Znalecký posudek č / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014"

Transkript

1 Znalecký posudek č / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice, v okrese Kroměříž. Objednatel posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimická 780/ Praha 8 Posudek vypracoval: VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. Hradební Uherské Hradiště Posudek obsahuje 16 stran textu včetně titulního listu a 10 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Uherském Hradišti,

2 1. ÚVOD Předmětem posudku je vypracovat cenu v čase a místě obvyklou rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č.st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice, v okrese Kroměříž. Účel posudku je zjištění ceny pro potřeby insolventního řízení Speciální požadavky zadavatele: nejsou Základ hodnoty : Ve smyslu 219 odst.5 zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se majetek oceňuje obvyklou cenou. Ocenění cenou obvyklou je provedeno podle: 2 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, odst (1):.. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Copyright Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto elaborátu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, bez předchozí dohody a písemného svolení zhotovitele elaborátu. 2

3 2. NÁLEZ Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům č.p Zahnašovice Region: Zlínský Okres: Kroměříž Katastrální území: Zahnašovice Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka proběhla dne za účasti pana Mičoly st. a pana Mičoly ml. a ing. Vojtěcha Masaříka, zástupce znaleckého ústavu. Pan Mičola se znalcem spolupracoval, umožnil znalci prohlídku a zaměření nemovitých věcí. Podklady pro vypracování odhadu Výpis z KN, List vlastnický č. 27 pro k.ú. Zahnašovice, ze dne Situační plán Informace získané při místním šetření dne Vlastnické a evidenční údaje Dle LV č. 27 pro k.ú. Zahnašovice je vlastníkem předmětného majetku: Mičola Tomáš, č.p. 106, Zahnašovice, r.č /4407 Váznoucí závazky Dle LV č. 27 pro k.ú. Zahnašovice, ze dne váznou na oceňovaných nemovitostech následující omezení vlastnického práva: - Zástavní právo smluvní veškeré pohledávky ve výši 1 mil. Kč s příslušenstvím s řádnou konečnou splatností dne Oprávněný: Komerční banka, a.s. Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Nařízení exekuce Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kroměříži č.j. 10Nc-4185/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Listina: Exekuční příkaz soudní exekutor JUDr. Pavel Vyžral, České Budějovice, čj. 105 EX- 190/ ze dne

4 Listina: Exekuční příkaz soudní exekutor JUDr. Martin Růžička, Zlín, čj. 77 EX-11096/ ze dne Nařízení exekuce Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kroměříži 12 EXE-835/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Listina: Exekuční příkaz soudní exekutor Ing. Jiří Prošek, Plzeň-město, č.j. 134 EX-06828/ ze dne Právní moc ke dni Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňových pohledávek v celkové výši ,- a jejich příslušenství Oprávněný: Finanční úřad v Holešově Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva č.j. 1650/2007/322970/4594 ze dne Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňových pohledávek v celkové výši ,91 Kč a jejich příslušenství Oprávněný: Finanční úřad v Holešově Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva č.j /2009/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Listina: Exekuční příkaz soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, č.j. 103 Ex-40776/ ze dne Zástavní právo exekutorské jistina ve výši ,- Kč s příslušenstvím, náklady soudního řízení a náklady exekuce na nemovitosti povinného: Mičola Tomáš, č.p. 106, Zahnašovice, r.č /4407 Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Přerov, č.j. 103 Ex-40776/ ze dne Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kroměříži 12 EXE-1469/ ze dne Listina:Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 12EXE-1469/ Právní moc ke dni Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kroměříži 12 EXE-196/ ze dne

5 - Zástavní právo exekutorské jistina ve výši 7 196,- Kč s příslušenstvím, náklady soudního řízení a náklady exekuce na nemovitosti povinného: Mičola Tomáš, č.p. 106, Zahnašovice, r.č /4407 Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová, Praha 3, č.j. 091 Ex-0339/ ze dne Právní moc ke dni Zástavní právo exekutorské jistina ve výši 1 003,- Kč s příslušenstvím, náklady soudního řízení a náklady exekuce na nemovitosti povinného: Mičola Tomáš, č.p. 106, Zahnašovice, r.č /4407 Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti soudní exekutor JUDr. Jiří Prošek, Plzeň-město, č.j. 134 EX-06828/ ze dne Právní moc ke dni Zástavní právo soudcovské pro částku 6 925,- Kč s příslušenstvím, Oprávněný: Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž Listina: Usnesení soudu o zařízení výkonu rozhod. zřízením soud. zástavního práva OS v Kroměříži 12E-14/ ze dne Právní moc ke dne Zástavní právo exekutorské jistina ve výši 5 097,- Kč s příslušenstvím, náklady soudního řízení a náklady exekuce na nemovitosti povinného: Mičola Tomáš, č.p. 106, Zahnašovice, r.č /4407 Oprávněný: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Brno-město, čj. 030 Ex-1390/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Listina: Exekuční příkaz soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Brno-město, čj. 030 EX-1390/ ze dne Rozhodnutí o úpadku insolvenční správce Ing. Jiří Kocvrlich, Svisle 2198/18, Přerov Listina: Usnesení soudu o ustanovení předběžného správce o zahájení insolvenčního řízení KS v Brně, č.j. KSBR 30 INS-23823/2012-A-18 ze dne Nařízení exekuce pověřený exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Hliníka 41/104, Brno Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce vydané OS v Kroměříži 4 EXE-889/ ze dne Právní moc ke dni Listina: Oznámení o změně exekutora a převzetí exekuce vydané exekutorským úřadem Brno-město 030 Ex-1390/ ze dne Prohlášení konkursu podle insolvečního zákona Listina: Usnesení insolvečního soudu o prohlášení konkursu KSBR 30 INS-23823/2012-B-8 KS v Brně ze dne , uloženo na prac. Brno-město. Všechna uvedená omezení výkonem rozhodnutí (insolvencí) zanikají. 5

