VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

4 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti Významné události uplynulého kalendářního roku Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání společnosti a podnikatelský cíl Organizační schéma společnosti ke dni Výrok auditora k výroční zprávě a statutární závěrka Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty 21 Přehled o změnách vlastního kapitálu 22 Přehled o peněžních tocích 23 Příloha účetní závěrky za rok Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů Předpokládaný vývoj společnosti v roce Zpráva dozorčí rady Zpráva o vztazích

5 01 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych úvodem výroční zprávy společnosti Vítkovická nemocnice a. s. vzpomněla významné události uplynulého roku Nestaly by se, pokud bychom neměli empatické lékaře a sestry, spokojené pacienty i přízeň našeho okolí. Zdraví každého z nás začíná u nás a našeho okolí. Často jsme si tento prostý fakt připomínali a nechali se jím inspirovat v každodenním přístupu k naší práci a našim pacientům. A naši pacienti nás ocenili podle celorepublikové ankety spokojenosti pacientů nezávislého HealthCare Institute (HCI) jsme v České republice nejlépe hodnocenou nemocnicí v přístupu lékaře k pacientům, na druhém místě jsme skončili v přístupu sester k pacientům. Takovéto ocenění je velkým závazkem i do budoucna. Naši pacienti jsou vzdělaní, požadují zdravotní péči na vysoké odborné i lidské úrovni. Společnost Vítkovická nemocnice a. s. patří s Centrem péče o zažívací trakt, Vaskulárním a Iktovým centrem mezi přední pracoviště v České republice. Můžete se zde setkat s lékaři, kteří patří mezi uznávané odborníky na mezinárodní úrovni. Spolupracují s renomovanými pracovišti v ČR, mezi která patří Institut klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM), Ústřední vojenská nemocnice a Všeobecná fakultní nemocnice Praha, samozřejmě také Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Jsme výukovými pracovišti pro nejvyšší stupeň postgraduálního vzdělávání lékařů a výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Ostravské univerzity. MUDr. Marie Marsová, MBA předsedkyně představenstva společnosti Vítkovická nemocnice a. s. 5

6 01 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vysoká odborná erudice zdravotníků je nejdůležitějším potenciálem Vítkovické nemocnice. Za výbornými výkony bohužel pokulhává ekonomika, limitované úhrady a neuhrazené výkony akutní péče. Také to byl jeden z důvodů, proč musely být investice v roce 2014 výrazně redukovány a omezily se pouze na řešení havarijních stavů. Výjimkou byla podpora screeningových programů především nádorů tlustého střeva včetně virtuální kolonoskopie a nových typů intervenčních zákroků (ozonoterapie) a operací varixů metodou RFA. Obecně si zdraví nevážíme a prevenci zanedbáváme. To známé Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím si uvědomíme většinou pozdě. Važme si našeho poslání navracet zdraví a pomáhat v nemoci. Mějme v sobě dostatek úcty a pokory k tomu nejcennějšímu lidskému životu. Dovolte mi poděkovat všem zaměstnancům Vítkovické nemocnice a. s., pro které je nemocnice více než místem výkonu povolání. Děkuji kolegům a spolupracovníkům skupiny AGEL za spolupráci a chuť překonávat problémy, vedení společnosti AGEL a dozorčí radě pak za přízeň a podporu naší práce. 6

