Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy Navázání vztahů Blesková akce...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce..."

Transkript

1 1

2 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr

3 ÚVOD Hodně jsem pr emy s lel, zda se podělit o kli c ove principy u spěs ne ho online podnika ni a o konkre tni kroky, ktere jsem ověr il v praxi a ktere se mi velmi osvědc ily. Nakonec jsem si r ekl, z e se o to zkra tka podělit musi m... Z e pra vě vy jste ti, kter i mi svy m za jmem umoz n ujete dělat to, co mě bavi. Di ky va m se ti m mohu z ivit, poma hat druhy m lidem a za roven i vyděla vat peni ze... Za posledni rok jsem vybudoval z nuly dvacetitisi covou databa zi ovy ch kontaktu ; zi skal od va s stovky nads eny ch reakci, spoustě lidi pomohl z i t leps i z ivot a za roven vydělal vi ce nez milion korun di ky online produktu m... 3

4 MŮJ PŘÍBĚH JAK TO VŠECHNO VLASTNĚ ZAČALO Vybudovat u spěs ne online podnika ni - nebo sta vaji ci podnika ni di ky internetu rozs i r it - neni sloz ite, pokud to sloz ity m neuděla te vy sami. Tak jako u všeho ostatního i zde platí Paretovo pravidlo - tedy, z e 20% z toho, co děláte, je zodpovědny ch za 80% vašich vy sledků. Běz ny c lověk zkouší, nabírá zkušenosti a zjišt uje, ktery ch 20% c inností je těch důlez ity ch, které přináší vy sledky... Sám jsem si tím prošel. Před sedmi lety, kdy jsem se rozhodl podnikat přes internet, jsem nejprve dlouhou dobu tápal a nevěděl, kde přesně zac ít. Od té doby jsem se mnoho nauc il a po pravdě řec eno, mé zac átky byly z dnešního pohledu úsměvné... ale především zatraceně zdlouhavé a neefektivní. Kdybych věděl tenkrát, co vím dnes a měl všechny ty moz nosti, které internet nabízí, jistě bych se vyvaroval mnoha chyb a dnes bych byl ještě mnohem dál. Ale nelituji nic eho - protoz e právě díky tomu, z e jsem tuto cestu prošlapal, vám nyní mohu vaši cestu neuvěřitelně zkrátit. 4

5 Po sedmi letech hledání jsem konec ně našel způsob online podnikání, o kterém jsem vz dycky snil. Takovy, ktery mě c iní nezávisly m na místě a c ase, rozmarech nadřízeny ch, starostech s podřízeny mi, poz adavcích klientů i shánění zakázek. Objevil jsem, z e i v c esky ch podmínkách se dá dosáhnout z ivotního stylu, kdy jsem placen za to, z e se věnuji svoji vášni, pomáhám druhy m lidem a měním tak svět k lepšímu. Můz ete pracovat z jakéhokoliv místa na světě - jediné co potřebujete, je připojení k internetu - a vaše práce vás napln uje štěstím. Pojďme se tedy podívat právě na těch 20% nejdůlez itějších kroků, které vás k podobny m vy sledkům dovedou. Tedy pokud se jim budete soustředěně věnovat. 5

6 5 KROKŮ JAK VYBUDOVAT ÚSPĚŠNÉ INFOPODNIKÁNÍ Následujících 5 kroků vás provede od úplného zac átku online podnikání az k úspěšnému prodeji placeného produktu. Je to koncentrovaná strategie toho, jak co nejrychleji dosáhnout úspěchu v podnikání přes internet. Sám jsem tyto kroky objevoval a vyuz íval zároven. Vy je nyní dostáváte na zlatém podnose a můz ete je tak vyuz ít ještě mnohem efektivněji. A pokud jim ve nujete dostatec nou pozornost, jsem přesvědc en o tom, z e je naprosto reálné, aby se vám do roka a do dne podařilo dosáhnout stejny ch vy sledků, jaky ch se podařilo za poslední rok dosáhnout mně. O jaké kroky jde? PŘÍPRAVA BUDOVÁNÍ PLATFORMY NAVÁZÁNÍ VZTAHŮ BLESKOVÁ AKCE PLACENÁ NABÍDKA 6

7 PŘÍPRAVA Snaha proměnit sny v realitu nema bez pr i pravne fa ze a za vazku smysl. Je to krok velmi triviální, avšak zároven krok, ktery mnoho lidi opomi ji a de laji tak velkou chybu. Protoz e právě vynecháním přípravné fáze se stáváte hledac em přílez itostí - nemáte zkrátka ujasněno, kam jdete a co chcete dělat... Věci zkoušíte nahodile a c ekáte, zda budou fungovat, místo abyste zvolili osvědc enou a efektivní strategii a té věnovali pozornost. Než začnete, zodpovězte si několik zásadních otázek Co je vas i va s ni a c i m se vlastně chcete zaby vat? Co jste pro to ochotni obětovat? Kde ve sve m podnika ni jste a c eho chcete dosa hnout? Co, komu a proc chcete pr es internet nabi dnout? Jaka bude vas e strategie u spěchu? Co se musi te nauc it, abyste u spěchu mohli dosa hnout? 7

