Provozní doba: Po Pá / 7:30 15:30, tel , mobil:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní doba: Po Pá / 7:30 15:30, tel. 573 333 141, mobil: 605 290 183"

Transkript

1 Zimní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice č. 3, 4/28, ročník III Vážení spoluobčané, nastává čas adventu, jednoho z nejkrásnějších období, na které se většina z nás těší snad celý rok a já jsem velmi ráda, že Vás mohu opět přivítat na stránkách našeho pravidelného zpravodaje. Kdybychom se poohlédli za právě končícím rokem, myslím, že bychom viděli rok úspěšný, ale i mimořádně náročný. Podařilo se nám získat prostřednictvím Zlínského kraje nemalé finanční prostředky na rozvoj infrastruktury a zeleně v obci a většinu z těchto projektů také zrealizovat (dobudování nových chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení, hloubkové vrty k vybudování studny pro obecní úřad, místní obchod a sokolovnu). Některé z projektů zatím stále probíhají (výsadba plochy mezi obecním úřadem a požární zbrojnicí a plochy u hřbitova). V souvislosti se zmíněnými aktivitami chci poděkovat všem, kteří se na jejich přípravách a realizaci podíleli. Dále všem spolupracovníkům a zaměstnancům obce za jejich svědomitou práci v průběhu celého roku. V neposlední řadě bych chtěla ocenit práci TJ Sokol Třebětice, zejména jejího starosty Vlastimila Tupého, za jeho aktivní přístup a dlouholetou příkladnou práci s mladou generací. Závěrem bych Vám chtěla popřát příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti v roce 29 a jako malý dárek prosím přijměte nové pohlednice naší obce. Martina Polášková místostarostka obce

2 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE Úřední hodiny starosty a místostarostky obce: Obsah strana Středa 18: 2: Slovo místostarostky 1 Informace OÚ a zastupitelstva 2 Úřední hodiny hospodářky obecního úřadu: Usnesení ZO, Volby 3-4 Dopoledne: Pondělí - Pátek: 8: 1:3 Odpady, Občanské sdružení 5-6 Odpoledne: Pondělí: 15: 17: Myslivecký spolek 7-9 Středa: 15: 2: TJ Sokol 1-11 Barvínek 12 Knihovna: Čtvrtek: 17: 2: Internet. str. obce, Mikuláš. besídka 13 Test 14 Na počítači umístěném v knihovně můžete využít Publikace, Rady, Přání 15 bezplatného přístupu k internetu: Společenská kronika 16 Úterý, Čtvrtek: 17: 19: Sportovní výsledky Třebětice v obrazech Internetové stránky obce, , telefon: Co nás čeká, Bohoslužby AKTUÁLNÍ INFORMACE: Na našem Obecním úřadě lze úředně ověřovat kopie listin a podpisy, nemusíte jezdit na matriku do Holešova!!! Byla zprovozněna nová podoba internetových stránek, kde rozkliknutím nabídky v Menu, Obecní úřad najdete i hlášení místního rozhlasu, kde budou i veškeré aktuální informace. Na ové adrese si můžete objednat zasílání Hlášení místního rozhlasu prostřednictvím elektronické pošty, na Vámi uvedenou adresu. Od platí nové jízdní řády vlaků a autobusů, na internetové adrese: si můžete zdarma stáhnout elektronickou verzi jízdního řádu. Odvoz komunálního odpadu v roce 29 každý lichý týden ve středu, tedy stejně jako letošní rok. Na Štědrý den se můžete těšit na trubače, kteří nám od 19: hodin u kostela sv. Vendelína v Třeběticích a později i v Alexovicích zpříjemní večer vánočními melodiemi. V sobotu 1. ledna 29 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Tuto dobročinnou akci pod záštitou Charity Holešov má v Třeběticích na starosti Anežka Pěluchová. Pohřební služba Petr Hradil Holešov přemisťuje svoji kancelář pohřební služby od do budovy staré spořitelny Holešov, Dr. E. Beneše č. 67. Provozní doba: Po Pá / 7:3 15:3, tel , mobil: strana 2

