zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele"

Transkript

1 02/2005 ARAL KLUB zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele N O V Ý D E S I G N O L E J Ů, O R I G I N Á L N Í P R É M I E P R O C E L O U R O D I N U

2 O B S A H 03 aktualita Nový olej pro motory Euro IV 04 mix 06 oleje Přehled motorových olejů Aral pro osobní automobily 08 rozhovor Práce s postiženými je jako droga 10 téma K Aralu pro originální prémie 12 soutěž Kreslím, maluji, relaxuji! Vyhodnocení ankety 14 čerpací stanice S jídlem si musíte pohrát Město císařů a králů 16 partneři Agrima Žatec 17 partneři Automuseum Praga aral karta DKNV: dobrou firmu dělají dobří zaměstnanci 18 analýza Než vyrazíte na dovolenou... Milí čtenáři, motoristická sezona je v plném proudu a já mám tu čest a potěšení se s vámi podělit o novinky, které na vás na čerpacích stanicích Aral čekají v následujících letních měsících. Nejnovější a zároveň netrpělivě očekávanou novinkou je dlouhodobá promoční akce Originální prémie pro celou rodinu!, která se rozběhla 1. května. Tuto akci jsme po několika měsících příprav zákazníkům představili na začátku minulého měsíce. Ve spolupráci s mateřskou společností Aral Německo a jejími partnery je pro všechny zákazníky čerpacích stanic Aral připravena promoční akce, ve které hrají hlavní roli unikátní výrobky ze značkové kolekce od společnosti Völkl. Jedinečnost akce spočívá v tom, že tato kolekce byla vyrobena pouze pro promoakci na čerpacích stanicích Aral a výrobky nelze získat v běžných prodejnách sportovního vybavení. Po splnění velmi jednoduchých pravidel hry si zákazníci mohou z čerpacích stanic Aral odvézt hodnotné prémie známé značky outdorového a sportovního vybavení. Akce je doprovázena silnou mediální kampaní v měsících květnu a červnu, pro kterou byla využita osvědčená média jako rádio, tisk či billboardy. S nadcházejícím příchodem léta přeji vám a vašim rodinám příjemné prožití prázdnin, krásné slunečné počasí, ale hlavně to nejdůležitější bezpečný návrat z cest. Miroslav Vlasák, Marketing Manager Aral ČR, a. s. ARAL KLUB 02/2005 Zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele Vydavatel: Aral ČR, a. s., V-Parku 2294/2, Praha 4, Výroba: Boomerang Publishing, s. r. o., Poděbradská 110/1, Praha 9, tel: , Redakční rada: Radka Bergerová, Roman Gregor, Kateřína Krahulcová, Martin Vymětal Foto obálky: Profimedia/Corbis Uzávěrka čísla: Vychází: , MK ČR E , neprodejné.

3 aktualita text: Martina Novická, Milan Šimánek foto: Aral NOVÝ OLEJ PRO MOTORY EURO IV V s o u v i s l o s t i s e z a v e d e n í m e m i s n í n o r m y E u ro I V b y l n a s t o l e n p o ž a d a v e k, a b y m o t o ro v é o l e j e m ě l y c o n e j n i ž š í m n o ž s t v í p o p e l a, k t e r ý o v l i v ň u j e č i n n o s t s y s t é m ů S R C ( S e l e k t i v e C a t a l i t i c R e d u k t i o n ) i f i l t r ů D P F ( D i e s e l P a r t i k u l a t e F i l t e r ), j e ž j s o u n e z b y t n é p ro s p l n ě n í l i m i t ů n o r m y E u ro I V. Ta k o v é o l e j e s e o z n a č u j í t e r m í n e m L o w S A P S ( n í z k ý o b s a h s u l f á t o v é h o p o p e l a, s í r y a f o s f o r u ) a ř a d í s e k n i m i m o t o ro v ý o l e j A r a l M e g a Tu r b o r a l L A S A E 1 0 W - 4 0, k t e r ý v y v i n u l a s p o l e č n o s t A r a l. N o r m a z a č n e p ro m o t o r y u ž i t k o v ý c h v o z i d e l p l a t i t o d z a č á t k u ř í j n a l e t o š n í h o ro k u. Aral Mega Turboral LA SAE 10W-40 je vysoce výkonný motorový olej pro vznětové motory užitkových vozidel, vyrobený technologií Aral-Synthese. Vyznačuje se také řadou dalších oceňovaných vlastností: chrání agregáty, prodlužuje jejich životnost a umožňuje prodloužit intervaly mezi nezbytnou výměnou oleje. Díky použití nejnovější aditivační technologie udržuje motor čistý a zamezuje jeho opotřebení. Zároveň umožňuje dosáhnout optimální účinnosti systému dodatečné úpravy složení výfukových plynů. Nový olej je speciálně koncipovaný pro mazání čtyřdobých vznětových motorů Euro IV MAN a Mercedes Benz, jež se montují do nákladních automobilů a autobusů. Byl schválen pro motory Mercedes-Benz list / list MAN M 3477 / M 3277 pro CRT (TM) a pro RVI RXD. Specifikace a klasifikace je následující: ACEA E4, E6 API CF. Norma Euro IV, která nahradí normu Euro III platnou od roku 2000, razantně zpřísňuje povolený obsah pevných částic ve výfukových emisích z 0,1 na pouhé 0,02 g/kwh. Výrazně také snižuje limit obsahu NOx z 5 na 3,5 g/kwh. ARAL MÁ PRVNÍ TERMINÁL NA PLACENÍ MÝTNÉHO! O d p r v n í h o d u b n a m o h o u ř i d i č i m e z i n á ro d n í p ře p r a v y v y u ž í v a t n o v ý t e r m i n á l, k t e r ý u m o ž ň u j e p l a c e n í m ý t n é h o n a n ě m e c k ý c h d á l n i c í c h. S p o l e č n o s t A r a l h o v ů b e c j a k o p r v n í v re p u b l i c e u v e d l a d o p ro v o z u n a s v é č e r p a c í s t a n i c i v P l z n i. Aralu se podařilo pružně zareagovat na zavedení elektronického mýtného v Německu počátkem letošního roku. A plzeňská čerpací stanice není jediná nejpozději do měsíce přibudou další v Draženově, na obchvatu Chebu a v Dubí u Teplic. Kdo a kolik platí Placení mýtného na německých dálnicích se vztahuje na vozidla s celkovou hmotností nad dvanáct tun. Při stanovení jeho výše se berou v úvahu tři faktory: počet ujetých kilometrů, počet náprav soupravy a její emisní třída. V závislosti na těchto faktorech se mýtné pohybuje od 9 do 14 eurocentů za ujetý kilometr. Tento systém tedy znevýhodňuje především řidiče starších vozů, neboť více zatěžují životní prostředí. Na autobusy se placení mýtného nevztahuje. Jak terminál funguje Terminál po určení místa vjezdu na dálnici a výjezdu z ní vypočítá částku k zaplacení a po jejím uhrazení vytiskne řidiči kupon. Ten platí tři dny a řidič jej může na dálnici kdykoliv předložit ke kontrole. Platit lze prostřednictvím bankovních karet, Aral Card Routex a všemi dalšími kartami značek Routex, CCS, UTA, DKV, EUROTRAFFIC (TOTAL), EuroShell a ESSO Card. Do konce dubna bude možnost zaplacení mýtného na plzeňské čerpací stanici rozšířena o platbu v hotovosti. Použití terminálu ochotně vysvětlí obsluha čerpací stanice, kde se terminál nachází. Terminál mohou využít jak naši, tak němečtí řidiči či řidiči jiných spedičních firem projíždějící přes Českou republiku do Německa. 03

4 mix RADIODÁREK PRO EMILA V pondělí 11. dubna se v Bijásku Martina Dejdara a Velmi jemném klubu Limonádový Joe konalo natáčení pravidelného rozhlasového pořadu Radiodárek. Hostem Petra Novotného byl tentokrát trenér handicapovaných dětských sportovců Petr Horáček a celý pořad byl věnován dobročinnému projektu Emil. Hlavním partnerem projektu je společnost Aral. O Emilovi se hodně mluvilo během celého pořadu a Petr Novotný několikrát důkladně vysvětlil, jak lze na konto Emil přispět prostřednictvím dárcovské SMS (tzv. DMS). Pokud také chcete tímto způsobem posílit Emilovo konto, pošlete ze svého mobilního telefonu SMS ve tvaru DMS EMIL na číslo SMS je účtována částkou 30 Kč s DPH, 27 Kč z této částky pomůže handicapovaným dětem. CHCEME MÍT ZPĚTNOU VAZBU Petr Novotný pozval na pódium i výkonného ředitele sítě čerpacích stanic Aral pana Martina Durčáka, který všem přítomným i rozhlasovým posluchačům objasnil, jakým způsobem společnost Aral projekt podporuje a jaké jsou v tomto ohledu její další plány. Jak dlouho již Aral ČR, a.s. projekt Emil podporuje? Projekt Emil podporujeme od roku Naše aktivity se postupně rozrůstaly a dnes se naše partnerství v projektu skládá ze čtyř hlavních oblastí: podpory prostřednictvím věrnostního programu Aralkonto, aktivní účasti čerpacích stanic Aral v charitativní sbírce Svátek s Emilem, úhrady dopravy handicapovaných dětí na akci Skvělý den v zoo a přímá podpora plynoucí z našich gastronomií, kde každý zákazník nakupující v Petit Bistrech Aral podpoří projekt Emil finanční částkou v souvislosti s hodnotou svého nákupu. Proč jste si vybrali zrovna tento projekt? Zaměřujeme se na sponzoring handicapovaných dětí, který vede k jejich rozvoji formou sportovních, školních i mimoškolních aktivit. Obecně vycházíme z principu podporovat projekty pro cílovou skupinu, která to nejvíce potřebuje a současně obtížně shání prostředky na začlenění do společnosti, na své každodenní potřeby a činnosti, vedoucí k budoucí maximální samostatnosti i pracovnímu uplatnění jejích členů. Dalším předpokladem pro investování finančních prostředků do sponzoringu je jejich účelné využití a adresnost. Orientujeme se tedy na to, aby se naše pomoc dostala přímo k různě handicapovaným lidem ve společnosti a chceme mít také vždy zpětnou vazbu o tom, zda byla naše pomoc skutečně účinná. Všechna tato kritéria projekt Emil splňuje, a proto jsme si ho mezi mnoha přicházejícími nabídkami vybrali jako ten nejlepší. Máte nějakou odezvu od lidí, kterým prostřednictvím Emila pomáháte? Handicapované děti oceňují především dobíjení svých mobilních telefonů, které potřebují pro komunikaci s rodiči, přáteli, se svými učiteli, rehabilitačními pracovníky a trenéry. To je podpora plynoucí z našeho věrnostního programu Aralkonto. Další finanční částky jsou věnovány především na dopravní prostředky, pomůcky a vybavení, které umožňují dětem volný pohyb. Tuto podporu si handicapované děti přímo neuvědomují, pokud není dostatečně prezentována ústavy sociální péče a dalšími pracovišti, která se o děti starají. Tato zařízení nám poskytují velmi kladnou zpětnou vazbu a přímé pomoci si velice cení. NOVÁ PETIT BISTRA V PRAZE VODNÍ PÓLISTKY S LOGEM ARALU Za podpory společnosti Aral ČR, a.s., oddělení olejů bojovalo družstvo žen ve vodním pólu v Madridu o postup na mistrovství světa. Český tým obsadil v turnaji sedmi družstev pátou příčku. Toto umístění sice českým reprezentantkám nezaručuje okamžitý postup na letošní červencové mistrovství světa v Kanadě, ale zůstává výrazná naděje na kvalifikování jako prvního náhradníka, který bude pozván na základě klíče o rozdělení účastníků mezi jednotlivými světadíly. V historii mistrovství se zatím nikdy nestalo, že by první náhradník z kvalifikace na MS nepostoupil. Budeme i nadále držet palce! Máme pro vás dobrou zprávu: v březnu a dubnu jsme pro vaše pohodové občerstvení na cestách otevřeli v Praze dvě nová Petit Bistra jedno na čerpací stanici Aral v Praze-Pankráci u magistrály těsně před vjezdem do centra hlavního města, druhé v pražské Krči na Jižní spojce před vjezdem na Barrandovský most. Tak neváhejte a přijeďte si nová Petit Bistra vyzkoušet. Těšíme se na vaši návštěvu a nezapomeňte: Kdo by se staral, když vaří Aral! 04

