VYHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ VÝZVY RESTART ČESKO online řešení pro společenskou změnu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ VÝZVY RESTART ČESKO online řešení pro společenskou změnu"

Transkript

1 VYHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ VÝZVY RESTART ČESKO online řešení pro společenskou změnu Štve vás, co se ve vaší ulici, městě nebo celé republice děje? Máte už dost úplatkářství a korupce? Vadí vám poškozování životního prostředí? Nelíbí se vám nepořádek na veřejných prostranstvích? Štve vás neprůhledné financování státních zakázek? Necítíte se jako chodci či cyklisté bezpečně? Nebo vás rozčiluje něco úplně jiného ve vašem okolí? Máte nápady na řešení a nechcete jen nečině sedět a stěžovat si? Pak je ReStart Česko určen právě vám! Pro uskutečnění vašich konkrétních nápadů využijeme pokročilé internetové technologie, propojíme občansky angažované lidi a neziskové organizace se zdatnými programátory. Z vašich nápadů vzniknou webové a mobilní aplikace, které budou mít konkrétní dopad a užitek pro společnost. Připojte se i Vy a pojďte zrestartovat Česko! Co je to ReStart Česko? ReStart Česko je nový program realizovaný Sdružením VIA ve spolupráci s americkou neziskovou organizací TechSoup Global. Díky programu můžete získat technickou i finanční podporu pro váš online projekt, který přinese reálnou změnu ve společnosti, běžném životě. Téma projektu musí mít vždy zcela jasnou společenskou prospěšnost - zejména budou podporovány oblasti: efektivita veřejné a státní správy, komunita, legislativa, transparentnost, veřejný prostor. Pozn. program není určen pro start-up projekty z oblasti businessu. Máte nápad na projekt, který svým online řešením podpoří společenskou změnu? Neváhejte jej přihlásit do programu ReStart Česko na platformě Do procesu vývoje internetových a mobilních řešení pro společenskou změnu budou zapojeny nejen

2 neziskové organizace, ale také široká veřejnost. Finální realizace výsledných oceněných projektů musí být ovšem vždy zaštítěna neziskovou organizací (o.s., o.p.s., nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby pozn. vyjma církví a církevních společností). Kdo se může zúčastnit? Zúčastnit se programu ReStart Česko a přinést nápad na online řešení pro společenskou změnu může každý stačí se zaregistrovat na platformu Váš nápad ovšem musí být zaštítěn neziskovou organizací (o.s., o.p.s., nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby pozn. vyjma církví a církevních společností), která převezme za realizaci projektu zodpovědnost. V případě, že váš projekt bude jedním ze třech vítězných, získá také technickou a finanční podporu na uvedení tohoto nápadu v život. Pozn. Propojení nápadu, resp. zaštítění neziskovou organizací bude ověřováno před hlasováním hodnotící komise. Pravidlo zaštítění vašeho projektu neziskovou organizací je nutné vždy dodržet a je podmínkou případné podpory. Jak to celé proběhne? Harmonogram programu: Zahájení programu, spuštění platformy (možnost registrování projektů prostřednictvím speciální internetové stránky platformy: Otevření veřejného hlasování Ukončení veřejného hlasování Jednání hodnotící komise (poroty) a vyhlášení postupujících sedmi projektů Programovací víkend zpracování vybraných sedmi projektů do funkčních beta verzí. listopad/prosinec 2012 Gala večer ReStart Česko (prezentace beta projektů, hlasování o nejlepších projektech, vyhlášení vítězů). prosinec 2012 Sepsání smluv, předání grantů vítězným projektům daných NNO. prosinec 2012 únor 2013 Dokončování a příprava spuštění vítězných projektů. březen 2013 Spuštění vítězných projektů programu ReStart Česko. Váš projekt tedy stačí zapsat a přihlásit na platformě Současně platforma ReStart Česko umožňuje ostatním registrovaným uživatelům váš projekt komentovat, ptát se nebo vám jej pomáhat rozvíjet. Stejně tak můžete vy (jako registrovaný uživatel) komentovat a přispívat nápady na projekty ostatních. Váš projekt tedy stačí na platformu umístit a po otevření veřejného hlasování (dne ) pro něj získat co nejširší podporu. Hlasovat mohou pouze registrovaní uživatelé a to vždy povinně pro minimálně 3 projekty (pozn. samozřejmě není problém hlasovat pro váš projekt, ale musíte ještě rozdělit své 2 zbývající hlasy dalším projektům).

