5/6 PGP - PRETTY GOOD PRIVACY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/6 PGP - PRETTY GOOD PRIVACY"

Transkript

1 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 6, str. 1 5/6 PGP - PRETTY GOOD PRIVACY 5/6.1 Úvod 5/6.2 Public Key Infrastructure podle PGP 5/6.3 Používáme PGP 5/6.4 PGP 9.0 bfiezen 2006

2 část 5, díl 6, str. 2 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ bfiezen 2006

3 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 6, kapitola 1, str. 1 5/6.1 ÚVOD Obsahem této kapitoly bude stručný popis nejen produktu, ale vlastně celého světa kolem PGP. Speciálně v dnešní době může mnoho lidí ocenit přímost softwaru, který dělá přesně to co chceme a dělá to dobře. PGP se bude líbit zvláště těm z vás, kteří si na kryptografii rádi sáhnou - přímo na jednotlivé části - program byl od začátku s tímto účelem vyvíjen. Nejprve si povíme jisté historické a právní souvislosti, protože vývoj produktu tak trochu kopíruje situaci kolem šifrování obecně. Následovat bude exkurze do světa PKI, tak jak ji razí PGP. Obrněni znalostmi nejen z této kapitoly si nakonec ukážeme praktickou práci s programem. Tajné šifry, kódy, agenti, špióni, skryté schránky, to všichni známe ze stříbrného plátna. Příběhy okořeněné tajemstvími, špionážní technikou, vládními agenturami, mezinárodní politikou jsou prostě žánr sám PGP - Legenda na poli šifrování Kryptografie doma únor 2005

4 část 5, díl 6, kapitola 1, str. 2 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ o sobě. Můžete se mnou polemizovat, nicméně se domnívám, že již samotná možnost, umožňující kvalitně šifrovat, si s sebou nese ducha této atmosféry. Musíme si uvědomit, že v době, kdy se kryptografie nasazovat začala, byla její pozice vůči široké veřejnosti zcela odlišná. Digitální technika se na celém světě vyráběla postupně v jednotkách, desítkách, stovkách či tisících kusech, tj. pojmy jako koncový uživatel vůbec neměly smysl. Thomas Watson, legendární výzkumník firmy IBM v roce 1943 řekl: Myslím, že na světě je trh pro asi tak 5 počítačů. Tedy toto mám na mysli. Počítače byly v prvních fázích velmi úzce spojeny se státem, konkrétně s jeho vojenským aparátem. Je to logické mj. z toho důvodu, že pokud vyrábíte něco tak velkého a drahého (tehdy) jako sálový počítač, rozpočty ministerstev (obrany, školství) jsou finančním zdrojem, který toto může zvládnout. Vojenské využití je nasnadě. Přední světoví odborníci, kteří zkoumají kryptografii nikoliv čistě pro vládní agentury, se domnívají, že kvalita veřejně dostupných šifrovacích algoritmů je nejlepší možná. Šifra je kvalitní, pokud není znám žádný způsob, jak úspěšně provést nějaký útok (viz první kapitoly o tématu) s podstatně menším úsilím, než představuje vyzkoušení všech možností. Máme-li tedy n-bitový klíč, dobrý algoritmus nám neposkytne jinou cestu, než postupným testováním 2^n možností. V některých případech existují takzvané slabé klíče, které mají na celkovou kvalitu bezpečnosti za šifrovaného obsahu negativní vliv, např. klasický algoritmus DES jich měl několik skupin. Nicméně při použití 128bitového šifrování má číslo desítkových míst, tj. i při relativně velkém počtu slabých klíčů se počet možností nesnižuje podstatně. únor 2005

5 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 6, kapitola 1, str. 3 Vezmeme li za předpoklad minulý odstavec, zjistíme, že si ideální bezpečnost můžeme nastavit pouhou volbou délky šifrovacího klíče a o nic víc není třeba se starat. To je skvělá vlastnost. Tedy, už samotný fakt, že by jakýkoliv občan měl k dispozici bezpečnostní nástroj kvality ne horší, než má k dispozici vláda, můžeme pokládat za silně kontroverzní. Marně si snažím vybavit jiný nástroj na obranu soukromí a majetku (zbraně, špionážní technika...), kde by doslova každý měl legálně k použití to, co státní agentury. Možná je to důvod se domnívat, že to tak nechali, protože vědí, že náskok mají, ale to už jsou moc černé myšlenky. O symetrickém šifrování víme z jiné kapitoly této publikace. Má to jisté schéma, daným způsobem je nutné používat šifrovací klíče atd. Z toho plynou jistá principiální nepohodlnost použití. A já tvrdím: je-li symetrická kryptografie (tj. ta s jedním klíčem na obě operace) jak již bylo řečeno kontroverzní, pak masové rozšíření kryptografie asymetrické (různé klíče pro operace šifrování/dešifrování) je revoluce! Skutečně, myslím, že v dnešní době masivních odposlechů, dohledů nad bankovními účty a dalších záležitostí, je kryptografie obecně, ale speciálně asymetrická, v rukou běžných lidí, jedním z největších výsledků svobody jednotlivce nad státním aparátem. Uvedení PGP představuje ideovou revoluci na poli ochrany soukromí pomocí digitálních technologií. Od začátku bylo poselstvím produktu poskytovat kombinovaný šifrovací systém (viz příslušná kapitola). Tedy, asymetrická kryptografie a digitální podpis v plné parádě. Proto byl program na svoji dobu tak revoluční. K čemu PGP únor 2005

