zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele"

Transkript

1 02/2005 ARAL KLUB zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele N O V Ý D E S I G N O L E J Ů, O R I G I N Á L N Í P R É M I E P R O C E L O U R O D I N U

2 O B S A H 03 aktualita Nový olej pro motory Euro IV 04 mix 06 oleje Přehled motorových olejů Aral pro osobní automobily 08 rozhovor Práce s postiženými je jako droga 10 téma K Aralu pro originální prémie 12 soutěž Kreslím, maluji, relaxuji! Vyhodnocení ankety 14 čerpací stanice S jídlem si musíte pohrát Město císařů a králů 16 partneři Agrima Žatec 17 partneři Automuseum Praga aral karta DKNV: dobrou firmu dělají dobří zaměstnanci 18 analýza Než vyrazíte na dovolenou... Milí čtenáři, motoristická sezona je v plném proudu a já mám tu čest a potěšení se s vámi podělit o novinky, které na vás na čerpacích stanicích Aral čekají v následujících letních měsících. Nejnovější a zároveň netrpělivě očekávanou novinkou je dlouhodobá promoční akce Originální prémie pro celou rodinu!, která se rozběhla 1. května. Tuto akci jsme po několika měsících příprav zákazníkům představili na začátku minulého měsíce. Ve spolupráci s mateřskou společností Aral Německo a jejími partnery je pro všechny zákazníky čerpacích stanic Aral připravena promoční akce, ve které hrají hlavní roli unikátní výrobky ze značkové kolekce od společnosti Völkl. Jedinečnost akce spočívá v tom, že tato kolekce byla vyrobena pouze pro promoakci na čerpacích stanicích Aral a výrobky nelze získat v běžných prodejnách sportovního vybavení. Po splnění velmi jednoduchých pravidel hry si zákazníci mohou z čerpacích stanic Aral odvézt hodnotné prémie známé značky outdorového a sportovního vybavení. Akce je doprovázena silnou mediální kampaní v měsících květnu a červnu, pro kterou byla využita osvědčená média jako rádio, tisk či billboardy. S nadcházejícím příchodem léta přeji vám a vašim rodinám příjemné prožití prázdnin, krásné slunečné počasí, ale hlavně to nejdůležitější bezpečný návrat z cest. Miroslav Vlasák, Marketing Manager Aral ČR, a. s. ARAL KLUB 02/2005 Zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele Vydavatel: Aral ČR, a. s., V-Parku 2294/2, Praha 4, Výroba: Boomerang Publishing, s. r. o., Poděbradská 110/1, Praha 9, tel: , Redakční rada: Radka Bergerová, Roman Gregor, Kateřína Krahulcová, Martin Vymětal Foto obálky: Profimedia/Corbis Uzávěrka čísla: Vychází: , MK ČR E , neprodejné.

3 aktualita text: Martina Novická, Milan Šimánek foto: Aral NOVÝ OLEJ PRO MOTORY EURO IV V s o u v i s l o s t i s e z a v e d e n í m e m i s n í n o r m y E u ro I V b y l n a s t o l e n p o ž a d a v e k, a b y m o t o ro v é o l e j e m ě l y c o n e j n i ž š í m n o ž s t v í p o p e l a, k t e r ý o v l i v ň u j e č i n n o s t s y s t é m ů S R C ( S e l e k t i v e C a t a l i t i c R e d u k t i o n ) i f i l t r ů D P F ( D i e s e l P a r t i k u l a t e F i l t e r ), j e ž j s o u n e z b y t n é p ro s p l n ě n í l i m i t ů n o r m y E u ro I V. Ta k o v é o l e j e s e o z n a č u j í t e r m í n e m L o w S A P S ( n í z k ý o b s a h s u l f á t o v é h o p o p e l a, s í r y a f o s f o r u ) a ř a d í s e k n i m i m o t o ro v ý o l e j A r a l M e g a Tu r b o r a l L A S A E 1 0 W - 4 0, k t e r ý v y v i n u l a s p o l e č n o s t A r a l. N o r m a z a č n e p ro m o t o r y u ž i t k o v ý c h v o z i d e l p l a t i t o d z a č á t k u ř í j n a l e t o š n í h o ro k u. Aral Mega Turboral LA SAE 10W-40 je vysoce výkonný motorový olej pro vznětové motory užitkových vozidel, vyrobený technologií Aral-Synthese. Vyznačuje se také řadou dalších oceňovaných vlastností: chrání agregáty, prodlužuje jejich životnost a umožňuje prodloužit intervaly mezi nezbytnou výměnou oleje. Díky použití nejnovější aditivační technologie udržuje motor čistý a zamezuje jeho opotřebení. Zároveň umožňuje dosáhnout optimální účinnosti systému dodatečné úpravy složení výfukových plynů. Nový olej je speciálně koncipovaný pro mazání čtyřdobých vznětových motorů Euro IV MAN a Mercedes Benz, jež se montují do nákladních automobilů a autobusů. Byl schválen pro motory Mercedes-Benz list / list MAN M 3477 / M 3277 pro CRT (TM) a pro RVI RXD. Specifikace a klasifikace je následující: ACEA E4, E6 API CF. Norma Euro IV, která nahradí normu Euro III platnou od roku 2000, razantně zpřísňuje povolený obsah pevných částic ve výfukových emisích z 0,1 na pouhé 0,02 g/kwh. Výrazně také snižuje limit obsahu NOx z 5 na 3,5 g/kwh. ARAL MÁ PRVNÍ TERMINÁL NA PLACENÍ MÝTNÉHO! O d p r v n í h o d u b n a m o h o u ř i d i č i m e z i n á ro d n í p ře p r a v y v y u ž í v a t n o v ý t e r m i n á l, k t e r ý u m o ž ň u j e p l a c e n í m ý t n é h o n a n ě m e c k ý c h d á l n i c í c h. S p o l e č n o s t A r a l h o v ů b e c j a k o p r v n í v re p u b l i c e u v e d l a d o p ro v o z u n a s v é č e r p a c í s t a n i c i v P l z n i. Aralu se podařilo pružně zareagovat na zavedení elektronického mýtného v Německu počátkem letošního roku. A plzeňská čerpací stanice není jediná nejpozději do měsíce přibudou další v Draženově, na obchvatu Chebu a v Dubí u Teplic. Kdo a kolik platí Placení mýtného na německých dálnicích se vztahuje na vozidla s celkovou hmotností nad dvanáct tun. Při stanovení jeho výše se berou v úvahu tři faktory: počet ujetých kilometrů, počet náprav soupravy a její emisní třída. V závislosti na těchto faktorech se mýtné pohybuje od 9 do 14 eurocentů za ujetý kilometr. Tento systém tedy znevýhodňuje především řidiče starších vozů, neboť více zatěžují životní prostředí. Na autobusy se placení mýtného nevztahuje. Jak terminál funguje Terminál po určení místa vjezdu na dálnici a výjezdu z ní vypočítá částku k zaplacení a po jejím uhrazení vytiskne řidiči kupon. Ten platí tři dny a řidič jej může na dálnici kdykoliv předložit ke kontrole. Platit lze prostřednictvím bankovních karet, Aral Card Routex a všemi dalšími kartami značek Routex, CCS, UTA, DKV, EUROTRAFFIC (TOTAL), EuroShell a ESSO Card. Do konce dubna bude možnost zaplacení mýtného na plzeňské čerpací stanici rozšířena o platbu v hotovosti. Použití terminálu ochotně vysvětlí obsluha čerpací stanice, kde se terminál nachází. Terminál mohou využít jak naši, tak němečtí řidiči či řidiči jiných spedičních firem projíždějící přes Českou republiku do Německa. 03

