KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3"

Transkript

1 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám přinese e-health? anketa na str. 7 ŠVÉDSKO průkopník e-health Konference IDG Czech podpora vašeho efektivního businessu

2 ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Malostranský palác, Praha 21. září 2010 PARTNEŘI A SPONZOŘI KONFERENCE STŘÍBRNÍ PARTNEŘI BRONZOVÍ PARTNEŘI VYSTAVOVATELÉ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ZÁŠTITA Parlament eské republiky Poslanecká sn movna ODBORNÍ GARANTI

3 Buďte zdrávi, vážení čtenáři, tento upřímně míněný pozdrav se nabízí právě nyní, kdy u příležitosti konání 4. ročníku mezinárodní konference ICT ve zdravotnictví 2010 vychází tento konferenční speciál, jehož cílem je podělit se s vámi o informace, které se dotýkají nás všech. Každý z nás je pacient. Každý z nás je pojištěncem zdravotní pojišťovny. Mnozí z vás jsou lékaři, zástupci zdravotnických zařízení, odborníci z průmyslu zaměření na e-health. Velmi aktuálním cílem a zájmem je vytvořit efektivní zdravotní systém. Jedním z prostředků je cílená a systematická elektronizace zdravotnictví. Elektronizace zdravotnictví je obsažena i ve vládním programu. Pojem e-health nám není neznámý. Řada aplikací se zejména v lokálním provedení již praktikuje a osvědčila se. Nyní však jde o to, elektronizaci přeměnit v systém v systému, který přinese zvýšení efektivity a v konečném důsledku úspory, které budou opět moci být investovány ve prospěch pacienta. Předpokladem pro fungující systém elektronického zdravotnictví z pohledu úspěšného startu jsou: odpovídající legislativa a standardizace, kompatibilita všech prvků složitého soukolí. Konference ICT ve zdravotnictví 2010 chce tomuto úsilí napomoci, vytvořit platformu k diskuzi a výměně názorů. Nečekejme a nechtějme jen unáhlenou hurá kampaň, ale naopak promyšlený, provázaný, účelový, byť zdravě pomalý postup. Vždyť každý latinou dotčený člověk ví, že pacient je trpělivý. Congress World Konferenční a kongresový speciál vydavatelství IDG Czech, a. s. Šéfredaktor: PaedDr. Vratislav Pavlík Tajemnice redakce: Jana Benešová Řežábková , Grafická úprava: Artea Graphics Redakční spolupráce: Jiří Humplík (foto Shutterstock - archiv JH) Předtisková úprava: TypoText, s. r. o. Tisk: OMIKRON, s. r. o. Náklad: ks Vydavatel: IDG Czech, a. s. Seydlerova 2451, Praha 5 Výkonná ředitelka IDG Czech, a. s.: RNDr. Jana Pelikánová IČO: Tel.: Fax: Vydání: Číslo: 02/2010, datum vydání Autorská práva vykonává vydavatel. Publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele IDG Czech, a. s. je zakázáno. EU USA Summit, Prague 2009 Momentum Europe, Prague 2008 Thalia awards 2009, Prague Nurse of the year 2009, Prague Dalajlama in Prague, 2008 European banking & financial forum, Prague 2009 Svět konferenční techniky Pronájem, montáž a provoz profesionální techniky pro Váš kongres, tiskovou konferenci, prezentaci, zasedání, školení, sportovní či kulturní akci. ProMoPro, spol. s r.o. Tel.: Fax: září

4 Elektronické Budoucnost zdravotnictví: začíná dnes Ing. Filip Linhart, MBA Vystudoval mezinárodní obchod a obchodní právo na Vysoké škole ekonomické v Praze a následně MBA na Rochester University. Od roku 2001 pracuje v Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na různých pozicích v oblasti strategie, obchodního rozvoje a řízení strategických projektů. V posledních letech je zodpovědný za business development v oblasti ehealth a telematických služeb. 2 září 2010 Elektronické zdravotnictví (e-health) je souhrnný název pro řadu nástrojů založených na informačních a komunikačních technologiích, které podporují a zlepšují prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a řízení zdraví a životního stylu. Elektronické zdravotnictví zahrnuje interakci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče, předávání údajů mezi zdravotnickými zařízeními, komunikaci mezi zdravotnickými odborníky i osobní komunikaci mezi pacienty navzájem. Součástí e-health jsou i sítě pro zdravotní informace, elektronické zdravotní záznamy, služby telemedicíny a osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování a podporu pacientů. Evropská unie systematicky přechází k evropskému prostoru