OBSAH. Úvod. Bezpečnostné pokyny. Výstrahy. Stručný návod. Navigačný systém. SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 28/05/ :10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvod. Bezpečnostné pokyny. Výstrahy. Stručný návod. Navigačný systém. SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 28/05/ :10"

Transkript

1 SK OBSAH Úvod Bezpečnostné pokyny Výstrahy Stručný návod Navigačný systém SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 28/05/ :10

2 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 28/05/ :10

3 Úvod PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU Táto príručka vysvetľuje používanie navigačného systému. Pred používaním si pozorne prečítajte túto príručku, aby ste vedeli, ako systém správne používať. Snímky obrazoviek v tomto dokumente sa líšia od skutočných obrazoviek navigačného systému v závislosti od toho, či v čase vytvorenia tohto dokumentu existovali dané funkcie alebo dohoda a či boli k dispozícii údaje mapy. Majte na pamäti, že obsah tejto príručky sa v niektorých prípadoch môže líšiť od navigačného systému, napríklad v prípade aktualizácie softvéru systému. NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU - 3 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 3 28/05/ :10

4 Bezpečnostné pokyny AKO SPRÁVNE POUŽÍVAŤ NAVIGAČNÝ SYSTÉM VÝSTRAHY Ak navigačný systém používate počas jazdy, buďte mimoriadne opatrní. Nedostatočné venovanie sa vedeniu vozidla, cestnej premávke alebo poveternostným podmienkam môže zapríčiniť nehodu. Počas jazdy dodržujte dopravné predpisy a sledujte podmienky na ceste. Ak sa medzičasom zmenilo dopravné značenie na ceste, navádzanie môže poskytovať neaktualizované informácie, ako je napríklad smer v jednosmernej ulici. Ak chcete tento systém používať čo najbezpečnejšie, dodržiavajte všetky nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. Tento systém je určený na pomoc pri dosiahnutí cieľa a v prípade správneho používania to aj dokáže. Za bezpečnú jazdu a bezpečnosť spolucestujúcich je zodpovedný výlučne vodič. Nepoužívajte žiadnu funkciu tohto systému tak, aby vás pri jazde rozptyľovala a prekážala bezpečnej jazde. Prvoradou prioritou počas jazdy by vždy mala byť bezpečná obsluha vozidla. Počas jazdy vždy dodržujte všetky dopravné predpisy. Pred samotným používaním tohto systému sa naučte, ako ho používať, a dôkladne sa s ním oboznámte. Prečítajte si celú príručku používateľa navigačného systému, aby ste systému porozumeli. Nedovoľte iným osobám používať tento systém, kým si neprečítajú a nepochopia pokyny v tejto príručke. Z bezpečnostných dôvodov sa niektoré funkcie počas jazdy nemusia dať používať. Nedostupné tlačidlá na obrazovke sú stlmené (neaktívne). Počas jazdy pozorne počúvajte hlasové pokyny a obrazovku sledujte len nakrátko a keď je to bezpečné. Na hlasové navádzanie sa však nespoliehajte absolútne. Používajte ho len ako odporúčanie. Ak systém nedokáže správne určiť aktuálnu polohu, hlasové navádzanie môže byť nesprávne, prípadne sa môže ozývať neskoro alebo vôbec. V zriedkavých prípadoch môžu byť údaje v systéme neúplné. Podmienky na ceste vrátane dopravných obmedzení (zákaz odbočenia vľavo, uzávierky ciest a pod.) sa často menia. Preto sa pred vykonaním akéhokoľvek pokynu systému dôkladne presvedčte, či je možné pokyn vykonať bezpečne a legálne. Tento systém nedokáže upozorňovať na také skutočnosti, ako sú napríklad bezpečnosť v oblasti, stav vozovky a dostupnosť záchranných služieb. Ak si nie ste istí bezpečnosťou v danej oblasti, nejazdite do nej. Tento systém nemá za žiadnych okolností nahrádzať osobný úsudok vodiča. Tento systém používajte len tam, kde je to legálne. 4 - NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 4 28/05/ :10

5 Výstrahy OBMEDZENIA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU Tento navigačný systém počíta aktuálnu polohu vozidla pomocou satelitných signálov, rôznych signálov vozidla, údajov mapy atď. Avšak presná poloha sa nemusí zobraziť v závislosti od stavu satelitov, konfigurácie cesty, stavu vozidla a ďalších okolností. Stavová ikona GPS sa zobrazuje v pravom rohu mapy, keď je obrazovka aktívna. Fyzické prekážky signálu GPS môžu mať za následok nepresné zobrazenie polohy vozidla na mape. Medzi prekážky signálu GPS patria tunely, vysoké budovy, kamióny a tiež predmety položené na prístrojovej doske. Niektoré satelity GPS nemusia vysielať signály z dôvodu opráv alebo úprav. V niektorých prípadoch sa môže stať, že poloha vozidla sa nebude zobrazovať presne napriek tomu, že navigačný systém prijíma dobré signály GPS. Ikona Význam Dobrý signál Priemerný signál Zlý signál Žiaden signál Navigácia výpočtom POZNÁMKA Keď je systém zapnutý, potrebuje určitý čas, kým nájde satelitné signály a navigačné dáta, aby mohol vyrátať riešenie pre polohu vášho vozidla. NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU - 5 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 5 28/05/ :10

6 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 6 28/05/ :10

7 1 STRUČNÝ NÁVOD 1.1 Obrazovka s ponukou navigácie Otvorenie ponuky navigácie Funkcie ponuky navigácie Prehľad usporiadania mapy Prístup k stránke mapy Ako si prezrieť mapu Nastavenie prvého cieľa cesty Ponuka Naviguj do Ako zadať adresu a začať navigáciu Usporiadanie mapy počas navigácie 14 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 7 28/05/ :10

8 Stručný návod 1.1 OBRAZOVKA S PONUKOU NAVIGÁCIE OTVORENIE PONUKY NAVIGÁCIE Stlačte tlačidlo Connect (Pripojiť) v ponuke a zvoľte Navigácia medzi možnosťami v zozname. Prijmite Podmienky pre použitie navigačného systému a budete pokračovať. ZOZNAM APLIKÁCIÍ PREHLÁSENIE MAPA - žiadna trasa Ponuka navigácie 8 - NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 8 28/05/ :10

