VYHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ VÝZVY RESTART ČESKO online řešení pro společenskou změnu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ VÝZVY RESTART ČESKO online řešení pro společenskou změnu"

Transkript

1 VYHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ VÝZVY RESTART ČESKO online řešení pro společenskou změnu Štve vás, co se ve vaší ulici, městě nebo celé republice děje? Máte už dost úplatkářství a korupce? Vadí vám poškozování životního prostředí? Nelíbí se vám nepořádek na veřejných prostranstvích? Štve vás neprůhledné financování státních zakázek? Necítíte se jako chodci či cyklisté bezpečně? Nebo vás rozčiluje něco úplně jiného ve vašem okolí? Máte nápady na řešení a nechcete jen nečině sedět a stěžovat si? Pak je ReStart Česko určen právě vám! Pro uskutečnění vašich konkrétních nápadů využijeme pokročilé internetové technologie, propojíme občansky angažované lidi a neziskové organizace se zdatnými programátory. Z vašich nápadů vzniknou webové a mobilní aplikace, které budou mít konkrétní dopad a užitek pro společnost. Připojte se i Vy a pojďte zrestartovat Česko! Co je to ReStart Česko? ReStart Česko je nový program realizovaný Sdružením VIA ve spolupráci s americkou neziskovou organizací TechSoup Global. Díky programu můžete získat technickou i finanční podporu pro váš online projekt, který přinese reálnou změnu ve společnosti, běžném životě. Téma projektu musí mít vždy zcela jasnou společenskou prospěšnost - zejména budou podporovány oblasti: efektivita veřejné a státní správy, komunita, legislativa, transparentnost, veřejný prostor. Pozn. program není určen pro start-up projekty z oblasti businessu. Máte nápad na projekt, který svým online řešením podpoří společenskou změnu? Neváhejte jej přihlásit do programu ReStart Česko na platformě Do procesu vývoje internetových a mobilních řešení pro společenskou změnu budou zapojeny nejen

2 neziskové organizace, ale také široká veřejnost. Finální realizace výsledných oceněných projektů musí být ovšem vždy zaštítěna neziskovou organizací (o.s., o.p.s., nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby pozn. vyjma církví a církevních společností). Kdo se může zúčastnit? Zúčastnit se programu ReStart Česko a přinést nápad na online řešení pro společenskou změnu může každý stačí se zaregistrovat na platformu Váš nápad ovšem musí být zaštítěn neziskovou organizací (o.s., o.p.s., nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby pozn. vyjma církví a církevních společností), která převezme za realizaci projektu zodpovědnost. V případě, že váš projekt bude jedním ze třech vítězných, získá také technickou a finanční podporu na uvedení tohoto nápadu v život. Pozn. Propojení nápadu, resp. zaštítění neziskovou organizací bude ověřováno před hlasováním hodnotící komise. Pravidlo zaštítění vašeho projektu neziskovou organizací je nutné vždy dodržet a je podmínkou případné podpory. Jak to celé proběhne? Harmonogram programu: Zahájení programu, spuštění platformy (možnost registrování projektů prostřednictvím speciální internetové stránky platformy: Otevření veřejného hlasování Ukončení veřejného hlasování Jednání hodnotící komise (poroty) a vyhlášení postupujících sedmi projektů Programovací víkend zpracování vybraných sedmi projektů do funkčních beta verzí. listopad/prosinec 2012 Gala večer ReStart Česko (prezentace beta projektů, hlasování o nejlepších projektech, vyhlášení vítězů). prosinec 2012 Sepsání smluv, předání grantů vítězným projektům daných NNO. prosinec 2012 únor 2013 Dokončování a příprava spuštění vítězných projektů. březen 2013 Spuštění vítězných projektů programu ReStart Česko. Váš projekt tedy stačí zapsat a přihlásit na platformě Současně platforma ReStart Česko umožňuje ostatním registrovaným uživatelům váš projekt komentovat, ptát se nebo vám jej pomáhat rozvíjet. Stejně tak můžete vy (jako registrovaný uživatel) komentovat a přispívat nápady na projekty ostatních. Váš projekt tedy stačí na platformu umístit a po otevření veřejného hlasování (dne ) pro něj získat co nejširší podporu. Hlasovat mohou pouze registrovaní uživatelé a to vždy povinně pro minimálně 3 projekty (pozn. samozřejmě není problém hlasovat pro váš projekt, ale musíte ještě rozdělit své 2 zbývající hlasy dalším projektům).

