KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3"

Transkript

1 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám přinese e-health? anketa na str. 7 ŠVÉDSKO průkopník e-health Konference IDG Czech podpora vašeho efektivního businessu

2 ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Malostranský palác, Praha 21. září 2010 PARTNEŘI A SPONZOŘI KONFERENCE STŘÍBRNÍ PARTNEŘI BRONZOVÍ PARTNEŘI VYSTAVOVATELÉ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ZÁŠTITA Parlament eské republiky Poslanecká sn movna ODBORNÍ GARANTI

3 Buďte zdrávi, vážení čtenáři, tento upřímně míněný pozdrav se nabízí právě nyní, kdy u příležitosti konání 4. ročníku mezinárodní konference ICT ve zdravotnictví 2010 vychází tento konferenční speciál, jehož cílem je podělit se s vámi o informace, které se dotýkají nás všech. Každý z nás je pacient. Každý z nás je pojištěncem zdravotní pojišťovny. Mnozí z vás jsou lékaři, zástupci zdravotnických zařízení, odborníci z průmyslu zaměření na e-health. Velmi aktuálním cílem a zájmem je vytvořit efektivní zdravotní systém. Jedním z prostředků je cílená a systematická elektronizace zdravotnictví. Elektronizace zdravotnictví je obsažena i ve vládním programu. Pojem e-health nám není neznámý. Řada aplikací se zejména v lokálním provedení již praktikuje a osvědčila se. Nyní však jde o to, elektronizaci přeměnit v systém v systému, který přinese zvýšení efektivity a v konečném důsledku úspory, které budou opět moci být investovány ve prospěch pacienta. Předpokladem pro fungující systém elektronického zdravotnictví z pohledu úspěšného startu jsou: odpovídající legislativa a standardizace, kompatibilita všech prvků složitého soukolí. Konference ICT ve zdravotnictví 2010 chce tomuto úsilí napomoci, vytvořit platformu k diskuzi a výměně názorů. Nečekejme a nechtějme jen unáhlenou hurá kampaň, ale naopak promyšlený, provázaný, účelový, byť zdravě pomalý postup. Vždyť každý latinou dotčený člověk ví, že pacient je trpělivý. Congress World Konferenční a kongresový speciál vydavatelství IDG Czech, a. s. Šéfredaktor: PaedDr. Vratislav Pavlík Tajemnice redakce: Jana Benešová Řežábková , Grafická úprava: Artea Graphics Redakční spolupráce: Jiří Humplík (foto Shutterstock - archiv JH) Předtisková úprava: TypoText, s. r. o. Tisk: OMIKRON, s. r. o. Náklad: ks Vydavatel: IDG Czech, a. s. Seydlerova 2451, Praha 5 Výkonná ředitelka IDG Czech, a. s.: RNDr. Jana Pelikánová IČO: Tel.: Fax: Vydání: Číslo: 02/2010, datum vydání Autorská práva vykonává vydavatel. Publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele IDG Czech, a. s. je zakázáno. EU USA Summit, Prague 2009 Momentum Europe, Prague 2008 Thalia awards 2009, Prague Nurse of the year 2009, Prague Dalajlama in Prague, 2008 European banking & financial forum, Prague 2009 Svět konferenční techniky Pronájem, montáž a provoz profesionální techniky pro Váš kongres, tiskovou konferenci, prezentaci, zasedání, školení, sportovní či kulturní akci. ProMoPro, spol. s r.o. Tel.: Fax: září

4 Elektronické Budoucnost zdravotnictví: začíná dnes Ing. Filip Linhart, MBA Vystudoval mezinárodní obchod a obchodní právo na Vysoké škole ekonomické v Praze a následně MBA na Rochester University. Od roku 2001 pracuje v Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na různých pozicích v oblasti strategie, obchodního rozvoje a řízení strategických projektů. V posledních letech je zodpovědný za business development v oblasti ehealth a telematických služeb. 2 září 2010 Elektronické zdravotnictví (e-health) je souhrnný název pro řadu nástrojů založených na informačních a komunikačních technologiích, které podporují a zlepšují prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a řízení zdraví a životního stylu. Elektronické zdravotnictví zahrnuje interakci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče, předávání údajů mezi zdravotnickými zařízeními, komunikaci mezi zdravotnickými odborníky i osobní komunikaci mezi pacienty navzájem. Součástí e-health jsou i sítě pro zdravotní informace, elektronické zdravotní záznamy, služby telemedicíny a osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování a podporu pacientů. Evropská unie systematicky přechází k evropskému prostoru elektronického zdravotnictví, koordinuje činnosti a podporuje součinnost mezi příslušnými politikami a zainteresovanými stranami s cílem vytvořit lepší řešení, zabránit fragmentaci trhu a šířit osvědčené postupy. Jde zejména o vytvoření architektury pro elektronické zdravotní záznamy prostřednictvím podpory vzájemné výměny informací a normalizace, vybudování zdravotnické informační sítě, poskytování informací o zdravém životním stylu, o prevenci nemocí, konzultací a zdravotnických služeb na dálku a v neposlední řadě o elektronické předepisování léků či proplácení výdajů. Předpokladem úspěchu je zohlednění požadavků občanů, pacientů a zdravotníků, jejich zapojení do prováděcích strategií a projektů a hluboké využití rozsáhlých znalostí a zkušeností firem a organizací s budováním informačních a komunikačních systémů. Dovednost a zázemí Telefónica O2 se jako jedna z předních ICT firem v České republice trvale umísťuje na předních místech v žebříčcích systémových integrátorů a dodavatelů informačních a komunikačních technologií. Léty nabytá jedinečná dovednost kombinovaná se zázemím českého týmu specialistů podpořených sítí partnerských firem, a v neposlední řadě vývojovým střediskem Telefónica Investigación y Desarrollo ve Španělsku, umožňuje reagovat na potřeby centrálních institucí, jako jsou zdravotní pojišťovny, ministerstva, velké úřady i zdravotnická zařízení. Ucelené řešení O2 pro elektronické zdravotnictví se soustřeďuje na všechny úkoly, jejichž zdárné řešení vede k růstu efektivity poskytované péče a zvýšení komfortu i bezpečí pacienta. Jeho hlavními pilíři jsou řešení pro nemocnice, řešení pro centrální zdravotnické organizace a tísňová péče. Je zcela zřejmé, že úlohou e-health není pacienta léčit, ale proces léčení co nejvíce zlepšit, zjednodušit, usnadnit a zkvalitnit. Každý lékař ví, že základem úspěšné léčby jsou informace o pacientovi. Jejich množství, kvalita, rychlost získávání i přístupu k nim jsou mnohdy kritickými faktory, které rozhodují o bytí či nebytí pacienta, o jeho životě, smrti nebo budoucnosti. Okamžitý přístup k historickým údajům o pacientech, bezprostřední přenos informací mezi jednotlivými odděleními či pracovišti nemocnice, nezpožděné

