Provozní doba: Po Pá / 7:30 15:30, tel , mobil:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní doba: Po Pá / 7:30 15:30, tel. 573 333 141, mobil: 605 290 183"

Transkript

1 Zimní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice č. 3, 4/28, ročník III Vážení spoluobčané, nastává čas adventu, jednoho z nejkrásnějších období, na které se většina z nás těší snad celý rok a já jsem velmi ráda, že Vás mohu opět přivítat na stránkách našeho pravidelného zpravodaje. Kdybychom se poohlédli za právě končícím rokem, myslím, že bychom viděli rok úspěšný, ale i mimořádně náročný. Podařilo se nám získat prostřednictvím Zlínského kraje nemalé finanční prostředky na rozvoj infrastruktury a zeleně v obci a většinu z těchto projektů také zrealizovat (dobudování nových chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení, hloubkové vrty k vybudování studny pro obecní úřad, místní obchod a sokolovnu). Některé z projektů zatím stále probíhají (výsadba plochy mezi obecním úřadem a požární zbrojnicí a plochy u hřbitova). V souvislosti se zmíněnými aktivitami chci poděkovat všem, kteří se na jejich přípravách a realizaci podíleli. Dále všem spolupracovníkům a zaměstnancům obce za jejich svědomitou práci v průběhu celého roku. V neposlední řadě bych chtěla ocenit práci TJ Sokol Třebětice, zejména jejího starosty Vlastimila Tupého, za jeho aktivní přístup a dlouholetou příkladnou práci s mladou generací. Závěrem bych Vám chtěla popřát příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti v roce 29 a jako malý dárek prosím přijměte nové pohlednice naší obce. Martina Polášková místostarostka obce

2 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE Úřední hodiny starosty a místostarostky obce: Obsah strana Středa 18: 2: Slovo místostarostky 1 Informace OÚ a zastupitelstva 2 Úřední hodiny hospodářky obecního úřadu: Usnesení ZO, Volby 3-4 Dopoledne: Pondělí - Pátek: 8: 1:3 Odpady, Občanské sdružení 5-6 Odpoledne: Pondělí: 15: 17: Myslivecký spolek 7-9 Středa: 15: 2: TJ Sokol 1-11 Barvínek 12 Knihovna: Čtvrtek: 17: 2: Internet. str. obce, Mikuláš. besídka 13 Test 14 Na počítači umístěném v knihovně můžete využít Publikace, Rady, Přání 15 bezplatného přístupu k internetu: Společenská kronika 16 Úterý, Čtvrtek: 17: 19: Sportovní výsledky Třebětice v obrazech Internetové stránky obce, , telefon: Co nás čeká, Bohoslužby AKTUÁLNÍ INFORMACE: Na našem Obecním úřadě lze úředně ověřovat kopie listin a podpisy, nemusíte jezdit na matriku do Holešova!!! Byla zprovozněna nová podoba internetových stránek, kde rozkliknutím nabídky v Menu, Obecní úřad najdete i hlášení místního rozhlasu, kde budou i veškeré aktuální informace. Na ové adrese si můžete objednat zasílání Hlášení místního rozhlasu prostřednictvím elektronické pošty, na Vámi uvedenou adresu. Od platí nové jízdní řády vlaků a autobusů, na internetové adrese: si můžete zdarma stáhnout elektronickou verzi jízdního řádu. Odvoz komunálního odpadu v roce 29 každý lichý týden ve středu, tedy stejně jako letošní rok. Na Štědrý den se můžete těšit na trubače, kteří nám od 19: hodin u kostela sv. Vendelína v Třeběticích a později i v Alexovicích zpříjemní večer vánočními melodiemi. V sobotu 1. ledna 29 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Tuto dobročinnou akci pod záštitou Charity Holešov má v Třeběticích na starosti Anežka Pěluchová. Pohřební služba Petr Hradil Holešov přemisťuje svoji kancelář pohřební služby od do budovy staré spořitelny Holešov, Dr. E. Beneše č. 67. Provozní doba: Po Pá / 7:3 15:3, tel , mobil: strana 2

3 Zastupitelstvo obce Třebětice U S N E S E N Í veřejného zasedání konaného dne ZO Třebětice bere na vědomí hospodaření obce od do ZO Třebětice schvaluje rozpočtová opatření č. 2, č. 3 a č. 4 - dle přílohy č ZO Třebetice Směrnici o dlouhodobém majetku - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje poplatek za odvoz domovního odpadu pro rok 29 ve výši 45,- Kč na osobu a rok - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Třebětice č.p. 17 pro p. Švece za účelem uskladnění nábytku. Nájemné se stanovuje na 1,-Kč/měsíc. 5. ZO Třebětice schvaluje finanční příspěvek pro seniory pro rok 28 a to od 6 let věku ve výši 3,- Kč /os. 6. ZO Třebětice schvaluje zhotovení pohlednic obce Třebětice u vydavatelství Baron Hostivice v celkovém množství 6ks a jejich následnou bezplatnou distribuci občanům obce. 7. ZO Třebětice schvaluje příkaz k provedení inventarizace - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje neinvestiční dotaci pro rok 29 Římskokatolické farnosti Třebětice na opravu střechy kostela ve výši 5.,-Kč. 9. ZO Třebětice schvaluje na r. 29 příspěvek TJ Sokol Třebětice ve výši 45.,- Kč na úhradu spotřeby plynu pro místní Sokolovnu a příspěvek na pronájem tenisové haly Kroměříž ve výši 7.59,-Kč na období 11/28 3/ ZO Třebětice schvaluje rozpočet na rok 29 - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje smlouvu o dotaci se Zlínským krajem č. D/774/28/INV - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje smlouvu o dílo č. 98/8 s firmou EKODRILL, s.r.o. Zlín o vybudování hydrogeologických vrtů pro obecní úřad Třebětice a místní sokolovnu - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje smlouvu o dílo s firmou ARBOREA Březová, s.r.o. o provedení sadových úprav na akci Zeleň v obci Třebětice, dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje smlouvu o dílo č. 14/28 s firmou Zednictví Krejsa, s.r.o. Zlín o vybudování zpevněných ploch v obci Třebětice - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovitostem s firmou INDUSTRY Servis ZK, a.s. Holešov - dle přílohy č ZO Třebětice schvaluje smlouvu s firmou EMPESORT, s.r.o. Valašské Meziříčí na zakoupení informačního panelu na měření rychlosti pro obec Třebětice - dle přílohy č. 11. strana 3

