# % &% % () (+,,,.% %# / 0.12,& %. ROK : 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "# % &% % () (+,,,.% %# / 0.12,& %. ROK : 2008"

Transkript

1 !! # % &% % () (+,,,.% %# / 0.12,& %. ROK : 2008

2 ! # %&# (#(&&) #########################################################

3 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá postupem vytvoření webového serveru realizovaného na operačním systému Debian GNU/Linux. V úvodu představuje GNU/Linux obecně, jeho historii a charakteristiky, dále pak představuje a charakterizuje jeho distribuci Debian. Následně provádí čtenáře procesem instalace operačního systému, konfigurace webového serveru Apache a všech souvisejících komponent(php, MySQL, poštovní server, SSH server). Zmiňuje základy správy serveru a podrobněji se věnuje tématu bezpečnosti, a to jak v rámci zabezpečení jednotlivých služeb, které na serveru běží, tak i obecným zásadám bezpečnosti. Podrobněji zmiňuje také konfiguraci firewallu a jeho možnosti. V závěru porovnává přínosy a nevýhody provozu vlastního webového serveru oproti webhostingu a jiným alternativám.

4 Abstract TheBachelorworkdealswiththeprocessofcreatingawebserverusingthe Debian GNU/Linux operating system. It introduces GNU/Linux generally, it s history and characteristics. Then it describes the Debian distribution. Then it guides the reader trough the installation of the operating system, configuration of the Apache web server and all relevant components(php, MySQL, mail server, SSH server). Basics of server administration are also described, with greater emphasis on security. It focuses both on general security practices and securing individual services running on web server. It also covers configuration of firewall and it s possibilites. Attheendofthework,itcomparesprosandconsofhavingownwebserver against webosting and other alternatives.

5 Obsah Úvod 1 Platforma Linux Debian GNUaLinux LicenceGNU/GPL Debian Debianaserver Alternativyprowebovýserver Opensourceasvobodnýsoftware SvětGNU/Linuxu Otevřenývývoj Účastkomerčníchfirem... 5 Instalace serveru Poznámkykinstalaci InstalaceDebianu Rozdělenídisku Zbytekinstalace Základnínastavení Vzdálenýpřístup Nastavenísítě Instalacedalšíhosoftwaru MySQL Poštovníserver POP3aIMAPservery WebovýserveraPHP Virtuálníservery Přesnýčas Správa serveru ÚvoddoGNU/Linuxu Adresářovástruktura Shell Dokumentace Uživatelé,skupinyapráva Správauživatelů Správasoftwaru iii

6 4.3.1 RepositářeDebianu Prácesesprávcembalíčků Automatickáaktualizace Správaslužeb Řešeníproblémů Bezpečnost Bezpečnostnístrategieprowebovýserver Typyútokůaútočníků Formyútoků ZabezpečeníSSH SCPbezshellu ZabezpečeníPHPaApache Firewall Monitorováníserveru Fyzickábezpečnost,zálohování Aktivníobrana Bezpečnostnípatchejádra Analýza alternativ Možnostiumístěníwebu Webhosting Serverhousing Virtuálníserver Vlastníserver Optimálnívarianta Závěr 41 Literatura 41 Terminologický slovník 44

7 1 Úvod Operační systém GNU/Linux je v oblasti webových serverů velmi populární. Webový server Apache, jazyk PHP a databázový server MySQL tvoří stavební kameny značné části webových serverů po celém světě. Tato platforma je také standardem v oblasti webhostingových služeb, kde je široce rozšířená. Cílem této práce je provést čtenáře vytvořením webového serveru na této platformě, základy jeho správy a zabezpečení. Rozsah práce však neumožňuje provést čtenáře veškerými aspekty správy operačního systému GNU/Linux, to by byl námět na podstatně rozsáhlejší dílo. V případě hlubšího zájmu o tuto problematiku odkazuji čtenáře především na materiály, ze kterých jsem čerpal(viz literatura), ale zmíním i jinou dokumentaci, zejména pak tu, která je specifická pro Debian. Abychom porozuměli celé této problematice, osvětlím nejprve základní aspekty GNU/Linuxu jako takového. Představím distribuci Debian GNU/Linux a uvedu její základní charakteristiky. Proces instalace okomentuji spíše stručněji, aby zůstalo dost prostoru pro vysvětlení základů správy GNU/Linuxu a distribuce Debian. Dále proberu základy správy GNU/Linuxu s důrazem na bezpečnost. Bezpečnost rozvedu podrobněji, nejenom z hlediska konfigurace a zabezpečení jednotlivých služeb, ale i z hlediska vhodných postupů a obecných pravidel, která je vhodné dodržovat. Zmíním také možnosti a typy útoků na webový server. V závěru práce provedu rozbor a zhodnocení výhod a nevýhod vytvoření vlastního webového serveru oproti využití různých alternativních služeb(např. webhostingu, server housingu, atd.). U čtenáře předpokládám základní orientaci v IT/ICT a základní znalost síťových služeb a síťových protokolů. 1