6 Celkový popis nemovitosti Lokalita Pozice v obci Dostupnost centra Převažující zóna Napojení na sítě a komunikace Kapacita sítí Dopravní dostupnost Dostupnost služeb Parkování Škodlivé vlivy Podnikatelská aktivita Konkurenční prostředí Současný způsob využití Ostatní obec Zahnašovice (331 obyvatel), se rozkládá asi třináct kilometrů východně od Kroměříže a čtyři kilometry jihozápadně od města Holešov oceňovaná nemovitost se nachází v JZ krajové části obce, cca 400 m od Obecního úřadu, vpravo od státní komunikace ve směru jízdy od Holešova vzdálenost cca 10 min. pěší chůze zóna rodinných domů, uliční oboustranná zástavba řadových domů dům má veškeré přípojky inženýrských síti, přístup po státní zpevněné komunikaci dostatečná pro daný způsob využití zastávka autobusu v obci, jiné spojení obec nemá v obci je hříště, knihovna, kostel a hřbitov, ostatní služby ve městě Holešov na odstavné ploše ve vjezdu do dvora Dům stojí u státní komunikace slabá V současné době jsou v obci nabízeny 2 rodinné domy Rodinný dům s jednou bytovou jednotkou Příslušenství tvoří: veškeré přípojky inž. sítí, zpevněné plochy ze zámkové dlažby a z betonové mazaniny, plotová vrata prkenná, plot z drátěného pletiva, terasa na zahradě, zahradní jezírko, studna, vedlejší stavby ve dvorní části 3. POSUDEK Rodinný dům č.p. 106 Základy betonové s izolací Zdivo, podezdívka konstrukční systém zděný Stropy dřevěné se záklopem Střecha sedlová Krytina azbestové šablony Klempířské konstrukce pozinkovaný plech Vnitřní omítky omítky vápenné hladké Fasádní omítky břízolitové Vnější obklady chybí Vnitřní obklady na WC, v koupelně a kuchyni Schody ocelové s dřevěnými stupni Dveře a vrata dveře vstupní kovové, vnitřní dřevěné plné nebo prosklené Okna plastová Podlahy dřevěné nebo betonové s koberci, keramická dlažba, betonové s PVC Vytápění ÚT plynové, radiátory litinové Elektroinstalace 220/380V Bleskosvod neproveden Rozvod vody rozvod teplé a studené vody Ohřev vody plynový bojler Instalace plynu chybí 6

7 Kanalizace napojena na veřejný řad Vybavení kuchyně kuchyňská linka, odsavač par, plynový sporák Vnitřní vybavení vana, umývadlo Záchod splachovací Ostatní sprchový kout v koupelně Dostavby, prístavby přístavba dvorní části v roce 1977 Rekonstrukce, modernizace v roce 1977 v rámci přístavby, v roce 2007 koupelna a WC, v roce 2005 výměna oken Přístupnost objektu dům je přístupný z místní zpevněné komunikace p.č. 410/10, ve vlastnictví Zlínského kraje Vnitřní dispozice viz samostatná níže uvedená tabulka Úroveň údržby dobrá Závažné nedostatky nezjištěny Z roku 1953 Životnost 100 roků Současný a minulý způsob rodinné bydlení využití Dispoziční řešení včetně výměr : Podlaží Název místnosti m2 1.NP vstupní hala 6,68 spíž 1,99 WC 1,78 prádelna, kotelna 4,90 kotelna na tuhá paliva 3,10 koupelna 4,07 kuchyně 25,00 pokoj 25,57 ložnice 16,47 pokoj 9,30 Podkroví hala se schodištěm 12,20 pokoj 16,55 celkem 127,61 Garáž Objekt ve dvorní části domu, zděného konstrukčního systému s pultovou střechou, krytina azbestové vlnité desky, dveře dřevěné, vrata plechová, kk z pozinkovaného plechu, okna dřevěná, podlaha betonová, přípojka jen elektro 220/380V, montážní jáma, z roku Dílna Zděný objekt, krov pultový, krytina azbestové vlnité desky, dveře i vrata dřevěná, podlaha betonová,, kk z pozinkovaného plechu, přípojky elektro a vody. Dispozice kuchyňka, dílna, sklad dřeva. Studna Kopaná studna hl. 6 m. 7

