PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY"

Transkript

1 Rastislav zve na galakoncert: Carl Orff Carmina Burana str. 2 Kuželkářky završily úspěšně sezonu str. 7 Blanenští slavili Den dětí str. 4 Dotace na sociální služby str. 2 Blansko královstvím streetballu str. 8 Zpravodaj města Blanska a zbytek by byl poskytnut blanenským dětem. Ani personálně není problém školku zajistit zájemců se nám hlásilo dost. Školka nabídne 25 míst myslíte si, že se zaplní? Půjde o akreditované zařízení, jsme schopni přijmout děti už od dvou let až po předškoláky, otevřeno bude od šesti do osmnácti hodin, předpokládám tedy, že zájemci se najdou. Určitou bariéru budou jistě představovat finance: pro děti našich zaměstnanců počítáme s poplatkem kolem Kč, pro děti zvenčí by to byly přibližně Kč, což je dost, a ne všichni budou schop-» pokračování na straně 3 číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma Vyberte nejlepší návrh na oživení nábřeží Svitavy Dne 31. května proběhlo hodnocení soutěžních návrhů na Oživení blanenského nábřeží Svitavy. Soutěž pro studenty architektonických a zahradnických vysokých škol vyhlásilo Při hodnocení návrhů řešení nábřeží se hodně diskutovalo. 29. května 2012 byla na blanenské radnici za přítomnosti starosty města Ing. Lubomíra Toufara slavnostně předána ocenění vítězům žákovské soutěže ve tvorbě 3D modelů. Soutěž 3D modelů blanenských základních škol a turistických atraktivit navazuje na existenci 3D informační mapy města. Tato mapa není pouhým odkazem na turistické cíle, ale přináší také informace o organizacích, institucích, cyklostezkách, bezbariérových trasách i autobusové dopravě ve městě a přilehlém okolí, vysvětluje Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje. Město Blansko vypsalo soutěž s představou, že se podaří mapu obohatit o další objekty. Oslovili Foto: autorka jsme základní školy, protože děti jsou tvořivé, o 3D technologie se zajímají a jak ukázala samotná soutěž, tak s nimi také umí pracovat, říká Marek Štefan. Nemalou úlohu na tomto rozhodnutí hrál také fakt, že firma Geodis, která poskytuje webhosting 3D mapy, v minulém roce uvolnila program pro tvorbu 3D objektů jako freeware. Město Blansko oslovilo všechny čtyři základní školy, do soutěže se zapojily tři z nich. město Blansko v únoru Sešlo se celkem 6 soutěžních návrhů. Každý z nich představil celkovou koncepci úprav zadaného území (tři části 1. prostor u Ježkova mostu, 2. před mostem k aquaparku a 3. Salmův jez). Jednu z nich měli studenti rozpracovat detailněji. Členy odborné komise byli Ing. arch Pavel Šimeček, Ing. arch. Robert Sedlák, Ing. arch. Zdeňka Vydrová, Ing. Václav Babka, Ing. arch. Monika Sirná, Ing. arch. Jiří Kouřil, Ing. Marek Štefan a Ing. Lubomír Toufar. Úvodem jednání komise diskutovala o způsobu hodnocení jednotlivých návrhů. Komise se shodla na několika kritériích pro posuzování. Jednalo se o pěší přístupy, prostupnost území, vztah nábřeží k vodní hladině, odolnost užitých materiálů, o invenci při řešení detailů a formu prezentace myšlenky návrhu. Úvodem bylo konstatováno, že není žádoucí zaplnit plochu nábřeží vysokou zelení, naopak komise považuje za užitečné maximální uvolnění zelené plochy a střídmé užití prvků drobné architektury. Komise ocenila přístupy některých soutěžících, kteří docenili potřebu celkové koncepce prostoru včetně uplatnění zeleně. Studie, které pracovaly s větším stavebním objemem, komisi nezaujaly (soutěžní návrh č. 3 a č. 1). Návrh č. 4 komise ocenila jako nejlepší z hlediska základního pro-» pokračování na straně 5 Žáci vytvořili 3D modely svých škol 3D model ZŠ Dvorské. Ocenění žáci ZŠ Erbenova Otakar Lukáč a Petr Sehnal. Foto: K. Kučerová A jak práci na projektu vidí samotní žáci? Ze začátku to bylo těžší, ale dalo se to, říká Otakar Lukáč z 9.B. Oběma klukům z Erbenky práce trvala 3 4 dny a bezpochyby jim pomohlo, že se s programy pro tvorbu 3D objektů seznámili už dřív v hodinách informatiky. O něco těžší to měli Teadáš Toman a Jakub Záruba ze ZŠ T. G. M., kteří si program osahali až díky soutěži. Šlo to hodně špatně, přiznávají oba osmáci, jejichž úkol byl o to těžší, že budova jejich základní školy patří k tvarově složitějším. Přesto se však nevzdávají a rádi by se zúčastnili soutěže i příští rok. Pokud nás přizvou, smějí se. Otakar Lukáč by tak rád vymodeloval radnici nebo hrad Blansek, Jakub Záruba je rozhodnut pustit se do sportovišť, třeba fotbalového stadionu. Šanci rozhodně dostanou. Tento ročník jsme pojali jako nultý, příští, první ročník, bychom rádi vypsali už začátkem» pokračování na straně 5 TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Biskup Vojtěch Cikrle udělil při mši svaté v kostele sv. Martina v sobotu 2. června 2012 svátost biřmování padesátce dospělých křesťanů. Spolu s ním stáli u oltáře kněží rodáci z Blanska a bývalí faráři. Po bohoslužbě požehnal na dvoře fary rekonstruovaný areál Centra svatého Martina, zahrnující novou faru a starou faru s klubovnami a dílnami. Rovněž požehnal faráři Jiřímu Kaňovi při příležitosti 50 let života a 25 let kněžství (a jeho nové služební auto, na které přispěli velkou měrou věřící), a také jáhnu Oldřichu Němcovi k jeho 60. narozeninám. Na závěr požehnal oběd pro všechny přítomné (odhadem 600 lidí), který zajistil tým bratří Fojtů z Těchova. O pohodu se postarala Pohoda a Martini Band, dále hlavně tým dobrovolníků z farnosti. V neposlední řadě k ní přispělo i nebe skutečně příjemným počasím. Text: Jiří Kaňa, foto: Jan Forbelský Firemní školka potřebuje stabilní prostředí Mezi blanenskými mateřskými školami vítajícími k zápisu budoucí žáčky překvapivě chyběla plánovaná firemní školka blanenské nemocnice. Zařízení, které mělo nabídnout místa pro dalších 25 dětí, letos otevřeno nebude. O důvodech a další perspektivě firemní školky jsem hovořila s ředitelkou blanenské nemocnice MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA. Školka v nemocnici tedy otevřena nebude. Co vás k tomuto rozhodnutí vedlo? Neřekla bych, že nebude. Po zralé úvaze a po dlouhých debatách s managementem nemocnice jsme se však rozhodli projekt pozastavit a já jsem moc ráda, že jsme to stihli ještě před termínem zápisů. Nemocnice se v současné době nachází ve složité situaci, stále nejsou zajištěny smlouvy s pojišťovnami na další období, a jelikož nechceme nemocnici vystavit riziku ekonomického propadu, rozhodli jsme se s otevřením školky počkat. Pro nás je prioritou fungující nemocnice, teprve pak přijde na Městská knihovna bude přes prázdniny uzavřena Městská knihovna Blansko bude od 2. července do 24. srpna 2012 z důvodu konání zákonem stanovené revize knihovního fondu a následnému čerpání řádné dovolené uzavřena. Běžný provoz bude obnoven v pondělí 27. srpna. Děkujeme za pochopení. Městská knihovna Blansko PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Palackého třída 159, Brno řadu nadstandard. Nemocnice by školku dotovala Kč měsíčně, což si může dovolit až ve chvíli, kdy bude stabilní. Ostatně stabilita je nezbytná i pro samotnou školku. S otevřením školky tedy stále počítáte? Samozřejmě, pokud se nám podaří smlouvy s pojišťovnami zajistit, což dá nemocnici jasný výhled na dalších 6 8 let, můžeme školku otevřít od 1. ledna I to je reálné, projekt máme hotový, prostory uvolněné, okamžitě můžeme vypsat výběrové řízení na rekonstrukci prostor, udělat průzkum, o kolik míst by byl zájem mezi zaměstnanci, příspěvková organizace Pod Sanatorkou 3, Blansko přijme do pracovního poměru: pracovníka v sociálních službách pro přímou obslužnou péči Požadované kvalifikační předpoklady: absolvování akreditovaného specializačního kurzu nebo osvědčení pečovatelka (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění platných předpisů). Předpoklady a dovednosti: základy práce s PC, psychická stabilita, schopnost empatie-komunikace, odpovědnost. Písemné žádosti s profesním životopisem a kontaktními údaji vč. telefonu zašlete na výše uvedenou adresu v termínu do pracovníka sociální péče pro základní výchovnou nepedagogickou činnost (volnočasové aktivity s uživateli) Požadované kvalifikační předpoklady: odborná způsobilost je střední vzdělání a absolvování akreditačního specializačního kurzu (dle z.č.108/2006 Sb.odst.5 písm.b). ergoterapeuta Požadované kvalifikační předpoklady: minim.voš, odborná způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta. Písemné žádosti s profesním životopisem a kontaktními údaji vč. telefonu zašlete na výše uvedenou adresu v termínu do

