Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy Navázání vztahů Blesková akce...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce..."

Transkript

1 1

2 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr

3 ÚVOD Hodně jsem pr emy s lel, zda se podělit o kli c ove principy u spěs ne ho online podnika ni a o konkre tni kroky, ktere jsem ověr il v praxi a ktere se mi velmi osvědc ily. Nakonec jsem si r ekl, z e se o to zkra tka podělit musi m... Z e pra vě vy jste ti, kter i mi svy m za jmem umoz n ujete dělat to, co mě bavi. Di ky va m se ti m mohu z ivit, poma hat druhy m lidem a za roven i vyděla vat peni ze... Za posledni rok jsem vybudoval z nuly dvacetitisi covou databa zi ovy ch kontaktu ; zi skal od va s stovky nads eny ch reakci, spoustě lidi pomohl z i t leps i z ivot a za roven vydělal vi ce nez milion korun di ky online produktu m... 3

4 MŮJ PŘÍBĚH JAK TO VŠECHNO VLASTNĚ ZAČALO Vybudovat u spěs ne online podnika ni - nebo sta vaji ci podnika ni di ky internetu rozs i r it - neni sloz ite, pokud to sloz ity m neuděla te vy sami. Tak jako u všeho ostatního i zde platí Paretovo pravidlo - tedy, z e 20% z toho, co děláte, je zodpovědny ch za 80% vašich vy sledků. Běz ny c lověk zkouší, nabírá zkušenosti a zjišt uje, ktery ch 20% c inností je těch důlez ity ch, které přináší vy sledky... Sám jsem si tím prošel. Před sedmi lety, kdy jsem se rozhodl podnikat přes internet, jsem nejprve dlouhou dobu tápal a nevěděl, kde přesně zac ít. Od té doby jsem se mnoho nauc il a po pravdě řec eno, mé zac átky byly z dnešního pohledu úsměvné... ale především zatraceně zdlouhavé a neefektivní. Kdybych věděl tenkrát, co vím dnes a měl všechny ty moz nosti, které internet nabízí, jistě bych se vyvaroval mnoha chyb a dnes bych byl ještě mnohem dál. Ale nelituji nic eho - protoz e právě díky tomu, z e jsem tuto cestu prošlapal, vám nyní mohu vaši cestu neuvěřitelně zkrátit. 4

5 Po sedmi letech hledání jsem konec ně našel způsob online podnikání, o kterém jsem vz dycky snil. Takovy, ktery mě c iní nezávisly m na místě a c ase, rozmarech nadřízeny ch, starostech s podřízeny mi, poz adavcích klientů i shánění zakázek. Objevil jsem, z e i v c esky ch podmínkách se dá dosáhnout z ivotního stylu, kdy jsem placen za to, z e se věnuji svoji vášni, pomáhám druhy m lidem a měním tak svět k lepšímu. Můz ete pracovat z jakéhokoliv místa na světě - jediné co potřebujete, je připojení k internetu - a vaše práce vás napln uje štěstím. Pojďme se tedy podívat právě na těch 20% nejdůlez itějších kroků, které vás k podobny m vy sledkům dovedou. Tedy pokud se jim budete soustředěně věnovat. 5

6 5 KROKŮ JAK VYBUDOVAT ÚSPĚŠNÉ INFOPODNIKÁNÍ Následujících 5 kroků vás provede od úplného zac átku online podnikání az k úspěšnému prodeji placeného produktu. Je to koncentrovaná strategie toho, jak co nejrychleji dosáhnout úspěchu v podnikání přes internet. Sám jsem tyto kroky objevoval a vyuz íval zároven. Vy je nyní dostáváte na zlatém podnose a můz ete je tak vyuz ít ještě mnohem efektivněji. A pokud jim ve nujete dostatec nou pozornost, jsem přesvědc en o tom, z e je naprosto reálné, aby se vám do roka a do dne podařilo dosáhnout stejny ch vy sledků, jaky ch se podařilo za poslední rok dosáhnout mně. O jaké kroky jde? PŘÍPRAVA BUDOVÁNÍ PLATFORMY NAVÁZÁNÍ VZTAHŮ BLESKOVÁ AKCE PLACENÁ NABÍDKA 6

7 PŘÍPRAVA Snaha proměnit sny v realitu nema bez pr i pravne fa ze a za vazku smysl. Je to krok velmi triviální, avšak zároven krok, ktery mnoho lidi opomi ji a de laji tak velkou chybu. Protoz e právě vynecháním přípravné fáze se stáváte hledac em přílez itostí - nemáte zkrátka ujasněno, kam jdete a co chcete dělat... Věci zkoušíte nahodile a c ekáte, zda budou fungovat, místo abyste zvolili osvědc enou a efektivní strategii a té věnovali pozornost. Než začnete, zodpovězte si několik zásadních otázek Co je vas i va s ni a c i m se vlastně chcete zaby vat? Co jste pro to ochotni obětovat? Kde ve sve m podnika ni jste a c eho chcete dosa hnout? Co, komu a proc chcete pr es internet nabi dnout? Jaka bude vas e strategie u spěchu? Co se musi te nauc it, abyste u spěchu mohli dosa hnout? 7