9 Ponuka navigácie FUNKCIE PONUKY NAVIGÁCIE N Funkcia 1 MAPA Priamy prístup k stránke mapy 2 NAVIGUJ MA DOMOV Vytvorenie trasy do miesta uloženého používateľom ako DOMOV 3 NASTAVENIA POUŽÍVATEĽA Nastavenie systému: jazyk, jednotky atď. 4 PREHĽAD TRASY Prehľadné zobrazenie vašej trasy 5 NASTAVENIA MAPY Nastavenia pre vedenie trasy a vzhľad mapy 6 NAVIGUJ DO Vyhľadať a nastaviť cieľ NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU - 9 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 9 28/05/ :10

10 1.2 PREHĽAD USPORIADANIA MAPY PRÍSTUP K STRÁNKE MAPY Na mapu získate prístup, keď stlačíte tlačidlo Mapa v ponuke navigácie a ťuknutím na bod na mape aktivujete obrazovku MAPA - žiadna trasa N 1 2 Funkcia PONUKA NAVIGÁCIE Priamy prístup k ponuke navigácie KOMPAS A MIERKA Orientácia a mierka mapy 3 PRIBLÍŽIŤ Stlačením priblížite 4 ODDIALIŤ Stlačením oddialite 5 6 STAVOVÁ IKONA GPS Indikácia kvality signálu GPS SPODNÁ LIŠTA Zobrazuje informácie o vašej aktuálnej polohe 10 - NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 10 28/05/ :10

11 1.2.2 AKO SI PREZRIEŤ MAPU Technológia dotykovej obrazovky umožňuje prezerať mapu pomocou gest na displeji. Gesto POTIAHNUTIE PRSTOM Priložte prst na mapu a pretiahnite ju v akomkoľvek smeru PRVÉ ŤUKNUTIE PRSTOM Ťuknite na bod na mape DRUHÉ ŤUKNUTIE PRSTOM Ťuknite na bod na mape STLAČENIE SPODNEJ LIŠTY STLAČENIE TLAČIDIEL PRE PRIBLÍŽENIE A ODDIALENIE STLAČENÍ STAVOVEJ IKONY GPS STLAČENIE TLAČIDLA PONUKY Účinok Mapa sa pohybuje v závislosti na smere pohybu prsta. Aktivuje obrazovku. V tomto režime sú k dispozícii ovládacie prvky a informácie na mape. Umiesti kurzor. Informácie o bode sa zobrazia v spodnej lište. Otvorí sa informačná stránka o bode. Zmení mierku mapy Otvorí stránku GPS Späť na ponuku navigácie Informačná stránka o bode NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU - 11 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 11 28/05/ :10

12 1.3 NASTAVENIE PRVÉHO CIEĽA CESTY PONUKA NAVIGUJ DO V ponuke navigácie stlačte tlačidlo Naviguj do N Funkcia Strana Adresa alebo smerovacie číslo 12 Body záujmu 19 Obľúbené trasy 20 Výber na mape 22 Naviguj späť 22 Nedávne trasy 22 Súradnice NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 12 28/05/ :10

13 1.3.2 AKO ZADAŤ ADRESU A ZAČAŤ NAVIGÁCIU V ponuke navigácie stlačte tlačidlo Naviguj do. 1. Stlačte tlačidlo Adresa alebo smerovacie číslo. 2. Stlačte tlačidlo Krajina, aby ste zadali požadovanú krajinu. 3. Zadajte názov pomocou virtuálnej klávesnice a stlačte tlačidlo OK. Ponuka Naviguj do 4. Zobrazí sa zoznam. 5. Vyberte svoju voľbu stlačením jedného z mien v zozname. 6. Opakujte kroky 2 až 5 pre zadanie mesta, ulice a čísla domu. 7. Stlačte tlačidlo OK. Dialóg pre zadanie adresy 8. Vo vyskakovacej ponuke stlačte tlačidlo Naviguj do. 9. Vyberte si svoju obľúbenú trasu v dialógu s niekoľkými trasami a stlačte tlačidlo OK. Trasa sa vypočíta. Klávesnica Vyskakovacia ponuka Začať navigáciu Dialóg s niekoľkými trasami NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU - 13 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 13 28/05/ :10

14 1.4 USPORIADANIE MAPY POČAS NAVIGÁCIE MAPA - režim navigácie N Položka Dodatočné informácie SYMBOL ODBOČENIA Znázornenie nasledujúceho manévru pomocou šípky. VZDIALENOSŤ K ODBOČENIU Vzdialenosť k nasledujúcemu manévru Dátové pole ODHADOVANÝ ČAS PRÍCHODU Odhadovaný čas príchodu do cieľa Stlačením symbolu odbočenia otvoríte zoznam odbočení. Stlačením tohto dátového poľa môžete prepínať medzi zobrazením nasledujúcich informácií: odhadovaný čas príchodu do cieľa / zvyšný čas jazdy. Dátové pole ZVYŠNÁ VZDIALENOSŤ Stlačením tohto dátového poľa Zvyšná vzdialenosť môžete prepínať medzi zobrazením nasledujúcich informácií: zvyšná vzdialenosť / vzdialenosť od odchodu NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 14 28/05/ :10

15 N Položka Dodatočné informácie 5 TLAČIDLO PREHĽAD TRASY Stlačením tlačidla Prehľad trasy Otvorí stránku Prehľad trasy zobrazíte viacej informácií o vašej ceste. 6 PONUKA Otvorí ponuku navigácie 7 VYMAZAŤ TRASU Vyskakovacie varovanie požiada o Vymaže aktuálnu trasu potvrdenie. 8 STAVOVÁ IKONA GPS Stlačením dátového poľa GPS Kvalita signálu GPS zobrazíte stránku GPS. 9 Odporúčaný pruh Jazdný pruh, v ktorom máte ísť, je zobrazený oranžovou farbou. Indikácia obmedzenia rýchlosti Ikona zmení farbu na červenú, ak je aktuálna rýchlosť nad limitom. Upozornenie na rýchlostné kamery NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU - 15 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 15 28/05/ :10

16 16 - NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 16 28/05/ :10

17 2 NAVIGAČNÝ SYSTÉM 2.1 NASTAVENIA PONUKA NASTAVENIA POUŽÍVATEĽA PONUKA NASTAVENIA MAPY PONUKA NAVIGUJ DO Vyhľadanie bodu záujmu Obľúbené trasy a Domov Iné možnosti ponuky Naviguj do ZOZNAM ODBOČENÍ Zoznam odbočení Ako sa vyhnúť manévru PREHĽAD TRASY STRÁNKA GPS 28 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 17 28/05/ :10