4 17. ZO Třebětice - souhlasí se zařazením území obce Třebětice do území působnosti MAS Partnerství Moštěnka, o.s. - bylo seznámeno s integrovanou strategií rozvoje My a svět se Strategickým plánem Leader Sedm fiší pro Moštěnku pro období zmocňuje starostu Rostislava Chytila se zastupováním obce Třebětice v MAS Partnerství Moštěnka, o.s. 18. ZO Třebětice schvaluje pro rok 29 dotaci na činnost Mysliveckého spolku Díly Třebětice ve výši 15.,-Kč 19. ZO Třebětice schvaluje dotaci pro r. 29 občanskému sdružení Záhorská hokejová extraliga, jehož členem je hokejový klub HC Třebětice ve výši 15.,- Kč, na pronájem hokejové plochy zimního stadionu v Přerově. 2. ZO Třebětice schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.,- Kč na kulturní akce a společenské akce v obci Třebětice, pořádané místními spolky a sdruženími a to s platností od ZO Třebětice schvaluje u příležitosti životního jubilea odměnu starostovi obce Rostislavu Chytilovi - dle přílohy č.12. Chytil Rostislav starosta Ověřovatelé: Chytil Petr Chytil Rostislav Zapsala: Polášková Martina Volby do Zastupitelstva krajů a Senátu Parlamentu ČR Ve dnech proběhly v ČR volby do Zastupitelstva krajů a Senátu Parlamentu ČR. V naší obci jsme měli možnost volit jen zastupitele kraje. Z celkového počtu voličů 226 se zúčastnilo 93 voličů, tj. 41%. Platných odevzdaných hlasů bylo 92. Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje v obci Třebětice: Strana Počet hlasů Procentuální výsledek KDU-ČSL 21 19,3% ČSSD 21 19,3% ODS 2 18,4% Koalice nestraníků 12 11,% Starostové a nez. pro Zl. k. 1 9,2% KSČM 5 4,6% Moravané 2 1,8% Strana zelených 1,9% strana 4

5 PŘEHLED VYPRODUKOVANÉHO ODPADU V NAŠÍ OBCI ZA ROK 27 Komunální odpad - Technické služby Holešov čtvrtletí odpad v tunách uhrazeno v Kč I. 12, , II. 11, , III. 14, , IV. 11, , CELKEM 49, , Objemný odpad -.A.S.A. skládka Bystřice čtvrtletí odpad v tunách uhrazeno v Kč I.,, II. 12, , III. 9, , IV. 1, , uložení na skládce 32, , odvoz na skládku 9 163, CELKEM 43 93, Tříděný odpad RESO Hulín čtvrtletí odpad v tunách uhrazeno v Kč plasty papír sklo I. 1,,672, ,6 II.,857 1,267 1, 6 121,6 III.,959 1,77, 5 944,2 IV.,668,897, ,4 CELKEM 3,484 3,913 2, ,8 Za svoz nebezpečného odpadu obec zaplatila 5 41 Kč. Koupili jsme 1 nový kontejner ve výši Kč. Celkové náklady obce na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů činily Kč. Od občanů bylo vybráno Kč. Staré nebo poškozené popelnice si můžete bezplatně vyměnit v Technických službách v Holešově (směr Zlín, odbočka za posledním domem na pravé straně). Nárok na bezplatnou výměnu popelnic máte nejdříve po 6-ti letech.pří výměně můžete požádat o popelnici z umělé hmoty s kolečky. Staré známky na popelnicích nestrhávejte, nepřelepujte - slouží jako kontrola, že tuto popelnici máte zaplacenou a jak dlouho ji používáte. Technické služby tuto evidenci vyžadují. Za rok 27 jsme získali odměnu od společnosti EKO-KOM za třídění odpadu ve výši 27.36,5 Kč, která je účelově vázaná a lze ji využít pouze pro účely související s nakládáním s využitelnými složkami komunálního odpadu. V loňském roce jsme také rozšířili počet nádob na tříděný odpad. 2 kontejnery máme v bezplatném užívání od společnosti EKO-KOM - podmínkou bylo zakoupení 1 kontejneru z vlastních prostředků. Od společnosti RESO Hulín jsme získali k bezplatnému užívání 4 kontejnery. strana 5