8 CO JE VAŠÍ VÁŠNÍ je otázka, která mnoha lidem působí velké problémy...protoz e ne kaz dy na ni má jednoznac nou odpověď. Zodpovězení této otázky je pro úspěch důlez ité, avšak nemyslím, z e byste se měli odsuzovat, pokud svou vášen zatím neznáte. Sám jsem dlouhou dobu nevěděl, jak se svy m z ivotem naloz it a trvalo mnoho let, nez jsem svoji vášen objevil. Kaz dy z nás je po urc ity c as tím při slovec ným hledac em a je to naprosto v pořádku. Důlez ité je nevzdat se, neustále pátrat po inspiraci...zkrátka nepřestávat hledat.trvalo několik let, nez jsem si uvědomil své vlastní poslání, ale musím říct, z e celá ta cesta stála za to. Je to u žasny pocit vědět, že má práce, kterou po sobě zanechávám, mě napln uje, dává mi do života smysl a vle vá mi novou energii do žil. Takz e první krok je nevzdávat hledání. Někdo najde svoji vášen ve dvaceti, jiny ve c tyřiceti. Buďte neustále otevřeni novy m přílez itostem. Zkous ejte nové ve ci, které jste nikdy předtím nedělali i kdyz se vám zdají bláznivé. Z ijte co nejaktivnější z ivot a jděte naproti nalezení své vášně. Podíváte-li se na věci z jiné perspektivy, tak věřím, z e vás to pravé téma brzy napadne. 8

9 Otázky, ktere vám pr i hledání vás ně mohou pomoci C emu se ra d věnuji ve sve m volne m c ase? * V c em jsem leps i nez věts ina ostatni ch? * V jake oblasti mě druzi lide opakovaně z a daji o radu? * Jaky je mu j talent? * V c em jsem by val dobry za mlada? * Jake schopnosti a dovednosti na mě druzi lide obdivuji? * O jaky ch te matech c asto c tu? * Jaky je mu j sen, ktery jsem se nikdy nerozhodl realizovat? * Co bych si pr a l dělat, odhle dnu-li od du vodu, kvu li ktery m to pra vě ted neni moz ne? * Jaky je ma nejbla znivějs i pr edstava o tom, co bych v z ivotě mohl dělat? Je skutec ně reálné vybudovat úspěšné online podnikání za jediny rok. Otázkou však je: CO JSTE PRO TO OCHOTNI OBĚTOVAT? V z ádném případě neříkám, z e info-podnikání je zcela bez práce a samozřejmě si to z ádá závazek. Kolik vas eho c asu, energie a pene z jste ochotni tomu věnovat? Peníze a prvotní investice zde nejsou nijak závratné... Spoustu věcí, za které myslíte, z e budete muset platit, dokáz ete udělat sami a zdarma. Financ ní investice, které jsem do online podnikání dával, plynuly všechny jenom z toho, co jsem online podnikáním vydělal. Do zac átku jsem nic neměl a proto vím, z e jde zac i t z minima lni mi na klady. 9

10 Avšak c ím menší budou vaše financ ní investice, tím více bude třeba investovat c as a energii. Věci si můz ete buď zaplatit a nebo si je můz ete udělat sami. Dlouhou dobu jsem preferoval tu druhou moz nost a není to tak nároc né, jak to moz ná vypadá. Pokud budete znát ten správny postup, tak i věci, o ktery ch si nyní myslíte, z e na ně nemáte dostatec né technické znalosti, hravě zvládnete. Příkladem můz e by t zaloz it si web. Z vlastní zkušenosti mohu říct, z e pokud chcete do roka úspěšně rozjet online podnikání, musíte poc ítat s c asovou investicí minimálně 10 az 20 hodin ty dně. Není to tedy mávnutí kouzelny m proutkem, je potr eba jít doopravdy do akce. Přípravná fáze od vás tedy vyz aduje uvědomit si, kde jste, kam chcete jít, zvolit správnou strategii a dát sám sobě závazek, z e jsem odhodlán obětovat c as a energii pro to, abych svého cíle dosáhl. 10

11 BUDOVÁNÍ PLATFORMY Ve chvíli, kdy uc iníte závazek, přichází na řadu další, tentokrát uz prakticky krok, ve kterém je vaším cílem vybudovat si svoji online platformu. Jak taková platforma vypadá? Můz ete si ji představit jako web, ktery k vám bude přitahovat potenciální klienty skrze uz itec ný obsah zdarma a zároven bude posilovat jejich du ve ru k vám. Tento web se stane vaší základnou a rozcestníkem pro všechny vaše další produkty. Umoz ní vám efektivně sbírat ové kontakty, představí vás a váš příběh, dodá důvěryhodnost a pomůz e budovat vztah. ZALOŽIT SI WEB PŘECE STOJÍ SPOUSTU PENĚZ.. To si moz ná říká spousta z vás. A moz ná web jiz máte, ale svy m obsahem neodpovídá efektivní online platformě, která pro vás bude pracovat 24 hodin denně. Pravda je taková, z e náklady na pořízení webu jsou v dnešní době nulové. Ano, můz ete zaplatit drahého programátora, webdesignera, seo konzultanta a bůhví co ještě... ale ve vy sledku je dost pravděpodobné, z e vás to bude stát spoustu peněz a vy sledek stejně nebude takovy, jaky by měl by t. 11

12 Naprostou věts inu svy ch webu jsem si udělal sám za jedno odpoledne a s minimálními náklady. Jediné, co potřebujete je, objednat si hosting a doménu, nainstalovat si na něj redakc ní systém Wordpress (je na internetu zdarma ke staz ení) a potom zvolit vhodnou webovou šablonu odpovídající tomu, jak chcete, aby vypadal váš web. Věřte mi, z e je to jednodus s i nez to vypada. A pokud do zac átku nemáte peněz na rozdávání, doporuc uji si web raději vytvořit sami, nez za to platit jiny m velké peníze. 1. Objednejte doménu a hosting. Doporuc uji mrknout na pavelriha.cz/hosting, kde najdete z mé zkušenosti nejlepšího c eského poskytovatele s velmi rozumny mi cenami. 2. Zadejte do Googlu slovi c ko Wordpress, popřípadě instalace wordpressu a urc itě najdete c lánek o tom, co to vlastně Wordpress je i jak jej nainstalovat krok za krokem. 3. Pro vzhled svého webu mu z ete pouz i t jednu ze za kladni ch s ablon, které Wordpress obsahuje nebo některou ze stovek prémiovy ch šablon, které najdete na Pokud na internetu trochu zapátráte, měli byste informace o tom jak na to, objevit. 12