8 Poznámka: Rozsah a charakter příslušenství venkovních úprav (přípojka elektro, přípojka vody a kanalizace, zpevněné plochy, oplocení) je standardní, nejde o výjimečné příslušenství typu bazén, solární panel apod. Takovýto stávající typ příslušenství je standardem pro dnešní rodinné domy, obvykle ovlivňuje věcnou hodnotu stavby hlavní o 5%, není proto samostatně příslušenství počítáno, je zahrnuto do jednotkové ceny stavby hlavní. Jednotková cena hlavní stavby v sobě zahrnuje i příslušenství venkovních úprav VĚCNÁ HODNOTA Obsah věcné hodnoty: 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům č.p Vedlejší staba 1.3 Garáž 1.4 Studna 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky 1.1 Rodinný dům č.p. 106 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1.NP 132,40 m 2 2,90 m Výčet místností: 1.NP celkem 98,86 m 2 1,00 98,86 m 2 Užitná plocha celkem: 98,86 m 2 2.NP 19,58 m 2 2,27 m Výčet místností: pokoj 16,55 m 2 1,00 16,55 m 2 Užitná plocha celkem: 16,55 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP - uliční část 8,78*11,06*(0,66+2,90) = 345,70 m 3 1.NP - dvorní část 6,28*5,62*(3,28+3,45)/2 = 118,76 m 3 2.NP 4,46*4,39*2,27 = 44,45 m 3 zastřešení uliční části ((8,78*11,06)- (4,46*4,39))*(1,11+3,76/2)+(4,46*4,39*1,60/2) = 247,47 m 3 8

9 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP - uliční část 345,70 m 3 1.NP - dvorní část 118,76 m 3 2.NP 44,45 m 3 zastřešení uliční části 247,47 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 756,38 m 3 Ocenění Zastavěná plocha (ZP) [m 2 ] 132 Užitná plocha (UP) [m 2 ] 115 Obestavěný prostor (OP) [m 3 ] 756,38 Jednotková cena (JC) [Kč/m 2 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota Kč (RC * OP) Stáří roků 61 Další životnost roků 39 Opotřebení % 55,00 Věcná hodnota (VH) Kč Vedlejší stavba Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1.NP 37,69 m 2 2,36 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP (11,25*3,35)*(2,36+2,59)/2 = 93,28 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP 93,28 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 93,28 m 3 Ocenění Zastavěná plocha (ZP) [m 2 ] 38 Obestavěný prostor (OP) [m 3 ] 93,28 Jednotková cena (JC) [Kč/m 2 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC * OP) Kč

10 Stáří roků 37 Další životnost roků 43 Opotřebení % 46,30 Věcná hodnota (VH) Kč Garáž Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1.NP 36,00 m 2 2,37 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP (8,89*4,05)*(2,37+2,96)/2 = 95,95 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP 95,95 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 95,95 m 3 Ocenění Zastavěná plocha (ZP) [m 2 ] 36 Obestavěný prostor (OP) [m 3 ] 95,95 Jednotková cena (JC) [Kč/m 2 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota Kč (RC * OP) Stáří roků 37 Další životnost roků 43 Opotřebení % 46,30 Věcná hodnota (VH) Kč Studna Ocenění Hloubka [m] 6,00 Jednotková cena (JC) [Kč/m 2 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota Kč (RC * OP) Stáří roků 37 Další životnost roků 63 Opotřebení % 37,00 Věcná hodnota (VH) Kč