6 Nádoby na tříděný sběr odpadu Sběr papíru Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby Sběr skla Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy tabulkové sklo Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla Obaly ze skla bývají označeny: Obaly z papíru bývají označeny: Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) plastový nábytek Obaly z plastů bývají označeny: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN SPOLU S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojišťoven : na pojištění domácnosti na pojištění nemovitosti na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách : na elektrickou energii u vybraného dodavatele na dodávku plynu u vybraného dodavatele na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky na pojištění domácnosti a nemovitosti na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů Informace Svaz důchodců ČR.ve spolupráci s občanským sdružením soc. a fin. poraden ČR Randýskova 18 Zlín,úřední den každý čtvrtek h hod. Tel , mob , mail strana 6

7 MYSLIVECKÝ SPOLEK Podzimní čas nám přináší pohled na zbarvené listnaté stromy, které hrají všemi barvami. Krajinu v mlhavém oparu a chladný vzduch varující před příchodem zimy, která už klepe na dveře. Již před pár týdny k nám ze severu přiletěli zimovat havrani polní. Koroptev polní Obývá téměř celou Evropu, dále žije na Ukrajině, v Malé Asii a v Persii. Úspěšně se aklimatizovala v Kanadě, na Novém Zélandě a Severní Americe. Je to naše původní nejhojnější pernatá zvěř, jejíchž stavy se v současnosti zmenšily na minimum a už řadu let je zákonem chráněna. Pro příklad lov koroptví na území ČR Rok Uloveno kusů Dochovaly se autentické záznamy, kde pokladník pan František Tupý zaznamenal, že na katastru naší obce, byl naposled povolen odstřel starých koroptví. A to v roce 1947 uloveno 25 koroptví a v roce koroptví. Koroptve se párkují koncem zimy, mladí kohoutci si vyhledávají slepičky ze sousedních rodinných hejnek. Kohoutci o slepičku mezi sebou bojují. Při toku obíhá kohoutek se spuštěnými křídly kolem slepičky a čiřiká. Vzniklý párek obývá své teritorium. Slepička snáší 16 až 23 vajíček v barvě olivově zelenošedé, hnědé, někdy i modré. Na vajíčkách sedí slepička 23 až 25 dnů, kohoutek v blízkosti hlídá. Je stále připraven slepičku zastoupit, popřípadě odchovat kuřata sám. Kuřata se po vylíhnutí živí sama, za doprovodu rodičů, jsou velmi citlivá na deště a chladna. V šesti týdnech už létají, pohlavní dospělosti dosahují v prvním roce života. Rodina zůstává pohromadě až do konce zimy. Jara se dožije pouze 2% mláďat. Od vylíhnutí až do toku žijí koroptve v hejnech. Koroptve se živí semeny, plevelem a hmyzem. Je to náš nejužitečnější polní pták. V naší honitbě se v posledních 3-ti letech udržuje stav 2 4 kusů. Mírné zimy přežívá i více jedinců, ale nedostatek vhodných míst k hnízdění, znamená odliv části populace do jiných lokalit. Zůstává okolo 1-ti párů, z nichž asi polovina úspěšně vyvede mladé. Tento cyklus se u nás opakuje již desítky let. V letech bylo vypuštěno 32 koroptví na osvěžení krve, ale ani to nepomohlo navýšení stavu. V některých hejncích byl pozorován větší počet mláďat, ale na jaře se situace opakovala již výše popsaným způsobem. strana 7

8 Ze života našeho spolku V srpnu bylo vypuštěno 36 bažantů českých, kolchických, podél polních cest a v Polním hliníku. Celoročně udržujeme vysázené stromy a keře. V posledních měsících se podařilo ulovit tři odrostlé lišky. Před zimou je třeba dát do pořádku zásypy a krmelec, aby se v zimním období mohlo pravidelně přikrmovat. Velmi kvalitní odpad nám pravidelně zdarma účtují soukromí zemědělci p. Tupý Drahomír a Stískal Mojmír, za což jim velmi děkujeme. S podzimem přišla i lovecká sezóna, v naší honitbě se uskutečnily dva hony a to: Bažantí hon Hlavní hon na drobnou zvěř Poslední, již tradiční hon na drobnou zvěř, proběhne Bažantí hon Sraz byl v místní sokolovně v 8 hodin ráno. Střelců bylo 26 a v roli honců přišli místní nadšenci, bez kterých by hon neměl tu správnou atmosféru. Výřad: 3 zajíci, 13 bažantů a 1 bažantí slepička. Hlavní hon Sraz proběhl v místní sokolovně kolem 8 hodiny. Střelců bylo 4 a honců na tři desítky. Výřad: 51 zajíců, 11 bažantů a 1 bažantí slepice. Následovala Poslední leč v sokolovně, kde jsme si pochutnali na daňčích medailoncích a lákavou cenou v tombole bylo sele divokého prasete. Jako každým rokem, i letos jsme uspořádali Mysliveckou zábavu. Hudební doprovod nám zajistila kapela Rytmix a díky vysoké účasti návštěvníků, byla na parketě příjemná atmosféra. Ve večerní tombole čekal na vítěze kus srnčího. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům za dary to tomboly. Děkuji. Výřad na Hlavním honu strana 8

