VYHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ VÝZVY RESTART ČESKO online řešení pro společenskou změnu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ VÝZVY RESTART ČESKO online řešení pro společenskou změnu"

Transkript

1 VYHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ VÝZVY RESTART ČESKO online řešení pro společenskou změnu Štve vás, co se ve vaší ulici, městě nebo celé republice děje? Máte už dost úplatkářství a korupce? Vadí vám poškozování životního prostředí? Nelíbí se vám nepořádek na veřejných prostranstvích? Štve vás neprůhledné financování státních zakázek? Necítíte se jako chodci či cyklisté bezpečně? Nebo vás rozčiluje něco úplně jiného ve vašem okolí? Máte nápady na řešení a nechcete jen nečině sedět a stěžovat si? Pak je ReStart Česko určen právě vám! Pro uskutečnění vašich konkrétních nápadů využijeme pokročilé internetové technologie, propojíme občansky angažované lidi a neziskové organizace se zdatnými programátory. Z vašich nápadů vzniknou webové a mobilní aplikace, které budou mít konkrétní dopad a užitek pro společnost. Připojte se i Vy a pojďte zrestartovat Česko! Co je to ReStart Česko? ReStart Česko je nový program realizovaný Sdružením VIA ve spolupráci s americkou neziskovou organizací TechSoup Global. Díky programu můžete získat technickou i finanční podporu pro váš online projekt, který přinese reálnou změnu ve společnosti, běžném životě. Téma projektu musí mít vždy zcela jasnou společenskou prospěšnost - zejména budou podporovány oblasti: efektivita veřejné a státní správy, komunita, legislativa, transparentnost, veřejný prostor. Pozn. program není určen pro start-up projekty z oblasti businessu. Máte nápad na projekt, který svým online řešením podpoří společenskou změnu? Neváhejte jej přihlásit do programu ReStart Česko na platformě Do procesu vývoje internetových a mobilních řešení pro společenskou změnu budou zapojeny nejen

2 neziskové organizace, ale také široká veřejnost. Finální realizace výsledných oceněných projektů musí být ovšem vždy zaštítěna neziskovou organizací (o.s., o.p.s., nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby pozn. vyjma církví a církevních společností). Kdo se může zúčastnit? Zúčastnit se programu ReStart Česko a přinést nápad na online řešení pro společenskou změnu může každý stačí se zaregistrovat na platformu Váš nápad ovšem musí být zaštítěn neziskovou organizací (o.s., o.p.s., nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby pozn. vyjma církví a církevních společností), která převezme za realizaci projektu zodpovědnost. V případě, že váš projekt bude jedním ze třech vítězných, získá také technickou a finanční podporu na uvedení tohoto nápadu v život. Pozn. Propojení nápadu, resp. zaštítění neziskovou organizací bude ověřováno před hlasováním hodnotící komise. Pravidlo zaštítění vašeho projektu neziskovou organizací je nutné vždy dodržet a je podmínkou případné podpory. Jak to celé proběhne? Harmonogram programu: Zahájení programu, spuštění platformy (možnost registrování projektů prostřednictvím speciální internetové stránky platformy: Otevření veřejného hlasování Ukončení veřejného hlasování Jednání hodnotící komise (poroty) a vyhlášení postupujících sedmi projektů Programovací víkend zpracování vybraných sedmi projektů do funkčních beta verzí. listopad/prosinec 2012 Gala večer ReStart Česko (prezentace beta projektů, hlasování o nejlepších projektech, vyhlášení vítězů). prosinec 2012 Sepsání smluv, předání grantů vítězným projektům daných NNO. prosinec 2012 únor 2013 Dokončování a příprava spuštění vítězných projektů. březen 2013 Spuštění vítězných projektů programu ReStart Česko. Váš projekt tedy stačí zapsat a přihlásit na platformě Současně platforma ReStart Česko umožňuje ostatním registrovaným uživatelům váš projekt komentovat, ptát se nebo vám jej pomáhat rozvíjet. Stejně tak můžete vy (jako registrovaný uživatel) komentovat a přispívat nápady na projekty ostatních. Váš projekt tedy stačí na platformu umístit a po otevření veřejného hlasování (dne ) pro něj získat co nejširší podporu. Hlasovat mohou pouze registrovaní uživatelé a to vždy povinně pro minimálně 3 projekty (pozn. samozřejmě není problém hlasovat pro váš projekt, ale musíte ještě rozdělit své 2 zbývající hlasy dalším projektům).

