Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy Navázání vztahů Blesková akce...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce..."

Transkript

1 1

2 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr

3 ÚVOD Hodně jsem pr emy s lel, zda se podělit o kli c ove principy u spěs ne ho online podnika ni a o konkre tni kroky, ktere jsem ověr il v praxi a ktere se mi velmi osvědc ily. Nakonec jsem si r ekl, z e se o to zkra tka podělit musi m... Z e pra vě vy jste ti, kter i mi svy m za jmem umoz n ujete dělat to, co mě bavi. Di ky va m se ti m mohu z ivit, poma hat druhy m lidem a za roven i vyděla vat peni ze... Za posledni rok jsem vybudoval z nuly dvacetitisi covou databa zi ovy ch kontaktu ; zi skal od va s stovky nads eny ch reakci, spoustě lidi pomohl z i t leps i z ivot a za roven vydělal vi ce nez milion korun di ky online produktu m... 3

4 MŮJ PŘÍBĚH JAK TO VŠECHNO VLASTNĚ ZAČALO Vybudovat u spěs ne online podnika ni - nebo sta vaji ci podnika ni di ky internetu rozs i r it - neni sloz ite, pokud to sloz ity m neuděla te vy sami. Tak jako u všeho ostatního i zde platí Paretovo pravidlo - tedy, z e 20% z toho, co děláte, je zodpovědny ch za 80% vašich vy sledků. Běz ny c lověk zkouší, nabírá zkušenosti a zjišt uje, ktery ch 20% c inností je těch důlez ity ch, které přináší vy sledky... Sám jsem si tím prošel. Před sedmi lety, kdy jsem se rozhodl podnikat přes internet, jsem nejprve dlouhou dobu tápal a nevěděl, kde přesně zac ít. Od té doby jsem se mnoho nauc il a po pravdě řec eno, mé zac átky byly z dnešního pohledu úsměvné... ale především zatraceně zdlouhavé a neefektivní. Kdybych věděl tenkrát, co vím dnes a měl všechny ty moz nosti, které internet nabízí, jistě bych se vyvaroval mnoha chyb a dnes bych byl ještě mnohem dál. Ale nelituji nic eho - protoz e právě díky tomu, z e jsem tuto cestu prošlapal, vám nyní mohu vaši cestu neuvěřitelně zkrátit. 4

5 Po sedmi letech hledání jsem konec ně našel způsob online podnikání, o kterém jsem vz dycky snil. Takovy, ktery mě c iní nezávisly m na místě a c ase, rozmarech nadřízeny ch, starostech s podřízeny mi, poz adavcích klientů i shánění zakázek. Objevil jsem, z e i v c esky ch podmínkách se dá dosáhnout z ivotního stylu, kdy jsem placen za to, z e se věnuji svoji vášni, pomáhám druhy m lidem a měním tak svět k lepšímu. Můz ete pracovat z jakéhokoliv místa na světě - jediné co potřebujete, je připojení k internetu - a vaše práce vás napln uje štěstím. Pojďme se tedy podívat právě na těch 20% nejdůlez itějších kroků, které vás k podobny m vy sledkům dovedou. Tedy pokud se jim budete soustředěně věnovat. 5

6 5 KROKŮ JAK VYBUDOVAT ÚSPĚŠNÉ INFOPODNIKÁNÍ Následujících 5 kroků vás provede od úplného zac átku online podnikání az k úspěšnému prodeji placeného produktu. Je to koncentrovaná strategie toho, jak co nejrychleji dosáhnout úspěchu v podnikání přes internet. Sám jsem tyto kroky objevoval a vyuz íval zároven. Vy je nyní dostáváte na zlatém podnose a můz ete je tak vyuz ít ještě mnohem efektivněji. A pokud jim ve nujete dostatec nou pozornost, jsem přesvědc en o tom, z e je naprosto reálné, aby se vám do roka a do dne podařilo dosáhnout stejny ch vy sledků, jaky ch se podařilo za poslední rok dosáhnout mně. O jaké kroky jde? PŘÍPRAVA BUDOVÁNÍ PLATFORMY NAVÁZÁNÍ VZTAHŮ BLESKOVÁ AKCE PLACENÁ NABÍDKA 6

7 PŘÍPRAVA Snaha proměnit sny v realitu nema bez pr i pravne fa ze a za vazku smysl. Je to krok velmi triviální, avšak zároven krok, ktery mnoho lidi opomi ji a de laji tak velkou chybu. Protoz e právě vynecháním přípravné fáze se stáváte hledac em přílez itostí - nemáte zkrátka ujasněno, kam jdete a co chcete dělat... Věci zkoušíte nahodile a c ekáte, zda budou fungovat, místo abyste zvolili osvědc enou a efektivní strategii a té věnovali pozornost. Než začnete, zodpovězte si několik zásadních otázek Co je vas i va s ni a c i m se vlastně chcete zaby vat? Co jste pro to ochotni obětovat? Kde ve sve m podnika ni jste a c eho chcete dosa hnout? Co, komu a proc chcete pr es internet nabi dnout? Jaka bude vas e strategie u spěchu? Co se musi te nauc it, abyste u spěchu mohli dosa hnout? 7

8 CO JE VAŠÍ VÁŠNÍ je otázka, která mnoha lidem působí velké problémy...protoz e ne kaz dy na ni má jednoznac nou odpověď. Zodpovězení této otázky je pro úspěch důlez ité, avšak nemyslím, z e byste se měli odsuzovat, pokud svou vášen zatím neznáte. Sám jsem dlouhou dobu nevěděl, jak se svy m z ivotem naloz it a trvalo mnoho let, nez jsem svoji vášen objevil. Kaz dy z nás je po urc ity c as tím při slovec ným hledac em a je to naprosto v pořádku. Důlez ité je nevzdat se, neustále pátrat po inspiraci...zkrátka nepřestávat hledat.trvalo několik let, nez jsem si uvědomil své vlastní poslání, ale musím říct, z e celá ta cesta stála za to. Je to u žasny pocit vědět, že má práce, kterou po sobě zanechávám, mě napln uje, dává mi do života smysl a vle vá mi novou energii do žil. Takz e první krok je nevzdávat hledání. Někdo najde svoji vášen ve dvaceti, jiny ve c tyřiceti. Buďte neustále otevřeni novy m přílez itostem. Zkous ejte nové ve ci, které jste nikdy předtím nedělali i kdyz se vám zdají bláznivé. Z ijte co nejaktivnější z ivot a jděte naproti nalezení své vášně. Podíváte-li se na věci z jiné perspektivy, tak věřím, z e vás to pravé téma brzy napadne. 8