elektronického zdravotnictví, koordinuje činnosti a podporuje součinnost mezi příslušnými politikami a zainteresovanými stranami s cílem vytvořit lepší řešení, zabránit fragmentaci trhu a šířit osvědčené postupy. Jde zejména o vytvoření architektury pro elektronické zdravotní záznamy prostřednictvím podpory vzájemné výměny informací a normalizace, vybudování zdravotnické informační sítě, poskytování informací o zdravém životním stylu, o prevenci nemocí, konzultací a zdravotnických služeb na dálku a v neposlední řadě o elektronické předepisování léků či proplácení výdajů. Předpokladem úspěchu je zohlednění požadavků občanů, pacientů a zdravotníků, jejich zapojení do prováděcích strategií a projektů a hluboké využití rozsáhlých znalostí a zkušeností firem a organizací s budováním informačních a komunikačních systémů. Dovednost a zázemí Telefónica O2 se jako jedna z předních ICT firem v České republice trvale umísťuje na předních místech v žebříčcích systémových integrátorů a dodavatelů informačních a komunikačních technologií. Léty nabytá jedinečná dovednost kombinovaná se zázemím českého týmu specialistů podpořených sítí partnerských firem, a v neposlední řadě vývojovým střediskem Telefónica Investigación y Desarrollo ve Španělsku, umožňuje reagovat na potřeby centrálních institucí, jako jsou zdravotní pojišťovny, ministerstva, velké úřady i zdravotnická zařízení. Ucelené řešení O2 pro elektronické zdravotnictví se soustřeďuje na všechny úkoly, jejichž zdárné řešení vede k růstu efektivity poskytované péče a zvýšení komfortu i bezpečí pacienta. Jeho hlavními pilíři jsou řešení pro nemocnice, řešení pro centrální zdravotnické organizace a tísňová péče. Je zcela zřejmé, že úlohou e-health není pacienta léčit, ale proces léčení co nejvíce zlepšit, zjednodušit, usnadnit a zkvalitnit. Každý lékař ví, že základem úspěšné léčby jsou informace o pacientovi. Jejich množství, kvalita, rychlost získávání i přístupu k nim jsou mnohdy kritickými faktory, které rozhodují o bytí či nebytí pacienta, o jeho životě, smrti nebo budoucnosti. Okamžitý přístup k historickým údajům o pacientech, bezprostřední přenos informací mezi jednotlivými odděleními či pracovišti nemocnice, nezpožděné

5 předávání informací mezi různými zdravotnickými zařízeními, ale i sledování pacientů na dálku, které například umožňuje dříve přemístit pacienta do méně stresujícího domácího ošetřování nebo provádět některé rehabilitační úkony bez nutnosti navštívit specializovaná pracoviště, či dokonce vykonávat složité operace na dálku prostřednictvím videokonferenčních zařízení, jsou jen ukázky některých činností, jež využití ICT v nemocničních zařízeních může nabídnout. Podstatné zjednodušení administrace a procesu řízení Důležitou oblastí, kterou mohou informační a komunikační technologie zasáhnout, je rovněž administrativa. Každý lékař musí významnou část svého drahocenného, a to i v čistě finančním slova smyslu, času věnovat složité a komplikované administrativní práci, jež ukrajuje výraznou část z doby, kterou věnuje léčení nemocného. Informatizací a automatizací všech administrativních úkonů, počínaje objednáním a přihlášením pacienta až po vytvoření spolehlivých, bezpečných, zajištěných a podle definovaných pravidel přístupných datových úložišť, archivů a skladů, zaručujících platnost, hodnověrnost a autenticitu všech dokumentů, může výrazně snížit časovou režii všech pracovníků věnovanou nezbytným administrativním úkonům. Nemocnice či zdravotnická zařízení jsou z druhé strany i velmi složitým ekonomickým útvarem jak z hlediska finančního, tak z hlediska sledování provozu, nákladů, materiálového obratu či třeba řízení a doplňování skladových zásob, lékového hospodářství a velkého množství dalších činností. Využití specializovaných ekonomických systémů může nejenom výrazně zjednodušit proces řízení zdravotnického zařízení, ale může přinést i značné finanční a lidské úspory. Komunikaci s pacienty může do značné míry zjednodušit například použití systémů pro práci se zákazníky, CRM. Technickým jádrem řešení je integrační vrstva Integrační vrstva je napojena na původní systémy a funkční celky nemocnice. Umožňuje budoucí rozšiřování celého systému, zajistí jednoduchý, jednotný a bezproblémový