Za okrádání spolupracovníků může jít na dva roky do vězení BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: NEŽ ZAHÁJÍŠ DOPRAVU, ZKONTROLUJ TRAŤ A SOUPRAVU!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za okrádání spolupracovníků může jít na dva roky do vězení BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: NEŽ ZAHÁJÍŠ DOPRAVU, ZKONTROLUJ TRAŤ A SOUPRAVU!"

Transkript

1 3 Z Paskova na Darkov Pět měsíců a čtyři LV Novákovi klasici excelují 4 Lump na Darkově dopaden! Za okrádání spolupracovníků může jít na dva roky do vězení 7 Máme mistryně! Hokejistky Karviné patří i k oporám reprezentace 13. března 2014 číslo 10 ročník 44 Noviny zdarma nejen pro havíře BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: NEŽ ZAHÁJÍŠ DOPRAVU, ZKONTROLUJ TRAŤ A SOUPRAVU! Dale Ekmark: Bezpečnost musí být naší prioritou Vážení kolegové ze skvělého týmu OKD a členové naší komunity, obyvatelé regionu, ale vlastně celé země! DARKOV Považuji za čest, že s vámi všemi mohu spolupracovat na transformaci OKD. Nejen proto, aby fi rma přežila mimořádně náročné období, ale také proto, aby se dále rozvíjela. Nejde pouze o záležitost týmu OKD. Pro to, abychom byli úspěšní, se do tohoto procesu musí zapojit všechny zainteresované strany. Jsem přesvědčen, že budeme úspěšní, protože selhání si nemůžeme dovolit. Pracujte bezpečně! Rád bych také využil této příležitosti, abych jménem celé společnosti OKD vyjádřil upřímnou soustrast rodině pana Milana Siváka. Vyšetřování této nešťastné události, která se stala předminulou neděli na povrchovém pracovišti Závodu Důl ČSM, stále pokračuje. Zároveň bych chtěl poděkovat Policii ČR, obvodnímu báňskému úřadu a našemu týmu za profesionální přístup a úzkou koordinaci při tomto vyšetřování. Pro mě osobně je vždy skličující, když se dozvím o nešťastných událostech, jako byla Nejde o statistiku, jde o to, aby se společnost OKD stala v bezpečnosti práce špičkovou světovou firmou. tato, ale vlastně o všech zraněních a úrazech, s nimiž se v našich provozech setkáváme stále příliš často. Prosím, udělejte vše, co je ve vašich silách, ať pracujete bezpečně. Dávejte pozor na sebe samotné, ale i na své kolegy. Podstatou bezpečnosti nejsou pravidla, předpisy a statistiky, ale to, že vy i vaši kolegové se vrátíte každý den v pořádku domů a nepřikládáte bezpečnosti význam FOTO: Boris Renner Leden a únor dopadly z hlediska výroby dobře, v bezpečnosti ečnosti práce zůstávají rezervy. pouze při vaší práci pro OKD, ale také ve svém běžném životě. Ačkoliv potřebujeme těžit uhlí, abychom splnili náš plán, nebo ho dokonce překročili, není a nikdy v OKD nebude vytvářen tlak na to, těžit uhlí na úkor bezpečnosti. Vedení OKD dělá vše pro to, aby se dařilo snižovat počet úrazů k našemu dlouhodobému cíli, kterým je nula pracovních úrazů. Nejde o statistiku, jde o to, aby se společnost OKD stala špičkovou světovou fi rmou nejen z hlediska hlubinné těžby uhlí, ale také z hlediska bezpečnosti práce. Abychom toho dosáhli, musíme se všichni zaměřit na to, aby náš provoz byl bezpečný. Plán těžby splněn Co se týče ukazatelů produkce k dnešnímu dni, chtěl bych pogratulovat všem zaměstnancům všech našich dolů. Mohu říct, že jsme v lednu a únoru splnili, nebo dokonce překročili plán těžby a trend snižování nákladů jde správným směrem. Pokračování na straně 2 VÝKONNÝ ŘEDITEL BUDE DISKUTOVAT SE ZAMĚSTNANCI ZÁVODU DŮL DARKOV KARVINÁ Výkonný ředitel OKD Dale R. Ekmark zve zaměstnance Závodu Důl Darkov na setkání, kde bude odpovídat na jejich dotazy. To se uskuteční 20. března od do v zasedací místnosti č. 224 ve 2. patře správní budovy. Proto neváhejte a přijďte se zeptat na to, co vás zajímá. O termínech, kdy výkonný ředitel navštíví další závody, aby mohl diskutovat se zaměstnanci a odpovídat na jejich dotazy, vás budeme informovat v dalších vydání Horníka. ms Setkání s občany ve Starém Městě Zástupci OKD vysvětlovali obyvatelům Starého Města své záměry s rozšiřováním těžby Dolu Karviná KARVINÁ-STARÉ MĚSTO Na úterý podvečer zorganizovali zástupci sdružení Karviňáci proti těžbě uhlí pod městem setkání s občany (nejen) Starého Města, jehož cílem bylo seznámit obyvatele s aktuální situací v lokalitě a získat nové informace ohledně plánovaného rozšíření těžby Dolu Karviná, lokality ČSA. Do zaplněného sálu hasičské zbrojnice přišli s lidmi diskutovat náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk, mluvčí magistrátu Šárka Swiderová, ředitel místní městské policie Jaroslav Novotný, ředitel pro rekultivace a pozemky OKD Radim Tabášek a mluvčí těžařů Marek Síbrt. O rozdílech v záměrech těžařů na rozšíření dobývání v našem revíru a v severních Čechách občany informoval zástupce Greenpeace Jan Rovenský. Plán OKD platí V místy emotivní debatě občany lokality zajímalo, jak to bude se záměrem OKD těžit pod Starým Městem, když firma před týdnem oficiálně oznámila, že v současnosti nebude pokračovat s výkupy v lokalitě a prozatím je nezahájí ani v Orlové-Výhodě a Doubravě. Občané se ptali, zda je plán OKD aktuální i při současné náročné ekonomické situaci, kterou firma prochází. Zástupci těžařů občanům popsali současnou situaci OKD, vysvětlili, že práce na dokumentaci EIA probíhají a měly by být hotovy do poloviny roku, přičemž upozornili na to, že rozsah plánovaného dobývání je menší než v původním záměru z března 2012 a nepočítá s těžbou pod průmyslovou zónou a Karvinskými rybníky. Deklarovali, že obnovení výkupů závisí primárně na situaci na trhu s uhlím, kde ceny stále klesají, a úspěchu probíhající transformace OKD, přičemž nejsou v současnosti schopni odpovědně říct, kdy se začne v lokalitě znovu vykupovat. Představitelé OKD potvrdili, že si uvědomují podnikatelské riziko projektu, a to, že pro úspěch projektu je nutné se dohodnout se všemi vlastníky nemovitostí, které by těžba ohrozila. Bezpečnost v lokalitě Emotivní dotazy směřovaly i na zástupce města a jejich zájem a péči o kvalitu života ve Starém Městě. Velká část diskuze se totiž týkala bezpečnosti ve Starém Městě a nájezdů nepřizpůsobivých občanů, kteří rabují opuštěné domy nebo zahradní chatky. Šéf městské policie Jaroslav Novotný vysvětloval postupy a možnosti, jimiž mohou negativním jevům čelit. Upozornil na legislativní omezení jejich práce, která často neumožňují zasáhnout takovým způsobem, jak by si občané lokality představovali. Ujistil účastníky, že Starému Městu věnuje městská policie ve spolupráci s Policií ČR zvýšený zájem a snaží se negativní události, které znepříjemňují život lidem, řešit. Zástupci sdružení Karviňáci a OKD se shodli na tom, že primární ochranou před nájezdy rabujících občanů jsou co nejrychlejší demolice vykoupených a opuštěných domů a uvedení jejich okolí do odpovídajícího stavu. Představitelé sdružení zároveň přišli s myšlenkou, zda by těžaři nebyli ochotni přispět ke zvýšení bezpečnosti ve Starém Městě najmutím bezpečnostní agentury, která by kritická místa monitorovala. Marek Síbrt ZE SVĚTA POTÍŽE NA DRÁZE VARŠAVA Kromě nízkých cen uhlí trápí polské těžaře fungování místních železničních dopravců, kteří nejsou schopni zajistit včasné dodání uhlí zákazníkům v očekávané kvalitě. V Polsku existuje 24 společností, které se zabývají dopravou uhlí, více než polovina celkového přepraveného objemu připadá na státního dopravce PKP Cargo. Například šéf černouhelné společnosti KHW Roman Łój si stěžuje, že v posledním kvartále loňského roku zůstalo na skládkách firmy 400 tisíc tun uhlí, které nebyli dopravci schopni dovézt zákazníkům. Podobný problém řeší největší černouhelná společnost v Evropě Kompania Weglowa. Společnost PKP se hájí tím, že problémy s dodávkami jsou dány vyšším objemem zakázek a modernizací železnice, která kvůli probíhajícím rekonstrukcím tratí omezuje jejich kapacitu, někdy na ni nejsou vozy vpuštěny vůbec. ms