7 02 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2014 Investice Z pohledu stavebních investic byl rok 2014 přípravným rokem pro největší stavební investici roku 2015, kterou bude rekonstrukce centrálních operačních sálů včetně stavební úpravy a estetizace chirurgického, gynekologického a dětského lůžkového oddělení. Příprava spočívala ve zpracování projektové dokumentace, projednání a schválení všemi dotčenými orgány státní správy a organizaci výběrových řízení. Tato investiční akce bude zahájena ihned z počátku roku Hlavní technologické investice směřovaly do vybavení Iktového centra, kde byly pořízeny 2 ultrazvuky. Tyto přístroje byly z 85 % financovány z evropských fondů. Kromě těchto investic byla novou zdravotnickou technikou vybavena i další oddělení nemocnice: Specifikace Oddělení Cena (včetně DPH) Způsob financování Ultrazvuk 2 ks Iktové centrum ,- Přímý nákup (85% financováno z evropských fondů) Elektrokoagulační zařízení Gastroenterologická endoskopie ,- Přímý nákup Desinfektor manuální 2 ks Gastroenterologická endoskopie ,- Přímý nákup Endoskopická věž Gastroenterologická endoskopie ,- Přímý nákup Videokolonoskop Gastroenterologická endoskopie ,- Přímý nákup Videogastroskop lineání endosonografický Gastroenterologická endoskopie ,- Přímý nákup Přístroj na EVFR variktomie Chirurgické operační sály ,- Přímý nákup Insuflátor Gynekologické operační sály ,- Přímý nákup Upgrade CT pro virtuální kolonoskopii Radiologie ,- Přímý nákup Ozonový generátor Radiologie ,- Přímý nákup RTG kazety a fólie Radiologie ,- Přímý nákup Myčka na podložní mísy Plicní lůžkové oddělení ,- Přímý nákup Nebulizátor Plicní lůžkové oddělení ,- Přímý nákup Vyšetřovací gynekologický stůl 4 ks Gynekologické ambulance ,- Přímý nákup Kardiotokograf 2 ks Gynekologické ambulance ,- Přímý nákup Ultrazvuk Kardiologická ambulance ,- Přímý nákup Ultrazvuk Angiologická ambulance ,- Přímý nákup Systém pro kontinuální sledování glykémií Diabetologická ambulance ,- Přímý nákup Lůžko elektricky polohovatelné Dětská JIP ,- Přímý nákup EKG Gastroenterologické lůžkové oddělení ,- Přímý nákup EKG Interní JIP ,- Přímý nákup EKG Interní ambulance ,- Přímý nákup Úpravna vody Interní JIP ,- Přímý nákup 7

8 02 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2014 Všechna uvedená zdravotnická technika byla pořízena na oddělení v celkové hodnotě tisíc Kč a byla pořízena přímým nákupem. Radiologické oddělení, slavnostní otevření nového počítačového tomografu 8

9 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Obchodní firma: Datum zápisu: Sídlo: Vítkovická nemocnice a. s. 5. června 1995 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1050 Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: akciová společnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, masérské, rekondiční a regenerační služby, ostraha majetku a osob, hostinská činnost, péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Předmět činnosti: Obor, forma, případně druh zdravotní péče: Lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, zdravotnická dopravní služba. Adresy míst poskytování zdravotních služeb: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: oddělení vnitřního lékařství, mezioborová jednotka intenzivní péče interních oborů, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny, gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinické onkologie, oddělení pneumologie a ftizeologie, ambulance pneumologie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek, iktové centrum, neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického 9

10 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická a ortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie a ortopedie, operační sály, gynekologicko-porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, otorinolaryngologická ambulance, urologické oddělení, urologická ambulance, endoskopický urologický sál, oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, anesteziologická ambulance, ambulance všeobecného praktického lékařství, oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, pracoviště ergoterapeutů, psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa, dermatovenerologická ambulance, pracoviště klinického logopeda, pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, pracoviště zdravotnické dopravní služby, pracoviště centrální sterilizace, revmatologická ambulance, pracoviště nutričního terapeuta, oddělení následné lůžkové péče. 2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ: kardiologická ambulance. 3. Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ: neurologická ambulance. 4. Olomouc, Jeremenkova 40, PSČ cévní chirurgie Základní kapitál: Kč, splaceno 100 % Akcie: 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč 11 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč Jediný akcionář: AGEL a. s. Jungmannova 28/17, Nové Město, Praha 1 Identifikační číslo: Způsob jednání: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Ostatní skutečnosti: Na společnost Vítkovická nemocnice a. s. přešlo jmění společnosti Nemocnice Ostrava Jih, s. r. o., se sídlem Ostrava Zábřeh, Pavlovova 2626/31, PSČ , identifikační číslo: , která byla zrušena bez likvidace, s rozhodným dnem sloučení Počet členů statutárního orgánu: 3 Počet členů dozorčí rady: 3 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 10

11 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Složení statutárního orgánu společnosti ke dni Představenstvo společnosti: MUDr. Marie Marsová, MBA předsedkyně představenstva Ing. Petr Liškář místopředseda představenstva Ing. Petr Hýža člen představenstva Dozorčí rada společnosti: MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH předseda dozorčí rady MUDr. Michal Lišaník člen dozorčí rady Petr Dlabal člen dozorčí rady 11