9 Otázky, ktere vám pr i hledání vás ně mohou pomoci C emu se ra d věnuji ve sve m volne m c ase? * V c em jsem leps i nez věts ina ostatni ch? * V jake oblasti mě druzi lide opakovaně z a daji o radu? * Jaky je mu j talent? * V c em jsem by val dobry za mlada? * Jake schopnosti a dovednosti na mě druzi lide obdivuji? * O jaky ch te matech c asto c tu? * Jaky je mu j sen, ktery jsem se nikdy nerozhodl realizovat? * Co bych si pr a l dělat, odhle dnu-li od du vodu, kvu li ktery m to pra vě ted neni moz ne? * Jaky je ma nejbla znivějs i pr edstava o tom, co bych v z ivotě mohl dělat? Je skutec ně reálné vybudovat úspěšné online podnikání za jediny rok. Otázkou však je: CO JSTE PRO TO OCHOTNI OBĚTOVAT? V z ádném případě neříkám, z e info-podnikání je zcela bez práce a samozřejmě si to z ádá závazek. Kolik vas eho c asu, energie a pene z jste ochotni tomu věnovat? Peníze a prvotní investice zde nejsou nijak závratné... Spoustu věcí, za které myslíte, z e budete muset platit, dokáz ete udělat sami a zdarma. Financ ní investice, které jsem do online podnikání dával, plynuly všechny jenom z toho, co jsem online podnikáním vydělal. Do zac átku jsem nic neměl a proto vím, z e jde zac i t z minima lni mi na klady. 9

10 Avšak c ím menší budou vaše financ ní investice, tím více bude třeba investovat c as a energii. Věci si můz ete buď zaplatit a nebo si je můz ete udělat sami. Dlouhou dobu jsem preferoval tu druhou moz nost a není to tak nároc né, jak to moz ná vypadá. Pokud budete znát ten správny postup, tak i věci, o ktery ch si nyní myslíte, z e na ně nemáte dostatec né technické znalosti, hravě zvládnete. Příkladem můz e by t zaloz it si web. Z vlastní zkušenosti mohu říct, z e pokud chcete do roka úspěšně rozjet online podnikání, musíte poc ítat s c asovou investicí minimálně 10 az 20 hodin ty dně. Není to tedy mávnutí kouzelny m proutkem, je potr eba jít doopravdy do akce. Přípravná fáze od vás tedy vyz aduje uvědomit si, kde jste, kam chcete jít, zvolit správnou strategii a dát sám sobě závazek, z e jsem odhodlán obětovat c as a energii pro to, abych svého cíle dosáhl. 10

11 BUDOVÁNÍ PLATFORMY Ve chvíli, kdy uc iníte závazek, přichází na řadu další, tentokrát uz prakticky krok, ve kterém je vaším cílem vybudovat si svoji online platformu. Jak taková platforma vypadá? Můz ete si ji představit jako web, ktery k vám bude přitahovat potenciální klienty skrze uz itec ný obsah zdarma a zároven bude posilovat jejich du ve ru k vám. Tento web se stane vaší základnou a rozcestníkem pro všechny vaše další produkty. Umoz ní vám efektivně sbírat ové kontakty, představí vás a váš příběh, dodá důvěryhodnost a pomůz e budovat vztah. ZALOŽIT SI WEB PŘECE STOJÍ SPOUSTU PENĚZ.. To si moz ná říká spousta z vás. A moz ná web jiz máte, ale svy m obsahem neodpovídá efektivní online platformě, která pro vás bude pracovat 24 hodin denně. Pravda je taková, z e náklady na pořízení webu jsou v dnešní době nulové. Ano, můz ete zaplatit drahého programátora, webdesignera, seo konzultanta a bůhví co ještě... ale ve vy sledku je dost pravděpodobné, z e vás to bude stát spoustu peněz a vy sledek stejně nebude takovy, jaky by měl by t. 11

12 Naprostou věts inu svy ch webu jsem si udělal sám za jedno odpoledne a s minimálními náklady. Jediné, co potřebujete je, objednat si hosting a doménu, nainstalovat si na něj redakc ní systém Wordpress (je na internetu zdarma ke staz ení) a potom zvolit vhodnou webovou šablonu odpovídající tomu, jak chcete, aby vypadal váš web. Věřte mi, z e je to jednodus s i nez to vypada. A pokud do zac átku nemáte peněz na rozdávání, doporuc uji si web raději vytvořit sami, nez za to platit jiny m velké peníze. 1. Objednejte doménu a hosting. Doporuc uji mrknout na pavelriha.cz/hosting, kde najdete z mé zkušenosti nejlepšího c eského poskytovatele s velmi rozumny mi cenami. 2. Zadejte do Googlu slovi c ko Wordpress, popřípadě instalace wordpressu a urc itě najdete c lánek o tom, co to vlastně Wordpress je i jak jej nainstalovat krok za krokem. 3. Pro vzhled svého webu mu z ete pouz i t jednu ze za kladni ch s ablon, které Wordpress obsahuje nebo některou ze stovek prémiovy ch šablon, které najdete na Pokud na internetu trochu zapátráte, měli byste informace o tom jak na to, objevit. 12

13 CO BY NA VAŠEM WEBU NEMĚLO CHYBĚT Zásadou c íslo jedna je, umístit na titulní stránce ový formula ř, ktery bude sbírat kontakty na potenciální zákazníky a to vy měnou za produkt zdarma. Co bude tím lákadlem na zákazníky? Mu z e to by t kra tky ebook, webina r, video, online kurz... To za lez i na va s, du lez ite je, aby byl ovy formula r na titulni stra nce co nejle pe viditelny a aby va s produkt zdarma byl te maticky shodny s ti m, c i m se zaby va te a aby pr ina s el vas i ci love skupině, co nejvys s i hodnotu. Pamatujte, z e produkt zdarma je ti m, co byste neme li v z a dném při pade os idit. Protoz e je to právě produkt zdarma, ktery buduje důvěru, urc uje, co si potenciální zákazník pomyslí o kvalitě vašich sluz eb a rozhoduje o tom, zda bude zákazník spokojen a později od vás nakoupí. Prvni krok k vašemu internetovému úspěchu je tedy vytvoření úspěšné online platformy. Webové stránky a produkt zdarma jsou dva prvky, které tvoří dohromady její základ. Pokud máte web a nemáte produkt zdarma, je to k ničemu. Pokud máte produkt zdarma a nemáte web, je to rovněž k ničemu. 13

