PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY"

Transkript

1 Rastislav zve na galakoncert: Carl Orff Carmina Burana str. 2 Kuželkářky završily úspěšně sezonu str. 7 Blanenští slavili Den dětí str. 4 Dotace na sociální služby str. 2 Blansko královstvím streetballu str. 8 Zpravodaj města Blanska a zbytek by byl poskytnut blanenským dětem. Ani personálně není problém školku zajistit zájemců se nám hlásilo dost. Školka nabídne 25 míst myslíte si, že se zaplní? Půjde o akreditované zařízení, jsme schopni přijmout děti už od dvou let až po předškoláky, otevřeno bude od šesti do osmnácti hodin, předpokládám tedy, že zájemci se najdou. Určitou bariéru budou jistě představovat finance: pro děti našich zaměstnanců počítáme s poplatkem kolem Kč, pro děti zvenčí by to byly přibližně Kč, což je dost, a ne všichni budou schop-» pokračování na straně 3 číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma Vyberte nejlepší návrh na oživení nábřeží Svitavy Dne 31. května proběhlo hodnocení soutěžních návrhů na Oživení blanenského nábřeží Svitavy. Soutěž pro studenty architektonických a zahradnických vysokých škol vyhlásilo Při hodnocení návrhů řešení nábřeží se hodně diskutovalo. 29. května 2012 byla na blanenské radnici za přítomnosti starosty města Ing. Lubomíra Toufara slavnostně předána ocenění vítězům žákovské soutěže ve tvorbě 3D modelů. Soutěž 3D modelů blanenských základních škol a turistických atraktivit navazuje na existenci 3D informační mapy města. Tato mapa není pouhým odkazem na turistické cíle, ale přináší také informace o organizacích, institucích, cyklostezkách, bezbariérových trasách i autobusové dopravě ve městě a přilehlém okolí, vysvětluje Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje. Město Blansko vypsalo soutěž s představou, že se podaří mapu obohatit o další objekty. Oslovili Foto: autorka jsme základní školy, protože děti jsou tvořivé, o 3D technologie se zajímají a jak ukázala samotná soutěž, tak s nimi také umí pracovat, říká Marek Štefan. Nemalou úlohu na tomto rozhodnutí hrál také fakt, že firma Geodis, která poskytuje webhosting 3D mapy, v minulém roce uvolnila program pro tvorbu 3D objektů jako freeware. Město Blansko oslovilo všechny čtyři základní školy, do soutěže se zapojily tři z nich. město Blansko v únoru Sešlo se celkem 6 soutěžních návrhů. Každý z nich představil celkovou koncepci úprav zadaného území (tři části 1. prostor u Ježkova mostu, 2. před mostem k aquaparku a 3. Salmův jez). Jednu z nich měli studenti rozpracovat detailněji. Členy odborné komise byli Ing. arch Pavel Šimeček, Ing. arch. Robert Sedlák, Ing. arch. Zdeňka Vydrová, Ing. Václav Babka, Ing. arch. Monika Sirná, Ing. arch. Jiří Kouřil, Ing. Marek Štefan a Ing. Lubomír Toufar. Úvodem jednání komise diskutovala o způsobu hodnocení jednotlivých návrhů. Komise se shodla na několika kritériích pro posuzování. Jednalo se o pěší přístupy, prostupnost území, vztah nábřeží k vodní hladině, odolnost užitých materiálů, o invenci při řešení detailů a formu prezentace myšlenky návrhu. Úvodem bylo konstatováno, že není žádoucí zaplnit plochu nábřeží vysokou zelení, naopak komise považuje za užitečné maximální uvolnění zelené plochy a střídmé užití prvků drobné architektury. Komise ocenila přístupy některých soutěžících, kteří docenili potřebu celkové koncepce prostoru včetně uplatnění zeleně. Studie, které pracovaly s větším stavebním objemem, komisi nezaujaly (soutěžní návrh č. 3 a č. 1). Návrh č. 4 komise ocenila jako nejlepší z hlediska základního pro-» pokračování na straně 5 Žáci vytvořili 3D modely svých škol 3D model ZŠ Dvorské. Ocenění žáci ZŠ Erbenova Otakar Lukáč a Petr Sehnal. Foto: K. Kučerová A jak práci na projektu vidí samotní žáci? Ze začátku to bylo těžší, ale dalo se to, říká Otakar Lukáč z 9.B. Oběma klukům z Erbenky práce trvala 3 4 dny a bezpochyby jim pomohlo, že se s programy pro tvorbu 3D objektů seznámili už dřív v hodinách informatiky. O něco těžší to měli Teadáš Toman a Jakub Záruba ze ZŠ T. G. M., kteří si program osahali až díky soutěži. Šlo to hodně špatně, přiznávají oba osmáci, jejichž úkol byl o to těžší, že budova jejich základní školy patří k tvarově složitějším. Přesto se však nevzdávají a rádi by se zúčastnili soutěže i příští rok. Pokud nás přizvou, smějí se. Otakar Lukáč by tak rád vymodeloval radnici nebo hrad Blansek, Jakub Záruba je rozhodnut pustit se do sportovišť, třeba fotbalového stadionu. Šanci rozhodně dostanou. Tento ročník jsme pojali jako nultý, příští, první ročník, bychom rádi vypsali už začátkem» pokračování na straně 5 TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Biskup Vojtěch Cikrle udělil při mši svaté v kostele sv. Martina v sobotu 2. června 2012 svátost biřmování padesátce dospělých křesťanů. Spolu s ním stáli u oltáře kněží rodáci z Blanska a bývalí faráři. Po bohoslužbě požehnal na dvoře fary rekonstruovaný areál Centra svatého Martina, zahrnující novou faru a starou faru s klubovnami a dílnami. Rovněž požehnal faráři Jiřímu Kaňovi při příležitosti 50 let života a 25 let kněžství (a jeho nové služební auto, na které přispěli velkou měrou věřící), a také jáhnu Oldřichu Němcovi k jeho 60. narozeninám. Na závěr požehnal oběd pro všechny přítomné (odhadem 600 lidí), který zajistil tým bratří Fojtů z Těchova. O pohodu se postarala Pohoda a Martini Band, dále hlavně tým dobrovolníků z farnosti. V neposlední řadě k ní přispělo i nebe skutečně příjemným počasím. Text: Jiří Kaňa, foto: Jan Forbelský Firemní školka potřebuje stabilní prostředí Mezi blanenskými mateřskými školami vítajícími k zápisu budoucí žáčky překvapivě chyběla plánovaná firemní školka blanenské nemocnice. Zařízení, které mělo nabídnout místa pro dalších 25 dětí, letos otevřeno nebude. O důvodech a další perspektivě firemní školky jsem hovořila s ředitelkou blanenské nemocnice MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA. Školka v nemocnici tedy otevřena nebude. Co vás k tomuto rozhodnutí vedlo? Neřekla bych, že nebude. Po zralé úvaze a po dlouhých debatách s managementem nemocnice jsme se však rozhodli projekt pozastavit a já jsem moc ráda, že jsme to stihli ještě před termínem zápisů. Nemocnice se v současné době nachází ve složité situaci, stále nejsou zajištěny smlouvy s pojišťovnami na další období, a jelikož nechceme nemocnici vystavit riziku ekonomického propadu, rozhodli jsme se s otevřením školky počkat. Pro nás je prioritou fungující nemocnice, teprve pak přijde na Městská knihovna bude přes prázdniny uzavřena Městská knihovna Blansko bude od 2. července do 24. srpna 2012 z důvodu konání zákonem stanovené revize knihovního fondu a následnému čerpání řádné dovolené uzavřena. Běžný provoz bude obnoven v pondělí 27. srpna. Děkujeme za pochopení. Městská knihovna Blansko PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Palackého třída 159, Brno řadu nadstandard. Nemocnice by školku dotovala Kč měsíčně, což si může dovolit až ve chvíli, kdy bude stabilní. Ostatně stabilita je nezbytná i pro samotnou školku. S otevřením školky tedy stále počítáte? Samozřejmě, pokud se nám podaří smlouvy s pojišťovnami zajistit, což dá nemocnici jasný výhled na dalších 6 8 let, můžeme školku otevřít od 1. ledna I to je reálné, projekt máme hotový, prostory uvolněné, okamžitě můžeme vypsat výběrové řízení na rekonstrukci prostor, udělat průzkum, o kolik míst by byl zájem mezi zaměstnanci, příspěvková organizace Pod Sanatorkou 3, Blansko přijme do pracovního poměru: pracovníka v sociálních službách pro přímou obslužnou péči Požadované kvalifikační předpoklady: absolvování akreditovaného specializačního kurzu nebo osvědčení pečovatelka (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění platných předpisů). Předpoklady a dovednosti: základy práce s PC, psychická stabilita, schopnost empatie-komunikace, odpovědnost. Písemné žádosti s profesním životopisem a kontaktními údaji vč. telefonu zašlete na výše uvedenou adresu v termínu do pracovníka sociální péče pro základní výchovnou nepedagogickou činnost (volnočasové aktivity s uživateli) Požadované kvalifikační předpoklady: odborná způsobilost je střední vzdělání a absolvování akreditačního specializačního kurzu (dle z.č.108/2006 Sb.odst.5 písm.b). ergoterapeuta Požadované kvalifikační předpoklady: minim.voš, odborná způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta. Písemné žádosti s profesním životopisem a kontaktními údaji vč. telefonu zašlete na výše uvedenou adresu v termínu do