4 mix RADIODÁREK PRO EMILA V pondělí 11. dubna se v Bijásku Martina Dejdara a Velmi jemném klubu Limonádový Joe konalo natáčení pravidelného rozhlasového pořadu Radiodárek. Hostem Petra Novotného byl tentokrát trenér handicapovaných dětských sportovců Petr Horáček a celý pořad byl věnován dobročinnému projektu Emil. Hlavním partnerem projektu je společnost Aral. O Emilovi se hodně mluvilo během celého pořadu a Petr Novotný několikrát důkladně vysvětlil, jak lze na konto Emil přispět prostřednictvím dárcovské SMS (tzv. DMS). Pokud také chcete tímto způsobem posílit Emilovo konto, pošlete ze svého mobilního telefonu SMS ve tvaru DMS EMIL na číslo SMS je účtována částkou 30 Kč s DPH, 27 Kč z této částky pomůže handicapovaným dětem. CHCEME MÍT ZPĚTNOU VAZBU Petr Novotný pozval na pódium i výkonného ředitele sítě čerpacích stanic Aral pana Martina Durčáka, který všem přítomným i rozhlasovým posluchačům objasnil, jakým způsobem společnost Aral projekt podporuje a jaké jsou v tomto ohledu její další plány. Jak dlouho již Aral ČR, a.s. projekt Emil podporuje? Projekt Emil podporujeme od roku Naše aktivity se postupně rozrůstaly a dnes se naše partnerství v projektu skládá ze čtyř hlavních oblastí: podpory prostřednictvím věrnostního programu Aralkonto, aktivní účasti čerpacích stanic Aral v charitativní sbírce Svátek s Emilem, úhrady dopravy handicapovaných dětí na akci Skvělý den v zoo a přímá podpora plynoucí z našich gastronomií, kde každý zákazník nakupující v Petit Bistrech Aral podpoří projekt Emil finanční částkou v souvislosti s hodnotou svého nákupu. Proč jste si vybrali zrovna tento projekt? Zaměřujeme se na sponzoring handicapovaných dětí, který vede k jejich rozvoji formou sportovních, školních i mimoškolních aktivit. Obecně vycházíme z principu podporovat projekty pro cílovou skupinu, která to nejvíce potřebuje a současně obtížně shání prostředky na začlenění do společnosti, na své každodenní potřeby a činnosti, vedoucí k budoucí maximální samostatnosti i pracovnímu uplatnění jejích členů. Dalším předpokladem pro investování finančních prostředků do sponzoringu je jejich účelné využití a adresnost. Orientujeme se tedy na to, aby se naše pomoc dostala přímo k různě handicapovaným lidem ve společnosti a chceme mít také vždy zpětnou vazbu o tom, zda byla naše pomoc skutečně účinná. Všechna tato kritéria projekt Emil splňuje, a proto jsme si ho mezi mnoha přicházejícími nabídkami vybrali jako ten nejlepší. Máte nějakou odezvu od lidí, kterým prostřednictvím Emila pomáháte? Handicapované děti oceňují především dobíjení svých mobilních telefonů, které potřebují pro komunikaci s rodiči, přáteli, se svými učiteli, rehabilitačními pracovníky a trenéry. To je podpora plynoucí z našeho věrnostního programu Aralkonto. Další finanční částky jsou věnovány především na dopravní prostředky, pomůcky a vybavení, které umožňují dětem volný pohyb. Tuto podporu si handicapované děti přímo neuvědomují, pokud není dostatečně prezentována ústavy sociální péče a dalšími pracovišti, která se o děti starají. Tato zařízení nám poskytují velmi kladnou zpětnou vazbu a přímé pomoci si velice cení. NOVÁ PETIT BISTRA V PRAZE VODNÍ PÓLISTKY S LOGEM ARALU Za podpory společnosti Aral ČR, a.s., oddělení olejů bojovalo družstvo žen ve vodním pólu v Madridu o postup na mistrovství světa. Český tým obsadil v turnaji sedmi družstev pátou příčku. Toto umístění sice českým reprezentantkám nezaručuje okamžitý postup na letošní červencové mistrovství světa v Kanadě, ale zůstává výrazná naděje na kvalifikování jako prvního náhradníka, který bude pozván na základě klíče o rozdělení účastníků mezi jednotlivými světadíly. V historii mistrovství se zatím nikdy nestalo, že by první náhradník z kvalifikace na MS nepostoupil. Budeme i nadále držet palce! Máme pro vás dobrou zprávu: v březnu a dubnu jsme pro vaše pohodové občerstvení na cestách otevřeli v Praze dvě nová Petit Bistra jedno na čerpací stanici Aral v Praze-Pankráci u magistrály těsně před vjezdem do centra hlavního města, druhé v pražské Krči na Jižní spojce před vjezdem na Barrandovský most. Tak neváhejte a přijeďte si nová Petit Bistra vyzkoušet. Těšíme se na vaši návštěvu a nezapomeňte: Kdo by se staral, když vaří Aral! 04

5 mix CHCETE TRIČKO? PIJTE COCA-COLU! Společnost Aral pro vás ve spolupráci s Coca-Cola Beverages připravila skvělou akci, kterou na začátku léta jistě oceníte. Pokud si do zakoupíte ve vybraných Aral Store balení dvanácti půllitrových láhví Coca-Coly, dostanete tričko zdarma! Tak neváhejte a přijďte k nám uhasit svou žízeň. PODĚKOVÁNÍ Dobrý den, nejsem si jist, zda posílám svůj dopis na správnou adresu, ale to posoudíte za chvíli sami. V případě, že jsem tak neučinil, prosím, abyste můj omyl napravili a doručili jej tam, kam u vaší společnosti patří. K věci. Je skutečností, že když nás potká nějaký problém a jsme nuceni vyhledat příslušnou službu a nejsme s ní příliš spokojeni, ozýváme se dosti hlasitě. Když se ale stane, že s ní spokojeni jsme, bereme to často jako samozřejmost. A to i když nám musí být jasné, že jsme získali daleko víc, než jsme vlastně požadovali. Je-li to navíc pravidlem, stává se z toho normální stav. Bydlím v Rožnově pod Radhoštěm a ani již nevím, kolikrát jsem využil služeb místního autoservisu u vaší čerpací stanice. Musím říct, že automechanik, který tam pracuje, je vždy na svém místě a je ochoten pomoci. V případě, že nebyl schopen řešit závadu ihned, sjednal náhradní termín a musím říct, že dosud vše, co jsem požadoval, vyřešil. Přitom je zřejmé, že vzhledem k velkému počtu typů vozidel není v možnostech sebelepší organizace zajišťovat náhradní díly tak, aby byly ihned k dispozici. Nevím proto, jak to tento člověk dělá, ale dělá to rozhodně dobře. Za dobu, co vlastním ŘP, jsem vystřídal hezkou řádku vozidel a věřte mi, že to můžu hodnotit. ČASOPIS ARAL KLUB MEZI PROFESIONÁLY Certifikát profesionální úrovně získala v konkurenci 158 titulů společnost Aral ČR, a.s. za časopis Aral klub ve třetím ročníku soutěže firemních publikací Zlatý středník, pořádané sdružením PR Klub. Letos probíhalo hodnocení podle nových pravidel, kdy porota složená z odborníků v oblasti PR a marketingu nejdříve stanovila tzv. short listy, ze kterých pak vzešli vítězové. Počet porotců se zdvojnásobil, což zajistilo objektivnější a přísnější hodnocení. Naopak počet udělených certifikátů profesionální kvality se letos významně snížil, a tím vzrostla prestiž oceněných publikací. ARAL JIŽ POPÁTÉ NEJLEPŠÍ Společnost Aral ČR v letošním roce opět slavila úspěch v soutěži Dobrá značka, když popáté zvítězila v kategorii Čerpací stanice. Průzkum, který pro společnost Reader's Digest každoročně provádí výzkumná agentura European Trusted Brand ve čtrnácti evropských zemích včetně České republiky, prověřuje kvalitu a vnímání značek v nejrůznějších oblastech a oborech. Letos bylo vyhodnoceno téměř dotazníků z celé Evropy, z toho 1500 pocházelo z České republiky. V celkem třiceti kategoriích se mimo jiné hodnotila kvalita zboží, cena, design a péče o potřeby zákazníka. Nedávno jsem se bavil se svým sousedem, který měl v zahraničí nějaký problém s motorem svého vozidla, a tak jsem se rozhodl, že mu tento servis doporučím. Bylo to celkem zbytečné, protože jezdíme oba tamtéž. Ani mne to nepřekvapilo, a tak jsem se vlastně rozhodl k tomuto dopisu. Jsem přesvědčen, že pokud bude Váš servis fungovat i nadále tak jak doposud, bude mít můj svět svůj řád a já rozhodně méně starostí. Moc Vám za to děkuji. Petr Zapletal, Rožnov pod Radhoštěm POD SVOJI PRÁCI SE SNAŽÍM PODEPSAT Pan Arnošt Turča (56), automechanik na čerpací stanici Aral v Rožnově, je optimistický člověk má svoji práci i lidi, jimž pomáhá, velmi rád. V době našeho rozhovoru byl právě v Janských Lázních a my jsme se ho zeptali, jak přistupuje ke své práci. Vzpomínáte si na pana Zapletala, jemuž jste pomohl s opravou automobilu? Ano, velmi dobře, jezdí ke mně poměrně často. Má Octavii 4 x 4 a předtím vlastnil volkswagena. Jak dlouho pracujete u společnosti Aral? Je to již deset let, kdy jsem stříhal pásku u příležitosti otevření nové čerpací stanice Aral v Rožnově. Pamatuji si to přesně bylo to 13. listopadu 1995 v hodin. V čem se služby Aralu liší od jiných společností? Mám svoji klientelu a přes červenec, srpen a vůbec celé turistické období dávám lidem takovou první pomoc, aby mohli v klidu dojet domů nebo do nejbližší servisní stanice. Chci jim pomoci, a to se mi daří. Jak vypadá váš pracovní den? Začínám pracovat v půl sedmé ráno a odcházím, až odejde poslední zákazník. V sobotu a neděli pracuji tzv. na telefonu. V půl jedenácté chodím na oběd, ten nám sem dovážejí pro všechny zaměstnance. Co vás na práci baví? Práce je mi hrou a koníčkem, jinak bych čtyřicet let nespravoval auta. Do práce chodím rád. Co byste vzkázal čtenářům Aral klubu? Každý den si říkám: Snaž se, aby ses mohl pod svoji práci podepsat a nestyděl se za to. 05

