Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání"

Transkript

1 Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

2 Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G svislá izolace) UPOZORNĚNÍ: Údaje, zvláště pak návrhy na zpracování a použití našich výrobků se zakládají na našich znalostech a zkušenostech při jejich normálním použití a to v době tisku. Aplikační firmy by měly veškeré pracovní postupy projednat s odborným pracovníkem divize Fólie. Platí naše příslušné Všeobecné obchodní podmínky.. Všeobecné pokyny. Norma materiálu. Barva. Oblasti použití. Trvanlivost/snášenlivost.. Povrchová, stojící voda. Směrnice/normy. Nákresy a vyobrazení. Základy pokládání. Ochranné a dělící vrstvy. Ochranné vrstvy.. Ochranné vrstvy pod střešním pláštěm.. Ochranné vrstvy nad střešním pláštěm. Dělící vrstvy. Standardní střešní nástavby. S tepelnou izolací a zatížením. S tepelnou izolací a deskovým obkladem. Bez tepelné izolace a zátěže, přímo na nosné konstrukci. Inverzní střecha. Střecha s extenzivně udržovanou vegetací. Mechanické upevnění. Základy. Upevnění okrajů k pohlcení horizontálních sil. Základy. Lineární upevnění. Spojovací plechy Sika-Trocal Typ S. Liniové upevnění pásu. Upevnění okrajovými fošnami 7. Spojení svarem 7. Základy 7. Vytvoření T-styků 7. Svařování pomocí svařovacích automatů 7. Svařování pomocí ručních horkovzdušných přístrojů 7. Svařování pomocí chemického pojidla 7. Jiná připojení SikaTrocal SGmA/ 09.00

3 8. Detaily 8. Všeobecně 8. Ukončení střešního pláště 8.. Atika a profil spojovacího uzavíracího plechu/ /lineární upevnění v hrdle 8.. Atika s běžným překrytím zdiva/lineární upevnění v hrdle 8.. Atika s lepeným připojením/upevnění pásu v hrdle 8.. Atika s běžným překrytím zdiva/připojení spojovacího plechu jako liniové upevnění 8.. Okap s profilem uzávěru obrubou/liniové upevnění 8.. Připojení s lineárním upevněním v hrdle/ /uzávěr obruby pomocí kovového profilu 8. Vytvoření úžlabí 8. Dilatační spáry 8. Světlíky/prostupy střechy/nástavby 8.. Připojení na věncový nástavec z tvrzeného PVC 8.. Světlík 8.. Kanálová příruba z tvrzeného PVC 8.. Kanál s připojovací manžetou pro měkčený PVC 8.. Provedení potrubí 9. Příslušenství 0. Zajištění vrstvy 0. Základy zajištění vrstvy 0.. Všeobecná upozornění 0.. Stanovení potřebné hmotnosti zátěže 0... Hmotnosti zátěže Rakousko 0... Hmotnosti zátěže Švýcarsko 0. Sika-Trocal servisní služby. Opravy/sanace. Opravy. Sanace SikaTrocal SGmA/ 09.00

4 Střešní fólie Trocal SGmA/SG. Všeobecná upozornění. Materiálová norma Fólie podle DIN 7, ÖNORM B 7, SIA V 80, PVC-P-NB-E-GV s vložkou ze skleněného rouna. Barva Trocal Typ SGmA: béžová, Trocal Typ SG: svrchní vrstva světle šedá, spodní vrstva tmavě šedá. Oblast použití Fólie Trocal Typ SGmA jsou používány pro volně ložené izolace plochých střech se zátěží (štěrkový násyp, deskový obklad atd.) nebo s vegetací. Fólie Trocal Typ SGmA nejsou vhodné v případech, kde budou přímo vystaveny povětrnosti. V tomto případě se použije napojení fólií Trocal Typ SG nebo alt. Sikaplan G.. Odolnost/snášenlivost Fólie Trocal Typ SGmA/SG nejsou odolné vůči: látkám obsahujícím oleje nebo rozpouštědla látkám obsahujícím dehty živice a živičné komponenty izolačním hmotám z polystyrénové tvrdé pěny, polyuretanové tvrdé pěny plastům z jiných materiálových skupin Impregnace dřevěných bednění musí být proto provedeny prostředky na bázi solí. Proti látkám, které se nesnášejí, musí být použita vhodná oddělující vrstva. V jednotlivých případech, např. při sanacích střech, je vhodné předem odsouhlasit použitou techniku (viz. Ochranné a oddělující vrstvy)... Stojící voda Občas stojící voda nemá žádný vliv na osvědčenou funkci střešních fólií Trocal Typ SGmA.. Směrnice/normy Základní normy pro použití střešních fólií Trocal Typ SGmA jsou aktuálně platná: pravidla pro střechy s izolací (Deutsches Dachdeckerhandwerk), směrnice, předpisy a normy specifické pro jednotlivé země. Vyobrazení Všechna následující vyobrazení jsou systémovými skicami bez měřítka.. Základy pokládání střešní fólie Trocal Typ SGmA se pokládají zásadně volně se zátěží nebo pokryté vegetací zátěž nebo vegetační pokryv se provádí bezprostředně po položení střešní fólie Trocal Typ SGmA podklady střešních fólií musí být rovné, celistvé, bez úlomků a ostrých hran použité střešní plochy nebo střešní plochy beze spádu musí být provedeny podle Pravidel pro střechy s izolací (Německo) se střešními fóliemi Trocal Typ SGmA, o tloušťce nejméně, mm přívody a odvody je třeba provést jako odolné proti větru, konstrukčně je nutno pod nimi zabránit proudění vzduchu fólie Trocal Typ SGmA jsou během doby pokládání dostatečně odolné proti povětrnosti. Mohou být vystaveny vlivům povětrnosti nechráněné maximálně tři měsíce SikaTrocal SGmA/ 09.00

