Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová dotace z jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu. Mikulov se mezi jednadvaceti schválenými projekty v oblasti cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina zařadil mezi elitu. Částkou vyšší než 9 milionů byly totiž kromě Mikulova uspokojeny pouze velké subjekty Jihomoravský kraj a Agentura cestovního ruchu jižní Moravy. Celkové náklady na projekt činí Kč, přičemž z dotace bude uhrazeno 92,5 %. Jeho realizace se bude týkat tří partnerů města Mikulova, obce Pasohlávky a Dobrovolného svazku obcí Mikulovsko. Celý projekt je velice komplexní, obsahuje velkou řadu marketingových aktivit a jeho součástí je také proces, který může vyústit k založení destinační agentury. Ta by mohla převzít řízení turistické destinace Mikulovska, vytvářet další projekty a komplexně řešit záležitosti týkající se propagace regionu, uvedla tajemnice DSO Mikulovsko Marcela Effenbergerová. Výhody v založení destinační agentury spatřuje také starosta Mikulova Rostislav Koštial: Získání dotace je rozhodně obrovský úspěch, a pokud by se podařilo v rámci projektu vytvořit destinační agenturu, bylo by to výborné. Jednotlivé subjekty by se podařilo sjednotit a celá destinace by byla řízena centrálně, popisuje. (pokračování na str. 4) Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Probošt Stanislav Krátký obdržel kromě kytice a pamětního listu také vázu z dílny výtvarníka Daniela Piršče. Ten originální dílo pro Město vytvořil částečně sponzorsky, za což mu patří velký dík. První hody v historii měly úspěch Krojovaný průvod, dechová hudba a moravské víno. Tak by se dal charakterizovat poslední červnový víkend v Mikulově, kde se letos poprvé v historii konaly krojové hody. Tato slavnost zde nemá na rozdíl od většiny měst a vesnic našeho regionu žádnou tradici. Vítězslav Vaňkát společně s několika nadšenci se to však rozhodl změnit a podle kladných (pokračování na str. 3) Zastupitelstvo města Mikulova udělilo na svém posledním zasedání dne 25. června čestné občanství mikulovskému proboštovi Stanislavu Krátkému jako výraz ocenění mimořádných zásluh o propagaci a pověst města Mikulova a zároveň jako zvláštní projev úcty významné osobnosti z oblasti kulturního a duchovního života. Udělení čestného občanství města Mikulova je pro mě velká čest, říká probošt Krátký. Myslím, že pro každého je čest, když si ho všimne jeho okolí a zvlášť když je to Zastupitelstvo města. Je to vlastně takový symbol pochopení, porozumění, spolupráce a určité tolerance. Stanislav Krátký je v současné době nositelem již čtverého čestného občanství. Čestné občanství města Mikulova přistoupilo jako čtvrté v mém kněžském životě. Všech si vážím, protože zde jde nejenom o ocenění od věřících. Že si vážím jejich iniciativy, nemusím připomínat, ale tyto projevy jsou něčím větším. Každý kněz je poslán ke všem a toto je odpověď jejich srdcí. Vidím v tom plod své evangelizace a nové povzbuzení pro nás všechny, napsal probošt Krátký v dopise svým přátelům. Kromě čtyř čestných občanství je Stanislav Krátký také nositelem Ceny Jihomoravského kraje (pokračování na str. 4) Mikulov má 100letou občanku V neděli 22. června oslavila Josefa Vyhnalíková z Mikulova sté narozeniny. Pogratulovat k tomuto významnému životnímu jubileu jí přišla také místostarostka Ilona Žišková Vágnerová a ředitelka Okresní správy sociálního zabezpečení Zlatuše Máčelová (na snímku). Recept na dlouhověkost je podle Josefy Vyhnalíkové jednoduchý: nekouřit, nepít alkohol, hodně tancovat a být veselý. Podle svých slov v životě nepohrdla žádnou prací. Jsem moc ráda na světě, mám pěkné stáří, říká maminka jednoho dítěte, babička dvou vnoučat, prababička čtyř pravnoučat a praprababička jednoho prapravnoučete. O stoletou mikulovskou občanku se kromě rodiny stará pečovatelská služba, ale polévku k obědu si ještě dokáže uvařit sama. km ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.:

2 Rada Města na svém jednání dne Schválila pronajmout nebytový prostor na ul. Svobody č. p. 217 panu J. Přibylovi účel pronájmu vinotéka, pronajmout nemovitost části pozemků p. č a 3256/1 na ul. Pavlovská společnosti INMEDIAS, a. s., pronajmout půdní prostory v domě na ul. Pavlovská č. or. 12 panu F. Novosákovi za účelem vybudování podkrovního bytu, pronajmout nebytový prostor na Náměstí č. or. 13 společnosti BEATman, s. r. o. za účelem prodeje sportovních potřeb s příslušenstvím, smlouvu o partnerství k projektu Tvorba a propagace specifických sdružení, realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA s občanským sdružením ZO ČSOP ADONIS, zařadit následující žadatele do evidence žadatelů o přidělení bytu L. Daniš (Mikulov), M. Žamberský (Mikulov), ukončení nájemní smlouvy na byt 1+1 na ul. Kpt. Jaroše s paní A. Šikovou a schvaluje uzavření nové smlouvy s panem M. Šikem, bytem Mikulov, ukončit nájemní smlouvu na byt 3+1 na ul. Kpt. Jaroše s paní K. Kováčovou a schvaluje Pečovatelská služba Všem občanům a rodinám pečujícím o své blízké, kteří dosáhli důchodového věku, popřípadě pobírají invalidní důchod a potřebují pomoc, bychom chtěli připomenout, že v našem městě Mikulově je kolektiv pečovatelské služby, který je vždy ochoten vám pomoci a poradit, a to jak v objektech DPS, tak v terénu v domácnostech: v péči o svou osobu (osobní hygiena, ranní hygiena, koupání, přesun na lůžko či vozík, pedikúra, masáž nohou, zástřih vlasů, holení) při zajištění stravy (rozvoz oběda po celém území města, přímé podání jídla a pití pečovatelem, příprava a podání stravy uživateli v jejich domácnostech) při zajištění chodu domácnosti (úklidy, mytí oken, praní, žehlení, mandlování, nákupy, pochůzky) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři a zpět, procházky, zajištění společnosti) Radu a informaci získáte na tel. čísle nebo v pracovní dnech od 7.00 do hodin. Dana Hrazdírová, vedoucí pečovatelka REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Jiří Večeřa Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Ivo Koneš Marie Leskovjanová Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Stanislava Vrbková Igor Žiška Rada města projednávala uzavření nové nájemní smlouvy s panem P. Kováčem, bytem Mikulov. Bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny k problematice poskytování dotací na činnosti formou grantových poukázek, zápis komise výstavby a architektury konané dne , zápis ze sportovní komise konané dne Ukládá majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr Města prodat nemovitosti pozemek p. č. 2472/9 v lokalitě ul. Dukelská, majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr Města prodat nemovitosti bytový dům č. p a pozemek parcela č ul. Brněnská formou veřejné dražby, majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr Města prodat nemovitosti pozemek p. č. 125/19 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, pozemek p. č. 125/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, pozemek p. č. 125/21 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 vlokalitě ul. Husova. Pozor na zelenou kartu Od 1. června 2008 nabyla účinnosti novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), která řidičům při provozu na pozemní komunikaci v ČR ukládá povinnost držení stávajících dokladů (řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla), nyní stanoví, že u sebe musejí mít i tzv. zelenou kartu. V souladu se zmíněnou novelou už pojišťovny k nově sjednanému povinnému ručení nevystavují samostatný doklad o pojištění vozidla, ale pouze zelenou kartu. Ta teď bude sloužit k prokazování sjednaného povinného ručení nejen v zahraničí, ale i v ČR a rovněž jako doklad při registraci vozidla. Tato změna je v souladu s praxí, která platí v celé EU. Jestliže řidič nepředloží policistům zelenou kartu, může hned na místě dostat blokovou pokutu ve výši Kč (místo dosavadních 500 Kč). Ve správním řízení mu pak bude hrozit postih až Kč, dosud to bylo nanejvýš Kč. Řidiči, kteří mají platný doklad o pojištění vydaný příslušnou pojišťovnou do , se jím budou moci prokazovat až do konce letošního roku. Bude tedy pro ně platit přechodné období, ostatní řidiči musí ale mít u sebe zelenou kartu, na níž nesmí chybět podpis pojištěnce. JUDr. Karel Wasserburger, odbor dopravy MěÚ 2 Půjčovní doba v Městské knihovně v době prázdnin Po: Út: zavřeno St: Čt: zavřeno Pá: Má měření rychlosti v obci smysl? Odpovídám ano, protože zákonem stanovená dovolená rychlost v obci na 50 km/h: 1. Zachrání 3 více lidí oproti 60 km/h. 2. Nehoda v nižší rychlosti zvyšuje šanci na přežití. 