9 Výřad na Hlavním honu Poslední leč - tombola Myslivecká zábava Myslivecká mluva borlice menší točená kovová lovecká trubka, na kterou se troubí při lovech signály, povely, pozdravy břídil kdo na lovu nebo honu něco pokazí honec člověk, který zvěř nahání král honu lovec, který na honu ulovil nejvíce zvěře výlož vyložení ulovené zvěře po ukončení jednotlivé leče výřad řada ulovené zvěře, která se po skončení lovu vyrovná Zuzana Tupá, členka MS Díly Třebětice strana 9

10 TJ SOKOL Jen skončily letní prázdniny ve kterých si děti užily dostatek volna a skotačení, již nám nastal nový cvičební rok. Celé léto jsme průběžně hráli tenis a 31. srpna jsme uspořádali místní turnaj ve smíšené čtyřhře. Vítězem se stala dvojice Martin Roubalík spolu s Lenkou Chytilovou. Tenisový turnaj Tenisový turnaj V měsíci říjnu jsme začali pravidelně cvičit. Ženy se schází v úterý na kalanetiku a ve čtvrtek na Pilates. Mladší žactvo cvičí každý čtvrtek od 17 h do 19 hodiny. Starší žactvo a dorost pak v pátek. V měsíci říjnu konkrétně dvaadvacátého se konaly oslavy 11. výročí založení sokolské župy Hanácké. Oslavy proběhly důstojně v kulturním domě v Kroměříži za hojné účasti diváků i představitelů okresu okolních měst i vesnic. Naše jednota se představila dvěma skladbami a slavila jimi velký úspěch. Prostě jsme se líbili. Náš úspěch byl zvýrazněn i tím, že jsme se značně podíleli na organizaci oslav. Naše jednota je na kroměřížsku hodnocena jako velmi aktivní. Akademie v Kroměříži Oddíl badmintonu zahájil přípravu na další ročník župního přeboru. Muži trénují vždy v pondělí a ve středu, ženy pak v úterý a ve čtvrtek. Dorost pak v rámci cvičení v pátek. Již tradičně připravujeme Mikulášskou nadílku spolu s obecním zastupitelstvem. strana 1

11 Vstup do podzimu zahajujeme tradičně přátelským setkáním mužů a žen na bowlingu v holešovské herně. I když se všichni snaží být, co nejúspěšnější jde především o legraci a utužení kamarádství Na úseku hospodářské činnosti jsme v měsíci květnu provedli výměnu starých oken za plastová a tím dokončili jejich výměnu v celé budově. V těchto dnech se dokončuje vrtání nové studny, abychom splnili požadavky a nezávadné vodě dané nám zákonem pro provoz pohostinství. Dále jsme postavili na tenisovém hřišti Pergolu na ochranu před sluncem při turnajích. Provedli jsme také instalaci nové buňky pro uložení potřebného nářadí pro tenis a hokej. Veškerou tuto činnost bychom nemohli pro naše děti i veřejnost konat bez vydatné pomoci a porozumění obecního zastupitelstva vedeného starostou panem Rostislavem Chytilem, který v měsíci prosinci slaví významné životní jubileum 6 té narozeniny. Přejeme mu z celého srdce především hodně zdraví, spokojenosti a hodně tvůrčí síly do dalšího života. Za své celoživotní činnosti v oblasti sportu, znám hodně činovníků i zastupitelů z mnoha míst naší republiky a z těchto setkání je zřejmé jedno zásadní. Tam kde je spolupráce a porozumění je neustálý rozvoj a zlepšování života jak mládeže, tak i dospělých. Kde je negativní konfrontace, přichází zákonitě stagnace a zánik společenského života. Chci také poděkovat všem členům, kteří se podíleli na veškeré hospodářské činnosti a tím značně ušetřili finanční prostředky. Vážení spoluobčané, sestry a bratři! Přeji Vám všem pokojné a radostné Vánoce a do Nového roku, hodně zdraví a splnění všech přání. Na další plodnou spolupráci se těší. Výbor Sokola Třebětice Vlastimil Tupý, starosta TURNAJE V BADMINTONU Vážení spoluobčané, zveme Vás, již na tradiční turnaje v badmintonu. Všechny proběhnou v naší Sokolovně se začátkem v 9: hodin. Všichni jste srdečně zváni a vítáni. Vánoční turnaj V neděli 28. prosince 28 hrát budou pouze domácí, náhodně vybrané dvojice (páry se budou losovat) smíšenou čtyřhru. Badminton open V měsíci lednu (datum upřesníme) smíšená čtyřhra pro domácí i přespolní hráče. Turnaj o putovní pohár V měsíci únoru (datum upřesníme) proběhne turnaj ve smíšené čtyřhře, pouze pro domácí dvojice. SOKOL TŘEB EBĚTICE POŘÁDÁ Výroční sokolská schůze únor, přesné datum se včas dozvíte Sokolský ples 7. března 29 hrát bude kapela RYTMIX Dětské šibřinky 8. března 29 strana 11

