Znalecký posudek č / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014"

Transkript

1 Znalecký posudek č / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice, v okrese Kroměříž. Objednatel posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimická 780/ Praha 8 Posudek vypracoval: VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. Hradební Uherské Hradiště Posudek obsahuje 16 stran textu včetně titulního listu a 10 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Uherském Hradišti,

2 1. ÚVOD Předmětem posudku je vypracovat cenu v čase a místě obvyklou rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č.st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice, v okrese Kroměříž. Účel posudku je zjištění ceny pro potřeby insolventního řízení Speciální požadavky zadavatele: nejsou Základ hodnoty : Ve smyslu 219 odst.5 zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se majetek oceňuje obvyklou cenou. Ocenění cenou obvyklou je provedeno podle: 2 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, odst (1):.. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Copyright Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto elaborátu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, bez předchozí dohody a písemného svolení zhotovitele elaborátu. 2

3 2. NÁLEZ Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům č.p Zahnašovice Region: Zlínský Okres: Kroměříž Katastrální území: Zahnašovice Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka proběhla dne za účasti pana Mičoly st. a pana Mičoly ml. a ing. Vojtěcha Masaříka, zástupce znaleckého ústavu. Pan Mičola se znalcem spolupracoval, umožnil znalci prohlídku a zaměření nemovitých věcí. Podklady pro vypracování odhadu Výpis z KN, List vlastnický č. 27 pro k.ú. Zahnašovice, ze dne Situační plán Informace získané při místním šetření dne Vlastnické a evidenční údaje Dle LV č. 27 pro k.ú. Zahnašovice je vlastníkem předmětného majetku: Mičola Tomáš, č.p. 106, Zahnašovice, r.č /4407 Váznoucí závazky Dle LV č. 27 pro k.ú. Zahnašovice, ze dne váznou na oceňovaných nemovitostech následující omezení vlastnického práva: - Zástavní právo smluvní veškeré pohledávky ve výši 1 mil. Kč s příslušenstvím s řádnou konečnou splatností dne Oprávněný: Komerční banka, a.s. Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Nařízení exekuce Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kroměříži č.j. 10Nc-4185/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Listina: Exekuční příkaz soudní exekutor JUDr. Pavel Vyžral, České Budějovice, čj. 105 EX- 190/ ze dne

4 Listina: Exekuční příkaz soudní exekutor JUDr. Martin Růžička, Zlín, čj. 77 EX-11096/ ze dne Nařízení exekuce Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kroměříži 12 EXE-835/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Listina: Exekuční příkaz soudní exekutor Ing. Jiří Prošek, Plzeň-město, č.j. 134 EX-06828/ ze dne Právní moc ke dni Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňových pohledávek v celkové výši ,- a jejich příslušenství Oprávněný: Finanční úřad v Holešově Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva č.j. 1650/2007/322970/4594 ze dne Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňových pohledávek v celkové výši ,91 Kč a jejich příslušenství Oprávněný: Finanční úřad v Holešově Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva č.j /2009/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Listina: Exekuční příkaz soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, č.j. 103 Ex-40776/ ze dne Zástavní právo exekutorské jistina ve výši ,- Kč s příslušenstvím, náklady soudního řízení a náklady exekuce na nemovitosti povinného: Mičola Tomáš, č.p. 106, Zahnašovice, r.č /4407 Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Přerov, č.j. 103 Ex-40776/ ze dne Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kroměříži 12 EXE-1469/ ze dne Listina:Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 12EXE-1469/ Právní moc ke dni Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kroměříži 12 EXE-196/ ze dne

