Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová dotace z jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu. Mikulov se mezi jednadvaceti schválenými projekty v oblasti cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina zařadil mezi elitu. Částkou vyšší než 9 milionů byly totiž kromě Mikulova uspokojeny pouze velké subjekty Jihomoravský kraj a Agentura cestovního ruchu jižní Moravy. Celkové náklady na projekt činí Kč, přičemž z dotace bude uhrazeno 92,5 %. Jeho realizace se bude týkat tří partnerů města Mikulova, obce Pasohlávky a Dobrovolného svazku obcí Mikulovsko. Celý projekt je velice komplexní, obsahuje velkou řadu marketingových aktivit a jeho součástí je také proces, který může vyústit k založení destinační agentury. Ta by mohla převzít řízení turistické destinace Mikulovska, vytvářet další projekty a komplexně řešit záležitosti týkající se propagace regionu, uvedla tajemnice DSO Mikulovsko Marcela Effenbergerová. Výhody v založení destinační agentury spatřuje také starosta Mikulova Rostislav Koštial: Získání dotace je rozhodně obrovský úspěch, a pokud by se podařilo v rámci projektu vytvořit destinační agenturu, bylo by to výborné. Jednotlivé subjekty by se podařilo sjednotit a celá destinace by byla řízena centrálně, popisuje. (pokračování na str. 4) Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Probošt Stanislav Krátký obdržel kromě kytice a pamětního listu také vázu z dílny výtvarníka Daniela Piršče. Ten originální dílo pro Město vytvořil částečně sponzorsky, za což mu patří velký dík. První hody v historii měly úspěch Krojovaný průvod, dechová hudba a moravské víno. Tak by se dal charakterizovat poslední červnový víkend v Mikulově, kde se letos poprvé v historii konaly krojové hody. Tato slavnost zde nemá na rozdíl od většiny měst a vesnic našeho regionu žádnou tradici. Vítězslav Vaňkát společně s několika nadšenci se to však rozhodl změnit a podle kladných (pokračování na str. 3) Zastupitelstvo města Mikulova udělilo na svém posledním zasedání dne 25. června čestné občanství mikulovskému proboštovi Stanislavu Krátkému jako výraz ocenění mimořádných zásluh o propagaci a pověst města Mikulova a zároveň jako zvláštní projev úcty významné osobnosti z oblasti kulturního a duchovního života. Udělení čestného občanství města Mikulova je pro mě velká čest, říká probošt Krátký. Myslím, že pro každého je čest, když si ho všimne jeho okolí a zvlášť když je to Zastupitelstvo města. Je to vlastně takový symbol pochopení, porozumění, spolupráce a určité tolerance. Stanislav Krátký je v současné době nositelem již čtverého čestného občanství. Čestné občanství města Mikulova přistoupilo jako čtvrté v mém kněžském životě. Všech si vážím, protože zde jde nejenom o ocenění od věřících. Že si vážím jejich iniciativy, nemusím připomínat, ale tyto projevy jsou něčím větším. Každý kněz je poslán ke všem a toto je odpověď jejich srdcí. Vidím v tom plod své evangelizace a nové povzbuzení pro nás všechny, napsal probošt Krátký v dopise svým přátelům. Kromě čtyř čestných občanství je Stanislav Krátký také nositelem Ceny Jihomoravského kraje (pokračování na str. 4) Mikulov má 100letou občanku V neděli 22. června oslavila Josefa Vyhnalíková z Mikulova sté narozeniny. Pogratulovat k tomuto významnému životnímu jubileu jí přišla také místostarostka Ilona Žišková Vágnerová a ředitelka Okresní správy sociálního zabezpečení Zlatuše Máčelová (na snímku). Recept na dlouhověkost je podle Josefy Vyhnalíkové jednoduchý: nekouřit, nepít alkohol, hodně tancovat a být veselý. Podle svých slov v životě nepohrdla žádnou prací. Jsem moc ráda na světě, mám pěkné stáří, říká maminka jednoho dítěte, babička dvou vnoučat, prababička čtyř pravnoučat a praprababička jednoho prapravnoučete. O stoletou mikulovskou občanku se kromě rodiny stará pečovatelská služba, ale polévku k obědu si ještě dokáže uvařit sama. km ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.:

2 Rada Města na svém jednání dne Schválila pronajmout nebytový prostor na ul. Svobody č. p. 217 panu J. Přibylovi účel pronájmu vinotéka, pronajmout nemovitost části pozemků p. č a 3256/1 na ul. Pavlovská společnosti INMEDIAS, a. s., pronajmout půdní prostory v domě na ul. Pavlovská č. or. 12 panu F. Novosákovi za účelem vybudování podkrovního bytu, pronajmout nebytový prostor na Náměstí č. or. 13 společnosti BEATman, s. r. o. za účelem prodeje sportovních potřeb s příslušenstvím, smlouvu o partnerství k projektu Tvorba a propagace specifických sdružení, realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA s občanským sdružením ZO ČSOP ADONIS, zařadit následující žadatele do evidence žadatelů o přidělení bytu L. Daniš (Mikulov), M. Žamberský (Mikulov), ukončení nájemní smlouvy na byt 1+1 na ul. Kpt. Jaroše s paní A. Šikovou a schvaluje uzavření nové smlouvy s panem M. Šikem, bytem Mikulov, ukončit nájemní smlouvu na byt 3+1 na ul. Kpt. Jaroše s paní K. Kováčovou a schvaluje Pečovatelská služba Všem občanům a rodinám pečujícím o své blízké, kteří dosáhli důchodového věku, popřípadě pobírají invalidní důchod a potřebují pomoc, bychom chtěli připomenout, že v našem městě Mikulově je kolektiv pečovatelské služby, který je vždy ochoten vám pomoci a poradit, a to jak v objektech DPS, tak v terénu v domácnostech: v péči o svou osobu (osobní hygiena, ranní hygiena, koupání, přesun na lůžko či vozík, pedikúra, masáž nohou, zástřih vlasů, holení) při zajištění stravy (rozvoz oběda po celém území města, přímé podání jídla a pití pečovatelem, příprava a podání stravy uživateli v jejich domácnostech) při zajištění chodu domácnosti (úklidy, mytí oken, praní, žehlení, mandlování, nákupy, pochůzky) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři a zpět, procházky, zajištění společnosti) Radu a informaci získáte na tel. čísle nebo v pracovní dnech od 7.00 do hodin. Dana Hrazdírová, vedoucí pečovatelka REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Jiří Večeřa Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Ivo Koneš Marie Leskovjanová Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Stanislava Vrbková Igor Žiška Rada města projednávala uzavření nové nájemní smlouvy s panem P. Kováčem, bytem Mikulov. Bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny k problematice poskytování dotací na činnosti formou grantových poukázek, zápis komise výstavby a architektury konané dne , zápis ze sportovní komise konané dne Ukládá majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr Města prodat nemovitosti pozemek p. č. 2472/9 v lokalitě ul. Dukelská, majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr Města prodat nemovitosti bytový dům č. p a pozemek parcela č ul. Brněnská formou veřejné dražby, majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr Města prodat nemovitosti pozemek p. č. 125/19 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, pozemek p. č. 125/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, pozemek p. č. 125/21 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 vlokalitě ul. Husova. Pozor na zelenou kartu Od 1. června 2008 nabyla účinnosti novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), která řidičům při provozu na pozemní komunikaci v ČR ukládá povinnost držení stávajících dokladů (řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla), nyní stanoví, že u sebe musejí mít i tzv. zelenou kartu. V souladu se zmíněnou novelou už pojišťovny k nově sjednanému povinnému ručení nevystavují samostatný doklad o pojištění vozidla, ale pouze zelenou kartu. Ta teď bude sloužit k prokazování sjednaného povinného ručení nejen v zahraničí, ale i v ČR a rovněž jako doklad při registraci vozidla. Tato změna je v souladu s praxí, která platí v celé EU. Jestliže řidič nepředloží policistům zelenou kartu, může hned na místě dostat blokovou pokutu ve výši Kč (místo dosavadních 500 Kč). Ve správním řízení mu pak bude hrozit postih až Kč, dosud to bylo nanejvýš Kč. Řidiči, kteří mají platný doklad o pojištění vydaný příslušnou pojišťovnou do , se jím budou moci prokazovat až do konce letošního roku. Bude tedy pro ně platit přechodné období, ostatní řidiči musí ale mít u sebe zelenou kartu, na níž nesmí chybět podpis pojištěnce. JUDr. Karel Wasserburger, odbor dopravy MěÚ 2 Půjčovní doba v Městské knihovně v době prázdnin Po: Út: zavřeno St: Čt: zavřeno Pá: Má měření rychlosti v obci smysl? Odpovídám ano, protože zákonem stanovená dovolená rychlost v obci na 50 km/h: 1. Zachrání 3 více lidí oproti 60 km/h. 2. Nehoda v nižší rychlosti zvyšuje šanci na přežití. 3. Nehoda v nižší rychlosti prokazatelně snižuje riziko smrti pro zranitelné účastníky silničního provozu. 4. Ohleduplná jízda a dodržování 50 km/h pomáhá vytvořit bezpečné prostředí v obci. 5. Při nižší rychlosti se zkracuje i dráha pro zastavení vozidla. 6. Při 60 km/h se prodlužuje dráha zastavení o 9 m oproti 50 km/h. Sankce za přestupky v důsledku překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci se od podstatně zvýšila: za překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h je pokuta blokově přesně 1000 Kč; ve správním řízení od 1500 do 2500 Kč + 2 body za překročení o více než 20 km/h v obci je pokuta blokově 2500 Kč; ve správním řízení pokuta od 2500 do Kč; v případě, že řidič tuto rychlost překročí v průběhu roku 2 a vícekrát za sebou, udělí se mu zákaz činnosti od 1 měsíce do 6 měsíců + 3 body za překročení o více než 40 km/h v obci je ve správním řízení pokuta od Kč do Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku + 5 bodů Mgr. Jarmila Pavlíková, JUDr. Hana Čížková, Odbor dopravy MěÚ Mikulov Upozornění Internet a kopírka Po: Út: St: Čt: Pá: Upozorňujeme rodiče dětí, které navštěvují Skatepark v prostoru přírodního amfiteátru, že je nutné používat ochranné pomůcky a NEROZŠIŘOVAT ANI JINAK NEUPRAVOVAT STÁVAJÍCÍ HERNÍ PRVKY. V nedávné době se v tomto prostoru stala závažná nehoda, jejíž následky se podařilo zmírnit díky okamžité pomoci pana V. Vaňkáta, který zde se svými kolegy nacvičoval program na I. Krojové hody a zraněného hocha okamžitě odvezl k lékaři, za což mu patří náš dík. Magdalena Krčmová, Odbor kultury

