VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

4 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti Významné události uplynulého kalendářního roku Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání společnosti a podnikatelský cíl Organizační schéma společnosti ke dni Výrok auditora k výroční zprávě a statutární závěrka Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty 21 Přehled o změnách vlastního kapitálu 22 Přehled o peněžních tocích 23 Příloha účetní závěrky za rok Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů Předpokládaný vývoj společnosti v roce Zpráva dozorčí rady Zpráva o vztazích

5 01 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych úvodem výroční zprávy společnosti Vítkovická nemocnice a. s. vzpomněla významné události uplynulého roku Nestaly by se, pokud bychom neměli empatické lékaře a sestry, spokojené pacienty i přízeň našeho okolí. Zdraví každého z nás začíná u nás a našeho okolí. Často jsme si tento prostý fakt připomínali a nechali se jím inspirovat v každodenním přístupu k naší práci a našim pacientům. A naši pacienti nás ocenili podle celorepublikové ankety spokojenosti pacientů nezávislého HealthCare Institute (HCI) jsme v České republice nejlépe hodnocenou nemocnicí v přístupu lékaře k pacientům, na druhém místě jsme skončili v přístupu sester k pacientům. Takovéto ocenění je velkým závazkem i do budoucna. Naši pacienti jsou vzdělaní, požadují zdravotní péči na vysoké odborné i lidské úrovni. Společnost Vítkovická nemocnice a. s. patří s Centrem péče o zažívací trakt, Vaskulárním a Iktovým centrem mezi přední pracoviště v České republice. Můžete se zde setkat s lékaři, kteří patří mezi uznávané odborníky na mezinárodní úrovni. Spolupracují s renomovanými pracovišti v ČR, mezi která patří Institut klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM), Ústřední vojenská nemocnice a Všeobecná fakultní nemocnice Praha, samozřejmě také Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Jsme výukovými pracovišti pro nejvyšší stupeň postgraduálního vzdělávání lékařů a výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Ostravské univerzity. MUDr. Marie Marsová, MBA předsedkyně představenstva společnosti Vítkovická nemocnice a. s. 5

6 01 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vysoká odborná erudice zdravotníků je nejdůležitějším potenciálem Vítkovické nemocnice. Za výbornými výkony bohužel pokulhává ekonomika, limitované úhrady a neuhrazené výkony akutní péče. Také to byl jeden z důvodů, proč musely být investice v roce 2014 výrazně redukovány a omezily se pouze na řešení havarijních stavů. Výjimkou byla podpora screeningových programů především nádorů tlustého střeva včetně virtuální kolonoskopie a nových typů intervenčních zákroků (ozonoterapie) a operací varixů metodou RFA. Obecně si zdraví nevážíme a prevenci zanedbáváme. To známé Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím si uvědomíme většinou pozdě. Važme si našeho poslání navracet zdraví a pomáhat v nemoci. Mějme v sobě dostatek úcty a pokory k tomu nejcennějšímu lidskému životu. Dovolte mi poděkovat všem zaměstnancům Vítkovické nemocnice a. s., pro které je nemocnice více než místem výkonu povolání. Děkuji kolegům a spolupracovníkům skupiny AGEL za spolupráci a chuť překonávat problémy, vedení společnosti AGEL a dozorčí radě pak za přízeň a podporu naší práce. 6