3 Z veřejného hlasování bude vybráno 15 nejlepších nápadů-projektů, které postoupí do hlasovacího kola před hodnotící komisi složenou ze zástupců neziskové, business i IT sféry. Na základě hlasování poroty bude vybráno 7 postupujících projektů, které budou doporučeny k technickému zpracování. Pokud váš projekt bude vybrán, získáte tak jedinečnou možnost zúčastnit se programovacího víkendu, na kterém vám kodéři a designéři naprogramují a uvedou váš online projektový nápad v život do funkční beta verze webové nebo mobilní aplikace. Vaše cesta v ReStartu Česko tím nekončí. Výslednou beta verzi budete prezentovat na závěrečném finálním galavečeru, kde se budete ucházet o finanční podporu právě vašeho projektu v uzavřeném hlasování všech účastníků galavečera. Co lze díky ReStartu Česko získat? Získat lze mnoho. Především bude díky programu ReStart Česko uvedeno v život, tj. minimálně do základní funkční beta verze 7 online projektů řešení pro společenskou změnu. Každý ze sedmi finalistů získá pro svůj online projekt zdarma webhosting a doménu po dobu jednoho roku. Vítězní 3 finalisté získají také finanční podporu grant ve výši min Kč na dopracování, finalizaci a spuštění projektu. Program ReStart Česko není pouze o penězích, je především o vdechnutí života nápadům, které podpoří občanskou společnost. Díky zapojení do ReStartu Česko tak můžete navázat spolupráci s programátory, kteří vám zprovozní vaši webovou nebo mobilní aplikaci, poznáte lidi z neziskového sektoru a občansky angažované lidi, kterým není osud České republiky jedno. Jaká jsou pravidla programu? Pravidla programu ReStart Česko a přesné vyhlášení naleznete na webových stránkách a současně jsou přiloženy (viz níže) k tomuto vyhlášení programové výzvy. Chci se dozvědět více, mám dotaz, Neváhejte nás kontaktovat a na cokoliv se zeptat nebo si upřesnit. Vašim dotazům jsme plně otevřeni. Sdružení VIA Kontaktní osoba: Anna Filínová ;

4 PRAVIDLA PROGRAMU RESTART ČESKO Úvod ReStart Česko je program, který si klade za cíl nabídnout veřejnosti prostřednictvím webu příležitost zapojit se do možnosti změnit věci, které lidem vadí. Na základě hlasování široké veřejnosti na webu a poté výběru odborné veřejnosti vzniknou webové nebo mobilní aplikace, které by měly přispět k formování otevřené a informované občanské společnosti, sloužit občanům a konstruktivním a neagresivním způsobem pomáhat řešit nastolené problémy. Účastníci ReStartu Česko ReStart Česko je primárně určen pro právnické osoby - neziskové organizace: občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby (s výjimkou církví a církevních společností), které nejsou zřízeny za účelem podnikání a jejichž úkolem je výkon obecně prospěšné činnosti (dále je nezisková organizace ). ReStartu Česko se však může účastnit i jakákoliv fyzická osoba starší 18 let (mladší jen se souhlasem svého zákonného zástupce, který zašle v písemné formě na adresu organizátora), a to za podmínky, že pro svůj projekt, který zaregistruje prostřednictvím internetové stránky získá ještě před počátkem veřejného hlasování (viz. níže) podporu neziskové organizace, která v takovém případě bude plnit roli garanta projektu a převezme odpovědnost za jeho splnění (spuštění a provoz hotové aplikace), a v případě, že přihlášený projekt vyhraje, bude příjemcem grantu. Účastníky nemohou být zaměstnanci organizátora. Průběh ReStartu Česko I. Harmonogram programu ReStart Česko Zahájení (možnost registrování projektů prostřednictvím speciální internetové stránky Otevření veřejného hlasování Ukončení veřejného hlasování