5 - Zástavní právo exekutorské jistina ve výši 7 196,- Kč s příslušenstvím, náklady soudního řízení a náklady exekuce na nemovitosti povinného: Mičola Tomáš, č.p. 106, Zahnašovice, r.č /4407 Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová, Praha 3, č.j. 091 Ex-0339/ ze dne Právní moc ke dni Zástavní právo exekutorské jistina ve výši 1 003,- Kč s příslušenstvím, náklady soudního řízení a náklady exekuce na nemovitosti povinného: Mičola Tomáš, č.p. 106, Zahnašovice, r.č /4407 Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti soudní exekutor JUDr. Jiří Prošek, Plzeň-město, č.j. 134 EX-06828/ ze dne Právní moc ke dni Zástavní právo soudcovské pro částku 6 925,- Kč s příslušenstvím, Oprávněný: Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž Listina: Usnesení soudu o zařízení výkonu rozhod. zřízením soud. zástavního práva OS v Kroměříži 12E-14/ ze dne Právní moc ke dne Zástavní právo exekutorské jistina ve výši 5 097,- Kč s příslušenstvím, náklady soudního řízení a náklady exekuce na nemovitosti povinného: Mičola Tomáš, č.p. 106, Zahnašovice, r.č /4407 Oprávněný: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Brno-město, čj. 030 Ex-1390/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Listina: Exekuční příkaz soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Brno-město, čj. 030 EX-1390/ ze dne Rozhodnutí o úpadku insolvenční správce Ing. Jiří Kocvrlich, Svisle 2198/18, Přerov Listina: Usnesení soudu o ustanovení předběžného správce o zahájení insolvenčního řízení KS v Brně, č.j. KSBR 30 INS-23823/2012-A-18 ze dne Nařízení exekuce pověřený exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Hliníka 41/104, Brno Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce vydané OS v Kroměříži 4 EXE-889/ ze dne Právní moc ke dni Listina: Oznámení o změně exekutora a převzetí exekuce vydané exekutorským úřadem Brno-město 030 Ex-1390/ ze dne Prohlášení konkursu podle insolvečního zákona Listina: Usnesení insolvečního soudu o prohlášení konkursu KSBR 30 INS-23823/2012-B-8 KS v Brně ze dne , uloženo na prac. Brno-město. Všechna uvedená omezení výkonem rozhodnutí (insolvencí) zanikají. 5

6 Celkový popis nemovitosti Lokalita Pozice v obci Dostupnost centra Převažující zóna Napojení na sítě a komunikace Kapacita sítí Dopravní dostupnost Dostupnost služeb Parkování Škodlivé vlivy Podnikatelská aktivita Konkurenční prostředí Současný způsob využití Ostatní obec Zahnašovice (331 obyvatel), se rozkládá asi třináct kilometrů východně od Kroměříže a čtyři kilometry jihozápadně od města Holešov oceňovaná nemovitost se nachází v JZ krajové části obce, cca 400 m od Obecního úřadu, vpravo od státní komunikace ve směru jízdy od Holešova vzdálenost cca 10 min. pěší chůze zóna rodinných domů, uliční oboustranná zástavba řadových domů dům má veškeré přípojky inženýrských síti, přístup po státní zpevněné komunikaci dostatečná pro daný způsob využití zastávka autobusu v obci, jiné spojení obec nemá v obci je hříště, knihovna, kostel a hřbitov, ostatní služby ve městě Holešov na odstavné ploše ve vjezdu do dvora Dům stojí u státní komunikace slabá V současné době jsou v obci nabízeny 2 rodinné domy Rodinný dům s jednou bytovou jednotkou Příslušenství tvoří: veškeré přípojky inž. sítí, zpevněné plochy ze zámkové dlažby a z betonové mazaniny, plotová vrata prkenná, plot z drátěného pletiva, terasa na zahradě, zahradní jezírko, studna, vedlejší stavby ve dvorní části 3. POSUDEK Rodinný dům č.p. 106 Základy betonové s izolací Zdivo, podezdívka konstrukční systém zděný Stropy dřevěné se záklopem Střecha sedlová Krytina azbestové šablony Klempířské konstrukce pozinkovaný plech Vnitřní omítky omítky vápenné hladké Fasádní omítky břízolitové Vnější obklady chybí Vnitřní obklady na WC, v koupelně a kuchyni Schody ocelové s dřevěnými stupni Dveře a vrata dveře vstupní kovové, vnitřní dřevěné plné nebo prosklené Okna plastová Podlahy dřevěné nebo betonové s koberci, keramická dlažba, betonové s PVC Vytápění ÚT plynové, radiátory litinové Elektroinstalace 220/380V Bleskosvod neproveden Rozvod vody rozvod teplé a studené vody Ohřev vody plynový bojler Instalace plynu chybí 6

