Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel"

Transkript

1 NA MUŠCE Z OBSAHU Ve Vyškově mají novou ubytovnu. Tedy ona zase tak nová není, ale prošla znatelnou renovací. Plastová okna, nové linoleum imitující dřevo, polystyrenové stropnice. Bílá barva vládne naprosto všude. Tolik bílé byste nenašli snad v žádné naší nemocnici. Ale zase je tu čisto. Společné sociální zařízení na chodbách se dnes jeví již jako přežitek, nicméně dá se pochopit, že změna by byla příliš nákladná. Avšak doplnit na toalety alespoň mýdlo by podle mého tolik nestálo. Stejně tak mě překvapilo, když jsem nenašel na pokoji žádný ručník. Prý je kradou jacísi kurzanti (rozuměj účastníci kurzů). Po dotazu na recepci se řešení našlo. Stačilo se zapsat a podepsat do zvláštního sešitu a ručníky svou savostí připomínající spíše igelit jsem mohl nafasovat klidně dva. Ještě mě upozornili, že je musím před odjezdem vrátit, i kdyby z nich kapala voda. A skutečně jsem tento potupný a nehygienický úkon vracení vlhkých ručníků s paní recepční absolvoval. Poté jsem přejel do Přerova. Zdejší ubytovna, které se kdysi říkalo hotel, je zanedbaná již na první pohled. Chápu, že se s Přerovem nepočítalo, a tak sem nikdo neinvestoval. Na ručníky jsem se raději zeptal hned při příchodu. A opět došlo na kurzanty a sešit. Navíc mi bylo doporučeno, že mám před odjezdem stáhnout a složit povlečení. Omlouvám se, že jsem tak neučinil. Na pokoji jsem nakonec ručníky našel, ale recepční o nich asi nevěděli. A tak jsem měl najednou tři, avšak jen jeden podepsaný. Ještě větší radost mi udělalo mýdlo o rozměrech čtyřikrát osm centimetrů, které jsme si hned s kolegou spravedlivě v půlce rozlomili. Ani ubytovna v Českých Budějovicích nezáří novotou. Klasický panelák. Vybavení pokojů již pamatuje hezkou řádku let, nicméně vše je funkční a všude je naprostá čistota. A hle, ručníky na pokojích jsou a dokonce se s nimi člověk může utřít do sucha. Na toaletách jsou navíc dávkovače tekutého mýdla, vždy alespoň z poloviny plné. Nedalo mi, abych se na recepci nezeptal, zda jim hosté nekradou ručníky, když nejsou evidované. Dívali se na mě doslova jako na blázna. Přísahám ale, že blázen opravdu nejsem. Já ne. Vydává MO ČR AVIS Rooseveltova Praha 6 IČO Řízením redakce pověřen Ladislav Lenk Redakce: Rooseveltova Praha 6 Telefony: Fax: Jazyková úprava: Vlasta Kohoutová Grafická úprava: Andrea Bělohlávková Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje AVIS Rooseveltova Praha 6 Oľga Endlová tel Tisk: ČTK Repro Číslo indexu: ISSN X Evidenční číslo: MK ČR E 5254 Foto na titulní straně: Pavel Lang Uzávěrka čísla: Toto číslo vyšlo dne: Tomáš SOUŠEK Tanková bitva na Libavé 2 Bahna: opět rekordní účast 6 Ptačí chřipka v Tisové 14 Patrouille-Hlídka Euregio Egrensis Čekání na válku 30 Logistik i představitel 34 Unikátní ústav 44

2 GRIM CAMPAIGNER 2007 Tanková bitva na Libavé Za přítomnosti prezidenta Václava Klause se uskutečnilo jedno z nejvýznamnějších cvičení 73. tankového praporu Text: Jan ZEMAN Foto: Jiří HOKŮV Příprava jednotek 7. brigádního úkolového uskupení vstoupila do další etapy, která je zaměřena na taktický výcvik jednotlivých praporů 7. mechanizované brigády. Cyklus praporních cvičení odstartoval 12. června na Libavé 73. mechanizovaný prapor Hanácký a v následujících týdnech čekala stejná prověrka také zbývající dva mechanizované prapory hranické brigády. Oficiální zahájení součinnostního cvičení Grim Campaigner 2007 se uskutečnilo v přáslavických kasárnách za účasti zástupce velitele společných sil-velitele pozemních sil brigádního generála Jána Gurníka. Ve svém vystoupení připomněl, že 7. mechanizovaná brigáda v rámci dvouletého cyklu přípravy letos prochází obdobím intenzivního výcviku. Jeho vyvrcholením bude říjnové velitelsko- -štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk 7. brigádního úkolového uskupení. Všechno vaše úsilí, které jste doposud věnovali každodennímu výcviku, se nyní zúročuje účastí na tomto cvičení a nyní máte prokázat svoji připravenost ke splnění stanovených úkolů, uvedl generál. Součástí slavnostního ceremoniálu bylo žehnání bojovému praporu, na čemž se příslušníci 73. tankového praporu usnesli v tajné volbě už 12. února. Tohoto významného aktu, spočívajícímu v přímluvné motlitbě za všechny, kteří pod praporem budou sloužit, se ujal kaplan společných sil kapitán Jaroslav Knichal a kaplan 7. mechanizované brigády podporučík Jiří Zedníček. ČEST BÝT PRVNÍ Náš 73. tankový prapor dostal čestný úkol zahájit cyklus praporních cvičení. Vzhledem ke specifice tankového vojska máme v rámci brigády určitou prioritu a budeme zde předvádět nejmohutnější bojovou ukázku, řekl velitel praporu podplukovník Jaromír Durna po příjezdu do vojenského prostoru. V praporním úkolovém uskupení doplňovala jeho jednotku palebná baterie 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu, ženijní rota 151. ženijního praporu, těžká rota 102. průzkumného praporu, příslušníci 101. spojovacího praporu a letečtí návodčí z 22. letecké základny v Náměšti nad Oslavou. Grim Campaigneru se účastnilo 1120 osob s 220 kusy techniky, včetně vrtulníků Mi-24V, Mi-17, W-3A Sokol a letounů L-159 ALCA a JAS-39C Gripen. Námět taktického cvičení praporního úkolového uskupení vytvořeného na bázi 73. tankového praporu se podobal předchozím praktickým výcvikům ve vojenských výcvikových prostorech či v brněnském Centru simulačních a trenažérových technologií. Námět je velice jednoduchý. Došlo k vyhrocení politické situace mezi fiktivními státy Zandra a Lamento. Stát Lamento napadl svého souseda a zabral mu část území. Na základě rozhodnutí mezinárodního společenství musí toto území navrátit, ale to se mu nechce. Je proto připravena operace na vynucení míru na obsazeném území, zasvěcuje nás pplk. Durna do rozehrané situace. V té chvíli jednotky jeho praporního uskupení vyčkávají ve vybudovaných základnách na území spřáteleného státu Kavala na výsledek politických jednání. Pokud rokování skončí krachem a agresor by se nechtěl stáhnout ze zabraného území, bude pořádek nastolen silou. V současné době začínáme organizovat vlastní přesun do výchozího prostoru před fiktivní hranicí. V nočních hodinách bychom měli dosáhnout prostoru rozmístění, dojde k organizaci boje a následující den provedeme naplánovaný útok, říká pplk. Durna. Během nočního přesunu blíže hranici museli vojáci jednotek ZANFOR čelit nástrahám polovojenských a teroristických skupin z Lamenta. Závěrečný útok byl součástí ukázkového cvičení, které z Velké Střelné sledoval prezident republiky Václav Klaus s ministryní obrany Vlastou Parkanovou, hejtmanem Olomouckého kraje Ivanem Kosatíkem, náčelníkem Generálního štábu genpor. Vlastimilem Pickem a dalšími významnými hosty, kteří 13. června zavítali do Vojenského újezdu Libavá. VÁLKA NADOSAH Jelikož agresorský stát Lamento nesplnil podmínky mezinárodního společenství 2 3

