REVITALIZACE bytového domu 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE bytového domu 2013"

Transkript

1 REVITALIZACE bytového domu 2013 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Společenství vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové Sídlo: Baarova 1379 Hradec Králové PSČ Předseda výboru: Jiří Studený

2 I. Současná situace Vzhledem k předpokládanému růstu cen stavebních prací a materiálů doporučujeme provést celkovou regeneraci domu co možná nejdříve, v aktuálních cenách, tzn. za dnešní peníze (ještě pořád výhodné úrokové sazby) a v závislosti na stávající tvorbě fondu oprav, respektive na možnostech vlastníků. Opravy není možné odkládat do nekonečna. Materiál ani stavební práce se nezlevní, spíše naopak. Nehledě na to, že časem se potřeba oprav rozšíří jak z hlediska kvantity tak kvality. Z řady důvodů je nezbytné prioritně udělat všechny opravy, které mají vliv zejména na úspory tepla. Na cenu tepla do budoucna nebudete mít vliv, vliv však máte na množství spotřebovaných jednotek. Pokud nezačnete s teplem výrazně šetřit, budete stejně platit více, nebude tomu však odpovídat komfort bydlení. Hlavním kritériem, které budete muset zodpovědně zvážit, je výše tvorby fondu oprav ve vztahu ke splátkám případného úvěru. Z toho důvodu je vhodné volit úvěr s co nejnižší povinnou splátkou a možností kdykoliv v budoucnu splácet více. Toto zajistí průběžnou výhodu v tvorbě rezerv a vykrývání různých sezónních vlivů. U výběru finanční instituce poskytující úvěr je žádoucí dbát na možné ekonomické vlivy (inflace, deflace, na úrokovou sazbu a její proměnnost, atd.). Splácení úvěru je dlouhodobou záležitostí a je potřebné vyvarovat se dopadů ze zhoršených podmínek způsobených nestabilností podnikatelského prostředí. Vzhledem k tomu, že jste společenství vlastníků není pro Vás vhodné využít hypotečního úvěru, protože tam je za zákona povinná zástava nemovitosti. To bude pravděpodobně nedosažitelný stav. Navrhujeme využít úvěru ze stavebního spoření, případně investičního úvěru. Úvěr musí být dostupný pro téměř všechny vlastníky. Doporučujeme ho vzít na právnickou osobu společenství, tím se zjednoduší jeho vyřizování a zároveň to nesníží jednoduchost v možných budoucích převodech bytových jednotek. Vlastníci budou mít i nadále možnost obchodovat se svými byty (jednotkami) bez jakýchkoliv omezení. V současné době jste v situaci, kdy si můžete dovolit téměř komplexní generálku domu. Obdobným způsobem jsme již zregenerovali více 2500 domů s prakticky stejnou strukturou obyvatel (důchodci, zaměstnanci, podnikatelé, studenti i mladí manželé s dětmi). Pro financování vám můžeme nabídnout úvěry od stavebních spořitelen nebo komerčních bank, například Wüstenrot, Komerční banka, Modrá pyramida, Reifeisen bank. Výběr bankovní instituce doporučujeme na základě samostatného výběrového řízení. Pro výběr je potřebné stanovit kritéria a míru rizika, kterou chce investor vzít na svá bedra. VE STAVEBNICTVÍ MÁTE JENOM JEDNU ŠANCI, NEPOVEDENÁ REKONSTRUKCE JE PŘÍLIŠ NÁKLADNÁ - MUSÍ SE TO POVÉST NAPOPRVÉ!!!

3 I. Návrhy řešení 1. Vyšší komfort bydlení Jde zejména o odstranění plísní, odstranění pocitu chladných stěn, zatékaní, opadávání omítek, rekonstrukci rozpadlých balkónů a lodžií, zlepšení tepelné pohody, odhlučnění, funkční a dostatečně velké výtahy, bezbariérový přístup do domu a pohyb v něm, odstranění nebezpečné elektroinstalace a samozřejmě v neposlední řadě vyšší estetiku stavby. Musíme vzít na vědomí, že významná část našich domů byla postavena před desítkami let a od doby kolaudace se do nich téměř nic neinvestovalo. Prostě jsme si je vybydleli a teď je ten správný čas to napravit. 2. Snížení energetické náročnosti V době, kdy se naše domy stavěly, nestála energie prakticky nic. Tomu odpovídaly stavební materiály a postupy. Dnes je zejména teplo luxus a proto je nezbytné snížit energetickou náročnost budov. Na cenu tepla nikdy nebudete mít vliv, na množství spotřebovaného tepla však máme vliv každý. Je rozdíl, jestli spotřebujeme na bytovou jednotku ročně 50 Gj po 500,-Kč nebo za tu samou cenu spotřebujeme pouze 30 Gj. Jak vidíte je to o penězích. Dokonce je logické, že čím více se bude šetřit, tím více cena tepla poroste a tak se začínají nůžky rozevírat. Dnes bydlí celá řada lidí v opravených domech a levněji, než ti v domech neopravených. Proto je nezbytné vyměnit okna za tepelně účinnější (je jedno jestli plastová nebo dřevěná, to je pouze o penězích, komfortu, údržbě apod.), potom by se mělo zateplit (obvodové zdi, střecha,