7 Kanalizace napojena na veřejný řad Vybavení kuchyně kuchyňská linka, odsavač par, plynový sporák Vnitřní vybavení vana, umývadlo Záchod splachovací Ostatní sprchový kout v koupelně Dostavby, prístavby přístavba dvorní části v roce 1977 Rekonstrukce, modernizace v roce 1977 v rámci přístavby, v roce 2007 koupelna a WC, v roce 2005 výměna oken Přístupnost objektu dům je přístupný z místní zpevněné komunikace p.č. 410/10, ve vlastnictví Zlínského kraje Vnitřní dispozice viz samostatná níže uvedená tabulka Úroveň údržby dobrá Závažné nedostatky nezjištěny Z roku 1953 Životnost 100 roků Současný a minulý způsob rodinné bydlení využití Dispoziční řešení včetně výměr : Podlaží Název místnosti m2 1.NP vstupní hala 6,68 spíž 1,99 WC 1,78 prádelna, kotelna 4,90 kotelna na tuhá paliva 3,10 koupelna 4,07 kuchyně 25,00 pokoj 25,57 ložnice 16,47 pokoj 9,30 Podkroví hala se schodištěm 12,20 pokoj 16,55 celkem 127,61 Garáž Objekt ve dvorní části domu, zděného konstrukčního systému s pultovou střechou, krytina azbestové vlnité desky, dveře dřevěné, vrata plechová, kk z pozinkovaného plechu, okna dřevěná, podlaha betonová, přípojka jen elektro 220/380V, montážní jáma, z roku Dílna Zděný objekt, krov pultový, krytina azbestové vlnité desky, dveře i vrata dřevěná, podlaha betonová,, kk z pozinkovaného plechu, přípojky elektro a vody. Dispozice kuchyňka, dílna, sklad dřeva. Studna Kopaná studna hl. 6 m. 7

8 Poznámka: Rozsah a charakter příslušenství venkovních úprav (přípojka elektro, přípojka vody a kanalizace, zpevněné plochy, oplocení) je standardní, nejde o výjimečné příslušenství typu bazén, solární panel apod. Takovýto stávající typ příslušenství je standardem pro dnešní rodinné domy, obvykle ovlivňuje věcnou hodnotu stavby hlavní o 5%, není proto samostatně příslušenství počítáno, je zahrnuto do jednotkové ceny stavby hlavní. Jednotková cena hlavní stavby v sobě zahrnuje i příslušenství venkovních úprav VĚCNÁ HODNOTA Obsah věcné hodnoty: 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům č.p Vedlejší staba 1.3 Garáž 1.4 Studna 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky 1.1 Rodinný dům č.p. 106 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1.NP 132,40 m 2 2,90 m Výčet místností: 1.NP celkem 98,86 m 2 1,00 98,86 m 2 Užitná plocha celkem: 98,86 m 2 2.NP 19,58 m 2 2,27 m Výčet místností: pokoj 16,55 m 2 1,00 16,55 m 2 Užitná plocha celkem: 16,55 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP - uliční část 8,78*11,06*(0,66+2,90) = 345,70 m 3 1.NP - dvorní část 6,28*5,62*(3,28+3,45)/2 = 118,76 m 3 2.NP 4,46*4,39*2,27 = 44,45 m 3 zastřešení uliční části ((8,78*11,06)- (4,46*4,39))*(1,11+3,76/2)+(4,46*4,39*1,60/2) = 247,47 m 3 8