2 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 2 Podávejte žádosti o dotace v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci na rok 2013 V souvislosti s připravovaným rozpočtem na rok 2013 vyhlašuje Město Blansko dotační řízení v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci a oznamuje všem poskytovatelům sociálních služeb, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace. Termín podání žádosti: do Město Blansko poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů Problém s bezdomovci se nevyhnul ani relativně malému Blansku, pohled na noclehárnu pod železniční nákladní rampou se naskytl každému, kdo přes město projížděl vlakem, a další místa, byť ne tak nápadná jako to vedle trati, se stala trnem v oku místních občanů. souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Formulář žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Blansko v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci a seznam příloh k žádosti tvoří přílohu č. 1 a 2 Směrnice č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3. Snad každé větší město má své místo, kam se stahují lidé označovaní za živly. Parčík za nádražím, opuštěnou zahrádkářskou kolonii či garáže na periferii poskytující útočiště lidem bez domova. Jedna skupina bezdomovců bydlí v garáži a lidé si chodí stěžovat. Svým způsobem mají pravdu, garáž není určena pro bydlení lidí, říká starosta města Ing. Toufar, ovšem dodává: I bezdomovci musí někde bydlet a svůj problém řeší, jak jim možnosti dovolí. Žádost (směrnici) naleznete ke stažení na Žádosti o poskytnutí dotace, vč. všech požadovaných příloh, v souladu se směrnicí, zašlete do na MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko nebo odevzdejte osobně (kancelář č. 136 Bc. Ivana Kouřilová, blansko.cz, tel ). odbor sociálních věcí Blansko řeší problém s lidmi bez přístřeší Ilustrační foto. Foto: K. Kučerová Po neúspěšných pokusech vytlačit bezdomovce z jejich oblíbených lokalit se město rozhodlo pojmout věc komplexně. Město vlastní dům na Jungmannově ulici, který prozatím používalo pro vystěhování neplatičů, rozhodli jsme se proto udělat pokus, říká starosta. Stávající objekt obsadí správcem, který v něm bude přímo bydlet, a nabídne jej k pronájmu blanenským občanům bez přístřeší. Jednotlivé odbory městského úřadu jsou připraveny napomoci novým obyvatelům tak, aby byli schopni své závazky vůči městu hradit. I v garážích platili a jak jsem s nimi mluvil, ne zrovna málo, říká starosta, který předpokládá, že veškeré vybrané peníze půjdou na postupnou obnovu vybydleného objektu a doufá přitom v aktivitu samotných nájemníků. Proč jim nezakoupit kbelík barvy, aby si mohli sami vymalovat? uvažuje. Sám však nemá přehnané očekávání ani iluze: Nemyslím si, že ze začátku bude všechno v pořádku. Je však třeba hledat řešení a já si myslím, že s lidmi se má jednat. Úspěšnost nového přístupu a jeho přínos pro pořádek ve městě se ukáže až po několika měsících, kdy město nashromáždí dostatek informací pro vyhodnocení. kkuc Štěstěna, ta vrtkavá, se světem si pohrává... Hudební dílo doprovodí balet, historický šerm i ohňové efekty. Foto: archiv J. Dioszegi Pro kulturní veřejnost je na sobotní večer 30. června na blanenském zimním stadionu připraven opravdu mimořádný zážitek. Jako jeden z vrcholů letošních oslav 150. výročí Rastislava se zde v rámci galakoncertu uskuteční unikátní scénické provedení kantáty Carla Orffa, proslulé Carminy Burany. V Blansku se tak (nejen) milovníkům klasické hudby nabízí ojedinělá příležitost vychutnat si strhující hudební dílo o síle osudu, lásce a pomíjivosti života, proměněné díky profesionálním výkonům desítek domácích i zahraničních umělců různých žánrů, dobovým tancům, baletu, historickému šermu a ohňovým efektům ve velkolepou show. Skladba německého skladatele Carla Orffa ( ) Carmina Burana zažila svou premiéru již roku 1937 ve Frankfurtu nad Mohanem. Po válce dosáhla obrovského úspěchu prakticky na celém světě. Obsahem skladby, která se svou povahou nejvíce blíží kantátě, jsou zhudebněné milostné, satirické a také pijácké písně a texty potulných středověkých hudebníků a básníků, pocházející z 11. až 13. století, které byly nalezeny v roce 1803 v bavorském benediktinském klášteře Beurum (Buranum, odtud pochází název textů i skladby). Původní básně jsou psány v nejrůznějších jazycích staroněmecky, latinsky, starofrancouzsky a italsky, Orff si však pro svoji kantátu vybral pouze menší část z více než dvou set těchto textů, jenž nám dokazují, že zápasy, touhy a radosti středověkého člověka se od těch našich až tak zásadně nelišily. Monumentální úvodní takty skladby s textem pojednávajícím o nestálosti paní Štěstěny: o fortuna, velut luna, statu variabilis se staly doslova světoznámými, a to nejen díky stovkám koncertních provedení Carminy Burany, ale také díky kultovním filmům, v nichž její tóny zazněly. Blanenské představení Carminy Burany je jedním ze série galakoncertů přichystaných ke 150. výročí spolku a pěveckého sboru Rastislav. Tento koncert věnujeme bývalým členům Rastislava jako poděkování za to, že historii sboru někdo tvořil a nesl na svých bedrech, říká Martina Martinásková, členka sboru a zároveň organizačního týmu galakoncertu. Vlastenectví, sounáležitost s regionem a tradicí, která byla tak důležitá pro naše předky, se dnes nenosí. Přesto si myslím, že je důležitá a lidé by si ji měli připomínat, doplňuje ji jedním dechem také jedna z organizátorek Ing. Tamara Korešová. Přijměte tedy pozvání i Vy! Anketní lístek Oživení blanenského nábřeží Svitavy určený pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve městě Blansku nebo jeho městských částech O CO JDE: Město Blansko vyhlásilo v únoru 2012 soutěž o návrh pro studenty vysokých škol na akci Oživení blanenského nábřeží Svitavy. Soutěž se zaměřuje na tři řešená území: na Salmův jez, část kolem cyklostezky Poříčí a Městský sad. Do soutěže bylo přihlášeno šest návrhů, z toho odborná porota vybrala tři nejlepší, pro které bude hlasovat veřejnost. Cílem soutěže je navrhnout oživení nábřeží ve výše uvedených částech. Z řešených území by měla vzniknout místa pro odpočinek, aktivní i pasivní relaxaci, místa pro setkávání občanů různých věkových kategorií, místa pro sochy a interaktivní objekty, které by v budoucnu vznikaly v rámci sochařského sympozia. Soutěžní návrhy jsou k vidění na a vystavené v Galerii města Blanska a v Kině Blansko. JAK HLASOVAT: Máte-li zájem, aby vyhrála ta varianta, která se vám nejvíce líbí, je nezbytně nutné vyplnit tento anketní lístek a ten: buď v papírové podobě doručit na jednu z podatelen radnice, a to na nám. Svobody 3, nebo nám. Republiky 1 nebo do Galerie města Blanska či do Kina Blansko nebo zaslat na adresu Město Blansko, odbor INV, nám. Svobody 32/3, Blansko, nebo je možné taktéž zaslat elektronicky na adresu: DO KDY HLASOVAT: Písemné anketní lístky musí být doručeny na radnici města nejpozději do: pondělí do 16:00 hodin. Elektronický anketní lístek odeslat nejpozději do pondělí do 24:00 hodin. KDO MŮŽE HLASOVAT: Hlasovat smějí pouze plnoletí občané s trvalým bydlištěm ve městě Blansku a jeho městských částech. HLASOVACÍ PRAVIDLA: ANKETNÍ LÍSTEK MÁ TOLIK HLASŮ, KOLIK OSOB VYPLNÍ POŽA- DOVANÉ ÚDAJE. KAŽDÁ OSOBA MÁ POUZE JEDEN HLAS (NELZE HLASOVAT OPAKOVANĚ). POČTU OSOB, KTERÉ VYPLNÍ ANKETNÍ LÍSTEK MUSÍ ODPO- VÍDAT POČET KŘÍŽKŮ U VARIANT. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE STÁVÁ ANKETNÍ LÍSTEK NEPLATNÝ. PŘ.: 4 OSOBY ŽIJÍCÍ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI. VARIANTA XX 2 KŘÍŽKY, VARIANTA YY 1 KŘÍŽEK, VARIANTA ZZ 1 KŘÍŽEK VARIANTA ZÍSKÁVÁ HLASY ZA KAŽDÝ KŘÍŽEK V PLATNÉM AN- KETNÍM LÍSTKU. OVĚŘENÍ PLATNOSTI HLASOVACÍHO LÍSTKU: Každý anketní hlas bude ověřen v registru obyvatel a nebude-li obsahovat rozpor, zařadíme jej do hlasování. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ ODBORNOU KOMISÍ: Úvodem jednání komise bylo diskutováno o způsobu hodnocení jednotlivých soutěžních návrhů. Komise se shodla na několika kritériích pro posuzování. Jedná se o pěší přístupy, prostupnost území, vztah nábřeží k vodní hladině, odolnost užitých materiálů, o invenci při řešení detailů, včetně formy prezentace myšlenky návrhu. Úvodem bylo konstatováno, že není žádoucí zaplnit plochu nábřeží vysokou zelení, naopak komise považuje za užitečné maximální uvolnění zelené plochy a střídmé užití prvků drobné architektury. Komise ocenila přístupy některých soutěžících, kteří docenili potřebu celkové koncepce prostoru včetně uplatnění zeleně. Studie, které pracovaly s větším stavebním objemem, komisi nezaujaly. Návrh č. 4 komise ocenila jako nejlepší z hlediska základního prostorového uspořádání a invenčního přístupu k dílčím prvkům drobné architektury včetně uplatnění konstrukce Ježkova mostu. Soutěžní práce dalších v pořadí přinesly řadu zajímavých dílčích námětů. U většiny návrhů komise ocenila snahu po systematickém přístupu a také grafické zpracování. Udělení počtu hlasů pro soutěžní místa: Soutěžní návrh č. 4 Soutěžní návrh č. 1 Soutěžní návrh č. 6 Počet hlasů od odborné komise Zdůvodnění udělení počtu bodů: Komise se po obsáhlé diskuzi shodla na tom, že úroveň vítězného návrhu značně převyšovala ostatní návrhy, z toho důvodu upřednostnila vítězný návrh do hlasování veřejnosti větším bodovým náskokem. K těmto hlasům odborné komise budou připočítány hlasy udělené ve veřejné anketě občany města. Soutěžní návrh, který dostane nejvíce hlasů, bude realizován. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vyplněním a odesláním tohoto anketního lístku vyjadřujete Městu Blansko souhlas ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání osobních údajů pro potřeby této ankety. HLASUJÍCÍ OSOBY: Jméno a přijmení: Datum narození: Bydliště: Jméno a přijmení: Datum narození: Bydliště: Jméno a přijmení: Datum narození: Bydliště: Jméno a přijmení:, Blansko, Blansko, Blansko Datum narození: Bydliště:, Blansko Zakřížkujte návrh, který jste vybrali JEDNA HLASUJÍCÍ OSOBA MÁ POUZE JEDEN HLASOVACÍ KŘÍŽEK: SOUTĚŽNÍ NÁVRH Č. 4 SOUTĚŽNÍ NÁVRH Č. 1 SOUTĚŽNÍ NÁVRH Č. 6 Děkuji vám za spolupráci a váš čas strávený při vyplňování dotazníku a přeji dobrou volbu. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