3. Nehoda v nižší rychlosti prokazatelně snižuje riziko smrti pro zranitelné účastníky silničního provozu. 4. Ohleduplná jízda a dodržování 50 km/h pomáhá vytvořit bezpečné prostředí v obci. 5. Při nižší rychlosti se zkracuje i dráha pro zastavení vozidla. 6. Při 60 km/h se prodlužuje dráha zastavení o 9 m oproti 50 km/h. Sankce za přestupky v důsledku překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci se od podstatně zvýšila: za překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h je pokuta blokově přesně 1000 Kč; ve správním řízení od 1500 do 2500 Kč + 2 body za překročení o více než 20 km/h v obci je pokuta blokově 2500 Kč; ve správním řízení pokuta od 2500 do Kč; v případě, že řidič tuto rychlost překročí v průběhu roku 2 a vícekrát za sebou, udělí se mu zákaz činnosti od 1 měsíce do 6 měsíců + 3 body za překročení o více než 40 km/h v obci je ve správním řízení pokuta od Kč do Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku + 5 bodů Mgr. Jarmila Pavlíková, JUDr. Hana Čížková, Odbor dopravy MěÚ Mikulov Upozornění Internet a kopírka Po: Út: St: Čt: Pá: Upozorňujeme rodiče dětí, které navštěvují Skatepark v prostoru přírodního amfiteátru, že je nutné používat ochranné pomůcky a NEROZŠIŘOVAT ANI JINAK NEUPRAVOVAT STÁVAJÍCÍ HERNÍ PRVKY. V nedávné době se v tomto prostoru stala závažná nehoda, jejíž následky se podařilo zmírnit díky okamžité pomoci pana V. Vaňkáta, který zde se svými kolegy nacvičoval program na I. Krojové hody a zraněného hocha okamžitě odvezl k lékaři, za což mu patří náš dík. Magdalena Krčmová, Odbor kultury

3 Výběr některých událostí MP Mikulov za měsíc červen v 7.55 hodin bylo MP Mikulov telefonicky oznámeno, že na ul.nové dochází v jednom z bytů opět k výtržnostem, kdy opilý agresor 43letý muž pobíhá už od brzkých ranních hodin po chodbách domu, ukrutným řevem ruší noční klid, fyzicky napadá svého otce a s nožem v ruce vyhrožuje všem, na které si momentálně vzpomene. Strážníci MP Mikulov, kteří se na uvedenou adresu okamžitě dostavili, duševně labilního muže našli ukrytého v úložném prostoru postele! Násilník byl strážníky na místě zadržen a následně byl předveden na OO. PČR Mikulov v 1.00 hodinu se do služebny MP Mikulov dostavil 20letý mladík z Mikulova, který jevil známky silného požití alkoholu a také měl Letošní Pálavské vinobraní postupně dostává svou konkrétní podobu. Ve dnech září nebude chybět tradiční historický ani folklorní program, který letos obohatí také Jožka Černý, a ve večerních hodinách se v přírodním amfiteátru Pod Turoldem představí populární kapely různých žánrů. A že bude opravdu na co se dívat, dokazuje přislíbená účast Anety Langerové, skupiny Tata Bojs, Air Fare, Gipsy.cz, Chinaski, Horkýže slíže, Buty, Ivan Hlas trio, Hradišťan a mnoha dalších. Letošní ročník nabídne návštěvníkům podruhé Město Mikulov zastoupené Městskou policií (dále MP) hodlá v tomto roce v měsících červenec až září napojit na pult centralizované ochrany (dále PCO) TZP spoluobčany, ale i staré spoluobčany žijící samostatně v domácnosti. Za tímto účelem hledáme zájemce, kteří by měli o tuto službu zájem. V první etapě počítáme s napojením na PCO patnácti občanů (domácností). Napojení na PCO spočívá v tom, že do každé domácnosti bude zdarma nainstalováno zařízení propojené s pevnou tel. linkou (mobilním telefonem), díky němuž stisknutím jednoho nouzového tlačítka, které bude mít občan na krku (stále u sebe na dosah), aktivuje telefonický hovor a dovolá se tak ihned na MP Mikulov a přivolá si okamžitou pomoc. Součástí zařízení je i pohybové čidlo, které se instaluje do místa nejčastějšího pohybu osoby v domácnosti, které samo zaktivuje poplach v případě, že nezaznamená žádný pohyb za posledních 24 hodin. Toto pohybové čidlo může sloužit i opačně, odjede-li osoba z domácnosti (k dětem, na Okénko Městské policie Výhodné permanentky na Pálavské vinobraní zakrvácenou jednu ruku. Tento mladík si s sebou na služebnu přinesl dvě starožitné vázy a uváděl, že zakopl a upadl tak, že rukou rozbil okno bazaru, takže to došel nahlásit! Jelikož strážníkům MP Mikulov je tato osoba známa, jako velmi aktivní místní zlodějíček, celá záležitost se jim od samého začátku nějak nezdála. Proto byla celá záležitost strážníky okamžitě nahlášena Policii ČR. Následným šetřením na samotném místě činu bylo od prvopočátku jasné, že nahlášený skutek se musel odehrát trochu jinak, než jak opilý zlodějíček uváděl! Takže ve služebně MP se mladík pouze pokusil zabezpečit pro sebe falešné alibi po zpackaném vloupání. Záležitost je následně šetřena Policií ČR. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 NON-STOP Telefon: , možnost zhlédnout české filmy za účasti jejich režisérů či hlavních postav a v neděli se uskuteční také II. Výstup na Svatý kopeček. Novinkou letošní slavnosti vína bude stanové městečko, kde si návštěvníci budou moci za mírný poplatek rozbít stan a přenocovat. Nezapomeňte si do konce července zakoupit permanentku za zvýhodněnou cenu 170 Kč. Prodejní místo v Mikulově je Turistické informační centrum na Náměstí. Ceny všech permanentek naleznete na straně 7. Pro více informací sledujte km Městská policie nabízí stálý dohled nemohoucím občanům rehabilitaci do lázní, atd. ), kdy jakýkoli pohyb vyhodnotí jako poplach a MP ihned vyráží do domácnosti jako napadené zlodějem. Upozorňujeme, že celé zařízení v hodnotě Kč získá klient smluvně zdarma i s instalací. Budoucí poplatky za tel. hovory uskutečněné přes toto zařízení hradí klient sám. Podmínkou je, aby zájemce měl pevnou tel. linku či mobilní telefon. Účelem je vytvořit pro naše TZP, staré a nemohoucí spoluobčany pocit bezpečí, soudržnosti a tzv. stálého dohledu, ubezpečit je, že nejsou sami a MP je tu s nimi, aby pomohla v případě krize. K tomuto oslovení veřejnosti jsme se rozhodli po uvážení, kdy jsme nebyli schopni vlastními silami naplnit kapacitu patnácti zájemců. V současnosti máme stále 7 volných přístrojů, které čekají na své uživatele. Veškeré informace získáte na telefonech: , , nebo ových adresách mp 3 (dokončení ze str. 1) První hody v historii měly úspěch ohlasů návštěvníků prvních mikulovských hodů to vypadá, že se mu podařilo položit kvalitní základ vzniku nové tradice. Sobotní hody byly zahájeny průvodem. Ten směřoval do kostela sv. Jana Křtitele, kterému se organizátoři rozhodli hody zasvětit. Po slavnostním Te Deu se krojované páry průvodem odebraly na Náměstí, kde je přivítali starosta a místostarostka města. Jsem velice rád, že si na nás pan starosta a paní místostarostka našli čas, přijali nás před radnicí a přišli se podívat také na odpolední zábavu na amfiteátr, byl potěšen hlavní organizátor Vítězslav Vaňkát. Na zábavu v odpoledních hodinách zavítalo přibližně tři sta lidí, večerní hodování přilákalo ještě o dvě stovky návštěvníků více. Lidé byli spokojeni, mnozí mi říkali, že hody v Mikulově chyběly a je dobře, že se toho někdo ujal, uvedl Vaňkát. Jeho slova potvrzuje velký zájem o akci nejen ze strany místních, ale také turistů a obyvatel okolních obcí. Odtud také přijely na pomoc některé krojované páry. Osm párů ze sedmnácti je mikulovských, zbývající nám přijely pomoci ze Sedlece, Bavor, Valtic, Hlohovce, Novosedel a Podivína. Hlavní stárci Alice Vaňkátová a Tomáš Vychodil byli samozřejmě z Mikulova a své role se zhostili na jedničku, pochválil hlavní pár Vaňkát a vzkázal také poděkování všem sponzorům, kteří se zasloužili o to, že se hody mohly uskutečnit. Jeho přáním je udělat z této lidové zábavy v Mikulově tradici. S mikulovskou chasou jsme se domluvili, že příští rok určitě uspořádáme hody znovu, potvrzuje své odhodlání. km V uplynulém týdnu se v Mikulově již tradičně konal kytarový festival. Kromě seminářů, přednášek a workshopů pro své účastníky nabídl letos opět také 12 koncertů vynikajících světových interpretů a účastníků festivalu pro veřejnost. Na snímku je vítězka mezinárodní kytarové soutěže Kutná Hora 2007 Petra Poláčková při koncertě.