6 část 5, díl 6, kapitola 1, str. 4 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ Historické souvislosti Pokud čtenář čte tuto publikaci, možná netíhne k historii. Přesto si myslím, že pochopení vývoje přístupu státních orgánů k metodám zabezpečování digitální komunikace představuje pro každého odborníka v této branži základní stavební kameny pro další sledování situace. Osvětlím proč. Jak plyne z výše uvedených informací, použitá kryptografie, vzhledem ke své softwarové-lehce kopírovatelné podstatě, představuje místo, kde díky nutnosti pouze jednorázových výdajů na výzkum a vývoj byly vládní agentury dohnány nevládními, tedy aspoň v to všichni doufáme. Proto tato oblast byla, je a bude vždy třecí plochou mezi dvěma velkými mlýnskými koly. Společnost má obecně z kryptografie přínos, ale jelikož jakožto technologie je neutrální, může sloužit komukoliv, k jakýmkoliv účelům. Stát má obecně z tohoto strach a snaží se dostat věc pod kontrolu. To je již z podstaty nemožné, bez nějakého globálního regulačního mechanismu. Mohu uvést hned několik příkladů z praxe a nemusím chodit ani zas tak daleko. Zrovna v době psaní této kapitoly byl oznámen záměr vlády zakázat existenci anonymních telefonních čísel, tj. v podobě předplacených karet. To je takřka učebnicová ukázka prosazování dalšího omezování osobní svobody, podepřené paušálním zdůvodněním. Protože je tato věc také využívána pro kriminální účely, zakážeme ji. Dále se hojně diskutují sporné odposlechy. Nejsem v tomto oboru znalec, proto pouze hodím do pléna otázku, co by se stalo, kdyby vývoj softwaru v oblasti mobilních komunikací šel kupředu tak rychle, jako na běžných PC. Tam totiž jednotlivé protokoly začaly mít bezpečné bratry (HTTP/HTTPS,.), obrněné kvalit- únor 2005

7 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ Ještě jsem ani nezačal výklad o samotném objevení asymetrické kryptografie a už musím zase začít stejčást 5, díl 6, kapitola 1, str. 5 ním end-to-end šifrováním, které znepřístupnily kompletní komunikaci pro jakoukoliv třetí stranu. To se objevilo tak rychle, jakmile se internetová komunikace masivně rozšířila. Nemluvím o žádném sci-fi, když již dnes běžně telefonují PDA, kde jsou programátorovy možnosti daleko větší, než na běžném mobilu. Možná by na některých platformách šel jen lehce změnit ovladač, zajišťující vstup z mikrofonu a výstup z reproduktoru. Obohatil by se o nějaké inteligentní bezpečnostní funkce, místo pro uložení klíčů/certifikátů.(asi by to tedy muselo být ušité na míru faktu, že rutina, kódovací zachycený hlas do formátů pro GSM síť přijde až po ovladači, ale to jsou technické detaily.). Co by stát dělal pak? Jakým opatřením by nás postihl? Podobných kauz regulace informačních technologií (např. Georgie W. Bush v současnosti zvažuje paušální zákaz výměnných sítí...), kde bezpečnost a ochrana soukromí digitálními prostředky může zcela změnit pohled na věc a výslednou realitu, je mnoho. Zvláště po 11. září Vývoj vztahu státu k šifrování (pro veřejnost) představuje odvěký boj mezi národní bezpečností a individuální svobodou jednotlivce. Bohužel je tomu tak, že druhé je masivně omezováno prvním. Bohužel lidé často nejsou zvyklí o podobných problémech přemýšlet dostatečně intenzivně, abychom došli k nějakému radikálnímu protikroku. Apatie dává státu volnou ruku, který stále více a více posiluje svůj názor na věc. Pokud jste stejně jako já schopni a ochotni se vzdát jisté míry bezpečí za cenu zachování soukromí, myslím, že je to dobře. Svoboda versus bezpečnost Role státu únor 2005