5 mix CHCETE TRIČKO? PIJTE COCA-COLU! Společnost Aral pro vás ve spolupráci s Coca-Cola Beverages připravila skvělou akci, kterou na začátku léta jistě oceníte. Pokud si do zakoupíte ve vybraných Aral Store balení dvanácti půllitrových láhví Coca-Coly, dostanete tričko zdarma! Tak neváhejte a přijďte k nám uhasit svou žízeň. PODĚKOVÁNÍ Dobrý den, nejsem si jist, zda posílám svůj dopis na správnou adresu, ale to posoudíte za chvíli sami. V případě, že jsem tak neučinil, prosím, abyste můj omyl napravili a doručili jej tam, kam u vaší společnosti patří. K věci. Je skutečností, že když nás potká nějaký problém a jsme nuceni vyhledat příslušnou službu a nejsme s ní příliš spokojeni, ozýváme se dosti hlasitě. Když se ale stane, že s ní spokojeni jsme, bereme to často jako samozřejmost. A to i když nám musí být jasné, že jsme získali daleko víc, než jsme vlastně požadovali. Je-li to navíc pravidlem, stává se z toho normální stav. Bydlím v Rožnově pod Radhoštěm a ani již nevím, kolikrát jsem využil služeb místního autoservisu u vaší čerpací stanice. Musím říct, že automechanik, který tam pracuje, je vždy na svém místě a je ochoten pomoci. V případě, že nebyl schopen řešit závadu ihned, sjednal náhradní termín a musím říct, že dosud vše, co jsem požadoval, vyřešil. Přitom je zřejmé, že vzhledem k velkému počtu typů vozidel není v možnostech sebelepší organizace zajišťovat náhradní díly tak, aby byly ihned k dispozici. Nevím proto, jak to tento člověk dělá, ale dělá to rozhodně dobře. Za dobu, co vlastním ŘP, jsem vystřídal hezkou řádku vozidel a věřte mi, že to můžu hodnotit. ČASOPIS ARAL KLUB MEZI PROFESIONÁLY Certifikát profesionální úrovně získala v konkurenci 158 titulů společnost Aral ČR, a.s. za časopis Aral klub ve třetím ročníku soutěže firemních publikací Zlatý středník, pořádané sdružením PR Klub. Letos probíhalo hodnocení podle nových pravidel, kdy porota složená z odborníků v oblasti PR a marketingu nejdříve stanovila tzv. short listy, ze kterých pak vzešli vítězové. Počet porotců se zdvojnásobil, což zajistilo objektivnější a přísnější hodnocení. Naopak počet udělených certifikátů profesionální kvality se letos významně snížil, a tím vzrostla prestiž oceněných publikací. ARAL JIŽ POPÁTÉ NEJLEPŠÍ Společnost Aral ČR v letošním roce opět slavila úspěch v soutěži Dobrá značka, když popáté zvítězila v kategorii Čerpací stanice. Průzkum, který pro společnost Reader's Digest každoročně provádí výzkumná agentura European Trusted Brand ve čtrnácti evropských zemích včetně České republiky, prověřuje kvalitu a vnímání značek v nejrůznějších oblastech a oborech. Letos bylo vyhodnoceno téměř dotazníků z celé Evropy, z toho 1500 pocházelo z České republiky. V celkem třiceti kategoriích se mimo jiné hodnotila kvalita zboží, cena, design a péče o potřeby zákazníka. Nedávno jsem se bavil se svým sousedem, který měl v zahraničí nějaký problém s motorem svého vozidla, a tak jsem se rozhodl, že mu tento servis doporučím. Bylo to celkem zbytečné, protože jezdíme oba tamtéž. Ani mne to nepřekvapilo, a tak jsem se vlastně rozhodl k tomuto dopisu. Jsem přesvědčen, že pokud bude Váš servis fungovat i nadále tak jak doposud, bude mít můj svět svůj řád a já rozhodně méně starostí. Moc Vám za to děkuji. Petr Zapletal, Rožnov pod Radhoštěm POD SVOJI PRÁCI SE SNAŽÍM PODEPSAT Pan Arnošt Turča (56), automechanik na čerpací stanici Aral v Rožnově, je optimistický člověk má svoji práci i lidi, jimž pomáhá, velmi rád. V době našeho rozhovoru byl právě v Janských Lázních a my jsme se ho zeptali, jak přistupuje ke své práci. Vzpomínáte si na pana Zapletala, jemuž jste pomohl s opravou automobilu? Ano, velmi dobře, jezdí ke mně poměrně často. Má Octavii 4 x 4 a předtím vlastnil volkswagena. Jak dlouho pracujete u společnosti Aral? Je to již deset let, kdy jsem stříhal pásku u příležitosti otevření nové čerpací stanice Aral v Rožnově. Pamatuji si to přesně bylo to 13. listopadu 1995 v hodin. V čem se služby Aralu liší od jiných společností? Mám svoji klientelu a přes červenec, srpen a vůbec celé turistické období dávám lidem takovou první pomoc, aby mohli v klidu dojet domů nebo do nejbližší servisní stanice. Chci jim pomoci, a to se mi daří. Jak vypadá váš pracovní den? Začínám pracovat v půl sedmé ráno a odcházím, až odejde poslední zákazník. V sobotu a neděli pracuji tzv. na telefonu. V půl jedenácté chodím na oběd, ten nám sem dovážejí pro všechny zaměstnance. Co vás na práci baví? Práce je mi hrou a koníčkem, jinak bych čtyřicet let nespravoval auta. Do práce chodím rád. Co byste vzkázal čtenářům Aral klubu? Každý den si říkám: Snaž se, aby ses mohl pod svoji práci podepsat a nestyděl se za to. 05

6 oleje text: Milan Šimánek foto: Archiv P Ř E HLED MOTOROVÝCH OLEJŮ A R A L PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY N e u s t á l é z d o k o n a l o v á n í a ro z š i řo v á n í v ý b ě r u. To j e h l a v n í m o t t o, k t e ré h o s e d r ž í s p o l e č n o s t A r a l Č R. S p o l u s t o u t o n o v i n k o u p ř i c h á z í i z m ě n a d e s i g n u č i n á z v u v š e c h n a š i c h d o s a v a d n í c h o l e j ů. P o t ře b u j e t e s e v n o v ý c h o l e j í c h z o r i e n t o v a t? Z d e j e p ře h l e d n a š e h o s o u č a s n é h o s o r t i m e n t u p ro o s o b n í a u t o m o b i l y. ZMĚNA NÁZVU Aral Tronic 15W-40 Byl původně olej s názvem Aral Multi Elastic 15W-40. Je to celoroční víceúčelový motorový olej vyrobený na minerální bázi, určený pro moderní motory osobních automobilů. Může být použit ve všech moderních čtyřdobých benzínových a vznětových motorech automobilů, lehkých užitkových vozidel a minibusů včetně motorů s turbopohonem a katalyzátorem. Specifikace/klasifikace: ACEA A2, B2 API SH / CG-4 MB list NAŠE NOVINKA NÁHRADA PRODUKTU Aral Super Tronic Long Life III 5W-30 Je vhodný pro benzínové a dieselové motory vozidel, které vyžadují oleje splňující výkonové specifikace VW a , a je vhodný i pro většinu dříve vyrobených benzínových i dieselových motorů. Významně přispívá k čistotě filtru DPF, který tak nesnižuje výkon motoru a zvýšenou měrou chrání motor před opotřebením. Specifikace/klasifikace: VW / AUDI / SEAT / ŠKODA Aral Super Tronic Long Life II 0W-30 Nahrazuje starší olej s názvem Aral Super Tronic 2 0W-30. Je to plně syntetický, lehkoběžný, vysoce výkonný motorový olej pro čtyřdobé motory na bázi zdokonalené technologie Aral Synthese s vynikajícími výkonnostními vlastnostmi zaměřenými na splnění norem VW , a především vozidel koncernu VW. Specifikace/klasifikace: VW / / AUDI / SEAT / ŠKODA ZMĚNA NÁZVU NÁHRADA PRODUKTU Aral Blue Tronic 10W-40 Dříve se jmenoval Aral Basic Tronic 10W-40. Je to celoročně použitelný olej a patří do špičkové třídy moderních lehkoběžných olejů. Přispívá ke snížení spotřeby pohonných hmot a zabraňuje opotřebení motoru. Je vhodný pro všechny čtyřdobé benzínové a naftové motory včetně motorů s katalyzátory a turbopohony. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B3 API SL/CF VW AUDI / SEAT / ŠKODA MB list Aral Super Tronic 0W-40 Je náhradou za olej Aral Tronic W- 30. Je to plně syntetický, lehkoběžný celoroční motorový olej s extrémní viskozitou, zajišťující nejvyšší možnou míru ochrany motoru vůči opotřebení a vysokou úsporu pohonných hmot. Hodí se pro všechny motory osobních automobilů včetně přeplňovaných, s katalyzátorem i bez katalyzátoru. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B4, C3 API SM / CF VW / / AUDI / SEAT / ŠKODA MB list BMW Long life-04 Porsche 06

