ukončeny plastovou revizní šachtou DN 315 pro připojení nemovitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ukončeny plastovou revizní šachtou DN 315 pro připojení nemovitostí"

Transkript

1 Zpráva o investičních akcích realizace investičních akcí v roce 2013 (nad 100tis. Kč.) 1. Kojetín ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace 6. etapa Březen Duben ,- Kč Visso s.r.o, Olomouc Myfa Olomouc s.r.o. Dostavba kanalizace se skládá ze dvou stok navržených z hladkého PVC DN 250 a jsou napojeny do stávající hlavní kanalizace DN Z projektovaných stok jsou vyvedeny kanalizační odbočky, pro napojení jednotlivých kanalizačních domovních přípojek, které jsou provedeny z potrubí PVC DN 150. Přípojky jsou ukončeny plastovou revizní šachtou DN 315 pro připojení nemovitostí 2. Kojetín ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace 5. etapa Říjen Listopad ,- Kč Visso s.r.o Myfa Olomouc s.r.o Dostavba kanalizace se skládá ze dvou stok navržených z hladkého PVC DN 250 a jsou napojeny do stávající hlavní kanalizace DN Z projektovaných stok jsou vyvedeny kanalizační odbočky, pro napojení jednotlivých kanalizačních domovních přípojek, které jsou provedeny z potrubí PVC DN 150. Přípojky jsou ukončeny plastovou revizní šachtou DN 315 pro připojení nemovitostí 3. Energetické úspory DPS E. Beneše ,-Kč SFŽP, POR Přerov s.r.o STAVBY VANTO, s.r.o TDI: Kanspo s.r.o. Kroměříž Zateplení pláště budovy, půdy a stropu ve sklepních prostorách na DPS E Beneše 3 Kojetín, dále byly nahrazeny stávající tepelně nevyhovující okna a vstupní dveře plastovými prvky. 4. MŠ Hanusíkova - výměna oken a vnitřní úpravy červenec- srpen ,-Kč POR Přerov s.r.o Ladislav Bradna, Kojetín Provedena výměna stávajících nevyhovujících oken za okna plastová, zednické zapravení ostění a následné vymalování budovy. 5. MŠ Hanusíkova - vybavení interiéru nábytkem červenec- srpen ,-Kč Tomáš Janoušek, Kojetín V interiéru MŠ byl odstraněn stávající nábytek a parapetní desky, po provedené výměně oken byl instalován nově vyrobený nábytek a parapety. 6. MŠ Hanusíkova - rekonstrukce sociálního zařízení červenec- srpen ,-Kč strana 1. (celkem 7)

2 Ing. Jiří Kopačka, Kroměříž Ptáček pozemní stavby s.r.o V budově MŠ byla provedena a rekonstrukce sociálního zařízení ve čtyřech odděleních. Rekonstrukce spočívala v demontáži rozvodů vody, odpadů a odstranění obkladů, nově byla provedena instalace rozvodů vody a odpadů včetně osazení zařizovacích předmětů, obložení stěn. 7. MŠ Hanusíkova - rekonstrukce kotelny červenec- srpen ,-Kč V budově MŠ byla provedena stávající plynové kotelny a ohřevu teplé vody, současně byl naistalován komunikační systém zajišťující dálkové sledování provozu s možností manipulace. 8. Úprava okolí školní jídelny duben říjen ,-Kč SZIF, Ing. Anna Acostová Ph.D., Ing. Pavel Olšovský Cyril Dragon, Chropyně Úprava okolí školní jídelny výsadba okrasných keřů a rostlin, vybudování klidové zóny s lavičkami. Oprava stávajícího chodníku odstranění stávající dlažby obrub, položení zámkové dlažby. 9. Poliklinika Kojetín výměna oken a dveří květen - srpen ,-Kč V okno s.r.o., Skaštice Stávající okna byla velmi poškozená a v mnoha případech již nefunkční. Výměnou stávajících oken a dveří za plastová se výrazně snížily tepelné ztráty na budově. 10. DPS Jana Peštuky - rekonstrukce střechy říjen listopad ,-Kč DACH SYSTÉM s.r.o Olomouc Z důvodu stálého zatékání střešním pláštěm do budovy DPS, byla provedena celková oprava střešního pláště. Tato oprava spočívala v instalaci zateplovacího systému o tloušťce 20cm položení hydroizolační folie PVC-P pro hydroizolaci střechy a oplechování atiky Stávající systém odsávání z kuchyní a stoupacího vedení ze sociálního zařízení v bytech byl nahrazen ventilačními hlavicemi Lomanco, součástí opravy střešního pláště byl nově instalován hromosvod Statické zabezpečení KD v Popůvkách říjen - listopad ,-Kč Ing Jiří Mičánek, Přerov KOS CONSULT s.r.o. Přerov, Ladislav Bradna, Kojetín Stávající stav budovy vykazoval značné poškození obvodového zdiva, na kterém se tvořily praskliny, z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke statickému zabezpečení budovy a následným úpravám v interiéru budovy včetně vymalování. Kaplička Popůvky odstranění vlhkosti říjen - listopad ,55,-Kč SZIF a Ing. Jan Píchal, Kroměříž strana 2. (celkem 7)