5 . Ochranné a dělící vrstvy. Ochranné vrstvy.. Ochranné vrstvy pod střešním pláštěm Před uložením střešní izolace je nutné provést ochranné vrstvy, pokud má být izolace střechy položena přímo na konstrukčním podkladu izolace musí být vedena přes ostré hrany Vhodné ochranné vrstvy pod střešní izolací jsou například: Sika-Trocal ochranné rouno Typ P (polyesterové rouno 00 g/m ) tepelně izolační desky například z minerálních vláken, tvrdé polystyrénové pěny s přídavnou oddělovací vrstvou Sika-Trocal ze skleněného rouna 0 g/m.. Ochranné vrstvy nad střešním pláštěm Ochranné vrstvy nad střešní izolací jsou nezbytné u využívaných střech a střech s vegetačním pokryvem. Vhodné ochranné vrstvy nad střešní izolací se používají podle specifických programů dodávek do jednotlivých zemí: ochrana Sikaplan a 8 ochrana Sikaplan DIA Trocal Typ TS/L 0 Trocal SBV Sika-Trocal ochranné rouno Typ P (polyesterové rouno 00 g/m ).. Dělící vrstvy Dělící vrstvy jsou nutné tehdy, když má být zabráněno tomu, aby byla střešní fólie Trocal Typ SGmA v přímém kontaktu s materiály, se kterými se nesnáší, jako například s živicemi, tvrdými pěnami z polystyrénu nebo polyuretanu (PUR), rohožemi z regenerované gumy. Možné výjimky jsou uvedeny v kapitole. Inverzní střecha. Dělícími vrstvami proti hmotám, obsahujícím živice a vyzrálým vrstvám s obsahem dehtu, jakož i vyzrálým impregnačním nátěrům dřeva na bázi oleje jsou: ochranné rouno Sika-Trocal Typ P (polyesterové rouno 00 g/m ) tepelně izolační desky z minerálních vláken tepelně izolační desky z polystyrénové nebo polyuretanové tvrdé pěny s přídavnou oddělující vrstvou ze Sika-Trocal skleněného rouna 0 g/m Při nanášení štěrkového posypu strojně pomocí pneumatického podavače je nutná ochranná vrstva. SikaTrocal SGmA/ 09.00

6 Střešní fólie Trocal SGmA/SG. Standardní střešní nástavby. Neodvětraná střecha s tepelnou izolací a se zátěží ze sypaného kačírku kačírkový násyp střešní fólie Trocal SGmA oddělující vrstva (pokud je potřebná) tepelná izolace parotěsná zábrana nosná konstrukce, např. beton. Neodvětraná střecha s tepelnou izolací a se zátěží z deskového obkladu 7 deskový obklad ochranná fólie, např. Trocal SBV střešní fólie Trocal Typ SGmA oddělující vrstva (pokud je potřebná) 7 tepelná izolace parotěsná zábrana nosná konstrukce, např. beton SikaTrocal SGmA/ 09.00

7 . Bez tepelné izolace zátěž kačírkem přímo na nosné konstrukci kačírkový zásyp střešní fólie Trocal Typ SGmA ochranná vrstva nosná konstrukce, např. beton. Inverzní střecha kačírkový zásyp ochranná vrstva, např. polypropylénové rouno (0 g/m ) extrudovaná tvrdá PS-pěna střešní fólie Trocal Typ SGmA ochranná vrstva, např. Sika-Trocal Typ P (polyesterové rouno 00 g/m nosná konstrukce, např. beton POZNÁMKA: Oddělující vrstva mezi a je nutná, pokud dlouhodobě trvající tepelné zatížení střešní fólie Trocal Typ SGmA je > 00 C. SikaTrocal SGmA/

8 Střešní fólie Trocal SGmA/SG. Extenzívně udržovaná zelená střecha vegetační vrstva filtrační vrstva drenážní vrstva ochranná vrstva, např. Trocal SBV střešní fólie Trocal Typ SGmA oddělující vrstva, např. Sika-Trocal skleněné rouno (0 g/m ) tepelná izolace, např. PS 0 SE parotěsná zábrana nosná konstrukce, např. beton. Mechanické upevnění. Základy Zpravidla se střešní fólie Trocal Typ SGmA pokládá volně pod zátěž/vegetační vrstvu. Přesto je však možné, že zátěž není dostačující k zajištění střešní nástavby proti větrnému víru. V takovém případě (viz též Pravidla pro střechy s izolací ) je nutné volně položenou fólii po nástavbě střechy stabilizovat mechanickým upevněním. Hmotnost zátěže nesmí být ve vzorci pro stanovení mechanického upevnění uvažována. Pro tento případ viz Návod k pokládání Sikaplan Typ G (. Mechanické upevnění/0. Zajištění polohy). Směr kladení je zásadně příčný na ocelový trapézový profil, event. na dřevěné bednění.. Upevnění okrajů k vyrovnání horizontálních sil. Základy Upevnění okrajů je nutno zásadně provádět bezprostředně na okrajích střechy, například u připojení a uzávěrů na všech střešních nástavbách a na všech střešních prostupech. Je nutné, aby byly v rovině fólie účinně vyrovnávány horizontální síly. U montážních dílů, střešních kanálů a větráků je třeba vyrobit odpovídající silové spojení se spodní konstrukcí.. Lineární upevnění V závislosti na podkladu je nejmenší počet potřebných upevnění na metr následující: armovaný beton/ocelový plech kusy/m a = cm plynobeton/dřevo kusy/m a = cm UPOZORNĚNÍ: Příklady provedení viz Oddíl 8. (Detaily). Pokud by nesměly být v rovině fólie žádné upevňovací elementy, viz.. 8 SikaTrocal SGmA/ 09.00