7 NÁHRADA PRODUKTU Aral Super Tronic G 0W-30 Nahradil olej Aral Super Tronic B 5W-30. Je to syntetický motorový olej vhodný především pro použití v motorech automobilů značek VW/ AUDI/SEAT/ŠKODA, od modelového roku 2000 s prodlouženým flexibilním servisním intervalem. Bezpečnost mazání je zajištěna za všech provozních podmínek. Tento olej může být používán ve čtyřtaktních motorech osobních automobilů i ostatních výrobců, jestliže je požadován olej odpovídajících vlastností (Jaguar, Renault, Citroën, Ford). Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B4, B3 API SL / CF VW / / AUDI / SEAT / ŠKODA MB list a Opel GM-LL-A-025 Opel GM-LL-B-025 BMW Longlife-01 ZMĚNA DESIGNU Aral Tronic 431 5W-40 Tento olej byl vyvinut v úzké spolupráci se společností Volkswagen. Svojí vysokou výkonností plně vyhovuje konstrukčním požadavkům nových VW TDI motorů s palivovou soustavou čerpadlo-tryska. Vysoký stupeň lehkoběžnosti zaručuje významné snížení pro životní prostředí nežádoucích výfukových emisí. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B3 API SJ/CF VW AUDI / SEAT / ŠKODA Ford WSS-M2C917-A ZMĚNA DESIGNU ZMĚNA DESIGNU Aral High Tronic 5W-40 Je to lehkoběžný motorový olej vyrobený technologií Aral-Synthese, určený pro celoroční použití s vynikajícím výkonem. Zaručuje optimální mazání spojené s úsporou paliva, zabraňuje vzniku usazenin a přispívá k dlouhodobé ochraně motoru. Je vhodný pro všechny čtyřdobé benzínové a naftové motory osobních automobilů i s katalyzátorem, turbopohonem nebo víceventilovou technikou. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B3, B4 API SL/CF VW / AUDI / SEAT / ŠKODA MB list Opel GM-LL-B-025 BMW Long life-98 Porsche Aral High Tronic F 5W-30 Tento motorový olej vysoké výkonové třídy s technologií Aral-Synthese byl vyvinut podle speciálních požadavků automobilů značek Ford, Chrysler, Citroën, Range Rover, Renault, Rover, Fiat a Jaguar. Významnou měrou přináší úsporu pohonných hmot a je vhodný pro mazání čtyřdobých zážehových a vznětových motorů včetně přeplňovaných a s přímým vstřikem. Specifikace/klasifikace: ACEA A1, B1 API SL/CF ILSAC GF3 Ford WSS-M2C913-B Ford WSS-M2C913-A Ford WSS-M2C912-A1 V I S K O Z I TNÍ STUPNĚ MOTOROVÝCH OLEJŮ PODLE SAE J 300 Vlastnosti za nízkých teplot Vlastnosti za vysokých teplot Stupeň Dynamická viskozita Čerpatelnost Kinematická viskozita při 100 C Viskozita d) ( mpa.s ) max. při C ( mpa.s ) max. při C c) min. ( mm 2.s -1 ) max. ( mm 2.s -1 ) min. ( mpa.s) 0 W ,8 5 W ,8 10 W ,1 15 W ,6 20 W ,6 25 W ,3 20 5,6 < 9,3 2,6 30 9,3 < 12,5 2,9 40 a) 12,5 < 16,3 2,9 40 b) 12,5 < 16,3 3, ,3 < 21,9 3, ,9 < 26,1 3,7 a) 0W-40, 5W-40 a 10W-40 b) 15W-40, 20W-40, 25W-40 a 40 c) hraniční teplota čerpatelnosti d) viskozita při 150 C a smykovém pádu 10 6 s -1 07

8 rozhovor text: Lukáš Hrabal foto: Jan Zavřel PETR HORÁČEK PRÁCE S POSTIŽENÝMI JE JAKO DROGA D e n n ě s e n a n á s z b i l l b o a rd ů, p e r i o d i k a t e l e v i z n í o b r a z o v k y u s m í v a j í n e j r ů z n ě j š í c e l e b r i t y. L i d é, k t e ř í s i z a s l o u ž í n á š o b d i v, v š a k b ý v a j í v ě t š i n o u n e z n á m í, n e n á p a d n í a s k ro m n í. P ře s n ě t a k o v í j a k o P e t r H o r á č e k, t re n é r h a n d i c a p o v a n ý c h d ě t s k ý c h s p o r t o v c ů. 08

9 Co vás přivedlo k práci s handicapovanými? V pětadvaceti letech jsem se v královopolském kostele seznámil s lidmi ze sdružení Archa, které pořádá tábory a sportovní soutěže pro postižené děti. Jedna moje známá z Archy mě potom požádala, abych s ní a jejími kamarády jel na závody v boccie. Tak jsem se dostal k práci s handicapovanými a zároveň k tomuto neobvyklému sportu. Vydrželo mi to pět let, během nichž jsem několikrát změnil zaměstnání. Když se pak sháněl vedoucí tělovýchovné jednoty, která zajišťuje sportovní aktivity členů Ústavu sociální péče Kociánka, dohodl jsem se s generální sekretářkou sdružení Spastic Handicap paní Hybšovou, že to zkusím. Už to zkouším dva roky. Martin Dejdar, Petr Horáček a Petr Novotný Můžete nám bocciu trochu přiblížit? Je to starobylá hra, která vznikla již ve starém Řecku. Hrají vždy dva hráči proti sobě, každý má šest míčů jeden červené, druhý modré. Navíc mají společný míč, takzvaný jack, který je bílý. Hráči nejprve vezmou jack a vhodí ho do herního pole. Potom házejí své míče co nejblíže k němu, respektive snaží se umístit více svých míčů blíže jacku, než je nejbližší míč soupeře. Boccia ožila po první světové válce v Itálii, kdy se stala uznávanou rehabilitační pomůckou pro válečné invalidy, kteří ztratili motivaci k životu. Jak hrají bocciu handicapovaní sportovci? Boccia má podle zdravotní klasifikace čtyři skupiny, z nichž ve dvou jsou tak těžce postižení lidé, že potřebují spoluhráče nebo asistenta. Nejvíce postižení soutěží v kategorii BC3 k tomu, aby míček odhodili, potřebují nějakou pomůcku, protože ho nejsou schopni vzít do ruky. Používají se takzvané rampy a tykadla, drátky Petr Horáček se narodil v Brně, je ženatý, má šestnáctiměsíčního syna, čeká dalšího potomka, absolvoval střední průmyslovou školu stavební a předtím, než zakotvil v Kociánce, vystřídal nejrůznější povolání. Jeho nejoblíbenější jídlo je svíčková, ve volném čase rád lepí papírové modely domů, aut a vojenské techniky a hraje basketball. přilepené k přilbám. Hráč pak pouhým pohybem hlavy pustí míček po rampě. Já se tedy neúčastním v roli klasického trenéra, ale spíše spoluhráče. Vykonávám hráčovy pokyny, aniž bych přitom sám viděl do hřiště. Hráč mi říká, jak mu mám natočit vozík, jak vysoko a jakým směrem mám nastavit rampu, kam mám položit míček a podobně. Jsem vlastně taková jeho prodloužená ruka. Zabýváte se i jinými sporty? Ano, protože jsem býval v tělovýchovné jednotě na všechno sám, musel jsem trénovat všechny sporty, kterým se věnujeme. V současné době trénuji spolu s dalšími lidmi bocciu, plavání, dráhový kuželník a šachy. Lukostřelbu už vedou pouze odborní trenéři nebo výkonnostně lepší závodníci. V čem spočívá trénink postižených? V plavání běžně učím plavecké styly je to trenérská činnost stejná, jako ji známe u zdravých. U ostatních sportů je to hlavně o elánu, abychom děti pro sport získali. Když se to podaří, tak se dostávají do rukou nejdříve mně a dále si je přebírají další trenéři. Kolik dětí v současnosti trénujete? Za rok nám projde rukama v různých sportech asi sto dětí. V současné době je to pořád ta stovka, ale mezi dětskými sportovci je hodně velká fluktuace. Děti si to vyzkoušejí a pak jdou zkoušet zase něco jiného. Kdo je vaším nejúspěšnějším svěřencem? Je to Radek Křenek, se kterým jsem po paralympiádě v Sydney začal více trénovat bocciu. Radek dosáhl třetího místa na Světovém poháru na Novém Zélandu v roce 2003, k úspěchům se dá počítat i účast na paralympiádě v Athénách. Jinak mám několik objevů, ale těm bude ještě chvíli trvat, než se prosadí. Jak se vůbec sportovec dostane do paralympijského týmu? Existuje Český paralympijský tým, kam se musí sportovci nominovat, pokud již nemají nominaci splněnou z předchozí paralympiády. Tento tým tvoří převážně dva svazy Český svaz tělesně postižených a Spastic Handicap. My jsme spolu s deseti dalšími tělovýchovnými jednotami z celé republiky součástí Spastic Handicap. Podle výsledků z jednotlivých závodů v republice postupují sportovci do reprezentace svého svazu a z ní jsou pak podle určitých limitů vybíráni do paralympijského týmu. Znáte program Emil? Často se s ním setkávám osobně, protože zpracovávám materiály pro benefiční radu. Považuji ho za dobrý projekt. Obzvlášť kladně hodnotím to, že vychází ze zkušenosti lidí, kteří připravují akce pro handicapované. To, že lze z projektu uhradit například pojištění vozidla nebo mzdu trenéra, je velmi adresné. Největším problémem tělovýchovných jednot je totiž právě placení trenérů a doprava sportovců tam, kam potřebují. Máte nějakou osobní motivaci pro práci s postiženými? Já mám s postiženými zajímavou zkušenost oni všechno prožívají na sto procent. Když se zdravý člověk dostane do jejich sportovního družstva a vidí to, musí si mnohdy položit otázku, jestli to tahle dovedou prožít i zdraví lidé. To je nesmírně silný pocit, který vám toho hrozně moc dá. Za peníze si ho nekoupíte, a když ho prožijete, stane se pro vás časem drogou. Co přátelství s postiženým dítětem? Hodně zdravých prožívá vztahy dost povrchně. U postižených je to hlubší, sdílíte s nimi úplně všechno. Vzpomenete si na silný emocionální zážitek spojený s vaší prací? Byla to cesta z Nového Zélandu do republiky. Letěli jsme 28 hodin letadlem a já se musel starat o postiženého člověka se všemi problémy, které to přináší. Najednou jsem si uvědomil, že když člověk není postižený, je to vlastně dárek. Dalším podobným zážitkem bylo setkání s jedním majitelem hotelu ve Velkém Meziříčí, který nám ve všem vyšel maximálně vstříc. Když jsem se ho ptal, proč to dělá, tak mi řekl: Víte, já na tom vidím, jaký dar je mít děti zdravé. 09