3 Sanatěs Olomouc s.r.o Stavební práce na kapličce spočívaly v odstranění zavlhlých vnitřních i vnějších omítek a provedení beztlakové hydroizolace Rekonstrukce teplovodu na sídlišti Server. červen - listopad ,-Kč Ing Jiří Kopačka, Kroměříž ERDING a.s., Brno Stávající rozvody teplovodu vykazovaly značné ztráty na rozvodech, z tohoto důvodu bylo přistoupeno k rekonstrukci teplovodu včetně modernizace a automatizace výměníkových stanic na jednotlivých domech. Současně s prováděnou rekonstrukcí teplovodu bylo provedeno napojení na bioplynovou stanici, která bude od roku 2014 dodávat přebytkové teplo do systému pro vytápění a ohřev TUV. Sokolovna - odstranění vlhkosti. červen - listopad ,-Kč Sanatěs Olomouc s.r.o V budově sokolovny na sociálním zařízení vystupovalo zavlhlé zdivo nad obklad, zdivo bylo při opravě odstraněno z vnitřní i vnější strany budovy a následně byla realizovaná beztlaková hydroizolace budovy. Po dokončení hydroizolace byly provedeny sanační omítky a malování. Sokolovna lakování a broušení parket v sále červen - srpen ,-Kč Stanislav Bitala, Oplocany Stávající parkety v budově sokolovny byly poškozeny a v některých místech došlo k sešlapání laku. Oprava spočívala v odstranění zbytku původního laku hrubým broušením, následovalo jemné broušení a lakování Husova ulice rekonstrukce veřejného osvětlení září - listopad ,-Kč Ladislav Pavlíček. Přerov SIGNALBAU a.s. Přerov III. - Lověšice Stávající veřejné osvětlení bylo z důvodu rekonstrukce rozvodů NN demontováno. Současně s rekonstrukcí rozvodů NN ČEZ byl proveden rozvod a instalace nového VO, původní umístění svítidel na budovách bylo nahrazeno sadovými svítidly na sloupech. Součástí rekonstrukce bylo napojení VO na ulici Příční a osvětlení kostela v ul. Husova. Tvorovská ulice rekonstrukce veřejného osvětlení září - listopad ,-Kč ENPRO Energo s.r.o., Valašské Meziříčí SIGNALBAU a.s. Přerov III. - Lověšice Veřejné osvětlení v ulici Tvorovská bylo z důvodu demontáže venkovních rozvodů ČEZ a odstranění stávajících sloupů nutno instalovat do zemních rozvodů. Nově jsou v ulici sadová svítidla na sloupech 18. Nátěr mostu přes Mlýnský náhon, ulice Přerovská květen červen ,-Kč strana 3. (celkem 7)

4 Radek Stiskal, Přerov Předmětem zakázky bylo provedení opravy kompletní mostní konstrukce mostu přes Mlýnský náhon na ulici Přerovská v Kojetíně. Jednalo se o odstranění původního nevyhovujícího nátěru a provedení nového nátěru ve 2 vrstvách, a to konzervačního a konzervačně estetického v odstínu šedá. Minimální aktivní účinnost nátěru by měla být 5 let. Spolu s nátěrem bylo provedeno vyčištění ložisek od nánosů nečistot na opěrách, odrezivění a nakonzervování ložisek. 19. Předlažba parkoviště a chodníku v ulici Dudíkova srpen - listopad ,-Kč NELL PROJEKT s.r.o. Předlažba parkoviště a chodníku před samoobsluhou spočívala v rozebrání dlažby, odtěžení podloží stávajícího parkoviště a následné předlažby ze zámkové dlažby, včetně výměny stávajících obrub. V rámci stavby bylo zbudováno nové kontejnerové stání a vyměněno veřejné osvětlení. 20. Předlažba chodníku u školní jídelny září říjen ,-Kč Cyril Dragon, Chropyně V rámci akce Úprava okolí školní jídelny, byla na ulici Chytilova v Kojetíně, provedena předlažba stávajícího chodníku navazujícího na sportovní areál u gymnázia a to zámkovou dlažbou, včetně výměny obrub. 21. Předlažba komunikace u MŠ Hanusíkova září říjen ,-Kč Cyril Dragon, Chropyně V rámci akce Úprava okolí školní jídelny, byla na ulici Hanusíkova v Kojetíně, jako navazující část II. etapy tohoto projektu, provedena předlažba zámkovou dlažbou část stávajícího pojezdového chodníku do areálu MŚ a parkoviště u ŠJ. 22. Polní ulice podélné parkovací stání červenec ,-Kč V rámci akce Regenerace panelového sídliště sever, Kojetín, bylo dobudováno zámkovou dlažbou na ulici Polní, v úrovni víceúčelového hřiště parkoviště s podélným stáním. 23. ulice Jana Peštuky podélné parkovací stání. červenec ,-Kč V rámci akce Regenerace panelového sídliště sever, Kojetín, bylo dobudováno zámkovou dlažbou na ulici Jana Peštuky, v úrovni bytového domu č.p , parkoviště s podélným stáním. 24. ulice Jana Peštuky rekonstrukce chodníku září - říjen ,-Kč V rámci akce Regenerace panelového sídliště sever, Kojetín a rekonstrukce teplovodu, byla na ulici Jana Peštuky, v úrovni mezi domem DPS a parkovištěm strana 4. (celkem 7)