3 Z veřejného hlasování bude vybráno 15 nejlepších nápadů-projektů, které postoupí do hlasovacího kola před hodnotící komisi složenou ze zástupců neziskové, business i IT sféry. Na základě hlasování poroty bude vybráno 7 postupujících projektů, které budou doporučeny k technickému zpracování. Pokud váš projekt bude vybrán, získáte tak jedinečnou možnost zúčastnit se programovacího víkendu, na kterém vám kodéři a designéři naprogramují a uvedou váš online projektový nápad v život do funkční beta verze webové nebo mobilní aplikace. Vaše cesta v ReStartu Česko tím nekončí. Výslednou beta verzi budete prezentovat na závěrečném finálním galavečeru, kde se budete ucházet o finanční podporu právě vašeho projektu v uzavřeném hlasování všech účastníků galavečera. Co lze díky ReStartu Česko získat? Získat lze mnoho. Především bude díky programu ReStart Česko uvedeno v život, tj. minimálně do základní funkční beta verze 7 online projektů řešení pro společenskou změnu. Každý ze sedmi finalistů získá pro svůj online projekt zdarma webhosting a doménu po dobu jednoho roku. Vítězní 3 finalisté získají také finanční podporu grant ve výši min Kč na dopracování, finalizaci a spuštění projektu. Program ReStart Česko není pouze o penězích, je především o vdechnutí života nápadům, které podpoří občanskou společnost. Díky zapojení do ReStartu Česko tak můžete navázat spolupráci s programátory, kteří vám zprovozní vaši webovou nebo mobilní aplikaci, poznáte lidi z neziskového sektoru a občansky angažované lidi, kterým není osud České republiky jedno. Jaká jsou pravidla programu? Pravidla programu ReStart Česko a přesné vyhlášení naleznete na webových stránkách a současně jsou přiloženy (viz níže) k tomuto vyhlášení programové výzvy. Chci se dozvědět více, mám dotaz, Neváhejte nás kontaktovat a na cokoliv se zeptat nebo si upřesnit. Vašim dotazům jsme plně otevřeni. Sdružení VIA Kontaktní osoba: Anna Filínová ;

4 PRAVIDLA PROGRAMU RESTART ČESKO Úvod ReStart Česko je program, který si klade za cíl nabídnout veřejnosti prostřednictvím webu příležitost zapojit se do možnosti změnit věci, které lidem vadí. Na základě hlasování široké veřejnosti na webu a poté výběru odborné veřejnosti vzniknou webové nebo mobilní aplikace, které by měly přispět k formování otevřené a informované občanské společnosti, sloužit občanům a konstruktivním a neagresivním způsobem pomáhat řešit nastolené problémy. Účastníci ReStartu Česko ReStart Česko je primárně určen pro právnické osoby - neziskové organizace: občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby (s výjimkou církví a církevních společností), které nejsou zřízeny za účelem podnikání a jejichž úkolem je výkon obecně prospěšné činnosti (dále je nezisková organizace ). ReStartu Česko se však může účastnit i jakákoliv fyzická osoba starší 18 let (mladší jen se souhlasem svého zákonného zástupce, který zašle v písemné formě na adresu organizátora), a to za podmínky, že pro svůj projekt, který zaregistruje prostřednictvím internetové stránky získá ještě před počátkem veřejného hlasování (viz. níže) podporu neziskové organizace, která v takovém případě bude plnit roli garanta projektu a převezme odpovědnost za jeho splnění (spuštění a provoz hotové aplikace), a v případě, že přihlášený projekt vyhraje, bude příjemcem grantu. Účastníky nemohou být zaměstnanci organizátora. Průběh ReStartu Česko I. Harmonogram programu ReStart Česko Zahájení (možnost registrování projektů prostřednictvím speciální internetové stránky Otevření veřejného hlasování Ukončení veřejného hlasování