2 2 Z OKD / Za branami OKD číslo 10 ročník 44 DALE EKMARK: BEZPEČNOST MUSÍ BÝT NAŠÍ PRIORITOU Dokončení ze strany 1 Bezpečnost se statisticky také mírně zlepšuje, nicméně nejsem přesvědčen, že je pokrok dostatečný vzhledem k našim cílům. Nadále se musíme zaměřit na to, jak zvyšovat bezpečnost při práci v OKD. Bohužel vývoj cen uhlí zůstává negativní, takže významný finanční tlak na OKD v tomto směru pokračuje. Ceny uhlí prakticky nemůžeme ovlivnit, ale co můžeme ovlivnit, je to, že budeme těžit uhlí s odpovídajícími náklady a dodávat ho včas našim zákazníkům v požadovaném množství a kvalitě. Tato spolehlivost v dodávkách nám pomůže uspokojovat potřeby našich klientů. Přijďte se zeptat! Chtěl bych se krátce zastavit u pravidelných setkání se zaměstnanci na jednotlivých dolech, s nimiž jsem v minulých týdnech začal. Je to pro mě příležitost setkat se s mnohými z vás a s každým samostatně pohovořit. Jde ale také o příležitost pro vás nemluvit pouze o problémech, ale přijít také s nápadem, návrhem, jak řešit konkrétní problém, který se týká vás nebo vašeho pracoviště či dolu. Vím, že máme mnoho příležitostí, kde se zlepšit, a musíme se snažit je jednu po druhé využít. Setkání, která již proběhla, se odehrávala v pozitivním duchu a je pro mě velmi obohacující a přínosné, že se s mnohými z vás mohu osobně setkat. Není mým záměrem, aby byl kdokoliv z možnosti zúčastnit se tohoto setkání vyloučen, ačkoliv se zdá, že zájem zaměstnanců, kteří by se rádi přišli zeptat, je větší než čas, který máme pro setkání vyhrazený. Mám v plánu vytvořit pořadník, kde budou uvedena jména těch, kteří chtěli přijít, ale z časových důvodů to nebylo možné, aby měli při příštím setkání přednost. Nebude-li ani toto fungovat, musíme najít alternativu a věřím, že dokážeme CO PŘINÁŠÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK? 8 RODINNÝ ZÁVOD KARVINÁ Nejedná se o žádnou sportovní rodinnou aktivitu, jak by se z názvu mohlo na první pohled zdát, ale takto nový občanský zákoník (NOZ) upravuje od ledna 2014 netradiční institut rodinného práva. Za rodinný závod se považuje seskupení lidí, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manželi sešvagřené až do druhého stupně, jenž je ve vlastnictví některého z nich. Účastníky mohou být dokonce i cizí osoby, které trvale pracují pro rodinu. Institut rodinného závodu nezavádí nový typ podnikání ani není samostatným právním subjektem, ale řeší některé právní a daňové otázky spojené s právy, povinnostmi (a jejich vymahatelností) členů rodiny, kteří ve prospěch rodiny či rodinného závodu pracují, a v prvé řadě tak slouží k obživě rodiny. Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu mají například právo na podíl na zisku v míře odpovídající množství a druhu celou akci přizpůsobit tak, aby vyhovovala všem. Nová metoda dobývání v OKD Na závěr bych se s vámi rád podělil o informace týkající se projektu dobývání metodou chodbicování (komora-pilíř, Room and Pillar) v Závodě Důl ČSM, který se blíží k uvedení do provozu. Půjde o první projekt tohoto typu v našem revíru, ale jde o osvědčenou metodu, která je ve světě používána často v mnoha ohledech v podobných podmínkách jako máme v Dole ČSM. Týmu, který má v OKD projekt na starosti, bych chtěl za jeho úsilí touto cestou poděkovat. Věnujeme veškerou svou pozornost a úsilí tomu, abychom projekt realizovali technicky správně, a především, aby byla zajištěna bezpečnost práce. Věnovali jsme speciální úsilí tomu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pro všechny, kteří na projektu participují. V souvislosti s projektem rozšířil na tři měsíce náš tým Udo Renk, který je světovým expertem na tuto metodu těžby, ale je zároveň lídrem v oblasti bezpečnosti práce při hlubinné těžbě uhlí. Bude školit naše zaměstnance a spolupracovat s našimi inženýry, abychom zajistili odpovídající výsledky projektu. Vítám ho proto v našem týmu. Do projektu jsme zároveň plně zainteresovali báňský úřad a dodavatele, abychom zajistili jeho úspěch. Přeji vám i vašim rodinám úspěšné a bezpečné dny. Zdař Bůh! PS: A úplně na závěr. Navzdory všem údajně zaručeným informacím, které jsou ve skutečnosti pouhými fámami, bych vás chtěl ujistit, že správa OKD definitivně sídlí na Závodě Důl Darkov. Žádné stěhování zpět do Ostravy se nechystá a chystat nebude. Dale R. Ekmark výkonný ředitel OKD jejich práce. Mají také právo spolurozhodovat o tom, jak bude zisk z provozu rodinného závodu použit. V praxi již nebude nezbytné sepisovat s příbuznými například na záskok při prodeji v obchodě či na výkon brigády na zemědělské usedlosti fiktivní dohody o provedení práce či jiné smluvní vztahy a riskovat v případě kontroly postih ze strany inspekce práce za nelegální práci. Je však praktickou otázkou, zdali tento právní institut bude sloužit k prospěchu rodiny, nebo bude naopak komplikovat dispozice s rodinným majetkem. Například při koupi nemovitosti by se tak měl kupující zajímat předem také o to, zda tato nemovitost náhodou neslouží provozu neformálního rodinného závodu. Pokud by tomu tak bylo, bude vhodné zabývat se otázkou, kdo všechno se rodinného závodu účastní, zda byla dispozice s nemovitostí schválena účastníky rodinného závodu a zda byla řádně vypořádána jejich předkupní práva. Mgr. Roman Apl Špalek najel nové rubání, má po hladovém období Začátek letošního roku se vydařil, na ČSM plní úkoly v tunách i metrech FOTO: Radek Lukša Dobývací komplex s technologií středního POPu 2010 v porubu u Špalkovy party. STONAVA S velkými nadějemi vyhlíželi na stonavské šachtě v únoru nájezd porubu na severní lokalitě s kolektivem hlavního předáka Rostislava Špalka z úseku Rostislava Huspeky. A očekávání se naplnilo vytěžením tun uhlí splnil technický režim nejen svůj, ale přispěl i k výsledkům celého podniku! Špalkovi horníci přešli z porubu , kde dělali v obtížných podmínkách a zažívali tam doslova hladové období. Teď na pracovišti potvrdili kvalitu vybavení nového rubání a skutečnost, že kopat umí, sdělil vedoucí výroby Marián Böhm s tím, že kolektiv provozuje dobývací kombajn SL 300 sekcemi Bucyrus 13/31. Vedoucí úseku Huspeka (vlevo) a hlavní předák Špalek (vpravo) s částí ranní směny. Byť to u Špalka ve druhém měsíci na zápis na skuru nebylo, i jeho chlapi se dočkali pochvaly od vedení. S výrobními výsledky se totiž můžeme chlubit, poděkování zaslouží všichni, kteří se na tom podíleli. Na pozadí kvalitních výsledků nicméně nadále zůstává skvrna neúspěchu v podobě zbytečných úrazů, nechal se slyšet Böhm. Ve výrobě každopádně ČSMáci fedrují už od ledna, kdy nakopali 284 tisíc tun. To znamená zvýšení těžby proti důlně technickému plánu o 5900 tun a tím splnění technického režimu na 102 procenta, pokračoval vedoucí výroby s tím, že první měsíc se dařilo i čelbovým. Vyrazili celkem 1520 metrů (pět metrů v plusu, TR 100,3 %). Únor pak znamenal provozování pěti porubů s celkovou produkcí 210 tisíc tun uhlí. Režim máme splněný na sto procent, důlně technický plán jsme překročili o tun, řekl Böhm. Provoz příprav hlásil při vyražení dohromady 1500 metrů taktéž dosažení 100 procent v technickém režimu. Avšak na důlně technický plán manko 65 metrů. Radek Lukša ZÁVOD DŮL DARKOV SE VRÁTIL MEZI LÍDRY Více než polovinu letošní těžby zatím zajišťují havíři z kolektivu hlavního předáka Tadeusze Czaji DARKOV Na 102 procent splnil v únoru technický režim v těžbě Závod Důl Darkov. Díky tomuto výsledku se opět zařadil mezi šachty, které své těžební úkoly nejen plní, ale i překračují. Celkem bylo na podniku ve druhém měsíci vytěženo m 3 čistého odrubaného prostoru. Revírní odbytová těžba podniku činila 163 tisíc tun a byla tak o 3 tisíce tun vyšší, než stanoví technický režim. Po dvou měsících má Darkov na svém kontě celkem tun uhlí a úkol podnikatelského záměru překračuje o tun. Lví podíl má na tomto výsledku dodavatelský rubáňový kolektiv Alpex rubání 2 hlavního předáka Tadeusze Czaji, který vytěžil v porubu za první dva měsíce roku 173 tisíc tun uhlí a přispěl tak k letošnímu výsledku Darkova více než polovinou. V únoru dosáhl navzdory náročným mikroklimatickým podmínkám těžby m 3 a o 500 m 3 překonal výsledek z ledna. Odměnou mu bylo splnění limitního výkonu. Ostatním darkovským rubáňovým kolektivům se už bohužel tolik nedařilo. Chlapi z dodavatelského kolektivu firmy Polcarbo hlavního předáka Józefa Zubrzyckého už třetí měsíc bojují v porubu s těžkými geologickými podmínkami. Musí lepit vypadávající pilíř, zavrtávat roviny a zajišťovat nesoudržný strop. V únoru vytěžili m 3 uhlí. Krušné chvíle zažili horníci z kolektivu hlavního předáka Zbyňka Rzidkého. Po výborném rozjezdu nového porubu , kdy hned v prvním dni dosáhli těžby 800 tun, a pak dokonce 2600 tun, došlo v rubání na začátku druhé únorové dekády k protržení FOTO: Radek Lukša ÚNOROVÉ LIMITNÍ VÝKONY K dílčím úspěchům jednotlivých kolektivů patří ve druhém měsíci těžba tun dosáhli ji horníci z osádek Krzysztofa Krażewského z úseku Krzysztofa Szewczyka ve stěně (průměrný postup porubní fronty měli 131,7 metrů) a tím splnění limitního výkonu. Na ten dosáhli také chlapi z kolektivu Tomáše Kovala z úseku Davida Miarka s tunami v porubu U přípravářů se za únor zapsaly na skuru kolektivy Martina Miženka s 60 metry, Radima Kubíčka se 211 metry, Piotra Wierzbińskeho se 210 metry a Waldemara Pasika se 209 metry. ochranné lávky, vysypání nadloží z vrchní lávky v délce deseti sekcí a zasypání a poškození stěnového dopravníku. V porubu musel proto být instalován sběrný dopravník TH 500 a pásový dopravník, zával bylo třeba ručně naložit a odtěžit. Přes veškerou snahu se porub podařilo rozjet až po téměř šesti dnech. Za celý měsíc tak Rzidkého chlapi vytěžili m 3 uhlí. Poslední darkovský kolektiv, hlavního předáka Romana Badury, v únoru vybavoval a připravoval k těžbě porub Zažíval tak už druhý měsíc bez kopání. sc Únor útokům na limity přál Uspěli chlapi Nováka, ním lednu uspělo hned šest Klasicky i kombajnem kolektivů, jeden z rubání, pět Na úspěch Novákova týmu navázal další klasický přípravář- Szkota, Slíže, Špernogy, z příprav. Skubika a Czaji, celkem ský kolektiv, který vede hlavní předák Damian Szkot. Chlapi šest kolektivů z úseku Piotra Kiełbasy dosáhli na čelbě postupu DARKOV Pracují na Závodě Důl Darkov sotva pět měsíců a už tu slaví svůj čtvrtý limit! Dalším skvělým výsledkem ozdobil soutěž v plnění limitních 90 metrů a limit spl- nili na 125 procent. Úspěšný byl i druhý expaskovský klasický tým hlavního předáka Vladimíra Slíže, který pracuje výkonů expaskovský klasický na úseku Lubomíra Poločka. přípravářský kolektiv hlavního předáka Břetislava Nováka. Na čelbě vyrazil v únoru 121 metrů a stanovené parametry splnil na 137,5 procenta! Kolektiv z úseku Radima Kalafuta je Že by zrod nové hvězdy? Expaskováci hlavního předáka Břetislava Čtyřiačtyřicet metrů na čelbě znamená splnění limitního výkonu na 100 procent. Barvy kombajnových přípravářských týmů hájily v únoru kolektivy hlavních předáků Petra Špernogy a Krzysztofa současně jediným darkovským Nováka (na snímku s ředitelem Skubika z úseků vedených týmem, který uspěl v lednu Závodu Důl Darkov Vladislavem Lubomírem Poločkem i v únoru. Szmekem) splnili za pět měsíců a Zbigniewem Kuligowskim. Druhý zkrácený měsíc jinak na Darkově čtyři limitní výkony Špernogovi chlapi dosáhli limitům na Darkově vy- loženě přál. Po dvoulimit- a jsou jediní, kteří mají letos limiťák za leden i za únor. na ražbě postuloženě pu 110 metrů a svůj cíl splnili na 100 procent. Skubikovi havíři vyrazili na čelbách a celkem 135 metrů a splnili tak svůj závazek na 106,3 procenta Bodoval Alpex rubání 2 V rubání se může skvělým výsledkem pochlubit osvědčený kolektiv hlavního předáka Tadeusze Czaji a vedoucího úseku Janusze Pielki Alpex rubání 2. Dosažená měsíční těžba m 3 v porubu byla bezkonkurenčně nejvyšší na šachtě a znamenala splnění limitního výkonu na 100,1 procenta. O tom, že dosáhnout na limitní výkon není jednoduché, svědčí fakt, že dalších sedm přihlášených kolektivů si muselo tentokrát nechat zajít chuť. Byly mezi nimi dva týmy z rubání, jeden klasický a čtyři kombajnové přípravářské kolektivy.

