Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel"

Transkript

1 NA MUŠCE Z OBSAHU Ve Vyškově mají novou ubytovnu. Tedy ona zase tak nová není, ale prošla znatelnou renovací. Plastová okna, nové linoleum imitující dřevo, polystyrenové stropnice. Bílá barva vládne naprosto všude. Tolik bílé byste nenašli snad v žádné naší nemocnici. Ale zase je tu čisto. Společné sociální zařízení na chodbách se dnes jeví již jako přežitek, nicméně dá se pochopit, že změna by byla příliš nákladná. Avšak doplnit na toalety alespoň mýdlo by podle mého tolik nestálo. Stejně tak mě překvapilo, když jsem nenašel na pokoji žádný ručník. Prý je kradou jacísi kurzanti (rozuměj účastníci kurzů). Po dotazu na recepci se řešení našlo. Stačilo se zapsat a podepsat do zvláštního sešitu a ručníky svou savostí připomínající spíše igelit jsem mohl nafasovat klidně dva. Ještě mě upozornili, že je musím před odjezdem vrátit, i kdyby z nich kapala voda. A skutečně jsem tento potupný a nehygienický úkon vracení vlhkých ručníků s paní recepční absolvoval. Poté jsem přejel do Přerova. Zdejší ubytovna, které se kdysi říkalo hotel, je zanedbaná již na první pohled. Chápu, že se s Přerovem nepočítalo, a tak sem nikdo neinvestoval. Na ručníky jsem se raději zeptal hned při příchodu. A opět došlo na kurzanty a sešit. Navíc mi bylo doporučeno, že mám před odjezdem stáhnout a složit povlečení. Omlouvám se, že jsem tak neučinil. Na pokoji jsem nakonec ručníky našel, ale recepční o nich asi nevěděli. A tak jsem měl najednou tři, avšak jen jeden podepsaný. Ještě větší radost mi udělalo mýdlo o rozměrech čtyřikrát osm centimetrů, které jsme si hned s kolegou spravedlivě v půlce rozlomili. Ani ubytovna v Českých Budějovicích nezáří novotou. Klasický panelák. Vybavení pokojů již pamatuje hezkou řádku let, nicméně vše je funkční a všude je naprostá čistota. A hle, ručníky na pokojích jsou a dokonce se s nimi člověk může utřít do sucha. Na toaletách jsou navíc dávkovače tekutého mýdla, vždy alespoň z poloviny plné. Nedalo mi, abych se na recepci nezeptal, zda jim hosté nekradou ručníky, když nejsou evidované. Dívali se na mě doslova jako na blázna. Přísahám ale, že blázen opravdu nejsem. Já ne. Vydává MO ČR AVIS Rooseveltova Praha 6 IČO Řízením redakce pověřen Ladislav Lenk Redakce: Rooseveltova Praha 6 Telefony: Fax: Jazyková úprava: Vlasta Kohoutová Grafická úprava: Andrea Bělohlávková Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje AVIS Rooseveltova Praha 6 Oľga Endlová tel Tisk: ČTK Repro Číslo indexu: ISSN X Evidenční číslo: MK ČR E 5254 Foto na titulní straně: Pavel Lang Uzávěrka čísla: Toto číslo vyšlo dne: Tomáš SOUŠEK Tanková bitva na Libavé 2 Bahna: opět rekordní účast 6 Ptačí chřipka v Tisové 14 Patrouille-Hlídka Euregio Egrensis Čekání na válku 30 Logistik i představitel 34 Unikátní ústav 44

2 GRIM CAMPAIGNER 2007 Tanková bitva na Libavé Za přítomnosti prezidenta Václava Klause se uskutečnilo jedno z nejvýznamnějších cvičení 73. tankového praporu Text: Jan ZEMAN Foto: Jiří HOKŮV Příprava jednotek 7. brigádního úkolového uskupení vstoupila do další etapy, která je zaměřena na taktický výcvik jednotlivých praporů 7. mechanizované brigády. Cyklus praporních cvičení odstartoval 12. června na Libavé 73. mechanizovaný prapor Hanácký a v následujících týdnech čekala stejná prověrka také zbývající dva mechanizované prapory hranické brigády. Oficiální zahájení součinnostního cvičení Grim Campaigner 2007 se uskutečnilo v přáslavických kasárnách za účasti zástupce velitele společných sil-velitele pozemních sil brigádního generála Jána Gurníka. Ve svém vystoupení připomněl, že 7. mechanizovaná brigáda v rámci dvouletého cyklu přípravy letos prochází obdobím intenzivního výcviku. Jeho vyvrcholením bude říjnové velitelsko- -štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk 7. brigádního úkolového uskupení. Všechno vaše úsilí, které jste doposud věnovali každodennímu výcviku, se nyní zúročuje účastí na tomto cvičení a nyní máte prokázat svoji připravenost ke splnění stanovených úkolů, uvedl generál. Součástí slavnostního ceremoniálu bylo žehnání bojovému praporu, na čemž se příslušníci 73. tankového praporu usnesli v tajné volbě už 12. února. Tohoto významného aktu, spočívajícímu v přímluvné motlitbě za všechny, kteří pod praporem budou sloužit, se ujal kaplan společných sil kapitán Jaroslav Knichal a kaplan 7. mechanizované brigády podporučík Jiří Zedníček. ČEST BÝT PRVNÍ Náš 73. tankový prapor dostal čestný úkol zahájit cyklus praporních cvičení. Vzhledem ke specifice tankového vojska máme v rámci brigády určitou prioritu a budeme zde předvádět nejmohutnější bojovou ukázku, řekl velitel praporu podplukovník Jaromír Durna po příjezdu do vojenského prostoru. V praporním úkolovém uskupení doplňovala jeho jednotku palebná baterie 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu, ženijní rota 151. ženijního praporu, těžká rota 102. průzkumného praporu, příslušníci 101. spojovacího praporu a letečtí návodčí z 22. letecké základny v Náměšti nad Oslavou. Grim Campaigneru se účastnilo 1120 osob s 220 kusy techniky, včetně vrtulníků Mi-24V, Mi-17, W-3A Sokol a letounů L-159 ALCA a JAS-39C Gripen. Námět taktického cvičení praporního úkolového uskupení vytvořeného na bázi 73. tankového praporu se podobal předchozím praktickým výcvikům ve vojenských výcvikových prostorech či v brněnském Centru simulačních a trenažérových technologií. Námět je velice jednoduchý. Došlo k vyhrocení politické situace mezi fiktivními státy Zandra a Lamento. Stát Lamento napadl svého souseda a zabral mu část území. Na základě rozhodnutí mezinárodního společenství musí toto území navrátit, ale to se mu nechce. Je proto připravena operace na vynucení míru na obsazeném území, zasvěcuje nás pplk. Durna do rozehrané situace. V té chvíli jednotky jeho praporního uskupení vyčkávají ve vybudovaných základnách na území spřáteleného státu Kavala na výsledek politických jednání. Pokud rokování skončí krachem a agresor by se nechtěl stáhnout ze zabraného území, bude pořádek nastolen silou. V současné době začínáme organizovat vlastní přesun do výchozího prostoru před fiktivní hranicí. V nočních hodinách bychom měli dosáhnout prostoru rozmístění, dojde k organizaci boje a následující den provedeme naplánovaný útok, říká pplk. Durna. Během nočního přesunu blíže hranici museli vojáci jednotek ZANFOR čelit nástrahám polovojenských a teroristických skupin z Lamenta. Závěrečný útok byl součástí ukázkového cvičení, které z Velké Střelné sledoval prezident republiky Václav Klaus s ministryní obrany Vlastou Parkanovou, hejtmanem Olomouckého kraje Ivanem Kosatíkem, náčelníkem Generálního štábu genpor. Vlastimilem Pickem a dalšími významnými hosty, kteří 13. června zavítali do Vojenského újezdu Libavá. VÁLKA NADOSAH Jelikož agresorský stát Lamento nesplnil podmínky mezinárodního společenství 2 3