10 téma text: Radka Bergerová foto: Michael Kratochvíl, archív K ARALU PRO O RIGINÁLNÍ PRÉMIE! Ta n k o v á n í v s í t i č e r p a c í c h s t a n i c A r a l b u d e n y n í j e š t ě l á k a v ě j š í. Ve d l e k v a l i t - n í c h p o h o n n ý c h h m o t, v y h l á š e n é h o o b č e r s t v e n í v P e t i t b i s t re c h a ro z s á h l é h o s o r t i m e n t u d o p l ň k o v é h o z b o ž í p ro v á s A r a l p ř i p r a v i l š e s t i m ě s í č n í, v e l m i z a j í m a - v o u a k c i K A r a l u p ro o r i g i n á l n í p ré m i e! Té t o a k c e s e m o h o u z ú č a s t n i t v š i c h n i m o t o r i s t é b e z j a k é h o k o l i o m e z e n í. N a o r i g i n á l n í p ré m i e s i m ů ž e t e n a š e t ř i t a v y - z v e d n o u t s i j e p o d o b u š e s t i m ě s í c ů, p ře s n ě o d d o Celou akci představili veřejnosti zástupci společnosti Aral 21. dubna Princip akce je jednoduchý: za každých 10 litrů pohonných hmot načerpaných do vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny nebo za 40 litrů pohonných hmot natankovaných do vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny získává zákazník známku, kterou nalepí do své Zákaznické karty. Známky za tankování do osobních vozů a vozidel nad 3,5 tuny lze libovolně kombinovat. Poté co získáte 20 známek, můžete si odebrat jednu z prémií některý z originálních značkových a užitečných produktů, např. pro letní dovolenou, sport a cestování. Při návštěvě kterékoli čerpací stanice Aral najdete originály prémií umístěné na viditelné palmě, a osobně si tak prověříte jejich kvalitu, vzhled, velikost apod., což vám usnadní jejich výběr. Fotografie prémií si můžete prohlédnout samozřejmě také v Zákaznické kartě, na našich webových stránkách a dalších propagačních materiálech. Aral ČR, a.s. myslí i na ty z vás, kterým se prémie zalíbí natolik, že si je budou chtít odvézt hned i když jejich karta ještě nebude obsahovat plný počet známek. Všechny prémie je totiž možné si za běžnou prodejní cenu zakoupit. Zákaznickou kartu získáte na všech našich čerpacích stanicích a na dalších distribučních místech, jejichž seznam najdete na vloženém listu tohoto čísla Aral klubu nebo na Přečtete si zde i podrobnosti o akci, přesná pravidla. Na druhé straně hrací karty můžete vyplnit i anketu, díky které budete pravidelně informováni o zajímavých akcích, slevách, soutěžích a dalších novinkách od Aralu. Členové Aralkonta našeho věrnostního programu získávají další výhodu. Za nákup pohonných hmot od Aralu si mohou odebrat 10

11 zajímavé prémie a současně sbírat body do Aralkonta. Nasbírané body si promění za odměny Aralkonta. (Podrobnosti na Odpovědi na vaše dotazy naleznete na adrese kde budou zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy účastníků akce. V době jejího trvání bude v provozu (od 8.00 do hodin v pracovní dny) infolinka , kde vám profesionální operátorky poradí a pomohou se vším, co se akce K Aralu pro originální prémie! týká. Chcete potěšit svého potomka roztomilým medvídkem? Hodí se vám objemná sportovní taška na služební cesty či dovolenou? Potřebujete batůžek pro dítě do školy nebo trekingový batoh na výlety i vysokohorskou turistiku? Zaujala vás efektní, měkoučká osuška, která vaši kůži po koupeli nejen utře, ale i pohladí? Neváhejte a přijeďte si k nám pro snadno dostupné prémie pro každého motoristu, které jsou odměnou za to, že tankujete kvalitní pohonné hmoty a nakupujete právě u nás! Všechny tyto skvělé věci můžete získat v nové akci Í společnosti Aral 11

12 soutěž text: Radka Bergerová foto: Profimedia.cz K RESLÍM, M ALUJI, RELAXUJI! SOUTĚŽ S ARAL KLUBEM O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ OBRÁZEK 12

13 anketa text: Radka Bergerová foto: GettyImages Tentokrát jsme pro vás, vaše děti a další rodinné příslušníky či přátele připravili soutěž, která je zaměřena na vaše výtvarné schopnosti a dovednosti. Někteří z vás rádi kreslí, dělají koláže, hrají si s grafickými programy na počítači. Posílejte nám obrázky, které se nějakým způsobem týkají motorismu. Můžete zvolit libovolnou techniku a styl. Výtvarné práce mohou připravit vaše děti nebo ti z vašeho okolí, jimž není výtvarná činnost cizí. Abychom vás dostatečně motivovali, odměnou za nejlepší práce budou velmi atraktivní ceny. Nebojte se poslat cokoli, nejde o soutěž určenou pro malíře a profesionální výtvarníky, ale pro každého, kdo si občas rád vyhraje či se odreaguje malováním, kolážemi či kreslením pomocí počítače. VYHODNOCENÍ ANKETY Podmínky účasti v soutěži: 1) Práce v elektronické podobě do velikosti 2 MB posílejte em, práce ve větší velikosti posílejte na CD nebo vytištěné poštou. 2) Uveďte kontaktní údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresu pro zaslání výhry, telefon a věk (pokud se jedná o výtvarníka mladšího osmnácti let). 3) Dodané práce bude hodnotit odborná porota složená z profesionálních grafiků a výtvarníků. 4) Konečný termín dodání prací je Co můžete vyhrát? 1. Poukázku na PHM v hodnotě 1000 Kč 2. 5 l motorového oleje Aral Blue Tronic 10W Poukázku na PHM v hodnotě 500 Kč 4. Poukázku na komfortní mytí Kam zasílat příspěvky? em: poštou: Aral ČR, a. s. (Anketa), V Parku 2294/2, Praha 4 Anketa, kterou jsme uveřejnili v minulém čísle, již má své vítěze. Děkujeme všem zúčastněným za hodnotné připomínky, jež využijeme v příštích číslech Aral klubu. A které nápady se objevovaly nejčastěji? Zajímají vás například ženy v automobilismu: jsou špatné řidičky, nebo naopak převyšují svými schopnostmi muže? Chcete si přečíst praktické informace o údržbě a provozu automobilu, o cestování po Evropě či o rozšiřování a výstavbě nových dálnic. Mnoho z vás by uvítalo články o měření kvality paliva, informace o jeho výrobě a o ropném průmyslu vůbec. A nesmíme zapomenout na motorkáře i oni chtějí poradit. Tak o tom všem se, naši milí čtenáři, v budoucnosti dočtete. VÝHERCI: 1. místo: Pavel Tobolák, 5 l motorového oleje Aral High Tronic 5W místo: Bohumil Roza, 5 poukázek na brunch v hotelu Corinthia 3. místo: Ladislav Kohout, 3 poukázky na brunch v hotelu Corinthia 4. místo: Martin Mikoška, dárková karta do všech obchodních domů IKEA v hodnotě 1000 Kč 5. místo: Jaroslav Novák, dárková karta do všech obchodních domů IKEA v hodnotě 500 Kč Značková fleecová vesta Clique v hodnotě 850 Kč 6. místo: Simona Lazarová, 3 poukázky na mycí program Komfort v myčkách Aral + samolepka CZ pro vnější polep vozu 7. místo: Robert Holubec, 2 poukázky na mycí program + samolepka CZ a samolepka Baby on Board pro vnější polep vozu 8. místo: Markéta Hynková, 1 poukázka na mycí program + samolepka CZ a samolepka Baby on Board na vnější polep vozu 9. místo: Hana Nováková, WETEC 5 l letní směs do ostřikovačů 13

14 čerpací stanice text: Lukáš Hrabal foto: Jan Zavřel S JÍDLEM SI MUSÍTE POHRÁT K d y k o l i s e M i ro s l a v N o v á k, v e d o u c í d v o u č e r p a c í c h s t a n i c A r a l v C h e b u, p o s t a v í k p l o t n ě, č i n í t a k s r a d o s t í v a ře n í j e j e h o v e l k ý m a d l o u h o l e t ý m k o n í č k e m, k t e r ý z d ě d i l p o s v ý c h ro d i č í c h. N e n í p ro t o d i v u, ž e n a j e d n é z e d v o u č e r p a c í c h s t a n i c A r a l s l e d u j e d ě n í v k u c h y n i o b z v l á š ť b e d l i v ě. S p a n e m N o v á k e m j s m e s t r á v i l i p ř í j e m n é o d p o l e d n e v z á k o u t í j e h o z a h r a d y, k d e p ro n á s p ř i p r a v i l n ě k o l i k v ý t e č n ý c h s p e c i a l i t. Aral dělá gastronomii na vysoké úrovni, takže mohu využít svých schopností a zkušeností, říká pan Novák RECEPTY Plněné vepřové kotlety 4 vyšší kotlety s kostí 0,5 kg vepřového plecka slanina sůl koření grilovací směs, červená paprika, pepř, majoránka worchester tabasco hořčice cibule Vepřové plecko umeleme a smícháme s paprikou, solí, pepřem, worchesterem, tabaskem, hořčicí, majoránkou a nadrobno nakrájenou cibulí (podle chuti). Touto směsí naplníme kotlety, v nichž předtím vyřízneme kapsu. Kotlety osolíme, okořeníme grilovacím kořením, z každé strany přiložíme plátek slaniny a spíchneme párátkem. Takto jsou kotlety připraveny ke grilování. Dobu čekání můžeme přátelům zkrátit podáváním pečené slaniny nebo karbanátků ze zbylého mletého plecka. Vystudoval jsem hotelovou školu a velkou část života pracoval v pohostinství. Začátkem devadesátých let jsem si v Chebu otevřel dvě vlastní restaurace, líčí pan Novák svou profesní minulost. Dařilo se mu, ale když se vyskytla možnost pracovat pro Aral, zaujala ho natolik, že ji využil a své podnikání postupně přenechal příbuzným. Proč taková změna? Líbila se mi možnost pestré a zajímavé práce. Aral navíc dělá gastronomii na vysoké úrovni, takže mohu využít svých schopností a zkušeností. K tomu mi firma poskytuje skvělé technické zázemí, vypočítává Miroslav Novák, zatímco obrací na roštu vepřové, z něhož vychází líbezná vůně. V práci nemám na vaření moc času, ale vždy se rád v kuchyni alespoň zastavím a ochutnám. I doma je pro mě vaření jen koníčkem u plotny většinou kraluje moje žena. Jak jsme se ale mohli osobně přesvědčit, slovo jen tu není namístě, protože pan Novák v kuchařském umění předčí i mnohé profesionály. A jelikož není tajnůstkář, k dobrotám, které jsme mohli během našeho setkání ochutnat, nám prozradil i postup přípravy (viz box Recepty). Omáčky K plněným kotletám pan Novák přichystal dvě omáčky ďábelskou a žampiónovou. Ďábelskou omáčku připravíme smícháním majonézy, soli, pepře, worchesteru, kečupu, hořčice a nadrobno nakrájené cibule a okurky. U žampionové omáčky nejprve osmažíme na oleji cibulku, poté přidáme na plátky nakrájené sterilované žampiony, orestujeme, zalijeme vodou, přidáme worchester, trochu masoxu a zahustíme tmavou jíškou. Nakonec vlijeme smetanu a krátce povaříme. Po výtečném obědě nám Miroslav Novák nabídl ještě dezert. Ideální je čerstvé ovoce. Je chutné, lehké a teď v létě navíc snadno dostupné, vysvětloval, zatímco pokládal na stůl nakrájený ananas a mísu jahod. Na závěr přidal pan Novák ještě jednu radu: Čerstvý ananas je dokonalý požírač tuků na jeho bázi je založena většina odtučňovacích přípravků. Pokud žena jí po každém větším jídle ananas, nemusí si dělat žádné starosti se štíhlou linií. Příloha plněné brambory rané brambory tvrdý sýr (ementál) pažitka cibule olivový olej Brambory ve slupce vaříme minut téměř doměkka. Poté je vyndáme, každou bramboru v půli nařízneme tak, aby se otevřela, a naplníme nastrouhaným sýrem, pažitkou a nakrájenou cibulkou. Přelijeme olivovým olejem, bramboru zavřeme, zabalíme do alobalu a na grilu doděláme. 14