13 CO BY NA VAŠEM WEBU NEMĚLO CHYBĚT Zásadou c íslo jedna je, umístit na titulní stránce ový formula ř, ktery bude sbírat kontakty na potenciální zákazníky a to vy měnou za produkt zdarma. Co bude tím lákadlem na zákazníky? Mu z e to by t kra tky ebook, webina r, video, online kurz... To za lez i na va s, du lez ite je, aby byl ovy formula r na titulni stra nce co nejle pe viditelny a aby va s produkt zdarma byl te maticky shodny s ti m, c i m se zaby va te a aby pr ina s el vas i ci love skupině, co nejvys s i hodnotu. Pamatujte, z e produkt zdarma je ti m, co byste neme li v z a dném při pade os idit. Protoz e je to právě produkt zdarma, ktery buduje důvěru, urc uje, co si potenciální zákazník pomyslí o kvalitě vašich sluz eb a rozhoduje o tom, zda bude zákazník spokojen a později od vás nakoupí. Prvni krok k vašemu internetovému úspěchu je tedy vytvoření úspěšné online platformy. Webové stránky a produkt zdarma jsou dva prvky, které tvoří dohromady její základ. Pokud máte web a nemáte produkt zdarma, je to k ničemu. Pokud máte produkt zdarma a nemáte web, je to rovněž k ničemu. 13

14 Další věcí, kterou byste na webu měli mít kromě ového formuláře a produktu zdarma je VÁŠ PŘÍBĚH. Je to moz ná nejdu lez ite js i c a st krome samotného formula ře. Řada webů neobsahuje tuto c ást vůbec, a nebo obsahuje jen nenápadnou poloz ku o nás s nudny m textem uvnitř, někde v odlehlém koutu webovy ch stránek. A to je velká chyba. Faktem je, z e příběhy prodávají... Váš příběh vás vytáhne u návštěvníka stránek z anonymních vod. Umoz ní mu si vás zapamatovat a vybudovat vztah. Představte proto sami sebe na viditelném mi ste. Přiloz te fotky, a pokud si troufáte, natoc te i video o tom, jaky je ten váš příběh, jak jste se dostali k tomu, co děláte, a co je vaší vizí. Lide nekupují to, co děláte, ale proč to děláte. Pokud zákazníkovi dáte přílez itost zahlédnout ve vašich oc ích vášen a nadšení pro to, co děláte, pak vám garantuji, z e místo nějaké anonymní nabídky si vybere vás...a to i v případě, z e jste třeba o něco draz ší. Moje jméno je moje osobní znac ka. Nebojte se být v oc i ch na vs te vni ku webu mnohem méne anonymni nabi dkou a mnohem vi ce c love kem. Poslední věcí, kterou doporuc uji na vašem webu mít, je blog. Moz ná máte pocit, z e blogování dnes jiz odzvonilo, ale opak je 14

15 pravdou. Nástroje pro vedení blogu jsou souc ástí jiz zmíněného Wordpressu, takz e z technického hlediska není nejmenší problém si blog na webu zaloz it. Blog, nebo-li pravidelně vydávané c lánky na vašem webu, jsou svy m způsobem také obsah zdarma, ktery k vám přitahuje pozornost. Důlez ité tedy je, aby i obsah c lánků na vašem blogu, byl stejně jako jaky koliv jiny obsah zdarma, hodnotny... CO VŠECHNO VÁM VEDENÍ BLOGU PŘINESE? 1. Pravidelně publikovany obsah zdarma pr iměje na vs těvni ky se na va s web vracet 2. Nove c la nky na blogu jsou hodnotny m obsahem do vas ich u, ktere mu z ete posi lat těm, kter i va m svěr ili svu j kontakt a budovat tak s nimi vztah 3. C la nky na blogu a komenta r e pod nimi slouz i jako prostr edek k interakci mezi va mi a vas imi c tena r i, coz opět buduje va s vzájemny vztah 4. Budujete vas i osobní značku Avšak pozor na to, abyste to do zac átku s blogováním nepřehnali. Co se ty c e poc tu c lánků, soustřed te se na kvalitu, nikoliv na kvantitu. Uvědomte si, z e dokud váš web nemá c tenáře, rozhodně nepotřebujete psát kaz dy den...dokonce nepotřebujete psát ani pravidelně. 15

16 Já sám jsem vybudoval své online podnikání na základě blogů, skrze které jsem získal svoje první c tenáře, lidi, kteří sledovali to co dělám. Na druhou stranu jsem se ve fázi blogování zdrz el déle nez je třeba, protoz e jsem nevěděl, k jakému dalšímu kroku bych se mohl posunout. Vybudování platformy mu žeme shrnout do těchto kroku : Postavte web pomocí wordpressu Vytvořte hodnotný produkt zdarma Nabídnětě produkt zdarma za Viditelně prezentujte svu j při be h a svou vizi, proc to děláte Zaloz te blog s 5-10 hodnotny mi c lánky 16