18 Navigačný systém 2.1 NASTAVENIA PONUKA NASTAVENIA POUŽÍVATEĽA V ponuke navigácie stlačte tlačidlo Nastavenia používateľa Stránka 1 ponuky Nastavenia používateľa 7 8 Stránka 2 ponuky Nastavenia používateľa 18 - NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 18 28/05/ :10

19 N Nastavenie Popis JAZYK Zoznam dostupných jazykov pre text. ČASOVÉ PÁSMO Zoznam časových pasiem. HLASITOSŤ Ovládanie hlasitosti hlasových pokynov, s tlačidlami Skúška a Stlmiť. JEDNOTKY Prepnutie z metrického na imperiálny systém, pre dĺžku a nadmorskú výšku. ZOBRAZENIE DÁTUMU A ČASU dd/mm/rrrr alebo mm/dd/rrrr 12 am + 12 pm alebo 24h O PROGRAME Informácie o navigačnom systéme: verzia softvéru a mapy. VYMAZAŤ NEDÁVNE TRASY Vymazať všetky nedávno hľadané ciele cesty. SPÄŤ NA VÝROBNÉ NASTAVENIA Nastavenie navigačného systému späť na pôvodné výrobne nastavenie. Neovplyvní to databázu Obľúbené trasy. Ovládanie hlasitosti NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU - 19 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 19 28/05/ :10

20 2.1.2 PONUKA NASTAVENIA MAPY V ponuke navigácie stlačte tlačidlo Nastavenia mapy Stránka ponuky Nastavenia mapy 6 N Nastavenie Popis VYHNÚŤ SA Možnosti výpočtu trasy: umožňuje vyhnúť sa špeciálnym typom komunikácií, ako sú spoplatnené cesty alebo pešie zóny. POHĽAD MAPY Možnosti zobrazenia: 2D sever hore, 2D smer jazdy hore alebo 3D. IKONY NA MAPE Skrytie alebo zobrazenie ikon bodov záujmu na mape. PALETA Možnosti palety mapy: denné svetlo alebo nočný režim. 5 AUTOMATICKÉ PRISPÔSOBENIE 6 Povolenie alebo zakázanie funkcie automatického prispôsobenia. RÝCHLOSTNÉ KAMERY Povolenie alebo zakázanie upozornení na rýchlostné kamery NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 20 28/05/ :10

21 2.2 PONUKA NAVIGUJ DO Vyhľadanie bodu záujmu V ponuke navigácie stlačte tlačidlo Naviguj do a potom stlačte tlačidlo Body záujmu Ponuka Body záujmu N Funkcia Popis BLÍZKO K dispozícii iba s polohou GPS BLÍZKO MESTA Umožňuje zadať mesto pomocou virtuálnej klávesnice. BLÍZKO CIEĽA K dispozícii iba s aktívnou trasou. Zmena rozsahu hľadania: 1. Vyberte si možnosť hľadania, napríklad Blízko. 2. V zozname kategórií na ľavej strane stlačte tlačidlo Rozsah zmeniť. 3. Presuňte ovládač a nastavte rozsah, potom sa stlačením tlačidla Späť vrátite späť na zoznam kategórií. 4. Pokračujte výberom podkategórie alebo stlačením tlačidla Hľadať podľa mena. Hľadanie podľa mena: 1. Vyberte si možnosť hľadania, napríklad Blízko. 2. V zozname kategórií na ľavej strane stlačte tlačidlo Hľadať podľa mena. 3. Zadajte meno pomocou virtuálnej klávesnice a stlačte tlačidlo OK. 4. Vyberte bod záujmu v zozname výsledkov. NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU - 21 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 21 28/05/ :10

22 Zoznam kategórií Obľúbené trasy a Domov V ponuke Naviguj do stlačte tlačidlo Obľúbené trasy. Pri prvom použití je zoznam prázdny. Zoznam obľúbených trás Pridanie obľúbenej trasy: 1. Na mape v režime kurzoru stlačte spodnú lištu. 2. Na informačnej stránke o bode, na ktorom je kurzor, stlačte tlačidlo Pridať k obľúbeným trasám. alebo 1. Vyhľadajte bod pomocou zadania adresy alebo možností Bod záujmu, Súradnice a Nedávne trasy v ponuke Naviguj do. 2. Na konci procesu, vo vyskakovacej ponuke Začať navigáciu, stlačte tlačidlo Pridať k obľúbeným trasám. Nastavenie obľúbeného miesta ako cieľa: 1. Prechádzajte zoznamom obľúbených trás a ťuknite na vybrané miesto. 2. Vo vyskakovacej ponuke začať navigáciu stačte tlačidlo Naviguj do NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 22 28/05/ :10

23 Tlačidlo Pridať k obľúbeným trasám Tlačidlo Uložiť ako domov Informačná stránka o bode Tlačidlo Pridať k obľúbeným trasám Tlačidlo Uložiť ako domov Vyskakovacia ponuka začať navigáciu Uloženie miesta ako Domov: 1. Na mape v režime kurzoru stlačte spodnú lištu. 2. Na informačnej stránke o bode, na ktorom je kurzor, stlačte tlačidlo Uložiť ako domov. alebo 1. Vyhľadajte bod pomocou zadania adresy alebo možností Bod záujmu, Súradnice a Nedávne trasy v ponuke Naviguj do. 2. Na konci procesu, vo vyskakovacej ponuke Naviguj do, stlačte tlačidlo Uložiť ako domov. alebo 1. V ponuke navigácie stlačte tlačidlo Naviguj ma domov. Ak Domov nebol predtým nastavený, softvér požiada používateľa, aby ho nastavil, pomocou rovnakých možností aké sú v ponuke Naviguj do. Nastavenie miesta Domov ako cieľa: 1. V ponuke navigácie stlačte tlačidlo Naviguj ma domov. NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU - 23 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 23 28/05/ :10

