Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č / 164 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014"

Transkript

1 Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č / 164 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže, s průjezdem v současném stavu usnesení exekutora Předmět ocenění Budova RD č.p. 34, LV č. 313 na pozemku parc.č. St. 50 pozemek parc.č. St. 50, LV č. 313 pozemek parc.č. 760/1, LV č. 313 pozemek parc.č. 760/3, LV č. 313 včetně příslušenství Adresa Kraj Zlínský kraj Obec Loukov Počet obyvatel 980 Kat. území Libosváry u Bystřice pod Ulice Libosváry č.p. 34 Hostýnem Část obce dle LV Libosváry Objednatel Exekutorský úřad Brno-město JUDr Karel Urban Minská č.p. 54 Brno Ocenění vypracováno na základě přijaté objednávky ze systému banky Vlastnictví Stejný vlastník všech nemovitostí Zpracováno pro exekutora Oláh František - Loukov, Libosváry 34 Oláhová Zuzana - Loukov, Libosváry 34 Ne Tel. IČ DIČ Vypracoval Ing. Smetanová Vladimíra Dne Licence číslo J. Homoly 3739/5 Ke dni Kroměříž tel: Prohlídka dne Počet stran textu 7 Počet stran příloh 6 Obvyklá cena - současný stav Započitatelná podl. plocha m Kč/m Kč SJM Obvyklá cena - současný stav Nákladová cena (stavba bez opotřebení) - současný stav Kč Sedmset tisíc Kč Kč Dva miliony osmsetsedmdesátpět tisíc Kč Vyhodnocení rizik - 1 -

2 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Věc nemovitá je řádně zapsána v katastru nemovitostí Právní stav umožňuje zřídit zástavní právo (vzniklá věc) Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací Průběh výstavby odpovídá projektové dokumentaci Je zajištěn přístup k věci nemovité přímo z veřejné komunikace Zástavní právo zapsané na LV Česká spořitelna, a.s. Právní zánik stavby Stavba na cizím pozemku Dočasná stavba Spornost zápisu / Duplicitní vlastnictví Probíhající obnova operátu Přestavek Plomba Přídatné spoluvlastnictví Věc nemovitá situována v záplavovém území Věc nemovitá v území s ekologickou zátěží Věc nemovitá v území se zhoršeným životním prostředím (hluk / vibrace - doprava, výroba, jiné zdroje) Věc nemovitá v území s přírodními riziky Ztížený přístup k nemovitosti Umístění věci nemovité v chráněném území Umístění věci nemovité v památkové zóně Umístění věci nemovité v ochranném pásmu Stavba je v demoličním pásmu Demograficky negativně zatížená lokalita Reálná břemena / věcná břemena Služebnosti Reálné břemeno doživotního užívání/požívání Předkupní právo Poznámky k osobě a k věci nemovité - exekuce, konkurs apod. zástavní právo exekutorské, zahájení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Riziko spojené s napojením na inženýrské sítě a energetické zdroje Zajišťovací převod práva Právo stavby Nezbytná cesta Přednostní pořadí pro jiné právo Historická zástavní práva převzatá do KN Výměnek / Budoucí výměnek Ostatní finanční omezení Nájemní smlouva Pachtovní smlouva Stavba se zhoršeným technickým stavem Stavba dlouhou dobu neužívaná Stavba dlouhou dobu rozestavěná Stavba kapacitně předimenzovaná Výhrada vlastnického práva Výhrada zpětné koupě Výhrada zpětného prodeje Koupě na zkoušku Výhrada lepšího kupce Vzdání se náhrady škody na pozemku Zákaznická základna Podzemní stavba se samostatným účelovým určením Výhrada, že upevněný stroj není součástí nemovitosti Omezení při hospodaření a nakládání s věcí nemovitou v souvislosti s poskytnutím podpory z veřejných prostředků Zákaz zcizení nebo zatížení Jiné riziko - 2 -

