OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26"

Transkript

1 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

2 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/ :26

3 Úvod NÁVOD K OBSLUZE NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU Tato příručka vysvětluje ovládání navigačního systému. Přečtěte si, prosím, pečlivě tuto příručku, abyste se naučili zařízení správně používat. Snímky obrazovek v tomto dokumentu a skutečné obrazovky navigačního systému se od sebe mohou lišit v závislosti na tom, zda v době výroby tohoto dokumentu existovaly funkce a/nebo smlouva a zda byla k dispozici mapová data. Uvědomte si, prosím, že v některých případech se obsah této příručky může lišit od navigačního systému, například když byl software systému aktualizován. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU - 3 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 3 29/05/ :26

4 Bezpečnostní pokyny JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT NAVIGAČNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ Buďte velmi opatrní, pokud obsluhujete navigační systém během jízdy. Nevěnování dostatečné pozornosti vozovce, dopravní situaci a povětrnostním podmínkám může mít za následek nehodu. Za jízdy dodržujte dopravní předpisy a neustále sledujte situaci na vozovce. Pokud bylo dopravní značení změněno, navádění trasy nemusí mít k dispozici aktuální informace, jako jsou například jednosměrné ulice. Abyste používali tento systém co nejbezpečnějším způsobem, dodržujte níže uvedená bezpečnostní doporučení. Tento systém má za úkol pomoci vám dosáhnout cíle vaší cesty a je toho schopen, pokud je používán správně. Za bezpečný provoz vozidla a bezpečnost cestujících zodpovídá výhradně řidič vozidla. Nepoužívejte žádnou z funkcí tohoto systému tak, aby to odvádělo pozornost řidiče a ohrožovalo bezpečnost jízdy. Hlavní prioritou při řízení musí být vždy bezpečnost. Při řízení vždy dodržujte veškeré dopravní předpisy. Před vlastním použitím tohoto systému se jej naučte používat a důkladně se s ním seznamte. Přečtěte si celý Návod k obsluze navigačního systému, abyste systému porozuměli. Nedovolte jiným osobám tento systém používat, dokud si nepřečtou a nepochopí pokyny uvedené v této příručce. Pro vaši bezpečnost mohou být některé funkce systému za jízdy nefunkční. Nepoužitelná tlačítka jsou na dotykové obrazovce zatemněna. Za jízdy poslouchejte především hlasové pokyny a na obrazovku se podívejte vždy jen krátce a pouze tehdy, kdy je to bezpečné. Nespoléhejte se však na hlasové navádění bezvýhradně. Používejte je pouze jako doporučení. Pokud systém není schopen správně stanovit aktuální polohu vozidla, je možné, že navádění bude nesprávné, opožděné nebo nehlasové. Data v systému mohou být také občas neúplná. Dopravní podmínky na silnici, včetně omezení jízdy (zákaz odbočení vlevo, uzávěry ulic atd.), se často mění. Proto se vždy, než uposlechnete pokyny ze systému, podívejte, zda je možné tento pokyn provést bezpečně a bez porušení předpisů. Tento systém není schopen upozorňovat na takové věci, jako je bezpečnostní situace v oblasti, stav ulic a dostupnost záchranných služeb (hasiči, policie, záchranná služba). Pokud si nejste jisti bezpečnostní situací v dané oblasti, nejezděte do ní. V žádném případě tento systém nenahrazuje řidičův vlastní úsudek. Používejte tento systém pouze v místech, kde je to zákonem povoleno. 4 - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 4 29/05/ :26