4 Vyhlášení Ceny Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2008 v Jihomoravském kraji Představenstvo Sdružení českých spotřebitelů (SČS) na základě svého zasedání a dále v souladu se závěry zasedání Odborné komise pro ochranu spotřebitele v Jihomoravském kraji s cílem dále rozvíjet platformu pro propagaci firem uspokojujících spotřebitele vyhlašuje Cenu Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2008 Spokojený zákazník Jihomoravského kraje. Stejná soutěž probíhá i v Ústeckém, Karlovarském, Jihočeském a Moravskoslezském kraji. Soutěž je vypsána pro všechny obory podnikání a pro celý region kraje. V Jihomoravském kraji se tato akce uskuteční posedmé. Cena se uděluje na dva roky a je prestižním oceněním živnostníka, malé, střední či velké firmy s právem užívat ocenění Spokojený zákazník. Záštitu nad letošním ročníkem poskytli 1. náměstek ministra pro místní rozvoj a hejtman Jihomoravského kraje. Návrh na ohodnocení lze přihlásit prostřednictvím Regionálního kontaktního místa, které je zřízeno na adrese: Nám. Svobody 18/210, Znojmo, kontaktní osoba Ing. Miloš Kolář, nebo přímo v SČS, Zde stačí uvést své jméno a příjmení s kontaktní adresou, obchodní jméno navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČ, adresu navrhované prodejny (provozovny) a stručné zdůvodnění předloženého návrhu. Současně lze využít i internet (www.konzument.cz), kde se nachází podrobnější informace a také formulář pro podání návrhu. Uzávěrka pro podání návrhů je sčs Novinky na Nové V loňském roce se Městu Mikulovu podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 100 tisíc Kč na dobudování hřiště na ulici Nová. Za tyto peníze byly pořízeny dva nové herní prvky lanová pyramida a dřevěné auto, které, jak doufáme, se dětem líbí. Postupně se na tomto hřišti doplňují namáhané travní plochy pryžovými deskami, které splňují náročné evropské normy. S případnými dotazy nebo nápady ohledně tohoto i ostatních hřišť se prosím obracejte na Magdalenu Krčmovou (Odbor kultury), tel. č.: , mk Možnosti využití biomasy Biomasa jako zdroj pro výrobu energie, tak se jmenuje série školení, která připravilo mikulovské občanské sdružení Agroenergie. Jejich smyslem je seznámit zájemce o alternativní způsoby vytápění s možnostmi výroby tepla z biomasy, která vzniká v zemědělské výrobě, v lesnictví nebo při péči o krajinu. Občanské sdružení Agroenergie se snaží mapovat tyto možnosti a popularizovat znovuobjevované způsoby vytápění, které se stávají atraktivními především v souvislosti s rostoucími cenami energií. Smyslem je využití místních zdrojů, jež zůstávají bez povšimnutí ležet na polích, a zároveň ušetřit za výrobu tepla či spotřebu elektrické energie. Zpracování biomasy pro energetické využití vytváří také příležitosti pro tvorbu nových pracovních míst v regionu. Termíny dvoudenních školení, která se budou skládat ze seminárního dne a exkurze do již fungujících provozů, kde se biomasa zpracovává a využívá, jsou srpna, srpna a poslední běh se připravuje na září. V průběhu seminářů budou účastníci seznámeni se souvisejícími zákony, možnostmi financování a získávání dotací na realizaci projektů využívajících biomasu. Dále bude představen způsob vyhodnocení energetického potenciálu určitého regionu a samozřejmě budou prezentovány technologie pro pěstování a zpracování energetických plodin a pro zpracování a využití zbytkové biomasy, jako je například sláma nebo dřevní odpad. Účastníci se budou moci seznámit s konkrétními technologiemi a stroji. Druhý den proběhne exkurze. Školení je určeno jak zemědělcům, kteří jsou v našem regionu největšími producenty biomasy, tak i potenciálním zájemcům o vybudování kotelen na biomasu či kogeneračních zařízení, která kombinují výrobu tepla a elektrické energie. Především veřejný sektor má velké možnosti pro zavádění alternativních způsobů vytápění. Školení je realizováno s finanční podporou EU prostřednictvím Programu rozvoje venkova a účast na něm včetně exkurze je zdarma. Více informací naleznete na webových stránkách nebo prostřednictvím telefonu u Ing. Tomáše Hlavenky tel.: Michal Solařík (dokončení ze str. 1) (dokončení ze str. 1) Mikulov získal několikamilionovou dotaci... Probošt Stanislav Krátký... Založení destinační společnosti je však v současné době spíše nejistá hudba budoucnosti. Realizace projektu bude dlouhodobější záležitost, potrvá od října 2008 do konce roku O založení destinační agentury, která by převzala řízení celé destinace, probíhají v současnosti jednání, takže projekt bude realizován Městem Mikulovem a vše ostatní ukáže čas, uvedla Kateřina Korandová z odboru regionálního rozvoje Milé poděkování Srdečně děkujeme Městské policii v Mikulově, jejíž zástupci dne 8. června na oslavě Dně dětí v Bavorech prezentovali své pracovní pomůcky. Děti byly nadšené! Zároveň děkujeme firmě V+V lahůdky, paní Blance Kelnerové, která vytvořila dětem originální účesy, a maminkám, jež pomohly s organizací. Za Ženy Bavory Marie Šoupalová MěÚ a dodala, že prvními aktivitami realizovanými v rámci projektu bude účast na podzimních veletrzích cestovního ruchu, následně výroba prvních tiskovin a v roce 2009 bude podle komplexního mediálního plánu celý region propagován v tištěných médiích, v rozhlase a na internetu. K definitivnímu přiznání dotace chybí ještě splnění několika podmínek, v současné době je nejdůležitější schválení jejího čerpání Zastupitelstvem města Mikulova, obcí Pasohlávky a Shromážděním starostů DSO Mikulovsko. Pro zastupitele a starosty obcí DSO se však nejedná o krok do neznáma. V minulém plánovacím období se podařilo Mikulovsku i samotnému městu Mikulovu úspěšně zrealizovat a vyúčtovat několik velkých projektů. Právě aktuální projekt Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu by měl úzce navazovat na Dovolenou na jižní Moravě, kde se spolupráce Mikulova, Pasohlávek a DSO jednoznačně osvědčila. km 4 za jeho přínos výchově mládeže a osobní statečnost při duchovní službě v období komunismu. Stanislav Krátký byl po svém vysvěcení v roce 1946 nejprve kaplanem v Žarošicích, pak v Brně- Řečkovicích a v Brně-Husovicích. Pro svou aktivitu byl v roce 1956 přeložen do Žerotic u Znojma. V roce 1958 byl odsouzen a dva roky vězněn ve Valdicích. Poté pracoval jako jeřábník v Pozemních stavbách Brno. V roce 1968 byl ustanoven farářem v Kunštátě a jeden rok též působil na obnovené Teologické fakultě v Olomouci. V srpnu roku 1968 byl konsekrován na biskupa skryté církve. Ostatně byl to právě Stanislav Krátký, kdo tento pojem zavedl a teologicky propracoval. V roce 1978 byl přeložen do pohraniční farnosti Hrádek u Znojma, kde vydržel až do roku 1999, kdy se stal proboštem mikulovské kapituly. Patří mezi spoluzakladatele Radia Proglas, ve spolupráci s FATYMem se jako misijní kazatel podílel od roku 1997 na obnově konání lidových misií v České republice a je hnací silou mnoha dalších akcí a projektů. km, net

5 Pátek v 19 hodin Program městského kina MEJDAN V LAS VEGAS Komedie / přístupná od 12 let / 99 min. / USA Režie: Tom Vaughan Hrají: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Qeen Latifah, Rob Corrdry Sobota v WINX CLUB VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ Vstupné: 65 Kč Vstupné: 65 Kč Animovaný, dobrodružný, rodinný / přístupný / 89 min. / Itálie Režie: Iginio Straffi Hrají: Klára Jandová, Klára Šumanová, Ivana Korolová, Zuzana Kajnarová, Klára Oltová Sobota v hodin BLÁZNOVO ZLATO Vstupné: 65 Kč Komedie / přístupná od 12 let / 112 min. / USA Režie: Andy Tennant Hrají: Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Ewen Bremner, Alexis Dziena Sobota v hodin V BRUGGÁCH Vstupné: 60 Kč Tragikomedie / přístupná od 12 let / 107 min. / Velká Británie / Belgie Režie: Martin McDonagh Hrají: Colin Farrell, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson Pátek v hodin U MĚ DOBRÝ Vstupné: 65 Kč Komedie / přístupná od 12 let / 102 min. / ČR Režie: Jan Hřebejk Hrají: Boleslav Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka Vlasáková, Josef Somr, Miroslav Vladyka Sobota v hodin SEX VE MĚSTĚ Vstupné: 65 Kč Komedie / přístupná od 12 let / 140 min. / USA Režie: Michael Patrick King Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth Pátek v hodin PAŘÍŽI, MILUJI