8 2 Platforma Linux Debian Debian je jednou z nejznámějších a také nejstarších žijících distribucí operačního systému GNU/Linux. Abychom porozuměli Debianu, měli bychom si nejprve představit GNU/Linux jako takový. 2.1 GNUaLinux PočátkyGNU/LinuxuležíuprojektuGNU 1,kterýzaložilRichardM.Stallmanvroce Tento projekt si kladl(a stále klade) za cíl vytvořit svobodný operační systém založený na Unixu. Projekt GNU zaštiťuje organizace Free Software Foundation(FSF), tedy Nadace svobodného softwaru. Svobodný software je, jak definuje Richard Stallman[1], takový software, který poskytuje svým uživatelům čtyři základní svobody: svobodu používat program za jakýmkoliv účelem svobodu upravit program dle libosti(předpokladem k tomu je přístup ke zdrojovému kódu) svobodu šířit původní kopie(bezúplatně či komerčně) svobodu šířit upravené verze(bezúplatně či komerčně) Primární motivací pro Stallmana byla ona zmíněná svoboda. Volba typu operačního systému a jeho architektury byla druhořadá. Stallman se rozhodl pro Unix zejména pro jeho přenositelnost, což, vzhledem k okolnostem, se ukázalo být dobrou volbou. Je jasné, že jedinou možností, jak vytvořit unixový operační systém, který by nebyl zatížen proprietární(nesvobodnou) licencí, bylo začít od nuly. Projektu GNU se podařilo vytvořit funkční svobodné verze mnoha klíčových komponent unixových operačníchsystémů,svýjimkoujediné-jádra 2 (kernelu). V roce 1991 se finský student, Linus Torvalds, rozhodl zveřejnit svůj vlastní kernel založenýnaminixu 3,Linux.Díkyzveřejněnípodopensourcelicencísemohlodovývoje Linuxu zapojit množství dobrovolníků z celého světa. Linuxbylbrzypřelicencován 4 nalicencignu/gpl,kteráumožnilajehointegraci s projektem GNU, z právního hlediska. Byla to patrně také volba licence, která zajistila popularitu tohoto projektu mezi mnoha počítačovými odborníky a nadšenci a umožnila jeho rychlý vývoj. Oba projekty bylo brzy možné propojit(jak z právního, tak technického hlediska), a získat tak plnohodnotný(svobodný) unixový operační systém, GNU/Linux. 1 GNUjetzv.rekurzivníakronym,znamenáGNU snotunix 2 ProjektGNUvyvíjíjádroHURD,kterévšakstálenenízraléproběžné(zejménapakprodukční) použití. 3 Minixjetaktéžunixovýoperačnísystém 4 Původnílicence,kterouLinusprosvojejádropoužil,znemožňovalajehokomerčnívyužití. 2

9 2.2. LICENCE GNU/GPL KAPITOLA 2. PLATFORMA LINUX DEBIAN 2.2 Licence GNU/GPL Mnoho komponent projektu GNU a Linux je šířeno pod licencí GNU/GPL. Tato licence bývá označována jako copyleftová, neboť svým způsobem obrací copyright naruby. Zatímco principem copyrightu je dát příslušnou moc nad dílem do rukou jednoho subjektu, copyleft je metoda, jak tomu zabránit. Licence GNU/GPL zaručuje uživatelůmvšechnyčtyřisvobody,kterédefinujípojem svobodnýsoftware,avšaknepovoluje změnu licence. Není tedy možné(resp. legální), aby nějaký subjekt vzal produkt šířený pod licencí GNU/GPL, upravil jej, změnil licenci a dále šířil. Licence GNU/GPL[15] však nebrání: komerční distribuci původního nebo odvozeného díla komerčnímu využití díla využitídílakvytvořeníuzavřenéhoproduktu Debian Vzhledem k tomu, že projekty GNU, Linux a další vznikaly odděleně, byla jejich instalace velmi náročná(časově i technicky). Z tohoto důvodu začaly vznikat linuxové distribuce, které celý proces značně zjednodušily. Linuxové distribuce jsou v podstatě samostatně funkční celky(resp. operační systémy),kteréjezpravidlamožnénainstalovat 6.Různédistribucebývajípřizpůsobeny různým účelům, některé se hodí na desktop, jiné na server a některé jsou vytvořeny pro velice úzké využití(např. na router, apod.). Distribuce Debian vznikla v roce 1993, jedná se tedy o rozvinutou distribuci s dlouhou tradicí a velmi specifickými rysy. Se svými uživateli uzavírá jakousi společenskousmlouvu [3](socialcontract),kdesezavazujepředevšímktomu,žezůstane svobodnou distribucí, nástroje pro správu distribuce budou taktéž svobodné a že nebude před svými uživateli zamlčovat problémy. Debian je nekomerční distribuce, je tedy k dispozici zdarma. Na Debianu jsou založené některé jiné distribuce, a to jak nekomerční(ubuntu), tak komerční(linspire). Debianjevyvíjenaudržovánvetřechvětvích.Jádrovývojesedějevrámcitzv. unstable(nestabilní) větve. V této větvi bývá nejčerstvější software, ale, jak už název naznačuje, stabilita není garantována a občas se stane, že něco nefunguje, přestane fungovat či, v extrémním případě, dojde k nějakému vážnému problému. Větev s názvem testing je zdrojem pro vydání následující stabilní distribuce, což sedějejednouzadelšíobdobí.komponentyvtétovětvisepak zmrazí 7 azanějakou dobu vyjde nová stabilní verze. Mnoha z dalších specifik Debianu se budu věnovat později v rámci základů správy systému.protutochvílijepronáspodstatné,žedebianjekdispozicibezplatněa 5 Totosetýkázejménapoužívánípříslušnýchprostředků(např.editorakompilátor)protvorbu uzavřeného softwaru. Je však třeba dát pozor na licence jednotlivých knihoven. Software využívající knihovnu šířenou pod licencí GNU/GPL musí být také šířen pod GNU/GPL. 6 Výjimkutvořítzv.livedistribuce,kteréběžípřímozmédiaanevždyinstalaciumožňují. 7 Zmrazeníznamená,žesedotestovacívětvepřijímajíužjenopravychybanikolivnovéverze komponent. 3