přístup prostřednictvím portálu s centrálním zabezpečením, autentizací, autorizací a podporou automatizace pracovních postupů a procesů. Zajišťuje rovněž další nezbytná propojení například v rámci holdingu, kraje či republiky a umožňuje provádět výměnu zdravotnické dokumentace. Samozřejmostí je napojení na vzdálená úložiště RTG snímků a další medicínské obrazové dokumentace (Picture Archiving and Communication System, PACS) v datových centrech. Komunikace s pacienty nebo objednávky na vyšetření jsou přijímány a zpracovány kontaktním centrem pro telefonické, webové, ové či písemné spojení a jsou ukládány do propojeného rezervačního systému. Lékové hospodářství může být řízeno systémem s čárovými kódy, napojeným na ekonomický systém nemocnice. Ke hlídání mobiliáře může sloužit Wi-Fi lokalizace; Wi-Fi pomáhá i propojovat terminály, přenášet data i hlas technologií VoIP. Mobilita personálu může být podpořena přístupem k u z mobilního telefonu prostřednictvím populárního řešení BlackBerry či cenově efektivní služby O2 Business Mail/Hosted Exchange spočívající ve využití služeb sdíleného serveru Microsoft Exchange bez nutnosti investovat do vlastní serverové infrastruktury. Vše je navrženo a provozováno v souladu s bezpečnostním balíčkem, který obsahuje technická i organizační opatření založená na výsledcích bezpečnostního auditu. Telefónica O2 standardně zajišťuje veškerou péči systémového integrátora a generálního dodavatele řešení. Počínaje konzultační činností při návrhu přes vedení realizačních projektů a řízení rizik po pomoc se zdroji a financováním, ať už z dotací EU nebo například pomocí lea singu. Dodávku uzavírají podpora, zabezpečení a provoz. Vše je optimalizováno pro specifické potřeby zdravotnictví a umožňuje díky nezávislosti a široké partnerské základně vhodně začlenit i různá specifická řešení nebo systémy. Díky celosvětové angažovanosti v problematice e-health, vytvoření týmů odborníků v různých zemích včetně České republiky a s využitím zkušeností z oblasti systémové integrace a ICT řešení se Telefónica O2 stává zásadním hráčem v oblasti elektronického zdravotnictví. Ač podle demografických prognóz důležitost e-health v budoucnu výrazně poroste, je v našich zemích však dosud v plenkách. Příklady projektů realizovaných skupinou Telefónica v zahraničí však ukazují, jak například v desetimilionové Andalusii vybudovat moderní tísňovou a sociální službu pro sto třicet tisíc seniorů, zlepšit kvalitu jejich života a současně dosáhnout úspor v celém zdravotnicko-sociálním řetězci, realizovat vzdálené sledování stovek kardiaků v domácí péči a snížit počet dní drahé hospitalizace nebo špičkově vybavit nemocnice službami a systémy a výrazně zvýšit efektivitu péče a bezpečnost i komfort pacientů. Stačí využít služeb e-health týmu Telefóniky O2. Budoucnost začíná dnes. Ing. Filip Linhart, MBA Telefónica O2 Czech Republic, a. s. září

6 Rozhovor s MUDr. Zdeňkem Hřibem, Senior Business Consultantem společnosti Aquasoft Dočkáme se konečně elektronického zdravotnictví? Současná vládní koalice má jako jeden bod programu elektronizaci zdravotnictví. Myslíte si, že skutečně v následujících čtyřech letech dojde k výraznému rozvoji e-health na národní úrovni? V textu programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví se opravdu objevuje věta o rozvoji elektronizace zdravotnictví a nově byl také jmenován na ministerstvu zdravotnictví náměstek pro informatiku. Nerad bych byl ale přílišným optimistou, protože takových momentů, kdy se zdálo, že se blíží bod zlomu v českém e-health, už jsme přece jen pár zažili. Naposledy tomu bylo v době, kdy se zdálo, že jsou peníze, ale zase nebyla vůle. Nyní je situace přesně opačná. Ale ministerstvo zdravotnictví bude muset v blízké budoucnosti řešit i řadu jiných problémů od evergreenu regulačních poplatků až po postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků. Ale jedním z hlavních motivů rozvoje e-health je přece snaha ušetřit. To by mohl být v dnešní době sám o sobě dostatečný impulz. Nebo ne? I přesto, že e-health projekty na národní úrovni mají značný potenciál úspor a velmi rychlou návratnost, je nutné do nich nejprve investovat nemalé prostředky. Dále je potřeba mít na paměti