3 Zastupitelstvo obce Třebětice U S N E S E N Í veřejného zasedání konaného dne ZO Třebětice bere na vědomí hospodaření obce od do ZO Třebětice schvaluje rozpočtová opatření č. 2, č. 3 a č. 4 - dle přílohy č ZO Třebetice Směrnici o dlouhodobém majetku - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje poplatek za odvoz domovního odpadu pro rok 29 ve výši 45,- Kč na osobu a rok - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Třebětice č.p. 17 pro p. Švece za účelem uskladnění nábytku. Nájemné se stanovuje na 1,-Kč/měsíc. 5. ZO Třebětice schvaluje finanční příspěvek pro seniory pro rok 28 a to od 6 let věku ve výši 3,- Kč /os. 6. ZO Třebětice schvaluje zhotovení pohlednic obce Třebětice u vydavatelství Baron Hostivice v celkovém množství 6ks a jejich následnou bezplatnou distribuci občanům obce. 7. ZO Třebětice schvaluje příkaz k provedení inventarizace - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje neinvestiční dotaci pro rok 29 Římskokatolické farnosti Třebětice na opravu střechy kostela ve výši 5.,-Kč. 9. ZO Třebětice schvaluje na r. 29 příspěvek TJ Sokol Třebětice ve výši 45.,- Kč na úhradu spotřeby plynu pro místní Sokolovnu a příspěvek na pronájem tenisové haly Kroměříž ve výši 7.59,-Kč na období 11/28 3/ ZO Třebětice schvaluje rozpočet na rok 29 - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje smlouvu o dotaci se Zlínským krajem č. D/774/28/INV - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje smlouvu o dílo č. 98/8 s firmou EKODRILL, s.r.o. Zlín o vybudování hydrogeologických vrtů pro obecní úřad Třebětice a místní sokolovnu - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje smlouvu o dílo s firmou ARBOREA Březová, s.r.o. o provedení sadových úprav na akci Zeleň v obci Třebětice, dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje smlouvu o dílo č. 14/28 s firmou Zednictví Krejsa, s.r.o. Zlín o vybudování zpevněných ploch v obci Třebětice - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovitostem s firmou INDUSTRY Servis ZK, a.s. Holešov - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje smlouvu s firmou EMPESORT, s.r.o. Valašské Meziříčí na zakoupení informačního panelu na měření rychlosti pro obec Třebětice - dle přílohy č. 11. strana 3

4 17. ZO Třebětice - souhlasí se zařazením území obce Třebětice do území působnosti MAS Partnerství Moštěnka, o.s. - bylo seznámeno s integrovanou strategií rozvoje My a svět se Strategickým plánem Leader Sedm fiší pro Moštěnku pro období zmocňuje starostu Rostislava Chytila se zastupováním obce Třebětice v MAS Partnerství Moštěnka, o.s. 18. ZO Třebětice schvaluje pro rok 29 dotaci na činnost Mysliveckého spolku Díly Třebětice ve výši 15.,-Kč 19. ZO Třebětice schvaluje dotaci pro r. 29 občanskému sdružení Záhorská hokejová extraliga, jehož členem je hokejový klub HC Třebětice ve výši 15.,- Kč, na pronájem hokejové plochy zimního stadionu v Přerově. 2. ZO Třebětice schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.,- Kč na kulturní akce a společenské akce v obci Třebětice, pořádané místními spolky a sdruženími a to s platností od ZO Třebětice schvaluje u příležitosti životního jubilea odměnu starostovi obce Rostislavu Chytilovi - dle přílohy č.12. Chytil Rostislav starosta Ověřovatelé: Chytil Petr Chytil Rostislav Zapsala: Polášková Martina Volby do Zastupitelstva krajů a Senátu Parlamentu ČR Ve dnech proběhly v ČR volby do Zastupitelstva krajů a Senátu Parlamentu ČR. V naší obci jsme měli možnost volit jen zastupitele kraje. Z celkového počtu voličů 226 se zúčastnilo 93 voličů, tj. 41%. Platných odevzdaných hlasů bylo 92. Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje v obci Třebětice: Strana Počet hlasů Procentuální výsledek KDU-ČSL 21 19,3% ČSSD 21 19,3% ODS 2 18,4% Koalice nestraníků 12 11,% Starostové a nez. pro Zl. k. 1 9,2% KSČM 5 4,6% Moravané 2 1,8% Strana zelených 1,9% strana 4

