prezentační techniky ,- Kč. Účelová dotace byla navýšena o spoluúčast školy ve výši 7 256,- Kč. 4. Údaje o čerpání účelové dotace na sport, č.j. 424/06-50 a /06-50 Účel dotace Rozpočet v tis. Rozpočet po změnách Skutečnost k Dotace MSK platy , , , , OON 0, , ,00 0, pojistné , , , , FKSP , , ,00 842, ONIV , , , ,00 celkem , , , ,00 Čerpání poskytnuté dotace a jiné zdroje k jejímu posílení: 1. mzdy a odvody trenérů sportovního gymnázia: dotace pro zabezpečení orientačního běhu byla posílena účelově z rozpočtu Moravskoslezského kraje o ,- Kč z toho 9 484,- mzdy a 4 457,- odvody 2. učební pomůcky sportovního gymnázia - ONIV: dotace ,- Kč byla rozdělena mezi jednotlivé sportovní skupiny v závislosti na úspěšnosti, sportovní skupina OB byla posílena o ,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje Další náklady hrazené z jiných zdrojů: Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme pro zabezpečení oboru sportovní příprava obdrželi účelové navýšení provozních prostředků ve výši ,- Kč. Tato částka byla použita následovně: 13

14 Opravy učebních pomůcek pro sport 1 539,00 50% na opravy a revize sportovního nářadí 719,00 50% na opravy a malování v tělocvičně ,00 Spotřební materiál (hlavně lyžařské vosky) ,00 Úklidové pomůcky a čistící prostředky 5 000,00 Spotřební materiál na provoz regenerace 5 396,00 PHM do služebního vozidla na tréninky a soustředění ,00 Opravy a údržba služebního vozidla Peugeot Boxer ,00 Náboje pro biatlon 5 256,00 Celkem ,00 Celkově zřizovatel, kterým je Moravskoslezský kraj, dofinancoval obor sportovní příprava v roce 2006 částkou ,- Kč. D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření 1.Fond odměn Stav fondu k byl ,00 Kč. Toto byl zůstatek z roku 2005, v průběhu roku 2006 do něj nebyly žádné prostředky přiděleny ani z něj nebyly finanční prostředky čerpány. Fond je v plné výši kryt. 2.FKSP Zdroje fondu v roce 2006 byly celkem 143,04 tis. Kč k zůstatku z roku 2005, který byl 305,39 tis. Kč. Prostředky fondu byly použity na rekreace, kulturu, tělovýchovu a sport, vitamínovou prevenci a příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců v souladu se Zásadami použití. Celkem bylo takto použito 188,46 tis. Kč. Zůstatek fondu k činil 259,97 tis. Kč a z toho není kryto 89,95 tis. Kč. Toto jsou nesplacené části půjček poskytnuté zaměstnancům. Na všechny půjčky jsou uzavřeny řádné smlouvy, srážky půjček se provádějí přímo z mezd zaměstnanců, žádné opatření nebylo třeba přijímat. 3.Rezervní fond Na rezervním fondu k zůstatku z roku 2005 ve výši 31,73 tis. Kč bylo přiděleno 15,27 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku 10 tis. Kč sponzorský dar z občanského sdružení Společnost přátel Gymnázia. Na další rozvoj činnosti organizace bylo použito celkem 25 tis. Kč. Většina těchto prostředků byla použita na pořízení výškově stavitelných židlí do nové učebny IVT. Zůstatek fondu k činil 32 tis. Kč, z čehož ,80 Kč nebylo kryto. Tato částka byla tvořena potravinami na skladě školní jídelny. Tato situace se opakuje vždy v závěru účetního roku a v lednu následujícího roku po výběru plateb za stravné jsou prostředky na účet vráceny. K tomuto je přijato opatření, které má trvalou platnost. Na bankovním účtu rezervního fondu je dále ,- Kč. Jedná se o zůstatek dotace města Vrbno pod Pradědem, která nám byla poskytnuta na dofinancování projektu SIPVZ Interaktivní výuka přírodovědných předmětů v nižších ročnících gymnázia. Celková dotace města, která činila celkem 95 tis. Kč (z toho 11 tis. Kč na investice), nám byla poskytnuta na 14