9 . Spojovací plech Sika Trocal Typ S.. Materiál/oblasti použití Spojovací plechy Sika-Trocal Typ S jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových plechů o tloušťce 0, mm, které jsou na jedné straně kašírovány střešní fólií Sika-Trocal o tloušťce 0,8 mm. Pro kašírování logicky platí stejné podmínky použití a snášenlivost, jako pro střešní fólie Trocal Typ SG. Protože se střešní fólie Trocal Typ SGmA/SG dají na kašírovaný povrch homogenně navařit, je možné bezproblémové napojení. Na rubové straně spojovacího plechu je nanesen ochranný transportní lak, který nemá funkci ochrany proti korozi... Zpracování Spojovací plechy Sika-Trocal je možno přiřezávat a hranit obvyklým nářadím pro zpracování plechu, takže je možno vyrobit všechny potřebné profily pro přípojky a uzávěry. Bezproblémové připojení střešních fólií Trocal Typ SGmA/SG na spojovací plech se provádí podle oddílu 7. (Spojení svarem). Plocha připojení musí být nejméně cm široká. Spojovací plechové profily se umisťují vedle sebe buď v odstupu mm, nebo se překrývají cca 0 mm. Vytvoření ohebného kontaktu se dosáhne tím, že se profily přelepí nejméně 0 mm širokou lepící páskou z krepového papíru a ještě se překryjí souvislým páskem střešní fólie Sikaplan 8D/Trocal S. Pásky střešní fólie se přivaří po obou okrajích lepícího pásku na horní stranu spojovacího plechu. Pásky ze střešní fólie nejsou nutné, pokud (po přelepení kontaktu pomocí pásku z krepového papíru) je celá plocha profilu překryta střešní fólií. KONTAKT SPOJOVACÍHO PLECHU oblast svaru spojovací plech Sika-Trocal 0 mm souvislé pásky fólie (Sikaplan 8D/Trocal S) krepový papír mm Jestliže je potřeba profilový plech vyztužit, pak jsou profilové styky podloženy příponkami, které jsou přizpůsobeny tvaru profilu. Pokud jde o profily okapů, okrajů střechy a krycí profily zdiva, je potřebné použít přídavné příponky podle očekávaného zatížení větrem. Volně ležící hrany řezu spojovacích plechů musí být chráněny proti vlivům povětrnosti přehyby nebo přeložením. Liniové upevnění Dále uvedeným upevněním spojovacích plechů je možno ve spojení s detailními vyobrazeními současně vyrobit funkční liniové upevnění k eliminaci horizontálních sil. Aby bylo možno zamezit deformacím spojovacích plechů v případě přímého uložení na tepelnou izolaci (např. upevněním) a tím dosáhnout bezpečného spojení svarem a dokonalého vedení sil, musí mít použitá izolace pod spojovacím plechem pevnost 0, N/mm při max. 0% poměrném stlačení (např. PS 0 SE). Jinak musí být použito pomocných konstrukcí (např. dřevěných fošen). oblast svaru SikaTrocal SGmA/

