Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu"

Transkript

1 Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1

2

3 Obsah Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu: na cestě k poskytovateli IT služeb 2.3 Tržní očekávání a přijatelnost 3. Cloud computing co to je a jak se používá 3.1 Definice a vymezení Závazná definice? Ani náhodou Plně integrovaný - definice NIST 3.2 Cesty vývoje cloud computingu Celkový pohled Výběr správné varianty cloud computingu Formy cloud computingu a cesty vývoje 4. Praktické příklady 5. Souhrn 6. Slovník a vysvětlivky 7. Zdroje 8. Seznam obrázků 3

4 4

5 1. Úvod Cloud computing se stává přínosným pro podnikání toto je prozatím úvodní závěr z tohoto moderního trendu v roce Pro užívání cloud computingu se rozhoduje stále více firem, a to nejen v rámci projektů, ale i trvalé podpoře obchodních procesů. Dokumentuje to nejen rostoucí počet uzavřených kontraktů a jejich rozsah, ale také hodnocení stovek odborníků zodpovědných za IT v nejnovější studii provedené Mnichovskou univerzitou (MTU) (Life 2, 2010). Přesto, že v Německu a dalších částech Evropy jsou z nového sourcingového modelu ještě značné obavy, rostoucí počet případových příkladů ukazuje, že koncepce je v podnikatelské praxi přijímána rozumným a přínosným způsobem (Ruediger 2010). Přívrženci též referují o rostoucím počtu uživatelů z podnikového prostředí. Finanční analytici odhadují, že Amazon se svými webovými službami vytváří obrat zhruba 100 miliónů dolarů s meziročními přírůstky ve dvojnásobném objemu (Maier 2010). Tvrdí, že již není zapotřebí křížové podpory těchto typů služeb. Googlu se podařilo uzavřít kontrakty s britskou úklidovou firmou Rentokill Initial (COWO 2009), s tradiční značkou Jaguar Landrover (Handelsblatt 2009) a v neposlední řadě s městskou správou Los Angeles (Heise 2009). Do roku 2010 rázně vstoupila společnost IBM, která oznámila smlouvu na cloud computing s firmou Panasonic (COWO 2010). Salesforce informuje o více než zákaznících jeho CRM software a stále rostoucí zisky. Ve finančním roce 2010 dosáhly tržby této společnosti 1,3 miliardy USD (IT-Times 2010). Téma cloud computing energicky prosazují čtyři tržní trendy: 1. Rostoucí globalizace (zejména ve virtuálním světě) vytváří nové a dynamičtější trhy se souběžně rostoucí konkurenci a jejím poměrem. 2. Na trh práce vstupuje nová generace lidí přístupných IT a trvá na používání zdrojů a služeb určených původně pro osobní užívání na pracovišti (technologický populismus). Základními funkcemi jsou, pokud jde o ně, mobilita a webové aplikace. 3. Stálý tlak nákladů (především v obdobích recese) nutí firmy IT prověřovat jejich investice. Úlohu zde mohou hrát i zelená témata. 4. V několika posledních letech vyzrálo mnoho technologií, které jsou nutné pro vytváření cloudů. Umožňují vysokou úroveň automatizace v produkci IT (industrializace IT). Současně budou nadále k dispozici širokopásmové sítě umožňující vysoce výkonný přístup k síťovým zdrojům.! Cloud computing trvale změní IT firmy, jejich technologie a jejich obchodní modely. [BITKOM, President Prof. Scheer] Etablovaní poskytovatelé IT služeb a interní útvary IT musejí na tyto nové podněty reagovat přinejmenším zavedením dynamických cenových, zásobovacích a produkčních modelů IT. Současně budou nadále nastolovat diskusi pokud jde o slabiny vztahující se ke cloud computing a budou v těchto oblastech využívat své kompetence. Je to další významný náznak, že se cloud computing stává vážným námětem. Lze to snadno vidět na změnách strategických a obchodních modelech známých poskytovatelů IT. Nové impulsy v ekosystému IT znamenají, že etablovaní poskytovatelé IT opouštějí stávající strategie a staré podnikatelské modely. Hlavně poskytovatelé internetových služeb se snaží učinit internet společensky přijatelným pro obchodní procesy používající cloud computing. Svět tradičního poskytování IT je tudíž vystaven novému útoku z internetu. Mnoho diskusí, které již byly vedeny ve vztahu k internetu, se též prosazují do současné agendy na zcela prvním místě témata bezpečnosti (viz Bílá kniha T-Systems Jak můžete bezpečně využívat výhod Cloud Computingu, dále schopnost integrace, všeobecné právní podmínky a úrovně služby (service levels). 5

6 Zvlášť americké prostředí, jež je tradičně vysoce vnímavé vůči novým tématům IT, přes tyto diskuse velmi rychle shledává význam a příležitosti poskytované cloud computingem. Nový sourcingový model v porovnání s tradičním typem provozu datových center charakterizují flexibilita, nákladové přínosy a především rychlost. Cloud computing tudíž oslovuje prostředí firem, které, v naší době globalizovaného světa, sázejí na rychlou reakci na tržní vývoj a současně chtějí dlouhodobě snížit náklady na IT. Analytici potvrzují, že americký trh zaznamená významný růst poptávky po cloud computingu během 12 až 18 měsíců. Ve studii Life 2 zadané společností Deutsche Telekom, se více než jedna třetina oslovených v USA domnívá, že cloud computing bude v budoucnu velmi důležitý, přičemž jejich podíl v Německu činil 20%. Gartner následně předpovídá, že v roce 2014 bude v USA vytvářeno asi 50% tržeb z globálního cloudového trhu (Baltner 2010). V kontinentální Evropě, zvláště v Německu nadále převládají pochyby, byť je již někdy zjevné, že firmy přemýšlejí o vhodném používání cloudových služeb a začínají se vstupními projekty. Toto téma se dávno objevilo na programu německých generálních ředitelů a počet německojazyčných publikací je značný. Odvětvová asociace ITC BITKOM publikovala souhrnného průvodce Cloud computing evoluce v technologii, revoluce pro podnikání (Cloud computing Evolution in technology, revolution for business) a k dostání je první učebnice Cloud Computing od C. Brauna a kol. Velká převaha amerických poskytovatelů dokonce vede k prvním úvahám ohledně nabízení cloud computing z Německa, aby se tento trend vyrovnal (Hackmann 2010). Skutečnost, že asijské firmy a dokonce vlády jako třeba japonská v případě Kasumigaseki Cloud (Hoover 2009), se intenzivně zapojují do této problematiky se zde přehlíží. Tento trend by mohla udržitelně podporovat dobrá infrastruktura v těchto zemích. Studie Mnichovské univerzity (LMU Ludwig-Maximilian Universität) Life 2, uveřejněná v létě 2010 a podporovaná společností Deutsche Telekom, tato pozorování a hypotézy potvrzuje. Ukazuje též, že německé firmy se chtějí, a možná dokonce potřebují, nyní i v budoucnu zapojit do výběru a vývoje příležitostí spojených s tématem cloud computing. Ukazuje to několik výňatků z této studie: Jedna třetina generálních ředitelů dotazovaných v USA a v Německu považuje cloud computing za jeden tří hlavních trendů IT v několika příštích letech. Asi jedna polovina zodpovědných pracovníků IT očekává, že se cloud computing zavede během příštích 2-5 let. 81% jich je přesvědčeno, že se cloud computing na trhu zavede. Více než polovina vedoucích pracovníků IT v něm vidí dokonce dominantní alternativu pro dodávky IT v budoucnosti. A jen 4% se domnívají, že cloud computing zůstane pouhým reklamním sloganem. 71 procent šéfů IT předvídá, že se firmy budou snažit udržovat náklady na ICT proměnné, či udržovat nízké fixní náklady na IT. Úkolem tohoto dokumentu je rozšířit chápání fenoménu cloud computing, ukázat současný vývoj, možnosti rozvoje a ustavičně podněcovat firmy k větší angažovanosti v této otázce. Druhá část se krátce zabývá ekosystémem IT a trhem, třetí část pojednává definici Národního institutu pro standardy a technologii (National Institute of Standards and Technology), jež je základem různých variant či cest vývoje pro outsourcing. Tyto volby jsou podrobně prezentovány a hodnoceny. Osvětlování uzavírá několik případových studií v části 4, která ilustruje implementaci různých koncepcí poskytování cloudu. Tento dokument uzavírá souhrn v části 5. 6