15 období 12/ /2007. Do konce roku 2006 jsme z této dotace realizovali ,- Kč (11 tis. na investice), zbytek utratíme do června 2007 na realizaci druhého roku projektu. 4. Investiční fond Na investičním fondu byl k zůstatku z roku 2005 ve výši 197,29 tis. Kč připsán příděl z odpisů za rok 2006 ve výši 207,24 tis. Kč, a investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši 208 tis. Kč, 154 tis. Kč ze SR a SF a 11 tis. Kč z rozpočtu města Vrbno p.p. Investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši 208 tis. Kč byla použita na Modernizaci regulačních ventilů na topných tělesech v budovách škol. Vyčerpána byla v plné výši, vyúčtování bylo schváleno odborem investic MSK. Investiční dotace ze SR a SF ve výši 154 tis. Kč byla použita na projekt SIPVZ Interaktivní výuka přírodovědných předmětů v nižších ročnících gymnázia a na stejný účel byla použita i investiční dotace města Vrbna ve výši 11 tis. Kč ( viz. rezervní fond). Dále z investičního fondu bylo odvedeno 79 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele a 267,45 tis. bylo použito na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace majetku organizace. Podrobně budou uvedeny v další části zprávy. Zůstatek investičního fondu ve výši 29,04 tis. Kč je v plné výši kryt. E) Závodní stravování zaměstnanců organizace Závodní stravování bylo zajišťováno ve vlastní školní jídelně. Věcné a osobní náklady byly hrazeny přídělem ze státního rozpočtu. Věcné náklady na přípravu 1 jídla: topení vodné a stočné el. energie čistící prostř. mzdové náklady celkem 2,12 0,45 2,39 1,93 21,23 28,12 Zaměstnanci hradili 21,00 Kč za jeden oběd, což byla cena za potraviny. Výdejky potravin pro zajištění stravování zaměstnanců školy jsou vedeny odděleně od výdejek pro žáky. Příspěvek FKSP nebyl zaměstnancům poskytován. V době prázdnin organizace stravování nezajišťovala. F) Péče o spravovaný majetek Hlavní budova na nám. Sv. Michala 12 V této budově je soustředěna téměř veškerá výuka. Budova byla postupně rozšiřována, přestavována a modernizována z původní stavby z roku 1858 na dívčí školu dokončenou v roce Rozsáhlá generální oprava, zahájená v roce 1987 a ukončená v roce 1992, byla projektována pro potřeby nižších ročníků ZŠ, proto budova svým vnitřním dispozičním řešením ne zcela vyhovovala potřebám střední školy. Od roku 1996, kdy se gymnázium do těchto prostor přestěhovalo, se realizovala řada dílčích stavebních úprav. Jejich výsledkem jsou odborné učebny a kabinety fyziky a chemie, laboratoř chemie, učebna IVT, dvě učebny cizích jazyků, poloodborná učebna biologie a zeměpisu a v neposlední řadě i nářaďovna u tělocvičny, posilovna a kabinet Tv. Celkový technický stav budovy je dobrý. Sedlová střecha nad starou částí budovy je v dobrém stavu. Rovněž střechy nad přístavbou sociálních zařízení, která byla díky dotaci 15