14 Další věcí, kterou byste na webu měli mít kromě ového formuláře a produktu zdarma je VÁŠ PŘÍBĚH. Je to moz ná nejdu lez ite js i c a st krome samotného formula ře. Řada webů neobsahuje tuto c ást vůbec, a nebo obsahuje jen nenápadnou poloz ku o nás s nudny m textem uvnitř, někde v odlehlém koutu webovy ch stránek. A to je velká chyba. Faktem je, z e příběhy prodávají... Váš příběh vás vytáhne u návštěvníka stránek z anonymních vod. Umoz ní mu si vás zapamatovat a vybudovat vztah. Představte proto sami sebe na viditelném mi ste. Přiloz te fotky, a pokud si troufáte, natoc te i video o tom, jaky je ten váš příběh, jak jste se dostali k tomu, co děláte, a co je vaší vizí. Lide nekupují to, co děláte, ale proč to děláte. Pokud zákazníkovi dáte přílez itost zahlédnout ve vašich oc ích vášen a nadšení pro to, co děláte, pak vám garantuji, z e místo nějaké anonymní nabídky si vybere vás...a to i v případě, z e jste třeba o něco draz ší. Moje jméno je moje osobní znac ka. Nebojte se být v oc i ch na vs te vni ku webu mnohem méne anonymni nabi dkou a mnohem vi ce c love kem. Poslední věcí, kterou doporuc uji na vašem webu mít, je blog. Moz ná máte pocit, z e blogování dnes jiz odzvonilo, ale opak je 14

15 pravdou. Nástroje pro vedení blogu jsou souc ástí jiz zmíněného Wordpressu, takz e z technického hlediska není nejmenší problém si blog na webu zaloz it. Blog, nebo-li pravidelně vydávané c lánky na vašem webu, jsou svy m způsobem také obsah zdarma, ktery k vám přitahuje pozornost. Důlez ité tedy je, aby i obsah c lánků na vašem blogu, byl stejně jako jaky koliv jiny obsah zdarma, hodnotny... CO VŠECHNO VÁM VEDENÍ BLOGU PŘINESE? 1. Pravidelně publikovany obsah zdarma pr iměje na vs těvni ky se na va s web vracet 2. Nove c la nky na blogu jsou hodnotny m obsahem do vas ich u, ktere mu z ete posi lat těm, kter i va m svěr ili svu j kontakt a budovat tak s nimi vztah 3. C la nky na blogu a komenta r e pod nimi slouz i jako prostr edek k interakci mezi va mi a vas imi c tena r i, coz opět buduje va s vzájemny vztah 4. Budujete vas i osobní značku Avšak pozor na to, abyste to do zac átku s blogováním nepřehnali. Co se ty c e poc tu c lánků, soustřed te se na kvalitu, nikoliv na kvantitu. Uvědomte si, z e dokud váš web nemá c tenáře, rozhodně nepotřebujete psát kaz dy den...dokonce nepotřebujete psát ani pravidelně. 15

16 Já sám jsem vybudoval své online podnikání na základě blogů, skrze které jsem získal svoje první c tenáře, lidi, kteří sledovali to co dělám. Na druhou stranu jsem se ve fázi blogování zdrz el déle nez je třeba, protoz e jsem nevěděl, k jakému dalšímu kroku bych se mohl posunout. Vybudování platformy mu žeme shrnout do těchto kroku : Postavte web pomocí wordpressu Vytvořte hodnotný produkt zdarma Nabídnětě produkt zdarma za Viditelně prezentujte svu j při be h a svou vizi, proc to děláte Zaloz te blog s 5-10 hodnotny mi c lánky 16

17 NAVÁZÁNÍ VZTAHŮ Uměni m neni něco vytvor it, ale da t lidem vědět, z e jste to vytvor ili. Jak se chová návštěvník, ktery přijde poprvé na va s web? Dejme tomu, z e pravděpodobně přijde přes nějaky c lánek na blogu, jehoz téma ho zajímá a chce vědět víc... Vz ijte se do takové situace a zamyslete se nad ti m, co byste nyni hledali. Buď byste chtěli zjistit něco o autorovi a nebo byste chtěli zůstat v kontaktu a dostávat další informace na podobné téma. Důlez ité tedy je mít tyto dva kroky dobře zpracované a dostupné na kaz dém rohu. At už je návs těvník na jake koliv stránce, měl by mít možnost získat více skrze vás produkt zdarma za a díky tomu s vámi take zu stat v kontaktu. V momente, kdy va m da svu j , zac i na te s ni m budovat vztah Pravidelně s ni m komunikujte, tak jak uc i a bude uc it David v Academy Posi lejte mu pravidelně nove informace, napr i klad nove c la nky na blogu Zajistěte, aby se k va m vracel a nezapomněl na va s 17

18 NEPRODÁVEJTE NIC DŘÍV, NEŽ VYBUDUJETE VZTAH A DŮVĚRU. Vaším cílem v této fázi je vybudovat základnu 1000 lidí, kteří k vám pocit ují důvěru a jsou nadšení z vaší práce a vašeho hodnotného obsahu, ktery jim pravidelně dodáváte. Proc 1000 lidi? Protoz e zhruba 1000 lidí nadšeny ch tím co děláte, je kritická masa, kterou pokud získáte, vám umoz ní raketovy start. Ale pozor, absolutně nezález í na velikosti vaší ové databáze - to na c em za lez i, je kolik lidi je v ni ve dome a za me rne proto, z e chce odebi rat obsah, ktery pro ně připravujete a těší se na váš další mail. Získejte takovy ch lidí 1000 a máte z velké c ásti vyhráno. Jak vybudovat skutečně od základu vas i návs těvnost. Poté, co vytvoříte svoje stránky, zac nou chodit lidé v urc ité míře z vyhledávac ů. Ale vyhledávac e rozhodně nejsou tím hlavním místem, odkud byste měli c erpat svoji návštěvnost. Myslet si, že vytvor íte web a lidi sami pr ijdou by bylo velmi naivní. S oblibou říkám, z e uměním není něco vytvořit, ale dát lidem vědět, z e jste to vytvořili. Můz ete napsat sebelepší knihu, sebelepší kurz, ale dokud o tom nedáte lidem vědět, je to k 18