TĚ Vstupné: 65 Kč Romantický / 120 min. / Francie / Lichtenštejnsko / Švýcarsko / Německo Režie: Olivier Assayas, Frédéric Auburtin, Gurinder Chadha a další Hrají: Ben Gazzara, Steve Buscemi, Natalie Portman, Gena Rowlands, Gaspard Ulliel Sobota v 19 hodin LETOPISY NARNIE PRINC KASPIAN Vstupné: 65 Kč Dobrodružná rodinná pohádka / přístupná / 144 min. / Velká Británie / USA Režie: Andrew Adamson Hrají: Liam Neeson, Warwick Davis, Ben Barnes, Peter Dinklage, William Moseley Poznačte si do kalendáře Každá neděle v červenci a srpnu Koncert na neděli Náměstí, začátek v hodin Město Mikulov připravuje na letní neděle vystoupení kapel, souborů a kroužků Vernisáž výstavy Austrálie (do) duše kontinentu Dietrichsteinská hrobka, začátek v 17 hodin Do konce července zde budou vystavovat Vlastimil Tichý (fotograf), Petr Jurníček (keramik) a Tomáš Dufek (výrobce didgeridoo). Pátek Folkový večer Zámecká zahrada, začátek v 17 hodin Na druhém ročníku Folkového večera se představí kapela Přístav, Pavlína Jíšová, Žalman a spol., Poutníci a Kamelot. Vstupenky za 200 Kč (pro studenty za 150 Kč) jsou v předprodeji v TIC Mikulov na Náměstí. Víkend Festival Národů Podyjí Náměstí, Galerie Efram Organizátoři Festivalu Národů Podyjí zvou na letošní devátý ročník přehlídky, která opět přinese zajímavé ukázky kultur národnostních menšin žijících v široce pojatém regionu Podyjí. Festivalový program zahájí v pátek vernisáž v Galerii Efram na Husově ulici, po níž bude následovat promítání dokumentárního filmu Poustevna das is Paradies, vítězného snímku loňského Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Pilířem sobotního programu bude znovu kulinářské představení jednotlivých národních kuchyní. Kromě tradičních stálic se letos představí také kuchyně židovská, její mladší sestra, kuchyně izraelská, a také tajemná kuchyně mongolská. V rámci hudebního programu letošního Festivalu se kromě mikulovských kapel Rosen Trio, Tři Lotři či oblíbeného sboru Mužáků z Březí představí v sobotní odpoledne i v Mikulově již léta usedlý Jackson Griffiths a atmosféru letního večera podbarví pražská skupina Kouř, brněnský soubor Lesní zvěř a naši vzácní vídeňští hosté Bratfisch. Za organizátory Festivalu Národů Podyjí Jan Richter Víkend Jezdecké závody drezúra Cihelna, začátky v 10 hodin Jezdecké dvojice budou soutěžit ve stupních obtížnosti Z ST. Za domácí stáj bude startovat Lenka Kosmáčková. Zajímavostí je soutěž v Paradrezúře, kdy budou jezdci závodit dle pravidel paralympijských úloh pro rok Neděle Vernisáž výstavy Kouzlo barev a hra světel Galerie Efram, začátek v 17 hodin Díla autorek Barbory Hlusičkové (kresba) a Magdy Böhmové (vitráže) se budou dotýkat psychoterapeutické a automatické kresby a podobných témat. Víkend Jezdecké závody parkur Cihelna, začátek v sobotu v hodin, v neděli v 9.30 hodin Jezdecké dvojice se utkají ve stupních obtížnosti Z S**. Nejvyšší 130centimetrové překážky budou soutěžící zdolávat v neděli v odpoledních hodinách. Pátek Vernisáž výstavy Dietrichsteinská hrobka, začátek v 18 hodin Mikulovský výtvarník Radovan Král bude svá díla vystavovat po celý srpen. Připravuje se: Trojfestival Sousedé ; Rocková noc Změna programu vyhrazena! Kulturní kalendář na rok 2008 najdete na webových stránkách odkaz Kalendář akcí. 5

6 SVATEBNÍ ŠATY šití na míru, prodej, půjčovna PRODEJ PÁNSKÝCH OBLEKŮ Po Pá So Gagarinova 1240/3, MIKULOV (objekt PEMAG) Tel.: Nově zrekonstruovaný moderní Music club MEDOXX v Dolních Věstonicích Vás každý pátek a sobotu od 21 hod. zve na nezapomenutelný večer! Netypické prostředí, velký výběr alko i nealkoholických nápojů, něco k zakousnutí. Bohatý program se soutěžemi, akcemi a známými interprety Hrají přední DJs z Brna Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Nově nebankovní hypotéky! Kancelář: Alf. Muchy 2 (vedle Čs. spořitelny). Tel.: BYTOVÝ TEXTIL A DOPLŇKY Vídeňská 44, Mikulov (areál KOBERCE - PVC) Nabízíme: Záclony, závěsy, povlečení, prostěradla, ubrusy, polštáře, peřiny a jiné doplňky PO PÁ So Zdeňka Babicová tel: , mobil: ZAMĚŘENÍ PROJEKT REALIZACE MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ SCHODY A SCHODIŠTĚ DVEŘE A ZÁRUBNĚ SAPELI PLOVOUCÍ PODLAHY tel.: 724 O Řádková inzerce Chcete až 5000Kč měsíčně a bez práce? Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte kdykoliv Potřebujete rychlou půjčku na dovolenou? Vyplatíme do 24 hod. Tel.: Společenství pro dům č. 1304, 1305, 1306, Mikulov, Větrná 4, nabízí k pronájmu část společných prostorů, prádelna (15,7 m2) a sušárna (16,2 m2). Vhodné k provozování drobné živnostenské činnosti, kanceláře apod. V případě zájmu i další obdobné prostory. Topení, voda, el. rozvody, WC. Kontakt: , Nabízím pronájem garáží na ulici Hraničářů naproti budovy VaK. Tel.: Prodám vybavení do menší posilovny. Cena Kč. Tel.: Prodám saunová kamna s ovládáním, výkon 6 kw. Cena Kč. Tel.: Prodáváme velký dům k bydlení i podnikání. Tel.: Prodám byt 2+1 v Mikulově v osobním vlastnictví. Tel.: Zn.: Nejvyšší nabídce. Hledáme spolehlivého pracovníka na občasnou výpomoc (čištění matrací), denní výdělek až Kč. Podmínka: částečná znalost NJ, řidičský průkaz nebo auto. Tel.: Pronajmu prostornou garáž vedle rodinného domu v Mikulově. Informace: Brněnská 18, Mikulov, tel.: , Firma Autohandl hledá hlídače pro novostavbu v Mikulově. Nástup možný ihned. Tel.: BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČ Kompletní rekonstrukce koupelen a úpravy interiérů včetně dodávky materiálu, řemesel a odvozu sutin. obklady, dlažby, plovoucí podlahy, kuchyňské linky na míru Koupelny Machala tel.: , Vážení klienti, oznamujeme otevření nové kanceláře ČSOB Pojišťovny a. s. v Mikulově na adrese Nádražní 1 (u sídliště). Provozní doba: Po Pá Tel.: , Nabízíme celou škálu pojistných produktů, penzijní připojištění, hypoteční úvěry a půjčky od ČSOB. Nyní - výhodné cestovní pojištění pro celou rodinu s 39% slevou. Těšíme se na setkání s Vámi. PŮJČKY DO BEZ ZÁSTAVY A RUČITELE LEASING I PRO KLIENTY V REGISTRECH SPLÁTKY AŽ NA 72 MĚSÍCŮ HYPOTÉKY ZA NEJNIŽŠÍ ÚROK PRODEJ A KOUPĚ REALIT POMOC S ODDLUŽENÍM REALIZACE SVATEB OD A DO Z Tel.: VOLEJTE KDYKOLIV Přijmeme IHNED pracovnice NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE v Mikulově. Pracovní doba : , , h. Vhodné pro star. důchodce nebo část. invalidní. tel.:

7 Když na Pálavu, tak s námi! Vážení a milí milovníci pálavské přírody, možná jste si již všimli plakátků nebo inzerátů k našim letošním letním exkurzím do chráněných území CHKO Pálava a BR Dolní Morava. Chtěla bych vám k nim za pořádající CEV Pálava sdělit pár slov. Exkurze pořádáme již třetím rokem, a to díky podpoře ESF v ČR, v rámci projektů Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v JMK a od loňska Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v JMK. Tyto projekty nám pomohly stabilizovat a rozšířit naši nabídku akcí pro vás, veřejnost. I tyto exkurze právě patří k oněm novinkám. Letos jsme pro vás nachystali tyto trasy: Rozkvetlou Pálavou (10. 7.) je vycházka do naší nejrozsáhlejší, nejvyšší, nejhezčí a, jak já říkám, nejmilovanější rezervace Pavlovských vrchů, Tábor s tancem a sportem Pátráte na poslední chvíli, jak co nejlépe využít prázdninové dny? Rozhodně si nenechte ujít tábor s tancem a sportem, který připravil Dům dětí a mládeže v Mikulově pro děti od 9 do 17 let. Na Vyhlídku u Blanska vyrazí sportovci a tanečníci od 10. do 17. srpna. Pod vedením zkušených lektorek se budete zabývat různými tanečními styly především NPR Děvín. Projdeme se skalními stráněmi i doubravami, povíme si něco o historickém vývoji na tomto území, o lesích i stepích, o jejich ochraně, podíváme se, co tu roste a žije, zaposloucháme se do pověstí o hradě Děvičky. Vycházka Bobří stezkou (vždy ve středu od do konce prázdnin) nás zavede do zbytku lužního lesa pod Pálavou, do NPR Křivé jezero. Tato přísně chráněná rezervace je zvědavým očím zavřena, proto využijte příležitosti a pojďte se s námi podívat na nivní louky, mokřadní rostliny, hnízda kormoránů či budky pro netopýry. Vyzbrojíme Vás dalekohledy i síťkami, sami si určíte, jaké vodní žoužele jste nalovili. Každá z exkurzí bude doplněna nějakým překvapením, určitě dostanete různé populárně-naučné materiály, ale hlavně příjemně strávíme