8 část 5, díl 6, kapitola 1, str. 6 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ ným tónem. Chtěl jsem trochu přibližněji specifikovat datum objevu, problémem je, že se to neví. Totiž dlouho vykládaný letopočet v průběhu devadesátých let vzal za své, když se podařilo prokázat, že americká National Security Agency tajemství asymetrického šifrování znala možná již počátkem sedmdesátých let a v nejvyšším utajení tak možná půl až jedno desetiletí věc čekala na své objevení civilními matematiky! Jak jsem říkal na začátku (a v názvu) kapitoly, to nejsou dějiny, to jsou souvislosti. Opět se můžu ptát, co by se dělalo, kdyby v civilním rotoru věc nikdo neobjevil? Na takto implementované bezpečnosti dnes funguje takřka vše a představa, že daněmi financovaný výzkum si někde v podzemních městech syslí pár vzorečků, které nám dneska na internetu umožňují dělat cokoliv trochu důležitějšího (vzdálená zpráva, bezpečný , bankovnictví) a to jen z toho důvodu, aby se věc nedostala do rukou podobným lidem na druhé straně zeměkoule - to mne zvedá ze židle. V průběhu konce minulého století, takřka až do poloviny devadesátých let, bylo v této oblasti americkou vládou silně prosazováno pro tuto dobu charakteristické dogma, které srovnávalo kryptografii se zbraněmi. Tyto věci byly položeny na opačné konce rovnítka, protože obě mohly sloužit nepřátelským silám, teroristům. Mimo USA byl pak zakázán vývoz těžké kryptografie - tj. existovala konkrétní hranice velikosti (symetrického) šifrovacího klíče, jednalo se o 40 bitů. Z dnešního pohledu již směšná hranice, nicméně prostě vyvést (v elektronické podobě např. po internetu - viz dále) cokoliv lepšího mimo území Spojených států bylo nelegální. únor 2005

9 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 6, kapitola 1, str. 7 Zde se poprvé dotýkáme PGP, protože toto opatření je v přímém rozporu s jeho posláním. Situace se řešila tak, že zdrojový kód byl vytištěn, převezen do jiné země, tam přepsán a zkompilován. Legálnost tohoto postupu je zaručena americkou svobodou slova. Spojené státy od tohoto nařízení později upustily. Vypusťme ideologii a konstatujme, že jeho vymahatelnost a tím i smysluplnost se postupem času blížila nule. Nicméně hon na uhlídání neuhlídatelného pokračoval a my se nejprve zmíníme o termínu key escrow. Bývá jím označena technika paušálně aplikovaná na nějaký komunikační systém za účelem de facto odposlechu šifrovaných zpráv. Děje se tak jednoduchým způsobem, kdy se data šifrují nejen klíčem příjemce, ale ještě nějakým dalším. Ten drží autorita, která odposlech bude později provádět. V kapitole o kombinovaných systémech, kdy jsme vysvětlovali asymetricky šifrovanou komunikaci mezi dvěma účastníky, byl popsán způsob, jak se jedna zpráva zašifruje několika příjemcům jednoduše, bez nutnosti vyrábět a posílat jakoby zprávy dvě. To si můžete představit jako jednu z možností. V praxi by to v extrémním případě vypadalo tak, že by NSA vydala veřejný šifrovací klíč, a jakákoliv komunikace musí být zašifrována i jím. V případě potřeby pak pro agenturu není problém odposlechnutou komunikaci dešifrovat. Což byl přesně scénář, který americká vláda razila. Jádrem všeho byl kontroverzní čip Clipper, ve kterém byl implementován přísně střežený algoritmus Skipjack. Státní orgány se snažily dostat kryptografii pod kontrolu tímto způsobem. Opět mi není jasné, jak může stát používat peníze daňových poplatníků na vývoj něčeho, co pak použije přímo proti nim a zásadním způsobem tak omezí jejich právo na soukromí. Dohled nad kryptografií únor 2005