3 Z OKD 13. března Svorníky MCA-M vyhrály nad podmínkami 080. sloje Libor Mazal přiblížil paskovské zkušenosti z údržby díla pro opakované použití instalace byla složitá, ale výsledky vynikající STAŘÍČ Poprvé se podařilo na staříčské lokalitě Závodu Důl Paskov udržet po prvním použití třídu v 080. sloji tak, že bez větších úprav funguje doprava po závěsné drážce ZD 24 pro další porub v sousední kostce. Umožnilo to nasazení projektovaného systému lanových opakovatelně předpínatelných svorníků MCA-M, jak o tom na odborném semináři v Ostravě (více v Horníku 9/2014) informoval tehdejší paskovský technolog svorníkování Libor Mazal. Podmínky ve staříčské 080. sloji doposud vždy působily problémy při udržování chodeb pro opakované použití. Bylo zapotřebí více zmáhaček a přibírkových prací, především když jsme zde chtěli provozovat ZD 24, popisoval Mazal, jenž je aktuálně projektantem technologické projekce pro svorníkování správy OKD, s tím, že na Paskově používali technologii MCA-M vloni na třech dílech ve výchozí prorážce a těžních třídách a Poslední zmíněnou štreku využívá v současnosti kolektiv Martina Majse z úseku Michala Hykla dokopávající stěnu Chodba byla vyražena v profilu SP16 s kombinaci se svorníky Hilti One-Step instalovanými přímo na čelbě skrz ocelo- vá síta MIDO. Lanové svorníky MCA-M zde zavrtávali dodavatelé z TKBČ pod vedením Igora Šimůrky až po jejím vyražení, líčil Mazal a upřesnil účel těchto operací. Dílo má sloužit i budoucímu porubu LUMP, KTERÝ VYKRÁDAL HÁKY, BYL DOPADEN Společný úspěch odboru ochrany a kontroly OKD a karvinského oddělení Policie ČR DARKOV Není nic hnusnějšího než okrádat vlastní kolegy. Jeden z lumpů, který vykrádal háky v koupelnách na Závodě Důl Darkov, za to bude pykat. V sobotu 8. března ho dopadla Policie ČR a podle paragrafu 205 trestního zákoníku ho obvinila z krádeže vloupáním. Trestní sazba je v tomto případě do dvou let nepodmíněně. Všímavý koupelář K dopadení pachatele přispěl koupelář, který zaslechl v pátek 7. března v řetízkové koupelně ve 4. patře správní budovy Dolu Darkov podezřelé zvuky, jako by někdo ulomil zajištění háku, a současně si všiml člověka, který mohl mít spuštěný cizí hák. Své podezření ohlásil na odbor ochrany a kontroly OKD, jehož pracovníci dokázali s využitím systému ASEP a kamerových záznamů pravděpodobného zloděje ztotožnit. Samotné zadržení provedli příslušníci obvodního oddělení Policie ČR v Karviné 1 pod vedením nadporučíka Jaroslava Sarčáka, kteří také zajistili stopy a provedli další prověřování, díky němuž se podařilo pachatele usvědčit. Přiznal se nejenom k pátečnímu pokusu o krádež, Šimůrkova parta svorníky MCA-M instalovala za pomoci dvou kotevních objímek. První s podložkou o rozměru 15 krát 15 centimetrů dali přímo na zasvorníkované hrubé výlomy a předepjali na hodnotu 150 kn. Druhou na univerzální kotevní stropnice TH29A. Zamezuje se tím rozsedání vrstev a MCA-M slouží i jako náhrada střední stojky. Předporubní tlaky pak zvedají výztuž do volných prostor, kotevní objímka na rostlé hornině je aktivní a nedochází tím k uvolňování lanových kotev, jako tomu bylo u kotev pramencových, vysvětloval Mazal. Nasazení MCA-M v paskovských podmínkách je podle něj obrovským krokem vpřed v oblasti vysokého kotvení. Lanové svorníky je možné opětovně dopnout před postupujícím rubáním i za porubem. Tím dosáhneme využití jeho projektovaných vlastností na sto procent, dodal Mazal. Nutné je při instalaci dodržovat technologickou kázeň (hlavně při předepínání), zaměřovat se na vhodné typy kotvicích stropnic, zamezovat posuvu po SP výztuži i střihu lan. Radek Lukša ale také ke třem dalším, informoval vedoucí odboru ochrany a kontroly OKD Jan Jurásek. Jak zdůraznil, zadržení se povedlo uskutečnit díky výborné spolupráci s karvinskými policisty a jejich profesionálnímu výkonu. Bližší okolnosti ale odmítl sdělit s poukazem na to, že vyšetřování pokračuje. Existuje podezření, že dopadený pachatel kradl dlouhodobě. Zveřejnění podrobností by mohlo toto dokazování ohrozit, vysvětlil. Pozor na cizí Šéf ostrahy OKD současně nabádá, aby si lidé všímali všech náznaků, že se v koupelnách pohybují osoby, které tam nemají svůj hák, a tudíž tam nemají co pohledávat, a neváhali ohlásit případné podezření koupeláři nebo přímo na odbor ochrany a kontroly OKD. Protože okrást kolegu, se kterým fárám, to je absolutní lumpárna, vyzval Jurásek. Na dobrého šéfa a člověka se nezapomíná Fotbalový turnaj provozu vybavování a likvidace se hrál jako Memoriál Karla Majetného PETROVICE Dobrý šéf je člověk, na kterého se nezapomíná. Cítí to tak i pracovníci provozu vybavování a likvidace ze Závodu Důl Darkov. Proto se také rozhodli přejmenovat svůj tradiční fotbalový turnaj na Memoriál Karla Majetného loni zesnulého dlouholetého vedoucího darkovského PVL. MCA-M Lanové svorníky s volitelnou délkou jsou z vysokojakostních pružinových ocelových drátů odpovídajících normě EN Lanový opakovatelně předpínatelný svorník MCA-M. Jednak Karel tento turnaj zakládal, jednak to byl vždy člověk na svém místě, který se těšil přirozené úctě a autoritě, vysvětlil vedoucí darkovského úseku hydrauliky Vítězné mužstvo UVL1. Podle ustanovení trestního zákoníku hrozí zloději dva roky natvrdo. FOTO: archiv Libor Mazal hovořil o používání MCA-M v paskovských podmínkách. Instalovaný lanový svorník před postupujícím porubem na Staříči. Adam Iwanuszek, který pracoval pod vedením Majetného celkem 15 let. Turnaj, přesněji jeho 6. ročník, se konal v sobotu 1. března ve víceúčelové sportovní hale u Základní VZORNÁ A PŘÍNOSNÁ SPOLUPRÁCE Spolupráce pracovníků odboru ochrany a kontroly OKD a karvinského oddělení Policie ČR probíhá dlouhodobě na vysoké úrovni. Policisté pomáhají při zajišťování pořádku na ploše heliportu u darkovské šachty, preventivně kontrolují šachetní parkoviště a stav zaparkovaných vozidel. Připravujeme také další preventivní opatření pro zvýšení úrovně bezpečnosti v objektech OKD, na parkovištích a v okolí dolů, dodal šéf bezpečnosti OKD Jan Jurásek s odkazem na nedávnou kontrolu přítomnosti drog a omamných látek v objektech OKD pomocí policejních psů. FOTO: PVL Darkov Účastníci 6. ročníku fotbalového turnaje PVL. školy v Petrovicích u Karviné. Zúčastnila se ho družstva úseků UVL1, UVL2 a Hydrauliky; mužstvo dodavatelské firmy CZ Bastav, další tradiční účastník, nemohlo přijet kvůli pracovní vytíženosti při vybavování porubu Vlastní fotbalové boje byly tuhé a vzácně vyrovnané. Všichni vyhráli, všichni prohráli, zápasy se často rozhodovaly až na penalty. Při jednom utkání se jich střílelo dokonce dvanáct, přiblížil průběh mačů Iwanuszek. Nejvíc štěstí měl nakonec tým UVL1, který obsadil první příčku a vedle poháru pro vítěze převzal z rukou současného VÝSLEDNÉ POŘADÍ 1. ÚVL1 2. ÚVL2 3. Hydraulika ŘEŠENÍ PROBLÉMU S UVOLŇOVÁNÍM PRAMENCOVÝCH SVORNÍKŮ Dílo bylo raženo v profilu OO-O-18/16/18 v kombinaci se svorníky Hilti One-Step. Tím dochází k přenesení zatížení zpevněného nadloží do horninového masivu, ale nikoliv už k přímému zvýšení únosnosti obloukové výztuže či náhrady za střední stojky. vedoucího darkovského provozu vybavování a likvidace Petra Foltýna podruhé za sebou i ocenění nejvyšší Putovní pohár Karla Majetného. Nejlepším střelcem se stal Michal Trzaskalik s 5 góly. SLOVO NÁMĚSTKA Zdeněk Koval, náměstek pro bezpečnost Závod Důl Paskov Vážení kolegové, plnění výrobních úkolů v těžbě i metráži, iniciativa ve snižování nákladů na vytěženou tunu i hledání úspor ve všech oblastech provozu naší šachty. V tom leden i únor letošního roku splnily očekávání vedení Závodu Důl Paskov. Všem zaměstnancům za to patří upřímné poděkování! Co nás však v současnosti nejvíce trápí trápilo a vždy trápit bude byly vážné úrazy našich spolupracovníků zapříčiněné rutinností či porušováním zásad bezpečnosti práce. Šest registrovaných úrazů za první dva měsíce roku 2014 hovoří za vše. Každý z nás se proto musí zamyslet nad tím, co je zapotřebí udělat pro to, aby počet úrazů klesal. Stále sázím na maximální vzájemnou komunikaci a informovanost všech kolegů nejen o úrazech, které se už staly, a pak především na prevenci tedy výchovu k osobní zodpovědnosti za svou práci jak v dělnických, tak technických profesích. Pokud se vrátím k nákladům na výrobu, za velký úspěch považuji podkročení plánovaných nákladů na jednu vytěženou tunu v našem dole. Hlavní podíl na tom měly rubáňové kolektivy, které nakopaly o sedm tisíc tun uhlí oproti plánu navíc. Samozřejmě musíme přičíst také úspory v nákladech na energie a materiál, nicméně v šetření v oblasti osobních nákladů máme stále velké rezervy. A pak je zde poruchovost právě ta nám znemožňovala v prvních dvou měsících letošního roku dosahovat ještě lepších těžebních výsledků. Markantní to bylo u jediného paskovského kombajnového porubu Opatřením pro omezení poruchovosti je na tomto pracovišti březnová plánovaná výměna dobývacího kombajnu a květnová výměna sběrného dopravníku. Březen pro nás také bude znamenat nájezdy dvou nových porubů, a to s kolektivem Carbokovu Tomasze Sadziewicze a s kolektivem úseku T1 Martina Majse. Prodlužovat budeme kombajnový porub Splnění harmonogramu všech uvedených akcí je podmínkou pro splnění našich těžebních úkolů v prvním kvartále a bude dobrým základem i pro splnění plánu v prvním pololetí! Zdař Bůh! DESÁTÉ VÝROČÍ TRAGICKÉ UDÁLOSTI LAZY Wiesław Celin, Mirosław Gwóźdź, Štefan Ivan, Jan Kwiatkowski, Wojciech Śmigiel, František Tipta, Mariusz Wojnarowski. To jsou jména zaměstnanců firmy THK Čechpol, kteří zahynuli 11. března 2004 při rozšiřování prorážky ve 38. sloji na tehdejším Dole Lazy, dnes lokalitě Lazy Závodu Důl Karviná. Příčinou neštěstí byl silný důlní otřes, který postihl právě tuto oblast. Na své tragicky zahynulé spolupracovníky vzpomínají s úctou všichni zaměstnanci společnosti THK Čechpol, stejně jako rodiny zemřelých, příbuzní, kamarádi, přátelé a pracovníci společnosti OKD. jk