5 předávání informací mezi různými zdravotnickými zařízeními, ale i sledování pacientů na dálku, které například umožňuje dříve přemístit pacienta do méně stresujícího domácího ošetřování nebo provádět některé rehabilitační úkony bez nutnosti navštívit specializovaná pracoviště, či dokonce vykonávat složité operace na dálku prostřednictvím videokonferenčních zařízení, jsou jen ukázky některých činností, jež využití ICT v nemocničních zařízeních může nabídnout. Podstatné zjednodušení administrace a procesu řízení Důležitou oblastí, kterou mohou informační a komunikační technologie zasáhnout, je rovněž administrativa. Každý lékař musí významnou část svého drahocenného, a to i v čistě finančním slova smyslu, času věnovat složité a komplikované administrativní práci, jež ukrajuje výraznou část z doby, kterou věnuje léčení nemocného. Informatizací a automatizací všech administrativních úkonů, počínaje objednáním a přihlášením pacienta až po vytvoření spolehlivých, bezpečných, zajištěných a podle definovaných pravidel přístupných datových úložišť, archivů a skladů, zaručujících platnost, hodnověrnost a autenticitu všech dokumentů, může výrazně snížit časovou režii všech pracovníků věnovanou nezbytným administrativním úkonům. Nemocnice či zdravotnická zařízení jsou z druhé strany i velmi složitým ekonomickým útvarem jak z hlediska finančního, tak z hlediska sledování provozu, nákladů, materiálového obratu či třeba řízení a doplňování skladových zásob, lékového hospodářství a velkého množství dalších činností. Využití specializovaných ekonomických systémů může nejenom výrazně zjednodušit proces řízení zdravotnického zařízení, ale může přinést i značné finanční a lidské úspory. Komunikaci s pacienty může do značné míry zjednodušit například použití systémů pro práci se zákazníky, CRM. Technickým jádrem řešení je integrační vrstva Integrační vrstva je napojena na původní systémy a funkční celky nemocnice. Umožňuje budoucí rozšiřování celého systému, zajistí jednoduchý, jednotný a bezproblémový přístup prostřednictvím portálu s centrálním zabezpečením, autentizací, autorizací a podporou automatizace pracovních postupů a procesů. Zajišťuje rovněž další nezbytná propojení například v rámci holdingu, kraje či republiky a umožňuje provádět výměnu zdravotnické dokumentace. Samozřejmostí je napojení na vzdálená úložiště RTG snímků a další medicínské obrazové dokumentace (Picture Archiving and Communication System, PACS) v datových centrech. Komunikace s pacienty nebo objednávky na vyšetření jsou přijímány a zpracovány kontaktním centrem pro telefonické, webové, ové či písemné spojení a jsou ukládány do propojeného rezervačního systému. Lékové hospodářství může být řízeno systémem s čárovými kódy, napojeným na ekonomický systém nemocnice. Ke hlídání mobiliáře může sloužit Wi-Fi lokalizace; Wi-Fi pomáhá i propojovat terminály, přenášet data i hlas technologií VoIP. Mobilita personálu může být podpořena přístupem k u z mobilního telefonu prostřednictvím populárního řešení BlackBerry či cenově efektivní služby O2 Business Mail/Hosted Exchange spočívající ve využití služeb sdíleného serveru Microsoft Exchange bez nutnosti investovat do vlastní serverové infrastruktury. Vše je navrženo a provozováno v souladu s bezpečnostním balíčkem, který obsahuje technická i organizační opatření založená na výsledcích bezpečnostního auditu. Telefónica O2 standardně zajišťuje veškerou péči systémového integrátora a generálního dodavatele řešení. Počínaje konzultační činností při návrhu přes vedení realizačních projektů a řízení rizik po pomoc se zdroji a financováním, ať už z dotací EU nebo například pomocí lea singu. Dodávku uzavírají podpora, zabezpečení a provoz. Vše je optimalizováno pro specifické potřeby zdravotnictví a umožňuje díky nezávislosti a široké partnerské základně vhodně začlenit i různá specifická řešení nebo systémy. Díky celosvětové angažovanosti v problematice e-health, vytvoření týmů odborníků v různých zemích včetně České republiky a s využitím zkušeností z oblasti systémové integrace a ICT řešení se Telefónica O2 stává zásadním hráčem v oblasti elektronického zdravotnictví. Ač podle demografických prognóz důležitost e-health v budoucnu výrazně poroste, je v našich zemích však dosud v plenkách. Příklady projektů realizovaných skupinou Telefónica v zahraničí však ukazují, jak například v desetimilionové Andalusii vybudovat moderní tísňovou a sociální službu pro sto třicet tisíc seniorů, zlepšit kvalitu jejich života a současně dosáhnout úspor v celém zdravotnicko-sociálním řetězci, realizovat vzdálené sledování stovek kardiaků v domácí péči a snížit počet dní drahé hospitalizace nebo špičkově vybavit nemocnice službami a systémy a výrazně zvýšit efektivitu péče a bezpečnost i komfort pacientů. Stačí využít služeb e-health týmu Telefóniky O2. Budoucnost začíná dnes. Ing. Filip Linhart, MBA Telefónica O2 Czech Republic, a. s. září