19 nic emu. Abyste lidi na web přilákali, je třeba do zac átku vyvinout urc ité úsilí. Je třeba zac i t navazovat vztahy nejen s lidmi, kteří by mohli mít zájem o váš obsah, ale také s lidmi, kteří se zaby vají podobnou oblastí jako vy, a jsou ideálně o maly kousek před vámi. Strategie, ktere va m v tom pomohou: 1. Pravidelně komentujte články jiny ch bloggeru. C tena r i dane ho blogu va s budou v diskuzi ch pravidelně vi dat a dr i ve c i později budou chti t vědět, kdo z e vlastně jste a podi vaji se na vas e stra nky...a pokud je zaujme va s produkt zdarma, pr idaji se do vas i databa ze. Autor blogu si va s bude pamatovat, pokud pravidelně diskutujete pod jeho c la nky. A budete tak mi t mnohem leps i pozici, pokud se jej rozhodnete kontaktovat, něz kdyby o va s vu bec nevěděl. Komentova ni c la nku na tematicky pr i buzny ch blozi ch je technika, kterou doporuc uji zejme na v u plne m zac a tku, kdy je va s web novy a pr emy s li te, jak pr ila kat prvni na vs těvni ky. 2. Sepis te si seznam lidí a webu, ktere se zaby vají podobny m te matem jako vy a pokuste se nava zat s těmito lidmi vztah. Komentujte jejich c la nky. Poděkujte jim em za to, co dělaji. Postarejte se o to, aby va s lide z oboru znali v dobre m slova smyslu dr i v, nez vyslovi te jaky koliv poz adavek směrem k nim. 19

20 3. Využijte sociální sítě, at jiz masovějs i Facebook, tak komornějs i Twitter. Mnoho lidi povaz uje Twitter za zbytec nost, ale pravdou je, z e pokud zac i na te, jsou oblasti, ve ktery ch se di ky Twitteru, dostanete velmi snadno k zaji mavy m lidem z oboru. Twitter je uzavr ena komunita lidi, kter i z velke c a sti obsah vytva r i, a pokud do te to komunity proniknete, mu z ete si s těmito lidmi vza jemně pomoci. 4. Dělejte rozhovory s lidmi z oboru. Jakmile budete mi t svoji malou c tena r skou za kladnu a vybudovane za rodky vztahu s dals i mi lidmi v oboru, mu z ete poz a dat tyto lidi o rozhovor. Rozhovor je dals i z věci, ktera poma ha budovat vztah s lidmi, kter i jsou o kousek pr ed va mi. Za roven buduje na vs těvnost, protoz e je pravděpodobne, z e c lověk, s ktery m děla te rozhovor, na něj někde odka z e. A za roven buduje i nads eni a du věru vas ich c tena r u, protoz e jste zmin ova ni ve spojitosti s jiz zna my m jme nem v oboru a rozhovory lide ra di c tou. 5. Por ádejte webinár e. No a idea lni formou rozhovoru, kde je jes tě posi leno budova ni vztahu mezi va mi a vas imi c tena r i/posluchac i, je webina r, kdy s nimi mu z ete vstupovat do z ive interakce. 6. Komunikujte s fanous ky. Zapamatujte si jednu du lez itou věc: jakmile s některy m z vas ich c tena r u vstoupi te do z ive interakce, to znamena, zodpovi te jeho ota zku, vyměni te si pa r u, potka te se někde naz ivo, te měr automaticky jej pr eměni te ve fanous ka. C lověka, ktery od ted bude vas i pra ci mnohem pec livěji sledovat, protoz e vztah mezi va mi zac al by t osobni. 20

21 7. Poznávejte lidi naživo. Navs těvujte ru zne z ive akce, konference, semina r e... Je velmi prospěs ne potka vat lidi, se ktery mi jste se sezna mili pr es internet, take naz ivo. V momentě, kdy s c lověkem v oboru nava z ete vztah, možností spolupráce je velmi mnoho. Mu z ete napr i klad publikovat c la nek u něj na webu s odkazem na vas e stra nky, mu z ete si vyměnit c la nky vza jemně... Moz na, z e doporuc i va s produkt zdarma lidem v jeho databa zi a vy zas doporuc i te ten jeho. Pokud to opět vztáhnu na svoje podnikání, postupně jsem navazoval vztahy s mnoha lidmi v oboru, a moz ná vás překvapí, z e například s Davidem Kirs em ( Academy, Milionové Impérium), jsme se virtua lne znali dři v, nez vu bec spustil svu j prvni online kurz. Svy mi c lánky jsem přispíval u něj na webu. Samozřejmě, za poslední rok, jsem pracoval na dalším posílení našich vztahů, nyní se známe osobně, a vzájemná spolupráce s ním mi v podnikání jistě pomohla. Spolupracujte s těmi, kter í jsou o krok pr ed vámi. Není to o tom v zac átcích cíleně oslovovat ty nejznámější a nejzaneprázdněnější lidi. Cílem je opravdu oslovovat ty, kteří jsou o krůc ek dál před vámi...uc it se od nich, pomáhat jim, spolupracovat a spolec ně se posouvat vpřed. 21

22 Pokud dostanete přílez itost poznat se s něky m, kdo uz na té špic ce je, tím lépe. Ale neopovrhujte spolupra ci s te mi, kteři jsou na stejné, moz na trochu vys s i u rovni nez jste momenta lne vy a s kterými si ma te navza jem co da t. Nebojte se konkurence. Vykroc te k vrcholu spolec ně, je to mnohem snazší, nez se tam dřít kaz dy sám. Odboc il jsem teď od vztahu mezi vámi a vašimi c tenáři, vašimi potenciálními klienty... ta odboc ka byla velmi důlez itá, ale nyní se k tomuto vrat me. JAK SE Z 1000 NASBÍRANÝCH KONTAKTŮ STANE 1000 NADŠENÝCH FANOUŠKŮ? Poskytujte pravidelně kvalitni obsah zdarma. Posílejte jim ho em. Vstupujte do osobni interakce. Vyuz ijte blog, sociální sítě a osobní setkávání. Vyzvěte své c tenáře at vám poloz í své otázky, napíší svůj názor a pec livě odpovídejte na jejich y. Pokaz dé, kdyz podniknete některy z těchto kroků, jste o kousek blíz e k úspěchu. V momentě, kdy cítíte, z e přišel ten pravý c as, z e vaše databáze je dostatec ně velká a z e obsahuje řadu skalních fanoušků, přichází c as podniknout další krok, tedy bleskovou akci, během které v krátké době znásobíte svoji databázi. 22