16 zřizovatele opravena v roce 2005, je bez závad. Zbývá provést opravu střechy, zřejmě zateplení, nad hlavním schodištěm. V roce 2007 plánujeme dílčí opravy fasády a hlavně atik, aby nedocházelo k dalšímu poškozování pláště budovy. Budova není podsklepená, zemní izolace nejsou a tak vzlíná voda, která způsobuje opadávání omítky vně i uvnitř budovy. Na jaře 2004 jsme nechali zpracovat nabídku na odvlhčení budovy elektrofyzikálním bezelektrodovým systémem Hydropol, který je již úspěšně realizován v domově důchodců a podali jsme si žádost na investici ve výši 611 tisíc korun z rozpočtu kraje již v roce 2005, žádost jsme opakovaně podali i pro rok Vzhledem ke kapilární vzlínající vodě jsme nuceni objekt ve zvýšené míře vytápět ( i v době mimo vyučování), aby nedocházelo k růstu plísní ( vlhkost zdiva nad podlahou 1.NP činí až 20%). Bohužel zatím nám na tuto akci nebyla dotace poskytnuta. Dalším problémem jsou náklady na vytápění obou budov, které se pohybují kolem 615 tisíc Kč ročně. Díky dotaci kraje ve výši 208 tisíc korun jsme mohli provést modernizaci regulace vytápění, od které si slibujeme snížení nákladů na dodávky tepla. Prvním pozitivním dopadem této akce bylo snížení měsíčních záloh na teplo ze strany dodavatele pro rok Zatím se nám nepodařilo realizovat, dle ustanovení vyhlášky č.108/2001 Sb., která požaduje v umyvadlech na WC kromě studené i teplou vodou, tyto rozvody do jednotlivých WC. S výjimkou WC u tělocvičny, kde je teplá voda rozvedena. V lednu 2006 jsme zahájili výuku v nové multimediální učebně a díky tomu jsme vyřešili problém lavic, které v této učebně nevyhovovaly věku žáků. Jako velmi aktuální zůstává pro rok 2007 výměna lavic v učebně sekundy, kde máme stejný problém. Z přízemí budovy se vchází do malého vnitřního atria, které sousedí zdí s areálem dětského domova a speciálních škol. Tento prostor bychom v budoucnu rádi zastřešili (nejlépe lehkou, průsvitnou plastovou střechou) a zpřístupnili žákům v době přestávek. Velké možnosti pro vybudování dalších odborných učeben skýtá i půda, zejména nad hlavní částí budovy. Snad někdy v budoucnu. Vedlejší budova na Žižkově ulici 577 Byla vybudována v akci Z v roce 1979 jako mateřská škola pro děti zaměstnanců LNH. Když byla v roce 1996 dána do užívání gymnáziu, bylo nutno provést řadu stavebních úprav, včetně vybudování sedlové střechy. Dnes je zde školní jídelna, knihovna, učebna výtvarné výchovy, přípravna a sklad lyžařského materiálu, kabinety pro trenéry i regenerace pro sportovce. V části budovy provozuje škola v době prázdnin, v rámci doplňkové činnosti, sezónní turistickou ubytovnu. Technický stav pláště budovy je velmi špatný. Budova vykazuje velké energetické ztráty. Obě školní budovy jsou napojeny na centrální vytápění z nedaleké městské kotelny a obě mají samostatnou regulaci dodávky tepla. Jen pro ilustraci uvádím, že roční spotřeba Gj na vytápění vedlejší budovy, jejíž podlahová plocha je 1025 m 2, je prakticky stejná jako roční spotřeba hlavní budovy, jejíž podlahová plocha je 1730 m 2. Na výši spotřeby se negativně projevují i staré, dřevěné, netěsnící rámy a okna, kterých je navíc zbytečně mnoho. V této souvislosti se nám jeví jako nezbytný energetický audit budov. Na jeho provedení jsme podali opakovaně žádost o státní dotaci, doposud neúspěšně. Budova je zastřešena sedlovou střechou, která byla vybudována nad stávající rovnou střechou v roce Střecha byla budována již s tím záměrem, aby ve vzniklé prostoře mohl být v budoucnu zbudován domov mládeže. V roce 2004 jsme aktualizovali požadavek na jeho vybudování, na jaře 2005 jsme nechali vypracovat zastavovací studii a podali jsme znovu žádost na Moravskoslezský kraj o investiční dotaci. V srpnu 2005 jsme podali žádost o grant z finančních mechanismů EHP/Norska na projektový záměr Vybudování domova mládeže 16