10 2.4. DEBIAN A SERVER KAPITOLA 2. PLATFORMA LINUX DEBIAN obsahuje výhradně software s open source licencí, který je možné používat legálně za jakýmkoliv účelem(tedy i komerčně). Současně je pro nás důležité vědět, že tento software není nijak omezen, ve smyslu funkčnosti, podobně jako třeba proprietární software distribuovaný zdarma(shareware, freeware). 2.4 Debian a server Pro nasazení na webový server má Debian jak své výhody, tak nevýhody. Delší vývojový cyklus(v řádu let) znamená, že po nějaké době od vydání stabilní verze bude software v distribuci zastarávat. Pokud je prioritou při nasazení webového serveru podpora nejnovějších technologií, jakmile jsou k dispozici, není Debian ideální volbou, ačkoliv se tentoproblémsnažířešitprojektdebianbackports 8.Naopak,pokudjecílemstabilita a spolehlivost, je Debian vynikající volbou. Samotná konzervativnost Debianu je tedy výhodou i nevýhodou. Pro uživatele, kteří chtějí kompromis mezi aktuálností jednotlivých komponent a stabilitou, mohu nabídnout alternativu v podobě distribuce Ubuntu. Ta vychází z Debianu, ale má mnohem kratší vývojový cyklus(vychází dvakrát ročně). Existuje přímo verze určená pro servery a spravuje se velmi podobně jako Debian(ne však úplně stejně). 2.5 Alternativy pro webový server Je samozřejmě možné na webový server nainstalovat úplně jinou linuxovou distribuci, a to podle požadavků, které na server máme. Debian je na servery nasazován často, ale to nic nemění na tom, že ani Debian nemůže vyhovět požadavkům každého správce. Jiné distribuce mohou poskytovat výhody(ale také nevýhody), které Debian nemá. Do světa open source, popřípadě svobodného softwaru, chcete-li, patří i operační systémyzrodinybsd,tedyfreebsd,openbsdanetbsd.tytosystémyjsoukdispozici za podobných podmínek jako GNU/Linux, jejich zdrojové kódy jsou otevřené a je možné je stejně tak dobře použít na serverech. Probírání těchto alternativ a vhodnosti jejich použití pro webový server však není předmětem této práce. 2.6 Open source a svobodný software GNU/Linux lze označit jako svobodný i open source software. Tyto pojmy jsou podobné, ale neznamenají totéž. Open source software je(zjednodušeně) software, který má volně přístupný zdrojový kód. Přesnou definici open source softwaru převzala OSI(Open Source Initiative) ze společenské smlouvy Debianu[3]. Svobodný software je definován čtyřmi základními svobodami(viz výše). Hnutístojícízakaždýmztěchtopojmůmáodlišnécíle.FSF 9 jehnutíspolitickým rozměrem, usilující o svobodu(softwaru). Open source hnutí se zaměřuje zejména na 8 9 FreeSoftwareFoundation 4

11 2.7. SVĚT GNU/LINUXU KAPITOLA 2. PLATFORMA LINUX DEBIAN výhody open source modelu vývoje, tedy situace, kdy se díky otevřenosti zdrojového kódu může vývoje softwaru účastnit značné množství vývojářů. 2.7 Svět GNU/Linuxu GNU/Linux je velmi dobře znám zejména v oblasti serverů a v některých specifických oblastech(superpočítače). Na desktopech má zatím velmi malý tržní podíl. Prostředí GNU/Linuxu je značně heterogenní. Existují řádově stovky distribucí GNU/Linuxu, přičemž rozdíly mezi distribucemi bývají značné. Díky otevřenosti si může každý uživatel přizpůsobit GNU/Linux podle svých potřeb, což ústí ve vznik mnoha různých projektů s různými cíli. 2.8 Otevřený vývoj Nejenom zdrojový kód je v případě GNU/Linuxu otevřený. Stejně tak je otevřený i jeho vývoj, jehož se účastní nespočet dobrovolníků(ale i komerčních firem, viz dále) z celého světa. Rozsáhlejší projekty(třeba Linux nebo Debian) mívají jistou strukturu a hierarchii, v rámci které je vývoj realizován. 2.9 Účast komerčních firem Kromě nevýdělečných organizací se vývoje GNU/Linuxu účastní i komerční firmy (např. Novell, Red Hat, apod.). Jejich aktivity bývají zaměřeny dle vlastních záměrů, které příslušné firmy sledují. Přesto realizují změny, ze kterých zpětně těží další subjekty(a projekty). 5

12 3 Instalace serveru Aktuální stabilní verze Debianu k datu publikace práce je verze 4.0 s kódovým označením Etch.Debianjemožnéstáhnout 1 vněkolikapodobách.buďjakokompletnídistribucena21cdnebo3dvd,nebovminimalistickédistribucina1cd (resp. mini-cd) určené k síťové instalaci(netinst). Na serveru lze očekávat dostupnost rychlého připojení k síti, což činí ideální volbou právě médium určené k síťové instalaci. Je samozřejmě možné stáhnout i kompletní instalační média, avšak to není nutné. To, co na distribučním médiu není, lze bez problémů doinstalovat ze sítě. Debian navíc řadí software na instalační média podle jeho popularity, takže je šance, že na prvním médiu bude vše, co potřebujeme. Vzhledemktomu,žemybudemezmédiíinstalovatpouzezákladsystémuavše ostatní budeme stahovat ze sítě, můžeme použít jakékoliv médium. Debian lze instalovat i na starší počítače, ze kterých lze rovněž postavit webový server. Mně se, kupříkladu, podařilo úspěšně nainstalovat Debian na Pentium-100 s32mbrama1,5gbpevnýmdiskem.vpřípaděinstalacenastaršípočítačeje dobré vědět, že Debian nabízí i obrazy pro instalaci z disket. 3.1 Poznámky k instalaci Naši instalaci budeme provádět s následující strategií. Nejprve nainstalujeme základní systém Debianu, a teprve po instalaci budeme přidávat další software dle potřeby. Získáme tak systém, ve kterém nám poběží jenom to, co si sami nainstalujeme, bez zbytečností navíc. Na server nebudeme instalovat grafické prostředí. Pro webový server není grafické prostředí nutné, a stejně tak není nutné pro jeho správu(debian je linuxová distribuce zaměřená na pokročilejší uživatele, a proto neobsahuje příliš nástrojů na konfiguraci systému v grafickém prostředí). Vzdálený přístup na server nám bude zajišťovat OpenSSH server, který nainstalujeme později a který nám umožní dostat se k příkazové řádce na serveru, odkud budeme moci provádět správu systému. 3.2 Instalace Debianu Instalátor Debianu používá textový režim. Fáze instalace zahrnují základní nastavení, nastavení sítě, rozdělení disku, zadání hesla superuživatele, vytvoření uživatelského účtu, instalaci základu systému, nastavení správce balíčků, instalaci doplňkového softwaru, instalaci zavaděče a reboot do nově nainstalovaného systému. 1 6