10 Střešní fólie Trocal SGmA/SG Nejmenší upevnění profilu ze spojovacího plechu, event. kovového profilu odolného na ohyb k eliminaci horizontálních sil v závislosti na podkladu: železobeton T nýt zdivo z plných,/ mm a = 0 cm cihel hmoždinka /0 plynobeton kotva mm a = cm ocelový plech pozinkované šrouby, mm a = 0 cm plné dřevo pozinkované šrouby a = 0 cm do dřeva mm POZNÁMKA: příklady provedení viz oddíl 8. (Detaily). POZOR! NÁSLEDUJÍCÍ PROVEDENÍ NE- ODPOVÍDÁ PRAVIDLŮM PRO STŘECHY S IZOLACÍ. Pokud by v rovině střechy nemohlo být žádné upevnění, je třeba plochu fólie vyvést na vystupující stěnu, atiku atd. a příčně ji na ni zafixovat pomocí liniového upevnění z kovového profilu odolného na ohyb nebo ze spojovacího plechu. Liniové upevnění je vedeno přímo přes linii koutu. Odstupy mezi jednotlivými upevněními je nutno u uvedených podkladů zmenšit na cm, event. u plynobetonu na cm.. Upevnění okrajových fošen Požadavky na ustřižení a vytažení (viz Pravidla pro střechy s utěsněním/9-00 Pokyny pro dřevo a hmoty ze dřeva). druh upevnění způsob ukotvení vzdálenosti mezi upevněními v závislosti na výšce budov do 8 m 8 m až 0 m 0 m až 0 m dřevo na beton pozinkované,0 m 0, m 0,0 m ( B) šrouby 7 mm s hmoždinkou dřevo pozinkované šrouby 0,90 m 0,0 m 0, m na plynobeton 7 mm se speciální hmoždinkou dřevo na pozinkované samořezné 0,0 m 0, m 0, m plechový profil šrouby, mm dřevo pozinkované šrouby 0,80 m 0,0 m 0, m na plné dřevo mm 7. Spojení svarem 7. Základy Střešní fólie Trocal Typ SGmA/SG se svařují zásadně horkým vzduchem nebo chemickým pojidlem. Střešní fólii je přípustné překrývat proti tekoucí vodě nebo na svislých/šikmých plochách vyvést do výšky a následně pak svařit. Překrytí svaru musí být široké minimálně cm. Šířka svaru při svařování horkým vzduchem činí minimálně cm, při svařování chemickým pojidlem nejméně cm. Plochy určené ke svařování musí být suché a bez nečistot. Znečištěné plochy, které mají být svařeny, je nutno předem očistit vodou bez detergentu. Pokud to nedostačuje, je třeba použít Sika-Trocal Cleaner L 00 (především pro svary prováděné horkých vzduchem), nebo Sika-Trocal Cleaner 000 (především pro spoje prováděné chemickým pojidlem). V oblasti svaru je nutno zamezit prohýbání, protlačeninám nebo křížovým spárám. 0 SikaTrocal SGmA/ 09.00

11 svary horkým vzduchem se vyznačují následujícími vlastnostmi: obě spojované plochy se převedou stejnoměrným zahřátím do plastického stavu bezprostředně po dosažení plastického stavu se spojované plochy současně stlačí rychlost svařování kolísá v závislosti na okolní teplotě, slunečním ozáření, teplotě horkého vzduchu a podkladu i na tloušťce materiálu. Spoje prováděné chemickým pojidlem se vyznačují následujícími vlastnostmi: obě spojované plochy se roztaví chemickým pojidlem Sika-Trocal Quellschweißmittel současně s tím se spojované plochy stlačují vahou polyetylénové hadice naplněné pískem (pískového pytle) při teplotě okolí pod + 0 Cje potřeba oblast svaru předehřát pomocí ručního horkovzdušného přístroje. Na trhu jsou nabízeny různé automaty na svařování horkým vzduchem nebo ruční svařovací přístroje. Přitom jsou třeba dodržovat návody k obsluze příslušných výrobců přístrojů. Potřebné přístroje pro svařování horkým vzduchem: automat pro horkovzdušné svařování ruční přístroj pro horkovzdušné svařování s přítlačným válečkem Potřebné přístroje/pomůcky pro spojování chemickým pojidlem: plochý štětec šířky cm ( cm dlouhé štětiny) a stabilní kovová plechovka Sika-Trocal Mini Jet včetně PE láhve chemické pojidlo Sika-Trocal Quellschweißmittel Sika-Trocal PE hadice (pytle s pískem). Zkouška horkovzdušného svaru/spoje vytvořeného chemickým pojidlem. Přezkoušení lze provádět buď kontrolou zrakem, event. mechanickou kontrolou. Přístroje pro mechanickou kontrolu svaru: ocelová jehla, ocelový trn nebo šroubovák č. Zajištění horkovzdušného svaru/spoje chemickým pojidlem Spoje chemickým pojidlem a všechny svary pod nástavbami s vegetací musí být zajištěny PVC roztokem Sika-Trocal PVC-Lösung Typ S 7. Vytvoření T-styků Hrany svarů střední fólie musí být v oblasti překrytí zkoseny (hranovým hoblíkem/ručním svařovacím přístrojem) k zamezení kapilární propustnosti. svar střešních fólií Trocal Typ SGmA/SG je nutno přezkoušet na spolehlivost. Chybná místa spojení je nutno opravit. U ochlazovaných T-styků musí být existující kapiláry překryty zesílením spoje. ŠÍŘKA SVARU A ZABEZPEČENÍ T-STYKU uzavřít kapiláru cm cm šířka horkovzdušného svaru cm šířka spoje chemickým pojidlem cm SikaTrocal SGmA/ 09.00