6 oleje text: Milan Šimánek foto: Archiv P Ř E HLED MOTOROVÝCH OLEJŮ A R A L PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY N e u s t á l é z d o k o n a l o v á n í a ro z š i řo v á n í v ý b ě r u. To j e h l a v n í m o t t o, k t e ré h o s e d r ž í s p o l e č n o s t A r a l Č R. S p o l u s t o u t o n o v i n k o u p ř i c h á z í i z m ě n a d e s i g n u č i n á z v u v š e c h n a š i c h d o s a v a d n í c h o l e j ů. P o t ře b u j e t e s e v n o v ý c h o l e j í c h z o r i e n t o v a t? Z d e j e p ře h l e d n a š e h o s o u č a s n é h o s o r t i m e n t u p ro o s o b n í a u t o m o b i l y. ZMĚNA NÁZVU Aral Tronic 15W-40 Byl původně olej s názvem Aral Multi Elastic 15W-40. Je to celoroční víceúčelový motorový olej vyrobený na minerální bázi, určený pro moderní motory osobních automobilů. Může být použit ve všech moderních čtyřdobých benzínových a vznětových motorech automobilů, lehkých užitkových vozidel a minibusů včetně motorů s turbopohonem a katalyzátorem. Specifikace/klasifikace: ACEA A2, B2 API SH / CG-4 MB list NAŠE NOVINKA NÁHRADA PRODUKTU Aral Super Tronic Long Life III 5W-30 Je vhodný pro benzínové a dieselové motory vozidel, které vyžadují oleje splňující výkonové specifikace VW a , a je vhodný i pro většinu dříve vyrobených benzínových i dieselových motorů. Významně přispívá k čistotě filtru DPF, který tak nesnižuje výkon motoru a zvýšenou měrou chrání motor před opotřebením. Specifikace/klasifikace: VW / AUDI / SEAT / ŠKODA Aral Super Tronic Long Life II 0W-30 Nahrazuje starší olej s názvem Aral Super Tronic 2 0W-30. Je to plně syntetický, lehkoběžný, vysoce výkonný motorový olej pro čtyřdobé motory na bázi zdokonalené technologie Aral Synthese s vynikajícími výkonnostními vlastnostmi zaměřenými na splnění norem VW , a především vozidel koncernu VW. Specifikace/klasifikace: VW / / AUDI / SEAT / ŠKODA ZMĚNA NÁZVU NÁHRADA PRODUKTU Aral Blue Tronic 10W-40 Dříve se jmenoval Aral Basic Tronic 10W-40. Je to celoročně použitelný olej a patří do špičkové třídy moderních lehkoběžných olejů. Přispívá ke snížení spotřeby pohonných hmot a zabraňuje opotřebení motoru. Je vhodný pro všechny čtyřdobé benzínové a naftové motory včetně motorů s katalyzátory a turbopohony. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B3 API SL/CF VW AUDI / SEAT / ŠKODA MB list Aral Super Tronic 0W-40 Je náhradou za olej Aral Tronic W- 30. Je to plně syntetický, lehkoběžný celoroční motorový olej s extrémní viskozitou, zajišťující nejvyšší možnou míru ochrany motoru vůči opotřebení a vysokou úsporu pohonných hmot. Hodí se pro všechny motory osobních automobilů včetně přeplňovaných, s katalyzátorem i bez katalyzátoru. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B4, C3 API SM / CF VW / / AUDI / SEAT / ŠKODA MB list BMW Long life-04 Porsche 06

7 NÁHRADA PRODUKTU Aral Super Tronic G 0W-30 Nahradil olej Aral Super Tronic B 5W-30. Je to syntetický motorový olej vhodný především pro použití v motorech automobilů značek VW/ AUDI/SEAT/ŠKODA, od modelového roku 2000 s prodlouženým flexibilním servisním intervalem. Bezpečnost mazání je zajištěna za všech provozních podmínek. Tento olej může být používán ve čtyřtaktních motorech osobních automobilů i ostatních výrobců, jestliže je požadován olej odpovídajících vlastností (Jaguar, Renault, Citroën, Ford). Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B4, B3 API SL / CF VW / / AUDI / SEAT / ŠKODA MB list a Opel GM-LL-A-025 Opel GM-LL-B-025 BMW Longlife-01 ZMĚNA DESIGNU Aral Tronic 431 5W-40 Tento olej byl vyvinut v úzké spolupráci se společností Volkswagen. Svojí vysokou výkonností plně vyhovuje konstrukčním požadavkům nových VW TDI motorů s palivovou soustavou čerpadlo-tryska. Vysoký stupeň lehkoběžnosti zaručuje významné snížení pro životní prostředí nežádoucích výfukových emisí. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B3 API SJ/CF VW AUDI / SEAT / ŠKODA Ford WSS-M2C917-A ZMĚNA DESIGNU ZMĚNA DESIGNU Aral High Tronic 5W-40 Je to lehkoběžný motorový olej vyrobený technologií Aral-Synthese, určený pro celoroční použití s vynikajícím výkonem. Zaručuje optimální mazání spojené s úsporou paliva, zabraňuje vzniku usazenin a přispívá k dlouhodobé ochraně motoru. Je vhodný pro všechny čtyřdobé benzínové a naftové motory osobních automobilů i s katalyzátorem, turbopohonem nebo víceventilovou technikou. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B3, B4 API SL/CF VW / AUDI / SEAT / ŠKODA MB list Opel GM-LL-B-025 BMW Long life-98 Porsche Aral High Tronic F 5W-30 Tento motorový olej vysoké výkonové třídy s technologií Aral-Synthese byl vyvinut podle speciálních požadavků automobilů značek Ford, Chrysler, Citroën, Range Rover, Renault, Rover, Fiat a Jaguar. Významnou měrou přináší úsporu pohonných hmot a je vhodný pro mazání čtyřdobých zážehových a vznětových motorů včetně přeplňovaných a s přímým vstřikem. Specifikace/klasifikace: ACEA A1, B1 API SL/CF ILSAC GF3 Ford WSS-M2C913-B Ford WSS-M2C913-A Ford WSS-M2C912-A1 V I S K O Z I TNÍ STUPNĚ MOTOROVÝCH OLEJŮ PODLE SAE J 300 Vlastnosti za nízkých teplot Vlastnosti za vysokých teplot Stupeň Dynamická viskozita Čerpatelnost Kinematická viskozita při 100 C Viskozita d) ( mpa.s ) max. při C ( mpa.s ) max. při C c) min. ( mm 2.s -1 ) max. ( mm 2.s -1 ) min. ( mpa.s) 0 W ,8 5 W ,8 10 W ,1 15 W ,6 20 W ,6 25 W ,3 20 5,6 < 9,3 2,6 30 9,3 < 12,5 2,9 40 a) 12,5 < 16,3 2,9 40 b) 12,5 < 16,3 3, ,3 < 21,9 3, ,9 < 26,1 3,7 a) 0W-40, 5W-40 a 10W-40 b) 15W-40, 20W-40, 25W-40 a 40 c) hraniční teplota čerpatelnosti d) viskozita při 150 C a smykovém pádu 10 6 s -1 07

8 rozhovor text: Lukáš Hrabal foto: Jan Zavřel PETR HORÁČEK PRÁCE S POSTIŽENÝMI JE JAKO DROGA D e n n ě s e n a n á s z b i l l b o a rd ů, p e r i o d i k a t e l e v i z n í o b r a z o v k y u s m í v a j í n e j r ů z n ě j š í c e l e b r i t y. L i d é, k t e ř í s i z a s l o u ž í n á š o b d i v, v š a k b ý v a j í v ě t š i n o u n e z n á m í, n e n á p a d n í a s k ro m n í. P ře s n ě t a k o v í j a k o P e t r H o r á č e k, t re n é r h a n d i c a p o v a n ý c h d ě t s k ý c h s p o r t o v c ů. 08