17 NAVÁZÁNÍ VZTAHŮ Uměni m neni něco vytvor it, ale da t lidem vědět, z e jste to vytvor ili. Jak se chová návštěvník, ktery přijde poprvé na va s web? Dejme tomu, z e pravděpodobně přijde přes nějaky c lánek na blogu, jehoz téma ho zajímá a chce vědět víc... Vz ijte se do takové situace a zamyslete se nad ti m, co byste nyni hledali. Buď byste chtěli zjistit něco o autorovi a nebo byste chtěli zůstat v kontaktu a dostávat další informace na podobné téma. Důlez ité tedy je mít tyto dva kroky dobře zpracované a dostupné na kaz dém rohu. At už je návs těvník na jake koliv stránce, měl by mít možnost získat více skrze vás produkt zdarma za a díky tomu s vámi take zu stat v kontaktu. V momente, kdy va m da svu j , zac i na te s ni m budovat vztah Pravidelně s ni m komunikujte, tak jak uc i a bude uc it David v Academy Posi lejte mu pravidelně nove informace, napr i klad nove c la nky na blogu Zajistěte, aby se k va m vracel a nezapomněl na va s 17

18 NEPRODÁVEJTE NIC DŘÍV, NEŽ VYBUDUJETE VZTAH A DŮVĚRU. Vaším cílem v této fázi je vybudovat základnu 1000 lidí, kteří k vám pocit ují důvěru a jsou nadšení z vaší práce a vašeho hodnotného obsahu, ktery jim pravidelně dodáváte. Proc 1000 lidi? Protoz e zhruba 1000 lidí nadšeny ch tím co děláte, je kritická masa, kterou pokud získáte, vám umoz ní raketovy start. Ale pozor, absolutně nezález í na velikosti vaší ové databáze - to na c em za lez i, je kolik lidi je v ni ve dome a za me rne proto, z e chce odebi rat obsah, ktery pro ně připravujete a těší se na váš další mail. Získejte takovy ch lidí 1000 a máte z velké c ásti vyhráno. Jak vybudovat skutečně od základu vas i návs těvnost. Poté, co vytvoříte svoje stránky, zac nou chodit lidé v urc ité míře z vyhledávac ů. Ale vyhledávac e rozhodně nejsou tím hlavním místem, odkud byste měli c erpat svoji návštěvnost. Myslet si, že vytvor íte web a lidi sami pr ijdou by bylo velmi naivní. S oblibou říkám, z e uměním není něco vytvořit, ale dát lidem vědět, z e jste to vytvořili. Můz ete napsat sebelepší knihu, sebelepší kurz, ale dokud o tom nedáte lidem vědět, je to k 18

19 nic emu. Abyste lidi na web přilákali, je třeba do zac átku vyvinout urc ité úsilí. Je třeba zac i t navazovat vztahy nejen s lidmi, kteří by mohli mít zájem o váš obsah, ale také s lidmi, kteří se zaby vají podobnou oblastí jako vy, a jsou ideálně o maly kousek před vámi. Strategie, ktere va m v tom pomohou: 1. Pravidelně komentujte články jiny ch bloggeru. C tena r i dane ho blogu va s budou v diskuzi ch pravidelně vi dat a dr i ve c i později budou chti t vědět, kdo z e vlastně jste a podi vaji se na vas e stra nky...a pokud je zaujme va s produkt zdarma, pr idaji se do vas i databa ze. Autor blogu si va s bude pamatovat, pokud pravidelně diskutujete pod jeho c la nky. A budete tak mi t mnohem leps i pozici, pokud se jej rozhodnete kontaktovat, něz kdyby o va s vu bec nevěděl. Komentova ni c la nku na tematicky pr i buzny ch blozi ch je technika, kterou doporuc uji zejme na v u plne m zac a tku, kdy je va s web novy a pr emy s li te, jak pr ila kat prvni na vs těvni ky. 2. Sepis te si seznam lidí a webu, ktere se zaby vají podobny m te matem jako vy a pokuste se nava zat s těmito lidmi vztah. Komentujte jejich c la nky. Poděkujte jim em za to, co dělaji. Postarejte se o to, aby va s lide z oboru znali v dobre m slova smyslu dr i v, nez vyslovi te jaky koliv poz adavek směrem k nim. 19

20 3. Využijte sociální sítě, at jiz masovějs i Facebook, tak komornějs i Twitter. Mnoho lidi povaz uje Twitter za zbytec nost, ale pravdou je, z e pokud zac i na te, jsou oblasti, ve ktery ch se di ky Twitteru, dostanete velmi snadno k zaji mavy m lidem z oboru. Twitter je uzavr ena komunita lidi, kter i z velke c a sti obsah vytva r i, a pokud do te to komunity proniknete, mu z ete si s těmito lidmi vza jemně pomoci. 4. Dělejte rozhovory s lidmi z oboru. Jakmile budete mi t svoji malou c tena r skou za kladnu a vybudovane za rodky vztahu s dals i mi lidmi v oboru, mu z ete poz a dat tyto lidi o rozhovor. Rozhovor je dals i z věci, ktera poma ha budovat vztah s lidmi, kter i jsou o kousek pr ed va mi. Za roven buduje na vs těvnost, protoz e je pravděpodobne, z e c lověk, s ktery m děla te rozhovor, na něj někde odka z e. A za roven buduje i nads eni a du věru vas ich c tena r u, protoz e jste zmin ova ni ve spojitosti s jiz zna my m jme nem v oboru a rozhovory lide ra di c tou. 5. Por ádejte webinár e. No a idea lni formou rozhovoru, kde je jes tě posi leno budova ni vztahu mezi va mi a vas imi c tena r i/posluchac i, je webina r, kdy s nimi mu z ete vstupovat do z ive interakce. 6. Komunikujte s fanous ky. Zapamatujte si jednu du lez itou věc: jakmile s některy m z vas ich c tena r u vstoupi te do z ive interakce, to znamena, zodpovi te jeho ota zku, vyměni te si pa r u, potka te se někde naz ivo, te měr automaticky jej pr eměni te ve fanous ka. C lověka, ktery od ted bude vas i pra ci mnohem pec livěji sledovat, protoz e vztah mezi va mi zac al by t osobni. 20