5 Varování OMEZENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU Tento navigační systém vypočítává aktuální polohu vozidla s pomocí satelitních signálů, různých signálů vozidla, mapových dat atd. Přesná poloha ale nemusí být vždy zobrazena v závislosti na stavu satelitů, uspořádání silniční sítě, stavu vozidla nebo jiných okolnostech. Stavová ikona GPS se objevuje v pravém rohu mapy, když je obrazovka aktivní. Signál GPS může být fyzicky stíněn, což může vést k nepřesné poloze vozidla na mapě. Tunely, vysoké budovy, kamiony, nebo dokonce i předměty položené na přístrojové desce, mohou signálům GPS překážet. Kvůli prováděným opravám nebo modernizacím mohou satelity GPS také dočasně přestat vysílat signály. Dokonce i tehdy, když navigační systém přijímá signály GPS čistě, v některých případech nemusí být poloha vozidla zobrazena přesně nebo může být prováděno nesprávné navádění trasy. Ikona Význam Dobrý signál Průměrný signál Špatný signál Žádný signál Navigace výpočtem UPOZORNĚNÍ Jakmile je systém zapnut, potřebuje určitý čas, aby našel satelitní signály a navigační data tak, aby mohl vypočítat řešení pro polohu vašeho vozidla. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU - 5 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 5 29/05/ :26

6 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 6 29/05/ :26

7 1 STRUČNÝ PRŮVODCE 1.1 Obrazovka menu Navigace Otevření menu Navigace Funkce menu Navigace Shrnutí vzhledu mapy Přístup ke stránce mapy Jak prohlížet mapu Nastavení prvního cíle cesty Menu Jet do Jak zadat adresu a spustit navigaci Vzhled mapy v průběhu navigace 14 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 7 29/05/ :26

8 Stručný průvodce 1.1 OBRAZOVKA MENU NAVIGACE OTEVŘENÍ MENU NAVIGACE Stiskněte tlačítko Connect (Připojit) v menu, potom vyberte Navigace mezi možnostmi v seznamu. Po odsouhlasení prohlášení k navigačnímu systému budete pokračovat. SEZNAM APLIKACÍ PROHLÁŠENÍ MAPA - žádná trasa Menu Navigace 8 - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 8 29/05/ :26

9 Menu Navigace FUNKCE MENU NAVIGACE N Funkce 1 MAPA Přímý přístup na stránku mapy 2 JET DOMŮ Vytvoří trasu do bodu, který uživatel uložil jako DOMOV 3 UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ Nastavení systému: jazyk, jednotky atd. 4 PŘEHLED CESTY Stručný přehled vaší cesty 5 NASTAVENÍ MAPY Nastavení vedení trasy a vzhledu mapy 6 JET DO Vyhledání a nastavení cíle cesty UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU - 9 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 9 29/05/ :26

10 1.2 SHRNUTÍ VZHLEDU MAPY PŘÍSTUP KE STRÁNCE MAPY K mapě získáte přístup, když stisknete tlačítko Mapa v menu Navigace a klepnete na bod na mapě, abyste aktivovali obrazovku MAPA - žádná trasa N Funkce MENU NAVIGACE Přímý přístup k menu Navigace KOMPAS A MĚŘÍTKO Orientace a měřítko mapy PŘIBLIŽOVACÍ TLAČÍTKO Stisknutím přiblížíte mapu ODDALOVACÍ TLAČÍTKO Stisknutím oddálíte mapu STAVOVÁ IKONA GPS Indikátor kvality signálu GPS DOLNÍ LIŠTA Zobrazuje informace o vaší aktuální poloze 10 - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 10 29/05/ :26

11 1.2.2 JAK PROHLÍŽET MAPU Technologie dotykové obrazovky vám umožňuje prohlížet si mapu pomocí gest na displeji. Gesto TÁHNUTÍ PRSTEM Položte prst na mapu a táhněte s ním v libovolném směru PRVNÍ KLEPNUTÍ PRSTEM Klepněte na bod na mapě DRUHÉ KLEPNUTÍ PRSTEM Klepněte na bod na mapě STISKNUTÍ DOLNÍ LIŠTY STISKNUTÍ ODDALOVACÍHO A PŘIBLIŽOVACÍHO TLAČÍTKA STISKNUTÍ STAVOVÉ IKONY GPS STISKNUTÍ TLAČÍTKA MENU Účinek Mapa se pohybuje podle směru pohybu prstu. Aktivuje obrazovku. V tomto režimu jsou dostupné ovládací prvky a informace na mapě. Umístí kurzor. Informace o bodu se objeví v dolní liště. Otevře se informační stránka k bodu. Změní měřítko mapy Otevře stránku GPS Zpět do menu navigace Informační stránka o bodu UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU - 11 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 11 29/05/ :26