5 Jednání hodnotící komise (poroty) a vyhlášení postupujících projektů Programovací víkend v rámci Random Hacks of Kindness Gala (prezentace beta projektů, vyhlášení vítězů) se uskuteční na přelomu listopadu a prosince Organizátor bude o termínu včas informovat. Organizátor je oprávněn změnit termíny dle tohoto harmonogramu, avšak není oprávněn zkrátit dobu pro předkládání projektů a pro veřejné hlasování na internetové stránce II. Registrace projektů a veřejné hlasování Organizátor ReStartu Česko spustil speciální internetovou stránku programu na které bude mít každý účastník možnost po registraci přihlásit svůj projekt do programu, a to prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Termín pro přihlášení projektů končí dne ve 24:00 hodin (CET). Vyplněním přihlašovacího formuláře účastník současně prohlašuje, že se seznámil s těmito pravidly a že jimi je vázán po celou dobu jejich účinnosti. Přihlášením projektu do ReStartu Česko bude dán dále souhlas účastníka se zveřejněním projektu (v celku i jen části) ve všech materiálech a prezentacích souvisejících s ReStartem Česko a se zpracováním osobních údajů. Projekt se může týkat jakéhokoliv problému, který účastník pociťuje jako škodlivý a jehož změnu by chtěl iniciovat, zejména v následujících oblastech: - efektivita, - komunita, - legislativa - transparentnost, - veřejný prostor. Účastník může přihlásit do programu ReStart Česko i více než jeden projekt. Účastník se může přihlásit i s již funkční aplikací, pokud přijde buď s nápadem na její vylepšení, nebo rozšíření z webu na aplikaci pro mobilní telefony. Aby byl projekt organizátorem přijat do programu ReStart Česko a připuštěn k veřejnému hlasování, musí splňovat následující podmínky: - politická neutralita, - transparentnost, - legálnost.

6 Projekty také nesmí žádným způsobem působit urážlivě, hanlivě nebo vulgárně a v žádném případě nemohou jakkoliv podněcovat k nenávisti nebo k agresi. Účastník je v rámci přihlášení projektu povinen stvrdit možnost účasti na Programovacím víkendu a závěrečném Gala večeru. V případě, že projekt či jeho přihlašovatel nebudou splňovat všechny výše uvedené podmínky, bude projekt z programu vyřazen, a to kdykoliv v jeho průběhu. Organizátor si vyhrazuje právo nepřijmout projekt do programu ReStart Česko, a to i bez uvedení důvodu. Toto právo má organizátor možnost uplatnit pouze do zahájení veřejného hlasování. O nepřijetí projektu do programu ReStart Česko bude osoba, která chtěla projekt do programu přihlásit, informována organizátorem prostřednictvím ové adresy, kterou při registraci na internetové stránce ReStartu Česko uvedla. Projekty, které budou v souladu s těmito pravidly přihlášeny a přijaty do programu ReStart Česko, budou zveřejněny nejpozději na speciální internetové stránce programu a v termínu dle harmonogramu bude na této internetové stránce probíhat hlasování široké veřejnosti. Hlasování bude ukončeno dne ve 24:00 hodin (CET). Hlasování se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, která se zaregistruje na internetové stránce Každá osoba je oprávněna hlasovat pouze jednou a je povinna hlasovat pro 3 projekty. Po ukončení hlasování bude provedeno sečtení hlasů a 15 projektů, které budou mít nejvyšší počet hlasů, postoupí do další fáze ReStartu Česko. V případě rovnosti hlasů na 15. místě, postoupí do další fáze všechny projekty, které se dělily o 15. místo. U postupujících nápadů ověří organizátor prostřednictvím ové adresy zadané při registraci zájem účastníka pokračovat do další fáze programu (pokud projekt přihlásila fyzická osoba, zároveň také ověří propojení nápadu s neziskovou organizací). V případě nezájmu (či nepropojení s neziskovou organizací) budou volná místa přepuštěna dalším nejvýše umístěným projektům. Nereagování na zaslaný organizátorem do dvou pracovních dní může být považováno jako nezájem pokračovat v programu ReStart Česko. Postupující projekty budou uveřejněny na internetové stránce organizátora programu nejpozději do 7 dnů od ukončení hlasování. III. Jednání hodnotící komise Hodnotící komise má nejméně 5 členů, kteří budou vybráni organizátorem z řad odborníků na IT technologie, marketing i z oblasti neziskového sektoru. Složení hodnotící komise

