zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele"

Transkript

1 02/2005 ARAL KLUB zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele N O V Ý D E S I G N O L E J Ů, O R I G I N Á L N Í P R É M I E P R O C E L O U R O D I N U

2 O B S A H 03 aktualita Nový olej pro motory Euro IV 04 mix 06 oleje Přehled motorových olejů Aral pro osobní automobily 08 rozhovor Práce s postiženými je jako droga 10 téma K Aralu pro originální prémie 12 soutěž Kreslím, maluji, relaxuji! Vyhodnocení ankety 14 čerpací stanice S jídlem si musíte pohrát Město císařů a králů 16 partneři Agrima Žatec 17 partneři Automuseum Praga aral karta DKNV: dobrou firmu dělají dobří zaměstnanci 18 analýza Než vyrazíte na dovolenou... Milí čtenáři, motoristická sezona je v plném proudu a já mám tu čest a potěšení se s vámi podělit o novinky, které na vás na čerpacích stanicích Aral čekají v následujících letních měsících. Nejnovější a zároveň netrpělivě očekávanou novinkou je dlouhodobá promoční akce Originální prémie pro celou rodinu!, která se rozběhla 1. května. Tuto akci jsme po několika měsících příprav zákazníkům představili na začátku minulého měsíce. Ve spolupráci s mateřskou společností Aral Německo a jejími partnery je pro všechny zákazníky čerpacích stanic Aral připravena promoční akce, ve které hrají hlavní roli unikátní výrobky ze značkové kolekce od společnosti Völkl. Jedinečnost akce spočívá v tom, že tato kolekce byla vyrobena pouze pro promoakci na čerpacích stanicích Aral a výrobky nelze získat v běžných prodejnách sportovního vybavení. Po splnění velmi jednoduchých pravidel hry si zákazníci mohou z čerpacích stanic Aral odvézt hodnotné prémie známé značky outdorového a sportovního vybavení. Akce je doprovázena silnou mediální kampaní v měsících květnu a červnu, pro kterou byla využita osvědčená média jako rádio, tisk či billboardy. S nadcházejícím příchodem léta přeji vám a vašim rodinám příjemné prožití prázdnin, krásné slunečné počasí, ale hlavně to nejdůležitější bezpečný návrat z cest. Miroslav Vlasák, Marketing Manager Aral ČR, a. s. ARAL KLUB 02/2005 Zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele Vydavatel: Aral ČR, a. s., V-Parku 2294/2, Praha 4, Výroba: Boomerang Publishing, s. r. o., Poděbradská 110/1, Praha 9, tel: , Redakční rada: Radka Bergerová, Roman Gregor, Kateřína Krahulcová, Martin Vymětal Foto obálky: Profimedia/Corbis Uzávěrka čísla: Vychází: , MK ČR E , neprodejné.

3 aktualita text: Martina Novická, Milan Šimánek foto: Aral NOVÝ OLEJ PRO MOTORY EURO IV V s o u v i s l o s t i s e z a v e d e n í m e m i s n í n o r m y E u ro I V b y l n a s t o l e n p o ž a d a v e k, a b y m o t o ro v é o l e j e m ě l y c o n e j n i ž š í m n o ž s t v í p o p e l a, k t e r ý o v l i v ň u j e č i n n o s t s y s t é m ů S R C ( S e l e k t i v e C a t a l i t i c R e d u k t i o n ) i f i l t r ů D P F ( D i e s e l P a r t i k u l a t e F i l t e r ), j e ž j s o u n e z b y t n é p ro s p l n ě n í l i m i t ů n o r m y E u ro I V. Ta k o v é o l e j e s e o z n a č u j í t e r m í n e m L o w S A P S ( n í z k ý o b s a h s u l f á t o v é h o p o p e l a, s í r y a f o s f o r u ) a ř a d í s e k n i m i m o t o ro v ý o l e j A r a l M e g a Tu r b o r a l L A S A E 1 0 W - 4 0, k t e r ý v y v i n u l a s p o l e č n o s t A r a l. N o r m a z a č n e p ro m o t o r y u ž i t k o v ý c h v o z i d e l p l a t i t o d z a č á t k u ř í j n a l e t o š n í h o ro k u. Aral Mega Turboral LA SAE 10W-40 je vysoce výkonný motorový olej pro vznětové motory užitkových vozidel, vyrobený technologií Aral-Synthese. Vyznačuje se také řadou dalších oceňovaných vlastností: chrání agregáty, prodlužuje jejich životnost a umožňuje prodloužit intervaly mezi nezbytnou výměnou oleje. Díky použití nejnovější aditivační technologie udržuje motor čistý a zamezuje jeho opotřebení. Zároveň umožňuje dosáhnout optimální účinnosti systému dodatečné úpravy složení výfukových plynů. Nový olej je speciálně koncipovaný pro mazání čtyřdobých vznětových motorů Euro IV MAN a Mercedes Benz, jež se montují do nákladních automobilů a autobusů. Byl schválen pro motory Mercedes-Benz list / list MAN M 3477 / M 3277 pro CRT (TM) a pro RVI RXD. Specifikace a klasifikace je následující: ACEA E4, E6 API CF. Norma Euro IV, která nahradí normu Euro III platnou od roku 2000, razantně zpřísňuje povolený obsah pevných částic ve výfukových emisích z 0,1 na pouhé 0,02 g/kwh. Výrazně také snižuje limit obsahu NOx z 5 na 3,5 g/kwh. ARAL MÁ PRVNÍ TERMINÁL NA PLACENÍ MÝTNÉHO! O d p r v n í h o d u b n a m o h o u ř i d i č i m e z i n á ro d n í p ře p r a v y v y u ž í v a t n o v ý t e r m i n á l, k t e r ý u m o ž ň u j e p l a c e n í m ý t n é h o n a n ě m e c k ý c h d á l n i c í c h. S p o l e č n o s t A r a l h o v ů b e c j a k o p r v n í v re p u b l i c e u v e d l a d o p ro v o z u n a s v é č e r p a c í s t a n i c i v P l z n i. Aralu se podařilo pružně zareagovat na zavedení elektronického mýtného v Německu počátkem letošního roku. A plzeňská čerpací stanice není jediná nejpozději do měsíce přibudou další v Draženově, na obchvatu Chebu a v Dubí u Teplic. Kdo a kolik platí Placení mýtného na německých dálnicích se vztahuje na vozidla s celkovou hmotností nad dvanáct tun. Při stanovení jeho výše se berou v úvahu tři faktory: počet ujetých kilometrů, počet náprav soupravy a její emisní třída. V závislosti na těchto faktorech se mýtné pohybuje od 9 do 14 eurocentů za ujetý kilometr. Tento systém tedy znevýhodňuje především řidiče starších vozů, neboť více zatěžují životní prostředí. Na autobusy se placení mýtného nevztahuje. Jak terminál funguje Terminál po určení místa vjezdu na dálnici a výjezdu z ní vypočítá částku k zaplacení a po jejím uhrazení vytiskne řidiči kupon. Ten platí tři dny a řidič jej může na dálnici kdykoliv předložit ke kontrole. Platit lze prostřednictvím bankovních karet, Aral Card Routex a všemi dalšími kartami značek Routex, CCS, UTA, DKV, EUROTRAFFIC (TOTAL), EuroShell a ESSO Card. Do konce dubna bude možnost zaplacení mýtného na plzeňské čerpací stanici rozšířena o platbu v hotovosti. Použití terminálu ochotně vysvětlí obsluha čerpací stanice, kde se terminál nachází. Terminál mohou využít jak naši, tak němečtí řidiči či řidiči jiných spedičních firem projíždějící přes Českou republiku do Německa. 03