5 PŘEHLED VYPRODUKOVANÉHO ODPADU V NAŠÍ OBCI ZA ROK 27 Komunální odpad - Technické služby Holešov čtvrtletí odpad v tunách uhrazeno v Kč I. 12, , II. 11, , III. 14, , IV. 11, , CELKEM 49, , Objemný odpad -.A.S.A. skládka Bystřice čtvrtletí odpad v tunách uhrazeno v Kč I.,, II. 12, , III. 9, , IV. 1, , uložení na skládce 32, , odvoz na skládku 9 163, CELKEM 43 93, Tříděný odpad RESO Hulín čtvrtletí odpad v tunách uhrazeno v Kč plasty papír sklo I. 1,,672, ,6 II.,857 1,267 1, 6 121,6 III.,959 1,77, 5 944,2 IV.,668,897, ,4 CELKEM 3,484 3,913 2, ,8 Za svoz nebezpečného odpadu obec zaplatila 5 41 Kč. Koupili jsme 1 nový kontejner ve výši Kč. Celkové náklady obce na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů činily Kč. Od občanů bylo vybráno Kč. Staré nebo poškozené popelnice si můžete bezplatně vyměnit v Technických službách v Holešově (směr Zlín, odbočka za posledním domem na pravé straně). Nárok na bezplatnou výměnu popelnic máte nejdříve po 6-ti letech.pří výměně můžete požádat o popelnici z umělé hmoty s kolečky. Staré známky na popelnicích nestrhávejte, nepřelepujte - slouží jako kontrola, že tuto popelnici máte zaplacenou a jak dlouho ji používáte. Technické služby tuto evidenci vyžadují. Za rok 27 jsme získali odměnu od společnosti EKO-KOM za třídění odpadu ve výši 27.36,5 Kč, která je účelově vázaná a lze ji využít pouze pro účely související s nakládáním s využitelnými složkami komunálního odpadu. V loňském roce jsme také rozšířili počet nádob na tříděný odpad. 2 kontejnery máme v bezplatném užívání od společnosti EKO-KOM - podmínkou bylo zakoupení 1 kontejneru z vlastních prostředků. Od společnosti RESO Hulín jsme získali k bezplatnému užívání 4 kontejnery. strana 5

6 Nádoby na tříděný sběr odpadu Sběr papíru Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby Sběr skla Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy tabulkové sklo Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla Obaly ze skla bývají označeny: Obaly z papíru bývají označeny: Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) plastový nábytek Obaly z plastů bývají označeny: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN SPOLU S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojišťoven : na pojištění domácnosti na pojištění nemovitosti na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách : na elektrickou energii u vybraného dodavatele na dodávku plynu u vybraného dodavatele na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky na pojištění domácnosti a nemovitosti na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů Informace Svaz důchodců ČR.ve spolupráci s občanským sdružením soc. a fin. poraden ČR Randýskova 18 Zlín,úřední den každý čtvrtek h hod. Tel , mob , mail strana 6

7 MYSLIVECKÝ SPOLEK Podzimní čas nám přináší pohled na zbarvené listnaté stromy, které hrají všemi barvami. Krajinu v mlhavém oparu a chladný vzduch varující před příchodem zimy, která už klepe na dveře. Již před pár týdny k nám ze severu přiletěli zimovat havrani polní. Koroptev polní Obývá téměř celou Evropu, dále žije na Ukrajině, v Malé Asii a v Persii. Úspěšně se aklimatizovala v Kanadě, na Novém Zélandě a Severní Americe. Je to naše původní nejhojnější pernatá zvěř, jejíchž stavy se v současnosti zmenšily na minimum a už řadu let je zákonem chráněna. Pro příklad lov koroptví na území ČR Rok Uloveno kusů Dochovaly se autentické záznamy, kde pokladník pan František Tupý zaznamenal, že na katastru naší obce, byl naposled povolen odstřel starých koroptví. A to v roce 1947 uloveno 25 koroptví a v roce koroptví. Koroptve se párkují koncem zimy, mladí kohoutci si vyhledávají slepičky ze sousedních rodinných hejnek. Kohoutci o slepičku mezi sebou bojují. Při toku obíhá kohoutek se spuštěnými křídly kolem slepičky a čiřiká. Vzniklý párek obývá své teritorium. Slepička snáší 16 až 23 vajíček v barvě olivově zelenošedé, hnědé, někdy i modré. Na vajíčkách sedí slepička 23 až 25 dnů, kohoutek v blízkosti hlídá. Je stále připraven slepičku zastoupit, popřípadě odchovat kuřata sám. Kuřata se po vylíhnutí živí sama, za doprovodu rodičů, jsou velmi citlivá na deště a chladna. V šesti týdnech už létají, pohlavní dospělosti dosahují v prvním roce života. Rodina zůstává pohromadě až do konce zimy. Jara se dožije pouze 2% mláďat. Od vylíhnutí až do toku žijí koroptve v hejnech. Koroptve se živí semeny, plevelem a hmyzem. Je to náš nejužitečnější polní pták. V naší honitbě se v posledních 3-ti letech udržuje stav 2 4 kusů. Mírné zimy přežívá i více jedinců, ale nedostatek vhodných míst k hnízdění, znamená odliv části populace do jiných lokalit. Zůstává okolo 1-ti párů, z nichž asi polovina úspěšně vyvede mladé. Tento cyklus se u nás opakuje již desítky let. V letech bylo vypuštěno 32 koroptví na osvěžení krve, ale ani to nepomohlo navýšení stavu. V některých hejncích byl pozorován větší počet mláďat, ale na jaře se situace opakovala již výše popsaným způsobem. strana 7