7 organizátor zveřejní nejpozději na své internetové stránce týkající se programu ReStart Česko Jednání hodnotící komise proběhne dne Jednání hodnotící komise může proběhnout, bude-li přítomna alespoň polovina jejích členů. Fyzická přítomnost člena komise může být nahrazena prostředky komunikace na dálku. Hodnotící komise provede výběr z projektů, které postoupily na základě hlasování veřejnosti, a to tak, že bude každý člen hodnotící komise každému projektu přiřazovat 1 10 bodů v 7 kategoriích: - možnost ovlivnit změnu, - proveditelnost (a to jak z technického hlediska, tak z hlediska zapojení občanů), - potenciál (zdali má projekt potenciál přispět k řešení navrhovaného problému), - pravděpodobnost získání investora nebo zájmu zvenčí, - inovace (projekt nemusí být zcela nový nebo nikdy nevyzkoušený, ale hodnotit se bude inovativnost řešení problému), - schopnost rozvoje a přizpůsobení se (zdali je projekt nastaven tak, aby byl schopen reagovat na možnou změnu podmínek bez nutnosti kompletního předělání), - společenská interakce (jakou projekt vyvolal odezvu veřejnosti, např. v rámci komunikace na internetové stránce ReStartu Česko a na sociálních sítích). Pokud by při jednání hodnotící komise došlo ke střetu zájmů (rozhodovalo by se o projektu, na kterém může mít zájem některý z porotců), tak osoba, u které je střet zájmů dán, o něm nebude hlasovat a nebude ovlivňovat ostatní členy poroty. 7 projektů s nejvyšším počtem udělených bodů postoupí do další fáze programu ReStart Česko. V případě, že však dosáhne alespoň 60 % z celkového počtu bodů méně než 7 projektů, postoupí do další fáze jen takový počet projektů, který dosáhl minimálně 60 % bodů. Proti rozhodnutí hodnotící komise není možné podat odvolání. Postupující projekty budou uveřejněny na internetové stránce organizátora programu nejpozději do 7 dnů od ukončení jednání hodnotící komise. IV. Programovací víkend Z projektů, které postoupily na základě jednání hodnotící komise do další fáze ReStartu, vytvoří programátoři a další odborníci na IT technologie (které zajistí organizátor a kteří budou pracovat na dobrovolnickém principu bez nároku na odměnu) na tzv. Programovacím víkendu beta verze webových či mobilních aplikací projektu.

8 Programovací víkend v rámci Random Hacks of Kindness proběhne za účasti účastníků v termínu V případě, že se účastník ani žádný jeho zástupce (ani zástupce neziskové organizace) nebude moci zúčastnit Programovacího víkendu, nedojde k vytvoření beta verze jeho projektu a takový projekt tak nebude kvalifikován na závěrečný Gala večer. Rozpracování projektu do beta verze aplikace může probíhat i dále až do závěrečného Gala večera. V. Gala večer Gala večer za účasti odborné veřejnosti proběhne na přelomu listopadu a prosince Na tomto Gala večeru budou týmy složené z účastníků a odborníků, kteří vytvořili beta verzi projektu, prezentovat své projekty před sešlou odbornou veřejností. Po ukončení prezentací všech projektů bude zahájeno hlasování. Hlasovat může každá osoba z řad odborné veřejnosti, která se Gala večera zúčastní, a každá zúčastněná osoba bude mít jeden hlas. Po ukončení hlasování bude organizátory provedeno sečtení hlasů a z toho vzejdou 3 vítězné projekty, které budou mít nárok (za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o grantu) na získání grantu pro svůj rozvoj a propagaci. V případě rovnosti hlasů na 3. místě proběhne další hlasování o těchto projektech, které se dělily o třetí místo. Vítězné projekty budou uveřejněny na internetové stránce organizátora programu nejpozději do 7 dnů od ukončení hlasování. VI. Dokončení a spuštění vítězných projektů Týmy, jejichž projekt v programu ReStart Česko zvítězí, jsou povinny dokončit projekt do funkční podoby aplikace pro web, mobil nebo tablet a spustit jej nejpozději do 3 měsíců po proběhnutí Gala večera. Grant Organizátor udělí vítězným projektům grant minimálně ve výši ,- Kč pro každý z vítězných projektů. Podmínkami pro udělení grantu jsou zejména:

9 - předložení plánu projektu a jeho rozpočtu na 6 měsíců (od Gala večera), a to do , - účastník bude oprávněn použít grant pouze na další rozvoj projektu s tím, že na vedení projektu (personální stránku) může být použito maximálně 25 % částky grantu, - spuštění finální verze projektu (aplikace) v termínu do 3 měsíců po proběhnutí Gala večera, - projekt bude mít vlastní URL, která bude volně přístupná minimálně po dobu 12 měsíců od finálního spuštění projektu, - projekt bude mít zpřístupněn zdrojový kód a dokumentaci (včetně překladatelského modulu) pod licencí Creative Commons nebo Open source, - účastník umístí v rámci projektu loga TechSoup Global, CEE Trust, ReStart Česká republika a ostatních partnerů (které mu organizátor předem písemně oznámí), - nezisková organizace uzavře s organizátorem smlouvu o grantu (ve které budou dohodnuty konkrétní podmínky udělení a použití grantu). Organizátor poskytne vítěznému účastníkovi (neziskové organizaci) 75 % částky grantu do a 25 % do 30 dnů po finálním spuštění projektu. Pokud účastník nesplní podmínky grantu nebo je poruší, bude povinen celou poskytnutou částku vrátit organizátorovi. Zpracování osobních údajů Organizátor bude v rámci programu zpracovávat osobní údaje fyzických osob, registrovaných na speciální internetové stránce ReStartu Česko, a to takových osobních údajů, které osoba uvede v rámci registrace (zejména jméno, příjmení, ). Osoba registrovaná na registrací souhlasí dobrovolně se zpracováním osobních údajů. Registrovaná osoba má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Registrovaná osoba má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Pokud tato osoba zjistí nebo se domnívá, že je prováděno zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), může požádat o vysvětlení nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Souhlas se zpracováním osobních údajů: Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů Sdružením VIA (správce) za účelem zajištění řádného průběhu programu ReStart Česko a dále za účelem informování o dalších činnostech a aktivitách Sdružení VIA, a to i elektronickými prostředky. Sdružení VIA je oprávněno zpřístupnit tyto osobní údaje v rámci programu ReStart partnerům programu

10 (zejména společnosti TechSoup Global). Tento souhlas je udělen na dobu trvání programu ReStart Česko a dalšího 1 roku. Zpracování probíhá dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizátor Organizátorem programu ReStart Česko je občanské sdružení: Sdružení VIA IČO: se sídlem Jelení 195/9, Praha 1 - Hradčany, PSČ Závěrečná ustanovení Organizátor má právo kdykoliv během programu změnit tato pravidla. Změna pravidel je účinná jejichzveřejněním na internetové stránce ReStartu Česko. Organizátor si vyhrazuje právo vyhlášený program ReStart Česko kdykoliv odvolat. Odvolání je účinné zveřejněním na internetové stránce ReStartu Česko. Program ReStart Česko se řídí právním řádem České republiky. Tato pravidla jsou účinná od dne

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard

Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže nazvané Vyhraj TIGER snowboard (dále jen soutěž). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pravidla soutěže Vyhraj snowboard nebo lyže TIGER

Pravidla soutěže Vyhraj snowboard nebo lyže TIGER Pravidla soutěže Vyhraj snowboard nebo lyže TIGER Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže nazvané Vyhraj snowboard nebo lyže TIGER (dále jen Soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem,

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Kompletní pravidla. Vybrané organizace budou odměněny výrobky IKEA dle počtu hlasů takto:

Kompletní pravidla. Vybrané organizace budou odměněny výrobky IKEA dle počtu hlasů takto: Kompletní pravidla 1. IKEA Česká republika, s.r.o. (dále jen Pořadatel), se sídlem Skandinávská 1, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Dáváme vám

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem 1. POŘADATEL SOUTĚŽE 1.1 Soutěž Léto se čtyřlístkem (dále jen "Soutěž") pořádá společnost Obchodní a společenské centrum Liberec s.r.o., se sídlem Vinohradská 22, 120

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. Organizátor a partneři Organizátorem soutěže je Českomoravská konfederace odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, 130

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE

Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané EURONICS NADĚLUJE (dále jen Akce

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE MAGNESIA RED o iphone 7 RED

PRAVIDLA SOUTĚŽE MAGNESIA RED o iphone 7 RED PRAVIDLA SOUTĚŽE MAGNESIA RED o iphone 7 RED JAK TO FUNGUJE? 1. Vyfoť Udělej fotku, která nejlíp vystihne sílu, energii a vášeň nové brusinkové Magnesie RED. A malá nápověda téma foto mozaiky je Síla červené.

