Technická zpráva. Všeobecně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická zpráva. Všeobecně"

Transkript

1 Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., Kotojedy 56, Kroměříž Projektant : AP - projekt spol. s r.o. Kroměříž Štěchovice 1320, Kroměříž IČO Popis objektu Projekt řeší rekonstrukci stávající provozní budovy v malém areálu Správy a údržby silnic Kroměřížska ve Střílkách. Jedná se o budovu obdélníkového tvaru s téměř plochou střechou. Střecha s plechovou krytinou přesahuje nad vstup budovy v š. cca 2,0, který překrývá. Je zde podepřena ocelovou konstrukcí a z čelní a bočních stran opláštěna dřevěným obložením. Budova je postavena z cihel plných pálených, omítnuta hladkou omítkou. Výplně otvorů jsou dřevěné. Vstup do objektu je ve středu jihozápadní stěny. Za ním se nachází zádveří, z kterého je možno vstoupit nalevo a napravo do dvou ubikačních místností. Uprostřed, směrem k severovýchodní stěně je umístěno sociální zařízení - WC a umývárna. Záměrem investora je provést rozšíření sociálního zařízení - WC bude mít předsíňku, v umývárně bude zřízena sprcha. Místnost situovaná při čelním pohledu nalevo bude sloužit jako provozní, napravo potom jako sklad. V obou těchto místnostech bude zrušeno po jednom okně. Objekt bude zateplen a zastřešen sedlovou střechou s plechovou krytinou s mírným spádem, která bude tvořit zároveň přestřešení stávajícího závětří na jihozápadní straně objektu. Budou též provedeny veškeré nové instalace, rozšířeno venkovní osvětlení, vybudováno zabezpečení, dále nová žumpa a zasakovací tunel.

2 Technické řešení Demolice Budou vybourány všechny výplně otvorů v obvodových i vnitřních stěnách. Přitom dvě okna v zadní - severovýchodní - stěně budou zazděna. Budou též demontovány vnitřní a vnější parapety. Budou též dočasně odstraněny plechové okenice na oknech v ubikacích - na ponechaných oknech budou po provedení zateplení upravené okenice opět namontovány. To se týká i ocelové mříže ve vstupních dveřích. Bude též zrušeno sklepní okénko v čelní stěně. Dále bude odstraněna horní část zastřešení - plech, dřevěný záklop a dřevěné krokve. Bude též demontováno dřevěné obložení přestřešení včetně části ocelové konstrukce, kromě ocelových sloupků, které budou ponechány. Vybourá se zděné zábradlí mezi ocelovými sloupky přestřešení - (t. 70 mm, výška 850 mm). Bude též odstraněn pozinkovaný okap a žlab. Uvnitř bude vybourána dlažba v zádveří a sociálním zařízení. Bude odstraněno stávající PVC v místnostech ubikací. Bude vybourán a zrušen ocelový poklop do sklepa, který bude zasypán. Vybourají se dva komíny pro kamna na pevná paliva - jejich nadstřešní části i vnitřní zdivo komínů. Dále budou demolovány části příček - viz stávající a nový půdorys. Bude demontován jeden z ocelových stožárů na štítových stěnách - (trubka cca d 60 mm a výška7,0 m). Druhý stožár bude ponechán, pouze dle potřeby bude jeho distance od stěny zvětšena. Bude nutno odstranit venkovní schod u štítové stěny, kde dojde k úpravě terénu. V rozpočtu není uvažována demolice septiku za budovou, pokud by byla řešena, je nutno cenu odstranění k rozpočtu připočítat. Výkopy Jedná se o výkopy pro trativody a dále pro skladbu zámkové dlažby před objektem. Dále bude nutno provést výkop pro položení nopové folie z vnější strany základů a okapní chodníček kolem objektu (mimo dlážděného chodníku před vstupem.) Nopová folie bude provedena do hloubky 800 mm. Základy Není zasahováno. Svislé nosné konstrukce Jedná se pouze o zazdívky otvorů na místě zrušených oken v zadní stěně a dále též o zazdění sklepního okénka. Zazdívky budou provedeny z tvárnic YTONG P Pro přestřešení zádveří budou využity stávající ocelové sloupky před budovou.