3 Výběr některých událostí MP Mikulov za měsíc červen v 7.55 hodin bylo MP Mikulov telefonicky oznámeno, že na ul.nové dochází v jednom z bytů opět k výtržnostem, kdy opilý agresor 43letý muž pobíhá už od brzkých ranních hodin po chodbách domu, ukrutným řevem ruší noční klid, fyzicky napadá svého otce a s nožem v ruce vyhrožuje všem, na které si momentálně vzpomene. Strážníci MP Mikulov, kteří se na uvedenou adresu okamžitě dostavili, duševně labilního muže našli ukrytého v úložném prostoru postele! Násilník byl strážníky na místě zadržen a následně byl předveden na OO. PČR Mikulov v 1.00 hodinu se do služebny MP Mikulov dostavil 20letý mladík z Mikulova, který jevil známky silného požití alkoholu a také měl Letošní Pálavské vinobraní postupně dostává svou konkrétní podobu. Ve dnech září nebude chybět tradiční historický ani folklorní program, který letos obohatí také Jožka Černý, a ve večerních hodinách se v přírodním amfiteátru Pod Turoldem představí populární kapely různých žánrů. A že bude opravdu na co se dívat, dokazuje přislíbená účast Anety Langerové, skupiny Tata Bojs, Air Fare, Gipsy.cz, Chinaski, Horkýže slíže, Buty, Ivan Hlas trio, Hradišťan a mnoha dalších. Letošní ročník nabídne návštěvníkům podruhé Město Mikulov zastoupené Městskou policií (dále MP) hodlá v tomto roce v měsících červenec až září napojit na pult centralizované ochrany (dále PCO) TZP spoluobčany, ale i staré spoluobčany žijící samostatně v domácnosti. Za tímto účelem hledáme zájemce, kteří by měli o tuto službu zájem. V první etapě počítáme s napojením na PCO patnácti občanů (domácností). Napojení na PCO spočívá v tom, že do každé domácnosti bude zdarma nainstalováno zařízení propojené s pevnou tel. linkou (mobilním telefonem), díky němuž stisknutím jednoho nouzového tlačítka, které bude mít občan na krku (stále u sebe na dosah), aktivuje telefonický hovor a dovolá se tak ihned na MP Mikulov a přivolá si okamžitou pomoc. Součástí zařízení je i pohybové čidlo, které se instaluje do místa nejčastějšího pohybu osoby v domácnosti, které samo zaktivuje poplach v případě, že nezaznamená žádný pohyb za posledních 24 hodin. Toto pohybové čidlo může sloužit i opačně, odjede-li osoba z domácnosti (k dětem, na Okénko Městské policie Výhodné permanentky na Pálavské vinobraní zakrvácenou jednu ruku. Tento mladík si s sebou na služebnu přinesl dvě starožitné vázy a uváděl, že zakopl a upadl tak, že rukou rozbil okno bazaru, takže to došel nahlásit! Jelikož strážníkům MP Mikulov je tato osoba známa, jako velmi aktivní místní zlodějíček, celá záležitost se jim od samého začátku nějak nezdála. Proto byla celá záležitost strážníky okamžitě nahlášena Policii ČR. Následným šetřením na samotném místě činu bylo od prvopočátku jasné, že nahlášený skutek se musel odehrát trochu jinak, než jak opilý zlodějíček uváděl! Takže ve služebně MP se mladík pouze pokusil zabezpečit pro sebe falešné alibi po zpackaném vloupání. Záležitost je následně šetřena Policií ČR. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 NON-STOP Telefon: , možnost zhlédnout české filmy za účasti jejich režisérů či hlavních postav a v neděli se uskuteční také II. Výstup na Svatý kopeček. Novinkou letošní slavnosti vína bude stanové městečko, kde si návštěvníci budou moci za mírný poplatek rozbít stan a přenocovat. Nezapomeňte si do konce července zakoupit permanentku za zvýhodněnou cenu 170 Kč. Prodejní místo v Mikulově je Turistické informační centrum na Náměstí. Ceny všech permanentek naleznete na straně 7. Pro více informací sledujte km Městská policie nabízí stálý dohled nemohoucím občanům rehabilitaci do lázní, atd. ), kdy jakýkoli pohyb vyhodnotí jako poplach a MP ihned vyráží do domácnosti jako napadené zlodějem. Upozorňujeme, že celé zařízení v hodnotě Kč získá klient smluvně zdarma i s instalací. Budoucí poplatky za tel. hovory uskutečněné přes toto zařízení hradí klient sám. Podmínkou je, aby zájemce měl pevnou tel. linku či mobilní telefon. Účelem je vytvořit pro naše TZP, staré a nemohoucí spoluobčany pocit bezpečí, soudržnosti a tzv. stálého dohledu, ubezpečit je, že nejsou sami a MP je tu s nimi, aby pomohla v případě krize. K tomuto oslovení veřejnosti jsme se rozhodli po uvážení, kdy jsme nebyli schopni vlastními silami naplnit kapacitu patnácti zájemců. V současnosti máme stále 7 volných přístrojů, které čekají na své uživatele. Veškeré informace získáte na telefonech: , , nebo ových adresách mp 3 (dokončení ze str. 1) První hody v historii měly úspěch ohlasů návštěvníků prvních mikulovských hodů to vypadá, že se mu podařilo položit kvalitní základ vzniku nové tradice. Sobotní hody byly zahájeny průvodem. Ten směřoval do kostela sv. Jana Křtitele, kterému se organizátoři rozhodli hody zasvětit. Po slavnostním Te Deu se krojované páry průvodem odebraly na Náměstí, kde je přivítali starosta a místostarostka města. Jsem velice rád, že si na nás pan starosta a paní místostarostka našli čas, přijali nás před radnicí a přišli se podívat také na odpolední zábavu na amfiteátr, byl potěšen hlavní organizátor Vítězslav Vaňkát. Na zábavu v odpoledních hodinách zavítalo přibližně tři sta lidí, večerní hodování přilákalo ještě o dvě stovky návštěvníků více. Lidé byli spokojeni, mnozí mi říkali, že hody v Mikulově chyběly a je dobře, že se toho někdo ujal, uvedl Vaňkát. Jeho slova potvrzuje velký zájem o akci nejen ze strany místních, ale také turistů a obyvatel okolních obcí. Odtud také přijely na pomoc některé krojované páry. Osm párů ze sedmnácti je mikulovských, zbývající nám přijely pomoci ze Sedlece, Bavor, Valtic, Hlohovce, Novosedel a Podivína. Hlavní stárci Alice Vaňkátová a Tomáš Vychodil byli samozřejmě z Mikulova a své role se zhostili na jedničku, pochválil hlavní pár Vaňkát a vzkázal také poděkování všem sponzorům, kteří se zasloužili o to, že se hody mohly uskutečnit. Jeho přáním je udělat z této lidové zábavy v Mikulově tradici. S mikulovskou chasou jsme se domluvili, že příští rok určitě uspořádáme hody znovu, potvrzuje své odhodlání. km V uplynulém týdnu se v Mikulově již tradičně konal kytarový festival. Kromě seminářů, přednášek a workshopů pro své účastníky nabídl letos opět také 12 koncertů vynikajících světových interpretů a účastníků festivalu pro veřejnost. Na snímku je vítězka mezinárodní kytarové soutěže Kutná Hora 2007 Petra Poláčková při koncertě.

