Zápis z jednání Valné hromady Společenství čerpacích stanic ČR konané dne v Praze - Průhonicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Valné hromady Společenství čerpacích stanic ČR konané dne 15.2.2011 v Praze - Průhonicích"

Transkript

1 Zápis z jednání Valné hromady Společenství čerpacích stanic ČR konané dne v Praze - Průhonicích 1. Účast Ke dni konání Valné hromady má SČS 27 platících členů a 9 členů pozorovatelů. Minimální počet hlasujících členů zajišťujících usnášeníschopnost je 14. o Valné hromady se účastní 15 členských firem (celkem 21 osob) Listina přítomných je uložena v archivu SČS Omluveni z účasti jsou firmy (a jejich zástupci) o Marho (Martin Holubička) o G7 (Milan Kanaloš) o Pecinka (Jiří Pecinka) o VS Petrol (František Vácha) o W.A.G. (Martin Vohánka) o Automega (Ivo Husinecký) o RAL Group (Monika Krátka) o GAS (Ján Šrdla) o Agropodnik Domažlice (Miroslav Zmrzlík) o Petro Nova (Petr Sýkora) Bez omluvy nedorazili o Koloc Oil (Josef Koloc) o Unicode systems (Miroslav Stříbrský) Celková účast na jednání Valné hromady odpovídá 55,6% členské základny, Valná hromada je usnášení schopná. Valné hromady se účastní hosté potenciální členové o HDB (Pavel Ježek) Valné hromady se účastní hosté - přednášející o SGS CZ (Vladimír Třebický, Jiří Holovač) o PH GIA (Zdeněk Šaur) o FM Servis (Zdeněk Šedivý) 2. Jednání Valné hromady Úvod, schválení programu Zpráva o činnosti SČS v roce 2010 o přednáší Ivan Indráček, viz dokumenty VH Zpráva o aktivitách SČS v oblasti vzdělávání o přednáší Martin Mikl, viz dokumenty VH

2 Zpráva o hospodaření SČS v roce 2010 o přednáší Ivan Indráček, viz dokumenty VH Zpráva o revizi účetnictví za rok 2010 o přednáší Jan Mlejnek, viz dokumenty VH o výsledek revize: u některých položek v účetnictví není správné určení rozpočtové skupiny, do které částka patří napraveno po upozornění auditora Porovnání rozpočtu 2010 se skutečným stavem čerpání finančních prostředků o Proti předpokladu (schválenému rozpočtu) ve výši 500T čerpáno pouze ,- o Komentář Běžné režijní náklady = v limitu, v roce 2010 čerpány většinou náklady na poštovné (dopisy členům, novoroční přání ) Náklady na chod kanceláře = v limitu, v roce 2010 čerpány na plat administrátora (přesně podle plánu) a na další administrativní úkony (ověření podpisů apod.) Rozvoj informací I (výroba a úpravy webové prezentace, poplatky) = položka byla výrazně překročena vzhledem k dlouhodobým problémům s provozovatelem redakčního systému bylo nutno přistoupit k jeho výměně a přeprogramování webové prezentace SČS Konsultace a právní porady = v limitu, v roce 2010 vynaloženy náklady na konsultace daňového poradce v souvislosti s daňovými úniky Placená reklama, veletrhy = nečerpáno, případná účast SČS na veletrzích byla zajištěna zdarma Jednání pracovních skupin SČS = v limitu, v roce 2010 čerpáno na náklady jednání Valné hromady a jednoho jednání představenstva v předvečer PetrolSummitu UPEI členství = mírně nad limit (souvisí s kursem CZK x EUR) UPEI účast na konferencích = čerpáno podle předpokladů, hrazena je účast jednoho zástupce SČS, ostatní účastníci z řad SČS si hradí svou účast z vlastních zdrojů Rezerva = nečerpána Vratky půjček = vráceno 3x10.000,- Kč (dosud vráceno 3x55.000,-, zůstává dluh 3x ,- ) HK ČR členství = překročeno, souvisí se zvýšením počtu členů SČS příjmy z členských příspěvků = vybráno o 37T více, než předpokládal rozpočet (zvýšení počtu členů) příjmy z rozhodčího řízení = získáno pouze (místo plánovaných 150T). Je to způsobeno tím, že byla řešena podání s nižšími žalovanými částkami (a tedy i nižšími poplatky) Hlavní úkoly SČS pro rok 2011 o snaha o omezení daňových úniků spolupráce s MF ČR, MPO, využití UPEI v rámci evropských struktur