23 BLESKOVÁ AKCE Strategicky promys lena na razova akce, ktera uděla hodně a v minima lni m c ase, je na stroj na zi ska ni velke ho mnoz stvi kontaktu. Je to jednoduše velmi la kava az neodolatelna c asove omezena nabi dka. Bleskovou akci můz ete uvést buď samostatně nebo i spojit s uvedením placeného produktu. Abyste dosáhli úspěchu a zdvojnásobili svou databázi třeba jen za 24 hodin, je nesmírně důlez ité provést předchozí krok, a to nava zat vztahy se svojí databází, která by měla c ítat aspon lidí a tito lidé by měli by t opravdu nadšení z toho, co děláte. Za druhé je třeba mít vybudované vztahy právě s lidmi, kteří dělají něco podobného jako vy, a kteří vám zaz ehnou zájem o vaši akci. Jak to vypada v praxi? Zhruba v dubnu lon ske ho roku, mě David Kirs v jeho Academy motivoval k tomu si info-podnika ni a marketing vyzkous et v praxi a pr eloz it ebook Z ivot bez starostí. Jes tě pr ed ti m jsem ale chtěl zvěts it svoji databa zi. 23

24 Proto jsem vzal svy ch zhruba 500 kontaktu, ktere jsem tou dobou měl, nabi dl jsem ji jiny kra tky ebook, Co mě nauc il Leo Babauta a za roven jsem je da rkem motivoval k tomu, aby stra nku s nabi dkou knihy zdarma sdi leli na socia lni ch si ti ch. Do ty dne od te chvi le jsem měl kontaktu 1100, ktery m jsem mohl nabi dnout Z ivot bez starosti, ktere jsem prodal za prvni měsi c na 300 vy tisku a vydělal zhruba 60 tisi c korun. Na sleduji ci ho pu l roku jsem s databa zi da le pracoval, budoval s ni vztah a na podzim jsem se rozhodl prove st podobnou bleskovou akci znovu, tentokra t jen na 24 hodin. Knihu Z ivot bez starosti, ktera se proda vala za 200 korun jsem na 24 hodin nabi dl sve tehdy 3 tisi cove databa zi zcela zdarma - za to, pokud bude nabi dku sdi let na socia lni ch si ti ch. To, co lide z me databa ze sdi leli, byla totoz na nabi dka knihy Z ivot bez starostí zdarma, akora t na te to stra nce jiz nebyla ke staz eni za sdi leni, ale za . Novi lide, kter i jsem ve sve databa zi jes tě neměl, mi tedy dali za staz eni knihy, zati mco ti, kter i jiz v me databa zi byli, pro staz eni knihy stra nku sdi leli. Za roven jsem vyuz il i svy ch vztahu s dals i mi lidmi, kter i dělaji něco podobne ho jako ja a maji vlastni komunity na internetu. Konkre tně jsem oslovil lidi, ktere zna m a kter i maji Facebook stra nky s velky m poc tem fanous ku s na vrhem, zda nechtěji sdi let tuto zaji mavou nabi dku knihy zdarma. A protoz e jsem s mnohy mi měl dobre vztahy, poma hali jsme si, nebo o mě aspon věděli, tak ji r ada z nich sdi lela. 24

25 Du sledkem těchto dvou kroku bylo, z e jsem za jediny den rozdal vi c jak 5000 knih zdarma a do pu lnoci te hoz dne jsem zdvojna sobil svoji databa zi z 3 na 6 tisi c kontaktu. Trvalo to jen 14 dni a vyuz il jsem svy ch kontaktu, abych zdvojna sobil databa zi znovu. Di ky dlouho budovane mu vztahu jsem se domluvil s Davidem Kirs em, z e knihu Z ivot bez starostí věnuji zdarma jeho ovy m kontaktu m. David rozeslal newsletter ve ktere m nabi dl knihu Z ivot bez starosti zdarma a odka zal je na stra nku, kde bylo moz ne sta hnout knihu za a mě se opět za 24 hodin rozs i r ila databa ze z 6000 na kontaktu. A svou dosud posledni bleskovou akci vedouci ke zdvojna sobeni databa ze jsem odstartoval v lon ske m listopadu, kdy jsem zaha jil S kolu návyku - online video tre nink, ve ktere m zdarma uc i m, jak se zbavit zlozvyku, vybudovat nove pozitivni na vyky a sta t se architektem sve ho z ivota. Zde jsem opět vyuz il moci u, socia lni ch si ti a strategicky ch partneru... Vs e jsem spra vně zkombinoval a na S kolu na vyku jsem nava zal placeny m dvouměsi c ni m intenzivni m tre ninkem Akademie návyku. Během S koly na vyku jsem zi skal dals i ch u a dopracoval se tak z kontaktu k dnes ni m jednadvaceti. STRATEGIE Rozdi l mezi ti m, co jsem dělal ja a co dělali jini, byla strategie. Blesková, správně naplánovaná akce, je to, co vás můz e posunout obrovsky m skokem kupředu. 25

26 Samozřejmě za předpokladu, z e: Jste schopni vytva řet kvalitni a hodnotný obsah, ktery lidem pomáhá. Ma te na zac a tku ve své databa zi kritickou masu lidi - doporuc uji 1000 kontaktů lidí, kteří jsou vaším obsahem nadšení a jsou ochotni jej šířit dál. Ma te dobré vztahy s dals i mi lidmi z oboru, kteří vám s propagací bleskové akce pomohou. To jsou základní předpoklady, které musíte splnit předtím, nez se do bleskové akce pustíte. Mnoho lidí tímto krokem zac íná a vynechá kroky předchozí a pak se diví, z e to nefunguje. Důvod je velmi jednoduchy : snaz i se ve ci při lis urychlit, neprošli předchozími kroky a nemaji vybudované vztahy, na kterých je třeba pracovat neusta le. Nejdr ív du věra, potom prodej. Ideálně po kaz dé bleskové akci byste měli zajistit, aby vám lidé, které máte nyní nově ve svém newsletteru, dali svoji du ve ru. Já osobně, kdyz jsem dával Z ivot bez starostí zdarma jsem se lidem ve videu představil, řekl jsem jim, co mohou oc ekávat a ještě několik ty dnů jsem jim postupně posílal hodnotné bonusy. Je du lez ité s lidmi komunikovat a umoz nit 26