4 mix RADIODÁREK PRO EMILA V pondělí 11. dubna se v Bijásku Martina Dejdara a Velmi jemném klubu Limonádový Joe konalo natáčení pravidelného rozhlasového pořadu Radiodárek. Hostem Petra Novotného byl tentokrát trenér handicapovaných dětských sportovců Petr Horáček a celý pořad byl věnován dobročinnému projektu Emil. Hlavním partnerem projektu je společnost Aral. O Emilovi se hodně mluvilo během celého pořadu a Petr Novotný několikrát důkladně vysvětlil, jak lze na konto Emil přispět prostřednictvím dárcovské SMS (tzv. DMS). Pokud také chcete tímto způsobem posílit Emilovo konto, pošlete ze svého mobilního telefonu SMS ve tvaru DMS EMIL na číslo SMS je účtována částkou 30 Kč s DPH, 27 Kč z této částky pomůže handicapovaným dětem. CHCEME MÍT ZPĚTNOU VAZBU Petr Novotný pozval na pódium i výkonného ředitele sítě čerpacích stanic Aral pana Martina Durčáka, který všem přítomným i rozhlasovým posluchačům objasnil, jakým způsobem společnost Aral projekt podporuje a jaké jsou v tomto ohledu její další plány. Jak dlouho již Aral ČR, a.s. projekt Emil podporuje? Projekt Emil podporujeme od roku Naše aktivity se postupně rozrůstaly a dnes se naše partnerství v projektu skládá ze čtyř hlavních oblastí: podpory prostřednictvím věrnostního programu Aralkonto, aktivní účasti čerpacích stanic Aral v charitativní sbírce Svátek s Emilem, úhrady dopravy handicapovaných dětí na akci Skvělý den v zoo a přímá podpora plynoucí z našich gastronomií, kde každý zákazník nakupující v Petit Bistrech Aral podpoří projekt Emil finanční částkou v souvislosti s hodnotou svého nákupu. Proč jste si vybrali zrovna tento projekt? Zaměřujeme se na sponzoring handicapovaných dětí, který vede k jejich rozvoji formou sportovních, školních i mimoškolních aktivit. Obecně vycházíme z principu podporovat projekty pro cílovou skupinu, která to nejvíce potřebuje a současně obtížně shání prostředky na začlenění do společnosti, na své každodenní potřeby a činnosti, vedoucí k budoucí maximální samostatnosti i pracovnímu uplatnění jejích členů. Dalším předpokladem pro investování finančních prostředků do sponzoringu je jejich účelné využití a adresnost. Orientujeme se tedy na to, aby se naše pomoc dostala přímo k různě handicapovaným lidem ve společnosti a chceme mít také vždy zpětnou vazbu o tom, zda byla naše pomoc skutečně účinná. Všechna tato kritéria projekt Emil splňuje, a proto jsme si ho mezi mnoha přicházejícími nabídkami vybrali jako ten nejlepší. Máte nějakou odezvu od lidí, kterým prostřednictvím Emila pomáháte? Handicapované děti oceňují především dobíjení svých mobilních telefonů, které potřebují pro komunikaci s rodiči, přáteli, se svými učiteli, rehabilitačními pracovníky a trenéry. To je podpora plynoucí z našeho věrnostního programu Aralkonto. Další finanční částky jsou věnovány především na dopravní prostředky, pomůcky a vybavení, které umožňují dětem volný pohyb. Tuto podporu si handicapované děti přímo neuvědomují, pokud není dostatečně prezentována ústavy sociální péče a dalšími pracovišti, která se o děti starají. Tato zařízení nám poskytují velmi kladnou zpětnou vazbu a přímé pomoci si velice cení. NOVÁ PETIT BISTRA V PRAZE VODNÍ PÓLISTKY S LOGEM ARALU Za podpory společnosti Aral ČR, a.s., oddělení olejů bojovalo družstvo žen ve vodním pólu v Madridu o postup na mistrovství světa. Český tým obsadil v turnaji sedmi družstev pátou příčku. Toto umístění sice českým reprezentantkám nezaručuje okamžitý postup na letošní červencové mistrovství světa v Kanadě, ale zůstává výrazná naděje na kvalifikování jako prvního náhradníka, který bude pozván na základě klíče o rozdělení účastníků mezi jednotlivými světadíly. V historii mistrovství se zatím nikdy nestalo, že by první náhradník z kvalifikace na MS nepostoupil. Budeme i nadále držet palce! Máme pro vás dobrou zprávu: v březnu a dubnu jsme pro vaše pohodové občerstvení na cestách otevřeli v Praze dvě nová Petit Bistra jedno na čerpací stanici Aral v Praze-Pankráci u magistrály těsně před vjezdem do centra hlavního města, druhé v pražské Krči na Jižní spojce před vjezdem na Barrandovský most. Tak neváhejte a přijeďte si nová Petit Bistra vyzkoušet. Těšíme se na vaši návštěvu a nezapomeňte: Kdo by se staral, když vaří Aral! 04

5 mix CHCETE TRIČKO? PIJTE COCA-COLU! Společnost Aral pro vás ve spolupráci s Coca-Cola Beverages připravila skvělou akci, kterou na začátku léta jistě oceníte. Pokud si do zakoupíte ve vybraných Aral Store balení dvanácti půllitrových láhví Coca-Coly, dostanete tričko zdarma! Tak neváhejte a přijďte k nám uhasit svou žízeň. PODĚKOVÁNÍ Dobrý den, nejsem si jist, zda posílám svůj dopis na správnou adresu, ale to posoudíte za chvíli sami. V případě, že jsem tak neučinil, prosím, abyste můj omyl napravili a doručili jej tam, kam u vaší společnosti patří. K věci. Je skutečností, že když nás potká nějaký problém a jsme nuceni vyhledat příslušnou službu a nejsme s ní příliš spokojeni, ozýváme se dosti hlasitě. Když se ale stane, že s ní spokojeni jsme, bereme to často jako samozřejmost. A to i když nám musí být jasné, že jsme získali daleko víc, než jsme vlastně požadovali. Je-li to navíc pravidlem, stává se z toho normální stav. Bydlím v Rožnově pod Radhoštěm a ani již nevím, kolikrát jsem využil služeb místního autoservisu u vaší čerpací stanice. Musím říct, že automechanik, který tam pracuje, je vždy na svém místě a je ochoten pomoci. V případě, že nebyl schopen řešit závadu ihned, sjednal náhradní termín a musím říct, že dosud vše, co jsem požadoval, vyřešil. Přitom je zřejmé, že vzhledem k velkému počtu typů vozidel není v možnostech sebelepší organizace zajišťovat náhradní díly tak, aby byly ihned k dispozici. Nevím proto, jak to tento člověk dělá, ale dělá to rozhodně dobře. Za dobu, co vlastním ŘP, jsem vystřídal hezkou řádku vozidel a věřte mi, že to můžu hodnotit. ČASOPIS ARAL KLUB MEZI PROFESIONÁLY Certifikát profesionální úrovně získala v konkurenci 158 titulů společnost Aral ČR, a.s. za časopis Aral klub ve třetím ročníku soutěže firemních publikací Zlatý středník, pořádané sdružením PR Klub. Letos probíhalo hodnocení podle nových pravidel, kdy porota složená z odborníků v oblasti PR a marketingu nejdříve stanovila tzv. short listy, ze kterých pak vzešli vítězové. Počet porotců se zdvojnásobil, což zajistilo objektivnější a přísnější hodnocení. Naopak počet udělených certifikátů profesionální kvality se letos významně snížil, a tím vzrostla prestiž oceněných publikací. ARAL JIŽ POPÁTÉ NEJLEPŠÍ Společnost Aral ČR v letošním roce opět slavila úspěch v soutěži Dobrá značka, když popáté zvítězila v kategorii Čerpací stanice. Průzkum, který pro společnost Reader's Digest každoročně provádí výzkumná agentura European Trusted Brand ve čtrnácti evropských zemích včetně České republiky, prověřuje kvalitu a vnímání značek v nejrůznějších oblastech a oborech. Letos bylo vyhodnoceno téměř dotazníků z celé Evropy, z toho 1500 pocházelo z České republiky. V celkem třiceti kategoriích se mimo jiné hodnotila kvalita zboží, cena, design a péče o potřeby zákazníka. Nedávno jsem se bavil se svým sousedem, který měl v zahraničí nějaký problém s motorem svého vozidla, a tak jsem se rozhodl, že mu tento servis doporučím. Bylo to celkem zbytečné, protože jezdíme oba tamtéž. Ani mne to nepřekvapilo, a tak jsem se vlastně rozhodl k tomuto dopisu. Jsem přesvědčen, že pokud bude Váš servis fungovat i nadále tak jak doposud, bude mít můj svět svůj řád a já rozhodně méně starostí. Moc Vám za to děkuji. Petr Zapletal, Rožnov pod Radhoštěm POD SVOJI PRÁCI SE SNAŽÍM PODEPSAT Pan Arnošt Turča (56), automechanik na čerpací stanici Aral v Rožnově, je optimistický člověk má svoji práci i lidi, jimž pomáhá, velmi rád. V době našeho rozhovoru byl právě v Janských Lázních a my jsme se ho zeptali, jak přistupuje ke své práci. Vzpomínáte si na pana Zapletala, jemuž jste pomohl s opravou automobilu? Ano, velmi dobře, jezdí ke mně poměrně často. Má Octavii 4 x 4 a předtím vlastnil volkswagena. Jak dlouho pracujete u společnosti Aral? Je to již deset let, kdy jsem stříhal pásku u příležitosti otevření nové čerpací stanice Aral v Rožnově. Pamatuji si to přesně bylo to 13. listopadu 1995 v hodin. V čem se služby Aralu liší od jiných společností? Mám svoji klientelu a přes červenec, srpen a vůbec celé turistické období dávám lidem takovou první pomoc, aby mohli v klidu dojet domů nebo do nejbližší servisní stanice. Chci jim pomoci, a to se mi daří. Jak vypadá váš pracovní den? Začínám pracovat v půl sedmé ráno a odcházím, až odejde poslední zákazník. V sobotu a neděli pracuji tzv. na telefonu. V půl jedenácté chodím na oběd, ten nám sem dovážejí pro všechny zaměstnance. Co vás na práci baví? Práce je mi hrou a koníčkem, jinak bych čtyřicet let nespravoval auta. Do práce chodím rád. Co byste vzkázal čtenářům Aral klubu? Každý den si říkám: Snaž se, aby ses mohl pod svoji práci podepsat a nestyděl se za to. 05