11 Pozemky Jedná se o pozemky vedené ve výpisu z Katastru nemovitostí LV č pro k.ú. Nivnice: P.č. Druh pozemku Výměra st. 145 zastavěná plocha /5 zahrada 504 Pozemek je rovinatý, protáhlého obdélníkového tvaru, v řadové zástavbě rodinných domů, řadový, vnitřní, s veškerými přípojkami, bezproblémový přístup, v blízkosti státní komunikace. Pozemek p.č. 145 je v části zastavěn rodinným domem, v části garáží a dílnou, v části je dvorkem. Pozemek p.č. 334/5 slouží jako zahrada za domem. Metoda stanovení porovnávací hodnoty Tato metoda pro ocenění nemovitosti (pozemky) je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými cenami pozemků jež jsou v současnosti v nabídce realitních kanceláří. V Zahnašovicích je v nabídce 1 stavební pozemek, v okolních obcích do 1 km pak další 3 stavební pozemky. p.č. výměra Kč Kč/m2 Lokalita Zahnašovice Holešov Ludslavice Holešov Nabídkové ceny se pohybují v rozptylu 245 a 620,- Kč/m2. U nabídkových cen je třeba přihlédnout k situaci, kdy tyto jsou obvykle vyšší než skutečně dosažené, mnohdy až o 20%. S přihlédnutím na chování trhu, lze očekávat, že ceny budou realizovány v rozptylu 196,- Kč/m2 až 495,- Kč/m2. Nejvyšší vypovídací schopnost má nabídka č. 1 ze stejné obce a č. 3 z obdobné obce vzdálené do 1 km od Zahnašovic. Pro další výpočet věcné hodnoty nemovitých věcí dovozujeme jednotkovou porovnávací hodnotu ve výši 200,- Kč/ m2 Název P.Č. Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří st , ,00 zahrada 334/ , ,00 Celkem ,00 11

12 3.2. POROVNÁVACÍ HODNOTA 1) Rodinný dům v obci Zahnašovice Nabízíme prodej rodinného domu 2+1 s velkou zahradou o výměře 1200 m2 v obci Zahnašovice. Celý pozemek je rovný a slunný a oplocený. Na domě je potřebná velká rekonstrukce nebo demolice. Na pozemku se nachází studna, veškeré sítě jsou na hranici pozemku.v domě je vodovod a elekrický proud na 220/380V. Podlahová plocha domu je 150m2, výměra pozemku 1402 m2. Nabídková cena RK RE/MAX Action, ze dne Nabídková cena ,- Kč, tj ,- Kč/m2 z podlahové plochy 2) Rodinný dům v obci Zahnašovice Nabízíme exkluzivně k prodeji přízemní, řadový rodinný dům o 1 bytové jednotce (3+kk) v obci Zahnašovice. Zastavěná plocha domu je 93 m2, užitná plocha je 71 m2. Celková výměra pozemků vč.zahrady je 176 m2. Dispoziční řešení: vstupní chodba, obývací pokoj s kuchyní a jídelním koutem, ložnice, dětský pokoj, koupelna s WC, vanou a umyvadlem, zvenku přístupná dílna. Dům je nepodsklepený. Střecha je sedlová, s nevyužívanou půdou, kterou lze snadno využít k dobudování podkroví. Dům prošel v roce 2006 kompletní rekonstrukcí je zateplený, nová plastová okna, nová střecha vč.krovu, při rekonstrukci interiéru byly provedeny nové podlahové krytiny, kuchyňská linka, koupelna a veškeré vnitřní instalace, výsledkem je vkusné a útulné prostředí k bydlení pro menší rodinu, manžele v penzi apod. V obytných místnostech je velmi kvalitní plovoucí podlaha, popř.dlažba. Vytápění je ústřední prostřednictvím plynového kotle umístěného v koupelně, v celém domě jsou nové radiátory. Plynový kotel je rovněž zdrojem teplé vody. Napojení na inženýrské sítě: veřejný vodovod, elektrická energie 230V, 400V, plyn, připojení na veřejnou kanalizaci, internet. K domu náleží i menší předzahrádka, na které je umístěno kryté stání pro auto. Vjezd na pozemek je zajištěn automatickou posuvnou bránou. Dostupná infrastruktura autobus, potraviny, kostel, fotbalové hřiště v místě, ostatní jako základní škola, mateřská škola v nedalekých Ludslavicích, kompletní obchodní síť, zdravotní středisko, hasiči, pošta v Holešově. Podlahová plocha domu je 93 m2, výměra pozemku 176 m2. Nabídková cena RK RE/MAX Action, ze dne Nabídková cena ,- Kč, tj ,- Kč/m2 z podlahové plochy 3) Rodinný dům v obci Ludslavice Exkluzivně nabízíme ke koupi rodinný dům 4+1 s garáží. Po částečné rekonstrukci probíhající od r.1997 (ústřední topení, elektřina, koupelna, částečná výměna plastových oken, izolace proti vlhkosti, kuchyně ). V přízemí domu se nachází nová kuchyně s jídelním koutem, obývací pokoj, prostorná koupelna, veranda. V 2. NP jsou tři obytné pokoje. V jednom z nich je zaveden přívod vody a odpadu - je zde možnost vybudování kuchyně, nebo koupelny. Součástí domu jsou i hospodářské prostory ( kůlna, dílna, dřevník, prostorná garáž pro dvě auta) a vlastní studna. Parkování i pro více aut je možné před domem. Přístup do nemovitosti ze dvou stran - hlavní vstup do domu je ze silnice, druhý vstup je ze zahrady. Vesnice Ludslavice se nachází 5 km od města Holešova a 18 km od Zlína. Podlahová plocha domu je 167 m2, výměra pozemku 482 m2. Nabídková cena RK STING s.r.o., ze dne Nabídková cena ,- Kč, tj ,- Kč/m2 z podlahové plochy 12