27 jim, aby vás, váš příběh a to, c ím se zaby váte, lépe poznali. Je důlez ité, aby věděli kdo jste, dřív, nez váš otevřou. A je velmi důlez ité, aby vás vás dobře znali a důvěřovali vám dřív, nez zac nete cokoliv prodávat. Jakmile se budou na vaše další y te s it, zkrátka jakmile si budou jisti, z e máte co nabídnout a budou chti t ve de t vi c, nastává c as dát placenou nabídku. 27

28 PLACENÁ NABÍDKA Zkra tka nenecha vas e za kazni ky klidne. TENTO POSLEDNÍ KROK není problém zvládnout do roka a to i v případě, z e postupujete od úplného zac átku a zatím nemáte ani internetové stránky. Jak uz jsem několikrát řekl, v momentě, kdy přijdete s placenou nabídkou, je důlez ité především to, abyste u svy ch kontaktů jiz měli vytvořeny vztah a důvěru...aby věděli, co od va s mohou oc eka vat a ideálně jiz předem ve de li, z e budou mi t za jem. To, co ve vy sledku nabídnete nemusí by t vz dycky produkt typu Big Launch, tedy rozsáhly video kurz typu Davidovy Academy, mojí S koly návyků, nebo třeba Genius Academy Michala Hanuše. Mu z e to by t cokoliv, at uz ebook, online kurz, z ivy semina r, osobni konzultace c i jake koliv jine produkty a sluz by, v jake koliv oblasti. Mu z e to by t dokonce i fyzicke zboz i. DŮLEŽITÉ JE, aby to, co proda va te, navazovalo na vaši dosavadní komunikaci a to, jak jste se profilovali dosud. 28

29 Vás placeny produkt by měl stavět na tom, co jste nabídli dosud zdarma, jít více do hloubky, obsahovat akční kroky a cele te ma jes tě více rozvíjet. To je klíčove. A opět nejde jen o vztahy s vašimi kontakty, ale také o vztahy s lidmi, kteří se věnují podobné oblasti jako vy. Těmto lidem můz ete v tuto chvíli nabídnout affiliate program, ve kterém získají provize, pokud váš produkt nabídnou své databázi. Avšak programů se dnes objevuje jiz hodně a proto ne kaz dy se zapojí. Je to o vztazi ch. Je ideální vybudovat vztahy předem a az pak nabízet podobny druh spolupráce, a to plati obzvla s t u velkých partneru. S anonymní nabídkou partnerského programu není úplně jednoduché pochodit. U S koly návyků jsem se s naprostou většinou deseti nejlepších partnerů znal osobně jiz předtím. 29

30 CESTA K ÚSPĚCHU Pr estan te se ba t sdi let vas e nejleps i know-how. Jaké je smy šlení vítězů - tedy těch, kterří to dokáz í, a vybudují milionové online podnikání na základě toho, co je baví, a c ím zároven pomáhají druhy m lidem z ít lepší z ivoty, at uz jaky mkoliv způsobem? VÝRAZNÁ ZMĚNA MYŠLENÍ je prvním krokem, ktery vám dovolí se na tuto cestu vydat. Znamená to přestat se bát sdílet s druhy mi to, co víte a naopak si uvědomit, z e vas e know-how prome ni te v ten nejve ts i poklad ti m, z e se o ne j pode li te. Dokud se bude bát sdílet své know-how, nemůz ete vytvořit dobry produkt, protoz e si jednoduše ty nejlepší věci necháváte pro sebe. Ty nejdu ležitějs í postupy, ktere mi za poslední rok vydělaly pr es milion korun - postupy, ktere jsem sám vymyslel a mají opravdu velikou hodnotu - bych si mohl snadno nechat pro sebe. Pr ed pa r dny mi volal David Kirs, a chtěl vědět, jak pr esně tento postup funguje, aby jej mohl vyuz i t a nabi dnout jeho ebook Milionovy ti mto zpu sobem. Co jsem udělal? Podrobně jsem mu popsal jak to udělat a popr a l hodně s těsti s celou kampani. 30

31 A tím se dostáváme k další změně myšlení. Ve ts ina podnikatelu se své konkurence oba va a je pro ně nepředstavitelné sdělovat ty nejlepší postupy, které vyvinuli... toto je třeba ve své hlavě změnit a udělat z konkurentů přátele, spolupracovníky, kde táhnete oba za jediny provaz. Obklopte se proto podnikateli s podobnými ci li, buďte v kontaktu, sdílejte své zkušenosti a vzájemně spolupracujte. Budete překvapeni, jako neuvěřitelnou sílu vám to dá. PUSŤTE SE DO AKCE. Další věcí, na které celá řada lidí ztroskotá, je neschopnost pustit se do akce. Neustálé odkládání, které vede k neschopnosti převést teorii v praxi. Kdyz jsem byl v září na Academy z ivě a David se zeptal: Kdo z va s ma na sve m webu ovy formula r? polovina lidí nezvedla ruku. Po půl roce absolvování Academy... Zatímco oni se po půl roce nedokopali k tomu, aby si dali na web ovy formulář, ja jsem se hned pustil do akce. To je ten rozdíl, díky kterému jsem hned první měsíc nasbíral 1100 kontaktů, vydělal 50 tisíc korun a do roka vybudoval 20 tisícovou databázi a vydělal více nez jeden milion. Přestan te ve ci odkla dat. Nauc te se ji t do akce a znalosti které dosta va te vyuz i vat naplno. Jedine tak dosa hnete u spe chu. 31

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Proč podnikat na internetu?