12 04 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODNIKATELSKÝ CÍL Vítkovická nemocnice a. s. je profesionální soukromou ostravskou nemocnicí. Svých cílů dosahuje budováním prosperující společnosti s vysokou firemní kulturou. Svůj úspěch staví na profesionálních zaměstnancích řešících problémy pacientů s vysokou odborností a s maximálním zájmem o jejich spokojenost. Nemocnice se zaměřuje na specializovanou a vysoce specializovanou péči, především v odbornostech gastroenterologie, angiologie, iktového programu, chirurgie orientované na cévní chirurgii, nádorová onemocnění zažívacího traktu a ženského prsu a péči o matku a dítě. Patříme mezi přední pracoviště v České republice ve zdravotní péči zažívacího traktu (Centrum péče o zažívací trakt), cévního systému (Vaskulární centrum), v Moravskoslezském kraji v porodnictví (Centrum péče o matku a dítě) a v péči o pacienty s diagnózou cévní mozkové příhody CMP (Iktové centrum) a specifické chirurgii (koloproktologie, bariatrie, mamologie). Cílem Vítkovické nemocnice a. s. je udržet vysoký standard poskytované zdravotní péče a neustále zlepšovat prostředí nemocnice ve vztahu k pacientům a zaměstnancům. K dosažení tohoto cíle je nutné udržet i stabilní ekonomiku společnosti, spočívající v udržení přiměřené likvidity a rentability. Mezioborová jednotka intenzivní péče 12

13 05 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI KE DNI Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Předseda představenstva Místopředseda představenstva Odborný garant zdravotní péče Primář gastroenterol. oddělení Právní úsek Referent Úsek ústavní hygieny Ústavní hygienik Sekretariát společnosti Asistentka vedení Úsek kvality Manažer kvality Léčebná péče Ošetřovatel. péče Řízení lidských zdrojů Ekonomika a finance Informatika Technika a provoz Doprava Předseda představenstva Manažerka ošetř. péče Personální manažer Místopředseda představenstva Manažer IT Manažer TPO Vedoucí dopravy 13

14

15 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha účetní závěrky za rok

16 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE 16

17 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE 17

18 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2014 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Vítkovická nemocnice a.s. Zalužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice akciová společnost IČO: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 26. března Statutární orgán účetní jednotky MUDr. Marie Marsová předseda představenstva Podpis Ing. Petr Liškář místopředseda představenstva 18

19 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA ROZVAHA Vítkovická nemocnice a.s. v plném rozsahu IČO k datu Zalužanského 1192/ Ostrava (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly - ovládaná osoba C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze reclasss acc. 2 C.IV.2. Účty v bankách reclasss acc. 2 D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období NOTES Date Signature of the statutory representative: Person responsible for Person responsible for 19

20 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Rezervní fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

21 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Vítkovická nemocnice a.s. v druhovém členění IČO období končící k Zalužanského 1192/ Ostrava (v tisících Kč) Období do Období do II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu 1 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 25 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. - splatná Q 2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Signature of the Person statutory responsible representative: for 21

22 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA PŘEHLED O ZMĚNÁCH Vítkovická nemocnice a.s. VLASTNÍHO KAPITÁLU IČO k datu Zalužanského 1192/ Ostrava (v tisících Kč) Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku, rezervní fond Nerozdělený zisk minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Ostatní fondy Přijaté dary Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Přijaté dary Čerpání z fondu Rezerva na nevybranou dovolenou Výsledek hospodaření za běžné období Stav k

23 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA PŘEHLED O PENĚŽNÍCH Vítkovická nemocnice a.s. TOCÍCH (CASH FLOW) IČO období končící k Zalužanského 1192/ Ostrava (v tisících Kč) Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.4. Přijaté peněžní dary C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

24 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Vítkovická nemocnice a.s. Zalužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice akciová společnost IČO:

25 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE ZALOŢENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI IDENTIFIKACE SKUPINY ÚČETNÍ METODY DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK FINANČNÍ MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY ÚVĚRY REZERVY DANĚ PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU FINANČNÍ LEASING VÝNOSY POUŢITÍ ODHADŮ ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem Majetek najatý formou finančního leasingu DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ZÁSOBY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ VLASTNÍ KAPITÁL REZERVY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY BANKOVNÍ ÚVĚRY ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ ODLOŢENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ VÝNOSY Z BĚŢNÉ ČINNOSTI SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY SLUŢBY ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA Č. 1 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PŘÍLOHA Č. 2 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY K Vítkovická nemocnice a.s. 2 25

26 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti Vítkovická nemocnice a.s. (dále jen společnost ) byla zaloţena zakladatelskou smlouvou jako akciová společnost a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, číslo vloţky 1050, dne 5. června Předmětem podnikání společnosti je: a) ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, dopravní zdravotnická sluţba, a to: lůţková péče v oborech: vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anestezilogie a intenzívní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, oddělení následné péče. ambulantní péče v oborech a odbornostech: všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, urologie, otorinolaryngologie, anesteziologie a intenzívní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, komplementární péče v oborech: hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, dopravní zdravotnická sluţba. b) výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona; c) masérské, rekondiční a regenerační sluţby; d) hostinská činnost; e) ostraha majetku a osob; f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; g) péče o dítě do tří let věku v denním reţimu. Sídlo společnosti je Ostrava - Vítkovice, Zaluţanského 1192/15, PSČ Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč. Fyzické a právnické osoby podílející se více neţ 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcionář % podílu na základním kapitálu AGEL a.s. 100 % Celkem 100 % Vítkovická nemocnice a.s. 3 26

27 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V průběhu roku 2014 byly provedeny změny v obchodním rejstříku a to výmaz Ing. Pavla Bědajanka z pozice místopředsedy představenstva a zapsáním na jeho pozici Ing. Petra Liškaře Organizační struktura společnosti Organizační schéma společnosti je obsaţeno v příloze číslo 1 tohoto dokumentu Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Funkce Jméno Představenstvo Předseda Místopředseda MUDr. Marie Marsová, MBA Ing. Petr Liškář Člen Ing. Petr Hýţa Dozorčí rada Předseda MUDr. Ján Dudra Ph.D. Člen MUDr. Michal Lišaník Člen Petr Dlabal 1.5. Identifikace skupiny Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí konsolidačního celku. Identifikace konsolidačního celku je obsaţena v příloze číslo 2 tohoto dokumentu. Vítkovická nemocnice a.s. 4 27

28 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok ÚČETNÍ METODY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), není-li dále uvedeno jinak Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehoţ doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok a jehoţ ocenění je v jednotlivém případě vyšší neţ 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší neţ jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníţenou o oprávky a případné opravné poloţky. Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného či nehmotného majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého koupí nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti a souhrnem ocenění jeho jednotlivých sloţek majetku v účetnictví prodávající účetní jednotky nebo účetní jednotky účastné přeměny sníţeným o převzaté závazky. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje do nákladů rovnoměrně 180 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny. Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně do výnosů 180 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované ţivotnosti majetku následujícím způsobem: Druh majetku Metoda odepisování Počet let Software lineární 3-5 Stavby lineární Zdravotní technika lineární 3-10 Kancelářská a reprodukční technika lineární 3-7 Dopravní prostředky lineární 4-8 Inventář lineární 2-10 Ostatní dlouhodobý majetek lineární 3-8 Vítkovická nemocnice a.s. 5 28

29 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Finanční majetek Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem drţby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem drţby do jednoho roku jako krátkodobý. Ocenění finančního majetku při pořízení: Podíly jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou. Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne: Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu vlastněné společnosti) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto. Nakupované zásoby léků, zdravotnického materiálu včetně krve a krevních derivátů se účtují přímo do spotřeby. K rozvahovému dni je na základě provedené fyzické inventury zdravotnického materiálu a léků provedena aktivace nespotřebovaných zásob do rozvahy a korekce nákladů o tento nespotřebovaný materiál a léky. K ocenění těchto zásob se pouţije hodnota poslední dodávky Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníţenou o případné opravné poloţky. Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamţiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší neţ jeden rok, a odloţená daňová pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamţiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší. Způsob tvorby opravných poloţek: Účetní opravné poloţky k pohledávkám závisí na míře rizika nesplacení pohledávek a době jejich splatnosti. Na pohledávky 180 dnů po splatnosti je tvořena opravná poloţka ve výši 50 % její rozvahové hodnoty, k pohledávkám po lhůtě splatnosti více neţ 360 dnů je tvořena 100 % opravná poloţka Závazky Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě. Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamţiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší neţ jeden rok a odloţený daňový závazek. Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do jednoho roku. Vítkovická nemocnice a.s. 6 29