13 4) Rodinný dům v obci Všetuly Prodej samostatně stojícího rodinného domu 5+1 v okrajové části města se zahradou 579 m2. Kompletní rekonstrukce v r plastová okna, střecha, zateplení, podlahy. 2 koupelny, terasa, sklep, hospod. budova za domem. Vhodné místo i pro podnikání - sídlo firmy. Podlahová plocha domu je 209 m2, výměra pozemku 723 m2. Nabídková cena RK Zvonek s.r.o., ze dne Nabídková cena ,- Kč, tj ,- Kč/m2 z podlahové plochy 5) Rodinný dům v obci Ludslavice Prostorný rodinný dům, postavený v roce 1979 v Ludslavicích je umístěn v pěkném a klidném prostředí s dobrou dosažitelností do Zlína, do Holešova i do Kroměříže. Je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží. V 1.NP jsou dva pokoje, koupelna, WC, tech. místnost, kotelna, dvojgaráž. Ve 2.NP jsou tři pokoje, kuchyň s jídelnou, koupelna, WC. Dům má ústřední plynové vytápění, vodu čerpá z vlastní studny, odpad je sveden do septiku. Na domě byla rekonstruována střecha, vyměněna okna. Volný podle dohody s majitelem. Podlahová plocha domu je 200 m2, výměra pozemku 706 m2. Nabídková cena AGENTURA ZVONEK., ze dne Nabídková cena ,- Kč, tj ,- Kč/m2 z podlahové plochy Komentář: Srovnávaný dům č. 1 leží ve stejné obci, jedná se o starší dům před nutnou rekonstrukcí, má větší výměru podlahových ploch a větší pozemek. Oceňovaný dům je výrazně lepší vybaveností, příslušenstvím a technickým stavem. Srovnávaný dům č. 2 leží ve stejné obci, jedná se o starší dům po celkové rekonstrukci, má menší výměru podlahových ploch a mírně větší pozemek. Oceňovaný dům je horší lokalitou (státní komunikace) a technickým stavem. Srovnávaný dům č. 3 leží ve vedlejší obci, jedná se o větší rohový dům po částečné rekonstrukci s menším pozemkem. Oceňovaný dům je lepší přiměřenou velikostí i technickým stavem. Srovnávaný dům č. 4 leží ve vedlejší obci, jedná se o dům po celkové rekonstrukci, má větší výměru podlahových ploch a menší pozemek. Dům je srovnatelný architekturou i tech. stavem, je lepší velikostí. Srovnávaný dům č. 5 leží ve vedlejší obci, jedná se o mladší dům, s větší výměrou podlahových ploch, menším pozemkem. Oceňovaný dům je lepší konstrukcí střechy. Ze srovnání vyplývá, že očekávaná jednotková cena bude vyšší než ,- Kč/m2, bude nižší než ,- Kč/m2. Pro další výpočet porovnávací hodnoty, uvažujeme jednotkovou cenu : ,- Kč/m2 (při výměře podlahových ploch 115,41 m2) Porovnávací hodnota ,- Kč 13

14 REKAPITULACE HODNOT Věcná hodnota staveb: Hodnota pozemků: Věcná hodnota celkem: Porovnávací hodnota: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3.4. ZÁVĚREČNÁ ANALÝZA MAJETKU Pro stanovení ceny obvyklé za podmínek trhu v příslušné lokalitě k datu zpracování ocenění vycházíme z věcné hodnoty a porovnávací hodnoty. Výsledná cena obvyklá stanovená touto metodou je platná za předpokladu, že na objektu v případě vydražení nevzniknou žádné výdaje na vyprázdnění a vyklizení objektu. Silné stránky nemovitosti : Dobře udržovaný dům Přiměřená velikost Vhodné příslušenství Název hodnoty Kč věcná hodnota porovnávací hodnota Slabé stránky nemovitosti : Řadový dům u státní komunikace procházejí obcí S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem a k výsledkům dílčích oceňovacích postupů, stanovujeme výslednou tržní hodnotu majetku k datu prohlídky ve výši: ,- Kč 14