13 3.2. INSTALACE DEBIANU KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU Nebudu procházet celým procesem zbytečně podrobně, zaměřím se na ta nejpodstatnější nastavení a fáze instalace, s důrazem na to, jak změnit příslušné nastavení po instalaci, pokud to bude třeba. Po startu instalátoru jsme nejprve dotázáni na volbu jazyka, která ovlivní jak jazyk instalátoru, tak výchozí nastavení jazyka po instalaci. V případě, že v této fázi zvolíme angličtinu a později budeme chtít přidat podporu pro české prostředí, dosáhneme toho již v nainstalovaném systému příkazem(zadaném s právy uživatele root): dpkg-reconfigure locales Následně vybereme naše umístění, tedy Českou republiku, která se skrývá pod volbou other. Poté nastavíme výchozí rozložení klávesnice(dle vlastních preferencí). V konfiguraci sítě můžeme použít buď DHCP, nebo zadat údaje ručně. To záleží na poskytovateli připojení k Internetu. Pokud uspěje automatické nastavení sítě pomocí DHCP, ponecháme příslušné nastavení k pozdější změně. Název serveru můžeme volit libovolně, doménu bychom pak měli nastavit podle příslušného DNS záznamu naší hlavní domény, ale není to vyloženě nutné(nastavení jednotlivých služeb je na tomto nastavení nezávislé) Rozdělení disku Rozdělování pevného disku je třeba věnovat zvýšenou pozornost. V úvahu přichází rozdělenídofyzickýchalogickýchoddílůnebopoužitílvm.lvm 2 jevrstvanadfyzickými zařízeními, která umožňuje za běhu měnit velikost logických oddílů. Je to ovšem vrstva navíc, která může zkomplikovat případné záchranné operace. Instalátor nabízí možnost asistovaného vytvoření rozdělení disku s užitím LVM, popřípadě ještě se šifrováním. Linux umožňuje i vytvoření vlastního softwarového RAIDu, což je možné nastavit přímo v modulu instalátoru pro dělení disku, dokonce i ve spolupráci s LVM. Co se týče konfigurace jednotlivých oddílů, je třeba vytvořit minimálně dva oddíly,asiceodkládacíoddíl(swap)akořenovýoddíl(/).naserverujevšakvhodné vyhradit oddíly ještě některým dalším adresářům, alespoň takto: /- kořenový oddíl(minimálně 5GB, optimálně alespoň 10GB) /home- domovské adresáře uživatelů(dle libosti) /var- proměnlivá data(alespoň 1GB, lépe 5GB) /var/log- systémové logy(alespoň 1GB) VelikostoddíluurčenéhoproswapmůžebýtpodlepotřebiněkolikGB.Přiběhu systémujenutné,abybylovždykdispozicivolnémístovadresářích/vara/tmp.oddělení/var/log pomůže zabránit DoS útoku v situaci, kdy se útočník pokusí nějakou aktivitou zaplnit systémové logy. Z výběru souborových systémů pro jednotlivé oddíly doporučuji ext3, léty prověřený, spolehlivý souborový systém. 2 LogicalVolumeManagement,vícevizhttp://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/ 7

14 3.3. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU Zbytek instalace Pro superuživatele(uživatele root) je třeba zvolit, pokud možno, co nejsilnější heslo. Heslo uživatele root lze po instalaci kdykoliv změnit příkazem(zadaným s právy uživatele root): passwd Následuje vytvoření uživatelského účtu. Ten budeme dále využívat ke vzdálenému přístupu(vzdálené přihlášení uživatele root nepovolíme). Je vhodné zvolit méně obvyklé jméno a rozumně silné heslo. Po instalaci základu systému bychom měli nastavit zrcadlo, ze kterého budeme stahovat veškerý software. Ze seznamu vybereme některé, které je nám nejblíže, tj. některé umístěné v České republice. Instalátor nám nabídne účast v soutěži popularity jednotlivých balíčků, což nejspíše odmítneme. Výsledky této(anonymní) analýzy jsou pak používány při sestavování instalačních médií, kde je používanější software umístěn co nejblíže prvnímu médiu, méně používaný software je pak na dalších médiích. Díky tomu máme velkou šanci najít většinu potřebného softwaru na prvním médiu. To se samozřejmě netýká média určeného pro síťovou instalaci. Instalátor nám dále nabídne možnost nainstalovat další software, kde však zvolímepouze Standardnísystém.Jednotlivékomponentybudemeinstalovatakonfigurovat později. Následujeinstalacezavaděče,kterýinstalujemedoMBR 3 primárníhodisku.zavaděč(bootloader)jeprogramurčenýprozaváděníoperačníchsystémů 4.Linuxové zavaděčejsoudva,liloagrub.vpřípadědebianujevýchozízavaděč 5 GRUB, který vyniká možností upravovat konfiguraci zavaděče ještě před zavedením operačního systému. Poslední fází je ukončení instalace a reboot do nově nainstalovaného systému. Po startu systému se přihlásíme jako root a budeme pokračovat v konfiguraci jednotlivých komponent webového serveru. 3.3 Základní nastavení Nejprve upravíme soubor/etc/apt/sources.list, který obsahuje seznam zdrojů, ze kterých čerpá správce balíčků, třeba pomocí editoru Nano: nano /etc/apt/sources.list V tomto souboru zakomentujeme(vložíme křížek na začátek řádku) zdroj označující instalační CD. Poté provedeme následující dva příkazy: 3 MasterBootRecord,fyzickyprvních512bytůnapevnémdisku.Prvních446bytůtvoříkódzavaděče, následujících 64 bytů tvoří partition table(tabulka rozdělení disku) se 4 záznamy o jednotlivých primárních oddílech, každý po 16 bytech). Zbývající 2 byty tvoří tzv. magic number. 4 Linuxovézavaděčejsouběžněschopnézavádětijinéoperačnísystémy(provedenímvolbypospuštění počítače). V případě zavádění Linuxu běžně umožňují upravovat parametry předané samotnému jádru. 5 LILOlzenainstalovattak,žezvolíme zpět avhlavnínabídcesipotomvyberemejinýzavaděč.[14] 8