4 Vyhlášení Ceny Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2008 v Jihomoravském kraji Představenstvo Sdružení českých spotřebitelů (SČS) na základě svého zasedání a dále v souladu se závěry zasedání Odborné komise pro ochranu spotřebitele v Jihomoravském kraji s cílem dále rozvíjet platformu pro propagaci firem uspokojujících spotřebitele vyhlašuje Cenu Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2008 Spokojený zákazník Jihomoravského kraje. Stejná soutěž probíhá i v Ústeckém, Karlovarském, Jihočeském a Moravskoslezském kraji. Soutěž je vypsána pro všechny obory podnikání a pro celý region kraje. V Jihomoravském kraji se tato akce uskuteční posedmé. Cena se uděluje na dva roky a je prestižním oceněním živnostníka, malé, střední či velké firmy s právem užívat ocenění Spokojený zákazník. Záštitu nad letošním ročníkem poskytli 1. náměstek ministra pro místní rozvoj a hejtman Jihomoravského kraje. Návrh na ohodnocení lze přihlásit prostřednictvím Regionálního kontaktního místa, které je zřízeno na adrese: Nám. Svobody 18/210, Znojmo, kontaktní osoba Ing. Miloš Kolář, nebo přímo v SČS, Zde stačí uvést své jméno a příjmení s kontaktní adresou, obchodní jméno navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČ, adresu navrhované prodejny (provozovny) a stručné zdůvodnění předloženého návrhu. Současně lze využít i internet (www.konzument.cz), kde se nachází podrobnější informace a také formulář pro podání návrhu. Uzávěrka pro podání návrhů je sčs Novinky na Nové V loňském roce se Městu Mikulovu podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 100 tisíc Kč na dobudování hřiště na ulici Nová. Za tyto peníze byly pořízeny dva nové herní prvky lanová pyramida a dřevěné auto, které, jak doufáme, se dětem líbí. Postupně se na tomto hřišti doplňují namáhané travní plochy pryžovými deskami, které splňují náročné evropské normy. S případnými dotazy nebo nápady ohledně tohoto i ostatních hřišť se prosím obracejte na Magdalenu Krčmovou (Odbor kultury), tel. č.: , mk Možnosti využití biomasy Biomasa jako zdroj pro výrobu energie, tak se jmenuje série školení, která připravilo mikulovské občanské sdružení Agroenergie. Jejich smyslem je seznámit zájemce o alternativní způsoby vytápění s možnostmi výroby tepla z biomasy, která vzniká v zemědělské výrobě, v lesnictví nebo při péči o krajinu. Občanské sdružení Agroenergie se snaží mapovat tyto možnosti a popularizovat znovuobjevované způsoby vytápění, které se stávají atraktivními především v souvislosti s rostoucími cenami energií. Smyslem je využití místních zdrojů, jež zůstávají bez povšimnutí ležet na polích, a zároveň ušetřit za výrobu tepla či spotřebu elektrické energie. Zpracování biomasy pro energetické využití vytváří také příležitosti pro tvorbu nových pracovních míst v regionu. Termíny dvoudenních školení, která se budou skládat ze seminárního dne a exkurze do již fungujících provozů, kde se biomasa zpracovává a využívá, jsou srpna, srpna a poslední běh se připravuje na září. V průběhu seminářů budou účastníci seznámeni se souvisejícími zákony, možnostmi financování a získávání dotací na realizaci projektů využívajících biomasu. Dále bude představen způsob vyhodnocení energetického potenciálu určitého regionu a samozřejmě budou prezentovány technologie pro pěstování a zpracování energetických plodin a pro zpracování a využití zbytkové biomasy, jako je například sláma nebo dřevní odpad. Účastníci se budou moci seznámit s konkrétními technologiemi a stroji. Druhý den proběhne exkurze. Školení je určeno jak zemědělcům, kteří jsou v našem regionu největšími producenty biomasy, tak i potenciálním zájemcům o vybudování kotelen na biomasu či kogeneračních zařízení, která kombinují výrobu tepla a elektrické energie. Především veřejný sektor má velké možnosti pro zavádění alternativních způsobů vytápění. Školení je realizováno s finanční podporou EU prostřednictvím Programu rozvoje venkova a účast na něm včetně exkurze je zdarma. Více informací naleznete na webových stránkách nebo prostřednictvím telefonu u Ing. Tomáše Hlavenky tel.: Michal Solařík (dokončení ze str. 1) (dokončení ze str. 1) Mikulov získal několikamilionovou dotaci... Probošt Stanislav Krátký... Založení destinační společnosti je však v současné době spíše nejistá hudba budoucnosti. Realizace projektu bude dlouhodobější záležitost, potrvá od října 2008 do konce roku O založení destinační agentury, která by převzala řízení celé destinace, probíhají v současnosti jednání, takže projekt bude realizován Městem Mikulovem a vše ostatní ukáže čas, uvedla Kateřina Korandová z odboru regionálního rozvoje Milé poděkování Srdečně děkujeme Městské policii v Mikulově, jejíž zástupci dne 8. června na oslavě Dně dětí v Bavorech prezentovali své pracovní pomůcky. Děti byly nadšené! Zároveň děkujeme firmě V+V lahůdky, paní Blance Kelnerové, která vytvořila dětem originální účesy, a maminkám, jež pomohly s organizací. Za Ženy Bavory Marie Šoupalová MěÚ a dodala, že prvními aktivitami realizovanými v rámci projektu bude účast na podzimních veletrzích cestovního ruchu, následně výroba prvních tiskovin a v roce 2009 bude podle komplexního mediálního plánu celý region propagován v tištěných médiích, v rozhlase a na internetu. K definitivnímu přiznání dotace chybí ještě splnění několika podmínek, v současné době je nejdůležitější schválení jejího čerpání Zastupitelstvem města Mikulova, obcí Pasohlávky a Shromážděním starostů DSO Mikulovsko. Pro zastupitele a starosty obcí DSO se však nejedná o krok do neznáma. V minulém plánovacím období se podařilo Mikulovsku i samotnému městu Mikulovu úspěšně zrealizovat a vyúčtovat několik velkých projektů. Právě aktuální projekt Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu by měl úzce navazovat na Dovolenou na jižní Moravě, kde se spolupráce Mikulova, Pasohlávek a DSO jednoznačně osvědčila. km 4 za jeho přínos výchově mládeže a osobní statečnost při duchovní službě v období komunismu. Stanislav Krátký byl po svém vysvěcení v roce 1946 nejprve kaplanem v Žarošicích, pak v Brně- Řečkovicích a v Brně-Husovicích. Pro svou aktivitu byl v roce 1956 přeložen do Žerotic u Znojma. V roce 1958 byl odsouzen a dva roky vězněn ve Valdicích. Poté pracoval jako jeřábník v Pozemních stavbách Brno. V roce 1968 byl ustanoven farářem v Kunštátě a jeden rok též působil na obnovené Teologické fakultě v Olomouci. V srpnu roku 1968 byl konsekrován na biskupa skryté církve. Ostatně byl to právě Stanislav Krátký, kdo tento pojem zavedl a teologicky propracoval. V roce 1978 byl přeložen do pohraniční farnosti Hrádek u Znojma, kde vydržel až do roku 1999, kdy se stal proboštem mikulovské kapituly. Patří mezi spoluzakladatele Radia Proglas, ve spolupráci s FATYMem se jako misijní kazatel podílel od roku 1997 na obnově konání lidových misií v České republice a je hnací silou mnoha dalších akcí a projektů. km, net

5 Pátek v 19 hodin Program městského kina MEJDAN V LAS VEGAS Komedie / přístupná od 12 let / 99 min. / USA Režie: Tom Vaughan Hrají: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Qeen Latifah, Rob Corrdry Sobota v WINX CLUB VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ Vstupné: 65 Kč Vstupné: 65 Kč Animovaný, dobrodružný, rodinný / přístupný / 89 min. / Itálie Režie: Iginio Straffi Hrají: Klára Jandová, Klára Šumanová, Ivana Korolová, Zuzana Kajnarová, Klára Oltová Sobota v hodin BLÁZNOVO ZLATO Vstupné: 65 Kč Komedie / přístupná od 12 let / 112 min. / USA Režie: Andy Tennant Hrají: Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Ewen Bremner, Alexis Dziena Sobota v hodin V BRUGGÁCH Vstupné: 60 Kč Tragikomedie / přístupná od 12 let / 107 min. / Velká Británie / Belgie Režie: Martin McDonagh Hrají: Colin Farrell, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson Pátek v hodin U MĚ DOBRÝ Vstupné: 65 Kč Komedie / přístupná od 12 let / 102 min. / ČR Režie: Jan Hřebejk Hrají: Boleslav Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka Vlasáková, Josef Somr, Miroslav Vladyka Sobota v hodin SEX VE MĚSTĚ Vstupné: 65 Kč Komedie / přístupná od 12 let / 140 min. / USA Režie: Michael Patrick King Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth Pátek v hodin PAŘÍŽI, MILUJI TĚ Vstupné: 65 Kč Romantický / 120 min. / Francie / Lichtenštejnsko / Švýcarsko / Německo Režie: Olivier Assayas, Frédéric Auburtin, Gurinder Chadha a další Hrají: Ben Gazzara, Steve Buscemi, Natalie Portman, Gena Rowlands, Gaspard Ulliel Sobota v 19 hodin LETOPISY NARNIE PRINC KASPIAN Vstupné: 65 Kč Dobrodružná rodinná pohádka / přístupná / 144 min. / Velká Británie / USA Režie: Andrew Adamson Hrají: Liam Neeson, Warwick Davis, Ben Barnes, Peter Dinklage, William Moseley Poznačte si do kalendáře Každá neděle v červenci a srpnu Koncert na neděli Náměstí, začátek v hodin Město Mikulov připravuje na letní neděle vystoupení kapel, souborů a kroužků Vernisáž výstavy Austrálie (do) duše kontinentu Dietrichsteinská hrobka, začátek v 17 hodin Do konce července zde budou vystavovat Vlastimil Tichý (fotograf), Petr Jurníček (keramik) a Tomáš Dufek (výrobce didgeridoo). Pátek Folkový večer Zámecká zahrada, začátek v 17 hodin Na druhém ročníku Folkového večera se představí kapela Přístav, Pavlína Jíšová, Žalman a spol., Poutníci a Kamelot. Vstupenky za 200 Kč (pro studenty za 150 Kč) jsou v předprodeji v TIC Mikulov na Náměstí. Víkend Festival Národů Podyjí Náměstí, Galerie Efram Organizátoři Festivalu Národů Podyjí zvou na letošní devátý ročník přehlídky, která opět přinese zajímavé ukázky kultur národnostních menšin žijících v široce pojatém regionu Podyjí. Festivalový program zahájí v pátek vernisáž v Galerii Efram na Husově ulici, po níž bude následovat promítání dokumentárního filmu Poustevna das is Paradies, vítězného snímku loňského Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Pilířem sobotního programu bude znovu kulinářské představení jednotlivých národních kuchyní. Kromě tradičních stálic se letos představí také kuchyně židovská, její mladší sestra, kuchyně izraelská, a také tajemná kuchyně mongolská. V rámci hudebního programu letošního Festivalu se kromě mikulovských kapel Rosen Trio, Tři Lotři či oblíbeného sboru Mužáků z Březí představí v sobotní odpoledne i v Mikulově již léta usedlý Jackson Griffiths a atmosféru letního večera podbarví pražská skupina Kouř, brněnský soubor Lesní zvěř a naši vzácní vídeňští hosté Bratfisch. Za organizátory Festivalu Národů Podyjí Jan Richter Víkend Jezdecké závody drezúra Cihelna, začátky v 10 hodin Jezdecké dvojice budou soutěžit ve stupních obtížnosti Z ST. Za domácí stáj bude startovat Lenka Kosmáčková. Zajímavostí je soutěž v Paradrezúře, kdy budou jezdci závodit dle pravidel paralympijských úloh pro rok Neděle Vernisáž výstavy Kouzlo barev a hra světel Galerie Efram, začátek v 17 hodin Díla autorek Barbory Hlusičkové (kresba) a Magdy Böhmové (vitráže) se budou dotýkat psychoterapeutické a automatické kresby a podobných témat. Víkend Jezdecké závody parkur Cihelna, začátek v sobotu v hodin, v neděli v 9.30 hodin Jezdecké dvojice se utkají ve stupních obtížnosti Z S**. Nejvyšší 130centimetrové překážky budou soutěžící zdolávat v neděli v odpoledních hodinách. Pátek Vernisáž výstavy Dietrichsteinská hrobka, začátek v 18 hodin Mikulovský výtvarník Radovan Král bude svá díla vystavovat po celý srpen. Připravuje se: Trojfestival Sousedé ; Rocková noc Změna programu vyhrazena! Kulturní kalendář na rok 2008 najdete na webových stránkách odkaz Kalendář akcí. 5