15 čerpací stanice text: Lukáš Hrabal foto: Jan Zavřel MĚSTO CÍSAŘŮ A KRÁLŮ N e n í u n á s m n o h o m ě s t, k t e r á s e m o h o u p y š n i t t a k b o h a t o u a s l a v n o u h i s t o r i í j a k o C h e b. S í d l o n a z á p a d n í m k o n c i n a š e h o s t á t u z a ž i l o z a z h r u b a t i s í c l e t s v é e x i s t e n c e d o b y v e l k é h o ro z k v ě t u, a l e i b í d y a ú p a d k u. P o k u d j s t e h o d o s u d n e n a v š t í v i l i, r á d i b y c h o m v á s k t o m u i n s p i ro v a l i n á s l e d u j í c í m i ř á d k y. Osudové město pro Albrechta z Valdštejna Významným místem se Cheb stal koncem 12. století, kdy jej získal německý císař Friedrich Barbarossa, který zde často pobýval ve své reprezentativní rezidenci na chebském hradě. Za vlády krále Jana Lucemburského byl připojen k zemím Koruny české a v rámci českého království měl výsadní postavení samosprávného území s vlastním sněmem. V té době patřil k největším a nejbohatším českým městům. Během třicetileté války bylo město několikrát dobyto a vydrancováno a v této době zde došlo k nejznámější události jeho historie vraždě Albrechta z Valdštejna. Po válce se ale Cheb opět hospodářsky a kulturně vzmohl. Ve druhé polovině 20. století prošlo historické městské jádro rozsáhlou asanací a rekonstrukcí. Pro svoji architektonickou hodnotu byl Cheb v roce 1981 prohlášen městskou památkovou rezervací. Chebský Špalíček pochází ze 13. století Některé významné památky Hrad s městským opevněním byl vystavěn ve 2. polovině 12. století na místě původního slovanského hradiště jako reprezentativní císařské sídlo. Z původního románského opevnění se zachovala Černá věž a část východní hradby. Nejzachovalejší a nejcennější stavbou je hradní kaple sv. Erharda a Uršuly. Kostel sv. Mikuláše vznikl počátkem 13. století jako trojlodní románská bazilika. Z té doby se zachoval západní portál a spodní část věží; chrámové trojlodí, presbytář a sakristie pocházejí z gotické etapy výstavby. Špalíček symbol chebského náměstí tvoří komplex jedenácti domů, který vznikal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů, je rozdělen Kramářskou uličkou. Podle nejstaršího zobrazení z 15. století je půdorys těchto dvou bloků v podstatě zachován do dnešní doby. Městský dům pochází ze 14. století, najdeme ho v čele dolní části náměstí a svou dispozicí, gotickým portálem a renesančním průjezdem se řadí k nejlépe dochovaným měšťanským domům. Renesanční přestavbou prošel počátkem 17. století, do historie se pak zapsal roku 1634 jako místo zavraždění Albrechta z Valdštejna. V roce 1873 zde bylo založeno městské muzeum. Nová radnice postavena ve 20. letech 18. století podle návrhu pražského dvorního architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho a je dominantou východní strany náměstí. Budova patří díky své palácové dispozici a sochařské výzdobě interiéru mezi nejzdařilejší barokní stavby ve městě. Od roku 1962 je zde umístěna Státní galerie výtvarného umění. Schirdingerův dům je jedním z nejreprezentativnějších domů celého náměstí a dokumentuje rozdílné etapy přestavby města. Svým úzkým průčelím a vysokým štítem názorně dokládá podobu gotických domů středověkého Chebu, z doby přestavby pochází renesanční arkádová pavlač v nádvoří. Kašna rytíře Rolanda stojí ve středu náměstí a je ozdobena sochou rytíře Rolanda, který symbolizoval trhová práva říšských měst. Originál sochy je v Chebském muzeu, na kašně můžeme vidět pískovcovou kopii od akademického sochaře Živného. Tipy na výlety do okolí Františkovy Lázně (5 km) proslulé lázně, nejmladší památková rezervace v České republice. Město se pyšní pěkným parkem s léčivými prameny minerální vody. Seeberg (10 km) původně románský hrad byl vybudován koncem 12. století jako vojenský opěrný bod při německé kolonizaci Chebska. Můžeme si zde prohlédnout ukázky měšťanských interiérů 19. století. Kynžvart (27 km) honosný klasicistní zámek, ležící v údolí pod městečkem Lázně Kynžvart. Byl sídlem známého kancléře Metternicha, který zde vedl i řadu významných politických jednání. SOOS (10 km) tato národní přírodní rezervace je dokladem pozdní vulkanické činnosti, jejímž pozůstatkem jsou vývěry minerálních vod a výdechy oxidu uhličitého. Skanzen Doubrava (16 km) čtyřstranný uzavřený hrázděný dvorec z roku 1751, upravený na soukromé muzeum. Jde o ukázku chebské lidové architektury s expozicí zemědělského nářadí, nástrojů a nábytku z 18. až 20. století. 15

16 partneři text: Martina Novická a Lukáš Hrabal foto: Jan Zavřel K MODRÝM TRAKTORŮM PATŘÍ MODRÝ OLEJ F i r m a A g r i m a Ž a t e c, s. r. o. s e z a b ý v á p ro d e j e m a s e r v i s e m z e m ě d ě l s k é t e c h n i k y. Ta k o v á č i n n o s t s e n e o b e j d e b e z s p o l e h l i v é h o d o d a v a t e l e k v a l i t n í c h o l e j ů. S e s p o l e č n í k y f i r m y A g r i m a, p á n y M a t o u š e m Š u b i k e m a K a m i l e m F i a l o u, j s m e s i p o v í d a l i o m n o h a z a j í m a v ý c h v ě c e c h. štěstí na značky. Začínali jsme s renomovanými firmami Amazone, Lemken či Welger, které vyrábějí závěsnou techniku. V roce 1993 jsme přibrali značku Ford, o tři roky později světoznámou značku Kuhn a dnes prodáváme i New Holland, čímž jsme získali stroje s motorem traktory, mlátičky a sklízecí řezačky. Servisní služby pak přímo navazují na prodej? Kamil Fiala: Snažíme se prosadit na trhu hlavně službami a servisem. Říká se, že první stroj do podniku prodá prodejce, ostatní pak servis. Prodat stroj je jedna věc, ale postarat se o něj třeba deset let je věc druhá. V naší firmě se proto dvě třetiny lidí zabývají službami, tedy prodejem náhradních dílů a servisem. Většina našich zákazníků si od nás již koupila více strojů, což je důkaz toho, že jsou s námi spokojeni. Nyní nám tento přístup začíná přinášet ovoce stali jsme se nejúspěšnějším prodejcem značky New Holland v České republice. Kamil Fiala Povíte nám něco o historii vaší firmy? Kamil Fiala: Agrima Žatec, s. r. o., byla založena v roce Od tohoto roku se firma neustále zvětšuje, a postupně tak vznikla dvě obchodní střediska v roce 1995 v Brozánkách u Mělníka a v roce 2001 v Ústí nad Labem. Sídlo firmy je ve Staňkovicích na Žatecku, kde se rovněž nachází servisní a skladovací centrála. Agrima má dnes dvacet šest zaměstnanců. Jakou techniku prodáváte? Kamil Fiala: Hlavně techniku pro zemědělskou výrobu. Kolega Šubik je vystudovaný mechanizátor, já jsem agronom, takže nám bylo sympatičtější prodávat traktory, secí stroje, pluhy, sklízecí mlátičky, postřikovače a tak podobně. Nenápadně pronikáme i do oblasti živočišné výroby, tam se ale většinou jedná o jednodušší stroje. A pokud jde o výrobce? Matouš Šubik: Byli jsme u vzniku trhu se zemědělskou technikou, a proto jsme měli Proč odebíráte oleje Aral? Kamil Fiala: Na začátku našeho podnikání jsme trochu tápali. Zkoušeli jsme spolupracovat s dvěma jinými výrobci olejů, ale brzy jsme rozvázali spolupráci z důvodu nespokojenosti. Jednoho dne mě zničehonic napadlo, že když prodáváme modré traktory, je třeba se poohlédnout po modrém oleji. Vyhledal jsem si tedy telefon firmy Aral a zavolal tam. Tento jediný telefonní kontakt znamenal spolupráci, která bude zanedlouho trvat již deset let. Ve firmě Aral jsme získali silného partnera s kvalitními produkty a vynikajícím informačním zázemím. Matouš Šubik: Kdykoli jsme řešili nějaký technický problém, například jsme potřebovali vyspecifikovat olej do konkrétní převodovky či motoru, Aral nám okamžitě poskytl potřebné informace. Chtěl bych ocenit hlavně to, že produkty, které potřebujeme, dostáváme rychle. Důležitá je pro nás i spolehlivost Aralu ještě se nám nestalo, že by nějaká dodávka nepřišla včas. Je to prostě pohodová a spolehlivá spolupráce. Kolik typů olejů odebíráte? Matouš Šubik: Kolem deseti. Pokud počítám vše včetně mazacích tuků, tak jde o dvanáct produktů. Některé množstvím výrazně převyšují ostatní dominuje hlavně olej Fluid HGS Matouš Šubik do převodovek traktorů, který kupujeme v tisících a tisících litrů. Jak je vůbec dnešní traktor vybaven? Matouš Šubik: Lépe než většina osobních automobilů. Jsou v něm tři nebo čtyři počítače s digitálním přenosem dat. Často jde o takové množství informací, že se k přenosu informací z počítačů do monitoru v kabině používá světlovodný kabel. Náš servisman se proto při své práci neobejde bez notebooku. Komfort obsluhy je samozřejmostí běžná je automatická klimatizace s filtrem, vzduchem odpružená sedačka, lednička, CD přehrávač... Kamil Fiala: Obsluha často už jen vybírá z přednastavených režimů práce a sama může ovlivnit pouze to, kudy traktor pojede a jakou rychlostí. Existuje dokonce i traktor, kde traktorista po zajetí do řádku zapne automatiku a stroj se v tom řádku díky navigačnímu systému GPS pohybuje dál sám s přesností několika centimetrů. 16