9 Co vás přivedlo k práci s handicapovanými? V pětadvaceti letech jsem se v královopolském kostele seznámil s lidmi ze sdružení Archa, které pořádá tábory a sportovní soutěže pro postižené děti. Jedna moje známá z Archy mě potom požádala, abych s ní a jejími kamarády jel na závody v boccie. Tak jsem se dostal k práci s handicapovanými a zároveň k tomuto neobvyklému sportu. Vydrželo mi to pět let, během nichž jsem několikrát změnil zaměstnání. Když se pak sháněl vedoucí tělovýchovné jednoty, která zajišťuje sportovní aktivity členů Ústavu sociální péče Kociánka, dohodl jsem se s generální sekretářkou sdružení Spastic Handicap paní Hybšovou, že to zkusím. Už to zkouším dva roky. Martin Dejdar, Petr Horáček a Petr Novotný Můžete nám bocciu trochu přiblížit? Je to starobylá hra, která vznikla již ve starém Řecku. Hrají vždy dva hráči proti sobě, každý má šest míčů jeden červené, druhý modré. Navíc mají společný míč, takzvaný jack, který je bílý. Hráči nejprve vezmou jack a vhodí ho do herního pole. Potom házejí své míče co nejblíže k němu, respektive snaží se umístit více svých míčů blíže jacku, než je nejbližší míč soupeře. Boccia ožila po první světové válce v Itálii, kdy se stala uznávanou rehabilitační pomůckou pro válečné invalidy, kteří ztratili motivaci k životu. Jak hrají bocciu handicapovaní sportovci? Boccia má podle zdravotní klasifikace čtyři skupiny, z nichž ve dvou jsou tak těžce postižení lidé, že potřebují spoluhráče nebo asistenta. Nejvíce postižení soutěží v kategorii BC3 k tomu, aby míček odhodili, potřebují nějakou pomůcku, protože ho nejsou schopni vzít do ruky. Používají se takzvané rampy a tykadla, drátky Petr Horáček se narodil v Brně, je ženatý, má šestnáctiměsíčního syna, čeká dalšího potomka, absolvoval střední průmyslovou školu stavební a předtím, než zakotvil v Kociánce, vystřídal nejrůznější povolání. Jeho nejoblíbenější jídlo je svíčková, ve volném čase rád lepí papírové modely domů, aut a vojenské techniky a hraje basketball. přilepené k přilbám. Hráč pak pouhým pohybem hlavy pustí míček po rampě. Já se tedy neúčastním v roli klasického trenéra, ale spíše spoluhráče. Vykonávám hráčovy pokyny, aniž bych přitom sám viděl do hřiště. Hráč mi říká, jak mu mám natočit vozík, jak vysoko a jakým směrem mám nastavit rampu, kam mám položit míček a podobně. Jsem vlastně taková jeho prodloužená ruka. Zabýváte se i jinými sporty? Ano, protože jsem býval v tělovýchovné jednotě na všechno sám, musel jsem trénovat všechny sporty, kterým se věnujeme. V současné době trénuji spolu s dalšími lidmi bocciu, plavání, dráhový kuželník a šachy. Lukostřelbu už vedou pouze odborní trenéři nebo výkonnostně lepší závodníci. V čem spočívá trénink postižených? V plavání běžně učím plavecké styly je to trenérská činnost stejná, jako ji známe u zdravých. U ostatních sportů je to hlavně o elánu, abychom děti pro sport získali. Když se to podaří, tak se dostávají do rukou nejdříve mně a dále si je přebírají další trenéři. Kolik dětí v současnosti trénujete? Za rok nám projde rukama v různých sportech asi sto dětí. V současné době je to pořád ta stovka, ale mezi dětskými sportovci je hodně velká fluktuace. Děti si to vyzkoušejí a pak jdou zkoušet zase něco jiného. Kdo je vaším nejúspěšnějším svěřencem? Je to Radek Křenek, se kterým jsem po paralympiádě v Sydney začal více trénovat bocciu. Radek dosáhl třetího místa na Světovém poháru na Novém Zélandu v roce 2003, k úspěchům se dá počítat i účast na paralympiádě v Athénách. Jinak mám několik objevů, ale těm bude ještě chvíli trvat, než se prosadí. Jak se vůbec sportovec dostane do paralympijského týmu? Existuje Český paralympijský tým, kam se musí sportovci nominovat, pokud již nemají nominaci splněnou z předchozí paralympiády. Tento tým tvoří převážně dva svazy Český svaz tělesně postižených a Spastic Handicap. My jsme spolu s deseti dalšími tělovýchovnými jednotami z celé republiky součástí Spastic Handicap. Podle výsledků z jednotlivých závodů v republice postupují sportovci do reprezentace svého svazu a z ní jsou pak podle určitých limitů vybíráni do paralympijského týmu. Znáte program Emil? Často se s ním setkávám osobně, protože zpracovávám materiály pro benefiční radu. Považuji ho za dobrý projekt. Obzvlášť kladně hodnotím to, že vychází ze zkušenosti lidí, kteří připravují akce pro handicapované. To, že lze z projektu uhradit například pojištění vozidla nebo mzdu trenéra, je velmi adresné. Největším problémem tělovýchovných jednot je totiž právě placení trenérů a doprava sportovců tam, kam potřebují. Máte nějakou osobní motivaci pro práci s postiženými? Já mám s postiženými zajímavou zkušenost oni všechno prožívají na sto procent. Když se zdravý člověk dostane do jejich sportovního družstva a vidí to, musí si mnohdy položit otázku, jestli to tahle dovedou prožít i zdraví lidé. To je nesmírně silný pocit, který vám toho hrozně moc dá. Za peníze si ho nekoupíte, a když ho prožijete, stane se pro vás časem drogou. Co přátelství s postiženým dítětem? Hodně zdravých prožívá vztahy dost povrchně. U postižených je to hlubší, sdílíte s nimi úplně všechno. Vzpomenete si na silný emocionální zážitek spojený s vaší prací? Byla to cesta z Nového Zélandu do republiky. Letěli jsme 28 hodin letadlem a já se musel starat o postiženého člověka se všemi problémy, které to přináší. Najednou jsem si uvědomil, že když člověk není postižený, je to vlastně dárek. Dalším podobným zážitkem bylo setkání s jedním majitelem hotelu ve Velkém Meziříčí, který nám ve všem vyšel maximálně vstříc. Když jsem se ho ptal, proč to dělá, tak mi řekl: Víte, já na tom vidím, jaký dar je mít děti zdravé. 09

10 téma text: Radka Bergerová foto: Michael Kratochvíl, archív K ARALU PRO O RIGINÁLNÍ PRÉMIE! Ta n k o v á n í v s í t i č e r p a c í c h s t a n i c A r a l b u d e n y n í j e š t ě l á k a v ě j š í. Ve d l e k v a l i t - n í c h p o h o n n ý c h h m o t, v y h l á š e n é h o o b č e r s t v e n í v P e t i t b i s t re c h a ro z s á h l é h o s o r t i m e n t u d o p l ň k o v é h o z b o ž í p ro v á s A r a l p ř i p r a v i l š e s t i m ě s í č n í, v e l m i z a j í m a - v o u a k c i K A r a l u p ro o r i g i n á l n í p ré m i e! Té t o a k c e s e m o h o u z ú č a s t n i t v š i c h n i m o t o r i s t é b e z j a k é h o k o l i o m e z e n í. N a o r i g i n á l n í p ré m i e s i m ů ž e t e n a š e t ř i t a v y - z v e d n o u t s i j e p o d o b u š e s t i m ě s í c ů, p ře s n ě o d d o Celou akci představili veřejnosti zástupci společnosti Aral 21. dubna Princip akce je jednoduchý: za každých 10 litrů pohonných hmot načerpaných do vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny nebo za 40 litrů pohonných hmot natankovaných do vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny získává zákazník známku, kterou nalepí do své Zákaznické karty. Známky za tankování do osobních vozů a vozidel nad 3,5 tuny lze libovolně kombinovat. Poté co získáte 20 známek, můžete si odebrat jednu z prémií některý z originálních značkových a užitečných produktů, např. pro letní dovolenou, sport a cestování. Při návštěvě kterékoli čerpací stanice Aral najdete originály prémií umístěné na viditelné palmě, a osobně si tak prověříte jejich kvalitu, vzhled, velikost apod., což vám usnadní jejich výběr. Fotografie prémií si můžete prohlédnout samozřejmě také v Zákaznické kartě, na našich webových stránkách a dalších propagačních materiálech. Aral ČR, a.s. myslí i na ty z vás, kterým se prémie zalíbí natolik, že si je budou chtít odvézt hned i když jejich karta ještě nebude obsahovat plný počet známek. Všechny prémie je totiž možné si za běžnou prodejní cenu zakoupit. Zákaznickou kartu získáte na všech našich čerpacích stanicích a na dalších distribučních místech, jejichž seznam najdete na vloženém listu tohoto čísla Aral klubu nebo na Přečtete si zde i podrobnosti o akci, přesná pravidla. Na druhé straně hrací karty můžete vyplnit i anketu, díky které budete pravidelně informováni o zajímavých akcích, slevách, soutěžích a dalších novinkách od Aralu. Členové Aralkonta našeho věrnostního programu získávají další výhodu. Za nákup pohonných hmot od Aralu si mohou odebrat 10

11 zajímavé prémie a současně sbírat body do Aralkonta. Nasbírané body si promění za odměny Aralkonta. (Podrobnosti na Odpovědi na vaše dotazy naleznete na adrese kde budou zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy účastníků akce. V době jejího trvání bude v provozu (od 8.00 do hodin v pracovní dny) infolinka , kde vám profesionální operátorky poradí a pomohou se vším, co se akce K Aralu pro originální prémie! týká. Chcete potěšit svého potomka roztomilým medvídkem? Hodí se vám objemná sportovní taška na služební cesty či dovolenou? Potřebujete batůžek pro dítě do školy nebo trekingový batoh na výlety i vysokohorskou turistiku? Zaujala vás efektní, měkoučká osuška, která vaši kůži po koupeli nejen utře, ale i pohladí? Neváhejte a přijeďte si k nám pro snadno dostupné prémie pro každého motoristu, které jsou odměnou za to, že tankujete kvalitní pohonné hmoty a nakupujete právě u nás! Všechny tyto skvělé věci můžete získat v nové akci Í společnosti Aral 11

12 soutěž text: Radka Bergerová foto: Profimedia.cz K RESLÍM, M ALUJI, RELAXUJI! SOUTĚŽ S ARAL KLUBEM O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ OBRÁZEK 12

13 anketa text: Radka Bergerová foto: GettyImages Tentokrát jsme pro vás, vaše děti a další rodinné příslušníky či přátele připravili soutěž, která je zaměřena na vaše výtvarné schopnosti a dovednosti. Někteří z vás rádi kreslí, dělají koláže, hrají si s grafickými programy na počítači. Posílejte nám obrázky, které se nějakým způsobem týkají motorismu. Můžete zvolit libovolnou techniku a styl. Výtvarné práce mohou připravit vaše děti nebo ti z vašeho okolí, jimž není výtvarná činnost cizí. Abychom vás dostatečně motivovali, odměnou za nejlepší práce budou velmi atraktivní ceny. Nebojte se poslat cokoli, nejde o soutěž určenou pro malíře a profesionální výtvarníky, ale pro každého, kdo si občas rád vyhraje či se odreaguje malováním, kolážemi či kreslením pomocí počítače. VYHODNOCENÍ ANKETY Podmínky účasti v soutěži: 1) Práce v elektronické podobě do velikosti 2 MB posílejte em, práce ve větší velikosti posílejte na CD nebo vytištěné poštou. 2) Uveďte kontaktní údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresu pro zaslání výhry, telefon a věk (pokud se jedná o výtvarníka mladšího osmnácti let). 3) Dodané práce bude hodnotit odborná porota složená z profesionálních grafiků a výtvarníků. 4) Konečný termín dodání prací je Co můžete vyhrát? 1. Poukázku na PHM v hodnotě 1000 Kč 2. 5 l motorového oleje Aral Blue Tronic 10W Poukázku na PHM v hodnotě 500 Kč 4. Poukázku na komfortní mytí Kam zasílat příspěvky? em: poštou: Aral ČR, a. s. (Anketa), V Parku 2294/2, Praha 4 Anketa, kterou jsme uveřejnili v minulém čísle, již má své vítěze. Děkujeme všem zúčastněným za hodnotné připomínky, jež využijeme v příštích číslech Aral klubu. A které nápady se objevovaly nejčastěji? Zajímají vás například ženy v automobilismu: jsou špatné řidičky, nebo naopak převyšují svými schopnostmi muže? Chcete si přečíst praktické informace o údržbě a provozu automobilu, o cestování po Evropě či o rozšiřování a výstavbě nových dálnic. Mnoho z vás by uvítalo články o měření kvality paliva, informace o jeho výrobě a o ropném průmyslu vůbec. A nesmíme zapomenout na motorkáře i oni chtějí poradit. Tak o tom všem se, naši milí čtenáři, v budoucnosti dočtete. VÝHERCI: 1. místo: Pavel Tobolák, 5 l motorového oleje Aral High Tronic 5W místo: Bohumil Roza, 5 poukázek na brunch v hotelu Corinthia 3. místo: Ladislav Kohout, 3 poukázky na brunch v hotelu Corinthia 4. místo: Martin Mikoška, dárková karta do všech obchodních domů IKEA v hodnotě 1000 Kč 5. místo: Jaroslav Novák, dárková karta do všech obchodních domů IKEA v hodnotě 500 Kč Značková fleecová vesta Clique v hodnotě 850 Kč 6. místo: Simona Lazarová, 3 poukázky na mycí program Komfort v myčkách Aral + samolepka CZ pro vnější polep vozu 7. místo: Robert Holubec, 2 poukázky na mycí program + samolepka CZ a samolepka Baby on Board pro vnější polep vozu 8. místo: Markéta Hynková, 1 poukázka na mycí program + samolepka CZ a samolepka Baby on Board na vnější polep vozu 9. místo: Hana Nováková, WETEC 5 l letní směs do ostřikovačů 13

