AKTUÁLNĚ Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ Příjemné prožití Velikonoc, bohatou pomlázku, hodně radosti z prvních jarních paprsků a probouzející se přírody vám přeje ÚMČ Brno-Židenice SETKÁNÍ SE STAROSTOU na téma: ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO územní řízení vedené stavebním úřadem Brno-střed pokračuje. Setkání se bude konat 8.dubna 2010 od 16 hod. v budově radnice MČ Brno-Židenice, v 5. patře Gajdošova 7, Brno První občánek roku 2010 v Městské části Brno Židenice Dne 23. března 2010 starosta Ing. Roman Vašina, místostarosta Marek Svitavský a místostarosta Ing. Aleš Vytopil slavnostně uvítali na židenické radnici prvního občánka narozeného v Městské části Brno Židenice v roce Je jím Marie Měrková narozená 3. ledna Rodiče přišli s holčičkou na radnici do kanceláře pana starosty, kde jim byly osobně předány připravené pozornosti a dárky. Celé rodině přejeme mnoho zdraví a malé Marušce šťastnou cestu životem Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti Na květen pro vás připravujeme: Chantal Poullain Lenka Filipová x 10 Semaforů č. 2 Jiří Suchý + host Divadlo šansonu, Jamborova 65, Brno, tel.: , Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 4/2010 AKTUÁLNĚ Lidé v Židenicích dostávají nová okna Aleš Vytopil, místostarosta MČ Občany naší městské části, kteří bydlí v těsné blízkosti současného velkého městského okruhu (dále jen VMO), tedy ulic Otakara Ševčíka, Gajdošova a Svatoplukova, trápí hluk z aut. Překročení limitů potvrdili i hygienici. Proto nyní Ředitelství silnic a dálnic vyměňuje na domech okna. Jedno auto za druhým, zápach z výfukových plynů, problém přejít silnici. A také hluk ve dne v noci. Takové je bohužel bydlení našich spoluobčanů v blízkosti VMO. Alespoň Otevřen nový Family point v Knihovně Jiřího Mahena v Židenicích V pátek 19. února 2010 bylo v prostorách pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně v Židenicích na Staré osadě 15 oficiálně otevřeno nové kontaktní místo Family point. Náš Family point umožňuje rodičům s malými dětmi v klidném a příjemném prostředí knihovny přebalit a nakrmit své děti. Jeho nedílnou součástí je také poskytování informací souvisejících s fungováním rodiny, např. prostřednictvím bezplatného internetu či nabídky knihovního fondu, který obsahuje literaturu či časopisy věnované dětem i rodičům. Slavnostního otevření Family pointu v KJM na Staré osadě se zúčastnil i pan starosta Roman Vašina, zástupci sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči a Knihovny Jiřího Mahena v Brně, ale také maminka, která mohla se svým miminkem přebalovací koutek rovnou vyzkoušet. Zapojení do sítě míst v městě Brně označených logem Family point je jednou z mnoha prorodiných aktivit knihovny, které budou blíže představeny v květnové kampani Měsíc pro rodinu. Lucie Anderová, public relations KJM od hluku se teď těm, kteří bydlí v těsné blízkosti silnice trochu uleví. Ředitelství silnic a dálnic totiž na nejvíce postižených domech nyní nechává vyměnit stará okna za plastová, která propustí méně hluku. Frekventovanou silnicí v Židenicích projede denně kolem čtyřiceti tisíc aut. Silný provoz už léta obtěžuje občany nejen přilehlých domů, ale celých Židenic. Definitivně se jim uleví až po vybudování a převedení dopravy na nový VMO směřující z Tomkova náměstí přemostěním přes Židenické kasárny do tunelu pod Vinohrady a dále napojením na ulici Jedovnickou. Ovšem stavební řízení pro jednotlivé etapy nebylo doposud zahájeno z důvodu neustálých problémů v jednotlivých územních řízeních. Dle sdělení ŘSD zatím zůstává termín zahájení realizace v roce , ale z důvodu že je všeobecný problém s financemi, se dá očekávat podstatně později. Jsme alespoň rádi za to, že se záležitosti ohledně výměny oken ze strany ŘSD daly do pohybu. O zlepšení situace usilujeme již od našeho příchodu na radnici v Židenicích. Psaly se tady různé stížnosti a petice, a když jsme zjistili, že je možné, aby lidem u silnice alespoň