2 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 2 Podávejte žádosti o dotace v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci na rok 2013 V souvislosti s připravovaným rozpočtem na rok 2013 vyhlašuje Město Blansko dotační řízení v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci a oznamuje všem poskytovatelům sociálních služeb, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace. Termín podání žádosti: do Město Blansko poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů Problém s bezdomovci se nevyhnul ani relativně malému Blansku, pohled na noclehárnu pod železniční nákladní rampou se naskytl každému, kdo přes město projížděl vlakem, a další místa, byť ne tak nápadná jako to vedle trati, se stala trnem v oku místních občanů. souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Formulář žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Blansko v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci a seznam příloh k žádosti tvoří přílohu č. 1 a 2 Směrnice č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3. Snad každé větší město má své místo, kam se stahují lidé označovaní za živly. Parčík za nádražím, opuštěnou zahrádkářskou kolonii či garáže na periferii poskytující útočiště lidem bez domova. Jedna skupina bezdomovců bydlí v garáži a lidé si chodí stěžovat. Svým způsobem mají pravdu, garáž není určena pro bydlení lidí, říká starosta města Ing. Toufar, ovšem dodává: I bezdomovci musí někde bydlet a svůj problém řeší, jak jim možnosti dovolí. Žádost (směrnici) naleznete ke stažení na Žádosti o poskytnutí dotace, vč. všech požadovaných příloh, v souladu se směrnicí, zašlete do na MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko nebo odevzdejte osobně (kancelář č. 136 Bc. Ivana Kouřilová, blansko.cz, tel ). odbor sociálních věcí Blansko řeší problém s lidmi bez přístřeší Ilustrační foto. Foto: K. Kučerová Po neúspěšných pokusech vytlačit bezdomovce z jejich oblíbených lokalit se město rozhodlo pojmout věc komplexně. Město vlastní dům na Jungmannově ulici, který prozatím používalo pro vystěhování neplatičů, rozhodli jsme se proto udělat pokus, říká starosta. Stávající objekt obsadí správcem, který v něm bude přímo bydlet, a nabídne jej k pronájmu blanenským občanům bez přístřeší. Jednotlivé odbory městského úřadu jsou připraveny napomoci novým obyvatelům tak, aby byli schopni své závazky vůči městu hradit. I v garážích platili a jak jsem s nimi mluvil, ne zrovna málo, říká starosta, který předpokládá, že veškeré vybrané peníze půjdou na postupnou obnovu vybydleného objektu a doufá přitom v aktivitu samotných nájemníků. Proč jim nezakoupit kbelík barvy, aby si mohli sami vymalovat? uvažuje. Sám však nemá přehnané očekávání ani iluze: Nemyslím si, že ze začátku bude všechno v pořádku. Je však třeba hledat řešení a já si myslím, že s lidmi se má jednat. Úspěšnost nového přístupu a jeho přínos pro pořádek ve městě se ukáže až po několika měsících, kdy město nashromáždí dostatek informací pro vyhodnocení. kkuc Štěstěna, ta vrtkavá, se světem si pohrává... Hudební dílo doprovodí balet, historický šerm i ohňové efekty. Foto: archiv J. Dioszegi Pro kulturní veřejnost je na sobotní večer 30. června na blanenském zimním stadionu připraven opravdu mimořádný zážitek. Jako jeden z vrcholů letošních oslav 150. výročí Rastislava se zde v rámci galakoncertu uskuteční unikátní scénické provedení kantáty Carla Orffa, proslulé Carminy Burany. V Blansku se tak (nejen) milovníkům klasické hudby nabízí ojedinělá příležitost vychutnat si strhující hudební dílo o síle osudu, lásce a pomíjivosti života, proměněné díky profesionálním výkonům desítek domácích i zahraničních umělců různých žánrů, dobovým tancům, baletu, historickému šermu a ohňovým efektům ve velkolepou show. Skladba německého skladatele Carla Orffa ( ) Carmina Burana zažila svou premiéru již roku 1937 ve Frankfurtu nad Mohanem. Po válce dosáhla obrovského úspěchu prakticky na celém světě. Obsahem skladby, která se svou povahou nejvíce blíží kantátě, jsou zhudebněné milostné, satirické a také pijácké písně a texty potulných středověkých hudebníků a básníků, pocházející z 11. až 13. století, které byly nalezeny v roce 1803 v bavorském benediktinském klášteře Beurum (Buranum, odtud pochází název textů i skladby). Původní básně jsou psány v nejrůznějších jazycích staroněmecky, latinsky, starofrancouzsky a italsky, Orff si však pro svoji kantátu vybral pouze menší část z více než dvou set těchto textů, jenž nám dokazují, že zápasy, touhy a radosti středověkého člověka se od těch našich až tak zásadně nelišily. Monumentální úvodní takty skladby s textem pojednávajícím o nestálosti paní Štěstěny: o fortuna, velut luna, statu variabilis se staly doslova světoznámými, a to nejen díky stovkám koncertních provedení Carminy Burany, ale také díky kultovním filmům, v nichž její tóny zazněly. Blanenské představení Carminy Burany je jedním ze série galakoncertů přichystaných ke 150. výročí spolku a pěveckého sboru Rastislav. Tento koncert věnujeme bývalým členům Rastislava jako poděkování za to, že historii sboru někdo tvořil a nesl na svých bedrech, říká Martina Martinásková, členka sboru a zároveň organizačního týmu galakoncertu. Vlastenectví, sounáležitost s regionem a tradicí, která byla tak důležitá pro naše předky, se dnes nenosí. Přesto si myslím, že je důležitá a lidé by si ji měli připomínat, doplňuje ji jedním dechem také jedna z organizátorek Ing. Tamara Korešová. Přijměte tedy pozvání i Vy! Anketní lístek Oživení blanenského nábřeží Svitavy určený pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve městě Blansku nebo jeho městských částech O CO JDE: Město Blansko vyhlásilo v únoru 2012 soutěž o návrh pro studenty vysokých škol na akci Oživení blanenského nábřeží Svitavy. Soutěž se zaměřuje na tři řešená území: na Salmův jez, část kolem cyklostezky Poříčí a Městský sad. Do soutěže bylo přihlášeno šest návrhů, z toho odborná porota vybrala tři nejlepší, pro které bude hlasovat veřejnost. Cílem soutěže je navrhnout oživení nábřeží ve výše uvedených částech. Z řešených území by měla vzniknout místa pro odpočinek, aktivní i pasivní relaxaci, místa pro setkávání občanů různých věkových kategorií, místa pro sochy a interaktivní objekty, které by v budoucnu vznikaly v rámci sochařského sympozia. Soutěžní návrhy jsou k vidění na a vystavené v Galerii města Blanska a v Kině Blansko. JAK HLASOVAT: Máte-li zájem, aby vyhrála ta varianta, která se vám nejvíce líbí, je nezbytně nutné vyplnit tento anketní lístek a ten: buď v papírové podobě doručit na jednu z podatelen radnice, a to na nám. Svobody 3, nebo nám. Republiky 1 nebo do Galerie města Blanska či do Kina Blansko nebo zaslat na adresu Město Blansko, odbor INV, nám. Svobody 32/3, Blansko, nebo je možné taktéž zaslat elektronicky na adresu: DO KDY HLASOVAT: Písemné anketní lístky musí být doručeny na radnici města nejpozději do: pondělí do 16:00 hodin. Elektronický anketní lístek odeslat nejpozději do pondělí do 24:00 hodin. KDO MŮŽE HLASOVAT: Hlasovat smějí pouze plnoletí občané s trvalým bydlištěm ve městě Blansku a jeho městských částech. HLASOVACÍ PRAVIDLA: ANKETNÍ LÍSTEK MÁ TOLIK HLASŮ, KOLIK OSOB VYPLNÍ POŽA- DOVANÉ ÚDAJE. KAŽDÁ OSOBA MÁ POUZE JEDEN HLAS (NELZE HLASOVAT OPAKOVANĚ). POČTU OSOB, KTERÉ VYPLNÍ ANKETNÍ LÍSTEK MUSÍ ODPO- VÍDAT POČET KŘÍŽKŮ U VARIANT. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE STÁVÁ ANKETNÍ LÍSTEK NEPLATNÝ. PŘ.: 4 OSOBY ŽIJÍCÍ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI. VARIANTA XX 2 KŘÍŽKY, VARIANTA YY 1 KŘÍŽEK, VARIANTA ZZ 1 KŘÍŽEK VARIANTA ZÍSKÁVÁ HLASY ZA KAŽDÝ KŘÍŽEK V PLATNÉM AN- KETNÍM LÍSTKU. OVĚŘENÍ PLATNOSTI HLASOVACÍHO LÍSTKU: Každý anketní hlas bude ověřen v registru obyvatel a nebude-li obsahovat rozpor, zařadíme jej do hlasování. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ ODBORNOU KOMISÍ: Úvodem jednání komise bylo diskutováno o způsobu hodnocení jednotlivých soutěžních návrhů. Komise se shodla na několika kritériích pro posuzování. Jedná se o pěší přístupy, prostupnost území, vztah nábřeží k vodní hladině, odolnost užitých materiálů, o invenci při řešení detailů, včetně formy prezentace myšlenky návrhu. Úvodem bylo konstatováno, že není žádoucí zaplnit plochu nábřeží vysokou zelení, naopak komise považuje za užitečné maximální uvolnění zelené plochy a střídmé užití prvků drobné architektury. Komise ocenila přístupy některých soutěžících, kteří docenili potřebu celkové koncepce prostoru včetně uplatnění zeleně. Studie, které pracovaly s větším stavebním objemem, komisi nezaujaly. Návrh č. 4 komise ocenila jako nejlepší z hlediska základního prostorového uspořádání a invenčního přístupu k dílčím prvkům drobné architektury včetně uplatnění konstrukce Ježkova mostu. Soutěžní práce dalších v pořadí přinesly řadu zajímavých dílčích námětů. U většiny návrhů komise ocenila snahu po systematickém přístupu a také grafické zpracování. Udělení počtu hlasů pro soutěžní místa: Soutěžní návrh č. 4 Soutěžní návrh č. 1 Soutěžní návrh č. 6 Počet hlasů od odborné komise Zdůvodnění udělení počtu bodů: Komise se po obsáhlé diskuzi shodla na tom, že úroveň vítězného návrhu značně převyšovala ostatní návrhy, z toho důvodu upřednostnila vítězný návrh do hlasování veřejnosti větším bodovým náskokem. K těmto hlasům odborné komise budou připočítány hlasy udělené ve veřejné anketě občany města. Soutěžní návrh, který dostane nejvíce hlasů, bude realizován. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vyplněním a odesláním tohoto anketního lístku vyjadřujete Městu Blansko souhlas ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání osobních údajů pro potřeby této ankety. HLASUJÍCÍ OSOBY: Jméno a přijmení: Datum narození: Bydliště: Jméno a přijmení: Datum narození: Bydliště: Jméno a přijmení: Datum narození: Bydliště: Jméno a přijmení:, Blansko, Blansko, Blansko Datum narození: Bydliště:, Blansko Zakřížkujte návrh, který jste vybrali JEDNA HLASUJÍCÍ OSOBA MÁ POUZE JEDEN HLASOVACÍ KŘÍŽEK: SOUTĚŽNÍ NÁVRH Č. 4 SOUTĚŽNÍ NÁVRH Č. 1 SOUTĚŽNÍ NÁVRH Č. 6 Děkuji vám za spolupráci a váš čas strávený při vyplňování dotazníku a přeji dobrou volbu. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