14 čerpací stanice text: Lukáš Hrabal foto: Jan Zavřel S JÍDLEM SI MUSÍTE POHRÁT K d y k o l i s e M i ro s l a v N o v á k, v e d o u c í d v o u č e r p a c í c h s t a n i c A r a l v C h e b u, p o s t a v í k p l o t n ě, č i n í t a k s r a d o s t í v a ře n í j e j e h o v e l k ý m a d l o u h o l e t ý m k o n í č k e m, k t e r ý z d ě d i l p o s v ý c h ro d i č í c h. N e n í p ro t o d i v u, ž e n a j e d n é z e d v o u č e r p a c í c h s t a n i c A r a l s l e d u j e d ě n í v k u c h y n i o b z v l á š ť b e d l i v ě. S p a n e m N o v á k e m j s m e s t r á v i l i p ř í j e m n é o d p o l e d n e v z á k o u t í j e h o z a h r a d y, k d e p ro n á s p ř i p r a v i l n ě k o l i k v ý t e č n ý c h s p e c i a l i t. Aral dělá gastronomii na vysoké úrovni, takže mohu využít svých schopností a zkušeností, říká pan Novák RECEPTY Plněné vepřové kotlety 4 vyšší kotlety s kostí 0,5 kg vepřového plecka slanina sůl koření grilovací směs, červená paprika, pepř, majoránka worchester tabasco hořčice cibule Vepřové plecko umeleme a smícháme s paprikou, solí, pepřem, worchesterem, tabaskem, hořčicí, majoránkou a nadrobno nakrájenou cibulí (podle chuti). Touto směsí naplníme kotlety, v nichž předtím vyřízneme kapsu. Kotlety osolíme, okořeníme grilovacím kořením, z každé strany přiložíme plátek slaniny a spíchneme párátkem. Takto jsou kotlety připraveny ke grilování. Dobu čekání můžeme přátelům zkrátit podáváním pečené slaniny nebo karbanátků ze zbylého mletého plecka. Vystudoval jsem hotelovou školu a velkou část života pracoval v pohostinství. Začátkem devadesátých let jsem si v Chebu otevřel dvě vlastní restaurace, líčí pan Novák svou profesní minulost. Dařilo se mu, ale když se vyskytla možnost pracovat pro Aral, zaujala ho natolik, že ji využil a své podnikání postupně přenechal příbuzným. Proč taková změna? Líbila se mi možnost pestré a zajímavé práce. Aral navíc dělá gastronomii na vysoké úrovni, takže mohu využít svých schopností a zkušeností. K tomu mi firma poskytuje skvělé technické zázemí, vypočítává Miroslav Novák, zatímco obrací na roštu vepřové, z něhož vychází líbezná vůně. V práci nemám na vaření moc času, ale vždy se rád v kuchyni alespoň zastavím a ochutnám. I doma je pro mě vaření jen koníčkem u plotny většinou kraluje moje žena. Jak jsme se ale mohli osobně přesvědčit, slovo jen tu není namístě, protože pan Novák v kuchařském umění předčí i mnohé profesionály. A jelikož není tajnůstkář, k dobrotám, které jsme mohli během našeho setkání ochutnat, nám prozradil i postup přípravy (viz box Recepty). Omáčky K plněným kotletám pan Novák přichystal dvě omáčky ďábelskou a žampiónovou. Ďábelskou omáčku připravíme smícháním majonézy, soli, pepře, worchesteru, kečupu, hořčice a nadrobno nakrájené cibule a okurky. U žampionové omáčky nejprve osmažíme na oleji cibulku, poté přidáme na plátky nakrájené sterilované žampiony, orestujeme, zalijeme vodou, přidáme worchester, trochu masoxu a zahustíme tmavou jíškou. Nakonec vlijeme smetanu a krátce povaříme. Po výtečném obědě nám Miroslav Novák nabídl ještě dezert. Ideální je čerstvé ovoce. Je chutné, lehké a teď v létě navíc snadno dostupné, vysvětloval, zatímco pokládal na stůl nakrájený ananas a mísu jahod. Na závěr přidal pan Novák ještě jednu radu: Čerstvý ananas je dokonalý požírač tuků na jeho bázi je založena většina odtučňovacích přípravků. Pokud žena jí po každém větším jídle ananas, nemusí si dělat žádné starosti se štíhlou linií. Příloha plněné brambory rané brambory tvrdý sýr (ementál) pažitka cibule olivový olej Brambory ve slupce vaříme minut téměř doměkka. Poté je vyndáme, každou bramboru v půli nařízneme tak, aby se otevřela, a naplníme nastrouhaným sýrem, pažitkou a nakrájenou cibulkou. Přelijeme olivovým olejem, bramboru zavřeme, zabalíme do alobalu a na grilu doděláme. 14

15 čerpací stanice text: Lukáš Hrabal foto: Jan Zavřel MĚSTO CÍSAŘŮ A KRÁLŮ N e n í u n á s m n o h o m ě s t, k t e r á s e m o h o u p y š n i t t a k b o h a t o u a s l a v n o u h i s t o r i í j a k o C h e b. S í d l o n a z á p a d n í m k o n c i n a š e h o s t á t u z a ž i l o z a z h r u b a t i s í c l e t s v é e x i s t e n c e d o b y v e l k é h o ro z k v ě t u, a l e i b í d y a ú p a d k u. P o k u d j s t e h o d o s u d n e n a v š t í v i l i, r á d i b y c h o m v á s k t o m u i n s p i ro v a l i n á s l e d u j í c í m i ř á d k y. Osudové město pro Albrechta z Valdštejna Významným místem se Cheb stal koncem 12. století, kdy jej získal německý císař Friedrich Barbarossa, který zde často pobýval ve své reprezentativní rezidenci na chebském hradě. Za vlády krále Jana Lucemburského byl připojen k zemím Koruny české a v rámci českého království měl výsadní postavení samosprávného území s vlastním sněmem. V té době patřil k největším a nejbohatším českým městům. Během třicetileté války bylo město několikrát dobyto a vydrancováno a v této době zde došlo k nejznámější události jeho historie vraždě Albrechta z Valdštejna. Po válce se ale Cheb opět hospodářsky a kulturně vzmohl. Ve druhé polovině 20. století prošlo historické městské jádro rozsáhlou asanací a rekonstrukcí. Pro svoji architektonickou hodnotu byl Cheb v roce 1981 prohlášen městskou památkovou rezervací. Chebský Špalíček pochází ze 13. století Některé významné památky Hrad s městským opevněním byl vystavěn ve 2. polovině 12. století na místě původního slovanského hradiště jako reprezentativní císařské sídlo. Z původního románského opevnění se zachovala Černá věž a část východní hradby. Nejzachovalejší a nejcennější stavbou je hradní kaple sv. Erharda a Uršuly. Kostel sv. Mikuláše vznikl počátkem 13. století jako trojlodní románská bazilika. Z té doby se zachoval západní portál a spodní část věží; chrámové trojlodí, presbytář a sakristie pocházejí z gotické etapy výstavby. Špalíček symbol chebského náměstí tvoří komplex jedenácti domů, který vznikal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů, je rozdělen Kramářskou uličkou. Podle nejstaršího zobrazení z 15. století je půdorys těchto dvou bloků v podstatě zachován do dnešní doby. Městský dům pochází ze 14. století, najdeme ho v čele dolní části náměstí a svou dispozicí, gotickým portálem a renesančním průjezdem se řadí k nejlépe dochovaným měšťanským domům. Renesanční přestavbou prošel počátkem 17. století, do historie se pak zapsal roku 1634 jako místo zavraždění Albrechta z Valdštejna. V roce 1873 zde bylo založeno městské muzeum. Nová radnice postavena ve 20. letech 18. století podle návrhu pražského dvorního architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho a je dominantou východní strany náměstí. Budova patří díky své palácové dispozici a sochařské výzdobě interiéru mezi nejzdařilejší barokní stavby ve městě. Od roku 1962 je zde umístěna Státní galerie výtvarného umění. Schirdingerův dům je jedním z nejreprezentativnějších domů celého náměstí a dokumentuje rozdílné etapy přestavby města. Svým úzkým průčelím a vysokým štítem názorně dokládá podobu gotických domů středověkého Chebu, z doby přestavby pochází renesanční arkádová pavlač v nádvoří. Kašna rytíře Rolanda stojí ve středu náměstí a je ozdobena sochou rytíře Rolanda, který symbolizoval trhová práva říšských měst. Originál sochy je v Chebském muzeu, na kašně můžeme vidět pískovcovou kopii od akademického sochaře Živného. Tipy na výlety do okolí Františkovy Lázně (5 km) proslulé lázně, nejmladší památková rezervace v České republice. Město se pyšní pěkným parkem s léčivými prameny minerální vody. Seeberg (10 km) původně románský hrad byl vybudován koncem 12. století jako vojenský opěrný bod při německé kolonizaci Chebska. Můžeme si zde prohlédnout ukázky měšťanských interiérů 19. století. Kynžvart (27 km) honosný klasicistní zámek, ležící v údolí pod městečkem Lázně Kynžvart. Byl sídlem známého kancléře Metternicha, který zde vedl i řadu významných politických jednání. SOOS (10 km) tato národní přírodní rezervace je dokladem pozdní vulkanické činnosti, jejímž pozůstatkem jsou vývěry minerálních vod a výdechy oxidu uhličitého. Skanzen Doubrava (16 km) čtyřstranný uzavřený hrázděný dvorec z roku 1751, upravený na soukromé muzeum. Jde o ukázku chebské lidové architektury s expozicí zemědělského nářadí, nástrojů a nábytku z 18. až 20. století. 15