15 3.3. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU apt-get update apt-get upgrade Prvním příkazem synchronizujeme lokální databázi správce balíčků s jednotlivými zdroji. Druhým pak provedeme aktualizaci všech balíčků na nejnovější verzi. Případné dotazy odsouhlasíme Vzdálený přístup Následně nainstalujeme OpenSSH klienta a server určený pro vzdálený přístup k serveru. To provedeme příkazem: apt-get install ssh openssh-server Prakticky každá linuxová(a unixová) distribuce má k dispozici SSH klienta. Pro operačnísystémywindowsjekdispozicisshklientputty 6. OpenSSH můžeme použít nejen pro vzdálenou správu systému, ale také pro přenos souborů na server místo FTP. Za tímto účelem existuje nástroj scp pro unixové systémy (jesoučástídistribucesshklienta)awinscp 7 prosystémywindows Nastavení sítě Pokud jsme při instalaci nechali síť nastavit přes DHCP, měli bychom nyní upravit nastavení sítě na statickou IP adresu. Toho docílíme editací souboru/etc/network/interfaces: nano /etc/network/interfaces Soubor upravíme tak, aby odpovídal následujícímu vzoru: auto lo eth0 iface lo inet loopback iface eth0 inet static address netmask gateway Můžesestát,ženášservermápřiřazenovíceIPadres,amychcemevšechny využít na jednom rozhraní. Za tímto účelem přidáme nové síťové rozhraní eth0:0 (dále pak eth0:1, atd.), například: iface eth0:0 inet static address netmask

16 3.3. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU Pokud bychom měli další síťovou kartu nebo další port na síťové kartě, použijeme přímo příslušná zařízení eth1, eth2, apod. DNS servery se nastavují v souboru/etc/resolv.conf. Zkontrolujeme tedy, že se v tomto souboru nacházejí ty správné DNS servery: nano /etc/resolv.conf Tento soubor má jednoduchou syntaxi: nameserver nameserver Následně necháme změnit nastavení sítě podle námi provedených úprav: /etc/init.d/networking restart IP adresy, které patří našemu serveru, zapíšeme do/etc/hosts: nano /etc/hosts Tento soubor má na jednotlivých řádcích IP adresu a příslušné názvy, které jí náležejí. V našem případě by tento soubor mohl vypadat nějak takto: localhost.localdomain localhost server1.domena.cz server server2.domena.cz server2 Nepovinným krokem je změna názvu serveru v souboru/etc/hostname: echo server.domena.cz > /etc/hostname K promítnutí této změny je třeba restartu systému(příkaz restart) Instalace dalšího softwaru Následně nainstalujeme některý další software, který se nám později hodí. Následující příkaz je třeba umístit na jednu řádku[4]: apt-get install binutils cpp fetchmail flex gcc libarchive-zip-perl libc6-dev libcompress-zlib-perl libdb4.3-dev libpcre3 libpopt-dev linux-kernel-headers lynx m4 make ncftp nmap openssl perl perl-modules unzip zip zlib1g-dev autoconf automake1.9 libtool bison autotools-dev g++ mc Patrně nejužitečnější pro začínající administrátory je panelový diskový manažer, Midnight Commander(balíček mc). Jeho součástí je i editor(mcedit), který lze použít samostatně. 10

17 3.4. MYSQL KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU 3.4 MySQL Nejprve nainstalujeme potřebné balíčky obsahující MySQL[4]: apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient15-dev Nyní je třeba zvážit, chceme-li MySQL provozovat jako síťový server(a mít k databázi přístup zvnějšku nebo jako lokální službu, která bude omezena pouze na server samotný a nebude umožňovat přihlášení z jiného počítače. Je jasné, že každá síťová služba přístupná zvnějšku představuje potenciální bezpečnostní riziko. Výchozí konfigurace databáze toto hledisko bere v úvahu a MySQL běží jen jako lokální služba. Pokud chceme toto nastavení změnit, upravíme soubor/etc/mysql/my.cnf a zakomentujeme následující řádku: #bind-address = Po této úpravě je třeba MySQL server restartovat: /etc/init.d/mysql restart K zajištění základní bezpečnosti je rovněž třeba změnit heslo administrátora databáze: mysqladmin -u root password heslo mysqladmin -h server1.domena.cz -u root password heslo 3.5 Poštovní server Jako poštovní server lze doporučit Postfix. My jej nainstalujeme a nakonfigurujeme tak, aby využíval TLS a SMTP autorizaci. To nám zajistí ochranu před útočníky, kteří využívají nezabezpečené, otevřené poštovní servery k rozesílání spamu. Nejprve nainstalujeme Postfix(příkaz je nutné umístit na jednu řádku)[4]: apt-get install postfix libsasl2 sasl2-bin libsasl2-modules libdb3-util procmail Debian se nás zeptá nejprve na typ konfigurace poštovního serveru. Zvolíme InternetSite.Dáleponásbudepožadovatdoménovéjménoserveru,prokterýbude Postfix přijímat poštu. My však potřebujeme upravit konfiguraci Postfixu poněkud více, a proto po instalaci nastavení Postfixu změníme: dpkg-reconfigure postfix Na první otázku odpovíme stejně jako dříve. Další otázkou bude, kam má směřovat pošta pro uživatele root. Bývá vhodné nechat tuto poštu přeposílat do schránky uživatelského účtu, který využíváme ke správě serveru. Jako ovou adresu můžeme tedy uvést: 11

18 3.5. POŠTOVNÍ SERVER KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU Doménové jméno poštovního serveru ponecháme, jak jsme ho nastavili dříve. Následně budeme mít možnost specifikovat, pro které domény budeme přijímat poštu. Zadáme tedy všechny domény, které budou směřovat na IP adresu serveru, a zakončíme je označením localhost, takto: server1.domena.cz, localhost.localdomain, localhost Na otázku, zda-li vynutit synchronní aktualizace poštovní fronty odpovíme ne, z místních sítí ponecháme /8, povolíme používání procmailu pro místní doručování pošty, zvolíme limit pro velikost poštovní schránky, zbylé volby ponecháme ve výchozím nastavení. Pak provedeme následující příkazy[4]: postconf -e smtpd_sasl_local_domain = postconf -e smtpd_sasl_auth_enable = yes postconf -e smtpd_sasl_security_options = noanonymous postconf -e broken_sasl_auth_clients = yes postconf -e smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, \ permit_mynetworks,reject_unauth_destination postconf -e inet_interfaces = all echo pwcheck_method: saslauthd >> /etc/postfix/sasl/smtpd.conf echo mech_list: plain login >> /etc/postfix/sasl/smtpd.conf Nyní vygenerujeme certifikát[4]: mkdir /etc/postfix/ssl cd /etc/postfix/ssl/ openssl genrsa -des3 -rand /etc/hosts -out smtpd.key 1024 chmod 600 smtpd.key openssl req -new -key smtpd.key -out smtpd.csr openssl x509 -req -days in smtpd.csr -signkey smtpd.key -out \ smtpd.crt openssl rsa -in smtpd.key -out smtpd.key.unencrypted mv -f smtpd.key.unencrypted smtpd.key openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -keyout cakey.pem-out \ cacert.pem -days 3650 A nakonfigurujeme Postfix k využívání TLS[4]: postconf -e smtpd_tls_auth_only = no postconf -e smtp_use_tls = yes postconf -e smtpd_use_tls = yes postconf -e smtp_tls_note_starttls_offer = yes postconf -e smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key postconf -e smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt postconf -e smtpd_tls_cafile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem postconf -e smtpd_tls_loglevel = 1 12