17 partneři P R A G OVKY VŠUDE, K A M SE PODÍVÁŠ S e d m d e s á t a u t o m o b i l ů z n a č k y P r a g a, k t e ré o p u s t i l y t u t o t o v á r n u v o b d o b í l e t a ž , a n a t i s í c k u s ů v ý ro b n í a v ý k re s o v é d o k u m e n t a c e s k r ý v á A u t o m u s e u m P r a g a v e Z b u z a n e c h n e d a l e k o P r a h y. K u l t u r n í k o m i s e U N E S C O h o d n o t í t u t o z n a č k o v o u s b í r k u j a k o t ře t í n e j v ě t š í n a s v ě t ě. Na počátku vzniku muzea stál Emil Příhoda, který si v roce 1957 pořídil první automobil značky Praga. Největšího rozvoje doznala naše sbírka v 60. a 70. letech minulého století, kdy byla vozidla z pražské továrny relativně dobře dostupná. Postupně se sbírka rozrostla až do dnešních rozměrů a zahrnuje celý průřez vývoje a výroby automobilů značky Praga od osobních, nákladních a dodávkových vozidel přes autobusy, traktory, vojenské speciály a kropicí vozy až k sanitním a pohřebním vozidlům, prozradil Robert Příhoda. Velmi zajímavým exponátem je podle něj Praga Grand z roku 1919 se čtyřválcovým čtyřlitrovým motorem, která dokázala vyvinout maximální rychlost 120 km/h a měla také úctyhodnou spotřebu 45 litrů benzinu na 100 km. Vozidlo patřilo kanceláři prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka. V muzeu ale můžete narazit i na další zajímavé veterány: například na Pragu Lady z roku 1936 s karoserií Uhlík, která patřila herečce Lídě Baarové, nebo na reklamní automobil Hašlerka, jinak též Pragu Piccolo z roku 1929, jež byla vyrobena pro pana Lhotského. V muzeu nechybí ani Praga Piccolo Lido, která se vyráběla jako lidový vůz, jehož cena odpovídala ceně motocyklu s lodičkou, nebo naopak řadový osmiválec se stoprocentním centrálním mazáním Praga Grand 1928, který patřil k nejluxusnějším vozidlům své doby. Přední sedadla tohoto automobilu byla potažena krokodýlí kůží a vůz byl vybaven zvukofonem. Za tento luxus majitelé tehdy zaplatili kolem 650 tisíc korun. Zatím posledním exponátem, jenž rozšířil muzeální sbírku, je automobil Praga S5T. V současné době se spíše zaměřujeme na zvýšení kvality vystavovaných vozidel, protože co do počtu se sbírka velmi těžko rozšiřuje. Nicméně bychom chtěli ještě pořídit poslední dva chybějící exponáty vrtulník a tank značky Praga, říká Robert Příhoda. O tom, že v muzeu je stále na co se dívat, svědčí i spolupráce s firmou Aral, která prostory muzea často využívá k pořádání nejrůznějších akcí pro své zákazníky. Návštěvníci i hosté určitě nemohou přehlédnout historický stojan pohonných hmot značky Aral, jenž se nachází na dvoře muzea. Dovolujeme si vás tímto pozvat k návštěvě muzea, které se nachází v blízkosti novořeporyjské spojky ve Zbuzanech. Muzeum je otevřeno kromě pondělí a středy od 11 do 16 hodin. Aral karta D O B R O U F I R MU D Ě L A J Í D O B Ř Í Z A M Ě S T N A N C I B ě h e m n e c e l ý c h š e s t i l e t s v é e x i s t e n c e s i f i r m a D K N V s. r. o. v y b u d o v a l a n a t r h u s i l n o u p o z i c i, a n a v í c ro z š í ř i l a s v o u č i n n o s t o ř a d u d a l š í c h o b o r ů. V l a s t i m i l K u r y l c e l o u f i r m u v y m y s l e l, z a l o ž i l a v y b u d o v a l. P ře s t o k t o m u ř í k á : Ú s p ě c h j e o t o m, j a k é l i d i s i v y b e re t e. Čím se vaše firma zabývá? Specializujeme se na půjčování nářadí, vrtání a řezání železobetonu a zdiva, požární zabezpečení staveb a zámečnictví. Nedávno jsme kvůli zajištění reklamních materiálů pro naše potřeby založili společnost DKNV media. Tato firma už ale realizuje billboardy, cedule, polepy aut a jiné věci i pro další zákazníky. To je dost široký záběr. Všechny tyto obory jsou navzájem propojeny. Jako půjčovna disponujeme velmi kvalitním nářadím a odtud byl k rozšíření naší činnosti jen krůček. Když má člověk šikovné a schopné zaměstnance, není to žádný problém. Jaký obor zabírá největší objem vašich aktivit? Právě půjčovna nářadí. S ní jsme v počátcích firmy začínali a o ni je také stále největší zájem. Zatím máme půjčovny dvě v Praze 4- Libuši a v Říčanech u Prahy, do budoucna plánujeme vybudování sítě po celé republice. Kdo jsou typičtí zákazníci DKNV? Jsou to jak velké stavební firmy, například Skanska či Metrostav, tak i lidé takzvaně z ulice zahrádkáři, co si potřebují půjčit sekačku, bourací kladivo nebo lešení. A domácí kutilové, kteří zase chtějí například elektrickou pilu, vrtačku nebo brusku. Jak vaše firma spolupracuje se společností Aral? Zpočátku jsme pohonné hmoty čerpali za hotové, což přinášelo řadu problémů. Přede dvěma lety jsme proto začali bezhotovostně tankovat u nedaleké stanice Aral v Modřanech. Jelikož ale máme hlavní záběr v celých středních Čechách, přešli jsme nedávno na systém Aral Card. Do pětadvaceti firemních vozů nyní můžeme tankovat v síti Aral po celé republice s výhodou bezhotovostního placení a slev na pohonné hmoty. 17

18 analýza text: Martina Novická foto: Profimedia.cz N E Ž VYRAZÍTE NA DOVOLENOU... B l í ž í s e l é t o a s n í m i n a š e p l á n y n a d o v o l e n o u. P o k u d s i c h c e t e s v o u p r á z d n i n o v o u c e s t u p o E v ro p ě n a p l á n o v a t p o d l e s v ý c h p ř á n í a m o ž n o s t í, u rč i t ě z v o l t e z a d o p r a v n í p ro s t ře d e k a u t o m o b i l. J e š t ě n e ž p ře k ro č í t e č e s k é h r a n i c e, n e b u d e o d v ě c i p ř i p o m e n o u t s i n ě k t e ré o d l i š n o s t i v p ře d p i s e c h a p o p l a t k y z a j í z d u p o d á l n i c i v n ě k t e r ý c h z e m í c h. FRANCIE: POKUD ZAPLATÍTE POKUTU HNED, UŠETŘÍTE Osobní automobil, a to i ten, který táhne karavan, pokud celková hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg, může ve Francii jet v obci 50, mimo ni 90 a na dálnici 130 km/h. Jestliže je celková hmotnost soupravy vyšší, platí stejná omezení jako u vozidel nad 3500 kg, tedy 50, 80, 110 km/h. Za deště se limity rychlosti osobních automobilů a motocyklů snižují na silnicích mimo obec na 80 km/h, na rychlostních silnicích na 100 km/h a na dálnicích na 110 km/h. Za mlhy, kdy poklesne viditelnost pod 50 m, nesmějí řidiči nikde, tedy ani na dálnici, překročit rychlost 50 km/h. Za překročení rychlosti do 20 km/h zaplatíte standardní pokutu ve výši 135, redukovanou (v případě, že jste ochotni zaplatit ji na místě) 90 nebo maximální (jestliže vznikla nebezpečná situace) 750. Poplatky za dálnice se ve Francii liší, někde zaplatíte jen kolem 5 za 100 km, jinde až 8 za 100 km. Začněme tedy u našich nejbližších sousedů Německa a Rakouska. Na silnicích mimo obec je v Německu omezena rychlost pro vozidla do 3,5 tuny bez přívěsu na 100 km/h. Pokud je viditelnost snížena pouze na 50 metrů, můžete i po dálnici jet maximální rychlostí 50 km/h. Pozor na překročení nejvyšší povolené rychlosti v Německu se velmi přísně trestá. Pokud ji překročíte o 21 až 25 km/h, bude po vás policista žádat 40 až 50. RAKOUSKO: NEZAPOMEŇTE NA REFLEXNÍ VESTU Také v Rakousku mohou na silnicích mimo obec jet automobily a motocykly největší rychlostí 100 km/h a stejnou rychlostí mohou jet na silnicích a dálnicích i osobní automobily s přívěsem, pokud celková hmotnost přívěsu nepřesahuje 750 kg. Jinak platí stejná omezení jako v České republice. Rakousko zavedlo i status nejnižší rychlosti, která platí na dálnici pro vozidla, jež jsou schopna udržet rychlost nejméně 60 km/h. Při překročení rychlosti maximálně o 10 km/h si připravte 11 na pokutu. V případě, že budete přistiženi při překročení rychlosti o 11 až 21 km/h či při špatném parkování, vás to může stát 11 až 21. Při cestách po Rakousku nezapomeňte s sebou do kufru přibalit reflexní vestu, kterou si musíte obléknout kdykoli, když například kvůli nehodě nebo poruše opustíte vozidlo na silnici mimo obec. Do nákladů na cestu je třeba připočítat i poplatky za dálnice. V prodeji jsou desetidenní, dvouměsíční nebo roční známky, přičemž desetidenní stojí pro osobní auto 7,60, dvouměsíční 21,80. Připlatit budete muset také za některé alpské dálniční úseky s tunely a mosty a za některé vysokohorské silnice přes průsmyky. ŠPANĚLSKO: NEJDRAŽŠÍ DÁL- NICE V EVROPĚ Ve Španělsku je stanovena maximální rychlost na dálnici pro osobní automobily na 120 km/h a nesmí na ni vjet auta s rychlostí nižší než 60 km/h. Mimo obec platí omezení jako v ČR s výjimkou silnic s více než jedním pruhem v každém směru (tzv. Autovía a Vía Rapida), kde lze jet až 100 km/h. Na těchto silnicích mohou též řidiči automobilů a motocyklů překročit nejvyšší dovolenou rychlost až o 20 km/h, a to při předjíždění pomalejších vozidel mimo obec. Jinak se překročení rychlosti o 20 km/h trestá částkou nejméně 91. Dálniční poplatky ve Španělsku jsou nejvyšší v Evropě: u motocyklů, osobních automobilů, minibusů a karavanů s jednou nápravou se na úsecích u moře blíží částce 8 /100 km. ITÁLIE: ZA PŘEKROČENÍ RY- CHLOSTI HROZÍ VYSOKÉ PO- KUTY Pokud se vydáte do Itálie, nezapomeňte, že všechna vozidla na dálnicích musí mít i ve dne rozsvícena potkávací světla. Dálnici nesmějí používat motocykly s motory o objemu do 149 cm 3. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách jsou řidiči povinni snížit rychlost na 110 km/h. Při překročení rychlosti o 10 až 40 kilometrů zaplatíte pokutu 138 až 550. Velkou výhodou je nízká cena kvalitních italských dálnic. V průměru se poplatky pohybují kolem 5,50 /100 km. Zdroj: časopis Autocesty, 18