3 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 3 Kostelní noc u svatého Martina Do celonárodní akce Noc kostelů se letos zapojil poprvé i kostel sv. Martina na Starém Blansku. Program připravili a zajistili studenti Střední gastronomické školy z Blanska, kteří celým večerem v kostýmech provázeli a nachystali také pro všechny návštěvníky občerstvení a ochutnávku mešních vín. Pro nejmenší děti byly připravené omalovánky obrázku kostela a nejeden z rodičů musel sáhnout hluboko do paměti a vzpomenout si na to, jak poskládat vlaštovku z papíru. Vlaštovky potištěné citáty pak děti společně vypustily z kůru dolů mezi lavice kostela. Ty nejlépe složené a vyvážené doletěly daleko, jedna až za oltář a byla moderátorem večera Martinem Jaglářem přečtena. Za občerstvením museli všichni na nově opravený farní dvůr. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout novou faru i zahradu, která pomalu dostává svou konečnou podobu s místem k setkávání, malým přírodním amfiteátrem. Příběh svatého Martina, soutěže pro děti, čtení pohádek na dobrou noc, hudební vystoupení, prohlídka věže a další body bohatého podvečerního a nočního programu přilákaly stovky lidí. A nejinak tomu bude i za rok. Protože škola se chce do tohoto projektu znovu zapojit. A některé věci plánují studenti zlepšit. Jedním z takových předsevzetí je i rozšíření výstavy textů a fotografií blanenské fary a kostela. K tomu je ale potřeba pomoci od vás. Pokud najdete doma nějaký starý obrázek, ať už fary, Starého Blanska, hřbitova či samotného kostela, přineste nám jej, prosím, do redakce Zpravodaje v Dělnickém domě. Ihned, nebo nejpozději do druhého dne, jej naskenujeme a vrátíme vám jej neporušený zase zpátky. Pomůžete tak nejen rozšířit sbírku materiálů o historii jednoho z nejstarších kostelů na Moravě, ale i výstavu fotografií v kostele příští rok. Stanislav Mrázek Univerzita potřetí, tentokrát s angličtinou Pilotní projekt Městské knihovny Blansko Blanenská univerzita (nejen) pro seniory končí svůj druhý ročník (slavnostní předání Osvědčení o absolvování proběhne ) a plynule zahajuje nábor zájemců do třetího ročníku, který odstartuje v září 2012 a potrvá do června Náplní bude kurz úplných komunikačních základů anglického jazyka se zaměřením na jednoduchou komunikaci, osvojení si základní slovní zásoby a vybranou gramatiku. Počet účastníků je omezen na maximálně 20 a preferován bude seniorský věk s nulovou nebo minimální znalostí angličtiny. Lektorování se ujme učitelka základní školy s dlouholetou praxí paní Mgr. Hana Opatřilová. Kurz zahájí v září 2012 (o přesném termínu budou přihlášení s předstihem informováni). Výuka bude jedenkrát měsíčně (uskuteční se celkem 10 lekcí); vždy ve středu od 17:30 do 18:30 hodin v jednohodinovém bloku. Frekventanti, kteří absolvují nejméně 7 lekcí, obdrží Osvědčení o absolvování. Termíny svatebních obřadů jsou na základě jednání s odborem investičním (plánovaná rekonstrukce zámku) stanoveny pouze v obřadní síni v budově radnice radnice radnice radnice radnice radnice radnice radnice radnice radnice radnice radnice Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu. V těchto případech je vybírán správní poplatek. Podrobnosti při sjednávání svatebních termínů zajišťují matrikářky, tel , odbor vnitřních věcí Plánované akce v červnu Odbor INV sanace střechy BD Písečná 7, 9, 11 komunikace Horní Lhota, lokalita Na Strážném Zámek Blansko - obnova Odbor KOM oprava chodníku ul. Dolní Palava Administrativní poplatek činí 200 Kč (za celý projekt), musí být uhrazen společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratný. Místem, kde je možno získat i odevzdat přihlášku a také uhradit poplatek, je studovna a čítárna knihovny (vždy v provozní době knihovny). Projekt garantuje Mgr. Pavel Přikryl ), který poskytne veškeré informace. Lze využít i sekce PROJEKTY na webových stránkách knihovny (www.knihovnablansko.cz), kde potencionální zájemce nalezne anotaci i přihlášku k projektu. Mgr. Pavel Přikryl ředitel Městské knihovny Blansko Termíny svatebních obřadů oprava chodníku ul. Dvorská oprava komunikace Horní Lhota oprava propustku silnice Blansko - Češkovice lokální opravy chodníků a komunikací opravy silničního zařízení opravy a údržba dopravního značení Puštění papírových vlaštovek z kůru. Foto: S. Mrázek Předčítání pohádek na dobrou noc. Foto: S. Mrázek Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález ztracených či opuštěných věcí. Vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, vždy v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hodin. květen různé klíče přívěšek srdíčko, informační kancelář peněženka, hlavní vlakové nádraží odbor hospodářské správy Úspěšný školní rok v Základní umělecké škole Blansko Za letošním školním rokem se může ZUŠ Blansko s hrdostí ohlédnout. Její žáci a studenti zúročili poctivou a tvořivou uměleckou práci pod vedením zkušených pedagogů a v mnoha oborech slavili úspěchy v krajských i ústředních kolech národních soutěží. K nejúspěšnějším patří žáci učitele Jiřího Boreše: Milan Dvořáček (hráč na trubku) zvítězil v krajském kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na žesťové a bicí nástroje a postoupil do ústředního kola v Kladně, kde se pak umístil na skvělém 2. místě. Stejně i Dominik Pernica (bicí) obsadil první místo s postupem a v ústředním kole si vybubnoval krásné 3. místo. Bodovali i žáci hrající na dřevěné dechové nástroje. Michaela Medunová a Eliška Brodecká, žákyně učitelky Lyudmyly Tsoklán získaly čestné uznání v krajském kole ve hře na fétnu. Úspěšné tažení blanenských muzikantů pokračuje 2. místem Malého smyčcového souboru ZUŠ Blansko s uměleckou vedoucí uč. Miroslavou Kocmanovou ve II. kategorii a 1. místem Komorního smyčcového souboru ZUŠ Blansko s uměleckým vedoucím uč. Michalem Ševčíkem ve IV. kategorii v krajském kole Národní soutěže hudebního oboru ZUŠ Firemní školka potřebuje stabilní prostředí» pokračování ze strany 1 ni či ochotni tyto finanční prostředky vynaložit. Mám samozřejmě informace z brněnských soukromých školek, které jsou zaplněny i přes vyšší platby, primárně je však školka určena pro děti našich zaměstnanců. Jak nemocniční školku vidíte vy sama? Myslíte si, že projekty, jako je tento, mají perspektivu? ve hře houslových a smyčcových souborů. Zkrátka nepřišli ani zpěváci. Iva Šmehlíková, Eliška Matušková, Martin Kovář a Jan Bartoš žáci učitelů Jitky Hochmanové a Evžena Holiše si z oblastního kola soutěže v komorním zpěvu přivezli z Kyjova 1. místo a v celostátním kole se umístili na 3. místě. Štěpánka Juránková a Petr Müller je následovali 2. místem v oblastním kole (uč. Bracková). V sólovém zpěvu získala Štěpánka Juránková 3. místo v 0. kategorii (uč. Bracková), Zuzana Hasoňová 3. místo v I. kategorii (uč. Bracková) a Eliška Sedláková čestné uznání ve II. kategorii (uč. Hochmanová). Helena Fojtová obsadila 2. místo v VI. kategorii (uč. Bracková), Eliška Matušková 2. místo v VII. kategorii (uč. Hochmanová), Petra Buchtová získala čestné uznání v IX. kategorii (uč. Kateřina Šujanová), Lubomír Chlup 2. místo v X. kategorii (uč. Šujanová), Kateřina Pokorná Já osobně tomuto projektu nesmírně fandím. Byli bychom první nemocnicí v kraji, která by svým zaměstnancům takovýto benefit nabídla, což je důležité nejen pro image nemocnice, ale zejména pro vnitřní atmosféru. Mě tyto věci velmi oslovují a já věřím, že je to cesta, kterou bychom měli jít, i v zájmu zajištění stability personálu a tím i kvality zdravotnických služeb. kkuc 3. místo v XI. kategorii (uč. Hochmanová). Ocenění za vystižení námětu a interpretaci se dočkali i žáci tanečního oboru ZUŠ pod vedením uč. Emy Ševčíkové v krajském kole přehlídky tanečního oboru za skladbu To tančí samo. Výtvarný obor letos neměl vlastní národní soutěž, ale i tak se naši žáci úspěšně zúčastnili několika tématických výtvarných akcí. Žáci uč. Evy Juračkové získali zvláštní cenu za nápaditou land artovou akci v rámci soutěže Galerie města Blanska na téma Nábřeží Svitavy, Natálie Lukášová a Aneta Sedláková 1. a 3. cenu v soutěži Dva světy vyhlášené brněnským DDM Junior a Aneta Sedláková navíc i 1. cenu v laickém internetovém hodnocení soutěže. INZERCE VE ZPRAVODAJI Internetové výtvarné soutěže Malujeme s Botany se zúčastnili starší žáci uč. Pavly Dvorské. Na její konto lze připsat i dobrou přípravu žáků k talentovým zkouškám, kteří vesměs uspěli a byli přijati ke studiu na středních školách výtvarného zaměření. Úspěšný školní rok dává dobré předpoklady pro pokračování v roce následujícím. Do té doby nás však čeká ještě řada koncertů a veřejných vystoupení v rámci Dne hudby i letních koncertů před radnicí, absolventská výstava a závěrečná vystoupení přípravných oborů, literárně dramatického i tanečního oboru. Naši žáci i pedagogové se těší na setkání se svým publikem a doufají, že jejich vystoupení přispějí k obohacení kulturního života v našem městě. ich PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah a PVC včetně dodávky materiálu Te l Děti z výtvarného oboru při land artové akci na nábřeží Svitavy. Foto: Eva Juračková

