VYHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ VÝZVY RESTART ČESKO online řešení pro společenskou změnu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ VÝZVY RESTART ČESKO online řešení pro společenskou změnu"

Transkript

1 VYHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ VÝZVY RESTART ČESKO online řešení pro společenskou změnu Štve vás, co se ve vaší ulici, městě nebo celé republice děje? Máte už dost úplatkářství a korupce? Vadí vám poškozování životního prostředí? Nelíbí se vám nepořádek na veřejných prostranstvích? Štve vás neprůhledné financování státních zakázek? Necítíte se jako chodci či cyklisté bezpečně? Nebo vás rozčiluje něco úplně jiného ve vašem okolí? Máte nápady na řešení a nechcete jen nečině sedět a stěžovat si? Pak je ReStart Česko určen právě vám! Pro uskutečnění vašich konkrétních nápadů využijeme pokročilé internetové technologie, propojíme občansky angažované lidi a neziskové organizace se zdatnými programátory. Z vašich nápadů vzniknou webové a mobilní aplikace, které budou mít konkrétní dopad a užitek pro společnost. Připojte se i Vy a pojďte zrestartovat Česko! Co je to ReStart Česko? ReStart Česko je nový program realizovaný Sdružením VIA ve spolupráci s americkou neziskovou organizací TechSoup Global. Díky programu můžete získat technickou i finanční podporu pro váš online projekt, který přinese reálnou změnu ve společnosti, běžném životě. Téma projektu musí mít vždy zcela jasnou společenskou prospěšnost - zejména budou podporovány oblasti: efektivita veřejné a státní správy, komunita, legislativa, transparentnost, veřejný prostor. Pozn. program není určen pro start-up projekty z oblasti businessu. Máte nápad na projekt, který svým online řešením podpoří společenskou změnu? Neváhejte jej přihlásit do programu ReStart Česko na platformě Do procesu vývoje internetových a mobilních řešení pro společenskou změnu budou zapojeny nejen

2 neziskové organizace, ale také široká veřejnost. Finální realizace výsledných oceněných projektů musí být ovšem vždy zaštítěna neziskovou organizací (o.s., o.p.s., nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby pozn. vyjma církví a církevních společností). Kdo se může zúčastnit? Zúčastnit se programu ReStart Česko a přinést nápad na online řešení pro společenskou změnu může každý stačí se zaregistrovat na platformu Váš nápad ovšem musí být zaštítěn neziskovou organizací (o.s., o.p.s., nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby pozn. vyjma církví a církevních společností), která převezme za realizaci projektu zodpovědnost. V případě, že váš projekt bude jedním ze třech vítězných, získá také technickou a finanční podporu na uvedení tohoto nápadu v život. Pozn. Propojení nápadu, resp. zaštítění neziskovou organizací bude ověřováno před hlasováním hodnotící komise. Pravidlo zaštítění vašeho projektu neziskovou organizací je nutné vždy dodržet a je podmínkou případné podpory. Jak to celé proběhne? Harmonogram programu: Zahájení programu, spuštění platformy (možnost registrování projektů prostřednictvím speciální internetové stránky platformy: Otevření veřejného hlasování Ukončení veřejného hlasování Jednání hodnotící komise (poroty) a vyhlášení postupujících sedmi projektů Programovací víkend zpracování vybraných sedmi projektů do funkčních beta verzí. listopad/prosinec 2012 Gala večer ReStart Česko (prezentace beta projektů, hlasování o nejlepších projektech, vyhlášení vítězů). prosinec 2012 Sepsání smluv, předání grantů vítězným projektům daných NNO. prosinec 2012 únor 2013 Dokončování a příprava spuštění vítězných projektů. březen 2013 Spuštění vítězných projektů programu ReStart Česko. Váš projekt tedy stačí zapsat a přihlásit na platformě Současně platforma ReStart Česko umožňuje ostatním registrovaným uživatelům váš projekt komentovat, ptát se nebo vám jej pomáhat rozvíjet. Stejně tak můžete vy (jako registrovaný uživatel) komentovat a přispívat nápady na projekty ostatních. Váš projekt tedy stačí na platformu umístit a po otevření veřejného hlasování (dne ) pro něj získat co nejširší podporu. Hlasovat mohou pouze registrovaní uživatelé a to vždy povinně pro minimálně 3 projekty (pozn. samozřejmě není problém hlasovat pro váš projekt, ale musíte ještě rozdělit své 2 zbývající hlasy dalším projektům).