4 suterén...), následně je nezbytné vyregulovat tepelnou soustavu (změnily se tepelně technické vlastnosti budovy). Současně se zamysleme nad provozem tepelných zařízení v domě - termoregulační ventily jsou snad již všude, ale co např. poměrové měřiče? Ty sami neušetří nic, ale fungují velice dobře psychologicky. 3. Fixace výdajů Pokud dnes za dnešní peníze opravíme celý dům, nebudeme muset dlouho zvyšovat fond oprav a naopak snížíme si výdaje spojené zejména s teplem. Financování oprav je možné několika způsoby: a) posupně, tak jak si našetříme (zdlouhavé, máme dům neustále rozkopaný a vzhledem k rychlému růstu cen stavebních prací se nám tak celá akce výrazně prodražuje a prodlužuje), b) najednou i za cenu půjčky (dnes si půjčit může družstvo i společenství, tím se splátky stanou součástí fondu oprav, tedy položky kterou stejně každý musí platit a když platím, tak za to očekávám nějaký komfort). Splátky lze nastavit tak, že se nikdy nezmění a tím se postupem doby stávají pro jednotlivce stravitelnější. Výhody jsou čerpány okamžitě. 4. Komplexní regenerace bytového domu Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby Sanace statických poruch nosné konstrukce Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd. Vyregulování otopné soupravy Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu Výměna balkónů nebo oprava lodžií, balkonů včetně zábradlí Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí Zkvalitnění ústřední regulace otopné soupravy Oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů; silnoproud, slaboproud Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněným řešení, které zabezpečuje jejich ochranu před ničením vandaly Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé

5 užitkové vody Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotních instalací a plynu Oprava nebo modernizace vzduchotechniky Zřízení nového výtahu anebo oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty Oprava hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí Instalace termosolárních panelů Zasklení lodžií nebo balkónů Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby Oprava vnitřních stěn a stropů Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných prostorách Oprava komunikačních prostor Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek a osvětlení Měření spotřeby tepla na vytápění, spotřeby teplé užitkové vody, spotřeby studené vody Náhrada rozvodů plynu pro vaření za rozvod elektřiny Modernizace rozvodu teplé užitkové vody, zejména pákové baterie, izolace stoupacího potrubí, bytový vodoměr teplé užitkové vody Změny dispozičního řešení bytu Bytové mezonetové nástavby při sloučení bytu v nejvyšším podlaží Projektové práce, projektová dokumentace Statický posudek Revize technického zařízení budov Získání průkazu energetické náročnosti budovy 5. Stavebně technická oblast a) Zde je potřebné stanovit rozsah oprav, b) zpracujeme projektovou dokumentaci, c) zpracujeme energetický audit resp. Průkaz energetické náročnosti budovy, d) uskutečníme výběrové řízení na dodavatele, e) zajistíme si stavební dozor, f) zajistíme si příslušná povolení, g) uzavřeme smlouvu o dílo s dodavatelem, h) vedení stavebního deníku, i) řádné ukončení díla kolaudací (kolaudačním souhlasem) respektive předávacím protokolem, j) pozor na potřebu koordinátora bezpečnosti práce.