8 CO JE VAŠÍ VÁŠNÍ je otázka, která mnoha lidem působí velké problémy...protoz e ne kaz dy na ni má jednoznac nou odpověď. Zodpovězení této otázky je pro úspěch důlez ité, avšak nemyslím, z e byste se měli odsuzovat, pokud svou vášen zatím neznáte. Sám jsem dlouhou dobu nevěděl, jak se svy m z ivotem naloz it a trvalo mnoho let, nez jsem svoji vášen objevil. Kaz dy z nás je po urc ity c as tím při slovec ným hledac em a je to naprosto v pořádku. Důlez ité je nevzdat se, neustále pátrat po inspiraci...zkrátka nepřestávat hledat.trvalo několik let, nez jsem si uvědomil své vlastní poslání, ale musím říct, z e celá ta cesta stála za to. Je to u žasny pocit vědět, že má práce, kterou po sobě zanechávám, mě napln uje, dává mi do života smysl a vle vá mi novou energii do žil. Takz e první krok je nevzdávat hledání. Někdo najde svoji vášen ve dvaceti, jiny ve c tyřiceti. Buďte neustále otevřeni novy m přílez itostem. Zkous ejte nové ve ci, které jste nikdy předtím nedělali i kdyz se vám zdají bláznivé. Z ijte co nejaktivnější z ivot a jděte naproti nalezení své vášně. Podíváte-li se na věci z jiné perspektivy, tak věřím, z e vás to pravé téma brzy napadne. 8

9 Otázky, ktere vám pr i hledání vás ně mohou pomoci C emu se ra d věnuji ve sve m volne m c ase? * V c em jsem leps i nez věts ina ostatni ch? * V jake oblasti mě druzi lide opakovaně z a daji o radu? * Jaky je mu j talent? * V c em jsem by val dobry za mlada? * Jake schopnosti a dovednosti na mě druzi lide obdivuji? * O jaky ch te matech c asto c tu? * Jaky je mu j sen, ktery jsem se nikdy nerozhodl realizovat? * Co bych si pr a l dělat, odhle dnu-li od du vodu, kvu li ktery m to pra vě ted neni moz ne? * Jaky je ma nejbla znivějs i pr edstava o tom, co bych v z ivotě mohl dělat? Je skutec ně reálné vybudovat úspěšné online podnikání za jediny rok. Otázkou však je: CO JSTE PRO TO OCHOTNI OBĚTOVAT? V z ádném případě neříkám, z e info-podnikání je zcela bez práce a samozřejmě si to z ádá závazek. Kolik vas eho c asu, energie a pene z jste ochotni tomu věnovat? Peníze a prvotní investice zde nejsou nijak závratné... Spoustu věcí, za které myslíte, z e budete muset platit, dokáz ete udělat sami a zdarma. Financ ní investice, které jsem do online podnikání dával, plynuly všechny jenom z toho, co jsem online podnikáním vydělal. Do zac átku jsem nic neměl a proto vím, z e jde zac i t z minima lni mi na klady. 9

10 Avšak c ím menší budou vaše financ ní investice, tím více bude třeba investovat c as a energii. Věci si můz ete buď zaplatit a nebo si je můz ete udělat sami. Dlouhou dobu jsem preferoval tu druhou moz nost a není to tak nároc né, jak to moz ná vypadá. Pokud budete znát ten správny postup, tak i věci, o ktery ch si nyní myslíte, z e na ně nemáte dostatec né technické znalosti, hravě zvládnete. Příkladem můz e by t zaloz it si web. Z vlastní zkušenosti mohu říct, z e pokud chcete do roka úspěšně rozjet online podnikání, musíte poc ítat s c asovou investicí minimálně 10 az 20 hodin ty dně. Není to tedy mávnutí kouzelny m proutkem, je potr eba jít doopravdy do akce. Přípravná fáze od vás tedy vyz aduje uvědomit si, kde jste, kam chcete jít, zvolit správnou strategii a dát sám sobě závazek, z e jsem odhodlán obětovat c as a energii pro to, abych svého cíle dosáhl. 10

11 BUDOVÁNÍ PLATFORMY Ve chvíli, kdy uc iníte závazek, přichází na řadu další, tentokrát uz prakticky krok, ve kterém je vaším cílem vybudovat si svoji online platformu. Jak taková platforma vypadá? Můz ete si ji představit jako web, ktery k vám bude přitahovat potenciální klienty skrze uz itec ný obsah zdarma a zároven bude posilovat jejich du ve ru k vám. Tento web se stane vaší základnou a rozcestníkem pro všechny vaše další produkty. Umoz ní vám efektivně sbírat ové kontakty, představí vás a váš příběh, dodá důvěryhodnost a pomůz e budovat vztah. ZALOŽIT SI WEB PŘECE STOJÍ SPOUSTU PENĚZ.. To si moz ná říká spousta z vás. A moz ná web jiz máte, ale svy m obsahem neodpovídá efektivní online platformě, která pro vás bude pracovat 24 hodin denně. Pravda je taková, z e náklady na pořízení webu jsou v dnešní době nulové. Ano, můz ete zaplatit drahého programátora, webdesignera, seo konzultanta a bůhví co ještě... ale ve vy sledku je dost pravděpodobné, z e vás to bude stát spoustu peněz a vy sledek stejně nebude takovy, jaky by měl by t. 11