Více

Pořadatelem soutěže MetalGate Massacre je MetalGate, Novodvorská 994/138, Praha 4,

Pořadatelem soutěže MetalGate Massacre je MetalGate, Novodvorská 994/138, Praha 4, 4. ročník soutěže metalových kapel MetalGate Massacre 2012 13 PRAVIDLA 1. POŘADATEL Pořadatelem soutěže MetalGate Massacre je MetalGate, Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, www.metalgate.cz. 2. SPOLUPOŘADATELÉ

Více

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE Mikroregion Dobrohost OBJEKTIVEM

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE Mikroregion Dobrohost OBJEKTIVEM PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE Mikroregion Dobrohost OBJEKTIVEM (dále jen Pravidla ) 1. Organizátor Soutěže Organizátorem soutěže je Mikroregion Dobrohost dobrovolný svazek obcí, Rybník 10, 345 25 Hostouň, IČ: 69980608

Více

Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec

Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec PRAVIDLA SOUTĚŽE Akční říjen, akční listopad, akční prosinec 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže s názvem Akční říjen, akční listopad,

Více

Vyhlášení veřejného příslibu

Vyhlášení veřejného příslibu Vyhlášení veřejného příslibu Univerzita Palackého v Olomouci vyhlašuje ve smyslu ustanovení 2887a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "LEGO DUPLO "

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže LEGO DUPLO ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "LEGO DUPLO " Tato pravidla soutěže (dále jen "Pravidla") upravují spotřebitelskou soutěž "LEGO DUPLO " (dále jen "Soutěž") jako jediný závazný a úplný dokument. 1. Pořadatel a organizátor

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Eurest Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Eurest. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o osobní automobil Opel Corsa a dalších 49 cen (dále jen

Více

Pravidla soutěže. Vyhraj roční bezplatný přístup do online portálu

Pravidla soutěže. Vyhraj roční bezplatný přístup do online portálu Pravidla soutěže Vyhraj roční bezplatný přístup do online portálu 1. Pořadatel soutěže 1. Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem Vyhraj roční bezplatný přístup do online portálu (dále jen soutěž ) je

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE FÍHA-DÝHA POŘ

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE FÍHA-DÝHA POŘ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE FÍHA-DÝHA POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o se sídlem Koželužská 86, Chrudim II., 537 01, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup Úplná pravidla spotřebitelské akce 1000 Kč na další nákup I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Akce 1000 Kč na další nákup

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce K VELKÝM KUCHYŇSKÝM SPOTŘEBIČŮM AŽ Kč NA DALŠÍ NÁKUP

Úplná pravidla spotřebitelské akce K VELKÝM KUCHYŇSKÝM SPOTŘEBIČŮM AŽ Kč NA DALŠÍ NÁKUP Úplná pravidla spotřebitelské akce K VELKÝM KUCHYŇSKÝM SPOTŘEBIČŮM AŽ 6 000 Kč NA DALŠÍ NÁKUP I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce

Více

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž. Pravidla soutěže 1. Organizátor Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pravidla soutěže NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interactive SRL, Spatarului

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways (dále jen pravidla ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Soutěž s British Airways. (dále jen soutěž ) je společnost Travel

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE. Nový tvar pečiva z plundrového nebo listového těsta

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE. Nový tvar pečiva z plundrového nebo listového těsta ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Nový tvar pečiva z plundrového nebo listového těsta 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE: Vyhlašovatelem soutěže je společnost La Lorraine, a.s., se sídlem Kladno, U Kožovy hory 2748, PSČ 272

Více

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Cíle projektu... 2 1.2 Teoretická východiska... 2 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria... 3 1.4 Kategorie

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Pravidla hlasování veřejnosti v rámci soutěže Ekologický oskar 2016

Pravidla hlasování veřejnosti v rámci soutěže Ekologický oskar 2016 Pravidla hlasování veřejnosti v rámci soutěže Ekologický oskar 2016 Vyhlašovatelem hlasovací soutěže v rámci projektu Ekologický oskar (E.ON Energy Globe Award ČR 2016) (dále také jen soutěž ) je E.ON

Více

ING Konto pravidla soutěže verze platná od

ING Konto pravidla soutěže verze platná od ING Konto pravidla soutěže verze platná od 19.8. 2016 I. Organizátor soutěže 1. Organizátorem soutěže je: Media Park s.r.o. IČ: 27376371 zastoupená Lukášem Nádvorníkem, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku

Více

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 2012 SAFETY CULTURE AWARD Článek I Obecná ustanovení 1. Tento statut popisuje podmínky soutěže Safety Culture Award 2012, která je organizována společností Česká