6 6. Ekonomická oblast Když víme co budeme dělat a kolik to bude stát, musíme na to zajistit finanční prostředky. Variant financování je celá řada: něco máme našetřeno ve fondu oprav, někdo svůj podíl na financování složí před opravou, zbytek si půjčíme. a) jak to bude s tvorbou fondu oprav do budoucna? bude stačit to co vybíráme? bude se fond oprav zvyšovat? O kolik? bude se do fondu přispívat podle velikosti spoluvlastnického podílu (velikosti bytu) nebo podle jiného klíče? co s těmi, kteří si např. okna již vyměnili za své? b) Jak vybrat finanční ústav - kritériem jsou úroky, - doba splatnosti (čím delší splácení tím více se přeplatí, ale tím nižší je splátka), - zajištění úvěru (žádné, záruční listiny, záruka ČMZRB, zástavní právo k nemovitosti...), - nezbytnost vlastních prostředků, - výše měsíční splátky ve vztahu k požadované tvorbě fondu oprav, - jistota úrokové sazby (fixace, možnost mimořádných splátek...), - výše poplatků (za vyhotovení úvěrové smlouvy, za záruční listiny, za vedení účtů...), - jaký vztah bude mít úvěr k omezení převodů bytů, členských práv. c) Je možné získat nějakou dotaci? 7. Organizační oblast V této části je potřeba vyřešit: a) správné rozhodovací procesy (hlasování o projektu a jeho financování), b) ustanovit tým lidí, kteří budou řešit jednotlivé kroky (auditor, projektant, komunikace s firmami, bankou, stavebním dozorem, stavební úřad, další zúčastněné strany), c) minimalizovat případná rizika projektu rekonstrukce domy (pojištění domu, pojištění dodavatelů, kontrola smluvních dokumentů, převzetí osobních odpovědností za jednotlivé kroky apod.) Platí, že každé snížení rizika něco stojí, ale vyplatí se to. zajišťují se však pouze ta rizika, která mohou mít zejména katastrofické následky, nebo alespoň ta s vysokým finančním dopadem na vlastníky a členy družstva.

7 II. Možnosti financování Nabízíme financování prostřednictvím úvěrů od stavebních spořitelen a komerčních bank. Každý typ úvěru a každá komerční banka má své vlastní podmínky a úrokové sazby. Zajištění úvěrů je odlišné při financování bytových družstev a společenství vlastníků. Je to dáno způsobem a výší zákonného ručení za závazky. Snahou je při financování co nejméně omezovat vlastníky (členy družstva) v nakládání se svým majetkem, ale na druhou stranu minimalizace rizik pro všechny členy (SVJ i BD). Konkrétní podmínky budou vždy u konkrétních nabídek do výběrových řízení a budou součástí hodnotících kritérií. Jednotlivé kalkulace jsou zpracovány orientačně, aby bylo vidět, zda-li si žadatel může financování dovolit. Jsou zpracovány až na jednotlivé bytové jednotky tak, aby bylo jasné, jaká je potřebná tvorba fondu oprav k dané výši úvěrového rámce. Čím delší je splatnost úvěru, tím je nižší měsíční splátka. Na druhou stranu, tím více se přeplatí. Je tedy vhodné vyvážit dobu splácení podle možností jednotlivých členů (SVJ,BD). Vzor výpočtu možnosti financování Výše předpokládaného úvěru Kč Podlahová plocha v m² 3963 splatnost celkem v letech splatnost v letech splátka měsíčně potřebný fond oprav Fond oprav na m²/měsíc Název úvěru typ úvěru REVIT 15 překlenovací 7, Kč Kč 2,74 Kč řádný 7, Kč REVIT 20 překlenovací 11, Kč Kč 2,06 Kč řádný 8, Kč REVIT 25 překlenovací 16, Kč Kč 1,78 Kč řádný 8, Kč TOPREVIT 15 investiční Kč Kč 2,30 Kč TOPREVIT 20 investiční Kč Kč 1,88 Kč TOPREVIT 25 investiční Kč Kč 1,63 Kč PANEL investiční Kč Kč 2,78 Kč PANEL investiční Kč Kč 2,04 Kč PANEL investiční Kč Kč 1,76 Kč PANEL investiční Kč Kč 1,51 Kč PANEL investiční Kč Kč 1,35 Kč

8 III. Dotace 1. Panel Je dotační projekt SFRB pro rok Je na něj vyčleněno 210 milionů korun. V minulosti to byla dotace úroků z úvěru v určité výši, dle rozsahu uskutečněných oprav. Nyní to bude přímo nízkoúročený úvěr poskytnutý Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB). Úroková sazba bude ve výši od 1,09% p.a. Splatnost do 10 let - 1,09% p.a. Splatnost v rozmezí let - 2,09% p.a. (referenční sazba EU + 1% p.a.) Splatnost v rozmezí let - 3,09% p.a. (referenční sazba EU + 2% p.a.) Podmínky pro poskytnutí úvěru: a) rozsah oprav musí být minimálně: 1 sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby, 2 sanace statických poruch nosné konstrukce, 3 oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště, 4 oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí, 5 zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště, 6 náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály, 7 opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd., 8 vyregulování otopné soupravy, 9 oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu, ledaže stav domu některou opravu nebo modernizaci výše uvedenou prokazatelně nevyžaduje. b) žádost o poskytnutí úvěru se podává podle tohoto nařízení před zahájením opravy nebo modernizace domu, c) dodavatelem opravy nebo modernizace domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné české technické normě, d) opravy nebo modernizace jsou stavebním úřadem povoleny, jsou stavebnímu úřadu ohlášeny nebo jsou nařízeny udržovací práce podle stavebního zákona, e) pokud oprava nebo modernizace domu stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle stavebního zákona nevyžaduje, doloží toto žadatel prohlášením, f) úvěr je dostatečně zajištěn