12 Naprostou věts inu svy ch webu jsem si udělal sám za jedno odpoledne a s minimálními náklady. Jediné, co potřebujete je, objednat si hosting a doménu, nainstalovat si na něj redakc ní systém Wordpress (je na internetu zdarma ke staz ení) a potom zvolit vhodnou webovou šablonu odpovídající tomu, jak chcete, aby vypadal váš web. Věřte mi, z e je to jednodus s i nez to vypada. A pokud do zac átku nemáte peněz na rozdávání, doporuc uji si web raději vytvořit sami, nez za to platit jiny m velké peníze. 1. Objednejte doménu a hosting. Doporuc uji mrknout na pavelriha.cz/hosting, kde najdete z mé zkušenosti nejlepšího c eského poskytovatele s velmi rozumny mi cenami. 2. Zadejte do Googlu slovi c ko Wordpress, popřípadě instalace wordpressu a urc itě najdete c lánek o tom, co to vlastně Wordpress je i jak jej nainstalovat krok za krokem. 3. Pro vzhled svého webu mu z ete pouz i t jednu ze za kladni ch s ablon, které Wordpress obsahuje nebo některou ze stovek prémiovy ch šablon, které najdete na Pokud na internetu trochu zapátráte, měli byste informace o tom jak na to, objevit. 12

13 CO BY NA VAŠEM WEBU NEMĚLO CHYBĚT Zásadou c íslo jedna je, umístit na titulní stránce ový formula ř, ktery bude sbírat kontakty na potenciální zákazníky a to vy měnou za produkt zdarma. Co bude tím lákadlem na zákazníky? Mu z e to by t kra tky ebook, webina r, video, online kurz... To za lez i na va s, du lez ite je, aby byl ovy formula r na titulni stra nce co nejle pe viditelny a aby va s produkt zdarma byl te maticky shodny s ti m, c i m se zaby va te a aby pr ina s el vas i ci love skupině, co nejvys s i hodnotu. Pamatujte, z e produkt zdarma je ti m, co byste neme li v z a dném při pade os idit. Protoz e je to právě produkt zdarma, ktery buduje důvěru, urc uje, co si potenciální zákazník pomyslí o kvalitě vašich sluz eb a rozhoduje o tom, zda bude zákazník spokojen a později od vás nakoupí. Prvni krok k vašemu internetovému úspěchu je tedy vytvoření úspěšné online platformy. Webové stránky a produkt zdarma jsou dva prvky, které tvoří dohromady její základ. Pokud máte web a nemáte produkt zdarma, je to k ničemu. Pokud máte produkt zdarma a nemáte web, je to rovněž k ničemu. 13

14 Další věcí, kterou byste na webu měli mít kromě ového formuláře a produktu zdarma je VÁŠ PŘÍBĚH. Je to moz ná nejdu lez ite js i c a st krome samotného formula ře. Řada webů neobsahuje tuto c ást vůbec, a nebo obsahuje jen nenápadnou poloz ku o nás s nudny m textem uvnitř, někde v odlehlém koutu webovy ch stránek. A to je velká chyba. Faktem je, z e příběhy prodávají... Váš příběh vás vytáhne u návštěvníka stránek z anonymních vod. Umoz ní mu si vás zapamatovat a vybudovat vztah. Představte proto sami sebe na viditelném mi ste. Přiloz te fotky, a pokud si troufáte, natoc te i video o tom, jaky je ten váš příběh, jak jste se dostali k tomu, co děláte, a co je vaší vizí. Lide nekupují to, co děláte, ale proč to děláte. Pokud zákazníkovi dáte přílez itost zahlédnout ve vašich oc ích vášen a nadšení pro to, co děláte, pak vám garantuji, z e místo nějaké anonymní nabídky si vybere vás...a to i v případě, z e jste třeba o něco draz ší. Moje jméno je moje osobní znac ka. Nebojte se být v oc i ch na vs te vni ku webu mnohem méne anonymni nabi dkou a mnohem vi ce c love kem. Poslední věcí, kterou doporuc uji na vašem webu mít, je blog. Moz ná máte pocit, z e blogování dnes jiz odzvonilo, ale opak je 14

15 pravdou. Nástroje pro vedení blogu jsou souc ástí jiz zmíněného Wordpressu, takz e z technického hlediska není nejmenší problém si blog na webu zaloz it. Blog, nebo-li pravidelně vydávané c lánky na vašem webu, jsou svy m způsobem také obsah zdarma, ktery k vám přitahuje pozornost. Důlez ité tedy je, aby i obsah c lánků na vašem blogu, byl stejně jako jaky koliv jiny obsah zdarma, hodnotny... CO VŠECHNO VÁM VEDENÍ BLOGU PŘINESE? 1. Pravidelně publikovany obsah zdarma pr iměje na vs těvni ky se na va s web vracet 2. Nove c la nky na blogu jsou hodnotny m obsahem do vas ich u, ktere mu z ete posi lat těm, kter i va m svěr ili svu j kontakt a budovat tak s nimi vztah 3. C la nky na blogu a komenta r e pod nimi slouz i jako prostr edek k interakci mezi va mi a vas imi c tena r i, coz opět buduje va s vzájemny vztah 4. Budujete vas i osobní značku Avšak pozor na to, abyste to do zac átku s blogováním nepřehnali. Co se ty c e poc tu c lánků, soustřed te se na kvalitu, nikoliv na kvantitu. Uvědomte si, z e dokud váš web nemá c tenáře, rozhodně nepotřebujete psát kaz dy den...dokonce nepotřebujete psát ani pravidelně. 15

16 Já sám jsem vybudoval své online podnikání na základě blogů, skrze které jsem získal svoje první c tenáře, lidi, kteří sledovali to co dělám. Na druhou stranu jsem se ve fázi blogování zdrz el déle nez je třeba, protoz e jsem nevěděl, k jakému dalšímu kroku bych se mohl posunout. Vybudování platformy mu žeme shrnout do těchto kroku : Postavte web pomocí wordpressu Vytvořte hodnotný produkt zdarma Nabídnětě produkt zdarma za Viditelně prezentujte svu j při be h a svou vizi, proc to děláte Zaloz te blog s 5-10 hodnotny mi c lánky 16