3 Vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu Momentálně není dům obchodovaný Vyhodnocení předchozího nabývacího titulu Kupní smlouva Následně byla provedena na domě nová krytina a drobné modernizace Podklady Výpis z katastru nemovitostí LV č. 313, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov Snímek kat. mapy pro k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, vyhotovil aktuální náhled situace, vyhotovil Přílohy Výpis z katastru nemovitostí LV č. 313, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov Snímek kat. mapy pro k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, vyhotovil aktuální náhled situace, vyhotovil Místopis Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu Libosváry jsou nesrostlou místní částí zemědělské obce Loukou, v podhůří Hostýnských vrchů, na rozhraní okresů a krajů. Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost,... Umístění v obci odloučená část obce Okolní zástavba zástavba RD centrum místní části, samostatně stojící zděný dům, v místě jsou všechny sítě, minimální vybavenost, doprava pouze autobusová, vlak ve vlastní obci. Soulad s ÚPD, umístění mimo záplavovou oblast. Nejbližší centrum Bystřice pod Hostýnem. problematická dostupnost bývalého okresního i krajského města. Dojezdová vzdálenost do správního centra (Krajské město) Hromadná doprava - četnost spojů Nákupní možnosti dostupné v místě nízká frekvence spojů Ne 32 Km Informace o nemovitosti Samostatně stojící dům, v malé části podsklepený, jedno nadzemní podlaží, sedlová střecha s volnou půdou, s plechem. Na dům navazuje neoplocená předzahrádka, dvůr a navazující zahrada za domem. Zděná kůlna po pravé hranici dvora není vyznačená na snímku. Dispoziční řešení a vybavení: vstup středem domu do zádveří s dlažbou, chodba s dlažbou, napravo pokoj s plovoucí podlahou, krbovými kamny a WaW, pokoj s PVC a WaW, z chodby nalevo kuchyně s plovoucí podlahou, WaW, linkou, plynovým sporákem, WC s PVC, obkladem. Ve dvorní části hala s PVC, koupelna s vanou, umyvadlem, dlažbou, obkladem, komora s PVC. Ze dvora vstup do komory s boilerem a betonem. V levé části domu průjezd bez podhledu, může sloužit k parkování. Z průjezdu vstup do sklepa. Po roce 2006 provedena nová krytina domu, dvoje plastové vstupní dveře (dvůr a zádveří do ulice), nová příčka zádveří, některé vnitřní dveře, krbová kamna. Výplně původní dřevěné kastlové, údržba mírně podprůměrná. Celková dispozice 2+1 s dvorní halou. Přístup a příjezd k nemovitostem přímo z veřejné komunikace parc.č. 1129/5 ve vlastnictví Zlínský kraj - ŘS Zlínského kraje Přístupová komunikace Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový. Příjezdová komunikace nevykazuje závady. Popis nemovitosti Počet PP 1 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP 157 m 2 Počet bytových jednotek 1 RD je rozdělen dle zákona 72/1994 SB. Ne Rodinný dům je v současném stavu běžně uživatelný a obyvatelný Ano Příslušenství Stavba Popis Výměra [m 2 ] Stáří [roků] kůlna zděná šopa Technický stav Budova RD Stav průměrný Stáří roků odhadem 80 Opotřebení odhadem 60 % Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, které mají zásadní vliv na životnost stavby nevykazuje Popis prvků dlouhodobé životnosti základy s izolací, zdivo smíšené, stropy nespalné s rovným podhledem, krov dřevěný Popis prvků chránících nemovitost před povětrnostními vlivy - 3 -

4 plechová krytina nová, výplně dřevěné kastlové, vstupní dveře plastové na dvůr a v zádveří do ulice plastové dveře, uliční dřevěné původní, fasáda hladká, klempířské prvky pozinkované Minulé rekonstrukce Budova po částečné rekonstrukci Konstrukce Rozsah Rok provedení Střešní krytina nová plechová po 2006 Dveře 2x plastové, 1x vnitřní po 2006 Podlahy plovoucí část po 2006 Instalace krbová kamna, ponorka ve studně po 2006 Nákladová cena (stavba bez opotřebení) Obestavěný prostor 719 m 3 Cena Kč/m 3 Cena celkem Kč Pozemky Pozemky tvořící funkční celek se stavbou Výměra m 2 Cena pozemků 150 Kč/m 2 Cena celkem Kč Inženýrské sítě Elektro napojeno Voda z řadu napojeno Voda ze studny napojeno Kanalizace do řadu napojeno Kanalizace do žumpy není Kanalizace do septiku není Kanalizace do vlastní není Plyn z veřejného napojeno ČOV rozvodu Plyn ze zásobníku není Dálkové vytápění není Popis provedení budovy Konstrukce Provedení Konstrukce Provedení základy a zemní smíšené svislé konstrukce zděné práce vodorovné rovný podhled konstrukce střechy sedlový konstrukce, stropy krytina střech plech klempířské pozinkované konstrukce úpravy vnitřních omítky vápenné štukové úpravy vnějších omítky hladké povrchů povrchů vnitřní obklady koupelna, kuchyně, WC schody betonové do sklepa dveře a vrata vchodové plastové, vnitřní hladké a okna dřevěná kastlová prosklené, vrata dřevěná povrch podlah dlažba, plovoucí lamino, PVC vytápění WaW a krbová kamna elektroinstalace vč. světelný a motorový rozvod vnitřní vodovod T+S bleskosvodu vnitřní kanalizace od všech zařizovacích předmětů vnitřní plynovod zemní ohřev teplé vody boiler ost.vnitř.vybavení (výtahy, VZT,EPS a pod.) není Počet koupelen 1 Počet kuchyní 1 Vybavení koupelny Vybavení kuchyně vana, umyvadlo kuchyňská linka, sporák plynový Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Ano Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Počet samostatných WC 1 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) PENB k dispozici Ne PENB zákonná povinnost Ano 1.PP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha sklep 7.48 m m 2 Součet ploch za podlaží 7.48 m m 2-4 -