6 Rozhovor s MUDr. Zdeňkem Hřibem, Senior Business Consultantem společnosti Aquasoft Dočkáme se konečně elektronického zdravotnictví? Současná vládní koalice má jako jeden bod programu elektronizaci zdravotnictví. Myslíte si, že skutečně v následujících čtyřech letech dojde k výraznému rozvoji e-health na národní úrovni? V textu programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví se opravdu objevuje věta o rozvoji elektronizace zdravotnictví a nově byl také jmenován na ministerstvu zdravotnictví náměstek pro informatiku. Nerad bych byl ale přílišným optimistou, protože takových momentů, kdy se zdálo, že se blíží bod zlomu v českém e-health, už jsme přece jen pár zažili. Naposledy tomu bylo v době, kdy se zdálo, že jsou peníze, ale zase nebyla vůle. Nyní je situace přesně opačná. Ale ministerstvo zdravotnictví bude muset v blízké budoucnosti řešit i řadu jiných problémů od evergreenu regulačních poplatků až po postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků. Ale jedním z hlavních motivů rozvoje e-health je přece snaha ušetřit. To by mohl být v dnešní době sám o sobě dostatečný impulz. Nebo ne? I přesto, že e-health projekty na národní úrovni mají značný potenciál úspor a velmi rychlou návratnost, je nutné do nich nejprve investovat nemalé prostředky. Dále je potřeba mít na paměti skutečnost ověřenou například e-health projekty v Estonsku, že náklady na technologie jsou zlomkové proti nezbytným investicím do marketingu, osvěty a publicity pro takovéto projekty. Jinak riskujete, že se někdo chytne nějakého okrajového tématu vytrženého z kontextu a zneužije jej v předvolební kampani. Ale pokud by byla návratnost investic v horizontu několika málo let, tak by to stále mohlo být politicky zajímavé téma. Pokud říkáte, že nějaký systém něco ušetří, tak tím automaticky sdělujete, že někomu vezmete některé příjmy, které do teď měl. A ten někdo se zajisté ozve s nějakými zástupnými důvody a jeho zájmem bude, aby se právě na něm v žádném případě nešetřilo. Hlavním motivem elektronizace zdravotnictví by proto měla být spíše vyšší kvalita služeb za stejné peníze. Jaký je podle vás vztah mezi e-health a e-government? V tuto chvíli jde o dva světy, které prakticky nejsou propojeny, a také jejich rozvoj určitě není vyvážený. Zatímco e-government už dnes oplývá vymoženostmi, jako jsou CzechPoint, datové schránky a elektronické podatelny a mluví se o elektronických občankách a volbách přes internet, národní e-health je stále v plenkách. Ale první vlaštovku už národní e-health v ČR přece také má v podobě elektronické preskripce. Podle dostupných informací však není elektronické předepisování využíváno. Proč tomu tak je? Příčiny jsou v zásadě dvojí. První skupinu tvoří problémy spojené s určitými nedodělky v legislativě. Jedná se například o to, že k elektronickým receptům uloženým v centrálním úložišti nemají přístup zdravotní pojišťovny, takže je aktuálně enormní problém takový recept proplatit. Dalším je absence onoho už zmiňovaného registru pracovníků ve zdravotnictví. Druhá skupina problémů je spojena s motivací jednotlivých aktérů systému, tedy s vyvážením poměru toho, co musím mít či udělat, abych systém mohl používat a jeho používání bylo pro mě prospěšné. Sem patří například nutnost pro lékaře i lékárníka mít elektronický certifikát pro vytváření elektronického podpisu při předepisování i výdeji na e-recept. Druhý motivační problém je však závažnější. Aktuálně je totiž systém postavený tak, že všechny benefity jsou na straně lékáren, které dostanou ověřené recepty v digitální formě. Odpadají jim tak všechny problémy s digitalizací a padělanými či chybnými recepty. Jenže to, že se lék předepíše elektronicky, určuje lékař spolu s pacientem a ti nemají za současných podmínek z tohoto způsobu předepisování benefity prakticky žádné. Je možné tyto problémy nějak snadno a rychle vyřešit? V případě potřeby elektronického certifikátu by asi stačilo jen stanovit, že vyhoví i elektronický podpis zdravotnického zařízení nebo lékárny a není nutný elektronický podpis lékaře či lékárníka. I tak by šlo o radikálně bezpečnější systém proti současnému papírovému zpracování. Alternativu by mohlo do budoucna představovat propojení registru zdravotnických pracovníků s projektem elektronických občanek, na kterou si zdravotník může nechat nahrát svůj certifikát pro vytváření elektronického podpisu. Co se týče motivace lékaře a pacienta, pak pro lékaře by mohla být zajímavá například možnost nahlédnout do lékové historie pacienta, kde by ideálně měly být i léky vydané na papírový recept. Pacienti by pak mohli být motivováni například tím, že elektronický recept by nemusel být limitován pouze dvěma položkami po vzoru papírového receptu, ale mohl by obsahovat položky tři nebo více. Plánované přenastavení regulačních poplatků na platbu za recept na místo za položku na receptu by pak zajistilo velmi rychlé rozšíření e-preskripce. Sice by se na poplatcích vybralo o něco méně, na druhou stranu díky eliminaci duplicitní a kontraindikované preskripce by byla léčba efektivnější. 4 září 2010