4 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 4 Blanenští oslavili Den dětí První červnový víkend byl naplněn zajímavými akcemi především pro děti. Nejvíc lákadel nabídl XV. Historický jarmark a Den dětí. Město Blansko a Kulturní středisko města Blanska pro ně připravilo Den dětí spojený s historickým jarmarkem. Letošní program byl zaměřen na dětského diváka více než v předchozích letech. Jediným místem, kde v areálu stánky a atrakce chyběly, byla cesta pod blanenským zámkem. Probíhající rekonstrukce nedovolila umístit na nádvoří zámku další scénu, jak bylo zvykem v minulých letech, i proto pořadatelé posunuli stánky se zbožím až do parku, kde probíhal veškerý program. Dobu čekání na historický průvod městem zkrátily písně z muzikálů v podání známých zpěváků, namátkou Lindy Finkové, Kamily Nývltové či Bohouše Josefa. Od rána byly pro děti v areálu zámeckého parku připraveny skluzavka, hry, divadla, koncerty, houpačky, historické ležení, stánky s cukrovinkami a hračkami a další činnosti, např. chytání ryb u rybníčku vedle zámku. Nejvíc diváků, a není divu, přilákal Michal z Kouzelné školky a na pódiu předvedl, jak je jeho zvykem, strhující představení, které vykouzlilo úsměvy na tvářích dětí i jejich rodičů. Po něm na zámeckou louku vtrhli rytíři na koních a začal nefalšovaný rytířský turnaj, v němž, jak je už zvykem, opět dobro zvítězilo nad zlem. Rodinné týmy si nenechaly ujít fotbálek u Sýpky. Ve stejném místě měli své stanoviště také klepačovští dobrovolní hasiči, kde děti vehementně hasily hořící školu. V rohu zámeckého parku bylo po celý den historické ležení se zvířaty, kostýmy, brněním, zbraněmi a soutěžemi pro děti. Průvod v historických kostýmech a s loučemi v rukou za doprovodu vlajkonoše, bubeníků, rytířů na koních a mnoha dalších lidí, kteří se za ně zařadili, vyrazil ze zámeckého parku na cestu středem města připomenout, že tento den plný her, zábavy a dobrého jídla a pití skončil a že za rok se sejdeme v parku při stejné příležitosti znovu. Po návratu průvodu do parku završil slavnostní den ohňostroj odpálený z rotundy zámku. Text a foto: Stanislav Mrázek

5 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 5 Vyberte nejlepší návrh na oživení nábřeží Svitavy» pokračování ze strany 1 storového uspořádání a invenčního přístupu k dílčím prvkům drobné architektury včetně uplatnění konstrukce Ježkova mostu. Soutěžní práce dalších v pořadí přinesly řadu zajímavých dílčích námětů. U většiny návrhů komise ocenila snahu po systematickém přístupu a také grafické zpracování. Komise se po obsáhlé diskuzi shodla na tom, že úroveň vítězného návrhu značně převyšovala Já, škola. Nejmladší blanenská škola má letos třicet, což se neobešlo bez řádných oslav. Klíčovým bodem je školní akademie, nácvik na ni začal už s koncem roku, říká ředitelka školy Eva Kadrmasová. Na oslavách se aktivně podíleli samotní žáci, a to nejen nácvikem ostatní návrhy, z tohoto důvodu upřednostnila vítězný návrh do hlasování veřejnosti větším bodovým náskokem. (Ze zápisu hodnocení) Od 7. června 2012 probíhá hlasování o nejlepší návrh na internetových stránkách města Blanska a formou anketních lístků, které si můžete vyzvednout na městském úřadě, v Galerii města Blanska nebo v kině. Hlasovat můžete do pondělí 25. června Salmovka oslavila třicátiny Letos oslavím své 30. narozeniny. Jsem už celkem stará škola, ale v Blansku jsem nejmladší, což mě těší. Těmito slovy začíná slohová práce osmačky Dominiky Pernicové na téma do půlnoci. Všechny návrhy jsou k vidění v Galerii města Blanska do 4. července V rámci studentské soutěže Oživení blanenského nábřeží Svitavy vyhlásila Galerie města Blanska soutěž Nábřeží Svitavy podle mé představy pro děti. Dětské práce si můžete prohlédnout v galerii také do 4. července 2012 Těšíme se na vaši návštěvu. Olga Hořavová Galerie města Blanska vystoupení. Mnozí dnes přišli a pomáhají s organizací, i když mají ředitelské volno. Toho si moc vážím, chválí ředitelka, které leží na bedrech nejen organizace letošních oslav. V nejbližší době chystáme zateplení budovy. To je věc, která nás nejvíce bolí a pomohla by nám zajistit ekonomičtější provoz, pokračuje Eva Kadrmasová. A co by své škole popřála do příštích let? Štěstí a zdraví štěstí to zejména na pedagogy a ředitele. Zdraví proto, že se podílíme na projektu Zdravá škola. Přála bych naší škole, aby mohla svůj vlajkový projekt realizovat v co nejširší míře, uzavírá ředitelka. kkuč Oslavy zahájila ředitelka školy Eva Kadrmasová za účasti hostů. Zleva: Eva Kadrmasová, náměstek hejtmana JmK Ivo Polák, starosta města Blanska Lubomír Toufar, senátor Jozef Regec a místostarosta města Blanska Jiří Crha. Kolejová, o. s. si připomnělo 100 let Ježkova mostu v Blansku. Slavnostní den s bohatým programem zahrnujícím přednášky o historii mostu a atrakce pro děti v podobě např. malé pojízdné železnice nebo simulátoru tramvaje přilákal mnoho návštěvníků. Největší úspěch měla bezpochyby velká bitva modelů tanků a letadel v podání Mini Navy Clubu Midway. Při ní se střílelo, bombardovalo, prováděly nálety letadel, házely dýmovnice. Celou tuto parádní akci doprovázel zasvěcený komentář předsedy klubu Petra Vodáka. Ježkův most stojí v současné době na nábřeží Svitavy a členové Kolejové zde plánují vybudovat malé muzeum železnice ve vagónu postaveném na mostě. S mostem u řeky počítají i architektonické návrhy řešení nábřeží Svitavy, o nichž píšeme na jiném místě tohoto Zpravodaje. Foto: S. Mrázek Mág Gorvin bavil v Ulitě děti i dospělé Brzký dárek k blížícímu se Dni dětí nadělili blanenské veřejnosti a samozřejmě zejména dětem členové Sdružení Ulita, kteří do čajovny pozvali alchymistu a mága Gorvina. Mág, alchymista a čaroděj, který se v občanském životě skrývá za všední jméno Petr Zavadilík, předvedl několik zdařilých transmutací, ohnivých a světelných efektů i hrozivou upíří vodu, která vysává krev z každého nešťastníka bažícího po očistě. Diváci tak mohli tiše žasnout a kdo ví, třeba se v tu chvíli odehrála skutečná duchovní trasmutace a některé z přítomných děti si z představení odneslo opravdový zájem o křivule, baňky, žíhání a soli, zkrátka o chemii, která se mu v příštích letech stane životní láskou. kkuc Foto: K. Kučerová Fenomén princezna Princezna. Snad každá holčička v životě projde obdobím, kdy je fascinována princeznovstvím se všemi příslušnými atributy mládí, krása, vznešenost, dlouhé šaty, dlouhé vlasy, korunka. Princezna je - bez ohledu na skutečné historické osobnosti archetypální postava, která poutá lidskou pozornost znova a znova napříč staletími. Vstupuje do bájí a do snů. Je ztělesněním něčeho vyššího a přitom ryze ženského. Fenomén princezna, právě takovýto název nese výstava prací žáků ZUŠ v předsálí blanenského kina, která byla zahájena v pátek 1. června Děti zpracovaly postavu princezny či jejího tradičního ochránce, rytíře v lesklé zbroji nejrůznějšími způsoby. Od keramických sošek, přes trojrozměrné objekty až po velké portréty malované temperou. Myslím, že jsme téma vyčerpali dokonale, nějakou dobu teď Žáci vytvořili 3D modely svých škol» pokračování ze strany 1 školního roku, aby bylo víc času. Je téměř jisté, že obnovíme zpracování turistických atraktivit, nemáme zpracována náměstí, úřady a většinu budov ve vlastnictví města, nebráníme se však ani námětům ze strany samotných škol, uzavírá Marek Štefan. 1. místo v kategorii A1 Miroslav Pazour, 9.A, ZŠ a MŠ Dvorská 2. místo v kategorii A1 Tomáš Foit, 9.A, ZŠ a MŠ Dvorská 1. místo v kategorii A2 Otakar Lukáč, 9.B, ZŠ Erbenova 2. místo v kategorii A2 Petr Sehnal, 8.A, ZŠ Erbenova 1. místo v kategorii A3 Tadeáš Toman, 8.A, ZŠ T. G. M. 2. místo v kategorii A3 Jakub Záruba, 8.B, ZŠ T. G. M. kkuč necháme princezny být, prohlásila napůl žertem na vernisáži Eva Juračková, učitelka ZUŠ. Její slova potvrzuje i fakt, že se žákovských prací sešlo nejméně na dvě výstavy a například linoryty tak na vystavení stále čekají. kkuc Foto: K. Kučerová Základní umělecká škola Blansko, Zámek 3 ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ do všech oborů ZUŠ (hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického) pro školní rok 2012/13 proběhne ve dnech června 2012 od 13:30 do 17:00 hodin v budově ZUŠ Blansko, Zámek 3. Informace v kanceláři školy nebo na tel a