7 02 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2014 Investice Z pohledu stavebních investic byl rok 2014 přípravným rokem pro největší stavební investici roku 2015, kterou bude rekonstrukce centrálních operačních sálů včetně stavební úpravy a estetizace chirurgického, gynekologického a dětského lůžkového oddělení. Příprava spočívala ve zpracování projektové dokumentace, projednání a schválení všemi dotčenými orgány státní správy a organizaci výběrových řízení. Tato investiční akce bude zahájena ihned z počátku roku Hlavní technologické investice směřovaly do vybavení Iktového centra, kde byly pořízeny 2 ultrazvuky. Tyto přístroje byly z 85 % financovány z evropských fondů. Kromě těchto investic byla novou zdravotnickou technikou vybavena i další oddělení nemocnice: Specifikace Oddělení Cena (včetně DPH) Způsob financování Ultrazvuk 2 ks Iktové centrum ,- Přímý nákup (85% financováno z evropských fondů) Elektrokoagulační zařízení Gastroenterologická endoskopie ,- Přímý nákup Desinfektor manuální 2 ks Gastroenterologická endoskopie ,- Přímý nákup Endoskopická věž Gastroenterologická endoskopie ,- Přímý nákup Videokolonoskop Gastroenterologická endoskopie ,- Přímý nákup Videogastroskop lineání endosonografický Gastroenterologická endoskopie ,- Přímý nákup Přístroj na EVFR variktomie Chirurgické operační sály ,- Přímý nákup Insuflátor Gynekologické operační sály ,- Přímý nákup Upgrade CT pro virtuální kolonoskopii Radiologie ,- Přímý nákup Ozonový generátor Radiologie ,- Přímý nákup RTG kazety a fólie Radiologie ,- Přímý nákup Myčka na podložní mísy Plicní lůžkové oddělení ,- Přímý nákup Nebulizátor Plicní lůžkové oddělení ,- Přímý nákup Vyšetřovací gynekologický stůl 4 ks Gynekologické ambulance ,- Přímý nákup Kardiotokograf 2 ks Gynekologické ambulance ,- Přímý nákup Ultrazvuk Kardiologická ambulance ,- Přímý nákup Ultrazvuk Angiologická ambulance ,- Přímý nákup Systém pro kontinuální sledování glykémií Diabetologická ambulance ,- Přímý nákup Lůžko elektricky polohovatelné Dětská JIP ,- Přímý nákup EKG Gastroenterologické lůžkové oddělení ,- Přímý nákup EKG Interní JIP ,- Přímý nákup EKG Interní ambulance ,- Přímý nákup Úpravna vody Interní JIP ,- Přímý nákup 7

8 02 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2014 Všechna uvedená zdravotnická technika byla pořízena na oddělení v celkové hodnotě tisíc Kč a byla pořízena přímým nákupem. Radiologické oddělení, slavnostní otevření nového počítačového tomografu 8

9 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Obchodní firma: Datum zápisu: Sídlo: Vítkovická nemocnice a. s. 5. června 1995 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1050 Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: akciová společnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, masérské, rekondiční a regenerační služby, ostraha majetku a osob, hostinská činnost, péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Předmět činnosti: Obor, forma, případně druh zdravotní péče: Lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, zdravotnická dopravní služba. Adresy míst poskytování zdravotních služeb: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: oddělení vnitřního lékařství, mezioborová jednotka intenzivní péče interních oborů, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny, gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinické onkologie, oddělení pneumologie a ftizeologie, ambulance pneumologie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek, iktové centrum, neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického 9

10 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická a ortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie a ortopedie, operační sály, gynekologicko-porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, otorinolaryngologická ambulance, urologické oddělení, urologická ambulance, endoskopický urologický sál, oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, anesteziologická ambulance, ambulance všeobecného praktického lékařství, oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, pracoviště ergoterapeutů, psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa, dermatovenerologická ambulance, pracoviště klinického logopeda, pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, pracoviště zdravotnické dopravní služby, pracoviště centrální sterilizace, revmatologická ambulance, pracoviště nutričního terapeuta, oddělení následné lůžkové péče. 2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ: kardiologická ambulance. 3. Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ: neurologická ambulance. 4. Olomouc, Jeremenkova 40, PSČ cévní chirurgie Základní kapitál: Kč, splaceno 100 % Akcie: 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč 11 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč Jediný akcionář: AGEL a. s. Jungmannova 28/17, Nové Město, Praha 1 Identifikační číslo: Způsob jednání: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Ostatní skutečnosti: Na společnost Vítkovická nemocnice a. s. přešlo jmění společnosti Nemocnice Ostrava Jih, s. r. o., se sídlem Ostrava Zábřeh, Pavlovova 2626/31, PSČ , identifikační číslo: , která byla zrušena bez likvidace, s rozhodným dnem sloučení Počet členů statutárního orgánu: 3 Počet členů dozorčí rady: 3 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 10

11 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Složení statutárního orgánu společnosti ke dni Představenstvo společnosti: MUDr. Marie Marsová, MBA předsedkyně představenstva Ing. Petr Liškář místopředseda představenstva Ing. Petr Hýža člen představenstva Dozorčí rada společnosti: MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH předseda dozorčí rady MUDr. Michal Lišaník člen dozorčí rady Petr Dlabal člen dozorčí rady 11