17 půdní vestavbou, ten byl doporučen k dopracování. Následně jsme připravili žádost o dotaci z EHP/Norska, ovšem akce svým objemem investičních prostředků přesáhla hranici, kterou stanovila rada kraje pro akce realizované svými organizacemi. Díky soustavnému úsilí a vstřícnému přístupu ze strany zřizovatele byly pro rok 2007 vyčleněny v rozpočtu kraje finance na zpracování stavební projektové dokumentace. Ta poslouží jako základ pro zpracování žádosti o dotaci v rámci ROP pro léta a žádost bude zpracovávat odbor regionálního rozvoje. MSK. Těšíme se, že vše půjde dobře a v roce 2008 budeme snad otevírat vlastní domov mládeže. Střecha, okapy i svody jsou v poměrně dobrém stavu. Původní břízolitová fasáda je šedivá a fádní, ale funkci plní a nemá smysl s ní cokoliv provádět, dokud nebude vyřešena otázka oken a případného zateplení pláště. Díky postupným stavebním úpravám, které probíhaly od roku 1996, je vnitřní stav budovy dobrý. Rovněž učebny jsou dostatečně vybaveny vyhovujícím nábytkem. Jednu místnost v přízemí budovy jsme pronajali pro provozování spinningového centra. Toto je v souladu se záměry školy. V roce 2005 jsme se dvakrát neúspěšně ucházeli o dotaci na vybudování takového centra. Soukromník, který centrum provozuje, hradí škole nájem a za výhodných podmínek umožňuje trénink sportovců i zaměstnanců školy. Budova je umístěna v zahradě. Pozemek je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Tuto zahradu chceme proměnit na víceúčelové sportovní hřiště, především na míčové hry. V roce 2006 jsme se ucházeli, ve spolupráci s městem Vrbno p.p., o dotaci Nadace ČEZ Oranžové hřiště. Bohužel jsme nebyli úspěšní, a proto jsme po dohodě s městem podali stejnou žádost i pro rok Tak snad to vyjde letos. Domov mládeže na ul. Sklárenské 600 Domov mládeže je provozován v pronajatých prostorách původní ubytovny podniku Crystalex Nový Bor a.s., která je nyní v majetku soukromé osoby. Zde máme pronajato celé horní patro budovy. Studenti jsou ubytováni v buňkách, které jsou tvořeny jedním dvoulůžkovým, jedním třílůžkovým pokojem, chodbičkou, WC a koupelnou. Dále je zde vychovatelna, izolace, společenská místnost, kuchyňka a sportovní místnost se stolem na stolní tenis. Celodenní stravování je ubytovaným poskytováno v naší školní jídelně. Běžnou údržbu budovy zajišťuje pronajímatel. Smlouva je uzavřena sice na dobu neurčitou, ale výpovědní lhůta je pouze 3 měsíce. Měsíčně hradíme pronájem ve výši 41 tisíc korun, ubytovaní studenti platí 1 000,- Kč/měsíc. Rozdíl hradí zřizovatel. Z výše uvedených důvodů, ale i proto, že prozatímní jednání s novým majitelem naznačují řadu dalších problémů (dodávky tepla a teplé vody, počty žárovek na pokojích, běžná údržba v objektu, ubytovávání různých pochybných osob v přízemí budovy apod.), se těšíme, že vyjde záměr na vybudování vlastního domova mládeže. Inventarizace, vybavení a učební pomůcky Inventarizace majetku proběhla ve stanovených termínech, hlavní inventurní komise neshledala žádné nedostatky a závěrečný inventarizační zápis je součástí tabulkové části zprávy. Kompletní inventurní soupisy majetku, účtů, rekapitulace a čestná prohlášení jsou uložena v ředitelně školy. Díky použití vlastních prostředků, získaných dotací a příspěvků jak z MŠMT, tak z rozpočtu zřizovatele a města Vrbno p.p. jsme i v roce 2006 pokračovali ve zlepšování vybavení školy a výrazně překračujeme stanovený ICT standard. Vybavení školy v rámci ICT: Aktuální stav na ICT standart na