16 partneři text: Martina Novická a Lukáš Hrabal foto: Jan Zavřel K MODRÝM TRAKTORŮM PATŘÍ MODRÝ OLEJ F i r m a A g r i m a Ž a t e c, s. r. o. s e z a b ý v á p ro d e j e m a s e r v i s e m z e m ě d ě l s k é t e c h n i k y. Ta k o v á č i n n o s t s e n e o b e j d e b e z s p o l e h l i v é h o d o d a v a t e l e k v a l i t n í c h o l e j ů. S e s p o l e č n í k y f i r m y A g r i m a, p á n y M a t o u š e m Š u b i k e m a K a m i l e m F i a l o u, j s m e s i p o v í d a l i o m n o h a z a j í m a v ý c h v ě c e c h. štěstí na značky. Začínali jsme s renomovanými firmami Amazone, Lemken či Welger, které vyrábějí závěsnou techniku. V roce 1993 jsme přibrali značku Ford, o tři roky později světoznámou značku Kuhn a dnes prodáváme i New Holland, čímž jsme získali stroje s motorem traktory, mlátičky a sklízecí řezačky. Servisní služby pak přímo navazují na prodej? Kamil Fiala: Snažíme se prosadit na trhu hlavně službami a servisem. Říká se, že první stroj do podniku prodá prodejce, ostatní pak servis. Prodat stroj je jedna věc, ale postarat se o něj třeba deset let je věc druhá. V naší firmě se proto dvě třetiny lidí zabývají službami, tedy prodejem náhradních dílů a servisem. Většina našich zákazníků si od nás již koupila více strojů, což je důkaz toho, že jsou s námi spokojeni. Nyní nám tento přístup začíná přinášet ovoce stali jsme se nejúspěšnějším prodejcem značky New Holland v České republice. Kamil Fiala Povíte nám něco o historii vaší firmy? Kamil Fiala: Agrima Žatec, s. r. o., byla založena v roce Od tohoto roku se firma neustále zvětšuje, a postupně tak vznikla dvě obchodní střediska v roce 1995 v Brozánkách u Mělníka a v roce 2001 v Ústí nad Labem. Sídlo firmy je ve Staňkovicích na Žatecku, kde se rovněž nachází servisní a skladovací centrála. Agrima má dnes dvacet šest zaměstnanců. Jakou techniku prodáváte? Kamil Fiala: Hlavně techniku pro zemědělskou výrobu. Kolega Šubik je vystudovaný mechanizátor, já jsem agronom, takže nám bylo sympatičtější prodávat traktory, secí stroje, pluhy, sklízecí mlátičky, postřikovače a tak podobně. Nenápadně pronikáme i do oblasti živočišné výroby, tam se ale většinou jedná o jednodušší stroje. A pokud jde o výrobce? Matouš Šubik: Byli jsme u vzniku trhu se zemědělskou technikou, a proto jsme měli Proč odebíráte oleje Aral? Kamil Fiala: Na začátku našeho podnikání jsme trochu tápali. Zkoušeli jsme spolupracovat s dvěma jinými výrobci olejů, ale brzy jsme rozvázali spolupráci z důvodu nespokojenosti. Jednoho dne mě zničehonic napadlo, že když prodáváme modré traktory, je třeba se poohlédnout po modrém oleji. Vyhledal jsem si tedy telefon firmy Aral a zavolal tam. Tento jediný telefonní kontakt znamenal spolupráci, která bude zanedlouho trvat již deset let. Ve firmě Aral jsme získali silného partnera s kvalitními produkty a vynikajícím informačním zázemím. Matouš Šubik: Kdykoli jsme řešili nějaký technický problém, například jsme potřebovali vyspecifikovat olej do konkrétní převodovky či motoru, Aral nám okamžitě poskytl potřebné informace. Chtěl bych ocenit hlavně to, že produkty, které potřebujeme, dostáváme rychle. Důležitá je pro nás i spolehlivost Aralu ještě se nám nestalo, že by nějaká dodávka nepřišla včas. Je to prostě pohodová a spolehlivá spolupráce. Kolik typů olejů odebíráte? Matouš Šubik: Kolem deseti. Pokud počítám vše včetně mazacích tuků, tak jde o dvanáct produktů. Některé množstvím výrazně převyšují ostatní dominuje hlavně olej Fluid HGS Matouš Šubik do převodovek traktorů, který kupujeme v tisících a tisících litrů. Jak je vůbec dnešní traktor vybaven? Matouš Šubik: Lépe než většina osobních automobilů. Jsou v něm tři nebo čtyři počítače s digitálním přenosem dat. Často jde o takové množství informací, že se k přenosu informací z počítačů do monitoru v kabině používá světlovodný kabel. Náš servisman se proto při své práci neobejde bez notebooku. Komfort obsluhy je samozřejmostí běžná je automatická klimatizace s filtrem, vzduchem odpružená sedačka, lednička, CD přehrávač... Kamil Fiala: Obsluha často už jen vybírá z přednastavených režimů práce a sama může ovlivnit pouze to, kudy traktor pojede a jakou rychlostí. Existuje dokonce i traktor, kde traktorista po zajetí do řádku zapne automatiku a stroj se v tom řádku díky navigačnímu systému GPS pohybuje dál sám s přesností několika centimetrů. 16