3 GRIM CAMPAIGNER 2007 GRIM CAMPAIGNER 2007 a ve stanoveném čase se nestáhl, došlo k nasazení sil a prostředků praporního úkolového uskupení. Bezpilotní prostředek SOJKA nejprve monitoroval zájmové prostory a vzápětí se k němu přidaly průzkumné prostředky SNĚŽKA, LOS a skupina leteckých návodčích. Na základě získaných informací mohlo dojít k zajištění vzdušného prostoru a úderu na pozemní cíle nejprve nadzvukovými letadly JAS-39C Gripen a poté lehkými bitevníky L-159 ALCA. Po odletu letounů je dán pokyn k palebnému přepadu samohybnými kanonovými houfnicemi DANA a krátce nato zaujímají postavení minometné vrhače MV-3. K ničení cílů jsou povolány stroje L-159 ALCA a za několik okamžiků je na obloze vystřídaly vrtulníky Mi-24V. Po splnění jejich úkolů dochází opět k palebnému přepadu prostřednictvím samohybných kanonových houfnic DANA. Pro zamezení postupu nepřítele je prostřednictvím minových vrhačů MV-3 dálkově položeno minové pole. Pak se dostávají ke slovu hlavní síly 73. tankového praporu vybavené moderními tanky T-72M4 CZ a bojovými vozidly pěchoty BVP-2. Nejprve mají za úkol zaujmout pozici na čáře zasazení a následně dojde k jejich útoku, který je podporován vrtulníky Mi-24V. K rozvinutí útoku jsou povolány také zálohy velitele úkolového uskupení. Jednotky ZANFOR zanedlouho ovládají území dříve okupované nepřítelem. po skončení bojů velitel praporního úkolového uskupení pplk. Jaromír Durna. Děkuji, odpověděl mu Václav Klaus. Později vás někdo oznámkuje, ale teď mi potajmu řekněte, jak jste to viděl, pokračoval prezident. Pane prezidente, já jsem spokojený a paní ministryně doufám také. Jsem hrdý na své vojáky a velitele, že zvládli nelehký úkol, který dostali, řekl pplk. Jaromír Durna. Nám se to laicky zdálo kvalitní a v pořádku, hodnotil ukázku za všechny přítomné prezident Klaus. Tak přesně probíhalo setkání prezidenta republiky Václava Klause s velitelem 73. tankového praporu pplk. Jaromírem Durnou krátce po skončení bojové akce. Nejsem profesionál, abych ohodnotil detaily tohoto výkonu, ale na první pohled a z toho, co tady mohu kolem sebe slyšet, si myslím, že naši vojáci předvedli své schopnosti a splnili, co se od nich očekávalo, uvedl prezident při setkání s novináři. Vzpomínám si, jak jsem byl před deseti lety jako předseda vlády v Přáslavicích, kde mi ukazovali tanky a jednotlivé nábojnice do děl a tanků. Zkoušel jsem tam všechny, od posledního vojáka až po zástupce Ministerstva zahraničních věcí, a ptal se jich: prosím vás, kolik stojí vypálení dělostřeleckého granátu? Jen jsem se tehdy utvrdil v tom, že nikdo z přítomných neměl sebemenší tušení o této věci. Tenkrát jsem to považoval za něco naprosto nepřijatelného, vzpomínal Václav Klaus. Tentokrát se prezidentovi pokaždé dostalo konkrétních odpovědí, třeba kolik stojí jeden výstřel z tanku nebo hodina letu nadzvukového letounu. Vnímání výše nákladů v armádě proto považuje za nesmírně pozitivní krok vpřed. S uspokojením jsem zjistil, že i toto konkrétní cvičení má pevný rozpočet napočítaný na koruny, a ne na miliardy nebo desítky milionů korun, dodal. Vojáci se snaží samozřejmě co nejvíce ušetřit také tím, že cvičí na simulátorech a skutečně každá koruna se počítá a velmi se zvažuje, jestli na to bude vynaložena, reagovala na jeho slova ministryně obrany Vlasta Parkanová. Některé situace se ale prostě nedají nacvičit jinak než v reálných podmínkách a jestli máme mít bojeschopnou armádu, tak musí být dobře vycvičená, sdělila ministryně. TVÁŘÍ V TVÁŘ PREZIDENTOVI Prezident navštívil Grim Campaigner v rámci své několikadenní návštěvy Olomouckého kraje. Ve svém programu si na vojáky vyčlenil téměř dvě hodiny a nakonec k nim ještě několik minut přidal. Kromě sledování bojové ukázky tak zbylo hodně času i na setkání s vojáky a prohlídku vojenské techniky. Podplukovník Miroslav Beran z 31. brigády chemické a biologické ochrany s prezidentem hovořil například o podmínkách služby i o zázemí, které vojákům poskytuje liberecká posádka. Václav Klaus se zajímal o to, zda se zvyšuje kvalita nově příchozích vojáků k jednotce. Podle slov podplukovníka Berana se jejich kvalita neustále zlepšuje, neboť z armády postupně odcházejí ti, kteří do ní nastoupili spíše s vidinou dobrého výdělku než kvůli samotné profesi. Také velitel 72. mechanizovaného praporu podplukovník Jiří David hovořil o své jednotce. Jsme mechanizovaná pěchota, což je větší dřina, a proto máme náročnější výcvik, vysvětloval pplk. David, který pečlivě dohlíží na výběr vhodných lidí do jednotlivých funkcí. Věkový průměr této jednotky je 26 let a slouží v ní 35 žen. Vedle vojáků v aktivní službě se s prezidentem setkali i zástupci aktivní zálohy. Jsme tady proto, abychom se poučili od profesionálů a jednou dosáhli také takového stupně vycvičenosti jako oni, uvedl kapitán Milan Mojžíš, velitel 1. tankové roty aktivní zálohy. Prezidenta například zajímalo, jak často se příslušníci aktivní zálohy účastní cvičení. Kapitán Mojžíš mu odpověděl, že pokud jsou písemně zavázáni jako aktivní záloha, tak cvičí jeden týden třikrát do roka. Každý kraj má jednu pěší rotu a v současné době v nich je 950 lidí. Naplněná je v současnosti tato tanková rota, pak ještě průzkumná a mechanizovaná rota, upřesnil velitel společných sil genmjr. Jiří Halaška. Náčelník Generálního štábu genpor. Vlastimil Picek v této souvislosti zmínil problémy s uvolňováním ze zaměstnání příslušníků aktivní zálohy. Je to těžké. U velkých zaměstnavatelů s tím není problém, ale hodně složité je to u malých soukromých firem. Většinou si na dobu cvičení bereme dovolenou. Potřebovali bychom v tom legislativně nějak pomoci, třeba daňovou úlevou pro zaměstnavatele, pokračoval kapitán Mojžíš, podle kterého je služba v aktivní záloze především srdeční záležitostí. V neposlední řadě se prezident Klaus setkal s přednostou Vojenského újezdu Libavá plukovníkem Vladimírem Kubisou a představiteli přilehlých obcí. Hovořili spolu zejména o tom, co obnáší život ve vojenském újezdu a jeho okolí. Starostové si stěžovali na hluk při střelbách nebo na omezení průjezdu vojenským prostorem. To je důvod nezájmu mladých lidí o bydlení v těchto obcích a ty pak postupně vymírají. Prezident představitele obcí vyzval, aby se nejprve pokusili precizním způsobem definovat újmu, kterou jednotlivé obce u hranice vojenského újezdu trpí, a to by se pak mohlo stát předmětem k dalšímu jednání. V samotném závěru své návštěvy se Václav Klaus seznámil se zbraněmi a technikou 7. mechanizované brigády. Zaujala jej například prezentace přenosného protiletadlového raketového systému RBS-70, kterým jsou vyzbrojeny pozemní jednotky, nebo ukázka zbraňového systému Carl Gustaf M3. Tato novinka je lehká, přenosná, účinná a spolehlivá zbraň, která díky mnoha různým typům munice je použitelná proti většině cílů na pozemním bojišti. BEZVADNÉ PROVEDENÍ Pane prezidente, podplukovník Durna, váš tankový prapor je připraven, zahlásil se 4 5