17 NAVÁZÁNÍ VZTAHŮ Uměni m neni něco vytvor it, ale da t lidem vědět, z e jste to vytvor ili. Jak se chová návštěvník, ktery přijde poprvé na va s web? Dejme tomu, z e pravděpodobně přijde přes nějaky c lánek na blogu, jehoz téma ho zajímá a chce vědět víc... Vz ijte se do takové situace a zamyslete se nad ti m, co byste nyni hledali. Buď byste chtěli zjistit něco o autorovi a nebo byste chtěli zůstat v kontaktu a dostávat další informace na podobné téma. Důlez ité tedy je mít tyto dva kroky dobře zpracované a dostupné na kaz dém rohu. At už je návs těvník na jake koliv stránce, měl by mít možnost získat více skrze vás produkt zdarma za a díky tomu s vámi take zu stat v kontaktu. V momente, kdy va m da svu j , zac i na te s ni m budovat vztah Pravidelně s ni m komunikujte, tak jak uc i a bude uc it David v Academy Posi lejte mu pravidelně nove informace, napr i klad nove c la nky na blogu Zajistěte, aby se k va m vracel a nezapomněl na va s 17

18 NEPRODÁVEJTE NIC DŘÍV, NEŽ VYBUDUJETE VZTAH A DŮVĚRU. Vaším cílem v této fázi je vybudovat základnu 1000 lidí, kteří k vám pocit ují důvěru a jsou nadšení z vaší práce a vašeho hodnotného obsahu, ktery jim pravidelně dodáváte. Proc 1000 lidi? Protoz e zhruba 1000 lidí nadšeny ch tím co děláte, je kritická masa, kterou pokud získáte, vám umoz ní raketovy start. Ale pozor, absolutně nezález í na velikosti vaší ové databáze - to na c em za lez i, je kolik lidi je v ni ve dome a za me rne proto, z e chce odebi rat obsah, ktery pro ně připravujete a těší se na váš další mail. Získejte takovy ch lidí 1000 a máte z velké c ásti vyhráno. Jak vybudovat skutečně od základu vas i návs těvnost. Poté, co vytvoříte svoje stránky, zac nou chodit lidé v urc ité míře z vyhledávac ů. Ale vyhledávac e rozhodně nejsou tím hlavním místem, odkud byste měli c erpat svoji návštěvnost. Myslet si, že vytvor íte web a lidi sami pr ijdou by bylo velmi naivní. S oblibou říkám, z e uměním není něco vytvořit, ale dát lidem vědět, z e jste to vytvořili. Můz ete napsat sebelepší knihu, sebelepší kurz, ale dokud o tom nedáte lidem vědět, je to k 18

19 nic emu. Abyste lidi na web přilákali, je třeba do zac átku vyvinout urc ité úsilí. Je třeba zac i t navazovat vztahy nejen s lidmi, kteří by mohli mít zájem o váš obsah, ale také s lidmi, kteří se zaby vají podobnou oblastí jako vy, a jsou ideálně o maly kousek před vámi. Strategie, ktere va m v tom pomohou: 1. Pravidelně komentujte články jiny ch bloggeru. C tena r i dane ho blogu va s budou v diskuzi ch pravidelně vi dat a dr i ve c i později budou chti t vědět, kdo z e vlastně jste a podi vaji se na vas e stra nky...a pokud je zaujme va s produkt zdarma, pr idaji se do vas i databa ze. Autor blogu si va s bude pamatovat, pokud pravidelně diskutujete pod jeho c la nky. A budete tak mi t mnohem leps i pozici, pokud se jej rozhodnete kontaktovat, něz kdyby o va s vu bec nevěděl. Komentova ni c la nku na tematicky pr i buzny ch blozi ch je technika, kterou doporuc uji zejme na v u plne m zac a tku, kdy je va s web novy a pr emy s li te, jak pr ila kat prvni na vs těvni ky. 2. Sepis te si seznam lidí a webu, ktere se zaby vají podobny m te matem jako vy a pokuste se nava zat s těmito lidmi vztah. Komentujte jejich c la nky. Poděkujte jim em za to, co dělaji. Postarejte se o to, aby va s lide z oboru znali v dobre m slova smyslu dr i v, nez vyslovi te jaky koliv poz adavek směrem k nim. 19