5 Jednání hodnotící komise (poroty) a vyhlášení postupujících projektů Programovací víkend v rámci Random Hacks of Kindness Gala (prezentace beta projektů, vyhlášení vítězů) se uskuteční na přelomu listopadu a prosince Organizátor bude o termínu včas informovat. Organizátor je oprávněn změnit termíny dle tohoto harmonogramu, avšak není oprávněn zkrátit dobu pro předkládání projektů a pro veřejné hlasování na internetové stránce II. Registrace projektů a veřejné hlasování Organizátor ReStartu Česko spustil speciální internetovou stránku programu na které bude mít každý účastník možnost po registraci přihlásit svůj projekt do programu, a to prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Termín pro přihlášení projektů končí dne ve 24:00 hodin (CET). Vyplněním přihlašovacího formuláře účastník současně prohlašuje, že se seznámil s těmito pravidly a že jimi je vázán po celou dobu jejich účinnosti. Přihlášením projektu do ReStartu Česko bude dán dále souhlas účastníka se zveřejněním projektu (v celku i jen části) ve všech materiálech a prezentacích souvisejících s ReStartem Česko a se zpracováním osobních údajů. Projekt se může týkat jakéhokoliv problému, který účastník pociťuje jako škodlivý a jehož změnu by chtěl iniciovat, zejména v následujících oblastech: - efektivita, - komunita, - legislativa - transparentnost, - veřejný prostor. Účastník může přihlásit do programu ReStart Česko i více než jeden projekt. Účastník se může přihlásit i s již funkční aplikací, pokud přijde buď s nápadem na její vylepšení, nebo rozšíření z webu na aplikaci pro mobilní telefony. Aby byl projekt organizátorem přijat do programu ReStart Česko a připuštěn k veřejnému hlasování, musí splňovat následující podmínky: - politická neutralita, - transparentnost, - legálnost.

6 Projekty také nesmí žádným způsobem působit urážlivě, hanlivě nebo vulgárně a v žádném případě nemohou jakkoliv podněcovat k nenávisti nebo k agresi. Účastník je v rámci přihlášení projektu povinen stvrdit možnost účasti na Programovacím víkendu a závěrečném Gala večeru. V případě, že projekt či jeho přihlašovatel nebudou splňovat všechny výše uvedené podmínky, bude projekt z programu vyřazen, a to kdykoliv v jeho průběhu. Organizátor si vyhrazuje právo nepřijmout projekt do programu ReStart Česko, a to i bez uvedení důvodu. Toto právo má organizátor možnost uplatnit pouze do zahájení veřejného hlasování. O nepřijetí projektu do programu ReStart Česko bude osoba, která chtěla projekt do programu přihlásit, informována organizátorem prostřednictvím ové adresy, kterou při registraci na internetové stránce ReStartu Česko uvedla. Projekty, které budou v souladu s těmito pravidly přihlášeny a přijaty do programu ReStart Česko, budou zveřejněny nejpozději na speciální internetové stránce programu a v termínu dle harmonogramu bude na této internetové stránce probíhat hlasování široké veřejnosti. Hlasování bude ukončeno dne ve 24:00 hodin (CET). Hlasování se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, která se zaregistruje na internetové stránce Každá osoba je oprávněna hlasovat pouze jednou a je povinna hlasovat pro 3 projekty. Po ukončení hlasování bude provedeno sečtení hlasů a 15 projektů, které budou mít nejvyšší počet hlasů, postoupí do další fáze ReStartu Česko. V případě rovnosti hlasů na 15. místě, postoupí do další fáze všechny projekty, které se dělily o 15. místo. U postupujících nápadů ověří organizátor prostřednictvím ové adresy zadané při registraci zájem účastníka pokračovat do další fáze programu (pokud projekt přihlásila fyzická osoba, zároveň také ověří propojení nápadu s neziskovou organizací). V případě nezájmu (či nepropojení s neziskovou organizací) budou volná místa přepuštěna dalším nejvýše umístěným projektům. Nereagování na zaslaný organizátorem do dvou pracovních dní může být považováno jako nezájem pokračovat v programu ReStart Česko. Postupující projekty budou uveřejněny na internetové stránce organizátora programu nejpozději do 7 dnů od ukončení hlasování. III. Jednání hodnotící komise Hodnotící komise má nejméně 5 členů, kteří budou vybráni organizátorem z řad odborníků na IT technologie, marketing i z oblasti neziskového sektoru. Složení hodnotící komise