21 7. Poznávejte lidi naživo. Navs těvujte ru zne z ive akce, konference, semina r e... Je velmi prospěs ne potka vat lidi, se ktery mi jste se sezna mili pr es internet, take naz ivo. V momentě, kdy s c lověkem v oboru nava z ete vztah, možností spolupráce je velmi mnoho. Mu z ete napr i klad publikovat c la nek u něj na webu s odkazem na vas e stra nky, mu z ete si vyměnit c la nky vza jemně... Moz na, z e doporuc i va s produkt zdarma lidem v jeho databa zi a vy zas doporuc i te ten jeho. Pokud to opět vztáhnu na svoje podnikání, postupně jsem navazoval vztahy s mnoha lidmi v oboru, a moz ná vás překvapí, z e například s Davidem Kirs em ( Academy, Milionové Impérium), jsme se virtua lne znali dři v, nez vu bec spustil svu j prvni online kurz. Svy mi c lánky jsem přispíval u něj na webu. Samozřejmě, za poslední rok, jsem pracoval na dalším posílení našich vztahů, nyní se známe osobně, a vzájemná spolupráce s ním mi v podnikání jistě pomohla. Spolupracujte s těmi, kter í jsou o krok pr ed vámi. Není to o tom v zac átcích cíleně oslovovat ty nejznámější a nejzaneprázdněnější lidi. Cílem je opravdu oslovovat ty, kteří jsou o krůc ek dál před vámi...uc it se od nich, pomáhat jim, spolupracovat a spolec ně se posouvat vpřed. 21

22 Pokud dostanete přílez itost poznat se s něky m, kdo uz na té špic ce je, tím lépe. Ale neopovrhujte spolupra ci s te mi, kteři jsou na stejné, moz na trochu vys s i u rovni nez jste momenta lne vy a s kterými si ma te navza jem co da t. Nebojte se konkurence. Vykroc te k vrcholu spolec ně, je to mnohem snazší, nez se tam dřít kaz dy sám. Odboc il jsem teď od vztahu mezi vámi a vašimi c tenáři, vašimi potenciálními klienty... ta odboc ka byla velmi důlez itá, ale nyní se k tomuto vrat me. JAK SE Z 1000 NASBÍRANÝCH KONTAKTŮ STANE 1000 NADŠENÝCH FANOUŠKŮ? Poskytujte pravidelně kvalitni obsah zdarma. Posílejte jim ho em. Vstupujte do osobni interakce. Vyuz ijte blog, sociální sítě a osobní setkávání. Vyzvěte své c tenáře at vám poloz í své otázky, napíší svůj názor a pec livě odpovídejte na jejich y. Pokaz dé, kdyz podniknete některy z těchto kroků, jste o kousek blíz e k úspěchu. V momentě, kdy cítíte, z e přišel ten pravý c as, z e vaše databáze je dostatec ně velká a z e obsahuje řadu skalních fanoušků, přichází c as podniknout další krok, tedy bleskovou akci, během které v krátké době znásobíte svoji databázi. 22

23 BLESKOVÁ AKCE Strategicky promys lena na razova akce, ktera uděla hodně a v minima lni m c ase, je na stroj na zi ska ni velke ho mnoz stvi kontaktu. Je to jednoduše velmi la kava az neodolatelna c asove omezena nabi dka. Bleskovou akci můz ete uvést buď samostatně nebo i spojit s uvedením placeného produktu. Abyste dosáhli úspěchu a zdvojnásobili svou databázi třeba jen za 24 hodin, je nesmírně důlez ité provést předchozí krok, a to nava zat vztahy se svojí databází, která by měla c ítat aspon lidí a tito lidé by měli by t opravdu nadšení z toho, co děláte. Za druhé je třeba mít vybudované vztahy právě s lidmi, kteří dělají něco podobného jako vy, a kteří vám zaz ehnou zájem o vaši akci. Jak to vypada v praxi? Zhruba v dubnu lon ske ho roku, mě David Kirs v jeho Academy motivoval k tomu si info-podnika ni a marketing vyzkous et v praxi a pr eloz it ebook Z ivot bez starostí. Jes tě pr ed ti m jsem ale chtěl zvěts it svoji databa zi. 23

24 Proto jsem vzal svy ch zhruba 500 kontaktu, ktere jsem tou dobou měl, nabi dl jsem ji jiny kra tky ebook, Co mě nauc il Leo Babauta a za roven jsem je da rkem motivoval k tomu, aby stra nku s nabi dkou knihy zdarma sdi leli na socia lni ch si ti ch. Do ty dne od te chvi le jsem měl kontaktu 1100, ktery m jsem mohl nabi dnout Z ivot bez starosti, ktere jsem prodal za prvni měsi c na 300 vy tisku a vydělal zhruba 60 tisi c korun. Na sleduji ci ho pu l roku jsem s databa zi da le pracoval, budoval s ni vztah a na podzim jsem se rozhodl prove st podobnou bleskovou akci znovu, tentokra t jen na 24 hodin. Knihu Z ivot bez starosti, ktera se proda vala za 200 korun jsem na 24 hodin nabi dl sve tehdy 3 tisi cove databa zi zcela zdarma - za to, pokud bude nabi dku sdi let na socia lni ch si ti ch. To, co lide z me databa ze sdi leli, byla totoz na nabi dka knihy Z ivot bez starostí zdarma, akora t na te to stra nce jiz nebyla ke staz eni za sdi leni, ale za . Novi lide, kter i jsem ve sve databa zi jes tě neměl, mi tedy dali za staz eni knihy, zati mco ti, kter i jiz v me databa zi byli, pro staz eni knihy stra nku sdi leli. Za roven jsem vyuz il i svy ch vztahu s dals i mi lidmi, kter i dělaji něco podobne ho jako ja a maji vlastni komunity na internetu. Konkre tně jsem oslovil lidi, ktere zna m a kter i maji Facebook stra nky s velky m poc tem fanous ku s na vrhem, zda nechtěji sdi let tuto zaji mavou nabi dku knihy zdarma. A protoz e jsem s mnohy mi měl dobre vztahy, poma hali jsme si, nebo o mě aspon věděli, tak ji r ada z nich sdi lela. 24