společný den. Pro další informace si zavolejte na čísla nebo Za CEV Pálava, Eva Řezáčová hip-hopem a R n B, ale zabrousíme také do aerobiku, latinsko-amerických tanců atd. Pokud vás tanec nebaví, můžete se místo něj věnovat fotbalu, volejbalu, nohejbalu, florbalu a dalším sportům. O zábavu bude každopádně postaráno a jako na každém správném táboře vás čeká také celotáborová hra, večerní diskotéky, soutěže a spousta překvapení. Více informací získáte na telefonním čísle: km Nádražní 1622/13D Tel.: Míchání fasádových a interiérových barev Zateplovací systém Probarvované omítky Pálavské vinobraní 2008 V TIC Mikulov jsou již v prodeji permanentky na Pálavské vinobraní 2008, které se uskuteční ve dnech září. Permanentka zakoupená do konce července 170 Kč (důchodci 150 Kč) Permanentka zakoupená do konce srpna 190 Kč (důchodci 150 Kč) Permanentka zakoupená v září 250 Kč (důchodci 200 Kč) Děti do 10 let mají vstup zdarma. Vstupné zahrnující jízdenku na Mikulovský expres 250 Kč Odjezdy na letní tábory 2008 VYHLÍDKA U BLANSKA Adresa: jméno dítěte, RS Vyhlídka, Těchov 158, Blanska Vedoucí: Kristýna Michnová Odjezd: v od DDM, Vrchlického 11, Mikulov Návrat: v k DDM, Vrchlického 11, Mikulov PODHRADÍ NAD DYJÍ Adresa: jméno dítěte, LT Družba Dřevotvar, Podhradí nad Dyjí, Vedoucí: Dagmar Zvěřinová Odjezd: v od DDM, Vrchlického 11, Mikulov, v 9.30 z Dolních Věstonic Návrat: v k DDM, Vrchlického 11, v do Dolních Věstonic HAMRY U SVOJANOVA Adresa: jméno dítěte, Hotel Otakar Hamry 40, Bystré Vedoucí: Jiřina Falková Odjezd: v od DDM, Vrchlického 11, Mikulov Návrat: v k DDM, Vrchlického 11, Mikulov Dům dětí a mládeže Mikulov Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , ŽÁDÁME RODIČE, ABY NEPARKOVALI PŘÍ- MO PŘED DDM BUDOU ZDE PŘISTAVENY AUTOBUSY! ZÁSEKA-NETÍN Adresa: jméno rekreanta, RS ZÁSEKA, pošta Netín, Vedoucí: Alena Židelová Doprava: individuální Odjezd: , příjezd na místo do hod. Návrat: 2. 8., odjezd po snídani PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Výtvarně keramický Všeobecný Letem světem Sportovně turistický Zahájení: Ukončení: Zajištěn je oběd, děti si nosí svačinu, pití, pracovní oblečení, přezůvky. VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ SE PODEPISUJE A ODEVZDÁVÁ V DEN NÁSTUPU (ODJEZDU) NA TÁBOR. NEZAPOMEŇTE NA KARTIČKU POJIŠTĚNCE POUZE ORIGINÁL! 7

8 BAREVNÝ TÝDEN V NAŠÍ ŠKOLE Je velice pěkné vidět všechny děti i dospělé ve škole ve stejném oblečení. Barevný týden v naší škole je nejlepší týden v celém školním roce, vystřídalo ho pět barev. Modrá v pondělí, žluté bylo úterý, červená středa, zelený čtvrtek a bílá v pátek. Na každý den byly připraveny pro dobrovolníky tři otázky pro 1. a 2. třídu a tři otázky pro ročník. Děti si také každý den připravily referát, který potom mohly prezentovat ve třídě a dostat za něj jedničku. Tím ale dopolední činnost nekončila. Podle barevného týdne se i vařilo a hlavně moc dobře jedlo. Škola byla po zapojení všech ochotných rukou pí vychovatelek a pí uklizeček krásně vyzdobena. Modré pondělí bylo zaměřeno na oceány a moře, v úterý jsme se dozvěděli zajímavosti z pouští, ve středu jsme prolistovali pět červených knih ohrožených živočichů na světě. Na zelený čtvrtek jsme rozeznávali stromy, keře a byliny u nás i v tropickém deštném pralese a v pátek jsme celí v bílém objevovali krásy severního a jižního pólu. Každý den probíhalo losování správných odpovědí. Vylosovaní žáci byli oceněni sladkostí. I paní učitelky mají z takovéto netradiční formy výuky výbornou náladu. Moc jim děkujeme. Adéla Šmidová, Aneta Mílová, 5. A CESTA KOLEM SVĚTA Tento název nesla týdenní škola v přírodě, do které opět vyrazili téměř všichni žáci ze základní školy Valtická, detašovaného pracoviště na ulici Pavlovská. Celý týden se plavili spolu s Kryštofem Kolumbem na jeho třech lodích pod vlajkou kastilské královny Isabelly k břehům Ameriky. Vyráželi ze základny v Podhradí nad Dyjí. Během celého týdne plnili řadu nelehkých úkolů, za které pak získávali platidlo maravedi, sladkosti a drobnosti, kterými nás zásobili naši skvělí rodiče. Každý si odvezl i nějaký ten diplom. Během plavby se stihli všichni za krásného slunečného počasí pořádně vykoupat v bazénu a na celodenním výletě si užili plavbu výletní lodí Viktoria po Vranovské přehradě. Po dva večery děti tančily na opravdové diskotéce, kde byla barevná hudba, kouřové efekty i skutečný DJ. Samozřejmě nechyběl táborák a vaření v přírodě ani objevitelská stezka odvahy. Nejstarší námořníky nevyděsila ani pořádná bouřka, která je zastihla při zpáteční cestě z výletu. Všichni na palubě obstáli a přivezli si glejt s titulem Velký admirál oceánu a krásné zážitky. Ahoj, příště na další výpravě. Iveta Hondlová a Hana Míčková KRAJINÁŘI ZE ZŠ HRANIČÁŘŮ Prvního ročníku výtvarné soutěže Krajinou Rudolfa Gajdoše se zúčastnili žáci šesti základních škol břeclavského regionu se 184 výtvarnými pracemi. Odborná porota vyhodnotila také dílka žáků ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E a ve II. kategorii ocenila práce Daniely Dokoupilové, Andrey Filipové Informace z mikulovských škol a Šárky Kroupové. Ve III. kategorii získali 1. místo Michaela Šrámková, Matěj Martínek, Jan Svoboda, Lenka Krahulová, Nicolas Vyška a Dominika Štěpánková za sgrafito Dům u rytíře. Mezi oceněnými pracemi nejstarších žáků je i obrázek Radky Turčekové z 9. A naší školy. Nejlepší žákovské práce byly vystaveny v Městské galerii v Mikulově, kde mikulovská veřejnost mohla zhlédnout i krajiny Lucie Chudějové a Michaely Bartošové z 5. ročníku a obraz malých autorů ze 3. A Natálie Polachové, Kláry Šílové, Barbory Vavříkové a Vladislava Slačíka nazvaný Židovský hřbitov. Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, patří veliké poděkování a přání mnoha dalších malířských úspěchů. zš 1. ROČNÍK ORIENTAČNÍHO ZÁVODU NA ZŠ VALTICKÁ, PAVLOVSKÁ Orientační závod, který se konal 2. června u příležitosti oslavy Dne dětí, byl zábavný. Pětičlenná družstva, zastoupená žáky od 1. do 5. třídy, běhala po fáborcích kolem amfiteátru. Skoro u každé značky byly lehké otázky všech možných druhů (od míchání barev, znalostí z přírody, vlastivědy, rychlé pomoci a počítání až po určování not v osnově). Tento závod nebyl jen o rychlosti, ale i o chytrosti a ochotě pomoci si navzájem. Vítězové dostali pěkné diplomy a sladkost. Všechny děti byly odměněny zmrzlinou. Paní učitelky po celou dobu průběhu závodu měly pro děti připravené různé soutěže a hry. Na další ročník se těší nejen děti, které si pondělní dopoledne krásně užily, ale i šikovné paní učitelky. Jan Frantel, 5. A OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLOU V PŘÍRODĚ S blížícími se prázdninami se děti ve vyučování soustředí čím dál tím méně, a tak se paní učitelky žáčků z 1. stupně ze ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E rozhodly spojit příjemné s užitečným a vyjely společně se 103 dětmi užít si zdravého horského vzduchu mimo Mikulov. Pro letošní školu v přírodě, která proběhla poprvé ve dvou turnusech, si vybraly již léta osvědčenou chatu Kristýnu v Jedlové nedaleko Deštné v Orlických horách, kde děti z 1. A, 3. A a 3. B strávily od 24. do 31. května týden Pod pirátskou vlajkou a čtvrťáci a páťáci od do lovili dle vzoru Jaroslava Foglara bobříky. Počasí na konci května a začátku června se opravdu vydařilo, a tak malí piráti i lovci bobříků mohli plnit připravené úkoly zajímavých etapových her, sehrát turnaje ve vybíjené, fotbalu i florbalu, soutěžit v disciplinách netradiční olympiády, užít si vycházek do lesa i koupání v bazénu a za teplého večera si u táboráku opéct špekáčky. Po celých čtrnáct dní děti získávaly sladké i materiální odměny za svou šikovnost, hbitost, za dobré skutky, pečlivé učení a samozřejmě také za úklid. Piráti i lovci si celý pobyt užili plnými doušky, domů si přivezli spoustu nádherných 8 zážitků a za svou píli, umění a dovednosti také hromadu dárečků a sladkostí, jimiž přispěli také někteří rodiče, za což jim velmi děkujeme. Speciální poděkování patří také manželům Krůzovým, majitelům firmy Mikro Trading, a. s., zabývající se dovozem a prodejem hraček, kteří lovcům bobříků věnovali velmi hodnotné ceny, a také vedení ZŠ Hraničářů za proplacení autobusové dopravy. Celý