18 100 žáků v r žáků Počet PC na škole , z toho stanic v PC učebnách ,99 5 -z toho stanic v ostat. učeb ,41 2 -z toho PC k příp. ped. prac ,35 4 Prezentační technika 2 7 3, dataprojektor 2 5 2, interaktivní tabule 0 2 1,06 0 V počítačové a jazykové učebně využíváme VNC k ovládání plochy žáků. Z celkového počtu PC ve škole je 32 kusů mladších 5 let. Počítače v hlavní budově jsou propojeny v síti. Vybudovaná síť LAN 100 Mbps za použití kabeláže kategorie 5e složená ze 6 aktivních prvků typů switch a délce cca 600m. Celkový počet přípojných míst je 63. Dále je v knihovna a část budovy na Žižkově ulici pokryt bezdrátovou sítí s možností připojení až 250 uživatelů. Všechny stanice jsou připojeny k internetu. Počítače v hlavní budově využívají bezplatného připojení pomocí linky ADSL Českého Telekomu 2 Mb/s 1:10. Ředitelna a knihovna mají vlastní ADSL linku (1024/256 1:50). V roce 2006 jsme díky dotacím pořídili další tři dataprojektory a 2 interaktivní tabule. Jeden dataprojektor a interaktivní tabule byla zabudována v učebně chemie, další v učebně oktávy a třetí dataprojektor byl zabudován do učebny fyziky. Stará učebna IVT byla zrušena na jejím místě byla za 282 tis. z dotace ESF vybudována druhá učebna jazyků, v níž je 16 pracovišť pro žáky a 1 pro učitele. V současné době je vybavena novým nábytkem, jazykovým pultem KDZ, sluchátky a externím ozvučovacím systémem. To vše je ovládáno z počítače učitele. Deset žákovských pracovišť je rovněž vybaveno počítači z bývalé učebny IVT. Další počítače máme v tuto chvíli rozjednány v České spořitelně. Díky dotacím, které jsme získali v minulých letech, zkvalitnili jsme vybavení žákovské studovny ve školní knihovně. Žáci zde mají k dispozici kopírku, dva počítače a barevnou laserovou tiskárnu. Dále jsme pokračovali v nákupu učebnic pro výuku v nižších ročnících gymnázia, kde žáci plní povinnou školní docházku, především učebnice jazyků a fyziky. Pojištění majetku svěřeného do správy Od je sjednáno pojištění majetku s pojišťovnou Kooperativa a.s. jako zvláštní smluvní ujednání pojištění podnikatelských rizik TREND, týkající se živelního pojištění škol a školských zařízení. Nemovitý majetek je pojištěn na sdružený živel, povodeň a záplavu a pojistné plnění je sjednáno do výše 60 milionů Kč se spoluúčastí 5 tisíc Kč. Movitý majetek je pojištěn na sdružený živel a pojistné plnění je sjednáno na částku 4 miliony Kč bez spoluúčasti. Smlouva dále obsahuje i pojištění obecné odpovědnosti za škody na zdraví a životě žáků, škody na věcech žáků vnesených nebo odložených, náhrady nákladů léčení vyúčtovaných zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči vynaloženou ve prospěch žáků v souvislosti se školními úrazy. Celková částka pojistky je ,- Kč, z toho pojištění majetku na živel činí ,- Kč a pojištění pro případ odcizení činí 3 900,- Kč. Všichni pracovníci, kteří zajišťují jako řidiči dopravu žáků služebním vozidlem, a ředitelka školy, jsou pojištěni u pojišťovny Kooperativa na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Toto pojištění si hradí zaměstnanci sami. 18