3 Z veřejného hlasování bude vybráno 15 nejlepších nápadů-projektů, které postoupí do hlasovacího kola před hodnotící komisi složenou ze zástupců neziskové, business i IT sféry. Na základě hlasování poroty bude vybráno 7 postupujících projektů, které budou doporučeny k technickému zpracování. Pokud váš projekt bude vybrán, získáte tak jedinečnou možnost zúčastnit se programovacího víkendu, na kterém vám kodéři a designéři naprogramují a uvedou váš online projektový nápad v život do funkční beta verze webové nebo mobilní aplikace. Vaše cesta v ReStartu Česko tím nekončí. Výslednou beta verzi budete prezentovat na závěrečném finálním galavečeru, kde se budete ucházet o finanční podporu právě vašeho projektu v uzavřeném hlasování všech účastníků galavečera. Co lze díky ReStartu Česko získat? Získat lze mnoho. Především bude díky programu ReStart Česko uvedeno v život, tj. minimálně do základní funkční beta verze 7 online projektů řešení pro společenskou změnu. Každý ze sedmi finalistů získá pro svůj online projekt zdarma webhosting a doménu po dobu jednoho roku. Vítězní 3 finalisté získají také finanční podporu grant ve výši min Kč na dopracování, finalizaci a spuštění projektu. Program ReStart Česko není pouze o penězích, je především o vdechnutí života nápadům, které podpoří občanskou společnost. Díky zapojení do ReStartu Česko tak můžete navázat spolupráci s programátory, kteří vám zprovozní vaši webovou nebo mobilní aplikaci, poznáte lidi z neziskového sektoru a občansky angažované lidi, kterým není osud České republiky jedno. Jaká jsou pravidla programu? Pravidla programu ReStart Česko a přesné vyhlášení naleznete na webových stránkách a současně jsou přiloženy (viz níže) k tomuto vyhlášení programové výzvy. Chci se dozvědět více, mám dotaz, Neváhejte nás kontaktovat a na cokoliv se zeptat nebo si upřesnit. Vašim dotazům jsme plně otevřeni. Sdružení VIA Kontaktní osoba: Anna Filínová ;

4 PRAVIDLA PROGRAMU RESTART ČESKO Úvod ReStart Česko je program, který si klade za cíl nabídnout veřejnosti prostřednictvím webu příležitost zapojit se do možnosti změnit věci, které lidem vadí. Na základě hlasování široké veřejnosti na webu a poté výběru odborné veřejnosti vzniknou webové nebo mobilní aplikace, které by měly přispět k formování otevřené a informované občanské společnosti, sloužit občanům a konstruktivním a neagresivním způsobem pomáhat řešit nastolené problémy. Účastníci ReStartu Česko ReStart Česko je primárně určen pro právnické osoby - neziskové organizace: občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby (s výjimkou církví a církevních společností), které nejsou zřízeny za účelem podnikání a jejichž úkolem je výkon obecně prospěšné činnosti (dále je nezisková organizace ). ReStartu Česko se však může účastnit i jakákoliv fyzická osoba starší 18 let (mladší jen se souhlasem svého zákonného zástupce, který zašle v písemné formě na adresu organizátora), a to za podmínky, že pro svůj projekt, který zaregistruje prostřednictvím internetové stránky získá ještě před počátkem veřejného hlasování (viz. níže) podporu neziskové organizace, která v takovém případě bude plnit roli garanta projektu a převezme odpovědnost za jeho splnění (spuštění a provoz hotové aplikace), a v případě, že přihlášený projekt vyhraje, bude příjemcem grantu. Účastníky nemohou být zaměstnanci organizátora. Průběh ReStartu Česko I. Harmonogram programu ReStart Česko Zahájení (možnost registrování projektů prostřednictvím speciální internetové stránky Otevření veřejného hlasování Ukončení veřejného hlasování