7

8 případová studie Komplexní ekonomický informační systém nástroj pro efektivní řízení a provoz prestižní nemocnice Nemocnice ve Frýdku-Místku je moderní nemocnicí s 439 lůžky pro hospitalizované, z toho 32 lůžky následné péče, pokrývající standardní péčí oblast se 160 tis. obyvatel. Svým pacientům poskytuje kvalitní a komplexní zdravotní péči a dlouhodobě se zaměřuje nejen na akutní léčbu, ale i na prevenci některých onemocnění. V roce 2009 pracovalo v nemocnici 1063 zaměstnanců. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Výchozí stav V roce 2005 se nemocnice rozhodla pro nasazení komplexního ekonomického informačního systému (IS), čímž došlo ke sjednocení stávajících IS. Hlavním cílem bylo implementovat takový systém, který umožní procesní řízení a efektivnější provoz. Dílčími podmínkami při výběru vhodného systému byly: zjednodušení práce koncových uživatelů, zabezpečení vzájemné provázanosti všech ekonomických informací, urychlení dostupnosti informací pro řízení, zajištění komplexních výstupů pro uživatele v reálném čase. Pro realizaci svých záměrů si nemocnice vybrala společnost WEBCOM AXPERIENCE a. s., zejména proto, že je jedním z největších partnerů společnosti Microsoft v České republice, který má navíc bohaté zkušenosti s implementacemi ekonomického systému Microsoft Dynamics NAV ve zdravotnictví obdobné oborové řešení již společnost implementovala ve FN Brno, FN Ostrava, v Nemocnici na Homolce, apod. - a zná tedy dobře danou problematiku a specifické požadavky na IS určený pro zdravotnická zařízení. Řešení WEBCOM AXPERIENCE a. s. provedla na projektu detailní analýzu stavu včetně zmapování procesů, kterých se nasazení IS týkalo, a vytvořila návrh realizace implementace. V rámci celého projektu pak probíhalo nastavování systému, customizace, testování standardní i přidané funkčnosti, školení klíčových a koncových uživatelů a příprava provozu. Zkušební provoz byl zahájen v prosinci Do rutinního provozu byl IS Microsoft Dynamics NAV uveden k Úspěch celého projektu závisel na erudici konzultantů, motivaci klíčových uživatelů a v neposlední řadě na podpoře projektu ze strany managementu nemocnice. Souhrou všech těchto faktorů a pracovního nasazení především klíčových uživatelů, pro které práce na projektu týkající se nasazení nového IS vždy představuje práci navíc, byla nakonec implementace úspěšná a realizována včas dle stanoveného harmonogramu. V rámci projektu byly implementovány moduly Finance, Dlouhodobý majetek, Prodej & pohledávky, Nákup & závazky, Zásoby, Controlling, čímž byl splněn požadavek na komplexnost systému. Po uvedení IS do rutinního chodu následovala automaticky další fáze projektu, tj. technická podpora, která umožňuje řešit požadavky klíčových uživatelů jak na rozvoj systému, tak na zajištění servisu. Pro hlášení požadavků je využíván elektronický HELPDESK, který je k dispozici na webových stránkách společnosti WEBCOM AXPERIENCE a. s., a odpovědné osoby na straně nemocnice do něj mají zřízen přístup. Výhodou elektronického HELPDESKu je jednotná správa požadavků a on-line informace o stavu požadavku, termínu dodání, pracnosti či termínu realizace. Současný stav Dnes má nemocnice ve Frýdku-Místku komplexní ekonomický IS, který splňuje cíle, jež byly na začátku projektu stanoveny. Použití oborového řešení Microsoft Dynamics NAV tak jednoznačně přispívá ke správnému provozu organizace a k udržování standardů moderního špičkového zdravotnického zařízení. Zákazník: Nemocnice ve Frýdku-Místku Realizátor: WEBCOM AXPERIENCE a. s. Řešení: Microsoft Dynamics NAV WEBCOM AXPERIENCE a. s. patří mezi největší partnery společnosti Microsoft v oblasti komplexních informačních systémů pro řízení podniků v České republice. V roce 2010 byla společnost oceněna titulem Microsoft Dynamics President s club, čímž se zařadila do nejprestižnější celosvětové skupiny Microsoft Dynamics partnerů. Navíc jako jediná v České republice a jako jeden ze tří partnerů Microsoft Dynamics ve střední a východní Evropě získala oceněním Inner Circle 2010 a patří tak mezi 60 nejúspěšnějších partnerů skupiny Microsoft Dynamics na celém světě. Jako jeden ze tří Microsoft Dynamics partnerů obdržela WEBCOM AXPERIENCE a. s. ocenění 2010 Microsoft Dynamics Reseller of the Year Finalist pro střední a východní Evropu. Tento status získávají vybraní partneři, kteří v daném období prokázali vynikající obchodní výsledky. WEBCOM AXPERIENCE a. s. dodává jedinečná oborová řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX a Microsoft Dynamics CRM pokrývající zejména oblast zdravotnictví, retail, automotive, utility, development, strojírenství, státní správa a samospráva. WEBCOM AXPERIENCE a. s., U Plynárny 1002/97, Praha 10.