12 B A R V ÍN E K Milé děti a rodiče, rádi bychom vás informovali, že kroužek Barvínek začal v sobotu v 15 hodin již tradičně v budově za Obecním úřadem. Srdečně zvány jsou všechny děti a rodiče. Těšíme se na vás. V pátek 5.9. se na fotbalovém hřišti Pančava konalo Rozloučení s létem. Pro děti byl připraven bohatý program. Měly možnost se projet vláčkem nebo si zaskákat na skákacím hradu. U sokolovny pak pro děti byla nachystána HONBA ZA POKLADEM v duchu trampingu. Děti plnily úkoly jako např. skládání spacáku na čas, poznávání vůní čichem, házení na terč, běh překážkovou dráhou a jiné. Nejúspěšnější děti obdržely pěkné ceny. Pro všechny děti pak bylo připraveno občerstvení. Fotografie z akce si zde můžete prohlédnout. Touto cestou bych ráda moc poděkovala všem, kteří pomáhali s přípravou stanovišť Hance Z., Zuzce T., Janči Sti., Verči B., Lidušce P. a Janči Str. Veronika Kuklová Výsledky soutěže z minulého Vendelína Vyluštěním tajenky na téma léto bylo slovo sluníčko. Správně odpověděli 4 děti, z nichž byli vylosováni 3 výherci, kteří obdrží zajímavé ceny! Markétka Zajácová Marek Zajác Katka Stískalová Výhercům srdečně gratulujeme!!! Zimní tipovací soutěž pro děti Děti, tentokrát pro vás není připravena tajenka, ale tipovací soutěž. Otázka zní: Kdy si myslíte, že se v zimě bude poprvé v Třeběticích u sokolovny bruslit?. Napište do datum, kdy si myslíte, že budeme tuto zimu poprvé bruslit a vaši odpověď vhoďte na papírku s vaším jménem do schránky Obecního úřadu. Ten z vás, kdo bude nejblíže správnému datu, se může těšit na pěknou cenu. strana 12

13 NOVÁ PODOBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCE TŘEB EBĚTICE Stále více našich spoluobčanů využívá připojení k internetu. Doufáme, že mnozí z nich občas zabrousí také na naše stránky Zajisté postřehli změnu vzhledu, o kterou se postaral Ondřej Pělucha. Kromě změny barevného schématu přibylo i několik nových tlačítek na levém panelu. Pro lepší komunikaci s obecním úřadem je zde elektronická podatelna, dále podstránky knihovny, farnosti či místních spolků. Největší změna není ovšem navenek vidět a tou je způsob administrace stránek. Celá tíha obsahu již neleží jen na jednom správci, ale do systému má přístup více lidí. Jedná se například o zástupce farnosti či spolků, jako jsou sokoli či myslivci. Nezbývá nám než doufat, že se tito místní aktivisté prokoušou záludnostmi počítačových programů a budou naše stránky postupně obohacovat o své aktuality, ať již textové či obrazové. Víme, že vše zabírá hodně volného času, ale zkusme se snažit, aby naše stránky byly živé. Mojmír Stískal, začínající správce podstránky TJ Sokol MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V sobotu připravil TJ Sokol Třebětice spolu s Obecním úřadem pro děti již tradiční Mikulášskou besídku. Na úvod přivítal děti, rodiče i prarodiče bratr Vlastimil Tupý. Program zahájily děti z místního kroužku Barvínku zpíváním koled. Na kytaru je doprovodila Veronika Kuklová a na klávesy Veronika Bakalíková. Děti navodily sváteční atmosféru a mohly všechny společně přivítat anděla, čerty i Mikuláše. Čerti dětem ukázali, jak v pekle cvičí a na žíněnce předvedli kotouly a salta. Pro všechny děti měl pak Mikuláš připraveny dárečky, ale aby je získaly, musely mu zarecitovat básničku nebo zazpívat koledu. Po rozloučení s Mikulášem už byly pro děti připraveny soutěže, hry a volná zábava. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci tohoto odpoledne podíleli. Fotografie z besídky si zde můžete prohlédnout. Veronika Kuklová strana 13

14 TEST Máte smysl pro rodinu? Patříte k těm, kteří manželství a rodinu uznávají, anebo si o této instituci myslíte své? Máte talent být skvělou manželkou, anebo si život bez manžela dovedete klidně představit? Jak na tom jste, to vám prokáže tento test. 1/ Jak se díváte na flirtování? A/ když je člověk svobodný, tak proč ne B/ záleží na momentálním rozpoložení C/ je to tak vzrušující 2/ Ohlídnete se na ulici za každým hezkým nebo zajímavým mužem? A/ ano, vždycky B/ jak kdy C/ ani ne 3/ Představovala jste si už jako malá, kolik budete mít dětí? A/ často B/ až během první vážné známosti C/ ani ne 4/ Jakou svatbu jste si vždycky přála mít? A/ svatbu v bílém a spousta lidí kolem B/ pokud možno malou C/ snila jsem o jiných věcech 5/ Už na začátku manželství jste počítala s tím, že budete manželovi dnes a denně vařit? A/ těžká otázka B/ berete to jako samozřejmost C/ ani náhodou 6/ Kdyby váš manžel hodně vydělával, zůstala byste v domácnosti? A/ samozřejmě B/ možná ano, možná ne C/ chcete rozvíjet vlastní kariéru 7/ Co byste dělala, kdybyste zjistila, že vás manžel podvádí? A/ navrhla byste mu rozvod B/ promluvila byste s ním a snažila se manželství udržet C/ dala mu na vybranou: buď vy nebo vaše sokyně Body: 1A-3body, 1B-2body, 1C-1bod / 2A-1b, 2B -3b, 2C-2b / 3A-3b, 3B-2b, 3C-1b / 4A-3b, 4B-2b, 4C-1b / 5A-2b, 5B-3b, 5C-1b / 6A-3b, 6B-2b, 6C-1b / 7A-1b, 7B-3b, 7C-2body A jak na tom tedy doopravdy jste? Pokud jste získala bodů, tak si piště, že jste pro rodinu jako stvořená. Přímo ideální rodinný typ. Pokud jste dosáhla bodů, máte i přes vaše nemalé ambice stát se milou, pozornou a chápavou ženuškou. Máte-li však celkový souhrn 7 1 bodů, tak byste se raději neměla ani vdávat, protože nejste ten typ a váš manžel by byl chudák. Robert Rohál strana 14