3 GRIM CAMPAIGNER 2007 GRIM CAMPAIGNER 2007 a ve stanoveném čase se nestáhl, došlo k nasazení sil a prostředků praporního úkolového uskupení. Bezpilotní prostředek SOJKA nejprve monitoroval zájmové prostory a vzápětí se k němu přidaly průzkumné prostředky SNĚŽKA, LOS a skupina leteckých návodčích. Na základě získaných informací mohlo dojít k zajištění vzdušného prostoru a úderu na pozemní cíle nejprve nadzvukovými letadly JAS-39C Gripen a poté lehkými bitevníky L-159 ALCA. Po odletu letounů je dán pokyn k palebnému přepadu samohybnými kanonovými houfnicemi DANA a krátce nato zaujímají postavení minometné vrhače MV-3. K ničení cílů jsou povolány stroje L-159 ALCA a za několik okamžiků je na obloze vystřídaly vrtulníky Mi-24V. Po splnění jejich úkolů dochází opět k palebnému přepadu prostřednictvím samohybných kanonových houfnic DANA. Pro zamezení postupu nepřítele je prostřednictvím minových vrhačů MV-3 dálkově položeno minové pole. Pak se dostávají ke slovu hlavní síly 73. tankového praporu vybavené moderními tanky T-72M4 CZ a bojovými vozidly pěchoty BVP-2. Nejprve mají za úkol zaujmout pozici na čáře zasazení a následně dojde k jejich útoku, který je podporován vrtulníky Mi-24V. K rozvinutí útoku jsou povolány také zálohy velitele úkolového uskupení. Jednotky ZANFOR zanedlouho ovládají území dříve okupované nepřítelem. po skončení bojů velitel praporního úkolového uskupení pplk. Jaromír Durna. Děkuji, odpověděl mu Václav Klaus. Později vás někdo oznámkuje, ale teď mi potajmu řekněte, jak jste to viděl, pokračoval prezident. Pane prezidente, já jsem spokojený a paní ministryně doufám také. Jsem hrdý na své vojáky a velitele, že zvládli nelehký úkol, který dostali, řekl pplk. Jaromír Durna. Nám se to laicky zdálo kvalitní a v pořádku, hodnotil ukázku za všechny přítomné prezident Klaus. Tak přesně probíhalo setkání prezidenta republiky Václava Klause s velitelem 73. tankového praporu pplk. Jaromírem Durnou krátce po skončení bojové akce. Nejsem profesionál, abych ohodnotil detaily tohoto výkonu, ale na první pohled a z toho, co tady mohu kolem sebe slyšet, si myslím, že naši vojáci předvedli své schopnosti a splnili, co se od nich očekávalo, uvedl prezident při setkání s novináři. Vzpomínám si, jak jsem byl před deseti lety jako předseda vlády v Přáslavicích, kde mi ukazovali tanky a jednotlivé nábojnice do děl a tanků. Zkoušel jsem tam všechny, od posledního vojáka až po zástupce Ministerstva zahraničních věcí, a ptal se jich: prosím vás, kolik stojí vypálení dělostřeleckého granátu? Jen jsem se tehdy utvrdil v tom, že nikdo z přítomných neměl sebemenší tušení o této věci. Tenkrát jsem to považoval za něco naprosto nepřijatelného, vzpomínal Václav Klaus. Tentokrát se prezidentovi pokaždé dostalo konkrétních odpovědí, třeba kolik stojí jeden výstřel z tanku nebo hodina letu nadzvukového letounu. Vnímání výše nákladů v armádě proto považuje za nesmírně pozitivní krok vpřed. S uspokojením jsem zjistil, že i toto konkrétní cvičení má pevný rozpočet napočítaný na koruny, a ne na miliardy nebo desítky milionů korun, dodal. Vojáci se snaží samozřejmě co nejvíce ušetřit také tím, že cvičí na simulátorech a skutečně každá koruna se počítá a velmi se zvažuje, jestli na to bude vynaložena, reagovala na jeho slova ministryně obrany Vlasta Parkanová. Některé situace se ale prostě nedají nacvičit jinak než v reálných podmínkách a jestli máme mít bojeschopnou armádu, tak musí být dobře vycvičená, sdělila ministryně. TVÁŘÍ V TVÁŘ PREZIDENTOVI Prezident navštívil Grim Campaigner v rámci své několikadenní návštěvy Olomouckého kraje. Ve svém programu si na vojáky vyčlenil téměř dvě hodiny a nakonec k nim ještě několik minut přidal. Kromě sledování bojové ukázky tak zbylo hodně času i na setkání s vojáky a prohlídku vojenské techniky. Podplukovník Miroslav Beran z 31. brigády chemické a biologické ochrany s prezidentem hovořil například o podmínkách služby i o zázemí, které vojákům poskytuje liberecká posádka. Václav Klaus se zajímal o to, zda se zvyšuje kvalita nově příchozích vojáků k jednotce. Podle slov podplukovníka Berana se jejich kvalita neustále zlepšuje, neboť z armády postupně odcházejí ti, kteří do ní nastoupili spíše s vidinou dobrého výdělku než kvůli samotné profesi. Také velitel 72. mechanizovaného praporu podplukovník Jiří David hovořil o své jednotce. Jsme mechanizovaná pěchota, což je větší dřina, a proto máme náročnější výcvik, vysvětloval pplk. David, který pečlivě dohlíží na výběr vhodných lidí do jednotlivých funkcí. Věkový průměr této jednotky je 26 let a slouží v ní 35 žen. Vedle vojáků v aktivní službě se s prezidentem setkali i zástupci aktivní zálohy. Jsme tady proto, abychom se poučili od profesionálů a jednou dosáhli také takového stupně vycvičenosti jako oni, uvedl kapitán Milan Mojžíš, velitel 1. tankové roty aktivní zálohy. Prezidenta například zajímalo, jak často se příslušníci aktivní zálohy účastní cvičení. Kapitán Mojžíš mu odpověděl, že pokud jsou písemně zavázáni jako aktivní záloha, tak cvičí jeden týden třikrát do roka. Každý kraj má jednu pěší rotu a v současné době v nich je 950 lidí. Naplněná je v současnosti tato tanková rota, pak ještě průzkumná a mechanizovaná rota, upřesnil velitel společných sil genmjr. Jiří Halaška. Náčelník Generálního štábu genpor. Vlastimil Picek v této souvislosti zmínil problémy s uvolňováním ze zaměstnání příslušníků aktivní zálohy. Je to těžké. U velkých zaměstnavatelů s tím není problém, ale hodně složité je to u malých soukromých firem. Většinou si na dobu cvičení bereme dovolenou. Potřebovali bychom v tom legislativně nějak pomoci, třeba daňovou úlevou pro zaměstnavatele, pokračoval kapitán Mojžíš, podle kterého je služba v aktivní záloze především srdeční záležitostí. V neposlední řadě se prezident Klaus setkal s přednostou Vojenského újezdu Libavá plukovníkem Vladimírem Kubisou a představiteli přilehlých obcí. Hovořili spolu zejména o tom, co obnáší život ve vojenském újezdu a jeho okolí. Starostové si stěžovali na hluk při střelbách nebo na omezení průjezdu vojenským prostorem. To je důvod nezájmu mladých lidí o bydlení v těchto obcích a ty pak postupně vymírají. Prezident představitele obcí vyzval, aby se nejprve pokusili precizním způsobem definovat újmu, kterou jednotlivé obce u hranice vojenského újezdu trpí, a to by se pak mohlo stát předmětem k dalšímu jednání. V samotném závěru své návštěvy se Václav Klaus seznámil se zbraněmi a technikou 7. mechanizované brigády. Zaujala jej například prezentace přenosného protiletadlového raketového systému RBS-70, kterým jsou vyzbrojeny pozemní jednotky, nebo ukázka zbraňového systému Carl Gustaf M3. Tato novinka je lehká, přenosná, účinná a spolehlivá zbraň, která díky mnoha různým typům munice je použitelná proti většině cílů na pozemním bojišti. BEZVADNÉ PROVEDENÍ Pane prezidente, podplukovník Durna, váš tankový prapor je připraven, zahlásil se 4 5