5 Jednání hodnotící komise (poroty) a vyhlášení postupujících projektů Programovací víkend v rámci Random Hacks of Kindness Gala (prezentace beta projektů, vyhlášení vítězů) se uskuteční na přelomu listopadu a prosince Organizátor bude o termínu včas informovat. Organizátor je oprávněn změnit termíny dle tohoto harmonogramu, avšak není oprávněn zkrátit dobu pro předkládání projektů a pro veřejné hlasování na internetové stránce II. Registrace projektů a veřejné hlasování Organizátor ReStartu Česko spustil speciální internetovou stránku programu na které bude mít každý účastník možnost po registraci přihlásit svůj projekt do programu, a to prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Termín pro přihlášení projektů končí dne ve 24:00 hodin (CET). Vyplněním přihlašovacího formuláře účastník současně prohlašuje, že se seznámil s těmito pravidly a že jimi je vázán po celou dobu jejich účinnosti. Přihlášením projektu do ReStartu Česko bude dán dále souhlas účastníka se zveřejněním projektu (v celku i jen části) ve všech materiálech a prezentacích souvisejících s ReStartem Česko a se zpracováním osobních údajů. Projekt se může týkat jakéhokoliv problému, který účastník pociťuje jako škodlivý a jehož změnu by chtěl iniciovat, zejména v následujících oblastech: - efektivita, - komunita, - legislativa - transparentnost, - veřejný prostor. Účastník může přihlásit do programu ReStart Česko i více než jeden projekt. Účastník se může přihlásit i s již funkční aplikací, pokud přijde buď s nápadem na její vylepšení, nebo rozšíření z webu na aplikaci pro mobilní telefony. Aby byl projekt organizátorem přijat do programu ReStart Česko a připuštěn k veřejnému hlasování, musí splňovat následující podmínky: - politická neutralita, - transparentnost, - legálnost.

6 Projekty také nesmí žádným způsobem působit urážlivě, hanlivě nebo vulgárně a v žádném případě nemohou jakkoliv podněcovat k nenávisti nebo k agresi. Účastník je v rámci přihlášení projektu povinen stvrdit možnost účasti na Programovacím víkendu a závěrečném Gala večeru. V případě, že projekt či jeho přihlašovatel nebudou splňovat všechny výše uvedené podmínky, bude projekt z programu vyřazen, a to kdykoliv v jeho průběhu. Organizátor si vyhrazuje právo nepřijmout projekt do programu ReStart Česko, a to i bez uvedení důvodu. Toto právo má organizátor možnost uplatnit pouze do zahájení veřejného hlasování. O nepřijetí projektu do programu ReStart Česko bude osoba, která chtěla projekt do programu přihlásit, informována organizátorem prostřednictvím ové adresy, kterou při registraci na internetové stránce ReStartu Česko uvedla. Projekty, které budou v souladu s těmito pravidly přihlášeny a přijaty do programu ReStart Česko, budou zveřejněny nejpozději na speciální internetové stránce programu a v termínu dle harmonogramu bude na této internetové stránce probíhat hlasování široké veřejnosti. Hlasování bude ukončeno dne ve 24:00 hodin (CET). Hlasování se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, která se zaregistruje na internetové stránce Každá osoba je oprávněna hlasovat pouze jednou a je povinna hlasovat pro 3 projekty. Po ukončení hlasování bude provedeno sečtení hlasů a 15 projektů, které budou mít nejvyšší počet hlasů, postoupí do další fáze ReStartu Česko. V případě rovnosti hlasů na 15. místě, postoupí do další fáze všechny projekty, které se dělily o 15. místo. U postupujících nápadů ověří organizátor prostřednictvím ové adresy zadané při registraci zájem účastníka pokračovat do další fáze programu (pokud projekt přihlásila fyzická osoba, zároveň také ověří propojení nápadu s neziskovou organizací). V případě nezájmu (či nepropojení s neziskovou organizací) budou volná místa přepuštěna dalším nejvýše umístěným projektům. Nereagování na zaslaný organizátorem do dvou pracovních dní může být považováno jako nezájem pokračovat v programu ReStart Česko. Postupující projekty budou uveřejněny na internetové stránce organizátora programu nejpozději do 7 dnů od ukončení hlasování. III. Jednání hodnotící komise Hodnotící komise má nejméně 5 členů, kteří budou vybráni organizátorem z řad odborníků na IT technologie, marketing i z oblasti neziskového sektoru. Složení hodnotící komise