6 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , Galerie Jonáš Výtvarníci regionu Galerie Jonáš, Smetanova 6. Výstava prací blanenských autorů. Obrazy, keramika, šperk, výrobky z kůže, umělecké kování,dřevořezba, litina, sklo. Prodejní výstava. Otevřeno úterý a čtvrtek 9:00 12:30 hodin a 13:30 17:00 hodin. Vstup zdarma. do , Galerie Ve Věži KRYŠTOF BOČEK / OBRAZY Svou tvorbu poprvé představí veřejnosti mladý blanenský výtvarník, student třetího ročníku Střední školy umění, designu, stylu a módy v Brně, Kryštof Boček. Výstava je otevřena zdarma vždy ve středu a neděli od 13:00 do 17:00 hodin. do , Galerie města Blanska Oživení blanenského nábřeží Svitavy výstava semifinálových prací Odborná komise vybrala nejlepší řešení nábřeží do semifinále, ze kterých budou blanenští občané vybírat své favority a hlasovat až do v anketě na stránkách města. Tímto hlasováním vyjádří své představy o budoucí podobě nábřeží v Blansku v 16:00 hodin veřejná prezentace semifinálových návrhů v Galerii města Blanska. Přítomni budou autoři semifinálových návrhů. do , Galerie města Blanska EDUARD OVČÁČEK: PO- SLEDNÍ DEKÁDA Rozsáhlé dílo Eduarda Ovčáčka zahrnuje malby, plastiky a propalované desky/reliéfy. V průběhu celého života se věnuje fenoménu a problematice písma. Ovčáček se tak stal nejdůslednějším českým představitelem výtvarného směru zvaného lettrismus. V současné době se zabývá, zkoumá a zdokonaluje možnosti využití digitální počítačové techniky v serigrafii. Jak název výstavy napovídá, jde o průřez tvorbou Eduarda Ovčáčka za posledních deset let. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino NEDOTKNUTELNÍ Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Jinými slovy najde si na tuto práci tu nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim však propojit nemožné: Vivaldiho a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky. Bláznivým, zábavným, silným, neočekávaným a hlavně nedotknutelným, přesně takovým se stane jejich přátelství Komedie s dramatickou zápletkou o tom, že ani od krku po prsty u nohou nepohyblivý člověk odkázaný na pomoc druhých nemusí ztratit smysl života. A o tom, že i nejméně pravděpodobné spojení melancholického multimilionáře a extrovertního recidivisty může humorně zapůsobit na diváka a může se z něj stát kasovní trhák. Francie / 112 minut / přístupný v 15:00 h, 17:30 h, kino MADAGASKAR 3 (3D) Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. V Africe se schovali celkem snadno, na civilizovaném světadíle jim poskytne jediné maskování kočovný cirkus, který se po evropské šňůře chystá i do New Yorku. Jenže staňte se cirkusáky, když nic zvláštního neumíte Tenhle zpáteční lístek vyjde Martyho, Melamana, Glorii a Alexe hodně draze. USA / 92 minut / přístupný / česká verze v 16:30 h, 20:00 h, kino AVATAR (3D) Legendárním 3D film Jamese Camerona, který celou tuto vlnu nastartoval. Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem Na vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. USA / 161 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino 2 DNY V NEW YORKU Režisérka Julie Delpy volně navazuje na romantickou komedii 2 dny v Paříži, na které se podílela jako scenáristka, debutující režisérka a představitelka hlavní role. V předchozím filmu se její hrdinka Marion pokoušela vztah se svým americkým přítelem osvěžit pobytem v rodné metropoli nad Seinou. Nyní ovšem bitvu o udržení svého nového vztahu svádí v New Yorku. Ironií osudu jsou těmi, kteří ohrožují Marioninu vidinu bezpečného rodinného zázemí, její vlastní příbuzní. Francie / 91 minut / přístupný ve 20:00 h, kino PŘÍBĚH Z PERIFERIE Příběh vypráví o Radce a Honzovi, kteří vyrůstají na předměstí a prožívají svůj první zamilovaný vztah. Do jejich cesty ale vstoupí Radčiny růžové brýle a vysněné ideály Nezávislý hudební film Příběh z periferie je výsledkem činnosti produkční skupiny MADE IN CZ PRODUCTION. Na natáčení, které trvalo téměř 3,5 roku, se podílelo přes 300 lidí. Diváka film zaujme svým příběhem, podmanivou atmosférou a především originální hudbou, kterou pro film složila a natočila česká skupina PRAETORIAN. ČR / 93 minut / přístupný / česká verze v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino TADY HLÍDÁM JÁ V nové české rodinné komedii je úspěšný chemik donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. Jeho nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce psa. Celá rodina se díky spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách uprostřed šumavské divočiny. Zpočátku vypadá alternativní dovolená idylicky. Veškeré plány rodičů berou postupně za své ve chvíli, když dcerka se psem potkají někoho, kdo jim rozumí. Hrají: Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Veronika Divišová, Simona Stašová, Pavel Nový, Iva Pazderková, Lukáš Latinák, Klára Jandová, Ester Kočičková, Matouš Ruml. ČR / 110 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino JAK PORODIT A NEZBLÁZ- NIT SE Humorný pohled do života pěti párů v radostném očekávání. Každému se přece někdy stane, že mu spadne dítě do záchodu nebo sní cigaretu, popřípadě vyzvedne z jeslí cizí dítě. Film Jak porodit a nezbláznit se byl zrozen ze světového bestselleru Co čekat v radostném očekávání, kterého se prodalo přes 35 miliónů knih. Hrají Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Chris Rock, Elizabeth Banks. USA / do 12 let nevhodný v 16:30 h, 20:00 h, kino TITANIC (3D) James Cameron zkonvertoval druhý nejúspěšnější film všech dob do tří rozměrů. Prožijte ho jako nikdy předtím ve 3D. Byl obrovský a luxusní. Lidé o něm ve své pýše říkali, že je nepotopitelný. USA / 189 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino DON T STOP Do komunistického Československa konečně dorazil PUNK naplno. Osmnáctiletý Miki (Patrik Děrgel) se svým provokativním kamarádem Dejvidem (Lukáš Reichl) nechtějí zůstat pozadu. Deska London Calling od Clash jim ukáže ten správný směr. Vezmou elektrické kytary, naježí vlasy a přestanou brát ohled na svoje okolí. NO FUTURE se stane jejich heslem. Don t Stop je příběh o tom, co se stane během jednoho roku vašeho života, kdy nepřemýšlíte o zítřku ani o důsledcích svých rozhodnutí. Jediné co chcete, je prosadit svoje generačního právo na svůj vlastní životní styl. ČR / 98 minut / do 12 let nevhodný / česká verze v 17:30 h, kino DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU Pokračování slavného snímku Doba ledová zavádí diváka přibližně do doby před 200 miliony let, kdy existoval jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. Tento superkontinet, který existoval v paleozoiku a mezozoiku, se právě přibližně v té době rozdělil na menší kontinenty, které jsou podobné těm dnešním. Autoři si tohle rozdělení vysvětlují tak, že za všechno může chamtivá veverka, která neustále sbírá své oříšky. USA / 94 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino PAŘMENI Bláznivá komedie o ženichovi a třech svědcích, kteří se vydají na cestu do australského vnitrozemí na velikou svatbu. Svérázní svědkové se postarají o řadu skandálních situací a zažijí na vlastní kůži význam fráze v dobrém i ve zlém. Ztřeštěný příběh je klasickou ukázkou komplikovaných vztahů ženichových přátel s rodinou nevěsty. Rodinná pouta jsou silnější, ale