6 SVATEBNÍ ŠATY šití na míru, prodej, půjčovna PRODEJ PÁNSKÝCH OBLEKŮ Po Pá So Gagarinova 1240/3, MIKULOV (objekt PEMAG) Tel.: Nově zrekonstruovaný moderní Music club MEDOXX v Dolních Věstonicích Vás každý pátek a sobotu od 21 hod. zve na nezapomenutelný večer! Netypické prostředí, velký výběr alko i nealkoholických nápojů, něco k zakousnutí. Bohatý program se soutěžemi, akcemi a známými interprety Hrají přední DJs z Brna Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Nově nebankovní hypotéky! Kancelář: Alf. Muchy 2 (vedle Čs. spořitelny). Tel.: BYTOVÝ TEXTIL A DOPLŇKY Vídeňská 44, Mikulov (areál KOBERCE - PVC) Nabízíme: Záclony, závěsy, povlečení, prostěradla, ubrusy, polštáře, peřiny a jiné doplňky PO PÁ So Zdeňka Babicová tel: , mobil: ZAMĚŘENÍ PROJEKT REALIZACE MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ SCHODY A SCHODIŠTĚ DVEŘE A ZÁRUBNĚ SAPELI PLOVOUCÍ PODLAHY tel.: 724 O Řádková inzerce Chcete až 5000Kč měsíčně a bez práce? Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte kdykoliv Potřebujete rychlou půjčku na dovolenou? Vyplatíme do 24 hod. Tel.: Společenství pro dům č. 1304, 1305, 1306, Mikulov, Větrná 4, nabízí k pronájmu část společných prostorů, prádelna (15,7 m2) a sušárna (16,2 m2). Vhodné k provozování drobné živnostenské činnosti, kanceláře apod. V případě zájmu i další obdobné prostory. Topení, voda, el. rozvody, WC. Kontakt: , Nabízím pronájem garáží na ulici Hraničářů naproti budovy VaK. Tel.: Prodám vybavení do menší posilovny. Cena Kč. Tel.: Prodám saunová kamna s ovládáním, výkon 6 kw. Cena Kč. Tel.: Prodáváme velký dům k bydlení i podnikání. Tel.: Prodám byt 2+1 v Mikulově v osobním vlastnictví. Tel.: Zn.: Nejvyšší nabídce. Hledáme spolehlivého pracovníka na občasnou výpomoc (čištění matrací), denní výdělek až Kč. Podmínka: částečná znalost NJ, řidičský průkaz nebo auto. Tel.: Pronajmu prostornou garáž vedle rodinného domu v Mikulově. Informace: Brněnská 18, Mikulov, tel.: , Firma Autohandl hledá hlídače pro novostavbu v Mikulově. Nástup možný ihned. Tel.: BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČ Kompletní rekonstrukce koupelen a úpravy interiérů včetně dodávky materiálu, řemesel a odvozu sutin. obklady, dlažby, plovoucí podlahy, kuchyňské linky na míru Koupelny Machala tel.: , Vážení klienti, oznamujeme otevření nové kanceláře ČSOB Pojišťovny a. s. v Mikulově na adrese Nádražní 1 (u sídliště). Provozní doba: Po Pá Tel.: , Nabízíme celou škálu pojistných produktů, penzijní připojištění, hypoteční úvěry a půjčky od ČSOB. Nyní - výhodné cestovní pojištění pro celou rodinu s 39% slevou. Těšíme se na setkání s Vámi. PŮJČKY DO BEZ ZÁSTAVY A RUČITELE LEASING I PRO KLIENTY V REGISTRECH SPLÁTKY AŽ NA 72 MĚSÍCŮ HYPOTÉKY ZA NEJNIŽŠÍ ÚROK PRODEJ A KOUPĚ REALIT POMOC S ODDLUŽENÍM REALIZACE SVATEB OD A DO Z Tel.: VOLEJTE KDYKOLIV Přijmeme IHNED pracovnice NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE v Mikulově. Pracovní doba : , , h. Vhodné pro star. důchodce nebo část. invalidní. tel.:

7 Když na Pálavu, tak s námi! Vážení a milí milovníci pálavské přírody, možná jste si již všimli plakátků nebo inzerátů k našim letošním letním exkurzím do chráněných území CHKO Pálava a BR Dolní Morava. Chtěla bych vám k nim za pořádající CEV Pálava sdělit pár slov. Exkurze pořádáme již třetím rokem, a to díky podpoře ESF v ČR, v rámci projektů Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v JMK a od loňska Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v JMK. Tyto projekty nám pomohly stabilizovat a rozšířit naši nabídku akcí pro vás, veřejnost. I tyto exkurze právě patří k oněm novinkám. Letos jsme pro vás nachystali tyto trasy: Rozkvetlou Pálavou (10. 7.) je vycházka do naší nejrozsáhlejší, nejvyšší, nejhezčí a, jak já říkám, nejmilovanější rezervace Pavlovských vrchů, Tábor s tancem a sportem Pátráte na poslední chvíli, jak co nejlépe využít prázdninové dny? Rozhodně si nenechte ujít tábor s tancem a sportem, který připravil Dům dětí a mládeže v Mikulově pro děti od 9 do 17 let. Na Vyhlídku u Blanska vyrazí sportovci a tanečníci od 10. do 17. srpna. Pod vedením zkušených lektorek se budete zabývat různými tanečními styly především NPR Děvín. Projdeme se skalními stráněmi i doubravami, povíme si něco o historickém vývoji na tomto území, o lesích i stepích, o jejich ochraně, podíváme se, co tu roste a žije, zaposloucháme se do pověstí o hradě Děvičky. Vycházka Bobří stezkou (vždy ve středu od do konce prázdnin) nás zavede do zbytku lužního lesa pod Pálavou, do NPR Křivé jezero. Tato přísně chráněná rezervace je zvědavým očím zavřena, proto využijte příležitosti a pojďte se s námi podívat na nivní louky, mokřadní rostliny, hnízda kormoránů či budky pro netopýry. Vyzbrojíme Vás dalekohledy i síťkami, sami si určíte, jaké vodní žoužele jste nalovili. Každá z exkurzí bude doplněna nějakým překvapením, určitě dostanete různé populárně-naučné materiály, ale hlavně příjemně strávíme společný den. Pro další informace si zavolejte na čísla nebo Za CEV Pálava, Eva Řezáčová hip-hopem a R n B, ale zabrousíme také do aerobiku, latinsko-amerických tanců atd. Pokud vás tanec nebaví, můžete se místo něj věnovat fotbalu, volejbalu, nohejbalu, florbalu a dalším sportům. O zábavu bude každopádně postaráno a jako na každém správném táboře vás čeká také celotáborová hra, večerní diskotéky, soutěže a spousta překvapení. Více informací získáte na telefonním čísle: km Nádražní 1622/13D Tel.: Míchání fasádových a interiérových barev Zateplovací systém Probarvované omítky Pálavské vinobraní 2008 V TIC Mikulov jsou již v prodeji permanentky na Pálavské vinobraní 2008, které se uskuteční ve dnech září. Permanentka zakoupená do konce července 170 Kč (důchodci 150 Kč) Permanentka zakoupená do konce srpna 190 Kč (důchodci 150 Kč) Permanentka zakoupená v září 250 Kč (důchodci 200 Kč) Děti do 10 let mají vstup zdarma. Vstupné zahrnující jízdenku na Mikulovský expres 250 Kč Odjezdy na letní tábory 2008 VYHLÍDKA U BLANSKA Adresa: jméno dítěte, RS Vyhlídka, Těchov 158, Blanska Vedoucí: Kristýna Michnová Odjezd: v od DDM, Vrchlického 11, Mikulov Návrat: v k DDM, Vrchlického 11, Mikulov PODHRADÍ NAD DYJÍ Adresa: jméno dítěte, LT Družba Dřevotvar, Podhradí nad Dyjí, Vedoucí: Dagmar Zvěřinová Odjezd: v od DDM, Vrchlického 11, Mikulov, v 9.30 z Dolních Věstonic Návrat: v k DDM, Vrchlického 11, v do Dolních Věstonic HAMRY U SVOJANOVA Adresa: jméno dítěte, Hotel Otakar Hamry 40, Bystré Vedoucí: Jiřina Falková Odjezd: v od DDM, Vrchlického 11, Mikulov Návrat: v k DDM, Vrchlického 11, Mikulov Dům dětí a mládeže Mikulov Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , ŽÁDÁME RODIČE, ABY NEPARKOVALI PŘÍ- MO PŘED DDM BUDOU ZDE PŘISTAVENY AUTOBUSY! ZÁSEKA-NETÍN Adresa: jméno rekreanta, RS ZÁSEKA, pošta Netín, Vedoucí: Alena Židelová Doprava: individuální Odjezd: , příjezd na místo do hod. Návrat: 2. 8., odjezd po snídani PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Výtvarně keramický Všeobecný Letem světem Sportovně turistický Zahájení: Ukončení: Zajištěn je oběd, děti si nosí svačinu, pití, pracovní oblečení, přezůvky. VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ SE PODEPISUJE A ODEVZDÁVÁ V DEN NÁSTUPU (ODJEZDU) NA TÁBOR. NEZAPOMEŇTE NA KARTIČKU POJIŠTĚNCE POUZE ORIGINÁL! 7