7 organizátor zveřejní nejpozději na své internetové stránce týkající se programu ReStart Česko Jednání hodnotící komise proběhne dne Jednání hodnotící komise může proběhnout, bude-li přítomna alespoň polovina jejích členů. Fyzická přítomnost člena komise může být nahrazena prostředky komunikace na dálku. Hodnotící komise provede výběr z projektů, které postoupily na základě hlasování veřejnosti, a to tak, že bude každý člen hodnotící komise každému projektu přiřazovat 1 10 bodů v 7 kategoriích: - možnost ovlivnit změnu, - proveditelnost (a to jak z technického hlediska, tak z hlediska zapojení občanů), - potenciál (zdali má projekt potenciál přispět k řešení navrhovaného problému), - pravděpodobnost získání investora nebo zájmu zvenčí, - inovace (projekt nemusí být zcela nový nebo nikdy nevyzkoušený, ale hodnotit se bude inovativnost řešení problému), - schopnost rozvoje a přizpůsobení se (zdali je projekt nastaven tak, aby byl schopen reagovat na možnou změnu podmínek bez nutnosti kompletního předělání), - společenská interakce (jakou projekt vyvolal odezvu veřejnosti, např. v rámci komunikace na internetové stránce ReStartu Česko a na sociálních sítích). Pokud by při jednání hodnotící komise došlo ke střetu zájmů (rozhodovalo by se o projektu, na kterém může mít zájem některý z porotců), tak osoba, u které je střet zájmů dán, o něm nebude hlasovat a nebude ovlivňovat ostatní členy poroty. 7 projektů s nejvyšším počtem udělených bodů postoupí do další fáze programu ReStart Česko. V případě, že však dosáhne alespoň 60 % z celkového počtu bodů méně než 7 projektů, postoupí do další fáze jen takový počet projektů, který dosáhl minimálně 60 % bodů. Proti rozhodnutí hodnotící komise není možné podat odvolání. Postupující projekty budou uveřejněny na internetové stránce organizátora programu nejpozději do 7 dnů od ukončení jednání hodnotící komise. IV. Programovací víkend Z projektů, které postoupily na základě jednání hodnotící komise do další fáze ReStartu, vytvoří programátoři a další odborníci na IT technologie (které zajistí organizátor a kteří budou pracovat na dobrovolnickém principu bez nároku na odměnu) na tzv. Programovacím víkendu beta verze webových či mobilních aplikací projektu.

8 Programovací víkend v rámci Random Hacks of Kindness proběhne za účasti účastníků v termínu V případě, že se účastník ani žádný jeho zástupce (ani zástupce neziskové organizace) nebude moci zúčastnit Programovacího víkendu, nedojde k vytvoření beta verze jeho projektu a takový projekt tak nebude kvalifikován na závěrečný Gala večer. Rozpracování projektu do beta verze aplikace může probíhat i dále až do závěrečného Gala večera. V. Gala večer Gala večer za účasti odborné veřejnosti proběhne na přelomu listopadu a prosince Na tomto Gala večeru budou týmy složené z účastníků a odborníků, kteří vytvořili beta verzi projektu, prezentovat své projekty před sešlou odbornou veřejností. Po ukončení prezentací všech projektů bude zahájeno hlasování. Hlasovat může každá osoba z řad odborné veřejnosti, která se Gala večera zúčastní, a každá zúčastněná osoba bude mít jeden hlas. Po ukončení hlasování bude organizátory provedeno sečtení hlasů a z toho vzejdou 3 vítězné projekty, které budou mít nárok (za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o grantu) na získání grantu pro svůj rozvoj a propagaci. V případě rovnosti hlasů na 3. místě proběhne další hlasování o těchto projektech, které se dělily o třetí místo. Vítězné projekty budou uveřejněny na internetové stránce organizátora programu nejpozději do 7 dnů od ukončení hlasování. VI. Dokončení a spuštění vítězných projektů Týmy, jejichž projekt v programu ReStart Česko zvítězí, jsou povinny dokončit projekt do funkční podoby aplikace pro web, mobil nebo tablet a spustit jej nejpozději do 3 měsíců po proběhnutí Gala večera. Grant Organizátor udělí vítězným projektům grant minimálně ve výši ,- Kč pro každý z vítězných projektů. Podmínkami pro udělení grantu jsou zejména:

9 - předložení plánu projektu a jeho rozpočtu na 6 měsíců (od Gala večera), a to do , - účastník bude oprávněn použít grant pouze na další rozvoj projektu s tím, že na vedení projektu (personální stránku) může být použito maximálně 25 % částky grantu, - spuštění finální verze projektu (aplikace) v termínu do 3 měsíců po proběhnutí Gala večera, - projekt bude mít vlastní URL, která bude volně přístupná minimálně po dobu 12 měsíců od finálního spuštění projektu, - projekt bude mít zpřístupněn zdrojový kód a dokumentaci (včetně překladatelského modulu) pod licencí Creative Commons nebo Open source, - účastník umístí v rámci projektu loga TechSoup Global, CEE Trust, ReStart Česká republika a ostatních partnerů (které mu organizátor předem písemně oznámí), - nezisková organizace uzavře s organizátorem smlouvu o grantu (ve které budou dohodnuty konkrétní podmínky udělení a použití grantu). Organizátor poskytne vítěznému účastníkovi (neziskové organizaci) 75 % částky grantu do a 25 % do 30 dnů po finálním spuštění projektu. Pokud účastník nesplní podmínky grantu nebo je poruší, bude povinen celou poskytnutou částku vrátit organizátorovi. Zpracování osobních údajů Organizátor bude v rámci programu zpracovávat osobní údaje fyzických osob, registrovaných na speciální internetové stránce ReStartu Česko, a to takových osobních údajů, které osoba uvede v rámci registrace (zejména jméno, příjmení, ). Osoba registrovaná na registrací souhlasí dobrovolně se zpracováním osobních údajů. Registrovaná osoba má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Registrovaná osoba má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Pokud tato osoba zjistí nebo se domnívá, že je prováděno zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), může požádat o vysvětlení nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Souhlas se zpracováním osobních údajů: Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů Sdružením VIA (správce) za účelem zajištění řádného průběhu programu ReStart Česko a dále za účelem informování o dalších činnostech a aktivitách Sdružení VIA, a to i elektronickými prostředky. Sdružení VIA je oprávněno zpřístupnit tyto osobní údaje v rámci programu ReStart partnerům programu

10 (zejména společnosti TechSoup Global). Tento souhlas je udělen na dobu trvání programu ReStart Česko a dalšího 1 roku. Zpracování probíhá dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizátor Organizátorem programu ReStart Česko je občanské sdružení: Sdružení VIA IČO: se sídlem Jelení 195/9, Praha 1 - Hradčany, PSČ Závěrečná ustanovení Organizátor má právo kdykoliv během programu změnit tato pravidla. Změna pravidel je účinná jejichzveřejněním na internetové stránce ReStartu Česko. Organizátor si vyhrazuje právo vyhlášený program ReStart Česko kdykoliv odvolat. Odvolání je účinné zveřejněním na internetové stránce ReStartu Česko. Program ReStart Česko se řídí právním řádem České republiky. Tato pravidla jsou účinná od dne

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Ocenění Neziskovka roku. Systém hodnocení a pokyny pro účastníky ocenění

Ocenění Neziskovka roku. Systém hodnocení a pokyny pro účastníky ocenění Ocenění Neziskovka roku Systém hodnocení a pokyny pro účastníky ocenění OBSAH: 1. Úvod 1.1 Cíle ocenění 1.2 Teoretická východiska 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria 1.4 Kategorie ocenění 1.5 Relevance