stejně neodbytní jsou i Davidovi přátelé... Austrálie, Velká Británie / 97 minut / přístupný ve 20:00 h, kino NĚŽNOST Nathalie žije úžasný život. Je mladá, krásná a má skvělé manželství. Ale v okamžiku, kdy její manžel zemře při nehodě, se její svět zhroutí. Několik dalších let se soustředí pouze na práci, své emoce nechává stranou. Pak nenadále, aniž by věděla proč, políbí toho nejnepravděpodobnějšího muže svého kolegu, Markuse. Můžeme opravdu ovlivnit způsob, jakým objevíme novou chuť do života? Nathalie a Markus, kteří objevili novou lásku, utíkají, aby dali svému vztahu šanci. Je to příběh o znovuzrození, ale také o jedinečnosti lásky. Filmová adaptace osmé novely Davida Foenkinose, která obdržela 10 literárních cen a bylo prodáno přes kopií. Hrají: Audrey Tatou (Amélie z Mormartru), François Damiens, Bruno Todeschini, Mélanie Bernier, Joséphine de Meaux. Další akce v 19:00 h, Bar Koruna Jim Čert folkový koncert Předprodej v Baru Koruna, tel v 7:00 h Jak se trhá perník Vlastivědné putování do historických Pardubic s návštěvou Perníkového hejtmanství Ráby. Odjezd autobusu v sobotu v 7:00 hodin od hotelu Dukla. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži Blansko, tel , v 15:00 h, kostel sv. Martina Akordeonový koncert ZUŠ v 9:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Šikulky výtvarné tvoření rodičů s dětmi Tvořivé výtvarné dílny pro rodiče i prarodiče s dětmi s dobrovolnicemi Klubu Ratolest, poplatek na materiál v 15:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Dětské nemoci a očkování Odborná beseda s pediatričkou MUDr. Boženou Vladíkovou, vstup zdarma , Galerie města Blanska Tvoření v galerii Workshop k výstavě Eduarda Ovčáčka. Tvořit budeme 19. června od 14:00 do 17:00 hodin a 20. června od 15:00 do 17:30 hodin. Inspirací nám budou aktuálně vystavená díla v galerii. Zvány jsou děti i tvořiví dospělí. V případě zájmu připravíme dílnu pro školní kolektivy (rezervace ). Na léto chystáme tradiční tvořivé ohlédnutí za uplynulými výstavami Letní výtvarnou dílnu, která se letos uskuteční od 16. do 20. července v 8:10 h, 9:00 h, knihovna Už jsem čtenář vítání prvňáčků do řad čtenářů Pro 1. tř. ZŠ Erbenova paní učitelka Machová, garant D. Křivánková, Bc. P. Gargošová v 15:30 h, ZUŠ, Zámek 3 Závěrečné vystoupení přípravných oborů ZUŠ V případě nepříznivého počasí v sále školy v 17:00 h, ZUŠ, sál Kollárova 8 Závěrečné vystoupení literárně dramatického oboru v 17:00 h, knihovna Lenny Kravitz poslechový pořad Další hudebně-poslechový pořad nejen pro mladé z pravidelného cyklu Cesty za poznáním. LENNY KRAVITZ Black and White America profil zpěváka u příležitosti evropského turné, garant H. Juříková v 8:30 h, ASK Blansko Den s Policií ČR Představení činnosti všech složek Integrovaného záchranného systému. Na akci se podílí policie, hasiči, zdravotníci, městská policie, celní správa a spolupracující organizace. Podrobnosti na straně v 8:30 h, 9:30 h, knihovna Už jsem čtenář vítání prvňáčků do řad čtenářů Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře starostou města Blanska Ing. Lubomírem Toufarem za účasti rodičů. Pro 1. tř. ZŠ Salmova paní učitelka Szabová, garant D. Křivánková, Bc. P. Gargošová ve 14:00 h, ZUŠ, Zámek 3 Počmárej papír, namaluj obraz, uplácej si něco z hlíny Otevřený výtvarný ateliér a keramická dílna pro kolemjdoucí v 17:00 h, Dělnický dům, sál S2 Závěrečné vystoupení žáků literárně-dramatického oboru Soukromé ZUŠ v 18:30 h, Katolický dům Mezigenerační vztahy O vztazích a aktivitách dětí, rodičů a prarodičů hovoří Dana Žižkovská z Centra pro rodinu v Brně. Pořádá: Společnost katolického domu spolu se Seniorpoint a KLAS v 18:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Je možné rozumět Bibli? Výklad Janova evangelia v kontextu celé Bible. Setkání nad Biblí v době od 18:30 do 20:00 hodin a dál potom každou středu ve stejném čase v 19:00 h, Bar Koruna Roman Dragoun koncert Předprodej Bar Koruna, tel v 8:00 h, Městská policie Blansko Den otevřených dveří MP Blansko Od 8:00 do 15:00 hodin v prostorách Městské policie Blansko, ulice Sadová 2. V průběhu této akce je možné se seznámit s činností městské policie, s výstrojí a výzbrojí strážníků, zabezpečovanými programy prevence kriminality a vybavením služebních vozidel v 9:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Hurá na prázdniny Zakončení pohybových tréninkových aktivit s táborákem, poplatek za párek a chleba v 15:30 h, ZUŠ, Zámek 3 Den hudby V případě nepříznivého počasí se akce neuskuteční v 16:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Malovánky se Šárkou v 18:00 h, 19:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Věrnost V 18:00 hodin děti, v 19:30 hodin mládež. Je třeba vytrvat, a to i když přijdou těžkosti. Program pro děti a mládež ve 14:00 h, parkoviště u hotelu Dukla VII. Škoda sraz Moravský kras 2012 Sraz Moravský kras je mezinárodní automobilový sraz, který je součástí tzv. Moravsko-Slovenského poháru v rámci jednoho kola. Každoročně se na sraz sjede startujících posádek, přes 100 lidí z celé ČR a SK, různorodost vozů značky Škoda je fascinující, objevují se vozy například z 60. let, jako je Škoda Octavia 985 a Škoda Felicie, přes modely Škoda 1000MB, 100, 105, 110, 110R... až po novější vozy Felicie, Fabie, Octavie a další. Výjimkou nejsou ani tuning úpravy a raritní typy. Více na v 10:00 h, nám. Svobody Promenádní koncert ZUŠ Blansko v 19:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Bůh chce, abys byl šťastný Diskuzní večer v 19:00 h, Dělnický dům Koncert učitelů Soukromé ZUŠ v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 18:00 h, 19:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Nevzdávej se V 18:00 hodin děti, v 19:30 hodin mládež. Nepřestaň kvůli potížím hledět na nebeské věci. Nebuď takovým slabochem, který se vzdává. Program pro děti a mládež Tábor DDM Jeseníky Zaměření: celotáborová hra S Jožkou na horách v 19:00 h, zimní stadion Galakoncert ke 150. výročí Rastislava: Carl Orff CARMINA BURANA Scénické provedení světelná show, pyrotechnické efekty, tanec s ohněm, historický šerm, balet. Předprodej od 2. května 2012 v Informační kanceláři Blanka Blansko a Student Agency nám. Svobody, Brno. Pořádají: SPS Rastislav Blansko a KSMB. Podrobnosti o akci na straně Tábor DDM TZ Karolín Zaměření: celotáborová hra Souboj národů. Kontakty na nebo telefonicky na , Tábor DDM příměstský tábor Zaměření: S Otou přes tři kopce. Více na Sport v 16:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko Letovice Muži B v 16:00 h, 18:30 h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Blansko Cardion Hroši Brno Jihomoravský přebor kadetů , hřiště Mlýnská 29. ročník Memoriálu Miroslava Krabičky turnaj mladších žáků Mezinárodní fotbalový turnaj. Zúčastní se 8 mužstev včetně týmu z polské Legnice , RC autodrom Blansko, sportovní ostrov Moravian Le Mans Series v 8:00 h, ASK Blansko Volejbalový turnaj O pohár předsedy ASK volejbalové kurty v 10:00 h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Blansko Draci Brno Jihomoravský přebor kadetů , RC autodrom Blansko, sportovní ostrov Tamiya TT-01 Blansko Endurance ve 13:00 h, 16:00 h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Blansko Kotlářka Praha extraliga, muži