7 2. Cloud Computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT Diskuse o cloud computingu se rychle dostává k výrazu změna úhlu pohledu. Změna úhlu pohledu znamená přerušení současné doktríny. V případě cloud computing tento výraz charakterizuje změnu podstaty IT: rostoucí dynamiku produkce, poskytování, užívání a fakturace či placení IT služeb. Uživatelé a poskytovatelé však dosud nejsou zajedno ohledně časového rozvrhu (harmonogramu) a významu této změny. Pravděpodobně se to odráží ve výsledcích studie firmy pro výzkum trhu Vanson Bourne (pro CA) (ZDnet 2010). Sporné zařazování významu cloud computing n Dočasný trend Úplná změna úhlu pohledu Obr. 1. Je skutečností, že prostřednictvím cloud computingu se obslužné (užitné) přístupy při poskytování IT přibližují realitě. Sektor IT je nicméně ještě velmi vzdálen od skutečnosti IT jako elektřina ze zásuvky. Světy IT a telekomunikací se ještě často nechápou jako integrovaná jednotka jak bylo po desítky let běžnou praxí v přehnaném případě analogie s elektřinou. Většina poskytovatelů cloud computingu se soustřeďuje na IT služby a pokládají síťové spoje za nepřetržitě dostupné zdroje. 7

8 ! Cloud computing znamená pro uživatele novou volbu a slibuje větší možnost výběru. Pro poskytovatele to znamená, že musejí zaměřit své portfolio a svoji strategii na změnu úhlu pohledu. Cloud computing znamená v poskytování služeb IT zcela novou éru a v souladu s tím i nový a patřičný model podnikání (obchodní model). V příštích letech trvale změní konkurenční prostředí. Poskytovatelé nejrůznějšího původu jsou trendu cloud computingu vystaveni v oblastech své působnosti. Internetové firmy, poskytovatelé IT služeb, výrobci hardwaru a softwaru, poskytovatelé telekomunikačních služeb se nyní bok po boku prezentují jako kandidáti na navrhování nového ekosystému IT. Nejlepší startovní pozici mají v současnosti zvláště poskytovatelé telekomunikačních služeb, protože kontrolují nezbytnou páteř pro cloud síť. Zjevný je již trend ke kratším smluvním obdobím. Vztah mezi zákazníky a dodavateli nabývá ve věku cloudu více situačního charakteru. Zvláště v segmentu hrubých infrastrukturních služeb bude v budoucnu rozhodovat cena. Analytici společnosti Experton však v aktuální studii Cloud Vendor Benchmark (Cloud zkušebním testem prodejce) podotýkají, že se očekávaná cenová válka ještě nedostavila (Experton 2010). S čistými službami IT infrastruktury nabízenými jako Infrastructure as-a-service (Infrastruktura jako služba) se však několika příštích letech vytvoří efekt benzínky : faktor zaměnitelnosti otevírá možnost přejít rychle k nejlevnějšímu poskytovateli. Na druhé straně kategorií služeb je situace odlišná: dodávka kompletního softwaru as-a-service (jako služby) je, mimo jiné podle Camille Mendlera z Yankee Group, ve mnoha firmách už zavedeným sourcingovým modelem. Kvůli specifickému designu, však zde není tak snadné provést změnu. Nicméně i skeptici vůči cloud computingu považují SaaS za akceptovaný model poskytování softwaru, který může výrazně ovlivnit budoucí design IT pracovišť. Budou existovat pracoviště vybavená pro danou situaci, založená na centrálně dostupných procesech a na malém počtu velmi výkonných terminálů. U tohoto druhu scénáře má síťové spojení klíčovou úlohu, zvláště pro mobilní uživatele. Lze definitivně říci, že ekosystém IT se rozvíjí. Nabídkou nízkonákladových infrastrukturních zdrojů nebo aplikací se firmy, které dosud dodávaly na trh koncových a soukromých zákazníků řešení zdarma, dostávají do polohy nové generace poskytovatelů IT služeb. EC2 a S3 od firmy Amazon jsou do jisté míry alternativami nabídek tradičního hostingu. Jako nízkonákladovou alternativu konvenčních softwarových nabídek nabízí Google své Google Apps. Na platformové úrovni se na trh zařadila vedle Google s jeho AppEngine i Salesforce s vývojářským prostředím Force.com. Obchodní zákazníky uznal za klientelu rovněž Amazon a od roku 2009 nabízí v reakci na obavy o bezpečnost virtuální privátní cloud (Current Analysis 2009). 2.2 Příklad Microsoftu: na cestě k poskytovateli IT služeb Microsoft například na tuto výzvu odpovídá poskytováním aplikací typu modelu SaaS. Rychle se mu podařilo nalézt významné distributory nabídky BPOS. Vyvolává to velký zájem v podnikové sféře (viz oddíl 4 praktické příklady). 8