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Cíle projektu... 2 1.2 Teoretická východiska... 2 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria... 3 1.4 Kategorie

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Cíle projektu... 2 1.2 Teoretická východiska... 2 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria... 3 1.4 Kategorie

Více

Vyhlášení veřejného příslibu

Vyhlášení veřejného příslibu Vyhlášení veřejného příslibu Univerzita Palackého v Olomouci vyhlašuje ve smyslu ustanovení 2887a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. s., T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary,

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž. Pravidla soutěže 1. Organizátor Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Úplná pravidla fotografické soutěže

Úplná pravidla fotografické soutěže Úplná pravidla fotografické soutěže Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel fotografické soutěže (dále jen Soutěž). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 2012 SAFETY CULTURE AWARD Článek I Obecná ustanovení 1. Tento statut popisuje podmínky soutěže Safety Culture Award 2012, která je organizována společností Česká

Více

Pravidla soutěže Smart Life 2014

Pravidla soutěže Smart Life 2014 Pravidla soutěže Smart Life 2014 Tato pravidla upravují soutěž s názvem Smart Life (dále jen soutěž ) a jsou jediným závazným dokumentem pro organizování této soutěže. 1. Obecné podmínky realizace soutěže

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod. Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o osobní automobil Opel Corsa a dalších 49 cen (dále jen

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Závazná pravidla 11. ročníku programu PRAZDROJ LIDEM pro Plzeňský kraj

Závazná pravidla 11. ročníku programu PRAZDROJ LIDEM pro Plzeňský kraj Závazná pravidla 11. ročníku programu PRAZDROJ LIDEM pro Plzeňský kraj Preambule 1) Záleží nám na kvalitě života obyvatel v regionech, ve kterých působíme. V rámci našeho programu PRAZDROJ LIDEM podporujeme

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ).

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ). 1. Úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti (dále

Více

BEST BUSINESS Kopřivnice 2015 Soutěž o živnostníka, firmu a nápad roku města Kopřivnice PRAVIDLA SOUTĚŽE

BEST BUSINESS Kopřivnice 2015 Soutěž o živnostníka, firmu a nápad roku města Kopřivnice PRAVIDLA SOUTĚŽE BEST BUSINESS Kopřivnice 2015 Soutěž o živnostníka, firmu a nápad roku města Kopřivnice PRAVIDLA SOUTĚŽE Úvodní ustanovení Město Kopřivnice (dále jen Pořadatel ) ve spolupráci s partnery vyhlašuje veřejnou

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Kozel slaví 140. výročí a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Kozel slaví 140. výročí se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen statut ), která vyznačují

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015)

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) 1. HSBC INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 HSBC International Business Awards HSBC International Business Awards je privátní

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

IIK Grand Prix 2012. Manuál pro soutěžící

IIK Grand Prix 2012. Manuál pro soutěžící Manuál pro soutěžící Obsah Úvod... 3 Kategorie... 4 Podmínky přihlášky soutěžících... 5 Metodika hodnocení přihlášených prací... 6 Postup hodnocení... 7 Porota... 8 Poplatek za přihlášení práce do soutěže...

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Absolutním vítězem se stane obchodník, který získá absolutně nejvyšší hodnocení ze strany zákazníků bez ohledu na kategorii zboží.

Absolutním vítězem se stane obchodník, který získá absolutně nejvyšší hodnocení ze strany zákazníků bez ohledu na kategorii zboží. MasterCard Obchodník roku 2014 pravidla hodnocení obchodníků 1. POŘADATEL A GENERÁLNÍ PARTNER Pořadatelem a generálním partnerem soutěže MasterCard Obchodník roku 2014 (dále jen soutěž) je společnost MasterCard

Více

TechSoup Česká republika. Dostupný software pro neziskové organizace v ČR

TechSoup Česká republika. Dostupný software pro neziskové organizace v ČR TechSoup Česká republika Dostupný software pro neziskové organizace v ČR Obsah prezentace TechSoup Global TechSoup v České republice co můžete získat jak na to za kolik Jak se aktivně zapojit a další bonusy

Více

3) Jak se zapojit? Soutěž je určena mladým lidem ve věku 14 19 let z celé České republiky.