Proč podnikat na internetu? Proč podnikat na internetu? Obchodovat na internetu je mnohem snazší, než si zařizovat kamenný obchod. Neznamená to ale, že je to bez práce, nebo že je úspěch zaručen. Tak jako klasické podnikání i to

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Seznamka Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Obsah 1 Obsah 1. Úvod 2. Co je to vlastně seznamka 3. Rizika 4. Jak to funguje 5. Typ seznamky 6. Seznámení krok za krokem 7. 10 nejlepších seznamek 2 Úvod 2 Úvod

Více

Začněte v matrici Power Matrix a získejte pevný měsíční příjem

Začněte v matrici Power Matrix a získejte pevný měsíční příjem Začněte v matrici Power Matrix a získejte pevný měsíční příjem Získej jej ještě dnes a prvními kroky začni v plnění svých snů. S FutureNet a matricí Power Matrixu, budete mít k dispozici nový nástroj pro

Více

Sociální média a blogování

Sociální média a blogování Program Podnikání 4. týden Sociální média a blogování V tomto týdnu nejprve rozvineme vaši prezentaci na internetu do oblasti sociálních médií (neboli sociálních sítí), tj. podíváme se na takové platformy

Více

Budoucnost je opravdu blízko!

Budoucnost je opravdu blízko! Budoucnost je opravdu blízko! Je načase se ptát KDE JSOU MOJE PENÍZE a MILIONOVÝ POTENCIÁL? Internetem dnešních dnů k nám všem z různých stran proudí otázky a odpovědi na témata» Je lepší být expertem,

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem

14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem 14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem Bez znalostí a informací se podnikatelé a firmy často pouštějí do mnoha marketingových činností. Ty jim nakonec více škodí, než

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Rozhodněte se, co budete dál dělat

Rozhodněte se, co budete dál dělat KAPITOLA 3 Rozhodněte se, co budete dál dělat Jako zakladatel firmy se snažíte přijít na to, čím strávíte dalších pár let svého života. Váš startup chcete pomocí lean metod budovat především proto, abyste

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Uč se efektivně. Podrobný program konference

Uč se efektivně. Podrobný program konference Uč se efektivně Podrobný program konference Marek Sýkora Jmenuji se Marek Sýkora a jsem jeden z předních českých paměťových atletů, kteří trénují svoji paměť a využívají speciální metody, které mohou každému

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

10 chyb marketingu na sociálních sítích

10 chyb marketingu na sociálních sítích WWW..EU 10 chyb marketingu na sociálních sítích 10 chyb marketingu na sociálních sítích Adam Dolanský, Radim Koláček 1 Obsah Úvod... 3 Snažíte se být všude... 3 Jste egoističtí... 4 Nezkoumáte, co funguje

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт:

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт: 5 VYHLAТ SЯ KA ze dne 21. prosince 2006, kterou se meяnѕт vyhlaтsяka cя. 482/2005 Sb., o stanovenѕт druhuъ, zpuъ sobuъ vyuzя itѕт a parametruъ biomasy prяi podporяe vyтroby elektrяiny z biomasy Ministerstvo

Více

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015 Darujme.cz Podrobné statistiky Zahrnutá data a jejich úprava Z hlediska fundraisingu je významnější, kdy dárce dar zadal, než kdy byla obdrž ena platba na u č et. Ve statistika čh proto prima rne pračujeme

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

1. PŘESNÝ POSTUP KROK ZA KROKEM, JAK ZAČÍT POUŽÍVAT SYSTÉM APC

1. PŘESNÝ POSTUP KROK ZA KROKEM, JAK ZAČÍT POUŽÍVAT SYSTÉM APC Conversion Academy Živé vysílání 8 KROKŮ K AUTOMATIZOVANÉ PRODEJNÍ CESTĚ ZÁKAZNÍKA NA VAŠEM WEBU Co se dnes naučíte 1. PŘESNÝ POSTUP KROK ZA KROKEM, JAK ZAČÍT POUŽÍVAT SYSTÉM APC 1 Co se dnes naučíte 2.

Více

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který:

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který: Styly řízení Řízení lidí je dosahování cílů prostřednictvím druhých lidí. Řízení lidí je proces, do kterého vstupuje široké spektrum faktorů, jehož podstatou jsou různí lidé. Jaký styl řízení charakterizuje

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

Marketing. Modul 7 Internetový marketing

Marketing. Modul 7 Internetový marketing Marketing Modul 7 Internetový marketing Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

O čem je Historická příležitost?

O čem je Historická příležitost? Pro partnery O čem je Historická příležitost? Historická příležitost je více jak 24týdenní online program o tom, jak vydělat na neopakovatelné politicko-ekonomické změně důchodového systému v České republice,

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

NUR - Interaktivní panel, D1

NUR - Interaktivní panel, D1 NUR - Interaktivní panel, D1 Petr Fišer, Roman Kubů, Jiří Slivárich {fiserp10, kuburoma, slivajir}@fel.cvut.cz Obsah Úvod... 3 Interaktivní panel... 3 Předpokládané využití...3 Cílové skupiny... 3 Upoutání

Více

Pravidla Indiánské stezky

Pravidla Indiánské stezky sout ěž za měřená na ochran u přírod y a pa máte k, na tábor n ic ké a turistic ké d o vednosti pra v i d la soutěže soutěžní řád Pravidla Indiánské stezky Stezka je určena dětem, mládeži i dospělým ve

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

TIP 13 NAJDĚTE SI, CO VÁM VYHOVUJE

TIP 13 NAJDĚTE SI, CO VÁM VYHOVUJE TIP 13 NAJDĚTE SI, CO VÁM VYHOVUJE Kdesi na pokraji vašich schopností existuje místo, kde se učíte nejlépe a nejrychleji. To je to pravé, co vám vyhovuje. Toto místo najdete následujícím způsobem: [Komfortní

Více

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží 60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží Jak., který Příklad: Jak napsat článek, který vám přivede návštěvnost Jak. v x jednoduchých krocích Příklad: Jak založit blog ve třech jednoduchých

Více

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Zápis z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

Co je čistá současná hodnota (NPV)

Co je čistá současná hodnota (NPV) {jathumbnail off} NPV a IRR jsou jedny z nejčastěji využívaných nástrojů pro hodnocení a výběr investic, tedy aspoň ve světě. V ČR podle jednoho průzkumu, který zpracovávala VŠE, vede spíše doba návratnosti