9 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP - uliční část 345,70 m 3 1.NP - dvorní část 118,76 m 3 2.NP 44,45 m 3 zastřešení uliční části 247,47 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 756,38 m 3 Ocenění Zastavěná plocha (ZP) [m 2 ] 132 Užitná plocha (UP) [m 2 ] 115 Obestavěný prostor (OP) [m 3 ] 756,38 Jednotková cena (JC) [Kč/m 2 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota Kč (RC * OP) Stáří roků 61 Další životnost roků 39 Opotřebení % 55,00 Věcná hodnota (VH) Kč Vedlejší stavba Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1.NP 37,69 m 2 2,36 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP (11,25*3,35)*(2,36+2,59)/2 = 93,28 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP 93,28 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 93,28 m 3 Ocenění Zastavěná plocha (ZP) [m 2 ] 38 Obestavěný prostor (OP) [m 3 ] 93,28 Jednotková cena (JC) [Kč/m 2 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC * OP) Kč

10 Stáří roků 37 Další životnost roků 43 Opotřebení % 46,30 Věcná hodnota (VH) Kč Garáž Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1.NP 36,00 m 2 2,37 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP (8,89*4,05)*(2,37+2,96)/2 = 95,95 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP 95,95 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 95,95 m 3 Ocenění Zastavěná plocha (ZP) [m 2 ] 36 Obestavěný prostor (OP) [m 3 ] 95,95 Jednotková cena (JC) [Kč/m 2 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota Kč (RC * OP) Stáří roků 37 Další životnost roků 43 Opotřebení % 46,30 Věcná hodnota (VH) Kč Studna Ocenění Hloubka [m] 6,00 Jednotková cena (JC) [Kč/m 2 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota Kč (RC * OP) Stáří roků 37 Další životnost roků 63 Opotřebení % 37,00 Věcná hodnota (VH) Kč

11 Pozemky Jedná se o pozemky vedené ve výpisu z Katastru nemovitostí LV č pro k.ú. Nivnice: P.č. Druh pozemku Výměra st. 145 zastavěná plocha /5 zahrada 504 Pozemek je rovinatý, protáhlého obdélníkového tvaru, v řadové zástavbě rodinných domů, řadový, vnitřní, s veškerými přípojkami, bezproblémový přístup, v blízkosti státní komunikace. Pozemek p.č. 145 je v části zastavěn rodinným domem, v části garáží a dílnou, v části je dvorkem. Pozemek p.č. 334/5 slouží jako zahrada za domem. Metoda stanovení porovnávací hodnoty Tato metoda pro ocenění nemovitosti (pozemky) je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými cenami pozemků jež jsou v současnosti v nabídce realitních kanceláří. V Zahnašovicích je v nabídce 1 stavební pozemek, v okolních obcích do 1 km pak další 3 stavební pozemky. p.č. výměra Kč Kč/m2 Lokalita Zahnašovice Holešov Ludslavice Holešov Nabídkové ceny se pohybují v rozptylu 245 a 620,- Kč/m2. U nabídkových cen je třeba přihlédnout k situaci, kdy tyto jsou obvykle vyšší než skutečně dosažené, mnohdy až o 20%. S přihlédnutím na chování trhu, lze očekávat, že ceny budou realizovány v rozptylu 196,- Kč/m2 až 495,- Kč/m2. Nejvyšší vypovídací schopnost má nabídka č. 1 ze stejné obce a č. 3 z obdobné obce vzdálené do 1 km od Zahnašovic. Pro další výpočet věcné hodnoty nemovitých věcí dovozujeme jednotkovou porovnávací hodnotu ve výši 200,- Kč/ m2 Název P.Č. Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří st , ,00 zahrada 334/ , ,00 Celkem ,00 11