30 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Úvěry Úvěry jsou vykazovány ve své jmenovité hodnotě. Jako krátkodobý je evidovaný úvěr, který je splatný do jednoho roku od data svého sjednání. Za krátkodobý úvěr se povaţuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka. Úroky z úvěrů jsou účtovány na vrub nákladů v souladu se zachováním akruálního principu Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichţ je znám účel, je pravděpodobné, ţe nastanou, avšak zpravidla není jistá částka ani datum, ke kterému vzniknou. Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené k datu účetní závěrky a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců Daně Rezerva na nevyplacené odměny je tvořena na nenárokovou sloţku mezd. Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je pouţit zrychlený způsob odepisování. Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje v souladu s 32a zákona o dani z příjmů. Splatná daň Výpočet daňové povinnosti za rok 2014 byl proveden na základě kalkulace daně, která vychází z porozumění a interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, výsledná hodnota vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se můţe změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu. Odloţená daň Výpočet odloţené daně je zaloţen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. Vítkovická nemocnice a.s. 7 30

31 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Finanční leasing Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného uţívání majetku uţivatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uţivatele a uţivatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů. První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po celou dobu pronájmu rovnoměrně na vrub nákladů Výnosy Výnosy z hlavní činnosti (zdravotní péče hrazená pojišťovnami) jsou účtovány měsíčně na bázi paušálního nebo výkonového systému podle smluvního ujednání se zdravotní pojišťovnou a jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Pokud k datu účetní závěrky neprovede zdravotní pojišťovna vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, jsou vytvářeny dohadné poloţky podle vyhodnocení smlouvy provedeného společností Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyţaduje, aby vedení společnosti pouţívalo odhady a předpoklady, jeţ mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období V roce 2014 nedošlo k významným změnám účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období Přehled o peněžních tocích Přehled o peněţních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněţní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněţní prostředky a peněţní ekvivalenty lze analyzovat takto: (údaje v tis. Kč) Pokladní hotovost Účty v bankách a peníze na cestě Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem Peněţní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněţních tocích nekompenzovaně. Vítkovická nemocnice a.s. 8 31

32 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Významné přírůstky DNM zahrnují (údaje v pořizovací ceně): (údaje v tis. Kč) Položka/Druh majetku Software Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně): (údaje v tis. Kč) Položka/Druh majetku Stavby Samostatné hmotné movité věci Nejvýznamnější poloţkou nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k je projekt úprav operačních sálů a endoskopického pracoviště ve výši tis. Kč (2 531 tis. Kč k ), jehoţ dokončení je plánováno v roce V hodnotě přírůstků samostatných movitých věcí je zahrnuto přeúčtování parkovacího systému z účtu Staveb v hodnotě tis. Kč. Společnost eviduje k drobný hmotný majetek ve výši tis. Kč (9 884 tis. Kč k ), který není uveden v rozvaze. Tento majetek představuje drobný hmotný majetek, coţ jsou ostatní movité věci a soubory movitých věcí s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok nevykázané v poloţce dlouhodobého majetku. O tomto majetku společnost účtuje na vrub nákladů Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem (údaje v tis. Kč) Popis majetku Účetní zůstatková Popis, rozsah a účel zástavního hodnota práva/věcného břemena Hodnota zajištěného závazku Budovy a pozemky Budovy a pozemky Budovy a pozemky Samostatně mov. věci - angiolinka Úvěrová smlouva RFB Úvěrová smlouva ČSOB Úvěrová smlouva ČSOB Úvěrová smlouva ČSOB Celkem Majetek najatý formou finančního leasingu (údaje v tis. Kč) Popis předmětu/skupiny Celková Skutečně Skutečně Splatno Splatno v dalších předmětů hodnota uhrazené splátky uhrazené splátky v roce letech PO ROCE leasingu do za rok Dopravní prostředky, lékařské a laboratorní přístroje Celkem Dlouhodobý finanční majetek Společnost v květnu 2013 vloţila částku 200 tis. Kč jako 100% podíl do dceřiné společnosti Mateřská škola AGEL s.r.o. se sídlem Zaluţanského 1192/15, Vítkovice, Ostrava. Vítkovická nemocnice a.s. 9 32