12 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 7. Svařování horkovzdušnými automaty Šířka hubice je zpravidla cm, avšak nejméně cm. Nezbytná teplota horkého vzduchu činí cca 00 C, rychlost pojezdu a teplota vzduchu musí být navzájem regulovatelné. Nejbezpečnější výsledky lze docílit horkovzdušnými svařovacími automaty, jejichž teplota a rychlost svařování se dá regulovat elektronicky. Potřebný přítlak na svar se v normálním případě dociluje přídavným závažím. Teplota svařování a rychlost svařování musí být vzájemně sladěny tak, aby v oblasti svaru nedocházelo ani ke vzniku chybných spojení, ani k deformacím materiálu. Zhoršení výkonu způsobené kolísáním proudu lze zamezit např. použitím proudových agregátů. Pro každý svařovací přístroj je nutný vlastní proudový okruh. Aby bylo docíleno bezvadného seřízení přístroje a manipulace s ním, jsou neodmyslitelné zkušební svary, odpovídající vnějším podmínkám. 7. Svařování ručními horkovzdušnými svařovacími přístroji Potřebná teplota vzduchu ve svařovacím přístroji je cca 00 C. Vytvoření svaru probíhá ve dvou etapách. Nejdříve je uzavřena zadní hrana svaru, aby při následujícím druhém pracovním kroku nemohl pod překrytou fólií uniknout žádný horký vzduch. Hubice ručního horkovzdušného svařovacího přístroje se do překrytí zavede tak, aby se obě plochy svaru stejnoměrně ohřívaly a pomocí přítlačného válečku se dosáhlo homogenního spojení. 7. Spojování chemickým pojidlem Sika-Trocal Quellschweißmittel Při spojování chemickým pojidlem se nanese pomocí plochého štětce o šířce cm, délce štětin cca cm, event. pomocí Sika-Trocal Mini Jet chemické pojidlo Sika-Trocal v podélném směru mezi překrytí fólií. Vrchní a spodní fólie musí být naleptány posunutím tahem a měly by být vzájemně lehce přitlačeny. Přitom lze současně mírným tlakem vymezit i šířka svaru. Podle průběhu spojování se čerstvý spoj zatíží polyetylénovou hadicí Sika-Trocal, naplněnou pískem. Chemické pojidlo Sika- -Trocal by nemělo být předávkováno, aby se nemohlo dostat mimo spoj, nebo eventuálně nechtěně roztéci. Předávkování chemického pojidla Sika-Trocal může například u tepelné izolace z polystyrenu způsobit její rozpuštění nebo naleptání. 7. Jiná připojení Pro spojení s jinými hmotami zásadně není možné poskytnout žádnou záruku. Ve složitějších případech by měla být rozhodně uskutečněna konzultace s vedoucím pracovníkem divize fólií (viz kontakty na zadní straně nebo www stránky). SikaTrocal SGmA/ 09.00

13 8. Detaily 8. Všeobecně Jako připojovací materiál je používána převážně střešní fólie Trocal Typ SG. (Při použití jiných střešních fólií Sika-Trocal je nutná konsultace s pracovníkem divize Sika-Trocal). Dále mohou být použity spojovací plechy Sika-Trocal Typ S a vestavné díly z tvrzeného PVC, jakož i odpovídající příslušenství jiných výrobců (viz také oddíl 8.). Střešní fólie Trocal Typ SGmA může být pak použita jako připojovací fólie, jestliže nedochází k přímému vlivu povětrnosti, například po překrytí konstrukce. Při takových podmínkách podkladu, kdy není možné pod střešní fólií spodní proudění a okraje střechy jsou proti větru zajištěny, může volně položená oblast připojení činit cca 0 cm (viz též Základy pokládání). U atik/připojení přes 0 cm výšky je nutné zajištění vrstvy přídavným liniovým upevněním nebo provedením celoplošného nalepení pomocí kontaktního lepidla Sika-Trocal C 7. Při použití jednotlivých upevnění je jejich maximální odstup cm. Hodnota eliminace zátěže musí odpovídat eliminace zátěže okolních horizontálních ploch. Při použití Sika-Trocal C 7 musí být připojení a uzávěry zásadně chráněny proti pronikání deště nebo stříkající či přívalové vodě. Všechny následující vyobrazení (bez měřítka) jsou systémové nákresy možných příkladů. 8. Ukončení střešního pláště Připojovací fólie Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G) jsou od plochy připojení vedeny přes lineární připevnění v ploše střechy a přivařeny na plochy fólie. 8.. Ukončení atiky se střešní fólií Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G) s ukončujícím profilem okraje střechy spojovacím plechem Sika-Trocal a lineárním upevněním na spodní straně atiky připojovací profil ze spojovacího plechu Sika-Trocal střešní fólie Trocal Typ SG upevňovací prvky střešní fólie Trocal Typ SGmA min. cm max. cm min. cm 8.. Ukončení atiky se střešní fólií Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G) s obvyklým překrytím koruny atiky, spojovacím plechem na atice a lineárním upevněním na spodní straně atiky obvyklé překrytí zdiva pásky profilů ze spojovacího plechu Sika- -Trocal Typ S střešní fólie Trocal Typ SG upevňovací prvky střešní fólie Trocal Typ SGmA min. cm max. cm min. cm SikaTrocal SGmA/ 09.00

14 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 8.. Ukončení atiky se střešní fólií Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G) s mechanickým přichycením s liniovým ukončením na spodní straně atiky. Svislá izolace lepená. 7 7 nezávislé oplechování kovový profil odolný na ohyb střešní fólie Trocal Typ SG liniové upevnění kontaktní lepidlo Sika-Trocal C 7 střešní fólie Trocal Typ SGmA min. cm max. 0 cm 8.. Ukončení atiky s připojením na spojovací poplastovaný plech oplechování atiky spojovací plech Sika-Trocal Typ S střešní fólie Trocal Typ SGmA 8.. Ukončení u okapu ukončující lištou ze spojovacího poplastovaného plechu Sika-Trocal kačírková lišta střešní fólie Trocal Typ SGmA okapový profil ze spojovacího plechu Sika-Trocal SikaTrocal SGmA/ 09.00