skutečnost ověřenou například e-health projekty v Estonsku, že náklady na technologie jsou zlomkové proti nezbytným investicím do marketingu, osvěty a publicity pro takovéto projekty. Jinak riskujete, že se někdo chytne nějakého okrajového tématu vytrženého z kontextu a zneužije jej v předvolební kampani. Ale pokud by byla návratnost investic v horizontu několika málo let, tak by to stále mohlo být politicky zajímavé téma. Pokud říkáte, že nějaký systém něco ušetří, tak tím automaticky sdělujete, že někomu vezmete některé příjmy, které do teď měl. A ten někdo se zajisté ozve s nějakými zástupnými důvody a jeho zájmem bude, aby se právě na něm v žádném případě nešetřilo. Hlavním motivem elektronizace zdravotnictví by proto měla být spíše vyšší kvalita služeb za stejné peníze. Jaký je podle vás vztah mezi e-health a e-government? V tuto chvíli jde o dva světy, které prakticky nejsou propojeny, a také jejich rozvoj určitě není vyvážený. Zatímco e-government už dnes oplývá vymoženostmi, jako jsou CzechPoint, datové schránky a elektronické podatelny a mluví se o elektronických občankách a volbách přes internet, národní e-health je stále v plenkách. Ale první vlaštovku už národní e-health v ČR přece také má v podobě elektronické preskripce. Podle dostupných informací však není elektronické předepisování využíváno. Proč tomu tak je? Příčiny jsou v zásadě dvojí. První skupinu tvoří problémy spojené s určitými nedodělky v legislativě. Jedná se například o to, že k elektronickým receptům uloženým v centrálním úložišti nemají přístup zdravotní pojišťovny, takže je aktuálně enormní problém takový recept proplatit. Dalším je absence onoho už zmiňovaného registru pracovníků ve zdravotnictví. Druhá skupina problémů je spojena s motivací jednotlivých aktérů systému, tedy s vyvážením poměru toho, co musím mít či udělat, abych systém mohl používat a jeho používání bylo pro mě prospěšné. Sem patří například nutnost pro lékaře i lékárníka mít elektronický certifikát pro vytváření elektronického podpisu při předepisování i výdeji na e-recept. Druhý motivační problém je však závažnější. Aktuálně je totiž systém postavený tak, že všechny benefity jsou na straně lékáren, které dostanou ověřené recepty v digitální formě. Odpadají jim tak všechny problémy s digitalizací a padělanými či chybnými recepty. Jenže to, že se lék předepíše elektronicky, určuje lékař spolu s pacientem a ti nemají za současných podmínek z tohoto způsobu předepisování benefity prakticky žádné. Je možné tyto problémy nějak snadno a rychle vyřešit? V případě potřeby elektronického certifikátu by asi stačilo jen stanovit, že vyhoví i elektronický podpis zdravotnického zařízení nebo lékárny a není nutný elektronický podpis lékaře či lékárníka. I tak by šlo o radikálně bezpečnější systém proti současnému papírovému zpracování. Alternativu by mohlo do budoucna představovat propojení registru zdravotnických pracovníků s projektem elektronických občanek, na kterou si zdravotník může nechat nahrát svůj certifikát pro vytváření elektronického podpisu. Co se týče motivace lékaře a pacienta, pak pro lékaře by mohla být zajímavá například možnost nahlédnout do lékové historie pacienta, kde by ideálně měly být i léky vydané na papírový recept. Pacienti by pak mohli být motivováni například tím, že elektronický recept by nemusel být limitován pouze dvěma položkami po vzoru papírového receptu, ale mohl by obsahovat položky tři nebo více. Plánované přenastavení regulačních poplatků na platbu za recept na místo za položku na receptu by pak zajistilo velmi rychlé rozšíření e-preskripce. Sice by se na poplatcích vybralo o něco méně, na druhou stranu díky eliminaci duplicitní a kontraindikované preskripce by byla léčba efektivnější. 4 září 2010

7