24 2.2.3 Iné možnosti ponuky Naviguj do Stránka pre zadanie súradníc SÚRADNICE Zadanie cieľa cesty pomocou zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky: 1. V ponuke Naviguj do stlačte tlačidlo Súradnice. 2. Ťuknutím na každé pole ho môžete upraviť, hodnoty zadajte pomocou virtuálnej klávesnice. 3. Stlačte tlačidlo OK. NEDÁVNE TRASY Nájdenie nedávnej trasy: 1. V ponuke Naviguj do stlačte tlačidlo Nedávne trasy. 2. Pomocou šípok prechádzajte zoznamom a ťuknite na požadovanú položku. Zoznam nedávnych trás Tlačidlo Naviguj do Mapa: výber cieľa cesty NAVIGUJ SPÄŤ Tato funkcia umožňuje vypočítať trasu do posledného východiskového bodu. Iba stlačte tlačidlo a výpočet sa spustí. BOD NA MAPE Táto funkcia umožňuje prehliadnuť si mapu a vybrať bod, ktorý je potom nastavený ako cieľ cesty. Výber bodu a nastavenie cieľa cesty: 1. V ponuke Naviguj do stlačte tlačidlo Výber na mape. 2. Potiahnite mapu prstom a nájdite správne miesto. 3. Ťuknite na požadované miesto, aby ste tu umiestnili kurzor. 4. Stlačte tlačidlo Naviguj do na ľavej strane mapy NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 24 28/05/ :10

25 2.3 ZOZNAM ODBOČENÍ Zoznam odbočení Zoznam odbočení otvoríte, keď stlačíte symbol odbočenia na mape. Symbol odbočenia Zoznam odbočení N Položka Popis 1 VZDIALENOSŤ K Od aktuálnej polohy. ODBOČENIU 2 PIKTOGRAM ODBOČENIA 3 Znázorňuje typ odbočenia, vrátanie kruhových objazdov a diaľničných výjazdov. POPIS Popis manévru a názov ulice. NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU - 25 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 25 28/05/ :10

26 2.3.2 Ako sa vyhnúť manévru Vyhnutie sa manévru: 1. V zoznamu ťuknite na manéver. 2. Vo vyskakovacej ponuke stlačte tlačidlo Vyhnúť sa. Vyhnúť sa Vyskakovacia ponuka Zoznam odbočení 26 - NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 26 28/05/ :11

27 2.4 PREHĽAD TRASY Na mape ťuknutím na bod aktivujte obrazovku a potom stlačte tlačidlo Prehľad trasy. Tato stránka je dostupná aj z ponuky navigácie N Položka Dodatočné informácie 1 ODCHOD 2 ÚDAJE O AKTUÁLNEJ POLOHE Tu sa zobrazujú informácie o zvyšnej vzdialenosti a zvyšnom čase. 3 PRÍCHOD 4 ÚDAJE O PRÍCHODE Tu sa zobrazujú informácie o celkovej vzdialenosti a celkovom čase. 5 ČAS ODCHODU 6 VZDIALENOSŤ OD ODCHODU 7 ODHADOVANÝ ČAS PRÍCHODU NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU - 27 SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 27 28/05/ :11

28 2.5 STRÁNKA GPS Na mape ťuknutím na bod aktivujte obrazovku a potom ťuknite na pole stavu GPS. Stránka GPS je dostupná aj zo stránky Prehľad trasy a z Informačnej stránky o bode N Položka Dodatočné informácie KOMPAS K dispozícii iba s určenou polohou. SMER K dispozícii iba s určenou polohou. OBLOHA Znázornenie oblohy je orientované na sever, rovnako ako kompas. IKONY SATELITOV Žltá: slabý signál. Zelená: silný signál. ÚROVNE SATELITNÝCH SIGNÁLOV Žltá: slabý signál. Zelená: silný signál NÁVOD NA OBSLUHU NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SK_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 28 28/05/ :11

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/2014 09:26 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/2014 09:26 Úvod NÁVOD K OBSLUZE

Více

Užívateľský manuál HD Mediaboxu. Užívajte si svoju televíziu od UPC

Užívateľský manuál HD Mediaboxu. Užívajte si svoju televíziu od UPC Užívateľský manuál HD Mediaboxu Užívajte si svoju televíziu od UPC Hlavné menu Informácie Do Hlavného menu vstúpite stlačením tlačidla MENU na diaľkovom ovládači. V jednotlivých ponukách sa pohybujete

Více

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8)

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Protokol webových služieb umožňuje používateľom systému Windows Vista (SP2 alebo novší), Windows

Více

TSS Autoškola. gpspreautoskoly.sk. Užívateľský manuál pre online prístup cez aplikáciu pre tablety s OS Android

TSS Autoškola. gpspreautoskoly.sk. Užívateľský manuál pre online prístup cez aplikáciu pre tablety s OS Android gpspreautoskoly.sk TSS Autoškola Aplikácia na kontrolu výučby v autoškolách Užívateľský manuál pre online prístup cez aplikáciu pre tablety s OS Android gpspreautoskoly.sk Popis zariadenia Mobilná aplikácia

Více

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin.

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Cieľom databázy zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin je zverejnenie uvedených záznamov v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

zūmo 590 Príručka rýchleho spustenia

zūmo 590 Príručka rýchleho spustenia zūmo 590 Príručka rýchleho spustenia Marec 2014 190-01706-64_0A Vytlačené na Taiwane Začíname pracovať UPOZORNENIE Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom,

Více

Základy - prihlásenie

Základy - prihlásenie Základy - prihlásenie Plnohodnotná práca s aplikáciou WK ereader je možná po prihásení užívateľa. Prihlasovacie meno a heslo si vyberáte sami pri registrácii na www.wolterskluwer.sk (ak Vám nebolo pridelené

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

Užívateľská príručka Hospodársky register

Užívateľská príručka Hospodársky register Užívateľská príručka Hospodársky register Obsah: 1. Prihlásenie do systému... 2 2. Voľba jazyka... 3 3. Kombinované výbery... 3 3.1. Výber podľa sídla a právnej formy... 3 3.2. Výber podľa kódov v odbore

Více

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ... 1 Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti... 1 1.1. Farmy podľa druhu činnosti...

Více

Sprievodca rýchlym štartom

Sprievodca rýchlym štartom Sprievodca rýchlym štartom Víta vás váš MacBook Air Začnime. Spustite Mac stlačením tlačidla napájania. Otvorí sa Sprievodca nastavením, vďaka ktorému môžete jednoducho nastaviť svoj Mac a ihneď ho začať

Více

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV: ZÁPIS PREDMETOV (pridanie predmetov do zápisného listu) 1) Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre webovú adresu napíšte http://moja.uniba.sk

Více

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Verzia: 3.11.2014 Strana 1 z 10 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ako sa prihlásiť do Mobility Tool+?... 3 3. Projekt... 4 3.1. Ako zobraziť detaily projektu?... 4 3.2.