4 ARMÁDA A VEŘEJNOST ARMÁDA A VEŘEJNOST BAHNA: opět rekordní účast K vidění byla rekonstrukce historických bitev i ukázka schopností jednotek Armády České republiky Text: Jan ZEMAN Foto: Jiří HOKŮV Rozmary počasí začínajícího léta neodradily fandy vojenské historie a příznivce české armády, a tak letošní Den pozemního vojska Bahna 2007 konající se tradičně u Strašic ve Vojenském újezdu Brdy navštívilo podle odhadů organizátorů přes 52 tisíc diváků. To je nejvíce v osmnáctileté historii akce, která za dobu své existence mnohokrát potvrdila svůj punc kvalitní podívané, jež nemá svým rozsahem konkurenci. Pravidelní návštěvníci Bahen si v sobotu 23. června hodně přivstali. Ti ostatní uvázli v pomalu se šinoucí koloně aut, která začínala daleko od Strašic. Odměnou za jejich trpělivost byla skvělá a precizně propracovaná podívaná. Na úspěchu letošních Bahen nemohl nic změnit ani liják s krupobitím, který během dne přišel hned několikrát. K slavnostnímu zahájení Dne pozemního vojska Bahna 2007 došlo tradičně v deset hodin vyvěšením vlajek a seskokem parašutistů. Již neodmyslitelnou součástí programu bylo defilé současné techniky. Oproti předchozím ročníkům se zúžila účast zahraničních hostů, a tak se diváci mohli těšit jen na zástupce německé a rakouské armády. Po přehlídce vojenské historické techniky přišla na řadu ukázka vysoké techniky pilotáže bitevního vrtulníku Mi-24V a letounu L-159 ALCA. V rámci letošního ročníku Bahen se předvedly také letouny JAS-39 Gripen, AN-26, L-39 Albatros a vrtulníky W-3A Sokol a Mi-171Š. Takové představení letectva bylo největší v dosavadní historii Bahen, která již dávno nejsou svátkem pouze pozemních sil, ale všech jednotek naší armády. Česká armáda se předvedla ve třech ukázkách. První z nich přiblížila činnost jednotek 15. ženijní brigády, druhá představila možnosti Vojenské policie a nejrozsáhlejší byla třetí, které se účastnily útvary společných sil. V simulovaném příběhu o přepadení objektu obsazeného nepřítelem se předvedly jednotky pozemního vojska, letectva i speciálních sil. Bahna jsou již osmnáct let spojována s účastí klubů vojenské historie a nejinak tomu bylo i tentokrát. Diváci se dočkali ukázky z bitvy u Zborova a rekonstrukce události ze Slovenského národního povstání. K vidění byla také funkční replika dvouplošníku z 1. světové války. Jen málokterý z malých i velkých fandů vojenské techniky odolal možnosti si na vlastní oči prohlédnout interiéry různých bojových vozidel, která zde byla vystavena po celý den. 6 7