12 1.3 NASTAVENÍ PRVNÍHO CÍLE CESTY MENU JET DO V menu Navigace stiskněte tlačítko Jet do N Funkce Strana Adresa nebo PSČ 12 POI 19 Oblíbené 20 Vybrat na mapě 22 Jet zpět 22 Poslední 22 Souřadnice UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 12 29/05/ :26

13 1.3.2 JAK ZADAT ADRESU A SPUSTIT NAVIGACI V menu Navigace stiskněte tlačítko Jet do. 1. Stiskněte tlačítko Adresa nebo PSČ. 2. Stiskněte Země, abyste mohli zadat požadovanou zemi. 3. Zadejte název pomocí virtuální klávesnice a stiskněte tlačítko OK. Menu Jet do 4. Zobrazí se seznam. 5. Vyberte svoji volbu tak, že stisknete jeden z názvů v seznamu. 6. Zopakujte kroky 2 až 5 pro zadání města, ulice a čísla domu. 7. Stiskněte tlačítko OK. Dialog pro zadání adresy 8. V překryvném menu stiskněte tlačítko Jet do. 9. Vyberte svoji oblíbenou trasu v dialogu s více trasami a stiskněte tlačítko OK. Trasa bude vypočítána. Klávesnice Překryvné menu pro zahájení navigace Dialog s více trasami UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU - 13 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 13 29/05/ :26

14 1.4 VZHLED MAPY V PRŮBĚHU NAVIGACE MAPA - režim navigace N Položka Dodatečné informace SYMBOL ODBOČENÍ Naznačení následujícího manévru pomocí šipky VZDÁLENOST DO ODBOČENÍ Vzdálenost k dalšímu manévru Datové pole OČEKÁVANÝ ČAS PŘÍJEZDU Odhadovaný čas příjezdu do cíle Datové pole ZBÝVAJÍCÍ VZDÁLENOST Zbývající vzdálenost Stisknutím symbolu odbočení zobrazíte seznam odbočení. Stisknutím tohoto datového pole můžete přepnout mezi zobrazením následujících informací: očekávaný čas příjezdu / zbývající čas jízdy. Stisknutím tohoto datového pole můžete přepnout mezi zobrazením následujících informací: zbývající vzdálenost / vzdálenost od odjezdu UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 14 29/05/ :26

15 N Položka Dodatečné informace 5 TLAČÍTKO PŘEHLED CESTY Stisknutím tlačítka Přehled cesty Otevře stránku Přehled cesty zobrazíte více informací o vaší cestě. 6 MENU Otevře menu navigace 7 ODSTRANIT TRASU Překryvné okno požádá o Odstraní aktuální trasu potvrzení. 8 STAVOVÁ IKONA GPS Stisknutím datového pole GPS Kvalita signálu GPS zobrazíte stránku GPS. 9 Navádění do pruhu Jízdní pruh, kterým máte jet, je zvýrazněn oranžově. Indikátor omezení rychlosti Ikona se změní na červenou, když aktuální rychlost vozidla překračuje maximální povolenou rychlost. Upozornění na rychlostní kameru UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU - 15 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 15 29/05/ :26

16 16 - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 16 29/05/ :26

17 2 NAVIGAČNÍ SYSTÉM 2.1 NASTAVENÍ MENU UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ MENU NASTAVENÍ MAPY MENU JET DO Vyhledání zájmového bodu (POI) Oblíbená místa a Domov Jiné možnosti v menu Jet do SEZNAM ODBOČENÍ Seznam odbočení Jak se vyhnout manévru PŘEHLED CESTY STRÁNKA GPS 28 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 17 29/05/ :26

18 Navigační systém 2.1 NASTAVENÍ MENU UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ V menu Navigace stiskněte tlačítko Uživatelská nastavení Stránka 1 menu Uživatelská nastavení Stránka 2 menu Uživatelská nastavení 18 - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 18 29/05/ :26