4 ARMÁDA A VEŘEJNOST ARMÁDA A VEŘEJNOST BAHNA: opět rekordní účast K vidění byla rekonstrukce historických bitev i ukázka schopností jednotek Armády České republiky Text: Jan ZEMAN Foto: Jiří HOKŮV Rozmary počasí začínajícího léta neodradily fandy vojenské historie a příznivce české armády, a tak letošní Den pozemního vojska Bahna 2007 konající se tradičně u Strašic ve Vojenském újezdu Brdy navštívilo podle odhadů organizátorů přes 52 tisíc diváků. To je nejvíce v osmnáctileté historii akce, která za dobu své existence mnohokrát potvrdila svůj punc kvalitní podívané, jež nemá svým rozsahem konkurenci. Pravidelní návštěvníci Bahen si v sobotu 23. června hodně přivstali. Ti ostatní uvázli v pomalu se šinoucí koloně aut, která začínala daleko od Strašic. Odměnou za jejich trpělivost byla skvělá a precizně propracovaná podívaná. Na úspěchu letošních Bahen nemohl nic změnit ani liják s krupobitím, který během dne přišel hned několikrát. K slavnostnímu zahájení Dne pozemního vojska Bahna 2007 došlo tradičně v deset hodin vyvěšením vlajek a seskokem parašutistů. Již neodmyslitelnou součástí programu bylo defilé současné techniky. Oproti předchozím ročníkům se zúžila účast zahraničních hostů, a tak se diváci mohli těšit jen na zástupce německé a rakouské armády. Po přehlídce vojenské historické techniky přišla na řadu ukázka vysoké techniky pilotáže bitevního vrtulníku Mi-24V a letounu L-159 ALCA. V rámci letošního ročníku Bahen se předvedly také letouny JAS-39 Gripen, AN-26, L-39 Albatros a vrtulníky W-3A Sokol a Mi-171Š. Takové představení letectva bylo největší v dosavadní historii Bahen, která již dávno nejsou svátkem pouze pozemních sil, ale všech jednotek naší armády. Česká armáda se předvedla ve třech ukázkách. První z nich přiblížila činnost jednotek 15. ženijní brigády, druhá představila možnosti Vojenské policie a nejrozsáhlejší byla třetí, které se účastnily útvary společných sil. V simulovaném příběhu o přepadení objektu obsazeného nepřítelem se předvedly jednotky pozemního vojska, letectva i speciálních sil. Bahna jsou již osmnáct let spojována s účastí klubů vojenské historie a nejinak tomu bylo i tentokrát. Diváci se dočkali ukázky z bitvy u Zborova a rekonstrukce události ze Slovenského národního povstání. K vidění byla také funkční replika dvouplošníku z 1. světové války. Jen málokterý z malých i velkých fandů vojenské techniky odolal možnosti si na vlastní oči prohlédnout interiéry různých bojových vozidel, která zde byla vystavena po celý den. 6 7