33 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Zásoby Zásoby materiálu k ( ) jsou tvořeny především nespotřebovanými zásobami léků, krve, spotřebního a zdravotnického materiálu Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k činí 307 tis. Kč (3 389 tis. Kč k ). Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba k ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) obsahují především pohledávku za mateřskou společností z titulu cashpoolingových operací ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ). Dohadné účty aktivní k ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) jsou tvořeny především dohadnými poloţkami vůči zdravotním pojišťovnám ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ). Jiné pohledávky k ve výši 181 tis. Kč ( tis. Kč k ) tvoří především pohledávky vůči bývalým zaměstnancům z titulu nenaplnění kvalifikační dohody ve výši 63 tis. Kč ( tis. Kč dotace na přístrojové vybavení iktového centra k ) Časové rozlišení aktivní Časové rozlišení aktivní ve výši 957 tis. Kč (2 525 tis. Kč k ) obsahuje především časově rozlišené náklady za servis zdravotnické techniky a časové rozlišení nájmu plynových lahví Vlastní kapitál Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloţeny v přiloţeném přehledu o změnách vlastního kapitálu. Vliv na výši vlastního kapitálu mělo zaúčtování rezervy na nevyčerpanou dovolenou ve výši tis. Kč a s tím související zúčtování odloţené daně ve výši 709 tis. Kč. Tato oprava měla vliv na HV minulého účetního období Rezervy (údaje v tis. Kč) Rezervy podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy Rezervy celkem Zůstatek k Tvorba rezerv Pouţití rezerv Rozpuštění nepotřebné části rezerv Zůstatek k V roce 2014 byly vytvořeny rezervy na nevyčerpanou dovolenou a nevyplacené nenárokové odměny statutárních orgánů Vítkovická nemocnice a.s

34 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Dlouhodobé závazky Jiné dlouhodobé závazky k jsou tvořeny dlouhodobými závazky z titulu zákaznických úvěrů ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k činí tis. Kč (0 Kč k ). Krátkodobé přijaté zálohy k ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) jsou tvořeny především zálohovými platbami zdravotních pojišťoven. Dohadné účty pasivní k ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) jsou tvořeny dohadnými poloţkami vůči zdravotním pojišťovnám ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) a dohadnými poloţkami na přijaté sluţby a odměny zaměstnancům v celkové výši tis. Kč ( tis. Kč k ). Jiné krátkodobé závazky k ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) jsou tvořeny především krátkodobými závazky z titulu zákaznických úvěrů ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) Bankovní úvěry Dlouhodobé bankovní úvěry obsahují: (údaje v tis. Kč) Banka/Věřitel Zůstatek k Zůstatek k Forma zajištění Raiffeisen bank a.s viz bod ČSOB, a.s viz bod ČSOB, a.s viz bod ČSOB, a.s viz bod Celkem Části výše uvedených úvěrů splatné do jednoho roku od data účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány jako součást krátkodobých bankovních úvěrů. Krátkodobé bankovní úvěry obsahují: (údaje v tis. Kč) Banka/Věřitel Zůstatek k Zůstatek k Raiffeisen bank a.s ČSOB, a.s ČSOB, a.s ČSOB, a.s Celkem Časové rozlišení pasivní Výnosy příštích období k ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) jsou tvořeny především poměrnou částí přijatého nájemného hrazeného předem. Vítkovická nemocnice a.s