8 případová studie Komplexní ekonomický informační systém nástroj pro efektivní řízení a provoz prestižní nemocnice Nemocnice ve Frýdku-Místku je moderní nemocnicí s 439 lůžky pro hospitalizované, z toho 32 lůžky následné péče, pokrývající standardní péčí oblast se 160 tis. obyvatel. Svým pacientům poskytuje kvalitní a komplexní zdravotní péči a dlouhodobě se zaměřuje nejen na akutní léčbu, ale i na prevenci některých onemocnění. V roce 2009 pracovalo v nemocnici 1063 zaměstnanců. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Výchozí stav V roce 2005 se nemocnice rozhodla pro nasazení komplexního ekonomického informačního systému (IS), čímž došlo ke sjednocení stávajících IS. Hlavním cílem bylo implementovat takový systém, který umožní procesní řízení a efektivnější provoz. Dílčími podmínkami při výběru vhodného systému byly: zjednodušení práce koncových uživatelů, zabezpečení vzájemné provázanosti všech ekonomických informací, urychlení dostupnosti informací pro řízení, zajištění komplexních výstupů pro uživatele v reálném čase. Pro realizaci svých záměrů si nemocnice vybrala společnost WEBCOM AXPERIENCE a. s., zejména proto, že je jedním z největších partnerů společnosti Microsoft v České republice, který má navíc bohaté zkušenosti s implementacemi ekonomického systému Microsoft Dynamics NAV ve zdravotnictví obdobné oborové řešení již společnost implementovala ve FN Brno, FN Ostrava, v Nemocnici na Homolce, apod. - a zná tedy dobře danou problematiku a specifické požadavky na IS určený pro zdravotnická zařízení. Řešení WEBCOM AXPERIENCE a. s. provedla na projektu detailní analýzu stavu včetně zmapování procesů, kterých se nasazení IS týkalo, a vytvořila návrh realizace implementace. V rámci celého projektu pak probíhalo nastavování systému, customizace, testování standardní i přidané funkčnosti, školení klíčových a koncových uživatelů a příprava provozu. Zkušební provoz byl zahájen v prosinci Do rutinního provozu byl IS Microsoft Dynamics NAV uveden k Úspěch celého projektu závisel na erudici konzultantů, motivaci klíčových uživatelů a v neposlední řadě na podpoře projektu ze strany managementu nemocnice. Souhrou všech těchto faktorů a pracovního nasazení především klíčových uživatelů, pro které práce na projektu týkající se nasazení nového IS vždy představuje práci navíc, byla nakonec implementace úspěšná a realizována včas dle stanoveného harmonogramu. V rámci projektu byly implementovány moduly Finance, Dlouhodobý majetek, Prodej & pohledávky, Nákup & závazky, Zásoby, Controlling, čímž byl splněn požadavek na komplexnost systému. Po uvedení IS do rutinního chodu následovala automaticky další fáze projektu, tj. technická podpora, která umožňuje řešit požadavky klíčových uživatelů jak na rozvoj systému, tak na zajištění servisu. Pro hlášení požadavků je využíván elektronický HELPDESK, který je k dispozici na webových stránkách společnosti WEBCOM AXPERIENCE a. s., a odpovědné osoby na straně nemocnice do něj mají zřízen přístup. Výhodou elektronického HELPDESKu je jednotná správa požadavků a on-line informace o stavu požadavku, termínu dodání, pracnosti či termínu realizace. Současný stav Dnes má nemocnice ve Frýdku-Místku komplexní ekonomický IS, který splňuje cíle, jež byly na začátku projektu stanoveny. Použití oborového řešení Microsoft Dynamics NAV tak jednoznačně přispívá ke správnému provozu organizace a k udržování standardů moderního špičkového zdravotnického zařízení. Zákazník: Nemocnice ve Frýdku-Místku Realizátor: WEBCOM AXPERIENCE a. s. Řešení: Microsoft Dynamics NAV WEBCOM AXPERIENCE a. s. patří mezi největší partnery společnosti Microsoft v oblasti komplexních informačních systémů pro řízení podniků v České republice. V roce 2010 byla společnost oceněna titulem Microsoft Dynamics President s club, čímž se zařadila do nejprestižnější celosvětové skupiny Microsoft Dynamics partnerů. Navíc jako jediná v České republice a jako jeden ze tří partnerů Microsoft Dynamics ve střední a východní Evropě získala oceněním Inner Circle 2010 a patří tak mezi 60 nejúspěšnějších partnerů skupiny Microsoft Dynamics na celém světě. Jako jeden ze tří Microsoft Dynamics partnerů obdržela WEBCOM AXPERIENCE a. s. ocenění 2010 Microsoft Dynamics Reseller of the Year Finalist pro střední a východní Evropu. Tento status získávají vybraní partneři, kteří v daném období prokázali vynikající obchodní výsledky. WEBCOM AXPERIENCE a. s. dodává jedinečná oborová řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX a Microsoft Dynamics CRM pokrývající zejména oblast zdravotnictví, retail, automotive, utility, development, strojírenství, státní správa a samospráva. WEBCOM AXPERIENCE a. s., U Plynárny 1002/97, Praha 10.