9 Microsoft nabídkou BPOS rozšiřuje svoji přidanou hodnotu tím, že se stává hostitelem svých vlastních IT aplikací. Tato reakce jako příklad ukazuje, že výrobci softwaru musejí přinejmenším přemýšlet o nových licenčních modelech, pokud vůbec nepřevezmou novou roli v rámci ekosystému IT. Tato nová úloha naopak nutí tradiční partnery, jako například poskytovatele IT služeb, kteří nemají vlastní softwarové produkty, změnit pozici, případně jako integrátoři různých cloudových služeb či jako poskytovatelé poradenství nebo podpory a začít s privátními nebo hybridními cloudy. Microsoft reagoval rovněž uvedením své platformy Azure na trh a oslovuje tak rovněž developery. Zde budou rovněž podporovány otevřené standardy. Příklad Microsoft ukazuje, že cloud computing není jen dočasným trendem. Několik měsíců vládla hybridní strategie, v níž měl koexistovat tradiční licenční byznys a užití zaměřené na potřeby ( Software plus Services ). Na veletrhu CeBIT 2010 se firma se sídlem v Redmondu přiznala k jasnému a výhradnímu cloudovému přístupu ( we re all in ). Významným přínosem pro uživatele je příslib dostát 90ti dennímu aktualizačnímu cyklu pro cloudové produkty, zatímco pro klasické instalované programy tato doba činí 3 roky. Portfolio služeb Microsoft se proto dramaticky rozšiřuje směrem k poskytování služeb místo orientace na exkluzivní prodej licencí jak tomu bylo doposud. Cloud computing tudíž mění nejen způsob využívání zdrojů a služeb IT, nýbrž i úlohy poskytovatelů působících v ekosystému IT. Ve mnoha případech to vyžaduje výraznou změnu myšlení nejen mezi potenciálními uživateli, ale i mezi poskytovateli. Je to nepochybnou známkou změny úhlu pohledu paradigma. Microsoft není v žádném případě jeho jediným příkladem svůj obchodní model změnilo i Cisco a plánuje se stát poskytovatelem řízených služeb (managed services). 2.3 Tržní očekávání a přijatelnost. Cloud computing bude kanibalizovat některé stávající IT služby. Analytici odhadují, že do roku 2013 bude asi jedna třetina globálních IT služeb nahrazena nabídkami cloudu (IDC 2008). Všichni analytici shodně prognózují v této oblasti zhruba třicetiprocentní tempo růstu. Týká se to i Německa, což s ohledem na trh, který se právě začal rozvíjet, stěží překvapuje. Firma Technoconsult vypočítala pro rok 2009 pro Německo tržní objem asi 285 miliónů eur (BITKOM 2009). Analytici skupiny Experton přicházejí dokonce se 436 milióny eur, a to současně s předpovědí 1,22 miliardy eur pro rok 2012, což se zdá být zanedbatelné s americkými hodnotami (IDC: 17 miliard USD v roce 2009). Podobná prohlášení však lze těžko hodnotit, protože jejich definice nabídek opravdového cloudu je nejasná. Několik analytiků například zahrnuje do trhu cloudem příjmy z onlinové reklamy. Analytici Expertonu však do roku 2011 očekávají nejvyšší dynamiku růstu ve vývojářských platformách (development platforms), bezpečnosti IT a Infrastructure-as-a-Service.! Počet firem, které si troufnou na cloud computing, se bude rychle zvyšovat. [Carlo Velten, Experton] Ve studii Life2 Deutsche Telekomu, uveřejněné v létě 2010 skoro 100% dotázaných manažerů IT uvedlo, že udrží své investice do cloud computingu (přibližně 20%), nebo je dokonce zvýší (asi 80 procent). 28% odpovědných pracovníků ICT tvrdí, že ve své firmě již cloud computing používají. 58% jich je současně přesvědčeno, že cloud computing bude pro jejich podnik v budoucnu velice významný. 9

10 Jak se firmy přizpůsobují cloud computingu Noví zákazníci využívající cloud computing Inovátoři Rentokil Initial Jaguar Landrover Los Angeles Panasonic Philips Conti MAN Linde Glaxo Smith Kline Coca Cola Genentech Brenntag New York Times První napodobitelé Časná většina Pozdní většina Opozdilci Obr. 2. V Německu to znamená, že v příštích 5 letech by každá z více než 550 firem mohla zavést cloud computing pro tisíce zaměstnanců. V Německu, Velké Británii, Francii, Španělsku a v USA existuje potenciál další více než stovky firem s více než zaměstnanci, kteří chtějí v budoucnu využívat cloud computing. (Life2, 2010). Zdá se, že cílovou skupinou pro nabídky cloudu jsou hlavně soukromí uživatelé a malé firmy s nízkými rozpočty na IT a s krátkými rozhodovacími procesy. Cílené zavádění cloud computingu však může být v krátkém a středním výhledu přínosem i pro podniky střední velikosti. Kvůli otevřeným otázkám týkajícím se ochrany dat, datové bezpečnosti a všeobecných právních podmínek zatím mají střední firmy nikoli neoprávněné výhrady. Sluší též poznamenat, že nová, v některých případech pro většinu neznámá generace poskytovatelů IT služeb, nemusí být touto zákaznickou klientelou považována za důvěryhodnou. Požadavky zákazníků středních podniků nemusí vždy splňovat ani vysoká úroveň standardizace nabídky. Velké firmy a velké mezinárodní skupiny přistupují k tématu cloud computingu pragmaticky. Chápou, že veřejný cloud zahrnuje bezpečnostní rizika a že privátní, soukromý cloud, je prostě lepší alternativou. Z tohoto pohledu hodnotí možnosti (volby) používání extrémně nízkonákladových zdrojů v nekritických scénářích nebo adaptaci zásad cloudu pro IT služby, které jsou pro firmu kritické. Tato druhá kategorie zahrnuje zvláště (outsourcingové) kontrakty s firmami Philips, Continental, MAN a Linde. Mc Kinsey ve studii také popisuje, že řešení z privátního cloudu je levnější pro firmy od určité velikosti. (McKinsey 2009). 10

11 ! Ke cloudu budou brzy migrovat všechny aplikace. [Roland Schütz, COO Infrastructure Services, Lufthansa Systems] Často vyjadřovaná domněnka, že se a systémy pro spolupráci perfektně hodí pro přechod ke cloudu, je cloudový kontrakt mezi firmou Panasonic a IBM zahrnující pracovních stanic, vyčlenění mailových schránek z Glaxo Smith Kline do BPOS Microsoft a uživatelů Microsoft Exchange, které Microsoft podporuje pro Coca-Colu (Hoower 2008). Pro komunikaci a spolupráci na bázi cloud computingu se rozhodla také města Los Angeles, Washington a biotechnologická firma Genentech, a to se společností Google. Tato nová obchodní spojení jasně ukazují trend zvyšování pružnosti IT služeb a vzdání se tradičních statických smluv o IT službách. Je však sporné, zda se flexibilita vztahuje také k výrazu kontrakty a/nebo k zaměnitelnosti poskytovatele. 11