4 4 Z OKD / Za branami OKD číslo 10 ročník 44 Boj s rizikem vzniku důlních otřesů KARVINÁ Významným faktorem ovlivňujícím bezpečnost práce v podzemí jsou geomechanické jevy představující přirozené náhlé porušení horského masivu bez deformace důlního díla spojené většinou se zvukovými projevy. Hovořili jsme o nich s Ladislavem Rožnaiem z odboru řízení bezpečnosti OKD. Můžete vysvětlit, jaký je rozdíl mezi geomechanickým jevem a otřesem? Dojde-li při geomechanickém jevu k náhlému vysunutí nebo vyvržení hornin s následkem deformace důlního díla, je označen za otřes. Otřesy se vyskytují především ve slojích sedlových vrstev karvinského souvrství dobývaných ve značných hlouách a jsou způsobeny postupným hromaděním napětí v nadložních pevných horninách a jeho náhlým uvolněním. Při důlním otřesu mohou být případně ohroženi zaměstnanci pracující na důlních pracovištích a také může dojít k nemalým materiálním škodám, a to k poškození až devastaci důlních děl i zařízení, která jsou v nich instalována. Lze otřesům předcházet? Případně předpovědět, kdy k otřesu dojde? Vznik otřesu nelze jednoznačně předpovědět, ani není možné se stoprocentní účinností jeho vzniku předejít. Prováděnou prevencí je však možné výrazně omezit jeho následky. Jaké nástroje společnost OKD používá, aby následky otřesů eliminovala? Minimalizace následků důlních otřesů je spolu se snahou o zabránění jejich vzniku FOTO: Bohuslav Krzyžanek Ladislav Rožnai. hlavním cílem OKD při provádění hornické činnosti v částech horského masivu zařazených do kategorie s nebezpečím otřesů. S využitím prostředků protiotřesové prevence fi rma omezuje hromadění napětí ve sloji nebo v nadloží, postupně uvolňuje již nahromaděné napětí, případně se snaží o vyvolání otřesu v době, kdy na pracovišti a v jeho blízkosti nejsou lidé. K těmto účelům slouží zavlažování slojí a okolních hornin, odlehčovací vrty, otřasná odlehčovací trhací práce ve sloji a bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadložních horninách. Současně je také zvyšována bezpečnost zaměstnanců používáním moderní, vysoce únosné mechanizované výztuže v porubech. Ta společně se zákazem vstupu na porubní chodby v době zásahu do masivu výraznou měrou přispívá k jejich ochraně. Je počet otřesů v našem revíru stabilní, nebo se v čase zvyšuje? A jaké jsou jejich následky? I přes dobývání ve stále větších hlouách, představujících složitější geologické a geomechanické podmínky, se v OKD daří snižovat dopady seismické aktivity na zaměstnance. Zatímco v letech 2004 až 2008, tedy před nasazením nové technologie v rámci programu POP 2010, bylo při 24 otřesech zraněno 53 zaměstnanců (10 smrtelně), došlo mezi roky 2009 a 2013 k 38 zraněním (4 smrtelným) při 21 otřesech. V letošním roce bylo již zaznamenáno 23 geomechanických jevů s uvolněnou energií větší než 10 5 J. Pouze jeden byl označen za důlní otřes. Došlo k němu dne na ražbě č Závodu Důl Darkov. V souvislosti s tímto otřesem bylo evidováno pět úrazů, z toho dva byly registrovány. Čím je možné počet úrazů dále snižovat? Jsou aplikovány nějaké nové postupy, které by je dokázaly eliminovat? K dosažení uvedených výsledků přispělo mimo jiné i vyvinutí nového systému sledování pohybu osob v oblastech porubů zařazených do 3. stupně nebezpečí otřesů, který umožnil podstatně omezit působení lidského faktoru v podobě nepovolených vstupů do porubních chodeb v době provozu porubu. Dosaženým zvýšením bezpečnosti byly účelně zhodnoceny prostředky, které byly vynaloženy na tento systém ve výši dvacet devět a půl milionu korun. Díky kvalitní práci profesních pracovníků a dále se zvyšující pracovní kázni můžeme i ve stále náročnějších podmínkách, představovaných 209 geomechanickými jevy s uvolněnou energií větší než 105 J v letech oproti 195 jevům se stejnými parametry v období , dosahovat dobrých výsledků v bezpečnosti i ve výrobě. ms S novým názvem a adresou, avšak starými prioritami Valná hromada svaté Barborky schválila změny stanov a program činnosti na další rok KARVINÁ S novým názvem a novu adresou, avšak se starými prioritami vstupuje do jubilejního 10. roku své činnosti Občanské sdružení svatá Barbora Ostrava, nyní Spolek svatá Barbora Karviná. Změny stanov vynucené nástupem platnosti nového občanského zákoníku a změnou sídla OKD schválila v pátek 6. března ve společenském zařízení Barborka u lokality ČSA Závodu Důl Karviná Valná hromada OSSB. I valnou hromadu jako nejvyšší orgán spolku nahradí do budoucna Členská schůze SSB. FOTO: Bohuslav Krzyžanek Delegáti Valné hromady svaté Barbory odhlasovali změnu stanov a složení vrcholných orgánů. Pomáhat dětem Formální změny ve stanovách nově Spolku svatá Barbora naštěstí nic nemění na jeho cílech a poslání. Spolek zůstává samosprávným a dobrovolným svazkem členů sdružujícím právnické a fyzické osoby, které ctí myšlenku sociální výpomoci dětem a rodinám zaměstnanců, kteří zemřeli v souvislosti s následky pracovního úrazu nebo v důsledku jiné poruchy zdraví, která se projevila při plnění pracovních povinností. Pomoc je poskytována zejména v oblasti vzdělání, zájmové činnosti, zdraví či zapojení do aktivního pracovního procesu. Spolek si klade za cíl také podle potřeby, ale minimálně jednou ročně zajistit setkání těchto dětí na kulturně-společenské akci. Delegáti Valné hromady schválili rovněž nové složení orgánů svaté Barbory. Prioritou vzdělání Spolek svatá Barbora byl oficiálně založen 24. června V té době se staral o více než 100 dětí z Česka, Polska a Slovenska. Loni pomáhal celkem 85 dětem z Česka a Polska. Protože část z nich v průběhu roku ukončila školy a odešla, evidoval na konci roku 77 dětí. Finanční pomoc šla hlavně na školné Loni spolek hospodařil s rozpočtem více než 3 miliony korun, na rok 2014 plánuje 2,65 milionu korun. Tajemnici Kamilu Kašovskou (vlevo) nahradila Adriana Furendová. (381 tis. Kč), jazykové kurzy (288 tis. Kč), ubytování na kolejích (284 tis. Kč), učební pomůcky (208 tis. Kč), fi nanční příspěvky na zahájení školního roku (150 tis. Kč) a na studium (120 tis. Kč). Na letní tábory, školní výlety a školy v přírodě padlo 103 tis. Kč. Finanční příspěvky ve výši téměř 281 tisíc korun byly dětem poskytnuty u příležitosti vánočních svátků, dalších 250 tis. korun bylo rozděleno v rámci položky Příspěvky podle nových pravidel. Významnou částku, téměř 220 tis. Kč, si vyžádala společná dovolená na Šumavě, i když byla o 181 tisíc korun nižší, než předpokládal rozpočet. Plnění jako vloni Celkem Barborka hospodařila v roce 2013 s rozpočtem více než 3 miliony korun. Vedle členských příspěvků a darů současných i bývalých členů managementu OKD, příspěvků Nadace OKD a NWR přispěli k této výši více než 78 tisíci korun zaměstnanci, kteří platí pravidelně z výplat, a účastníci šachťáků, kteří vybrali rekordní částku 446 tis. korun. Rozpočet na rok 2014 počítá se snížením příjmové stránky na asi 2,65 mil. korun, vzhledem k předpokládanému menšímu počtu svěřenců by ale i tato částka měla zajistit plnění na úrovni roku U příležitosti 10. výročí založení se jednání Valné hromady OSSB zúčastnili první předseda sdružení Zdeněk Starý a místopředsedové Věra Breiová, Josef Hoďák a Vladislav Kaluža. Na snímku s členkami Výboru maminek Martou Szamaránszkou, Zdenkou Bínovou a Annou Wybraniecovou. SLOŽENÍ NOVÝCH ORGÁNŮ SVATÉ BARBORY NOVÝ NÁZEV A ADRESA: Spolek svatá Barbora, Stonavská 2179, Doly, Karviná VÝBOR Předseda: Vladislav Sobol Místopředsedové: Milena Malinská, Monika Němcová, Stanislav Chobot Členové: Radka Naňáková, Barborka jako vzpomínka? Jménem společnosti OKD vystoupil na Valné hromadě svaté Barbory personální ředitel Jan Jurášek. Jak zdůraznil, i přes náročnou ekonomickou situaci věnuje OKD zajištění bezpečnosti svých pracovníků maximální úsilí. Děláme vše pro to, aby se svatá Barbora už nemusela o nikoho starat a aby zůstala jen pěknou vzpomínkou na to, jak horníci dovedou být solidární, řekl Jurášek. Vladislav Gadula, Marta Szamaránszká, Iveta Böhmová Tajemnice: Adriana Furendová Hospodářka: Milena Bachratá Revizní komise: Zdeňka Barabošová, Šárka Straková, Hana Burová Výbor maminek: Marta Szamaránszká, Zdenka Bínová, Anna Wybraniecová S Čedokem na dovolenou letadlem, autokarem nebo autem! Zaměstnanecké slevy po celý rok v Čedoku! Letadlem z Ostravy V CK zajistíme zvýhodněné parkování na letišti. Paříž jako na dlani , , , Kč Londýn pro individuální cestovatelé termíny dle dohody od Kč Normandie a Paříž , , Kč Egypt, Hurghada a Marsa Alam 11/12 dní od Kč Rhodos 8/11/12 dní od Kč Turecko 8/11/12 dní od Kč Velký okruh Tureckem Kč Malý okruh Tureckem a Kč Bulharsko 8/11/12 dní od Kč Kréta 8/11/12 dní od Kč Okruh Minotaurus (Kréta) Kč Korfu 11/12 dní od Kč Kos 11/12 dní od Kč Zakynthos 11/12 dní od Kč Mallorca 8/11/12 dní od Kč Lefkáda 11/12 dní od Kč Jižní Itálie, Kalábrie 8/15 dní od Kč Španělsko, Almería 11/12 dní od Kč Letadlem z Prahy Možnost svozu autokarem na letiště a zpět. Egypt 8 dní od Kč Spojené arabské emiráty 8/15 dní od Kč Kuba 12/13 dní od Kč Mexico 12/13 dní od Kč Nejkrásnější místa Mexica Kč Malý okruh Čínou a Kč Autokarem z Karviné a dalších moravských měst Velikonoční Holandsko Kč Termální lázně Harkány (Maďarsko) 10 dní od Kč Březen měsíc mimořádných slev pro zajištění dovolené!!! Informace a prodej zájezdů v níže uvedených kancelářích Čedoku: Frýdek-Místek Karviná Chorvatsko 10 dní od Kč Španělsko, pobřeží Costa Brava 10 dní od Kč Květinové korzo se zastávkou v Bruselu Kč Výstava květin Floria, Kroměříž Kč Jarní Bratislava s okružní plavbou po Dunaji Kč Řím s prohlídkou Benátek a Florencie a Kč Paříž s návštěvou Strasbourgu a Kč To nejlepší ze Švýcarska a Kč Benátky, Padova, Verona a Kč Klasický Řím a Kč Jeseníky autokarem a pěšky Kč Klasická Paříž a Kč Jižní Morava s plavbou po Nových Mlýnech Kč Krajem pětilisté růže Kč Známé, neznámé Krušnohorsko Kč Nový Jičín Opava Ostrava Ostrava Avion Vsetín /10-IV/14