3 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 3 Kostelní noc u svatého Martina Do celonárodní akce Noc kostelů se letos zapojil poprvé i kostel sv. Martina na Starém Blansku. Program připravili a zajistili studenti Střední gastronomické školy z Blanska, kteří celým večerem v kostýmech provázeli a nachystali také pro všechny návštěvníky občerstvení a ochutnávku mešních vín. Pro nejmenší děti byly připravené omalovánky obrázku kostela a nejeden z rodičů musel sáhnout hluboko do paměti a vzpomenout si na to, jak poskládat vlaštovku z papíru. Vlaštovky potištěné citáty pak děti společně vypustily z kůru dolů mezi lavice kostela. Ty nejlépe složené a vyvážené doletěly daleko, jedna až za oltář a byla moderátorem večera Martinem Jaglářem přečtena. Za občerstvením museli všichni na nově opravený farní dvůr. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout novou faru i zahradu, která pomalu dostává svou konečnou podobu s místem k setkávání, malým přírodním amfiteátrem. Příběh svatého Martina, soutěže pro děti, čtení pohádek na dobrou noc, hudební vystoupení, prohlídka věže a další body bohatého podvečerního a nočního programu přilákaly stovky lidí. A nejinak tomu bude i za rok. Protože škola se chce do tohoto projektu znovu zapojit. A některé věci plánují studenti zlepšit. Jedním z takových předsevzetí je i rozšíření výstavy textů a fotografií blanenské fary a kostela. K tomu je ale potřeba pomoci od vás. Pokud najdete doma nějaký starý obrázek, ať už fary, Starého Blanska, hřbitova či samotného kostela, přineste nám jej, prosím, do redakce Zpravodaje v Dělnickém domě. Ihned, nebo nejpozději do druhého dne, jej naskenujeme a vrátíme vám jej neporušený zase zpátky. Pomůžete tak nejen rozšířit sbírku materiálů o historii jednoho z nejstarších kostelů na Moravě, ale i výstavu fotografií v kostele příští rok. Stanislav Mrázek Univerzita potřetí, tentokrát s angličtinou Pilotní projekt Městské knihovny Blansko Blanenská univerzita (nejen) pro seniory končí svůj druhý ročník (slavnostní předání Osvědčení o absolvování proběhne ) a plynule zahajuje nábor zájemců do třetího ročníku, který odstartuje v září 2012 a potrvá do června Náplní bude kurz úplných komunikačních základů anglického jazyka se zaměřením na jednoduchou komunikaci, osvojení si základní slovní zásoby a vybranou gramatiku. Počet účastníků je omezen na maximálně 20 a preferován bude seniorský věk s nulovou nebo minimální znalostí angličtiny. Lektorování se ujme učitelka základní školy s dlouholetou praxí paní Mgr. Hana Opatřilová. Kurz zahájí v září 2012 (o přesném termínu budou přihlášení s předstihem informováni). Výuka bude jedenkrát měsíčně (uskuteční se celkem 10 lekcí); vždy ve středu od 17:30 do 18:30 hodin v jednohodinovém bloku. Frekventanti, kteří absolvují nejméně 7 lekcí, obdrží Osvědčení o absolvování. Termíny svatebních obřadů jsou na základě jednání s odborem investičním (plánovaná rekonstrukce zámku) stanoveny pouze v obřadní síni v budově radnice radnice radnice radnice radnice radnice radnice radnice radnice radnice radnice radnice Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu. V těchto případech je vybírán správní poplatek. Podrobnosti při sjednávání svatebních termínů zajišťují matrikářky, tel , odbor vnitřních věcí Plánované akce v červnu Odbor INV sanace střechy BD Písečná 7, 9, 11 komunikace Horní Lhota, lokalita Na Strážném Zámek Blansko - obnova Odbor KOM oprava chodníku ul. Dolní Palava Administrativní poplatek činí 200 Kč (za celý projekt), musí být uhrazen společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratný. Místem, kde je možno získat i odevzdat přihlášku a také uhradit poplatek, je studovna a čítárna knihovny (vždy v provozní době knihovny). Projekt garantuje Mgr. Pavel Přikryl ), který poskytne veškeré informace. Lze využít i sekce PROJEKTY na webových stránkách knihovny (www.knihovnablansko.cz), kde potencionální zájemce nalezne anotaci i přihlášku k projektu. Mgr. Pavel Přikryl ředitel Městské knihovny Blansko Termíny svatebních obřadů oprava chodníku ul. Dvorská oprava komunikace Horní Lhota oprava propustku silnice Blansko - Češkovice lokální opravy chodníků a komunikací opravy silničního zařízení opravy a údržba dopravního značení Puštění papírových vlaštovek z kůru. Foto: S. Mrázek Předčítání pohádek na dobrou noc. Foto: S. Mrázek Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález ztracených či opuštěných věcí. Vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, vždy v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hodin. květen různé klíče přívěšek srdíčko, informační kancelář peněženka, hlavní vlakové nádraží odbor hospodářské správy Úspěšný školní rok v Základní umělecké škole Blansko Za letošním školním rokem se může ZUŠ Blansko s hrdostí ohlédnout. Její žáci a studenti zúročili poctivou a tvořivou uměleckou práci pod vedením zkušených pedagogů a v mnoha oborech slavili úspěchy v krajských i ústředních kolech národních soutěží. K nejúspěšnějším patří žáci učitele Jiřího Boreše: Milan Dvořáček (hráč na trubku) zvítězil v krajském kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na žesťové a bicí nástroje a postoupil do ústředního kola v Kladně, kde se pak umístil na skvělém 2. místě. Stejně i Dominik Pernica (bicí) obsadil první místo s postupem a v ústředním kole si vybubnoval krásné 3. místo. Bodovali i žáci hrající na dřevěné dechové nástroje. Michaela Medunová a Eliška Brodecká, žákyně učitelky Lyudmyly Tsoklán získaly čestné uznání v krajském kole ve hře na fétnu. Úspěšné tažení blanenských muzikantů pokračuje 2. místem Malého smyčcového souboru ZUŠ Blansko s uměleckou vedoucí uč. Miroslavou Kocmanovou ve II. kategorii a 1. místem Komorního smyčcového souboru ZUŠ Blansko s uměleckým vedoucím uč. Michalem Ševčíkem ve IV. kategorii v krajském kole Národní soutěže hudebního oboru ZUŠ Firemní školka potřebuje stabilní prostředí» pokračování ze strany 1 ni či ochotni tyto finanční prostředky vynaložit. Mám samozřejmě informace z brněnských soukromých školek, které jsou zaplněny i přes vyšší platby, primárně je však školka určena pro děti našich zaměstnanců. Jak nemocniční školku vidíte vy sama? Myslíte si, že projekty, jako je tento, mají perspektivu? ve hře houslových a smyčcových souborů. Zkrátka nepřišli ani zpěváci. Iva Šmehlíková, Eliška Matušková, Martin Kovář a Jan Bartoš žáci učitelů Jitky Hochmanové a Evžena Holiše si z oblastního kola soutěže v komorním zpěvu přivezli z Kyjova 1. místo a v celostátním kole se umístili na 3. místě. Štěpánka Juránková a Petr Müller je následovali 2. místem v oblastním kole (uč. Bracková). V sólovém zpěvu získala Štěpánka Juránková 3. místo v 0. kategorii (uč. Bracková), Zuzana Hasoňová 3. místo v I. kategorii (uč. Bracková) a Eliška Sedláková čestné uznání ve II. kategorii (uč. Hochmanová). Helena Fojtová obsadila 2. místo v VI. kategorii (uč. Bracková), Eliška Matušková 2. místo v VII. kategorii (uč. Hochmanová), Petra Buchtová získala čestné uznání v IX. kategorii (uč. Kateřina Šujanová), Lubomír Chlup 2. místo v X. kategorii (uč. Šujanová), Kateřina Pokorná Já osobně tomuto projektu nesmírně fandím. Byli bychom první nemocnicí v kraji, která by svým zaměstnancům takovýto benefit nabídla, což je důležité nejen pro image nemocnice, ale zejména pro vnitřní atmosféru. Mě tyto věci velmi oslovují a já věřím, že je to cesta, kterou bychom měli jít, i v zájmu zajištění stability personálu a tím i kvality zdravotnických služeb. kkuc 3. místo v XI. kategorii (uč. Hochmanová). Ocenění za vystižení námětu a interpretaci se dočkali i žáci tanečního oboru ZUŠ pod vedením uč. Emy Ševčíkové v krajském kole přehlídky tanečního oboru za skladbu To tančí samo. Výtvarný obor letos neměl vlastní národní soutěž, ale i tak se naši žáci úspěšně zúčastnili několika tématických výtvarných akcí. Žáci uč. Evy Juračkové získali zvláštní cenu za nápaditou land artovou akci v rámci soutěže Galerie města Blanska na téma Nábřeží Svitavy, Natálie Lukášová a Aneta Sedláková 1. a 3. cenu v soutěži Dva světy vyhlášené brněnským DDM Junior a Aneta Sedláková navíc i 1. cenu v laickém internetovém hodnocení soutěže. INZERCE VE ZPRAVODAJI Internetové výtvarné soutěže Malujeme s Botany se zúčastnili starší žáci uč. Pavly Dvorské. Na její konto lze připsat i dobrou přípravu žáků k talentovým zkouškám, kteří vesměs uspěli a byli přijati ke studiu na středních školách výtvarného zaměření. Úspěšný školní rok dává dobré předpoklady pro pokračování v roce následujícím. Do té doby nás však čeká ještě řada koncertů a veřejných vystoupení v rámci Dne hudby i letních koncertů před radnicí, absolventská výstava a závěrečná vystoupení přípravných oborů, literárně dramatického i tanečního oboru. Naši žáci i pedagogové se těší na setkání se svým publikem a doufají, že jejich vystoupení přispějí k obohacení kulturního života v našem městě. ich PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah a PVC včetně dodávky materiálu Te l Děti z výtvarného oboru při land artové akci na nábřeží Svitavy. Foto: Eva Juračková