9 Co nám přinese e-health Některé osobnosti, které se u nás zabývají elektronickým zdravotnictvím, jsme požádali o jejich názor na stav a budoucnost e-health v České republice 1. Jaký je podle vás stav e-health v ČR? MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu, odborník na otázky zdravotnictví 1Využívání informačních a komunikačních technologií v České republice je obdivuhodně rozvinuté, a to i přes minimální podporu veřejné správy. Cenným základem je jednotné datové rozhraní, které používají všechny informační systémy ve zdravotnických zařízeních. Více než dva miliony občanů ČR disponují elektronickou zdravotní knížkou, a to nemá v celém světě srovnání. Zdravotní pojišťovny vlastní nedocenitelné informace o uhrazené zdravotní péči v dlouhých časových řadách. Máme vynikající onkologický registr a celou řadu dalších služeb. Jsme opravdu dost daleko. 2Velký úkol je udržení jednotného datového rozhraní a jeho rozvoj. Zásadní je však přijetí služeb e-health uživateli, tedy zdravotníky i pacienty. V tom máme velké rezervy a pracujeme intenzivně na osvětě a vzdělávání. Neobejdeme se bez otevřené podpory státní správy, především resortního ministerstva zdravotnictví. 3Správná práce s informacemi přináší větší kvalitu péče o zdraví a zdravotní péče, větší bezpečí pro pacienta a méně plýtvání s cennými zdroji, jak lidskými, tak finančními. Klíčové je využívání elektronické zdravotní dokumentace ve zdravotnických zařízeních. Informace v elektronické formě se lépe a bezpečněji ukládají, zpracovávají, lépe se třídí, sdílí a snadno se v nich vyhledává. Součástí elektronické zdravotní dokumentace jsou mimo jiné i elektronický recept a elektronická neschopenka. Pokud využijeme možností, které informační technologie dávají, bude mít jak pacient, tak každý jeho lékař vždy k dispozici všechny informace, které může využít při dalším rozhodování. MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory 1Podle mého názoru je stav e-health přiměřený technologické a ekonomické vyspělosti naší země. A pokud vezmeme v potaz skutečnost, jak je naše zdravotnictví podfinancované a jak špatně jsou za svoji práci zdravotníci zaplacení, pak považuji investice do těchto technologií za přehnané. 2Základní problémy, které nemají uspokojivým způsobem vyřešené nikde na světě, jsou úplnost elektronicky vedené a sdílené zdravotnické dokumentace a ochrana citlivých osobních údajů pacientů i ochrana duševního vlastnictví lékařů. Také Česká lékařská komora se těmito problémy zabývá a v loňském roce jsme přijali pro všechny lékaře závazné stanovisko k elektronickému způsobu vedení zdravotnické dokumentace. A právě podle pravidel stanovených tímto dokumentem v současnosti všechny e-health projekty posuzujeme. 3Slovo e-health je velmi moderní a problematika využití moderních informačních technologií v medicíně je ve větší či menší míře zmiňována snad na každé mezinárodní konferenci. Projektům e-health se dostává značné finanční podpory, a tak jejich tvůrci mají prostředky na to, aby vzbuzovali ve veřejnosti velká a často bohužel značně nerealistická očekávání. Je třeba zůstat realistou. Informační technologie jsou pouze pomocným nástrojem a záleží na zdravotnících, jak je dokážou využívat. Tedy jinými slovy, ani nejrychlejší počítače naše zdravotnictví nespasí, pokud nebudeme mít dostatečný počet patřičně kvalifikovaných lékařů. Osobně považuji za mnohem efektivnější a důležitější investice do lidí než do přístrojů a programů. Smyslem zdravotnictví je léčit nemocné lidi a bez lékaře ještě žádný počítač pacienta neuzdravil. Ing. Luděk Čermák, tiskový mluvčí Svazu pacientů ČR 1Stav e-health v ČR je velmi nevyvážený a v podstatě na počátku dlouhé cesty, která musí být nějakou rozumně uvažující autoritou na bázi dobrovolné účasti všech účastníků a vysoké mnohostranné odborné úrovni (ICT, medicínské, ekonomické atd.) vytyčována a koordinována. 2Největším problémem je nucení lékařů do e-health shora, což neplatí v případě laboratoří, zobrazovacích metod nebo např. lékáren, kde nelze rozsah práce bez informačních technologií buď vůbec vykonávat, nebo prostě zvládnout. Naopak při vedení zdravotní dokumentace musí lékaři výhody pochopit sami. Přímo odstrašujícím způsobem je nucení lékařů do e-preskripce, připravené v souladu se zákonem, která lékařům, pacientům ani lékárnám nic nepřináší. 3Fatální chybou by bylo domnívat se, že e-health může v plném rozsahu nahradit současnou papírovou dokumentaci. Pokud se podaří nalézt rozumný poměr mezi těmito dvěma přístupy, potom může e-health poskytnout lékaři snadněji přístupné a úplnější informace potřebné k léčení pacienta a pacientovi větší spokojenost s řešením jeho zdravotních problémů. 2. V čem vidíte největší problémy nebo překážky? 3. Jaký přínos bude znamenat pro české zdravotnictví a pro pacienty? MUDr. Milan Cabrnoch MUDr. Milan Kubek Ing. Luděk Čermák září