12 3. Cloud computing co to je a jak se používá 3.1 Definice a vymezení Závazná definice? Ani náhodou. Ukončení diskusí o tom, co tvoří cloud computing není v dohledu. Analytici, poskytovatelé různého původu, uživatelé, asociace a mnoho dalších uveřejnili své definice a v některých případech je už revidovali. Definice zpravidla silně odrážejí pozici, z níž ten který autor působí na trhu. Občas je nalézán explicitní odkaz na poskytování služeb přes internet, což podtrhuje tvrzení jako by byl cloud computing službou z webu ve srovnání s tradičním poskytováním služeb in-house, nebo přes bezpečné sítě poskytovatele služby. Tento názor ve svém výkladu termínu cloud computing zastává mezi jinými IT novinář Walt Mossberg (Mossberg 2010). Do diskusí o podstatě cloud computingu se zapojují i akademické instituce. Berkeleyská studie Ambrusta a kol. z února 2010 definuje cloud jako datacentrový hardware a software. S dodatečným fakturačním modelem pay-as-you-go (podle odběru) je výsledkem cloud computing placený podle aktuální spotřeby zdrojů. Tvrdí se zde, že tato forma využívání zdrojů a SaaS daly společně vzniknout cloud computingu. (Berkeley 2009). Mnoho definic bylo během diskusí dále rozvinuto a tím se pozornost přesunula od produkční metody k obchodnímu (business) modelu. Ani jeden z těchto pokusů však nebyl integrující a dostatečně vyčerpávající, aby jej bylo možno použít všeobecně Plně integrovaný model definice NIST Na tomto nejednoznačném pozadí National Institute of Standards and Technology (NIST) v USA 15. května 2009 uveřejnil definici, která extrahovala základní části stávajících prohlášení. Definice zakrátko vytvořila základní pracovní základnu pro cloud computing (Forrester například uznal definici NIST v září 2009, kterou však také reflektoval výzkum Macquarieho nebo výšeuvedená studie Vanson Bourne). Poprvé byla lehce upravena v říjnu 2009 a současná verze 15 se stala směrodatnou. NIST definuje cloud computing jako model umožňující síťový přístup podle potřeby ke sdílenému sdružení konfigurovatelných operačních zdrojů (např. sítí, serverů, úložišť, aplikací a služeb), který lze rychle realizovat s vynaložením minimálního úsilí nebo minimální interakcí poskytovatele služby. Druhá část definice popisuje aktuální přidanou hodnotu: Model cloudu se skládá z pěti základních charakteristik (1), tří modelů služeb (2) a čtyř modelů nasazení (3). Model Cloud (NIST), upravil Macquarie Služby na vyžádání Vysokorychlostní přístup Sdílení zdrojů Vysoká pružnost Měřené služby Veřejný Cloud Privátní Cloud Hybridní Cloud Komunitní Cloud Infrastructureas-a-Service IaaS 5 Charakteristik 4 Modely nasazení Platformas-a-Service PaaS 3 Modely služeb Softwareas-a-Service SaaS Obr

13 Základní charakteristické znaky dle NIST (1) Definice NIST uvedením pěti základních kritérií cloud computing poskytuje velice významný podnět k diskusi. Uživatelé musejí mít prostřednictvím cloud computing možnost nezávislého uspořádání zdrojů podle potřeby (On-demand self service samoobsluha podle potřeb). Dále by měli mít síťový přístup umožňující přístup k potřebným zdrojům z různých terminálů (širokopásmový přístup Broad network access). Uživatel zde nekontroluje zdroje ani nezná jejich přesné umístění. Zdroje jsou sdružovány (pooled serverové a úložné jednotky jsou logicky seskupovány do velkých celků) a jsou zpřístupněny ve pro více uživatelů/zákazníků, kteří využívají tento model (Resouce pooling sdružování zdrojů). Tento model je poskytován pružně, takže zdroje mohou být odstupňovány v reálném čase (v ideálním případě automaticky podle požadovaných aplikací). Zákazníkovi zdroje připadají neomezené (což samozřejmě není pravda). V daném případě to vyvolává paralely k dodávkám elektřiny (vysoká pružnost). Závěrečným kritériem specifikovaným autory je poskytování služby, které zahrnuje automatickou kontrolu a optimalizaci zdrojů. Je to třeba kvantitativně zachycovat, aby poskytovatelé a uživatelé měli úplný přehled, který v konečném důsledku umožňuje fakturaci dle skutečného odběru pay-per-use (Measured service měřená služba). Účtování podle odběru, které se často uvádí jako základní kritérium cloudové služby, však autoři v NIST explicitně jako podmínku pro cloud computing neuváději. Těchto pět základních kritérií lze používat jako měřítko pro zařazení služby jako cloudové a k podpoře cílené diskuse o cloudových službách v podnikatelském prostředí. V podnikatelském prostředí však musí být status základního kritéria přiřčen další složce: bezpečnosti, jež je úzce spojena se správou dodavatelských sítí. Kompletní fungování správy služby end-to end a související poskytnutí úrovní služby nelze realizovat mimo jiné bez kontroly poslední míle.obzvláštní výzvou pro poskytovatele cloudových služeb pro podnikatelské účely jsou dodávky služeb různými sítěmi. Modely služeb podle NIST (2) Pokud jde o modely služeb, model NIST se odvolává na zavedené úrovně Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) a Software-as-a-Service přesně ve smyslu modelu cloudové vrstvy (Cloud layer model) úrovní přidané hodnoty založených na sobě navzájem. Na trhu se také zavedla kategorizace cloudových nabídek podle tří úrovní IaaS, PaaS a SaaS. IaaS se týká dodávky hrubých infrastrukturních zdrojů jako výpočetního výkonu a paměti, SaaS se vztahuje na používání specifických kompletních aplikací. Služby IaaS jsou v současnosti všeobecně fakturovány za odběr, zatímco služby SaaS jsou účtovány měsíčním paušálem za uživatele. Služby PaaS jsou určeny developerům. Pro aplikace jsou poskytovány vývoj a operační prostředí. Fakturační model se liší podle užití. Analytici a konzultační firmy se přesto pokoušejí rozdělit tuto část na tři. Forrester například formuluje čtvrtou úroveň jako Business- Process-as-a-Service (Obchodní proces jako služba), v níž jsou mimo IT služeb poskytovány fyzické služby skutečným lidem stejně jako tomu je u vyčlenění obchodních procesů dle fakturačního modelu v závislosti na skutečném odběru služby. Výsledně je vytvořena cloudová kategorizace (taxonomie), založená na Forresterových specifikacích, které lze definovat uživatelskou otevřeností, tj. možným množstvím konečných uživatelů stejně jako obchodní blízkostí nebo obchodní hodnotou nabídky. 13