35 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Odložená daň z příjmů Celkový existující odloţený daňový závazek lze analyzovat následovně: (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Rozdíl zůstatkové účetní a daňové ceny majetku Opravná poloţka k pohledávkám 0 0 Rezervy Pojistné k dohadným mzdovým nákladům Celkem dočasné rozdíly Odložený daňový závazek celkem Výnosy z běžné činnosti (údaje v tis. Kč) Období do Období do Tuzem. Zahr. Celkem Tuzem. Zahr. Celkem Trţby ze sluţeb za zdravotní výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu za rok 2014 činí tis. Kč ( tis. Kč za rok 2013), spotřeba energií činí tis. Kč ( tis. Kč za rok 2013) Služby Nejvýznamnější poloţky nákladů za nakupované sluţby za rok 2014 jsou náklady na odborné poradenství ve výši tis. Kč ( tis. Kč za rok 2013), náklady na praní a úklidové sluţby tis. Kč ( tis. Kč za rok 2013) a náklady na leasingy ve výši tis. Kč (5 690 tis. Kč za rok 2013). Informace o odměnách statutárním auditorům bude uvedena v příloze konsolidované závěrky skupiny, v jejímţ konsolidačním celku je společnost zahrnuta Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující: (údaje v tis. Kč) Rok 2014 Počet Mzdové Soc. a zdrav. Sociální Osobní náklady náklady celkem pojištění celkem náklady celkem celkem Zaměstnanci Vedení společnosti Odměny členům orgánů x Celkem (údaje v tis. Kč) Rok 2013 Počet Mzdové Soc. a zdrav. Sociální Osobní náklady náklady celkem pojištění celkem náklady celkem celkem Zaměstnanci Vedení společnosti Odměny členům orgánů x Celkem Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředitelé, ekonomové, manaţeři a primáři. Vítkovická nemocnice a.s

36 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok 2014 Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů obdrţeli následující zápůjčky a odměny nad rámec základního platu v následující výši: (údaje v tis. Kč) Rok 2014 Představenstvo Dozorčí rada Členové řídících orgánů Tantiémy Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s moţností vyuţití pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků) (údaje v tis. Kč) Rok 2013 Představenstvo Dozorčí rada Členové řídících orgánů Tantiémy Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s moţností vyuţití pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků) Ostatní provozní výnosy a náklady Ostatní provozní výnosy za rok 2014 ve výši tis. Kč ( tis. Kč za rok 2013) jsou tvořeny především přijatými bonusy ve výši tis. Kč (7 555 tis. Kč za rok 2013), trţbami za nájem prostor a sluţby s ním souvisejícími ve výši tis. Kč ( tis. Kč za rok 2013), přijatými dotacemi ve výši 453 tis. Kč (3 533 tis. Kč za rok 2013) a přijatým pojistným plněním ve výši tis. Kč (1 884 tis. Kč za rok 2013). Ostatní provozní náklady za rok 2014 ve výši tis. Kč (4 614 tis. Kč za rok 2013) jsou tvořeny především náklady na pojištění majetku a odpovědnosti ve výši tis. Kč (3 444 tis. Kč za rok 2013) a odpisem pohledávek ve výši 525 tis. Kč (587 tis. Kč za rok 2013) Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2014: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Služby Finanční Ostatní Celkem k Mateřská Sesterské Celkem Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Služby Finanční Ostatní Celkem k Mateřská Sesterské Celkem Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2014: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Zboží a materiál Dlouhodobý majetek Služby Finanční Celkem k Mateřská Sesterské Celkem Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Zboží a materiál Dlouhodobý majetek Služby Finanční Celkem k Mateřská Sesterské Celkem Vítkovická nemocnice a.s

37 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok 2014 Pohledávky za spřízněnými subjekty k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Krátkodobé z Ostatní Dlouhodobé Ostatní Celkem k obchodního styku krátkodobé Mateřská Sesterské Celkem Pohledávky za spřízněnými subjekty k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Krátkodobé z Ostatní Dlouhodobé Ostatní Celkem k obchodního styku krátkodobé Mateřská Sesterské Celkem Závazky vůči spřízněným subjektům k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke Krátkodobé z Ostatní Dlouhodobé Zápůjčky Ostatní Celkem k společnosti obchodního styku krátkodobé Mateřská Sesterské Celkem Závazky vůči spřízněným subjektům k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke Krátkodobé z Ostatní Dlouhodobé Zápůjčky Ostatní Celkem k společnosti obchodního styku krátkodobé Mateřská Sesterské Celkem Závazky neuvedené v účetnictví Účetní jednotka, kromě závazků z finančního leasingu, neeviduje ţádné jiné závazky neuvedené v účetnictví. Soudní spory Společnost vede několik právních sporů na náhradu nemajetkové újmy, ve kterých je ţalována. Společnost k neočekává nepříznivý výsledek probíhajících soudních sporů s výjimkou uvedenou v kapitole 3.8., z tohoto důvodu netvoří další účetní rezervy. Ekologické závazky Vedení společnosti nejsou známy jakékoli moţné budoucí závazky související s ekologickými škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí moţných škod budoucích Události, které nastaly po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nedošlo k ţádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku. Vítkovická nemocnice a.s