19 N Nastavení Popis JAZYK Seznam dostupných jazyků pro text. ČASOVÉ PÁSMO Seznam časových pásem. HLASITOST Ovládání hlasitosti hlasových pokynů, s tlačítky Test a Ztlumit. JEDNOTKY Přepnutí z metrického na imperiální systém pro délku a nadmořskou výšku. ZOBRAZENÍ DATA A ČASU dd/mm/rrrr nebo mm/dd/rrrr 12 am + 12 pm nebo 24h O PROGRAMU Informace o navigačním systému: verze softwaru a map. ODSTRANIT POSLEDNÍ Vymaže všechny nedávno hledané cíle cesty. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ Vrátí navigační systém zpět k výchozím nastavením z výroby. Databázi Oblíbené to neovlivní. Ovládání hlasitosti UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU - 19 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 19 29/05/ :26

20 2.1.2 MENU NASTAVENÍ MAPY V menu Navigace stiskněte tlačítko Nastavení mapy Stránka menu Nastavení mapy 6 N Nastavení Popis VYHNOUT SE Možnosti vypočítání trasy: umožňuje vyhnout se určitým typům komunikací jako jsou placené silnice nebo pěší zóny. NÁHLED MAPY Možnosti zobrazení: 2D sever nahoře, 2D směr cesty nahoře nebo 3D. IKONY NA MAPĚ Skrytí nebo zobrazení ikon POI na mapě. PALETA Možnosti palety mapy: denní světlo nebo noční zobrazení. 5 AUTOMATICKÉ PŘIBLÍŽENÍ 6 Povolit nebo zakázat možnost automatického přiblížení. RYCHLOSTNÍ KAMERY Povolit nebo zakázat upozornění na rychlostní kamery UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 20 29/05/ :26

21 2.2 MENU JET DO Vyhledání zájmového bodu V menu Navigace stiskněte tlačítko Jet do, potom stiskněte tlačítko POI Menu POI N Funkce Popis BLÍZKÝ K dispozici pouze s pozicí GPS BLÍZKÉ MĚSTO Umožňuje zadat město pomocí virtuální klávesnice. BLÍZKÝ CÍL K dispozici pouze s aktivní trasou. Změna rozsahu hledání: 1. Vyberte si možnost hledání, například Blízký. 2. V seznamu kategorií na levé straně stiskněte tlačítko Rozsah změnit. 3. Posunutím ovladače nastavte rozsah a potom se stisknutím tlačítka Zpět vraťte zpět k seznamu kategorií. 4. Pokračujte výběrem podkategorie nebo stisknutím tlačítka Hledat podle názvu. Vyhledání podle názvu: 1. Vyberte si možnost hledání, například Blízký. 2. V seznamu kategorií na levé straně stiskněte tlačítko Hledat podle názvu. 3. Zadejte název pomocí virtuální klávesnice a stiskněte tlačítko OK. 4. Vyberte POI v seznamu výsledků. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU - 21 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 21 29/05/ :26

22 Seznam kategorií Oblíbená místa a Domov V menu Jet do stiskněte tlačítko Oblíbené. Při prvním použití bude seznam prázdný. Seznam oblíbených Přidání oblíbeného místa: 1. Na mapě v režimu kurzoru stiskněte dolní lištu. 2. Na informační stránce k bodu, na kterém byl kurzor, stiskněte tlačítko Přidat do oblíbených. nebo 1. Vyhledejte bod pomocí zadání adresy nebo pomocí možností POI, Souřadnice nebo Poslední v menu Jet do. 2. Na konci procesu, v překryvném menu pro zahájení navigace stiskněte tlačítko Přidat do oblíbených. Nastavení oblíbeného místa jako cíle cesty: 1. Procházejte seznamem oblíbených a klepněte na vybrané místo. 2. V překryvném menu pro zahájení navigace stiskněte tlačítko Jet do UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 22 29/05/ :26