19 3.5. POŠTOVNÍ SERVER KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU postconf -e smtpd_tls_received_header = yes postconf -e smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s postconf -e tls_random_source = dev:/dev/urandom postconf -e myhostname = server1.domena.cz Nyní Postfix restartujeme: /etc/init.d/postfix restart Aby ověřování uživatelů pomocí saslauthd fungovalo správně, musíme ještě provést pár drobných úprav[4]. Nejprve provedeme příkaz: mkdir -p /var/spool/postfix/var/run/saslauthd Pak upravíme soubor/etc/default/saslauthd, kde nastavíme proměnnou START na yes a řádku s OPTIONS upravíme do následující podoby: OPTIONS="-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r" Nyní spustíme saslauthd: /etc/init.d/saslauthd start POP3 a IMAP servery K vybírání pošty se nám hodí POP3 a IMAP servery. Ty nainstalujeme příkazem[4]: apt-get install courier-authdaemon courier-base courier-imap courier-imap-ssl courier-pop courier-pop-ssl courier-ssl gamin libgamin0 libglib2.0-0 Při konfiguraci příslušných balíčků budeme dotázáni, zda-li chceme vytvořit adresáře pro webovou administraci. Zvolíme ne. Dále budeme dotázáni, zda-li bude vyžadováno použití SSL certifikátu. Odpovíme ano. Jako poslední krok nakonfigurujeme Postfix, aby využíval poštovní schránky typu Maildir. Výchozí instalace používá typ mbox, což je jeden soubor obsahující veškerou poštu pro daného uživatele. Toto řešení má některé nevýhody, mezi které patří možné problémy se zamykáním schránky, na které jsem sám v praxi narazil. V případě poštovních schránek v podobě Maildiru problémy se zamykáním odpadají a s maily je možné manipulovat samostatně, neboť každému u je vyhrazen právě jeden soubor. Postfix nakonfigurujeme pro poštovní schránky typu Maildir pomocí následujících příkazů[4]: postconf -e home_mailbox = Maildir/ postconf -e mailbox_command = /etc/init.d/postfix restart 13

20 3.6. WEBOVÝ SERVER A PHP KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU 3.6 WebovýserveraPHP V této práci předvedu instalaci a konfiguraci webového serveru Apache, který je v oblasti webových serverů standardem, avšak pro úplnost musím zmínit i existenci alternativ, které mohou být v některých případech lepším řešením. Jedenzvelmipopulárníchserverůjelighttpd 8,odlehčenýwebovýserver,který by měl být rychlejší, ale přitom nabízet dostatek funkcí pro běžné použití. Existuje také celá řada minimalistických serverů, které jsou vhodné zejména pro statickýobsah(např.thttpd 9 ). Pokud tedy neuvažujeme o běžné platformě pro webové servery zahrnující Linux, Apache,MySQLaPHP(tatoplatformaseoznačujejakoLAMP)amámejinépožadavky, měli bychom zvážit, jestli by nebylo vhodnější zvolit jiný webový server. Dlužno dodat, že některé z těchto serverů se také konfigurují mnohem snadněji než Apache. Webový server Apache nejprve nainstalujeme, a to pomocí následujícího příkazu (opět je nutné zapsat příkaz na jeden řádek)[4]: apt-get install apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert Následně nainstalujeme PHP5 spolu s některými jeho moduly[4]: apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-json php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-mysql php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl Nyní upravíme soubor/etc/apache2/ports.conf a vložíme na jeho konec následující řádku: Listen 443 Tím zajistíme, že webový server bude naslouchat i na portu 443, který náleží službě HTTPS. Následně aktivujeme dva moduly Apache, modul ssl a rewrite. a2enmod ssl a2enmod rewrite Tato úprava se projeví po znovunačtení konfigurace Apache, což provedeme příkazem: /etc/init.d/apache2 force-reload Aby bylo možné využívat protokolu HTTPS, je třeba pro Apache vygenerovat SSLcertifikát.VpředchozímvydáníDebianusnázvemSargebylktomutoúčelukdispozici skript, který v aktuální verzi Debianu není. Je tedy třeba certifikát vygenerovat ručně, příkazem[6]:

PSK3-11. Instalace software a nastavení sítě. Instalace software

PSK3-11. Instalace software a nastavení sítě. Instalace software PSK3-11 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka První kroky v OS Debian

Více

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. KOŘENOVÝ ADRESÁŘ kořen = root tak se mu říká Ve skutečnosti se jmenuje / (lomítko, slash). Vše ostatní je v ubuntu

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

PSK3-20. Malý poštovní server I. Instalace

PSK3-20. Malý poštovní server I. Instalace PSK3-20 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Instalace a nastavení poštovního serveru Postfix Vzdělávací oblast: Informační a komunikační

Více

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou správy systémů typu UNIX a základním nastavením počítačových sítí. Zaměření kurzu je především na získání celkového přehledu a

Více

Bc. Hynek Chmela - 1. přednáška o systému Debian Linux

Bc. Hynek Chmela - 1. přednáška o systému Debian Linux Bc. Hynek Chmela - 1. přednáška o systému Debian Linux Instalace systému Debian Linux Základy Linuxu souborový systém (uspořádání), oprávnění, rozdíly oproti Window$ Instalace programů v Debianu aptitude,

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu...