12 04 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODNIKATELSKÝ CÍL Vítkovická nemocnice a. s. je profesionální soukromou ostravskou nemocnicí. Svých cílů dosahuje budováním prosperující společnosti s vysokou firemní kulturou. Svůj úspěch staví na profesionálních zaměstnancích řešících problémy pacientů s vysokou odborností a s maximálním zájmem o jejich spokojenost. Nemocnice se zaměřuje na specializovanou a vysoce specializovanou péči, především v odbornostech gastroenterologie, angiologie, iktového programu, chirurgie orientované na cévní chirurgii, nádorová onemocnění zažívacího traktu a ženského prsu a péči o matku a dítě. Patříme mezi přední pracoviště v České republice ve zdravotní péči zažívacího traktu (Centrum péče o zažívací trakt), cévního systému (Vaskulární centrum), v Moravskoslezském kraji v porodnictví (Centrum péče o matku a dítě) a v péči o pacienty s diagnózou cévní mozkové příhody CMP (Iktové centrum) a specifické chirurgii (koloproktologie, bariatrie, mamologie). Cílem Vítkovické nemocnice a. s. je udržet vysoký standard poskytované zdravotní péče a neustále zlepšovat prostředí nemocnice ve vztahu k pacientům a zaměstnancům. K dosažení tohoto cíle je nutné udržet i stabilní ekonomiku společnosti, spočívající v udržení přiměřené likvidity a rentability. Mezioborová jednotka intenzivní péče 12

13 05 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI KE DNI Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Předseda představenstva Místopředseda představenstva Odborný garant zdravotní péče Primář gastroenterol. oddělení Právní úsek Referent Úsek ústavní hygieny Ústavní hygienik Sekretariát společnosti Asistentka vedení Úsek kvality Manažer kvality Léčebná péče Ošetřovatel. péče Řízení lidských zdrojů Ekonomika a finance Informatika Technika a provoz Doprava Předseda představenstva Manažerka ošetř. péče Personální manažer Místopředseda představenstva Manažer IT Manažer TPO Vedoucí dopravy 13

14

15 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha účetní závěrky za rok

16 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE 16

17 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE 17

18 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2014 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Vítkovická nemocnice a.s. Zalužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice akciová společnost IČO: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 26. března Statutární orgán účetní jednotky MUDr. Marie Marsová předseda představenstva Podpis Ing. Petr Liškář místopředseda představenstva 18

19 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA ROZVAHA Vítkovická nemocnice a.s. v plném rozsahu IČO k datu Zalužanského 1192/ Ostrava (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly - ovládaná osoba C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze reclasss acc. 2 C.IV.2. Účty v bankách reclasss acc. 2 D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období NOTES Date Signature of the statutory representative: Person responsible for Person responsible for 19

20 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Rezervní fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

21 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Vítkovická nemocnice a.s. v druhovém členění IČO období končící k Zalužanského 1192/ Ostrava (v tisících Kč) Období do Období do II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu 1 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 25 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. - splatná Q 2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Signature of the Person statutory responsible representative: for 21

22 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA PŘEHLED O ZMĚNÁCH Vítkovická nemocnice a.s. VLASTNÍHO KAPITÁLU IČO k datu Zalužanského 1192/ Ostrava (v tisících Kč) Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku, rezervní fond Nerozdělený zisk minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Ostatní fondy Přijaté dary Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Přijaté dary Čerpání z fondu Rezerva na nevybranou dovolenou Výsledek hospodaření za běžné období Stav k

23 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA PŘEHLED O PENĚŽNÍCH Vítkovická nemocnice a.s. TOCÍCH (CASH FLOW) IČO období končící k Zalužanského 1192/ Ostrava (v tisících Kč) Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.4. Přijaté peněžní dary C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

24 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Vítkovická nemocnice a.s. Zalužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice akciová společnost IČO:

25 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE ZALOŢENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI IDENTIFIKACE SKUPINY ÚČETNÍ METODY DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK FINANČNÍ MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY ÚVĚRY REZERVY DANĚ PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU FINANČNÍ LEASING VÝNOSY POUŢITÍ ODHADŮ ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem Majetek najatý formou finančního leasingu DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ZÁSOBY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ VLASTNÍ KAPITÁL REZERVY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY BANKOVNÍ ÚVĚRY ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ ODLOŢENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ VÝNOSY Z BĚŢNÉ ČINNOSTI SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY SLUŢBY ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA Č. 1 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PŘÍLOHA Č. 2 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY K Vítkovická nemocnice a.s. 2 25

26 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti Vítkovická nemocnice a.s. (dále jen společnost ) byla zaloţena zakladatelskou smlouvou jako akciová společnost a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, číslo vloţky 1050, dne 5. června Předmětem podnikání společnosti je: a) ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, dopravní zdravotnická sluţba, a to: lůţková péče v oborech: vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anestezilogie a intenzívní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, oddělení následné péče. ambulantní péče v oborech a odbornostech: všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, urologie, otorinolaryngologie, anesteziologie a intenzívní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, komplementární péče v oborech: hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, dopravní zdravotnická sluţba. b) výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona; c) masérské, rekondiční a regenerační sluţby; d) hostinská činnost; e) ostraha majetku a osob; f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; g) péče o dítě do tří let věku v denním reţimu. Sídlo společnosti je Ostrava - Vítkovice, Zaluţanského 1192/15, PSČ Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč. Fyzické a právnické osoby podílející se více neţ 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcionář % podílu na základním kapitálu AGEL a.s. 100 % Celkem 100 % Vítkovická nemocnice a.s. 3 26

27 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V průběhu roku 2014 byly provedeny změny v obchodním rejstříku a to výmaz Ing. Pavla Bědajanka z pozice místopředsedy představenstva a zapsáním na jeho pozici Ing. Petra Liškaře Organizační struktura společnosti Organizační schéma společnosti je obsaţeno v příloze číslo 1 tohoto dokumentu Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Funkce Jméno Představenstvo Předseda Místopředseda MUDr. Marie Marsová, MBA Ing. Petr Liškář Člen Ing. Petr Hýţa Dozorčí rada Předseda MUDr. Ján Dudra Ph.D. Člen MUDr. Michal Lišaník Člen Petr Dlabal 1.5. Identifikace skupiny Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí konsolidačního celku. Identifikace konsolidačního celku je obsaţena v příloze číslo 2 tohoto dokumentu. Vítkovická nemocnice a.s. 4 27

28 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok ÚČETNÍ METODY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), není-li dále uvedeno jinak Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehoţ doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok a jehoţ ocenění je v jednotlivém případě vyšší neţ 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší neţ jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníţenou o oprávky a případné opravné poloţky. Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného či nehmotného majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého koupí nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti a souhrnem ocenění jeho jednotlivých sloţek majetku v účetnictví prodávající účetní jednotky nebo účetní jednotky účastné přeměny sníţeným o převzaté závazky. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje do nákladů rovnoměrně 180 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny. Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně do výnosů 180 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované ţivotnosti majetku následujícím způsobem: Druh majetku Metoda odepisování Počet let Software lineární 3-5 Stavby lineární Zdravotní technika lineární 3-10 Kancelářská a reprodukční technika lineární 3-7 Dopravní prostředky lineární 4-8 Inventář lineární 2-10 Ostatní dlouhodobý majetek lineární 3-8 Vítkovická nemocnice a.s. 5 28

29 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Finanční majetek Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem drţby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem drţby do jednoho roku jako krátkodobý. Ocenění finančního majetku při pořízení: Podíly jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou. Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne: Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu vlastněné společnosti) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto. Nakupované zásoby léků, zdravotnického materiálu včetně krve a krevních derivátů se účtují přímo do spotřeby. K rozvahovému dni je na základě provedené fyzické inventury zdravotnického materiálu a léků provedena aktivace nespotřebovaných zásob do rozvahy a korekce nákladů o tento nespotřebovaný materiál a léky. K ocenění těchto zásob se pouţije hodnota poslední dodávky Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníţenou o případné opravné poloţky. Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamţiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší neţ jeden rok, a odloţená daňová pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamţiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší. Způsob tvorby opravných poloţek: Účetní opravné poloţky k pohledávkám závisí na míře rizika nesplacení pohledávek a době jejich splatnosti. Na pohledávky 180 dnů po splatnosti je tvořena opravná poloţka ve výši 50 % její rozvahové hodnoty, k pohledávkám po lhůtě splatnosti více neţ 360 dnů je tvořena 100 % opravná poloţka Závazky Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě. Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamţiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší neţ jeden rok a odloţený daňový závazek. Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do jednoho roku. Vítkovická nemocnice a.s. 6 29