9 K žádosti o poskytnutí úvěru je vhodné doložit Stanovisko Poradenského informačního střediska (PIS) uvedeného v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu, který se zveřejňuje v Obchodním věstníku. Stanovisko bude vydáno do 30 dnů po předložení: a) projektové dokumentace navrhované opravy nebo modernizace domu, b) rozpočtu, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravu nebo modernizaci domu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády, c) dokladu o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu nebo modernizaci byl poskytnut úvěr, d) prokázání energetické náročnosti budov v případě, že oprava nebo modernizace je provedena změnou stavby podle stavebního zákona nebo větší změnou dokončené budovy podle zákona upravujícího hospodaření energií; tyto doklady není třeba předkládat, jde-li o opravu nebo modernizaci domu, který nebyl postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády. Další podmínky pro poskytnutí úvěru: a) Dojde-li při opravě nebo modernizaci domu ke změně stavby podle stavebního zákona, nebo k větší změně dokončené budovy podle zákona upravujícího hospodaření energií, musí být splněny požadavky podle zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov, s tím, že obvodový plášť budovy bude splňovat alespoň požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2.K)]. To neplatí, jde-li o opravu nebo modernizaci domu, který nebyl postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády. b) Na tentýž druh opravy nebo modernizace stejných stavebních prvků domu může být úvěr poskytnut pouze jednou. c) Úvěr podle tohoto nařízení se neposkytne na činnosti, na které byla poskytnuta podpora z jiných státních nebo evropských fondů. d) Poskytnutí úvěru nesmí být v rozporu s pravidly pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě. K žádosti o úvěr žadatel přiloží a) doklad o vlastnictví domu nebo bytu, na jehož opravu nebo modernizaci má být poskytnut úvěr,

10 b) prohlášení žadatele o tom, že ke dni podání žádosti o úvěr nemá splatný nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně, c) prohlášení žadatele, že v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti není a nebyl v úpadku či likvidaci ani mu úpadek nehrozí, nebyl a není proti žadateli veden výkon rozhodnutí, proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele nebo pro trestný hospodářský čin nebo trestný čin proti majetku, d) čestné prohlášení o čerpání podpory de minimis podle přímo použitelného předpisu Evropské unie za poslední 3 roky, e) projektovou dokumentaci navrhované opravy nebo modernizace domu zpracovanou autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem činným ve výstavbě, f) prokázání energetické náročnosti budov dle zákona o hospodaření energií, g) rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravu nebo modernizaci domu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení, h) doklad o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu nebo modernizaci má být poskytnut úvěr, potvrzení osoby uvedené v písmenu e) o tom, že podle 3 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení stav domu nevyžaduje některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení. i) pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, kterou lze stavební povolení nahradit, nebo doklad o oznámení certifikátu autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, doklad o ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, souhlas s provedením ohlášené stavby, prohlášení žadatele, že v zákonné lhůtě nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby, nebo prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, j) smlouvu o provedení stavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud stavbu neprovádí sám žadatel, k) doklad o tom, že zhotovitel stavby má zaveden systém řízení jakosti podle českých technických norem, l) stanovisko Poradenského informačního střediska.