5 SPOJOVACÍ VOJSKO SPOJOVACÍ VOJSKO Network Challenge 2007 Největšího cvičení spojovacího vojska v posledních letech se účastnilo na 260 kusů techniky a téměř 650 osob Text a foto: Jaroslav PAJER Sedmá mechanizovaná brigáda bude v příštím roce tvořit základ 7. brigádního úkolového uskupení určeného k nasazení v zahraniční operaci na vynucení míru. Cvičení Network Challenge 2007 mělo za cíl ověřit připravenost všech složek komunikačních a informačních systémů brigády i podřízených jednotek na řešení reálných situací při zabezpečování spojení. Jsme v prostorném zamaskovaném stanu poblíž zámečku Bores ve výcvikovém prostoru Libavá. Zde, v operačním centru cvičení, všechno začíná... NĚKOLIK ROLÍ SOUČASNĚ Odtud rozehráváme vojskům situace, na které musejí reagovat, říká pplk. Zbyšek Weiss, velitel operačního centra. Především to jsou incidenty pro sedmé brigádní úkolové uskupení, které má tady, na Libavé, jednotky. Ty po zplánování úkolů a vydání rozkazů zaujímají nové prostory, rozvinují spojovací soustavu a navazují spojení. Dále to jsou úkoly pro čtvrté brigádní úkolové uskupení, postavené na bázi čtvrté brigády rychlého nasazení, které dnes pracuje formou štábního cvičení na mapách. Aby to nebylo tak jednoduché, využil řídící štáb vyvedené jednotky a techniku k prověření dalších úkolů. Navozujeme též situace, kdy se v souvislosti s naší účastí v zahraniční misi dějí podezřelé aktivity u nás doma, pokračuje podplukovník Weiss. K tomu máme rozvinutou jednu skupinu v Jincích, která na základě řízení národního velení, což je Společné operační centrum MO, jež imitujeme my, musí reagovat a zabezpečovat spojení pro řešení krizové situace. Toto procvičují příslušníci 101. spojovacího praporu. Jinou součástí cvičících vojsk je skupina testovacích úkolů. Ta má zase v plánu prověřit schopnost komunikace rádiových prostředků mezi letícími vrtulníky a pozemní technikou, použití kryptotelefonu SPIDER, přenos bojového vozidlového informačního systému BVIS přes satelitní kanál a podobně. V neposlední řadě sem patří i navázání spojení mezi naší stanicí a jednotkou Ozbrojených sil Slovenské republiky ve výcvikovém prostoru Biela Hora u Košic. Zkoušíme tak interoperabilitu mezi krátkovlnnými stanicemi, konkrétně mezi naší radiostanicí Harris RF-5800H a vaší stanicí R150M2, uvádí pplk. Viliam Ažaltovič z Generálního štábu OS SR. Je to v souvislosti se vznikem Battle Groups, které se tvoří v rámci Evropské unie. Příští rok by se v České republice mělo konat cvičení, kterého bychom se chtěli zúčastnit s technikou a obsluhou ve větší míře než nyní. ZA TŘI DNY STO INCIDENTŮ Vraťme se ale k sedmému brigádnímu úkolovému uskupení. Z operačního centra na jeho hlavní místo velení, jež řídí mjr. Jiří Cipl, náčelník oddělení KIS 7. mb, přicházejí nejrůznější informace, úkoly i rozkazy. V zásobě jich má skupina rozehry kolem stovky. Kupříkladu v severovýchodní části brigádního prostoru odpovědnosti byl pozorován pohyb podezřelých lidí, popisuje Zbyšek Weiss. Je tedy předpoklad, že se tam děje něco nekalého. Tudíž se velitel 7. BÚU, kterého zastupujeme také my, rozhodl poslat na místo jednotku, aby situaci uklidnila. Major Cipl proto musí zplánovat spojení do toho prostoru. Operační centrum cvičení jeho štábu situaci zamotává ještě tím, že mu za nějaký čas posílá zprávu o nalezení min na silnici, kudy má jednotka projíždět. Naši rozhodčí, kteří jsou v terénu, hlídají, jak zareaguje, dodává šéf operačního centra. Jestli se své úlohy zhostí dobře, včas a reálně, zda předvídá situace, které mohou nastat. Zároveň posuzujeme, zda se lidé ve velení střídají. Aby to nebylo tak, že spojovací náčelník tři dny v kuse pracuje a čtvrtý den umře vysílením. MOZEK ÚKOLOVÉHO USKUPENÍ Ve střeženém zamaskovaném prostoru tvořeném několika štábními vozidly a stanem, jenž slouží jako operační centrum hlavního místa velení 7. BÚU, je klid. Nic vzrušujícího se tu neděje. Jen několik příslušníků štábu oddělení KIS 7. mb usilovně pracuje na počítačích... Naším úkolem je přemístit místo velení do prostoru, kde začaly vznikat nepokoje, objasňuje mjr. Jiří Cipl. Kvůli demonstraci síly velitel rozhodl poslat do daného prostoru 71. mechanizovaný prapor. K tomu jsme zplánovali a zabezpečili komunikační podporu, a to jedním spojovacím prostředkem OT-90 R5p. Po dosažení prostoru se prostředek připojí do naší radioreléové tranzitní sítě. Tím zajistíme možnost velet praporu prostřednictvím telefonního spojení. Jako další druhy komunikační podpory pro řízení operace v prostoru nepokojů je aktivována rádiová síť BVIS a rádiová síť uvědomování a velení velitele 7. BÚU. O několik kilometrů dál se pod maskovací sítí mezi křovisky a stromy nachází stan místa velení 73. tankového praporu. Jeho spojovací jednotka zde vedle úkolů cvičení Network Challenge plní také svou komunikační úlohu při soustředěné přípravě tankistů na ukázkové taktické cvičení Grim Campaigner. Pro naše spojovací prostředky, spojovací četu, je to složitější než obvykle, protože nejenže komunikují s nadřízenými stupni, ale musejí zabezpečovat nepřetržité spojení s mými jednotkami v poli, vysvětluje velitel praporu pplk. Jaromír Durna. Na druhou stranu je to reálné v tom, že se skutečně ukazují všechny problémy, především v kapacitních možnostech našich spojovacích prostředků, které máme k dispozici. Jinak jsem s fungováním spojovací čety spokojený. Za poslední rok nebyla hodnocena jinak než výborně. I STARŠÍ TECHNIKA ÚKOLY ZVLÁDÁ Toto cvičení jsme se snažili pojmout s maximální dynamikou, kterou nám umožňují současné komunikační a informační technologie, zdůrazňuje plk. Radovan Hájek, zástupce řídícího cvičení. Dnes jsme schopni během tří výcvikových dnů zplánovat zasazení jednotek a vybudovat spojovací soustavu ve třech různých operačních situacích. To v minulosti možné nebylo. Analogová technika, se kterou 7. mechanizovaná brigáda, respektive 7. BÚU, disponuje, nemá schopnosti digitální techniky 4. brigády rychlého nasazení. Rozdíly jsou v kapacitě datových přenosů, v kapacitě hovorových kanálů a podobně. Laicky řečeno, čtvrtá brigáda potřebuje k propojení sta hovorů jednu digitální spojovací provozovnu a,sedmička minimálně tři analogové bez schopnosti přenášet data. Ale pružnost plánovacího procesu už srovnatelná je, protože k tomu používají obdobnou výpočetní techniku a softwarové prostředky. 8 9