3 Z veřejného hlasování bude vybráno 15 nejlepších nápadů-projektů, které postoupí do hlasovacího kola před hodnotící komisi složenou ze zástupců neziskové, business i IT sféry. Na základě hlasování poroty bude vybráno 7 postupujících projektů, které budou doporučeny k technickému zpracování. Pokud váš projekt bude vybrán, získáte tak jedinečnou možnost zúčastnit se programovacího víkendu, na kterém vám kodéři a designéři naprogramují a uvedou váš online projektový nápad v život do funkční beta verze webové nebo mobilní aplikace. Vaše cesta v ReStartu Česko tím nekončí. Výslednou beta verzi budete prezentovat na závěrečném finálním galavečeru, kde se budete ucházet o finanční podporu právě vašeho projektu v uzavřeném hlasování všech účastníků galavečera. Co lze díky ReStartu Česko získat? Získat lze mnoho. Především bude díky programu ReStart Česko uvedeno v život, tj. minimálně do základní funkční beta verze 7 online projektů řešení pro společenskou změnu. Každý ze sedmi finalistů získá pro svůj online projekt zdarma webhosting a doménu po dobu jednoho roku. Vítězní 3 finalisté získají také finanční podporu grant ve výši min Kč na dopracování, finalizaci a spuštění projektu. Program ReStart Česko není pouze o penězích, je především o vdechnutí života nápadům, které podpoří občanskou společnost. Díky zapojení do ReStartu Česko tak můžete navázat spolupráci s programátory, kteří vám zprovozní vaši webovou nebo mobilní aplikaci, poznáte lidi z neziskového sektoru a občansky angažované lidi, kterým není osud České republiky jedno. Jaká jsou pravidla programu? Pravidla programu ReStart Česko a přesné vyhlášení naleznete na webových stránkách a současně jsou přiloženy (viz níže) k tomuto vyhlášení programové výzvy. Chci se dozvědět více, mám dotaz, Neváhejte nás kontaktovat a na cokoliv se zeptat nebo si upřesnit. Vašim dotazům jsme plně otevřeni. Sdružení VIA Kontaktní osoba: Anna Filínová ;

4 PRAVIDLA PROGRAMU RESTART ČESKO Úvod ReStart Česko je program, který si klade za cíl nabídnout veřejnosti prostřednictvím webu příležitost zapojit se do možnosti změnit věci, které lidem vadí. Na základě hlasování široké veřejnosti na webu a poté výběru odborné veřejnosti vzniknou webové nebo mobilní aplikace, které by měly přispět k formování otevřené a informované občanské společnosti, sloužit občanům a konstruktivním a neagresivním způsobem pomáhat řešit nastolené problémy. Účastníci ReStartu Česko ReStart Česko je primárně určen pro právnické osoby - neziskové organizace: občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby (s výjimkou církví a církevních společností), které nejsou zřízeny za účelem podnikání a jejichž úkolem je výkon obecně prospěšné činnosti (dále je nezisková organizace ). ReStartu Česko se však může účastnit i jakákoliv fyzická osoba starší 18 let (mladší jen se souhlasem svého zákonného zástupce, který zašle v písemné formě na adresu organizátora), a to za podmínky, že pro svůj projekt, který zaregistruje prostřednictvím internetové stránky získá ještě před počátkem veřejného hlasování (viz. níže) podporu neziskové organizace, která v takovém případě bude plnit roli garanta projektu a převezme odpovědnost za jeho splnění (spuštění a provoz hotové aplikace), a v případě, že přihlášený projekt vyhraje, bude příjemcem grantu. Účastníky nemohou být zaměstnanci organizátora. Průběh ReStartu Česko I. Harmonogram programu ReStart Česko Zahájení (možnost registrování projektů prostřednictvím speciální internetové stránky Otevření veřejného hlasování Ukončení veřejného hlasování