14 Kategorizace (taxonomie) cloudů založena na analýze Forrester Otevřenost Veřejný Globální poskytovatel IaaS PaaS SaaS BPaaS Originální trh cloudu Virtuální privátní Vyhrazený poskytovatel Privátní vlastní DC Dynamické služby infrastruktury Nástroje pro virtualizaci infrastruktury Integrace jako služba Nástroje pro virtualizaci middleware Služby dynamických aplikací Nástroje pro virtualizaci aplikací Dynamické BPO služby BP Virtualization Tools Rozšířený trh pro cloud Infrastruktura Platformy Aplikace Firemní procesy Blízkost k obchodu Obr. 4. Mnoho poskytovatelů se navíc snaží rozšiřovat dodávky svých služeb cloud computing o koncepci jako služba (as-a-service). Dokazují tak kritérium NIST týkající se volného odstupňovatelného používání na žádost zákazníka, pružného a přesného přizpůsobování hardwarových/softwarových řešení požadavkům zákazníků (scalability) a obecně též fakturace podle užití. Toto se týká především podbodů stávajícího členění jako Storage-aaS, Comupute-aaS (obě IaaS), nebo Communication-as-a-Service (varianta SaaS). Ve formě Enterprise-Mobility-as-a-Service (Verizon), Desktop-as-a-Service (Materna), Security-as-a-Service (McAfee), Test-as-a-Service či Landscape-as-a-Service (obě T-Systems) též existují nabídky přesahující členění na tři. Tento trend je shrnut v pojmu Everything-as-a-Service (Vše jako služba XaaS). Modely použití dle NIST (3) Čtyři modely použití navzájem rozlišené v definici NIST jsou soukromé cloudy, komunitní cloudy, veřejné cloudy a hybridní cloudy. Privátní cloudy jsou provozovány pouze pro organizaci nebo firmu. Infrastrukturu též může spravovat třetí strana. Vzhledem k tomu, že tato třetí strana (třeba poskytovatel IT služby) má obecně zájem na realizaci úspor přizpůsobováním požadavkům zákazníků, bude jejím strategickým cílem začlenit do její infrastruktury nebo platformy co nejvíce dodatečných zákazníků. V tomto případě by vznikla zvláštní forma soukromého cloudu virtuální či sdílený privátní cloud. Tato forma cloudu je založena na vysoce standardizované technické základní vrstvě (base layer), která je ideální pro mnoho použití, které mohou být používány pro různé aplikace několika firem. (viz část Formy cloudu a cesty vývoje). V komunitním cloudu naopak sdílí zdroje infrastruktury několik organizací se stejnými zájmy. Ve veřejném cloudu je cloudová infrastruktura zpřístupněna široké veřejnosti realizací maximálních úspor jaké jsou na spotřebitelském trhu vůbec možné. Vlastníkem samotné infrastruktury je však firma, která poskytuje cloudové služby. Hybridní přístup chápeme jako kombinované používání různých forem cloudu, které zůstávají logicky odděleny, ale umožňují společnou výměnu dat a aplikací. Nepodstatné zde je, zda se pro výměny využívá standardních či patentovaných (chráněných) technologií. 14

15 3.2 Cesty vývoje cloud computingu Celkový pohled Cloud computing znamená z abstraktního hlediska trend k industrializaci IT produkce. Znamená to, že úspory dosahované pružným a přesným přizpůsobováním hardwarového/softwarového řešení potřebám zákazníků významně přispívají k úspěšnosti cloudových nabídek. IT byla doposud v podnicích poskytována pro specifické úkoly. Vrstvy fyzického hardwaru a softwaru, které probíhaly její pomocí byly k dispozici jen pro toto zamýšlené použití a byly založeny na očekávaném maximálním zatížení. S virtualizačními přístupy, jichž se již široce využívá, byl dále optimalizován stupeň využití hardwaru. Pro zodpovědné pracovníky IT nyní cloud computing nabízí další cestu k úspoře nákladů a pružného přizpůsobování zdrojů ICT současnému obchodnímu trendu. Kladné důsledky budou zjevné především ve zlepšení struktury nákladů (pomocí zpružnění nákladů na ICT a vyloučení kapitálových závazků), využívání produktivního potenciálu a rychlejším a pružnějším přístupu k novým technologiím. Vyčleňování s tím související veškeré správy aplikací vytváří útvarům ICT další volný prostor. Cloud computing s průměrnými rozpočtovými výdaji na probíhající operace ve výši 60-80% rovněž uvolňuje dodatečné prostředky na inovace a umožňuje věnovat se strategickým námětům. Z tohoto hlediska nyní lze odpovídajícím způsobem popsat různé cloudové přístupy: všechny modely využívání cloud computingu zahrnují úspory, vzniklé přizpůsobování řešení potřebám zákazníků. Tyto úspory plynou z aplikací a infrastruktury/platformy, kterou lze rozšiřovat, s mnoha uživateli. Vede to ke standardizaci operací založených na oddělení infrastruktury a aplikací. Zjevně existují úspory na ose Y (zákazníci, viz obr. 5), protože poskytovatelé v zákaznické sféře musejí být schopni počítat s mimořádně vysokým počtem uživatelů v řádu miliónů, či dokonce miliard, jakož i s dramatickými výkyvy zatížení. Úspory dosažitelné ve směru osy X (technologie, viz obr. 5) jsou složitější. Pro byznys to je však zajímavá varianta: zvýšené efektivnosti se zde dosahuje konsolidací na sdílené infrastruktuře/operační platformě. Na této platformě poté mohou být společně provozovány různé aplikace a různé varianty jedné aplikace (např. systémy SAP pro různé speciální oblasti a národní organizace). Je omezena závislost na infrastruktuře a výsledkem je její lepší využívání. V privátním cloudu proto sdílí jednu základnu různé aplikace, ve veřejných cloudech tuto základnu sdílí více uživatelů. Komunitní cloudy stojí někde uprostřed, kdy mnoho uživatelů sdílí sestavu rozličných (většinou odvětvově specifických) transakčních aplikací či infrastrukturních zdrojů. Hybridní cloudy se pokoušejí ke stávajícím přínosům komunitních nebo privátních cloudů připojit obrovské nákladové přínosy veřejných cloudů. Spojení mezi privátními cloudy a komunitními cloudy lze přirozeně chápat jako hybridní variantu. 15