30 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Úvěry Úvěry jsou vykazovány ve své jmenovité hodnotě. Jako krátkodobý je evidovaný úvěr, který je splatný do jednoho roku od data svého sjednání. Za krátkodobý úvěr se povaţuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka. Úroky z úvěrů jsou účtovány na vrub nákladů v souladu se zachováním akruálního principu Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichţ je znám účel, je pravděpodobné, ţe nastanou, avšak zpravidla není jistá částka ani datum, ke kterému vzniknou. Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené k datu účetní závěrky a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců Daně Rezerva na nevyplacené odměny je tvořena na nenárokovou sloţku mezd. Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je pouţit zrychlený způsob odepisování. Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje v souladu s 32a zákona o dani z příjmů. Splatná daň Výpočet daňové povinnosti za rok 2014 byl proveden na základě kalkulace daně, která vychází z porozumění a interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, výsledná hodnota vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se můţe změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu. Odloţená daň Výpočet odloţené daně je zaloţen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. Vítkovická nemocnice a.s. 7 30

31 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Finanční leasing Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného uţívání majetku uţivatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uţivatele a uţivatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů. První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po celou dobu pronájmu rovnoměrně na vrub nákladů Výnosy Výnosy z hlavní činnosti (zdravotní péče hrazená pojišťovnami) jsou účtovány měsíčně na bázi paušálního nebo výkonového systému podle smluvního ujednání se zdravotní pojišťovnou a jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Pokud k datu účetní závěrky neprovede zdravotní pojišťovna vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, jsou vytvářeny dohadné poloţky podle vyhodnocení smlouvy provedeného společností Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyţaduje, aby vedení společnosti pouţívalo odhady a předpoklady, jeţ mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období V roce 2014 nedošlo k významným změnám účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období Přehled o peněžních tocích Přehled o peněţních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněţní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněţní prostředky a peněţní ekvivalenty lze analyzovat takto: (údaje v tis. Kč) Pokladní hotovost Účty v bankách a peníze na cestě Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem Peněţní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněţních tocích nekompenzovaně. Vítkovická nemocnice a.s. 8 31

32 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Významné přírůstky DNM zahrnují (údaje v pořizovací ceně): (údaje v tis. Kč) Položka/Druh majetku Software Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně): (údaje v tis. Kč) Položka/Druh majetku Stavby Samostatné hmotné movité věci Nejvýznamnější poloţkou nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k je projekt úprav operačních sálů a endoskopického pracoviště ve výši tis. Kč (2 531 tis. Kč k ), jehoţ dokončení je plánováno v roce V hodnotě přírůstků samostatných movitých věcí je zahrnuto přeúčtování parkovacího systému z účtu Staveb v hodnotě tis. Kč. Společnost eviduje k drobný hmotný majetek ve výši tis. Kč (9 884 tis. Kč k ), který není uveden v rozvaze. Tento majetek představuje drobný hmotný majetek, coţ jsou ostatní movité věci a soubory movitých věcí s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok nevykázané v poloţce dlouhodobého majetku. O tomto majetku společnost účtuje na vrub nákladů Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem (údaje v tis. Kč) Popis majetku Účetní zůstatková Popis, rozsah a účel zástavního hodnota práva/věcného břemena Hodnota zajištěného závazku Budovy a pozemky Budovy a pozemky Budovy a pozemky Samostatně mov. věci - angiolinka Úvěrová smlouva RFB Úvěrová smlouva ČSOB Úvěrová smlouva ČSOB Úvěrová smlouva ČSOB Celkem Majetek najatý formou finančního leasingu (údaje v tis. Kč) Popis předmětu/skupiny Celková Skutečně Skutečně Splatno Splatno v dalších předmětů hodnota uhrazené splátky uhrazené splátky v roce letech PO ROCE leasingu do za rok Dopravní prostředky, lékařské a laboratorní přístroje Celkem Dlouhodobý finanční majetek Společnost v květnu 2013 vloţila částku 200 tis. Kč jako 100% podíl do dceřiné společnosti Mateřská škola AGEL s.r.o. se sídlem Zaluţanského 1192/15, Vítkovice, Ostrava. Vítkovická nemocnice a.s. 9 32