5 SPOJOVACÍ VOJSKO SPOJOVACÍ VOJSKO Network Challenge 2007 Největšího cvičení spojovacího vojska v posledních letech se účastnilo na 260 kusů techniky a téměř 650 osob Text a foto: Jaroslav PAJER Sedmá mechanizovaná brigáda bude v příštím roce tvořit základ 7. brigádního úkolového uskupení určeného k nasazení v zahraniční operaci na vynucení míru. Cvičení Network Challenge 2007 mělo za cíl ověřit připravenost všech složek komunikačních a informačních systémů brigády i podřízených jednotek na řešení reálných situací při zabezpečování spojení. Jsme v prostorném zamaskovaném stanu poblíž zámečku Bores ve výcvikovém prostoru Libavá. Zde, v operačním centru cvičení, všechno začíná... NĚKOLIK ROLÍ SOUČASNĚ Odtud rozehráváme vojskům situace, na které musejí reagovat, říká pplk. Zbyšek Weiss, velitel operačního centra. Především to jsou incidenty pro sedmé brigádní úkolové uskupení, které má tady, na Libavé, jednotky. Ty po zplánování úkolů a vydání rozkazů zaujímají nové prostory, rozvinují spojovací soustavu a navazují spojení. Dále to jsou úkoly pro čtvrté brigádní úkolové uskupení, postavené na bázi čtvrté brigády rychlého nasazení, které dnes pracuje formou štábního cvičení na mapách. Aby to nebylo tak jednoduché, využil řídící štáb vyvedené jednotky a techniku k prověření dalších úkolů. Navozujeme též situace, kdy se v souvislosti s naší účastí v zahraniční misi dějí podezřelé aktivity u nás doma, pokračuje podplukovník Weiss. K tomu máme rozvinutou jednu skupinu v Jincích, která na základě řízení národního velení, což je Společné operační centrum MO, jež imitujeme my, musí reagovat a zabezpečovat spojení pro řešení krizové situace. Toto procvičují příslušníci 101. spojovacího praporu. Jinou součástí cvičících vojsk je skupina testovacích úkolů. Ta má zase v plánu prověřit schopnost komunikace rádiových prostředků mezi letícími vrtulníky a pozemní technikou, použití kryptotelefonu SPIDER, přenos bojového vozidlového informačního systému BVIS přes satelitní kanál a podobně. V neposlední řadě sem patří i navázání spojení mezi naší stanicí a jednotkou Ozbrojených sil Slovenské republiky ve výcvikovém prostoru Biela Hora u Košic. Zkoušíme tak interoperabilitu mezi krátkovlnnými stanicemi, konkrétně mezi naší radiostanicí Harris RF-5800H a vaší stanicí R150M2, uvádí pplk. Viliam Ažaltovič z Generálního štábu OS SR. Je to v souvislosti se vznikem Battle Groups, které se tvoří v rámci Evropské unie. Příští rok by se v České republice mělo konat cvičení, kterého bychom se chtěli zúčastnit s technikou a obsluhou ve větší míře než nyní. ZA TŘI DNY STO INCIDENTŮ Vraťme se ale k sedmému brigádnímu úkolovému uskupení. Z operačního centra na jeho hlavní místo velení, jež řídí mjr. Jiří Cipl, náčelník oddělení KIS 7. mb, přicházejí nejrůznější informace, úkoly i rozkazy. V zásobě jich má skupina rozehry kolem stovky. Kupříkladu v severovýchodní části brigádního prostoru odpovědnosti byl pozorován pohyb podezřelých lidí, popisuje Zbyšek Weiss. Je tedy předpoklad, že se tam děje něco nekalého. Tudíž se velitel 7. BÚU, kterého zastupujeme také my, rozhodl poslat na místo jednotku, aby situaci uklidnila. Major Cipl proto musí zplánovat spojení do toho prostoru. Operační centrum cvičení jeho štábu situaci zamotává ještě tím, že mu za nějaký čas posílá zprávu o nalezení min na silnici, kudy má jednotka projíždět. Naši rozhodčí, kteří jsou v terénu, hlídají, jak zareaguje, dodává šéf operačního centra. Jestli se své úlohy zhostí dobře, včas a reálně, zda předvídá situace, které mohou nastat. Zároveň posuzujeme, zda se lidé ve velení střídají. Aby to nebylo tak, že spojovací náčelník tři dny v kuse pracuje a čtvrtý den umře vysílením. MOZEK ÚKOLOVÉHO USKUPENÍ Ve střeženém zamaskovaném prostoru tvořeném několika štábními vozidly a stanem, jenž slouží jako operační centrum hlavního místa velení 7. BÚU, je klid. Nic vzrušujícího se tu neděje. Jen několik příslušníků štábu oddělení KIS 7. mb usilovně pracuje na počítačích... Naším úkolem je přemístit místo velení do prostoru, kde začaly vznikat nepokoje, objasňuje mjr. Jiří Cipl. Kvůli demonstraci síly velitel rozhodl poslat do daného prostoru 71. mechanizovaný prapor. K tomu jsme zplánovali a zabezpečili komunikační podporu, a to jedním spojovacím prostředkem OT-90 R5p. Po dosažení prostoru se prostředek připojí do naší radioreléové tranzitní sítě. Tím zajistíme možnost velet praporu prostřednictvím telefonního spojení. Jako další druhy komunikační podpory pro řízení operace v prostoru nepokojů je aktivována rádiová síť BVIS a rádiová síť uvědomování a velení velitele 7. BÚU. O několik kilometrů dál se pod maskovací sítí mezi křovisky a stromy nachází stan místa velení 73. tankového praporu. Jeho spojovací jednotka zde vedle úkolů cvičení Network Challenge plní také svou komunikační úlohu při soustředěné přípravě tankistů na ukázkové taktické cvičení Grim Campaigner. Pro naše spojovací prostředky, spojovací četu, je to složitější než obvykle, protože nejenže komunikují s nadřízenými stupni, ale musejí zabezpečovat nepřetržité spojení s mými jednotkami v poli, vysvětluje velitel praporu pplk. Jaromír Durna. Na druhou stranu je to reálné v tom, že se skutečně ukazují všechny problémy, především v kapacitních možnostech našich spojovacích prostředků, které máme k dispozici. Jinak jsem s fungováním spojovací čety spokojený. Za poslední rok nebyla hodnocena jinak než výborně. I STARŠÍ TECHNIKA ÚKOLY ZVLÁDÁ Toto cvičení jsme se snažili pojmout s maximální dynamikou, kterou nám umožňují současné komunikační a informační technologie, zdůrazňuje plk. Radovan Hájek, zástupce řídícího cvičení. Dnes jsme schopni během tří výcvikových dnů zplánovat zasazení jednotek a vybudovat spojovací soustavu ve třech různých operačních situacích. To v minulosti možné nebylo. Analogová technika, se kterou 7. mechanizovaná brigáda, respektive 7. BÚU, disponuje, nemá schopnosti digitální techniky 4. brigády rychlého nasazení. Rozdíly jsou v kapacitě datových přenosů, v kapacitě hovorových kanálů a podobně. Laicky řečeno, čtvrtá brigáda potřebuje k propojení sta hovorů jednu digitální spojovací provozovnu a,sedmička minimálně tři analogové bez schopnosti přenášet data. Ale pružnost plánovacího procesu už srovnatelná je, protože k tomu používají obdobnou výpočetní techniku a softwarové prostředky. 8 9