Více

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Aktivácia bezkontaktných mobilných platieb Keď máte stiahnutú aplikáciu, môžete si aktivovať bezkontaktné mobilné platby. V menu uvítacej obrazovky zvoľte tlačidlo

Více

Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu www.max.sk 1 Obsah Úvod 3 Legenda 4 Popis tlačidiel na diaľkovom ovládači 5-6 Menu 7 Archív TV vysielania 8-9 Aktivácia 10 Zoznam

Více

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android.

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android. 1. Inštalácia aplikácie Locus Map - free alebo pro verzia cez Google Play Pred inštaláciou je doporučené vložiť do prístroja microsd kartu pre zvýšenie kapacity pamäti zariadenia. Všetky mapy a namerané

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1

Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1 Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1 Inštalácia a aktualizácia systému Windows 8.1 Aktualizácia systému BIOS, aplikácií a ovládačov, spustenie služby Windows Update Výber typu inštalácie

Více

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky Dealer Extranet 3 Cenové ponuky Obsah Vytvorenie cenovej ponuky so zľavou Velux 3 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky zo súčasnej cenovej ponuky 10 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky pomocou Konfigurátora

Více

Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS

Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS Inštalácia softvéru Vložte priložené CD do mechaniky, otvorte priečinok Sofware a následne priečinok 1.ISS. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor ISSSetup,

Více

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP.

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. V prípade, že sa rozhodnete použiť ako úložisko kvalifikovaného certifikátu čipovú kartu StarCos2.3, musíte si žiadosť

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD

PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD 1. Výber jazyka. Po úspešnom zapojení a zapnutí Set-top-boxu (ďalej len STB) si vyberiete šípkami hore/dolu jazyk STB a stlačením tlačidla

Více

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX TV SAT DVD AUX Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov: Nastavenie na strane diaľkového ovládača A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu 1. Zapnite zariadenie,

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

ŠKODA CONNECT Online služby

ŠKODA CONNECT Online služby ŠKODA CONNECT Online služby Táto brožúra slúži na rýchle oboznámenie sa so službami ŠKODA Connect. Prehľad tém tejto brožúry Online služby ŠKODA Connect 1 Registrácia, aktivácia služieb 2 Pripojenie systému

Více

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Hromadná korešpondencia v programe Word 2010 Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Obsah Čo je hromadná korešpondencia Spustenie hromadnej korešpondencie Nastavenie menoviek Pripojenie menoviek k zoznamu adries

Více

Program "Inventúra program.xlsm"

Program Inventúra program.xlsm 1 / 14 Program "Inventúra program.xlsm" Program pracuje s reportami, ktoré majú ako zdroj dát tabuľku inventárnych dát. Program je uložený ako VBA projekt v Excel súbore "Inventúra Program.xlsm". Program

Více

Príručka pre prostredie Digitálnej autoškoly pre účastníkov časť elearning

Príručka pre prostredie Digitálnej autoškoly pre účastníkov časť elearning TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Riadiaci orgán OPIS Sprostredkovateľský orgán OPIS EURÓPSKA ÚNIA Príručka pre prostredie Digitálnej autoškoly pre účastníkov časť elearning JISCD-ESD Príručka pre prostredie

Více

Vypracovalo: oddelenie redakcie ÚPVS, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Vypracovalo: oddelenie redakcie ÚPVS, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu 1 prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eid karta) s použitím aplikácie D.Signer/XAdES Dátum zverejnenia: 9. 9. 2014 Verzia dokumentu:

Více

Príručka so stručným návodom

Príručka so stručným návodom Príručka so stručným návodom Microsoft Access 2013 sa líši od predchádzajúcich verzií, preto sme vytvorili túto príručku, aby ste sa s ním čo najrýchlejšie oboznámili. Zmena veľkosti obrazovky alebo zatvorenie

Více

UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST

UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST MATURITA ONLINE Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných

Více

Používateľská príručka pre príjemcu balíkomat easypack 24/7

Používateľská príručka pre príjemcu balíkomat easypack 24/7 Používateľská príručka pre príjemcu balíkomat easypack 24/7 1. Aktivujte balíkomat easypack 24/7dotykom na dotykovú obrazovku. 2. Dotykom si zvoľte jazyk pre ďalšiu komunikáciu. 3. Vyberte si z ponuky

Více

Evidencia produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny, ovocia a vedľajších živočíšnych produktov

Evidencia produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny, ovocia a vedľajších živočíšnych produktov Evidencia produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny, ovocia a vedľajších živočíšnych produktov Užívateľská príručka pre Ambulantného predajcu IS ZASIELKY 3.0 Obsah Úvodná strana... 3 Zápis zásielky...

Více

Používateľská príručka pre autorov

Používateľská príručka pre autorov Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie 1. Do internetového vyhľadávača zadajte: http://ezp.vssvalzbety.sk/login 2. Po zobrazení obrázku č. 1 kliknite na Prihlásiť sa pomocou Google" Obr. 1 - Prihlasovanie

Více

Mobilná aplikácia ekolok SP, a.s.

Mobilná aplikácia ekolok SP, a.s. Mobilná aplikácia ekolok SP, a.s. Príručka k aplikácii Účel: Príručka k Mobilnej aplikácii SP, a.s. Určené pre: používateľov Mobilnej aplikácie Slovenskej pošty, a.s.: ekolok. Vypracoval: Slovenská pošta,

Více

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia: 7 Dátum aktualizácie: 23. 8. 2016 Popis: Tento dokument je určený

Více

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD DVDStyler DVDStyler je program určený na vytváranie DVD z domácich filmov a prezentácií. Pomocou tohto programu môžete jednoduchým spôsobom vytvoriť úvodnú snímku a tiež ďalšie snímky s jednotlivými titulmi

Více

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Návod na používanie Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Úvod Gratulujeme vám k zakúpeniu Flash-OFDM routera DTM Leadtek 7FD5. Jedná sa o WiFi router so zabudovaným Flash-OFDM modulom. Podporuje NAT, smerovanie,