4 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 4 Blanenští oslavili Den dětí První červnový víkend byl naplněn zajímavými akcemi především pro děti. Nejvíc lákadel nabídl XV. Historický jarmark a Den dětí. Město Blansko a Kulturní středisko města Blanska pro ně připravilo Den dětí spojený s historickým jarmarkem. Letošní program byl zaměřen na dětského diváka více než v předchozích letech. Jediným místem, kde v areálu stánky a atrakce chyběly, byla cesta pod blanenským zámkem. Probíhající rekonstrukce nedovolila umístit na nádvoří zámku další scénu, jak bylo zvykem v minulých letech, i proto pořadatelé posunuli stánky se zbožím až do parku, kde probíhal veškerý program. Dobu čekání na historický průvod městem zkrátily písně z muzikálů v podání známých zpěváků, namátkou Lindy Finkové, Kamily Nývltové či Bohouše Josefa. Od rána byly pro děti v areálu zámeckého parku připraveny skluzavka, hry, divadla, koncerty, houpačky, historické ležení, stánky s cukrovinkami a hračkami a další činnosti, např. chytání ryb u rybníčku vedle zámku. Nejvíc diváků, a není divu, přilákal Michal z Kouzelné školky a na pódiu předvedl, jak je jeho zvykem, strhující představení, které vykouzlilo úsměvy na tvářích dětí i jejich rodičů. Po něm na zámeckou louku vtrhli rytíři na koních a začal nefalšovaný rytířský turnaj, v němž, jak je už zvykem, opět dobro zvítězilo nad zlem. Rodinné týmy si nenechaly ujít fotbálek u Sýpky. Ve stejném místě měli své stanoviště také klepačovští dobrovolní hasiči, kde děti vehementně hasily hořící školu. V rohu zámeckého parku bylo po celý den historické ležení se zvířaty, kostýmy, brněním, zbraněmi a soutěžemi pro děti. Průvod v historických kostýmech a s loučemi v rukou za doprovodu vlajkonoše, bubeníků, rytířů na koních a mnoha dalších lidí, kteří se za ně zařadili, vyrazil ze zámeckého parku na cestu středem města připomenout, že tento den plný her, zábavy a dobrého jídla a pití skončil a že za rok se sejdeme v parku při stejné příležitosti znovu. Po návratu průvodu do parku završil slavnostní den ohňostroj odpálený z rotundy zámku. Text a foto: Stanislav Mrázek

5 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 5 Vyberte nejlepší návrh na oživení nábřeží Svitavy» pokračování ze strany 1 storového uspořádání a invenčního přístupu k dílčím prvkům drobné architektury včetně uplatnění konstrukce Ježkova mostu. Soutěžní práce dalších v pořadí přinesly řadu zajímavých dílčích námětů. U většiny návrhů komise ocenila snahu po systematickém přístupu a také grafické zpracování. Komise se po obsáhlé diskuzi shodla na tom, že úroveň vítězného návrhu značně převyšovala Já, škola. Nejmladší blanenská škola má letos třicet, což se neobešlo bez řádných oslav. Klíčovým bodem je školní akademie, nácvik na ni začal už s koncem roku, říká ředitelka školy Eva Kadrmasová. Na oslavách se aktivně podíleli samotní žáci, a to nejen nácvikem ostatní návrhy, z tohoto důvodu upřednostnila vítězný návrh do hlasování veřejnosti větším bodovým náskokem. (Ze zápisu hodnocení) Od 7. června 2012 probíhá hlasování o nejlepší návrh na internetových stránkách města Blanska a formou anketních lístků, které si můžete vyzvednout na městském úřadě, v Galerii města Blanska nebo v kině. Hlasovat můžete do pondělí 25. června Salmovka oslavila třicátiny Letos oslavím své 30. narozeniny. Jsem už celkem stará škola, ale v Blansku jsem nejmladší, což mě těší. Těmito slovy začíná slohová práce osmačky Dominiky Pernicové na téma do půlnoci. Všechny návrhy jsou k vidění v Galerii města Blanska do 4. července V rámci studentské soutěže Oživení blanenského nábřeží Svitavy vyhlásila Galerie města Blanska soutěž Nábřeží Svitavy podle mé představy pro děti. Dětské práce si můžete prohlédnout v galerii také do 4. července 2012 Těšíme se na vaši návštěvu. Olga Hořavová Galerie města Blanska vystoupení. Mnozí dnes přišli a pomáhají s organizací, i když mají ředitelské volno. Toho si moc vážím, chválí ředitelka, které leží na bedrech nejen organizace letošních oslav. V nejbližší době chystáme zateplení budovy. To je věc, která nás nejvíce bolí a pomohla by nám zajistit ekonomičtější provoz, pokračuje Eva Kadrmasová. A co by své škole popřála do příštích let? Štěstí a zdraví štěstí to zejména na pedagogy a ředitele. Zdraví proto, že se podílíme na projektu Zdravá škola. Přála bych naší škole, aby mohla svůj vlajkový projekt realizovat v co nejširší míře, uzavírá ředitelka. kkuč Oslavy zahájila ředitelka školy Eva Kadrmasová za účasti hostů. Zleva: Eva Kadrmasová, náměstek hejtmana JmK Ivo Polák, starosta města Blanska Lubomír Toufar, senátor Jozef Regec a místostarosta města Blanska Jiří Crha. Kolejová, o. s. si připomnělo 100 let Ježkova mostu v Blansku. Slavnostní den s bohatým programem zahrnujícím přednášky o historii mostu a atrakce pro děti v podobě např. malé pojízdné železnice nebo simulátoru tramvaje přilákal mnoho návštěvníků. Největší úspěch měla bezpochyby velká bitva modelů tanků a letadel v podání Mini Navy Clubu Midway. Při ní se střílelo, bombardovalo, prováděly nálety letadel, házely dýmovnice. Celou tuto parádní akci doprovázel zasvěcený komentář předsedy klubu Petra Vodáka. Ježkův most stojí v současné době na nábřeží Svitavy a členové Kolejové zde plánují vybudovat malé muzeum železnice ve vagónu postaveném na mostě. S mostem u řeky počítají i architektonické návrhy řešení nábřeží Svitavy, o nichž píšeme na jiném místě tohoto Zpravodaje. Foto: S. Mrázek Mág Gorvin bavil v Ulitě děti i dospělé Brzký dárek k blížícímu se Dni dětí nadělili blanenské veřejnosti a samozřejmě zejména dětem členové Sdružení Ulita, kteří do čajovny pozvali alchymistu a mága Gorvina. Mág, alchymista a čaroděj, který se v občanském životě skrývá za všední jméno Petr Zavadilík, předvedl několik zdařilých transmutací, ohnivých a světelných efektů i hrozivou upíří vodu, která vysává krev z každého nešťastníka bažícího po očistě. Diváci tak mohli tiše žasnout a kdo ví, třeba se v tu chvíli odehrála skutečná duchovní trasmutace a některé z přítomných děti si z představení odneslo opravdový zájem o křivule, baňky, žíhání a soli, zkrátka o chemii, která se mu v příštích letech stane životní láskou. kkuc Foto: K. Kučerová Fenomén princezna Princezna. Snad každá holčička v životě projde obdobím, kdy je fascinována princeznovstvím se všemi příslušnými atributy mládí, krása, vznešenost, dlouhé šaty, dlouhé vlasy, korunka. Princezna je - bez ohledu na skutečné historické osobnosti archetypální postava, která poutá lidskou pozornost znova a znova napříč staletími. Vstupuje do bájí a do snů. Je ztělesněním něčeho vyššího a přitom ryze ženského. Fenomén princezna, právě takovýto název nese výstava prací žáků ZUŠ v předsálí blanenského kina, která byla zahájena v pátek 1. června Děti zpracovaly postavu princezny či jejího tradičního ochránce, rytíře v lesklé zbroji nejrůznějšími způsoby. Od keramických sošek, přes trojrozměrné objekty až po velké portréty malované temperou. Myslím, že jsme téma vyčerpali dokonale, nějakou dobu teď Žáci vytvořili 3D modely svých škol» pokračování ze strany 1 školního roku, aby bylo víc času. Je téměř jisté, že obnovíme zpracování turistických atraktivit, nemáme zpracována náměstí, úřady a většinu budov ve vlastnictví města, nebráníme se však ani námětům ze strany samotných škol, uzavírá Marek Štefan. 1. místo v kategorii A1 Miroslav Pazour, 9.A, ZŠ a MŠ Dvorská 2. místo v kategorii A1 Tomáš Foit, 9.A, ZŠ a MŠ Dvorská 1. místo v kategorii A2 Otakar Lukáč, 9.B, ZŠ Erbenova 2. místo v kategorii A2 Petr Sehnal, 8.A, ZŠ Erbenova 1. místo v kategorii A3 Tadeáš Toman, 8.A, ZŠ T. G. M. 2. místo v kategorii A3 Jakub Záruba, 8.B, ZŠ T. G. M. kkuč necháme princezny být, prohlásila napůl žertem na vernisáži Eva Juračková, učitelka ZUŠ. Její slova potvrzuje i fakt, že se žákovských prací sešlo nejméně na dvě výstavy a například linoryty tak na vystavení stále čekají. kkuc Foto: K. Kučerová Základní umělecká škola Blansko, Zámek 3 ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ do všech oborů ZUŠ (hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického) pro školní rok 2012/13 proběhne ve dnech června 2012 od 13:30 do 17:00 hodin v budově ZUŠ Blansko, Zámek 3. Informace v kanceláři školy nebo na tel a