25 Du sledkem těchto dvou kroku bylo, z e jsem za jediny den rozdal vi c jak 5000 knih zdarma a do pu lnoci te hoz dne jsem zdvojna sobil svoji databa zi z 3 na 6 tisi c kontaktu. Trvalo to jen 14 dni a vyuz il jsem svy ch kontaktu, abych zdvojna sobil databa zi znovu. Di ky dlouho budovane mu vztahu jsem se domluvil s Davidem Kirs em, z e knihu Z ivot bez starostí věnuji zdarma jeho ovy m kontaktu m. David rozeslal newsletter ve ktere m nabi dl knihu Z ivot bez starosti zdarma a odka zal je na stra nku, kde bylo moz ne sta hnout knihu za a mě se opět za 24 hodin rozs i r ila databa ze z 6000 na kontaktu. A svou dosud posledni bleskovou akci vedouci ke zdvojna sobeni databa ze jsem odstartoval v lon ske m listopadu, kdy jsem zaha jil S kolu návyku - online video tre nink, ve ktere m zdarma uc i m, jak se zbavit zlozvyku, vybudovat nove pozitivni na vyky a sta t se architektem sve ho z ivota. Zde jsem opět vyuz il moci u, socia lni ch si ti a strategicky ch partneru... Vs e jsem spra vně zkombinoval a na S kolu na vyku jsem nava zal placeny m dvouměsi c ni m intenzivni m tre ninkem Akademie návyku. Během S koly na vyku jsem zi skal dals i ch u a dopracoval se tak z kontaktu k dnes ni m jednadvaceti. STRATEGIE Rozdi l mezi ti m, co jsem dělal ja a co dělali jini, byla strategie. Blesková, správně naplánovaná akce, je to, co vás můz e posunout obrovsky m skokem kupředu. 25

26 Samozřejmě za předpokladu, z e: Jste schopni vytva řet kvalitni a hodnotný obsah, ktery lidem pomáhá. Ma te na zac a tku ve své databa zi kritickou masu lidi - doporuc uji 1000 kontaktů lidí, kteří jsou vaším obsahem nadšení a jsou ochotni jej šířit dál. Ma te dobré vztahy s dals i mi lidmi z oboru, kteří vám s propagací bleskové akce pomohou. To jsou základní předpoklady, které musíte splnit předtím, nez se do bleskové akce pustíte. Mnoho lidí tímto krokem zac íná a vynechá kroky předchozí a pak se diví, z e to nefunguje. Důvod je velmi jednoduchy : snaz i se ve ci při lis urychlit, neprošli předchozími kroky a nemaji vybudované vztahy, na kterých je třeba pracovat neusta le. Nejdr ív du věra, potom prodej. Ideálně po kaz dé bleskové akci byste měli zajistit, aby vám lidé, které máte nyní nově ve svém newsletteru, dali svoji du ve ru. Já osobně, kdyz jsem dával Z ivot bez starostí zdarma jsem se lidem ve videu představil, řekl jsem jim, co mohou oc ekávat a ještě několik ty dnů jsem jim postupně posílal hodnotné bonusy. Je du lez ité s lidmi komunikovat a umoz nit 26

27 jim, aby vás, váš příběh a to, c ím se zaby váte, lépe poznali. Je důlez ité, aby věděli kdo jste, dřív, nez váš otevřou. A je velmi důlez ité, aby vás vás dobře znali a důvěřovali vám dřív, nez zac nete cokoliv prodávat. Jakmile se budou na vaše další y te s it, zkrátka jakmile si budou jisti, z e máte co nabídnout a budou chti t ve de t vi c, nastává c as dát placenou nabídku. 27

28 PLACENÁ NABÍDKA Zkra tka nenecha vas e za kazni ky klidne. TENTO POSLEDNÍ KROK není problém zvládnout do roka a to i v případě, z e postupujete od úplného zac átku a zatím nemáte ani internetové stránky. Jak uz jsem několikrát řekl, v momentě, kdy přijdete s placenou nabídkou, je důlez ité především to, abyste u svy ch kontaktů jiz měli vytvořeny vztah a důvěru...aby věděli, co od va s mohou oc eka vat a ideálně jiz předem ve de li, z e budou mi t za jem. To, co ve vy sledku nabídnete nemusí by t vz dycky produkt typu Big Launch, tedy rozsáhly video kurz typu Davidovy Academy, mojí S koly návyků, nebo třeba Genius Academy Michala Hanuše. Mu z e to by t cokoliv, at uz ebook, online kurz, z ivy semina r, osobni konzultace c i jake koliv jine produkty a sluz by, v jake koliv oblasti. Mu z e to by t dokonce i fyzicke zboz i. DŮLEŽITÉ JE, aby to, co proda va te, navazovalo na vaši dosavadní komunikaci a to, jak jste se profilovali dosud. 28