6 oleje text: Milan Šimánek foto: Archiv P Ř E HLED MOTOROVÝCH OLEJŮ A R A L PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY N e u s t á l é z d o k o n a l o v á n í a ro z š i řo v á n í v ý b ě r u. To j e h l a v n í m o t t o, k t e ré h o s e d r ž í s p o l e č n o s t A r a l Č R. S p o l u s t o u t o n o v i n k o u p ř i c h á z í i z m ě n a d e s i g n u č i n á z v u v š e c h n a š i c h d o s a v a d n í c h o l e j ů. P o t ře b u j e t e s e v n o v ý c h o l e j í c h z o r i e n t o v a t? Z d e j e p ře h l e d n a š e h o s o u č a s n é h o s o r t i m e n t u p ro o s o b n í a u t o m o b i l y. ZMĚNA NÁZVU Aral Tronic 15W-40 Byl původně olej s názvem Aral Multi Elastic 15W-40. Je to celoroční víceúčelový motorový olej vyrobený na minerální bázi, určený pro moderní motory osobních automobilů. Může být použit ve všech moderních čtyřdobých benzínových a vznětových motorech automobilů, lehkých užitkových vozidel a minibusů včetně motorů s turbopohonem a katalyzátorem. Specifikace/klasifikace: ACEA A2, B2 API SH / CG-4 MB list NAŠE NOVINKA NÁHRADA PRODUKTU Aral Super Tronic Long Life III 5W-30 Je vhodný pro benzínové a dieselové motory vozidel, které vyžadují oleje splňující výkonové specifikace VW a , a je vhodný i pro většinu dříve vyrobených benzínových i dieselových motorů. Významně přispívá k čistotě filtru DPF, který tak nesnižuje výkon motoru a zvýšenou měrou chrání motor před opotřebením. Specifikace/klasifikace: VW / AUDI / SEAT / ŠKODA Aral Super Tronic Long Life II 0W-30 Nahrazuje starší olej s názvem Aral Super Tronic 2 0W-30. Je to plně syntetický, lehkoběžný, vysoce výkonný motorový olej pro čtyřdobé motory na bázi zdokonalené technologie Aral Synthese s vynikajícími výkonnostními vlastnostmi zaměřenými na splnění norem VW , a především vozidel koncernu VW. Specifikace/klasifikace: VW / / AUDI / SEAT / ŠKODA ZMĚNA NÁZVU NÁHRADA PRODUKTU Aral Blue Tronic 10W-40 Dříve se jmenoval Aral Basic Tronic 10W-40. Je to celoročně použitelný olej a patří do špičkové třídy moderních lehkoběžných olejů. Přispívá ke snížení spotřeby pohonných hmot a zabraňuje opotřebení motoru. Je vhodný pro všechny čtyřdobé benzínové a naftové motory včetně motorů s katalyzátory a turbopohony. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B3 API SL/CF VW AUDI / SEAT / ŠKODA MB list Aral Super Tronic 0W-40 Je náhradou za olej Aral Tronic W- 30. Je to plně syntetický, lehkoběžný celoroční motorový olej s extrémní viskozitou, zajišťující nejvyšší možnou míru ochrany motoru vůči opotřebení a vysokou úsporu pohonných hmot. Hodí se pro všechny motory osobních automobilů včetně přeplňovaných, s katalyzátorem i bez katalyzátoru. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B4, C3 API SM / CF VW / / AUDI / SEAT / ŠKODA MB list BMW Long life-04 Porsche 06

7 NÁHRADA PRODUKTU Aral Super Tronic G 0W-30 Nahradil olej Aral Super Tronic B 5W-30. Je to syntetický motorový olej vhodný především pro použití v motorech automobilů značek VW/ AUDI/SEAT/ŠKODA, od modelového roku 2000 s prodlouženým flexibilním servisním intervalem. Bezpečnost mazání je zajištěna za všech provozních podmínek. Tento olej může být používán ve čtyřtaktních motorech osobních automobilů i ostatních výrobců, jestliže je požadován olej odpovídajících vlastností (Jaguar, Renault, Citroën, Ford). Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B4, B3 API SL / CF VW / / AUDI / SEAT / ŠKODA MB list a Opel GM-LL-A-025 Opel GM-LL-B-025 BMW Longlife-01 ZMĚNA DESIGNU Aral Tronic 431 5W-40 Tento olej byl vyvinut v úzké spolupráci se společností Volkswagen. Svojí vysokou výkonností plně vyhovuje konstrukčním požadavkům nových VW TDI motorů s palivovou soustavou čerpadlo-tryska. Vysoký stupeň lehkoběžnosti zaručuje významné snížení pro životní prostředí nežádoucích výfukových emisí. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B3 API SJ/CF VW AUDI / SEAT / ŠKODA Ford WSS-M2C917-A ZMĚNA DESIGNU ZMĚNA DESIGNU Aral High Tronic 5W-40 Je to lehkoběžný motorový olej vyrobený technologií Aral-Synthese, určený pro celoroční použití s vynikajícím výkonem. Zaručuje optimální mazání spojené s úsporou paliva, zabraňuje vzniku usazenin a přispívá k dlouhodobé ochraně motoru. Je vhodný pro všechny čtyřdobé benzínové a naftové motory osobních automobilů i s katalyzátorem, turbopohonem nebo víceventilovou technikou. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B3, B4 API SL/CF VW / AUDI / SEAT / ŠKODA MB list Opel GM-LL-B-025 BMW Long life-98 Porsche Aral High Tronic F 5W-30 Tento motorový olej vysoké výkonové třídy s technologií Aral-Synthese byl vyvinut podle speciálních požadavků automobilů značek Ford, Chrysler, Citroën, Range Rover, Renault, Rover, Fiat a Jaguar. Významnou měrou přináší úsporu pohonných hmot a je vhodný pro mazání čtyřdobých zážehových a vznětových motorů včetně přeplňovaných a s přímým vstřikem. Specifikace/klasifikace: ACEA A1, B1 API SL/CF ILSAC GF3 Ford WSS-M2C913-B Ford WSS-M2C913-A Ford WSS-M2C912-A1 V I S K O Z I TNÍ STUPNĚ MOTOROVÝCH OLEJŮ PODLE SAE J 300 Vlastnosti za nízkých teplot Vlastnosti za vysokých teplot Stupeň Dynamická viskozita Čerpatelnost Kinematická viskozita při 100 C Viskozita d) ( mpa.s ) max. při C ( mpa.s ) max. při C c) min. ( mm 2.s -1 ) max. ( mm 2.s -1 ) min. ( mpa.s) 0 W ,8 5 W ,8 10 W ,1 15 W ,6 20 W ,6 25 W ,3 20 5,6 < 9,3 2,6 30 9,3 < 12,5 2,9 40 a) 12,5 < 16,3 2,9 40 b) 12,5 < 16,3 3, ,3 < 21,9 3, ,9 < 26,1 3,7 a) 0W-40, 5W-40 a 10W-40 b) 15W-40, 20W-40, 25W-40 a 40 c) hraniční teplota čerpatelnosti d) viskozita při 150 C a smykovém pádu 10 6 s -1 07

8 rozhovor text: Lukáš Hrabal foto: Jan Zavřel PETR HORÁČEK PRÁCE S POSTIŽENÝMI JE JAKO DROGA D e n n ě s e n a n á s z b i l l b o a rd ů, p e r i o d i k a t e l e v i z n í o b r a z o v k y u s m í v a j í n e j r ů z n ě j š í c e l e b r i t y. L i d é, k t e ř í s i z a s l o u ž í n á š o b d i v, v š a k b ý v a j í v ě t š i n o u n e z n á m í, n e n á p a d n í a s k ro m n í. P ře s n ě t a k o v í j a k o P e t r H o r á č e k, t re n é r h a n d i c a p o v a n ý c h d ě t s k ý c h s p o r t o v c ů. 08

9 Co vás přivedlo k práci s handicapovanými? V pětadvaceti letech jsem se v královopolském kostele seznámil s lidmi ze sdružení Archa, které pořádá tábory a sportovní soutěže pro postižené děti. Jedna moje známá z Archy mě potom požádala, abych s ní a jejími kamarády jel na závody v boccie. Tak jsem se dostal k práci s handicapovanými a zároveň k tomuto neobvyklému sportu. Vydrželo mi to pět let, během nichž jsem několikrát změnil zaměstnání. Když se pak sháněl vedoucí tělovýchovné jednoty, která zajišťuje sportovní aktivity členů Ústavu sociální péče Kociánka, dohodl jsem se s generální sekretářkou sdružení Spastic Handicap paní Hybšovou, že to zkusím. Už to zkouším dva roky. Martin Dejdar, Petr Horáček a Petr Novotný Můžete nám bocciu trochu přiblížit? Je to starobylá hra, která vznikla již ve starém Řecku. Hrají vždy dva hráči proti sobě, každý má šest míčů jeden červené, druhý modré. Navíc mají společný míč, takzvaný jack, který je bílý. Hráči nejprve vezmou jack a vhodí ho do herního pole. Potom házejí své míče co nejblíže k němu, respektive snaží se umístit více svých míčů blíže jacku, než je nejbližší míč soupeře. Boccia ožila po první světové válce v Itálii, kdy se stala uznávanou rehabilitační pomůckou pro válečné invalidy, kteří ztratili motivaci k životu. Jak hrají bocciu handicapovaní sportovci? Boccia má podle zdravotní klasifikace čtyři skupiny, z nichž ve dvou jsou tak těžce postižení lidé, že potřebují spoluhráče nebo asistenta. Nejvíce postižení soutěží v kategorii BC3 k tomu, aby míček odhodili, potřebují nějakou pomůcku, protože ho nejsou schopni vzít do ruky. Používají se takzvané rampy a tykadla, drátky Petr Horáček se narodil v Brně, je ženatý, má šestnáctiměsíčního syna, čeká dalšího potomka, absolvoval střední průmyslovou školu stavební a předtím, než zakotvil v Kociánce, vystřídal nejrůznější povolání. Jeho nejoblíbenější jídlo je svíčková, ve volném čase rád lepí papírové modely domů, aut a vojenské techniky a hraje basketball. přilepené k přilbám. Hráč pak pouhým pohybem hlavy pustí míček po rampě. Já se tedy neúčastním v roli klasického trenéra, ale spíše spoluhráče. Vykonávám hráčovy pokyny, aniž bych přitom sám viděl do hřiště. Hráč mi říká, jak mu mám natočit vozík, jak vysoko a jakým směrem mám nastavit rampu, kam mám položit míček a podobně. Jsem vlastně taková jeho prodloužená ruka. Zabýváte se i jinými sporty? Ano, protože jsem býval v tělovýchovné jednotě na všechno sám, musel jsem trénovat všechny sporty, kterým se věnujeme. V současné době trénuji spolu s dalšími lidmi bocciu, plavání, dráhový kuželník a šachy. Lukostřelbu už vedou pouze odborní trenéři nebo výkonnostně lepší závodníci. V čem spočívá trénink postižených? V plavání běžně učím plavecké styly je to trenérská činnost stejná, jako ji známe u zdravých. U ostatních sportů je to hlavně o elánu, abychom děti pro sport získali. Když se to podaří, tak se dostávají do rukou nejdříve mně a dále si je přebírají další trenéři. Kolik dětí v současnosti trénujete? Za rok nám projde rukama v různých sportech asi sto dětí. V současné době je to pořád ta stovka, ale mezi dětskými sportovci je hodně velká fluktuace. Děti si to vyzkoušejí a pak jdou zkoušet zase něco jiného. Kdo je vaším nejúspěšnějším svěřencem? Je to Radek Křenek, se kterým jsem po paralympiádě v Sydney začal více trénovat bocciu. Radek dosáhl třetího místa na Světovém poháru na Novém Zélandu v roce 2003, k úspěchům se dá počítat i účast na paralympiádě v Athénách. Jinak mám několik objevů, ale těm bude ještě chvíli trvat, než se prosadí. Jak se vůbec sportovec dostane do paralympijského týmu? Existuje Český paralympijský tým, kam se musí sportovci nominovat, pokud již nemají nominaci splněnou z předchozí paralympiády. Tento tým tvoří převážně dva svazy Český svaz tělesně postižených a Spastic Handicap. My jsme spolu s deseti dalšími tělovýchovnými jednotami z celé republiky součástí Spastic Handicap. Podle výsledků z jednotlivých závodů v republice postupují sportovci do reprezentace svého svazu a z ní jsou pak podle určitých limitů vybíráni do paralympijského týmu. Znáte program Emil? Často se s ním setkávám osobně, protože zpracovávám materiály pro benefiční radu. Považuji ho za dobrý projekt. Obzvlášť kladně hodnotím to, že vychází ze zkušenosti lidí, kteří připravují akce pro handicapované. To, že lze z projektu uhradit například pojištění vozidla nebo mzdu trenéra, je velmi adresné. Největším problémem tělovýchovných jednot je totiž právě placení trenérů a doprava sportovců tam, kam potřebují. Máte nějakou osobní motivaci pro práci s postiženými? Já mám s postiženými zajímavou zkušenost oni všechno prožívají na sto procent. Když se zdravý člověk dostane do jejich sportovního družstva a vidí to, musí si mnohdy položit otázku, jestli to tahle dovedou prožít i zdraví lidé. To je nesmírně silný pocit, který vám toho hrozně moc dá. Za peníze si ho nekoupíte, a když ho prožijete, stane se pro vás časem drogou. Co přátelství s postiženým dítětem? Hodně zdravých prožívá vztahy dost povrchně. U postižených je to hlubší, sdílíte s nimi úplně všechno. Vzpomenete si na silný emocionální zážitek spojený s vaší prací? Byla to cesta z Nového Zélandu do republiky. Letěli jsme 28 hodin letadlem a já se musel starat o postiženého člověka se všemi problémy, které to přináší. Najednou jsem si uvědomil, že když člověk není postižený, je to vlastně dárek. Dalším podobným zážitkem bylo setkání s jedním majitelem hotelu ve Velkém Meziříčí, který nám ve všem vyšel maximálně vstříc. Když jsem se ho ptal, proč to dělá, tak mi řekl: Víte, já na tom vidím, jaký dar je mít děti zdravé. 09