3 o snížení spotřební daně u motorové nafty trvalé monitorování stavu pokus o prosazení změn v parlamentu o mezinárodní konference UPEI, Praha, podzim 2011 příprava odborného programu konference, společenský program, společenská večeře předpokládaný termín o vzdělávací aktivity dokončení osnov oboru obsluha čerpací stanice provádění odborných zkoušek oboru pro HK ČR o kvalita PHM dokončení pečetě kvality SČS dublování informací ČOI se seznamem pump prodávajících nekvalitní palivo vlastním systémem semaforů aktivní účast SČS na změně režimu pravidelného monitoringu ČOI o biopaliva o rozhodčí řízení pojato výhradně jako servis pro členské firmy SČS o průběžná výměna informací pravidelná aktualizace webu migrace ové konference na google groups Rozpočet SČS na rok 2011 (přednáší Ivan Indráček) o Upřesňující komentář k některým bodům Běžné režijní náklady sníženy (po zkušenosti z minulých let) na 5T Náklady na chod kanceláře = celkem 125T Rozvoj informací I = 7T (v roce 2011 se počítá pouze s poplatky za domény, hosting a podobné služby) Konsultace a právní porady 50T = proti roku 2010 sníženo s ohledem na reálná čerpání v předchozích letech Placená reklama a veletrhy = 15T, plánovaná účast na Autotec, PetrolSummit Jednání pracovních skupin = 40T, náklady na konání VH SČS cca 30T, dále rezerva pro případ zřízení pracovních skupin z iniciativy členů sdružení Členství UPEI 140T (v roce 2011 došlo k dalšímu zvýšení členských poplatků, které je ovšem vykompenzováno lepším kursem CZK x EUR) Zařazena nová položka = mezinárodní konference UPEI s předpokládanými náklady 300T členství v HK = zvýšeno na 13T s ohledem na předpokládaný nárůst členské základny příjmy z rozhodčího řízení sníženy na 50T (na základě vývoje v posledním roce) doplněna položka sponzorských darů na konferenci UPEI = 100T

4 celkový rozpočet je nastaven jako deficitní se ztrátou 100T. Deficit je způsoben výhradně pořádáním podzimní mezinárodní konference UPEI a je hrazen z rezerv vzniklých v minulých letech. Snahou organizátorů bude získat více sponzorských prostředků a deficit minimalizovat Volby o Valná hromada zvolila nové Představenstvo (volební období ), Dozorčí radu (volební období ) a Rozhodčí komisi (volební období ) o Představenstvo navrhlo zvýšit počet členů představenstva na 6 schváleno ( ) o Představenstvo doporučilo schválit na příští Valné hromadě (2012) změnu stanov tak, aby volební období Dozorčí rady a Rozhodčí komise bylo též čtyřleté o protokol z průběhu voleb je založen v dokumentech VH Diskuse o v rámci diskuse zazněly tyto náměty na další činnost v roce 2011 hlášení emisí (chybí jasná koncepce a návod na vyplňování) registr znečišťovatelů (data jsou volně dostupná = bylo zjištěno, že informace z firem o objemech vytočeného zboží jsou získatelná na trhu) záznamní povinnost (má smysl pouze tehdy, bude- li nějak využita, jinak jde o zcela zbytečnou zátěž) Prezentace o Nejčastější problémy v kvalitě PHM prodávaných na českém trhu, možnosti jejich prevence, nabídka firmy SGS pro čerpací stanice (Jiří Holovčák, Vladimír Třebický, SGS) o Technologie pro výdej PHM při 15 stupních (Zdeněk Šaur, PH GIA) o Nabídka na čistící a úklidové práce na čerpacích stanicích a dodávky čistících a úklidových prostředků (Zdeněk Šedivý, FM Servis)) o Novela zákona o PHM 2011 (Ivan Indráček, SČS) o Novela zákona o DPH 2011 (Ivan Indráček, SČS) 3. Usnesení Valná hromada SČS schvaluje Zprávu o činnosti SČS v roce 2010 tak, jak byla přednesena (viz. Příloha výroční zpráva) (hlasování pro- zdržel se- proti: ) Zprávu o hospodaření SČS v roce 2010 tak, jak byla přednesena (viz příloha bilance účetnictví a plnění rozpočtu) (hlasování ) Revizní zprávu účetnictví za rok 2010 tak, jak byla přednesena (hlasování ) Rozpočet pro rok 2011 v podobě, která byla předložena na Valné hromadě (hlasování ) Členské příspěvky pro rok 2011 v podobě licenčních smluv. Členský příspěvek se skládá ze základu ,- Kč za každou členskou firmu a příplatku 1.000,- Kč za každou provozovanou čerpací stanici, přičemž celková částka za jednotlivou firmu nepřesáhne ,- Kč (hlasování )

5 Valná hromada volí členy Představenstva: Ivan Indráček, Petr Madurkay, Martin Mikl, Jan Mlejnek, František Šálek, Martin Vohánka ( ) členy Dozorčí rady: Josef Janeček, Milan Podkonický, Miroslav Zmrzlík ( ) členy Rozhodčí komise: Jiří Průha, Radek Ciencala, Vlastimil Zachoval ( )

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 28. dubna 2011 od 10.00 h v Praze

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 28. dubna 2011 od 10.00 h v Praze Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 28. dubna 2011 od 10.00 h v Praze Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny dle prezenční

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 1. Úvod Jednalo se hlasování správní rady Asociace metodou per-rollam prostřednictvím e-mailu. Žádost o hlasování byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více