9 Co nám přinese e-health Některé osobnosti, které se u nás zabývají elektronickým zdravotnictvím, jsme požádali o jejich názor na stav a budoucnost e-health v České republice 1. Jaký je podle vás stav e-health v ČR? MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu, odborník na otázky zdravotnictví 1Využívání informačních a komunikačních technologií v České republice je obdivuhodně rozvinuté, a to i přes minimální podporu veřejné správy. Cenným základem je jednotné datové rozhraní, které používají všechny informační systémy ve zdravotnických zařízeních. Více než dva miliony občanů ČR disponují elektronickou zdravotní knížkou, a to nemá v celém světě srovnání. Zdravotní pojišťovny vlastní nedocenitelné informace o uhrazené zdravotní péči v dlouhých časových řadách. Máme vynikající onkologický registr a celou řadu dalších služeb. Jsme opravdu dost daleko. 2Velký úkol je udržení jednotného datového rozhraní a jeho rozvoj. Zásadní je však přijetí služeb e-health uživateli, tedy zdravotníky i pacienty. V tom máme velké rezervy a pracujeme intenzivně na osvětě a vzdělávání. Neobejdeme se bez otevřené podpory státní správy, především resortního ministerstva zdravotnictví. 3Správná práce s informacemi přináší větší kvalitu péče o zdraví a zdravotní péče, větší bezpečí pro pacienta a méně plýtvání s cennými zdroji, jak lidskými, tak finančními. Klíčové je využívání elektronické zdravotní dokumentace ve zdravotnických zařízeních. Informace v elektronické formě se lépe a bezpečněji ukládají, zpracovávají, lépe se třídí, sdílí a snadno se v nich vyhledává. Součástí elektronické zdravotní dokumentace jsou mimo jiné i elektronický recept a elektronická neschopenka. Pokud využijeme možností, které informační technologie dávají, bude mít jak pacient, tak každý jeho lékař vždy k dispozici všechny informace, které může využít při dalším rozhodování. MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory 1Podle mého názoru je stav e-health přiměřený technologické a ekonomické vyspělosti naší země. A pokud vezmeme v potaz skutečnost, jak je naše zdravotnictví podfinancované a jak špatně jsou za svoji práci zdravotníci zaplacení, pak považuji investice do těchto technologií za přehnané. 2Základní problémy, které nemají uspokojivým způsobem vyřešené nikde na světě, jsou úplnost elektronicky vedené a sdílené zdravotnické dokumentace a ochrana citlivých osobních údajů pacientů i ochrana duševního vlastnictví lékařů. Také Česká lékařská komora se těmito problémy zabývá a v loňském roce jsme přijali pro všechny lékaře závazné stanovisko k elektronickému způsobu vedení zdravotnické dokumentace. A právě podle pravidel stanovených tímto dokumentem v současnosti všechny e-health projekty posuzujeme. 3Slovo e-health je velmi moderní a problematika využití moderních informačních technologií v medicíně je ve větší či menší míře zmiňována snad na každé mezinárodní konferenci. Projektům e-health se dostává značné finanční podpory, a tak jejich tvůrci mají prostředky na to, aby vzbuzovali ve veřejnosti velká a často bohužel značně nerealistická očekávání. Je třeba zůstat realistou. Informační technologie jsou pouze pomocným nástrojem a záleží na zdravotnících, jak je dokážou využívat. Tedy jinými slovy, ani nejrychlejší počítače naše zdravotnictví nespasí, pokud nebudeme mít dostatečný počet patřičně kvalifikovaných lékařů. Osobně považuji za mnohem efektivnější a důležitější investice do lidí než do přístrojů a programů. Smyslem zdravotnictví je léčit nemocné lidi a bez lékaře ještě žádný počítač pacienta neuzdravil. Ing. Luděk Čermák, tiskový mluvčí Svazu pacientů ČR 1Stav e-health v ČR je velmi nevyvážený a v podstatě na počátku dlouhé cesty, která musí být nějakou rozumně uvažující autoritou na bázi dobrovolné účasti všech účastníků a vysoké mnohostranné odborné úrovni (ICT, medicínské, ekonomické atd.) vytyčována a koordinována. 2Největším problémem je nucení lékařů do e-health shora, což neplatí v případě laboratoří, zobrazovacích metod nebo např. lékáren, kde nelze rozsah práce bez informačních technologií buď vůbec vykonávat, nebo prostě zvládnout. Naopak při vedení zdravotní dokumentace musí lékaři výhody pochopit sami. Přímo odstrašujícím způsobem je nucení lékařů do e-preskripce, připravené v souladu se zákonem, která lékařům, pacientům ani lékárnám nic nepřináší. 3Fatální chybou by bylo domnívat se, že e-health může v plném rozsahu nahradit současnou papírovou dokumentaci. Pokud se podaří nalézt rozumný poměr mezi těmito dvěma přístupy, potom může e-health poskytnout lékaři snadněji přístupné a úplnější informace potřebné k léčení pacienta a pacientovi větší spokojenost s řešením jeho zdravotních problémů. 2. V čem vidíte největší problémy nebo překážky? 3. Jaký přínos bude znamenat pro české zdravotnictví a pro pacienty? MUDr. Milan Cabrnoch MUDr. Milan Kubek Ing. Luděk Čermák září

10 Společnost Accenture Central Europe B.V. Sídlo Jiráskovo nám. 6, Praha 2 IČ web telefon fax Společnost ANOTO AB Sídlo Box 4106, Lund Švédsko Tax No web telefon fax Společnost AQUASOFT, spol. s r. o. Sídlo Rubeška 215/1, Praha 9 IČ web telefon fax Společnost ARBES Technologies, s. r. o. Sídlo Štefánikova 32/34, Praha 5 IČ web telefon fax Společnost DMS AB Sídlo Fenixväg 16, Gustavsberg Švédsko Tax No web telefon fax Společnost EMARK s. r. o. Sídlo Husinecká 903/10, Praha 3 IČ web telefon fax 421-(0) Společnost ERICSSON spol. s r. o. Sídlo Sokolovská 79, čp. 192, Praha 8 IČ web telefon fax Společnost IZIP, a. s. Sídlo Hvězdova 1073/33, Praha 4 IČ web telefon fax Společnost STAPRO s. r. o. Sídlo Pernštýnské nám. 51, Pardubice IČ web telefon fax Společnost Tieto Czech s. r. o. Sídlo Varenská 2723/51, Ostrava IČ web telefon fax Společnost T-Systems Czech Republic a.s. Sídlo Na Pankráci 1685/17, Praha 4 IČ web telefon fax Společnost WEBCOM AXPERIENCE a. s. Sídlo U Plynárny 1002/97, Praha 10 IČ web telefon fax Společnost Zebra Technologies Europe Limited Sídlo Dukes Meadow-Millboard Road, Bourne End, SL8 5XF Buckinghamshire UK Spojené království IČ web telefon fax SONDA Stapro: Elektronická ošetřovatelská dokumentace a sledování mimořádných událostí implementace v Revmatologickém ústavu v Praze Revmatologický ústav Praha patří mezi progresivní zákazníky, kteří mají vysoké nároky na nemocniční informační systém (dále NIS) a na jeho fungování. Jako jedni z prvních zavádějí nová řešení a inovace. Revmatologický ústav Praha provozuje NIS StaproAKORD firmy Stapro a vede v něm podstatnou část dokumentace pacienta. Zájem o elektronické vedení ošetřovatelské dokumentace a mimořádných událostí projevili ihned po prvním seznámení se s produkty a jejich vlastnostmi. V Revmatologickém ústavu Praha byla vedena jednotná ošetřovatelská dokumentace v papírové podobě. Impulzem k zavedení elektronické ošetřovatelské dokumentace a vytvoření produktů Ošetřovatelská dokumentace a Mimořádné události byl zájem některých nemocnic převést ošetřovatelskou dokumentaci do elektronické podoby a sledovat v elektronické formě vzniklé mimořádné události. A to vzhledem k tomu, že ošetřovatelská dokumentace je důležitou součástí dokumentace zdravotního stavu pacienta a mimořádné události výrazně ovlivňují jeho stav a léčbu. Zavedením elektronické dokumentace přináší zkvalitnění ošetřovatelské dokumentace byly odstraněny problémy s nečitelností či neúplností záznamů, nebo naopak s vytvářením duplicit. Současně dochází k časové úspoře, snížení chybovosti a v neposlední řadě je důležitá možnost vytvářet statistiky ze strukturovaně pořízených dat. Vyhodnocování mimořádných událostí je důležitým aspektem ve snižování rizik a zvyšování kvality péče. Další zefektivnění přišlo s nasazením mobilních technologií. 8 září 2010