6 SÍLY PODPORY A VÝCVIKU Boleslavská hradba 2007 Největšího cvičení sil podpory a výcviku se zúčastnili příslušníci z více než dvaceti armádních prvků a integrovaného záchranného systému Text a foto: Pavel LANG a Jaroslav PAJER Cvičení sil podpory a výcviku AČR zaměřené na řešení nevojenských krizových situací Boleslavská hradba 2007 se pomalu stává tradicí. Do letošního druhého ročníku, jenž vyvrcholil mezi 12. a 14. červnem, se zapojila téměř tisícovka lidí a 150 kusů techniky z jedenadvaceti vojenských útvarů a zařízení, aktivní zálohy a civilních součástí integrovaného záchranného systému. Oproti loňskému roku jsme změnili metodu provedení, upřesňuje řídící cvičení generálmajor Antonín Pugzík. Boleslavská hradba 2007 byla sice rozdělena do tří částečně se překrývajících tematických bloků, avšak cvičilo se na jednotný námět a pod společným řízením. Úvodní plánovací konference proběhla v lednu, poté následovala příprava jednotek a štábů, která vyvrcholila jejich všestranným prověřením ve třech vojenských výcvikových prostorech. Za jedno z pozitiv tak rozsáhlého cvičení považují organizátoři jeho nevelkou finanční náročnost. Řádově se jednalo o půl milionu korun, konstatuje generálmajor Pugzík. NÁKAZA Ptačí chřipka, slintavka, kulhavka, antrax. Velmi nebezpečné nákazy zvířat. Pravděpodobnost, že se vyskytly na farmě Heroltovice ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá, je veliká. Vážnosti situace odpovídají přijímaná opatření. Na pokyn operačních středisek vyjíždějí na zemědělskou usedlost zásahové skupiny Ústředního vojenského veterinárního ústavu Hlučín, týmy expertů Státní veterinární správy ČR, jednotka 157. záchranného praporu Hlučín, příslušníci aktivní zálohy a specialisté s mobilními laboratořemi. Jejich úkolem je odebrání a vyhodnocení vzorků u hospodářských zvířat, izolace území před šířením nákazy a především likvidace ohnisek. Zhruba takovýto námět obsahovala první z epizod Boleslavské hradby Byť se jednalo o procvičení součinnosti jednotlivých složek, pochopitelně bez přítomnosti smrtelných virů a nemocí, nějaké fingování nepřipadalo v úvahu. Profesionální přístup zainteresovaných účastníků dával ukázkám punc reality. Vstup zakázán! Slintavka a kulhavka, varuje nápis na vratech jedné z budov heroltovické farmy. Uvnitř se pracovníci Státní veterinární správy připravují k odběru vzorku ze živého zvířete. V ochranných oděvech a se speciální lžící v ruce přistupují k neklidnému teleti. Žádoucí surovinu z jeho tlamy se jim daří získat na první pokus. Materiál je pečlivě zabalen a s potřebnou dokumentací uložen do speciálního přepravního kufru. Následuje přistavení vozidla a za doprovodu příslušníků Vojenské policie je vzorek odvezen do laboratoře. Jak veterinární specialisté, tak veškerá technika procházejí důkladnou očistou a dezinfekcí. Nejpozději za dvanáct hodin bude znám výsledek odběru. V případě, že se nákaza u hospodářských zvířat potvrdí, bude provedena celá řada opatření. Bohužel, i to krajní likvidace ohniska. V této souvislosti je třeba připravit zahraboviště. Úkolu se ujímají hlučínští záchranáři a během nedlouhé chvíle vyhloubí zhruba třicet metrů dlouhou a čtyři metry hlubokou jámu. Farma Heroltovice je připravena na krizový stav. Řešení biologicky velmi nebezpečných situací pokračuje. Veterinární lékař Robert Piskovský nabíjí narkotizační pušku a dobře mířenou ranou zasahuje jednu z krav. To proto, že se i u ní projevují příznaky nákazy, a tudíž je nezbytné odebrat vzorek nosohltanového hlenu. Další riziko představuje mrtvé tele. A protože jde o úhyn takzvaně neznámý, je třeba počítat s nejhorším antraxem. Pro dvojici žlutých specialistů je to běžná činnost. Rovněž tento vzorek putuje na expertizu a oni pod dekontaminační sprchu. Cvičení zainteresovaných složek graduje. Na řadu přichází depopulace drůbeže nakažené virem H5N1 neboli ptačí chřipkou. Předvedeny jsou dva smrtící způsoby. Nejprve elektrické omráčení s následným použitím kysličníku uhličitého a poté injekční metoda. Pravdou je, že ne všem může být toto pojetí po chuti, avšak rozšíření nákazy by nepochybně znamenalo velké nebezpečí. Cvičící jednotky modelovou situaci zvládají a získávají velmi cennou zkušenost. Vždyť k zavlečení tohoto viru i na území České republiky může dojít v podstatě kdykoliv. SÍLY PODPORY A VÝCVIKU 10 11

