# % &% % () (+,,,.% %# / 0.12,& %. ROK : 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "# % &% % () (+,,,.% %# / 0.12,& %. ROK : 2008"

Transkript

1 !! # % &% % () (+,,,.% %# / 0.12,& %. ROK : 2008

2 ! # %&# (#(&&) #########################################################

3 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá postupem vytvoření webového serveru realizovaného na operačním systému Debian GNU/Linux. V úvodu představuje GNU/Linux obecně, jeho historii a charakteristiky, dále pak představuje a charakterizuje jeho distribuci Debian. Následně provádí čtenáře procesem instalace operačního systému, konfigurace webového serveru Apache a všech souvisejících komponent(php, MySQL, poštovní server, SSH server). Zmiňuje základy správy serveru a podrobněji se věnuje tématu bezpečnosti, a to jak v rámci zabezpečení jednotlivých služeb, které na serveru běží, tak i obecným zásadám bezpečnosti. Podrobněji zmiňuje také konfiguraci firewallu a jeho možnosti. V závěru porovnává přínosy a nevýhody provozu vlastního webového serveru oproti webhostingu a jiným alternativám.

4 Abstract TheBachelorworkdealswiththeprocessofcreatingawebserverusingthe Debian GNU/Linux operating system. It introduces GNU/Linux generally, it s history and characteristics. Then it describes the Debian distribution. Then it guides the reader trough the installation of the operating system, configuration of the Apache web server and all relevant components(php, MySQL, mail server, SSH server). Basics of server administration are also described, with greater emphasis on security. It focuses both on general security practices and securing individual services running on web server. It also covers configuration of firewall and it s possibilites. Attheendofthework,itcomparesprosandconsofhavingownwebserver against webosting and other alternatives.

5 Obsah Úvod 1 Platforma Linux Debian GNUaLinux LicenceGNU/GPL Debian Debianaserver Alternativyprowebovýserver Opensourceasvobodnýsoftware SvětGNU/Linuxu Otevřenývývoj Účastkomerčníchfirem... 5 Instalace serveru Poznámkykinstalaci InstalaceDebianu Rozdělenídisku Zbytekinstalace Základnínastavení Vzdálenýpřístup Nastavenísítě Instalacedalšíhosoftwaru MySQL Poštovníserver POP3aIMAPservery WebovýserveraPHP Virtuálníservery Přesnýčas Správa serveru ÚvoddoGNU/Linuxu Adresářovástruktura Shell Dokumentace Uživatelé,skupinyapráva Správauživatelů Správasoftwaru iii

6 4.3.1 RepositářeDebianu Prácesesprávcembalíčků Automatickáaktualizace Správaslužeb Řešeníproblémů Bezpečnost Bezpečnostnístrategieprowebovýserver Typyútokůaútočníků Formyútoků ZabezpečeníSSH SCPbezshellu ZabezpečeníPHPaApache Firewall Monitorováníserveru Fyzickábezpečnost,zálohování Aktivníobrana Bezpečnostnípatchejádra Analýza alternativ Možnostiumístěníwebu Webhosting Serverhousing Virtuálníserver Vlastníserver Optimálnívarianta Závěr 41 Literatura 41 Terminologický slovník 44

7 1 Úvod Operační systém GNU/Linux je v oblasti webových serverů velmi populární. Webový server Apache, jazyk PHP a databázový server MySQL tvoří stavební kameny značné části webových serverů po celém světě. Tato platforma je také standardem v oblasti webhostingových služeb, kde je široce rozšířená. Cílem této práce je provést čtenáře vytvořením webového serveru na této platformě, základy jeho správy a zabezpečení. Rozsah práce však neumožňuje provést čtenáře veškerými aspekty správy operačního systému GNU/Linux, to by byl námět na podstatně rozsáhlejší dílo. V případě hlubšího zájmu o tuto problematiku odkazuji čtenáře především na materiály, ze kterých jsem čerpal(viz literatura), ale zmíním i jinou dokumentaci, zejména pak tu, která je specifická pro Debian. Abychom porozuměli celé této problematice, osvětlím nejprve základní aspekty GNU/Linuxu jako takového. Představím distribuci Debian GNU/Linux a uvedu její základní charakteristiky. Proces instalace okomentuji spíše stručněji, aby zůstalo dost prostoru pro vysvětlení základů správy GNU/Linuxu a distribuce Debian. Dále proberu základy správy GNU/Linuxu s důrazem na bezpečnost. Bezpečnost rozvedu podrobněji, nejenom z hlediska konfigurace a zabezpečení jednotlivých služeb, ale i z hlediska vhodných postupů a obecných pravidel, která je vhodné dodržovat. Zmíním také možnosti a typy útoků na webový server. V závěru práce provedu rozbor a zhodnocení výhod a nevýhod vytvoření vlastního webového serveru oproti využití různých alternativních služeb(např. webhostingu, server housingu, atd.). U čtenáře předpokládám základní orientaci v IT/ICT a základní znalost síťových služeb a síťových protokolů. 1