6 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , Galerie Jonáš Výtvarníci regionu Galerie Jonáš, Smetanova 6. Výstava prací blanenských autorů. Obrazy, keramika, šperk, výrobky z kůže, umělecké kování,dřevořezba, litina, sklo. Prodejní výstava. Otevřeno úterý a čtvrtek 9:00 12:30 hodin a 13:30 17:00 hodin. Vstup zdarma. do , Galerie Ve Věži KRYŠTOF BOČEK / OBRAZY Svou tvorbu poprvé představí veřejnosti mladý blanenský výtvarník, student třetího ročníku Střední školy umění, designu, stylu a módy v Brně, Kryštof Boček. Výstava je otevřena zdarma vždy ve středu a neděli od 13:00 do 17:00 hodin. do , Galerie města Blanska Oživení blanenského nábřeží Svitavy výstava semifinálových prací Odborná komise vybrala nejlepší řešení nábřeží do semifinále, ze kterých budou blanenští občané vybírat své favority a hlasovat až do v anketě na stránkách města. Tímto hlasováním vyjádří své představy o budoucí podobě nábřeží v Blansku v 16:00 hodin veřejná prezentace semifinálových návrhů v Galerii města Blanska. Přítomni budou autoři semifinálových návrhů. do , Galerie města Blanska EDUARD OVČÁČEK: PO- SLEDNÍ DEKÁDA Rozsáhlé dílo Eduarda Ovčáčka zahrnuje malby, plastiky a propalované desky/reliéfy. V průběhu celého života se věnuje fenoménu a problematice písma. Ovčáček se tak stal nejdůslednějším českým představitelem výtvarného směru zvaného lettrismus. V současné době se zabývá, zkoumá a zdokonaluje možnosti využití digitální počítačové techniky v serigrafii. Jak název výstavy napovídá, jde o průřez tvorbou Eduarda Ovčáčka za posledních deset let. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino NEDOTKNUTELNÍ Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Jinými slovy najde si na tuto práci tu nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim však propojit nemožné: Vivaldiho a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky. Bláznivým, zábavným, silným, neočekávaným a hlavně nedotknutelným, přesně takovým se stane jejich přátelství Komedie s dramatickou zápletkou o tom, že ani od krku po prsty u nohou nepohyblivý člověk odkázaný na pomoc druhých nemusí ztratit smysl života. A o tom, že i nejméně pravděpodobné spojení melancholického multimilionáře a extrovertního recidivisty může humorně zapůsobit na diváka a může se z něj stát kasovní trhák. Francie / 112 minut / přístupný v 15:00 h, 17:30 h, kino MADAGASKAR 3 (3D) Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. V Africe se schovali celkem snadno, na civilizovaném světadíle jim poskytne jediné maskování kočovný cirkus, který se po evropské šňůře chystá i do New Yorku. Jenže staňte se cirkusáky, když nic zvláštního neumíte Tenhle zpáteční lístek vyjde Martyho, Melamana, Glorii a Alexe hodně draze. USA / 92 minut / přístupný / česká verze v 16:30 h, 20:00 h, kino AVATAR (3D) Legendárním 3D film Jamese Camerona, který celou tuto vlnu nastartoval. Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem Na vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. USA / 161 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino 2 DNY V NEW YORKU Režisérka Julie Delpy volně navazuje na romantickou komedii 2 dny v Paříži, na které se podílela jako scenáristka, debutující režisérka a představitelka hlavní role. V předchozím filmu se její hrdinka Marion pokoušela vztah se svým americkým přítelem osvěžit pobytem v rodné metropoli nad Seinou. Nyní ovšem bitvu o udržení svého nového vztahu svádí v New Yorku. Ironií osudu jsou těmi, kteří ohrožují Marioninu vidinu bezpečného rodinného zázemí, její vlastní příbuzní. Francie / 91 minut / přístupný ve 20:00 h, kino PŘÍBĚH Z PERIFERIE Příběh vypráví o Radce a Honzovi, kteří vyrůstají na předměstí a prožívají svůj první zamilovaný vztah. Do jejich cesty ale vstoupí Radčiny růžové brýle a vysněné ideály Nezávislý hudební film Příběh z periferie je výsledkem činnosti produkční skupiny MADE IN CZ PRODUCTION. Na natáčení, které trvalo téměř 3,5 roku, se podílelo přes 300 lidí. Diváka film zaujme svým příběhem, podmanivou atmosférou a především originální hudbou, kterou pro film složila a natočila česká skupina PRAETORIAN. ČR / 93 minut / přístupný / česká verze v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino TADY HLÍDÁM JÁ V nové české rodinné komedii je úspěšný chemik donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. Jeho nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce psa. Celá rodina se díky spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách uprostřed šumavské divočiny. Zpočátku vypadá alternativní dovolená idylicky. Veškeré plány rodičů berou postupně za své ve chvíli, když dcerka se psem potkají někoho, kdo jim rozumí. Hrají: Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Veronika Divišová, Simona Stašová, Pavel Nový, Iva Pazderková, Lukáš Latinák, Klára Jandová, Ester Kočičková, Matouš Ruml. ČR / 110 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino JAK PORODIT A NEZBLÁZ- NIT SE Humorný pohled do života pěti párů v radostném očekávání. Každému se přece někdy stane, že mu spadne dítě do záchodu nebo sní cigaretu, popřípadě vyzvedne z jeslí cizí dítě. Film Jak porodit a nezbláznit se byl zrozen ze světového bestselleru Co čekat v radostném očekávání, kterého se prodalo přes 35 miliónů knih. Hrají Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Chris Rock, Elizabeth Banks. USA / do 12 let nevhodný v 16:30 h, 20:00 h, kino TITANIC (3D) James Cameron zkonvertoval druhý nejúspěšnější film všech dob do tří rozměrů. Prožijte ho jako nikdy předtím ve 3D. Byl obrovský a luxusní. Lidé o něm ve své pýše říkali, že je nepotopitelný. USA / 189 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino DON T STOP Do komunistického Československa konečně dorazil PUNK naplno. Osmnáctiletý Miki (Patrik Děrgel) se svým provokativním kamarádem Dejvidem (Lukáš Reichl) nechtějí zůstat pozadu. Deska London Calling od Clash jim ukáže ten správný směr. Vezmou elektrické kytary, naježí vlasy a přestanou brát ohled na svoje okolí. NO FUTURE se stane jejich heslem. Don t Stop je příběh o tom, co se stane během jednoho roku vašeho života, kdy nepřemýšlíte o zítřku ani o důsledcích svých rozhodnutí. Jediné co chcete, je prosadit svoje generačního právo na svůj vlastní životní styl. ČR / 98 minut / do 12 let nevhodný / česká verze v 17:30 h, kino DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU Pokračování slavného snímku Doba ledová zavádí diváka přibližně do doby před 200 miliony let, kdy existoval jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. Tento superkontinet, který existoval v paleozoiku a mezozoiku, se právě přibližně v té době rozdělil na menší kontinenty, které jsou podobné těm dnešním. Autoři si tohle rozdělení vysvětlují tak, že za všechno může chamtivá veverka, která neustále sbírá své oříšky. USA / 94 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino PAŘMENI Bláznivá komedie o ženichovi a třech svědcích, kteří se vydají na cestu do australského vnitrozemí na velikou svatbu. Svérázní svědkové se postarají o řadu skandálních situací a zažijí na vlastní kůži význam fráze v dobrém i ve zlém. Ztřeštěný příběh je klasickou ukázkou komplikovaných vztahů ženichových přátel s rodinou nevěsty. Rodinná pouta jsou silnější, ale stejně neodbytní jsou i Davidovi přátelé... Austrálie, Velká Británie / 97 minut / přístupný ve 20:00 h, kino NĚŽNOST Nathalie žije úžasný život. Je mladá, krásná a má skvělé manželství. Ale v okamžiku, kdy její manžel zemře při nehodě, se její svět zhroutí. Několik dalších let se soustředí pouze na práci, své emoce nechává stranou. Pak nenadále, aniž by věděla proč, políbí toho nejnepravděpodobnějšího muže svého kolegu, Markuse. Můžeme opravdu ovlivnit způsob, jakým objevíme novou chuť do života? Nathalie a Markus, kteří objevili novou lásku, utíkají, aby dali svému vztahu šanci. Je to příběh o znovuzrození, ale také o jedinečnosti lásky. Filmová adaptace osmé novely Davida Foenkinose, která obdržela 10 literárních cen a bylo prodáno přes kopií. Hrají: Audrey Tatou (Amélie z Mormartru), François Damiens, Bruno Todeschini, Mélanie Bernier, Joséphine de Meaux. Další akce v 19:00 h, Bar Koruna Jim Čert folkový koncert Předprodej v Baru Koruna, tel v 7:00 h Jak se trhá perník Vlastivědné putování do historických Pardubic s návštěvou Perníkového hejtmanství Ráby. Odjezd autobusu v sobotu v 7:00 hodin od hotelu Dukla. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži Blansko, tel , v 15:00 h, kostel sv. Martina Akordeonový koncert ZUŠ v 9:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Šikulky výtvarné tvoření rodičů s dětmi Tvořivé výtvarné dílny pro rodiče i prarodiče s dětmi s dobrovolnicemi Klubu Ratolest, poplatek na materiál v 15:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Dětské nemoci a očkování Odborná beseda s pediatričkou MUDr. Boženou Vladíkovou, vstup zdarma , Galerie města Blanska Tvoření v galerii Workshop k výstavě Eduarda Ovčáčka. Tvořit budeme 19. června od 14:00 do 17:00 hodin a 20. června od 15:00 do 17:30 hodin. Inspirací nám budou aktuálně vystavená díla v galerii. Zvány jsou děti i tvořiví dospělí. V případě zájmu připravíme dílnu pro školní kolektivy (rezervace ). Na léto chystáme tradiční tvořivé ohlédnutí za uplynulými výstavami Letní výtvarnou dílnu, která se letos uskuteční od 16. do 20. července v 8:10 h, 9:00 h, knihovna Už jsem čtenář vítání prvňáčků do řad čtenářů Pro 1. tř. ZŠ Erbenova paní učitelka Machová, garant D. Křivánková, Bc. P. Gargošová v 15:30 h, ZUŠ, Zámek 3 Závěrečné vystoupení přípravných oborů ZUŠ V případě nepříznivého počasí v sále školy v 17:00 h, ZUŠ, sál Kollárova 8 Závěrečné vystoupení literárně dramatického oboru v 17:00 h, knihovna Lenny Kravitz poslechový pořad Další hudebně-poslechový pořad nejen pro mladé z pravidelného cyklu Cesty za poznáním. LENNY KRAVITZ Black and White America profil zpěváka u příležitosti evropského turné, garant H. Juříková v 8:30 h, ASK Blansko Den s Policií ČR Představení činnosti všech složek Integrovaného záchranného systému. Na akci se podílí policie, hasiči, zdravotníci, městská policie, celní správa a spolupracující organizace. Podrobnosti na straně v 8:30 h, 9:30 h, knihovna Už jsem čtenář vítání prvňáčků do řad čtenářů Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře starostou města Blanska Ing. Lubomírem Toufarem za účasti rodičů. Pro 1. tř. ZŠ Salmova paní učitelka Szabová, garant D. Křivánková, Bc. P. Gargošová ve 14:00 h, ZUŠ, Zámek 3 Počmárej papír, namaluj obraz, uplácej si něco z hlíny Otevřený výtvarný ateliér a keramická dílna pro kolemjdoucí v 17:00 h, Dělnický dům, sál S2 Závěrečné vystoupení žáků literárně-dramatického oboru Soukromé ZUŠ v 18:30 h, Katolický dům Mezigenerační vztahy O vztazích a aktivitách dětí, rodičů a prarodičů hovoří Dana Žižkovská z Centra pro rodinu v Brně. Pořádá: Společnost katolického domu spolu se Seniorpoint a KLAS v 18:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Je možné rozumět Bibli? Výklad Janova evangelia v kontextu celé Bible. Setkání nad Biblí v době od 18:30 do 20:00 hodin a dál potom každou středu ve stejném čase v 19:00 h, Bar Koruna Roman Dragoun koncert Předprodej Bar Koruna, tel v 8:00 h, Městská policie Blansko Den otevřených dveří MP Blansko Od 8:00 do 15:00 hodin v prostorách Městské policie Blansko, ulice Sadová 2. V průběhu této akce je možné se seznámit s činností městské policie, s výstrojí a výzbrojí strážníků, zabezpečovanými programy prevence kriminality a vybavením služebních vozidel v 9:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Hurá na prázdniny Zakončení pohybových tréninkových aktivit s táborákem, poplatek za párek a chleba v 15:30 h, ZUŠ, Zámek 3 Den hudby V případě nepříznivého počasí se akce neuskuteční v 16:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Malovánky se Šárkou v 18:00 h, 19:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Věrnost V 18:00 hodin děti, v 19:30 hodin mládež. Je třeba vytrvat, a to i když přijdou těžkosti. Program pro děti a mládež ve 14:00 h, parkoviště u hotelu Dukla VII. Škoda sraz Moravský kras 2012 Sraz Moravský kras je mezinárodní automobilový sraz, který je součástí tzv. Moravsko-Slovenského poháru v rámci jednoho kola. Každoročně se na sraz sjede startujících posádek, přes 100 lidí z celé ČR a SK, různorodost vozů značky Škoda je fascinující, objevují se vozy například z 60. let, jako je Škoda Octavia 985 a Škoda Felicie, přes modely Škoda 1000MB, 100, 105, 110, 110R... až po novější vozy Felicie, Fabie, Octavie a další. Výjimkou nejsou ani tuning úpravy a raritní typy. Více na v 10:00 h, nám. Svobody Promenádní koncert ZUŠ Blansko v 19:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Bůh chce, abys byl šťastný Diskuzní večer v 19:00 h, Dělnický dům Koncert učitelů Soukromé ZUŠ v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 18:00 h, 19:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Nevzdávej se V 18:00 hodin děti, v 19:30 hodin mládež. Nepřestaň kvůli potížím hledět na nebeské věci. Nebuď takovým slabochem, který se vzdává. Program pro děti a mládež Tábor DDM Jeseníky Zaměření: celotáborová hra S Jožkou na horách v 19:00 h, zimní stadion Galakoncert ke 150. výročí Rastislava: Carl Orff CARMINA BURANA Scénické provedení světelná show, pyrotechnické efekty, tanec s ohněm, historický šerm, balet. Předprodej od 2. května 2012 v Informační kanceláři Blanka Blansko a Student Agency nám. Svobody, Brno. Pořádají: SPS Rastislav Blansko a KSMB. Podrobnosti o akci na straně Tábor DDM TZ Karolín Zaměření: celotáborová hra Souboj národů. Kontakty na nebo telefonicky na , Tábor DDM příměstský tábor Zaměření: S Otou přes tři kopce. Více na Sport v 16:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko Letovice Muži B v 16:00 h, 18:30 h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Blansko Cardion Hroši Brno Jihomoravský přebor kadetů , hřiště Mlýnská 29. ročník Memoriálu Miroslava Krabičky turnaj mladších žáků Mezinárodní fotbalový turnaj. Zúčastní se 8 mužstev včetně týmu z polské Legnice , RC autodrom Blansko, sportovní ostrov Moravian Le Mans Series v 8:00 h, ASK Blansko Volejbalový turnaj O pohár předsedy ASK volejbalové kurty v 10:00 h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Blansko Draci Brno Jihomoravský přebor kadetů , RC autodrom Blansko, sportovní ostrov Tamiya TT-01 Blansko Endurance ve 13:00 h, 16:00 h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Blansko Kotlářka Praha extraliga, muži