19 OsvûÏení pro kaïd motor. D í k y d l o u h o d o b ý m z k u š e n o s t e m a znalosti potřeb praxe vyvinuli odborníci Aralu řadu olejů Turboral určenou pro užitková vozidla a mobilní stroje. Tyto oleje splňují nejnáročnější požadavky širokého okruhu významných výrobců motorů včetně motorů nejnovějších norem EURO IV. Kompletní škála olejů Aral Turboral Vám zajistí nejen dokonalou ochranu motorů Vašeho vozového i strojového parku, ale i vysokou ekonomičnost provozu. Obraťte se s důvěrou na oleje Aral Turboral. Tel.: ,

20 K Aralu pro originální prémie! Akce pro všechny naše zákazníky od do Sbírejte známky za ná kup kvalitních pohonných hmot a získejte origi nální super prémie! Za vyplněnou Zákaz nickou kartu a nízký doplatek si vyberte jednu z prémií: láhev do auta i na kolo, praktický sportovní batůžek, kvalitní trekingový batoh, plážovou osušku, super maxi cestovní tašku nebo plyšového medvídka pro vaše děti. Další informace najdete na čerpacích stanicích Aral nebo na kde si prémie můžete nejen prohlédnout, ale i osahat.

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TM TECHNOLOGY Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Moderní motory, vyšší zatížení motorových olejů. Moderní automobilové motorové oleje, které

Více

Obsah. Motorový olej 4 Motorové oleje pro dvoutaktní motory 9 Motorové oleje pro čtyřtaktní motory 11

Obsah. Motorový olej 4 Motorové oleje pro dvoutaktní motory 9 Motorové oleje pro čtyřtaktní motory 11 2015 Obsah Motorový olej 4 Motorové oleje pro dvoutaktní motory 9 Motorové oleje pro čtyřtaktní motory 11 Syntium - oleje pro všestranné využití Petronas Lubricants International je jediný výrobce motorových

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

HITY OLEJOVÝ SPECIÁL MOTOROVÝ OLEJ MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 04-05/2013

HITY OLEJOVÝ SPECIÁL MOTOROVÝ OLEJ MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 04-05/2013 04-05/2013 HITY Nabídka je platná od 1. 4. do 31. 5. 2013 nebo do vyprodání zásob! OLEJOVÝ SPECIÁL ABX E-shop AC/STG E-shop MOTOROVÝ OLEJ MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 Mobil 1 ESP Formula 5W30 je moderní výkonný

Více

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ úžasně jednoduchý způsob, jak snížit emise, spotřebu paliva, dosáhnout lepšího výkonu vozu a ušetřit. Vhodné pro benzinové i naftové motory a motory na Etanol. Zkrátka

Více

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O MAZIVECH Výměna oleje je 1. podmínkou údržby. PROČ PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE? Je nezbytné pravidelně měnit motorový olej a používat maziva

Více

Malá karta, prvotřídní služby. Obdivuhodné. Zajištění na cestách: s MercedesServiceCard. Zkrátka lepší servis.

Malá karta, prvotřídní služby. Obdivuhodné. Zajištění na cestách: s MercedesServiceCard. Zkrátka lepší servis. Malá karta, prvotřídní služby. Obdivuhodné. Zajištění na cestách: s MercedesServiceCard. Zkrátka lepší servis. Inteligentní a rychlé služby. Po celé Evropě. Vaše řidiče by neměly na cestách zdržovat maličkosti

Více

Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál. www.bosch.cz

Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál. www.bosch.cz Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál www.bosch.cz Vstřikovací systémy: příležitosti pro všechny Technologie Inovace firmy Bosch se neomezují pouze na systémy vznětových motorů. Přímé vstřikování

Více

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ ANOTACE 1. Elektronický mýtný systém 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby říjen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

Jedna karta na všechno.

Jedna karta na všechno. Jedna karta na všechno. Zabezpečení na cestách od společnosti UTA po celé Evropě. VAŠE VÝHODY Vaše výhody - pro všestranně lepší služby Se společností UTA máte vždy toho správného partnera pro mýtné, tankovací

Více

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX ULTRA NOVÝ POHLED NA SYNTETICKÉ MOTOROVÉ OLEJE Motorové oleje Shell Helix Ultra představují řadu motorových olejů nejvyšší kvality vyvinuté za použití unikátní technologie

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

Věrnostní program Lindab. Program, který vás odmění.

Věrnostní program Lindab. Program, který vás odmění. Lindab Program, který vás odmění. Proč věrnostní program? Zaregistrujte se do věrnostního programu Lindab a za každou 1 korunu bez DPH nákupu u smluvního partnera Lindab obdržíte 1 bod na vaše konto ve

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití.

Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití. Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití. V minulosti, pokud jste chtěli někam odcestovat, jediná volba byla cestovní kancelář, která

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla.

Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla. Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla. ...s kartou MercedesServiceCard se dostanete dále! Lahůdky z Francie, solární panely z Německa,

Více

Za jaké komunikace se musí platit? V zásadě platí: musí se platit za použití všech spolkových dálnic.

Za jaké komunikace se musí platit? V zásadě platí: musí se platit za použití všech spolkových dálnic. Informace vztahující se k časovým dálničním poplatkům za těžká užitková vozidla se zvláštním zřetelem na novou strukturu poplatků, vztahující se na emise a platnou v SRN od roku 2001 Za jaké komunikace

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7. lekce Jak se stát doporučitelným Chcete si udělat z doporučení seriózní nástroj, díky kterému budete stabilně získávat nové zakázky a obchodní

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Aktuality z Centra Černý Most 09/10

Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Informace o stavbě nového CČM V další fázi příprav zcela nového Centra Černý Most se hlavní stavba rozšíří na podstatnou část stávajících parkovacích ploch (parkoviště

Více

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy.

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy. Produktový list O službě Vozidla z celé ČR na jednom místě K zorientování se na trhu s ojetými i novými vozidly není potřeba opustit pohodlí domova. Sauto.cz Vám přináší aktuální nabídku většiny prodejců

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013 automobily Jméno: Tomáš Smejkal Datum: 8.2 2013 Bugatti Veyron je nejvýkonnější sériově vyráběný osobní automobil na světě. Je pojmenován podle automobilového závodníka Pierra Veyrona, který v roce 1939

Více

Motorové oleje. Ceník Auto-Lemi, s.r.o. Bylany 81 Bylany 53801 www.auto-lemi.cz. Motorové a převodové oleje EUROL. 1. Multi-Use 15W40 SL/CI-4

Motorové oleje. Ceník Auto-Lemi, s.r.o. Bylany 81 Bylany 53801 www.auto-lemi.cz. Motorové a převodové oleje EUROL. 1. Multi-Use 15W40 SL/CI-4 Motorové a převodové oleje EUROL Motorové oleje Ceník Auto-Lemi, s.r.o. 1. Multi-Use 15W40 SL/CI-4 Výrobce EUROL Viskozitní třída SAE: SAE 15W-40 výkonnostní klasifikace: API SL/CL-4/CH-4/CG-4/CF-4 ACEA:

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE KDO JSME? United Sport Partners s.r.o. je společnost zabývající se sportovním marketingem se zaměřením na beachvolejbal - na trhu jsme od r. 2005 - spolupracujeme s mezinárodní, evropskou

Více

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů Přes

Více

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika Školení řidiču Scania Ceská ˇ republika Kateřina Hanzlíková, jednatelka společnosti EUROFRIGO Trucking, s.r.o. Systém Ecolution jsme si poprvé vyzkoušeli při testování nových tahačů EURO 6. Na základě

Více

Vyzkoušejte novou zimní kolekci!

Vyzkoušejte novou zimní kolekci! Vyzkoušejte novou zimní kolekci! Pneumatika 185/65 R15 88T za 1 399 Kč s přezutím zdarma! od 1. 10. do 31. 12. 2016 ZIMNÍ PNEUMATIKY A KOMPLETY KOL PŘEZUTÍ ZDARMA! Prémiové zimní pneumatiky vám u nás přezujeme

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů

S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů NECHTE SI UPRAVIT VOZIDLO NA E85 A UŠETŘETE NA PHM Střední škola technických oborů v Havířově nabízí profesionální úpravu vozidel na E85 pomocí konverzního kitu METEX PT-E85, který je schválený Ministerstvem

Více

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Statistický projekt Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Cílem našeho statistického projektu je zjistit, jakým vozovým parkem

Více

Vysoce výkonné hydraulické oleje

Vysoce výkonné hydraulické oleje Vysoce výkonné hydraulické oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... PNEUMATIKY

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... PNEUMATIKY SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... VÝBĚR PNEUMATIK Rozměr pneumatik stejně jako váhový a rychlostní index jsou výrobcem propočítány tak, aby zaručovaly maximální bezpečnost a pohodlí na cestách.