11 2. Program JESSICA a) Vybrané oblasti se schváleným integrovaným plánem rozvoje města v České republice Kraj Středočeský Jihočeský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Města Kladno, Mladá Boleslav, Příbram České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice Karlovy Vary, Cheb Děčín, Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Litvínov, Jirkov Liberec, Jablonec nad Nisou Hradec Králové, Náchod Pardubice, Chrudim Třebíč Brno, Znojmo, Hodonín, Břeclav Olomouc, Přerov Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště Frýdek Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava, Orlová, Český Těšín, Kopřivnice, Bohumín, Nový Jičín b) Deprivované obytné zóny Ve 41 městech nad 20 tisíc obyvatel byly pro intervence v oblasti bydlení definované podle kritérií uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1080/2006. Vykazovaly alespoň tři z následujících kritérií, z nichž dvě musela být uvedená pod písm. a) - h), podle článku 47 prováděcího nařízení: a) vysoká míra chudoby a vyloučení, b) vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, c) neuspokojivý demografický vývoj,

12 d) nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet studentů, kteří předčasně opouštějí školu, e) vysoký stupeň kriminality a delikvence, f) obzvláště znečištěné životní prostředí, g) nízká míra hospodářské aktivity, h) velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků, i) poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí, j) vysoká energetická náročnost budov. c) Příjemci v aktivitě regenerace bytových domů vlastníci bytových domů: obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), bytová družstva či obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům, společenství vlastníků bytových jednotek právnická osoba podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. d) Příjemci v aktivitě Zajištění moderního sociálního bydlení obce a nestátní neziskové organizace. e) Aktivity v rámci podpory regenerace bytových domů V problémových lokalitách budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnout zejména: zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí; práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu; sanace základů a hydroizolace spodní stavby; rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů); výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí; zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov. f) Způsobilé výdaje v aktivitě Regenerace bytových domů Podpora zaměřená na regeneraci společných částí bytových domů musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, podporu nelze využít na provádění oprav či údržby.

13 Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do původního a provozuschopného stavu. Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku uvedeného do používání v aktuálním roce. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku. Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek změnu účelu nebo technických parametrů. Bytový dům je pro účely aktivity Regenerace bytových domů v IOP definován takto: více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, má nejméně čtyři samostatné byty, budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty. Způsobilé jsou pouze výdaje do společných částí bytových domů. Způsobilé jsou pouze investiční výdaje (pořizovací cena převyšuje částku ,- Kč, g) Nezpůsobilými výdaji ve všech aktivitách jsou především výdaje bez přímého vztahu k projektu, výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, pořízení staveb a použitého zařízení, služby spojené s administrací projektu a zpracováním projektové žádosti, projektová dokumentace, neinvestiční výdaje, náklady na výběrová a zadávací řízení, DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud u organizace existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není, splátky půjček a úvěrů, úroky z úvěrů, sankce a penále, výdaje na bankovní záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,

14 výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce nerespektoval zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příp. postupy stanovené touto Příručkou. Pokud vzniknou v projektu nezpůsobilé výdaje, musí být vždy financovány ze zdrojů příjemce. h) Uvažované produkty finančního nástroje JESSICA a charakteristika (parametry) úvěru V rámci FN JESSICA budou konečným uživatelům poskytovány pouze úvěry. Nepředpokládá se poskytování garancí či intervence formou vlastního kapitálu. Limity pro úvěrové produkty budou stanoveny s ohledem na potřeby městských projektů a také dle podmínek aplikovaného režimu poskytování veřejné podpory. i) Vymezení úvěrového produktu a jeho popis Limity úvěrů délka splatnosti úvěru 15 let až 30 let, úrok v minimální míře v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory, bude umožněn odklad splátek dle typu úvěru 0 až 2 roky s tím, že úrok se bude platit od počátku poskytnutí úvěru, jistina bude splatná spolu s úrokem měsíčně, kofinancování bude %, účelový úvěr lze použít jen na krytí způsobilých výdajů, v závislosti na absorpční kapacitě bude stanovena výše úvěrového limitu na jeden projekt. Zajištění úvěru volba zajištění dohodou podle místních podmínek; zástava na nemovitostech, zástava na pravidelných příjmech (např. nájemné z nebytových prostorů); bianco směnka; ručitelský závazek; bankovní styk příjemce přes FRM či jím určený bankovní subjekt.