8 2 Platforma Linux Debian Debian je jednou z nejznámějších a také nejstarších žijících distribucí operačního systému GNU/Linux. Abychom porozuměli Debianu, měli bychom si nejprve představit GNU/Linux jako takový. 2.1 GNUaLinux PočátkyGNU/LinuxuležíuprojektuGNU 1,kterýzaložilRichardM.Stallmanvroce Tento projekt si kladl(a stále klade) za cíl vytvořit svobodný operační systém založený na Unixu. Projekt GNU zaštiťuje organizace Free Software Foundation(FSF), tedy Nadace svobodného softwaru. Svobodný software je, jak definuje Richard Stallman[1], takový software, který poskytuje svým uživatelům čtyři základní svobody: svobodu používat program za jakýmkoliv účelem svobodu upravit program dle libosti(předpokladem k tomu je přístup ke zdrojovému kódu) svobodu šířit původní kopie(bezúplatně či komerčně) svobodu šířit upravené verze(bezúplatně či komerčně) Primární motivací pro Stallmana byla ona zmíněná svoboda. Volba typu operačního systému a jeho architektury byla druhořadá. Stallman se rozhodl pro Unix zejména pro jeho přenositelnost, což, vzhledem k okolnostem, se ukázalo být dobrou volbou. Je jasné, že jedinou možností, jak vytvořit unixový operační systém, který by nebyl zatížen proprietární(nesvobodnou) licencí, bylo začít od nuly. Projektu GNU se podařilo vytvořit funkční svobodné verze mnoha klíčových komponent unixových operačníchsystémů,svýjimkoujediné-jádra 2 (kernelu). V roce 1991 se finský student, Linus Torvalds, rozhodl zveřejnit svůj vlastní kernel založenýnaminixu 3,Linux.Díkyzveřejněnípodopensourcelicencísemohlodovývoje Linuxu zapojit množství dobrovolníků z celého světa. Linuxbylbrzypřelicencován 4 nalicencignu/gpl,kteráumožnilajehointegraci s projektem GNU, z právního hlediska. Byla to patrně také volba licence, která zajistila popularitu tohoto projektu mezi mnoha počítačovými odborníky a nadšenci a umožnila jeho rychlý vývoj. Oba projekty bylo brzy možné propojit(jak z právního, tak technického hlediska), a získat tak plnohodnotný(svobodný) unixový operační systém, GNU/Linux. 1 GNUjetzv.rekurzivníakronym,znamenáGNU snotunix 2 ProjektGNUvyvíjíjádroHURD,kterévšakstálenenízraléproběžné(zejménapakprodukční) použití. 3 Minixjetaktéžunixovýoperačnísystém 4 Původnílicence,kterouLinusprosvojejádropoužil,znemožňovalajehokomerčnívyužití. 2

9 2.2. LICENCE GNU/GPL KAPITOLA 2. PLATFORMA LINUX DEBIAN 2.2 Licence GNU/GPL Mnoho komponent projektu GNU a Linux je šířeno pod licencí GNU/GPL. Tato licence bývá označována jako copyleftová, neboť svým způsobem obrací copyright naruby. Zatímco principem copyrightu je dát příslušnou moc nad dílem do rukou jednoho subjektu, copyleft je metoda, jak tomu zabránit. Licence GNU/GPL zaručuje uživatelůmvšechnyčtyřisvobody,kterédefinujípojem svobodnýsoftware,avšaknepovoluje změnu licence. Není tedy možné(resp. legální), aby nějaký subjekt vzal produkt šířený pod licencí GNU/GPL, upravil jej, změnil licenci a dále šířil. Licence GNU/GPL[15] však nebrání: komerční distribuci původního nebo odvozeného díla komerčnímu využití díla využitídílakvytvořeníuzavřenéhoproduktu Debian Vzhledem k tomu, že projekty GNU, Linux a další vznikaly odděleně, byla jejich instalace velmi náročná(časově i technicky). Z tohoto důvodu začaly vznikat linuxové distribuce, které celý proces značně zjednodušily. Linuxové distribuce jsou v podstatě samostatně funkční celky(resp. operační systémy),kteréjezpravidlamožnénainstalovat 6.Různédistribucebývajípřizpůsobeny různým účelům, některé se hodí na desktop, jiné na server a některé jsou vytvořeny pro velice úzké využití(např. na router, apod.). Distribuce Debian vznikla v roce 1993, jedná se tedy o rozvinutou distribuci s dlouhou tradicí a velmi specifickými rysy. Se svými uživateli uzavírá jakousi společenskousmlouvu [3](socialcontract),kdesezavazujepředevšímktomu,žezůstane svobodnou distribucí, nástroje pro správu distribuce budou taktéž svobodné a že nebude před svými uživateli zamlčovat problémy. Debian je nekomerční distribuce, je tedy k dispozici zdarma. Na Debianu jsou založené některé jiné distribuce, a to jak nekomerční(ubuntu), tak komerční(linspire). Debianjevyvíjenaudržovánvetřechvětvích.Jádrovývojesedějevrámcitzv. unstable(nestabilní) větve. V této větvi bývá nejčerstvější software, ale, jak už název naznačuje, stabilita není garantována a občas se stane, že něco nefunguje, přestane fungovat či, v extrémním případě, dojde k nějakému vážnému problému. Větev s názvem testing je zdrojem pro vydání následující stabilní distribuce, což sedějejednouzadelšíobdobí.komponentyvtétovětvisepak zmrazí 7 azanějakou dobu vyjde nová stabilní verze. Mnoha z dalších specifik Debianu se budu věnovat později v rámci základů správy systému.protutochvílijepronáspodstatné,žedebianjekdispozicibezplatněa 5 Totosetýkázejménapoužívánípříslušnýchprostředků(např.editorakompilátor)protvorbu uzavřeného softwaru. Je však třeba dát pozor na licence jednotlivých knihoven. Software využívající knihovnu šířenou pod licencí GNU/GPL musí být také šířen pod GNU/GPL. 6 Výjimkutvořítzv.livedistribuce,kteréběžípřímozmédiaanevždyinstalaciumožňují. 7 Zmrazeníznamená,žesedotestovacívětvepřijímajíužjenopravychybanikolivnovéverze komponent. 3