29 Vás placeny produkt by měl stavět na tom, co jste nabídli dosud zdarma, jít více do hloubky, obsahovat akční kroky a cele te ma jes tě více rozvíjet. To je klíčove. A opět nejde jen o vztahy s vašimi kontakty, ale také o vztahy s lidmi, kteří se věnují podobné oblasti jako vy. Těmto lidem můz ete v tuto chvíli nabídnout affiliate program, ve kterém získají provize, pokud váš produkt nabídnou své databázi. Avšak programů se dnes objevuje jiz hodně a proto ne kaz dy se zapojí. Je to o vztazi ch. Je ideální vybudovat vztahy předem a az pak nabízet podobny druh spolupráce, a to plati obzvla s t u velkých partneru. S anonymní nabídkou partnerského programu není úplně jednoduché pochodit. U S koly návyků jsem se s naprostou většinou deseti nejlepších partnerů znal osobně jiz předtím. 29

30 CESTA K ÚSPĚCHU Pr estan te se ba t sdi let vas e nejleps i know-how. Jaké je smy šlení vítězů - tedy těch, kterří to dokáz í, a vybudují milionové online podnikání na základě toho, co je baví, a c ím zároven pomáhají druhy m lidem z ít lepší z ivoty, at uz jaky mkoliv způsobem? VÝRAZNÁ ZMĚNA MYŠLENÍ je prvním krokem, ktery vám dovolí se na tuto cestu vydat. Znamená to přestat se bát sdílet s druhy mi to, co víte a naopak si uvědomit, z e vas e know-how prome ni te v ten nejve ts i poklad ti m, z e se o ne j pode li te. Dokud se bude bát sdílet své know-how, nemůz ete vytvořit dobry produkt, protoz e si jednoduše ty nejlepší věci necháváte pro sebe. Ty nejdu ležitějs í postupy, ktere mi za poslední rok vydělaly pr es milion korun - postupy, ktere jsem sám vymyslel a mají opravdu velikou hodnotu - bych si mohl snadno nechat pro sebe. Pr ed pa r dny mi volal David Kirs, a chtěl vědět, jak pr esně tento postup funguje, aby jej mohl vyuz i t a nabi dnout jeho ebook Milionovy ti mto zpu sobem. Co jsem udělal? Podrobně jsem mu popsal jak to udělat a popr a l hodně s těsti s celou kampani. 30

31 A tím se dostáváme k další změně myšlení. Ve ts ina podnikatelu se své konkurence oba va a je pro ně nepředstavitelné sdělovat ty nejlepší postupy, které vyvinuli... toto je třeba ve své hlavě změnit a udělat z konkurentů přátele, spolupracovníky, kde táhnete oba za jediny provaz. Obklopte se proto podnikateli s podobnými ci li, buďte v kontaktu, sdílejte své zkušenosti a vzájemně spolupracujte. Budete překvapeni, jako neuvěřitelnou sílu vám to dá. PUSŤTE SE DO AKCE. Další věcí, na které celá řada lidí ztroskotá, je neschopnost pustit se do akce. Neustálé odkládání, které vede k neschopnosti převést teorii v praxi. Kdyz jsem byl v září na Academy z ivě a David se zeptal: Kdo z va s ma na sve m webu ovy formula r? polovina lidí nezvedla ruku. Po půl roce absolvování Academy... Zatímco oni se po půl roce nedokopali k tomu, aby si dali na web ovy formulář, ja jsem se hned pustil do akce. To je ten rozdíl, díky kterému jsem hned první měsíc nasbíral 1100 kontaktů, vydělal 50 tisíc korun a do roka vybudoval 20 tisícovou databázi a vydělal více nez jeden milion. Přestan te ve ci odkla dat. Nauc te se ji t do akce a znalosti které dosta va te vyuz i vat naplno. Jedine tak dosa hnete u spe chu. 31

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9 Chtěl bych poděkovat všem lidem v mém okolí, kteří mě svým přístupem k práci i životu pohánějí k lepším výsledkům a větší efektivitě. I díky nim můžu dělat a zdokonalovat se v tom, co mě baví budování

Více

Buď pánem svého prostoru

Buď pánem svého prostoru Buď pánem svého prostoru Jak chránit sebe a své věci, když jste online Edice CZ.NIC Editovaly Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy Buď pánem svého prostoru Jak sebe a své věci chránit, když jste online

Více

Podnikání v USA. Chudý Honza, bohatý John. John Vanhara

Podnikání v USA. Chudý Honza, bohatý John. John Vanhara Podnikání v USA Chudý Honza, bohatý John John Vanhara John Vanhara Podnikání v USA Chudý Honza, bohatý John John Vanhara, 2009 EastBiz Corporation, 2009 Editace: Petr Hyťha, DiS. Jazyková korektura: Dušan

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

FIRMY SE SKVĚLÝMI PRODUKTY?

FIRMY SE SKVĚLÝMI PRODUKTY? PROČ BEZNADĚJNĚ SELHÁVAJÍ I FIRMY SE SKVĚLÝMI PRODUKTY? Všech 8 důvodů odhalených Včetně příručky na překonání těchto důvodů Dokument ze série Martin Mikláš léto 2013 Jaký názor má Libor Činka? Při čtení

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Analytika Facebooku KAPITOLA 9. Sledování vývoje pomocí metrik a monitoringu

Analytika Facebooku KAPITOLA 9. Sledování vývoje pomocí metrik a monitoringu Analytika Facebooku KAPITOLA 9 Obsah kapitoly: Sledování vývoje pomocí metrik a monitoringu Návratnost investic na Facebooku a Mayo Medical School Měření zapojení pomocí Přehledů na Facebooku Když Facebook

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

O autorovi. dvanáctileté praxe, pojmenoval Webová režie. Poznámka: Aktuální vydání této knihy naleznete na http://webovarezie.cz/kniha.