33 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Zásoby Zásoby materiálu k ( ) jsou tvořeny především nespotřebovanými zásobami léků, krve, spotřebního a zdravotnického materiálu Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k činí 307 tis. Kč (3 389 tis. Kč k ). Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba k ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) obsahují především pohledávku za mateřskou společností z titulu cashpoolingových operací ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ). Dohadné účty aktivní k ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) jsou tvořeny především dohadnými poloţkami vůči zdravotním pojišťovnám ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ). Jiné pohledávky k ve výši 181 tis. Kč ( tis. Kč k ) tvoří především pohledávky vůči bývalým zaměstnancům z titulu nenaplnění kvalifikační dohody ve výši 63 tis. Kč ( tis. Kč dotace na přístrojové vybavení iktového centra k ) Časové rozlišení aktivní Časové rozlišení aktivní ve výši 957 tis. Kč (2 525 tis. Kč k ) obsahuje především časově rozlišené náklady za servis zdravotnické techniky a časové rozlišení nájmu plynových lahví Vlastní kapitál Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloţeny v přiloţeném přehledu o změnách vlastního kapitálu. Vliv na výši vlastního kapitálu mělo zaúčtování rezervy na nevyčerpanou dovolenou ve výši tis. Kč a s tím související zúčtování odloţené daně ve výši 709 tis. Kč. Tato oprava měla vliv na HV minulého účetního období Rezervy (údaje v tis. Kč) Rezervy podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy Rezervy celkem Zůstatek k Tvorba rezerv Pouţití rezerv Rozpuštění nepotřebné části rezerv Zůstatek k V roce 2014 byly vytvořeny rezervy na nevyčerpanou dovolenou a nevyplacené nenárokové odměny statutárních orgánů Vítkovická nemocnice a.s

34 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Dlouhodobé závazky Jiné dlouhodobé závazky k jsou tvořeny dlouhodobými závazky z titulu zákaznických úvěrů ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k činí tis. Kč (0 Kč k ). Krátkodobé přijaté zálohy k ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) jsou tvořeny především zálohovými platbami zdravotních pojišťoven. Dohadné účty pasivní k ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) jsou tvořeny dohadnými poloţkami vůči zdravotním pojišťovnám ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) a dohadnými poloţkami na přijaté sluţby a odměny zaměstnancům v celkové výši tis. Kč ( tis. Kč k ). Jiné krátkodobé závazky k ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) jsou tvořeny především krátkodobými závazky z titulu zákaznických úvěrů ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) Bankovní úvěry Dlouhodobé bankovní úvěry obsahují: (údaje v tis. Kč) Banka/Věřitel Zůstatek k Zůstatek k Forma zajištění Raiffeisen bank a.s viz bod ČSOB, a.s viz bod ČSOB, a.s viz bod ČSOB, a.s viz bod Celkem Části výše uvedených úvěrů splatné do jednoho roku od data účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány jako součást krátkodobých bankovních úvěrů. Krátkodobé bankovní úvěry obsahují: (údaje v tis. Kč) Banka/Věřitel Zůstatek k Zůstatek k Raiffeisen bank a.s ČSOB, a.s ČSOB, a.s ČSOB, a.s Celkem Časové rozlišení pasivní Výnosy příštích období k ve výši tis. Kč ( tis. Kč k ) jsou tvořeny především poměrnou částí přijatého nájemného hrazeného předem. Vítkovická nemocnice a.s