6 SÍLY PODPORY A VÝCVIKU Boleslavská hradba 2007 Největšího cvičení sil podpory a výcviku se zúčastnili příslušníci z více než dvaceti armádních prvků a integrovaného záchranného systému Text a foto: Pavel LANG a Jaroslav PAJER Cvičení sil podpory a výcviku AČR zaměřené na řešení nevojenských krizových situací Boleslavská hradba 2007 se pomalu stává tradicí. Do letošního druhého ročníku, jenž vyvrcholil mezi 12. a 14. červnem, se zapojila téměř tisícovka lidí a 150 kusů techniky z jedenadvaceti vojenských útvarů a zařízení, aktivní zálohy a civilních součástí integrovaného záchranného systému. Oproti loňskému roku jsme změnili metodu provedení, upřesňuje řídící cvičení generálmajor Antonín Pugzík. Boleslavská hradba 2007 byla sice rozdělena do tří částečně se překrývajících tematických bloků, avšak cvičilo se na jednotný námět a pod společným řízením. Úvodní plánovací konference proběhla v lednu, poté následovala příprava jednotek a štábů, která vyvrcholila jejich všestranným prověřením ve třech vojenských výcvikových prostorech. Za jedno z pozitiv tak rozsáhlého cvičení považují organizátoři jeho nevelkou finanční náročnost. Řádově se jednalo o půl milionu korun, konstatuje generálmajor Pugzík. NÁKAZA Ptačí chřipka, slintavka, kulhavka, antrax. Velmi nebezpečné nákazy zvířat. Pravděpodobnost, že se vyskytly na farmě Heroltovice ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá, je veliká. Vážnosti situace odpovídají přijímaná opatření. Na pokyn operačních středisek vyjíždějí na zemědělskou usedlost zásahové skupiny Ústředního vojenského veterinárního ústavu Hlučín, týmy expertů Státní veterinární správy ČR, jednotka 157. záchranného praporu Hlučín, příslušníci aktivní zálohy a specialisté s mobilními laboratořemi. Jejich úkolem je odebrání a vyhodnocení vzorků u hospodářských zvířat, izolace území před šířením nákazy a především likvidace ohnisek. Zhruba takovýto námět obsahovala první z epizod Boleslavské hradby Byť se jednalo o procvičení součinnosti jednotlivých složek, pochopitelně bez přítomnosti smrtelných virů a nemocí, nějaké fingování nepřipadalo v úvahu. Profesionální přístup zainteresovaných účastníků dával ukázkám punc reality. Vstup zakázán! Slintavka a kulhavka, varuje nápis na vratech jedné z budov heroltovické farmy. Uvnitř se pracovníci Státní veterinární správy připravují k odběru vzorku ze živého zvířete. V ochranných oděvech a se speciální lžící v ruce přistupují k neklidnému teleti. Žádoucí surovinu z jeho tlamy se jim daří získat na první pokus. Materiál je pečlivě zabalen a s potřebnou dokumentací uložen do speciálního přepravního kufru. Následuje přistavení vozidla a za doprovodu příslušníků Vojenské policie je vzorek odvezen do laboratoře. Jak veterinární specialisté, tak veškerá technika procházejí důkladnou očistou a dezinfekcí. Nejpozději za dvanáct hodin bude znám výsledek odběru. V případě, že se nákaza u hospodářských zvířat potvrdí, bude provedena celá řada opatření. Bohužel, i to krajní likvidace ohniska. V této souvislosti je třeba připravit zahraboviště. Úkolu se ujímají hlučínští záchranáři a během nedlouhé chvíle vyhloubí zhruba třicet metrů dlouhou a čtyři metry hlubokou jámu. Farma Heroltovice je připravena na krizový stav. Řešení biologicky velmi nebezpečných situací pokračuje. Veterinární lékař Robert Piskovský nabíjí narkotizační pušku a dobře mířenou ranou zasahuje jednu z krav. To proto, že se i u ní projevují příznaky nákazy, a tudíž je nezbytné odebrat vzorek nosohltanového hlenu. Další riziko představuje mrtvé tele. A protože jde o úhyn takzvaně neznámý, je třeba počítat s nejhorším antraxem. Pro dvojici žlutých specialistů je to běžná činnost. Rovněž tento vzorek putuje na expertizu a oni pod dekontaminační sprchu. Cvičení zainteresovaných složek graduje. Na řadu přichází depopulace drůbeže nakažené virem H5N1 neboli ptačí chřipkou. Předvedeny jsou dva smrtící způsoby. Nejprve elektrické omráčení s následným použitím kysličníku uhličitého a poté injekční metoda. Pravdou je, že ne všem může být toto pojetí po chuti, avšak rozšíření nákazy by nepochybně znamenalo velké nebezpečí. Cvičící jednotky modelovou situaci zvládají a získávají velmi cennou zkušenost. Vždyť k zavlečení tohoto viru i na území České republiky může dojít v podstatě kdykoliv. SÍLY PODPORY A VÝCVIKU 10 11