Více

Pravidla soutěže Smart Life 2014

Pravidla soutěže Smart Life 2014 Pravidla soutěže Smart Life 2014 Tato pravidla upravují soutěž s názvem Smart Life (dále jen soutěž ) a jsou jediným závazným dokumentem pro organizování této soutěže. 1. Obecné podmínky realizace soutěže

Více

O nejkrásnější zahradu, předzahrádku nebo balkón s RAKOZAHRADOU 2016

O nejkrásnější zahradu, předzahrádku nebo balkón s RAKOZAHRADOU 2016 fotograficka soutez Vyhlašujeme fotografickou soutěž o zajímavé ceny. Soutěž probíhá do 31.8. 2016 Vyhlášení soutěže: O nejkrásnější zahradu, předzahrádku nebo balkón s RAKOZAHRADOU 2016 Spolek RAKOZAHRADA,

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

1. IDENTIFIKACE MAS. MAS Dolnobřežansko o.p.s. 5. května 78, Dolní Břežany IČ

1. IDENTIFIKACE MAS. MAS Dolnobřežansko o.p.s. 5. května 78, Dolní Břežany IČ MAS Dolnobřežansko o.p.s. vyhlašuje: Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR 1. IDENTIFIKACE MAS

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná

Více

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT HSBC GRANT na podporu exportu PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT I. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu základní pojmy a. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu

Více

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Cíle projektu... 2 1.2 Teoretická východiska... 2 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria... 3 1.4 Kategorie

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Provozní a obchodní podmínky

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Provozní a obchodní podmínky ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Provozní a obchodní podmínky Poslední aktualizace 01/2014 Centrum klientské podpory:

Více

Česká republika, 09. 12. 2015 13. 12. 2015 (ukončení soutěže: 13. 12. 2015, 23:59)

Česká republika, 09. 12. 2015 13. 12. 2015 (ukončení soutěže: 13. 12. 2015, 23:59) PRAVIDLA SOUTĚŽE Pořadatel soutěže: STOCK Plzeň Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň Božkov, Česká republika Název soutěže: Namíchej výherní drink Místo a trvání soutěže: Česká republika, 09.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

2016 do do 23:59:59 hodin (dále jen doba trvání soutěže ) a je rozdělena na jednotlivá soutěžní kola viz čl. 4 těchto pravidel.

2016 do do 23:59:59 hodin (dále jen doba trvání soutěže ) a je rozdělena na jednotlivá soutěžní kola viz čl. 4 těchto pravidel. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA TCHIBO SOUTĚŽE Darovat s láskou Následující text představuje úplná a závazná pravidla soutěže Darovat s láskou (dále jen soutěž ). Tato pravidla soutěže (dále jen pravidla ) jsou po

Více

Úplná pravidla fotografické soutěže

Úplná pravidla fotografické soutěže Úplná pravidla fotografické soutěže Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel fotografické soutěže (dále jen Soutěž). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY!

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Soutěž s výrobky Müller Riso v období od 12. 10. 2015 do 11. 12. 2015 1. Objednatel a organizátor soutěže 1.1.

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O STAVEBNICE MERKUR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce NAKUP CHLAZENÍ ETA A ZÍSKEJ JAKO DÁREK POUKAZ NA STOLNÍ MIXÉR ETA ACTIVMIX

Úplná pravidla spotřebitelské akce NAKUP CHLAZENÍ ETA A ZÍSKEJ JAKO DÁREK POUKAZ NA STOLNÍ MIXÉR ETA ACTIVMIX Úplná pravidla spotřebitelské akce NAKUP CHLAZENÍ ETA A ZÍSKEJ JAKO DÁREK POUKAZ NA STOLNÍ MIXÉR ETA ACTIVMIX I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014 společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE S MOBILNÍ APLIKACÍ ČSOB NANÁKUPY

PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE S MOBILNÍ APLIKACÍ ČSOB NANÁKUPY PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE S MOBILNÍ APLIKACÍ ČSOB NANÁKUPY Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce Plaťte pomocí mobilní aplikace ČSOB NaNákupy a získejte slevu na mobilní

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

SK Louky. článek 1 Základní ustanovení. článek 2 Návrhy kandidátů do funkcí

SK Louky. článek 1 Základní ustanovení. článek 2 Návrhy kandidátů do funkcí VOLEBNÍ ŘÁD Mimořádné valné hromady SK Louky, z.s. článek 1 Základní ustanovení 1. Valná hromada SK Louky, z.s. (SK) volí předsedu SK a ostatní členy výkonného výboru bez určení funkcí (VV SK) a členy