10 část 5, díl 6, kapitola 1, str. 8 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ Dohled nad výzkumem Věc je alarmující v několika ohledech, tak například už samotný fakt utajení algoritmu. Uživatelé absolutně neví, na čem jsou. Nedokáží odhadnou jeho kvalitu, neví, kdo zná jeho slabiny, atd. Další problém je key escrow samotný. Někde musí existovat ten Klíč, který otvírá veškerou komunikaci. A velké K jsem zde použil úmyslně. Jen s malou nadsázkou jeho majitele označme jako Pána klíčů - One key to rule them all. Vrátíme-li se k analogii se standardními odposlechy, znamená to možnost provést dodatečné dešifrování jen na základě ještě nějaké vyšší autority, třeba soudního povolení. No, ale to jsme ještě na tenčím ledě, než v případě běžných telefonů. Kdo to bude kontrolovat? Jak se to pozná? Algoritmus Skipjack byl odtajněn v roce 1998, celý projekt dnes prakticky nemá budoucnost. Dalším významným kasovním trhákem na poli státních intervencí do IT jsou regulace na ochranu intelektuálního vlastnictví, především v podobě nechvalně známého zákonu Digital Millennium Copyright Act. Opět se jedná o plošnou expanzi vynucování jisté bezpečnosti státem. Zmíněný zákon rozšiřuje trestnost v této oblasti. Nejen že je podle něj nelegální intelektuální vlastnictví porušovat, navíc se zavádí trestnost již samotného vyvíjení systémů, které by k porušování vedly. Jednodušeji řešeno následovně. Já vydám nějaký výrobek digitálního charakteru, tj. např. softwarový program, audio nahrávka atd. K tomuto obsahu mám přímo (v případě programu) či nepřímo (v případě nahrávky přes přehrávač) k dispozici jisté uživatelské rozhranní, které dovoluje s předmětem intelektuálního vlastnictví pracovat nějakým omezeným způsobem - typicky vynucuje nějakou DRM (Digital Rights Ma- únor 2005

11 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 6, kapitola 1, str. 9 nagement) ochranu. Trestné je v tomto případě již pouhé disassemblování těchto ochran - tj. rozkládání na jednotlivé instrukce počítač - zkoumání, jak to vlastně funguje. Je třeba říci, že na úrovni dostatečně blízké procesoru není rozdílů mezi zdrojovým kódem a přeloženým programem - jednotlivé instrukce jsou vidět, tak je prostě vše veřejné. Tedy už sama jakákoliv ochrana proti pirátskému kopírování softwaru je diskutabilní - pokud dokáži duplikovat stroj a médium 1:1, dokáži zkopírovat program. To se týká jakéhokoliv duševního vlastnictví realizovaného digitální formou. Bez hardwarového dílu, který nebude moci uživatel měnit, ji nelze realizovat. Radikální autoři tvrdí, že tento zákon takřka znemožňuje jakýkoliv výzkum již implementované kryptografie, protože prostě pokus o proniknutí do systému ochrany je ilegální. Problémy jsou však i v jiných směrech. Největší vidím v tom, že se legislativa snaží napravit principiální nedostatky softwaru. Ze samotné digitální povahy věcí vyplývá možnost pořizování přesných kopií, a s tím žádný zákon nic neudělá. Navíc opatření těžko můžeme označit za proaktivní - nevynucuje správné principy typu bezpečnost založená na tajném klíči, místo toho dává zelenou sebehorší šifře a její bezpečnost pak dotahuje zákonem. Softwarové patenty jsou dnes často diskutovaným tématem. Nás zajímají především z toho důvodu, že PGP je americký produkt a tam je tato ochrana používání invencí v informačních technologiích regulativní nejvíce. Patentovat lze takřka všechno a zvláště v oblasti šifrovacích postupů není situace pro osamoceného programátora příznivá. Dohled nad vynálezy únor 2005

12 část 5, díl 6, kapitola 1, str. 10 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ Krátká historie Diskuze, zda takovéto pojetí patentové ochrany je správné či nikoliv, nechme stranou. Chráněné jsou jak obecné myšlenky - například samotný nápad použití dvou rozdílných klíčů pro šifrování a dešifrování, tak jednotlivé algoritmy. Tedy vlastně nic jiného než matematické vzorečky. Podle data objevení některým z nich patentová ochrana přetrvává dodnes, starším již vypršela, a jsou tak volně k použití. Hodně patentů je již staršího data, tj. do dnešní doby vypršely. Spíše v minulosti byly známé korporace, které držely celou sadu patentů, a mohly tak mít výhradní kontrolu nad použitou kryptografií, zvláště tou asymetrickou. Programu PGP se tento fakt týká zásadním způsobem. Celková nejasnost v této oblasti, resp. možné porušování patentů programem, byl jeden z důvodů, proč se ho v počátcích lidé báli používat. Hrozilo, že by se dopouštěli trestného činu. To je také jeden z faktů, který přidal produktu na jeho fenomenálnosti, také díky tomu ho můžeme označit za kultovní. Stal se v mnoha ohledech symbolem boje proti diskutabilní právní úpravě. První verze Pretty Good Privacy byla uvedena již v roce Autorem byl Philip Zimmermann, který se právě díky tomu stal legendární postavou v oblasti poskytování kvalitního šifrování pro masy lidí. Jak již patrně víte z předcházejících kapitol, tzv. kombinované schéma má čtyři základní stavební bloky, od nichž se odvíjí celková bezpečnost systému. Jsou to: symetrická šifra, asymetrická šifra, hashovaní funkce a generátor náhodných čísel. V průběhu vývoje se konkrétní algoritmy na těchto čtyřech místech měnily lehce. Na pozici symetrické šifry začínal algoritmus navržený samotným autorem, ten byl za krátký čas únor 2005