15 Vyšla publikace o holešovské hraběnce Barboře Wrbnové HOLEŠOV Dramatickými životními peripetiemi poslední holešovské hraběnky Barbory Wrbnové ( ) se zabývá nová publikace, která vychází jako 14. svazek Knihovničky Holešovska a kterou vydává město Holešov. Její cesta životem byla skutečně hodně klikatá, že by dost možná zaujala nejednoho scenáristu či režiséra, tvrdí autor publikace Robert Rohál. Barbora Wrbnová procházela několika historickými epochami. Nejdřív to bylo Rakousko-Uhersko, pak první republika, německá poroba, socialistické Československo... Prožila řadu krutě osudových zvratů, což ke zfilmování vyloženě svádí. Začalo to už v jejím mládí, kdy se do ní obyčejné, neurozené ošetřovatelky - zamiloval holešovský hrabě Rudolf Wrbna ml. Nakonec na sebe museli čekat dlouhých patnáct let, než se mohli vzít. Manželství pak ale trvalo jen šest let - Rudolfa Wrbnu zranil kůň tak nešťastně, že po několika dnech zemřel. Ke vší smůle nevyšlo paní Barboře ani mateřství dítě, které s manželem očekávala, potratila, a další už nepřišlo. Táhlo jí na čtyřicet a ve čtyřiačtyřiceti se stala vdovou. Pak už se nikdy neprovdala. Pravda, svého muže přežila o šestadvacet let a dožila se i sedmdesátky, ale dobře se neměla. Čtyřicetistránková brožura autora Roberta Rohála, ve které nechybí ani spousta dobových fotografií, je v prodeji jak ve vybraných trafikách a obou knihkupectví v Holešově, tak v městské knihovně i městském informačním centru v Holešově. RADY NAŠÍ BÁBY: Péče o pleť smíchejte nastrouhanou okurku s tvarohem a kapkou citronu. Masku naneste na umytý obličej a nechejte 1 minut působit. p Zarudlá dětská prdelka potřete ji panenským olivovým olejem, ale pamatujte, že nic se nesmí přehán p ehánět. Škrabání rybích šupin šupiny z ryb lehce seškrábneme, když předem p rybu potřeme octem. Rozloučení s Vendelínem Vážení a milí čtenáři, dovolte mi, abych se s Vámi rozloučila jako redaktorka našeho čtvrtletníku. Již od tohoto čísla pro Vás Vendelína připravuje Zuzka Tupá. Ještě jednou Zuzce děkuji, že na sebe vzala tento úkol - hezký i náročný. Určitě můžete čekat nové nápady, které náš zpravodaj obohatí. Děkuji Vám za přízeň, kterou jste mi 2 roky věnovali a přeji Vám krásné, pohodové prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, lásky, úcty a spokojenosti. Iva Přikrylová Obecní knihovna Třebětice čtenářům a občanům Hezké Vánoce a šťastný nový rok. Dobré pití na připití, stromeček ať pěkně svítí. Co nebylo tento rok, ať se splní další rok a hezkých, příjemných chvil u knížky z naší knihovny Vám přeje Alfons Macháček, knihovník strana 15

16 SPOLEČENSKÁ ENSKÁ KRONIKA SŇATKY : Hodně štěstí a vzájemného porozumění novomanželům! Dne byli oddáni: Pavla Klára Pěluchová a Pavel Ondrášek (Zlín) Dne byli oddání: Veronika Mylková a Rostislav Kukla (Rymice) NAROZENÍ : Blahopřejeme k narození dětí. Novorozencům i jejich rodičům přejeme hodně lásky, zdraví a štěstí. Mareček ek Roubalík Tomášek Chytil Vítek Daněk ÚMRTÍ : V uplynulých měsících jsme se rozloučili s panem Oldřichem Macůrkem. JUBILANTI : Všem občanům, kteří oslavili nebo v blízké době oslaví narozeniny, přejeme vše nejlepší. ČERVENEC Chytil Svatopluk, č.p Pálka Josef, č.p Macůrek Oldřich, č.p SRPEN Tupý Jaroslav, č.p Lochman Karel, č.p ŘÍJEN Daňková Bohumila, č.p Snopek Miroslav, č.p. 1 5 Pecháčková Valerie, č.p LISTOPAD ZÁŘÍ Mazálek Zdenek, č.p. 7 6 Roubalík Milan, č.p Tupá Božena, č.p Pálka Josef, č.p Králík František, č.p PROSINEC Mlčochová Zdeňka, č.p Chytil Rostislav, č.p Macůrková Věra, č.p Lochman Antonín, č.p. 4 6 Sobolová Magda, č.p Pecháček Jaroslav, č.p strana 16