3 Vodorovné nosné konstrukce Otvor do sklepa je nutno zrušit. Stávající strop sklepa tvoří betonová deska do ocelových profilů. Otvor po vybouraném poklopu bude zabetonován s KARI sítí 6/6-100/100 při obou površích. Bude použit beton C 16/20 - B 20. Překlady v příčkách nad zvětšenými otvory budou použity typové - YTONG pro nenosné příčky. Věnce Není zasahováno. Příčky Nové příčky budou vyzděny z příčkovek YTONG tl. 10 a 15 cm. Krov Místo stávající ploché střechy bude provedena střecha sedlová s malým spádem. Po odstranění horních vrstev stávající ploché střechy - (předp. plech, záklop a dřevěné krokve) bude na spádové vrstvě střechy osazena v zadní části bačkora - (odhad 140/110), v přední potom 140/50. tyto je nutno - např. chemickými kotvani - ukotvit do stávajícího betonu na střeše. Na zadní bačkoru bude položena, a s ní pevně spojena, pozednice. Vpředu bude zřejmě nutno, pro vyrovnání výškového rozdílu, posadit na bačkoru krátké sloupky a teprve potom pozednici. Další pozednice bude položena na ocelové sloupky stávajícího nadstřešení vstupu. Na krátké dřevěné sloupky bude potom položena vaznice. Na pozednice a vaznici v přední části, budou uloženy krokve sedlové střechy, které v přední části přejdou v nadstřešení vstupu. Ztužení střechy v příčném směru bude provedeno hambálky. V podélném směru je potom navrženo ztužení vzpěrami mezi sloupky u nadstřešení. Délky všech dřevěných skloupků je nutno přeměřit a dopřesnit na místě po odkrytí konstrukcí!! Projektant z důvodu ztužení doporučuje též ponechat vodorovné ocelové prvky, které se nachází na okrajích přestřešení - jsou ukotveny ke krajním sloupkům a poté do stěny. Před sestavením budou veškeré prvky natřeny nátěrem BOCHEMIT, příp. jiným vhodným nátěrem proti škůdcům a dřevokazným houbám. Jako alternativu zastřešení lze uvažovat dřevěné sbíjené vazníky. Střešní krytina Na celé budově je provedena nová plechová střešní krytina - plech ve tvaru tašky s povrchovou úpravou. Jako alt. lze uvažovat plechové šablony, příp. hladký falcovaný plech. V

4 prvním případě stačí provést latě a kontralatě, v druhém potom plné bednění. V obou případech bude na střeše provedena pojistná hydroizolace. Omítky Vnitřní omítka bude provedena štuková. Projektant předpokládá 30% nových omítek, vzhledem k tomu, že budou prováděny nové instalace v budově. Bude nutno provést zapravení ostění a nadpraží po vybouraných oknech. V sociálním zařízení bude provedena omítka štuková, pod obklady hladká. Vnější omítka na zateplení bude provedena tenkovrstvá probarvená. Výplně otvorů Okna v obvodových stěnách budou provedena plastová. Budou mít, stejně jako dveře, bílou barvu. U w = 1,20 W/m 2 K. Jejich členění a způsob otvírání byl v průběhu projekčních prací konzultován se zástupci investora - viz výpis plastových výrobků. Nové vnitřní dveře jsou navrženy hladké bílé plné do typové ocelové zárubně - viz výpis. Tepelné izolace Celá budova - (stěny) bude zateplena kontaktním zateplovacím systém s tl. izolantu 100 mm. Spodních část od uskočení soklu bude provedena z nenasákavé izolace - STYRODURu. Výška zateplení ze STYRODURu se bude lišit dle výšky terénu. Výšky byly převzaty z výškopisu provedeného geodetickou kanceláří na jaře letošního roku. Nadpraží, ostění a parapet budou zatepleny tepelnou izolací v tl. 30 mm. Zateplení bude provedeno certifikovaným zateplovacím systémem. Před zahájením zateplovacích prací bude otlučena vlhká a nesoudržná omítka (cca 20% plochy) a provedeno očištění zdiva tlakovou vodou. Poté bude provedeno zatření otlučených částí nahrubo. Toto doporučuje projektant provést z důvodu vlhkosti zdiva sanační omítkou. Na zateplení bude provedena perlinka a tenkovrstvá probarvená omítka. Bude osazen zakládací profil, dále budou provedeny rohové lišty a lemovací lišty u ostění a nadpraží. Tepelná izolace bude přichycena hmoždinkami v počtu a provedení předepsaném dodavatelem zateplovacího systému. fólie. Do podstřešního prostoru bude vloženo 160 mm minerální vaty a na ně položena difúzní Stávající sklep bude zasypán. Vzhledem k tomu, že po dohodě s investorem nebude zasahováno do skladeb podlah, doporučuje projektant provést alespoň zateplení podlahy před zasypáním sklepa uchycením STYRODURu ze spodní strany stropu sklepa. Je navržena tl. 100 mm.