vyměnili okna, tak jsme o to důsledně usilovali. V okolí VMO tak loni odborná firma změřila hladinu hluku a ředitelství silnic a dálnic vymění okna všude, kde byly překročeny povolené limity. Lidé v domech výměnu oken berou jako malé vítězství, ale skutečným řešením je podle nich i podle zástupců radnice, pouze stavba nového VMO. Přestože na některých našich obecních domech jako je na ulici Strakatého 1, Meluzínova 2 a Meluzínova 1,3,5, vyměňuje ŘSD jenom některá okna, u kterých byly překročeny povolené hlukové limity, uděláme vše pro to, abychom i zbylá okna u kterých dle měření nebyly překročeny hlukové limity vyměnili za nová. Bez-starostného čtení s panem starostou V rámci akce Týden čtení - čtení sluší každému se konalo 9. března v knihovně Jiřího Mahena na Staré osadě Bez-starostné čtení se starostou Ing. Romanem Vašinou. Dětem se akce velmi líbila, proto se pan starosta rád domluvil na jejím dalším pokračování. Dana Vymazalová, KJM strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 RMČ 79/2010 konaná schválila: vzala na vědomí zprávu o účasti členů na zasedáních komisí RMČ za rok rozpočtové opatření č. 3. Toto opatření upřesňuje a doplňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok navrhla Radě města Brna změny a doplnění přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, pro městskou část Brno-Židenice. vzala na vědomí, že projektový záměr Sídliště Juliánov úprava veřejných prostranství nebyl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města z důvodu nesplnění kritérií. ZPRÁVY RMČ 80/2010 konaná schválila: rozpočtové opatření č. 4. Toto opatření doplňuje do rozpočtu příjmů na rok 2010 neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na SPOD na I. čtvrtletí ve výši 450 tis. Kč, doplňuje neinvestiční transfer ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 889 tis. Kč a navyšuje a doplňuje některé příjmové a výdajové položky rozpočtu na rok vzala na vědomí zprávu o plánovaném programu na období duben červen Souhlasila se zařazením divadelního představení Gordický uzel ve dnech a do povinného programu roku Židenický Zpravodaj 4/2010 Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice Po zimní úklid v Židenicích Marek Svitavský, místostarosta Letošní zima byla nejen dlouhá, ale hlavně provázená velkým množstvím sněhu, ze kterého měly největší radost snad jen děti. Roztátí sněhové nadílky nám poskytlo nemilý pohled. Velké množství posypového materiálu, písku, prachu i jiných nečistot. Proto v dnešních Přehled čištění komunikací v roce 2010 v městské části Brno Židenice Na přelomu měsíce března a dubna 2010 bude na území městské části Brno Židenice opět zahájena komplexní údržba veřejně přístupných ploch komunikací a zeleně, svěřených naší městské části. V rámci údržby komunikací, bude probíhat blokové čištění komunikací. V souladu s ustanovením 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, budou místní komunikace sedm dní před blokovým čištěním vždy označeny přenosnými dopravními značkami B-29 zákaz státní s dodatkovou tabulkou E-12, na které bude vyznačen den a doba platnosti dočasného zákazu. V této souvislosti opětovně žádáme řidiče a majitele silničních vozidel o jeho respektování a o uvolnění komunikací v uvedený den a na uvedenou dobu, aby údržba a čistící práce mohly dnech probíhá intenzivní po zimní čištění komunikací, chodníků a zeleně. První část čištění proběhla již v minulém měsíci a to ruční sběr psích exkrementů. Za celou zimu se jich nashromáždilo opravdu nemálo a za to můžeme poděkovat nezodpovědným psím majitelům, kterých je bohužel i přes časté pokuty městské policie stále více. Každý týden se dodávají do zásobníků u odpadkových košů mikrotenové pytlíky na psí exkrementy, ale druhý den po dodání jsou obvykle pryč, protože jsou odcizeny. V těchto dnech probíhá další část po zimního úklidu a sice čištění chodníků od posypového materiálu. Také byla zahájena první bloková čištění komunikací. být řádně provedeny. V případě