15 8.. Ukončení střešní fólie Trocal Typ SG s lineárním upevněním pomocí kotev přítlačným kovovým profilem odolným na ohyb kovový profil odolný na ohyb střešní fólie Trocal Typ SG upevňovací prvky trvale elastická těsnící hmota střešní fólie Trocal Typ SGmA min. cm min. cm max. cm 8. Provedení úžlabí Při volně uložených střešních fóliích Trocal Typ SGmA je provedení úžlabí potřebné vždy, když se dvě střešní plochy vzájemně setkávají tak, že úhel úžlabí je mezi 0 a 7. Při úhlech žlábku > 7 až 80 není žádné vytvoření úžlabí potřeba. ZÁVISLOST MEZI SKLONEM STŘECHY A ÚHLEM ŽLÁBKU úklon střechy,0 úhel úžlabí 7 úklon střechy,0 PROVEDENÍ ÚŽLABÍ JAKO LINEÁRNÍ UPEVNĚNÍ střešní fólie Trocal Typ SG střešní fólie Trocal Typ SGmA pevný svar (průběžný) upevňovací prvky SikaTrocal SGmA/ 09.00

16 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 8. Dilatační spáry U střech utěsněných střešními fóliemi Trocal Typ SGmA se mohou pohyby ( mm)ve spárách mezi volně položenými vrstvami nepatrně vyrovnávat, takže v normálním případě při konstrukci ve vrstvách s tepelnou izolací nejsou nutná žádná přídavná opatření. Jestliže není jako podpůrný podklad vrstev použita žádná tepelná izolace, jsou spáry pod těsněním střechy překryty jednostranně k připevněnému podpůrnému plechu. Profily ze spojovacího plechu nebo pomocné konstrukce nesmí být vedeny přes dilatační spáry, ale jsou v oblasti spár rozděleny. V případě velkých pohybů při poměrném prodloužení, sedání, nebo střihu, například v oblastech sedajících horských masivů, musí být dilatační spáry projektantem konstrukčně navrženy, zpracovány a logicky přizpůsobeny. DILATAČNÍ SPÁRY S PODPŮRNÝM PLECHEM PŘI NEPATRNÝCH SPÁROVÝCH POHYBECH ( mm) střešní fólie Trocal Typ SGmA ochranná vrstva ochranný plech DILATAČNÍ SPÁRY PRO VĚTŠÍ POHYBY S KRYTÝM PROVEDENÍM homogenní střešní fólie (Sikaplan 8D/Trocal S) cm SikaTrocal SGmA/ 09.00

17 8. Světlíky/prostupy střechy/nástavby Zásadně by měly být vždy použity montážní díly Sika-Trocal nebo jiná prefabrikovaná příslušenství, která umožňují homogenní připojení střešní izolace podle oddílu 7. (Spojení svarem). Při všech detailních provedeních je u použitého příslušenství jiných výrobců nutno dodržet jejich technické předpisy pro použití a detailní návrhy příslušných výrobců příslušenství, kteří jsou za jejich znění odpovědni a musí za funkci (např. eliminaci horizontálních sil/těsnost) nést odpovědnost. Při nejasnostech se doporučuje konzultace s pracovníky útvaru Sika-Trocal. 8.. Připojení na věncový nástavec z tvrzeného PVC nebo možnosti připojení zhotovené na místě montáže věncový nástavec z tvrdého PVC střešní fólie Trocal Typ SGmA POZNÁMKA: V případě možností použít připojení zhotovená na místě montáže viz oddíl Připojení na věncový nástavec po provedení lineárního upevnění, s použitím nalepené střešní fólie Trocal Typ SGmA, utěsnění okraje přítlačnou lištou a odolnou těsnící hmotou utěsnění okraje přítlačnou lištou a odolnou těsnící hmotou kontaktní lepidlo Sika-Trocal C 7 střešní fólie Trocal Typ SG upevňovací prvky střešní fólie Trocal Typ SGmA SikaTrocal SGmA/

18 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 8.. Střešní vpusť s PVC límcem vpusť, manžeta s límcem z tvrzeného PVC, event. možnost PVC připojení připojení parotěsné zábrany podle materiálu fólie, odpovídající údajům od výrobce střešní fólie Trocal Typ SGmA upevňovací prvky 8.. Vpusť s připojovací manžetou pro střešní fólie z měkčeného PVC připojovací manžeta pro střešní fólie z měkčeného PVC připojení parotěsné zábrany podle materiálu fólie, odpovídající údajům od výrobce upevňovací prvky 8.. Připojení potrubního prostupu s obrubou potrubí, manžetou připojenou lepením nerezavějící spona se zapečetěním manžeta s rourovou obrubou Sika-Trocal s lepeným připojením kontaktním lepidlem Sika-Trocal C 7 límce z homogenní střešní fólie, tvarovatelné upevňovací prvky 8 SikaTrocal SGmA/ 09.00