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu... Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozím verzím......................... 11 Změny v českém vydání.............................. 18 Informace o aktualizaci

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.5.2 Instalace stanice Windows popis Obor: Mechanik elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Každá skupina má k dispozici jedno sdílené připojení, prostřednictvím kterého se může vzdáleně připojit do učebny 39d a pracovat na svých semestrálních projektech

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Úvod do Unixu. man: příkaz pro zobrazení nápovědy k danému příkazu, programu (pokud je k dispozici), např. man cp. pwd: vypíše cestu k aktuální pozici

Úvod do Unixu. man: příkaz pro zobrazení nápovědy k danému příkazu, programu (pokud je k dispozici), např. man cp. pwd: vypíše cestu k aktuální pozici Základní příkazy Úvod do Unixu man: příkaz pro zobrazení nápovědy k danému příkazu, programu (pokud je k dispozici), např. man cp vypíše nápovědu o příkazu cp, manuálová stránka se ukončí stisknutím klávesy

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

Nová cesta ip. Stará cesta ifconfig, route. Network address translation NAT

Nová cesta ip. Stará cesta ifconfig, route. Network address translation NAT Nová cesta ip Výpis nastavení ip address show ip addr show dev eth0 ip a s ip a Přidání a odebrání adresy rozhraní ip addr add 192.168.68.1/24 dev eth0 ip addr del 192.168.68.1/255.255.255.0 dev eth0 Aktivace

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

Přednáška 2. Systémy souborů OS UNIX. Nástroje pro práci se souborovým systémem. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 2

Přednáška 2. Systémy souborů OS UNIX. Nástroje pro práci se souborovým systémem. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 2 Přednáška 2 Systémy souborů OS UNIX. Nástroje pro práci se souborovým systémem. 1 Systém souborů (FS) I 2 Systém souborů II Logický systém souborů pro běžného uživatele se jeví jako jediná homogenní struktura

Více

OpenSSL a certifikáty

OpenSSL a certifikáty OpenSSL a certifikáty Petr Krčmář 1. června 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Petr Krčmář (Root.cz) OpenSSL a certifikáty 1. června 2013 1 / 20 OpenSSL: o čem

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Operační systémy. Cvičení 1: Seznámení s prostředím

Operační systémy. Cvičení 1: Seznámení s prostředím Operační systémy Cvičení 1: Seznámení s prostředím 1 Obsah cvičení Organizace cvičení Učebna K311 Unixová učebna K327 (Solárium) Přihlášení do Unixu Spouštění vzorových příkladů vzdáleně (Unix) lokálně

Více

Linux CryptoFS. Petr Novický

Linux CryptoFS. Petr Novický <P.Novicky@sh.cvut.cz> Linux CryptoFS Petr Novický Osnova přednášky Loop-AES Úvod Příprava, kompilace, instalace Použití Diskový oddíl Soubor Závěr Diskový oddíl s použitím semínka Loop-AES (úvod) - šifrovaný

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

A p a c h e h t t p d 2. 2. Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz

A p a c h e h t t p d 2. 2. Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz A p a c h e h t t p d 2. 2 Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz C o j e t o A p a c h e h t t p d? Apache httpd (nebo někdy jen httpd) je kvalitní, robustní, modulární webový server dostupný zdarma

Více

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Následující kroky popisují instalaci SQL serveru 2005 Express. Důležitá nastavení jsou popsána u jednotlivých obrázků. Jednotlivé kroky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.15 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 15_ Síťové služby- www server Apache DUM seznámí žáky s webserverem a naučí jej instalovat, spustit diagnostikovat

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Instalace Linuxu Ubuntu v programu VirtualBox

Instalace Linuxu Ubuntu v programu VirtualBox Instalace Linuxu Ubuntu 12.04 v programu VirtualBox Příprava instalace Stisknout Nový Stisknout další 24.5.2012 1 z 22 Vyplnit Název, v našem příkladu Ubuntu 12.04 Zvolit Operační systém, v našem případě

Více

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian 02 konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian Kernighan v r. 1973 přepsán do jazyka C Psát programy,

Více

Připojení systémů CNC 8x9 DUAL do sítí pomocí protokolu TCP/IP (Platí od verze panelu 40.31)

Připojení systémů CNC 8x9 DUAL do sítí pomocí protokolu TCP/IP (Platí od verze panelu 40.31) Připojení systémů CNC 8x9 DUAL do sítí pomocí protokolu TCP/IP (Platí od verze panelu 40.31) A) Nastavení v řídicím systému: CNC 836.KNF V souboru CNC836.KNF je třeba mít správně nastavené tyto parametry:

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Spouštění a konfigurace služeb. Přednáška OSY2 verze 13.11. 8:00

Spouštění a konfigurace služeb. Přednáška OSY2 verze 13.11. 8:00 Spouštění a konfigurace služeb Přednáška OSY2 verze 13.11. 8:00 Služby Též zvané servery WWW (Apache) Poštovní server (Postfix, Sendmail) FTP Databázový (MySQL, PostgreSQL) SSH DNS DHCP X server (XDM,

Více

Konfigurace Windows 7

Konfigurace Windows 7 Konfigurace Windows 7 Klíčové pojmy: Uživatelská a systémová konfigurace, UAC, Rodičovská kontrola. Uživatelská konfigurace Vzhled Grafické rozhraní Aero Nabízí průhlednost, 3D efekty Zvyšuje nároky na

Více

Podpora šifrovaného spojení HTTPS

Podpora šifrovaného spojení HTTPS Podpora šifrovaného spojení HTTPS Pokud chcete zajistit šifrování přenosu dat po síti LAN mezi webovým prohlížečem klienta a docházkovým serverem, najdete níže potřebné kroky ke zprovoznění https protokolu.