8 Ze života našeho spolku V srpnu bylo vypuštěno 36 bažantů českých, kolchických, podél polních cest a v Polním hliníku. Celoročně udržujeme vysázené stromy a keře. V posledních měsících se podařilo ulovit tři odrostlé lišky. Před zimou je třeba dát do pořádku zásypy a krmelec, aby se v zimním období mohlo pravidelně přikrmovat. Velmi kvalitní odpad nám pravidelně zdarma účtují soukromí zemědělci p. Tupý Drahomír a Stískal Mojmír, za což jim velmi děkujeme. S podzimem přišla i lovecká sezóna, v naší honitbě se uskutečnily dva hony a to: Bažantí hon Hlavní hon na drobnou zvěř Poslední, již tradiční hon na drobnou zvěř, proběhne Bažantí hon Sraz byl v místní sokolovně v 8 hodin ráno. Střelců bylo 26 a v roli honců přišli místní nadšenci, bez kterých by hon neměl tu správnou atmosféru. Výřad: 3 zajíci, 13 bažantů a 1 bažantí slepička. Hlavní hon Sraz proběhl v místní sokolovně kolem 8 hodiny. Střelců bylo 4 a honců na tři desítky. Výřad: 51 zajíců, 11 bažantů a 1 bažantí slepice. Následovala Poslední leč v sokolovně, kde jsme si pochutnali na daňčích medailoncích a lákavou cenou v tombole bylo sele divokého prasete. Jako každým rokem, i letos jsme uspořádali Mysliveckou zábavu. Hudební doprovod nám zajistila kapela Rytmix a díky vysoké účasti návštěvníků, byla na parketě příjemná atmosféra. Ve večerní tombole čekal na vítěze kus srnčího. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům za dary to tomboly. Děkuji. Výřad na Hlavním honu strana 8

9 Výřad na Hlavním honu Poslední leč - tombola Myslivecká zábava Myslivecká mluva borlice menší točená kovová lovecká trubka, na kterou se troubí při lovech signály, povely, pozdravy břídil kdo na lovu nebo honu něco pokazí honec člověk, který zvěř nahání král honu lovec, který na honu ulovil nejvíce zvěře výlož vyložení ulovené zvěře po ukončení jednotlivé leče výřad řada ulovené zvěře, která se po skončení lovu vyrovná Zuzana Tupá, členka MS Díly Třebětice strana 9

10 TJ SOKOL Jen skončily letní prázdniny ve kterých si děti užily dostatek volna a skotačení, již nám nastal nový cvičební rok. Celé léto jsme průběžně hráli tenis a 31. srpna jsme uspořádali místní turnaj ve smíšené čtyřhře. Vítězem se stala dvojice Martin Roubalík spolu s Lenkou Chytilovou. Tenisový turnaj Tenisový turnaj V měsíci říjnu jsme začali pravidelně cvičit. Ženy se schází v úterý na kalanetiku a ve čtvrtek na Pilates. Mladší žactvo cvičí každý čtvrtek od 17 h do 19 hodiny. Starší žactvo a dorost pak v pátek. V měsíci říjnu konkrétně dvaadvacátého se konaly oslavy 11. výročí založení sokolské župy Hanácké. Oslavy proběhly důstojně v kulturním domě v Kroměříži za hojné účasti diváků i představitelů okresu okolních měst i vesnic. Naše jednota se představila dvěma skladbami a slavila jimi velký úspěch. Prostě jsme se líbili. Náš úspěch byl zvýrazněn i tím, že jsme se značně podíleli na organizaci oslav. Naše jednota je na kroměřížsku hodnocena jako velmi aktivní. Akademie v Kroměříži Oddíl badmintonu zahájil přípravu na další ročník župního přeboru. Muži trénují vždy v pondělí a ve středu, ženy pak v úterý a ve čtvrtek. Dorost pak v rámci cvičení v pátek. Již tradičně připravujeme Mikulášskou nadílku spolu s obecním zastupitelstvem. strana 1