20 3. Využijte sociální sítě, at jiz masovějs i Facebook, tak komornějs i Twitter. Mnoho lidi povaz uje Twitter za zbytec nost, ale pravdou je, z e pokud zac i na te, jsou oblasti, ve ktery ch se di ky Twitteru, dostanete velmi snadno k zaji mavy m lidem z oboru. Twitter je uzavr ena komunita lidi, kter i z velke c a sti obsah vytva r i, a pokud do te to komunity proniknete, mu z ete si s těmito lidmi vza jemně pomoci. 4. Dělejte rozhovory s lidmi z oboru. Jakmile budete mi t svoji malou c tena r skou za kladnu a vybudovane za rodky vztahu s dals i mi lidmi v oboru, mu z ete poz a dat tyto lidi o rozhovor. Rozhovor je dals i z věci, ktera poma ha budovat vztah s lidmi, kter i jsou o kousek pr ed va mi. Za roven buduje na vs těvnost, protoz e je pravděpodobne, z e c lověk, s ktery m děla te rozhovor, na něj někde odka z e. A za roven buduje i nads eni a du věru vas ich c tena r u, protoz e jste zmin ova ni ve spojitosti s jiz zna my m jme nem v oboru a rozhovory lide ra di c tou. 5. Por ádejte webinár e. No a idea lni formou rozhovoru, kde je jes tě posi leno budova ni vztahu mezi va mi a vas imi c tena r i/posluchac i, je webina r, kdy s nimi mu z ete vstupovat do z ive interakce. 6. Komunikujte s fanous ky. Zapamatujte si jednu du lez itou věc: jakmile s některy m z vas ich c tena r u vstoupi te do z ive interakce, to znamena, zodpovi te jeho ota zku, vyměni te si pa r u, potka te se někde naz ivo, te měr automaticky jej pr eměni te ve fanous ka. C lověka, ktery od ted bude vas i pra ci mnohem pec livěji sledovat, protoz e vztah mezi va mi zac al by t osobni. 20

21 7. Poznávejte lidi naživo. Navs těvujte ru zne z ive akce, konference, semina r e... Je velmi prospěs ne potka vat lidi, se ktery mi jste se sezna mili pr es internet, take naz ivo. V momentě, kdy s c lověkem v oboru nava z ete vztah, možností spolupráce je velmi mnoho. Mu z ete napr i klad publikovat c la nek u něj na webu s odkazem na vas e stra nky, mu z ete si vyměnit c la nky vza jemně... Moz na, z e doporuc i va s produkt zdarma lidem v jeho databa zi a vy zas doporuc i te ten jeho. Pokud to opět vztáhnu na svoje podnikání, postupně jsem navazoval vztahy s mnoha lidmi v oboru, a moz ná vás překvapí, z e například s Davidem Kirs em ( Academy, Milionové Impérium), jsme se virtua lne znali dři v, nez vu bec spustil svu j prvni online kurz. Svy mi c lánky jsem přispíval u něj na webu. Samozřejmě, za poslední rok, jsem pracoval na dalším posílení našich vztahů, nyní se známe osobně, a vzájemná spolupráce s ním mi v podnikání jistě pomohla. Spolupracujte s těmi, kter í jsou o krok pr ed vámi. Není to o tom v zac átcích cíleně oslovovat ty nejznámější a nejzaneprázdněnější lidi. Cílem je opravdu oslovovat ty, kteří jsou o krůc ek dál před vámi...uc it se od nich, pomáhat jim, spolupracovat a spolec ně se posouvat vpřed. 21

22 Pokud dostanete přílez itost poznat se s něky m, kdo uz na té špic ce je, tím lépe. Ale neopovrhujte spolupra ci s te mi, kteři jsou na stejné, moz na trochu vys s i u rovni nez jste momenta lne vy a s kterými si ma te navza jem co da t. Nebojte se konkurence. Vykroc te k vrcholu spolec ně, je to mnohem snazší, nez se tam dřít kaz dy sám. Odboc il jsem teď od vztahu mezi vámi a vašimi c tenáři, vašimi potenciálními klienty... ta odboc ka byla velmi důlez itá, ale nyní se k tomuto vrat me. JAK SE Z 1000 NASBÍRANÝCH KONTAKTŮ STANE 1000 NADŠENÝCH FANOUŠKŮ? Poskytujte pravidelně kvalitni obsah zdarma. Posílejte jim ho em. Vstupujte do osobni interakce. Vyuz ijte blog, sociální sítě a osobní setkávání. Vyzvěte své c tenáře at vám poloz í své otázky, napíší svůj názor a pec livě odpovídejte na jejich y. Pokaz dé, kdyz podniknete některy z těchto kroků, jste o kousek blíz e k úspěchu. V momentě, kdy cítíte, z e přišel ten pravý c as, z e vaše databáze je dostatec ně velká a z e obsahuje řadu skalních fanoušků, přichází c as podniknout další krok, tedy bleskovou akci, během které v krátké době znásobíte svoji databázi. 22

23 BLESKOVÁ AKCE Strategicky promys lena na razova akce, ktera uděla hodně a v minima lni m c ase, je na stroj na zi ska ni velke ho mnoz stvi kontaktu. Je to jednoduše velmi la kava az neodolatelna c asove omezena nabi dka. Bleskovou akci můz ete uvést buď samostatně nebo i spojit s uvedením placeného produktu. Abyste dosáhli úspěchu a zdvojnásobili svou databázi třeba jen za 24 hodin, je nesmírně důlez ité provést předchozí krok, a to nava zat vztahy se svojí databází, která by měla c ítat aspon lidí a tito lidé by měli by t opravdu nadšení z toho, co děláte. Za druhé je třeba mít vybudované vztahy právě s lidmi, kteří dělají něco podobného jako vy, a kteří vám zaz ehnou zájem o vaši akci. Jak to vypada v praxi? Zhruba v dubnu lon ske ho roku, mě David Kirs v jeho Academy motivoval k tomu si info-podnika ni a marketing vyzkous et v praxi a pr eloz it ebook Z ivot bez starostí. Jes tě pr ed ti m jsem ale chtěl zvěts it svoji databa zi. 23