10 2.4. DEBIAN A SERVER KAPITOLA 2. PLATFORMA LINUX DEBIAN obsahuje výhradně software s open source licencí, který je možné používat legálně za jakýmkoliv účelem(tedy i komerčně). Současně je pro nás důležité vědět, že tento software není nijak omezen, ve smyslu funkčnosti, podobně jako třeba proprietární software distribuovaný zdarma(shareware, freeware). 2.4 Debian a server Pro nasazení na webový server má Debian jak své výhody, tak nevýhody. Delší vývojový cyklus(v řádu let) znamená, že po nějaké době od vydání stabilní verze bude software v distribuci zastarávat. Pokud je prioritou při nasazení webového serveru podpora nejnovějších technologií, jakmile jsou k dispozici, není Debian ideální volbou, ačkoliv se tentoproblémsnažířešitprojektdebianbackports 8.Naopak,pokudjecílemstabilita a spolehlivost, je Debian vynikající volbou. Samotná konzervativnost Debianu je tedy výhodou i nevýhodou. Pro uživatele, kteří chtějí kompromis mezi aktuálností jednotlivých komponent a stabilitou, mohu nabídnout alternativu v podobě distribuce Ubuntu. Ta vychází z Debianu, ale má mnohem kratší vývojový cyklus(vychází dvakrát ročně). Existuje přímo verze určená pro servery a spravuje se velmi podobně jako Debian(ne však úplně stejně). 2.5 Alternativy pro webový server Je samozřejmě možné na webový server nainstalovat úplně jinou linuxovou distribuci, a to podle požadavků, které na server máme. Debian je na servery nasazován často, ale to nic nemění na tom, že ani Debian nemůže vyhovět požadavkům každého správce. Jiné distribuce mohou poskytovat výhody(ale také nevýhody), které Debian nemá. Do světa open source, popřípadě svobodného softwaru, chcete-li, patří i operační systémyzrodinybsd,tedyfreebsd,openbsdanetbsd.tytosystémyjsoukdispozici za podobných podmínek jako GNU/Linux, jejich zdrojové kódy jsou otevřené a je možné je stejně tak dobře použít na serverech. Probírání těchto alternativ a vhodnosti jejich použití pro webový server však není předmětem této práce. 2.6 Open source a svobodný software GNU/Linux lze označit jako svobodný i open source software. Tyto pojmy jsou podobné, ale neznamenají totéž. Open source software je(zjednodušeně) software, který má volně přístupný zdrojový kód. Přesnou definici open source softwaru převzala OSI(Open Source Initiative) ze společenské smlouvy Debianu[3]. Svobodný software je definován čtyřmi základními svobodami(viz výše). Hnutístojícízakaždýmztěchtopojmůmáodlišnécíle.FSF 9 jehnutíspolitickým rozměrem, usilující o svobodu(softwaru). Open source hnutí se zaměřuje zejména na 8 9 FreeSoftwareFoundation 4

11 2.7. SVĚT GNU/LINUXU KAPITOLA 2. PLATFORMA LINUX DEBIAN výhody open source modelu vývoje, tedy situace, kdy se díky otevřenosti zdrojového kódu může vývoje softwaru účastnit značné množství vývojářů. 2.7 Svět GNU/Linuxu GNU/Linux je velmi dobře znám zejména v oblasti serverů a v některých specifických oblastech(superpočítače). Na desktopech má zatím velmi malý tržní podíl. Prostředí GNU/Linuxu je značně heterogenní. Existují řádově stovky distribucí GNU/Linuxu, přičemž rozdíly mezi distribucemi bývají značné. Díky otevřenosti si může každý uživatel přizpůsobit GNU/Linux podle svých potřeb, což ústí ve vznik mnoha různých projektů s různými cíli. 2.8 Otevřený vývoj Nejenom zdrojový kód je v případě GNU/Linuxu otevřený. Stejně tak je otevřený i jeho vývoj, jehož se účastní nespočet dobrovolníků(ale i komerčních firem, viz dále) z celého světa. Rozsáhlejší projekty(třeba Linux nebo Debian) mívají jistou strukturu a hierarchii, v rámci které je vývoj realizován. 2.9 Účast komerčních firem Kromě nevýdělečných organizací se vývoje GNU/Linuxu účastní i komerční firmy (např. Novell, Red Hat, apod.). Jejich aktivity bývají zaměřeny dle vlastních záměrů, které příslušné firmy sledují. Přesto realizují změny, ze kterých zpětně těží další subjekty(a projekty). 5

12 3 Instalace serveru Aktuální stabilní verze Debianu k datu publikace práce je verze 4.0 s kódovým označením Etch.Debianjemožnéstáhnout 1 vněkolikapodobách.buďjakokompletnídistribucena21cdnebo3dvd,nebovminimalistickédistribucina1cd (resp. mini-cd) určené k síťové instalaci(netinst). Na serveru lze očekávat dostupnost rychlého připojení k síti, což činí ideální volbou právě médium určené k síťové instalaci. Je samozřejmě možné stáhnout i kompletní instalační média, avšak to není nutné. To, co na distribučním médiu není, lze bez problémů doinstalovat ze sítě. Debian navíc řadí software na instalační média podle jeho popularity, takže je šance, že na prvním médiu bude vše, co potřebujeme. Vzhledemktomu,žemybudemezmédiíinstalovatpouzezákladsystémuavše ostatní budeme stahovat ze sítě, můžeme použít jakékoliv médium. Debian lze instalovat i na starší počítače, ze kterých lze rovněž postavit webový server. Mně se, kupříkladu, podařilo úspěšně nainstalovat Debian na Pentium-100 s32mbrama1,5gbpevnýmdiskem.vpřípaděinstalacenastaršípočítačeje dobré vědět, že Debian nabízí i obrazy pro instalaci z disket. 3.1 Poznámky k instalaci Naši instalaci budeme provádět s následující strategií. Nejprve nainstalujeme základní systém Debianu, a teprve po instalaci budeme přidávat další software dle potřeby. Získáme tak systém, ve kterém nám poběží jenom to, co si sami nainstalujeme, bez zbytečností navíc. Na server nebudeme instalovat grafické prostředí. Pro webový server není grafické prostředí nutné, a stejně tak není nutné pro jeho správu(debian je linuxová distribuce zaměřená na pokročilejší uživatele, a proto neobsahuje příliš nástrojů na konfiguraci systému v grafickém prostředí). Vzdálený přístup na server nám bude zajišťovat OpenSSH server, který nainstalujeme později a který nám umožní dostat se k příkazové řádce na serveru, odkud budeme moci provádět správu systému. 3.2 Instalace Debianu Instalátor Debianu používá textový režim. Fáze instalace zahrnují základní nastavení, nastavení sítě, rozdělení disku, zadání hesla superuživatele, vytvoření uživatelského účtu, instalaci základu systému, nastavení správce balíčků, instalaci doplňkového softwaru, instalaci zavaděče a reboot do nově nainstalovaného systému. 1 6