12 3.2. POROVNÁVACÍ HODNOTA 1) Rodinný dům v obci Zahnašovice Nabízíme prodej rodinného domu 2+1 s velkou zahradou o výměře 1200 m2 v obci Zahnašovice. Celý pozemek je rovný a slunný a oplocený. Na domě je potřebná velká rekonstrukce nebo demolice. Na pozemku se nachází studna, veškeré sítě jsou na hranici pozemku.v domě je vodovod a elekrický proud na 220/380V. Podlahová plocha domu je 150m2, výměra pozemku 1402 m2. Nabídková cena RK RE/MAX Action, ze dne Nabídková cena ,- Kč, tj ,- Kč/m2 z podlahové plochy 2) Rodinný dům v obci Zahnašovice Nabízíme exkluzivně k prodeji přízemní, řadový rodinný dům o 1 bytové jednotce (3+kk) v obci Zahnašovice. Zastavěná plocha domu je 93 m2, užitná plocha je 71 m2. Celková výměra pozemků vč.zahrady je 176 m2. Dispoziční řešení: vstupní chodba, obývací pokoj s kuchyní a jídelním koutem, ložnice, dětský pokoj, koupelna s WC, vanou a umyvadlem, zvenku přístupná dílna. Dům je nepodsklepený. Střecha je sedlová, s nevyužívanou půdou, kterou lze snadno využít k dobudování podkroví. Dům prošel v roce 2006 kompletní rekonstrukcí je zateplený, nová plastová okna, nová střecha vč.krovu, při rekonstrukci interiéru byly provedeny nové podlahové krytiny, kuchyňská linka, koupelna a veškeré vnitřní instalace, výsledkem je vkusné a útulné prostředí k bydlení pro menší rodinu, manžele v penzi apod. V obytných místnostech je velmi kvalitní plovoucí podlaha, popř.dlažba. Vytápění je ústřední prostřednictvím plynového kotle umístěného v koupelně, v celém domě jsou nové radiátory. Plynový kotel je rovněž zdrojem teplé vody. Napojení na inženýrské sítě: veřejný vodovod, elektrická energie 230V, 400V, plyn, připojení na veřejnou kanalizaci, internet. K domu náleží i menší předzahrádka, na které je umístěno kryté stání pro auto. Vjezd na pozemek je zajištěn automatickou posuvnou bránou. Dostupná infrastruktura autobus, potraviny, kostel, fotbalové hřiště v místě, ostatní jako základní škola, mateřská škola v nedalekých Ludslavicích, kompletní obchodní síť, zdravotní středisko, hasiči, pošta v Holešově. Podlahová plocha domu je 93 m2, výměra pozemku 176 m2. Nabídková cena RK RE/MAX Action, ze dne Nabídková cena ,- Kč, tj ,- Kč/m2 z podlahové plochy 3) Rodinný dům v obci Ludslavice Exkluzivně nabízíme ke koupi rodinný dům 4+1 s garáží. Po částečné rekonstrukci probíhající od r.1997 (ústřední topení, elektřina, koupelna, částečná výměna plastových oken, izolace proti vlhkosti, kuchyně ). V přízemí domu se nachází nová kuchyně s jídelním koutem, obývací pokoj, prostorná koupelna, veranda. V 2. NP jsou tři obytné pokoje. V jednom z nich je zaveden přívod vody a odpadu - je zde možnost vybudování kuchyně, nebo koupelny. Součástí domu jsou i hospodářské prostory ( kůlna, dílna, dřevník, prostorná garáž pro dvě auta) a vlastní studna. Parkování i pro více aut je možné před domem. Přístup do nemovitosti ze dvou stran - hlavní vstup do domu je ze silnice, druhý vstup je ze zahrady. Vesnice Ludslavice se nachází 5 km od města Holešova a 18 km od Zlína. Podlahová plocha domu je 167 m2, výměra pozemku 482 m2. Nabídková cena RK STING s.r.o., ze dne Nabídková cena ,- Kč, tj ,- Kč/m2 z podlahové plochy 12