Více

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe Jak jednat se stavebním úřadem 148 Michal Lalík ne nejčastější ejčastějš jč tějš ší otázky ot ázk y a odpovědi odpově ědi ě di ke e s stavebnímu zákonu z praxe o éh ěn zd te kt u je o ro js P a o Ukazka

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI. Testový sešit obsahuje 24 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI. Testový sešit obsahuje 24 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 2005 SD05Z9 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI C Testový sešit obsahuje 24 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat

Více

HRMARKETING. Chytrý nábor Chytré firmy hledají zam stnance chyt e. v roce 20. nejlepších Chytrých rad

HRMARKETING. Chytrý nábor Chytré firmy hledají zam stnance chyt e. v roce 20. nejlepších Chytrých rad Chytrý nábor Chytré firmy hledají zam stnance chyt e HRMARKETING 15 nejlepších Chytrých rad v roce 20 + 420 774 988 140 sales@chytry-nabor.cz Rok 2015 rokem lidských zdroj. Rok 2015 m žeme sm le nazvat

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz 6 tipů pro Strategii k radosti Michal Kolář www.kolami.cz Do rukou se Vám dostává ebook 6 tipů pro Strategii k radosti s tipy, které dokáží posunout affiliate spolupráci v kombinaci s PPC reklamou na jiný

Více

JAK PROMĚNIT NÁVŠTĚVNÍKY V ZÁKAZNÍKY

JAK PROMĚNIT NÁVŠTĚVNÍKY V ZÁKAZNÍKY DRUHÁ STRATEGIE: KONVERZE V minulém videu jsem vám ukázal postup, díky kterému se velmi jednoduše dají zdvojnásobit zisky na každého zákazníka. Pokud jste toto video ještě neviděli, doporučuji se na něj

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

A. OSOBNÍ ÚDAJE A ÚDAJE O PRACOVIŠTI

A. OSOBNÍ ÚDAJE A ÚDAJE O PRACOVIŠTI DOTAZNÍK NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH Při vyplňování dotazníku postupujte následovně - zaškrtněte čtvereček nebo zapište odpověď do určeného prostoru. V případě, že na danou otázku

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Jak vytvářet síť prostřednictvím OpenAdvert.com. 1. Jděte na adresu OpenAdvert.com

Jak vytvářet síť prostřednictvím OpenAdvert.com. 1. Jděte na adresu OpenAdvert.com Jak vytvářet síť prostřednictvím OpenAdvert.com 1. Jděte na adresu OpenAdvert.com 2. Vyberte jazykovou verzi projektu (během nejbližší doby bude spuštěno nejméně 5 dalších jazykových verzí. 3. Klikněte

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.cz 17 Vnitřní předpis Zásady pro podávání a vyřizování stížností Čl. 1 Úvod Každý klient Domova pro seniory Havlíčkův Brod

Více

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015 Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 209/2012 ze dne 04.07.2013 C 12684 Bezúplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu jedním z manželů od jeho rodičů nepředstavuje investici

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie)

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie) Otázka: Marketingový plán a reklama Předmět: Ekonomie Přidal(a): stepa-eko MARKETING = nauka o trhu - základem marketingu je poznání trhu a práce s ním - provádí se zde činnosti označované jako průzkum

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více

7 nejčastějších chyb

7 nejčastějších chyb 7 nejčastějších chyb při cestě k úspěšné webové prezentaci, aneb na co si dát pozor při tvorbě webu IDEA PROVEDENÍ UMÍSTĚNÍ + + = internet chytře Vytvořte WEBOVOU PREZENTACI, které vám bude dělat radost

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete TAJEMSTVÍ SÍLY SRDCE Tajemství ve vašem srdci Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete k tomu spoustu dovedností a energie. Tato energie působí ven do světa, dotýká se lidí a spouští děje.

Více

Využití znalostí matematiky při práci s kreditní kartou

Využití znalostí matematiky při práci s kreditní kartou L i t e r a t u r a [1] Leischner, P.: Polibky kružnic: Archimedes. MFI, roč. 24, č. 1 (2015), s. 87 94. [2] Pappus of Alexandria: Book 4 of the Collection, edited with translation and commentary by Heike

Více

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Příloha č. 2.: Úvodní text Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Hádej, o kom se mluví: "Narovnej se! Drž se vzpříma! Kořeny ti drží hlína. Svítí slunce? Nastav listy! Prší? Sláva! Budeš

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 2. lekce Nadčasový obchodní nástroj jménem NETWORKING Co je vlastně byznys networking? Networking představuje velmi efektivní metodu pro malé

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA Copyright 2014 Komunikací k úspěchu Všechna práva vyhrazena. KOMUNIKACE JE CESTA Ne náhodou používáme slovo komunikace i ve významu "spojení dvou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS.

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS. Prodej to! Návod jak na to Filip Novák, DiS. Obsah 1 1. Obsah 2. Lidé nakupují to, co potřebují, ale i to, pro co se nadchnou a nepotřebují 3. Neprodávejte produkt, ale celou zkušenost 4. Demonstrujte

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2000 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 73 Rozesla 0 0na dne 9. srpna 2000 Cena Kc 0 3 91,70 OBSAH: 237. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1 0 0

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Jak napsat e-mail, který prodává

Jak napsat e-mail, který prodává Jak napsat e-mail, který prodává Tři kouzla prodejních mailů Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Obsah Prodejní e-mail str. 3 Principy prodejního e-mailu str. 6 Načasování str. 7 Odesílatel

Více

- Stanislava Mrázková

- Stanislava Mrázková K ČEMU JE TENTO CHECKLIST VLASTNĚ DOBRÝ? Víte, že předtím, než ebook pustíte do světa, je potřeba zkontrolovat více než 40 jednotlivých kroků? Nechci Vás děsit. Napsání ebooku je totiž snadné, pokud máte

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Každou středu ho můžete potkat, jak křižuje lesy v okolí Prahy na horském kole. Rozhovor odhaluje nepříliš známou tvář ředitele mbank ČR a SR Romana

Více

Tisíce uživatelů v bance pracují lépe díky využití okamžitých informací o stavu kritických systémů

Tisíce uživatelů v bance pracují lépe díky využití okamžitých informací o stavu kritických systémů Tisíce uživatelů v bance pracují lépe díky využití okamžitých informací o stavu kritických systémů Cleverlance dodala Komerční bance systém, který za pomoci nejmodernějších technologií proaktivně pomáhá

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více