13 3.2. INSTALACE DEBIANU KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU Nebudu procházet celým procesem zbytečně podrobně, zaměřím se na ta nejpodstatnější nastavení a fáze instalace, s důrazem na to, jak změnit příslušné nastavení po instalaci, pokud to bude třeba. Po startu instalátoru jsme nejprve dotázáni na volbu jazyka, která ovlivní jak jazyk instalátoru, tak výchozí nastavení jazyka po instalaci. V případě, že v této fázi zvolíme angličtinu a později budeme chtít přidat podporu pro české prostředí, dosáhneme toho již v nainstalovaném systému příkazem(zadaném s právy uživatele root): dpkg-reconfigure locales Následně vybereme naše umístění, tedy Českou republiku, která se skrývá pod volbou other. Poté nastavíme výchozí rozložení klávesnice(dle vlastních preferencí). V konfiguraci sítě můžeme použít buď DHCP, nebo zadat údaje ručně. To záleží na poskytovateli připojení k Internetu. Pokud uspěje automatické nastavení sítě pomocí DHCP, ponecháme příslušné nastavení k pozdější změně. Název serveru můžeme volit libovolně, doménu bychom pak měli nastavit podle příslušného DNS záznamu naší hlavní domény, ale není to vyloženě nutné(nastavení jednotlivých služeb je na tomto nastavení nezávislé) Rozdělení disku Rozdělování pevného disku je třeba věnovat zvýšenou pozornost. V úvahu přichází rozdělenídofyzickýchalogickýchoddílůnebopoužitílvm.lvm 2 jevrstvanadfyzickými zařízeními, která umožňuje za běhu měnit velikost logických oddílů. Je to ovšem vrstva navíc, která může zkomplikovat případné záchranné operace. Instalátor nabízí možnost asistovaného vytvoření rozdělení disku s užitím LVM, popřípadě ještě se šifrováním. Linux umožňuje i vytvoření vlastního softwarového RAIDu, což je možné nastavit přímo v modulu instalátoru pro dělení disku, dokonce i ve spolupráci s LVM. Co se týče konfigurace jednotlivých oddílů, je třeba vytvořit minimálně dva oddíly,asiceodkládacíoddíl(swap)akořenovýoddíl(/).naserverujevšakvhodné vyhradit oddíly ještě některým dalším adresářům, alespoň takto: /- kořenový oddíl(minimálně 5GB, optimálně alespoň 10GB) /home- domovské adresáře uživatelů(dle libosti) /var- proměnlivá data(alespoň 1GB, lépe 5GB) /var/log- systémové logy(alespoň 1GB) VelikostoddíluurčenéhoproswapmůžebýtpodlepotřebiněkolikGB.Přiběhu systémujenutné,abybylovždykdispozicivolnémístovadresářích/vara/tmp.oddělení/var/log pomůže zabránit DoS útoku v situaci, kdy se útočník pokusí nějakou aktivitou zaplnit systémové logy. Z výběru souborových systémů pro jednotlivé oddíly doporučuji ext3, léty prověřený, spolehlivý souborový systém. 2 LogicalVolumeManagement,vícevizhttp://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/ 7

14 3.3. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU Zbytek instalace Pro superuživatele(uživatele root) je třeba zvolit, pokud možno, co nejsilnější heslo. Heslo uživatele root lze po instalaci kdykoliv změnit příkazem(zadaným s právy uživatele root): passwd Následuje vytvoření uživatelského účtu. Ten budeme dále využívat ke vzdálenému přístupu(vzdálené přihlášení uživatele root nepovolíme). Je vhodné zvolit méně obvyklé jméno a rozumně silné heslo. Po instalaci základu systému bychom měli nastavit zrcadlo, ze kterého budeme stahovat veškerý software. Ze seznamu vybereme některé, které je nám nejblíže, tj. některé umístěné v České republice. Instalátor nám nabídne účast v soutěži popularity jednotlivých balíčků, což nejspíše odmítneme. Výsledky této(anonymní) analýzy jsou pak používány při sestavování instalačních médií, kde je používanější software umístěn co nejblíže prvnímu médiu, méně používaný software je pak na dalších médiích. Díky tomu máme velkou šanci najít většinu potřebného softwaru na prvním médiu. To se samozřejmě netýká média určeného pro síťovou instalaci. Instalátor nám dále nabídne možnost nainstalovat další software, kde však zvolímepouze Standardnísystém.Jednotlivékomponentybudemeinstalovatakonfigurovat později. Následujeinstalacezavaděče,kterýinstalujemedoMBR 3 primárníhodisku.zavaděč(bootloader)jeprogramurčenýprozaváděníoperačníchsystémů 4.Linuxové zavaděčejsoudva,liloagrub.vpřípadědebianujevýchozízavaděč 5 GRUB, který vyniká možností upravovat konfiguraci zavaděče ještě před zavedením operačního systému. Poslední fází je ukončení instalace a reboot do nově nainstalovaného systému. Po startu systému se přihlásíme jako root a budeme pokračovat v konfiguraci jednotlivých komponent webového serveru. 3.3 Základní nastavení Nejprve upravíme soubor/etc/apt/sources.list, který obsahuje seznam zdrojů, ze kterých čerpá správce balíčků, třeba pomocí editoru Nano: nano /etc/apt/sources.list V tomto souboru zakomentujeme(vložíme křížek na začátek řádku) zdroj označující instalační CD. Poté provedeme následující dva příkazy: 3 MasterBootRecord,fyzickyprvních512bytůnapevnémdisku.Prvních446bytůtvoříkódzavaděče, následujících 64 bytů tvoří partition table(tabulka rozdělení disku) se 4 záznamy o jednotlivých primárních oddílech, každý po 16 bytech). Zbývající 2 byty tvoří tzv. magic number. 4 Linuxovézavaděčejsouběžněschopnézavádětijinéoperačnísystémy(provedenímvolbypospuštění počítače). V případě zavádění Linuxu běžně umožňují upravovat parametry předané samotnému jádru. 5 LILOlzenainstalovattak,žezvolíme zpět avhlavnínabídcesipotomvyberemejinýzavaděč.[14] 8