7 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 7 Pozvání odjinud Jedovnice v 15:00 h, restaurace Barachov Koncert tanečního orchestru ZUŠ Jedovnice v 19:00 h, kino Tintinova dobrodružství Lysice v 15:00 h, zámek Táta dneska frčí Veselé odpoledne pro rodiny s dětmi v zámecké zahradě. Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí v hotelu Lidový dům , zámek Zámecké feérie noční kostýmované prohlídky Tajemství darovaného klenotu každou celou hodinu. Začátky ve 20:00, 21:00 a 22:00 hodin, rezervace nutná na tel Od 9:00 do 17:00 h jarmark na vnitřním nádvoří vstup volný :00 až 14:30 hodin Rytířské HRY, od 15:00 hodin rytířský turnaj Rájec-Jestřebí v 19:30 h, kostel Všech svatých Koncert Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae Program: Dvě hlavy, čtvero očí, dvacet prstů Doron David Sherwin- cink Barbara Maria Willi cembalo, varhanní positiv v 19:30 h, zámek Koncert Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae Program: Stylus phantasticus fantazie kódovaná čísly. Vystoupí německý soubor COR- DARTE Daniel Deuter housle Heike Johanna Lindner viola da gamba Markus Märkl cembalo Zazní triové sonáty pro housle, violu da gamba a cembalo. Tři německé instrumentalisty spojuje trvalý zájem o méně známé a málo uváděné skladby. Často se jim daří odkrývat poklady mezi neprávem opomíjeným repertoárem, kterým později rádi překvapují širší veřejnost. Do programu vybrali drobné kompozice celé řady italských skladatelů šestnáctého století. Křtiny v 19:00 h, jeskyně Výpustek Zvuková jeskyně Multimediální koncert uvnitř světelné instalace v jeskyni. Jiří Suchánek (hudba, světla, elektronika, instalace), Eva Vrbková (zpěv), Petri Herzán (saxofon). Lažánky v 10:30 h, kaple Cyrilometodějská pouť V 10:30 h slavnostní mše v kapli. Od 14:00 h pohodové sváteční odpoledne, zábavný program pro děti i dospělé. Občerstvení zajištěno! Pořádají: Farnost svatého Martina v Blansku, Sdružení Veveráci a SDH Blansko-Lažánky. Olomučany ve 13:00 h, hotel Olberg Slavnostní otevření restaurace a půjčovny sportovních potřeb v hotelu Olberg Vystoupení žáků ZŠ Olomučany, prohlídka rekonstruovaných prostor, vystoupení folkové skupiny Maják, otevřeno Muzeum keramiky na obci, půjčování sportovních potřeb zdarma. V průběhu celého dne speciality z grilu, pití, hry, soutěž o ceny, vyhlášení ankety Místní gastronomická specialita, sběratelská anketa Zapůjčení historických fotografií hostince. Podrobnosti na Společenská kronika Úmrtí Ing. Jan Novotný 79 roků Blansko Františka Skotáková 87 roků Blansko Tomáš Kučera 62 roků Blansko Alois Pink 73 roků Blansko Marie Pinková 73 roků Blansko Milada Ševčíková 86 roků Klepačov Josef Kašpar 82 roků Blansko Jaroslava Gruberová 65 roků Blansko Z redakční pošty Kdy slavit? Jako první si již několik let připomínají osvobození ČSR den před 8. květnem členové KSČM, kteří tak reagovali na jeden z dřívějších projevů oslavující zásluhy amerických vojsk, která obsadila pouze malé území Plzeňska. Díky tomuto popisku pod obrázkem blanenských členů KSČM kladoucích věnec k pomníku rudoarmějce jsem pochopil, že jsem si mylně vykládal jejich počínání. Myslel jsem, že oslavují, jako důkaz rozchodu se svou minulostí, kapitulaci Wehrmachtu v Remeši 7. května Tato kapitulace začala platit následující den ve 23:01 středoevropského letního času. Ale akt podpisu musel být na přání generalissima Stalina zopakován 8. května v dobytém Berlíně. Zastavení postupu západních spojenců na ose Karlovy Vary Plzeň České Budějovice byl důsledek důrazného přání generalissima Stalina, aby Prahu osvobodila rudá armáda. To, mimo jiných, naštvalo amerického generála Pattona, který tak neměl možnost osvobodit žádné evropské hlavní město. Novou galerii pojmenovanou po svém vnukovi Jonášovi otevřel galerista Pavel Svoboda v obchodním centru Ježek. Zaměřena je primárně na umělce z Blanska a blízkého okolí. Zájem o první prohlídku byl tak velký, že v den otevření zde nebylo k hnutí. Práce místních výtvarníků, sochařů, keramiků nebo šperkařů si můžete prohlédnout každé úterý a čtvrtek v 9:00 12:30 a 13:30 17:00 hodin. Vstup je zdarma. Foto: S. Mrázek Soukromá základní umělecká škola Blansko Hybešova 1, Blansko, tel , mobil Vážení rodiče a žáci, naše škola vám nabízí široké spektrum uměleckého vzdělávání ve všech oborech základního uměleckého školství. Učitelé naší školy se věnují dětem od předškolního věku až po dospělé v jednotlivých oborech, nástrojích a tanečních žánrech dle následující nabídky: SYNTETICKÝ OBOR Hudební, výtvarná a taneční výuka pro nejmenší, v jeden den, mající za úkol profilovat pro dítě jemu nejvhodnější obor dle zájmu a schopností. TANEČNÍ OBOR Tanec klasický, současný, lidový, společenský standardní a latinsko-americký, tap dance (step), disco, hip-hop, break, electric booggie, jazz, street dance, přípravná taneční výchova pro nejmenší. HUDEBNÍ OBOR Přípravná hudební výchova a výuka hry na nástroje klavír, keyboard, příčná flétna, zobcové flétny, akordeon, kytara, elektrofonická kytara, housle, cimbál, trubka, bicí, sólový zpěv, sborový zpěv, improvizace, varhany. OBOR VÝTVARNÝ Kresba, malba, grafika, dekorativní činnost, modelování, keramika. LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Dramatickou výchovu lze charakterizovat jako učení přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání. Podporuje schopnost používat dovednosti a poznatky aktivně, tvořivě a odpovědně. Je komplexním oborem, takže dává každému dítěti příležitost uplatnit se dle jeho dispozic a zájmů. REPREZENTAČNÍ KOLEKTIVY Z žáků školy jsou složeny taneční a hudební kolektivy, které reprezentují školu a město Blansko nejen u nás, ale i v zahraničí. Mají-li žáci školy zájem, předpoklady a vůli, mohou být do těchto kolektivů zařazeni. Jsou to: Tap dance studio Blansko stepařský tým Folklorní soubory Drahan a Drahánek Blansko s cimbálovou muzikou Drahan Star dance Blansko společenské tance AD S crew hip-hop, break, Flautino Bigband soubor hráčů na zobcové flétny Dětský pěvecký sbor Zájemci o studium se mohou přihlásit již nyní, v pracovní dny od 12:00 do 18:00 hodin v kanceláři školy v budově Dělnického domu Blansko, Hybešova 1, získat informace telefonicky na nebo , napsat nám em na adresu nebo se podívat na naše stránky Výuka některých předmětů probíhá rovněž na pobočkách školy v Kotvrdovicích, Lipovci, Sloupu v Moravském Krasu, Ráječku, Doubravici nad Svitavou a Vysočanech. Miluše Jeřábková, ředitelka školy A my v Blansku? Blansko bylo osvobozeno sovětskými a rumunskými vojáky 9. května, kteří k nám dorazili asi hodinu po útěku Wehrmachtu. Wehrmacht tímto porušoval podmínky kapitulace. My jsme v Blansku měli štěstí, na rozdíl od některých jiných českých a moravských měst, která byla ještě 9. května bombardována rudou armádou, při čemž pochopitelně zahynuli také nějací civilisté. Blansko zažilo bombardování sovětskými letci v dubnu 1945, ti přiletěli ve strojích americké výroby z polního letiště u Lanžhotu. Ach ta historie. Jan B. Vladík, člen ČsOL Nejvyšší kuželkářská liga žen skončila před dvěma měsíci a blanenskému týmu přinesla již téměř tradiční bronzovou příčku. S tímto umístěním je spjata účast na evropském poháru NBC, jehož hostitelem bude letos v říjnu bosenská Banja Luka. Vedle této mistrovské soutěže se však letos ženy přihlásily také do Českého poháru (Pohár ČKA), ve kterém startují, na rozdíl od ligy, pouze čtyřčlenná družstva. Tato soutěž vrcholila o víkendu 2. a 3. června na velmi těžké kuželně ve Valašském Meziříčí. Zde se sešly čtyři nejúspěšnější ženské týmy, jež dokázaly úspěšně projít jarní vyřazovací fází, a Blansko bylo mezi nimi. V sobotním semifinále náš tým narazil na několikanásobného vítěze tohoto poháru a zároveň čtvrtý celek nejvyšší soutěže žen SKK Jičín. Zápas blanenské kuželkářky vyhrály jednoznačně 6:0, byť jen o 44 kuželek. řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , AKCE prodej matrací 1+1 ks ZDARMA. ZAŠLEME CENÍ- KY, PROSPEKTY. Zakázková výroba pevných a nevrzajících lůžek s úložným prostorem na lůžkoviny na tzv. výklop. Výroba sklopných lůžek na stěnu do malých bytů. Výroba a prodej špičkových matrací a roštů. Možnost vyzkoušení různých matrací a roštů. Opravy starších lůžek, matrací, lamelových roštů. PRODEJ náhradních dílů lamely, držáky apod. Nad Kč je doprava po okrese BK ZDAR- MA. Radek Svoboda, Blansko. Tel nemovitosti» Od září pronajmu v RD v Blansku jedno a dvojlůžk. pokoj. V domě vše k dispozici. Inf. večer , seznam.cz.» Mladá rodina hledá byt nebo malý RD v Blansku. Nabídněte. Tel Ve finále je pak čekal soupeř ještě o poznání těžší Spartak Přerov, který v letošní ligové sezóně získal stříbro. Do finále tak nastupoval v roli mírného favorita. Od počátku však tento tým nepředváděl zdaleka takové výkony jako v semifinále, čehož Blansko využilo. Naše kuželkářky lépe» Provádíme opravy a izolace plochých střech včetně zateplení. Tel » Zhubla jsem 10 kg a váhu si udržuji. Poradím Vám jak. Více na Hledáte přivýdělek nebo kariéru? Informujte se o Projektu podnikání z domu. Koupím obrazy, nábytek, hodiny vše do roku I celou pozůstalost. Tel , » Prodej palivového dříví smrk, jedle, borovice, modřín cena 650 Kč/prm. Možnost zajištění dopravy. Kontakt: Stejskalová Markéta, Lhota u Lysic, tel » Prodám 2+1 na Písečné 58 m 2, po rekonstrukci přestavěn na 3+1. SMS na » Pronajmu byt 1+1 v Adamově-Ptačina. Tel » RE/MAX Pro nabízí levně vilu ve Lhotě Rapotině (sídlo firmy). Tel soukromá inzerce» Prodám dětské odrážedlo Chicco autíčko s vodicí tyčí, ohrádkou a hracím panelem. Pův. cena Kč, nyní 800 Kč. Tel » Prodám golfový kočárek CAM šedé barvy s černým zimním nánožníkem a pláštěnkou na celý kočárek. Cena Kč nebo dle dohody. Tel » Koupím obkladový polystyren, zbytky ze stavby, dále okno cm, použité. Tel , centrum.cz.» Prodám dřevěná okna, křídla, nově natřená, cm, ideální na skleník. Dveře, p. 70 cm, vnitřní a venkovní modřínové, levně. Můžete osobně vidět v Blansku. Dohoda jistá. Tel » Prodám šedou teraso dlažbu (35 m2) a betonové kostky hnědé a 12 17, tl. 6 cm (15 m 2 ). Schodové nášlapy dřevěné hnědé cm. Vše použité, dobrý stav. Cena dohodou. Tel » Prodám posilovací stroj veslice Kettler. 2 roky stará a VELMI málo používaná. Cena dohodou. Tel » Koupím starou dřevěnou lavici s úložným prostorem. Tel » Koupím invalidní vozík. Tel » Hledám paní na výpomoc pracující matce hlídání a péče o kojence, od září. Tel » Hledám místo administrativního nebo dokumentačního pracovníka v Blansku nebo v okolí. Nabízím za odvoz tři rozkládací křesla, starší, možno spojit po dvou nebo třech do sedačky. Látkový potah, vhodné na chatu. Tel Blanenské kuželkářky završily sezonu vynikajícím úspěchem Nejvyšší kuželkářská liga a Český pohár jsou dvě nejvyšší soutěže, ve kterých blanenské kuželkářky slaví letos úspěchy. Radost blanenského týmu ze zisku poháru. zvládaly i dramatické koncovky a proti takřka neškodnému Přerovu zvítězily opět 6:0. Oddílu kuželek TJ ČKD Blansko tato výhra přinesla další, v kuželkářském prostředí velmi ceněnou trofej a nezbývá než věřit, že další úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat. Lukáš Hlavinka místopředseda oddílu kuželek TJ ČKD Blansko Foto: archiv autora