5 1.NP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha zádveří 3.00 m m 2 chodba 6.44 m m 2 kuchyně m m 2 WC 1.24 m m 2 pokoj m m 2 pokoj m m 2 koupelna 3.61 m m 2 komora 1.85 m m 2 hala m m 2 komora s boilerem 2.30 m m 2 průjezd budovou - garážové stání m m 2 Součet ploch za podlaží m m 2 Srovnávací metoda 1. srovnatelná nemovitost Zdroj informace databáze prodejů vlastní, datum prodeje 2014 Konstrukční provedení Stavba zděná Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Podlahová plocha 80.0 m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 0 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Prodej koncového domku v nesrostlé místní části obce Loukov, v Libosvárech. Prodán letos realitní kanceláří. Dispozice 2+1, ÚT plyn, krbová kamna, modernizace v posledních deseti letech postupná, kompletní. Oproti hodnocenému domu obdobná poloha k vlastnímu území obce, menší pozemek, lepší stav domu. 2. srovnatelná nemovitost Zdroj informace databáze prodejů vlastní, datum prodeje 2012 Konstrukční provedení Stavba zděná Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP 0.0 m 2 Podlahová plocha 80.0 m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 12.7 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Samostatný dům v nesrostlé místní části Loukova Libosváry, dispozice 2+1, udržovaný - modernizace koupelny včetně rozvodů, kuchyně, plastová okna, podlahy, dřevěné obložení, vytápění el. přímotopy a kamny na tuhá paliva. Oproti hodnocenému domu obdobná poloha vzhledem k vlastnímu území obce, menší pozemek, lepší stav

6 3. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: SDK reality, datum vložení inzerátu 3/2014 Konstrukční provedení Stavba zděná Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Podlahová plocha 86.0 m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 20 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Samostatný dům v zastavěné části Loukova, u kostela, nabízený realitní kanceláří od jara. Dispozice 3+1, modernizovaný - koupelna, kuchyně, podlahy, plastové výplně, nová krytina, klempířské prvky, parkování u domu, umístění u hlavní průjezdné cesty obcí. Voda veřejná a studna, plyn, topení WaW. Menší zahrádka za domem. Oproti hodnocenému lepší stav, lepší poloha ve vlastním území obce vzhledem k vybavenosti. Vyhodnocení srovnávací metody Rozpětí redukovaných cen Kč/m Kč Stanovená cena za 1m 2 v oceňované nemovitosti Kč/m 2-6 -

7 Jednotkovou cenu domu odhaduji ve výši uvnitř intervalu cen porovnávaných domů. V ceně domu je zohledněno veškeré příslušenství vedlejší zděná stavba, přípojky, studna, oplocení, dále pozemky s porosty. Závěr: Obvyklou cenu domu odhaduji ve výši ,- Kč. Příslušenstvím domu je zděná hospodářská stavba, nevyznačená na snímku po pravé straně dvora, studna, přípojky, oplocení, pozemky s porosty. Nebyla zjištěna věcná břemena, výměnky, nájmy, pachtovní a předkupní práva. Výsledná obvyklá cena hodnocené nemovité věci činí ,- Kč. Informace ve vztahu k užívání nemovitosti, nebo jejího pronájmu Nemovitost je užívána vlastníkem Vypracoval Licence číslo 0428 Ing. Smetanová Vladimíra J. Homoly 3739/ Kroměříž podpis Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne pod č.j.spr. 3595/94 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitostí a obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /14 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č /14 podle připojené likvidace. Fotodokumentace kuchyně WC - 7 -