15 3.3. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU apt-get update apt-get upgrade Prvním příkazem synchronizujeme lokální databázi správce balíčků s jednotlivými zdroji. Druhým pak provedeme aktualizaci všech balíčků na nejnovější verzi. Případné dotazy odsouhlasíme Vzdálený přístup Následně nainstalujeme OpenSSH klienta a server určený pro vzdálený přístup k serveru. To provedeme příkazem: apt-get install ssh openssh-server Prakticky každá linuxová(a unixová) distribuce má k dispozici SSH klienta. Pro operačnísystémywindowsjekdispozicisshklientputty 6. OpenSSH můžeme použít nejen pro vzdálenou správu systému, ale také pro přenos souborů na server místo FTP. Za tímto účelem existuje nástroj scp pro unixové systémy (jesoučástídistribucesshklienta)awinscp 7 prosystémywindows Nastavení sítě Pokud jsme při instalaci nechali síť nastavit přes DHCP, měli bychom nyní upravit nastavení sítě na statickou IP adresu. Toho docílíme editací souboru/etc/network/interfaces: nano /etc/network/interfaces Soubor upravíme tak, aby odpovídal následujícímu vzoru: auto lo eth0 iface lo inet loopback iface eth0 inet static address netmask gateway Můžesestát,ženášservermápřiřazenovíceIPadres,amychcemevšechny využít na jednom rozhraní. Za tímto účelem přidáme nové síťové rozhraní eth0:0 (dále pak eth0:1, atd.), například: iface eth0:0 inet static address netmask

16 3.3. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU Pokud bychom měli další síťovou kartu nebo další port na síťové kartě, použijeme přímo příslušná zařízení eth1, eth2, apod. DNS servery se nastavují v souboru/etc/resolv.conf. Zkontrolujeme tedy, že se v tomto souboru nacházejí ty správné DNS servery: nano /etc/resolv.conf Tento soubor má jednoduchou syntaxi: nameserver nameserver Následně necháme změnit nastavení sítě podle námi provedených úprav: /etc/init.d/networking restart IP adresy, které patří našemu serveru, zapíšeme do/etc/hosts: nano /etc/hosts Tento soubor má na jednotlivých řádcích IP adresu a příslušné názvy, které jí náležejí. V našem případě by tento soubor mohl vypadat nějak takto: localhost.localdomain localhost server1.domena.cz server server2.domena.cz server2 Nepovinným krokem je změna názvu serveru v souboru/etc/hostname: echo server.domena.cz > /etc/hostname K promítnutí této změny je třeba restartu systému(příkaz restart) Instalace dalšího softwaru Následně nainstalujeme některý další software, který se nám později hodí. Následující příkaz je třeba umístit na jednu řádku[4]: apt-get install binutils cpp fetchmail flex gcc libarchive-zip-perl libc6-dev libcompress-zlib-perl libdb4.3-dev libpcre3 libpopt-dev linux-kernel-headers lynx m4 make ncftp nmap openssl perl perl-modules unzip zip zlib1g-dev autoconf automake1.9 libtool bison autotools-dev g++ mc Patrně nejužitečnější pro začínající administrátory je panelový diskový manažer, Midnight Commander(balíček mc). Jeho součástí je i editor(mcedit), který lze použít samostatně. 10

17 3.4. MYSQL KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU 3.4 MySQL Nejprve nainstalujeme potřebné balíčky obsahující MySQL[4]: apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient15-dev Nyní je třeba zvážit, chceme-li MySQL provozovat jako síťový server(a mít k databázi přístup zvnějšku nebo jako lokální službu, která bude omezena pouze na server samotný a nebude umožňovat přihlášení z jiného počítače. Je jasné, že každá síťová služba přístupná zvnějšku představuje potenciální bezpečnostní riziko. Výchozí konfigurace databáze toto hledisko bere v úvahu a MySQL běží jen jako lokální služba. Pokud chceme toto nastavení změnit, upravíme soubor/etc/mysql/my.cnf a zakomentujeme následující řádku: #bind-address = Po této úpravě je třeba MySQL server restartovat: /etc/init.d/mysql restart K zajištění základní bezpečnosti je rovněž třeba změnit heslo administrátora databáze: mysqladmin -u root password heslo mysqladmin -h server1.domena.cz -u root password heslo 3.5 Poštovní server Jako poštovní server lze doporučit Postfix. My jej nainstalujeme a nakonfigurujeme tak, aby využíval TLS a SMTP autorizaci. To nám zajistí ochranu před útočníky, kteří využívají nezabezpečené, otevřené poštovní servery k rozesílání spamu. Nejprve nainstalujeme Postfix(příkaz je nutné umístit na jednu řádku)[4]: apt-get install postfix libsasl2 sasl2-bin libsasl2-modules libdb3-util procmail Debian se nás zeptá nejprve na typ konfigurace poštovního serveru. Zvolíme InternetSite.Dáleponásbudepožadovatdoménovéjménoserveru,prokterýbude Postfix přijímat poštu. My však potřebujeme upravit konfiguraci Postfixu poněkud více, a proto po instalaci nastavení Postfixu změníme: dpkg-reconfigure postfix Na první otázku odpovíme stejně jako dříve. Další otázkou bude, kam má směřovat pošta pro uživatele root. Bývá vhodné nechat tuto poštu přeposílat do schránky uživatelského účtu, který využíváme ke správě serveru. Jako ovou adresu můžeme tedy uvést: 11