5 Jednání hodnotící komise (poroty) a vyhlášení postupujících projektů Programovací víkend v rámci Random Hacks of Kindness Gala (prezentace beta projektů, vyhlášení vítězů) se uskuteční na přelomu listopadu a prosince Organizátor bude o termínu včas informovat. Organizátor je oprávněn změnit termíny dle tohoto harmonogramu, avšak není oprávněn zkrátit dobu pro předkládání projektů a pro veřejné hlasování na internetové stránce II. Registrace projektů a veřejné hlasování Organizátor ReStartu Česko spustil speciální internetovou stránku programu na které bude mít každý účastník možnost po registraci přihlásit svůj projekt do programu, a to prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Termín pro přihlášení projektů končí dne ve 24:00 hodin (CET). Vyplněním přihlašovacího formuláře účastník současně prohlašuje, že se seznámil s těmito pravidly a že jimi je vázán po celou dobu jejich účinnosti. Přihlášením projektu do ReStartu Česko bude dán dále souhlas účastníka se zveřejněním projektu (v celku i jen části) ve všech materiálech a prezentacích souvisejících s ReStartem Česko a se zpracováním osobních údajů. Projekt se může týkat jakéhokoliv problému, který účastník pociťuje jako škodlivý a jehož změnu by chtěl iniciovat, zejména v následujících oblastech: - efektivita, - komunita, - legislativa - transparentnost, - veřejný prostor. Účastník může přihlásit do programu ReStart Česko i více než jeden projekt. Účastník se může přihlásit i s již funkční aplikací, pokud přijde buď s nápadem na její vylepšení, nebo rozšíření z webu na aplikaci pro mobilní telefony. Aby byl projekt organizátorem přijat do programu ReStart Česko a připuštěn k veřejnému hlasování, musí splňovat následující podmínky: - politická neutralita, - transparentnost, - legálnost.

6 Projekty také nesmí žádným způsobem působit urážlivě, hanlivě nebo vulgárně a v žádném případě nemohou jakkoliv podněcovat k nenávisti nebo k agresi. Účastník je v rámci přihlášení projektu povinen stvrdit možnost účasti na Programovacím víkendu a závěrečném Gala večeru. V případě, že projekt či jeho přihlašovatel nebudou splňovat všechny výše uvedené podmínky, bude projekt z programu vyřazen, a to kdykoliv v jeho průběhu. Organizátor si vyhrazuje právo nepřijmout projekt do programu ReStart Česko, a to i bez uvedení důvodu. Toto právo má organizátor možnost uplatnit pouze do zahájení veřejného hlasování. O nepřijetí projektu do programu ReStart Česko bude osoba, která chtěla projekt do programu přihlásit, informována organizátorem prostřednictvím ové adresy, kterou při registraci na internetové stránce ReStartu Česko uvedla. Projekty, které budou v souladu s těmito pravidly přihlášeny a přijaty do programu ReStart Česko, budou zveřejněny nejpozději na speciální internetové stránce programu a v termínu dle harmonogramu bude na této internetové stránce probíhat hlasování široké veřejnosti. Hlasování bude ukončeno dne ve 24:00 hodin (CET). Hlasování se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, která se zaregistruje na internetové stránce Každá osoba je oprávněna hlasovat pouze jednou a je povinna hlasovat pro 3 projekty. Po ukončení hlasování bude provedeno sečtení hlasů a 15 projektů, které budou mít nejvyšší počet hlasů, postoupí do další fáze ReStartu Česko. V případě rovnosti hlasů na 15. místě, postoupí do další fáze všechny projekty, které se dělily o 15. místo. U postupujících nápadů ověří organizátor prostřednictvím ové adresy zadané při registraci zájem účastníka pokračovat do další fáze programu (pokud projekt přihlásila fyzická osoba, zároveň také ověří propojení nápadu s neziskovou organizací). V případě nezájmu (či nepropojení s neziskovou organizací) budou volná místa přepuštěna dalším nejvýše umístěným projektům. Nereagování na zaslaný organizátorem do dvou pracovních dní může být považováno jako nezájem pokračovat v programu ReStart Česko. Postupující projekty budou uveřejněny na internetové stránce organizátora programu nejpozději do 7 dnů od ukončení hlasování. III. Jednání hodnotící komise Hodnotící komise má nejméně 5 členů, kteří budou vybráni organizátorem z řad odborníků na IT technologie, marketing i z oblasti neziskového sektoru. Složení hodnotící komise