11 Švédsko průkopník e-health Ing. Gabriela Hitzgerová, MBA Obchodní oddělení švédského velvyslanectví Švédsko dominuje světovým žebříčkům ICT vyspělosti. Toto hodnocení zahrnuje rozvoj ICT infrastruktury, využití ICT ve společnosti a konkurenceschopnost země v mezinárodním měřítku. Studie World Economic Forum z roku 2010 potvrzuje vedoucí roli této skandinávské země. Zároveň však Švédsko patří mezi státy s nejvyšší úrovní zdravotní péče. To umožnilo i rychlý rozvoj v oblasti elektronizace zdravotnictví, kde zaujímá vedoucí pozici, ale je také iniciátorem změn v ostatních evropských zemích. Díky svým rozsáhlým zkušenostem a špičkovým technologiím může Švédsko nabídnout přínosnou spolupráci na politické i obchodní úrovni. Zdravotní péče Ve Švédsku mají všichni rovný přístup ke zdravotní péči. Systém se vyznačuje vysokou mírou decentralizace. Stát je zodpovědný za legislativu, dohled a strategii, kraje mají na starosti ambulantní a lůžkovou péči, zatímco obce poskytují domácí a pečovatelské služby pro staré lidi. Zdravotní výdaje činí přibližně devět procent HDP, přičemž 85 procent výdajů je financováno z veřejných prostředků. Pacienti platí poplatky za návštěvu u praktického lékaře 100 až 200 SEK (266 až 532 Kč), návštěvu specialisty max. 300 SEK (800 korun), pobyt v nemocnici 80 SEK (210 Kč), za den a léky maximálně 900 SEK (2 395 Kč) ročně. Maximální výše poplatků činí SEK (4 790 Kč) ročně, nad tuto částku služby a předpisy léků jsou zdarma. Děti poplatkům nepodléhají. Švédsko má efektivní a dobře fungující systém zdravotní a sociální péče. Mezinárodní srovnání potvrzují, že Švédsko patří k nejlepším na světě podle přístupu ke zdravotní péči, kvality a dosahovaných výsledků. ICT vyspělost Země a hodnocení 1. Švédsko 5,65 2. Singapur 5,64 3. Dánsko 5,54 4. Švýcarsko 5,48 5. USA 5,46 6. Finsko 5,44 7. Kanada 5,36 8. Hongkong a SAR 5,33 9. Nizozemsko 5, Norsko 5, Česká republika 4,35 Pramen: World Economic Forum e-health Švédsko náleží také mezi vedoucí hráče v oblasti e-health. Svědčí o tom nejen mezinárodní statistiky, ale rovněž projekty v rámci národní strategie a iniciativy švédských zástupců v Evropské unii. Vizí švédské národní strategie pro e-health je bezpečná, přístupná a vysoce kvalitní zdravotní a sociální péče založená na veřejné potřebě, přičemž ICT jsou používané jako strategický nástroj na všech úrovních zdravotnictví. Národní strategie definuje šest oblastí opatření: Zákony a předpisy Informační struktura Technická infrastruktura Podpůrné a interoperabilní ICT systémy Přístup k informacím pro organizace Přístup k informacím pro občany V rámci těchto opatření se realizují konkrétní projekty. Mezi nejúspěšnější patří Národní přehled o pacientech (National Patient Summary), jenž poskytuje přístup autorizovanému zdravotnímu personálu ke kritickým informacím o pacientech. Dalším zajímavým projektem jsou videokonference mezi lékaři a nemocničním personálem ze vzdálených míst. Švédsko však usiluje o rozšíření a prohloubení spolupráce v rámci Evropské unie. V roce 2008 se aktivně podílelo na zahájení dvou rozsáhlých projektů epsos a CALLIOPE a během svého předsednictví EU na podzim 2009 prezentovalo studii ehealth for a Healthier Europe! s cílem poukázat na přínosy ICT v oblasti zdravotní péče. Spolupráce Díky svým zkušenostem, know-how a špičkovým technologiím Švédsko může nabídnout spolupráci jak na politické, tak obchodní úrovni. Může se jednat o bilaterální spolupráci mezi ministerstvy při využití švédských zkušeností s projekty národní strategie pro e-health, regionální a místní spolupráci mezi kraji, městy a obcemi, jež zastřešují nemocnice a poskytovatele pečovatelských služeb, nebo obchodní spolupráci mezi švédskými a českými firmami a zdravotnickými zařízeními. Věříme, že česko-švédská spolupráce v oblasti e-health poroste a bude přínosná pro všechny strany. ŠVÉDSKO Švédsko má 9,4 milionu obyva tel a rozkládá se na ploše km 2. Řadí se mezi nejbohatší země světa: HDP na obyvatele činí téměř eur, zatímco v ČR dosahuje eur. Průměrný plat se pohybuje kolem eur měsíčně. Před krizí rostl švédský HDP přibližně o tři až čtyři procenta, poté spadl pod nulu, avšak v roce 2010 a 2011 by se měl vrátit na úroveň okolo dvou procent. Inflace činí přibližně jedno procento a nezaměstnanost dosahovala osm procent v červenci 2010.