8 BAREVNÝ TÝDEN V NAŠÍ ŠKOLE Je velice pěkné vidět všechny děti i dospělé ve škole ve stejném oblečení. Barevný týden v naší škole je nejlepší týden v celém školním roce, vystřídalo ho pět barev. Modrá v pondělí, žluté bylo úterý, červená středa, zelený čtvrtek a bílá v pátek. Na každý den byly připraveny pro dobrovolníky tři otázky pro 1. a 2. třídu a tři otázky pro ročník. Děti si také každý den připravily referát, který potom mohly prezentovat ve třídě a dostat za něj jedničku. Tím ale dopolední činnost nekončila. Podle barevného týdne se i vařilo a hlavně moc dobře jedlo. Škola byla po zapojení všech ochotných rukou pí vychovatelek a pí uklizeček krásně vyzdobena. Modré pondělí bylo zaměřeno na oceány a moře, v úterý jsme se dozvěděli zajímavosti z pouští, ve středu jsme prolistovali pět červených knih ohrožených živočichů na světě. Na zelený čtvrtek jsme rozeznávali stromy, keře a byliny u nás i v tropickém deštném pralese a v pátek jsme celí v bílém objevovali krásy severního a jižního pólu. Každý den probíhalo losování správných odpovědí. Vylosovaní žáci byli oceněni sladkostí. I paní učitelky mají z takovéto netradiční formy výuky výbornou náladu. Moc jim děkujeme. Adéla Šmidová, Aneta Mílová, 5. A CESTA KOLEM SVĚTA Tento název nesla týdenní škola v přírodě, do které opět vyrazili téměř všichni žáci ze základní školy Valtická, detašovaného pracoviště na ulici Pavlovská. Celý týden se plavili spolu s Kryštofem Kolumbem na jeho třech lodích pod vlajkou kastilské královny Isabelly k břehům Ameriky. Vyráželi ze základny v Podhradí nad Dyjí. Během celého týdne plnili řadu nelehkých úkolů, za které pak získávali platidlo maravedi, sladkosti a drobnosti, kterými nás zásobili naši skvělí rodiče. Každý si odvezl i nějaký ten diplom. Během plavby se stihli všichni za krásného slunečného počasí pořádně vykoupat v bazénu a na celodenním výletě si užili plavbu výletní lodí Viktoria po Vranovské přehradě. Po dva večery děti tančily na opravdové diskotéce, kde byla barevná hudba, kouřové efekty i skutečný DJ. Samozřejmě nechyběl táborák a vaření v přírodě ani objevitelská stezka odvahy. Nejstarší námořníky nevyděsila ani pořádná bouřka, která je zastihla při zpáteční cestě z výletu. Všichni na palubě obstáli a přivezli si glejt s titulem Velký admirál oceánu a krásné zážitky. Ahoj, příště na další výpravě. Iveta Hondlová a Hana Míčková KRAJINÁŘI ZE ZŠ HRANIČÁŘŮ Prvního ročníku výtvarné soutěže Krajinou Rudolfa Gajdoše se zúčastnili žáci šesti základních škol břeclavského regionu se 184 výtvarnými pracemi. Odborná porota vyhodnotila také dílka žáků ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E a ve II. kategorii ocenila práce Daniely Dokoupilové, Andrey Filipové Informace z mikulovských škol a Šárky Kroupové. Ve III. kategorii získali 1. místo Michaela Šrámková, Matěj Martínek, Jan Svoboda, Lenka Krahulová, Nicolas Vyška a Dominika Štěpánková za sgrafito Dům u rytíře. Mezi oceněnými pracemi nejstarších žáků je i obrázek Radky Turčekové z 9. A naší školy. Nejlepší žákovské práce byly vystaveny v Městské galerii v Mikulově, kde mikulovská veřejnost mohla zhlédnout i krajiny Lucie Chudějové a Michaely Bartošové z 5. ročníku a obraz malých autorů ze 3. A Natálie Polachové, Kláry Šílové, Barbory Vavříkové a Vladislava Slačíka nazvaný Židovský hřbitov. Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, patří veliké poděkování a přání mnoha dalších malířských úspěchů. zš 1. ROČNÍK ORIENTAČNÍHO ZÁVODU NA ZŠ VALTICKÁ, PAVLOVSKÁ Orientační závod, který se konal 2. června u příležitosti oslavy Dne dětí, byl zábavný. Pětičlenná družstva, zastoupená žáky od 1. do 5. třídy, běhala po fáborcích kolem amfiteátru. Skoro u každé značky byly lehké otázky všech možných druhů (od míchání barev, znalostí z přírody, vlastivědy, rychlé pomoci a počítání až po určování not v osnově). Tento závod nebyl jen o rychlosti, ale i o chytrosti a ochotě pomoci si navzájem. Vítězové dostali pěkné diplomy a sladkost. Všechny děti byly odměněny zmrzlinou. Paní učitelky po celou dobu průběhu závodu měly pro děti připravené různé soutěže a hry. Na další ročník se těší nejen děti, které si pondělní dopoledne krásně užily, ale i šikovné paní učitelky. Jan Frantel, 5. A OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLOU V PŘÍRODĚ S blížícími se prázdninami se děti ve vyučování soustředí čím dál tím méně, a tak se paní učitelky žáčků z 1. stupně ze ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E rozhodly spojit příjemné s užitečným a vyjely společně se 103 dětmi užít si zdravého horského vzduchu mimo Mikulov. Pro letošní školu v přírodě, která proběhla poprvé ve dvou turnusech, si vybraly již léta osvědčenou chatu Kristýnu v Jedlové nedaleko Deštné v Orlických horách, kde děti z 1. A, 3. A a 3. B strávily od 24. do 31. května týden Pod pirátskou vlajkou a čtvrťáci a páťáci od do lovili dle vzoru Jaroslava Foglara bobříky. Počasí na konci května a začátku června se opravdu vydařilo, a tak malí piráti i lovci bobříků mohli plnit připravené úkoly zajímavých etapových her, sehrát turnaje ve vybíjené, fotbalu i florbalu, soutěžit v disciplinách netradiční olympiády, užít si vycházek do lesa i koupání v bazénu a za teplého večera si u táboráku opéct špekáčky. Po celých čtrnáct dní děti získávaly sladké i materiální odměny za svou šikovnost, hbitost, za dobré skutky, pečlivé učení a samozřejmě také za úklid. Piráti i lovci si celý pobyt užili plnými doušky, domů si přivezli spoustu nádherných 8 zážitků a za svou píli, umění a dovednosti také hromadu dárečků a sladkostí, jimiž přispěli také někteří rodiče, za což jim velmi děkujeme. Speciální poděkování patří také manželům Krůzovým, majitelům firmy Mikro Trading, a. s., zabývající se dovozem a prodejem hraček, kteří lovcům bobříků věnovali velmi hodnotné ceny, a také vedení ZŠ Hraničářů za proplacení autobusové dopravy. Celý pobyt v Orlických horách rychle uběhl a celé osazenstvo ještě nějakou dobu vzpomínalo na ten nádherný kus přírody, na milé a ochotné majitele a zaměstnance chaty Kristýny, na bohatý program a to vše u výstavy fotografií, zhotovených triček i jiných pomůcek, které byly přivezeny do školy a u kterých si děti, ještě než nastaly dlouho očekávané letní prázdniny, mohly připomenout, že ze školy v přírodě odjížděly nadšené a spokojené. R. Hégrová ATLETICKÝ DEN NA ZŠ HRANIČÁŘŮ Na čtvrtek 19. června pozvala ZŠ Mikulov, Hraničářů 617E žáky prvního stupně základních škol z Mikulova a okolí na atletický den. Závodů se zúčastnili žáci ze ZŠ Mikulov Valtická a Pavlovská, ZŠ Dolní Dunajovice, ZŠ Sedlec a z pořádající školy ZŠ Mikulov, Hraničářů 617E. Závodilo celkem 140 dětí ve třech disciplínách: ve skoku do dálky, v hodu kriketovým míčkem a v běhu na 50 m. Soutěžilo se v těchto kategoriích: 1. tř. chlapci, dívky, tř. chlapci, dívky, tř. chlapci, dívky. Ve skoku dalekém se mezi dívkami z 1. tříd umístila na 1. místě Andrea Jurdičová, druhá byla Aneta Obrtlíková a třetí skončila Jana Kališová. Mezi chlapci vybojoval první příčku Zbyněk Válek, druhou Jindřich Šíma a třetí David Huserek. V kategorii tříd byla mezi děvčaty nejlepší Zuzana Srncová, druhé místo obsadila Sára Moravcová a třetí byla Eliška Kokavcová. Z chlapců skočil nejdále Michal Garčic, druhý nejlepší výkon podal Viktor Kavula a třetí místo obsadil Tomáš Barvíř. Mezi děvčaty z tříd se nejlépe umístila Denisa Balážová, na druhou příčku dosáhla Ludmila Kupczyková a třetí byla Iveta Hudcová. Z hochů se nejlépe vyznamenal Lukáš Struhár, druhé místo získal David Kolařík a třetí Marek Látal. Disciplínu hod kriketovým míčkem mezi děvčaty z 1. tříd nejlépe zvládla Michaela Krulová, druhé místo obsadila Martina Pregetová a třetí skončila Ilona Dostálová. Jaroslav Ruta hodil nejdále ze všech prvňáčků, druhé místo získal Jan Hlaváč a třetí Patrik Misař. Mezi dívkami z tříd dosáhla na první příčku Andrea Vajdíková, hned za ní se umístila Sára Moravcová a třetí byla Lenka Popelová. Z chlapců byl nejlepší Petr Kosek, druhé místo získal Zbyněk Filka a třetí byl Michal Garčic. V nejstarší kategorii házela nejlépe z dívek Kamila Beděrová, za ní se umístila Iveta Hudcová a třetí byla Sára Šarközyová. Lukáš Křivánek získal první místo mezi chlapci, Radek Zahnáš byl druhý a Marek Látal třetí. V běhu na 50 m si mezi nejmladšími dívkami nejlépe vedla Melánie Pospíšilová, druhou příčku