15 4. ZÁVĚR Cílem znaleckého posudku bylo vypracovat cenu v čase a místě obvyklou rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č.st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice, v okrese Kroměříž, ke dni , pro potřeby insolventního řízení. Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenění pro určení ceny obvyklé k uvedenému datu, je tato stanovena ve výši : ,- Kč slovy: Jedenmiliončtyřistatísíc korun českých Poznámka: ocenění nemovitých věcí v tomto posudku je i pro účely veřejné dražby ve smyslu 13 odst.1 zákona 26/2006 Sb. ( Zákon veřejných dražbách ) odhadem ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé. Za zprávu odpovídá ing. Vojtěch Masařík V Uherském Hradišti, ZNALECKÁ DOLOŽKA: Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav zapsaný do prvního oddílu seznamu ústavů z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne č.j. 234/97 - OOD, kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí a trvalých porostů, movitých věcí, podniků a jejich částí, vkladů do obchodních společností, nehmotného majetku a cenných papírů. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2014 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtujeme dokladem č. faktura. 15

16 SEZNAM PŘÍLOH: Výpis z katastru nemovitostí LV č. 27 pro k.ú. Zahnašovice ze dne Snímek katastrální mapy zdroj internet Fotopříloha 16

17 FOTODOKUMENTACE kuchyně s jídelnou v 1.NP WC ve dvorní přístavbě Spíž ve dvorní přístavbě Prádelna, plynová kotelna ve dvorní přístavbě Koupelna ve dvorní přístavbě Schodiště do 2.NP 17

18 Kuchyňský kout Pokoj Pokoj Pokoj ve 2.NP uliční pohled garáž ze zahrady 18

Znalecký posudek č. 5442-29 / 2013

Znalecký posudek č. 5442-29 / 2013 Znalecký posudek č. 5442-29 / 2013 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 83 na p.č. st. 131, včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 131, 628/2, 889/9 uvedeno na LV č. 278, v k.ú. Kostelany nad Moravou,

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5853 70 / 2014

Znalecký posudek č. 5853 70 / 2014 Znalecký posudek č. 5853 70 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 317 na p.č. 800/2 včetně příslušenství a pozemku p.č. 800/2 uvedeno na LV č. 300, v k.ú. Holešov, obec Holešov, okres Kroměříž. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

Znalecký posudek č. 6023-240 / 2014

Znalecký posudek č. 6023-240 / 2014 Znalecký posudek č. 6023-240 / 2014 Byt č. 911/131 v bytovém domě č.p. 910, 911 na pozemku p.č. st. 1529 včetně id. podílu 79/946 na společných částech domu a na pozemku p.č. st. 1529, uvedeno na LV č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek č. 6156-373 / 2014

Znalecký posudek č. 6156-373 / 2014 Znalecký posudek č. 6156-373 / 2014 Rodinný dům č.p. 159 na pozemku p.č. 259 včetně příslušenství a pozemků p.č. 259, 260 v k.ú. Stará Ves u Přerova, v obci Stará Ves, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Byt č. 1408/4 v bytovém domě č.p. 1406, 1407, 1408 na pozemku p.č. 1024 včetně id. podílu 713/12996 na společných částech domu a na výše uvedeném pozemku, uvedeno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1027/80/15 O ceně objektu rodinného domu č.p. 471 vč. příslušenství a pozemků č. 1259/1, č. 1259/2 a č. 1260/3, který se nachází v katastrálním území Nový Bohumín v obci Bohumín v okrese

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 6175-392 / 2014

Znalecký posudek č. 6175-392 / 2014 Znalecký posudek č. 6175-392 / 2014 Byt č. 756/20 v bytovém domě č.p. 756 na pozemku p.č. 2103/49 včetně id. podílu 6541/121056 na společných částech budovy a na pozemku p.č., uvedeno na LV č. 2717, v

Více

Znalecký posudek č. 5970-187 / 2014

Znalecký posudek č. 5970-187 / 2014 Znalecký posudek č. 5970-187 / 2014 Byt č. 531/3 v bytovém domě č.p. 531 a 532 na pozemku p.č. st. 1883 a st. 1884 včetně id. podílu 708/11464 na společných částech domu a na výše uvedených pozemcích,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950-19 / 2013 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 989 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3 v katastrálním území Lhotka, hl.m.praha Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

Znalecký posudek č / 2014

Znalecký posudek č / 2014 Znalecký posudek č. 6021-238 / 2014 Rodinný dům č.p. 255 na pozemku p.č. 1359/1 včetně příslušenství a pozemků p.č. 1359/1 v k.ú. Prušánky, v obci Prušánky, v okrese Hodonín. Objednatel posudku: EURODRAŽBY.CZ