Více

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015)

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) 1. HSBC INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 HSBC International Business Awards HSBC International Business Awards je privátní

Více

Pravidla soutěže a ankety. Obecná ustanovení

Pravidla soutěže a ankety. Obecná ustanovení Pravidla soutěže a ankety Obecná ustanovení 1. Soutěž O nejlepší rekonstrukci bytu s dveřmi SAPELI (dále také jen soutěž ) probíhá na území České republiky v době od 5. 8. do 15. 9. 2013. Zúčastnit se

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE s názvem Akce tablet k 4K Ultra HD televizi

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE s názvem Akce tablet k 4K Ultra HD televizi ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE s názvem Akce tablet k 4K Ultra HD televizi I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Akce tablet

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Sídliště žije Grantový program je zaměřen na podporu obnovy nebo tvorby veřejných prostranství a oživení aktivit místní komunity na sídlištích.

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE UKAŽ DŮM, VYHRAJ Kč

PRAVIDLA SOUTĚŽE UKAŽ DŮM, VYHRAJ Kč PRAVIDLA SOUTĚŽE UKAŽ DŮM, VYHRAJ 10.000 Kč 1. Pořadatel soutěže Společnost TONDACH Česká republika, s.r.o., se sídlem Bělotínská 722, 753 18 Hranice, IČ: 25828584, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Ocenění Neziskovka roku. Systém hodnocení a pokyny pro účastníky ocenění

Ocenění Neziskovka roku. Systém hodnocení a pokyny pro účastníky ocenění Ocenění Neziskovka roku Systém hodnocení a pokyny pro účastníky ocenění OBSAH: 1. Úvod 1.1 Cíle ocenění 1.2 Teoretická východiska 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria 1.4 Kategorie ocenění 1.5 Relevance

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika

Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Vzorky zdarma 2017 (dále jen soutěž ).

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla soutěže Svěží s věží

Pravidla soutěže Svěží s věží Pravidla soutěže Svěží s věží Pořadatel soutěže: Pořadatelem soutěže je společnost Lactalis CZ, s.r.o., Líbalova 2348/1, PSČ: 149 00, Praha 4 - Chodov, IČ: 27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž o lístky na MS IIHF v ledním hokeji 2015 Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Horeca. Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku (dále jen soutěž

Více

Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ).

Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ). Pravidla soutěže Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ). Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. Nebo Facebook

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže Letní ibod kvíz, platná od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže Letní ibod kvíz, platná od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6 Pravidla soutěže platná od 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6 Popis soutěže Marketingová soutěž Letní ibod kvíz (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci Věrnostního

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. s., T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary,

Více

GRANTOVÝ PROGRAM PRO ČLENY AMSP ČR Nebojte se nových plánů a inovací!

GRANTOVÝ PROGRAM PRO ČLENY AMSP ČR Nebojte se nových plánů a inovací! GRANTOVÝ PROGRAM PRO ČLENY AMSP ČR Nebojte se nových plánů a inovací! Grantová pravidla I. Grantový program pro členy AMSP ČR základní pojmy a. CÍL A URČENÍ Grantový program pro členy AMSP ČR (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

VR 137A - Nákup serverového řešení GIS pro pořizování, správu, analýzu a vizualizaci prostorových dat pro Dopravní VaV centrum

VR 137A - Nákup serverového řešení GIS pro pořizování, správu, analýzu a vizualizaci prostorových dat pro Dopravní VaV centrum Výzva k podání nabídek Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň Vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace 1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 2. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/410/99 Druh zadávacího řízení Realizace outdoor kampaně

Více

Pořadatelem a organizátorem soutěže Špindl Bike Pass ZDARMA! (dále jen "soutěž")

Pořadatelem a organizátorem soutěže Špindl Bike Pass ZDARMA! (dále jen soutěž) PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE 1. Pořadatel a organizátor soutěže: Pořadatelem a organizátorem soutěže Špindl Bike Pass ZDARMA! (dále jen "soutěž") je společnost MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281,

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 4. dubna do 21:00h 13. dubna 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 4. dubna do 21:00h 13. dubna 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O SKÚTR EGO S OC ŠESTKA ZÁTOR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen

Více