7 organizátor zveřejní nejpozději na své internetové stránce týkající se programu ReStart Česko Jednání hodnotící komise proběhne dne Jednání hodnotící komise může proběhnout, bude-li přítomna alespoň polovina jejích členů. Fyzická přítomnost člena komise může být nahrazena prostředky komunikace na dálku. Hodnotící komise provede výběr z projektů, které postoupily na základě hlasování veřejnosti, a to tak, že bude každý člen hodnotící komise každému projektu přiřazovat 1 10 bodů v 7 kategoriích: - možnost ovlivnit změnu, - proveditelnost (a to jak z technického hlediska, tak z hlediska zapojení občanů), - potenciál (zdali má projekt potenciál přispět k řešení navrhovaného problému), - pravděpodobnost získání investora nebo zájmu zvenčí, - inovace (projekt nemusí být zcela nový nebo nikdy nevyzkoušený, ale hodnotit se bude inovativnost řešení problému), - schopnost rozvoje a přizpůsobení se (zdali je projekt nastaven tak, aby byl schopen reagovat na možnou změnu podmínek bez nutnosti kompletního předělání), - společenská interakce (jakou projekt vyvolal odezvu veřejnosti, např. v rámci komunikace na internetové stránce ReStartu Česko a na sociálních sítích). Pokud by při jednání hodnotící komise došlo ke střetu zájmů (rozhodovalo by se o projektu, na kterém může mít zájem některý z porotců), tak osoba, u které je střet zájmů dán, o něm nebude hlasovat a nebude ovlivňovat ostatní členy poroty. 7 projektů s nejvyšším počtem udělených bodů postoupí do další fáze programu ReStart Česko. V případě, že však dosáhne alespoň 60 % z celkového počtu bodů méně než 7 projektů, postoupí do další fáze jen takový počet projektů, který dosáhl minimálně 60 % bodů. Proti rozhodnutí hodnotící komise není možné podat odvolání. Postupující projekty budou uveřejněny na internetové stránce organizátora programu nejpozději do 7 dnů od ukončení jednání hodnotící komise. IV. Programovací víkend Z projektů, které postoupily na základě jednání hodnotící komise do další fáze ReStartu, vytvoří programátoři a další odborníci na IT technologie (které zajistí organizátor a kteří budou pracovat na dobrovolnickém principu bez nároku na odměnu) na tzv. Programovacím víkendu beta verze webových či mobilních aplikací projektu.

8 Programovací víkend v rámci Random Hacks of Kindness proběhne za účasti účastníků v termínu V případě, že se účastník ani žádný jeho zástupce (ani zástupce neziskové organizace) nebude moci zúčastnit Programovacího víkendu, nedojde k vytvoření beta verze jeho projektu a takový projekt tak nebude kvalifikován na závěrečný Gala večer. Rozpracování projektu do beta verze aplikace může probíhat i dále až do závěrečného Gala večera. V. Gala večer Gala večer za účasti odborné veřejnosti proběhne na přelomu listopadu a prosince Na tomto Gala večeru budou týmy složené z účastníků a odborníků, kteří vytvořili beta verzi projektu, prezentovat své projekty před sešlou odbornou veřejností. Po ukončení prezentací všech projektů bude zahájeno hlasování. Hlasovat může každá osoba z řad odborné veřejnosti, která se Gala večera zúčastní, a každá zúčastněná osoba bude mít jeden hlas. Po ukončení hlasování bude organizátory provedeno sečtení hlasů a z toho vzejdou 3 vítězné projekty, které budou mít nárok (za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o grantu) na získání grantu pro svůj rozvoj a propagaci. V případě rovnosti hlasů na 3. místě proběhne další hlasování o těchto projektech, které se dělily o třetí místo. Vítězné projekty budou uveřejněny na internetové stránce organizátora programu nejpozději do 7 dnů od ukončení hlasování. VI. Dokončení a spuštění vítězných projektů Týmy, jejichž projekt v programu ReStart Česko zvítězí, jsou povinny dokončit projekt do funkční podoby aplikace pro web, mobil nebo tablet a spustit jej nejpozději do 3 měsíců po proběhnutí Gala večera. Grant Organizátor udělí vítězným projektům grant minimálně ve výši ,- Kč pro každý z vítězných projektů. Podmínkami pro udělení grantu jsou zejména:

9 - předložení plánu projektu a jeho rozpočtu na 6 měsíců (od Gala večera), a to do , - účastník bude oprávněn použít grant pouze na další rozvoj projektu s tím, že na vedení projektu (personální stránku) může být použito maximálně 25 % částky grantu, - spuštění finální verze projektu (aplikace) v termínu do 3 měsíců po proběhnutí Gala večera, - projekt bude mít vlastní URL, která bude volně přístupná minimálně po dobu 12 měsíců od finálního spuštění projektu, - projekt bude mít zpřístupněn zdrojový kód a dokumentaci (včetně překladatelského modulu) pod licencí Creative Commons nebo Open source, - účastník umístí v rámci projektu loga TechSoup Global, CEE Trust, ReStart Česká republika a ostatních partnerů (které mu organizátor předem písemně oznámí), - nezisková organizace uzavře s organizátorem smlouvu o grantu (ve které budou dohodnuty konkrétní podmínky udělení a použití grantu). Organizátor poskytne vítěznému účastníkovi (neziskové organizaci) 75 % částky grantu do a 25 % do 30 dnů po finálním spuštění projektu. Pokud účastník nesplní podmínky grantu nebo je poruší, bude povinen celou poskytnutou částku vrátit organizátorovi. Zpracování osobních údajů Organizátor bude v rámci programu zpracovávat osobní údaje fyzických osob, registrovaných na speciální internetové stránce ReStartu Česko, a to takových osobních údajů, které osoba uvede v rámci registrace (zejména jméno, příjmení, ). Osoba registrovaná na registrací souhlasí dobrovolně se zpracováním osobních údajů. Registrovaná osoba má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Registrovaná osoba má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Pokud tato osoba zjistí nebo se domnívá, že je prováděno zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), může požádat o vysvětlení nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Souhlas se zpracováním osobních údajů: Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů Sdružením VIA (správce) za účelem zajištění řádného průběhu programu ReStart Česko a dále za účelem informování o dalších činnostech a aktivitách Sdružení VIA, a to i elektronickými prostředky. Sdružení VIA je oprávněno zpřístupnit tyto osobní údaje v rámci programu ReStart partnerům programu

10 (zejména společnosti TechSoup Global). Tento souhlas je udělen na dobu trvání programu ReStart Česko a dalšího 1 roku. Zpracování probíhá dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizátor Organizátorem programu ReStart Česko je občanské sdružení: Sdružení VIA IČO: se sídlem Jelení 195/9, Praha 1 - Hradčany, PSČ Závěrečná ustanovení Organizátor má právo kdykoliv během programu změnit tato pravidla. Změna pravidel je účinná jejichzveřejněním na internetové stránce ReStartu Česko. Organizátor si vyhrazuje právo vyhlášený program ReStart Česko kdykoliv odvolat. Odvolání je účinné zveřejněním na internetové stránce ReStartu Česko. Program ReStart Česko se řídí právním řádem České republiky. Tato pravidla jsou účinná od dne

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem 1. POŘADATEL SOUTĚŽE 1.1 Soutěž Léto se čtyřlístkem (dále jen "Soutěž") pořádá společnost Obchodní a společenské centrum Liberec s.r.o., se sídlem Vinohradská 22, 120

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec

Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec PRAVIDLA SOUTĚŽE Akční říjen, akční listopad, akční prosinec 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže s názvem Akční říjen, akční listopad,

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o osobní automobil Opel Corsa a dalších 49 cen (dále jen

Více

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pravidla soutěže NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interactive SRL, Spatarului

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Eurest Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Eurest. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Pravidla soutěže Smart Life 2014

Pravidla soutěže Smart Life 2014 Pravidla soutěže Smart Life 2014 Tato pravidla upravují soutěž s názvem Smart Life (dále jen soutěž ) a jsou jediným závazným dokumentem pro organizování této soutěže. 1. Obecné podmínky realizace soutěže

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Provozní a obchodní podmínky

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Provozní a obchodní podmínky ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Provozní a obchodní podmínky Poslední aktualizace 01/2014 Centrum klientské podpory:

Více

Česká republika, 09. 12. 2015 13. 12. 2015 (ukončení soutěže: 13. 12. 2015, 23:59)

Česká republika, 09. 12. 2015 13. 12. 2015 (ukončení soutěže: 13. 12. 2015, 23:59) PRAVIDLA SOUTĚŽE Pořadatel soutěže: STOCK Plzeň Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň Božkov, Česká republika Název soutěže: Namíchej výherní drink Místo a trvání soutěže: Česká republika, 09.

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž. Pravidla soutěže 1. Organizátor Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ).

Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ). Pravidla soutěže Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ). Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. Nebo Facebook

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Vyhlášení veřejného příslibu

Vyhlášení veřejného příslibu Vyhlášení veřejného příslibu Univerzita Palackého v Olomouci vyhlašuje ve smyslu ustanovení 2887a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla soutěže a ankety. Obecná ustanovení

Pravidla soutěže a ankety. Obecná ustanovení Pravidla soutěže a ankety Obecná ustanovení 1. Soutěž O nejlepší rekonstrukci bytu s dveřmi SAPELI (dále také jen soutěž ) probíhá na území České republiky v době od 5. 8. do 15. 9. 2013. Zúčastnit se

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O STAVEBNICE MERKUR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ Společnost ORCA ESTATE a.s., Vyšehradská 420/19, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČ: 039 27 431 (dále provozovatel ) je provozovatelem internetových