11 Vstup do podzimu zahajujeme tradičně přátelským setkáním mužů a žen na bowlingu v holešovské herně. I když se všichni snaží být, co nejúspěšnější jde především o legraci a utužení kamarádství Na úseku hospodářské činnosti jsme v měsíci květnu provedli výměnu starých oken za plastová a tím dokončili jejich výměnu v celé budově. V těchto dnech se dokončuje vrtání nové studny, abychom splnili požadavky a nezávadné vodě dané nám zákonem pro provoz pohostinství. Dále jsme postavili na tenisovém hřišti Pergolu na ochranu před sluncem při turnajích. Provedli jsme také instalaci nové buňky pro uložení potřebného nářadí pro tenis a hokej. Veškerou tuto činnost bychom nemohli pro naše děti i veřejnost konat bez vydatné pomoci a porozumění obecního zastupitelstva vedeného starostou panem Rostislavem Chytilem, který v měsíci prosinci slaví významné životní jubileum 6 té narozeniny. Přejeme mu z celého srdce především hodně zdraví, spokojenosti a hodně tvůrčí síly do dalšího života. Za své celoživotní činnosti v oblasti sportu, znám hodně činovníků i zastupitelů z mnoha míst naší republiky a z těchto setkání je zřejmé jedno zásadní. Tam kde je spolupráce a porozumění je neustálý rozvoj a zlepšování života jak mládeže, tak i dospělých. Kde je negativní konfrontace, přichází zákonitě stagnace a zánik společenského života. Chci také poděkovat všem členům, kteří se podíleli na veškeré hospodářské činnosti a tím značně ušetřili finanční prostředky. Vážení spoluobčané, sestry a bratři! Přeji Vám všem pokojné a radostné Vánoce a do Nového roku, hodně zdraví a splnění všech přání. Na další plodnou spolupráci se těší. Výbor Sokola Třebětice Vlastimil Tupý, starosta TURNAJE V BADMINTONU Vážení spoluobčané, zveme Vás, již na tradiční turnaje v badmintonu. Všechny proběhnou v naší Sokolovně se začátkem v 9: hodin. Všichni jste srdečně zváni a vítáni. Vánoční turnaj V neděli 28. prosince 28 hrát budou pouze domácí, náhodně vybrané dvojice (páry se budou losovat) smíšenou čtyřhru. Badminton open V měsíci lednu (datum upřesníme) smíšená čtyřhra pro domácí i přespolní hráče. Turnaj o putovní pohár V měsíci únoru (datum upřesníme) proběhne turnaj ve smíšené čtyřhře, pouze pro domácí dvojice. SOKOL TŘEB EBĚTICE POŘÁDÁ Výroční sokolská schůze únor, přesné datum se včas dozvíte Sokolský ples 7. března 29 hrát bude kapela RYTMIX Dětské šibřinky 8. března 29 strana 11

12 B A R V ÍN E K Milé děti a rodiče, rádi bychom vás informovali, že kroužek Barvínek začal v sobotu v 15 hodin již tradičně v budově za Obecním úřadem. Srdečně zvány jsou všechny děti a rodiče. Těšíme se na vás. V pátek 5.9. se na fotbalovém hřišti Pančava konalo Rozloučení s létem. Pro děti byl připraven bohatý program. Měly možnost se projet vláčkem nebo si zaskákat na skákacím hradu. U sokolovny pak pro děti byla nachystána HONBA ZA POKLADEM v duchu trampingu. Děti plnily úkoly jako např. skládání spacáku na čas, poznávání vůní čichem, házení na terč, běh překážkovou dráhou a jiné. Nejúspěšnější děti obdržely pěkné ceny. Pro všechny děti pak bylo připraveno občerstvení. Fotografie z akce si zde můžete prohlédnout. Touto cestou bych ráda moc poděkovala všem, kteří pomáhali s přípravou stanovišť Hance Z., Zuzce T., Janči Sti., Verči B., Lidušce P. a Janči Str. Veronika Kuklová Výsledky soutěže z minulého Vendelína Vyluštěním tajenky na téma léto bylo slovo sluníčko. Správně odpověděli 4 děti, z nichž byli vylosováni 3 výherci, kteří obdrží zajímavé ceny! Markétka Zajácová Marek Zajác Katka Stískalová Výhercům srdečně gratulujeme!!! Zimní tipovací soutěž pro děti Děti, tentokrát pro vás není připravena tajenka, ale tipovací soutěž. Otázka zní: Kdy si myslíte, že se v zimě bude poprvé v Třeběticích u sokolovny bruslit?. Napište do datum, kdy si myslíte, že budeme tuto zimu poprvé bruslit a vaši odpověď vhoďte na papírku s vaším jménem do schránky Obecního úřadu. Ten z vás, kdo bude nejblíže správnému datu, se může těšit na pěknou cenu. strana 12