38 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok 2014 PŘÍLOHA Č. 1 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Předseda představenstva Místopředseda představenstva Odborný garant zdravotní péče Primář gastroenterol. oddělení Právní úsek Referent Úsek ústavní hygieny Ústavní hygienik Sekretariát společnosti Asistentka vedení Úsek kvality Manažer kvality Léčebná péče Ošetřovatel. péče Řízení lidských zdrojů Ekonomika a finance Informatika Technika a provoz Doprava Předseda představenstva Manažerka ošetř. péče Personální manažer Místopředseda představenstva Manažer IT Manažer TPO Vedoucí dopravy Vítkovická nemocnice a.s

39 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 03 ORGANIZAČNÍ Příloha účetní závěrky STRUKTURA za rok 2014 SPOLEČNOSTI AGEL A.S., ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SKUPINY AGEL KE DNI PŘÍLOHA Č. 2 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY K PŘÍLOHA Č. 2 Organizační schéma skupiny AGEL ke dni Nemocnice, ambulantní zařízení AGEL a.s. Distribuce, ostatní společnosti AGEL a.s. - organizačná zložka Dialýza Šumperk s.r.o. Šumperská nemocnice a.s. Repharm a.s. Nemocnice Prostějov odštěpný závod Nemocnice Podlesí a.s. Martek Medical a.s. Martek Medical a.s. organizačná zložka Nemocnice Přerov odštěpný závod Středomoravská nemocniční a.s. Avenier a.s. Nemocnice Šternberk odštěpný závod Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Medical Systems a.s. Nemocnice s poliklinikou Praha Italská Podhorská nemocnice a.s. Zenagel a.s. Poliklinika Nymburk Poliklinika Česká Třebová Dopravní zdravotnictví a.s. AGEL Servis a.s. Properties Prostějov s.r.o. Poliklinika Ostrava Nemocnice Český Těšín a.s. KTR Servis s.r.o. Poliklinika Olomouc Nemocnice Nový Jičín a.s. AGEL Medinvest s.r.o. Poliklinika Plzeň Oční centrum AGEL s.r.o. AGEL Research a.s. Nemocnica Zvolen a.s. Dom sociálnych služieb Krupina n.o. Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. AGEL Diagnostic a.s. MEDI RELAX M+M s.r.o. Nemocnica Krompachy spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. TYMIAN s.r.o. Mateřská škola AGEL s.r.o. Vítkovická nemocnice a.s. Hornická poliklinika s.r.o. Kardiologické centrum AGEL a.s. IVF Clinic a.s. AGEL Medical a.s. Novojičínské diagnostické centrum s.r.o. AGEL SK a.s. AGEL POLSKA SA AGEL Simulation Center a.s. Komplement Transfúzní služba a.s. Laboratoře AGEL a.s. Neziskové organizace Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. NADACE AGEL CGB laboratoř a.s. Vysvětlivky k barevnému označení společnosti Mateřská společnost Dceřiná společnost působící v ČR Vnukovská společnosti působící v ČR Dceřiná společnost působící v zahraničí Vnukovská společnost působící v zahraničí Organizační složka podniku, odštěpný závod, provozovna Nezisková organizace Vítkovická nemocnice a.s

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 2 Výroční zpráva společnosti VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A.S. za rok 2013 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Dialýza Šumperk, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Dialýza Šumperk, spol. s r.o. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Dialýza Šumperk, spol. s r.o. Obsah výroční zprávy společnosti Dialýza Šumperk, spol. s r.o. za rok 2012 1. Úvodní slovo jednatelky společnosti 2. Identifikační údaje společnosti včetně

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a. s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a. s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a. s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a. s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo jednatele společnosti 5 6 02. Významné

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NEMOCNICE PODLESÍ A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NEMOCNICE PODLESÍ A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NEMOCNICE PODLESÍ A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedy představenstva 5 6 02. Významné události

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedy představenstva 06-07 02.

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S.... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3.

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2010 Obsah výroční zprávy I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2010 1.0 ÚVODNÍ SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více