9 obsadila Laura Vlašicová a třetí skončila Lenka Novosadová. Z chlapců z 1. tříd nejrychleji běžel Martin Vajsar, druhý byl Patrik Misař a třetí RADIKÁLNÍ VEGETAČNÍ ÚPRAVY HISTORICKÝCH ZAHRAD Před časem jsem byla požádána předsedou nezávislé nevládní organizace Unie pro řeku Moravu, jejíž jsem členkou, o odborné vyjádření ke kácení stromů na židovském hřbitově v Mikulově. Předesílám, že do přípravy ani průběhu vegetační úpravy židovského hřbitova nejsem zainteresovaná, a k tématu jsem se proto vyjádřila jen v obecné rovině. O odstranění dřevin, zejména nevhodných nepůvodních náletových invazních druhů, jako jsou například pajasan žlaznatý a trnovník akát, představujících jedno z největších nebezpečí pro specifickou vegetaci oblasti Pavlovských vrchů, požádala samotná Židovská obec Brno, a to prostřednictvím jejich zplnomocněnce Ing. Jaroslava Klenovského. Tento odborník na dějiny a kulturu místních židů je odborné veřejnosti dostatečně znám z četných přednášek, publikací a dalších tematicky zaměřených aktivit. Z rozhovoru s vedoucím OŽP MÚ v Mikulově Ing. Janem Hluchým vyplývá, že kácení dřevin proběhlo na základě řádného povolení zákonem předepsaného správního jednání. Z mého pohledu stojí na samém počátku názorové roztržky různých pohledů na účel kácení stromů zjevně nedostatečná informovanost a znalost problematiky, a to jak uvnitř samotné židovské obce, tak i uvnitř veřejnosti. Odborná i laická veřejnost by měla být vždy dostatečně dopředu informována o celkovém záměru obnovy mimořádně významných míst města, historického hřbitova obzvlášť o tom, co se zde bude dít, co je cílem, zveřejnit odborníkem zpracovaný plán vegetačních úprav, nejlépe při vstupu do židovského hřbitova. Avšak radikální zásah do dlouhodobě neudržovaných zahradních úprav historických urbánních městských Informace z mikulovských škol Zbyněk Válek. V kategorii tříd si mezi děvčaty nejlépe vedla Valerie Vážná, druhé místo obsadila Sabina Nogová a třetí skončila Bohdana Herzánová. Z chlapců se nejlépe vedlo Michalu Garčicovi, na druhém místě se umístil Denis Šrámek a třetí byl Tomáš Barvíř. Z nejstarších dívek běžela nejrychleji Denisa Balážová, druhé místo získala Ludmila Kupczyková a třetí skončila Hana Hlavačková. Radek Němec si vedl nejlépe mezi chlapci z tříd, za ním se doběhl Lukáš Struhár a třetí byl David Kolařík. Vítězové obdrželi medaile, diplomy a věcné ceny, které závodníkům věnovala firma E-on Česká republika, Městský úřad Mikulov a pitný režim zajistil pan Ragán rozmístěním barelů s pitnou vodou po sportovním areálu. Závodníci ZŠ Hraničářů soutěžili v nových dresech, které pro ně vyrobila firma Klinmam Bavory. Tímto všem jmenovaným děkujeme. Z redakční pošty Otištěné příspěvky se nemusí shodovat s názory redakce i příměstských prostor, kam náleží i hřbitovy, je nezbytný. Židovský hřbitov v Mikulově je bezesporu vzácným historickým objektem, ještě před pár lety byl ale džunglí, která stále intenzivněji rozmělňovala genia loci této unikátní zahrady věčnosti. Odstranění nepůvodních dřevin umožní následnou odbornou péči a dosadby, které navrátí mikulovskému židovskému hřbitovu kompoziční i vegetační jedinečnost. Kozí vršek s židovským hřbitovem na svém úpatí je podobně jako Zámecký vrch jedním z kopečků na jižním úpatí Pavlovských vrchů, kde zbyly na nezastíněných místech úseky původních teplomilných květnatých trávníků se specifickou stepní květenou oblasti Panonie s celou řadou druhů z červeného seznamu ohrožených rostlin, chráněných zvláštní vyhláškou MŽP. Židovský hřbitov je tedy zároveň i vzácnou botanickou lokalitou. Návrat k harmonii tohoto nevšedního místa, které je společným dílem přírody i záměru člověka, není ale možný okamžitě, ze dne na den, vyžaduje nějaký čas. Věřím, že celková vegetační úprava Kozího vršku a židovského hřbitova na jeho úpatí vykročila jedinou správnou cestou. Při této příležitosti bych ráda uvedla informaci, týkající se zahájení 1. ročníku slavnosti nazvané (ve Zpravodaji města Mikulova ze dne 4. června 2008) Dny židovské kultury, jejímiž organizátory jsou Město Mikulov a Galerie Efram. První ročník slavnosti nazvané Den židovské kultury zahájilo již v roce 1995 Regionální muzeum Mikulov spolu s Městem Mikulovem v rámci cyklu koncertů vážné hudby. Každoročně, zpravidla na počátku druhé poloviny května, se u této příležitosti koná v mikulovské synagoze vernisáž výstavy s židovskou tematikou a koncert vážné hudby se skladbami židovských autorů či interpretů, čtení židovských textů či procházka židovských hřbitovem. Mnoho let se slavnosti 9 Poděkování patří také paní Burcinové, která celý průběh závodů zdokumentovala na fotografiích. Z celkového počtu 54 medailí získala nejvíce ZŠ Hraničářů (24), ZŠ Valtická a Pavlovská získaly 7 a 8 medailí, do ZŠ Dolní Dunajovice putovalo 8 medailí a ZŠ Sedlec získala 7 medailí. Atletický den se vydařil, přispělo k tomu i hezké letní počasí a odrazilo se to také na výkonech, protože ve srovnání s loňským rokem se výkony téměř ve všech disciplínách zlepšily. Těšíme se na atletický den v roce Mgr. Zdeňka Nováková Upozornění ZŠ Mikulov, Školní 1 prezentuje práce dětí v rámci celoročního školního projektu Mozaika světa v NONSTOP GALERII ILAT na Kostelním náměstí po celou dobu letních prázdnin. zš účastnili nejen nejvyšší představitelé Mikulova (pravidelně pan Vojtěch Příbramský a ředitelka Regionálního muzea Mgr. Dobromila Brichtová), ale i delegace vedená velvyslancem Izraele v ČR. Právě tato slavnost Den židovské kultury přerostla v roce 2002 ve víkendovou slavnost Den Muzeí, jejíž nedílnou součástí se stala kromě slavnosti Dne židovské kultury v synagoze i Zahradní slavnost a o něco později i Muzejní noc. Mgr. Milada Rigasová, Ph.D. kurátorka botanických sbírek a správce péče o zámeckou zahradu Regionální muzeum v Mikulově REAKCE GALERIE EFRAM NA ČLÁNEK KONEC PŘÍBĚHU O ZÁCHRANĚ ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA Jako spoluorganizátorka Dnů židovské kultury v Mikulově jsem požádala Mgr. Lískovou o uveřejnění omluvy panu Jaroslavu Haidlerovi, kterého ve svém článku lživě napadá ohledně bezelstného využití synagogy k vlastní exhibici. Na mou výzvu nereagovala, proto objasňuji tuto věc následovně: Pan Haidler zde vystupoval v komponovaném pořadu Šalamounova Píseň písní společně s Mášou Kubátovou na základě Smlouvy o zprostředkování kulturního vystoupení ze dne , řádně uzavřené mezi Městem Mikulovem a jeho osobou, kde se uvádí v Předmětu smlouvy (bod 1.): Vystoupení na akci Dny židovské kultury v Mikulově v synagoze dne a na ulici Husova v Galerii Efram dne , v dalších bodech jsou popsány sankce při oboustranném nedodržení podmínek smlouvy. Ze strany Mgr. Lískové se jednoznačně jedná vzhledem k celkovému ladění článku o vědomou dezinformaci se zcela zřejmým úmyslem. Sylva Chludilová, Galerie Efram