12 tinf Odborná konference a doprovodná výstava o teleinformatice 1. oznámení výzva k podání odborného příspěvku , Betlémská kaple , Kongresové centrum Praha PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA Jméno: Příjmení: Společnost: Pozice: Ulice: PSČ: Telefon: Město: Prosím o provedení předběžné registrace na konferenci, zaslání programu konference a přihlášky (distribuce ). Chtěl/a bych vystoupit s odbornou přednáškou. Mám zájem o zaslání informací o možnostech partnerství a sponzoringu na konferenci. Tuto přihlášku zašlete poštou nebo faxem na adresu: IDG Czech, a. s., Seydlerova 2451, , Praha 5, CZ Elektronickou verzi předběžné přihlášky najdete na CoWo-zari-ob.indd ob4 Fax: :48

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

Informace. v ceně života

Informace. v ceně života Informace STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice v ceně života www.stapro.cz STAPRO s. r. o. Významný dodavatel a poskytovatel: - informačních systémů - zdravotnické techniky - služeb v oblasti

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin

ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha SEMINÁŘ Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 11. prosince 2012 Praha Elektronické zdravotnictví Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment

Více

Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC

Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC Ing. David Kula, MBA 1. 11. 2012 Klíčové oblasti NTMC Telemedicína Využití IT v ve výuce lékařských a nelékařských oborů Elektronizace zdravotnictví Společná

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv NERV Financování zdravotnictví 19. 7. 2011 erecept - současný stav erecept je plně funkčním řešením

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví?

ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví? ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví? Miroslav Skokan Siemens IT Solutions and Services ISSS 2008 Strana 1 Duben 2008 Agenda Co je ehealth? Koho se ehealth týká? Bariéry ehealth

Více

E-health pohled SÚKL a reálné zapojení

E-health pohled SÚKL a reálné zapojení E-health pohled SÚKL a reálné zapojení Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL a e-health Za stávajícího stavu se SÚKL na e-health podílí zejména elektronickou preskripcí ereceptem Nepřímo pak

Více

ehealth na Vysočině David Zažímal

ehealth na Vysočině David Zažímal ehealth na Vysočině David Zažímal Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ NeOS emedocs mhealth analýza NIS elektronický podpis 2 ehealth projekty

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Nové trendy ehealth INSPO 2011. Filip Linhart

Nové trendy ehealth INSPO 2011. Filip Linhart Nové trendy ehealth INSPO 2011 Filip Linhart Obsah 1. Globální obraz Aktivity Telefónica O2 2. Dostupné služby Telemedicína TeleCare 3. Budoucí rozvoj Globální obraz Skupina Telefónica založena v roce

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI

SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI Michal Rada hlavní architekt EG MPSV a člen týmu pro tvorbu Národní strategie ehealth Sociálně-zdravotní systémy Vesměs jsou tři pojetí:

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE. Petr Siblík

SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE. Petr Siblík SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE Petr Siblík RZIS HISTORIE 2001 První představení vize RZIS na konferenci INMED 2001 2010 Komerční a nekomerční systémy výměny dat 2010 První regionální projekt z iniciativy

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). PORTÁL FARMÁŘE MZE ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI - PŘÍPADOVÁ STUDIE O zákazníkovi Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). Ministerstvo zemědělství

Více

Národní plán rozvoje ehealth

Národní plán rozvoje ehealth Národní plán rozvoje ehealth verze 2.010 Jiří Kyliš, ICT Unie, pracovní skupina ehealth kulatý stůl ČNFeH a ICT Unie, 25. 5. 2010, Praha Agenda ICT Unie Národní plán rozvoje ehealth Jak jsme na to šli?

Více

Role ICT v sociálních službách 7. dubna 2014. Ing. Iva Merhautová, MBA

Role ICT v sociálních službách 7. dubna 2014. Ing. Iva Merhautová, MBA Role ICT v sociálních službách 7. dubna 2014 Ing. Iva Merhautová, MBA Elektronizace služeb Elektronizace služeb obecně je prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů služeb a péče, plátců

Více

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod INMED 19.11.2014 Základní údaje o PNHB státní příspěvková organizace zřizovatelem je ministerstvo

Více

Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem 4 nemocnic: - Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín - Uherskohradišťská nemocni

Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem 4 nemocnic: - Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín - Uherskohradišťská nemocni Konference INMED Pardubice 14. - 15. 11. 2013 Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana Zlínského kraje Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu, ODS. Praha, 23. května 2007

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu, ODS. Praha, 23. května 2007 K čemu nám je ehealth? MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Praha, 23. května 2007 Osnova prezentace zdraví zdravotnictví evropské souvislosti informovaný pacient zpráva ERA ehealth

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Živé ehealth projekty ICZ

Živé ehealth projekty ICZ Živé ehealth projekty ICZ Michal Opatřil, ICZ a. s. ICT ve zdravotnictví 2011, 22. 9. Praha Michal Opatřil ICZ a.s. 2011 www.i.cz 1 Živé ehealth... Co pro nás znamenají živé ehealth projekty: Regionální

Více

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER CEE ZEBRA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED ZEBRA TECHNOLOGIES HISTORIE