15 j) Charakteristika podporovaného projektu 1 Podporované aktivity Provedení celkové rekonstrukce a modernizace objektu. Oprava jednotlivých konstrukčních částí atik, lodžií střechy, vybudování nových výtahů, výměna vnitřních rozvodů a vstupních dveřních systémů, montáž elektronického zabezpečení vchodů. Zateplení domu zateplení obvodových stěn, výměna oken, zateplení střechy, zateplení spodního obytného podlaží, zateplení vstupních prostorů. Nový rozvod televizního signálu a internetu. Poskytnutí moderního sociálního bydlení 2 Příprava projektu V přípravné fázi se provede pro určené typy projektů: statický průzkum, zaměření technického stavu objektu, energetický audit. Na jejich základě bude vypracována projektová dokumentace pro stavební řízení a vydáno stavební povolení. V případě, že projekt bude vybrán pro poskytnutí podpory, bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a na technický dozor. 3 Finanční zajištění projektu Vlastník schválí položkový rozpočet zpracovaný projektantem. Finanční krytí zajišťuje vlastník domu v rozsahu % nákladů z vlastních prostředků v souladu s podmínkami úvěru. Na krytí zbývajících % nákladů vlastník žádá o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA. Splácení úvěru bude zajištěno zvýšením příspěvků do fondu oprav. 4 Administrativní zajištění projektu Kontakt žadatele s poskytovatelem podpory zajišťuje kontaktní osoba. Smlouvu o poskytnutí úvěru uzavře s FRM statutární osoba (předseda výboru ). k) Předpokládané podkladové materiály předkládané žadatelem o úvěr z finančního nástroje JESSICA Projektová dokumentace Opis územního rozhodnutí Opis stavebního povolení

16 Doklad o vlastnictví domu (výpis z listu vlastnictví) katastrální evidence Položkový rozpočet stavby Energetický audit Průkaz energetické náročnosti objektu Posudek statika Popis finanční pozice žadatele (stav finančních prostředků, mechanismus vytváření fondu oprav, přehled podstatných závazků) Doklad o řádně schváleném souhlasu s přijetím úvěru a projednaném a schváleném kalendáři zvýšených příspěvků do fondu oprav po dobu splatnosti úvěru včetně vytváření rezerv Časový rozpis cash-flow po dobu splácení úvěru na předepsaném formuláři Návrh zajištění úvěru (zástava na nemovitosti, ručitelský závazek, bianco směnka apod.) l) Pravidla a výjimky Pravidlo de minimis Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí v kterémkoliv po sobě jdoucím tříletém období přesáhnout ekvivalent EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení poskytnutí podpory. Bloková výjimka Jedná se o výjimky ze zákazu veřejné podpory, které mohou být poskytnuty, aniž by podléhaly schválení ze strany Evropské komise. Poskytovatel však má povinnost zaslat Komisi přehled informací týkajících se poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky. Blokové výjimky jsou dány nařízením Komise upravujícím veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost, veřejnou podporu na vzdělávání, vnitrostátní regionální investiční podporu a další. Notifikace Povinnost oznámit Evropské komisi záměr poskytnout novou podporu a dále oznámit změny existující podpory. Oznámení provádí poskytovatel veřejné podpory na oznamovacích formulářích, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Stálého zastoupení ČR při EK. Veřejnou podporu je poskytovatel oprávněn poskytnout až po schválení Komisí.

17 3. Nová Zelená úsporám a) Pro koho je program určen objekty k bydlení o Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 %, podpora 25 % z nákladů o Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 %, podpora 35 % z nákladů o Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 %,podpora 50 % z nákladů objekty veřejné služby o Míra přímé podpory až 90 %, z celkových způsobilých výdajů b) Kdy se program spustí zahájení příjmů žádostí - srpen 2013 akceptovány realizace započaté očekávaná alokace (rodinné domy, bytové domy, veřejné budovy) cca 28 mld. korun c) forma poskytnutí dotace podpora formou výzev formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu podpora výhradně komplexních opatření ke snížení energetické náročnosti budov Zatím nejsou známy konkrétní podmínky. Pro bytové domy je předpoklad otevření programu v průběhu roku 2014.