24 Proto jsem vzal svy ch zhruba 500 kontaktu, ktere jsem tou dobou měl, nabi dl jsem ji jiny kra tky ebook, Co mě nauc il Leo Babauta a za roven jsem je da rkem motivoval k tomu, aby stra nku s nabi dkou knihy zdarma sdi leli na socia lni ch si ti ch. Do ty dne od te chvi le jsem měl kontaktu 1100, ktery m jsem mohl nabi dnout Z ivot bez starosti, ktere jsem prodal za prvni měsi c na 300 vy tisku a vydělal zhruba 60 tisi c korun. Na sleduji ci ho pu l roku jsem s databa zi da le pracoval, budoval s ni vztah a na podzim jsem se rozhodl prove st podobnou bleskovou akci znovu, tentokra t jen na 24 hodin. Knihu Z ivot bez starosti, ktera se proda vala za 200 korun jsem na 24 hodin nabi dl sve tehdy 3 tisi cove databa zi zcela zdarma - za to, pokud bude nabi dku sdi let na socia lni ch si ti ch. To, co lide z me databa ze sdi leli, byla totoz na nabi dka knihy Z ivot bez starostí zdarma, akora t na te to stra nce jiz nebyla ke staz eni za sdi leni, ale za . Novi lide, kter i jsem ve sve databa zi jes tě neměl, mi tedy dali za staz eni knihy, zati mco ti, kter i jiz v me databa zi byli, pro staz eni knihy stra nku sdi leli. Za roven jsem vyuz il i svy ch vztahu s dals i mi lidmi, kter i dělaji něco podobne ho jako ja a maji vlastni komunity na internetu. Konkre tně jsem oslovil lidi, ktere zna m a kter i maji Facebook stra nky s velky m poc tem fanous ku s na vrhem, zda nechtěji sdi let tuto zaji mavou nabi dku knihy zdarma. A protoz e jsem s mnohy mi měl dobre vztahy, poma hali jsme si, nebo o mě aspon věděli, tak ji r ada z nich sdi lela. 24

25 Du sledkem těchto dvou kroku bylo, z e jsem za jediny den rozdal vi c jak 5000 knih zdarma a do pu lnoci te hoz dne jsem zdvojna sobil svoji databa zi z 3 na 6 tisi c kontaktu. Trvalo to jen 14 dni a vyuz il jsem svy ch kontaktu, abych zdvojna sobil databa zi znovu. Di ky dlouho budovane mu vztahu jsem se domluvil s Davidem Kirs em, z e knihu Z ivot bez starostí věnuji zdarma jeho ovy m kontaktu m. David rozeslal newsletter ve ktere m nabi dl knihu Z ivot bez starosti zdarma a odka zal je na stra nku, kde bylo moz ne sta hnout knihu za a mě se opět za 24 hodin rozs i r ila databa ze z 6000 na kontaktu. A svou dosud posledni bleskovou akci vedouci ke zdvojna sobeni databa ze jsem odstartoval v lon ske m listopadu, kdy jsem zaha jil S kolu návyku - online video tre nink, ve ktere m zdarma uc i m, jak se zbavit zlozvyku, vybudovat nove pozitivni na vyky a sta t se architektem sve ho z ivota. Zde jsem opět vyuz il moci u, socia lni ch si ti a strategicky ch partneru... Vs e jsem spra vně zkombinoval a na S kolu na vyku jsem nava zal placeny m dvouměsi c ni m intenzivni m tre ninkem Akademie návyku. Během S koly na vyku jsem zi skal dals i ch u a dopracoval se tak z kontaktu k dnes ni m jednadvaceti. STRATEGIE Rozdi l mezi ti m, co jsem dělal ja a co dělali jini, byla strategie. Blesková, správně naplánovaná akce, je to, co vás můz e posunout obrovsky m skokem kupředu. 25

26 Samozřejmě za předpokladu, z e: Jste schopni vytva řet kvalitni a hodnotný obsah, ktery lidem pomáhá. Ma te na zac a tku ve své databa zi kritickou masu lidi - doporuc uji 1000 kontaktů lidí, kteří jsou vaším obsahem nadšení a jsou ochotni jej šířit dál. Ma te dobré vztahy s dals i mi lidmi z oboru, kteří vám s propagací bleskové akce pomohou. To jsou základní předpoklady, které musíte splnit předtím, nez se do bleskové akce pustíte. Mnoho lidí tímto krokem zac íná a vynechá kroky předchozí a pak se diví, z e to nefunguje. Důvod je velmi jednoduchy : snaz i se ve ci při lis urychlit, neprošli předchozími kroky a nemaji vybudované vztahy, na kterých je třeba pracovat neusta le. Nejdr ív du věra, potom prodej. Ideálně po kaz dé bleskové akci byste měli zajistit, aby vám lidé, které máte nyní nově ve svém newsletteru, dali svoji du ve ru. Já osobně, kdyz jsem dával Z ivot bez starostí zdarma jsem se lidem ve videu představil, řekl jsem jim, co mohou oc ekávat a ještě několik ty dnů jsem jim postupně posílal hodnotné bonusy. Je du lez ité s lidmi komunikovat a umoz nit 26

27 jim, aby vás, váš příběh a to, c ím se zaby váte, lépe poznali. Je důlez ité, aby věděli kdo jste, dřív, nez váš otevřou. A je velmi důlez ité, aby vás vás dobře znali a důvěřovali vám dřív, nez zac nete cokoliv prodávat. Jakmile se budou na vaše další y te s it, zkrátka jakmile si budou jisti, z e máte co nabídnout a budou chti t ve de t vi c, nastává c as dát placenou nabídku. 27