5 13 marca 2014 numer 10 rocznik 11 Z OKD 5 MARCOWE HASŁO BHP: ZANIM ROZPOCZNIESZ TRANSPORT, SKONTROLUJ TRASĘ I ZESTAW! Święta Barbara pomaga dzieciom już dziesięć lat Formalne zmiany statutu nie wpływają na cele i posłannictwo organizacji KARWINA Z nową nazwą i nowym adresem, jednak ze starymi priorytetami wkracza w dziesiąty rok swej działalności Stowarzyszenie Obywatelskie Święta Barbara Ostrawa, obecnie Związek Święta Barbara Karwina. Zmiany statutu, wymuszone przez wejście w życie nowego kodeksu cywilnego oraz Tegoroczny budżet, choć nieco niższy, powinien zapewnić pomoc na poziomie ubiegłego roku. zmianę siedziby spółki węglowej OKD, zaakceptowało w piątek 6 marca w Karwinie Walne Zgromadzenie SO ŚB. Również Walne Zgromadzenie SO ŚB zmieni się na przyszłość w Zebranie Członkowskie Z ŚB. Idea pomocy dzieciom Formalne zmiany statutu Świętej Barbary niczego jednak nie zmieniają na celach i posłannictwie organizacji. Związek pozostaje samorządnym i dobrowolnym stowarzyszeniem członków zrzeszającym osoby prawne i fizyczne, które szanują ideę pomocy dzieciom i rodzinom pracowników, którzy zmarli w związku z następstwami wypadku przy pracy lub w konsekwencji innego zaburzenia zdrowia, które przejawiło się podczas wykonywania roboczych obowiązków. Pomoc jest świadczona w dziedzinie edukacji, działalności pozalekcyjnej, zdrowia lub włączenia się do aktywnego procesu pracy. Związek stawia sobie za cel także według potrzeby, minimalnie jednak raz w roku zapewnić spotkanie tych dzieci na imprezie kulturalno-społecznej. Delegaci uchwalili również zmiany personalne w organach związku. Z okazji jubileuszu przywitali wśród gości pierwszego prezesa stowarzyszenia Zdenka Starego oraz wiceprezesów Věrę Breiową, Josefa Hoďáka i Vladislava Kalužę. Priorytetem edukacja Związek Święta Barbara został oficjalnie założony w dniu 24 czerwca 2004 roku. W tym czasie roztaczał opiekę nad ponad 100 dziećmi z Czech, Kopalnia Darków stoi na Czai Wyniki limitowe dla brygad Tadeusza Czai, Damiana Szkota i Krzysztofa Skubika DARKÓW W 102 procentach wykonał w lutym zadanie reżimu technicznego w zakresie wydobycia Zakład Kopalnia Darków. Łącznie w kopalni wydobyto 163 tysiące ton węgla, tj. o 3 tysiące ton więcej, niż zakładano. W sumie po dwu miesiącach bieżącego roku ma Darków na swym FOT. Bogusław Krzyżanek Z obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Obywatelskiego Święta Barbara. SKŁAD NOWYCH ORGANÓW ŚWIĘTEJ BARBARY NOWA NAZWA I ADRES: Spolek svatá Barbora, Stonavská 2179, Doly, Karviná ZARZĄD: Prezes: Vladislav Sobol koncie 314 tysięcy ton węgla i przekracza cele biznes planu o ton. Lwi udział w tych wynikach mają górnicy z brygady ścianowej Alpex oddział 2 głównego przodowego Tadeusza Czai i sztygara oddziałowego Janusza Pielki. Ze ściany wydobyli oni w czasie pierwszych dwu miesięcy bieżącego roku 173 tys. ton węgla, to znaczy więcej niż połowę wydobycia całej kopalni. W lutym, osiągając wbrew trudnym warunkom mikroklimatycznym wydobycie m 3 urou, brygada Wiceprezesi: Milena Malinska, Monika Němcowa, Stanislav Chobot Członkowie: Radka Naňákowa, Vladislav Gadula, Marta Szamáranszka, Iveta Böhmowa Sekretarz: Adriana Furendowa zrealizowała ponadto w 100,1 proc. swój pierwszy tegoroczny wynik limitowy. Wypada wspomnieć, że w zakresie realizacji wyników limitowych pomyślnie zakończył się luty także dla pracujących w darkowskiej kopalni węgla kamiennego alpeksowskich brygad chodnikowych głównego przodowego Damiana Szkota z oddziału Piotra Kiełbasy oraz Krzysztofa Skubika z oddziału Zbigniewa Kuligowskiego. Klasyczna załoga Szkota osiągnęła na przodku postęp 90 metrów i zrealizowała limit w 125 procentach. Kombajnowa brygada Skubika wydrążyła na przodkach i łącznie 135 metrów chodnika i wykonała parametry wyniku limitowego w 106,3 procenta. Darmowa gazeta nie tylko dla górników Polski i Słowacji. W roku minionym pomagał 85 dzieciom, w tym 64 z Czech i 21 z Polski. Ponieważ niektóre z nich na przestrzeni roku ukończyły szkoły i opuściły szeregi podopiecznych, pod koniec roku rejestrował 77 dzieci. Pomoc fi nansowa była kierowana przede wszystkim do sfery edukacji, do poważniejszych wydatków należały ponadto wspólne wczasy na Szumawie, choć ich koszt około 220 tysięcy koron był o prawie połowę niższy, niż założono w budżecie. W sumie budżet stowarzyszenia na rok 2013 opiewał na kwotę ponad 3 milionów koron. Na rok bieżący zakładane są przychody (i wydatki) około 2,65 miliona koron, wobec spodziewanej niższej liczby podopiecznych kwota ta powinna jednak zapewnić świadczenia na poziomie 2013 roku. Im mniej, tym lepiej W imieniu spółki węglowej OKD wystąpił na zgromadzeniu dyrektor personalny Jan Jurášek. Jak podkreślił, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej OKD poświęca sprawie bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych maksymalną uwagę. Robimy wszystko po to, żeby»święta Barbara«nie musiała się już o nikogo troszczyć i żeby pozostała tylko ładnym wspomnieniem tego, jak górnicy potrafią być solidarni powiedział Jurášek. W ROCZNICĘ KATASTROFY ŁAZY Wiesław Celin, Mirosław Gwóźdź, Štefan Ivan, Jan Kwiatkowski, Wojciech Śmigiel, František Tipta, Mariusz Wojnarowski... To nazwiska pracowników firmy THK Čechpol, którzy zginęli w dniu 11 marca 2004 roku podczas poszerzania przebitki w pokładzie 38. w ówczesnej Kopalni Łazy, dziś ruchu Łazy Zakładu Kopalnia Karwina. Powodem katastrofy górniczej było mocne tąpnięcie, które nawiedziło właśnie ten rejon. Swych tragicznie zmarłych kolegów wspominają w tych dniach pracownicy firmy THK Čechpol, górnicy ze spółki węglowej OKD, pracownicy firm zewnętrznych, członkowie rodzin, koledzy. jk DROGY POD ZEM NEPATŘÍ! Prací pod vlivem drog ohrožujeme nejen sebe samotné, ale i své kolegy DARKOV Kromě konzumace alkoholu, jako nejčastější návykové látky u nás, přináší dnešní doba nová rizika. Jsou jimi další omamné a návykové látky, známé všeobecně jako drogy, které ovlivňují mysl člověka, vzniká na nich závislost, a proto pod zem rozhodně nepatří. Zásadním problémem kromě mnoha dalších negativních dopadů jejich požívání je to, že mohou setrvávat v těle mnohem déle než jejich klasický alkoholový konkurent, a tak nepoučený člověk nafouká, i když je přesvědčen, že působení drogy už dávno odeznělo. A hlavně: ačkoliv si to často ani neuvědomuje, prací pod vlivem drog ohrožuje sebe i své kolegy. Aby se vám něco podobného nestalo, připravili jsme pro vás seriál, v němž se dozvíte o drogách a jejich působení na lidský organismus detailnější informace. Společnost OKD totiž proti lidem pracujícím pod vlivem drog vyhlásila boj s tvrdými postihy. Autorem seriálu je vedoucí odboru ochrany a kontroly OKD Jan Jurásek. Nejčastější droga: marihuana Nejrozšířenější omamnou látkou kromě alkoholu je u nás marihuana. Diskuze o její škodlivosti, návykovosti, ale také léčebných účincích, nebo (ne)vhodnosti její legalizace se vedou po celém světě často bez jednoznačného výsledku. Co ale jednoznačné je, je fakt, že kouření marihuany a práce v hornictví nejdou dohromady. Okamžité účinky užívání marihuany zahrnují negativní dopady jako zrychlený srdeční tep, dezorientaci, nedostatečnou koordinaci těla často následovanou depresí nebo ospalostí. Někteří uživatelé trpí záchvaty paniky nebo úzkosti. Navenek se projevuje sucho v ústech, zarudnutí očí, rozšířené zornice a závratě. Těžší otrava může u disponovaných osob odkrýt latentní schizofrenii. V čem je marihuana škodlivá? Kouř marihuany obsahuje o 50 až 70 % více karcinogenních látek než tabákový kouř. Studie uvádějí, že jediný joint marihuany může plíce poškodit tak jako pět běžných cigaret vykouřených v krátkém sledu za sebou. TIPY HORNÍKA ORLOVÁ Adrenalin Expedice, skály, jeskyně, divočina, dobrodružství, toho se bude týkat v sobotu 15. března adrenalinové filmové pásmo v divadelním sále městského kulturního domu. Promítá se od 15 hodin a část programu bude letos poprvé uvedena ve 3D formátu. Droga však může ovlivnit nejen tělesné zdraví. Výzkum v Austrálii v roce 2008 nalezl spojení mezi dlouholetým užíváním marihuany a mozkovými vadami. Toto zjištění podporuje i dřívější výzkum dlouhotrvajících následků užívání marihuany, který u kuřáků marihuany ukázal podobné změny v mozku jako u těch, kdo užívají jiné drogy. Řada studií prokázala spojitost mezi dlouhodobým užíváním marihuany a psychózami. Marihuana mění strukturu spermatu a deformuje jeho buňky. I malá množství marihuany mohou u mužů způsobit dočasnou neplodnost. Problém tím však nekončí. Aktivní složka marihuany, tedy THC, zůstává v těle několik týdnů. Po vykouření jednoho jointu je jednorázový uživatel pod vlivem drogy přibližně hodin. To znamená, že je ve stavu, kdy je natolik ovlivněn, že nesmí řídit motorové vozidlo ani vykonávat činnost, kterou by mohl ohrozit zdraví nebo život svůj nebo život a zdraví jiné osoby. O práci v dole ani nemluvě. Pokud se jedná o osobu pravidelně požívající marihuanu, je pod vlivem drogy prakticky pořád. Jak zjistit požití marihuany? Přítomnost THC v organismu je možné zjistit orientačním testem, po kterém následuje odborné lékařské vyšetření ve zdravotnickém zařízení spočívající mimo jiné i v odběru krve. Pokud osoba odmítne orientační zkoušku nebo odborné lékařské vyšetření, případně odběr krve, je na ni (v souladu se zákoníkem práce a zákonem o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výroy, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, včetně interních směrnic OKD) pohlíženo jako na osobu, jejíž výsledek zkoušky je pozitivní se všemi následky, které s tímto souvisí. Dále je nutno říci, že odborné lékařské vyšetření, včetně následného znaleckého zkoumání odebraných vzorků krve není levnou záležitostí a zatíží finanční konto osoby s pozitivním výsledkem 8 10 tisíci korun. Ti, kdo požívají marihuanu a pracují v provozech OKD pod jejím vlivem, vystavují dodatečným rizikům sebe i ostatní. Takové jednání je neakceptovatelné, budeme ho tvrdě postihovat a bojovat proti němu. Jan Jurásek HAVÍŘOV Osobnost Šance potkat aktuálního halového mistra světa v běhu na 400 metrů se naskytne v pondělí 17. března u havířovské radnice. Pavla Masláka přijme v reprezentačních prostorách ve 14 hodin primátor města Zdeněk Osmanczyk. FOT. Zakład Kopalnia Darków Od lewej Tadeusz Czaja i Janusz Pielka ze skórą za realizację wyniku limitowego. Horník-Górnik Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka: /08-V/14 TŁUMACZENIA URZĘDOWE POLSKO-CZESKIE (CZESKO-POLSKIE) Tłumaczenia (z pieczęcią urzędową) dokumentów z języka polskiego na język czeski i odwrotnie: świadectwa, dyplomy, umowy, akty urodzenia, akty notarialne, akty małżeństwa, testamenty, itp. mgr Alexandra Paszová GSM:

6 6 Panorama / Inzerce číslo 10 ročník 44 SPORTOVNÍ TIPY HORNÍKA KARVINÁ MFK OKD Vlašim, Bohemians Praha, Pardubice, Viktorii Žižkov, Táborsko a Varnsdorf ještě přivítají na jaře fotbalisté Karviné. V prodeji jsou tak stále permanentky do ochozů i na hlavní tribunu. A pozor, jednorázové vstupenky na zápasy jsou pro lidi z OKD (po předložení zaměstnanecké karty) levnější! Turnaj Srdcovkou letos podpořený Klub stolního tenisu a plavání Karviná pořádá v sobotu 15. března na ZŠ Cihelní v Novém Městě turnaj v ping-pongu. Začíná v 9 hodin a hrají jak registrované, tak neregistrované děti, turnaj je otevřený všem. Hokejbal Ford Credit Extraliga v hokejbale pokračuje v sobotu 15. března v areálu SPŠ v Hranicích utkáním HBK Karviná s HBC Hradec Králové Hraje se od FRÝDEK-MÍSTEK Běhání V režii atletů z TJ Slezan Frýdek- Místek se v sobotu 15. března koná čtrnáctý ročník běhu nazvaného Slezanský kros. Prezentace je na stadionu TJ Slezan, kde také proběhne v start. Trasy jsou tří a šestikilometrové. Zažijte lásku na první dotek INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTNANCE OKD BYTY Dlouhodobě pronajmu nebo prodám družstevní byt 2+1 v Karviné Hranicích lokalita ul. Kašparové. Byt je po rekonstrukci (plastová okna, zateplení, plovoucí podlahy, zděné jádro, nová kuchyň, 5. podlaží s výtahem, parkoviště před domem, autobusová zastávka asi 100 m. Klidná lokalita poblíž Lázní Darkov. Z realitních kanceláří nevolat! Kontakt: B31/10/14 Přenechám zařízený byt RPG od m 2, Mánesova 8, Havířov-Město. Zařízení bytu po domluvě přenechám zdarma. Inf. na tel.: B32/10/14 Prodám družstevní byt 1+1 v Orlové, 6. patro, 49 m 2, 2 lodžie, slunný s kuchyňskou linkou a elekt. sporákem. Cena Kč, dohoda možná. Inf. na tel.: nebo B33/10/14 AUTO-MOTO Ocelové disky 3 ks, originál Škoda 5x100 ET 43, 6J x 14. Použité. Cena za vše 1000 Kč. Inf. na tel.: B34/10/14 PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 10 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál. Investice stavební (ISTAV) Investice strojní (ISTR) Samostatná výběrová řízení 4447, 4403, 4402 Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV) 17 Opravy strojní (OSTR) 123, 132, 133, 141, 394, 395, 396, 399, 400, 401, 521 Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) 28, 140 Akce v oblasti služeb (SL) Důlně stavební práce (DSP) 17 I jediné hřejivé pohlazení dokáže nastartovat spalující vášeň Proto jsme vozy Kia cee d vybavili vyhřívaným volantem, který vás příjemně naladí hned, jak nasednete. Vyhřívaný volant je jen jednou z mnoha chytrých technologií, kterými Kia cee d může zdokonalit váš požitek z jízdy. Akční model Anniversary vás nadchne tak, že se cena od Kč a sebevědomá nabídka 7leté záruky stanou už jen třešničkou na dortu. Využijte výhod Programu Kia 777 pro snížení provozních nákladů a jedinečné možnosti financování Kia Select. Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek kontakt: , Financování podle vás Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz kontakt: , , Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová kontakt: , Kia cee d. Kombinovaná spotřeba 4,0 6,0 l/100 km. Emise CO g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte nebo kontaktujte svého prodejce Kia. 6/10-VI/14 17/10-VI/14 13/08-VI/14

7 NADACE OKD 13. března 2014 číslo 10 ročník 44 ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Poklad na Dole Michal? Nadšenci do hry zvané questing budou pátrat v areálu šachty OSTRAVA Památkově chráněné prostory Dolu Michal (Petr Cingr) v Michálkovicích se stanou novou zastávkou pro vyznavače questingu, hry kombinující putování po zajímavých lokalitách s pátráním po pokladu. Místa pro questy neboli hledačky vytipovávali v prvním týdnu března členové Actaea v rámci projektu podpořeného Nadací OKD v programu Pro budoucnost. Umístění pokladu samozřejmě prozrazovat nebudeme, hra by jinak neměla smysl, upřesnila Kateřina Kočí, předsedkyně společnosti pro přírodu a krajinu Actaea z Karlovic v Jeseníkách. Tato neziskovka představuje a popularizuje přírodní, kulturní i historické dědictví, proto také vybrala památkovou šachtu v Michálkovicích k zařazení Tvůrci prvního ostravského questu a účastníci semináře na historické šachtě. FOTO: Radek Lukša Důl Michal s parním strojem opraveným díky NOKD přibude k hledačkám. Hledačku plánují také na Vratimovské štrece, naučné stezce zřízené opět díky Nadaci OKD. QUEST NEBOLI HLEDAČKA Je to poznávací trasa, popsaná na samostatném listu papíru (i prostřednictvím veršů), vedoucí provází hráče do rozšiřujícího se seznamu českých hledaček. Důl Michal je krásným příkladem toho, jak lidem ukazovat historické dědictví. Sami u nás v Karlovicích rekonstruujeme technickou památku starého strojního mlýna a hledáme příklady z dobře fungující praxe, jak citlivě skloubit renovace památek a moderní technologie, podotkla Kočí s tím, že mají v plánu umístit questy i do dalších průmyslových (a hornických) skanzenů v regionu. Actaea v rámci tvorby questu na Michalu při jednom uspořádala i seminář, na němž vysvětlovala podstatu a cíle questingu. Lze ho přirovnat k u nás známější šipkované či honbě za pokladem. Nejde ovšem jen o nalezení pokladu nějakých drobností jako u geocachingu a získání razítka do hráčovy sbírky ale i objevování zdejšího přírodního a kulturního dědictví během samotného pátrání, dodala Kočí. Českých hledaček je aktuálně už více než dvacet. Vratimovská štreka, naučná stezka zřízená také díky Nadaci OKD, k nim přibude brzy. Geocaching už tam máme. Questing osloví patrně jiné lidi, je to fajn výprava za poznáním, k němuž stačí v dnešní přetechnizované době pouze tužka a papír, poznamenala Michaela Bělohlavá z DDM Vratimov, která se rovněž semináře účastnila. Radek Lukša po jednotlivých zastaveních, kde hledá jednu část tajenky obvykle písmeno. Celé znění tajenky pak dovede k pokladu. MÍSTNÍ POMOHOU V PROJEKTU ZKRÁŠLENÍ CENTRA VENDRYNĚ VENDRYNĚ Hlava na hlavě byla první březnovou středu v kulturním domě ve Vendryni, kde obec představovala Strategický plán rozvoje, a současně místní Klub zábavy a sportu Zaolší projekt Dětem pro radost, dospělým k odpočinku podpořený Nadací OKD. Ten spočívá ve vybudování odpočinkově-naučné zóny pro všechny generace, jejíž součástí bude i keříkové bludiště. Nevím, kolik žije ve Vendryni lidí, ale připadlo mi, že tam musela být snad celá obec. Jasně byl vidět zájem obyvatel, na rozdíl od větších měst, kde na podobné prezentace chodívá málo lidí, a stejně tak je to s dobrovolníky. Projekt vendryňské neziskovky Zaolší je přitom založen právě na dobrovolné práci se zapojením místních spolků, informoval Nikola Vavrous, jenž byl na setkání přítomen jako zástupce těžařské nadace. Věříme, že do zatraktivnění omšelého a nepěkného místa u nádraží v centru naší obce, kudy vede jedno z hlavních dopravních spojení mezi Českem, Polskem a Slovenskem, se zapojí co nejvíce sousedů. Počítáme najisto s hasiči, ti mají okolo čtyřiceti lidí, a PZKO, které sdružuje více než šest stovek členů, pokračoval Milan Zakřevský za klub Zaolší. Tomu Nadace OKD v minulosti podpořila výstavbu dvou hřišť a opravu zahrady školky. KARVINÁ V RYTMU POKRAČUJE IRSKÝM VEČEREM V DRUŽBĚ KARVINÁ Galtish a Kelt Brass Band z Česka, Stonehenge a Cailins z Polska a Eoghan O Reilly & The Ceol Flies, pocházející částečně přímo z Irska, zahrají, zazpívají a zatancují v pátek 21. března v obecním domě Družba. Irskou párty zde bude od 19 hodin pokračovat projekt městského kulturního domu Karviná v rytmu, jehož partnerem je i Nadace OKD! Irish Party nabídne také možnost výuky typických tanců, chybět nebude patřičné občerstvení. Oblečení nebo oděvní doplňky v irském stylu budeme u návštěvníků kvitovat s potěšením, informovala Jana Komínková, koordinátorka projektu. Ten má v Karviné oslovovat všechny generace obyvatel se zvláštním důrazem na seniory a mládež. Speciálně pro kluby důchodců se například uskuteční Josefská zábava. Pro veřejnost je také připravena Májová veselice. 2/10-VII/14 FOTO: archiv Tak by to mělo u nádraží ve Vendryni vypadat na přelomu srpna a září.

