Znalecký posudek č. 24/3862/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 24/3862/2011"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 24/3862/2011 odhad obvyklé ceny podílu id. 2/3 nemovitostí Předmět ocenění: RD bez nebytových prostor stávající dokončený Číslo popisné: 1675 na pozemku parc.č.: St Pozemky: Další nemovitosti: St. 3513, 369/46 orná půda, 369/52 orná půda venkovní úpravy Janek Miroslav, Lázně 1169, Bystřice pod Hostýnem k id. 2/3, Křížková Simona, Sídliště Vlastník stavby: 1512, Bystřice pod Hostýnem Janek Miroslav, Lázně 1169, Bystřice pod Hostýnem k id. 2/3, Křížková Simona, Sídliště Vlastník pozemku: 1512, Bystřice pod Hostýnem Katastrální úřad pro: Okres: Obec: Zlínský kraj Kroměříž Bystřice pod Hostýnem LV č.: Část obce: Ulice: 6215 Pod Doubkem Katastrální území: Bystřice pod Hostýnem Číslo orientační: Objednatel: Soudní exekutor JUDr. Marek Frank, Exekutorký úřad Český Krumlov Místní šetření provedeno dne: Za účasti: - Fotodokumentace: Hlavní foto 1 Hlavní foto 2 OBVYKLÁ CENA SOUČASNÁ: BUDOUCÍ: MINIMÁLNÍ: Kč - - Vypracoval: ing. Šafařík Jaromír Adresa: Havlíčkova Kroměříž Tel.: / Fax.: Datum vyhotovení: Podpis, razítko Počet stran textu: 4 Počet stran příloh: 10 Počet stran celkem: 14

2 Popis lokality a pozemku Popis lokality (velikost obce, poloha obce, umístění v obci, okolní zástavba, dopravní dostupnost, občanská vybavenost, negativní vlivy v okolí atd.) Oceňované nemovitosti se nachází v městě Bystřice pod Hostýnem, které leží na úpatí Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 308 metrů. V současnosti žije ve městě obyvatel. Nejstarší zpráva pochází z roku Sídlí zde firmy TON a.s., JMDZ Brno a.s., Kovonax, Mlékárna atd. Pravděpodobně nejlákavějším místem v okolí je poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie na sv. Hostýně. V městě jsou prakticky veškeré služby, základní a mateřské školy, Střední odborné učiliště lesnické, SŠNO, dvě lékárny, odborní i praktičtí lékaři, letní koupaliště, fotbalový stadion atd. Rodinný dům č.p se nachází v okrajové severní části v řadové zástavbě rodinných domů. V místě převládá zástavba rodinných domů. Dopravní dostupnost je velmi dobrá prostřednictvím autobusové dopravy a železniční trati Valašské Meziříčí-Kojetín. Okolní negativní vlivy se neprojevují, jedná se o klidnou část města. Popis pozemku (druh pozemku, tvar pozemku, svažitost, orientace ke světovým stranám, povrchová úprava, přípojky inženýrských sítí, charakter přístupové komunikace atd.) Přístup (přímo z veřejné komunikace, přes cizí pozemky ošetřený věcným břemenem, právně nezajištěn atd.) Záplavové území (ano, ne, příp. kdy naposledy a jaký byl rozsah záplav) Stavební pozemek kultury zastavěná plocha a nádvoří je obdélníkového tvaru, typu je rovinného. Celý je zasatvěný rodinným domem. Parcela č. 369/52 je z části upravena jako volné parkovací stání před domem a vjezd do garáže. Zbývající část je zatravněná. P.č. 369/46 se nachází za domem a je využita jako zahrádka. Orientace pozemků je jihovýchodním směrem. Přístup k nemovitostem je prostřednictvím parcel č. 369/27 a 369/31ostatní plocha-ostatní komunikace. Přístup k nemovitostem je přímo z komunikace na p.č. 369/31 ostatní plocha-komunikace v majetku Ludmily Pospíšilové, Horní Nětčice 72 a na p.č. 369/27 ostatní plocha-komunikace v majetku Ing. Poslíšila Tomáše a Zdeňky, Záhumenní 86, Hlušovice. Nejedná se o zátopové resp. záplavové území. Popis budovy Původní stáří 2008 Rok přestavby, přístavby, rekonstrukce - Počet podlaží nadzemních 2 Podsklepeno [%] 0% podzemních 0 Počet byt. jedn. 1 nebyt jedn. - garážových stání 1 Stručný popis budovy Stavba rodinného domu č.p je zděná. Proveden je betonový základový pás. Střecha (popis konstrukčních stavby je dřevěná sedlová krytá taškami. Klempířské konstrukce jsou úplné. Venkovní prvků, materiálového povrch je z vápenné štukové omítky. Okna v přízemí a vstupní dveře jsouplastové. V provedení, vybavení, podkroví jsou střešní dřevěná okna. technických zařízení atd.), popis provedených rekonstrukcí, přístaveb apod. Vytápění, TUV Napojení na IS Předpokládané ústřední vytápění. V místě možnost napojení na veškeré inženýrské sítě.