16 Formy cloudu a cesty vývoje Počet zákazníků Veřejný Cloud (C) App MW OS HW NW (B) Služby na míru Hybridní Cloud (A) (C) Komunitní Clouds Privátní Clouds (D) Množství technologií Obr Výběr správné varianty cloud computingu Vedle rozhodování, zda mají být aplikace a data migrovány do privátního, veřejného či hybridního cloudu, má stejnou platnost otázka, jaký zvolit vertikální rozsah výroby, nebo jaký model vybrat. Zde je výběr relevantního modelu služby (Iaas, Paas a Saas) určen na jedné straně externími směrnicemi (normami) a na druhé straně požadavky aplikace a nároky na ni. Externí omezení jako právní specifikace a specifikace o shodě určují do jaké míry firma předá kontrolu svých klíčových aplikací a dat, nebo v jaké formě cloud computing může tuto kontrolu předat. Nabídky typu Infrastructure-as-a-Service (IaaS) má smysl pokud cloud neobsahuje znalosti provozu aplikací případ speciálních aplikací nebo si má firma tyto znalosti ponechat. V tomto případě v závislosti na situaci lze použít softwarových modulů, middleware nebo uživatelských rozhraní, které již nabízí poskytovatel cloudu. V tomto případě, v závislosti na požadovaný vertikální rozsah produkce, představuje vhodnou sourcingovou alternativu Platform-as-a-Service. Tam, kde je požadována podpora IT pro standardní aplikace, lze ji často získat jako plnou službu (Software-as-a-Service) z cloudu. Firma v tomto případě předává kontrolu operací a přizpůsobuje se možnostem adaptace, jež jsou ve srovnání s provozem in-house většinou omezeny. Tři modely služby popsané v definici NIST nabízejí firmám příležitost dostávat řešení z cloudu v závislosti na úrovni standardizace! a na požadovaném vertikálním rozsahu produkce. 16

17 3.2.3 Formy cloud computing a cesty vývoje Vývoj privátního (soukromého) cloudu (A) S přístupem soukromého cloudu se firmy soustřeďují na typ transformace, který konsoliduje stávající systém. Vyvinuly se hlavně přirozenou cestou a často mají vysokou majetnickou úroveň. S tím souvisí strategický odklon od instalací fyzického hardwaru, na nichž běží specifické aplikace pro určité účely (např. ERP). Prvním krokem je vyhodnocení aplikací, které by mohly být migrovány do sdílené, standardizované a virtualizované platformy. Tato operační platforma je zachována jako pool virtualizovaného hardwaru a umožňuje sdílené užívání různých aplikací. Přístup privátního cloudu je především šit na míru jednomu zákazníkovi. Je-li však omezen na jednu firmu, vesměs relativně malý počet uživatelů, jsou výsledkem jen malé úspory dosažené přizpůsobením zákaznickým potřebám. Je to důsledkem technologie a skutečnosti, že jsou různé aplikace (nejprve migrovány a poté) provozovány na jedné platformě. Poskytovatelé ICT se proto nejraději zaměřují na vývoj směrem ke sdíleným či virtuálním privátním cloudům. Tento přístup prospívá poskytovateli i uživateli, protože jen touto cestou lze vytvářet dodatečné úspory pomocí přizpůsobování potřebám vyšším počtem uživatelů. Mimoto využívání již zavedených operačních procesů probíhajících bez problémů, standardizovaného systému správy a lepší využívání zdrojů vede ke dlouhodobému snižování nákladů, které může poskytovatel přenášet na zákazníky. Flexibilita platformy též umožňuje migraci dalších aplikací do cloudu. Tento přístup proto realizuje dva hlavní důsledky cloud computing: snižování nákladů a flexibilitu či opakované používání technologie. V závislosti na úsporách přizpůsobováním potřebám zákazníků, jsou náklady nižší o 10-30% (podle rozsahu již provedené virtualizace). Základním požadavkem všech přístupů privátního cloudu je tudíž vysoká úroveň standardizace a určitá velikost poskytovatele. Původní soukromý cloud nabízí širokou oblast individuálnosti, byť je již do jisté míry v porovnání s tradičním přístupem omezena. U sdílených privátních cloudů je možností individualizace méně, neboť platforma služeb poskytovatele je standardní. Ve srovnání se standardním provozem to však přináší vyšší efektivnost a nižší náklady (vysoká úroveň standardizace = nižší náklady). Privátní cloud může být provozován in-house nebo poskytovatelem služby. V případě provozu in-house je velká možnost kontroly dat a služeb. Je-li provozovatelem externí poskytovatel, jsou obvykle rizika upravena kontraktem. Tento kontrakt též obvykle upravuje scénář možného odchodu a způsob návratu dat. Minimalizuje to možnost zablokování prodejců. Typickými poskytovateli (sdílených) privátních cloudů jsou IBM a T-Systems, včetně poskytovatelů virtualizační technologie, mezi které patří například WMware. Současný vývoj též ukazuje, že se mnoho firem stále větší měrou rozhoduje používat privátních cloudů (Ruediger 2010). Praktické příklady jsou vedeny v části 4. Souhrn privátních cloudů: S přístupem privátního cloudu mohou firmy realizovat některé přínosy cloud computingu ve vlastním data centru nebo s poskytovatelem služby. Na straně techniky získávají na pružnosti a standardizaci IT infrastruktury a současně mají vysokou míru kontroly zdrojů, služeb a dat. Standardizace a lepší využívání zdrojů také může přinést efekty snižování nákladů. Firma může sama stanovit kvalitu služby (pod podmínkou, že je odpovídajícím způsobem brána v potaz i složka sítě). 17