5 před BD č.p , provedena celková rekonstrukce chodníku spočívající ve výměně stávajícího podloží a stojatých obrub. Rekonstrukcí došlo k zajištění bezbariérového přístupu na navazující komunikace. 25. ulice Družstevní předlažba chodníku září ,-Kč V rámci akce Regenerace panelového sídliště sever, Kojetín a rekonstrukce teplovodu, byla před BD č.p na ulici Družstevní provedena celková předlažba chodníku ze zámkové dlažby včetně stojatých obrub. Předlažbou byl zajištěn bezbariérový přístup na navazující komunikace. 26. místní komunikace Popůvky, za zastávkou říjen ,-Kč Na místní komunikaci v Popůvkách, za zastávkou, bylo provedeno v rámci oprav odfrézování stávajícího povrchu komunikace spolu s odtěžením části krajnic. Následně byla provedena pokládka asfaltového betonu v celé šíři komunikace spolu s pokládkou asfaltového recyklátu na zpevnění krajnic. příprava investičních akcí na rok 2014 (nad 100tis. Kč.) 1. Sportovní hala + projektová dokumentace leden 2014 září 2015 Odhad nákladů ,- Kč / 2014 (celkem 25mil.) Sportovní hala je navržena pro více sportovních odvětví pro obyvatele města a nejbližšího okolí, na volném pozemku ve smíšené zástavbě a sousedí s objektem gymnázia. Účelem návrhu je vytvořit víceúčelový objekt určený pro sport a zábavu, pro školní, mimoškolní i privátní využití, který bude svým významem přínosný nejen pro Kojetín, ale i pro široké okolí. 2. Revitalizace Masarykova náměstí + projektová dokumentace únor 2014 červenec 2015 Odhad nákladů ,- Kč / 2014 (celkem 30mil.), ROP Střední Morava V rámci revitalizace Masarykova náměstí, bude provedena celková rekonstrukce všech zpevněných i nezpevněných komunikací II. IV. tříd, odstavných parkovacích ploch, travnatých ploch, veřejného prostranství včetně kašny a také veřejného osvětlení a autobusové čekárny. 3. Renovace učeben přírodovědných předmětů ZŠ, náměstí Míru 83, Kojetín červenec srpen 2014 Odhad nákladů ,-Kč ROP Střední Morava, Renovace učeben bude spočívat ve vybavení učeben přístrojovým vybavením (dataprojektory, laboratorními soupravami), osazením učebních pomůcek (keramické tabule, závěsný systém) a snížení podhledu v učebnách závěsným kazetovým systémem včetně osvětlení. 4. Předlažba místní komunikace v Nové ulici, vybudování parkoviště + PD červen říjen 2014 Odhad nákladů ,-Kč Na základě špatného technického stavu místní komunikace na ulici Nová v Kojetíně, bude provedena celková předlažba ze stávající dlažby žulové kostky, včetně odtěžení podloží, výměny silničních obrub a dobudování silniční kanalizace, strana 5. (celkem 7)