8 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 8 Do Blanska se chystají běžci z celé republiky i zahraničí Již posedmnácté se v Blansku uskuteční prestižní běžecká akce s názvem Půlmaraton Moravským krasem, která nabízí běžcům i občanům města Blanska sportovně kulturní vyžití. Tři měsíce do startu 17. ročníku Půlmaratonu Moravským krasem je ve startovní listině zaregistrováno přes 400 běžců a běžkyň, to je 75 % všech přihlášených z minulého ročníku. Vypadá to, že v letošním roce nás čeká několik blanenských rekordů. Které to budou, si počkáme do 2. září Tradičně je připravena hlavní trať o délce 21,1 km, která vede Blansko je královstvím českého streetballu z centra města do Moravského krasu. Před Punkevní jeskyní se běžci otáčí a běží zpět do centra města. Pro širokou veřejnost je připraven běh městem o délce 2,4 km, který si může zaběhnout opravdu každý. Běh navazuje na tradici lidového běhu. I v letošním roce je připraven široký doprovodný program. Před samotným startem Půlmaratonu se můžeme těšit na průjezd vozítek značky Velorex. Dále je připraven program, který se skládá z vystoupení třinecké kapely Charlie Straight, která každý rok získává české i zahraniční ocenění. Hned po startu hlavního závodu na 21,1 km zpříjemní návštěvníkům chvíle rocková kapela Třetí zuby. Nejvýhodnější registrace skončila 31. května, ale nadále je možné se registrovat v Informační kanceláři města Blanska nebo on-line na stránkách www. sportujsnami.cz (Běžci registrovaní do konce července získají oficiální tričko závodu!). Akce se uskuteční za podpory města Blanska a pod záštitou místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy. Těšíme se na vaši účast! Sportuj s námi o.s. a Your Agency s.r.o. Branné závody žáků Zborovský závod branné zdatnosti se uskutečnil na hřišti ASK. Zúčastnili se ho jen žáci ze dvou blanenských škol ZŠ T. G. M. a ze ZŠ Erbenovy. Letos se již potřicáté hromadně vrhli ženy a muži do studené vody blanenské přehrady, aby tak zahájili první ze tří disciplín Blanenského plecháče, a to plavání na 700 m, což obnáší dva okruhy kolem celé přehrady. Plavecká dráha byla kvůli nižší hladině vody trochu upravena. Oproti minulým rokům neobeplouvali plavci stavidlo, ale bójka byla umístěna před ním. Letos poprvé se také závodilo s čipy, který měl každý účastník připevněn na noze. Pořadatelé a komentátor tak měli k dispozici průběžné časy závodníků v jednotlivých měřených úsecích. Okrskové kolo Zborovského závodu branné zdatnosti se konalo u příležitosti 95. výročí první bitvy československých legionářů u Zborova. Závod pořádaly Československá obec legionářská a město Blansko. Závodníci měli za úkol oběhnout jedno kolo kolem stadionu. Při tom museli přeběhnou úzkou Jednou z disciplín branného závodu byla také střelba ze vzduchovky na terč. lávku, střelbou ze vzduchovky zasáhnout co nejvíce terčů, granát hodit přesně do vymezeného území a na závěr překonat umělou zeď. Zvítězili žáci ze ZŠ Erbenovy a zúčastní se krajského kola, které se uskuteční ve Valticích. Stanislav Mrázek 30. ročník Blanenského plecháče vyhrál Jan Klement Blanenský plecháč se náročností nejvíce blíží nejjednoduššímu z triatlonů, tzv. Sprint triatlonu. Zahrnuje 700 m plavání, 20 km na kole a běh na 5 km. Foto: S. Mrázek Asi nejnáročnější je pro všechny kolo. Jak sami závodníci přiznávají, je zde trasa hodně specifická díky velkému převýšení. Jede se totiž okruh s táhlým stoupáním na Obůrku Těchov do Veselice a zpět do Blanska přes Podlesí a na přehradu. 5km běh se pak odehrává okolo přehrady, převážně po silnicích a částečně po lesní cestě. Tradicí se již stal dětský triatlon, který startuje vždy před Blanenským plecháčem a v němž soutěží ve svých kategoriích a samozřejmě na mnohem kratších tratích děti ve věku let. 100 m plavání, 1 km (nebo 2 km, dle kategorie) kolo a 600 m běh. Stanislav Mrázek Pořadí Příjmení a jméno Kateg Rok. nar. Příslušnost Výkon 1 KLEMENT Jan M Ekol team 1:04:42 2 POSPÍCHAL Zbyněk M Tréninková skupina 1:05:23 3 VABROUŠEK Petr M Author Tufo Zlín 1:07:34 4 KŘENEK Jan M Ekol team 1:07:59 5 DLABAJA Roman M Titan SC 1:08:18 6 HORÁK Ondřej M Rocktechnik triatlon 1:08:41 7 KUČERA Jan M TK Moravské Budějovice 1:09:03 8 VYSLOUŽIL Libor M Ekol team 1:09:15 9 HAJDAMACH Jiří Jři 1994 Ekol team 1:09:26 Foto: autor V neděli 27. května 2012 se na multifunkčním hřišti při ZŠ Dvorské konal blanenský streetballový turnaj STREET4STREET. Turnaj se v Blansku koná již od roku 1999 a je nejdéle souvisle pořádaným streetballovým turnajem v republice. Streetball je basketbal hraný tři na tři na jeden koš, svůj původ má na předměstích amerických velkoměst. Důležitá pro streetball je volnost, hráčům stačí malý plácek, jeden koš, nemusí se nikde sportovně organizovat, nepotřebují ani rozhodčího, fauly si sami přiznávají. Na květnovém turnaji přálo účastníkům pěkné slunečné počasí, příjemnou atmosféru navodily hudební mixtapes od DJ Maztah. Celkem se utkalo 25 týmů, v mladší kategorii vyhrál blanenský tým Nevím, ve starší kategorii brněnský tým Kšiltofkáry. Vrcholem dne byla doprovodná soutěž o nejlepšího smečaře hráči předváděli své mimořádné skokanské a koordinační schopnosti, do koše smečovali například 2 míči, po otočce, přes stojící spoluhráče, ale také po nahození o boční hranu desky. Turnaj pořádalo občanské sdružení Streetlife (www.streetlife.tym.cz), díky podpoře partnerů se všichni hráči starší kategorie mohli těšit na hrací tričko zdarma. Turnaj je organizován jako nízkoprahový, v mladší kategorii hráči neplatí žádné zápisné, může se do něj tedy zapojit opravdu každý. Příští rok se bude turnaj konat opět poslední neděli v květnu, přijďte si zahrát s námi! Stanislav Komínek člen výboru Streetlife o. s. Jan Klement v cíli Blanenského plecháče. Foto: S. Mrázek Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Klára Kučerová, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí Galerie města Blanska vydala Ročenku 2013 str. 3 Výroční valná hromada dobrovolných hasičů str. 8 120 let od pojmenování blanenských ulic str. 3 Sousedský bál 2014 fotografi e str. 4 Vyhlášení Sportovců