nerespektování přechodného dopravního značení komunikací se vlastníci silničních vozidel nevyhnou nepříjemnostem, v podobě pokut od městské policie a odtahu vozidla, které v plné výši hradí jeho vlastník. Odtahy vozidel jsou smluvně upraveny mezi odtahovou firmou Zdeněk Černý s.r.o. a správcem komunikací Brněnskými komunikacemi a.s.. Městská část Brno-Židenice proto nemůže řešit případné stížnosti spojené s touto činností. Kontakty Městská část Brno Židenice: Odbor správy majetku tel.: p. Jaromír Žďárek, tel.: p. Pavel Gabriel Městská policie: tel.: 156, , znění nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 4116/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 620 m2 v k.ú. Židenice, při ul. Boettingrově vlastníkům garáží přilehlých k výše uvedenému pozemku v garážovém dvoře při ul. Boettingrově. jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na jarní úklid chodníků v MČ Brno-Židenice společnosti SITA CZ a.s.. Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se uskuteční v Kapitulní síni Vojenské nemocnice od 16 hodin. Na žádost velkého množství našich spoluobčanů jsme se rozhodli vyčistit za nezodpovědné vlastníky pozemků i zeleň při ulici Bubeníčkova (od podchodu po ulici Rokycanovu) a zeleň při ulici Gajdošova. Taktéž probíhá intenzivní pravidelné čištění smyčky MHD Stará Osada, kde se uklízí roztroušený odpad, nedopalky od cigaret a mnohý jiný odpad. I přes veškerou snahu radnice o co nejlepší úklid, na našich ulicích nebude čistěji bez odpovědnosti každého jednotlivého občana. Na závěr bych chtěl poděkovat každému, kdo uklízí před svým domem, sbírá psí exkrementy po svém pejskovi, chová se ke svému okolí a přírodě ohleduplně. Udržování pořádku je pomocí nám všem, aby Židenice byly stále krásné a čisté. Policie ČR: tel.: 158 fy Zdeněk Černý : tel.: p. Pilman Brněnské komunikace a.s.: tel.: pí. Škaroupková Harmonogram čištění bude k dispozici i na úřední desce MČ a internetových stránkách radnice ÚMČ Brno-Židenice (www.zidenice.cz). ÚMČ Brno-Židenice si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokových čištění. Odbor správy majetku Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 INFORMACE Židenický Zpravodaj 4/2010 Harmonogram čištění komunikací v MČ Brno-Židenice v roce 2010 OBLAST 1: Juliánov, Židenice OBLAST 2: Zábrdovice, Židenice Komunikace určené k blokovému a kombinovanému čištění: Blok č. 1 Táborská (od ul.neklanova po ul.životského, od ul. Životského po ul.letní), Letní, Eimova, Stejskalova, Buzkova, Blodkova, Strakatého, Ondříčkovo nám., Souběžná (od ul. Mazourova po ul. M.Kudeříkové) termíny - strojní blokové čištění 29.3., 19.5., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 2 - Jeronýmova (od ul.porhajmova po ul.nezamyslova), Skorkovského, Tovačovského, Dykova, Turgeněvova (slepá část), Nezamyslova (slepá část od ul. Stejskalova), Pod Sídlištěm, Mazourova (k domu 1-5), Juliánovské náměstí. (slepá část) termíny - strojní blokové čištění 30.3., 26.5., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 3 Kamenačky, Krásného (od ul.mazourova po ul.m. Kudeříkové, příjezdy k domům č. 2-18, 13, 33-37), Andrýskova, Podlomní, Špačkova, Potácelova, Souběžná (od ul. Mazourova po ul. Julianovské náměstí) termíny - strojní blokové čištění 31.3., 2.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 4 Otakara Ševčíka (od ul.táborská po ul.nezamyslova, od ul.dykova po ul.škroupova), Škroupova, Boettingerova, Slatinská termíny - strojní blokové čištění 1.4., 9.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 5 M. Kudeříkové, Závodského, Sejkorova, Vápenka, Došlíkova, Hromádkova, Líšeňská (příjezd ke garážím, Křtinská-ubytovna) termíny - strojní blokové čištění 7.4., 16.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Základní komunikační systém: ZKS č.1 Životského, Táborská čištění denní , 26.4., 17.5., 7.6., 28.6., 6.9., 20.9., , ZKS č.2 Jeronýmova (od ul.životského po ul.porhajmova), Krásného (od ul.ot.