Více

Pomôcka Setup Používateľská príručka

Pomôcka Setup Používateľská príručka Pomôcka Setup Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je obchodná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté v tomto

Více

Návod na viacnásobné podpisovanie dokumentov prostredníctvom aplikácie D.Signer/XAdES v prostredí elektronickej schránky

Návod na viacnásobné podpisovanie dokumentov prostredníctvom aplikácie D.Signer/XAdES v prostredí elektronickej schránky Návod na viacnásobné podpisovanie dokumentov prostredníctvom aplikácie D.Signer/XAdES v prostredí elektronickej schránky Dátum platnosti: 9. 9. 2014 Verzia: 4 Dátum aktualizácie: 21. 8. 2017 Popis: Tento

Více

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu obsah Funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu Skôr než začnete Ako používať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu 1. Zastavenie a spustenie

Více

GOCLEVER FONE 500 NÁVOD NA OBSLUHU

GOCLEVER FONE 500 NÁVOD NA OBSLUHU GOCLEVER FONE 500 NÁVOD NA OBSLUHU NAVŠTÍVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM PRE VIAC INFORMÁCIÍ O PRODUKTOCH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Pred inštaláciou a prvým použitím si prosím najprv prečítajte túto príručku.

Více

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia Pozn. V tomto návode je ako príklad inštalácie a obsluhy popísaný model. 1. Pripojenie zariadenia Pozn. Pri konfigurácií

Více

CAR MULTIMEDIA SERIES 640. Enjoy it. Návod na obsluhu Navigácia

CAR MULTIMEDIA SERIES 640. Enjoy it. Návod na obsluhu Navigácia CAR MULTIMEDIA SERIES 640 Enjoy it. Návod na obsluhu Navigácia Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre zariadenie Blaupunkt Navigation ako svoj navigačný systém. Zariadenie Blaupunkt Navigation môžete začať

Více

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Krok 1: Aktualizácia firmvéru Pred aktualizáciou, prosím, najskôr skontrolujte: 1. Aktualizácia musí byť vykonávaná

Více

Multihosting Užívateľská príručka

Multihosting Užívateľská príručka Multihosting Užívateľská príručka EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk 1 Obsah Úvod...3 1 Objednávka...4

Více

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet 1. Postup inštalácie Pripojenie Wi-Fi routra k vašej sieti Upozornenie: NEPRIPÁJAJTE Wi-Fi router k zdroju napájania skôr, ako dokončíte

Více

Návod na aktualizáciu firmvéru pre 4G router TP-Link MR200

Návod na aktualizáciu firmvéru pre 4G router TP-Link MR200 Návod na aktualizáciu firmvéru pre 4G router TP-Link MR200 Vážený zákazník, Čo budete potrebovať? každý z nás potrebuje z času na čas niečo nové a lepšie. Platí to aj pre zariadenia, ktoré spracúvajú dôležité

Více

Program MultiBoot Používateľská príručka

Program MultiBoot Používateľská príručka Program MultiBoot Používateľská príručka Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový

Více

Automatické pohony na brány

Automatické pohony na brány Manuál CITY1-EVO 230V CALYPSO NASTAVOVANIE RIADIACEJ ELEKTRONIKY 1. Zatlačte a držte zatlačené tlačidlo OK pokiaľ sa nezobrazí požadovaná položka. 2. Pustite tlačidlo OK. Následne sa zobrazí prvá položka

Více

Návod na programovanie inteligentnej elektroinštalácie Ego-n

Návod na programovanie inteligentnej elektroinštalácie Ego-n Návod na programovanie inteligentnej elektroinštalácie Ego-n Programovanie inteligentnej elektroinštalácie. K programovaniu v úrovni PLUS slúži program Ego-n Asistent 2 1.Spustenie Po spustení programu

Více

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov - Pripojenie funguje aj cez niektoré smartfóny, na strane 12 Windows 7: - Skontrolujte, či je zapnutá WiFi karta v notebooku/pc a či nie je

Více

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Verzia 1.0 Úvod. Pre skvalitnenie používania tabletov Samsung Note 10.1 model N8010 dodávaných v rámci projektu EVSRŠ (DIGIškola)

Více

Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby

Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 4 Dátum aktualizácie: 23. 8. 2017 Popis: Tento dokument je určený pre občanov

Více

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Gratulujeme vám k zakúpeniu smerovača PCI Express. Tento výrobok bol navrhnutý pre všetkých, ktorí potrebujú pripojenie k sieti Internet aj mimo kancelárie

Více

Elektronické odosielanie výplatných pások

Elektronické odosielanie výplatných pások Elektronické odosielanie výplatných pások Od verzie 11.50 pribudla v programe Olymp možnosť hromadného odosielania zaheslovaných výplatných pások na e-maily jednotlivých pracovníkov. V evidencii Personalistika

Více

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA. TCP Optimizátor

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA. TCP Optimizátor UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA TCP Optimizátor OBSAH OBSAH...2 1. ÚVOD...3 2. OBRAZOVKY...4 2.1. Obrazovka licenčných podmienok...4 2.2. Hlavná obrazovka...5 3. ODPORÚČANÝ POSTUP...8 3.1. Spustenie programu...8

Více

Úvodná strana IS ZASIELKY Prvky úvodnej stránky:

Úvodná strana IS ZASIELKY Prvky úvodnej stránky: IS ZASIELKY 2.0 Obsah Úvodná strana IS ZASIELKY... 3 Prvky úvodnej stránky:... 3 IMPORT Údajov... 4 Zápis zásielky... 5 Miesto určenia... 5 Poznámka... 5 1. Miesto určenia Zápis zásielky... 6 2. Skupina

Více

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Certifikát Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Vážená klientka, vážený klient, ďakujeme Vám za prejavenie dôvery a blahoprajeme k získaniu certifikátu. Čo je to osobný certifikát Certifikát uložený

Více

Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu na účel autentifikácie do multiklientskeho platobného portálu -MKPP

Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu na účel autentifikácie do multiklientskeho platobného portálu -MKPP Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu na účel autentifikácie do multiklientskeho platobného portálu -MKPP Obsah: 1 Určenie 1 2 Popis produktu 1 3 Nesprávne zadaný PIN kód (PIN FAIL) 3 4 Použitie