7 SÍLY PODPORY A VÝCVIKU SÍLY PODPORY A VÝCVIKU POŽÁR Obec Hostašovice se nachází zhruba pět kilometrů severně od Valašského Meziříčí. Na tom není nic tajného. Důvěrnější informací však je bezprostřední dislokace zásobovací základny munice. Jinými slovy, muničáku napěchovaného zbrojními produkty. Pro jedny nic neříkající zpráva, pro druhé, bohužel, pohnutka k nekalé činnosti neboli získání lukrativního materiálu. Tak se i stalo ve druhé epizodě velitelsko-štábního cvičení Boleslavská hradba 2007 s názvem Požár a následujícím scénářem: Likvidace požáru ve vojenském objektu se zapojením vojenské hasičské jednotky, záchranného praporu a jednotek HZS Moravskoslezského a Zlínského kraje, jakož i vrtulníku vzdušných sil Armády ČR. Dále pak zadržení organizované skupiny narušitelů a zneškodnění jimi položených nástražných výbušných systémů. Taktické cvičení Požár organizátoři rozdělili do tří dynamických ukázek. První dvě proběhly v technickém prostoru hostašovické zásobovací základny munice, závěrečná část za účasti početné místní veřejnosti na vodní nádrži Kacabaja. Sklad číslo 23. Je pár minut po deváté hodině, když v blízkosti objektu skupina narušitelů zakládá požár. To proto, aby odvedla pozornost od svého úmyslu zmocnit se zbraní a výbušnin z nedaleké třicítky. Samozřejmě že je oheň u skladiště rychle registrován. Vzápětí na místo činu vyjíždí průzkumná hlídka a poté vojenská hasičská jednotka. Požár se však nedaří lokalizovat. Postupně se šíří do vzrostlého lesa s podrostem a hrozí akutní nebezpečí, že přeskočí i na sklad munice. Velitel zásahu žádá o pomoc krajská operační a informační střediska integrovaného záchranného systému. Během několika desítek minut se do hostašovického muničáku sjíždějí profesionální a dobrovolní hasiči devíti jednotek požární ochrany, bezmála padesátka hasičů s deseti cisternami. Nechybí ani speciální mobilní operační středisko vybavené komunikačním uzlem. I to je málo. Hasiči stále nemají oheň pod kontrolou. Nabízí se krajní možnost, povolat od 157. zpr Hlučín speciální hasicí tank SPOT-55 a ze základny dopravního letectva Kbely vrtulník W-3A Sokol s hasicím systémem bambi-bucket. Žádostem je vyhověno. Díky této pomoci se daří nebezpečný živel zdolat. Zatímco je veškeré úsilí soustředěno na lokalizaci požáru, postupuje čtveřice narušitelů ke skladu č. 30. Jeden z výrostků rutinním způsobem odstraní zámky na dveřích a vniká do budovy. Ostatní jej následují. S očividnou radostí se pouštějí do prohledávání beden s municí. Aniž by tušili, po horké stopě je pronásleduje zásahová skupina pohotovostního oddělení Vojenské policie Olomouc. Už předem je jasné, že organizovaná skupina pachatelů nemá naději na úspěch. První dva narušitelé jsou zadrženi při odchodu z technického prostoru záložníky Zlínského kraje, druhou dvojici bleskurychle zpacifikují vojenští policisté. Následuje jejich převoz na místní expozituru VP k výslechu. Tím však drama u třicítky zdaleka nekončí. Optimismus z rychlého a úspěšného zásahu kalí nastražený výbušný systém. Na místo přijíždí armádní kynolog se psem cvičeným na speciální pachové práce. Podezřelý předmět je nalezen. Jeho likvidaci, a to usměrněným vodním paprskem, si bere na starost armádní pyrotechnik. Konečně je kolem muničního skladu č. 30 bezpečno. Olomoučtí vojenští policisté odvedli profesionální výkon a odměnou jim je obdiv přihlížejících. Třetí ukázka na vodní nádrži Kacabaja mohla leckomu připadat jako procházka růžovou zahradou. Věřte, že ve skutečnosti tomu tak není. Plnění bambi-bucketu vodou vyžaduje od osádky (kapitán vrtulníku kpt. Karel Pusch) nejen maximální koncentraci, ale i pořádnou dávku zručnosti. Pracovat pár metrů nad vodní hladinou není tak jednoduché, jak ze břehu vypadá. To platí i o činnosti jednotek PO Moravskoslezského kraje, které několikrát doplňovaly 1590 litrů vody do oranžového vaku pod visícím armádním strojem ze svých cisteren. HRADBA Poslední epizoda cvičení, jež se odehrávala ve VVP Boletice, nesla název Hradba. To proto, že jejími hlavními postavami byli příslušníci aktivní zálohy, kteří bránili chráněný objekt před ataky opoziční jednotky. V úterý jsme byli vysazeni v terénu a zrychleným přesunem dlouhým zhruba dvanáct kilometrů jsme se přesunuli na Podvoří, vypráví