8 8 Sport číslo 10 ročník 44 Hokejistky SK Karviná obhájily mistrovský titul! V březnu a dubnu obleče řada hráček z nejlepšího klubu v ČR reprezentační dres na mistrovství světa České mistryně v ženském hokeji SK Karviná po vítězném zápase v Berouně se Slavií Praha. KARVINÁ Přinejmenším v republikovém formátu je třeba definitivně počítat s Karvinou také v hokeji. A to v ženském! Srdcovkovým minigrantem od těžařské nadace podporované a bývalým rubáňovým předákem z darkovské šachty Rostislavem Walicou vedené hráčky totiž obhájily titul českých mistryň, když porazily dvakrát v řadě v celostátním finále Slavii Praha. Doma SK Karviná ženy vyhrály první březnový víkend 3:2. Druhé fi nálové utkání o týden později se pro naše holky na ledě v Berouně ze začátku nevyvíjelo vůbec dobře. Bitva to byla dramatická a první třetinu jsme po gólech slávistek Bukolské a Brotánkové projeli 2:0. Druhá třetina skončila zásluhou Magdy Walicové a Viktorie Ihnátové 0:2 zase pro nás. A v poslední třetině slávistky zahrozily prostřednictvím Lédlové, ale za nás se dokázala trefit jak Vendula Přibylová, tak ještě kapitánka Renáta Kytková, radoval se Walica z konečného výsledku 2:4. Těžká cesta k titulu Cestu k druhému titulu mistryň ČR přitom neměly karvinské hokejistky snadnou. Na straně jedné jsme měli obrovskou podporu v regionu včetně pomoci od Nadace OKD, za což musím poděkovat. Na druhé jsme však se Slavií na plné čáře prohráli papírový boj od zeleného stolu. Administrativní chybou jsme přišli o tři kvalitní hráčky základního kádru. Žádali jsme svaz o výjimku, ale Slavia byla proti. Nakonec nás ještě soupeř připravil o čtvrtou hráčku, ta dostala disciplinární trest a stopku za údajný faul kolenem. To ale holky vyburcovalo k maximálnímu výkonu, tým se více stmelil a vrátil úder, podotkl bývalý předák rubání coby prezident klubu. FOTO: SK Karviná ženy Na rozhodujícím zápase pak nicméně Walica, zotavující se po úraze na šachtě, chyběl. Mám naplánované rehabilitace, takže mi to nevyšlo, což mě dost mrzí. Koncem března s Magdou a dalšími holkami vyrazíme na mistrovství světa v ženském hokeji do Budapešti, uvedl s tím, že kromě dcery bude Česko v Maďarsku v kategorii A do 18 let reprezentovat i Anna Ziková, Sabina Duroňová, Eliška Kosellková či brankářka Klára Pesarová. A v dubnu obléknou reprezentační dresy jiné hráčky SK Karviná Kateřina Kaplanová, Klára Hudečková, Karolína Kovářová a Markéta Vytisková. Ty budou v kategorii AA nad osmnáct let bojovat na mistrovství světa v Přerově. Vychovávat tolik reprezentantek považuji za vrchol klubové práce. Zúročili jsme zkušenosti a vyhráli dvakrát v řadě titul, ale co je prestižnějšího, než když se svěřenkyně ukážou v mezinárodním hokeji? dodal prezident SK Karviná ženy. Radek Lukša FOTO: MFK OKD Karviná Braňo Pindroch mezi tyčemi Karviné zachránil proti Frýdku-Místku nulu. MFK OKD ČEKÁ PO DERBY NESNADNÉ UTKÁNÍ V ÚSTÍ KARVINÁ Fotbalisté MFK OKD vstoupili do jarních bojů druholigové sezony bez branek jak nastřílených, tak inkasovaných. A zejména ta druhá nula byla pro Karvinou v regionálním a fanoušky slušně navštíveném derby s Frýdkem-Místkem zásluhou gólmana Braňa Pindrocha! Karviná Frýdek-Místek 0:0 Zachráncem úvodního zápasu bych ho snad nenazýval, ale nulu nám zachránil stoprocentně. Tři hodně nebezpečné situace zavánějící gólovými šancemi vyřešil velmi dobře, vysvětloval karvinský trenér Josef Mazura s tím, že útočnou fázi svých svěřenců by si v příštích zápasech představoval podstatně výkonnější. Možná tam naskočí někdo ofenzivnější, konstatoval. A utkání 18. kola nebude pro MFK OKD žádnou procházkou růžovým sadem zamíří totiž do Ústí nad Labem, které se netají ambicemi na nejvyšší českou fotbalovou soutěž. Ústí má minimální ztrátu na druhé, postupové, místo. Chceme tam uhrát minimálně bod a musíme už začít dávat i branky. Vítězství by bylo krásné, my tam jedeme hlavně neprohrát, řekl Mazura. 8/09-VIII/14 Preventivní programy RBP platné od V posledním pokračování se seznámíme s důležitými zásadami proplácení zlepšené zdravotní péče i bonusového programu. Aktivity Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny se z balíčků preventivních a bonusových programů proplácejí pojištěncům podle následujících zásad: Pojištěnec nemá nárok na příspěvek, pokud: podepsal registraci (přihlášku) k jiné zdravotní pojišťovně pro následující období, má evidovaný dluh na pojistném nebo penále u RBP, je u RBP pojištěn jako cizinec po dobu kratší než 6 měsíců, je u RBP evidován jako pojištěnec EU (v období této evidence), je u RBP evidován jako pojištěnec s dlouhodobým pobytem v cizině. Jednotlivé aktivity lze čerpat pouze na konkrétního pojištěnce, a to jen do výše celkové hodnoty balíčku, která je Kč. U pojištěnců do 18 let může být hodnota zvýšena až na Kč, přitom platí: jeden z rodičů (zákonný zástupce) odsouhlasí převedení části svého limitu na dítě, rodič (zákonný zástupce) je pojištěncem RBP, převodem se automaticky sníží limit rodiče, na jedno dítě lze převést limit jen od jednoho rodiče, v případě dvou dětí se rodič může vzdát celého limitu, převod limitu se provádí při prvé potřebě vyššího limitu a provádí se do výše, která je nutná pro aktuální úhradu příspěvku dítěte, navýšení se může opakovat. Uvedený balíček může být dále rozdělen na podbalíčky, které mají omezené čerpání do Kč (očkování, stomatologie, podpora zdraví, pro těhotné ženy), do 500 Kč (podpora zdraví). Převodem limitu rodiče na dítě nelze navýšit hodnotu podbalíčků. Převod limitů do dalšího roku není možný. Nárok lze uplatnit pouze na aktivity čerpané v rámci České republiky, příspěvky jsou poskytovány v české měně. V rámci preventivních programů RBP nehradí zákonem stanovené doplatky a regulační poplatky uhrazené ve zdravotnickém zařízení. Příspěvky lze poskytnout do výše skutečně prokázaných nákladů. O splnění podmínek pro přiznání příspěvku rozhoduje RBP. Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání. Pro stanovení věkové hranice pojištěnce je rozhodující kalendářní rok, ve kterém dosáhne určeného věku (např. od 7 do 18 let je od 1.1. kalendářního roku, ve kterém dosáhne 7 let, do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 18 let.), výjimku tvoří věková hranice 1 roku u nákupu mléčné výživy, která je dána datem narození. Doklady potřebné k úhradě příspěvků: průkaz pojištěnce a doklad totožnosti - při čerpání příspěvku zákonným zástupcem musí žadatel doložit vazbu na dítě (svým občanským průkazem, ve kterém je dítě uvedeno, není-li, pak jeho rodným listem, průkazem pojištěnce dítěte nebo kopií rozhodnutí soudu o tom, že mu bylo dítě svěřeno do péče), fotokopie bankovního účtu nebo průkazní kartičky k bankovnímu účtu, originál účetního dokladu, případně další doklady požadované u jednotlivých aktivit. Jednotlivé účetní doklady lze uplatnit nejpozději do dvou měsíců po jejich vystavení (vystavení musí být provedeno neprodleně po ukončení aktivity, kurzu, pobytu, naočkování apod., cca do 10 dnů). Pokud pojištěnec v tomto termínu neuplatní příslušné doklady, nárok zaniká. V tomto kalendářním roce lze doklady předložit nejpozději do na všech pracovištích RBP a do poštou (rozhodující je podací razítko pošty). Doklady budou zpracovány do 30 dnů. Žádosti podané po nebudou pojišťovnou akceptovány pro úhradu z limitu roku Úhrada příspěvků je prováděna bezhotovostně. Platby mohou být zaslány pouze na běžný, spořicí nebo podnikatelský účet pojištěnce, kteréhokoliv z manželů nebo zletilých dětí (rodičů). V žádném případě nemohou být zaslány na vkladní knížky, účty ke stavebnímu spoření, penzijnímu pojištění, životnímu pojištění nebo na účty vyžadující specifický symbol. Vlastnictví bankovního účtu musí pojištěnec z kontrolních důvodů doložit fotokopií: výpisu z běžného účtu (výpis by měl obsahovat číslo účtu, případně jméno a příjmení; finanční údaje z výpisu mohou být jakkoliv odstraněny - přelepeny, začerněny, zakryty) nebo průkazního lístku z banky. Tyto doklady musí být pojištěncem předloženy při prvním čerpání nebo při změně účtu, na který pojištěnec nárokuje převedení čerpaných příspěvků. Pokud pojištěnec čerpá opětovně na totožné číslo bankovního účtu, nemusí již průkazní lístek nebo výpis z bankovního účtu znovu předkládat. Žádost o úhradu se provádí na vyplněném tiskopise Žádost o úhradu příspěvku z balíčku preventivní péče. Žadatel v něm musí uvést zejména své číslo pojištěnce, jméno a příjmení, číslo bankovního účtu, na který chce platbu zaslat, a žádost vlastnoručně podepsat. K žádosti musí být doložen požadovaný účetní doklad jako podklad k proplacení příspěvku. Účetní doklady k úhradě musí být vždy předložené v originálu nebo v úředně ověřené kopii; tyto doklady zůstanou jako příloha výdajových dokladů a budou založeny na RBP. Účetní doklady by měly být vystaveny vždy pro jednotlivé pojištěnce. Výjimku tvoří doklady na úhradu vitamínů, které lze rozúčtovat mezi členy rodiny. Účetní doklady mohou být vystaveny poskytovatelem zdravotních služeb, sportovním zařízením, školou apod., v případě dokladu za vitamíny jen lékárnou (internetová lékárna musí být registrována u SÚKL), prodejnou zdravotnické techniky a výrobcem vitamínů. Účetní doklad (doklad o zaplacení produktu přes internet faktura) bude vždy obsahovat rodné číslo, uhrazenou částku, účel vystavení dokladu, datum vystavení, identifikační údaje poskytovatele (prodejce), jeho razítko a podpis (pokladní doklady, na kterých je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, musí obsahovat název firmy, IČ, adresu firmy) a dále: doklad za školku nebo školu v přírodě délku pobytu (minimálně 5 dnů) a potvrzení účasti (úhrada jen po absolvování, hradí se jen pobyty organizované školkou/školou v průběhu školního roku mimo prázdnin, nepřispívá se na sportovní soustředění, turistické tábory apod.), tiskopisy Potvrzení o účasti v kurzu plavání i Potvrzení o účasti na školce/škole v přírodě, lyžařském výcviku lze v případě potvrzení příslušnou organizací považovat za účetní doklad, doklad za očkování název vakcíny, datum aplikace - u zakoupené vakcíny nemusí být dodržena dvouměsíční platnost dokladu, zde je rozhodující datum aplikace (vždy nutno předložit očkovací průkaz nebo doklad o naočkování), doklady za ostatní aktivity - registrovaní sportovci registrační průkaz sportovního klubu nebo tělovýchovného svazu, dárci krve kartičku dárce krve, těhotné ženy těhotenský průkaz. V případě příspěvku na úhradu preventivního očkování bude uhrazeno kteréhokoliv očkování (kterákoliv dávka) nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování proti rakovině děložního čípku (genitálním bradavicím), které je nadále hrazeno z bonusového programu. U pojištěnců mimo věkové rozpětí bonusového programu lze očkování proti rakovině děložního čípku (genitálním bradavicím) uhradit příspěvkem z balíčku; u tohoto očkování platí podmínka naočkování všech tří dávek. Příspěvek z balíčku prevence na nákup permanentky na plavání bude hrazen jen po předložení řádných dokladů vystavených sportovním zařízením, a to do výše 25 % z uhrazené částky. Příspěvek na nákup potravin celiakům bude vyplacen do výše Kč jednorázově, a to na základě Potvrzení pro poskytnutí příspěvku na Celiakii od praktického lékaře nebo gastroenterologa. V případě opakovaného čerpání není nutno Potvrzení předkládat. Finanční prostředky se mohou proplatit pouze pojištěnci RBP, kterému byla zlepšená zdravotní péče poskytnuta, za nezletilé pojištěnce do 15 let věku zákonným zástupcům, tj. rodičům, opatrovníkům apod., za pojištěnce od 15 do 18 let pojištěncům i zákonným zástupcům. Podmínkou je prokázání jejich totožnosti, případně dokladem o jejich zastupování. V případě příspěvku na léčivé a vitamínové přípravky lze uplatnit nárok pouze na ty, které jsou uvedeny na aktualizovaném seznamu na nebo na pracovištích RBP. Poskytnutí bonusového příspěvku z Programu Zdraví 90 je vázáno na vydání Potvrzení o splnění dílčích kritérií pro čerpání příspěvku (dále jen Potvrzení ) vystaveného praktickým lékařem. Potvrzení je platné do doby realizace další preventivní prohlídky u praktického lékaře, maximálně však dva měsíce po termínu, ve kterém uplyne 24 měsíců od poslední preventivní prohlídky. Bonusový příspěvek lze čerpat vždy v daném kalendářním roce, nevyčerpaný příspěvek se do dalšího roku nepřevádí. Absolvování prohlídek u stomatologa a gynekologa (ženy) v posledních 14 měsících bude žadatel(ka) dokládat čestným prohlášením. Účetní doklad (za služby, péči nebo produkty) musí být vystaven nejdříve v den vystavení Potvrzení, zároveň nemůže být starší 2 měsíců. Částku 500 Kč může pojištěnec čerpat nejvýše ve dvou splátkách. Při čerpání aktivit z balíčku Zdraví ve svých rukou požádejte příslušného ošetřujícího lékaře o informace k výsledkům vyšetření. RBP si vyhrazuje právo v průběhu roku uvedené programy upravovat v závislosti na vývoji legislativních podmínek, případně finančních zdrojů. Pokud k takovéto změně přistoupí, platí nové nadstandardy vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem, není-li v textu uvedeno jinak. Pro přiznání nároku na původní nadstandard je rozhodující datum předání na pracoviště RBP nebo podací razítko pošty. RBP má právo ukončit poskytování příspěvků na vybranou aktivitu po vyčerpání finančního limitu stanoveného pro rok 2014 pro tuto aktivitu ve Zdravotně pojistném plánu RBP na rok Všechny uvedené tiskopisy naleznete na webu RBP nebo na kontaktních místech RBP. HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, Praha 8 Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Martin Olša, šéfredaktor Marek Síbrt, Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, Karviná-Doly; e mail: tel: redakce: , příjem inzerce: , e mail: ústředna: Grafika Robin CaÏs, e mail: Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek v nákladu výtisků Registrace MK ČR E Tiskne: Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC. PRVNÍ