19 9. Příslušenství Kompletní výrobní program je uveden v platných cenících. Jako důležité standardní příslušenství uvádíme: oddělující a ochranné vrstvy tvarové a rohové dílce obruba potrubí pásky z Trocal Typ S (homogenního) nebo Sikaplan 8D (homogenního) Sika-Trocal C 7 (kontaktní lepidlo) Sika-Trocal CV 70/7 (ředidlo) Sika-Trocal Cleaner L 00 Sika-Trocal Cleaner 000 Sika-Trocal chemické pojidlo Sika-Trocal PVC roztok Doporučujeme použití tvarových dílců, protože tím lze docílit vysokých úspor doby montáže a díky jednoduchému zpracování rovněž vysokou spolehlivost. Sika-Trocal rohové dílce (vnitřní a vnější kouty 90 ) vnější kouty vnitřní kouty Sika-Trocal rohové tvarovky Corner Corner vnitřní kouty vnější kouty Corner Corner Corner Corner SikaTrocal SGmA/

20 Střešní fólie Trocal SGmA/SG Definice vnější roh v úrovni střechy vnitřní roh v úrovni střechy vnější roh na zdivu koruny vnitřní roh na zdivu koruny ukončení okraje střechy: roh fasádní strany ukončení okraje střechy: roh fasádní strany ukončení stěny s krycím páskem připojení na světlík připojení na odvětrávací potrubí připojení na stojku a potrubní vedení připojení na prostup o malém průměru vtokový otvor pro střešní vodu bezpečnostní přepad nebo chrlič atika spodní hrana atiky úžlabí v ploše střechy 0 SikaTrocal SGmA/ 09.00

21 0. Zajištění vrstvy 0. Základy zajištění vrstvy 0.. Všeobecné poznámky U volně pokládaných střešních izolací se zátěží se zajištění vrstvy dociluje pomocí zátěže, působící proti namáhání větrem. Váha zátěže je závislá na očekávaném namáhání větrem a je v jednotlivých oblastech střechy (rohy, okraje, střední oblast) rozdílná. Zátěže se používají především při sklonech střechy do jejího úklonu a musí být provedeny okamžitě po položení střešní fólie. Jako zátěž je používá obvykle:, velikost frakce cca / mm, minimální tloušťka vrstvy cm betonové desky, volně uložené do drtě nebo štěrkového lože keramické, betonové nebo podobné dlažby uložené v maltovém loži zemní násyp/vrstvy v případě střech s vegetačním pokryvem ochranné potěry nebo podobně 0.. Určení hmotnosti potřebné zátěže Potřebná hmotnost zátěže je určena na základě údajů pro zátěže v národních předpisech a lze ji eventuálně stanovit s pomocí všeobecných pravidel. Všeobecná pravidla pro určení potřebné zátěže lze však použít pouze tehdy, jestliže jsou podstatnou součástí národních předpisů nebo neodporují těmto národním předpisům Všeobecná pravidla se zakládají na dlouhodobých praktických zkušenostech a udávají potřebné hmotnosti zátěží pro jednotlivé části oblasti střechy, v závislosti na výšce střechy Hmotnosti zátěže pro zajištění polohy (Rakousko) V následujících tabulkách uváděné hmotnosti zatížení jsou založeny v normě ÖNORM B 70, a poskytují pro jednotlivé části střechy, v závislosti na její výšce, potřebné všeobecné hmotnosti zátěže. základní hodnota V 0 ) pro rychlost větru v km/h výška střešní plochy nad krajinou v m 8 0 nejmenší tloušťka vrstvy ) vcm h 0 obvyklá oblast ) 8 oblast okrajová ) 9 0 < h obvyklá oblast ) 0 oblast okrajová ) 0 7 < h 99 obvyklá oblast ) 9 oblast okrajová ) ) mezihodnoty mohou být lineárně interpolovány ) oblast střešní plochy podle ÖNORM B 0-, obr. 0 ) meteorologické podklady: Seznam míst (ÖNORM B 0-, tabulka ) udává základní hodnotu rychlosti větru V 0 jako maximální sekundovou střední hodnotu rychlosti větru ve výšce 0 m nad zemí pro tvary krajiny podle ÖNORM B 0-, tabulka, kterou lze v průměru očekávat jednou za 0 let. SikaTrocal SGmA/ 09.00

22 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 0... Hmotnosti zátěže pro zajištění polohy (Švýcarsko) V následující tabulce uváděné hmotnosti zátěže a upevnění okrajů jsou založeny na dlouholetých praktických zkušenostech a na hodnotách švýcarské normy SIA 7, vydání 98. výška plochy střechy zátěž podklad upevnění okrajů nad terénem do 8 m 0 mm říčního štěrku kačír- beton není nutné ku frakce 8/ nebo / do 8 m 0 mm říčního štěrku podklady náchylné je nutné kačírku frakce 8/ k vibracím (např. ocenebo / lový trapézový plech) nad 8 m 0 mm říčního štěrku frakce u všech podkladů je nutné 8/ nebo /, navíc zahradní chodníkové dlaždice (d = 0 mm) na okrajích střechy/v oblasti rohů v exponovaných místech 0. Sika-Trocal servisní činnost V rámci koncepce Sika-Trocal je nabízena technická pomoc při určování potřebných hmotností zátěže a to na základě specifických oblastních předpisů.. Opravy/sanace. Opravy Při mechanickém poškození střešní izolace je možno provést opravu položením nového kusu fólie. V těchto případech je nutno oblasti svaru na nově vytvořených spojích celoplošně očistit vodou bez přísady detergentu, eventuálně v případě potřeby čističem Sika- -Trocal Cleaner 000, event. L00 Následně se nově pokládaný kus fólie přivaří buď na starou střešní izolaci nebo pod starou izolaci střechy a oblasti svaru se přivaří pomocí ručního svařovacího horkovzdušného přístroje (použít dvojitý svar/hubice cm). Zásadně je pak třeba okraje svaru zabezpečit proti průniku vlhkosti roztokem PVC. POZNÁMKA: Před provedením opravy je třeba bezpodmínečně provést zkoušky svařování. SikaTrocal SGmA/ 09.00