17 ŽUPNÍ PŘEBOR P SOKOLSKÉ ŽUPY HANÁCKÉ V BADMINTONU 28/ Sokol Morkovice Sokol Postoupky Sokol Postoupky Sokol Morkovice Sokol Třebětice Sokol Bystřice p. H. Sokol Bystřice p. H. Sokol Třebětice Sokol Postoupky Sokol Bystřice p. H Sokol Bystřice p. H. Sokol Postoupky Sokol Třebětice Sokol Morkovice Sokol Morkovice Sokol Třebětice Sokol Bystřice p. H. Sokol Morkovice Sokol Morkovice Sokol Bystřice p. H. Sokol Postoupky Sokol Třebětice Sokol Třebětice Sokol Postoupky V prvním kole jsme hráli 22. listopadu a 13. prosince doma s Bystřicí a Morkovicemi. Výsledky z prvního kola: 22. listopad Třebětice x Bystřice pod Hostýnem 2 : 4 prohra 1. dvouhra muži Martin Tupý (6/21, 21/19, 2/22) 1 : 2 bodů 2. čtyřhra ženy Jana Stískalová, Radka Vašicová (21/19, 15/21, 17/21) 1 : 2 bodů 3. čtyřhra muži David Mašlaň, Radim Tupý (17/21, 21/13, 25/23) 2 : 1 1 bod 4. smíšená čtyřhra Vlastimil Foukal, Jana Stískalová (14/21, 15/21) : 2 bodů 5. dvouhra muži Vlastimil Foukal (21/9, 21/1) 2 : 1 bod 6. smíšená čtyřhra Martin Vašica, Radka Vašicová (18/21, 16/21) : 2 bodů 13. prosince Třebětice x Morkovice 4 : 2 výhra 1. dvouhra muži Radim Tupý (21/13, 19/21, 21/13) 2 : 1 1 bod 2. čtyřhra ženy Jana Stískalová, Radka Vašicová (21/14, 21/17) 2 : 1 bod 3. čtyřhra muži Vlastimil Foukal, Martin Vašica (13/21, 23/21, 15/21) 1 : 2 bodů 4. smíšená čtyřhra Mojmír Stískal, Jana Stískalová (17/21, 17/21) : 2 bodů 5. dvouhra muži Vlastimil Foukal (21/1, 21/9) 2 : 1 bod 6. smíšená čtyřhra Martin Vašica, Radka Vašicová (21/7, 21/16) 2 : 1 bod ZÁHORSKÁ HOKEJOVÁ EXTRALIGA Parta hokejových nadšenců, reprezentujících naši obec, se od září opět účastní regionální hokejové soutěže amatérských hráčů Záhorské hokejové extraligy. Tato soutěž probíhá na zimním stadionu v Přerově, za účasti 1 mužstev, z nichž prvních 8 postupuje po odehraní základní části do vyřazovací bojů play off. Úvodní vítězný zápas s mužstvem Prusinovic mohl u některých hráčů HC Třebětice a přítomných diváků vyvolat vzpomínky na výborné výsledky v loňské základní části, kterou naše mužstvo s přehledem vyhrálo. Další utkání, která následovala v prvním kole již tak povedená nebyla. Po prohrách s mužstvy Dřevohostic, Přerova, Opatovic, Blazic, VUM, remíze s mužstvem Radkov a vítěznými zápasy s Novými Dvory a Citovem, bylo naše mužstvo na 8 místě. Po doplnění o 2 nové hráče, přeskupením celého mužstva pod vedením nového trenéra jsou prozatímní výsledky ve druhém kole základní části příslibem do blížícího se play off. Po výhrách nad Prusinovicemi, Přerovem, Opatovicemi, Blazicemi a remíze s Dřevohosticemi, se naše mužstvo posunulo na průběžné 4 místo v celkovém pořadí základní části. V letošním roce nemá mužstvo jako v minulosti výraznou individualitu, která dokázala rozhodovat zápasy v náš prospěch. O to více je ale potěšující současný týmový duch, kdy ani při nepříznivém průběžném stavu zápasu nechybí hráčům bojovnost a vůle po vítězství. strana 17

18 Tabulka k Pořadí Družstvo Zápasy Výhra VSN Remíza PSN Prohra Body Skóre 1 HC DŘEVOHOSTICE : 25 2 HC RADKOVY : 24 3 HC BLAZICE : 42 4 HC TŘEBĚTICE : 38 5 HC NOVÉ DVORY : 38 6 SK HASIČI PŘEROV : 3 7 HC LPD OPATOVICE : 44 8 HC VÚM DŘEVOHOSTICE : 35 9 HC PRUSINOVICE : 53 1 HC HLINÍK CITOV : 91 Aktuální informace naleznete na Naše mužstvo pořádá v letošním roce již 4 ročník Vánočního turnaje, který se uskuteční dne 27. prosince 28 od 13 hodin na zimním stadiónu v Kroměříži Turnaje se zúčastní mužstva HC Třebětice, HC Prusinovice, Trachea Holešov a HC Žraloci Dolní Čermná. Hraje se systémem každý s každým, vyhlášení výsledků je v hodin. Všichni příznivci hokeje, sportu, dobré zábavy jsou srdečně zváni. Petr Chytil TŘEB EBĚTICE EB TICE V OBRAZECH OBRAZECH Tenisový turnaj Tenisový turnaj Ukončení léta strana 18 Ukončení léta