10 téma text: Radka Bergerová foto: Michael Kratochvíl, archív K ARALU PRO O RIGINÁLNÍ PRÉMIE! Ta n k o v á n í v s í t i č e r p a c í c h s t a n i c A r a l b u d e n y n í j e š t ě l á k a v ě j š í. Ve d l e k v a l i t - n í c h p o h o n n ý c h h m o t, v y h l á š e n é h o o b č e r s t v e n í v P e t i t b i s t re c h a ro z s á h l é h o s o r t i m e n t u d o p l ň k o v é h o z b o ž í p ro v á s A r a l p ř i p r a v i l š e s t i m ě s í č n í, v e l m i z a j í m a - v o u a k c i K A r a l u p ro o r i g i n á l n í p ré m i e! Té t o a k c e s e m o h o u z ú č a s t n i t v š i c h n i m o t o r i s t é b e z j a k é h o k o l i o m e z e n í. N a o r i g i n á l n í p ré m i e s i m ů ž e t e n a š e t ř i t a v y - z v e d n o u t s i j e p o d o b u š e s t i m ě s í c ů, p ře s n ě o d d o Celou akci představili veřejnosti zástupci společnosti Aral 21. dubna Princip akce je jednoduchý: za každých 10 litrů pohonných hmot načerpaných do vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny nebo za 40 litrů pohonných hmot natankovaných do vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny získává zákazník známku, kterou nalepí do své Zákaznické karty. Známky za tankování do osobních vozů a vozidel nad 3,5 tuny lze libovolně kombinovat. Poté co získáte 20 známek, můžete si odebrat jednu z prémií některý z originálních značkových a užitečných produktů, např. pro letní dovolenou, sport a cestování. Při návštěvě kterékoli čerpací stanice Aral najdete originály prémií umístěné na viditelné palmě, a osobně si tak prověříte jejich kvalitu, vzhled, velikost apod., což vám usnadní jejich výběr. Fotografie prémií si můžete prohlédnout samozřejmě také v Zákaznické kartě, na našich webových stránkách a dalších propagačních materiálech. Aral ČR, a.s. myslí i na ty z vás, kterým se prémie zalíbí natolik, že si je budou chtít odvézt hned i když jejich karta ještě nebude obsahovat plný počet známek. Všechny prémie je totiž možné si za běžnou prodejní cenu zakoupit. Zákaznickou kartu získáte na všech našich čerpacích stanicích a na dalších distribučních místech, jejichž seznam najdete na vloženém listu tohoto čísla Aral klubu nebo na Přečtete si zde i podrobnosti o akci, přesná pravidla. Na druhé straně hrací karty můžete vyplnit i anketu, díky které budete pravidelně informováni o zajímavých akcích, slevách, soutěžích a dalších novinkách od Aralu. Členové Aralkonta našeho věrnostního programu získávají další výhodu. Za nákup pohonných hmot od Aralu si mohou odebrat 10

11 zajímavé prémie a současně sbírat body do Aralkonta. Nasbírané body si promění za odměny Aralkonta. (Podrobnosti na Odpovědi na vaše dotazy naleznete na adrese kde budou zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy účastníků akce. V době jejího trvání bude v provozu (od 8.00 do hodin v pracovní dny) infolinka , kde vám profesionální operátorky poradí a pomohou se vším, co se akce K Aralu pro originální prémie! týká. Chcete potěšit svého potomka roztomilým medvídkem? Hodí se vám objemná sportovní taška na služební cesty či dovolenou? Potřebujete batůžek pro dítě do školy nebo trekingový batoh na výlety i vysokohorskou turistiku? Zaujala vás efektní, měkoučká osuška, která vaši kůži po koupeli nejen utře, ale i pohladí? Neváhejte a přijeďte si k nám pro snadno dostupné prémie pro každého motoristu, které jsou odměnou za to, že tankujete kvalitní pohonné hmoty a nakupujete právě u nás! Všechny tyto skvělé věci můžete získat v nové akci Í společnosti Aral 11

12 soutěž text: Radka Bergerová foto: Profimedia.cz K RESLÍM, M ALUJI, RELAXUJI! SOUTĚŽ S ARAL KLUBEM O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ OBRÁZEK 12

13 anketa text: Radka Bergerová foto: GettyImages Tentokrát jsme pro vás, vaše děti a další rodinné příslušníky či přátele připravili soutěž, která je zaměřena na vaše výtvarné schopnosti a dovednosti. Někteří z vás rádi kreslí, dělají koláže, hrají si s grafickými programy na počítači. Posílejte nám obrázky, které se nějakým způsobem týkají motorismu. Můžete zvolit libovolnou techniku a styl. Výtvarné práce mohou připravit vaše děti nebo ti z vašeho okolí, jimž není výtvarná činnost cizí. Abychom vás dostatečně motivovali, odměnou za nejlepší práce budou velmi atraktivní ceny. Nebojte se poslat cokoli, nejde o soutěž určenou pro malíře a profesionální výtvarníky, ale pro každého, kdo si občas rád vyhraje či se odreaguje malováním, kolážemi či kreslením pomocí počítače. VYHODNOCENÍ ANKETY Podmínky účasti v soutěži: 1) Práce v elektronické podobě do velikosti 2 MB posílejte em, práce ve větší velikosti posílejte na CD nebo vytištěné poštou. 2) Uveďte kontaktní údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresu pro zaslání výhry, telefon a věk (pokud se jedná o výtvarníka mladšího osmnácti let). 3) Dodané práce bude hodnotit odborná porota složená z profesionálních grafiků a výtvarníků. 4) Konečný termín dodání prací je Co můžete vyhrát? 1. Poukázku na PHM v hodnotě 1000 Kč 2. 5 l motorového oleje Aral Blue Tronic 10W Poukázku na PHM v hodnotě 500 Kč 4. Poukázku na komfortní mytí Kam zasílat příspěvky? em: poštou: Aral ČR, a. s. (Anketa), V Parku 2294/2, Praha 4 Anketa, kterou jsme uveřejnili v minulém čísle, již má své vítěze. Děkujeme všem zúčastněným za hodnotné připomínky, jež využijeme v příštích číslech Aral klubu. A které nápady se objevovaly nejčastěji? Zajímají vás například ženy v automobilismu: jsou špatné řidičky, nebo naopak převyšují svými schopnostmi muže? Chcete si přečíst praktické informace o údržbě a provozu automobilu, o cestování po Evropě či o rozšiřování a výstavbě nových dálnic. Mnoho z vás by uvítalo články o měření kvality paliva, informace o jeho výrobě a o ropném průmyslu vůbec. A nesmíme zapomenout na motorkáře i oni chtějí poradit. Tak o tom všem se, naši milí čtenáři, v budoucnosti dočtete. VÝHERCI: 1. místo: Pavel Tobolák, 5 l motorového oleje Aral High Tronic 5W místo: Bohumil Roza, 5 poukázek na brunch v hotelu Corinthia 3. místo: Ladislav Kohout, 3 poukázky na brunch v hotelu Corinthia 4. místo: Martin Mikoška, dárková karta do všech obchodních domů IKEA v hodnotě 1000 Kč 5. místo: Jaroslav Novák, dárková karta do všech obchodních domů IKEA v hodnotě 500 Kč Značková fleecová vesta Clique v hodnotě 850 Kč 6. místo: Simona Lazarová, 3 poukázky na mycí program Komfort v myčkách Aral + samolepka CZ pro vnější polep vozu 7. místo: Robert Holubec, 2 poukázky na mycí program + samolepka CZ a samolepka Baby on Board pro vnější polep vozu 8. místo: Markéta Hynková, 1 poukázka na mycí program + samolepka CZ a samolepka Baby on Board na vnější polep vozu 9. místo: Hana Nováková, WETEC 5 l letní směs do ostřikovačů 13