18 3.5. POŠTOVNÍ SERVER KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU Doménové jméno poštovního serveru ponecháme, jak jsme ho nastavili dříve. Následně budeme mít možnost specifikovat, pro které domény budeme přijímat poštu. Zadáme tedy všechny domény, které budou směřovat na IP adresu serveru, a zakončíme je označením localhost, takto: server1.domena.cz, localhost.localdomain, localhost Na otázku, zda-li vynutit synchronní aktualizace poštovní fronty odpovíme ne, z místních sítí ponecháme /8, povolíme používání procmailu pro místní doručování pošty, zvolíme limit pro velikost poštovní schránky, zbylé volby ponecháme ve výchozím nastavení. Pak provedeme následující příkazy[4]: postconf -e smtpd_sasl_local_domain = postconf -e smtpd_sasl_auth_enable = yes postconf -e smtpd_sasl_security_options = noanonymous postconf -e broken_sasl_auth_clients = yes postconf -e smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, \ permit_mynetworks,reject_unauth_destination postconf -e inet_interfaces = all echo pwcheck_method: saslauthd >> /etc/postfix/sasl/smtpd.conf echo mech_list: plain login >> /etc/postfix/sasl/smtpd.conf Nyní vygenerujeme certifikát[4]: mkdir /etc/postfix/ssl cd /etc/postfix/ssl/ openssl genrsa -des3 -rand /etc/hosts -out smtpd.key 1024 chmod 600 smtpd.key openssl req -new -key smtpd.key -out smtpd.csr openssl x509 -req -days in smtpd.csr -signkey smtpd.key -out \ smtpd.crt openssl rsa -in smtpd.key -out smtpd.key.unencrypted mv -f smtpd.key.unencrypted smtpd.key openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -keyout cakey.pem-out \ cacert.pem -days 3650 A nakonfigurujeme Postfix k využívání TLS[4]: postconf -e smtpd_tls_auth_only = no postconf -e smtp_use_tls = yes postconf -e smtpd_use_tls = yes postconf -e smtp_tls_note_starttls_offer = yes postconf -e smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key postconf -e smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt postconf -e smtpd_tls_cafile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem postconf -e smtpd_tls_loglevel = 1 12

19 3.5. POŠTOVNÍ SERVER KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU postconf -e smtpd_tls_received_header = yes postconf -e smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s postconf -e tls_random_source = dev:/dev/urandom postconf -e myhostname = server1.domena.cz Nyní Postfix restartujeme: /etc/init.d/postfix restart Aby ověřování uživatelů pomocí saslauthd fungovalo správně, musíme ještě provést pár drobných úprav[4]. Nejprve provedeme příkaz: mkdir -p /var/spool/postfix/var/run/saslauthd Pak upravíme soubor/etc/default/saslauthd, kde nastavíme proměnnou START na yes a řádku s OPTIONS upravíme do následující podoby: OPTIONS="-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r" Nyní spustíme saslauthd: /etc/init.d/saslauthd start POP3 a IMAP servery K vybírání pošty se nám hodí POP3 a IMAP servery. Ty nainstalujeme příkazem[4]: apt-get install courier-authdaemon courier-base courier-imap courier-imap-ssl courier-pop courier-pop-ssl courier-ssl gamin libgamin0 libglib2.0-0 Při konfiguraci příslušných balíčků budeme dotázáni, zda-li chceme vytvořit adresáře pro webovou administraci. Zvolíme ne. Dále budeme dotázáni, zda-li bude vyžadováno použití SSL certifikátu. Odpovíme ano. Jako poslední krok nakonfigurujeme Postfix, aby využíval poštovní schránky typu Maildir. Výchozí instalace používá typ mbox, což je jeden soubor obsahující veškerou poštu pro daného uživatele. Toto řešení má některé nevýhody, mezi které patří možné problémy se zamykáním schránky, na které jsem sám v praxi narazil. V případě poštovních schránek v podobě Maildiru problémy se zamykáním odpadají a s maily je možné manipulovat samostatně, neboť každému u je vyhrazen právě jeden soubor. Postfix nakonfigurujeme pro poštovní schránky typu Maildir pomocí následujících příkazů[4]: postconf -e home_mailbox = Maildir/ postconf -e mailbox_command = /etc/init.d/postfix restart 13