ševčíka po ul.mazourova), Nezamyslova, Mazourova (od ul.krásného po ul.bělohorská), Porhajmova čištění denní , 7.6., 6.9., ZKS č.3 Bělohorská (po hranici MČ), Jedovnická (po hranici MČ), Ot.Ševčíka (rychlostní kom. po nadjezd ul. Ostravská) čištění noční z , , , , , , , , ZKS č.4 - Líšeňská (po hranici MČ ul. Křtinská), Ostravská (rychlostní kom. včetně nájezdů hranice MČ mezi žel nadjezdy) čištění noční z , , , Parkoviště a garážové dvory: P Krásného (proti ul. Mazourova) GD Nezamyslova (proti ul. Stejskalova), Líšeňská (proti ul. Šedová) čištění , 30.6., Komunikace určené k blokovému a kombinovanému čištění: Blok č. 1 - Lazaretní (od ul.zábrdovická po nadjezd ČD+ ulička u lázní), Svatoplukova (od ul.touškova po ul.stará osada), Stará osada (kolem OC+příjezd), Hradilova, Čejkova, Slívova, M.Kuncové (od ul.dolnopolní - Skopalíkova po ul.svatoplukova u garáží), Meluzínova, Balbínova, Údolíček (od parkoviště) termíny strojní blokové čištění 1.4., 15.6., 7.9. termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 2 - Viniční (od ul.hrozňatova po Polikliniku+k zahrádkám), Tenorova, Vančurova (od ul.jamborova po ul.gajgošova), Jílkova (od ul.jamborova po ul.gajdošova), Stará osada (od OC po ul.koperníkova), Kosmákova, Touškova, Taussigova, Svatoplukova (od ul.balbínova po ul.meluzínova), Fr. Skaunicové, Komprdova, Šaumanova termíny strojní blokové čištění 7.4., 16.6., 8.9. termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 3 Viniční (od ul.svatoplukova po ul.hrozňatova), Nopova, Vinařického, Chudobova, Pechova, Mošnova, Vojanova, Šámalova (od ul.jílkova po ul.slevačská) termíny strojní blokové čištění 8.4., 22.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 4 - Hrozňatova, Bořivojova, Podpísečná, Škrochova, Krokova (od ul.šámalova po ul.pastrnkova), Petrůvky, Nevrklova, Jílkova (od ul.dulánek po ul.gajdošova, od ul.na lukách po ul.slévačská), Klíny (od ul.jílkova po ul.filipínského), Filipínského, Rokycanova, Gajdošova (od ul.táborská po slepou část, od ul.podpísečná po ul.jamborova) termíny strojní blokové čištění 13.4., 23.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 5 - Pastrnkova, Krokova (od ul.šámalova po ul.kuldova), Šaldova, Geislerova, Na lukách, Čelakovského, Jamborova, Václavkova, Veleckého, Gebauerova, Bubeničkova (u parku Filipínského), Konečného, Vančurova (od ul.gajdošova po ul.dulánek), Mrkosova termíny strojní blokové čištění 14.4., 28.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 6 - Hrabalova, Kuldova, Tomáškova, Vaníčkova, Kuklenská, Neklanova, Slévačská, Myslbekova, Vaškova, Kaleckého, Mikšíčkova, Vymazalova, Karáskovo nám., Zengrova, Rokytova (od vjezdu do areálu po parkoviště) termíny strojní blokové čištění 15.4., 29.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Základní komunikační systém: ZKS č.1 Koperníkova (od ul.bubeníčkova po ul.lazaretní), Šámalova (od ul.zábrdovická po ul.jílkova), Jílkova (od ul.šámalova po ul.dulánek) čištění denní 6.4., 4.5., 24.5., 10.6., 30.6., 2.9., 30.9., , ZKS č.2 Koperníkova (od ul.lazaretní po ul.kosmákova), Skopalíkova, M.Kuncové (od ul.skopalíkova po ul.svatoplukova), Podsednická, Klíny (od ul.jílkova po ul.táborská), čištění denní 6.4, 10.6., 2.9., ZKS č.3 - Viniční (od polikliniky po ul.líšeňská), Dulánek, Kulkova (od ul.rokytova po hranice MČ), čištění denní 4.5, 30.6., 30.9., ZKS č.4 - Bubeníčkova (od ul. Zábrdovická po ul. Gajdošova), Rokytova (po hranice MČ), Gajdošova, Svatoplukova čištění noční z , , , , , , , , ZKS č.5 - Lazaretní (od nadjezdu ČD po ul.koperníkova) čištění noční z , , , ZKS č.6 Zábrdovická čištění noční z , , , Parkoviště a garážové dvory: P+GD č.1 - Gajdošova (okolo ÚMČ), Zábrdovická (před lázněmi), Kosmákova (u č.30-36), Stará Osada (včetně přístupové cesty u obchod. Centra), Jamborova (roh s ul. Vančurova), Komprdova (před smuteční síni) čištění 21.4., 7.6., P+GD č.2 - Viniční (vedle polikliniky k ul. Lišeňská), Zábrdovická (vedle lázní), Kosmákova (u č.40-46), Rokytova 28, Komprdova (pod ul. Rokytova), Skopalíkova (od ul. M.Kuncové) čištění 22.4., 8.6., strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Židenický Zpravodaj 4/2010 Ohlédnutí za zimou - a co jaro? Příležitost pro seniory II. Ohlas na seznámení s výpočetní technikou byl ze strany Vás, seniorů, opravdu nečekaný. Přihlásilo se více než 60 seniorů nejen ze Židenic, ale z celého Brna. To přesahuje možnosti naší m.