35 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Odložená daň z příjmů Celkový existující odloţený daňový závazek lze analyzovat následovně: (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Rozdíl zůstatkové účetní a daňové ceny majetku Opravná poloţka k pohledávkám 0 0 Rezervy Pojistné k dohadným mzdovým nákladům Celkem dočasné rozdíly Odložený daňový závazek celkem Výnosy z běžné činnosti (údaje v tis. Kč) Období do Období do Tuzem. Zahr. Celkem Tuzem. Zahr. Celkem Trţby ze sluţeb za zdravotní výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu za rok 2014 činí tis. Kč ( tis. Kč za rok 2013), spotřeba energií činí tis. Kč ( tis. Kč za rok 2013) Služby Nejvýznamnější poloţky nákladů za nakupované sluţby za rok 2014 jsou náklady na odborné poradenství ve výši tis. Kč ( tis. Kč za rok 2013), náklady na praní a úklidové sluţby tis. Kč ( tis. Kč za rok 2013) a náklady na leasingy ve výši tis. Kč (5 690 tis. Kč za rok 2013). Informace o odměnách statutárním auditorům bude uvedena v příloze konsolidované závěrky skupiny, v jejímţ konsolidačním celku je společnost zahrnuta Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující: (údaje v tis. Kč) Rok 2014 Počet Mzdové Soc. a zdrav. Sociální Osobní náklady náklady celkem pojištění celkem náklady celkem celkem Zaměstnanci Vedení společnosti Odměny členům orgánů x Celkem (údaje v tis. Kč) Rok 2013 Počet Mzdové Soc. a zdrav. Sociální Osobní náklady náklady celkem pojištění celkem náklady celkem celkem Zaměstnanci Vedení společnosti Odměny členům orgánů x Celkem Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředitelé, ekonomové, manaţeři a primáři. Vítkovická nemocnice a.s

36 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok 2014 Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů obdrţeli následující zápůjčky a odměny nad rámec základního platu v následující výši: (údaje v tis. Kč) Rok 2014 Představenstvo Dozorčí rada Členové řídících orgánů Tantiémy Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s moţností vyuţití pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků) (údaje v tis. Kč) Rok 2013 Představenstvo Dozorčí rada Členové řídících orgánů Tantiémy Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s moţností vyuţití pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků) Ostatní provozní výnosy a náklady Ostatní provozní výnosy za rok 2014 ve výši tis. Kč ( tis. Kč za rok 2013) jsou tvořeny především přijatými bonusy ve výši tis. Kč (7 555 tis. Kč za rok 2013), trţbami za nájem prostor a sluţby s ním souvisejícími ve výši tis. Kč ( tis. Kč za rok 2013), přijatými dotacemi ve výši 453 tis. Kč (3 533 tis. Kč za rok 2013) a přijatým pojistným plněním ve výši tis. Kč (1 884 tis. Kč za rok 2013). Ostatní provozní náklady za rok 2014 ve výši tis. Kč (4 614 tis. Kč za rok 2013) jsou tvořeny především náklady na pojištění majetku a odpovědnosti ve výši tis. Kč (3 444 tis. Kč za rok 2013) a odpisem pohledávek ve výši 525 tis. Kč (587 tis. Kč za rok 2013) Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2014: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Služby Finanční Ostatní Celkem k Mateřská Sesterské Celkem Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Služby Finanční Ostatní Celkem k Mateřská Sesterské Celkem Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2014: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Zboží a materiál Dlouhodobý majetek Služby Finanční Celkem k Mateřská Sesterské Celkem Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Zboží a materiál Dlouhodobý majetek Služby Finanční Celkem k Mateřská Sesterské Celkem Vítkovická nemocnice a.s

37 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok 2014 Pohledávky za spřízněnými subjekty k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Krátkodobé z Ostatní Dlouhodobé Ostatní Celkem k obchodního styku krátkodobé Mateřská Sesterské Celkem Pohledávky za spřízněnými subjekty k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Krátkodobé z Ostatní Dlouhodobé Ostatní Celkem k obchodního styku krátkodobé Mateřská Sesterské Celkem Závazky vůči spřízněným subjektům k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke Krátkodobé z Ostatní Dlouhodobé Zápůjčky Ostatní Celkem k společnosti obchodního styku krátkodobé Mateřská Sesterské Celkem Závazky vůči spřízněným subjektům k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke Krátkodobé z Ostatní Dlouhodobé Zápůjčky Ostatní Celkem k společnosti obchodního styku krátkodobé Mateřská Sesterské Celkem Závazky neuvedené v účetnictví Účetní jednotka, kromě závazků z finančního leasingu, neeviduje ţádné jiné závazky neuvedené v účetnictví. Soudní spory Společnost vede několik právních sporů na náhradu nemajetkové újmy, ve kterých je ţalována. Společnost k neočekává nepříznivý výsledek probíhajících soudních sporů s výjimkou uvedenou v kapitole 3.8., z tohoto důvodu netvoří další účetní rezervy. Ekologické závazky Vedení společnosti nejsou známy jakékoli moţné budoucí závazky související s ekologickými škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí moţných škod budoucích Události, které nastaly po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nedošlo k ţádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku. Vítkovická nemocnice a.s