5 Hydroizolace V některých místech je patrná, zvláště v nepodsklepené části, vlhkost obvodového zdiva. Na přání zástupce investora nebude provedena dodatečná hydroizolace zdiva. Bude pouze provedeno odkopání terénu na hl. cca 800 mm a okolo budovy provedena nopová folie s odvětrávací lištou. Projektant doporučuje provést kontrolu stavu stávající vodorovné hydroizolace a též izolace sklepa v místech, kde bude terén odkopán! Do podlah nebude, podle přání investora, zasahováno. V ubikačních místnostech není patrná vlhkost podlah. V případě, že v průběhu stavebních úpravu, po odstranění finálních vrstev, bude zjištěna vlhkost, je nutno podlahu rozebrat až na úroveň izolace a provést novou hydroizolaci a další vrstvy včetně tepelné izolace, v tom případě by bylo vhodné též provést dodatečnou hydroizolaci obvodového zdiva. Toto není v rozpočtu uvažováno. Dlažby v sociálním zařízení budou položeny do vodovzdorného tmele. Do skladby střechy bude pod plech vložena pojistná hydroizolace. Podlahy Finální vrstvy podlah jsou patrné z legend místností. Jedná se o PVC, příp. keramickou dlažbu. Keramická dlažba v sociálním zařízení bude položena do vodovzdorného tmele. Pod PVC v provozní místnosti a skladu bude provedena vyrovnávací stěrka. Před budovu - (zádveří) - bude položena nová zámková dlažba. Bude provedena ve skladbě pro pěší - - zámková dlažba - 60 mm - lože z kam. drtě frakce mm - podsyp ze štěrkopísku ŠP 150 hutněný mm Malby, dlažby, obklady, nátěry Povrchy podlah jsou patrné z legendy místností, příp. ze skladeb konstrukcí. Dlažby do vodovzdorného tmele budou provedeny v sociálních zařízeních. V sociálních zařízeních bude proveden bělninový obklad výšky 2,00, příp. 1,50 m. V provozní místnosti u kuchyňské linky bude proveden bělninový obklad za linkou. Kuchyňská linka je též předmětem rozpočtu. Nátěry klempířských výrobků nejsou uvažovány. Projektant doporučuje provést okapový systém z povrchově upraveného materiálu ve shodě s materiálem střešní krytiny. Vnitřní zámečnické výrobky budou natřeny základní barvou a dále vnitřním em. Nově bude natřena mříž na vstupních dveřích, která bude po provedení zateplení opět namontována. Totéž se týká též plechových okenic na oknech ve štítových stěnách. Bude též natřen jeden ze stožárů na štítové stěně, který bude ponechán.

6 Dále bude proveden nový nátěr svislých ocelových sloupků, které nesou překrytí vstupu. Ve všech místnostech bude provedena malba PRIMALEX. Bude proveden boční obklad přesahujících částí krovu, příp. přestřešení vstupu dřevem. Dále též bude proveden obklad přestřešení a římsy ze spodní strany palubkami na pero a drážku. Bude proveden nátěr těchto venkovních konstrukcí lakem v barvě tmavě hnědé. Před sestavením dřevěných konstrukcí bude proveden nátěr všech prvků BOCHEMITem. Klempířské výrobky Jedná se o nové okapy a svody. Tyto budou provedeny ze stejného materiálu jako povrchově upravená plechová krytina ve tvaru tašky. Dále bude z téhož materiálu provedeno oplechování podokeníků. Ve střeše je nutno oplechovat komínek odvětrání kanalizace. Zámečnické výrobky Jedná se zejména o ocelové typové zárubně, které budou použity u všech vnitřních dveří. Na místě je možno rozhodnout, zda zárubně do skladu a do provozní místnosti nelze ponechat stávající a pouze je natřít. Mříž ve vstupních dveřích bude použita stávající, bude pouze proveden nový nátěr, totéž platí pro ocelové okenice. Dále místo stávajícího zděného zábradlí bude napravo od vstupu v místě výškového rozdílu provedeno nové ocelové zábradlí - viz výpis. Ocelová brána v oplocení byla vyměněna v předchozí etapě stavebních úprava a bude pouze napojena na elektriku. Odvětrání V sociálním zařízení bude nutno provést odvětrání předsíňky a WC. Bude zde provedeno odvětrávací potrubí s mřížkami. Potrubí bude obloženo sádrokartonem. Ve fasádě bude provedena plastová mřížka. Venkovní úpravy Jedná se o nový chodník ze zámkové dlažby v závětří a dále napojení na asfaltový chodník, který vede areálem. Dále na okraji chodníku bude v dlažbě proveden povrchový žlab délky 1,0 m, který bude napojen na kanalizaci - trativod. Tento je předmětem položkového rozpočtu stavební části.

7 Kolem ostatních tří stěn bude po provedení nopové folie proveden okapní chodníček - š. 500 mm. Bude osazen záhonový obrubník do betonového lože, položena geotextlie a proveden zásyp kačírkem. Bezpečnost práce Při provádění všech stavebních prací je nutno dodržovat všechny platné předpisy BOZP dané zejména vyhláškou 309/2006 Sb. a příslušnými ustanoveními technických norem.

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

KATALOG www.levnedomyjordan.cz

KATALOG www.levnedomyjordan.cz KATALOG www.levnedomyjordan.cz Rodinné domy na klíč - Výstavbu rodinných domů na klíč zajišťujeme od zpracování projektové dokumentace až po kolaudaci hotového domu. Projekty z naší nabídky rodinných domů

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba Níže uvedené údaje vycházejí z informací publikovaných daňovými poradci na internetu a je proto nutné vždy tyto údaje považovat pouze za pomocné při tvorbě investičních záměrů. Technické zhodnocení je

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění s mi

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více