č. i klubu seniorů. Proto jsme projednali možnost využití počítačové učebny základní školy na Gajdošové s možností až 20 ti učebních míst. Zároveň musíme omezit možnost pouze na seniory s bydlištěm v Židenicích. Z těch, kteří jsou přihlášeni, budou vytvořeny týmy a budou obesláni tak, aby vždy ve středu od 15 do 17 hodin proběhly kurzy. Zima byla letos mimořádně krásná. Nadýchaná neobvyklou bohatostí bělostného sněhu oživila obrázky pana Lady. A bohatá sněhová nadílka padala všude, i na Židenice. Bylo by krásné, kdyby zasypala jen střechy, dvorky a zahrádky. Ale zavalila ulice i chodníky. Nadělala starosti městské dopravě, úklidovým službám i všem obyvatelům, ale hlavně obecním úřadům nyní odpovědným za čisté chodníky a případné úrazy chodců i samotné čistění chodníků. Dříve každý majitel činžovního domu měl v domě domovníka, který udržoval pořádek a čistotu v domě i na chodníku okolo něho. Nyní majitelům domů odpadla odpovědnost platit náhrady za úrazy způsobené na znečistěném chodníku před jeho domem. Ale odpadla tím současně i slušnost zajistit úklid kolem svých domů? Majitelé rodinných domků stále považují čisté okolí svého domku za samozřejmost. Odhrnout napadlý sníh nebo naváté smetí i před domkem souseda, který je celý den v práci, či sousedovi nemocnému, je na oplátku nebo za poděkování. Dbát o čistotu a pořádek ve svém okolí je přirozenou potřebou kulturního člověka. Dokladem toho je bezpočet obcí, kde občané každoročně soutěží o titul Vzorná obec. V takové obci se i dobře žije. Začíná jaro. Sníh roztál a je potřeba odklidit všechno, co se v něm schovalo za uplynulé tři měsíce. Krom psích výkalů jsou to také stovky nedopalků cigaret bezohledných kuřáků. Jsou to také tiskoviny a papírové i mikrotenové obaly, které roznáší vítr z přeplněných kontejnerů veřejných i domovních umístěných na chodnících před obchody a hospodami. Brzy se zazelenají stromy a keře v parčících a stromořadích. Zase rozkvetou květiny v předzahrádkách. Všichni, kteří o ně pečujete, zkrášlujete Židenice. Židenice jsou naším společným domovem i vizitkou. V součinnosti státních orgánů, městské policie, firem, škol a institucí zde působících a všech práceschopných židenických občanů může být tento náš domov vždy útulný a bezpečný a vizitka sněhobílá. Je dobré pracovat s lidmi pro lidi. Stanislava Blablová Židenická občanka od r Přihlášení senioři, kteří na sebe zanechali kontakty budou o konání včas informováni. Senioři, kteří tak neučinili, mohou se dodatečně přihlásit na telefonním čísle Nebývalý zájem svědčí o skutečnosti, že starost o seniory a jejich potřeby má na úrovni města značné rezervy. Doufám, že tato akce naší MČ a klubu seniorů nebude v Brně ojedinělá. Bc. Ladislav Koukal, Klub seniorů Odbor sociální péče Magistrátu města Brna informuje o Socio-Infocentru Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, kterou nezvládne sám a potřebuje podporu a radu při jejím řešení. Právě takovým místem, kam se obrátit o pomoc, je Socio-Infocentrum, které najdete v přízemí budovy Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na Kolišti 19. Poskytujeme: sociální poradenství komplexní informace o nabídce sociálních služeb ve městě Brně návod při podávání žádostí o různé druhy sociálních dávek pomoc při zorientování a pochopení dané životní situace poskytnutí rady, jak je možno tuto situaci vyřešit zprostředkování a zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních životních situacích Služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Osobní poradenství Poradna po telefonu v pondělí a středu od 8.00 do v pátek