38 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok 2014 PŘÍLOHA Č. 1 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Předseda představenstva Místopředseda představenstva Odborný garant zdravotní péče Primář gastroenterol. oddělení Právní úsek Referent Úsek ústavní hygieny Ústavní hygienik Sekretariát společnosti Asistentka vedení Úsek kvality Manažer kvality Léčebná péče Ošetřovatel. péče Řízení lidských zdrojů Ekonomika a finance Informatika Technika a provoz Doprava Předseda představenstva Manažerka ošetř. péče Personální manažer Místopředseda představenstva Manažer IT Manažer TPO Vedoucí dopravy Vítkovická nemocnice a.s

39 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 03 ORGANIZAČNÍ Příloha účetní závěrky STRUKTURA za rok 2014 SPOLEČNOSTI AGEL A.S., ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SKUPINY AGEL KE DNI PŘÍLOHA Č. 2 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY K PŘÍLOHA Č. 2 Organizační schéma skupiny AGEL ke dni Nemocnice, ambulantní zařízení AGEL a.s. Distribuce, ostatní společnosti AGEL a.s. - organizačná zložka Dialýza Šumperk s.r.o. Šumperská nemocnice a.s. Repharm a.s. Nemocnice Prostějov odštěpný závod Nemocnice Podlesí a.s. Martek Medical a.s. Martek Medical a.s. organizačná zložka Nemocnice Přerov odštěpný závod Středomoravská nemocniční a.s. Avenier a.s. Nemocnice Šternberk odštěpný závod Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Medical Systems a.s. Nemocnice s poliklinikou Praha Italská Podhorská nemocnice a.s. Zenagel a.s. Poliklinika Nymburk Poliklinika Česká Třebová Dopravní zdravotnictví a.s. AGEL Servis a.s. Properties Prostějov s.r.o. Poliklinika Ostrava Nemocnice Český Těšín a.s. KTR Servis s.r.o. Poliklinika Olomouc Nemocnice Nový Jičín a.s. AGEL Medinvest s.r.o. Poliklinika Plzeň Oční centrum AGEL s.r.o. AGEL Research a.s. Nemocnica Zvolen a.s. Dom sociálnych služieb Krupina n.o. Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. AGEL Diagnostic a.s. MEDI RELAX M+M s.r.o. Nemocnica Krompachy spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. TYMIAN s.r.o. Mateřská škola AGEL s.r.o. Vítkovická nemocnice a.s. Hornická poliklinika s.r.o. Kardiologické centrum AGEL a.s. IVF Clinic a.s. AGEL Medical a.s. Novojičínské diagnostické centrum s.r.o. AGEL SK a.s. AGEL POLSKA SA AGEL Simulation Center a.s. Komplement Transfúzní služba a.s. Laboratoře AGEL a.s. Neziskové organizace Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. NADACE AGEL CGB laboratoř a.s. Vysvětlivky k barevnému označení společnosti Mateřská společnost Dceřiná společnost působící v ČR Vnukovská společnosti působící v ČR Dceřiná společnost působící v zahraničí Vnukovská společnost působící v zahraničí Organizační složka podniku, odštěpný závod, provozovna Nezisková organizace Vítkovická nemocnice a.s

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti 5 6

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 31.12.213... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky VHV-OPUS, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 2 Výroční zpráva společnosti VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A.S. za rok 2013 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Novojičínské diagnostické centrum

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Novojičínské diagnostické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Novojičínské diagnostické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NOVOJIČÍNSKÉ DIAGNOSTICKÉ CENTRUM S. R. O. Novojičínské diagnostické centrum OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NOVOJIČÍNSKÉ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více