7 organizátor zveřejní nejpozději na své internetové stránce týkající se programu ReStart Česko Jednání hodnotící komise proběhne dne Jednání hodnotící komise může proběhnout, bude-li přítomna alespoň polovina jejích členů. Fyzická přítomnost člena komise může být nahrazena prostředky komunikace na dálku. Hodnotící komise provede výběr z projektů, které postoupily na základě hlasování veřejnosti, a to tak, že bude každý člen hodnotící komise každému projektu přiřazovat 1 10 bodů v 7 kategoriích: - možnost ovlivnit změnu, - proveditelnost (a to jak z technického hlediska, tak z hlediska zapojení občanů), - potenciál (zdali má projekt potenciál přispět k řešení navrhovaného problému), - pravděpodobnost získání investora nebo zájmu zvenčí, - inovace (projekt nemusí být zcela nový nebo nikdy nevyzkoušený, ale hodnotit se bude inovativnost řešení problému), - schopnost rozvoje a přizpůsobení se (zdali je projekt nastaven tak, aby byl schopen reagovat na možnou změnu podmínek bez nutnosti kompletního předělání), - společenská interakce (jakou projekt vyvolal odezvu veřejnosti, např. v rámci komunikace na internetové stránce ReStartu Česko a na sociálních sítích). Pokud by při jednání hodnotící komise došlo ke střetu zájmů (rozhodovalo by se o projektu, na kterém může mít zájem některý z porotců), tak osoba, u které je střet zájmů dán, o něm nebude hlasovat a nebude ovlivňovat ostatní členy poroty. 7 projektů s nejvyšším počtem udělených bodů postoupí do další fáze programu ReStart Česko. V případě, že však dosáhne alespoň 60 % z celkového počtu bodů méně než 7 projektů, postoupí do další fáze jen takový počet projektů, který dosáhl minimálně 60 % bodů. Proti rozhodnutí hodnotící komise není možné podat odvolání. Postupující projekty budou uveřejněny na internetové stránce organizátora programu nejpozději do 7 dnů od ukončení jednání hodnotící komise. IV. Programovací víkend Z projektů, které postoupily na základě jednání hodnotící komise do další fáze ReStartu, vytvoří programátoři a další odborníci na IT technologie (které zajistí organizátor a kteří budou pracovat na dobrovolnickém principu bez nároku na odměnu) na tzv. Programovacím víkendu beta verze webových či mobilních aplikací projektu.