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.07 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 07- Síťové služby servery a klienty a úvod do souborového serveru DUM naučí žáky spouštět, diagnostikovat a konfigurovat

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

a instalace programu COMSOL Multiphysics

a instalace programu COMSOL Multiphysics a instalace programu COMSOL Multiphysics Síťová licence (FNL) Stažení instalace Po úspěšném vytvoření Access Accountu (Uživatelského účtu), návod naleznete na odkazu níže: www.humusoft.cz/link/comsol-access

Více

Návod na instalaci operačního systému Debian GNU/Linux pomocí Businesscard ISO obrazu Ota Trkola

Návod na instalaci operačního systému Debian GNU/Linux pomocí Businesscard ISO obrazu Ota Trkola Návod na instalaci operačního systému Debian GNU/Linux pomocí Businesscard ISO obrazu Ota Trkola Licencováno pod Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Obsah: Obecné informace...3 Informace pro začátečníky...3

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 1. Instalace na straně serveru Instalace aplikace BB24 24x7 vyžaduje základní znalosti z administrace SQL serveru. Při dodržení následujícího

Více

Jak funguje GNU/Linux

Jak funguje GNU/Linux Jak funguje GNU/Linux Úvod do operačního systému a filozofie Jiří Jánský SUT SH 12.10.1010 GNU/Linux I. Proč Linux používájí geekové Za více námahy více muziky Příklad s přepsáním titulků Svobody Open

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

Konfigurace Nagios. Zadání: Příprava a prvotní problémy: Instalace a konfigurace serveru:

Konfigurace Nagios. Zadání: Příprava a prvotní problémy: Instalace a konfigurace serveru: Konfigurace Nagios Zadání: Nakonfigurovat dohledový systém Nagios nad 9 pracovními stanicemi a jedním datovým serverem. Na stanicích jsou nainstalovány operační systémy Windows 2000 a Windows XP. Na serveru

Více

C2115 Praktický úvod do superpočítání

C2115 Praktický úvod do superpočítání C2115 Praktický úvod do superpočítání III. lekce Petr Kulhánek, Tomáš Bouchal kulhanek@chemi.muni.cz Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ-61137

Více

INSTALACE SW V GNU/LINUXU

INSTALACE SW V GNU/LINUXU INSTALACE SW V GNU/LINUXU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Instalace SW v GNU/Linuxu Autor Martin Šimůnek

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Příručka pro rychlou instalaci

Příručka pro rychlou instalaci Kerio Control VMware Virtual Appliance Příručka pro rychlou instalaci 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument popisuje instalaci a základní nastavení produktu Kerio Control

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Mac OS X. Změny vyhrazeny.

Více

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Linux na serveru seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Proč Linux a open-source? finanční výhoda (zadarmo) filozofie open-source systému obrovská nabídka software

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

2N Access Commander. Základy použití. www.2n.cz 1.1.0. Verze

2N Access Commander. Základy použití. www.2n.cz 1.1.0. Verze 2N Access Commander Základy použití Verze 1.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

Správa linuxového serveru: Redmine: Thin a Nginx

Správa linuxového serveru: Redmine: Thin a Nginx Home» Články» Praxe» Správa linuxového serveru» Správa linuxového serveru: Redmine: Thin a Nginx Předchozí kapitola Zpět na obsah Následující kapitola Správa linuxového serveru: Redmine: Thin a Nginx Minulý

Více

Kerio IMAP Migration Tool

Kerio IMAP Migration Tool Kerio IMAP Migration Tool 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Verze: 7.2 1 Úvod Tato příručka slouží jako průvodce migrací uživatelských účtů a dat z libovolného IMAP serveru do úložiště

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Informační systém pro vysoké a vyšší odborné školy Technická specifikace Obecný popis systému Technická specifikace Obecný popis systému Computer Aided Technologies, s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES Systém bez uživatele je jedině Matrix? Uživatelé se seskupují a řídí práci. Group = skupina uživatelů Trocha teorie: LINUX je systémem víceuživatelským. Tzn. Že k dané instanci

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Zapomeňte už na FTP a přenášejte soubory bezpečně

Zapomeňte už na FTP a přenášejte soubory bezpečně Petr Krčmář Zapomeňte už na FTP a přenášejte soubory bezpečně 8. listopadu 2009 LinuxAlt, Brno O čem to bude? Proč říct ne protokolu FTP Jak si FTP trochu vylepšit Co máš proti FTP? FTP je bohužel velmi

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 9 5 U k á z k a k n i h

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Linux-příkazový řádek

Linux-příkazový řádek Linux-příkazový řádek Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese?

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese? Aktivity Správce IT HelpDesk HelpDesk Co je HelpDesk? HelpDesk je uživatelsky vstřícná webová aplikace, která výrazně usnadňuje firemní komunikaci a plánování úkolů k řešení. Svou přehledností umožňuje

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

99 % všech desktopů na platformě MS Windows

99 % všech desktopů na platformě MS Windows Svobodný software 99 % všech desktopů na platformě MS Windows Monopol!!! Jaké z toho plynou nevýhody? Jaké z toho plynou výhody? source code zdrojový kód obsah souboru nebo souborů napsaný v určitém programovacím

Více

INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE

INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE profesionální verze 1 Obsah Požadavky... 3 Instalace... 3 Proměnná CLASSPATH... 3 Zpřístupnění licenčního klíče... 3 Ověřování komponent OKS. 3 Spouštíme aplikaci

Více

Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS. Lukáš Jelínek

Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS. Lukáš Jelínek Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS Lukáš Jelínek AIKEN Webhosting primárně pro provoz zakázkových projektů klasická platforma Linux+Apache+PHP+MySQL (LAMP) + databáze SQLite

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Síťová ochrana SCIA aplikací systémem FlexLM

Síťová ochrana SCIA aplikací systémem FlexLM www.scia.cz www.scia.sk Síťová ochrana SCIA aplikací systémem FlexLM Obsah: 1 OBECNÉ INFORMACE 2 2 POŽADAVKY PRO CHOD SÍŤOVÉ OCHRANY 2 3 INSTALACE OVLADAČE SÍŤOVÉHO KLÍČE FLEXID 2 4 INSTALACE A AUTORIZACE

Více

Správa linuxového serveru: Zprovoznění Ruby aplikací s RVM, Thin a Nginx

Správa linuxového serveru: Zprovoznění Ruby aplikací s RVM, Thin a Nginx Home» Články» Praxe» Správa linuxového serveru» Správa linuxového serveru: Zprovoznění Ruby... Předchozí kapitola Zpět na obsah Následující kapitola Správa linuxového serveru: Zprovoznění Ruby aplikací

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty ESET Server Security... 2 Webové rozhraní... 3 ESET Mail Security... 4 ESET File Security... 4 ESET Gateway Security...

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Operační systém GNU/Linux

Operační systém GNU/Linux Operační systém GNU/Linux Operační systém - obecně:...základní softwarové vybavení počítače, které se stará o správu systémových zdrojů OS není primárně charakterizován tím jak vypadá (uživatelské rozhraní),

Více