23 Tlačítko Přidat do oblíbených Tlačítko Uložit jako domov Informační stránka o bodu Tlačítko Přidat do oblíbených Tlačítko Uložit jako domov Překryvné menu pro zahájení navigace Uložit místo jako Domov: 1. Na mapě v režimu kurzoru stiskněte dolní lištu. 2. Na informační stránce k bodu, na kterém byl kurzor, stiskněte tlačítko Uložit jako domov. nebo 1. Vyhledejte bod pomocí zadání adresy nebo pomocí možností POI, Souřadnice nebo Poslední v menu Jet do. 2. Na konci procesu, v překryvném menu Jet do stiskněte tlačítko Uložit jako domov. nebo 1. V menu navigace Navigace tlačítko Jet domů. Pokud Domov nebyl dříve nastaven, software požádá uživatele, aby ho nastavil, a to pomocí stejných možností jako v menu Jet do. Nastavení Domova jako cíle cesty: 1. V menu Navigace stiskněte tlačítko Jet domů. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU - 23 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 23 29/05/ :26

24 2.2.3 Jiné možnosti v menu Jet do Stránka pro zadání souřadnic Seznam posledních Tlačítko Jet do Mapa: výběr cíle cesty 24 - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU SOUŘADNICE Zadání cíle cesty pomocí zeměpisné šířky a zeměpisné délky: 1. V menu Jet do stiskněte tlačítko Souřadnice. 2. Klepnutím na každé pole ho můžete změnit, hodnoty zadávejte pomocí virtuální klávesnice. 3. Stiskněte tlačítko OK. POSLEDNÍ Nalezení nedávného cíle cesty: 1. V menu Jet do stiskněte tlačítko Poslední. 2. Pomocí šipek procházejte seznamem a klepněte na požadovanou položku. JET ZPĚT Tato funkce umožňuje vypočítat trasu do posledního výchozího bodu. Stiskněte toto tlačítko a výpočet začne. BOD NA MAPĚ Tato funkce umožňuje zobrazit mapu, vybrat bod na mapě a pak ho nastavit jako cíl cesty. Výběr bodu a nastavení cíle cesty: 1. V menu Jet do stiskněte tlačítko Vybrat na mapě. 2. Posunováním mapy pomocí táhnutí prstu najdete požadované místo. 3. Klepněte na požadované místo, abyste zde umístili kurzor. 4. Stiskněte tlačítko Jet do na levé straně mapy. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 24 29/05/ :26

25 2.3 SEZNAM ODBOČENÍ Seznam odbočení Chcete-li otevřít seznam odbočení, stiskněte symbol odbočení na mapě. Symbol odbočení Seznam odbočení N Položka Popis 1 VZDÁLENOST DO Od aktuální polohy. ODBOČENÍ 2 PIKTOGRAM ODBOČENÍ 3 Indikuje typ odbočení, včetně kruhových objezdů a výjezdů z dálnic. POPIS Popis manévru a název ulice. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU - 25 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 25 29/05/ :26

26 2.3.2 Jak se vyhnout manévru Vyhnutí se manévru: 1. V seznamu klepněte na příslušný manévr. 2. V překryvném menu stiskněte tlačítko Vyhnout se. Vyhnout se Překryvné menu se seznamem odbočení 26 - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 26 29/05/ :26

27 2.4 PŘEHLED CESTY Klepněte na bod na mapě, abyste aktivovali obrazovku, a stiskněte tlačítko Přehled cesty. Tato stránka je k dispozici také z menu Navigace N Položka Dodatečné informace 1 ODJEZD 2 ÚDAJE O AKTUÁLNÍ POLOZE V políčku se zobrazují informace o zbývající vzdálenosti a zbývajícím čase jízdy. 3 PŘÍJEZD 4 ÚDAJE O PŘÍJEZDU V políčku se zobrazují informace o celkové vzdálenosti a celkovém čase jízdy. 5 ČAS ODJEZDU 6 VZDÁLENOST OD ODJEZDU 7 ODHADOVANÝ ČAS PŘÍJEZDU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU - 27 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 27 29/05/ :26

28 2.5 STRÁNKA GPS Klepněte na bod na mapě, abyste aktivovali obrazovku, a klepněte na políčko stavu GPS. Stránka GPS je k dispozici také ze stránky Přehled cesty a Informační stránky o bodu N Položka Dodatečné informace KOMPAS K dispozici pouze se stanovenou polohou. SMĚR K dispozici pouze se stanovenou polohou. OBLOHA Znázornění oblohy má sever nahoře, stejně jako kompas. IKONY DRUŽIC Žlutá: slabý signál. Zelená: silný signál. ÚROVNĚ SATELITNÍCH SIGNÁLŮ Žlutá: slabý signál. Zelená: silný signál UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 28 29/05/ :26