13 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 6, kapitola 1, str. 11 rozbit. V některých knihách popisujících PGP je líčena historka jak Zimmermann vysvětloval někde u oběda svoji šifru skutečnému kryptologovi, který mu návod na prolomení vyrobil na počkání. V nových verzích je algoritmů několik a uživatel si může vybrat, konkrétně v prvních verzích pro Windows CAST, IDEA a 3DES, časem přibyly další. Jako asymetrická šifra (plus samozřejmě systém na práci s digitálními podpisy) byly v programu zapojeny RSA a DSA/El Gamal. Nejprve RSA, později DSA a RSA varianta byla přidána ještě jednou, starou autoři z důvodů zpětné kompatibility se staršími verzemi pro MS DOS v programu ponechali, s názvem RSA Legacy. Z dnešního pohledu je třeba se vyvarovat hashovacím funkcím MDx, které jsou již teoreticky i prakticky překonané. To nebude problém, protože nyní by sotva kdo používal stará PGP pro DOS, bez DSA podpory. Ale zpět k tématu. Roku 1993 je proti autorovi zahájeno trestní řízení pro porušení amerických vývozních pravidel. Tři roky mu hrozilo vězení, než soud definitivně případ zamítl. Mezi tím se produktu PGP zhostila firma Viacrypt, která dříve produkt komerčně prodávala. Ve stejném roce, jako bylo ukončeno stíhání (1996), se z Viacryptu zformovala PGP Inc. a současně vyšla první verze s uživatelským rozhraním pro Microsoft Windows. Od té doby jde rozvoj produktu ruku v ruce s komerčními potřebami - jsou přidávány nové funkce, do balíku je zahrnuto několik dalších bezpečnostních utilit, objevuje se síťová verze atd. V roce 1997 PGP Inc. koupila firma Network Associates. Pokračuje rozvoj produktu, nicméně vlastnictví koupila zpět nově vzniklá PGP Corporation. Koncem roku 2003 uvolňují nový produkt - PGP Universal, únor 2005

14 část 5, díl 6, kapitola 1, str. 12 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ který s původním PGP souvisí pouze nepřímo. V současnosti je PGP ve verzi 8.1 (8.5 pro příkazovou řádku), Universal 1.2. Je již tradicí poskytovat odlehčenou verzi produktu zdarma jako freeware. Můžete ji bez omezení používat pro osobní nekomerční účely a pro toto vám poskytne vše co potřebujete. V balíku nejsou zahrnuty některé přídavné utility. Stáhnete si ji z V tomto textu budeme, alespoň prozatím, popisovat verzi Desktop 8.1 Freeware. Je to základní nástroj pro koncového uživatele. únor 2005

15 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 6, kapitola 2, str. 1 5/6.2 PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE PODLE PGP Chceme-li naprogramovat něco jako PGP, musíme si mimo jiné zvolit příslušné datové formáty pro ukládání informací - klíčů, šifrovaných souborů, digitálních podpisů, certifikátů. Detailní implementace není podstatná, nicméně fakt, že jich v dnešním IT světě existuje více, je pro PGP velmi podstatný. Totiž, v roce 1991 zdaleka nebyla bezpečnost IT tak velikým oborem jako je nyní, autor PGP si proto formáty vytvořil. Postupem času se začali do oboru dostávat i jiní hráči, kteří si celkovou filozofii ochrany představovali jinak, než ji razilo PGP. Nyní si prosím vzpomeňte na kapitolu o certifikačních autoritách. Základní nutností fungování PKI je kontrola pravosti cizího veřejného šifrovacího klíče - označme ho A. To se děje pomocí certifikátu - speciálním dokumentu, říkajícím něco o vztahu šifrovacího klíče (A) a jeho fyzického (popř. virtuálního - počítače atd.) majitele. Tento dokument je podepsán jiným Architektura PGP únor 2005