O autorovi. dvanáctileté praxe, pojmenoval Webová režie. Poznámka: Aktuální vydání této knihy naleznete na http://webovarezie.cz/kniha. O autorovi Ing. Michal Hudeček se dlouhodobě zabývá studiem chování lidí na internetu. Jeho firma Maintop Businesses pomohla rozjet již několik úspěšných internetových startupů (např. Rozečti.se - Nápad

Více

LÉTO 2015. Téma Novinka: Spustíme další online spolupráci s Porovnej24.cz. Tentokrát neživotní pojištění

LÉTO 2015. Téma Novinka: Spustíme další online spolupráci s Porovnej24.cz. Tentokrát neživotní pojištění LÉTO 2015 Téma Novinka: Spustíme další online spolupráci s Porovnej24.cz. Tentokrát neživotní pojištění Rozhovor Petr Borkovec a Martin Hrůša: nový systém servisu klientů Třicet. Pro někoho věk, kdy mu

Více

ekniha: 10 sekund rozhodne Exkluzivní bonus pro čtenáře Jak vytvářet a prodávat info produkty

ekniha: 10 sekund rozhodne Exkluzivní bonus pro čtenáře Jak vytvářet a prodávat info produkty h t t p : / / Exkluzivní bonus pro čtenáře Jak vytvářet a prodávat info produkty Verze 0.1 ze dne 24. 1. 2014 Radim Hasalík Konzultant online marketingu PARMINUT.CZ E-mail: pomoc@parminut.cz Telefon: 773

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

10 chyb. Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Postupně, krok za krokem, společně projdeme celým procesem hledání Vaší nové práce až do cíle.

10 chyb. Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Postupně, krok za krokem, společně projdeme celým procesem hledání Vaší nové práce až do cíle. Dárek pro Vás Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Jsem šťastná, že Vy sami se chcete v něčem přiučit a posunout dále. Vaše touha je, získat bezva práci. Mnozí z Vás jste již hodně zklamaní, naštvaní, nazlobení,

Více

BUĎTE VIDĚT Inbound marketing pohledem H1.cz. Tomáš Vyskočil, Lucie Palkosková a kol.

BUĎTE VIDĚT Inbound marketing pohledem H1.cz. Tomáš Vyskočil, Lucie Palkosková a kol. BUĎTE VIDĚT Inbound marketing pohledem H1.cz Tomáš Vyskočil, Lucie Palkosková a kol. Obsah I. Slovo úvodem...3 II. Minimum z nutné teorie...4 1. Strategie inbound marketingu...4 2. Vztah SEO a inbound

Více

kolektiv autorů Online marketing

kolektiv autorů Online marketing kolektiv autorů Online marketing Computer Press Brno 2014 Online marketing kolektiv autorů Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Libor Pácl Technický redaktor: Jiří Matoušek Objednávky knih: http://knihy.cpress.cz

Více

SWARMWISE. Taktická příručka, jak změnit svět. Rick Falkvinge

SWARMWISE. Taktická příručka, jak změnit svět. Rick Falkvinge SWARMWISE Taktická příručka, jak změnit svět Rick Falkvinge Swarmwise Taktická příručka, jak změnit svět Rick Falkvinge Toto je Swarmwise verze 1.1 (první vydání, druhá revize). Rozdíly oproti první vydané

Více

Jak vytvořit webové stránky (blog), které

Jak vytvořit webové stránky (blog), které 1 Jeden z ověřených postupů jak dnes uspět na internetu a vydělat peníze. Jak vytvořit webové stránky (blog), které budou ziskové? Mnoho lidí na to má! Jediné proč to neudělají je strach předat informace.

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

1. Úvod, bez kterého to nejde... 3

1. Úvod, bez kterého to nejde... 3 J AK... PROVOZOVATÚSPĚŠNÝE SHOP Ana l y z uj t et r h Obj ev t ev a š es i l nés t r á nk y Pr opa guj t ev á šes hop Zí s k ej t ez á k a z ní k y Vy děl á v ej t e! Obsah 1. Úvod, bez kterého to nejde.......................

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Webová stránka. Dokumentu poskytuje informace o tom, proč je dobré webovou stránku mít, jak je možné jí získat a co na ní nesmí chybět.

Webová stránka. Dokumentu poskytuje informace o tom, proč je dobré webovou stránku mít, jak je možné jí získat a co na ní nesmí chybět. ! Vlastí WEB pdf! Webová stránka Dokumentu poskytuje informace o tom, proč je dobré webovou stránku mít, jak je možné jí získat a co na ní nesmí chybět. www.bohatycech.cz Tento dokument je možné dále šířit

Více

BONUS. Affiliate marketing na Facebooku: Jak vydělat FB stránky. Samuel Hornek

BONUS. Affiliate marketing na Facebooku: Jak vydělat FB stránky. Samuel Hornek BONUS Affiliate marketing na Facebooku: Jak vydělat FB stránky Samuel Hornek Affiliate na sociálních sítích facebookové stránky Vydělávat jako affiliate partner na své vlastní stránce není nic těžkého,

Více

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI.

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. www.jsmepartners.cz 3/09 Krotitelé dluhů Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. Pořad pomáhá získat důvěru klientů. 1 12 Myslel jsem, že některé

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ PROFITY.cz kurzy obchodování na světových burzách ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ Bašty 416/8 602 00 Brno +420 730 69 22 55 1 Úvod do světa obchodování Úvod do světa obchodování komodit Úvod V tisku, na internetu

Více