13 NOVÁ PODOBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCE TŘEB EBĚTICE Stále více našich spoluobčanů využívá připojení k internetu. Doufáme, že mnozí z nich občas zabrousí také na naše stránky Zajisté postřehli změnu vzhledu, o kterou se postaral Ondřej Pělucha. Kromě změny barevného schématu přibylo i několik nových tlačítek na levém panelu. Pro lepší komunikaci s obecním úřadem je zde elektronická podatelna, dále podstránky knihovny, farnosti či místních spolků. Největší změna není ovšem navenek vidět a tou je způsob administrace stránek. Celá tíha obsahu již neleží jen na jednom správci, ale do systému má přístup více lidí. Jedná se například o zástupce farnosti či spolků, jako jsou sokoli či myslivci. Nezbývá nám než doufat, že se tito místní aktivisté prokoušou záludnostmi počítačových programů a budou naše stránky postupně obohacovat o své aktuality, ať již textové či obrazové. Víme, že vše zabírá hodně volného času, ale zkusme se snažit, aby naše stránky byly živé. Mojmír Stískal, začínající správce podstránky TJ Sokol MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V sobotu připravil TJ Sokol Třebětice spolu s Obecním úřadem pro děti již tradiční Mikulášskou besídku. Na úvod přivítal děti, rodiče i prarodiče bratr Vlastimil Tupý. Program zahájily děti z místního kroužku Barvínku zpíváním koled. Na kytaru je doprovodila Veronika Kuklová a na klávesy Veronika Bakalíková. Děti navodily sváteční atmosféru a mohly všechny společně přivítat anděla, čerty i Mikuláše. Čerti dětem ukázali, jak v pekle cvičí a na žíněnce předvedli kotouly a salta. Pro všechny děti měl pak Mikuláš připraveny dárečky, ale aby je získaly, musely mu zarecitovat básničku nebo zazpívat koledu. Po rozloučení s Mikulášem už byly pro děti připraveny soutěže, hry a volná zábava. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci tohoto odpoledne podíleli. Fotografie z besídky si zde můžete prohlédnout. Veronika Kuklová strana 13

14 TEST Máte smysl pro rodinu? Patříte k těm, kteří manželství a rodinu uznávají, anebo si o této instituci myslíte své? Máte talent být skvělou manželkou, anebo si život bez manžela dovedete klidně představit? Jak na tom jste, to vám prokáže tento test. 1/ Jak se díváte na flirtování? A/ když je člověk svobodný, tak proč ne B/ záleží na momentálním rozpoložení C/ je to tak vzrušující 2/ Ohlídnete se na ulici za každým hezkým nebo zajímavým mužem? A/ ano, vždycky B/ jak kdy C/ ani ne 3/ Představovala jste si už jako malá, kolik budete mít dětí? A/ často B/ až během první vážné známosti C/ ani ne 4/ Jakou svatbu jste si vždycky přála mít? A/ svatbu v bílém a spousta lidí kolem B/ pokud možno malou C/ snila jsem o jiných věcech 5/ Už na začátku manželství jste počítala s tím, že budete manželovi dnes a denně vařit? A/ těžká otázka B/ berete to jako samozřejmost C/ ani náhodou 6/ Kdyby váš manžel hodně vydělával, zůstala byste v domácnosti? A/ samozřejmě B/ možná ano, možná ne C/ chcete rozvíjet vlastní kariéru 7/ Co byste dělala, kdybyste zjistila, že vás manžel podvádí? A/ navrhla byste mu rozvod B/ promluvila byste s ním a snažila se manželství udržet C/ dala mu na vybranou: buď vy nebo vaše sokyně Body: 1A-3body, 1B-2body, 1C-1bod / 2A-1b, 2B -3b, 2C-2b / 3A-3b, 3B-2b, 3C-1b / 4A-3b, 4B-2b, 4C-1b / 5A-2b, 5B-3b, 5C-1b / 6A-3b, 6B-2b, 6C-1b / 7A-1b, 7B-3b, 7C-2body A jak na tom tedy doopravdy jste? Pokud jste získala bodů, tak si piště, že jste pro rodinu jako stvořená. Přímo ideální rodinný typ. Pokud jste dosáhla bodů, máte i přes vaše nemalé ambice stát se milou, pozornou a chápavou ženuškou. Máte-li však celkový souhrn 7 1 bodů, tak byste se raději neměla ani vdávat, protože nejste ten typ a váš manžel by byl chudák. Robert Rohál strana 14