17 partneři P R A G OVKY VŠUDE, K A M SE PODÍVÁŠ S e d m d e s á t a u t o m o b i l ů z n a č k y P r a g a, k t e ré o p u s t i l y t u t o t o v á r n u v o b d o b í l e t a ž , a n a t i s í c k u s ů v ý ro b n í a v ý k re s o v é d o k u m e n t a c e s k r ý v á A u t o m u s e u m P r a g a v e Z b u z a n e c h n e d a l e k o P r a h y. K u l t u r n í k o m i s e U N E S C O h o d n o t í t u t o z n a č k o v o u s b í r k u j a k o t ře t í n e j v ě t š í n a s v ě t ě. Na počátku vzniku muzea stál Emil Příhoda, který si v roce 1957 pořídil první automobil značky Praga. Největšího rozvoje doznala naše sbírka v 60. a 70. letech minulého století, kdy byla vozidla z pražské továrny relativně dobře dostupná. Postupně se sbírka rozrostla až do dnešních rozměrů a zahrnuje celý průřez vývoje a výroby automobilů značky Praga od osobních, nákladních a dodávkových vozidel přes autobusy, traktory, vojenské speciály a kropicí vozy až k sanitním a pohřebním vozidlům, prozradil Robert Příhoda. Velmi zajímavým exponátem je podle něj Praga Grand z roku 1919 se čtyřválcovým čtyřlitrovým motorem, která dokázala vyvinout maximální rychlost 120 km/h a měla také úctyhodnou spotřebu 45 litrů benzinu na 100 km. Vozidlo patřilo kanceláři prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka. V muzeu ale můžete narazit i na další zajímavé veterány: například na Pragu Lady z roku 1936 s karoserií Uhlík, která patřila herečce Lídě Baarové, nebo na reklamní automobil Hašlerka, jinak též Pragu Piccolo z roku 1929, jež byla vyrobena pro pana Lhotského. V muzeu nechybí ani Praga Piccolo Lido, která se vyráběla jako lidový vůz, jehož cena odpovídala ceně motocyklu s lodičkou, nebo naopak řadový osmiválec se stoprocentním centrálním mazáním Praga Grand 1928, který patřil k nejluxusnějším vozidlům své doby. Přední sedadla tohoto automobilu byla potažena krokodýlí kůží a vůz byl vybaven zvukofonem. Za tento luxus majitelé tehdy zaplatili kolem 650 tisíc korun. Zatím posledním exponátem, jenž rozšířil muzeální sbírku, je automobil Praga S5T. V současné době se spíše zaměřujeme na zvýšení kvality vystavovaných vozidel, protože co do počtu se sbírka velmi těžko rozšiřuje. Nicméně bychom chtěli ještě pořídit poslední dva chybějící exponáty vrtulník a tank značky Praga, říká Robert Příhoda. O tom, že v muzeu je stále na co se dívat, svědčí i spolupráce s firmou Aral, která prostory muzea často využívá k pořádání nejrůznějších akcí pro své zákazníky. Návštěvníci i hosté určitě nemohou přehlédnout historický stojan pohonných hmot značky Aral, jenž se nachází na dvoře muzea. Dovolujeme si vás tímto pozvat k návštěvě muzea, které se nachází v blízkosti novořeporyjské spojky ve Zbuzanech. Muzeum je otevřeno kromě pondělí a středy od 11 do 16 hodin. Aral karta D O B R O U F I R MU D Ě L A J Í D O B Ř Í Z A M Ě S T N A N C I B ě h e m n e c e l ý c h š e s t i l e t s v é e x i s t e n c e s i f i r m a D K N V s. r. o. v y b u d o v a l a n a t r h u s i l n o u p o z i c i, a n a v í c ro z š í ř i l a s v o u č i n n o s t o ř a d u d a l š í c h o b o r ů. V l a s t i m i l K u r y l c e l o u f i r m u v y m y s l e l, z a l o ž i l a v y b u d o v a l. P ře s t o k t o m u ř í k á : Ú s p ě c h j e o t o m, j a k é l i d i s i v y b e re t e. Čím se vaše firma zabývá? Specializujeme se na půjčování nářadí, vrtání a řezání železobetonu a zdiva, požární zabezpečení staveb a zámečnictví. Nedávno jsme kvůli zajištění reklamních materiálů pro naše potřeby založili společnost DKNV media. Tato firma už ale realizuje billboardy, cedule, polepy aut a jiné věci i pro další zákazníky. To je dost široký záběr. Všechny tyto obory jsou navzájem propojeny. Jako půjčovna disponujeme velmi kvalitním nářadím a odtud byl k rozšíření naší činnosti jen krůček. Když má člověk šikovné a schopné zaměstnance, není to žádný problém. Jaký obor zabírá největší objem vašich aktivit? Právě půjčovna nářadí. S ní jsme v počátcích firmy začínali a o ni je také stále největší zájem. Zatím máme půjčovny dvě v Praze 4- Libuši a v Říčanech u Prahy, do budoucna plánujeme vybudování sítě po celé republice. Kdo jsou typičtí zákazníci DKNV? Jsou to jak velké stavební firmy, například Skanska či Metrostav, tak i lidé takzvaně z ulice zahrádkáři, co si potřebují půjčit sekačku, bourací kladivo nebo lešení. A domácí kutilové, kteří zase chtějí například elektrickou pilu, vrtačku nebo brusku. Jak vaše firma spolupracuje se společností Aral? Zpočátku jsme pohonné hmoty čerpali za hotové, což přinášelo řadu problémů. Přede dvěma lety jsme proto začali bezhotovostně tankovat u nedaleké stanice Aral v Modřanech. Jelikož ale máme hlavní záběr v celých středních Čechách, přešli jsme nedávno na systém Aral Card. Do pětadvaceti firemních vozů nyní můžeme tankovat v síti Aral po celé republice s výhodou bezhotovostního placení a slev na pohonné hmoty. 17

18 analýza text: Martina Novická foto: Profimedia.cz N E Ž VYRAZÍTE NA DOVOLENOU... B l í ž í s e l é t o a s n í m i n a š e p l á n y n a d o v o l e n o u. P o k u d s i c h c e t e s v o u p r á z d n i n o v o u c e s t u p o E v ro p ě n a p l á n o v a t p o d l e s v ý c h p ř á n í a m o ž n o s t í, u rč i t ě z v o l t e z a d o p r a v n í p ro s t ře d e k a u t o m o b i l. J e š t ě n e ž p ře k ro č í t e č e s k é h r a n i c e, n e b u d e o d v ě c i p ř i p o m e n o u t s i n ě k t e ré o d l i š n o s t i v p ře d p i s e c h a p o p l a t k y z a j í z d u p o d á l n i c i v n ě k t e r ý c h z e m í c h. FRANCIE: POKUD ZAPLATÍTE POKUTU HNED, UŠETŘÍTE Osobní automobil, a to i ten, který táhne karavan, pokud celková hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg, může ve Francii jet v obci 50, mimo ni 90 a na dálnici 130 km/h. Jestliže je celková hmotnost soupravy vyšší, platí stejná omezení jako u vozidel nad 3500 kg, tedy 50, 80, 110 km/h. Za deště se limity rychlosti osobních automobilů a motocyklů snižují na silnicích mimo obec na 80 km/h, na rychlostních silnicích na 100 km/h a na dálnicích na 110 km/h. Za mlhy, kdy poklesne viditelnost pod 50 m, nesmějí řidiči nikde, tedy ani na dálnici, překročit rychlost 50 km/h. Za překročení rychlosti do 20 km/h zaplatíte standardní pokutu ve výši 135, redukovanou (v případě, že jste ochotni zaplatit ji na místě) 90 nebo maximální (jestliže vznikla nebezpečná situace) 750. Poplatky za dálnice se ve Francii liší, někde zaplatíte jen kolem 5 za 100 km, jinde až 8 za 100 km. Začněme tedy u našich nejbližších sousedů Německa a Rakouska. Na silnicích mimo obec je v Německu omezena rychlost pro vozidla do 3,5 tuny bez přívěsu na 100 km/h. Pokud je viditelnost snížena pouze na 50 metrů, můžete i po dálnici jet maximální rychlostí 50 km/h. Pozor na překročení nejvyšší povolené rychlosti v Německu se velmi přísně trestá. Pokud ji překročíte o 21 až 25 km/h, bude po vás policista žádat 40 až 50. RAKOUSKO: NEZAPOMEŇTE NA REFLEXNÍ VESTU Také v Rakousku mohou na silnicích mimo obec jet automobily a motocykly největší rychlostí 100 km/h a stejnou rychlostí mohou jet na silnicích a dálnicích i osobní automobily s přívěsem, pokud celková hmotnost přívěsu nepřesahuje 750 kg. Jinak platí stejná omezení jako v České republice. Rakousko zavedlo i status nejnižší rychlosti, která platí na dálnici pro vozidla, jež jsou schopna udržet rychlost nejméně 60 km/h. Při překročení rychlosti maximálně o 10 km/h si připravte 11 na pokutu. V případě, že budete přistiženi při překročení rychlosti o 11 až 21 km/h či při špatném parkování, vás to může stát 11 až 21. Při cestách po Rakousku nezapomeňte s sebou do kufru přibalit reflexní vestu, kterou si musíte obléknout kdykoli, když například kvůli nehodě nebo poruše opustíte vozidlo na silnici mimo obec. Do nákladů na cestu je třeba připočítat i poplatky za dálnice. V prodeji jsou desetidenní, dvouměsíční nebo roční známky, přičemž desetidenní stojí pro osobní auto 7,60, dvouměsíční 21,80. Připlatit budete muset také za některé alpské dálniční úseky s tunely a mosty a za některé vysokohorské silnice přes průsmyky. ŠPANĚLSKO: NEJDRAŽŠÍ DÁL- NICE V EVROPĚ Ve Španělsku je stanovena maximální rychlost na dálnici pro osobní automobily na 120 km/h a nesmí na ni vjet auta s rychlostí nižší než 60 km/h. Mimo obec platí omezení jako v ČR s výjimkou silnic s více než jedním pruhem v každém směru (tzv. Autovía a Vía Rapida), kde lze jet až 100 km/h. Na těchto silnicích mohou též řidiči automobilů a motocyklů překročit nejvyšší dovolenou rychlost až o 20 km/h, a to při předjíždění pomalejších vozidel mimo obec. Jinak se překročení rychlosti o 20 km/h trestá částkou nejméně 91. Dálniční poplatky ve Španělsku jsou nejvyšší v Evropě: u motocyklů, osobních automobilů, minibusů a karavanů s jednou nápravou se na úsecích u moře blíží částce 8 /100 km. ITÁLIE: ZA PŘEKROČENÍ RY- CHLOSTI HROZÍ VYSOKÉ PO- KUTY Pokud se vydáte do Itálie, nezapomeňte, že všechna vozidla na dálnicích musí mít i ve dne rozsvícena potkávací světla. Dálnici nesmějí používat motocykly s motory o objemu do 149 cm 3. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách jsou řidiči povinni snížit rychlost na 110 km/h. Při překročení rychlosti o 10 až 40 kilometrů zaplatíte pokutu 138 až 550. Velkou výhodou je nízká cena kvalitních italských dálnic. V průměru se poplatky pohybují kolem 5,50 /100 km. Zdroj: časopis Autocesty, 18

19 OsvûÏení pro kaïd motor. D í k y d l o u h o d o b ý m z k u š e n o s t e m a znalosti potřeb praxe vyvinuli odborníci Aralu řadu olejů Turboral určenou pro užitková vozidla a mobilní stroje. Tyto oleje splňují nejnáročnější požadavky širokého okruhu významných výrobců motorů včetně motorů nejnovějších norem EURO IV. Kompletní škála olejů Aral Turboral Vám zajistí nejen dokonalou ochranu motorů Vašeho vozového i strojového parku, ale i vysokou ekonomičnost provozu. Obraťte se s důvěrou na oleje Aral Turboral. Tel.: ,