7 SÍLY PODPORY A VÝCVIKU SÍLY PODPORY A VÝCVIKU POŽÁR Obec Hostašovice se nachází zhruba pět kilometrů severně od Valašského Meziříčí. Na tom není nic tajného. Důvěrnější informací však je bezprostřední dislokace zásobovací základny munice. Jinými slovy, muničáku napěchovaného zbrojními produkty. Pro jedny nic neříkající zpráva, pro druhé, bohužel, pohnutka k nekalé činnosti neboli získání lukrativního materiálu. Tak se i stalo ve druhé epizodě velitelsko-štábního cvičení Boleslavská hradba 2007 s názvem Požár a následujícím scénářem: Likvidace požáru ve vojenském objektu se zapojením vojenské hasičské jednotky, záchranného praporu a jednotek HZS Moravskoslezského a Zlínského kraje, jakož i vrtulníku vzdušných sil Armády ČR. Dále pak zadržení organizované skupiny narušitelů a zneškodnění jimi položených nástražných výbušných systémů. Taktické cvičení Požár organizátoři rozdělili do tří dynamických ukázek. První dvě proběhly v technickém prostoru hostašovické zásobovací základny munice, závěrečná část za účasti početné místní veřejnosti na vodní nádrži Kacabaja. Sklad číslo 23. Je pár minut po deváté hodině, když v blízkosti objektu skupina narušitelů zakládá požár. To proto, aby odvedla pozornost od svého úmyslu zmocnit se zbraní a výbušnin z nedaleké třicítky. Samozřejmě že je oheň u skladiště rychle registrován. Vzápětí na místo činu vyjíždí průzkumná hlídka a poté vojenská hasičská jednotka. Požár se však nedaří lokalizovat. Postupně se šíří do vzrostlého lesa s podrostem a hrozí akutní nebezpečí, že přeskočí i na sklad munice. Velitel zásahu žádá o pomoc krajská operační a informační střediska integrovaného záchranného systému. Během několika desítek minut se do hostašovického muničáku sjíždějí profesionální a dobrovolní hasiči devíti jednotek požární ochrany, bezmála padesátka hasičů s deseti cisternami. Nechybí ani speciální mobilní operační středisko vybavené komunikačním uzlem. I to je málo. Hasiči stále nemají oheň pod kontrolou. Nabízí se krajní možnost, povolat od 157. zpr Hlučín speciální hasicí tank SPOT-55 a ze základny dopravního letectva Kbely vrtulník W-3A Sokol s hasicím systémem bambi-bucket. Žádostem je vyhověno. Díky této pomoci se daří nebezpečný živel zdolat. Zatímco je veškeré úsilí soustředěno na lokalizaci požáru, postupuje čtveřice narušitelů ke skladu č. 30. Jeden z výrostků rutinním způsobem odstraní zámky na dveřích a vniká do budovy. Ostatní jej následují. S očividnou radostí se pouštějí do prohledávání beden s municí. Aniž by tušili, po horké stopě je pronásleduje zásahová skupina pohotovostního oddělení Vojenské policie Olomouc. Už předem je jasné, že organizovaná skupina pachatelů nemá naději na úspěch. První dva narušitelé jsou zadrženi při odchodu z technického prostoru záložníky Zlínského kraje, druhou dvojici bleskurychle zpacifikují vojenští policisté. Následuje jejich převoz na místní expozituru VP k výslechu. Tím však drama u třicítky zdaleka nekončí. Optimismus z rychlého a úspěšného zásahu kalí nastražený výbušný systém. Na místo přijíždí armádní kynolog se psem cvičeným na speciální pachové práce. Podezřelý předmět je nalezen. Jeho likvidaci, a to usměrněným vodním paprskem, si bere na starost armádní pyrotechnik. Konečně je kolem muničního skladu č. 30 bezpečno. Olomoučtí vojenští policisté odvedli profesionální výkon a odměnou jim je obdiv přihlížejících. Třetí ukázka na vodní nádrži Kacabaja mohla leckomu připadat jako procházka růžovou zahradou. Věřte, že ve skutečnosti tomu tak není. Plnění bambi-bucketu vodou vyžaduje od osádky (kapitán vrtulníku kpt. Karel Pusch) nejen maximální koncentraci, ale i pořádnou dávku zručnosti. Pracovat pár metrů nad vodní hladinou není tak jednoduché, jak ze břehu vypadá. To platí i o činnosti jednotek PO Moravskoslezského kraje, které několikrát doplňovaly 1590 litrů vody do oranžového vaku pod visícím armádním strojem ze svých cisteren. HRADBA Poslední epizoda cvičení, jež se odehrávala ve VVP Boletice, nesla název Hradba. To proto, že jejími hlavními postavami byli příslušníci aktivní zálohy, kteří bránili chráněný objekt před ataky opoziční jednotky. V úterý jsme byli vysazeni v terénu a zrychleným přesunem dlouhým zhruba dvanáct kilometrů jsme se přesunuli na Podvoří, vypráví velitel pěší roty 191. strážního praporu AZ při KVV Jihlava kapitán Jiří Kolář. Zde jsme měli vybudovat ochranu ODOS (objektu důležitého pro obranu státu). To znamenalo nejprve rekognoskaci prostoru, organizaci střežení, vybudování kontrolních propouštěcích míst včetně ochranných valů a tak dál. Jejich úkol nebyl snadný. Necelých padesát záložníků střežilo prostor o obvodu 1300 metrů, přičemž nešlo o žádné korzování přírodou. Od středy do čtvrtečního rána je totiž napadala opoziční jednotka, kterou tvořili frekventanti tříměsíčního kurzu základní přípravy a jejich instruktoři z Vyškova. Záložníci zaznamenali několik pokusů o vniknutí do objektu. A to jak násilných se střelbou, tak relativně klidných vstupem přes kontrolní propouštěcí místa. Pachatelé byli třeba převlečeni za dřevaře nebo se vydávali za řidiče pana generála. Dovnitř jsme je ale nepustili. Neměli patřičné povolení, doplňuje kpt. Kolář. Byla zde také četa psovodů z Grabštejna se psy na klasické střežení, zadržení nepřítele a jedním psem cvičeným na vyhledávání zbraní. Třikrát jsem je povolal na posílení. Vyvrcholením ukázky činnosti u ODOS byl masivní útok, během kterého se dvěma vetřelcům podařilo vniknout do budovy. Na pomoc proto záložníci povolali jednotku pohotovostního oddělení Velitelství Vojenské policie Tábor. Jejím úkolem bylo nepozorovaně se přiblížit ke stavení, vylézt do patra, kde se útočníci zabarikádovali, a umlčet je. V případě skutečného boje by během příchodu skupiny byly využity jak zbraně jejích příslušníků, tak i v rámci koordinace střelba jednotky aktivní zálohy, popisuje major Rostislav Otruba, náčelník pohotovostního oddělení Velitelství VP Tábor. Mezitím se jeho muži přiblížili k oknům, odkud teroristé pálí na vše, co se pohne. Náhle se ozývá několik mnohonásobně silnějších ran. To byly užity zásahové výbušky P1, které slouží k ohlušení pachatelů, aby ztratili orientaci v prostoru, pokračuje mjr. Otruba. Policisté je pak mohou snadněji zadržet. Za několik minut skupina vychází z objektu ven se zajištěnými muži. Všimněte si, že se jednotka pořád jistí a pozoruje prostor kolem sebe. Přitom neustále probíhá komunikace s odstřelovačem, který je ve skrytu a zároveň působí ve funkci pozorovatele. Zasahujícímu týmu přesně říká, kde se kdo nachází, odkud může čekat nebezpečí a podobně. Během policejní akce na místo leteckým mostem ve dvou vrtulnících z VVP Hradiště doráží další posila dvaatřicet vojáků v aktivní záloze z KVV Plzeň. Jejich jihlavští kolegové jim předávají ubráněný ODOS a chystají se na vyvrcholení svého výcviku. Tím je odpolední společný útok pěších rot 191. strážního praporu AZ při KVV Jihlava a 181. strpr AZ při KVV České Budějovice proti opevněné opoziční jednotce na součinnostní střelnici Brzotice. Obě strany používají laserový soubojový systém MILES, takže se vojáci záhy přesvědčují o přesnosti a účinnosti své střelby i umění skrytého přesunu. Početní převaha nakonec slaví úspěch. Záložníci nacházejí v jednom obranném hnízdě bednu s trofejí pohárem. Po téměř dvouhodinovém ostrém boji s protivníkem, který se odehrával za neúprosného vedra, je jejich radost z vítězství patrná. Součástí boletické epizody bylo rovněž několik statických ukázek. Šlo o výstavky moderních součástek postupně zaváděných do výstroje AČR, našich současných i historických pěchotních zbraní, soubojového střeleckého simulátoru MILES a o prezentaci možností Centra geografické podpory Tábor. Hosty, mimo jiné polské příslušníky z velitelství Slezského vojenského okruhu ve Wrocławi či německé vojáky z operačních velitelství vojenských okruhů WBK III z Erfurtu a WBK IV z Mnichova, zaujala také rozvinutá pojízdná biologická laboratoř nebo vybavení zdravotního vrtulníku W-3A Sokol. Staroboleslavské Velitelství sil podpory a výcviku počítá s pořádáním tohoto typu cvičení i v příštích letech. Krizových situací nevojenského charakteru je mnoho a my musíme být na jejich řešení připraveni, říká na závěr generál Antonín Pugzík. Boleslavská hradba představuje optimální možnost, jak zdokonalit praktické návyky a procvičit součinnost s dalšími zasahujícími jednotkami. Základ cvičení proto do budoucna zůstane zachován. Budeme měnit jen náměty epizod, abychom byli připraveni na co nejvíce situací