15 Vyšla publikace o holešovské hraběnce Barboře Wrbnové HOLEŠOV Dramatickými životními peripetiemi poslední holešovské hraběnky Barbory Wrbnové ( ) se zabývá nová publikace, která vychází jako 14. svazek Knihovničky Holešovska a kterou vydává město Holešov. Její cesta životem byla skutečně hodně klikatá, že by dost možná zaujala nejednoho scenáristu či režiséra, tvrdí autor publikace Robert Rohál. Barbora Wrbnová procházela několika historickými epochami. Nejdřív to bylo Rakousko-Uhersko, pak první republika, německá poroba, socialistické Československo... Prožila řadu krutě osudových zvratů, což ke zfilmování vyloženě svádí. Začalo to už v jejím mládí, kdy se do ní obyčejné, neurozené ošetřovatelky - zamiloval holešovský hrabě Rudolf Wrbna ml. Nakonec na sebe museli čekat dlouhých patnáct let, než se mohli vzít. Manželství pak ale trvalo jen šest let - Rudolfa Wrbnu zranil kůň tak nešťastně, že po několika dnech zemřel. Ke vší smůle nevyšlo paní Barboře ani mateřství dítě, které s manželem očekávala, potratila, a další už nepřišlo. Táhlo jí na čtyřicet a ve čtyřiačtyřiceti se stala vdovou. Pak už se nikdy neprovdala. Pravda, svého muže přežila o šestadvacet let a dožila se i sedmdesátky, ale dobře se neměla. Čtyřicetistránková brožura autora Roberta Rohála, ve které nechybí ani spousta dobových fotografií, je v prodeji jak ve vybraných trafikách a obou knihkupectví v Holešově, tak v městské knihovně i městském informačním centru v Holešově. RADY NAŠÍ BÁBY: Péče o pleť smíchejte nastrouhanou okurku s tvarohem a kapkou citronu. Masku naneste na umytý obličej a nechejte 1 minut působit. p Zarudlá dětská prdelka potřete ji panenským olivovým olejem, ale pamatujte, že nic se nesmí přehán p ehánět. Škrabání rybích šupin šupiny z ryb lehce seškrábneme, když předem p rybu potřeme octem. Rozloučení s Vendelínem Vážení a milí čtenáři, dovolte mi, abych se s Vámi rozloučila jako redaktorka našeho čtvrtletníku. Již od tohoto čísla pro Vás Vendelína připravuje Zuzka Tupá. Ještě jednou Zuzce děkuji, že na sebe vzala tento úkol - hezký i náročný. Určitě můžete čekat nové nápady, které náš zpravodaj obohatí. Děkuji Vám za přízeň, kterou jste mi 2 roky věnovali a přeji Vám krásné, pohodové prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, lásky, úcty a spokojenosti. Iva Přikrylová Obecní knihovna Třebětice čtenářům a občanům Hezké Vánoce a šťastný nový rok. Dobré pití na připití, stromeček ať pěkně svítí. Co nebylo tento rok, ať se splní další rok a hezkých, příjemných chvil u knížky z naší knihovny Vám přeje Alfons Macháček, knihovník strana 15

16 SPOLEČENSKÁ ENSKÁ KRONIKA SŇATKY : Hodně štěstí a vzájemného porozumění novomanželům! Dne byli oddáni: Pavla Klára Pěluchová a Pavel Ondrášek (Zlín) Dne byli oddání: Veronika Mylková a Rostislav Kukla (Rymice) NAROZENÍ : Blahopřejeme k narození dětí. Novorozencům i jejich rodičům přejeme hodně lásky, zdraví a štěstí. Mareček ek Roubalík Tomášek Chytil Vítek Daněk ÚMRTÍ : V uplynulých měsících jsme se rozloučili s panem Oldřichem Macůrkem. JUBILANTI : Všem občanům, kteří oslavili nebo v blízké době oslaví narozeniny, přejeme vše nejlepší. ČERVENEC Chytil Svatopluk, č.p Pálka Josef, č.p Macůrek Oldřich, č.p SRPEN Tupý Jaroslav, č.p Lochman Karel, č.p ŘÍJEN Daňková Bohumila, č.p Snopek Miroslav, č.p. 1 5 Pecháčková Valerie, č.p LISTOPAD ZÁŘÍ Mazálek Zdenek, č.p. 7 6 Roubalík Milan, č.p Tupá Božena, č.p Pálka Josef, č.p Králík František, č.p PROSINEC Mlčochová Zdeňka, č.p Chytil Rostislav, č.p Macůrková Věra, č.p Lochman Antonín, č.p. 4 6 Sobolová Magda, č.p Pecháček Jaroslav, č.p strana 16