28 PLACENÁ NABÍDKA Zkra tka nenecha vas e za kazni ky klidne. TENTO POSLEDNÍ KROK není problém zvládnout do roka a to i v případě, z e postupujete od úplného zac átku a zatím nemáte ani internetové stránky. Jak uz jsem několikrát řekl, v momentě, kdy přijdete s placenou nabídkou, je důlez ité především to, abyste u svy ch kontaktů jiz měli vytvořeny vztah a důvěru...aby věděli, co od va s mohou oc eka vat a ideálně jiz předem ve de li, z e budou mi t za jem. To, co ve vy sledku nabídnete nemusí by t vz dycky produkt typu Big Launch, tedy rozsáhly video kurz typu Davidovy Academy, mojí S koly návyků, nebo třeba Genius Academy Michala Hanuše. Mu z e to by t cokoliv, at uz ebook, online kurz, z ivy semina r, osobni konzultace c i jake koliv jine produkty a sluz by, v jake koliv oblasti. Mu z e to by t dokonce i fyzicke zboz i. DŮLEŽITÉ JE, aby to, co proda va te, navazovalo na vaši dosavadní komunikaci a to, jak jste se profilovali dosud. 28

29 Vás placeny produkt by měl stavět na tom, co jste nabídli dosud zdarma, jít více do hloubky, obsahovat akční kroky a cele te ma jes tě více rozvíjet. To je klíčove. A opět nejde jen o vztahy s vašimi kontakty, ale také o vztahy s lidmi, kteří se věnují podobné oblasti jako vy. Těmto lidem můz ete v tuto chvíli nabídnout affiliate program, ve kterém získají provize, pokud váš produkt nabídnou své databázi. Avšak programů se dnes objevuje jiz hodně a proto ne kaz dy se zapojí. Je to o vztazi ch. Je ideální vybudovat vztahy předem a az pak nabízet podobny druh spolupráce, a to plati obzvla s t u velkých partneru. S anonymní nabídkou partnerského programu není úplně jednoduché pochodit. U S koly návyků jsem se s naprostou většinou deseti nejlepších partnerů znal osobně jiz předtím. 29

30 CESTA K ÚSPĚCHU Pr estan te se ba t sdi let vas e nejleps i know-how. Jaké je smy šlení vítězů - tedy těch, kterří to dokáz í, a vybudují milionové online podnikání na základě toho, co je baví, a c ím zároven pomáhají druhy m lidem z ít lepší z ivoty, at uz jaky mkoliv způsobem? VÝRAZNÁ ZMĚNA MYŠLENÍ je prvním krokem, ktery vám dovolí se na tuto cestu vydat. Znamená to přestat se bát sdílet s druhy mi to, co víte a naopak si uvědomit, z e vas e know-how prome ni te v ten nejve ts i poklad ti m, z e se o ne j pode li te. Dokud se bude bát sdílet své know-how, nemůz ete vytvořit dobry produkt, protoz e si jednoduše ty nejlepší věci necháváte pro sebe. Ty nejdu ležitějs í postupy, ktere mi za poslední rok vydělaly pr es milion korun - postupy, ktere jsem sám vymyslel a mají opravdu velikou hodnotu - bych si mohl snadno nechat pro sebe. Pr ed pa r dny mi volal David Kirs, a chtěl vědět, jak pr esně tento postup funguje, aby jej mohl vyuz i t a nabi dnout jeho ebook Milionovy ti mto zpu sobem. Co jsem udělal? Podrobně jsem mu popsal jak to udělat a popr a l hodně s těsti s celou kampani. 30

31 A tím se dostáváme k další změně myšlení. Ve ts ina podnikatelu se své konkurence oba va a je pro ně nepředstavitelné sdělovat ty nejlepší postupy, které vyvinuli... toto je třeba ve své hlavě změnit a udělat z konkurentů přátele, spolupracovníky, kde táhnete oba za jediny provaz. Obklopte se proto podnikateli s podobnými ci li, buďte v kontaktu, sdílejte své zkušenosti a vzájemně spolupracujte. Budete překvapeni, jako neuvěřitelnou sílu vám to dá. PUSŤTE SE DO AKCE. Další věcí, na které celá řada lidí ztroskotá, je neschopnost pustit se do akce. Neustálé odkládání, které vede k neschopnosti převést teorii v praxi. Kdyz jsem byl v září na Academy z ivě a David se zeptal: Kdo z va s ma na sve m webu ovy formula r? polovina lidí nezvedla ruku. Po půl roce absolvování Academy... Zatímco oni se po půl roce nedokopali k tomu, aby si dali na web ovy formulář, ja jsem se hned pustil do akce. To je ten rozdíl, díky kterému jsem hned první měsíc nasbíral 1100 kontaktů, vydělal 50 tisíc korun a do roka vybudoval 20 tisícovou databázi a vydělal více nez jeden milion. Přestan te ve ci odkla dat. Nauc te se ji t do akce a znalosti které dosta va te vyuz i vat naplno. Jedine tak dosa hnete u spe chu. 31

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

JAK PROMĚNIT NÁVŠTĚVNÍKY V ZÁKAZNÍKY

JAK PROMĚNIT NÁVŠTĚVNÍKY V ZÁKAZNÍKY DRUHÁ STRATEGIE: KONVERZE V minulém videu jsem vám ukázal postup, díky kterému se velmi jednoduše dají zdvojnásobit zisky na každého zákazníka. Pokud jste toto video ještě neviděli, doporučuji se na něj

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS.