20 3.6. WEBOVÝ SERVER A PHP KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU 3.6 WebovýserveraPHP V této práci předvedu instalaci a konfiguraci webového serveru Apache, který je v oblasti webových serverů standardem, avšak pro úplnost musím zmínit i existenci alternativ, které mohou být v některých případech lepším řešením. Jedenzvelmipopulárníchserverůjelighttpd 8,odlehčenýwebovýserver,který by měl být rychlejší, ale přitom nabízet dostatek funkcí pro běžné použití. Existuje také celá řada minimalistických serverů, které jsou vhodné zejména pro statickýobsah(např.thttpd 9 ). Pokud tedy neuvažujeme o běžné platformě pro webové servery zahrnující Linux, Apache,MySQLaPHP(tatoplatformaseoznačujejakoLAMP)amámejinépožadavky, měli bychom zvážit, jestli by nebylo vhodnější zvolit jiný webový server. Dlužno dodat, že některé z těchto serverů se také konfigurují mnohem snadněji než Apache. Webový server Apache nejprve nainstalujeme, a to pomocí následujícího příkazu (opět je nutné zapsat příkaz na jeden řádek)[4]: apt-get install apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert Následně nainstalujeme PHP5 spolu s některými jeho moduly[4]: apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-json php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-mysql php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl Nyní upravíme soubor/etc/apache2/ports.conf a vložíme na jeho konec následující řádku: Listen 443 Tím zajistíme, že webový server bude naslouchat i na portu 443, který náleží službě HTTPS. Následně aktivujeme dva moduly Apache, modul ssl a rewrite. a2enmod ssl a2enmod rewrite Tato úprava se projeví po znovunačtení konfigurace Apache, což provedeme příkazem: /etc/init.d/apache2 force-reload Aby bylo možné využívat protokolu HTTPS, je třeba pro Apache vygenerovat SSLcertifikát.VpředchozímvydáníDebianusnázvemSargebylktomutoúčelukdispozici skript, který v aktuální verzi Debianu není. Je tedy třeba certifikát vygenerovat ručně, příkazem[6]:

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

PSK3-20. Malý poštovní server I. Instalace

PSK3-20. Malý poštovní server I. Instalace PSK3-20 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Instalace a nastavení poštovního serveru Postfix Vzdělávací oblast: Informační a komunikační

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou správy systémů typu UNIX a základním nastavením počítačových sítí. Zaměření kurzu je především na získání celkového přehledu a

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Linux na serveru seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Proč Linux a open-source? finanční výhoda (zadarmo) filozofie open-source systému obrovská nabídka software

Více

A p a c h e h t t p d 2. 2. Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz

A p a c h e h t t p d 2. 2. Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz A p a c h e h t t p d 2. 2 Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz C o j e t o A p a c h e h t t p d? Apache httpd (nebo někdy jen httpd) je kvalitní, robustní, modulární webový server dostupný zdarma

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 1 Obecné požadavky 1.1 Výpočetní stanice K úspěšnému vytvoření clusteru budeme potřebovat minimálně 3 počítače (pro Windows), nebo 2 počítače pro Linux (při využití distribuce

Více

Správa linuxového serveru: Redmine: Thin a Nginx

Správa linuxového serveru: Redmine: Thin a Nginx Home» Články» Praxe» Správa linuxového serveru» Správa linuxového serveru: Redmine: Thin a Nginx Předchozí kapitola Zpět na obsah Následující kapitola Správa linuxového serveru: Redmine: Thin a Nginx Minulý

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.15 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 15_ Síťové služby- www server Apache DUM seznámí žáky s webserverem a naučí jej instalovat, spustit diagnostikovat

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

a instalace programu COMSOL Multiphysics

a instalace programu COMSOL Multiphysics a instalace programu COMSOL Multiphysics Síťová licence (FNL) Stažení instalace Po úspěšném vytvoření Access Accountu (Uživatelského účtu), návod naleznete na odkazu níže: www.humusoft.cz/link/comsol-access

Více

Zentyal server ve škole

Zentyal server ve škole Zentyal server ve škole Úvod Každá organizace, která má více než jeden počítač se časem dostane do problému, jak efektivně sdílet svoje data, popřípadě další zdroje, např. tiskárny. Budeme potřebovat nějaký

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 9 5 U k á z k a k n i h

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.07 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 07- Síťové služby servery a klienty a úvod do souborového serveru DUM naučí žáky spouštět, diagnostikovat a konfigurovat

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.11 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 11- Síťové služby ftp server, konfigurace, moduly DUM prohloubí znalosti z 2. ročníku, naučí instalovat, konfigurovat

Více

OpenSSL a certifikáty

OpenSSL a certifikáty OpenSSL a certifikáty Petr Krčmář 1. června 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Petr Krčmář (Root.cz) OpenSSL a certifikáty 1. června 2013 1 / 20 OpenSSL: o čem

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES Systém bez uživatele je jedině Matrix? Uživatelé se seskupují a řídí práci. Group = skupina uživatelů Trocha teorie: LINUX je systémem víceuživatelským. Tzn. Že k dané instanci

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.13 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 13_ Síťové služby- databázový server MySQL + PHP 1. díl DUM provede žáka instalací, základní konfigurací a zprovozněním

Více

LSD v informatice. Michal Gruber, Ondřej Linger, Amin Shakery, Denis Sianov. SPŠE Ječná Ječná 30, Praha 2

LSD v informatice. Michal Gruber, Ondřej Linger, Amin Shakery, Denis Sianov. SPŠE Ječná Ječná 30, Praha 2 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT LSD v informatice Michal Gruber, Ondřej Linger, Amin Shakery, Denis Sianov SPŠE Ječná Ječná 30, Praha 2 Osnova: Úvod

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty ESET Server Security... 2 Webové rozhraní... 3 ESET Mail Security... 4 ESET File Security... 4 ESET Gateway Security...

Více

Implementace protokolů IPSec na OS Linux, FreeS/WAN. Martin Povolný

Implementace protokolů IPSec na OS Linux, FreeS/WAN. Martin Povolný Implementace protokolů IPSec na OS Linux, FreeS/WAN Martin Povolný 1 1 IPSec V úvodní části představím rodinu protokolů IPSec. Dále stručně uvedu FreeS/WAN implementaci IPSec pro OS GNU/Linux, která je

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Licence software. Přednáška číslo 10

Licence software. Přednáška číslo 10 Licence software Přednáška číslo 10 Přehled softwarových licencí Snaha odstranit zmatení pojmů free software X public domain Nelze podat úplný výčet objevují se nové druhy licencí lišící se v detailech

Více

Jak funguje GNU/Linux

Jak funguje GNU/Linux Jak funguje GNU/Linux Úvod do operačního systému a filozofie Jiří Jánský SUT SH 12.10.1010 GNU/Linux I. Proč Linux používájí geekové Za více námahy více muziky Příklad s přepsáním titulků Svobody Open

Více

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007 OPC server pro RWP80 MC Control s.r.o. 20. února 2007 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Připojení 3 2.1 Připojení přes sériový port............................ 3 2.2 Připojení přes TCP socket.............................