10 Společnost Accenture Central Europe B.V. Sídlo Jiráskovo nám. 6, Praha 2 IČ web telefon fax Společnost ANOTO AB Sídlo Box 4106, Lund Švédsko Tax No web telefon fax Společnost AQUASOFT, spol. s r. o. Sídlo Rubeška 215/1, Praha 9 IČ web telefon fax Společnost ARBES Technologies, s. r. o. Sídlo Štefánikova 32/34, Praha 5 IČ web telefon fax Společnost DMS AB Sídlo Fenixväg 16, Gustavsberg Švédsko Tax No web telefon fax Společnost EMARK s. r. o. Sídlo Husinecká 903/10, Praha 3 IČ web telefon fax 421-(0) Společnost ERICSSON spol. s r. o. Sídlo Sokolovská 79, čp. 192, Praha 8 IČ web telefon fax Společnost IZIP, a. s. Sídlo Hvězdova 1073/33, Praha 4 IČ web telefon fax Společnost STAPRO s. r. o. Sídlo Pernštýnské nám. 51, Pardubice IČ web telefon fax Společnost Tieto Czech s. r. o. Sídlo Varenská 2723/51, Ostrava IČ web telefon fax Společnost T-Systems Czech Republic a.s. Sídlo Na Pankráci 1685/17, Praha 4 IČ web telefon fax Společnost WEBCOM AXPERIENCE a. s. Sídlo U Plynárny 1002/97, Praha 10 IČ web telefon fax Společnost Zebra Technologies Europe Limited Sídlo Dukes Meadow-Millboard Road, Bourne End, SL8 5XF Buckinghamshire UK Spojené království IČ web telefon fax SONDA Stapro: Elektronická ošetřovatelská dokumentace a sledování mimořádných událostí implementace v Revmatologickém ústavu v Praze Revmatologický ústav Praha patří mezi progresivní zákazníky, kteří mají vysoké nároky na nemocniční informační systém (dále NIS) a na jeho fungování. Jako jedni z prvních zavádějí nová řešení a inovace. Revmatologický ústav Praha provozuje NIS StaproAKORD firmy Stapro a vede v něm podstatnou část dokumentace pacienta. Zájem o elektronické vedení ošetřovatelské dokumentace a mimořádných událostí projevili ihned po prvním seznámení se s produkty a jejich vlastnostmi. V Revmatologickém ústavu Praha byla vedena jednotná ošetřovatelská dokumentace v papírové podobě. Impulzem k zavedení elektronické ošetřovatelské dokumentace a vytvoření produktů Ošetřovatelská dokumentace a Mimořádné události byl zájem některých nemocnic převést ošetřovatelskou dokumentaci do elektronické podoby a sledovat v elektronické formě vzniklé mimořádné události. A to vzhledem k tomu, že ošetřovatelská dokumentace je důležitou součástí dokumentace zdravotního stavu pacienta a mimořádné události výrazně ovlivňují jeho stav a léčbu. Zavedením elektronické dokumentace přináší zkvalitnění ošetřovatelské dokumentace byly odstraněny problémy s nečitelností či neúplností záznamů, nebo naopak s vytvářením duplicit. Současně dochází k časové úspoře, snížení chybovosti a v neposlední řadě je důležitá možnost vytvářet statistiky ze strukturovaně pořízených dat. Vyhodnocování mimořádných událostí je důležitým aspektem ve snižování rizik a zvyšování kvality péče. Další zefektivnění přišlo s nasazením mobilních technologií. 8 září 2010

11 Švédsko průkopník e-health Ing. Gabriela Hitzgerová, MBA Obchodní oddělení švédského velvyslanectví Švédsko dominuje světovým žebříčkům ICT vyspělosti. Toto hodnocení zahrnuje rozvoj ICT infrastruktury, využití ICT ve společnosti a konkurenceschopnost země v mezinárodním měřítku. Studie World Economic Forum z roku 2010 potvrzuje vedoucí roli této skandinávské země. Zároveň však Švédsko patří mezi státy s nejvyšší úrovní zdravotní péče. To umožnilo i rychlý rozvoj v oblasti elektronizace zdravotnictví, kde zaujímá vedoucí pozici, ale je také iniciátorem změn v ostatních evropských zemích. Díky svým rozsáhlým zkušenostem a špičkovým technologiím může Švédsko nabídnout přínosnou spolupráci na politické i obchodní úrovni. Zdravotní péče Ve Švédsku mají všichni rovný přístup ke zdravotní péči. Systém se