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

Znalecký posudek č. 5440-27 / 2013

Znalecký posudek č. 5440-27 / 2013 Znalecký posudek č. 5440-27 / 2013 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 152 na p.č. st. 178, včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 178 uvedeno na LV č. 703, vše v k.ú. Kostelec u Holešova, v obci Kostelec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/4699/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/4699/2017 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/4699/2017 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 101 se st. p.č. 131 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 163/2 zahrada včetně příslušenství v k.ú. Lískovec, obci Koryčany Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Znalecký posudek č. 747-19/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 55, obec Radenín, kat. území Radenín,

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

Znalecký posudek č / 2012

Znalecký posudek č / 2012 Znalecký posudek č. 5245-117 / 2012 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 24 na p.č. 3, včetně příslušenství a pozemků p.č. 3 a p.č. 4 uvedeno na LV č. 693 v k.ú. Vítová, v obci Fryšták, v okrese Zlín Objednatel

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15 o obvyklé ceně nemovitých věcí poz. parc. čís. st. 142 zastavěná plocha a nádvoří (stavba na pozemku: stavba pro rodinnou rekreaci če. 31, Jickovice), st. 159 zastavěná

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek č. 5450-37 / 2013

Znalecký posudek č. 5450-37 / 2013 Znalecký posudek č. 5450-37 / 2013 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 14 na p.č. st. 44, včetně příslušenství a pozemku p.č. st. 44 uvedeno na LV č. 795, v k.ú. Drslavice, v obci Drslavice, v okrese Uherské

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 503/2 Adresa nemovitosti: Náměstí 17. listopadu 503, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5658-245 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5658-245 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5658-245 / 2013 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 610 na p.č. 1792, včetně příslušenství a pozemků p.č. 1972 a 1793, uvedeno na LV č. 4087, v k.ú. Hluk, v obci Hluk, v okrese Uherské

Více

strana 1 Popis č. 3791/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3791/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3791/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 173 na pozemku parc.č. st. 308 a pozemky parc.č. st. 308, 637/1 a 637/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 5.2.2013

Více

Znalecký posudek č / 2014

Znalecký posudek č / 2014 Znalecký posudek č. 5997-214 / 2014 Rodinný dům č.p. 467 na pozemku p.č. 792 včetně příslušenství a pozemku p.č. 792 v k.ú. Rohatec, v obci Rohatec, v okrese Hodonín. Objednatel posudku: EURODRAŽBY.CZ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1439-25/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1439-25/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1439-25/2014 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovité věci: rodinném domě č.p. 542 na pozemku parc.č. st. 1455/1, garáže bez čp/če stojící na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek č / 2015

Znalecký posudek č / 2015 Znalecký posudek č. 6220-39 / 2015 Byt č. 1223/40 v bytovém domě č.p. 1220 až 1228 na pozemku p.č. st. 413 včetně id. podílu 328/55153 na společných částech domu a na výše uvedeném pozemku, uvedeno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1104/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1104/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1104/45/16 O ceně podílu ve výši 1/2 objektu rodinného domu č.p. 1784 vč. příslušenství a pozemků č. 1996/20, č. 1996/22, který se nachází na ulici Kolejní v katastrálním území Hlučín

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č 1 Znalecký posudek č. 01 2016 O obvyklé ceně nemovitostí ve výši ½ vlastnického podílu povinného a ½ oprávněné : - pozemku - č.parc. 903/1, zastavěná plocha a nádvoří - pozemku - č.parc. 903/2, zastavěná

Více

Znalecký posudek č / 2014

Znalecký posudek č / 2014 Znalecký posudek č. 5908-125 / 2014 Rodinný dům č.p. 827 na pozemku p.č. 1502, 1503 včetně příslušenství a pozemků p.č. 1502, 1503 v k.ú. Vracov, v obci Vracov, v okrese Hodonín. Objednatel posudku: EURODRAŽBY.CZ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 105 Adresa nemovitosti: Potoční 105, 471 54 Cvikov Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 06 2017 O obvyklé ceně nemovitosti včetně příslušenství : - pozemku - č.parc. st. 388 - součástí je stavba č.p. 255, rodinný dům - pozemku č.parc. 389 zahrada zapsané na LV č. 1466

Více

Znalecký posudek č. 6071-288 / 2014

Znalecký posudek č. 6071-288 / 2014 Znalecký posudek č. 6071-288 / 2014 Byt č. 2388/1 v bytovém domě č.p. 2388 na pozemku p.č. st. 2309/1 včetně id. podílu 5291/118685 na společných částech domu a na výše uvedeném pozemku, uvedeno na LV

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5954-89/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Muglinov Adresa nemovitosti: Podvojná 120/10,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3658-481/2013 O ceně rodinného domu v obci Rychnov na Moravě č.p.196, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.290/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 817 m 2, vše zapsáno na LV