velitel pěší roty 191. strážního praporu AZ při KVV Jihlava kapitán Jiří Kolář. Zde jsme měli vybudovat ochranu ODOS (objektu důležitého pro obranu státu). To znamenalo nejprve rekognoskaci prostoru, organizaci střežení, vybudování kontrolních propouštěcích míst včetně ochranných valů a tak dál. Jejich úkol nebyl snadný. Necelých padesát záložníků střežilo prostor o obvodu 1300 metrů, přičemž nešlo o žádné korzování přírodou. Od středy do čtvrtečního rána je totiž napadala opoziční jednotka, kterou tvořili frekventanti tříměsíčního kurzu základní přípravy a jejich instruktoři z Vyškova. Záložníci zaznamenali několik pokusů o vniknutí do objektu. A to jak násilných se střelbou, tak relativně klidných vstupem přes kontrolní propouštěcí místa. Pachatelé byli třeba převlečeni za dřevaře nebo se vydávali za řidiče pana generála. Dovnitř jsme je ale nepustili. Neměli patřičné povolení, doplňuje kpt. Kolář. Byla zde také četa psovodů z Grabštejna se psy na klasické střežení, zadržení nepřítele a jedním psem cvičeným na vyhledávání zbraní. Třikrát jsem je povolal na posílení. Vyvrcholením ukázky činnosti u ODOS byl masivní útok, během kterého se dvěma vetřelcům podařilo vniknout do budovy. Na pomoc proto záložníci povolali jednotku pohotovostního oddělení Velitelství Vojenské policie Tábor. Jejím úkolem bylo nepozorovaně se přiblížit ke stavení, vylézt do patra, kde se útočníci zabarikádovali, a umlčet je. V případě skutečného boje by během příchodu skupiny byly využity jak zbraně jejích příslušníků, tak i v rámci koordinace střelba jednotky aktivní zálohy, popisuje major Rostislav Otruba, náčelník pohotovostního oddělení Velitelství VP Tábor. Mezitím se jeho muži přiblížili k oknům, odkud teroristé pálí na vše, co se pohne. Náhle se ozývá několik mnohonásobně silnějších ran. To byly užity zásahové výbušky P1, které slouží k ohlušení pachatelů, aby ztratili orientaci v prostoru, pokračuje mjr. Otruba. Policisté je pak mohou snadněji zadržet. Za několik minut skupina vychází z objektu ven se zajištěnými muži. Všimněte si, že se jednotka pořád jistí a pozoruje prostor kolem sebe. Přitom neustále probíhá komunikace s odstřelovačem, který je ve skrytu a zároveň působí ve funkci pozorovatele. Zasahujícímu týmu přesně říká, kde se kdo nachází, odkud může čekat nebezpečí a podobně. Během policejní akce na místo leteckým mostem ve dvou vrtulnících z VVP Hradiště doráží další posila dvaatřicet vojáků v aktivní záloze z KVV Plzeň. Jejich jihlavští kolegové jim předávají ubráněný ODOS a chystají se na vyvrcholení svého výcviku. Tím je odpolední společný útok pěších rot 191. strážního praporu AZ při KVV Jihlava a 181. strpr AZ při KVV České Budějovice proti opevněné opoziční jednotce na součinnostní střelnici Brzotice. Obě strany používají laserový soubojový systém MILES, takže se vojáci záhy přesvědčují o přesnosti a účinnosti své střelby i umění skrytého přesunu. Početní převaha nakonec slaví úspěch. Záložníci nacházejí v jednom obranném hnízdě bednu s trofejí pohárem. Po téměř dvouhodinovém ostrém boji s protivníkem, který se odehrával za neúprosného vedra, je jejich radost z vítězství patrná. Součástí boletické epizody bylo rovněž několik statických ukázek. Šlo o výstavky moderních součástek postupně zaváděných do výstroje AČR, našich současných i historických pěchotních zbraní, soubojového střeleckého simulátoru MILES a o prezentaci možností Centra geografické podpory Tábor. Hosty, mimo jiné polské příslušníky z velitelství Slezského vojenského okruhu ve Wrocławi či německé vojáky z operačních velitelství vojenských okruhů WBK III z Erfurtu a WBK IV z Mnichova, zaujala také rozvinutá pojízdná biologická laboratoř nebo vybavení zdravotního vrtulníku W-3A Sokol. Staroboleslavské Velitelství sil podpory a výcviku počítá s pořádáním tohoto typu cvičení i v příštích letech. Krizových situací nevojenského charakteru je mnoho a my musíme být na jejich řešení připraveni, říká na závěr generál Antonín Pugzík. Boleslavská hradba představuje optimální možnost, jak zdokonalit praktické návyky a procvičit součinnost s dalšími zasahujícími jednotkami. Základ cvičení proto do budoucna zůstane zachován. Budeme měnit jen náměty epizod, abychom byli připraveni na co nejvíce situací