13 4) Rodinný dům v obci Všetuly Prodej samostatně stojícího rodinného domu 5+1 v okrajové části města se zahradou 579 m2. Kompletní rekonstrukce v r plastová okna, střecha, zateplení, podlahy. 2 koupelny, terasa, sklep, hospod. budova za domem. Vhodné místo i pro podnikání - sídlo firmy. Podlahová plocha domu je 209 m2, výměra pozemku 723 m2. Nabídková cena RK Zvonek s.r.o., ze dne Nabídková cena ,- Kč, tj ,- Kč/m2 z podlahové plochy 5) Rodinný dům v obci Ludslavice Prostorný rodinný dům, postavený v roce 1979 v Ludslavicích je umístěn v pěkném a klidném prostředí s dobrou dosažitelností do Zlína, do Holešova i do Kroměříže. Je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží. V 1.NP jsou dva pokoje, koupelna, WC, tech. místnost, kotelna, dvojgaráž. Ve 2.NP jsou tři pokoje, kuchyň s jídelnou, koupelna, WC. Dům má ústřední plynové vytápění, vodu čerpá z vlastní studny, odpad je sveden do septiku. Na domě byla rekonstruována střecha, vyměněna okna. Volný podle dohody s majitelem. Podlahová plocha domu je 200 m2, výměra pozemku 706 m2. Nabídková cena AGENTURA ZVONEK., ze dne Nabídková cena ,- Kč, tj ,- Kč/m2 z podlahové plochy Komentář: Srovnávaný dům č. 1 leží ve stejné obci, jedná se o starší dům před nutnou rekonstrukcí, má větší výměru podlahových ploch a větší pozemek. Oceňovaný dům je výrazně lepší vybaveností, příslušenstvím a technickým stavem. Srovnávaný dům č. 2 leží ve stejné obci, jedná se o starší dům po celkové rekonstrukci, má menší výměru podlahových ploch a mírně větší pozemek. Oceňovaný dům je horší lokalitou (státní komunikace) a technickým stavem. Srovnávaný dům č. 3 leží ve vedlejší obci, jedná se o větší rohový dům po částečné rekonstrukci s menším pozemkem. Oceňovaný dům je lepší přiměřenou velikostí i technickým stavem. Srovnávaný dům č. 4 leží ve vedlejší obci, jedná se o dům po celkové rekonstrukci, má větší výměru podlahových ploch a menší pozemek. Dům je srovnatelný architekturou i tech. stavem, je lepší velikostí. Srovnávaný dům č. 5 leží ve vedlejší obci, jedná se o mladší dům, s větší výměrou podlahových ploch, menším pozemkem. Oceňovaný dům je lepší konstrukcí střechy. Ze srovnání vyplývá, že očekávaná jednotková cena bude vyšší než ,- Kč/m2, bude nižší než ,- Kč/m2. Pro další výpočet porovnávací hodnoty, uvažujeme jednotkovou cenu : ,- Kč/m2 (při výměře podlahových ploch 115,41 m2) Porovnávací hodnota ,- Kč 13

14 REKAPITULACE HODNOT Věcná hodnota staveb: Hodnota pozemků: Věcná hodnota celkem: Porovnávací hodnota: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3.4. ZÁVĚREČNÁ ANALÝZA MAJETKU Pro stanovení ceny obvyklé za podmínek trhu v příslušné lokalitě k datu zpracování ocenění vycházíme z věcné hodnoty a porovnávací hodnoty. Výsledná cena obvyklá stanovená touto metodou je platná za předpokladu, že na objektu v případě vydražení nevzniknou žádné výdaje na vyprázdnění a vyklizení objektu. Silné stránky nemovitosti : Dobře udržovaný dům Přiměřená velikost Vhodné příslušenství Název hodnoty Kč věcná hodnota porovnávací hodnota Slabé stránky nemovitosti : Řadový dům u státní komunikace procházejí obcí S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem a k výsledkům dílčích oceňovacích postupů, stanovujeme výslednou tržní hodnotu majetku k datu prohlídky ve výši: ,- Kč 14