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1008-92/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 - rodinného domu č.p. 526 na pozemku parc.č. st. 564, včetně pozemků a příslušenství, v k.ú. Kozlovice, obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek č. 2338/177/2016

Znalecký posudek č. 2338/177/2016 Znalecký posudek č. 2338/177/2016 o ocenění nemovitých věcí: pozemkových parcel st.č.: 49 se stavbou č.p. 12, to vše zapsané na LV č. 118 v katastrálním území Očihov, obec Očihov, okres Louny. Účel ocenění:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/8 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 745/302 Adresa nemovitosti: Sadová 745, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173-2012 o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u a vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 704/174/2011_D1 (tento dodatek č. 1 zcela nahrazuje Znalecký posudek č. 704/174/2011 ze dne 9.8.2011)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 704/174/2011_D1 (tento dodatek č. 1 zcela nahrazuje Znalecký posudek č. 704/174/2011 ze dne 9.8.2011) ZNALECKÝ POSUDEK č. 704/174/2011_D1 (tento dodatek č. 1 zcela nahrazuje Znalecký posudek č. 704/174/2011 ze dne 9.8.2011) o ceně obvyklé pozemku č. parc. 931/3 k.ú. Holýšov, obec Holýšov, zapsáno na LV

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD. č.p. 1454 Adresa nemovitosti: Občanská 1454, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Znalecká společnost s.r.o. se sídlem Praha 1 Nové Město, Palackého 715/15, PSČ 110 00

Znalecká společnost s.r.o. se sídlem Praha 1 Nové Město, Palackého 715/15, PSČ 110 00 Znalecká společnost s.r.o. se sídlem Praha 1 Nové Město, Palackého 715/15, PSČ 110 00 KRAJSKÝ SOUD V PRAZE Nám. Kinských 5 150 75 Praha 5 17 Co 147/2015 V Praze dne 27. dubna 2015 Věc: Celkový popis, ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1168-252/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu ¼ - na nemovitostech: rodinném domu č.p. 106 na pozemku parc.č. st. 68/1, včetně pozemků parc. č. st. 68/1 a parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

Znalecký posudek č / 2014

Znalecký posudek č / 2014 Znalecký posudek č. 6029-246 / 2014 Byt č. 430/3 v bytovém domě č.p. 428 až 430 na pozemku p.č. st. 564 včetně id. podílu 739/35815 na společných částech domu a na výše uvedeném pozemku, uvedeno na LV

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 934-18/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 934-18/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 934-18/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 431 na pozemku parc.č. 4098, včetně pozemků a příslušenství, v k.ú. Slezská Ostrava, obci Ostrava, okresu Ostrava-město (LV

Více

Znalecký posudek č / 2013

Znalecký posudek č / 2013 Znalecký posudek č. 5578-165 / 2013 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 1500 na p.č. 126/14, 126/23, 126/24, 126/25, 126/26 včetně příslušenství a pozemků p.č. 126/14, 126/23, 126/24, 126/25, 126/26, 126/2

Více

Znalecký posudek č. 6024-241 / 2014

Znalecký posudek č. 6024-241 / 2014 Znalecký posudek č. 6024-241 / 2014 Byt č. 4078/122 v bytovém domě č.p. 4078 na pozemku p.č. st. 5739 včetně id. podílu 29/6156 na společných částech domu a na pozemku p.č. 5739, uvedeno na LV č. 13293,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 160 EX 6123/ číslo 1297/28

ZNALECKÝ POSUDEK 160 EX 6123/ číslo 1297/28 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1297/28 160 EX 6123/12-44 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2805/5 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Slovany 2805/8, 276

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1438-24/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1438-24/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1438-24/2014 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovité věci: rodinném domě č.p. 1558 na pozemku parc.č. 2151/2, pozemků p.č. 2151/2 a 2151/1 a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekuční úřad Praha 2 Ve Studeném 117/5a Praha 4. č.j /09-18/Zl

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekuční úřad Praha 2 Ve Studeném 117/5a Praha 4. č.j /09-18/Zl ZNALECKÝ POSUDEK č. 540/014/2011 o ceně obvyklé stavby garáže bez č.p./č.e. na pozemku č. parc. 1596 vč. příslušenství a pozemku č. parc. 1596, k.ú. Dubí u Kladna, obec Kladno, zapsáno na LV č. 30366 u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 707/177/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 707/177/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 707/177/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 20 na pozemku č. parc. St. 15 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 15, č. parc. 230/17, k.ú. Dolní Nivy, obec Dolní Nivy, zapsáno

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 689/6/11 o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná Objednatel posudku: Účel posudku: Pan JUDr. Marek Frank Exekutorský úřad Český Krumlov

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 368/5 Adresa nemovitosti: Polní 368, 354 91 Lázně Kynžvart Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Lázně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více