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

ZÁPIS. Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období

ZÁPIS. Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období V Praze dne 7. 8. 2015 Č.j.: 55804/ENV/15 ZÁPIS z veřejného projednání dokumentace a posudku podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 5610/2016 19.01.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 18.01.2016, v 16:00 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Výsledky v oblasti vyztužování a strategie vedení důlních děl Matematické modelování účinnosti doplňující svorníkové výztuže při dynamickém zatěžování výztuže

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY SPOLEČNOST: Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. A. ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI 1. Všichni zaměstnanci firmy musí dodržovat ustanovení Zákoníku

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Spolek svatá Barbora

Spolek svatá Barbora Účetní závěrka k 31.12.2015 Sestaveno Podpis statutárního Osoba odpovědná Osoba odpovědná dne: orgánu účetní jednotky: za účetnictví za účetní závěrku (jméno, podpis): (jméno, podpis): 19.1.2016 Bc. Milena

Více

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, 747 21 K R A V A Ř E Kravaře 26. února 2010 Obec Kobeřice rada obce Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku I. Ú V O D 1. Nové územní

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální.

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální. VÝROČNÍ ZPRÁVA FANKLUBU HC SLAVIA PRAHA Z. S. ZA SEZÓNU 2015/2016 SLOVO ÚVODEM Vážení sešívaní přátelé, letošní sezóna pro nás byla nová, jiná než-li ty předchozí. Po mnoha letech jsme se museli smířit

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

DRUŽSTVO DLA, družstvo

DRUŽSTVO DLA, družstvo DRUŽSTVO DLA, družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, členky a členové DRUŽSTVA DLA, družstvo, opět uplynul rok a přišel čas, kdy vám vedení družstva znovu skládá účty za své hospodaření v minulém

Více

I. Celostátní konference o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře v České republice Brno 20. 2. 2007 Prezentace plk. JUDr. Jaroslav VANĚK ředitel MŘ PČR Brno Opatření Policie ČR - dopravně-bezpečností akce

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 7.4.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL Historického úspěchu dosáhli reprezentanti našich škol na republikovém přeboru škol, když ve dvou kategoriích jsme dosáhli na medaile: v kategorii

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ Ing. Karel Adamec, POL-ALPEX, s.r.o., Petrovice u Karviné č.262, tel. : 59 634 0760 Ing. Karel Blahut, ČMD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Důl ČSM Stonava, tel. 59 645 2400 ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 OBSAH 1. Úvodní slovo. 3 strana 2. Profil společnosti 4 3. Podnikatelská činnost. 5 4. Certifikáty 7 5. Významné události 8 6. Zpráva o vztazích... 10 7. Zpráva nezávislého auditora..

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK

PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK RYCHLEBSKÉ STEZKY PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK Rychlebské stezky leží v severním cípu Olomouckého kraje ve velmi chudém regionu, kde v minulosti nebyl žádný turistický ruch. Myšlenku vybudovat trailcentrum

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Dopad a význam studentských organizací v kontextu VŠB

Dopad a význam studentských organizací v kontextu VŠB Dopad a význam studentských organizací v kontextu VŠB Josef Myslín místopředseda AS FEI, člen AS VŠB Radim Lauko člen AS EKF, místopředseda SK AS VŠB Cíle příspěvku Seznámit posluchače se studentskými

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

U 14 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2017 XI. ROČNÍK

U 14 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2017 XI. ROČNÍK U O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 07 XI. ROČNÍK 9. 0. 7. 07 ÚVODNÍ SLOVO U Právě jste se stali součástí XI. ročníku mezinárodního turnaje O pohár primátora města Hradce Králové. Někteří z Vás jsou

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 15. 02. 2016 v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zahájení v 16:30 hod. Zasedání zahájil a řídil pan starosta

Více

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí Z á p i s z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí Přítomni: p. Cahová, P. Rejchrt, P. Kotrnec, p. Harasevič, p. Hermonová, p. Chráska (Jetřichov, místostarosta), p. Rosová, Ing.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

"Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu, říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. Nastal čas na změnu!? Energie 04.05.2011 98 přečteno "Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00JU Čj: MSK 77273/2009 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/28894/2008/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Mojmír Románek,

Více

Schválil: Ing. Šárka Nováková, ekonomicko-provozní náměstkyně SMĚRNICE. pro výkon ostrahy - severní provozní vrátnice

Schválil: Ing. Šárka Nováková, ekonomicko-provozní náměstkyně SMĚRNICE. pro výkon ostrahy - severní provozní vrátnice Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 170 00 PRAHA 7 Schválil: Ing. Šárka Nováková, ekonomicko-provozní náměstkyně SMĚRNICE pro výkon ostrahy - severní provozní vrátnice Zpracoval: Ing.

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 05. 2015; čas jednání 16:08-18:38 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

HORSKÉ OTŘESY A JEJICH VLIV NA DŮLNÍ CHODBY. Ústav geoniky AV ČR

HORSKÉ OTŘESY A JEJICH VLIV NA DŮLNÍ CHODBY. Ústav geoniky AV ČR HORSKÉ OTŘESY A JEJICH VLIV NA DŮLNÍ CHODBY PETR KONÍČEK Ústav geoniky AV ČR DŮLNÍ OTŘES NEBEZPEČNÝ FENOMÉN O B S A H: 1. Podmínky vzniku otřes esů,, příčiny p vzniku, definice 2. Přírodní a hornické podmínky

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Pracovnice finančního odboru Nejstarší přehrada na severní Moravě a ve Slezsku je v provozu 60 let. Kdy a kde se vzala myšlenka na její výstavbu? Čemu měla původně

Více

Abychom Vám blíže přiblížili (polidštili) projekt Živé Milevsko, vybrali jsme několik témat a předkládáme vám odpovědi:

Abychom Vám blíže přiblížili (polidštili) projekt Živé Milevsko, vybrali jsme několik témat a předkládáme vám odpovědi: ŽIVÉ MILEVSKO není pouze název celého projektu, ale odpovědí na nejdůležitější otázky, které si město Milevsko pokládá. Jedná se o projekt, který se zabývá stabilizací počtu obyvatel ve vzájemné propojenosti

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 21. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 26. 8. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 51199/2015 16.06.2015 Zápis a usnesení z 6. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 15.06.2015, v 16:30 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více