15 4. ZÁVĚR Cílem znaleckého posudku bylo vypracovat cenu v čase a místě obvyklou rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č.st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice, v okrese Kroměříž, ke dni , pro potřeby insolventního řízení. Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenění pro určení ceny obvyklé k uvedenému datu, je tato stanovena ve výši : ,- Kč slovy: Jedenmiliončtyřistatísíc korun českých Poznámka: ocenění nemovitých věcí v tomto posudku je i pro účely veřejné dražby ve smyslu 13 odst.1 zákona 26/2006 Sb. ( Zákon veřejných dražbách ) odhadem ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé. Za zprávu odpovídá ing. Vojtěch Masařík V Uherském Hradišti, ZNALECKÁ DOLOŽKA: Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav zapsaný do prvního oddílu seznamu ústavů z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne č.j. 234/97 - OOD, kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí a trvalých porostů, movitých věcí, podniků a jejich částí, vkladů do obchodních společností, nehmotného majetku a cenných papírů. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2014 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtujeme dokladem č. faktura. 15

16 SEZNAM PŘÍLOH: Výpis z katastru nemovitostí LV č. 27 pro k.ú. Zahnašovice ze dne Snímek katastrální mapy zdroj internet Fotopříloha 16

17 FOTODOKUMENTACE kuchyně s jídelnou v 1.NP WC ve dvorní přístavbě Spíž ve dvorní přístavbě Prádelna, plynová kotelna ve dvorní přístavbě Koupelna ve dvorní přístavbě Schodiště do 2.NP 17

18 Kuchyňský kout Pokoj Pokoj Pokoj ve 2.NP uliční pohled garáž ze zahrady 18

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek č. 6071-288 / 2014

Znalecký posudek č. 6071-288 / 2014 Znalecký posudek č. 6071-288 / 2014 Byt č. 2388/1 v bytovém domě č.p. 2388 na pozemku p.č. st. 2309/1 včetně id. podílu 5291/118685 na společných částech domu a na výše uvedeném pozemku, uvedeno na LV

Více

Znalecký posudek č. 5450-37 / 2013

Znalecký posudek č. 5450-37 / 2013 Znalecký posudek č. 5450-37 / 2013 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 14 na p.č. st. 44, včetně příslušenství a pozemku p.č. st. 44 uvedeno na LV č. 795, v k.ú. Drslavice, v obci Drslavice, v okrese Uherské

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2048-5/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 377/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 198 a pozemků parc.č.375/1, parc.č. 375/4, parc.č. 376 a příslušenství,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-25/2013 o odhadu ceny obvyklé rekreační chaty č.e. 29 na pozemku parc.č. 4573, pozemku parc.č. 4573, parc.č. 4574/1 a parc.č. 4575/3 včetně příslušenství, v k.ú. Rychvald,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

AKTUALIZACE ZNALECKÉHO POSUDKU č.3173/292/2012

AKTUALIZACE ZNALECKÉHO POSUDKU č.3173/292/2012 Okres:Kladno Obec :Kyšice AKTUALIZACE ZNALECKÉHO POSUDKU č.3173/292/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.175 v ulici J. Kameše s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obci Kyšice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA 167 EX 52533/13 ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA číslo 6290-265 / 2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 634/105/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1786-372/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1786-372/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1786-372/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci pozemku parc.č. St. 230/2 jehož součástí je rodinný dům č.p. 35 a pozemku parc.č. 183/6 a příslušenství, katastrální území a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Číslo 3340/206/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p.12 na pozemku p.č. st. 2/1 s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 2/1, p.č. 2/1, p.č.2/4 a p.č.3/2, to vše v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315-52/12 o ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 1252 na pozemku p.č. 239 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Husovice, obec Brno, okres Brno-město s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více