10 Floristé věnovali Biliculu korun V sobotu 21. června uspořádalo Květinářství U ŽABÁKA a Květinářství U ROSNIČKY společně s Občanským sdružením Biliculum již 5. ročník Dne květů na mikulovském Náměstí. Své dovednosti zde předvedli výborní floristé Pavel Hruška, Luboš Dobrovolný, Jaromír Kokeš, Vlastík Velínský a Helena Kubánková, kteří během několika hodin zhotovili aranžmá, z nichž sálalo uvolnění a extravagance. Veškeré květinové kompozice, které floristé na mikulovské květinové přehlídce vytvořili, byly vydraženy a výtěžek byl stejně jako v předešlých čtyřech letech věnován Občanskému sdružení Biliculum. V letošním roce se podařilo vybrat Některé kytice, které předvedly nevěsty při módní přehlídce, byly vydraženy až za 4 tisíce korun. Město Mikulov a Regionální muzeum v Mikulově přivítají již za tři dny další skupinu renomovaných umělců účastníků 15. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia dílna 08. V prostorách mikulovského zámku budou od 12. července po dobu čtyř týdnů tvořit představitelé současného výtvarného umění nejenom z České republiky. Známý výtvarník a pedagog Jiří David, který se pro letošní rok ujal pozice kurátora, sestavil spolu korun, uvedla jeho statutární zástupkyně Hana Malásková. Finanční dar použijeme na projekt Stonožka, jenž se zabývá sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi. V rámci tohoto projektu se v květnu uskutečnil pro děti s kombinovanými vadami a autismem týdenní terapeutický pobyt zaměřený převážně na hipoterapii a vodoléčbu. Náplň pobytu byla sestavena s týmem odborníků a vycházela z možností a schopností každého dítěte. Vzhledem k tomu, že péče o děti po dobu pobytu je náročná a vyžaduje velké personální zajištění, použijeme finanční dar na částečné uhrazení nákladů této akce, jejíž rozpočet činí Kč, uvedla Malásková a doplnila poděkování všem sponzorům a partnerům, kteří se na Dni květů podíleli. Letošní ročník se vydařil zatím nejvíce. Všichni avizovaní hosté přijeli a velkým přínosem byla také moderátorská práce Marie Hofmanové, stejně jako v minulosti, uvedla za organizátory Petra Poulová. Za zmínku určitě stojí exkluzivní čtyřtisícikorunový obnos, za který paní Nemešová z Mikulova vydražila jednu ze svatebních kytic. Den květů získává stále větší ohlas, a to i díky sponzorům, kterým obzvlášť děkujeme, dodala Poulová. Na Dni květů opět nechyběl ani doprovodný kulturní program a stánek, v němž pracovníci Bilicula prezentovali činnost Dětského denního stacionáře. kol, km Přivést takový sbor do Mikulova je úspěch a pro posluchače zážitek Foto: Svatopluk Vrbka To řekla sbormistryně Virtuosi di Mikulov Zuzana Pirnerová po Letním koncertě. Ten se uskutečnil 18. června v chrámu sv. Jana Křtitele. Početné obecenstvo si poslechlo nejen program svých zpěváků, ale i vystoupení dětského sboru CHANTICLEER CHILDREN'S CHORUS West Virginia, USA, se sbormistryní Sarah L. Carr. Jeho cesta vedla z Prahy přes Bratislavu do Mikulova, Brna a Gratzu (Rakousko). Svědčí to o dobré pověsti, kterou si Mikulov vybudoval díky dlouholeté solidní práci v oblasti vokální hudby. Je třeba mít stále na mysli, že tím naše město navazuje na velice cenné historické tradice, které mu mohou závidět i města daleko větší. Americkým hostům se v Mikulově líbilo. Žasli nad tím, že mikulovské gymnázium bylo jako piaristická kolej založeno již v roce 1631, obdivovali Maulbertschovy fresky v kostele a kochali se mikulovským panoramatem. Virtuosi di Mikulov spolu se svými tradičními partnery připravili americkým dětem perfektní koncertní prostředí. Mikulovské publikum se opět zaskvělo svým citem pro kvalitní hudební projev. Prostě zakončení vokální koncertní sezóny se v Mikulově vydařilo. Svatopluk Vrbka Jubilejní 15. ročník Mikulovského výtvarného sympozia dílna 08 s Odbornou radou MVS opět silnou skupinu autorů. Pozvání letos přijali Milan Cais všestranný umělec, zpěvák, bubeník, výtvarník, scénograf a producent hudební skupiny Tatabojs, Jiří Kovanda, další z významných současných českých umělců, jehož díla se objevují i na prestižních světových přehlídkách (v poslední době v londýnské Tate Gallery či na přehlídce Dokumenta 12 v Kasselu). Dalším z účastníků je mikulovský sochař 10 Galerie Efram oslavila 6. narozeniny V souvislosti s oslavami 6. výročí založení Galerie Efram byl v jejím dvorním traktu otevřen nový výstavní prostor. Od pátku 27. června zde vystavují děti z mikulovských mateřských, základních škol, Gymnázia a ZUŠ. Toto krásné místo, které Město Mikulov a Galerie Efram společně zkulturnily, by podle místostarostky Ilony Žiškové Vágnerové mohlo být do budoucna přebudováno na venkovní galerii, kde by měli možnost vystavovat i renomovaní umělci. Druhou variantou je zachování tohoto prostoru jako výstavního místa pro dětská díla. Pro kterou možnost se Město společně s majitelkou Eframu Sylvou Chludilovou rozhodnou, bude záležet na tom, jak se osvědčí právě probíhající první výstava. Galerie Efram za finanční podpory Města Mikulova připravila v souvislosti s oslavou svých 6. narozenin také bohatý program. V pátek večer vystoupila kapela Romano hangos a v sobotu se uskutečnila vernisáž obrazů majitelky galerie Sylvy Chludilové, která bude k vidění až do 26. července. Na vernisáž navazoval koncert Matiné Jana Matěje Raka a divadelní představení s názvem Pan Theodor. Víkendové oslavy byly ukončeny v neděli prezentací nového projektu a CD a besedou s Jaroslavem Achabem Haidlerem. km a restaurátor Radovan Král specializující se na práci s kamenem. Ze zahraničních letos přivítáme moskevského výtvarníka Vladimíra Salnikova, jehož ústředním tématem v tvorbě je portrét. Mezi účastníky je jediná žena čerstvá držitelka ceny Jindřicha Chalupeckého Eva Koťátková, a skupinu tradičně doplňuje student technický asistent. Tentokrát je to Petra Pavlicová, studentka fakulty umění Ostravské univerzity, obor Nová média. Díla vytvořená v rámci 15. ročníku sympozia umělci věnují do sbírky města, která je díky tomuto již tradičnímu letnímu setkání jednou z největších kolekcí současného výtvarného umění v České republice. Vy všichni, kteří máte zájem přivítat pozvané umělce společně s organizátory akce, nenechte si ujít slavnostní zahájení dílny. Výtvarným uměním se v sobotu od hod. nezaplní jen Horní nádvoří. Kromě výstavy děl loňského ročníku Mikulovského výtvarného sympozia se můžete nechat rozvlnit strhujícím výtvarným rockoem hudební skupiny KOE. Všichni jsou srdečně zváni. Bližší informace najdete na avedon