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 2012 SAFETY CULTURE AWARD Článek I Obecná ustanovení 1. Tento statut popisuje podmínky soutěže Safety Culture Award 2012, která je organizována společností Česká

Více

Pořadatelem a organizátorem soutěže Špindl Bike Pass ZDARMA! (dále jen "soutěž")

Pořadatelem a organizátorem soutěže Špindl Bike Pass ZDARMA! (dále jen soutěž) PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE 1. Pořadatel a organizátor soutěže: Pořadatelem a organizátorem soutěže Špindl Bike Pass ZDARMA! (dále jen "soutěž") je společnost MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281,

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways (dále jen pravidla ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Soutěž s British Airways. (dále jen soutěž ) je společnost Travel

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Cíle projektu... 2 1.2 Teoretická východiska... 2 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria... 3 1.4 Kategorie

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014 společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT HSBC GRANT na podporu exportu PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT I. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu základní pojmy a. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

Pravidla marketingové akce Doporuč konsolidování či refinancování půjček do mbank

Pravidla marketingové akce Doporuč konsolidování či refinancování půjček do mbank Pravidla marketingové akce Doporuč konsolidování či refinancování půjček do mbank (dále jen mbank ). II. Termín a místo konání akce Marketingová akce (dále jen akce ) probíhá v období od 6. 10. 2015 do

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Úplná pravidla fotografické soutěže

Úplná pravidla fotografické soutěže Úplná pravidla fotografické soutěže Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel fotografické soutěže (dále jen Soutěž). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY!

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Soutěž s výrobky Müller Riso v období od 12. 10. 2015 do 11. 12. 2015 1. Objednatel a organizátor soutěže 1.1.

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Sídliště žije Grantový program je zaměřen na podporu obnovy nebo tvorby veřejných prostranství a oživení aktivit místní komunity na sídlištích.

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. s., T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary,

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Cíle projektu... 2 1.2 Teoretická východiska... 2 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria... 3 1.4 Kategorie

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže Letní ibod kvíz, platná od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže Letní ibod kvíz, platná od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6 Pravidla soutěže platná od 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6 Popis soutěže Marketingová soutěž Letní ibod kvíz (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci Věrnostního

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!"

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem! PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!" 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže s názvem Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým

Více

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015)

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) 1. HSBC INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 HSBC International Business Awards HSBC International Business Awards je privátní

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU Obecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže je Fórum dárců se sídlem V Tůních 11, 120 00 Praha 2. Pořadatel si vyhrazuje právo

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr se řídí výhradně oficiálními pravidly

Více

Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM

Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem Užijte si léto s Hamánkem. Pravidla soutěže jsou

Více

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěžního kvízu

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice + odbor majetkový Naše značka: Vyřizuje: Datum: MUST/027490/2015/MAJ/lach Houska 383 700 320 3. června 2015 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na

Více

Statut České ceny za architekturu

Statut České ceny za architekturu Statut České ceny za architekturu Článek 1 Preambule Architektonická díla, která někdo navrhl a dbal na jejich realizaci, tvoří jen malou část celkové stavební produkce a snad ještě menší část zásahů člověka

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 4. dubna do 21:00h 13. dubna 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 4. dubna do 21:00h 13. dubna 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O SKÚTR EGO S OC ŠESTKA ZÁTOR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682,

Více

Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug

Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug Organizátor Organizátorem soutěže je společnost WALMARK, a.s. se sídlem Oldřichovice 44, Česká republika, IČ: 00536016 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

Pravidla soutěže Svěží s věží

Pravidla soutěže Svěží s věží Pravidla soutěže Svěží s věží Pořadatel soutěže: Pořadatelem soutěže je společnost Lactalis CZ, s.r.o., Líbalova 2348/1, PSČ: 149 00, Praha 4 - Chodov, IČ: 27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh.

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh. PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh. I. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Vibrostation funguje. Můj příběh. o možnost vyhrát jeden z 100 kusů poukázek na 7 x cvičení

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

Pravidla fotografické soutěže PRO MLADÉ TALENTY

Pravidla fotografické soutěže PRO MLADÉ TALENTY Pravidla fotografické soutěže PRO MLADÉ TALENTY 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže je společnost České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Praha 1, nábř. L. Svobody 1222, PSČ 110 15 (dále jen organizátor

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Společnost Plzeň 2015, o. p. s. vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s vizí a cíli projektu

Více