14 čerpací stanice text: Lukáš Hrabal foto: Jan Zavřel S JÍDLEM SI MUSÍTE POHRÁT K d y k o l i s e M i ro s l a v N o v á k, v e d o u c í d v o u č e r p a c í c h s t a n i c A r a l v C h e b u, p o s t a v í k p l o t n ě, č i n í t a k s r a d o s t í v a ře n í j e j e h o v e l k ý m a d l o u h o l e t ý m k o n í č k e m, k t e r ý z d ě d i l p o s v ý c h ro d i č í c h. N e n í p ro t o d i v u, ž e n a j e d n é z e d v o u č e r p a c í c h s t a n i c A r a l s l e d u j e d ě n í v k u c h y n i o b z v l á š ť b e d l i v ě. S p a n e m N o v á k e m j s m e s t r á v i l i p ř í j e m n é o d p o l e d n e v z á k o u t í j e h o z a h r a d y, k d e p ro n á s p ř i p r a v i l n ě k o l i k v ý t e č n ý c h s p e c i a l i t. Aral dělá gastronomii na vysoké úrovni, takže mohu využít svých schopností a zkušeností, říká pan Novák RECEPTY Plněné vepřové kotlety 4 vyšší kotlety s kostí 0,5 kg vepřového plecka slanina sůl koření grilovací směs, červená paprika, pepř, majoránka worchester tabasco hořčice cibule Vepřové plecko umeleme a smícháme s paprikou, solí, pepřem, worchesterem, tabaskem, hořčicí, majoránkou a nadrobno nakrájenou cibulí (podle chuti). Touto směsí naplníme kotlety, v nichž předtím vyřízneme kapsu. Kotlety osolíme, okořeníme grilovacím kořením, z každé strany přiložíme plátek slaniny a spíchneme párátkem. Takto jsou kotlety připraveny ke grilování. Dobu čekání můžeme přátelům zkrátit podáváním pečené slaniny nebo karbanátků ze zbylého mletého plecka. Vystudoval jsem hotelovou školu a velkou část života pracoval v pohostinství. Začátkem devadesátých let jsem si v Chebu otevřel dvě vlastní restaurace, líčí pan Novák svou profesní minulost. Dařilo se mu, ale když se vyskytla možnost pracovat pro Aral, zaujala ho natolik, že ji využil a své podnikání postupně přenechal příbuzným. Proč taková změna? Líbila se mi možnost pestré a zajímavé práce. Aral navíc dělá gastronomii na vysoké úrovni, takže mohu využít svých schopností a zkušeností. K tomu mi firma poskytuje skvělé technické zázemí, vypočítává Miroslav Novák, zatímco obrací na roštu vepřové, z něhož vychází líbezná vůně. V práci nemám na vaření moc času, ale vždy se rád v kuchyni alespoň zastavím a ochutnám. I doma je pro mě vaření jen koníčkem u plotny většinou kraluje moje žena. Jak jsme se ale mohli osobně přesvědčit, slovo jen tu není namístě, protože pan Novák v kuchařském umění předčí i mnohé profesionály. A jelikož není tajnůstkář, k dobrotám, které jsme mohli během našeho setkání ochutnat, nám prozradil i postup přípravy (viz box Recepty). Omáčky K plněným kotletám pan Novák přichystal dvě omáčky ďábelskou a žampiónovou. Ďábelskou omáčku připravíme smícháním majonézy, soli, pepře, worchesteru, kečupu, hořčice a nadrobno nakrájené cibule a okurky. U žampionové omáčky nejprve osmažíme na oleji cibulku, poté přidáme na plátky nakrájené sterilované žampiony, orestujeme, zalijeme vodou, přidáme worchester, trochu masoxu a zahustíme tmavou jíškou. Nakonec vlijeme smetanu a krátce povaříme. Po výtečném obědě nám Miroslav Novák nabídl ještě dezert. Ideální je čerstvé ovoce. Je chutné, lehké a teď v létě navíc snadno dostupné, vysvětloval, zatímco pokládal na stůl nakrájený ananas a mísu jahod. Na závěr přidal pan Novák ještě jednu radu: Čerstvý ananas je dokonalý požírač tuků na jeho bázi je založena většina odtučňovacích přípravků. Pokud žena jí po každém větším jídle ananas, nemusí si dělat žádné starosti se štíhlou linií. Příloha plněné brambory rané brambory tvrdý sýr (ementál) pažitka cibule olivový olej Brambory ve slupce vaříme minut téměř doměkka. Poté je vyndáme, každou bramboru v půli nařízneme tak, aby se otevřela, a naplníme nastrouhaným sýrem, pažitkou a nakrájenou cibulkou. Přelijeme olivovým olejem, bramboru zavřeme, zabalíme do alobalu a na grilu doděláme. 14

15 čerpací stanice text: Lukáš Hrabal foto: Jan Zavřel MĚSTO CÍSAŘŮ A KRÁLŮ N e n í u n á s m n o h o m ě s t, k t e r á s e m o h o u p y š n i t t a k b o h a t o u a s l a v n o u h i s t o r i í j a k o C h e b. S í d l o n a z á p a d n í m k o n c i n a š e h o s t á t u z a ž i l o z a z h r u b a t i s í c l e t s v é e x i s t e n c e d o b y v e l k é h o ro z k v ě t u, a l e i b í d y a ú p a d k u. P o k u d j s t e h o d o s u d n e n a v š t í v i l i, r á d i b y c h o m v á s k t o m u i n s p i ro v a l i n á s l e d u j í c í m i ř á d k y. Osudové město pro Albrechta z Valdštejna Významným místem se Cheb stal koncem 12. století, kdy jej získal německý císař Friedrich Barbarossa, který zde často pobýval ve své reprezentativní rezidenci na chebském hradě. Za vlády krále Jana Lucemburského byl připojen k zemím Koruny české a v rámci českého království měl výsadní postavení samosprávného území s vlastním sněmem. V té době patřil k největším a nejbohatším českým městům. Během třicetileté války bylo město několikrát dobyto a vydrancováno a v této době zde došlo k nejznámější události jeho historie vraždě Albrechta z Valdštejna. Po válce se ale Cheb opět hospodářsky a kulturně vzmohl. Ve druhé polovině 20. století prošlo historické městské jádro rozsáhlou asanací a rekonstrukcí. Pro svoji architektonickou hodnotu byl Cheb v roce 1981 prohlášen městskou památkovou rezervací. Chebský Špalíček pochází ze 13. století Některé významné památky Hrad s městským opevněním byl vystavěn ve 2. polovině 12. století na místě původního slovanského hradiště jako reprezentativní císařské sídlo. Z původního románského opevnění se zachovala Černá věž a část východní hradby. Nejzachovalejší a nejcennější stavbou je hradní kaple sv. Erharda a Uršuly. Kostel sv. Mikuláše vznikl počátkem 13. století jako trojlodní románská bazilika. Z té doby se zachoval západní portál a spodní část věží; chrámové trojlodí, presbytář a sakristie pocházejí z gotické etapy výstavby. Špalíček symbol chebského náměstí tvoří komplex jedenácti domů, který vznikal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů, je rozdělen Kramářskou uličkou. Podle nejstaršího zobrazení z 15. století je půdorys těchto dvou bloků v podstatě zachován do dnešní doby. Městský dům pochází ze 14. století, najdeme ho v čele dolní části náměstí a svou dispozicí, gotickým portálem a renesančním průjezdem se řadí k nejlépe dochovaným měšťanským domům. Renesanční přestavbou prošel počátkem 17. století, do historie se pak zapsal roku 1634 jako místo zavraždění Albrechta z Valdštejna. V roce 1873 zde bylo založeno městské muzeum. Nová radnice postavena ve 20. letech 18. století podle návrhu pražského dvorního architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho a je dominantou východní strany náměstí. Budova patří díky své palácové dispozici a sochařské výzdobě interiéru mezi nejzdařilejší barokní stavby ve městě. Od roku 1962 je zde umístěna Státní galerie výtvarného umění. Schirdingerův dům je jedním z nejreprezentativnějších domů celého náměstí a dokumentuje rozdílné etapy přestavby města. Svým úzkým průčelím a vysokým štítem názorně dokládá podobu gotických domů středověkého Chebu, z doby přestavby pochází renesanční arkádová pavlač v nádvoří. Kašna rytíře Rolanda stojí ve středu náměstí a je ozdobena sochou rytíře Rolanda, který symbolizoval trhová práva říšských měst. Originál sochy je v Chebském muzeu, na kašně můžeme vidět pískovcovou kopii od akademického sochaře Živného. Tipy na výlety do okolí Františkovy Lázně (5 km) proslulé lázně, nejmladší památková rezervace v České republice. Město se pyšní pěkným parkem s léčivými prameny minerální vody. Seeberg (10 km) původně románský hrad byl vybudován koncem 12. století jako vojenský opěrný bod při německé kolonizaci Chebska. Můžeme si zde prohlédnout ukázky měšťanských interiérů 19. století. Kynžvart (27 km) honosný klasicistní zámek, ležící v údolí pod městečkem Lázně Kynžvart. Byl sídlem známého kancléře Metternicha, který zde vedl i řadu významných politických jednání. SOOS (10 km) tato národní přírodní rezervace je dokladem pozdní vulkanické činnosti, jejímž pozůstatkem jsou vývěry minerálních vod a výdechy oxidu uhličitého. Skanzen Doubrava (16 km) čtyřstranný uzavřený hrázděný dvorec z roku 1751, upravený na soukromé muzeum. Jde o ukázku chebské lidové architektury s expozicí zemědělského nářadí, nástrojů a nábytku z 18. až 20. století. 15