19 Ukončení léta Mikulášská besídka Mikulášská besídka Mikulášská besídka Z hokeje strana 19

20 CO NÁS ČEKÁ EKÁ? Středa 24. prosince 28 Kostel sv. Vendelína Trubači (viz. str. 2) Sobota 27. prosince 28 Zimní stadion KM Turnaj v ledním hokeji (viz. str. 18) Neděle 28. prosince 28 Sokolovna Vánoční turnaj v badmintonu (viz. str. 11) Pondělí 29. prosince 28 Třebětice Hon na drobnou zvěř (viz. str. 8) Sobota 1. ledna 29 Třebětice Tříkrálová sbírka 29 (viz. str. 2) Sobota leden 29 Sokolovna Badminton open (viz. str. 11) Sobota únor 29 Sokolovna Turnaj v badm. o putovní pohár (viz. str. 11) Sobota únor 29 Sokolovna Výroční sokolská schůze (viz. str. 11) Sobota 7. března 29 Sokolovna Sokolský ples (viz. str. 11) Neděle 8. března 29 Sokolovna Dětské šibřinky (viz. str. 11) Pozn.: Akce bez konkrétného data budou ještě upřesněny, prostřednictvím obecního rozhlasu. BOHOSLUŽBY BY O VÁNOCÍCH: Ve Farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v HOLEŠOVĚ 24. prosince 28 ve 22: hodin půlnoční V kostele sv. Bartoloměje v RYMICÍCH 24. prosince 28 ve 22: hodin půlnoční V kostele sv. Vendelína v TŘEBĚTICÍCH: 25. prosince 28 9:3 hodin 31. prosince 28 16: hodin 26. prosince 28 9:3 hodin 1. ledna 29 9:3 hodin 28. prosince 28 9:3 hodin Vážení a milí čtenáři, jak již zmínila má předchůdkyně Iva, převzala jsem tento čtvrtletník. S nadějí a očekáváním jsem se vrhla do práce, snad jsem se s tímto úkolem poprala a hodnocení mého premiérového vydání nechám na Vás. Asi jste si všimli několika málo změn, noviny jsem obohatila např. o ručně malované obrázky a pár článků navíc. Přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních, hodně pohody, dobré nálady a bohatou nadílku. Do nového roku jen to dobré, hodně zdraví, lásky, štěstí, tolerance, úcty a pokory. Zuzana Tupá Děkuji všem dopisovatelům za příspěvky a těším se na budoucí spolupráci. Vydavatel: Obec Třebětice, Třebětice 51, HOLEŠOV, IČO Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E Počet výtisků: 137. Vytištěno dne Příští číslo vyjde: březen 29 strana 2

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTYS CHOLTICE Obecně závazná vyhláška městyse Choltice č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006 Zpravodaj Přísnotice Září 2006 Úvodem Čím se mám nechat inspirovat pro dnešní úvodník, který by se měl zabývat důležitou a aktuální otázkou, měl by vymezovat závěry a odhalovat souvislosti, když si nedovolím

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

STARÁ VES. Vážení spoluobčané,

STARÁ VES. Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCE STARÁ VES Vydává obec Stará Ves Ročník 2011, č.2 Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou druhé číslo obecního zpravodaje v letošním roce. Nastává období prázdnin, dětských táborů a dovolených

Více

Vážení spoluobčané, Krásné prožití váno ních svátk a zdraví, št stí v novém roce p eje. Zastupitelstvo obce B ezová

Vážení spoluobčané, Krásné prožití váno ních svátk a zdraví, št stí v novém roce p eje. Zastupitelstvo obce B ezová 4 2007 Ročník I., prosinec 2007 Krásné prožití váno ních svátk a zdraví, št stí v novém roce p eje P ání je sko ápka o íšku, h ejivý plamen sví ky, p ání je v n jehli í, co sní pod našimi ví ky. Zastupitelstvo

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček J. Omluvena:

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Horní Lapač ze dne 6. října 2010

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Horní Lapač ze dne 6. října 2010 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Horní Lapač ze dne 6. října 2010 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 3. Zprávy předsedů komisí 4. Hospodaření obce k 30. září

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Jeřmanická drbna č.4/2009

Jeřmanická drbna č.4/2009 Jeřmanická drbna č.4/2009 www.jermanice.cz Vítáme Vás u posledního vydání Drbny v tomto roce s aktuálními informacemi o dění v obci. 7. zasedání zastupitelstva v tomto roce se uskuteční 30.11.2009 od 17.00

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr Již mnoho let v Závišicích separujeme odpady - plasty, papír,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 ZPRAVODAJ číslo 14 Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 V sobotu 6.července proběhly oslavy 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kamberku. Slavnostní nástup na Městečku, průvod obcí,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 15. zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Veselé Vánoce. přeje. Zastupitelstvo obce. Nové Dvory

Veselé Vánoce. přeje. Zastupitelstvo obce. Nové Dvory Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok 1997 přeje Zastupitelstvo obce Nové Dvory Vážení spoluobčané! Tak jako každý rok i letos se blíží konec roku. Je třeba se zamyslet nad tím co nám tento rok dal či co nám

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

OBEC JEZDKOVICE Z P R A V O D A J PROSINEC 2009

OBEC JEZDKOVICE Z P R A V O D A J PROSINEC 2009 OBEC JEZDKOVICE Z P R A V O D A J PROSINEC 2009 Vydáno pro vnitřní potřebu obce Jezdkovice - neprodejné. Elektronická úřední deska: www.udeska.info/jezdkovice www.jezdkovice.cz e-mail: obec.jezdkovice@quick.cz

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více