23 Při obnovení střešní izolace musí být dodrženy všechny uvedené pokyny tohoto návodu na pokládání (například oddělující vrstvy, atd.). Existující střešní izolace z vysoko polymerních fólií se zásadně neodstraňují. V těchto případech jsou možná, s ohledem na objekt, specifická řešení. O pomoc je možno v těchto případech požádat pracovníka divize Sika-Trocal. POZNÁMKA: Při výměně starých PVC fólií za nové je často kladena otázka, jak může být z hlediska životního prostředí provedena jejich správná likvidace. Ekologicky a ekonomicky rozumnou metodou je recyklace střešních fólií. Sika-Trocal je zakládajícím členem a hlavním akcionářem AfDR (zkratka Arbeitsgemeinschaft für PVC-Dachbahnen-Recycling), které provozuje vysoce moderní recyklační závod v Troisdorfu. Staré střešní fólie z PVC se při sanaci střešní plochy odstraní a po přípravě k přepravě do recyklačního závodu na staveniště přistavenou AfDR jednotkou transportují k recyklaci. Ve vysoce moderním úpravárenském zařízení je suchou metodou oddělením od ostatních materiálů získán PVC recyklát, který je jako prášková frakce dodáván zpět do Sika-Trocal. SikaTrocal SGmA/ 09.00

24 Sika CZ, s. r. o. vedení firmy Sika CZ, s. r. o. divize fólie Sika sklady: Bystrcká / technická kancelář Brno CZ 00 Brno tel.: +0 fax: Palackého Lomnice nad Popelkou tel./fax: mobil: Bystrcká / tel.: fax: Říčany u Prahy, SikaTrocal SGmA - 09/00 Voděradská 8 tel.: , fax:

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ACHENBACH-CZ s. r. o.

ACHENBACH-CZ s. r. o. 1 ACHENBACH-CZ s. r. o. Výhradní dodavatel výrobků ACHENBACH GmbH kryty dopravníků, - vlnité plechy - přístřešky s oboukovou samonosnou střechou Výhradní dodavatel elektrobubnů VAN DER GRAAF BV Výhradní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Polymerní hydroizolační střešní fólie

Polymerní hydroizolační střešní fólie Technický list Vydání 03/2014 Identifikační číslo 02 09 05 01 100 0 150000 Polymerní hydroizolační střešní fólie Popis výrobku (tloušťka 1,5 mm) je polyesterovou tkaninou vyztužená, vícevrstvá syntetická

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

PS EXSTRONG PONTI PKV GG

PS EXSTRONG PONTI PKV GG PS EXSTRONG PONTI PKV GG Hněvkovská 56 148 00 Praha 4 Czech Republic Tel.: +420 267 911 809 Fax: +420 267 911 860 PS PS Vysocehodnotný destilovaný bitumen v syntéze s ataktickým a isotaktickým polypropylenem.

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ II. (LOP II.) - SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce balkonů a teras Varianty 1-8 KONSTRUKCE BALKONŮ A TERAS KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Podlahová konstrukce se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace separace ve spojení vyrovnání tlaku vodní páry nad nosným,

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Základní informace o výrobku Izolační materiál Obložení Celková šířka Krycí šířka Standardní

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc.

Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc. Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc. Vlastnosti hydroizolací se nejvíce projeví během jejich provozu na plochých střechách, při montáži hydroizolací, při jejich opravách,

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy PVC Vinitex Hydroizolační systémy Vinitex MP hydroizolační folie pro mechanicky kotvené střešní systémy výrobek Vinitex MP 1,2 1,2mm 1,05 x 25m 28rolí - 735m 2 2,10 x 25m 14rolí - 735m 2 1,05 x 20m 28rolí

Více

DELTA -THENE Montážní návod

DELTA -THENE Montážní návod DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -THENE Montážní návod PREMIUM Izolační systém pro vodorovné a svislé použití. Všeobecné informace. Montážní návod DELTA -THEN PREMIUM DELTA -THENE

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY NAFUKOVACÍ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHY Pro použití při dekontaminaci a očistě osob či materiálu i jako mobilní sociální zařízení při záchranných akcích a při likvidaci havárií

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ I. (LOP I.) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Technický list produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Nádoba 750 ml s aplikační Pistolí nebotrubičkou Popis produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo je vlhkostně tvrdnoucí

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA)

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) 1. Popis Skladebný systém PVC obkladů umožňující obložení vnitřních a venkovních stěn a stropů. Při použití pomocné

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

JUTA a.s., Dukelská 417 544 15 Dvůr Králové n.l., ČR Internet: www.juta.cz Tel. +420 499 314 211 Fax +420 499 314 210 14.01.2010 Stránka 1 z 4 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA o spojovacích a těsnících páskách

Více

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Zásady pro navrhování střešního systému Bramac 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více