7 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 7 Pozvání odjinud Jedovnice v 15:00 h, restaurace Barachov Koncert tanečního orchestru ZUŠ Jedovnice v 19:00 h, kino Tintinova dobrodružství Lysice v 15:00 h, zámek Táta dneska frčí Veselé odpoledne pro rodiny s dětmi v zámecké zahradě. Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí v hotelu Lidový dům , zámek Zámecké feérie noční kostýmované prohlídky Tajemství darovaného klenotu každou celou hodinu. Začátky ve 20:00, 21:00 a 22:00 hodin, rezervace nutná na tel Od 9:00 do 17:00 h jarmark na vnitřním nádvoří vstup volný :00 až 14:30 hodin Rytířské HRY, od 15:00 hodin rytířský turnaj Rájec-Jestřebí v 19:30 h, kostel Všech svatých Koncert Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae Program: Dvě hlavy, čtvero očí, dvacet prstů Doron David Sherwin- cink Barbara Maria Willi cembalo, varhanní positiv v 19:30 h, zámek Koncert Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae Program: Stylus phantasticus fantazie kódovaná čísly. Vystoupí německý soubor COR- DARTE Daniel Deuter housle Heike Johanna Lindner viola da gamba Markus Märkl cembalo Zazní triové sonáty pro housle, violu da gamba a cembalo. Tři německé instrumentalisty spojuje trvalý zájem o méně známé a málo uváděné skladby. Často se jim daří odkrývat poklady mezi neprávem opomíjeným repertoárem, kterým později rádi překvapují širší veřejnost. Do programu vybrali drobné kompozice celé řady italských skladatelů šestnáctého století. Křtiny v 19:00 h, jeskyně Výpustek Zvuková jeskyně Multimediální koncert uvnitř světelné instalace v jeskyni. Jiří Suchánek (hudba, světla, elektronika, instalace), Eva Vrbková (zpěv), Petri Herzán (saxofon). Lažánky v 10:30 h, kaple Cyrilometodějská pouť V 10:30 h slavnostní mše v kapli. Od 14:00 h pohodové sváteční odpoledne, zábavný program pro děti i dospělé. Občerstvení zajištěno! Pořádají: Farnost svatého Martina v Blansku, Sdružení Veveráci a SDH Blansko-Lažánky. Olomučany ve 13:00 h, hotel Olberg Slavnostní otevření restaurace a půjčovny sportovních potřeb v hotelu Olberg Vystoupení žáků ZŠ Olomučany, prohlídka rekonstruovaných prostor, vystoupení folkové skupiny Maják, otevřeno Muzeum keramiky na obci, půjčování sportovních potřeb zdarma. V průběhu celého dne speciality z grilu, pití, hry, soutěž o ceny, vyhlášení ankety Místní gastronomická specialita, sběratelská anketa Zapůjčení historických fotografií hostince. Podrobnosti na Společenská kronika Úmrtí Ing. Jan Novotný 79 roků Blansko Františka Skotáková 87 roků Blansko Tomáš Kučera 62 roků Blansko Alois Pink 73 roků Blansko Marie Pinková 73 roků Blansko Milada Ševčíková 86 roků Klepačov Josef Kašpar 82 roků Blansko Jaroslava Gruberová 65 roků Blansko Z redakční pošty Kdy slavit? Jako první si již několik let připomínají osvobození ČSR den před 8. květnem členové KSČM, kteří tak reagovali na jeden z dřívějších projevů oslavující zásluhy amerických vojsk, která obsadila pouze malé území Plzeňska. Díky tomuto popisku pod obrázkem blanenských členů KSČM kladoucích věnec k pomníku rudoarmějce jsem pochopil, že jsem si mylně vykládal jejich počínání. Myslel jsem, že oslavují, jako důkaz rozchodu se svou minulostí, kapitulaci Wehrmachtu v Remeši 7. května Tato kapitulace začala platit následující den ve 23:01 středoevropského letního času. Ale akt podpisu musel být na přání generalissima Stalina zopakován 8. května v dobytém Berlíně. Zastavení postupu západních spojenců na ose Karlovy Vary Plzeň České Budějovice byl důsledek důrazného přání generalissima Stalina, aby Prahu osvobodila rudá armáda. To, mimo jiných, naštvalo amerického generála Pattona, který tak neměl možnost osvobodit žádné evropské hlavní město. Novou galerii pojmenovanou po svém vnukovi Jonášovi otevřel galerista Pavel Svoboda v obchodním centru Ježek. Zaměřena je primárně na umělce z Blanska a blízkého okolí. Zájem o první prohlídku byl tak velký, že v den otevření zde nebylo k hnutí. Práce místních výtvarníků, sochařů, keramiků nebo šperkařů si můžete prohlédnout každé úterý a čtvrtek v 9:00 12:30 a 13:30 17:00 hodin. Vstup je zdarma. Foto: S. Mrázek Soukromá základní umělecká škola Blansko Hybešova 1, Blansko, tel , mobil Vážení rodiče a žáci, naše škola vám nabízí široké spektrum uměleckého vzdělávání ve všech oborech základního uměleckého školství. Učitelé naší školy se věnují dětem od předškolního věku až po dospělé v jednotlivých oborech, nástrojích a tanečních žánrech dle následující nabídky: SYNTETICKÝ OBOR Hudební, výtvarná a taneční výuka pro nejmenší, v jeden den, mající za úkol profilovat pro dítě jemu nejvhodnější obor dle zájmu a schopností. TANEČNÍ OBOR Tanec klasický, současný, lidový, společenský standardní a latinsko-americký, tap dance (step), disco, hip-hop, break, electric booggie, jazz, street dance, přípravná taneční výchova pro nejmenší. HUDEBNÍ OBOR Přípravná hudební výchova a výuka hry na nástroje klavír, keyboard, příčná flétna, zobcové flétny, akordeon, kytara, elektrofonická kytara, housle, cimbál, trubka, bicí, sólový zpěv, sborový zpěv, improvizace, varhany. OBOR VÝTVARNÝ Kresba, malba, grafika, dekorativní činnost, modelování, keramika. LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Dramatickou výchovu lze charakterizovat jako učení přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání. Podporuje schopnost používat dovednosti a poznatky aktivně, tvořivě a odpovědně. Je komplexním oborem, takže dává každému dítěti příležitost uplatnit se dle jeho dispozic a zájmů. REPREZENTAČNÍ KOLEKTIVY Z žáků školy jsou složeny taneční a hudební kolektivy, které reprezentují školu a město Blansko nejen u nás, ale i v zahraničí. Mají-li žáci školy zájem, předpoklady a vůli, mohou být do těchto kolektivů zařazeni. Jsou to: Tap dance studio Blansko stepařský tým Folklorní soubory Drahan a Drahánek Blansko s cimbálovou muzikou Drahan Star dance Blansko společenské tance AD S crew hip-hop, break, Flautino Bigband soubor hráčů na zobcové flétny Dětský pěvecký sbor Zájemci o studium se mohou přihlásit již nyní, v pracovní dny od 12:00 do 18:00 hodin v kanceláři školy v budově Dělnického domu Blansko, Hybešova 1, získat informace telefonicky na nebo , napsat nám em na adresu nebo se podívat na naše stránky Výuka některých předmětů probíhá rovněž na pobočkách školy v Kotvrdovicích, Lipovci, Sloupu v Moravském Krasu, Ráječku, Doubravici nad Svitavou a Vysočanech. Miluše Jeřábková, ředitelka školy A my v Blansku? Blansko bylo osvobozeno sovětskými a rumunskými vojáky 9. května, kteří k nám dorazili asi hodinu po útěku Wehrmachtu. Wehrmacht tímto porušoval podmínky kapitulace. My jsme v Blansku měli štěstí, na rozdíl od některých jiných českých a moravských měst, která byla ještě 9. května bombardována rudou armádou, při čemž pochopitelně zahynuli také nějací civilisté. Blansko zažilo bombardování sovětskými letci v dubnu 1945, ti přiletěli ve strojích americké výroby z polního letiště u Lanžhotu. Ach ta historie. Jan B. Vladík, člen ČsOL Nejvyšší kuželkářská liga žen skončila před dvěma měsíci a blanenskému týmu přinesla již téměř tradiční bronzovou příčku. S tímto umístěním je spjata účast na evropském poháru NBC, jehož hostitelem bude letos v říjnu bosenská Banja Luka. Vedle této mistrovské soutěže se však letos ženy přihlásily také do Českého poháru (Pohár ČKA), ve kterém startují, na rozdíl od ligy, pouze čtyřčlenná družstva. Tato soutěž vrcholila o víkendu 2. a 3. června na velmi těžké kuželně ve Valašském Meziříčí. Zde se sešly čtyři nejúspěšnější ženské týmy, jež dokázaly úspěšně projít jarní vyřazovací fází, a Blansko bylo mezi nimi. V sobotním semifinále náš tým narazil na několikanásobného vítěze tohoto poháru a zároveň čtvrtý celek nejvyšší soutěže žen SKK Jičín. Zápas blanenské kuželkářky vyhrály jednoznačně 6:0, byť jen o 44 kuželek. řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , AKCE prodej matrací 1+1 ks ZDARMA. ZAŠLEME CENÍ- KY, PROSPEKTY. Zakázková výroba pevných a nevrzajících lůžek s úložným prostorem na lůžkoviny na tzv. výklop. Výroba sklopných lůžek na stěnu do malých bytů. Výroba a prodej špičkových matrací a roštů. Možnost vyzkoušení různých matrací a roštů. Opravy starších lůžek, matrací, lamelových roštů. PRODEJ náhradních dílů lamely, držáky apod. Nad Kč je doprava po okrese BK ZDAR- MA. Radek Svoboda, Blansko. Tel nemovitosti» Od září pronajmu v RD v Blansku jedno a dvojlůžk. pokoj. V domě vše k dispozici. Inf. večer , seznam.cz.» Mladá rodina hledá byt nebo malý RD v Blansku. Nabídněte. Tel Ve finále je pak čekal soupeř ještě o poznání těžší Spartak Přerov, který v letošní ligové sezóně získal stříbro. Do finále tak nastupoval v roli mírného favorita. Od počátku však tento tým nepředváděl zdaleka takové výkony jako v semifinále, čehož Blansko využilo. Naše kuželkářky lépe» Provádíme opravy a izolace plochých střech včetně zateplení. Tel » Zhubla jsem 10 kg a váhu si udržuji. Poradím Vám jak. Více na Hledáte přivýdělek nebo kariéru? Informujte se o Projektu podnikání z domu. Koupím obrazy, nábytek, hodiny vše do roku I celou pozůstalost. Tel , » Prodej palivového dříví smrk, jedle, borovice, modřín cena 650 Kč/prm. Možnost zajištění dopravy. Kontakt: Stejskalová Markéta, Lhota u Lysic, tel » Prodám 2+1 na Písečné 58 m 2, po rekonstrukci přestavěn na 3+1. SMS na » Pronajmu byt 1+1 v Adamově-Ptačina. Tel » RE/MAX Pro nabízí levně vilu ve Lhotě Rapotině (sídlo firmy). Tel soukromá inzerce» Prodám dětské odrážedlo Chicco autíčko s vodicí tyčí, ohrádkou a hracím panelem. Pův. cena Kč, nyní 800 Kč. Tel » Prodám golfový kočárek CAM šedé barvy s černým zimním nánožníkem a pláštěnkou na celý kočárek. Cena Kč nebo dle dohody. Tel » Koupím obkladový polystyren, zbytky ze stavby, dále okno cm, použité. Tel , centrum.cz.» Prodám dřevěná okna, křídla, nově natřená, cm, ideální na skleník. Dveře, p. 70 cm, vnitřní a venkovní modřínové, levně. Můžete osobně vidět v Blansku. Dohoda jistá. Tel » Prodám šedou teraso dlažbu (35 m2) a betonové kostky hnědé a 12 17, tl. 6 cm (15 m 2 ). Schodové nášlapy dřevěné hnědé cm. Vše použité, dobrý stav. Cena dohodou. Tel » Prodám posilovací stroj veslice Kettler. 2 roky stará a VELMI málo používaná. Cena dohodou. Tel » Koupím starou dřevěnou lavici s úložným prostorem. Tel » Koupím invalidní vozík. Tel » Hledám paní na výpomoc pracující matce hlídání a péče o kojence, od září. Tel » Hledám místo administrativního nebo dokumentačního pracovníka v Blansku nebo v okolí. Nabízím za odvoz tři rozkládací křesla, starší, možno spojit po dvou nebo třech do sedačky. Látkový potah, vhodné na chatu. Tel Blanenské kuželkářky završily sezonu vynikajícím úspěchem Nejvyšší kuželkářská liga a Český pohár jsou dvě nejvyšší soutěže, ve kterých blanenské kuželkářky slaví letos úspěchy. Radost blanenského týmu ze zisku poháru. zvládaly i dramatické koncovky a proti takřka neškodnému Přerovu zvítězily opět 6:0. Oddílu kuželek TJ ČKD Blansko tato výhra přinesla další, v kuželkářském prostředí velmi ceněnou trofej a nezbývá než věřit, že další úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat. Lukáš Hlavinka místopředseda oddílu kuželek TJ ČKD Blansko Foto: archiv autora