Více

7" VIDEO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

7 VIDEO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA 369300/369310/369305/369315 7" VIDEO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA Užívateľská príručka 07/12-01 CN 2 Obsah 1. Funkcia volania 6 2. Aktivácia vstupného panelu 6 3. Volanie interkom 6 4. Pracovný mód 7 5. Registrácia

Více

Nastavenia základňovej stanice Gigaset A510 IP pomocou slúchadla Gigaset A510H

Nastavenia základňovej stanice Gigaset A510 IP pomocou slúchadla Gigaset A510H Nastavenia základňovej stanice Gigaset A510 IP pomocou slúchadla Gigaset A510H Základné pojmy: Slúchadlo Základňová stanica Tlačidlo vyhľadávania Obsah 1. Krok zmena nastavenie SIP konta pomocou sprievodcu

Více

Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie

Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie 1. Spustite internetový prehliadač (napr. Mozilla Firefox, MS Internet Explorer...). 2. Do adresového riadku prehliadača napíšte: ezp.vssvalzbety.sk 3. Zobrazí

Více

Návod na používanie súboru na vyhodnotenie testov všeobecnej pohybovej výkonnosti

Návod na používanie súboru na vyhodnotenie testov všeobecnej pohybovej výkonnosti Návod na používanie súboru na vyhodnotenie testov všeobecnej pohybovej výkonnosti Na overenie trénovanosti hráčov sa o.i. vykonávajú testy všeobecnej pohybovej výkonnosti. Z hľadiska vyhodnotenia je potrebné

Více

OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM

OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM Alcatel 4400 OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM 2 5 3 4 8 7 1 6 Audio tlačidlá zníženie hlasitosti reproduktora alebo slúchadla Reproduktor: umožňuje podielať sa viacerým účastníkom na konverzácii zvýšenie

Více

igo 2006 (verzia SD / mini SD karta) Rýchla štartovacia príručka

igo 2006 (verzia SD / mini SD karta) Rýchla štartovacia príručka igo 2006 (verzia SD / mini SD karta) Rýchla štartovacia príručka Ďakujeme, že ste si pre svoju automobilovú navigáciu vybrali program igo. Verziu dodávanú na SD karte môžete veľmi jednoducho inštalovať

Více

Cez tlačidlo Vyhľadať zvolíte miesto v PC, kde sa HW kľúč nainštaluje. Štandardne je prednastavená inštalácia do priečinka, kde je nainštalovaný progr

Cez tlačidlo Vyhľadať zvolíte miesto v PC, kde sa HW kľúč nainštaluje. Štandardne je prednastavená inštalácia do priečinka, kde je nainštalovaný progr Inštalácia hardvérového kľúča Hardvérový kľúč (ďalej HW kľúč) je určený pre firmy, ktoré majú zakúpenú licenciu Profesionál účtovná firma. POZOR! Pri používaní hardvérového kľúča je potrebné, aby všetky

Více

Manuál Elektronická návratka

Manuál Elektronická návratka Manuál Elektronická návratka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013 1 POSTUP PRE PRÍPRAVU ELEKTRONICKEJ NÁVRATKY A POTVRDENIE ZÁUJMU O ŠTÚDIUM. Upozornenie: Fotografia a údaje použité v tomto

Více

Aktualizácia adaptéra Push2TV

Aktualizácia adaptéra Push2TV Aktualizácia adaptéra Push2TV 2 Spoločnosť NETGEAR odporúča aktualizovať adaptér Push2TV, pretože nové aktualizácie môžu podporovať ešte viac bezdrôtových zobrazovacích zariadení. 1. Pomocou prenosného

Více

Microsoft POWERPOINT XP

Microsoft POWERPOINT XP Európsky vodičský preukaz na počítače Študijné materiály MS POWER POINT XP Autori: Stanislav Kozenko Banská Bystrica, 2006 Microsoft POWERPOINT XP Ms PowerPoint plní funkciu aplikácie na vytváranie prezentácií.

Více

Virtuálna Registračná Pokladnica. Modul OPD pre ios

Virtuálna Registračná Pokladnica. Modul OPD pre ios Virtuálna Registračná Pokladnica Modul OPD pre ios Strana 2 / 10 Obsah OBSAH 2 1 VIRTUÁLNA REGISTRAČNÁ POKLADNICA MODUL OPD IOS 3 1.1 O APLIKÁCII OPD 3 1.2 PREDPOKLADY PRE POUŽÍVANIE OPD 3 2 PRÁCA S APLIKÁCIOU

Více

Programy vzdelávania: Vzdelávanie s interaktívnou tabuľou

Programy vzdelávania: Vzdelávanie s interaktívnou tabuľou Pri tvorbe edukačných materiálov, nielen digitálnej povahy je mnohokrát potrebné dodatočne upraviť vybraný obrazový materiál. Najjednoduchším spôsobom je pouţiť program Microsoft Office Picture Manager.

Více

Manuál Klientska zóna

Manuál Klientska zóna Manuál Klientska zóna Strana 1 OBSAH Klientska zóna... 3 A. Registrácia užívateľa do klientskej zóny... 3 B. Prvé prihlásenie užívateľa... 4 C. Vytvorenie užívateľského mena a hesla... 6 D. Zmena hesla

Více

Používateľská príručka: MOODLE

Používateľská príručka: MOODLE Používateľská príručka: MOODLE Obsah Prístup na portál MOODLE... 2 Vytváranie kurzov... 3 Úprava kurzu... 4 Úprava týždňov/tém... 5 Úprava zhrnutia týždňa/témy... 5 Úprava zdrojov/aktivít... 6 Pridanie

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, Tel.: 0650 / , Návod na inštaláciu

SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, Tel.: 0650 / ,  Návod na inštaláciu Návod na inštaláciu Inštalácia LTE USB modemu Huawei E3372 a mobilného internetového pripojenia 1 Dôležité upozornenie: pred inštaláciou zariadenia a internetového pripojenia sa oboznámte so zariadením

Více

FREEIP. Aplikácia pre Android

FREEIP. Aplikácia pre Android FREEIP Aplikácia pre Android Úvod: -1-1 Inštalácia a registrácia -2-1.1 Inštalácia aplikácie do Android telefónu -2-1.2 Registrácia účtu -2-2. Pridanie zariadenia -4-2.1 Použitie kódu SN pridanie IPC/NVR

Více

P-660HN-TxA. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtová brána n ADSL2+ so 4 portami