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

Popis navigačního sw igo PRIMO

Popis navigačního sw igo PRIMO Popis navigačního sw igo PRIMO Toto je úvodní obrazovka - hlavní menu navigace. Odtud můžeme přistupovat ke všem částem aplikace. Cíl cesty se zadává klepnutím na tlačítko "Hledat". Zadání cíle cesty (tzn.

Více

Podrobný návod k použití igo9 - Primo

Podrobný návod k použití igo9 - Primo Podrobný návod k použití igo9 - Primo Toto je úvodní obrazovka - hlavní menu navigace. Odtud můžeme přistupovat ke všem částem aplikace. Cíl cesty se zadává klepnutím na tlačítko "Hledat". Zadání cíle

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R

INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R Čeština Březen 2011, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INA-W910R. Začněte používat systém Alpine

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Uživatelský návod Navigace ZENEC

Uživatelský návod Navigace ZENEC Uživatelský návod Navigace ZENEC Navigační software pro přístroje ZENEC C9 Česky 3.2. 2012, ver. 1.0 Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt jako navigaci. Začněte Vaše zařízení hned používat. Tento

Více

GPS 72H. stručný návod k obsluze

GPS 72H. stručný návod k obsluze GPS 72H stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování a další důležité informace. Symboly použité v návodu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Návod k obsluze. Alpine Navigation System. Navigační software pro systém Alpine Navigation System. Čeština Únor 2015, verze 1.0

Návod k obsluze. Alpine Navigation System. Navigační software pro systém Alpine Navigation System. Čeština Únor 2015, verze 1.0 Návod k obsluze Alpine Navigation System Navigační software pro systém Alpine Navigation System Čeština Únor 2015, verze 1.0 Obsah 1 Varování a bezpečnostní informace... 5 2 Začínáme... 6 2.1 Počáteční

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Obsah. Manuál pro navigaci Dynavix

Obsah. Manuál pro navigaci Dynavix Manuál pro navigaci Dynavix Obsah Důležité upozornění... 4 Příjem signálu GPS... 4 Polohové služby... 4 Internetové připojení... 4 Spuštění na pozadí... 5 Úvodní obrazovka... 5 Vyhledat / Navigovat...

Více

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 7 Co je nového 8 Novinky v této verzi... 8 Videa TomTom... 8 Start 10 Instalace zařízení do vozidla... 10 Umístění

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt Navigation

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE Informace Gratulujeme vám ke koupi přístroje NDrive! NDrive je navigační systém, který splní všechna vaše očekávání. Díky GPS technologii (Global Positioning System) můžete využívat

Více

Uživatelský návod Navigace ZENEC

Uživatelský návod Navigace ZENEC Uživatelský návod Navigace ZENEC Navigační software pro přístroje ZENEC C9 CZ 6.4.2012, ver. 1.2.1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt jako navigaci. Začněte Vaše zařízení hned používat. Tento

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Návod k obsluze. TT Navi. Navigační software pro systém Orbit 430. Čeština Leden 2013, verze 1.0

Návod k obsluze. TT Navi. Navigační software pro systém Orbit 430. Čeština Leden 2013, verze 1.0 Návod k obsluze TT Navi Navigační software pro systém Orbit 430 Čeština Leden 2013, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Orbit 430. Začněte používat systém Orbit 430 ihned.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Mapy Ovi pro mobilní přístroj. 1. vydání

Mapy Ovi pro mobilní přístroj. 1. vydání Mapy Ovi pro mobilní přístroj 1. vydání 2 Obsah Obsah Přehled aplikace Mapy 3 Moje poloha 4 Zobrazení vlastní polohy a mapy 4 Zobrazení mapy 4 Změna vzhledu mapy 4 Stahování a aktualizace map 5 Použití