6 na části zatravněných pásů budou vybudována parkoviště z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích míst. 5. Rekonstrukce účelové komunikace na hřbitově, rozšíření parkoviště, kolumbárium červen říjen 2014 Odhad nákladů ,-Kč Na základě špatného technického stavu účelové komunikace kolem obřadní síně na hřbitově na náměstí Svobody v Kojetíně, bude provedena celková rekonstrukce této komunikace spolu s rozšířením venkovní části stávajícího parkoviště a výstavbou kolumbária. 6. Rekonstrukce bytu na ZŠ náměstí míru červenec srpen 2014 Odhad nákladů ,-Kč Rekonstrukcí bytu dojde rozšíření prostor pro výuku a zázemí školy 7. Rekonstrukce soc. zařízení CSS na DPS Dr.E.Beneše 3 březen - duben 2014 Odhad nákladů ,-Kč Rozšíření sociálního zařízení pro pracovníky CSS v 2 a 3 NP. Rekonstrukce spočívá v úpravě místnosti se sprchou a WC výměnou zařizovacích předmětů a oddělení od společných prostor (chodby) 8. Odvodnění území nad hřištěm v Kovalovicích srpen říjen 2014 Odhad nákladů ,-Kč Stávající území je podmáčeno podzemní vodou, stávající objekty jsou ve velmi špatném technickém stavu. V případě přítoku srážkových vod ze stávajícího potrubí DN 800 nejsou tyto odváděny do níže situovaného požeráku, ale jsou samovolně rozlity po okolním terénu. Účelem celé stavby je provedení opravy odvodňovacího recipientu, drenáží a vývaru a skluzu odpadního potrubí srážkových vod, včetně obnovy výsadby zeleně. 9. Rekonstrukce chodníků Chytilova a 6. května (poliklinika) duben září 2014 Odhad nákladů ,-Kč Na základě špatného technického stavu místní komunikace podél polikliniky a nájezdů ze strany Chytilova bude provedena celková rekonstrukce této komunikace, spočívající ve výměně dlažby a obrub. 10. Rekonstrukce komunikací Hanusíkova 2. část (ŠJ) duben září 2014 Odhad nákladů ,-Kč V rámci akce Úprava okolí školní jídelny 2. část, na ulici Chytilova v Kojetíně, bude provedena rekonstrukce zbývající části účelové komunikace. Asfaltová část bude odstraněna, osadí se nové stojaté obruby a vydláždí se zámkovou dlažbou, která bude navazovat na již předlážděnou část v roce Bude provedena i dodlažba komunikace ve dvorní části ŠJ tak, aby byl zlepšen příjezd pro zásobování. 11. Chodník Družstevní Sladovní (za kotelnou) + veřejné osvětlení duben září 2014 Odhad nákladů ,-Kč strana 6. (celkem 7)

7 V rámci regenerace panelového sídliště sever, po rekonstrukci teplovodu, bude vybudováno 70m chodníku ze zámkové dlažby mezi ulicemi Družstevní a Sladovní a bude provedeno rozšíření VO včetně dvorní části BD 1309 (sladovny). 12. Nová plošina u vstupního schodiště na poliklinice červenec - srpen 2014 Odhad nákladů ,-Kč Stávající plošina svým stářím a častými poruchami nevyhovuje. Nová plošina je určena pro vertikální přepravu osob, pro venkovní prostředí 13. Projektová dokumentace protipovodňová opatření Kojetín sever duben říjen 2014 Odhad nákladů ,-Kč Předmětem PD jsou protipovodňová opatření nad zástavbou v ulici Sladovní. Protipovodňové ochrany bude dosaženo vybudováním retenční suché nádrže, která bude zachycovat resp. částečně redukovat povrchový odtok ze zájmového povodí. Následně budou tyto vody odvedeny do stávajícího potrubí, které je vyústěno do rybníku Jordán. 14. Výměna oken na DPS Stan. Masara květen 2014 Odhad nákladů ,-Kč Stávající okna jsou poškozená a v mnoha případech již nefunkční. Výměnou stávajících oken a dveří za plastová se výrazně sníží tepelné ztráty na budově. 15. Kaplička Kovalovice odstranění vlhkosti květen červen 2014 Odhad nákladů ,-Kč Oprava kapličky spočívá v odstranění zavlhlých vnitřních omítek a provedení beztlakové hydroizolace obvodových nosných stěn. 16. KD Kovalovice rekonstrukce soc. zařízení září - říjen 2014 Odhad nákladů ,-Kč Stávající sociální zařízení svým stavem nevyhovuje hygienickým potřebám a na základě vypracované PD bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení. strana 7. (celkem 7)

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

ČOV a Kanalizace Vojtanov

ČOV a Kanalizace Vojtanov 26836 ČOV a Kanalizace Vojtanov Jiný Nový charakter: Vodní stavby Podcharakter: ČOV a kanalizace Alokace: Vojtanov Okres: Cheb Hodnota: 38.0 mil. Kč * Od: 4.kvartál 2016 Do: 2.kvartál 2017 výstavba čistírny

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA 2007-2017

PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA 2007-2017 PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA 2007-2017 Zastupitelstvo obce Hrabová v souladu s ustanovením 84 odstavce 2) písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více