19 Služební motorové vozidlo je povinně pojištěno v rámci leasingové smlouvy u České pojišťovny a.s., včetně odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla, se spoluúčastí 5 tis. a 5%. V uplynulém roce došlo pouze k běžným pojistným událostem, a to ke ztrátám odložených věcí žáky a drobným úrazům. Žádnou mimořádnou pojistnou událost na majetku školy jsme v průběhu uplynulého školního roku neřešili. G) Stav pohledávek a závazků Organizace nemá žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. H) Výsledky kontrol Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol dle vyhlášky č. 64/2002 Sb. je zařazena v tabulkové části zprávy jako příloha. Výsledky kontrol provedených ve škole v období leden srpen 2006 jsou podrobně popsány ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2005/06, včetně přijatých opatření. Dne provedl Finanční úřad v Bruntále kontrolu poskytnutých finančních prostředků na akci Slunce do škol dle rozhodnutí č. 5O RF-10A-02 ze dne Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Dne provedl Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj kontrolu dodržování povinností vyplývajících z předpisů podle ustanovení 3, odst. 1, písm. b),c),d), zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce se zaměřením na provoz plynových zařízení, pracovní podmínky a úrazovost. Dílčí nedostatky byly zjištěny v osnově školení zaměstnanců z předpisů BOZP, při zhodnocení rizik konkrétních podmínek správních zaměstnanců (uklizečky a školník) a řízení péče o bezpečnost práce (školník), v revizi el. zařízení budovy a chybějící madlo u schodišťového ramene o 3 stupních. Všechny zjištěné závady již byly odstraněny a zpráva o přijatých opatřeních byla odeslána dne I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 18, odst. 2 je zařazena jako příloha v tabulkové části zprávy. Závěry a opatření pro rok

20 Nemovitý a movitý majetek školy: dbát na pravidelnou údržbu svěřeného nemovitého majetku, vytvářet ve škole motivující estetické prostředí vytvářet si včas rezervy na reprodukci hmotného movitého majetku dbát dle finančních možností na pravidelné doplňování učebních pomůcek, učebnic a odborné literatury Investiční záměry: Jejich realizace se bude odvíjet především od finančních prostředků, které budou škole přiděleny krajem. Investice menšího rozsahu budou řešeny z vlastního investičního fondu. Usilovat i v roce 2007 o získání prostředků z různých dotačních titulů a evropských fondů. 1. Budova č. 1, nám. Sv. Michala 12 doplnit žákovské stoly a židle v souladu s 6,odst.1 vyhl. 108/2001 Sb. provést dle finančních možnosti rozvody teplé vody na všechna sociální zařízení provést rekonstrukci vstupu do budovy a výměnu vchodových dveří provést odvlhčení budovy a sanaci vlhkého zdiva upravit atrium školy tak, aby se dalo využívat k pobytu žáků o přestávkách ve dvoře vybudovat stání pro školní auto provést půdní vestavby alespoň tří odborných učeben jazyky, IVT rekonstruovat bývalou kotelnu na bazén či saunu pro sportovce 2. Budova č. II, Žižkova ulice 577 odstranit vysoké náklady vytápění budovy: snížením počtu oken výměnou oken za plastová zateplením pláště budovy v sedlové střeše vybudovat vlastní domov mládeže s veškerým zázemím v přilehlé zahradě vybudovat víceúčelové hřiště na míčové hry a sportoviště pro některé technické disciplíny Tabulkovou část zpráva vypracovala Ing. Hana Peňázová, ekonomka organizace. Textovou část zprávy vypracovala PaedDr. Michaela Hradilová, ředitelka školy. 20

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12 PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČO: 70 64 55 66 www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy Výdaje Majetek školy Rozbor hospodaření 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 PŘÍJMY: CELKOVÉ PŘÍJMY 19 324 180,90 Kč z toho prostředky získané vlastní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice IČO : 47 259 132 Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132 Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2014 1 OBSAH Obsah Základní charakteristika školy... 3 Vyhodnocení plnění úkolů... 9 Rozbor hospodaření školy... 10 1) Náklady, výnosy a výsledek hospodaření...

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2014 2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Rozbor hospodaření za rok 2014 1)Úvod Škola: Gymnázium

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2003 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2003 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 30. ledna 2004 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ÚNOR 2009 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Velké Pavlovice, 20. ledna 2010 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov V Ý R O Č N Í Z P R Á VA o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Název dokumentu: Výroční zpráva o hospodaření

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více