18 IV. Naše nabídka a) tvorba projektu regenerace domu u nás probíhá metodou logického rámce LOGFRAME, b) stanovení optimálního rozsahu oprav pro případné dotační tituly (Nový PANEL 2013+, FN JESSICA, Zelená úsporám, resp. jejich kombinaci) pokud to bude možné, c) zajištění financování prostřednictvím stavebních spořitelen nebo komerčních bank, včetně pomoci při zpracování veškerých podkladů pro získání úvěru, d) zajištění, případně kontrolu průkazu energetické náročnosti budovy ve vztahu k dotacím a povinnostem vyplývajícím z ES/31/2010 a českých právních předpisů (z.č.406/2000), e) zajištění, případně kontrolu energetického auditu ve vztahu k dotacím, pokud to bude nezbytné (Dotace PANEL 2013+, Zelená úsporám, FN JESSICA), f) zajištění, případně kontrolu projektové dokumentace tak, aby splňovala podmínky dotačních titulů, podmínky pro získání příslušného stavebního povolení a byla způsobilá pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, g) pomoc se zajištěním stavebního povolení, ohlášení stavebních prací, h) zpracování podkladů pro vypsání výběrového řízení, jeho vypsání a vyhodnocení metodou porovnání indexových koeficientů, i) kontrola všech smluvních dokumentů z hlediska právní a věcné správnosti, j) kontrola správnosti technologických postupů, tak aby na sebe správně navazovaly, k) rozhodnutí o stanovení režimu jednotlivých dotací (podpora de minimis, resp. blokové výjimky dle Nařízení Komise (ES) č.800/2008 čl. 21 (opatření na úsporu energie) a čl. 23 (OZE) pokud bude možné o ně žádat, l) stanovení správného postupu při podávání žádostí o dotace (termíny podání žádostí ve vztahu k zahájení stavebních prací), m) řešení případných právních a technických problémů v průběhu realizace stavby a běhu záruční doby, n) zajištění dotace PANEL 2013+, Zelená úsporám, FN JESSICA (resp. jejich kombinaci) a s tím spojené podklady, o) zařídit úvěr ve výši dle usnesení příslušného orgánu (členské schůze, shromáždění vlastníků), p) zajistit vydání souhlasného Stanoviska k žádosti o podporu a úrokovou dotaci dle nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