18 Privátní cloud přirozeně nemůže dosáhnout úspor z přizpůsobení potřebám a tudíž ani nákladovým efektům veřejných cloudů. Úroveň flexibility rychlosti a objemu objednatelných zdrojů nemůže konkurovat veřejnému cloudu. Dalším významným přínosem je, že v privátním cloudu může být nastaven bezpečnostní scénář, mohou být vytvořeny architektury, aby odpovídaly individuálním požadavkům zákazníků, neboť se nepoužívá veřejných sítí ani zdrojů či aplikací. Znamená to, že privátní cloudy jsou schopny být v souladu s právními předpisy zvláště tím, že mapují právní požadavky do subdodavatelského zpracování dat. Zahrnuje to smluvní vztah, který musí být dokumentován písemně a který úzce upravuje vztah a služby poskytované mezi zákazníkem a dodavatelem, jakož i možnost provádět pravidelný monitoring služby zákazníkem. Lze též splnit závazek poskytnout informaci v případě neočekávaného či nedovoleného zpracování bez pokynu uživatele jak to vyžaduje zákon o ochraně dat. Tam, kde jsou na zpracování dat kladeny zvláštní požadavky, musí být uživatel schopen zvolit specifické zdroje, omezení a bezpečnostní úrovně, což je rovněž možné ve scénáři privátního cloudu.! Vývoj jasně směřuje ke zvýšenému používání veřejného cloudu. [Prof. Arnold Picot, LMU München, Life 2, 2010] Vývoj k veřejnému cloudu (B) Veřejné cloudy inklinují k vytváření úspor objemem uživatelů. Zatímco v podnikové oblasti lze podle našich údajů dosáhnout hodnot kolem 10 miliónů, Google se svými Google Apps podporuje 1,7 miliardy uživatelů, z nichž jsou 2 milióny podnikových. Podpora dodatečných pracovních stanic velké firmy neklade ve smyslu přizpůsobování řešení požadavkům zákazníků zvláštní nároky na stávající infrastrukturu/platformu. Tento vývoj přiměl autory dokumentu Nad cloudy (Above the clouds - Berkeley) k závěru, že vytváření a provoz gigantických datových center v nízkonákladových lokalitách se v budoucnu stane normou. Sníží to dramaticky náklady na služby datových center (14 až 20%). Autoři předpovídají, že cloud computing, za těchto podmínek a s přijatelností minimální využitelnosti zdrojů může nabízet služby za nižší ceny než střední datové centrum a být přitom ziskový. (Berkeley 2009). Kvůli obrovskému počtu uživatelů jsou veřejné cloudy zaměřeny nejen na technickou standardizaci, ale i na standardní nabídky a standardní kontrakty se standardními fakturačními modely. Zde by se tedy nemělo zapomínat, že převážná většina uživatelů používá služby zdarma. Minimalizuje to obrovským způsobem náklady na zákaznickou podporu. Individualizace je možná jen se značnými náklady a/nebo úsilím. Pozorování ukazuje, že vedle používání infrastrukturních zdrojů pro vývojové a zkušební účely stávající aplikace nahradí relevantní nabídky SaaS veřejných cloudů, například ze samoovládaných ústřednových serverů ke Google Mail. Tento přístup všeobecně neznamená migraci aplikací, ale skok ke stávajícím (pro firmu novým) nabídkám, které jsou odzkoušeny v prostředí soukromých zákazníků. Pro uživatele zde přímý skok do veřejného cloudu znamená jasný zlom. Tento krok je snadnější, jestliže stávající poskytovatelé softwaru on-premise tyto služby nabízejí as-a-service (jako službu) z cloudu. Dalšími příklady použití jsou případy, kdy nezávislí poskytovatelé softwaru připojují cloudové zdroje k jejich vývojářskému a zkušebnímu prostředí ( developer cloud ). Úspory nákladů se odhadují až na 77%. Vývojáři tedy mohou používat stávající kompletní vývojová prostředí (PaaS), která výrazně zkracují období vývoje. V tomto případě se však vývojáři musí včas rozhodnout, jakých nabídek využít. Rozhodnutí pro platformu, která už v budoucnu nebude podporována, nebo která úplně zmizí z trhu, by mělo dalekosáhlé důsledky pro firmu, která ji používá. 18

19 ! Při volbě scénáře nasazení je obrovský rozdíl mezi projektovým využitím a dlouhodobým používáním cloudových služeb. [Dr. Michael Pauly, T-Systems] Používání cloudových zdrojů nebo platforem pro specifické projekty není v souladu s provozem v cloudu ve smyslu trvalé kontraktace služby. Týká se využívání cloudových zdrojů (tedy například pro zkušební a vývojové účely) pro určitou specifickou situaci, což ukazuje, proč se často odkazuje na IT přicházející ze zásuvky. Zde je třeba nastolit skutečnost, že se uživatel trvale nespoléhá na jednoho poskytovatele služby. Nelze očekávat ztrátu kontroly, která je spojena s procesem stálé podpory, zvýšenou o anulaci, včetně přenosu dat. Na rozdíl od scénářů jako Iaas či dokonce PaaS z veřejného internetu, je tato závislost mnohem vyšší používá-li se dlouhodobě nabídek SaaS. Typickými přístupy veřejného cloudu jsou nabídky Microsoftu, Googlu, Amazonu a Salesforce. Tyto firmy mají velké zdroje infrastruktury, různá prostředí (včetně vlastních) pro vývoj aplikací (Azure, Google App Engine, Force.com) a kompletní softwarová řešení (Google Apps, Salesforce CRM). Souhrn veřejných cloudů: Veřejné cloudy lze všeobecně používat ve dvou typech scénářů: specificky situačních a dlouhodobých. I v případě specificky situačního nasazení, tzn. krátkodobého s předvídatelnou dobou trvání například k projektové podpoře, se využívá celé škály cloudových výhod: flexibilita, dostupnost a rychlá realizace výsledků s nízkým finančním rizikem. Dlouhodobé (tj. trvalé) používání veřejného cloud computing, by naopak mělo být strategicky vyjasněno, protože zde může nastat případ závazku ke specifické službě. Ztěžuje to svobodu výběru budoucího poskytovatele. Zde také příliš vysoké úspory vzniklé přizpůsobováním potřebám zákazníků vedou k potenciálně vysokým úsporám nákladů na vysoce standardizované služby, což mohou potlačit náklady na integraci. Poskytovatelé mají vysokou úroveň zkušeností v technické ochraně dat a služeb, ale nenabízejí bezpečnost ve smyslu finančních závazků, právní jistoty a ochrany dat. Vývoj komunitního (veřejného, obecného) cloudu (C) Komunitní cloudy ve srovnání s veřejnými cloudy omezují potenciální skupinu oslovených a v porovnání s původními privátními cloudy ji rozšiřují. Komunální cloud je obecně k dispozici jen specifické skupině uživatelů takových jako ve specifickém sektoru. Nabízené transakce tudíž nelze aplikovat horizontálně, ale jsi přizpůsobeny specifickým sektorům. Účastníci tohoto cloudu mohou vytvářet mechanismy křížově organizační spolupráce nebo se spoléhat na certifikované (ověřené) standardy. Certifikována může být tudíž práce ve farmaceutickém cloudu. Účastníci tohoto cloudu se mohou opřít o (spolehnout na) tyto certifikace, které operátor obdrží pro všechny účastníky. Různí účastníci tohoto cloudu, od originálního výrobce či subproducenta služby nebo zboží po vývojáře nové služby, provozovatele cloudu po zákazníka, jsou zohledněni v nabídkách a napomáhají tak vytváření sítí přidaných hodnot. Znovu se oživuje pojem místa na trhu. Tento aspekt komunitních cloudů přestavují sítě přidaných hodnot v automobilovém průmyslu. Komunitní cloudy obvykle realizuje konglomerát různých účastníků: jeden operátor infrastruktury (IT a telekomunikace) a nejméně jeden projektant, vývojář aplikací a poskytovatel průřezových úkolů jako legalizace a fakturace. Komunitní cloud mohou vlastními silami provozovat jen ICT firmy, které nabízejí široké spektrum služeb. Siemens pracuje na komunitním cloudu v prostředí zdravotní péče, dalšími případy cloudů s vertikální strukturou jsou Flock IT Australia a Dealer Track v USA. Za komunitní cloudy lze též považovat Kasumigaseki Cloud v Japonsku nebo Nebula project americké NASA. 19