11 Fitness klub Arnold s gym sklízí úspěchy Mikulovskému fitness klubu Arnold s gym se daří. Nejen, že se mu před nedávnem povedlo získat ochranou známku, sklízí také plody tvrdé práce svých členů. Osmnáctiletý Tomáš Stehlík se v uplynulých dvou měsících zúčastnil dvou významných soutěží. Na konci května absolvoval Mezinárodní soutěž v naturální kulturistice mužů a fitness žen v Třinci a v polovině června se zúčastnil Mistrovství Evropy v naturální kulturistice Tomáš Stehlík se zúčastnil i Mistrovství Evropy v naturální kulturistice v Barceloně. Krajský turnaj vítězů okresních soutěží v kopané Dne 10. června se přípravka FC Pálava Mikulov, jako vítěz okresního přeboru, zúčastnila krajského turnaje v Brankovicích, pořádaného Jihomoravským fotbalovým svazem. Všech osm družstev bylo rozděleno do dvou skupin, kde ve skupině s námi bojovali fotbalisté z Miroslavi, Brankovic a Blanska. První utkání proti Miroslavi začalo naším náporem, který byl korunován gólem P. Mikera. Bohužel nedodržení taktických pokynů trenérů vedlo ve druhém poločase k vyrovnání na konečných 1:1. Další zápas s domácími Brankovicemi měl podobný průběh, ale poučeni z předešlých chyb už si naši borci nenechali vítězství vzít a góly J. Salaye, M. Halčišáka, P. Mikera a P. Holubka pomohly k vítězství 4:1. Závěr Moravské Lakrosové Ligy O víkendu 21. a 22. června se v Tučapech u Holešova uskutečnila poslední dvě kola MLL 2007/2008 a OSTO6 Mikulov usiloval o poslední body do tabulky své první lakrosové sezóny. Během víkendu Mikulov odehrál 6 zápasů. Nejdříve v sobotu prohrál s Iktočante A (10:7), Kangaroos (20:12) a následně i s Wallowou Brno (10:7). I přes prohry je potřeba vyzdvihnout výborný výkon brankáře V. Mihalíka a také nové mladé naděje T. Lefnerovou a K. Kocábovou. Po lakrosové párty, která se uskutečnila v sobotu večer v místní občerstvovně a při které se řešila budoucnost Moravské ligy (pravděpodobné rozdělení na první a druhou ligu v příští sezóně), odehrál Mikulov v neděli další tři zápasy, které všechny pro změnu vyhrál. Nejdříve porazil Soyky Ostrava (13:4), pak zvítězil nad Tate Brno v Barceloně. Tomáš se na soutěže připravoval přibližně rok a čtvrt. Když začal cvičit, neměl vůbec žádné zkušenosti, ale šel opravdu tvrdě za svým cílem a to se mu vyplatilo, říká majitel klubu Arnold s gym Richard Stacha, který společně s Tiborem Sulimou Stehlíka trénoval. Tomu se v Třinci podařilo získat 4. místo v rámci mistrovství České republiky a 7. místo v soutěži evropského poháru. Je to obrovský úspěch! Na to, že to byla Tomášova první soutěž, je to opravdu vynikající výsledek, raduje se Stacha. Na Mistrovství Evropy v Barceloně sice Stehlík do finále nepostoupil, ale podle jeho trenéra měla tato soutěž i tak obrovský význam. Je velice důležité nasbírat zkušenosti, abychom na podobných soutěžích mohli do budoucna startovat, tvrdí Stacha. Chtěl bych velice poděkovat sponzorům, bez kterých bychom se do Barcelony vůbec nedostali, tedy Městu Mikulovu, Mezinárodní a vnitrostátní dopravě Zemánek Mikulov, firmě Timeseal, Discobaru Flash, Vinařství Balážovi, All stars, CDC Data, Zdeňku Šebestovi a Lukáši Popelovi. Klub Arnold s gym má v současné době čtyři členy, kteří se připravují na soutěže. Dva závodníci Karel Fajkus a Ingrid Szalayová budou V posledním zápase skupiny A se střetli fotbalisté Mikulova s Blanskem, kterému i přes počáteční vedení 2:0 (střelci J. Salay, K. Galousek) podlehli 2:3. Tímto se musela FC Pálava smířit s bojem o třetí místo, o které bojovala s Dosta Brno. Zápas to byl plný bojovnosti a krásných obranných zákroků. Po bezbrankovém skóre v hracím čase naši borci psychicky nezvládli penaltový rozstřel a tento zápas prohráli na penalty 2:3. V konečném pořadí turnaje se FC Pálava Mikulov umístila na čtvrtém místě za třetím Brnem, druhým Blanskem a prvními Šardicemi. Za Mikulov mládežnický fotbal reprezentovali T. August, T. Hutr, M. Látal, P. Ondrák, J. Salay, L. Křivánek, M. Halčišák, P. Holubek, K. Galousek, P. Miker, R. Svoboda a L. Komoň. fc (14:4) a na závěr porazil Iktočante B (20:6). V tabulce si tým OSTO6 Mikulov polepšil a nakonec skončil na 7. místě. Mikulovským střelcem kola se stal s 25 góly a 11 nahrávkami Vojta Mihalík. Více informací na JacK Závěrečné foto: Azmir, Buloš (C), Červotoč (B), Klokan, Pavel, Číča, Skipák, Bublina, Hortva, Šárka, Víťa, Jack 11 poprvé startovat v říjnu na Mistrovství ČR v Karlových Varech a Tibor Sulima, který již má za sebou několik soutěží v naturální kulturistice, by se chtěl v příštím roce kvalifikovat na Mistrovství ČR v oblasti body building. km Tenisový turnaj žen Dne 28. června se za slunečného sobotního dopoledne uskutečnil již třetí ročník turnaje žen v tenise, který uspořádal Tenisový oddíl Mikulov. Stává se již tradicí, že mikulovští tenisté pořádají během roku několik turnajů pro mládež, muže, ale i ženy, kterých je v oddíle celkem osm. Jarního turnaje se účastnilo pouze 5 žen, ale všichni věříme, že do podzimního měření sil se jejich řady rozšíří. Vyzýváme ženy z Mikulova a okolí, aby přišly mezi nás a posílily ženskou menšinu mikulovského tenisu. V sobotním turnaji si nejlépe vedla Anthonie Halphen Perez, na druhou příčku dosáhla Zdeňka Nováková a třetí se umístila Božena Pankivová. Děkujeme touto cestou našim sponzorům: firmě Vlasák Distr, Lubošovi Ondrujovi a TOM. Výbor TO Mikulov Zleva: Nováková, Perez, Ivičičová, Gaďourková, Pankivová Přebor TO Mikulov V sobotu 21. června se uskutečnila druhá část přeboru tenisového oddílu Mikulov v jednotlivcích v kategoriích nad 40 let. Turnaj byl rozdělen na skupiny let, let a nad 60 let. Vzhledem k tomu, že turnaj probíhal za úmorného vedra, nebyla kategorie let obsazena. Tito mladíci se lekli možnosti zkolabování a omluvili se kvůli různým pracovním povinnostem. Zato starší generace tenistů se nelekla, zvlášť po zjištění, že jedním z účastníků turnaje bude MUDr. Zdeněk Pluháček, který měl kromě tenisové výzbroje i zdravotnické potřeby. Vítězem kategorie let se stal Milan Novák, druhé místo obsadil Milan Lípa a na třetím místě skončil Zdeněk Hapala. V kategorii nad 60 let zvítězil Jiří Bednář, druhý skončil Jaromír Čechmánek a třetí místo obsadil Petr Prokeš, nejstarší účastník turnaje. Přes urputné boje nemusel doktor zasahovat a starší členové oddílu vzkazují těm mladším, že sportovat se dá za každého počasí a v každém věku. Výbor TO Mikulov

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov nářadí, nástroje, spojovací materiál, hutní materiál, svařovací potřeby, krbová kamna, topení plyn-voda, montáž, prodej Tel.: , HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho nově zřízeného relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: CHORVATSKO Seget Donji Penzion Sarah (ubytování v pokojích, SWC) s polopenzí cena Kč cena Kč Příplatky: autobusová doprava Kč, pobytová taxa 350 Kč BULHARSKO odlet z Brna Primorsko penzion Mimi bez stravy Kč Slunečné pobřeží htl. Condor se snídaní Kč Kiten htl. Green Park all inclusive Kč Cena leteckých zájezdů za osobu zahrnuje: 7 ubytování, 7 uvedené stravování, leteckou dopravu, poj. dle zák.159/99 Sb. Cena leteckých zájezdů nezahrnuje: letištní a bezpečnostní taxy Kč/os., palivový příplatek Kč/os., transfer 590 Kč/os. RS Realitní správa Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Nabídka: Výměna RD v obci Perná za byt 1+1 v Mikulově s doplatkem. Zastavěná plocha 185 m2, z toho 77 m2 hosp. stav. Zahrada m2, velké pokoje, kuchyň, komora 4 4, koupelna 4 2,5, veranda 3 3. Veškeré inž. sítě a přípojky. Ihned k bydlení. Vhodné k rekonstrukci. Nutná oprava střechy. po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: PRODEJ A OPRAVY ELEKTRONIKY MYČKY, PRAČKY, TV, CD, DVD, SAT, VCR, PC, CB Otvírací doba: Po Pá 8 12 a So 9 12 ELEKTRO MIKULOV Brněnská 32 Tel.: , KVĚTINÁŘSTVÍ U ŽABÁKA Svobody 13, Mikulov (naproti Poliklinice) KVĚTINY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST narozeniny křtiny svatby pohřby promoce Po Pá So KDYKOLIV TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tel.: , mobil: , MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 6. srpna 2008 Distribuce srpna 2008 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 29. července 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctideník (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 9. července 2008

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015

HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015 HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015 představení akce FESTIVALPARK PRODUCTION s.r.o. M.Krásové 923/9, Praha 9 marek@festivalpark.cz www.festivalpark.cz Představujeme zcela nový adrenalinový víkend s překážkovým

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI:

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI: O FESTIVALU Ve dnech 1. a 2. srpna 2014 se uskuteční na Bystřičce - přehradě u Vsetína 16. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je Country kapela Gympleři Vsetín z.s. Během uplynulých

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových

Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových výsledcích již 3. ročníku této soutěže. Na atletickém

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností

V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností Mikulovská rozvojová s. r.o. tuto velmi povedenou akci pečlivě

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 19. 21. 8. 2016, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1940 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Otické zelné slavnosti v roce 2011 se setkali s velkým ohlasem. Pozitivně jste přijali konání akce nejen Vy, ale též hosté, které jste si pozvali nebo přijeli

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

workshop 2016 příměstské lesy

workshop 2016 příměstské lesy workshop 2016 příměstské lesy Termín: 8. 2. 2016 14. 2. 2016 MÍSTO KONÁNÍ: POŘADATEL: KLADNO - SPORTHOTEL SLETIŠTĚ MĚSTO KLADNO LEKTOŘI: ING. MILOTA SIDOROVÁ, PHD. ING. LADISLAV BAKAY, PHD. HOSTÉ: RNDR.

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU 7. 1. Perná * Ochutnávka mladých vín * 28. 1. 20.00 Drnholec * Krojový ples * 28. 1. 20.00 Jevišovka * Vinařský ples * 4. 2. 20.00

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 26. května 2015 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. V úterý 26. května 2015

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park Škola v přírodě Hotel Jef, České Švýcarsko Termín: 5. 9. 6. 2017 Cena 3.390 Kč / dítě Co vše najdete v ceně školy v přírodě: Ubytování Doprava Program Hotel Jef (3-hvězdičkový) v malebné obci Doubice v

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 místo poskytovaného vzdělávání : Karlovy Vary, Svahová 26 školní rok 2008/2009 www.specskoly.ic.cz ČERVEN

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více