19 V. Certifikáty a ocenění

20 VI. Seznam referencí Abertamy: Krátká 456, IČ: , Adamov: Družstevní 10,11, IČ: , Družstevní 430,431, IČ: , Sadová 23,25,27, IČ: , Bechyně: Libušina 165, IČ: , Benešov: J. Švermy 1709, IČ: , J. Švermy 1706/1, IČ: , Benešov nad Ploutnicí: Sídliště 631, IČ: , Beroun: Kpt. Jaroše 1458, IČ: , Švermova , IČ: , Bílina: M.Švabinského , IČ: , Bílovec: Ostravská , IČ: , Blansko: Dvorská 1888/68, IČ: , Dvorská 74, IČ: , Dvorská 94, IČ: , Jasanová 11,13, IČ: , 9. května 17,19,21, IČ: , 9. května 25, IČ: , 9. května 33, IČ: , Salmova 1,3,5,7, IČ: , Salmova 9,11,13,15, IČ: , Bezručova 1576/3, IČ: , Bohutín: Bohumín 131, IČ: , Bohutín 133, IČ: , Bojkovice: Mánesova II , IČ: , Bor: Vysočany 39-40, IČ: , Brandýs nad Labem: Chobotská 1724, IČ: , Chobotská 1729, IČ: , Kralovická 1688, IČ: , Kralupská 1489, IČ: , Na Vinici 1732, IČ: , Na Vinici 1733, IČ: , V Olšinkách 1734, IČ: , V Olšinkách 1735, IČ: , V Olšinkách 1736, IČ: , Brno: Běloruská 12, IČ: , Běloruská 524/8, IČ: , Barvy 599/4, IČ: , Rolnická 3, IČ: , Vondrákova 38,40 IČ: , Vondrákova 34,35, IČ: , Černého 4,6,8, IČ: , Jírovcova 2,4,6, IČ: , Kuršova 981/6, IČ: , Černého 10,12,14, IČ: , Arbesova 1-11, IČ: , Bruntál: Uhlířská 1355/6, IČ: , Jesenická 793/16, IČ: , Břeclav: J.Opletala 14, IČ: , Břest: Břest 275, IČ: , Březnice: Rožmitálská 33, IČ: , Břidličná: Sokolovská , IČ: , Sokolovská 391, IČ: , Bučovice: U Škol 939, U Škol , U Škol , U Škol , IČ: , Bystřice pod Hostýnem: Bělidla 1328, IČ: , Sídliště 1270, IČ: , Sídliště 1273, IČ: , Na Nivách , IČ: , U Hřiště , IČ: , Přerovská 272, IČ: , Čelákovice: Spojovací 1471, IČ: , Česká Lípa: Mikovcova 2245,2246, IČ: , Havlíčkova 2263, IČ: , Klášterní , IČ: , České Budějovice: Bezdrevská 1159/15, IČ: , Plzeňská 2137/4, IČ: , Plzeňská 2138/6, IČ: , Otavská 21, IČ: , Branišovská 23,25, IČ: , Václava Talicha 810/23, IČ: , J. Bendy 1374/20, IČ: , Václava Volfa 1378/19, IČ: , Dobrovského 10,12,14, IČ: , A. Barcala 7, , Český Krumlov: Urbinská 150, IČ: , Český Těšín: Bezručova 241/8, IČ: , Náměstí ČSA 5/3, IČ: , Okružní 1755/11, 1756/13, IČ: , ONV 660/1, IČ: , Dobříš: Rukavičkářská , IČ: , Jeřabova , IČ: , Dolní Kounice: Zámecká 795/7, IČ: , Doloplazy: Doloplazy 131,132, IČ: , Frenštát pod Radhoštěm: Podkopčí 62, IČ: , Podkopčí 66, IČ: , Podkopčí 67,68,69, IČ: , Podkopčí 464, IČ: , Dolní 439, IČ: , Rožnovská 347, IČ: , Podříčí 58, IČ: , Podříčí 107, IČ: , 6. května 39, IČ: , 6. května 40,41, IČ: , 6. května 100, IČ: , A. Havleny 423, IČ: , Školská čtvrť 1365,1366, IČ: , Frýdek Místek: Mozartova 1784,1785,1786, IČ: , Ostravská 509, IČ: , Škarabelova 142, IČ: , Josefa Suka , IČ: , Josefa Suka , , Jiřího Trnky 66, IČ: , T.G.Masaryka 1365, IČ: , Janačkova 182, IČ: , Sokolská 1337, IČ: , Frýdlant: Liliová , IČ: , Frýdlant nad Ostravicí: Hlavní , IČ: , Fulnek: Požární 216, 217, IČ: , Habartov: Přátelství 110, IČ: , Halenkovice: Záhumení 617, IČ: , Havířov: Gustava Klimenta 704/4, IČ: , Vardasova 38b, IČ: , Orlí 2/416, IČ: , Orlí 6/418, IČ: , Hlinsko: Jiráskova 1321, IČ: , Jiráskova 1322, IČ: , Jiráskova 1397, IČ: , Hlubočky: Na Orátě 426, IČ: , Gagarinova 451,452, IČ: , Hlučín: Cihelní 1348/5, IČ: , Cihelní 1421/29, IČ: , Dukelská 1613, IČ: , Dukelská 1614/3, IČ: , Hodonín: Cihlářská čtvrť 3116/9,3117/8,3118/7, IČ: , Holešov: Družby 1381, IČ: , Slovenská , IČ: , Kráčiny 285, IČ: , Slovenská 290,291,292,293,294,295 IČ: , Hanácká 336, IČ: , U Letiště 1215, IČ: , Novosady 1326, IČ: , Novosady 1358, IČ: , Novosady , IČ: , Novosady , IČ: , Novosady , IČ: , Novosady , IČ: , Novosady 1566, IČ: , Novosady 1568, IČ: , Novosady , IČ: , Novosady , IČ: , Dukelská 417,418, IČ: , Dukelská , IČ: , Masarykova 1376,1377, IČ: , Masarykova 1379,1380, IČ: , U Letiště , IČ: , U Letiště 1199, IČ: , U Letiště , IČ: , Družba , IČ: , Očadlíkova 1343,1344, IČ: , Horní Počaply: Horní Počaply 248, IČ: , Hořovice: K Nemocnici 1197/8, IČ: , Palachova , IČ: , Hradec Králové: Labská Kotlina 1006,1007,1008,1009, IČ: , Milady Horákové 1101-Palachova 1102, IČ: , Labská Kotlina 1010, IČ: , Hradec nad Moravicí: Opavská 397, IČ: , Hulín: Družba 1185, IČ: , Družba 1188, IČ: , Družba 1189, IČ: , Družba 1192, IČ: , Družba 1195, IČ: , Družba 1196, IČ: ,Višňovce 1093, IČ: , Višňovce 1094, IČ: , Višňovce 1096, IČ: , Sadová 881,882,883, IČ: , Sadová 920,921,922,923, IČ: , Sadová 970,971,972, IČ: , Sadová 974,975,976, IČ: , Krátká 894,895,896, IČ: , Zahradní 873, IČ: , Zahradní 897,898,899, IČ: , Družba 1225,IČ: , Družba 1226, IČ: , Zahlinická 915, IČ: , Cheb: Do Zátiší 24,26, IČ: , Chodov: Revoluční 601,602,603, IČ: , Revoluční

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Praha únor 2009 Dokument je výhradním

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Rekonstrukce domu je investice, která se vám vyplatí

Rekonstrukce domu je investice, která se vám vyplatí ČSOB Úvěry pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Využijte úvěr s dotací

Využijte úvěr s dotací ČSOB Úvěry pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více