16 část 5, díl 6, kapitola 2, str. 2 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ klíčem - ten nazvěme B. Pokud o pravosti klíče B a důvěryhodnosti jeho majitele jsme přesvědčeni, je proces ověřování A u konce. Pokud nikoliv, musíme celou proceduru zopakovat - potřebujeme certifikát podepsaný klíčem C, který svědčí o důvěryhodnosti klíče B, atd. Této struktuře se říká PKI (resp. je to část PKI). V principu každý klíč může vydat certifikát o jiném klíči. Stačí vzít dokument, kde jsou napsány informace o klíči a jeho majiteli a podepsat ho. Pokud jsme použili vhodný formát, programy ho budou přijímat. Nicméně modelování vztahů mezi subjekty v reálném světě není tak jednoduché, například z důvodu velkých nároků na osobu, která certifikáty vydává, a její klíč. Ten musí být extrémně dobře chráněn proti odcizení, které by znamenalo možnost tvořit falešné certifikáty. Stejně tak majitel musí mít naši důvěru, např. korupce celý systém bourá podobným způsobem. Rozdělme modely reálných situací do dvou ideově odlišných skupin: 1. U každého uživatele (majitele klíče) předpokládáme funkci jak uživatelskou - používá svůj klíč k šifrování - tak certifikační - on a jeho klíč funguje jako zprostředkovatel důvěry mezi lidmi, kteří se navzájem neznají (ale ideálně oba znají jeho). V tomto případě je tedy vydavatelů certifikátů řádově tolik, jako uživatelů. 2. Rozlišujeme subjekty uživatelské (koncové), kteří drží šifrovací klíče pro šifrování a podepisování dokumentů (ne klíčů) a certifikační autority, jejichž klíče jsou určeny pro tvorbu certifikátů - dokumentů svědčících o pravosti klíčů koncových uživatelů (a někdy také jiných autorit). V tomto případě je klíčů autorit řádově méně než klíčů uživatelů a PKI únor 2005

17 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 6, kapitola 2, str. 3 jako celek (a její software) jim poskytuje jisté logistické funkce pro lepší správu vydaných certifikátů. První model můžeme pro přehlednost nazvat distribuovaný, druhý hierarchický. Chce se tím poukázat na podstatný rozdíl. V jednom z nich jsou si všichni rovni - všechny uzly mají stejné možnosti a vztahy Klíč a subjet A svědčí o pravosti klíče B jsou mezi účastníky rozloženy rovnoměrně. V druhém případě certifikační autority mají pod sebou obrovská množství klientů, jejichž certifikaci zařídily. V praxi může být i (klíčů) autorit velmi mnoho, tj. musíme navrhnout systém i na jejich ověření. V zásadě můžeme použít oba dva, často se různými způsoby kombinují. Certifikační autority, které certifikují jiné z nich, opět hierarchickým způsobem nazýváme kořenové (root CA), nicméně zde se často autority certifikují různě napříč mezi sebou. a) hierarchické pojetí b) distribuované pojetí O šipka značí potvrzení identity (vydání PGP certifikátu ) únor 2005

18 část 5, díl 6, kapitola 2, str. 4 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ Distribuované pojetí PGP versus hierarchické pojetí ostatních Obecnost Uživatelská kontrola Výukové účely Náročnost na průměrného uživatele Jestli něco je hlavní ideová myšlenka PGP, tak je to víra v distribuovaný systém. To je to, co program odlišuje od implementací, které najdete např. v majoritních poštovních klientech. Tuto kapitolku bych rád věnoval krátké diskusi nad výhodami a nevýhodami obou pojetí, v pořadí nezávislém na důležitosti argumentu. Jsou to současně důvody a indicie, kdy se např. ve firmě vyplatí nasadit PGP a kdy je nutné sáhnout po jiných nástrojích. První bod dávám PGP z toho důvodu, že distribuované pojetí je obecný systém, který umožňuje bez omezení vše, co nám dává technologie. Hierarchické pojetí samo o sobě je jeho podmnožina. Pokud něco namodelujete tam, namodelujete to i v PGP. Tento bod úzce souvisí s předchozím. Jako uživatel PGP jste pánem svého klíče. Máte absolutní kontrolu nad klíči a účastníky, se kterýma jste v PKI-styku. Vidíte všechny vztahy s kolegy, vidíte nastavené míry důvěryhodnosti. O každém PGP-certifikátu můžete říci, který z vašich známých ho vydal, můžete se s ním osobně zkontaktovat, jelikož vydávání certifikátů je zde záležitostí mezilidských vztahů. Trochu nestandardní důvod, ale rád ho zmiňuji. Chceteli pochopit asymetrickou kryptografii a PKI, PGP je ideálním výukovým prostředkem. Tím, že je vše blízko uživateli a jak jsem již řekl - kryptografické funkce kopírují mezilidské vztahy s vašimi blízkými - velmi rychle si ujasníte, co je co. Takřka škola hrou. Zmiňované klady jsou ale dvojsečnou zbraní, jejichž společným jmenovatelem je jistá náročnost na uživatele. Uvozovky jsou zde na místě, protože je třeba vysvětlit, jak je to míněno. Věci vyplynou na povrch v momentě, kdy (ne)ideálně: potřebujete PKI nasadit únor 2005