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Gymnázium Plzeň, Mikulášské

Více

Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti?

Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti? 13. ROČNÍK Květen 2015 číslo 5 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti? Náměty a připomínky k novému regulačnímu plánu městské památkové rezervace (MPR),

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO STAVBA & ZAHRADA

Z RCA DLO Z RCA DLO STAVBA & ZAHRADA Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Občanské sdružení ALMA Ročník XIV Číslo 8 17. dubna 2015 STAVBA & ZAHRADA Z RCA DLO Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka KVĚTEN 2014 CIMRMANI OPĚT V JEVÍČKU Předzvěstí jara na Malé Hané je posledních 11 roků příjezd Divadla Járy Cimrmana do Jevíčka. Tak tomu

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Červen 2015 / www.svitavy.cz PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ SCÉNA. Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat již počtvrté

Červen 2015 / www.svitavy.cz PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ SCÉNA. Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat již počtvrté Červen 2015 / www.svitavy.cz CYKLISTICKÁ DISCIPLÍNA PUMPTRACK 5 TÝDEN ČTENÍ DĚTEM V KNIHOVNĚ PŘEHLÍDKA 12 13 DĚTSKÁ SCÉNA KOUPALIŠTĚ SE OTEVŘE KONCEM ČERVNA 15 Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu Soutěž o nejzajímavější květinovou výzdobu domů a balkonů právě začíná...čtěte na str. 3 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Kroměříž zakázala pouliční a podomní prodej...čtěte

Více

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. mob.: 777 857 739

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. mob.: 777 857 739 www.monitor-bk.cz 19. ročník, číslo 16/2013 Chelčického 56 Blansko 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Kousek přírody u vás doma - str. 4 Na víno jedině k Brázdům

Více