vyznačuje vysokou mírou decentralizace. Stát je zodpovědný za legislativu, dohled a strategii, kraje mají na starosti ambulantní a lůžkovou péči, zatímco obce poskytují domácí a pečovatelské služby pro staré lidi. Zdravotní výdaje činí přibližně devět procent HDP, přičemž 85 procent výdajů je financováno z veřejných prostředků. Pacienti platí poplatky za návštěvu u praktického lékaře 100 až 200 SEK (266 až 532 Kč), návštěvu specialisty max. 300 SEK (800 korun), pobyt v nemocnici 80 SEK (210 Kč), za den a léky maximálně 900 SEK (2 395 Kč) ročně. Maximální výše poplatků činí SEK (4 790 Kč) ročně, nad tuto částku služby a předpisy léků jsou zdarma. Děti poplatkům nepodléhají. Švédsko má efektivní a dobře fungující systém zdravotní a sociální péče. Mezinárodní srovnání potvrzují, že Švédsko patří k nejlepším na světě podle přístupu ke zdravotní péči, kvality a dosahovaných výsledků. ICT vyspělost Země a hodnocení 1. Švédsko 5,65 2. Singapur 5,64 3. Dánsko 5,54 4. Švýcarsko 5,48 5. USA 5,46 6. Finsko 5,44 7. Kanada 5,36 8. Hongkong a SAR 5,33 9. Nizozemsko 5, Norsko 5, Česká republika 4,35 Pramen: World Economic Forum e-health Švédsko náleží také mezi vedoucí hráče v oblasti e-health. Svědčí o tom nejen mezinárodní statistiky, ale rovněž projekty v rámci národní strategie a iniciativy švédských zástupců v Evropské unii. Vizí švédské národní strategie pro e-health je bezpečná, přístupná a vysoce kvalitní zdravotní a sociální péče založená na veřejné potřebě, přičemž ICT jsou používané jako strategický nástroj na všech úrovních zdravotnictví. Národní strategie definuje šest oblastí opatření: Zákony a předpisy Informační struktura Technická infrastruktura Podpůrné a interoperabilní ICT systémy Přístup k informacím pro organizace Přístup k informacím pro občany V rámci těchto opatření se realizují konkrétní projekty. Mezi nejúspěšnější patří Národní přehled o pacientech (National Patient Summary), jenž poskytuje přístup autorizovanému zdravotnímu personálu ke kritickým informacím o pacientech. Dalším zajímavým projektem jsou videokonference mezi lékaři a nemocničním personálem ze vzdálených míst. Švédsko však usiluje o rozšíření a prohloubení spolupráce v rámci Evropské unie. V roce 2008 se aktivně podílelo na zahájení dvou rozsáhlých projektů epsos a CALLIOPE a během svého předsednictví EU na podzim 2009 prezentovalo studii ehealth for a Healthier Europe! s cílem poukázat na přínosy ICT v oblasti zdravotní péče. Spolupráce Díky svým zkušenostem, know-how a špičkovým technologiím Švédsko může nabídnout spolupráci jak na politické, tak obchodní úrovni. Může se jednat o bilaterální spolupráci mezi ministerstvy při využití švédských zkušeností s projekty národní strategie pro e-health, regionální a místní spolupráci mezi kraji, městy a obcemi, jež zastřešují nemocnice a poskytovatele pečovatelských služeb, nebo obchodní spolupráci mezi švédskými a českými firmami a zdravotnickými zařízeními. Věříme, že česko-švédská spolupráce v oblasti e-health poroste a bude přínosná pro všechny strany. ŠVÉDSKO Švédsko má 9,4 milionu obyva tel a rozkládá se na ploše km 2. Řadí se mezi nejbohatší země světa: HDP na obyvatele činí téměř eur, zatímco v ČR dosahuje eur. Průměrný plat se pohybuje kolem eur měsíčně. Před krizí rostl švédský HDP přibližně o tři až čtyři procenta, poté spadl pod nulu, avšak v roce 2010 a 2011 by se měl vrátit na úroveň okolo dvou procent. Inflace činí přibližně jedno procento a nezaměstnanost dosahovala osm procent v červenci 2010.

12 tinf Odborná konference a doprovodná výstava o teleinformatice 1. oznámení výzva k podání odborného příspěvku , Betlémská kaple , Kongresové centrum Praha PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA Jméno: Příjmení: Společnost: Pozice: Ulice: PSČ: Telefon: Město: Prosím o provedení předběžné registrace na konferenci, zaslání programu konference a přihlášky (distribuce ). Chtěl/a bych vystoupit s odbornou přednáškou. Mám zájem o zaslání informací o možnostech partnerství a sponzoringu na konferenci. Tuto přihlášku zašlete poštou nebo faxem na adresu: IDG Czech, a. s., Seydlerova 2451, , Praha 5, CZ Elektronickou verzi předběžné přihlášky najdete na CoWo-zari-ob.indd ob4 Fax: :48

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více