8 Zpravodaj města Blanska číslo června 2012 informační čtrnáctideník zdarma 8 Do Blanska se chystají běžci z celé republiky i zahraničí Již posedmnácté se v Blansku uskuteční prestižní běžecká akce s názvem Půlmaraton Moravským krasem, která nabízí běžcům i občanům města Blanska sportovně kulturní vyžití. Tři měsíce do startu 17. ročníku Půlmaratonu Moravským krasem je ve startovní listině zaregistrováno přes 400 běžců a běžkyň, to je 75 % všech přihlášených z minulého ročníku. Vypadá to, že v letošním roce nás čeká několik blanenských rekordů. Které to budou, si počkáme do 2. září Tradičně je připravena hlavní trať o délce 21,1 km, která vede Blansko je královstvím českého streetballu z centra města do Moravského krasu. Před Punkevní jeskyní se běžci otáčí a běží zpět do centra města. Pro širokou veřejnost je připraven běh městem o délce 2,4 km, který si může zaběhnout opravdu každý. Běh navazuje na tradici lidového běhu. I v letošním roce je připraven široký doprovodný program. Před samotným startem Půlmaratonu se můžeme těšit na průjezd vozítek značky Velorex. Dále je připraven program, který se skládá z vystoupení třinecké kapely Charlie Straight, která každý rok získává české i zahraniční ocenění. Hned po startu hlavního závodu na 21,1 km zpříjemní návštěvníkům chvíle rocková kapela Třetí zuby. Nejvýhodnější registrace skončila 31. května, ale nadále je možné se registrovat v Informační kanceláři města Blanska nebo on-line na stránkách www. sportujsnami.cz (Běžci registrovaní do konce července získají oficiální tričko závodu!). Akce se uskuteční za podpory města Blanska a pod záštitou místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy. Těšíme se na vaši účast! Sportuj s námi o.s. a Your Agency s.r.o. Branné závody žáků Zborovský závod branné zdatnosti se uskutečnil na hřišti ASK. Zúčastnili se ho jen žáci ze dvou blanenských škol ZŠ T. G. M. a ze ZŠ Erbenovy. Letos se již potřicáté hromadně vrhli ženy a muži do studené vody blanenské přehrady, aby tak zahájili první ze tří disciplín Blanenského plecháče, a to plavání na 700 m, což obnáší dva okruhy kolem celé přehrady. Plavecká dráha byla kvůli nižší hladině vody trochu upravena. Oproti minulým rokům neobeplouvali plavci stavidlo, ale bójka byla umístěna před ním. Letos poprvé se také závodilo s čipy, který měl každý účastník připevněn na noze. Pořadatelé a komentátor tak měli k dispozici průběžné časy závodníků v jednotlivých měřených úsecích. Okrskové kolo Zborovského závodu branné zdatnosti se konalo u příležitosti 95. výročí první bitvy československých legionářů u Zborova. Závod pořádaly Československá obec legionářská a město Blansko. Závodníci měli za úkol oběhnout jedno kolo kolem stadionu. Při tom museli přeběhnou úzkou Jednou z disciplín branného závodu byla také střelba ze vzduchovky na terč. lávku, střelbou ze vzduchovky zasáhnout co nejvíce terčů, granát hodit přesně do vymezeného území a na závěr překonat umělou zeď. Zvítězili žáci ze ZŠ Erbenovy a zúčastní se krajského kola, které se uskuteční ve Valticích. Stanislav Mrázek 30. ročník Blanenského plecháče vyhrál Jan Klement Blanenský plecháč se náročností nejvíce blíží nejjednoduššímu z triatlonů, tzv. Sprint triatlonu. Zahrnuje 700 m plavání, 20 km na kole a běh na 5 km. Foto: S. Mrázek Asi nejnáročnější je pro všechny kolo. Jak sami závodníci přiznávají, je zde trasa hodně specifická díky velkému převýšení. Jede se totiž okruh s táhlým stoupáním na Obůrku Těchov do Veselice a zpět do Blanska přes Podlesí a na přehradu. 5km běh se pak odehrává okolo přehrady, převážně po silnicích a částečně po lesní cestě. Tradicí se již stal dětský triatlon, který startuje vždy před Blanenským plecháčem a v němž soutěží ve svých kategoriích a samozřejmě na mnohem kratších tratích děti ve věku let. 100 m plavání, 1 km (nebo 2 km, dle kategorie) kolo a 600 m běh. Stanislav Mrázek Pořadí Příjmení a jméno Kateg Rok. nar. Příslušnost Výkon 1 KLEMENT Jan M Ekol team 1:04:42 2 POSPÍCHAL Zbyněk M Tréninková skupina 1:05:23 3 VABROUŠEK Petr M Author Tufo Zlín 1:07:34 4 KŘENEK Jan M Ekol team 1:07:59 5 DLABAJA Roman M Titan SC 1:08:18 6 HORÁK Ondřej M Rocktechnik triatlon 1:08:41 7 KUČERA Jan M TK Moravské Budějovice 1:09:03 8 VYSLOUŽIL Libor M Ekol team 1:09:15 9 HAJDAMACH Jiří Jři 1994 Ekol team 1:09:26 Foto: autor V neděli 27. května 2012 se na multifunkčním hřišti při ZŠ Dvorské konal blanenský streetballový turnaj STREET4STREET. Turnaj se v Blansku koná již od roku 1999 a je nejdéle souvisle pořádaným streetballovým turnajem v republice. Streetball je basketbal hraný tři na tři na jeden koš, svůj původ má na předměstích amerických velkoměst. Důležitá pro streetball je volnost, hráčům stačí malý plácek, jeden koš, nemusí se nikde sportovně organizovat, nepotřebují ani rozhodčího, fauly si sami přiznávají. Na květnovém turnaji přálo účastníkům pěkné slunečné počasí, příjemnou atmosféru navodily hudební mixtapes od DJ Maztah. Celkem se utkalo 25 týmů, v mladší kategorii vyhrál blanenský tým Nevím, ve starší kategorii brněnský tým Kšiltofkáry. Vrcholem dne byla doprovodná soutěž o nejlepšího smečaře hráči předváděli své mimořádné skokanské a koordinační schopnosti, do koše smečovali například 2 míči, po otočce, přes stojící spoluhráče, ale také po nahození o boční hranu desky. Turnaj pořádalo občanské sdružení Streetlife (www.streetlife.tym.cz), díky podpoře partnerů se všichni hráči starší kategorie mohli těšit na hrací tričko zdarma. Turnaj je organizován jako nízkoprahový, v mladší kategorii hráči neplatí žádné zápisné, může se do něj tedy zapojit opravdu každý. Příští rok se bude turnaj konat opět poslední neděli v květnu, přijďte si zahrát s námi! Stanislav Komínek člen výboru Streetlife o. s. Jan Klement v cíli Blanenského plecháče. Foto: S. Mrázek Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Klára Kučerová, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Tisková zpráva ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Pardubice 27. 5. 2015 Festival Zrcadlo umění se letos v Pardubicích rozzáří už po patnácté. Zrcadlo umění přináší do ulic města odrazy a střípky amatérského

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti a mládež.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Nabídku zpracovala: Bc. Anna Frantalová Vážení partneři, Dovolujeme si Vám představit nabídku firemních akcí, které pořádáme v roce 2013/2014. Věříme, že

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ

Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ Příjemce dotace se sídlem zastoupená Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN VYHLAŠOVATEL Pohyb Praha o.s., Pražského 661/40., 152 00 Praha 5 POŘADATEL Hb Dance taneční škola ve spolupráci s Pohyb Praha o.s. SPOLUPOŘADATEL ATVA-vzdělávací centrum,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

2. TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová výstavní hala. K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C

2. TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová výstavní hala. K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C 2. TISKOVÁ ZPRÁVA K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C Nová výstavní hala Projekt byl pojmenován Dostavba kryté výstavní plochy výstaviště v Lysé nad Labem. Jedná se o navýšení ploch areálu

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více