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

TomTom Referenční příručka

TomTom Referenční příručka TomTom Referenční příručka Obsah Nebezpečné oblasti 3 Nebezpečné zóny ve Francii... 3 Upozornění na nebezpečnou zónu... 3 Změna způsobu upozornění... 4 Ohlašovací tlačítko... 4 Ohlášení nové nebezpečné

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W925R Čeština (CZ) Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine-NAVI. Začněte používat systém Alpine-NAVI

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL CZ Obsah 1 Varování a bezpečnostní informace... 5 2 Začínáme... 6 2.1 Počáteční nastavení... 6 2.2 Ovládací prvky obrazovky... 7 2.2.1 Používání tlačítek a ostatních

Více

TomTom Bridge Referenční příručka

TomTom Bridge Referenční příručka TomTom Bridge Referenční příručka 15300 15400 Obsah Vítá vás zařízení TomTom Bridge 5 Co je nového 6 Novinky v této verzi... 7 Zařízení TomTom Bridge 9 Spuštění zařízení TomTom Bridge... 10 Používání gest...

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení  u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Aplikace NAM tracker

Aplikace NAM tracker Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů (výchozí obrazovka)..............................

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_15 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace Google Sky Map Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA Uživatelská příručka MobileNavigator 6 PNA Stav: Prosinec 2006 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME IDENTIFIKOVAT VOZIDLO. Obrazovka Identifi kovat vozidlo je první obrazovka, kterou uvidíte při přihlášení k systému Microcat.

PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME IDENTIFIKOVAT VOZIDLO. Obrazovka Identifi kovat vozidlo je první obrazovka, kterou uvidíte při přihlášení k systému Microcat. PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME Microcat je ultimativní systém prodeje náhradních dílů. Chcete-li začít, podívejte se na hlavní obrazovky. Hledání vozidla Panel Hledání vozidla umožňuje vyhledávat vozidlo podle čísla

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot A - obrazovka po spuštění a/nebo při neaktivním připojení Úvodní obrazovka s nakonfigurovaným a vybraným připojením s názvem Chata. Při prvním spuštění je v seznamu

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Provozní režimy. (Navigace) klepněte na tlačítka,. Přepnutí z pokročilého režimu do základního režimu: Na úvodní obrazovce (Navigace)

Provozní režimy. (Navigace) klepněte na tlačítka,. Přepnutí z pokročilého režimu do základního režimu: Na úvodní obrazovce (Navigace) Provozní režimy Při prvním spuštění systému EasiNav je nutno určit, zda má být systém spuštěn v základním režimu nebo pokročilém režimu. Tyto dva provozní režimy systému EasiNav se liší převážně ve struktuře

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone.

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone. Nastavení e-mailu Platné pro připojení k serveru Exchange iphone Windows Phone Android Apple Mail Microsoft Outlook Co je potřeba: Mít v telefonu nastaven přístup k Internetu Znát svou e-mailovou adresu

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

Vítejte! 9 CO UDĚLAT NEJDŘÍVE? 10. Příprava zařízení 11. Kalibrace 11. Spuštění aplikace 11. Zjišťování vaší pozice GPS 13.

Vítejte! 9 CO UDĚLAT NEJDŘÍVE? 10. Příprava zařízení 11. Kalibrace 11. Spuštění aplikace 11. Zjišťování vaší pozice GPS 13. Verze 2.0 Duben 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní značky. Data copyright NAVTEQ B.V. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Žádná část této příručky

Více

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Návod k obsluze Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch Navigační software Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Děkujeme Vám, že jste si jako svou navigaci zvolili navigační systém Sensus Connected

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Kompas. Měřítko mapy

Kompas. Měřítko mapy WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Texty a symboly na obrazovce Událost v příštím bodu navádění Vzdálenost do příštího bodu navádění Název další cesty/ulice Zařízení/bod zájmů (POI) Konečný cíl naplánované

Více

Návod k použití. twitter.com/archos. klikněte na možnost Podpora > Poprodejní podpora

Návod k použití. twitter.com/archos.  klikněte na možnost Podpora > Poprodejní podpora Návod k použití Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití

Více