pobyt v Orlických horách rychle uběhl a celé osazenstvo ještě nějakou dobu vzpomínalo na ten nádherný kus přírody, na milé a ochotné majitele a zaměstnance chaty Kristýny, na bohatý program a to vše u výstavy fotografií, zhotovených triček i jiných pomůcek, které byly přivezeny do školy a u kterých si děti, ještě než nastaly dlouho očekávané letní prázdniny, mohly připomenout, že ze školy v přírodě odjížděly nadšené a spokojené. R. Hégrová ATLETICKÝ DEN NA ZŠ HRANIČÁŘŮ Na čtvrtek 19. června pozvala ZŠ Mikulov, Hraničářů 617E žáky prvního stupně základních škol z Mikulova a okolí na atletický den. Závodů se zúčastnili žáci ze ZŠ Mikulov Valtická a Pavlovská, ZŠ Dolní Dunajovice, ZŠ Sedlec a z pořádající školy ZŠ Mikulov, Hraničářů 617E. Závodilo celkem 140 dětí ve třech disciplínách: ve skoku do dálky, v hodu kriketovým míčkem a v běhu na 50 m. Soutěžilo se v těchto kategoriích: 1. tř. chlapci, dívky, tř. chlapci, dívky, tř. chlapci, dívky. Ve skoku dalekém se mezi dívkami z 1. tříd umístila na 1. místě Andrea Jurdičová, druhá byla Aneta Obrtlíková a třetí skončila Jana Kališová. Mezi chlapci vybojoval první příčku Zbyněk Válek, druhou Jindřich Šíma a třetí David Huserek. V kategorii tříd byla mezi děvčaty nejlepší Zuzana Srncová, druhé místo obsadila Sára Moravcová a třetí byla Eliška Kokavcová. Z chlapců skočil nejdále Michal Garčic, druhý nejlepší výkon podal Viktor Kavula a třetí místo obsadil Tomáš Barvíř. Mezi děvčaty z tříd se nejlépe umístila Denisa Balážová, na druhou příčku dosáhla Ludmila Kupczyková a třetí byla Iveta Hudcová. Z hochů se nejlépe vyznamenal Lukáš Struhár, druhé místo získal David Kolařík a třetí Marek Látal. Disciplínu hod kriketovým míčkem mezi děvčaty z 1. tříd nejlépe zvládla Michaela Krulová, druhé místo obsadila Martina Pregetová a třetí skončila Ilona Dostálová. Jaroslav Ruta hodil nejdále ze všech prvňáčků, druhé místo získal Jan Hlaváč a třetí Patrik Misař. Mezi dívkami z tříd dosáhla na první příčku Andrea Vajdíková, hned za ní se umístila Sára Moravcová a třetí byla Lenka Popelová. Z chlapců byl nejlepší Petr Kosek, druhé místo získal Zbyněk Filka a třetí byl Michal Garčic. V nejstarší kategorii házela nejlépe z dívek Kamila Beděrová, za ní se umístila Iveta Hudcová a třetí byla Sára Šarközyová. Lukáš Křivánek získal první místo mezi chlapci, Radek Zahnáš byl druhý a Marek Látal třetí. V běhu na 50 m si mezi nejmladšími dívkami nejlépe vedla Melánie Pospíšilová, druhou příčku

9 obsadila Laura Vlašicová a třetí skončila Lenka Novosadová. Z chlapců z 1. tříd nejrychleji běžel Martin Vajsar, druhý byl Patrik Misař a třetí RADIKÁLNÍ VEGETAČNÍ ÚPRAVY HISTORICKÝCH ZAHRAD Před časem jsem byla požádána předsedou nezávislé nevládní organizace Unie pro řeku Moravu, jejíž jsem členkou, o odborné vyjádření ke kácení stromů na židovském hřbitově v Mikulově. Předesílám, že do přípravy ani průběhu vegetační úpravy židovského hřbitova nejsem zainteresovaná, a k tématu jsem se proto vyjádřila jen v obecné rovině. O odstranění dřevin, zejména nevhodných nepůvodních náletových invazních druhů, jako jsou například pajasan žlaznatý a trnovník akát, představujících jedno z největších nebezpečí pro specifickou vegetaci oblasti Pavlovských vrchů, požádala samotná Židovská obec Brno, a to prostřednictvím jejich zplnomocněnce Ing. Jaroslava Klenovského. Tento odborník na dějiny a kulturu místních židů je odborné veřejnosti dostatečně znám z četných přednášek, publikací a dalších tematicky zaměřených aktivit. Z rozhovoru s vedoucím OŽP MÚ v Mikulově Ing. Janem Hluchým vyplývá, že kácení dřevin proběhlo na základě řádného povolení zákonem předepsaného správního jednání. Z mého pohledu stojí na samém počátku názorové roztržky různých pohledů na účel kácení stromů zjevně nedostatečná informovanost a znalost problematiky, a to jak uvnitř samotné židovské obce, tak i uvnitř veřejnosti. Odborná i laická veřejnost by měla být vždy dostatečně dopředu informována o celkovém záměru obnovy mimořádně významných míst města, historického hřbitova obzvlášť o tom, co se zde bude dít, co je cílem, zveřejnit odborníkem zpracovaný plán vegetačních úprav, nejlépe při vstupu do židovského hřbitova. Avšak radikální zásah do dlouhodobě neudržovaných zahradních úprav historických urbánních městských Informace z mikulovských škol Zbyněk Válek. V kategorii tříd si mezi děvčaty nejlépe vedla Valerie Vážná, druhé místo obsadila Sabina Nogová a třetí skončila Bohdana Herzánová. Z chlapců se nejlépe vedlo Michalu Garčicovi, na druhém místě se umístil Denis Šrámek a třetí byl Tomáš Barvíř. Z nejstarších dívek běžela nejrychleji Denisa Balážová, druhé místo získala Ludmila Kupczyková a třetí skončila Hana Hlavačková. Radek Němec si vedl nejlépe mezi chlapci z tříd, za ním se doběhl Lukáš Struhár a třetí byl David Kolařík. Vítězové obdrželi medaile, diplomy a věcné ceny, které závodníkům věnovala firma E-on Česká republika, Městský úřad Mikulov a pitný režim zajistil pan Ragán rozmístěním barelů s pitnou vodou po sportovním areálu. Závodníci ZŠ Hraničářů soutěžili v nových dresech, které pro ně vyrobila firma Klinmam Bavory. Tímto všem jmenovaným děkujeme. Z redakční pošty Otištěné příspěvky se nemusí shodovat s názory redakce i příměstských prostor, kam náleží i hřbitovy, je nezbytný. Židovský hřbitov v Mikulově je bezesporu vzácným historickým objektem, ještě před pár lety byl ale džunglí, která stále intenzivněji rozmělňovala genia loci této unikátní zahrady věčnosti. Odstranění nepůvodních dřevin umožní následnou odbornou péči a dosadby, které navrátí mikulovskému židovskému hřbitovu kompoziční i vegetační jedinečnost. Kozí vršek s židovským hřbitovem na svém úpatí je podobně jako Zámecký vrch jedním z kopečků na jižním úpatí Pavlovských vrchů, kde zbyly na nezastíněných místech úseky původních teplomilných květnatých trávníků se specifickou stepní květenou oblasti Panonie s celou řadou druhů z červeného seznamu ohrožených rostlin, chráněných zvláštní vyhláškou MŽP. Židovský hřbitov je tedy zároveň i vzácnou botanickou lokalitou. Návrat k harmonii tohoto nevšedního místa, které je společným dílem přírody i záměru člověka, není ale možný okamžitě, ze dne na den, vyžaduje nějaký čas. Věřím, že celková vegetační úprava Kozího vršku a židovského hřbitova na jeho úpatí vykročila jedinou správnou cestou. Při této příležitosti bych ráda uvedla informaci, týkající se zahájení 1. ročníku slavnosti nazvané (ve Zpravodaji města Mikulova ze dne 4. června 2008) Dny židovské kultury, jejímiž organizátory jsou Město Mikulov a Galerie Efram. První ročník slavnosti nazvané Den židovské kultury zahájilo již v roce 1995 Regionální muzeum Mikulov spolu s Městem Mikulovem v rámci cyklu koncertů vážné hudby. Každoročně, zpravidla na počátku druhé poloviny května, se u této příležitosti koná v mikulovské synagoze vernisáž výstavy s židovskou tematikou a koncert vážné hudby se skladbami židovských autorů či interpretů, čtení židovských textů či procházka židovských hřbitovem. Mnoho let se slavnosti 9 Poděkování patří také paní Burcinové, která celý průběh závodů zdokumentovala na fotografiích. Z celkového počtu 54 medailí získala nejvíce ZŠ Hraničářů (24), ZŠ Valtická a Pavlovská získaly 7 a 8 medailí, do ZŠ Dolní Dunajovice putovalo 8 medailí a ZŠ Sedlec získala 7 medailí. Atletický den se vydařil, přispělo k tomu i hezké letní počasí a odrazilo se to také na výkonech, protože ve srovnání s loňským rokem se výkony téměř ve všech disciplínách zlepšily. Těšíme se na atletický den v roce Mgr. Zdeňka Nováková Upozornění ZŠ Mikulov, Školní 1 prezentuje práce dětí v rámci celoročního školního projektu Mozaika světa v NONSTOP GALERII ILAT na Kostelním náměstí po celou dobu letních prázdnin. zš účastnili nejen nejvyšší představitelé Mikulova (pravidelně pan Vojtěch Příbramský a ředitelka Regionálního muzea Mgr. Dobromila Brichtová), ale i delegace vedená velvyslancem Izraele v ČR. Právě tato slavnost Den židovské kultury přerostla v roce 2002 ve víkendovou slavnost Den Muzeí, jejíž nedílnou součástí se stala kromě slavnosti Dne židovské kultury v synagoze i Zahradní slavnost a o něco později i Muzejní noc. Mgr. Milada Rigasová, Ph.D. kurátorka botanických sbírek a správce péče o zámeckou zahradu Regionální muzeum v Mikulově REAKCE GALERIE EFRAM NA ČLÁNEK KONEC PŘÍBĚHU O ZÁCHRANĚ ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA Jako spoluorganizátorka Dnů židovské kultury v Mikulově jsem požádala Mgr. Lískovou o uveřejnění omluvy panu Jaroslavu Haidlerovi, kterého ve svém článku lživě napadá ohledně bezelstného využití synagogy k vlastní exhibici. Na mou výzvu nereagovala, proto objasňuji tuto věc následovně: Pan Haidler zde vystupoval v komponovaném pořadu Šalamounova Píseň písní společně s Mášou Kubátovou na základě Smlouvy o zprostředkování kulturního vystoupení ze dne , řádně uzavřené mezi Městem Mikulovem a jeho osobou, kde se uvádí v Předmětu smlouvy (bod 1.): Vystoupení na akci Dny židovské kultury v Mikulově v synagoze dne a na ulici Husova v Galerii Efram dne , v dalších bodech jsou popsány sankce při oboustranném nedodržení podmínek smlouvy. Ze strany Mgr. Lískové se jednoznačně jedná vzhledem k celkovému ladění článku o vědomou dezinformaci se zcela zřejmým úmyslem. Sylva Chludilová, Galerie Efram