8 Programovací víkend v rámci Random Hacks of Kindness proběhne za účasti účastníků v termínu V případě, že se účastník ani žádný jeho zástupce (ani zástupce neziskové organizace) nebude moci zúčastnit Programovacího víkendu, nedojde k vytvoření beta verze jeho projektu a takový projekt tak nebude kvalifikován na závěrečný Gala večer. Rozpracování projektu do beta verze aplikace může probíhat i dále až do závěrečného Gala večera. V. Gala večer Gala večer za účasti odborné veřejnosti proběhne na přelomu listopadu a prosince Na tomto Gala večeru budou týmy složené z účastníků a odborníků, kteří vytvořili beta verzi projektu, prezentovat své projekty před sešlou odbornou veřejností. Po ukončení prezentací všech projektů bude zahájeno hlasování. Hlasovat může každá osoba z řad odborné veřejnosti, která se Gala večera zúčastní, a každá zúčastněná osoba bude mít jeden hlas. Po ukončení hlasování bude organizátory provedeno sečtení hlasů a z toho vzejdou 3 vítězné projekty, které budou mít nárok (za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o grantu) na získání grantu pro svůj rozvoj a propagaci. V případě rovnosti hlasů na 3. místě proběhne další hlasování o těchto projektech, které se dělily o třetí místo. Vítězné projekty budou uveřejněny na internetové stránce organizátora programu nejpozději do 7 dnů od ukončení hlasování. VI. Dokončení a spuštění vítězných projektů Týmy, jejichž projekt v programu ReStart Česko zvítězí, jsou povinny dokončit projekt do funkční podoby aplikace pro web, mobil nebo tablet a spustit jej nejpozději do 3 měsíců po proběhnutí Gala večera. Grant Organizátor udělí vítězným projektům grant minimálně ve výši ,- Kč pro každý z vítězných projektů. Podmínkami pro udělení grantu jsou zejména:

9 - předložení plánu projektu a jeho rozpočtu na 6 měsíců (od Gala večera), a to do , - účastník bude oprávněn použít grant pouze na další rozvoj projektu s tím, že na vedení projektu (personální stránku) může být použito maximálně 25 % částky grantu, - spuštění finální verze projektu (aplikace) v termínu do 3 měsíců po proběhnutí Gala večera, - projekt bude mít vlastní URL, která bude volně přístupná minimálně po dobu 12 měsíců od finálního spuštění projektu, - projekt bude mít zpřístupněn zdrojový kód a dokumentaci (včetně překladatelského modulu) pod licencí Creative Commons nebo Open source, - účastník umístí v rámci projektu loga TechSoup Global, CEE Trust, ReStart Česká republika a ostatních partnerů (které mu organizátor předem písemně oznámí), - nezisková organizace uzavře s organizátorem smlouvu o grantu (ve které budou dohodnuty konkrétní podmínky udělení a použití grantu). Organizátor poskytne vítěznému účastníkovi (neziskové organizaci) 75 % částky grantu do a 25 % do 30 dnů po finálním spuštění projektu. Pokud účastník nesplní podmínky grantu nebo je poruší, bude povinen celou poskytnutou částku vrátit organizátorovi. Zpracování osobních údajů Organizátor bude v rámci programu zpracovávat osobní údaje fyzických osob, registrovaných na speciální internetové stránce ReStartu Česko, a to takových osobních údajů, které osoba uvede v rámci registrace (zejména jméno, příjmení, ). Osoba registrovaná na registrací souhlasí dobrovolně se zpracováním osobních údajů. Registrovaná osoba má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Registrovaná osoba má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Pokud tato osoba zjistí nebo se domnívá, že je prováděno zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), může požádat o vysvětlení nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Souhlas se zpracováním osobních údajů: Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů Sdružením VIA (správce) za účelem zajištění řádného průběhu programu ReStart Česko a dále za účelem informování o dalších činnostech a aktivitách Sdružení VIA, a to i elektronickými prostředky. Sdružení VIA je oprávněno zpřístupnit tyto osobní údaje v rámci programu ReStart partnerům programu

10 (zejména společnosti TechSoup Global). Tento souhlas je udělen na dobu trvání programu ReStart Česko a dalšího 1 roku. Zpracování probíhá dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizátor Organizátorem programu ReStart Česko je občanské sdružení: Sdružení VIA IČO: se sídlem Jelení 195/9, Praha 1 - Hradčany, PSČ Závěrečná ustanovení Organizátor má právo kdykoliv během programu změnit tato pravidla. Změna pravidel je účinná jejichzveřejněním na internetové stránce ReStartu Česko. Organizátor si vyhrazuje právo vyhlášený program ReStart Česko kdykoliv odvolat. Odvolání je účinné zveřejněním na internetové stránce ReStartu Česko. Program ReStart Česko se řídí právním řádem České republiky. Tato pravidla jsou účinná od dne

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více