20 Souhrn komunitních cloudů: Komunitní cloudy jsou výrazně zaměřeny na skupiny uživatelů, kteří sdílejí společné zájmy. Potenciální velikost a tudíž úspory z komunitních cloudů jsou proto zaměřeny na cílovou skupinu, či oslovený sektor. Komunitní cloudy umožňují zvláště malým firmám podílet se na efektech snižování nákladů nebo mít vůbec vysoce kvalitní IT služby. Poskytovatelé komunitního cloudu vyžadují znalosti oboru a zkušenosti ohledně relevantních bezpečnostních požadavků, z technického a právního hlediska a také z hlediska ovládání. Faktor uzavřenosti komunitního cloudu musí být vyhodnocen jako vysoký, protože postavení na trhu získá jen několik alternativních poskytovatelů. Vývoj hybridního cloudu (D) Přístupy hybridního cloudu se v příštích letech stanou významnou hnací silou rozvoje IT v obchodním prostředí. Spojují, mimo jiné, velmi nízkonákladové služby z veřejných cloudů s daty chráněných a spolehlivých aplikací z privátních cloudů. Firmy budou, kde to bude možné, využívat nákladových výhod veřejných cloudů a nahrazovat interní IT procesy. Nové zdroje a služby však nicméně musejí být integrovány do podnikové IT ve smyslu technologie, procesů, organizace a právních aspektů. Konzultační firmy a integrátoři systémů tento segment shledají jako bohaté pole činnosti. Jakákoli kombinace různých cloudů se označuje za hybridní cloud. Integrace zdrojů a služeb výhradně z různých soukromých a veřejných cloudů se všeobecně neoznačuje za hybridní přístup. Integrátoři by nicméně měli sledovat i oblast obchodu. Má se za to, že hybridní cloudy musejí být často implementovány tam, kde jsou do podnikové IT zaváděny zdroje veřejného cloudu. Hybridní cloudy dlouhodobě podporují firemní architekturu ICT. Na konci procesu změn může stát portál, který je implementován buď ve firmě samé, nebo integrální prvek, a který umožňuje výběr služeb nebo zdrojů z poolu zavedeného poskytovatele velice rychle stisknutím tlačítka. Souhrn hybridních cloudů: Firemně specifické optimum spojování různých cloudových služeb z různých zdrojů dělá z přistupů hybridního cloudu nejdůležitější cloudový byznys dneška. Hybridní cloudy jsou obecně firemně specifické. Lze je realizovat in-house nebo pomocí externího integrátora a dodavatele. Znamená to, že lze věnovat zvláštní pozornost specifickým požadavkům firmy. Neočekávají se úspory z pružného a přesného přizpůsobení hardwarového/softwarového řešení požadavkům zákazníka. Přesto je však myslitelné, že se kupříkladu pro velké poskytovatele stanou obvyklými standardy integrační scénáře nebo rozhraní. Hybridním provozem vznikají úspory nákladů. V cílovém scénáři má uživatel, pokud jde o užívání služeb a výběr poskytovatelů, nejvyšší stupeň flexibility. 20

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Cloud Computing. ekonomický pohled a trendy. J. Vrzal, verze 0.9

Cloud Computing. ekonomický pohled a trendy. J. Vrzal, verze 0.9 Cloud Computing ekonomický pohled a trendy J. Vrzal, verze 0.9 Trh cloudů (dle společnosti Gartner, 2012) Růst o 19,6 % až na 109 miliard amerických dolarů. Podíl jednotlivých služeb: 1.BPaaS (Business

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu

Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu smooth business flow Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu con4pas, a.s. Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce

Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce Nadešel čas učinit další krok říjen 2007 Bartlomiej Woloszyn Enterprise Account Manager 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Jan Přerovský Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby 9. 9. 2014 1 Mikulov 09.09. 2014 Obsah Obsah Cíle strategie předpoklady úspěchu strategie přehled

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Case Study google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Kdo je centrum holdings Původně jeden z prvních internetových portálů v Česku, dnes mediální společnost působící také na Slovensku

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Správa inventáře v cloudu

Správa inventáře v cloudu You set the course We tune the engine! Správa inventáře v cloudu ekonomické a pružnéřešení TINF 2011, 28.-29.11 2011, Praha Siemens CMT Siemens Communications, Media Copyright and Technology Siemens 2011.

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft Případové studie a kulatý stůl Dalibor Kačmář, Microsoft Případová studie využití Microsoft Azure společnosti Ness Akviziční systém společnosti Cofidis Vysoká dostupnost celého řešení Zeštíhlení IT oddělení

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Datasheet SanDisk Řada PCIe-SSD Fusion iomemory PX600 Server

Datasheet SanDisk Řada PCIe-SSD Fusion iomemory PX600 Server Strana 1 / 5 Datasheet SanDisk Řada PCIe-SSD Fusion iomemory PX600 Server Velmi krátká doba odezvy a vysoký výkon pro přístup k firemním datům v reálném čase Jednotka SSD představuje zařízení k ukládání

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015 Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě leden 2015 Agenda Koncept sdílených služeb Výhled využívání sdílených služeb ve veřejném sektoru Současná situace využívání sdílených služeb ve

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě # DIGITAL TELECOMMUNICATIONS Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě www.dto.cz Kontakt: Tomáš Vrba obchodní manažer +420 603 485 960 tomas.vrba@dto.cz V případě zájmu o vypracování

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 Název veřejné zakázky: UniMeC - dodávky a instalace ICT Název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze Dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni sídlo: Ovocný

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika ICT zpravodaj Deloitte Česká republika Nové globální predikce pro rok Každý rok v lednu vychází globální predikce společnosti Deloitte TMT Predictions, které jsou svým obsahem technologických, mediálních

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury 18. října 2011 ehealth Days Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury Petr Siblík Rostoucí nároky na ICT Správa a bezpečnost IT Komplexnost IT Mobilita pacientů Požadavky

Více

Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz

Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz Obsah Kdo, co a kde je Azure IaaS vs PaaS vs SaaS Infrastructure as a service Platform as a service Kolik to stojí Kudy do Azure Druhá polovina září (16. 17.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno, Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem provozovatele distribuční soustavy (Program opatření) E.ON Distribuce, a.s. Brno,

Více

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu 2013 Pavel Křižanovský pkrizano@cisco.com Customer Solution Architect Cisco Systems 2011 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

ízení softwarových aktiv bez starostí COMPAREX SoftCare Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare, COMPAREX CZ s.r.o.

ízení softwarových aktiv bez starostí COMPAREX SoftCare Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare, COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare, COMPAREX CZ s.r.o. Softwarová aktiva v čem je problém? Problematika spojená s provozem licence Nakládání s autorským dílem pokrývá primárně zákon č. 121/2000

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Richard Sawyer White Paper #73 Resumé Zvýšení kapacity napájení tradičních systémů UPS vede ke skrytým nákladům, které

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Tomáš Chytil 27. Května 2014 Svatá Kateřina. AutoCont řešení s využitím MS platformy

Tomáš Chytil 27. Května 2014 Svatá Kateřina. AutoCont řešení s využitím MS platformy Tomáš Chytil 27. Května 2014 Svatá Kateřina AutoCont řešení s využitím MS platformy Přehled o úkolech, projektech Splnění požadavků ISO auditu Softwarová řešení Jednoduchost administrativních úkonů Elektronizace

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více