Více

erecept mýty, fakta a jak dál

erecept mýty, fakta a jak dál erecept mýty, fakta a jak dál Kdo je Martin Beneš? 2. provozovatel lokální e-preskripce 2005 spoluřešitel výzkumného projektu e-preskripce (MŠMT č. 2C06022) 2006-2009 ved. prac.skupiny e-preksripce Mezires.komise

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

ERECEPT AKTUÁLNÍ STAV A PLÁNOVANÝ VÝVOJ DO

ERECEPT AKTUÁLNÍ STAV A PLÁNOVANÝ VÝVOJ DO erecept 1 ERECEPT AKTUÁLNÍ STAV A PLÁNOVANÝ VÝVOJ DO 1. 1. 2018 Ing. Renata Golasíková Praha, Lékařský dům, 3. června 2017 erecept současný stav 2 Současný stav Elektronická preskripce funguje na bázi

Více

Zdravotní registry, NZIS a konsolidace resortních dat Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth v České republice Ministerstvo

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část 67a Zpracováním

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth Motto: ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů Parlamentní odborný seminář Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů Elektronická preskripce v ČR příležitost nebo hrozba pro rozvoj zdravotní péče? Praha 27. dubna 2009 Fikce

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky Michal Opatřil, ICZ a. s. www.i.cz 1 The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything ICT technologie jako základ efektivní

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

ZKUŠENOSTI S PROVOZEM REGIONÁLNÍHO KLINICKÉHO INFOR- MAČNÍHO SYSTÉMU IKIS PODPORA E-HEALTH V ČR Petr Bělík, Eva Chmelová, Marek Smilowski

ZKUŠENOSTI S PROVOZEM REGIONÁLNÍHO KLINICKÉHO INFOR- MAČNÍHO SYSTÉMU IKIS PODPORA E-HEALTH V ČR Petr Bělík, Eva Chmelová, Marek Smilowski 22 ZKUŠENOSTI S PROVOZEM REGIONÁLNÍHO KLINICKÉHO INFOR- MAČNÍHO SYSTÉMU IKIS PODPORA E-HEALTH V ČR Petr Bělík, Eva Chmelová, Marek Smilowski Abstrakt V posledních dvaceti letech došlo k masivnímu rozvoji

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice Počet hlasů (%) Počet hlasů (%) Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice 46% z celkového počtu hlasujících zaměstnavatelů používá

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Zavedení EZD. a praktické využití sdílení dat mezi ZZ

Zavedení EZD. a praktické využití sdílení dat mezi ZZ Zavedení EZD Mgr. Michal Mareš Ing. Petr Siblík a praktické využití sdílení dat mezi ZZ Stávající stav ještě platí, ale chybí dostatečná informační podpora při poskytování neodkladné péče není zpětná vazba

Více

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství TELEMEDICÍNA TELEMEDICÍNA z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství výraz poprvé použit v 70. letech 20. stol. (Thomas Birde): jedná se o takový způsob poskytování zdravotní péče,

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health PharmDr. Lubomír Chudoba, 03.12.2007 1 e preskripce = nutná součást e Health e preskripce samotná : zabezpečené předepsání a výdej léku na Rp (eliminace

Více

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů,

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, podpora dostupnosti a kvality péče zdravotní a sociální, bezpečnost

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz Elektronický lékový řetězec 2 of 16 Fakta xy Podstatnou složkou v celonárodních výdajích za zdravotní péči jsou peníze vydané za léky (cca 10mld. ročně, léčiva jsou nadužívána, rozebírána personálem, )

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Elektronizace českého zdravotnictví v letech 2014-2020

Elektronizace českého zdravotnictví v letech 2014-2020 Elektronizace českého zdravotnictví v letech 2014-2020 Elektronizace českého zdravotnictví v letech 2014-2020 Postupy a plány elektronizace Aktuální stav jednotlivých projektů Registry dat Elektronická

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth nevnímáme jen jako elektronické zdravotnictví, ale v širším pojetí jako komplexní využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém

Více

CENTRUM APLIKOVANÉ KYBERNETIKY 3 BALÍČEK 20 FRAMEWORK PRO IMPLEMENTACI TECHNOLOGIÍ

CENTRUM APLIKOVANÉ KYBERNETIKY 3 BALÍČEK 20 FRAMEWORK PRO IMPLEMENTACI TECHNOLOGIÍ CENTRUM APLIKOVANÉ KYBERNETIKY 3 BALÍČEK 20 FRAMEWORK PRO IMPLEMENTACI TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE DO ZDRAVOTNICTVÍ (FRAMEWORK AUTOID HEALTCARE) PROJEKT TE01020197 ŘEŠEN S PODPOROU TA ČR. Představení

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky

ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky [ 1 ] ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky PharmDr. Martin Beneš [ 2 ] ELEKTRONIZACE Elektronizace [ 3 ]

Více

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KDE JSME Česká republika má v oblasti poskytování služeb e-governmentu stále velký kus cesty před sebou. Dosavadní nízká úroveň hodnocení rozvoje elektronických

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

ehealth ISSS 2008 Hradec Králové 7. dubna 2008 MUDr. Milan Cabrnoch

ehealth ISSS 2008 Hradec Králové 7. dubna 2008 MUDr. Milan Cabrnoch ehealth nová kvalita v péči p i o zdraví ISSS 2008 Hradec Králové 7. dubna 2008 MUDr. Milan Cabrnoch Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší porodnost, vyšší věk rodičů vědecko technický pokrok

Více

Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší. Miroslav Palát EUROFORUM

Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší. Miroslav Palát EUROFORUM Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší Miroslav Palát 18.10.2005 EUROFORUM Poselství prezentace Kolik technologie a za jaké peníze nemá jednoduchou odpověď Je potřeba se rozhodovat

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 OBSAH Top 10 opatření Zefektivnění financování zdravotnictví Léky a zdravotnické prostředky Reálná konkurence pojišťoven a poskytovatelů

Více