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

PTAČÍ CHŘIPKA od 20. června do 14. srpna 2007

PTAČÍ CHŘIPKA od 20. června do 14. srpna 2007 PTAČÍ CHŘIPKA od 20. června do 14. srpna 2007 PARDUBICKÝ KRAJ 4 ohniska viru ptačí chřipky v uzavřených chovech v Pardubickém kraji: - Tisová, - Nořín, - Kosořín, - Netřeby. Likvidace: - 1.917 kusů drůbeže

Více

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení VOJENSKÝ PROFESIONÁL Kpt. Ing. Michal Sobarňa, Ph.D., pplk. Ing. Josef Vondrák Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení Armáda České republiky se v

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

ze dne 1 Předmět úpravy

ze dne 1 Předmět úpravy NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne o platových poměrech vojáků z povolání Vláda nařizuje podle 68 odst. 2 a 4 a podle 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. xxx\xxxx/sb., (dále

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T- 3 Systém velení a řízení u bojové jednotky v boji, spojení, komunikační a informační podpora Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE ředitel: MUDr. Zdeněk Kubr OCHRANA 2007 Mezirezortní štábní cvičení orgánů krizového řízení s účastí výkonných prvků MUDr. Jiří Wachsmuth referát krizové

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Dělo v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Všeobecná ženijní podpora T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

PLÁN TAKTICKÉHO CVIČENÍ SLOŽEK IZS

PLÁN TAKTICKÉHO CVIČENÍ SLOŽEK IZS PLÁN TAKTICKÉHO CVIČENÍ SLOŽEK IZS Požár lesa 2015 Řídící cvičení: mjr. Bc. Martin Škulina Velitel zásahu: nprap. Ing. Michal Paleček Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS Jihočeského kraje V Táboře

Více

XIII. Vojenská hodnost kapitán

XIII. Vojenská hodnost kapitán V. Platné znění částí XIII. XVI. přílohy nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, s vyznačením navrhovaných změn XIII. Vojenská hodnost kapitán a) komplexní

Více

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV OH ZÁL OÁL ZÁLOÁL Proč jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád vzpomínám na dva roky strávené v zeleném, když jsem byl záklaďák. Vojna pro mě byla školou, v tom

Více

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY ČR HLAVNÍ ÚKOL AČR Hlavním a trvalým úkolem AČR je: 1. Připravovat se k obraně ČR a bránit ji proti vnějšímu

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE plk.ing.petr Ošlejšek, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO

Více

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Veronika Podubská, Martin Beneš Ředitel Bc. Stanislav

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů.

Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů. Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů. Ing. Jiří HALAŠKA, PhD., Mgr. Zdeněk HON, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského

Více

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012)

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Velitel 25. protiletadlové raketové brigády plk. gšt. Ing. Vladimír BARCA, MSS Hlavní závěry BKO (oblast pozemní PVO) dále nerozvíjet

Více

Aktivní záloha. odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest

Aktivní záloha. odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest Aktivní záloha odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest Aktivní záloha Aktivní záloha (AZ) je částy zálohy ozbrojených sil (OS ČR) a tvoří ji vojáci zařazení do AZ na základě dobrovolného převzetí výkonu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

BRK P. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011

BRK P. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011 BRK-03-2011-05P Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011 pro: jednání Bezpečnostní rady kraje č. 03/2011 dne 17. 02. 2011 zpracoval: L. Hanuška předkládá: D. Ryba Popis

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne OBSAH: Ročník 2005 Věstník právních předpisů Částka 2 Rozeslána dne 15. 6. 2005 OBSAH: 19. Nařízení, kterým se mění nařízení č. 24/2004, kterým se vydává Požární poplachový plán Strana 42 Věstník právních předpisů

Více

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 BRANNÁ LEGISLATIVA OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY ZNAMENÁ DOSÁHNOUT SCHOPNOSTI DŘÍVE, NEŽ NASTANE KRIZE A BÝT PŘIPRAVEN JI ŘEŠIT BRANNÁ POVINNOST NENÍ NOVINKA 1781

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935

Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935 0 1 2 Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935 Praha 23.6. 2010 3 Období 1935 až do roku 1938 Zřízením Československé letecké policie k 1. 7. 1935 byly ustanoveny první Četnické letecké

Více

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Vrtulníky policejního letectva, jejich posádky a další letecký personál byly před dvaceti pěti lety - 1. dubna 1987 - u zrodu a zahájení provozu sanitního

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 V Praze dne 4. července 2002 Částka 124 PRO VNITŘNÍ POTŘEBU OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze

Více

Střelec 2015. Střelecké novinky. Plynárenský Steel Challenge. Spolupráce s KVV Plzeň a AZ Plzeň. Co Nás čeká?

Střelec 2015. Střelecké novinky. Plynárenský Steel Challenge. Spolupráce s KVV Plzeň a AZ Plzeň. Co Nás čeká? Střelec 2015 Střelecké novinky Plynárenský Steel Challenge Spolupráce s KVV Plzeň a AZ Plzeň Co Nás čeká? Jsem rád, že Vás mohu přivítat v roce 2015, v roce, kdy náš klub připravil pro Vás mnoho střeleckých

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Vojenská doprava. Plánování, organizování a zabezpečení vnitrostátních vojenských přesunů

Vojenská doprava. Plánování, organizování a zabezpečení vnitrostátních vojenských přesunů Vojenská doprava Plánování, organizování a zabezpečení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 30. prosince 2009 Částka 197 OBSAH Část I 172. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 30. prosince 2009,

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Chemická služba B (T-CHS B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství

Více

PARDUBICKÝ KRAJ. VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ. VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje Program: PARDUBICKÝ KRAJ VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje 10. prosince 2015 1. Informace o zajištění bezpečnosti a provozu vojenské části Letiště Pardubice 2. Zpráva o činnosti

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Zásady a postup plánování boje velitele bojové jednotky v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Bezpečnostní rada Pardubického kraje Výpis z 1. řádného jednání dne 13. ledna 2017 PARDUBICKÝ KRAJ. 13. ledna 2017

Bezpečnostní rada Pardubického kraje Výpis z 1. řádného jednání dne 13. ledna 2017 PARDUBICKÝ KRAJ. 13. ledna 2017 PARDUBICKÝ KRAJ Výpis 1. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje 13. ledna 2017 Program: 1. Pracovní plán Bezpečnostní rady Pardubického kraje na rok 2017 2. Zpráva o činnosti a připravenosti

Více

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Řízení rizik Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Den policie v Českých Budějovicích

Den policie v Českých Budějovicích Den policie v Českých Budějovicích společně se svými partnery uspořádalo dne 24. června 2011 v areálu Sportovního klubu Policie ČR v Českých Budějovicích DEN POLICIE. Tato akce se konala jako součást projektu

Více

Opatření nouzového přežití

Opatření nouzového přežití Opatření nouzového přežití Pokyn GŘ HZS ČR číslo 10 z 11.2.2010 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Vrchní komisař Ing. Josef Brettschneider Opatření

Více

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. PO- 1532 /IZS-2004 Praha 11.května 2004 Počet listů: 1 Přílohy:

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Všeobecná ženijní podpora. T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování

Všeobecná ženijní podpora. T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování Všeobecná ženijní podpora T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení BÚU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 15. července 2005 Částka: 26 O B S A H : Část I.

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-IZS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Bojová a mobilizační pohotovost jednotek, útvarů a svazků dělostřelectva AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZPEČNOSTNÍ RADA VÝPIS ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 Začátek jednání: 9:30 hod Ukončení jednání: 11:00 hod Místo konání: Pardubice, nám. Republiky

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu Metodický list číslo 1 Ř Vydáno

Více

V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince

V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince 15.09.2016 18:00 Ve čtvrtek 15. září se v Mladé Boleslavi uskutečnilo VIII. Mistrovství Hasičského záchranného sboru České

Více

Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva

Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva Ve čtvrtek ráno čekalo na autobusové zastávce v Plumlově 33 žáků 8. A a 8. B pod dohledem pánů učitelů Pavla Majoršina a Tomáše Poláka. Konečně se v 7:30

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX0342242* MVCRX0342242 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. MV-116099-1/PO-IZS-2016 Kódové označení: K-IZS Praha 7. září 2016 listů: 7 Schvaluje:

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

MEZINÁRODNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní plochy. 22. února 2014 od hod., Dolní Vltavice

MEZINÁRODNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní plochy. 22. února 2014 od hod., Dolní Vltavice MEZINÁRODNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní plochy 22. února 2014 od 10.00 hod., Dolní Vltavice I. Organizátor semináře MS VZS ČČK Český Krumlov, Lipenská vodní záchranná služba

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.11.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 4 VVŠP T-4 Komunikační a informační systémy a prostředky bojového praporu v boji. IS VŘ PozS v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2014

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2014 Zájmové sdružení hasičských hudeb České republiky - občanské sdružení... 4 Celostátní hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 04 a dny záchranářů Pelhřimov 04 Česká speleologická společnost Součinnostní

Více