Z OBSAHU NA MUŠCE. Jmenování generálů a záslužné kříže. V psí nemocnici. Loučení s orlem. Radar hodně zblízka. Novinka za dva roky

Z OBSAHU NA MUŠCE. Jmenování generálů a záslužné kříže. V psí nemocnici. Loučení s orlem. Radar hodně zblízka. Novinka za dva roky NA MUŠCE Z OBSAHU Nejeden stařec sní o jaré ženě, leckterá stařenka o mladistvém muži, mnohá země o mladé armádě. Proč ne? Pokušení je tak krásná věc. Přiléhavé objasnění slova mladý(á) však nenajdete.

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání?

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání? NA MUŠCE Z OBSAHU Jistě jste si v poslední době všimli, že nějak přibývají věci, které nám brání v nepřetržitém spánku a budí v některých hlavách hrůzu, v jiných očích běs. Ty věci začínají tajemným písmenem

Více

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Prošli ohněm. Na armádu je spolehnutí. Rytíř boje a života 6. Čerpají i z minulosti. Outsourcing je jen jedno řešení

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Prošli ohněm. Na armádu je spolehnutí. Rytíř boje a života 6. Čerpají i z minulosti. Outsourcing je jen jedno řešení Z OBSAHU 2 10 Prošli ohněm Na armádu je spolehnutí 2 5 5 14 Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Rytíř boje a života 6 Vydává MO ČR AVIS Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 IČO 60162694 Čerpají i z minulosti

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 1/2013 REPORT Desítka v Lógaru jde do finále ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Patnáctkrát alfa Je krátce po dvanácté hodině, když se na prahu vzletové a přistávací dráhy litevského letiště

Více

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12 12/2014 Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 V roli strážce sopečného ostrova 8 Vojna na plný úvazek 12 Nahradí ji Rozhodná podpora Resolute Support Po třinácti letech končí v Afghánistánu

Více

2/2015. Důraz na transparentnost a zjednodušení 2. Úprava hodnostní struktury 5. Nejsem zvyklý marodit 16

2/2015. Důraz na transparentnost a zjednodušení 2. Úprava hodnostní struktury 5. Nejsem zvyklý marodit 16 2/25 Důraz na transparentnost a zjednodušení 2 Úprava hodnostní struktury 5 Nejsem zvyklý marodit 6 Několik porcí extrému Univerzita obrany připravila ojedinělý závod Winter urvival 25, propojující sportovní

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

PROSINEC 2011 LISTY UNIVERZITY OBRANY

PROSINEC 2011 LISTY UNIVERZITY OBRANY PROSINEC 2011 LISTY UNIVERZITY OBRANY UNIVERZITA OBRANY a Základní organizace ČMOSA UO v Brně pořádají viii. reprezentační ples OREA hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno pátek 17. února 2012 v 19.30 hodin

Více

Amnestie ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ 1/2013. Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem. Desetiletí oddělení pro matky s dětmi. Psychologické pracoviště VS ČR

Amnestie ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ 1/2013. Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem. Desetiletí oddělení pro matky s dětmi. Psychologické pracoviště VS ČR 1/2013 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Amnestie Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem Psychologické pracoviště VS ČR Desetiletí oddělení pro matky s dětmi Dohnalem str.

Více

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším ČESKÉ 3/2010 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším Generální ředitel Jiří Tregler: Čeká nás více práce za méně peněz Vězňové pomáhali při povodních

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 01 březen 2010 čtvrtletník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Rozhovor s Ludvíkem Hessem, otcem babyboxů v Česku Ludvík Hess má za sebou

Více

Slivovice, mladá žena a láska jsou léky Olbrama Zoubka

Slivovice, mladá žena a láska jsou léky Olbrama Zoubka Zpravodaj Města Litomyšle 5. května 2011 Ročník XXI. 5 Litomyšl Japonsku Ganbare Nippon! Go, go Japan! Záběry zpustošených částí Japonska obletěly celý svět a nenechaly snad nikoho chladným. Reaguje rovněž

Více

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu!

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Škodovák číslo 70 Informační časopis skupiny ŠKODA 9/2011 Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Vážení spolupracovníci,

Více

náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA

náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA Vážené kolegyně a kolegové, vojáci, občanští zaměstnanci, Evropa by měla být chráněna před útokem balistických raket, které mohou nést jaderné, chemické či biologické zbraně. Křehkost existující Smlouvy

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Ročník XIX. č. 19 2. října 2009 Kč 5,

Ročník XIX. č. 19 2. října 2009 Kč 5, Týden mobility... 5. strana POZVÁNKA 17. října Koncert v Orfeu... str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 19 2. října 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. října

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru

UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru číslo 1 ročník 22 24. září 2012 UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru Lenka Skácelíková Ondřej Martínek Pro více než dvacet tisíc studentů a tři tisíce pedagogů začal na Univerzitě Palackého

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

VE ZPRAVODAJI NAJDETE

VE ZPRAVODAJI NAJDETE ž í ý í š í Vážení čtenáři, představuji vám další, vánoční číslo Zpravodaje. Tentokrát je hlavním tématem studium v zahraničí blíže vám představíme Českou školu bez hranic, projekt založený Lucií Boucher-Slavíkovou.

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Karviné 25. září 2012 Předkládá: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA ředitelka školy č.j. SOŠOOM

Více

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč Hejtman Martínek navštívil Lanškroun str. 7 Vandalové poničili hřiště v Sázavském údolí str. 5 Na Den

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více