20 K Aralu pro originální prémie! Akce pro všechny naše zákazníky od do Sbírejte známky za ná kup kvalitních pohonných hmot a získejte origi nální super prémie! Za vyplněnou Zákaz nickou kartu a nízký doplatek si vyberte jednu z prémií: láhev do auta i na kolo, praktický sportovní batůžek, kvalitní trekingový batoh, plážovou osušku, super maxi cestovní tašku nebo plyšového medvídka pro vaše děti. Další informace najdete na čerpacích stanicích Aral nebo na kde si prémie můžete nejen prohlédnout, ale i osahat.

léto 2014 06 Zručnost karosáře je velmi důležitá! Ženy a finance? Iveco Daily na CNG?

léto 2014 06 Zručnost karosáře je velmi důležitá! Ženy a finance? Iveco Daily na CNG? léto 2014 06 16 18 Ženy a finance? Zručnost karosáře je velmi důležitá! Iveco Daily na CNG? Porovnejte fotografii na titulní stránce s foto grafií na této stránce. Najdete 5 rozdílů? foto: Shutterstock

Více

Ficlová. Dana. V rybářské síti. ALBION HOTEL s lidmi omládl str. 1, 10 11. rozhovor měsíce s Ing. Danou Ficlovou, generální ředitelkou ALBION HOTELu

Ficlová. Dana. V rybářské síti. ALBION HOTEL s lidmi omládl str. 1, 10 11. rozhovor měsíce s Ing. Danou Ficlovou, generální ředitelkou ALBION HOTELu č e r v e n 2 0 1 0 / 6 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í V rybářské síti Markéta Bartíková Do rybářské sítě chytili jsme tolik

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, dostává se Vám do rukou již sedmý ročník našeho D.A.S. Magazínu. I v tomto sedmém čísle najdete velmi zajímavé články

Více

Jarní hypotéky 2011: POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE. Nižší úroky, lepší podmínky

Jarní hypotéky 2011: POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE. Nižší úroky, lepší podmínky Jarní hypotéky 2011: Nižší úroky, lepší podmínky MAGAZÍN. ČÍSLO 1 // 2011. ČASOPIS PRO KLIENTY SPOLEČNOSTÍ WÜSTENROT S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK STAVEBNÍ SPOŘENÍ NA JAŘE

Více

» Vážení klienti a obchodní partneři,

» Vážení klienti a obchodní partneři, » Vážení klienti a obchodní partneři, rok 2003, který sice není první rok nového tisíciletí, je pro naši společnost přesto velmi významný a něčím zvláštní. Je to rok, ve kterém slaví D.A.S. své 75. výročí.

Více

Baba. Zlata Adamovská: je nejhezčí místo v Praze. DUBEN Vychází 30. 4. 2012 / Zdarma. Téma měsíce: Auta do města. Festival na Okoři se šťávou

Baba. Zlata Adamovská: je nejhezčí místo v Praze. DUBEN Vychází 30. 4. 2012 / Zdarma. Téma měsíce: Auta do města. Festival na Okoři se šťávou Nezávislý měsíčník pro Prahu 6 DUBEN Vychází 30. 4. 2012 / Zdarma Spouštíme web Proč radnice privatizuje další byty? Téma měsíce: Auta do města Festival na Okoři se šťávou Zlata Adamovská: Floorballisté

Více

Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti VŠCHT Praha

Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti VŠCHT Praha naše číslo 12 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 8 prosinec 2014 aktualita Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti VŠCHT Praha Unipetrol

Více

Magazín. Vyčnívat z davu Nabídka ŠKODA Originálního příslušenství. Levá šest za strom! Za co všechno je v rally zodpovědný spolujezdec?

Magazín. Vyčnívat z davu Nabídka ŠKODA Originálního příslušenství. Levá šest za strom! Za co všechno je v rally zodpovědný spolujezdec? Magazín Magazín pro zákazníky a příznivce značky ŠKODA ZIMA 2012 ŠKODA Rapid Prostor ve své nejkrásnější podobě. Vyčnívat z davu Nabídka ŠKODA Originálního příslušenství. Levá šest za strom! Za co všechno

Více

Kia CARENS 10 % Až sedm míst za velmi rozumné peníze. Atraktivní rodinné auto. Legenda nám povyrostla! PODVOZKOVÉ DÍLY SE SLEVOU

Kia CARENS 10 % Až sedm míst za velmi rozumné peníze. Atraktivní rodinné auto. Legenda nám povyrostla! PODVOZKOVÉ DÍLY SE SLEVOU č. 6, ročník 12, vychází 4. června 2013 časopis pro širokou motoristickou veřejnost / zdarma AKCE OD PODVOZKOVÉ DÍLY SE SLEVOU a navíc výhodná cena práce www.autokellyautoservis.cz 10. 6. DO 7. 7. 2013

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více

Wüstenrot nabízí více

Wüstenrot nabízí více Wüstenrot nabízí více Stavební spoření s nejvyšším úrokem MAGAZÍN. ČÍSLO 3 // 2011. ČASOPIS PRO KLIENTY SPOLEČNOSTÍ WÜSTENROT ÚVĚR NA DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ SPOŘICÍ ÚČET S ÚROKEM 2,5 % ROČNĚ HYPOTÉKA NENÍ

Více

Mercedes-Benz. 15. let Hoffmann & Žižák. Hoffmann & žižák. Mercedes- -Benz. Značkový servis se vyplatí, nejen na jaře. Klenot nejen na obdivování

Mercedes-Benz. 15. let Hoffmann & Žižák. Hoffmann & žižák. Mercedes- -Benz. Značkový servis se vyplatí, nejen na jaře. Klenot nejen na obdivování Hoffmann & žižák 01 10 Mercedes-Benz SLS 63 AMG Klenot nejen na obdivování 15. let Hoffmann & Žižák Mercedes- -Benz Actros Borec na stavby Značkový servis se vyplatí, nejen na jaře Hoffmann & ŽiŽák včera

Více

mercedes-benz sportovně prémiový HatcHback

mercedes-benz sportovně prémiový HatcHback HOFFMANN & ŽIŽÁK 01 1 2 mercedes-benz třída a sportovně střižený prémiový HatcHback F L E E T B O A R D : Vše pod kontrolou S E R VS I Hoffmann a ŽiŽák: Ceny padají, kvalita zůstává mercedes a kombi: komfort,

Více

» Vážení klienti a obchodní partneři,

» Vážení klienti a obchodní partneři, » Vážení klienti a obchodní partneři, rok 2003 se blíží ke konci a asi všichni si klademe otázku, kde jsou ty měsíce, dny a hodiny. Tak jako každý rok si i letos tuto otázku dáváme a jsme přesvědčeni,

Více

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko. DIESELSERVIS www.dieselservis-kromeriz.cz kontakt: 602 601 433, 602 361 471 TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.cz

Více

KIAvision 2_2012. Nepřekonatelný prostor. nová Kia cee`d SW. www.kia.cz. Magazín společnosti kia motors czech

KIAvision 2_2012. Nepřekonatelný prostor. nová Kia cee`d SW. www.kia.cz. Magazín společnosti kia motors czech www.kia.cz KIAvision 2_2012 Magazín společnosti kia motors czech Nepřekonatelný prostor nová Kia cee`d SW Kia Carens vlastní cestou Vše o novém Sorentu Kia Mapping revoluční hra se světlem Historie značky

Více

ArRevue. Elektrobus ARRIVA MORAVA ČASOPIS SKUPINY ARRIVA. Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014. Elektrobus. v Jeseníkách

ArRevue. Elektrobus ARRIVA MORAVA ČASOPIS SKUPINY ARRIVA. Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014. Elektrobus. v Jeseníkách ArRevue 2014 ČASOPIS SKUPINY ARRIVA Elektrobus Rozhovor s generálním ředitelem Danielem Adamkou Elektrobus v Jeseníkách Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014 Strana 3 Strana 10 Strana 14 ÚVODNÍ SLOVO STALO

Více

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU Butiky BIBELOT: OD Kotva, Praha 1, Pasáž Myslbek, Praha 1, Centrum Chodov,

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2014 ÚVODNÍK Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych vám na úvod poděkoval za výbornou spolupráci v roce 2013 a do nového roku vám

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Nezůstávají jenom u slov, podávají pomocnou ruku

Nezůstávají jenom u slov, podávají pomocnou ruku Ročník XVI., číslo 1/2015 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Nezůstávají jenom u slov, podávají pomocnou ruku Představujeme práci a zaměření činnosti České abilympijské asociace V České abilympijské

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Aleksandar Marković: Brno má vřelé a kultivované publikum

Aleksandar Marković: Brno má vřelé a kultivované publikum Z kraje ve zkratce / Cena tepla od října klesne / Aleksandar Markovič má rád Brno / Rolls Royce Ghost: duch se představuje / Petr Pucher: Je dobře, že Brno žije hokejem / Chcete být krásnější? Víme, jak

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

veletrh náhradních dílů pro osobní a nákladní automobily, nářadí, servisního vybavení a nových vizí v autoopravárenství

veletrh náhradních dílů pro osobní a nákladní automobily, nářadí, servisního vybavení a nových vizí v autoopravárenství číslo IV / 2012 Opel, Honda, Kia, Volkswagen, Jeep, Seat, Audi, Skoda, Ford, Volvo, Mini, Suzuki, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Lada, Dacia, Land Rover, BMW, Saab, Lancia, Fiat, Toyota, Renault, Hyundai,

Více

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce únor 2015 Osobnosti tohoto vydání: Jan Rýdl Tomáš Reitermann Petr Višňovský Pavel Müller Jan Sedláček Ing. Jan Rýdl ml., MBA Jedinou konstantou je neustálá změna

Více

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Fleetový program je významnou součástí naší obchodní strategie Pod jakým zorným úhlem dnes vybírají podnikatelé a manažeři auta do svých firem, o

Více