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS. Prodej to! Návod jak na to Filip Novák, DiS. Obsah 1 1. Obsah 2. Lidé nakupují to, co potřebují, ale i to, pro co se nadchnou a nepotřebují 3. Neprodávejte produkt, ale celou zkušenost 4. Demonstrujte

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

O čem je Historická příležitost?

O čem je Historická příležitost? Pro partnery O čem je Historická příležitost? Historická příležitost je více jak 24týdenní online program o tom, jak vydělat na neopakovatelné politicko-ekonomické změně důchodového systému v České republice,

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

1. PŘESNÝ POSTUP KROK ZA KROKEM, JAK ZAČÍT POUŽÍVAT SYSTÉM APC

1. PŘESNÝ POSTUP KROK ZA KROKEM, JAK ZAČÍT POUŽÍVAT SYSTÉM APC Conversion Academy Živé vysílání 8 KROKŮ K AUTOMATIZOVANÉ PRODEJNÍ CESTĚ ZÁKAZNÍKA NA VAŠEM WEBU Co se dnes naučíte 1. PŘESNÝ POSTUP KROK ZA KROKEM, JAK ZAČÍT POUŽÍVAT SYSTÉM APC 1 Co se dnes naučíte 2.

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 2. lekce Nadčasový obchodní nástroj jménem NETWORKING Co je vlastně byznys networking? Networking představuje velmi efektivní metodu pro malé

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží 60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží Jak., který Příklad: Jak napsat článek, který vám přivede návštěvnost Jak. v x jednoduchých krocích Příklad: Jak založit blog ve třech jednoduchých

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

PODMÍ NKY PRO STIPENDIA

PODMÍ NKY PRO STIPENDIA PODMÍ NKY PRO STIPENDIA Podmínky jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou podmínky všeobecné(globální), které můžou využít vš echny fakulty a ve druhé se nacházejí specificképodmínky jednotlivých

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

7 nejčastějších chyb

7 nejčastějších chyb 7 nejčastějších chyb při cestě k úspěšné webové prezentaci, aneb na co si dát pozor při tvorbě webu IDEA PROVEDENÍ UMÍSTĚNÍ + + = internet chytře Vytvořte WEBOVOU PREZENTACI, které vám bude dělat radost

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz I. Všeobecná ustanovení využívání provizního systému affiliate.jasnaznacka.cz Vyplne ním registrac ního formulár e a souhlasem s Provizními podmínkami,

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb

Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb Př ední stavitelé z celé Evropy placeni v domácí mě ně. S jejich a Arábie chtě jí ukázat své skvě lé dovednosti. Zamě stnejte nejvíce

Více

video komunikačními produkty Talk Fusion

video komunikačními produkty Talk Fusion Marketing na internetu se někdy může jevit jako nemožný úkol. E-mailový marketing je ale poměrně jednoduchá a neuvěřitelně účinná cesta; podle ředitele Direct Marketing Association má každý dolar, vynaložený

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz 6 tipů pro Strategii k radosti Michal Kolář www.kolami.cz Do rukou se Vám dostává ebook 6 tipů pro Strategii k radosti s tipy, které dokáží posunout affiliate spolupráci v kombinaci s PPC reklamou na jiný

Více

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ REVOLUČNÍ MARKETING - nejpoužívanější on-line vzdělávací systém pro síťový marketing v Česku a na Slovensku. REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ Naučte se pomocí transformačního a zároveň jednoduchého a velice účinného

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Plánování = ½ úspěchu webového projektu

Plánování = ½ úspěchu webového projektu Plánování = ½ úspěchu webového projektu Petr Bechyně BARTON STUDIO s.r.o. Čím snadněji se něco udělá, tím obtížněji se to pak mění. Engův princip Proč plánovat Aby se vám vynaložený čas i peníze zúročily.

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov 1 Říkejte mi Jirko ještě vloni v červnu jsem byl ve škole dneska vedu vlastní firmu s tvorbou stránek jsem začínal ve 14 2 Co děláme v iparťákovi? 3 iparťák

Více

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Jak nabídnout své téma médiím V této dílně se dozvíte, jak efektivně P komunikovat s novináři, a naučíte se dívat na vlastní

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

Jak získávat zákazníky, i když spíte

Jak získávat zákazníky, i když spíte Jak získávat zákazníky, i když spíte 5 kroků, jak znásobit své příjmy díky internetu a online komunikaci napsal: Daniel Križák Věnování Tuto knihu věnuji všem, kteří touží vybudovat skvělý byznys, zjednodušit

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

VYHLÁ ŠKA. č. 5 /2003

VYHLÁ ŠKA. č. 5 /2003 VYHLÁ ŠKA č. 5 /2003 Obec Pražmo na základě usnesení zastupitelstva ze dne 13.11.2003 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 1 odst. 3

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

a instalace programu COMSOL Multiphysics

a instalace programu COMSOL Multiphysics a instalace programu COMSOL Multiphysics ndividu ln licence (CPU, NSL a zkušebn verze) instalace Po úspěšném vytvořen Access Accountu (Uživatelského účtu), n vod naleznete na odkazu n že: www.humusoft.cz/link/comsol-access

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

3 cesty, jak nejlépe propagovat

3 cesty, jak nejlépe propagovat 3 cesty, jak nejlépe propagovat ebook pro affiliate partnery programu Firmy 2.0 Napsala Stanislava Mrázková Affiliate manažerka pro Firmu 2.0 2012 Firma 2.0, 3 cesty, jak nejlépe propagovat Naučte se využívat

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více