3) Jak se zapojit? Soutěž je určena mladým lidem ve věku 14 19 let z celé České republiky. Dobrovolnictví mění svět! Dobrovolnictví má mnoho podob, ale všechny spojuje jedno: pomáháš-li lidem, je to prospěšné nejen jim, ale i tobě jako dobrovolníkovi samotnému. Při dobrovolnické činnosti se

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7 Pravidla soutěže platná od 5. 2015 do 3 5. 2015. Strana 1 ze 7 Popis soutěže Marketingová soutěž KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci

Více

Zadání projektu ETIKA. www.skanska.cz/4etika

Zadání projektu ETIKA. www.skanska.cz/4etika Zadání projektu 4 ETIKA www.skanska.cz/4etika Zamyšlení: Je férové chování a podnikání v České republice opravdu již jen sci-fi pojmem? Jak daleko mohou zajít absurdní korupční kauzy z oblasti politiky,

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

PRODLOUŽENÍ A ROZŠÍŘENÍ SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY (YIT FOR YOUNG ART) DEJTE KOTI HYACINT TVÁŘ!

PRODLOUŽENÍ A ROZŠÍŘENÍ SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY (YIT FOR YOUNG ART) DEJTE KOTI HYACINT TVÁŘ! SPOLEČNOST YIT STAVO PRODLUŽUJE A ROZŠIŘUJE SOUTĚŽ O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY PRO SVŮJ NOVÝ REZIDENČNÍ PROJEKT KOTI HYACINT (dále jen soutěž ) Soutěž je určena pro studenty uměleckých škol ve školním roce

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce Vyhraj poukázku do TEPfaktoru. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Rytířská 10, 110 00 Praha 1 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Soutěžní podmínky Regionální organizátor Pražské integrované

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem

Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem Pořadatelé, soutěžící, téma soutěže, účel soutěže: 1. Oficiálním pořadatelem je Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i.

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj lístky na Kabát (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009

S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009 Kód 67000/6 2010 S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009 Nadace Open Society Fund Praha se sídlem Seifertova 47, Praha 3 zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II

soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II Realizační tým projektu Otevřená věda II vyhlašuje soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II Identifikační údaje zadavatele: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Národní

Více

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč.

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč. Nadace dřevo pro život se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vypisuje soutěž Stavby s vůní dřeva 2015 Soutěž je určena studentům vyšších odborných a

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2015

PRAVIDLA SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2015 Vyhlášení: 21. 4. 2015 Ukončení příjmu přihlášek: 18. 9. 2015 Vyhlášení výsledků: 11. 11. 2015 1 1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE Moravskoslezský kraj, se

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád Mr. Leather ČR 2015 Soutěžní řád 1. Pořadatel a místo soutěže a) Pořadatelem soutěže je spolek Leathers.CZ se sídlem Štúrova 1156/26, Praha 4, 142 00, zastoupený předsedou Ottou Tesařem, (dále jen pořadatel).

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XII. Mléčné výrobky (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol.

Více

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1.

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1. Článek 1 Účel soutěže 1) Účelem soutěže je vyhledat a ocenit nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách obcí ČR. Cílem je motivovat jejich vedení k uživatelsky

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník)

Podmínky soutěže VOLNÁ CESTA pro rok 2012 (2. ročník) Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník) Organizátor soutěže Dopravní federace na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR. Tématické zaměření soutěže Převod přepravy věcí ze silnice na

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU Obecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže je Fórum dárců se sídlem V Tůních 11, 120 00 Praha 2. Pořadatel si vyhrazuje právo

Více

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Použité pojmy Elektronická aukce: způsob

Více

www.changemakers.com/co-creation

www.changemakers.com/co-creation Celoevropská soutěž hledá inovativní spolutvůrčí projekty, které zavádějí nové druhy spolupráce mezi sociálním, podnikatelským a veřejným sektorem s cílem vytvářet co nejvíce sdílených hodnot. Vítězové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více