10 Floristé věnovali Biliculu korun V sobotu 21. června uspořádalo Květinářství U ŽABÁKA a Květinářství U ROSNIČKY společně s Občanským sdružením Biliculum již 5. ročník Dne květů na mikulovském Náměstí. Své dovednosti zde předvedli výborní floristé Pavel Hruška, Luboš Dobrovolný, Jaromír Kokeš, Vlastík Velínský a Helena Kubánková, kteří během několika hodin zhotovili aranžmá, z nichž sálalo uvolnění a extravagance. Veškeré květinové kompozice, které floristé na mikulovské květinové přehlídce vytvořili, byly vydraženy a výtěžek byl stejně jako v předešlých čtyřech letech věnován Občanskému sdružení Biliculum. V letošním roce se podařilo vybrat Některé kytice, které předvedly nevěsty při módní přehlídce, byly vydraženy až za 4 tisíce korun. Město Mikulov a Regionální muzeum v Mikulově přivítají již za tři dny další skupinu renomovaných umělců účastníků 15. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia dílna 08. V prostorách mikulovského zámku budou od 12. července po dobu čtyř týdnů tvořit představitelé současného výtvarného umění nejenom z České republiky. Známý výtvarník a pedagog Jiří David, který se pro letošní rok ujal pozice kurátora, sestavil spolu korun, uvedla jeho statutární zástupkyně Hana Malásková. Finanční dar použijeme na projekt Stonožka, jenž se zabývá sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi. V rámci tohoto projektu se v květnu uskutečnil pro děti s kombinovanými vadami a autismem týdenní terapeutický pobyt zaměřený převážně na hipoterapii a vodoléčbu. Náplň pobytu byla sestavena s týmem odborníků a vycházela z možností a schopností každého dítěte. Vzhledem k tomu, že péče o děti po dobu pobytu je náročná a vyžaduje velké personální zajištění, použijeme finanční dar na částečné uhrazení nákladů této akce, jejíž rozpočet činí Kč, uvedla Malásková a doplnila poděkování všem sponzorům a partnerům, kteří se na Dni květů podíleli. Letošní ročník se vydařil zatím nejvíce. Všichni avizovaní hosté přijeli a velkým přínosem byla také moderátorská práce Marie Hofmanové, stejně jako v minulosti, uvedla za organizátory Petra Poulová. Za zmínku určitě stojí exkluzivní čtyřtisícikorunový obnos, za který paní Nemešová z Mikulova vydražila jednu ze svatebních kytic. Den květů získává stále větší ohlas, a to i díky sponzorům, kterým obzvlášť děkujeme, dodala Poulová. Na Dni květů opět nechyběl ani doprovodný kulturní program a stánek, v němž pracovníci Bilicula prezentovali činnost Dětského denního stacionáře. kol, km Přivést takový sbor do Mikulova je úspěch a pro posluchače zážitek Foto: Svatopluk Vrbka To řekla sbormistryně Virtuosi di Mikulov Zuzana Pirnerová po Letním koncertě. Ten se uskutečnil 18. června v chrámu sv. Jana Křtitele. Početné obecenstvo si poslechlo nejen program svých zpěváků, ale i vystoupení dětského sboru CHANTICLEER CHILDREN'S CHORUS West Virginia, USA, se sbormistryní Sarah L. Carr. Jeho cesta vedla z Prahy přes Bratislavu do Mikulova, Brna a Gratzu (Rakousko). Svědčí to o dobré pověsti, kterou si Mikulov vybudoval díky dlouholeté solidní práci v oblasti vokální hudby. Je třeba mít stále na mysli, že tím naše město navazuje na velice cenné historické tradice, které mu mohou závidět i města daleko větší. Americkým hostům se v Mikulově líbilo. Žasli nad tím, že mikulovské gymnázium bylo jako piaristická kolej založeno již v roce 1631, obdivovali Maulbertschovy fresky v kostele a kochali se mikulovským panoramatem. Virtuosi di Mikulov spolu se svými tradičními partnery připravili americkým dětem perfektní koncertní prostředí. Mikulovské publikum se opět zaskvělo svým citem pro kvalitní hudební projev. Prostě zakončení vokální koncertní sezóny se v Mikulově vydařilo. Svatopluk Vrbka Jubilejní 15. ročník Mikulovského výtvarného sympozia dílna 08 s Odbornou radou MVS opět silnou skupinu autorů. Pozvání letos přijali Milan Cais všestranný umělec, zpěvák, bubeník, výtvarník, scénograf a producent hudební skupiny Tatabojs, Jiří Kovanda, další z významných současných českých umělců, jehož díla se objevují i na prestižních světových přehlídkách (v poslední době v londýnské Tate Gallery či na přehlídce Dokumenta 12 v Kasselu). Dalším z účastníků je mikulovský sochař 10 Galerie Efram oslavila 6. narozeniny V souvislosti s oslavami 6. výročí založení Galerie Efram byl v jejím dvorním traktu otevřen nový výstavní prostor. Od pátku 27. června zde vystavují děti z mikulovských mateřských, základních škol, Gymnázia a ZUŠ. Toto krásné místo, které Město Mikulov a Galerie Efram společně zkulturnily, by podle místostarostky Ilony Žiškové Vágnerové mohlo být do budoucna přebudováno na venkovní galerii, kde by měli možnost vystavovat i renomovaní umělci. Druhou variantou je zachování tohoto prostoru jako výstavního místa pro dětská díla. Pro kterou možnost se Město společně s majitelkou Eframu Sylvou Chludilovou rozhodnou, bude záležet na tom, jak se osvědčí právě probíhající první výstava. Galerie Efram za finanční podpory Města Mikulova připravila v souvislosti s oslavou svých 6. narozenin také bohatý program. V pátek večer vystoupila kapela Romano hangos a v sobotu se uskutečnila vernisáž obrazů majitelky galerie Sylvy Chludilové, která bude k vidění až do 26. července. Na vernisáž navazoval koncert Matiné Jana Matěje Raka a divadelní představení s názvem Pan Theodor. Víkendové oslavy byly ukončeny v neděli prezentací nového projektu a CD a besedou s Jaroslavem Achabem Haidlerem. km a restaurátor Radovan Král specializující se na práci s kamenem. Ze zahraničních letos přivítáme moskevského výtvarníka Vladimíra Salnikova, jehož ústředním tématem v tvorbě je portrét. Mezi účastníky je jediná žena čerstvá držitelka ceny Jindřicha Chalupeckého Eva Koťátková, a skupinu tradičně doplňuje student technický asistent. Tentokrát je to Petra Pavlicová, studentka fakulty umění Ostravské univerzity, obor Nová média. Díla vytvořená v rámci 15. ročníku sympozia umělci věnují do sbírky města, která je díky tomuto již tradičnímu letnímu setkání jednou z největších kolekcí současného výtvarného umění v České republice. Vy všichni, kteří máte zájem přivítat pozvané umělce společně s organizátory akce, nenechte si ujít slavnostní zahájení dílny. Výtvarným uměním se v sobotu od hod. nezaplní jen Horní nádvoří. Kromě výstavy děl loňského ročníku Mikulovského výtvarného sympozia se můžete nechat rozvlnit strhujícím výtvarným rockoem hudební skupiny KOE. Všichni jsou srdečně zváni. Bližší informace najdete na avedon