8 pokoj s krbovými kamny WaW v pokoji koupelna komora s boilerem střecha nad průjezdem vedlejší kůlna - 8 -

9 A Okres: VÝPIS Z KATASTRU MOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 CZ0721 Kroměříž Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Oláh František a Oláhová Zuzana, Libosváry 34, Loukov, Michaela Thoneta 1241, Bystřice pod Hostýnem SJM = společné jmění manželů Obec: Loukov Kat.území: Libosváry u Bystřice pod List vlastnictví: 313 Hostýnem V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátor B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Libosváry, č.p. 34, bydlení Stavba stojí na pozemku p.č.: St /1 453 zahrada zemědělský půdní fond 760/3 347 zahrada zemědělský půdní fond B1 C Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 097EX 2114/13 pro Urban Karel, JUDr., soudní exekutor Jiná práva Omezení vlastnického práva Typ vztahu Oprávnění pro - Bez zápisu Povinnost k / /8230 o Zástavní právo exekutorské - jistina ve výši ,15 Kč s příslušenstvím - na nemovitosti ve společném jmění povinných: 1/ Oláh František, RČ: /8954 2/ Oláhová Zuzana, RČ: /8230 Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova Parcela: St. 50 Z-4134/ /62, Krč, Praha 4, Parcela: 760/1 Z-4134/ RČ/IČO: Parcela: 760/3 Z-4134/ Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti soudní exekutor JUDr. Karel Urban, Brno-město; č.j. 97EX-2114/ ze dne Z-4134/ Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva o Zástavní právo smluvní k zajištění 1) pohledávek v celkové výši ,00 Kč s příslušenstvím 2) veškerých budoucích pohledávek až do celkové výše ,00 Kč, které mohou vzniknout od do Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova Parcela: St. 50 V-1767/ /62, Krč, Praha 4, Parcela: 760/1 V-1767/ RČ/IČO: Parcela: 760/3 V-1767/ Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1767/ Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva Podíl o Zahájení exekuce Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, kód: 740. strana 1

10 Okres: Typ vztahu Oprávnění pro VÝPIS Z KATASTRU MOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 CZ0721 Kroměříž Povinnost k Obec: Loukov Kat.území: Libosváry u Bystřice pod List vlastnictví: 313 Hostýnem V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) pověřený soudní exekutor: JUDr. Karel Urban, Exekutorský úřad Brno-město, Minská 54, Brno Oláh František, Libosváry 34, Loukov, RČ/IČO: /8954 Z-19682/ Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 97EX-2114/ Exekutorský úřad Brno - město ze dne ; uloženo na prac. Brno-město Z-19682/ o Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. Karel Urban, Exekutorský úřad Brno-město, Minská 54, Brno Oláhová Zuzana, Michaela Thoneta 1241, Bystřice pod Hostýnem, RČ/IČO: /8230 Z-19682/ Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 97EX-2114/ Exekutorský úřad Brno - město ze dne ; uloženo na prac. Brno-město Z-19682/ o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - v SJM povinných: 1/ Oláh František, RČ: /8954 2/ Oláhová Zuzana, RČ: /8230 Parcela: St. 50 Z-4135/ Parcela: 760/1 Z-4135/ Parcela: 760/3 Z-4135/ Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí soudní exekutor JUDr. Karel Urban, Brnoměsto; č.j. 97EX-2114/ ze dne Z-4135/ D Jiné zápisy - Bez zápisu Plomby a upozornění - Bez zápisu E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu Listina o Smlouva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2062/ Pro: Oláh František a Oláhová Zuzana, Libosváry 34, Loukov, RČ/IČO: /8954 Michaela Thoneta 1241, Bystřice pod Hostýnem /8230 F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám Parcela BPEJ Výměra[m2] 760/ / Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, kód: 740. strana 2

11 Okres: VÝPIS Z KATASTRU MOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 CZ0721 Kroměříž Obec: Loukov Kat.území: Libosváry u Bystřice pod List vlastnictví: 313 Hostýnem V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, kód: 740. Vyhotovil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhotoveno: :14:02 Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, kód: 740. strana 3

12

13

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 43 Na

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3060 434 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 24-578/2013 o obvyklé (tržní) ceně nebytové jednotky číslo 1444/4 v bytovém domě číslo popisné 1444 v ulici Lípová, včetně ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 483/18323

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění s mi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3390/10/2015 o obvyklé ceně bytu č. 2274/8 včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 3737, 3924/4 a 3933 v katastrálním území Strašnice, městská část Praha 10, hlavní

Více