Více

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám ŠKODA Servisní centrum Váš servis přímo od výrobce Přijeďte na pravidelnou údržbu nebo opravu se svým

Více

Bezpečnost. na prvním místě. Přezujte na Kumho. ZIMNÍ PNEUMATIKY 2012/2013. včetně označování pneumatik dle EU

Bezpečnost. na prvním místě. Přezujte na Kumho. ZIMNÍ PNEUMATIKY 2012/2013. včetně označování pneumatik dle EU Bezpečnost na prvním místě. Přezujte na Kumho. včetně označování pneumatik dle EU ZIMNÍ PNEUMATIKY 2012/2013 Kompletní program pro osobní automobily, SUV/4x4 a lehká nákladní vozidla česká republika KUMHO

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 03.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Obsah

Více

Vážení zákazníci, Katalog NOMIland 2013/2014. Nejširší nabídka produktů a služeb za VÝHODNÉ CENY na jednom místě! KLUB NOMILAND

Vážení zákazníci, Katalog NOMIland 2013/2014. Nejširší nabídka produktů a služeb za VÝHODNÉ CENY na jednom místě! KLUB NOMILAND Vážení zákazníci, Představujeme Vám nový, ještě horký Katalog JARO - LÉTO 2014. V tomto katalogu naleznete produkty, které jsou Vám již dobře známé a oblíbené, ale také úplné NOVINKY, se kterými Vás chceme

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy.

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy. Produktový list O službě Vozidla z celé ČR na jednom místě K zorientování se na trhu s ojetými i novými vozidly není potřeba opustit pohodlí domova. Sauto.cz Vám přináší aktuální nabídku většiny prodejců

Více

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o.

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Obsah prezentace: > Představení RWE Energo; > Trh CNG v ČR a ve světě aktuální stav; > Nabídka spolupráce s RWE

Více

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Popularita obchodních značek v USA je mnohem vyšší, než tomu bylo v předchozích letech. Očekává se, že tento trend bude dále posilovat.

Více

Nastal čas zkrotit zimu! Pneumatika Nokian 195/65 R15 91T za Kč s přezutím zdarma! od do

Nastal čas zkrotit zimu! Pneumatika Nokian 195/65 R15 91T za Kč s přezutím zdarma! od do Nastal čas zkrotit zimu! Pneumatika 195/65 R15 91T za 1 349 Kč s přezutím zdarma! od 1. 10. do 31. 12. 2016 Renault SERVIS. Stále v pohybu. Stále plni života. Zimní pneumatiky a komplety kol PŘEZUTÍ ZDARMA!

Více

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují.

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují. MOLDÁVIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jízda na pravé straně, předjíždění po levé straně. Předjíždění a míjení Všechna vozidla musí být předjížděna výhradně po levé straně vozovky,

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více

KDO SE V TOM MÁ VYZNAT? POŽADAVKY VÝROBCŮ AUTOMOBILŮ NA MOTOROVÉ OLEJE

KDO SE V TOM MÁ VYZNAT? POŽADAVKY VÝROBCŮ AUTOMOBILŮ NA MOTOROVÉ OLEJE AUTOR: Jaroslav Černýi FOTO: archivi KDO SE V TOM MÁ VYZNAT? POŽADAVKY VÝROBCŮ AUTOMOBILŮ NA MOTOROVÉ OLEJE Spolu s naším spolupracovníkem Jaroslavem Černým z VŠCHT v Praze se opět vracíme k tématu výkonových

Více

Vážení přátelé motorismu, obchodní partneři,

Vážení přátelé motorismu, obchodní partneři, Vážení přátelé motorismu, obchodní partneři, ve Zpravodaji březen 2011 jsem popisoval činnost, kterou jsme se zabývali v minulých měsících tj. zvýšené ceny pohonných hmot v návaznosti na samotnou asistenční

Více

Servis 5+ Řešení pro starší vozidla Renault

Servis 5+ Řešení pro starší vozidla Renault Servis 5+ Řešení pro starší vozidla Renault Více jistoty pro vaše zimní cesty Zimní pneumatika 175/65 R14 za 1 099 Kč s přezutím zdarma RENAULT SERVIS 5+. Řešení pro starší vozidla Renault. Zimní pneumatiky

Více

CH RY SLER Club slavil 10 let

CH RY SLER Club slavil 10 let CH RY SLER Club slavil 10 let V roce 2004 uplynulo 10 let od prvního oficiálního srazu Chrysler clubu v Poděbradech. První setkání majitelů a příznivců vozů Chrysler 160, 180 a 2 Litres se konalo již v

Více

Oslavte s námi 175 let. s plnou náručí skvělých dárků! JUBILEJNÍ NABÍDKA JARO 2012

Oslavte s námi 175 let. s plnou náručí skvělých dárků! JUBILEJNÍ NABÍDKA JARO 2012 Oslavte s námi 175 let s plnou náručí skvělých dárků! Akce prodloužena do 31.7.2012 JUBILEJNÍ NABÍDKA JARO 2012 2 JUBILEJNÍ NABÍDKA Dárky ke kompaktním traktorům John Deere řady 20 JARO 2012 3 Pořídíte-li

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

Porsche Classic. Zajímavé produkty 1/2014

Porsche Classic. Zajímavé produkty 1/2014 Porsche Classic Zajímavé produkty 1/2014 Je dobré vědět, že pro něco nenahraditelného existují originální náhradní díly. Více než 70 % všech vyrobených vozů Porsche stále jezdí. Staráme se o to, aby tomu

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

Moderní mazací oleje pro automobily

Moderní mazací oleje pro automobily Moderní mazací oleje pro automobily Ivana Václavíčková, Paramo, a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice, e-mail:ivana.vaclavickova@paramo.cz Autosalon 10.červen 2009 Automobilové oleje 1 Téma Trendy vývoje

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Produktové podmínky Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km Plus 5 let, max. 100.000 km 5 let, max. 150.000 km Model vozidla: VIN: Datum

Více

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Regulace nákladní automobilové dopravy Omezení vjezdu vozidel na komunikacích na území hl. m. Prahy zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE METRO NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE Soupravy metra ze Škody Transportation zajišťují flexibilní a efektivní řešení dopravy

Více

WORKSHOP PRO ČLENY CBA a JSC CBA - BARMANY varianta A - 27.6.2010-28.6.2010 ŽATEC varianta B - 27.6.2010 ŽATEC. Téma pivo a pivní kultura

WORKSHOP PRO ČLENY CBA a JSC CBA - BARMANY varianta A - 27.6.2010-28.6.2010 ŽATEC varianta B - 27.6.2010 ŽATEC. Téma pivo a pivní kultura varianta A - 27.6.2010-28.6.2010 ŽATEC varianta B - 27.6.2010 ŽATEC Milé členky, vážení členové, Téma pivo a pivní kultura dovolujeme si vás pozvat na skutečně velmi zajímavý a interaktivní workshop, o

Více

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový Technická data Platná pro modelový rok 2017 Crafter Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon [kw (k)] při otáčkách

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 16 Nový Caddy Motory splňující emisní normu Euro 6 1,2 l TSI 62 kw (84 k) 1,4 l TSI 92 kw (125 k) Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

I. SMLUVNÍ STRANY. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 IČ: 710 09 396

I. SMLUVNÍ STRANY. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 IČ: 710 09 396 SMLOUVA O DODÁNÍ A ZHOTOVENÍ IMISNÍHO MONITOROVACÍHO VOZU Tato smlouva o dodání a zhotovení imisního monitorovacího vozu je uzavírána postupem podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném

Více

Akční nabídka Škoda Family

Akční nabídka Škoda Family Akční nabídka Škoda Family AKČNÍ MODELY ŠKODA FAMILY Fabia Family Fabia Family Grand Roomster Family Roomster Family Grand Octavia Tour Family verzi Škoda Fabia Family a Fabia Combi Family Pod kapotou

Více

KATALOG. Originální tašky a pouzdra ze zipů

KATALOG. Originální tašky a pouzdra ze zipů 2011 KATALOG Originální tašky a pouzdra ze zipů Na sport i do práce, ZIPBAG! Co to je, ZIPBAG? Skvělý dárkový předmět pro každého Designový doplněk každého outfitu Skladná taška na cesty Originální taška,

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. DODACÍ PODMÍNKY : PLATBA A DOPRAVA : Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ Proč je důležité, abyste se zúčastnili? Jak jsme Vás vybrali? V jakém termínu probíhá sběr? Jak poznám tazatele? S čím můžete

Více

neoriginální tlumič výfuku katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco Katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco je zárukou vynikajících výkonů

neoriginální tlumič výfuku katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco Katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco je zárukou vynikajících výkonů KVALITA IVECO VIDĚNA ZBLÍZKA č. 3 katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco VÝHODY neoriginální tlumič výfuku RIZIKA Katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco je zárukou vynikajících výkonů Napodobený výrobek

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

Akumulátory Bosch: Optimální startovací výkon pro všechna vozidla

Akumulátory Bosch: Optimální startovací výkon pro všechna vozidla NOVINKA! Akumulátory Bosch S3 - S4 - S5 Akumulátory Bosch: Optimální startovací výkon pro všechna vozidla Správný akumulátor Bosch pro všechna vozidla S5: zdroj energie pro vozidla vyšší třídy S4: energie

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o.

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o. 1991 2013 91 013 Cestovní kancelář SIT TRAVEL v současnosti zajišťuje servis pro více než 40 předních firem a institucí. To spolu s dvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oboru zaručuje profesionální servis

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN 7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka program na vyčítání dat z karty řidiče 4 Novinka nový graf pro volbu Průběh dne 6 Novinka výběr vozidla v Autopůjčovně 8 Novinka výběr dodavatele

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

THE DRIVERS FUEL CHallenge Hledání začíná. Zapoj se do soutěže The Driver Fuel Challenge a vyhraj Volvo V40.

THE DRIVERS FUEL CHallenge Hledání začíná. Zapoj se do soutěže The Driver Fuel Challenge a vyhraj Volvo V40. THE DRIVERS FUEL CHallenge 2016 Hledání začíná Zapoj se do soutěže The Driver Fuel Challenge a vyhraj Volvo V40. Hledání začíná Získat z každé kapky paliva co nejvíce vyžaduje zkušené řidiče. Ale jezdíte

Více

Každá kapka je drahá NOVINKA. Nový tester fritovacího oleje testo 270: zajišťuje kvalitu a šetří Vaše náklady. Budoucnost zavazuje

Každá kapka je drahá NOVINKA. Nový tester fritovacího oleje testo 270: zajišťuje kvalitu a šetří Vaše náklady. Budoucnost zavazuje Budoucnost zavazuje Každá kapka je drahá Nový tester fritovacího oleje testo 270: zajišťuje kvalitu a šetří Vaše náklady NOVINKA Nyní ještě robustnější díky nerozbitnému senzoru Měření kvality fritovacího

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11 1/2015 LEDEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11 Redakce Adresa redakce: HI Software

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad.

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. BMW Motorrad Poprodejní služby Mobile Care Radost z jízdy R BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. Postaráme se, abyste dojeli do cíle Vaší cesty. Vždy nablízku i na dalekých

Více