3 Řešení půdorysu, funkční uspořádání, popis místností Dům má obdélníkový tvar o rozměrech 12,12*8,00 m. Vnitřní uspořádání nebylo zjišrtěno (nebyl umožněn vastup do domu). Vedlejší stavby a příslušenství Vedlejší stavby o domu nejsou, příslušenstvím jsou venkovní úpravy (přípojky IS, zpevněná plocha, oplocení). Celkový stav (budovy, bytu) Výborný Poškození, nutné opravy Dům nevykazuje žádné poškození. Na odstranění třeba Kč - Stav budovy v případě Stavba dokončená a užívaná k trvalému bydlení. novostavby, rekonstrukce apod. (% rozestavěnosti) Pro dokončení je třeba Kč (reálnost rozpočtu) Doplňující informace, poznámky, komentář - Vzhledem ke skutečnosti, že znalci nebyla umožněna vnitřní prohlídka rodinného domu, je popis proveden na základě vizuelní prohlídky. Závěrečná analýza Pronajímatelnost (velmi dobrá, dobrá, Dobrá obtížná,apod.) Zpeněžitelnost (velmi dobrá, dobrá, Dobrá obtížná,apod.) Omezení vlastnických práv (věcná břemena, předkupní práva, zástavní práva atd.) Věcné břemeno chůze a jízdy v prospěch majitelů p.č. 369/27 a p.č. 369/31. Dále věcné břemeno vedení a údržby inženýrských sítí - plynovodního a vodovodního řadu, elektrického vedení a elektrického vedení veřejného sovětelní a neomezeného přístupu oprávněným osobám k těmto sítím umístěným v pásu pozemku o šíři 2 m od hranice s pozemkem p.č. 369/31. Mimo těchto vázne na nemovitostech zástavní právo smluvní pro Raiffeisenbank a.s., zástavní právo k zajištění daňových pohledávek pro Finanční úřad Bystřice pod Hostýnem. U nemovitostí je nařízení exekuce exekuční příkaz k prodeji. Zahrnuta v ceně obvyklé (ano,ne) Věcná břemena nemají vliv na obvyklou cenu. Ostatní vlivy výše uvedené nejsou zahrnuty do obvyklé ceny. Další rizika (jinde neuvedená) Exekuční nařízení se týká spoluvlastnického podílu id. 2/3 nemovitostí. Silné stránky Jedná se o klidnou lokalitu s novostavbou rodinného domu. Provedeno napojení na veškeré sítě. Dostatečná výměra pozemků. Dům má vlastní garáž. Slabé stránky Prodej spoluvlastnického podílu id. 2/3.

4 Vyhodnocení kupní smlouvy Zdůvodnění obvyklé ceny Bez kupní smlouvy. Obvyklá cena je brána porovnáním s nabídkovými cenami v realitních kancelářích. Zohledněna je poloha, stavebně-technický stav novostavby, slabé stránky nemovitosti, současný stav na trhu nemovitostí. Použité podklady výpis katastru nemovitostí LV č pro k.ú. obec Bystřice pod Hostýnem informativní kopie katastrální mapy získaná dálkovým přístupem skutečnosti zjištěné vizuelní prohlídkou dne údaje místních realitních kanceláří údaje databáze znalce

5 Porovnávané nemovitosti Řadový rodinný dům v centru města, sestává z 1.NP a částečného 2.NP. V přízemí jsou bytové i nebytové prostory. Dům je po celkové rekonstrukci v roce Jsou nové v nitřní rozvody, podlahy, plastová okna a vstupní dveře, střešní krytina. Vytápění je kotlem na zemní plyn. Příslušenstvím je samostatná garáž. Pozemek celkové výměry 346 m2. Nabídková cena v RK , Kč. Samostatně stojící RD v okrajové části města na ulici Slobodova. Sestává z částečného 1.PP, 1.NP (3 + 1), 2.NP (4 + 1) a neobytného podkroví ( komora, půda ). Příslušenstvím je garáž s dílnou, okrasná zahrada, venkovní úpravy, veškeré přípojky IS. Štít domu zateplen. Nutné modernizační a opravné práce. Celková výměra pozemků je 892 m2 (stavební 225 m2, orná půda využitá jako zahrada 571 m2 ). Nabídková cena v RK je , Kč. Rodinný dům je vnitřní v řadové zástavbě, jedná se o Stavbu z roku V 1.PP je garáž, kotelna, prádelna, sklepy. V přízemí zádveří, OP s krbem, kuchyně, jídelna a WC. V patře tři pokoje, koupelna a WC. Vytápění je ústřední plynové, veškeré přípojky IS. Po

6 zemky celkem 225 m2. Nabídková cena v realitní kan celáři je , Kč. Rodinný dům je vnitřní v řadové zástavbě, jedná se o starší stavbu po částečné rekonstrukci, nový krov a krytina, částečný suterén, v přízemí 3 +1, možnost zřízení podkrovních místností, není napojení na plyn, vytápění kombinované kotlem na tuhá paliva a elektrokotlem, zastavěná plocha 136 m2, zahrada 134 m2, příslušenstvím je drobná stavba. Nabídková cena , Kč. Závěrečná analýza. V poslední době na trhu s obdobnými nemovitostmi značně převyšuje nabídka nad poptávkou. Tuto skutečnost odráží nabídkové ceny v realitních kancelářích u výše uvedených nemovitostí. Kladem je skutečnost, že se jedná o novostavbu. Výsledná v místě a čase obecná cena je určena za předpokladu prodeje stavby a příslušenství jako celku. Výsledná obecná (tržní) cena nemovitostí , Kč slovy: dvamilionydvěstětisíckorunčeských

7 Výsledná obecná (tržní) cena podílu id. 2/ , Kč slovy: jedenmiliončtyřistašedesátsedmtisíckorunčeských

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 43 Na

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 24-578/2013 o obvyklé (tržní) ceně nebytové jednotky číslo 1444/4 v bytovém domě číslo popisné 1444 v ulici Lípová, včetně ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 483/18323

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3060 434 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění s mi

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více