16 partneři text: Martina Novická a Lukáš Hrabal foto: Jan Zavřel K MODRÝM TRAKTORŮM PATŘÍ MODRÝ OLEJ F i r m a A g r i m a Ž a t e c, s. r. o. s e z a b ý v á p ro d e j e m a s e r v i s e m z e m ě d ě l s k é t e c h n i k y. Ta k o v á č i n n o s t s e n e o b e j d e b e z s p o l e h l i v é h o d o d a v a t e l e k v a l i t n í c h o l e j ů. S e s p o l e č n í k y f i r m y A g r i m a, p á n y M a t o u š e m Š u b i k e m a K a m i l e m F i a l o u, j s m e s i p o v í d a l i o m n o h a z a j í m a v ý c h v ě c e c h. štěstí na značky. Začínali jsme s renomovanými firmami Amazone, Lemken či Welger, které vyrábějí závěsnou techniku. V roce 1993 jsme přibrali značku Ford, o tři roky později světoznámou značku Kuhn a dnes prodáváme i New Holland, čímž jsme získali stroje s motorem traktory, mlátičky a sklízecí řezačky. Servisní služby pak přímo navazují na prodej? Kamil Fiala: Snažíme se prosadit na trhu hlavně službami a servisem. Říká se, že první stroj do podniku prodá prodejce, ostatní pak servis. Prodat stroj je jedna věc, ale postarat se o něj třeba deset let je věc druhá. V naší firmě se proto dvě třetiny lidí zabývají službami, tedy prodejem náhradních dílů a servisem. Většina našich zákazníků si od nás již koupila více strojů, což je důkaz toho, že jsou s námi spokojeni. Nyní nám tento přístup začíná přinášet ovoce stali jsme se nejúspěšnějším prodejcem značky New Holland v České republice. Kamil Fiala Povíte nám něco o historii vaší firmy? Kamil Fiala: Agrima Žatec, s. r. o., byla založena v roce Od tohoto roku se firma neustále zvětšuje, a postupně tak vznikla dvě obchodní střediska v roce 1995 v Brozánkách u Mělníka a v roce 2001 v Ústí nad Labem. Sídlo firmy je ve Staňkovicích na Žatecku, kde se rovněž nachází servisní a skladovací centrála. Agrima má dnes dvacet šest zaměstnanců. Jakou techniku prodáváte? Kamil Fiala: Hlavně techniku pro zemědělskou výrobu. Kolega Šubik je vystudovaný mechanizátor, já jsem agronom, takže nám bylo sympatičtější prodávat traktory, secí stroje, pluhy, sklízecí mlátičky, postřikovače a tak podobně. Nenápadně pronikáme i do oblasti živočišné výroby, tam se ale většinou jedná o jednodušší stroje. A pokud jde o výrobce? Matouš Šubik: Byli jsme u vzniku trhu se zemědělskou technikou, a proto jsme měli Proč odebíráte oleje Aral? Kamil Fiala: Na začátku našeho podnikání jsme trochu tápali. Zkoušeli jsme spolupracovat s dvěma jinými výrobci olejů, ale brzy jsme rozvázali spolupráci z důvodu nespokojenosti. Jednoho dne mě zničehonic napadlo, že když prodáváme modré traktory, je třeba se poohlédnout po modrém oleji. Vyhledal jsem si tedy telefon firmy Aral a zavolal tam. Tento jediný telefonní kontakt znamenal spolupráci, která bude zanedlouho trvat již deset let. Ve firmě Aral jsme získali silného partnera s kvalitními produkty a vynikajícím informačním zázemím. Matouš Šubik: Kdykoli jsme řešili nějaký technický problém, například jsme potřebovali vyspecifikovat olej do konkrétní převodovky či motoru, Aral nám okamžitě poskytl potřebné informace. Chtěl bych ocenit hlavně to, že produkty, které potřebujeme, dostáváme rychle. Důležitá je pro nás i spolehlivost Aralu ještě se nám nestalo, že by nějaká dodávka nepřišla včas. Je to prostě pohodová a spolehlivá spolupráce. Kolik typů olejů odebíráte? Matouš Šubik: Kolem deseti. Pokud počítám vše včetně mazacích tuků, tak jde o dvanáct produktů. Některé množstvím výrazně převyšují ostatní dominuje hlavně olej Fluid HGS Matouš Šubik do převodovek traktorů, který kupujeme v tisících a tisících litrů. Jak je vůbec dnešní traktor vybaven? Matouš Šubik: Lépe než většina osobních automobilů. Jsou v něm tři nebo čtyři počítače s digitálním přenosem dat. Často jde o takové množství informací, že se k přenosu informací z počítačů do monitoru v kabině používá světlovodný kabel. Náš servisman se proto při své práci neobejde bez notebooku. Komfort obsluhy je samozřejmostí běžná je automatická klimatizace s filtrem, vzduchem odpružená sedačka, lednička, CD přehrávač... Kamil Fiala: Obsluha často už jen vybírá z přednastavených režimů práce a sama může ovlivnit pouze to, kudy traktor pojede a jakou rychlostí. Existuje dokonce i traktor, kde traktorista po zajetí do řádku zapne automatiku a stroj se v tom řádku díky navigačnímu systému GPS pohybuje dál sám s přesností několika centimetrů. 16

17 partneři P R A G OVKY VŠUDE, K A M SE PODÍVÁŠ S e d m d e s á t a u t o m o b i l ů z n a č k y P r a g a, k t e ré o p u s t i l y t u t o t o v á r n u v o b d o b í l e t a ž , a n a t i s í c k u s ů v ý ro b n í a v ý k re s o v é d o k u m e n t a c e s k r ý v á A u t o m u s e u m P r a g a v e Z b u z a n e c h n e d a l e k o P r a h y. K u l t u r n í k o m i s e U N E S C O h o d n o t í t u t o z n a č k o v o u s b í r k u j a k o t ře t í n e j v ě t š í n a s v ě t ě. Na počátku vzniku muzea stál Emil Příhoda, který si v roce 1957 pořídil první automobil značky Praga. Největšího rozvoje doznala naše sbírka v 60. a 70. letech minulého století, kdy byla vozidla z pražské továrny relativně dobře dostupná. Postupně se sbírka rozrostla až do dnešních rozměrů a zahrnuje celý průřez vývoje a výroby automobilů značky Praga od osobních, nákladních a dodávkových vozidel přes autobusy, traktory, vojenské speciály a kropicí vozy až k sanitním a pohřebním vozidlům, prozradil Robert Příhoda. Velmi zajímavým exponátem je podle něj Praga Grand z roku 1919 se čtyřválcovým čtyřlitrovým motorem, která dokázala vyvinout maximální rychlost 120 km/h a měla také úctyhodnou spotřebu 45 litrů benzinu na 100 km. Vozidlo patřilo kanceláři prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka. V muzeu ale můžete narazit i na další zajímavé veterány: například na Pragu Lady z roku 1936 s karoserií Uhlík, která patřila herečce Lídě Baarové, nebo na reklamní automobil Hašlerka, jinak též Pragu Piccolo z roku 1929, jež byla vyrobena pro pana Lhotského. V muzeu nechybí ani Praga Piccolo Lido, která se vyráběla jako lidový vůz, jehož cena odpovídala ceně motocyklu s lodičkou, nebo naopak řadový osmiválec se stoprocentním centrálním mazáním Praga Grand 1928, který patřil k nejluxusnějším vozidlům své doby. Přední sedadla tohoto automobilu byla potažena krokodýlí kůží a vůz byl vybaven zvukofonem. Za tento luxus majitelé tehdy zaplatili kolem 650 tisíc korun. Zatím posledním exponátem, jenž rozšířil muzeální sbírku, je automobil Praga S5T. V současné době se spíše zaměřujeme na zvýšení kvality vystavovaných vozidel, protože co do počtu se sbírka velmi těžko rozšiřuje. Nicméně bychom chtěli ještě pořídit poslední dva chybějící exponáty vrtulník a tank značky Praga, říká Robert Příhoda. O tom, že v muzeu je stále na co se dívat, svědčí i spolupráce s firmou Aral, která prostory muzea často využívá k pořádání nejrůznějších akcí pro své zákazníky. Návštěvníci i hosté určitě nemohou přehlédnout historický stojan pohonných hmot značky Aral, jenž se nachází na dvoře muzea. Dovolujeme si vás tímto pozvat k návštěvě muzea, které se nachází v blízkosti novořeporyjské spojky ve Zbuzanech. Muzeum je otevřeno kromě pondělí a středy od 11 do 16 hodin. Aral karta D O B R O U F I R MU D Ě L A J Í D O B Ř Í Z A M Ě S T N A N C I B ě h e m n e c e l ý c h š e s t i l e t s v é e x i s t e n c e s i f i r m a D K N V s. r. o. v y b u d o v a l a n a t r h u s i l n o u p o z i c i, a n a v í c ro z š í ř i l a s v o u č i n n o s t o ř a d u d a l š í c h o b o r ů. V l a s t i m i l K u r y l c e l o u f i r m u v y m y s l e l, z a l o ž i l a v y b u d o v a l. P ře s t o k t o m u ř í k á : Ú s p ě c h j e o t o m, j a k é l i d i s i v y b e re t e. Čím se vaše firma zabývá? Specializujeme se na půjčování nářadí, vrtání a řezání železobetonu a zdiva, požární zabezpečení staveb a zámečnictví. Nedávno jsme kvůli zajištění reklamních materiálů pro naše potřeby založili společnost DKNV media. Tato firma už ale realizuje billboardy, cedule, polepy aut a jiné věci i pro další zákazníky. To je dost široký záběr. Všechny tyto obory jsou navzájem propojeny. Jako půjčovna disponujeme velmi kvalitním nářadím a odtud byl k rozšíření naší činnosti jen krůček. Když má člověk šikovné a schopné zaměstnance, není to žádný problém. Jaký obor zabírá největší objem vašich aktivit? Právě půjčovna nářadí. S ní jsme v počátcích firmy začínali a o ni je také stále největší zájem. Zatím máme půjčovny dvě v Praze 4- Libuši a v Říčanech u Prahy, do budoucna plánujeme vybudování sítě po celé republice. Kdo jsou typičtí zákazníci DKNV? Jsou to jak velké stavební firmy, například Skanska či Metrostav, tak i lidé takzvaně z ulice zahrádkáři, co si potřebují půjčit sekačku, bourací kladivo nebo lešení. A domácí kutilové, kteří zase chtějí například elektrickou pilu, vrtačku nebo brusku. Jak vaše firma spolupracuje se společností Aral? Zpočátku jsme pohonné hmoty čerpali za hotové, což přinášelo řadu problémů. Přede dvěma lety jsme proto začali bezhotovostně tankovat u nedaleké stanice Aral v Modřanech. Jelikož ale máme hlavní záběr v celých středních Čechách, přešli jsme nedávno na systém Aral Card. Do pětadvaceti firemních vozů nyní můžeme tankovat v síti Aral po celé republice s výhodou bezhotovostního placení a slev na pohonné hmoty. 17