P-660HN-TxA. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtová brána n ADSL2+ so 4 portami Bezdrôtová brána 802.11n ADSL2+ so 4 portami Firmware v3.0 Vydanie 1, 6/2010 Východiskové nastavenie: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Príručka pre rýchlu inštaláciu Copyright 2010. Všetky práva

Více

Kapitola 1 úvod Účel softvéru Systémové požiadavky Výkon (podstatné iba pre technikov)

Kapitola 1 úvod Účel softvéru Systémové požiadavky Výkon (podstatné iba pre technikov) Návod na inštaláciu a používanie softvéru ivms-4500 určeného pre mobilné zariadenia s operačným systémom ANDROID na prezeranie živého obrazu a obrazu zo záznamu zo záznamových zariadení HikVision. Kapitola

Více

D.Viewer2 Používateľská príručka

D.Viewer2 Používateľská príručka D.Viewer2 Používateľská príručka Obsah 1. Úvod... 3 2. Inštalácia... 4 Inštalačné predpoklady... 4 3. Práca s aplikáciou... 8 3.1. Práca s podpísanou zložkou... 9 3.2. Menu aplikácie... 11 2 1. Úvod D.Viewer2

Více

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM Cvičenia na úlohy s porozumením si vieme pre žiakov vytvoriť v programe, ktorý stiahneme zo stránky http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm.

Více

Používateľská príručka portálu

Používateľská príručka portálu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB MH SR Používateľská príručka portálu Elektronizácia služieb Ministerstva

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Ochranné známky Značky a názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných držiteľov. Informácie

Více

TELCO PH 578. telefónny prístroj. Návod na obsluhu Návod na obsluhu Návod na obsluhu VLASTNOSTI:

TELCO PH 578. telefónny prístroj. Návod na obsluhu Návod na obsluhu Návod na obsluhu VLASTNOSTI: Návod na obsluhu Návod na obsluhu Návod na obsluhu telefónny prístroj TELCO PH 578 VLASTNOSTI: Opakovanie posledného voleného čísla REDIAL Pauza vo voľbe čísla Spätný dotaz na pobočkovú ústredňu FLASH

Více

Detektor 4 v 1 TS530

Detektor 4 v 1 TS530 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detektor 4 v 1 TS530 Úvod Tato jednotka je pokročílým detekčním zařízením. Může detekovat kov, AC napětí a dřevo. Navíc v sobě má svinovací metr. Lze ji

Více

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL @ ONLINE POBOČKA pre zamestnávateľov @ MANUÁL Obsah Čo je online pobočka 3 Ako podať dávku 5 - Podanie mesačného výkazu 6 Postup: Už mám vytvorenú dávku 6 Postup: Nemám vytvorenú dávku 8 - Podanie hromadného

Více

Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál

Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál Prístup cez internetový portál: https://szp.nbs.sk Obrazovka po prihlásení sa do IS ŠZP Časový pohľad (pravý

Více

JCDwin - prechod na EURO

JCDwin - prechod na EURO JCDwin - prechod na EURO Ver. 2 Posledná zmena 1. 1. 2009 www.davidplus.sk Strana:2 Program JCDwin a rok 2009/prechod na menu EUR Vážený užívateľ programu JCDwin. S nastávajúcim rokom 2009 si Vám dovoľujeme

Více

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov Naformátuj to pre samoukov PREDHOVOR Publikácia je praktickou príručkou pre každého, kto hľadá jednoduché a ucelené vysvetlenie MS Word z oblasti formátovania dokumentu. Príručka obsahuje jednoduché a

Více

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Obsah I. Úvod...- 3 - II. Inštalácia ovládačov USB modemu Huawei E220...- 3 - III. Nastavenia parametrov spojenia pre USB modem Huawei E220...- 8 - IV. Konfigurácia

Více

GOCLEVER TAB R83.2. Návod na obsluhu. Navštívte našu stránku. Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

GOCLEVER TAB R83.2. Návod na obsluhu. Navštívte našu stránku.  Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T GOCLEVER TAB R83.2 Návod na obsluhu Navštívte našu stránku WWW.GOCLEVER.COM Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a odložte

Více

Nové eaukčné siene PROebiz verzia 3.4

Nové eaukčné siene PROebiz verzia 3.4 Nové eaukčné siene PROebiz verzia 3.4 eaukčná sieň administrátora (pozorovateľa) eaukčná SIEŇ ADMINISTRÁTORA (POZOROVATEĽA) Takto vyzerá eaukčná sieň z pohľadu administrátora. Následne budú popísané jej

Více

Príručka na správu systému

Príručka na správu systému Príručka na správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupca pre EÚ Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen The Netherlands

Více

Vytvorenie účtovnej knihy

Vytvorenie účtovnej knihy Cvičenie 3: MS Office Excel 2007 Účtovná kniha 1 Vytvorenie účtovnej knihy Následne si precvičíte: ako nastaviť formát zobrazovania údajov, ako vykonať výpočty zo zadaných údajov a ako vytvoriť graf. 1.

Více

Metodický manuál k aplikácii HISCO (www.trexima.sk/hisco)

Metodický manuál k aplikácii HISCO (www.trexima.sk/hisco) Metodický manuál k aplikácii HISCO (www.trexima.sk/hisco) Obsah Práca s aplikáciou HISCO... 2 Hlavná stránka aplikácie HISCO... 3 Nástroje pri zatrieďovaní zamestnaní (pracovných miest) do klasifikácie

Více

Zdieľanie zariadenia USB v sieti...3. Zdieľanie tlačiarne USB...5. Zálohovanie počítača Mac pomocou funkcie Time Machine...6

Zdieľanie zariadenia USB v sieti...3. Zdieľanie tlačiarne USB...5. Zálohovanie počítača Mac pomocou funkcie Time Machine...6 Prémiové funkcie Obsah Zdieľanie zariadenia USB v sieti...3 Zdieľanie tlačiarne USB...5 Zálohovanie počítača Mac pomocou funkcie Time Machine...6 Aplikácia NETGEAR genie...8 2 Zdieľanie zariadenia USB

Více

Hodnotenie záverečnej práce

Hodnotenie záverečnej práce Hodnotenie záverečnej práce K hodnoteniu záverečnej práce sa dostanete v AIS z časti subsystému Evidencia štúdia cez aplikáciu VSES057 Evidencia záverečných prác. Pre vyhľadanie záverečnej práce, ktorú

Více