19 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 6, kapitola 2, str. 5 mezi hodně lidí, kteří jsou v IT málo vzdělaní a chcete se bavit o penězích. Můžete si představit v analogii rozdíl asi takový, jako mezi PDA s vlastním operačním systémem, kam můžete nahrát jakékoliv aplikace a jednorázovým elektronickým diářem, kde jsou natvrdo zadrátovány funkce, co nejčastěji potřebujete. V tom druhém jsou možnosti a postupy dány, první jich má víc, ale uvedení do chodu vyžaduje jisté dovednosti. Speciálně, jak jsem řekl, pro běžné kancelářské použití vedle Wordů a Excelů. Zkrátka, někdy je třeba místo vykládání o kryptografii uživatelům naservírovat bezpečnost jako sadu tlačítek s obrázky. Vzhledem k tomu, že v jednom případě je potencionálních certifikačních autorit podstatně méně než v druhém, bude pro programy daleko snazší s nimi komunikovat. Tak například poštovní klient může ve své instalaci obsahovat až tisíce klíčů nejznámějších a nejdůvěryhodnějších autorit, což v druhém případě nepřipadá v úvahu. To přitom přináší pro uživatele obrovské výhody. Několik desítek kořenových CA dokáže ověřit tisíce standardních CA, které mohou ověřit miliony uživatelů. Výsledek? Takřka jako byste si se všemi vyměnili klíč (skoro) osobně! To vám distribuovaný systém nikdy nedá. Další podpůrnou (v tomto případě nutnou) funkcí jsou mechanismy pro včasné odvolávání kompromitovaných klíčů/certifikátů - Certificate Revocation List (CRL). Jelikož je vše centrálně evidováno, není problém např. zcizení klíče nahlásit, něco jako kdyby šlo o kreditní kartu. V distribuovaném systému je toto trochu těžší - přímá obdoba nemůže existovat, každý by musel mít infrastrukturu pro CRL. PGP má jiné nástroje, které zmíníme v dalších kapitolách zabývajících se detailním popisem práce s PGP. Více podpůrných funkcí PKI únor 2005

20 část 5, díl 6, kapitola 2, str. 6 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ Důvěrnější certifikační orgány Další vlastnosti systému PGP Přestože není problém postavit komerční CA operující v PGP-like PKI, v současnosti to není zvykem. A asi sotva kdy bude. Naopak, hierarchie si důvěryhodné CA v podobě komerčních subjektů přímo žádá. To zajistí, že zprostředkované důvěře můžete věřit o několik řádů vícekrát, než té samé v PGP. Ve skutečnosti PGP má v sobě zabudované prostředky, které zprostředkovanou důvěru v jejím distribuovaném systému ruší. Je tomu tak právě z bezpečnostních důvodů - jednotliví účastníci sítě na to nejsou dost dobří. Dříve, než přistoupíme k popisu práce s PGP, je třeba si osvětlit některé další vlastnosti, které PKI v pojetí tohoto programu má. Předně, všechny privátní klíče jsou chráněny bezpečnostní frází. Slovo fráze je zde terminus technicus. Mohlo by se říci jednoduše heslo, nicméně takto je vystihnut nátlak na uživatele, aby si svůj klíč chránil opravdu pečlivě. Při prvním ukládání klíče po jeho vygenerování budete muset frázi dvakrát zadat, přičemž její kvalitu - vyhodnoceno jistým algoritmem - uvidíte při každém dalším stisku klávesy. Podle toho, co s PGP zamýšlíte, můžete frázi nechat kratší či delší, pro mne je jistotou nechat vyjet zmíněný ukazatel pryž z jeho pole. Každý klíč má svoje ID a tzv. fingerprint - otisk. Zatímco ID je krátké hexadecimální číslo a jeho smysl by se dal charakterizovat výrokem pokud jsou ID různá, jde o různé klíče (nikoliv nutně naopak), otisk plní bezpečnostní účely, tj. opačný směr implikace. Jedná se o hash klíče a jeho účel spadá do PGPčkového pojetí PKI. Pokud si dva lidé pošlou klíč např. em, nemají absolutní jistotu jeho pravosti. Odříkávat celý klíč např. po telefonu (či jiném bezpeč- únor 2005