17 ŽUPNÍ PŘEBOR P SOKOLSKÉ ŽUPY HANÁCKÉ V BADMINTONU 28/ Sokol Morkovice Sokol Postoupky Sokol Postoupky Sokol Morkovice Sokol Třebětice Sokol Bystřice p. H. Sokol Bystřice p. H. Sokol Třebětice Sokol Postoupky Sokol Bystřice p. H Sokol Bystřice p. H. Sokol Postoupky Sokol Třebětice Sokol Morkovice Sokol Morkovice Sokol Třebětice Sokol Bystřice p. H. Sokol Morkovice Sokol Morkovice Sokol Bystřice p. H. Sokol Postoupky Sokol Třebětice Sokol Třebětice Sokol Postoupky V prvním kole jsme hráli 22. listopadu a 13. prosince doma s Bystřicí a Morkovicemi. Výsledky z prvního kola: 22. listopad Třebětice x Bystřice pod Hostýnem 2 : 4 prohra 1. dvouhra muži Martin Tupý (6/21, 21/19, 2/22) 1 : 2 bodů 2. čtyřhra ženy Jana Stískalová, Radka Vašicová (21/19, 15/21, 17/21) 1 : 2 bodů 3. čtyřhra muži David Mašlaň, Radim Tupý (17/21, 21/13, 25/23) 2 : 1 1 bod 4. smíšená čtyřhra Vlastimil Foukal, Jana Stískalová (14/21, 15/21) : 2 bodů 5. dvouhra muži Vlastimil Foukal (21/9, 21/1) 2 : 1 bod 6. smíšená čtyřhra Martin Vašica, Radka Vašicová (18/21, 16/21) : 2 bodů 13. prosince Třebětice x Morkovice 4 : 2 výhra 1. dvouhra muži Radim Tupý (21/13, 19/21, 21/13) 2 : 1 1 bod 2. čtyřhra ženy Jana Stískalová, Radka Vašicová (21/14, 21/17) 2 : 1 bod 3. čtyřhra muži Vlastimil Foukal, Martin Vašica (13/21, 23/21, 15/21) 1 : 2 bodů 4. smíšená čtyřhra Mojmír Stískal, Jana Stískalová (17/21, 17/21) : 2 bodů 5. dvouhra muži Vlastimil Foukal (21/1, 21/9) 2 : 1 bod 6. smíšená čtyřhra Martin Vašica, Radka Vašicová (21/7, 21/16) 2 : 1 bod ZÁHORSKÁ HOKEJOVÁ EXTRALIGA Parta hokejových nadšenců, reprezentujících naši obec, se od září opět účastní regionální hokejové soutěže amatérských hráčů Záhorské hokejové extraligy. Tato soutěž probíhá na zimním stadionu v Přerově, za účasti 1 mužstev, z nichž prvních 8 postupuje po odehraní základní části do vyřazovací bojů play off. Úvodní vítězný zápas s mužstvem Prusinovic mohl u některých hráčů HC Třebětice a přítomných diváků vyvolat vzpomínky na výborné výsledky v loňské základní části, kterou naše mužstvo s přehledem vyhrálo. Další utkání, která následovala v prvním kole již tak povedená nebyla. Po prohrách s mužstvy Dřevohostic, Přerova, Opatovic, Blazic, VUM, remíze s mužstvem Radkov a vítěznými zápasy s Novými Dvory a Citovem, bylo naše mužstvo na 8 místě. Po doplnění o 2 nové hráče, přeskupením celého mužstva pod vedením nového trenéra jsou prozatímní výsledky ve druhém kole základní části příslibem do blížícího se play off. Po výhrách nad Prusinovicemi, Přerovem, Opatovicemi, Blazicemi a remíze s Dřevohosticemi, se naše mužstvo posunulo na průběžné 4 místo v celkovém pořadí základní části. V letošním roce nemá mužstvo jako v minulosti výraznou individualitu, která dokázala rozhodovat zápasy v náš prospěch. O to více je ale potěšující současný týmový duch, kdy ani při nepříznivém průběžném stavu zápasu nechybí hráčům bojovnost a vůle po vítězství. strana 17

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OBEC INFORMUJE PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 2010 KVALITA ŽIVOTA V OBCI zelená veřejná prostranství oživení náměstí = centrum

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

ZPRAVODAJ RADNICE. působí nepříjemnosti. Byl proto upraven počet aut, která mohou jet najednou

ZPRAVODAJ RADNICE. působí nepříjemnosti. Byl proto upraven počet aut, která mohou jet najednou ZPRAVODAJ RADNICE číslo 3/2011 PROSINEC 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou další vydání Zpravodaje janovské radnice. Nejdříve dovolte krátké ohlédnutí. Na tomto místě v minulém

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více