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Operační systémy. Cvičení 1: Seznámení s prostředím

Operační systémy. Cvičení 1: Seznámení s prostředím Operační systémy Cvičení 1: Seznámení s prostředím 1 Obsah cvičení Organizace cvičení Učebna K311 Unixová učebna K327 (Solárium) Přihlášení do Unixu Spouštění vzorových příkladů vzdáleně (Unix) lokálně

Více

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 1. Instalace na straně serveru Instalace aplikace BB24 24x7 vyžaduje základní znalosti z administrace SQL serveru. Při dodržení následujícího

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Linux jako mail server

Linux jako mail server Linux jako mail server chování definuje RFC (Request For Comments) RFC 2822 (SMTP) RFC 2045 RFC 2049 (MIME) a další mailserver je typicky scénář pro několik úkolů mail relay road warriors příjem emailů

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je instalace

Více

Krok za krokem. Kerio Technologies

Krok za krokem. Kerio Technologies Krok za krokem Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 19. dubna 2007 Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.4.0. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.02 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 02 WAMP - prostředí pro běh dynamických stránek ve Windows DUM je pro žáky průvodcem instalací běhového prostředí

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS. Lukáš Jelínek

Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS. Lukáš Jelínek Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS Lukáš Jelínek AIKEN Webhosting primárně pro provoz zakázkových projektů klasická platforma Linux+Apache+PHP+MySQL (LAMP) + databáze SQLite

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Architektura systému GNU/Linux. Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz

Architektura systému GNU/Linux. Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz Architektura systému GNU/Linux Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz Úvod Liberix, o.p.s. Nestátní nezisková organizace Založena na jaře 2005 Hlavní cíl - Podpora a propagace svobodných informačních technologií

Více

Vytvoření bootovatelného média

Vytvoření bootovatelného média Vytvoření bootovatelného média Vytvoření bootovatelného média VY_32_INOVACE_05_01_01 Vytvořeno Červen 2013 Učební materiál slouží vyučujícímu k vysvětlení základních pojmů z oblasti OS GNU/Linux a seznamuje

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell GroupWise 6.5 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell GroupWise verze 6.5 je systém podnikové elektronické pošty, který umožňuje bezpečný přenos zpráv, práci s kalendáři, plánování a odesílání

Více

Jemný úvod do Postfixu

Jemný úvod do Postfixu Jemný úvod do Postfixu SUT The sendmail configuration file is one of those files that looks like someone beat their head on the keyboard. After working with it... I can see why! Harry Skelton Ondřej Čečák

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Zapomeňte už na FTP a přenášejte soubory bezpečně

Zapomeňte už na FTP a přenášejte soubory bezpečně Petr Krčmář Zapomeňte už na FTP a přenášejte soubory bezpečně 8. listopadu 2009 LinuxAlt, Brno O čem to bude? Proč říct ne protokolu FTP Jak si FTP trochu vylepšit Co máš proti FTP? FTP je bohužel velmi

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

DOKUMENTACE MTJ SERVICE S.R.O.

DOKUMENTACE MTJ SERVICE S.R.O. DOKUMENTACE MTJ SERVICE S.R.O. Guardian - založení profilu krok za krokem ESHOP Vypracoval: Václav Pur Datum: 10.3.2010 Verze: 2.6.0 OBSAH OBSAH... 2 ZALOŽENÍ PROFILU KROK ZA KROKEM - E-SHOP... 3 1) ZALOŽENÍ...

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Správa linuxového serveru: Šifrování s dm crypt/luks

Správa linuxového serveru: Šifrování s dm crypt/luks Home» Články» Praxe» Správa linuxového serveru» Správa linuxového serveru: Šifrování s... Předchozí kapitola Zpět na obsah Následující kapitola Správa linuxového serveru: Šifrování s dm crypt/luks Ve třetím

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Správa linuxového serveru: Webový server Cherokee

Správa linuxového serveru: Webový server Cherokee Home» Články» Praxe» Správa linuxového serveru» Správa linuxového serveru: Webový server... Předchozí kapitola Zpět na obsah Následující kapitola Správa linuxového serveru: Webový server Cherokee Nejpoužívanějším

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Konfigurace webového serveru Apache httpd

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Konfigurace webového serveru Apache httpd BI-AWD Administrace Webového a Databázového serveru Konfigurace webového serveru Apache httpd Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Jemný úvod do Postfixu

Jemný úvod do Postfixu Jemný úvod do Postfixu InstallFest 2010 The sendmail configuration file is one of those files that looks like someone beat their head on the keyboard. After working with it... I can see why! Harry Skelton

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Y36SPS Semestrální práce. Linux based webhosting. Jan Matoušek

Y36SPS Semestrální práce. Linux based webhosting. Jan Matoušek Y36SPS Semestrální práce Linux based webhosting Jan Matoušek matouj3@fel.cvut.cz Obsah Úvod...3 Prerekvizity...3 Nastavení...3 PAM a NSS...3 MySQL...4 NSS...4 PAM...4 Jail...5 Typy Jailu...5 Zřízení Jailu...6

Více

Téma 11: Firewall v CentOS. Nastavení firewallu

Téma 11: Firewall v CentOS. Nastavení firewallu Nastavení firewallu Teoretické znalosti V této kapitole zjistíte, jak v distribuci CentOS nastavit připojení k síti a firewall. Firewall v Linuxu je tvořen projektem Netfilter, který pracuje na úrovni

Více

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Obsah Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Efektivní práce s příkazovou řádkou 17 1. Vyhledávání správných programů k danému účelu 17 2. Základní informace o programu 17 3. Vyhledání cesty

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více