18 analýza text: Martina Novická foto: Profimedia.cz N E Ž VYRAZÍTE NA DOVOLENOU... B l í ž í s e l é t o a s n í m i n a š e p l á n y n a d o v o l e n o u. P o k u d s i c h c e t e s v o u p r á z d n i n o v o u c e s t u p o E v ro p ě n a p l á n o v a t p o d l e s v ý c h p ř á n í a m o ž n o s t í, u rč i t ě z v o l t e z a d o p r a v n í p ro s t ře d e k a u t o m o b i l. J e š t ě n e ž p ře k ro č í t e č e s k é h r a n i c e, n e b u d e o d v ě c i p ř i p o m e n o u t s i n ě k t e ré o d l i š n o s t i v p ře d p i s e c h a p o p l a t k y z a j í z d u p o d á l n i c i v n ě k t e r ý c h z e m í c h. FRANCIE: POKUD ZAPLATÍTE POKUTU HNED, UŠETŘÍTE Osobní automobil, a to i ten, který táhne karavan, pokud celková hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg, může ve Francii jet v obci 50, mimo ni 90 a na dálnici 130 km/h. Jestliže je celková hmotnost soupravy vyšší, platí stejná omezení jako u vozidel nad 3500 kg, tedy 50, 80, 110 km/h. Za deště se limity rychlosti osobních automobilů a motocyklů snižují na silnicích mimo obec na 80 km/h, na rychlostních silnicích na 100 km/h a na dálnicích na 110 km/h. Za mlhy, kdy poklesne viditelnost pod 50 m, nesmějí řidiči nikde, tedy ani na dálnici, překročit rychlost 50 km/h. Za překročení rychlosti do 20 km/h zaplatíte standardní pokutu ve výši 135, redukovanou (v případě, že jste ochotni zaplatit ji na místě) 90 nebo maximální (jestliže vznikla nebezpečná situace) 750. Poplatky za dálnice se ve Francii liší, někde zaplatíte jen kolem 5 za 100 km, jinde až 8 za 100 km. Začněme tedy u našich nejbližších sousedů Německa a Rakouska. Na silnicích mimo obec je v Německu omezena rychlost pro vozidla do 3,5 tuny bez přívěsu na 100 km/h. Pokud je viditelnost snížena pouze na 50 metrů, můžete i po dálnici jet maximální rychlostí 50 km/h. Pozor na překročení nejvyšší povolené rychlosti v Německu se velmi přísně trestá. Pokud ji překročíte o 21 až 25 km/h, bude po vás policista žádat 40 až 50. RAKOUSKO: NEZAPOMEŇTE NA REFLEXNÍ VESTU Také v Rakousku mohou na silnicích mimo obec jet automobily a motocykly největší rychlostí 100 km/h a stejnou rychlostí mohou jet na silnicích a dálnicích i osobní automobily s přívěsem, pokud celková hmotnost přívěsu nepřesahuje 750 kg. Jinak platí stejná omezení jako v České republice. Rakousko zavedlo i status nejnižší rychlosti, která platí na dálnici pro vozidla, jež jsou schopna udržet rychlost nejméně 60 km/h. Při překročení rychlosti maximálně o 10 km/h si připravte 11 na pokutu. V případě, že budete přistiženi při překročení rychlosti o 11 až 21 km/h či při špatném parkování, vás to může stát 11 až 21. Při cestách po Rakousku nezapomeňte s sebou do kufru přibalit reflexní vestu, kterou si musíte obléknout kdykoli, když například kvůli nehodě nebo poruše opustíte vozidlo na silnici mimo obec. Do nákladů na cestu je třeba připočítat i poplatky za dálnice. V prodeji jsou desetidenní, dvouměsíční nebo roční známky, přičemž desetidenní stojí pro osobní auto 7,60, dvouměsíční 21,80. Připlatit budete muset také za některé alpské dálniční úseky s tunely a mosty a za některé vysokohorské silnice přes průsmyky. ŠPANĚLSKO: NEJDRAŽŠÍ DÁL- NICE V EVROPĚ Ve Španělsku je stanovena maximální rychlost na dálnici pro osobní automobily na 120 km/h a nesmí na ni vjet auta s rychlostí nižší než 60 km/h. Mimo obec platí omezení jako v ČR s výjimkou silnic s více než jedním pruhem v každém směru (tzv. Autovía a Vía Rapida), kde lze jet až 100 km/h. Na těchto silnicích mohou též řidiči automobilů a motocyklů překročit nejvyšší dovolenou rychlost až o 20 km/h, a to při předjíždění pomalejších vozidel mimo obec. Jinak se překročení rychlosti o 20 km/h trestá částkou nejméně 91. Dálniční poplatky ve Španělsku jsou nejvyšší v Evropě: u motocyklů, osobních automobilů, minibusů a karavanů s jednou nápravou se na úsecích u moře blíží částce 8 /100 km. ITÁLIE: ZA PŘEKROČENÍ RY- CHLOSTI HROZÍ VYSOKÉ PO- KUTY Pokud se vydáte do Itálie, nezapomeňte, že všechna vozidla na dálnicích musí mít i ve dne rozsvícena potkávací světla. Dálnici nesmějí používat motocykly s motory o objemu do 149 cm 3. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách jsou řidiči povinni snížit rychlost na 110 km/h. Při překročení rychlosti o 10 až 40 kilometrů zaplatíte pokutu 138 až 550. Velkou výhodou je nízká cena kvalitních italských dálnic. V průměru se poplatky pohybují kolem 5,50 /100 km. Zdroj: časopis Autocesty, 18

19 OsvûÏení pro kaïd motor. D í k y d l o u h o d o b ý m z k u š e n o s t e m a znalosti potřeb praxe vyvinuli odborníci Aralu řadu olejů Turboral určenou pro užitková vozidla a mobilní stroje. Tyto oleje splňují nejnáročnější požadavky širokého okruhu významných výrobců motorů včetně motorů nejnovějších norem EURO IV. Kompletní škála olejů Aral Turboral Vám zajistí nejen dokonalou ochranu motorů Vašeho vozového i strojového parku, ale i vysokou ekonomičnost provozu. Obraťte se s důvěrou na oleje Aral Turboral. Tel.: ,

20 K Aralu pro originální prémie! Akce pro všechny naše zákazníky od do Sbírejte známky za ná kup kvalitních pohonných hmot a získejte origi nální super prémie! Za vyplněnou Zákaz nickou kartu a nízký doplatek si vyberte jednu z prémií: láhev do auta i na kolo, praktický sportovní batůžek, kvalitní trekingový batoh, plážovou osušku, super maxi cestovní tašku nebo plyšového medvídka pro vaše děti. Další informace najdete na čerpacích stanicích Aral nebo na kde si prémie můžete nejen prohlédnout, ale i osahat.

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX ULTRA NOVÝ POHLED NA SYNTETICKÉ MOTOROVÉ OLEJE Motorové oleje Shell Helix Ultra představují řadu motorových olejů nejvyšší kvality vyvinuté za použití unikátní technologie

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil SECAR BOHEMIA, a.s. SHERLOG SecurityCar Ing. Jiří Dufek SECAR BOHEMIA, a.s. SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil Česká společnost, 100% v soukromém vlatnictví Společnost založena v roce 1992 v Československu

Více

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů Přes

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál. www.bosch.cz

Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál. www.bosch.cz Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál www.bosch.cz Vstřikovací systémy: příležitosti pro všechny Technologie Inovace firmy Bosch se neomezují pouze na systémy vznětových motorů. Přímé vstřikování

Více

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám ŠKODA Servisní centrum Váš servis přímo od výrobce Přijeďte na pravidelnou údržbu nebo opravu se svým

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

Peugeot Expert Tepee ALLURE L2H1

Peugeot Expert Tepee ALLURE L2H1 Peugeot Expert Tepee ALLURE L2H1 Peugeot Expert Tepee ALLURE L2H1Půjčovna MITOP HB s.r.o.nabízí nový komfortní osmimístní mikrobus značky Peugeot Expert Tepee L2H1. Rok výroby 2013.Mikrobus lze využít

Více

Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla.

Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla. Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla. ...s kartou MercedesServiceCard se dostanete dále! Lahůdky z Francie, solární panely z Německa,

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

WORKSHOP PRO ČLENY CBA a JSC CBA - BARMANY varianta A - 27.6.2010-28.6.2010 ŽATEC varianta B - 27.6.2010 ŽATEC. Téma pivo a pivní kultura

WORKSHOP PRO ČLENY CBA a JSC CBA - BARMANY varianta A - 27.6.2010-28.6.2010 ŽATEC varianta B - 27.6.2010 ŽATEC. Téma pivo a pivní kultura varianta A - 27.6.2010-28.6.2010 ŽATEC varianta B - 27.6.2010 ŽATEC Milé členky, vážení členové, Téma pivo a pivní kultura dovolujeme si vás pozvat na skutečně velmi zajímavý a interaktivní workshop, o

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

Total Cost of Refuelling aneb Nechci slevu zadarmo

Total Cost of Refuelling aneb Nechci slevu zadarmo Total Cost of Refuelling aneb Nechci slevu zadarmo Marek Paneš Ředitel marketingu 15. května 2013 exkluzivně s QR odkazem na novou mobilní aplikaci Tankefekt Náklady na pohonné hmoty tvoří téměř třetinu

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Věrnostní program Lindab. Program, který vás odmění.

Věrnostní program Lindab. Program, který vás odmění. Lindab Program, který vás odmění. Proč věrnostní program? Zaregistrujte se do věrnostního programu Lindab a za každou 1 korunu bez DPH nákupu u smluvního partnera Lindab obdržíte 1 bod na vaše konto ve

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu 18. listopadu 2013 Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu Scania nyní nabízí jedenáct motorů Euro 6, od 250 hp do 730 hp. Zákazníci z celé Evropy, kteří

Více

11/2010 - LISTOPAD VÍTEJTE Obsah Úvodník Optimalizace rozvozových a svozových tras 3 Novinky z Webdispečinku 7 Cestovní příkaz Tankovací karty OMV 9 Představujeme navigaci Dynavix 10 Redakce Adresa redakce:

Více

300 KG NA DLANI JEDNÉ RUKY. Co se vám vybaví?

300 KG NA DLANI JEDNÉ RUKY. Co se vám vybaví? 300 KG NA DLANI JEDNÉ RUKY. o se vám vybaví? MIHELIN Total Performance, Nepodceňujte význam pneumatik! Všechny pneumatiky ale nejsou stejné! Pro každé období jsou vhodné jiné pneumatiky! Pneumatiky představují

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu , na, pad na da Idealn , rek emotion rekreační šeky

dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu , na, pad na da Idealn , rek emotion rekreační šeky dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu Idealn,, na, pad na da, rek emotion rekreační šeky Nezapomenutelné dárky pro každou příležitost EMOTION MARKETING & TOURISMUS emotion rekreační šek IncentIVa

Více

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám.

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. Jako vzorový servis ŠKODA se staráme o služební vozy společnosti ŠKODA AUTO, privátní vozy zaměstnanců

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Novinky z Autocentra Pohona 2Q / 2010

Novinky z Autocentra Pohona 2Q / 2010 Novinky z Autocentra Pohona 2Q / 2010 Obsah: Autosalon Pohona FIAT novou značkou Autocentra Pohona Mazda6 Facelift Akce 50:50 Autobazar Pojištění Vašich vozidel Autoservis Pneuservis Ceník Mycí linka Akce

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nová California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

Seznam: Časté výrazy:

Seznam: Časté výrazy: Seznam: 1. Vydání OBU (dobíjecí PRE-PAY) 2. Vrácení OBU (dobíjecí PRE-PAY) 3. Výměna OBU (nefunkční za funkční) 4. Vydání předregistrované OBU (ke sjednané smlouvě POST-PAY) 5. Doplacení mýtného 6. Výpis

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 10.11.2011, 3. ČEEF, Praha

Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 10.11.2011, 3. ČEEF, Praha Bio(plyn) v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie 10.11.2011, 3. ČEEF, Praha (Bio)plyn v dopravě bioplyn X CNG nebo bioplyn + CNG!lze využít dohromady! CNG vozidla statistika

Více

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena sortimentní nabídka Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena Co znamenají jednotlivé části této rovnice? 3letá záruka = nadstandardní benefit při nákupu náhradních dílů Starline,

Více

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte.

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Jméno firmy, právní forma dle obchodního rejstříku Zástupce (příjmení,

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Mimořádná nabídka pro zaměstnance Dopravního podniku Praha

Mimořádná nabídka pro zaměstnance Dopravního podniku Praha Mimořádná nabídka pro zaměstnance Dopravního podniku Praha Pro uplatnění uvedených slev je nutné prokázat se průkazem zaměstnance Dopravního podniku Praha. Pro členy uvedených odborových organizací ZO

Více

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí?

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Některá zajímavá fakta Některá zajímavá fakta V porovnání s dobou před 30-ti lety jsme nyní v oblasti spotřeby paliva o 20-30% hospodárnější. Proto produkujeme

Více

ukázka výstupů ze systému

ukázka výstupů ze systému ukázka výstupů ze systému Commander Control Car Začněte s Commander Systems, s.r.o. Česká republika Slovenská republika România Российская Федерация. Řešení pro On-line monitoring vozidel. Obsah: Úvod....

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Úspory a ekologie ve vozovém parku nadnárodní společnosti Siemens, s.r.o. 2015 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz

Úspory a ekologie ve vozovém parku nadnárodní společnosti Siemens, s.r.o. 2015 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz Ivo Hykyš, Head of Fleet Management Úspory a ekologie ve vozovém parku nadnárodní společnosti siemens.cz Obsah Představení flotily Siemens 3 Potenciál k úsporám 6 Motivační program pro řidiče 7 Závěr 14

Více

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Úspěch původního výrobce zařízení Již v roce 1990 si divize Delphi

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití.

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití. HRY - SLUŽBY ÚVOD Vážení přátelé, dovolte nám představit katalog, který obsahuje služby, které pro Vás v rámci zahradní a venkovní zábavy zajišťuje naše společnost. Všem zájemcům o naše hry a aktivity

Více

www.hankookpneu.cz Zkroťte zimu Pneumatiky Hankook s vysokým výkonem Osobní pneumatiky Off-Road pneumatiky Dodávkové pneumatiky

www.hankookpneu.cz Zkroťte zimu Pneumatiky Hankook s vysokým výkonem Osobní pneumatiky Off-Road pneumatiky Dodávkové pneumatiky www.hankookpneu.cz Zkroťte zimu Pneumatiky Hankook s vysokým výkonem Osobní pneumatiky Off-Road pneumatiky Dodávkové pneumatiky Nejde zde pouze o koňské síly, ale o rozdíly. Obsah Obsah: 4 Hankook Runflat-System

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Neporazitelné od samého začátku!

Neporazitelné od samého začátku! MANN-FILTER Neporazitelné od samého začátku! Skutečné hodnoty, které platí >> Kvalita originálního dílu Moderní kompresory vyžadují vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Prvních pět českých mýtných let v kostce #1: Mýto a financování infrastruktury #2: Mýto jako platební

Více

Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele. Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele 1212

Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele. Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele 1212 Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele 1212 CHARAKTERISTIKA POPLATKU ZA TNV 1. Co je silniční poplatek pro uživatele

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893 1/8 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE Vozidlo při

Více

věrnostní program 2011/12

věrnostní program 2011/12 věrnostní program 2011/12 Věrnostní program Věrnostní program je určen pro každého našeho odběratele, který nakoupí zboží v naší prodejně a to v průběhu následujících 12 měsíců, tj. až do 1. dubna 2012.

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory

Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory 3 Enertgetická účinnost na cestách. Vzduchové kompresory Voith V místě s historií výroby vozidel Zschopau, Sasko, vyvíjí a vyrábí firma Voith

Více

JARO. Údržba. Výměnné náhradní díly DAF. Klimatizace. Příslušenství. Prvotřídní jízdní podmínky za každých okolností - přesně to potřebuji!

JARO. Údržba. Výměnné náhradní díly DAF. Klimatizace. Příslušenství. Prvotřídní jízdní podmínky za každých okolností - přesně to potřebuji! JARO NABÍDKY PACCAR PARTS DUBEN ČERVEN 2015 Údržba Výměnné náhradní díly DAF Klimatizace Příslušenství Prvotřídní jízdní podmínky za každých okolností - přesně to potřebuji! tlumič výfuku Vhodné pro vozidla

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Cena: Škoda Octavia Combi II Škoda Auto a.s. od 464 900 Kč Popisovaný model: 976 800 Kč Technický popis: Stupeň výbavy: Motor: Elegance 2.0 TDI PD Vznětový,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.info Nakupování a ochrana klimatu... 1 1. Výkonnostní tabulka

Více

teploty Chromované kliky dveří Výškově nastavitelný volant Systém UConnect Radio s 6 reproduktory, vstupy AUX-IN a USB a ovládáním na volantu

teploty Chromované kliky dveří Výškově nastavitelný volant Systém UConnect Radio s 6 reproduktory, vstupy AUX-IN a USB a ovládáním na volantu N O V Ý POP 500 Verze POP vás vítá ve světě 500. Nabízí ležérní styl, který je ideální pro každý den. POP 7 airbagů LED světla denního svícení Nová elipsovitá světla 14 ocelová kola* Elektricky ovládaná

Více

10/2010 - ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah Úvodník Komunikace s řidičem Garmin a Webdispečink, nový e-shop! 3 Novinky z Webdispečinku 8 Kontrola soukromých jízd Odsouhlasení/potvrzení knihy jízd Statistika rychlosti

Více

T7 traktor přesně podle vašich potřeb

T7 traktor přesně podle vašich potřeb T7 traktor přesně podle vašich potřeb V Anglii vyráběné traktory New Holland T7 si získaly respekt odborníků a srdce farmářů v celé Evropě. Výsledkem jsou dva tituly Traktor roku z let 2008 a 2010 a tisíce

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Kdo jsme? Závodní speciály Profesionální jezdce Cestovní služby v auto-moto sportu

Kdo jsme? Závodní speciály Profesionální jezdce Cestovní služby v auto-moto sportu Kdo jsme? Značka RallyeEvent představuje nejmladší dceřinou společnost agentury BPR, která má 19 let zkušeností na českém i zahraničním trhu. Ve spojení s týmem profesionálů z oblasti motoristického sportu

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více