11 Fitness klub Arnold s gym sklízí úspěchy Mikulovskému fitness klubu Arnold s gym se daří. Nejen, že se mu před nedávnem povedlo získat ochranou známku, sklízí také plody tvrdé práce svých členů. Osmnáctiletý Tomáš Stehlík se v uplynulých dvou měsících zúčastnil dvou významných soutěží. Na konci května absolvoval Mezinárodní soutěž v naturální kulturistice mužů a fitness žen v Třinci a v polovině června se zúčastnil Mistrovství Evropy v naturální kulturistice Tomáš Stehlík se zúčastnil i Mistrovství Evropy v naturální kulturistice v Barceloně. Krajský turnaj vítězů okresních soutěží v kopané Dne 10. června se přípravka FC Pálava Mikulov, jako vítěz okresního přeboru, zúčastnila krajského turnaje v Brankovicích, pořádaného Jihomoravským fotbalovým svazem. Všech osm družstev bylo rozděleno do dvou skupin, kde ve skupině s námi bojovali fotbalisté z Miroslavi, Brankovic a Blanska. První utkání proti Miroslavi začalo naším náporem, který byl korunován gólem P. Mikera. Bohužel nedodržení taktických pokynů trenérů vedlo ve druhém poločase k vyrovnání na konečných 1:1. Další zápas s domácími Brankovicemi měl podobný průběh, ale poučeni z předešlých chyb už si naši borci nenechali vítězství vzít a góly J. Salaye, M. Halčišáka, P. Mikera a P. Holubka pomohly k vítězství 4:1. Závěr Moravské Lakrosové Ligy O víkendu 21. a 22. června se v Tučapech u Holešova uskutečnila poslední dvě kola MLL 2007/2008 a OSTO6 Mikulov usiloval o poslední body do tabulky své první lakrosové sezóny. Během víkendu Mikulov odehrál 6 zápasů. Nejdříve v sobotu prohrál s Iktočante A (10:7), Kangaroos (20:12) a následně i s Wallowou Brno (10:7). I přes prohry je potřeba vyzdvihnout výborný výkon brankáře V. Mihalíka a také nové mladé naděje T. Lefnerovou a K. Kocábovou. Po lakrosové párty, která se uskutečnila v sobotu večer v místní občerstvovně a při které se řešila budoucnost Moravské ligy (pravděpodobné rozdělení na první a druhou ligu v příští sezóně), odehrál Mikulov v neděli další tři zápasy, které všechny pro změnu vyhrál. Nejdříve porazil Soyky Ostrava (13:4), pak zvítězil nad Tate Brno v Barceloně. Tomáš se na soutěže připravoval přibližně rok a čtvrt. Když začal cvičit, neměl vůbec žádné zkušenosti, ale šel opravdu tvrdě za svým cílem a to se mu vyplatilo, říká majitel klubu Arnold s gym Richard Stacha, který společně s Tiborem Sulimou Stehlíka trénoval. Tomu se v Třinci podařilo získat 4. místo v rámci mistrovství České republiky a 7. místo v soutěži evropského poháru. Je to obrovský úspěch! Na to, že to byla Tomášova první soutěž, je to opravdu vynikající výsledek, raduje se Stacha. Na Mistrovství Evropy v Barceloně sice Stehlík do finále nepostoupil, ale podle jeho trenéra měla tato soutěž i tak obrovský význam. Je velice důležité nasbírat zkušenosti, abychom na podobných soutěžích mohli do budoucna startovat, tvrdí Stacha. Chtěl bych velice poděkovat sponzorům, bez kterých bychom se do Barcelony vůbec nedostali, tedy Městu Mikulovu, Mezinárodní a vnitrostátní dopravě Zemánek Mikulov, firmě Timeseal, Discobaru Flash, Vinařství Balážovi, All stars, CDC Data, Zdeňku Šebestovi a Lukáši Popelovi. Klub Arnold s gym má v současné době čtyři členy, kteří se připravují na soutěže. Dva závodníci Karel Fajkus a Ingrid Szalayová budou V posledním zápase skupiny A se střetli fotbalisté Mikulova s Blanskem, kterému i přes počáteční vedení 2:0 (střelci J. Salay, K. Galousek) podlehli 2:3. Tímto se musela FC Pálava smířit s bojem o třetí místo, o které bojovala s Dosta Brno. Zápas to byl plný bojovnosti a krásných obranných zákroků. Po bezbrankovém skóre v hracím čase naši borci psychicky nezvládli penaltový rozstřel a tento zápas prohráli na penalty 2:3. V konečném pořadí turnaje se FC Pálava Mikulov umístila na čtvrtém místě za třetím Brnem, druhým Blanskem a prvními Šardicemi. Za Mikulov mládežnický fotbal reprezentovali T. August, T. Hutr, M. Látal, P. Ondrák, J. Salay, L. Křivánek, M. Halčišák, P. Holubek, K. Galousek, P. Miker, R. Svoboda a L. Komoň. fc (14:4) a na závěr porazil Iktočante B (20:6). V tabulce si tým OSTO6 Mikulov polepšil a nakonec skončil na 7. místě. Mikulovským střelcem kola se stal s 25 góly a 11 nahrávkami Vojta Mihalík. Více informací na JacK Závěrečné foto: Azmir, Buloš (C), Červotoč (B), Klokan, Pavel, Číča, Skipák, Bublina, Hortva, Šárka, Víťa, Jack 11 poprvé startovat v říjnu na Mistrovství ČR v Karlových Varech a Tibor Sulima, který již má za sebou několik soutěží v naturální kulturistice, by se chtěl v příštím roce kvalifikovat na Mistrovství ČR v oblasti body building. km Tenisový turnaj žen Dne 28. června se za slunečného sobotního dopoledne uskutečnil již třetí ročník turnaje žen v tenise, který uspořádal Tenisový oddíl Mikulov. Stává se již tradicí, že mikulovští tenisté pořádají během roku několik turnajů pro mládež, muže, ale i ženy, kterých je v oddíle celkem osm. Jarního turnaje se účastnilo pouze 5 žen, ale všichni věříme, že do podzimního měření sil se jejich řady rozšíří. Vyzýváme ženy z Mikulova a okolí, aby přišly mezi nás a posílily ženskou menšinu mikulovského tenisu. V sobotním turnaji si nejlépe vedla Anthonie Halphen Perez, na druhou příčku dosáhla Zdeňka Nováková a třetí se umístila Božena Pankivová. Děkujeme touto cestou našim sponzorům: firmě Vlasák Distr, Lubošovi Ondrujovi a TOM. Výbor TO Mikulov Zleva: Nováková, Perez, Ivičičová, Gaďourková, Pankivová Přebor TO Mikulov V sobotu 21. června se uskutečnila druhá část přeboru tenisového oddílu Mikulov v jednotlivcích v kategoriích nad 40 let. Turnaj byl rozdělen na skupiny let, let a nad 60 let. Vzhledem k tomu, že turnaj probíhal za úmorného vedra, nebyla kategorie let obsazena. Tito mladíci se lekli možnosti zkolabování a omluvili se kvůli různým pracovním povinnostem. Zato starší generace tenistů se nelekla, zvlášť po zjištění, že jedním z účastníků turnaje bude MUDr. Zdeněk Pluháček, který měl kromě tenisové výzbroje i zdravotnické potřeby. Vítězem kategorie let se stal Milan Novák, druhé místo obsadil Milan Lípa a na třetím místě skončil Zdeněk Hapala. V kategorii nad 60 let zvítězil Jiří Bednář, druhý skončil Jaromír Čechmánek a třetí místo obsadil Petr Prokeš, nejstarší účastník turnaje. Přes urputné boje nemusel doktor zasahovat a starší členové oddílu vzkazují těm mladším, že sportovat se dá za každého počasí a v každém věku. Výbor TO Mikulov

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov nářadí, nástroje, spojovací materiál, hutní materiál, svařovací potřeby, krbová kamna, topení plyn-voda, montáž, prodej Tel.: , HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho nově zřízeného relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: CHORVATSKO Seget Donji Penzion Sarah (ubytování v pokojích, SWC) s polopenzí cena Kč cena Kč Příplatky: autobusová doprava Kč, pobytová taxa 350 Kč BULHARSKO odlet z Brna Primorsko penzion Mimi bez stravy Kč Slunečné pobřeží htl. Condor se snídaní Kč Kiten htl. Green Park all inclusive Kč Cena leteckých zájezdů za osobu zahrnuje: 7 ubytování, 7 uvedené stravování, leteckou dopravu, poj. dle zák.159/99 Sb. Cena leteckých zájezdů nezahrnuje: letištní a bezpečnostní taxy Kč/os., palivový příplatek Kč/os., transfer 590 Kč/os. RS Realitní správa Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Nabídka: Výměna RD v obci Perná za byt 1+1 v Mikulově s doplatkem. Zastavěná plocha 185 m2, z toho 77 m2 hosp. stav. Zahrada m2, velké pokoje, kuchyň, komora 4 4, koupelna 4 2,5, veranda 3 3. Veškeré inž. sítě a přípojky. Ihned k bydlení. Vhodné k rekonstrukci. Nutná oprava střechy. po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: PRODEJ A OPRAVY ELEKTRONIKY MYČKY, PRAČKY, TV, CD, DVD, SAT, VCR, PC, CB Otvírací doba: Po Pá 8 12 a So 9 12 ELEKTRO MIKULOV Brněnská 32 Tel.: , KVĚTINÁŘSTVÍ U ŽABÁKA Svobody 13, Mikulov (naproti Poliklinice) KVĚTINY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST narozeniny křtiny svatby pohřby promoce Po Pá So KDYKOLIV TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tel.: , mobil: , MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 6. srpna 2008 Distribuce srpna 2008 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 29. července 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctideník (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 9. července 2008

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015

HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015 HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015 představení akce FESTIVALPARK PRODUCTION s.r.o. M.Krásové 923/9, Praha 9 marek@festivalpark.cz www.festivalpark.cz Představujeme zcela nový adrenalinový víkend s překážkovým

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 PT jsou určeny pro děti, které již zahájily školní docházku či absolvovaly přípravný ročník na základní škole.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více