21 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 6, kapitola 2, str. 7 ném kanále), by bylo neúnosné, ale to je právě místo pro fingerprint. Vzhledem k vlastnostem hashovacích funkcí (viz příslušná kapitola) stačí ověřit jej a shoda je jistá. Uživatelské rozhraní programu, jak uvidíte, má dokonce standardizovaný formát přepisu hexadecimálních hodnot hashe do anglických, lehce vyslovitelných slov. Speciálně v architektuře, jakou razí PKI, hrají důležitou roli tzv. keyservery - servery klíčů. Jsou to úložiště, kde si mohou uživatelé vyhledávat klíče ostatních a nahrávat tam svoje vlastní. PGP má v sobě adresy na několik nejznámější, další není problém přidat. Pochopitelně problémem takto získaných klíčů je jejich důvěryhodnost. Každý klíč může mít jeden nebo více identifikátorů - jmenovek. Účel PGP byl primárně míněn pro ovou komunikaci, a proto je zde mnoho věcí zařízeno tímto směrem. Jenže jakmile je součást jmenovky, týká se ověření platnosti klíče i elektronické adresy, což není tak jednoduché. Často se totiž stane, že si ji lidé mění. Systém je proto navrhnut tak, že každý klíč může mít více jmenovek. Pozor, pokud jednou nahrajete klíč na server klíčů, můžete mu už jen přidávat jmenovky. To je docela logické, jejich odvolávání by do celé architektury vneslo relativně velký zmatek. Pojetí pojmu certifikát v prvních verzích PGP se liší od toho, co byste dostali za odpověď na otázku co je to certifikát? nyní. Účel takového digitálního dokumentu je stejný - vydavatel certifikátu svým podpisem stvrzuje, že ověřil příslušnost uvedeného veřejného klíče k uvedené fyzické entitě (člověku, serveru...). Certifikáty v pojetí PGP únor 2005

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Oficiální uživatelská příručka

Oficiální uživatelská příručka Oficiální uživatelská příručka Linux Mint Hlavní vydání Stránka 1 z 41 Obsah PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUCE LINUXU MINT... 3 HISTORIE...3 ÚČEL...3 ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ, JEJICH KÓDOVÁ OZNAČENÍ...4 EDICE...5 KDE HLEDAT

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Tvorba open source softwaru

Tvorba open source softwaru Karl Fogel Tvorba open source softwaru Jak řídit úspěšný projekt svobodného softwaru Edice CZ.NIC 1 Karl Fogel Tvorba open source softwaru Jak řídit úspěšný projekt svobodného softwaru Copyright 2005,

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 [Zadejte text.] Obsah 1 Co jsou sociální sítě... 3 2 Facebook... 4 2.1 Registrace... 6 2.2 Základní funkce... 9 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 2.4 Jak poslat soukromou zprávu... 10 2.5 Nastavení soukromí...

Více

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ (studijní materiál 2) Obsah 8 Opakování 10 WWW stránky jídelen 12 Jak vytvořit www stránku 14 Hledání na internetu pro pokročilé 16 Internetové objednávky stravy 23

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

fond otakara motejla potenciální čtenáři: novináři studenti žurnalistiky watchdogové organizace datoví nadšenci, programátoři

fond otakara motejla potenciální čtenáři: novináři studenti žurnalistiky watchdogové organizace datoví nadšenci, programátoři fond otakara motejla potenciální čtenáři: 60 % 25 % 10 % 5 % novináři studenti žurnalistiky watchdogové organizace datoví nadšenci, programátoři 1 obsah apple apple 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. apple apple

Více

fond otakara motejla potenciální čtenáři: novináři studenti žurnalistiky watchdogové organizace datoví nadšenci, programátoři

fond otakara motejla potenciální čtenáři: novináři studenti žurnalistiky watchdogové organizace datoví nadšenci, programátoři fond otakara motejla potenciální čtenáři: 60 % 25 % 10 % 5 % novináři studenti žurnalistiky watchdogové organizace datoví nadšenci, programátoři 1 obsah apple apple 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. apple apple

Více

Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting

Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Holata Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting (Bakalářská

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: jiri.markvart@gmail.com AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Nástroje pro práci s informacemi

Nástroje pro práci s informacemi Kabinet informačních studií a knihovnictví 24 převážně online nástrojů, které by neměly uniknout vaší pozornosti Mgr. Michal Černý Slovo úvodem Informační společnost klade na člověka silné nároky musí

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Bezpečnost mobilních zařízení

Bezpečnost mobilních zařízení Bezpečnost mobilních zařízení Narek Oganesjan narek@oganesjan.cz Abstrakt: Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled do oblasti bezpečnosti soudobých mobilních zařízení, seznámit ho s potenciálními

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více