od 8.00 do Internetová poradna Informační portál o sociální péči v Brně Pozdrav z Juliánova Zdravím Vás a posílám předjarní pozdrav z Juliánova. Stála jsem nehnutě se stativem, měla jsem totiž políčeno na jiného ptáka, ale právě díky tomu se mi podařilo zachytit celou očistu této sojčí dámy, která se koupala kousíček přede mnou - na ulici Krásného, mezi panelovými domy a já nevěřila vlastním očím a se zatajeným dechem jsem ji pozorovala. Přeji Vám v této uspěchané době krásné jaro a spoustu podobných zážitků. Ing. Petra Badinová Pečovatelský kurz Občanské sdružení ŽVS Vesna, o.s., pořádá od 17. dubna 2010 další kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách-pečovatel(ka), akreditovaný MPSV podle 112 Zákona o sociálních službách. Kurz je zaměřen na péči o seniory a handicapované. Trvá tři měsíce, včetně praxe. Končí závěrečným písemným testem a ústní zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží certifikát s celostátní platností. Výuka probíhá v učebnách Vesny na Údolní 10 vždy v pátek a v sobotu hodin. Přihlášky a bližší informace na adrese: ŽVS Vesna, o.s. - PhDr. Jana Dvořáková, Brno, Údolní 10, tel Bystrcký vandr DS RADOST zve všechny příznivce pěší turistiky na Bystrcký vandr (37. kolo), který se bude konat v sobotu Start z tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc. Startovat se bude od hodin, cíl v sobotu do 18 hodin v tělocvičně. Další informace: Miroslav Kafoněk, tel Srdečně zve DS RADOST Slatinský kros se uskuteční již 4.ročník běžeckého krosového závodu Slatinský kros Závod se uskuteční v MČ Brno Slatina se startem na školním hřišti u ZŠ Jihomoravské nám. 2 od deváté hodiny. Mgr. Lukáš Plachý (ředitel závodu) CHCETE NAPSAT DO ZPRAVODAJE? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, přikládejte fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby autoři uváděli na sebe kontakt, to pro případné doplnění údajů. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 5/2010 je ve čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 4/2010 KULTURA PROGRAM DĚLŇÁKU DUBEN Taneční podvečer s orchestrem MR Swing 17 Festival Petrklíč ZŠ Krásného 19 Vondrkabaret č. 5 s Miroslavem Donutilem (program Divadla šansonu) 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení (program Divadla šansonu) 19 GORDICKÝ UZEL divadelní představení (DIVADLO NA DLANI) 19 GORDICKÝ UZEL divadelní představení (DIVADLO NA DLANI) Taneční podvečer s orchestrem MR Swing 20 Jam Session nezávazné setkání muzikantů 16 Královopolka odpoledne pro milovníky dechovky 19 5 x 10 Semaforů č. 2 Jiří Suchý + host (program Divadla šansonu) 18 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Na květen pro vás připravujeme: Chantal Poullain Lenka Filipová Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice GORDICKÝ UZEL v Divadle Na Dlani Soubor DND zve srdečně na premiéry inscenace GORDICKÝ UZEL, které se uskuteční 19. a 20. dubna 2010 vždy v 19 hodin v Dělnickém domě v Brně-Židenicích. Autorem satirické komedie je František Zacharník. Inspirací k napsání této komedie byla autorovi známá dvojice V+W, k níž celoživotně pociťuje nelíčený obdiv a úctu. V jejich hrách se objevuje takřka vždy známé historické téma, jehož prostřednictvím se autoři snaží vyjádřit k současným problémům dnešního světa. Na podobných principech vytvořil autor text hry. Popisuje dobu vlády Alexandra Velikého a na mnoha situacích přibližuje děj dnešnímu divákovi. Hudbu složil Ferdinand Havlík, kterého známe z působení v pražském Semaforu. Režisérem inscenace je Jiří Tauber, autorem výpravy Jiří Pitr, hudebně zaranžoval Karel Cón a pěvecky nastudoval Igor Rusinko. Na setkání v hledišti se těší soubor DND. DIVADLO NA DLANI Knihovna Jiřího Mahena v Brně - pobočka Židenice, Stará osada 15 srdečně zve všechny, kdo mají rádi vlaky, vláčky a modely železnic na besedu O zahradních železničkách - s problematikou úzkorozchodných železniček vás seznámí pan Ing. Vladimír Valda Beseda se koná ve středu 21. dubna 2010 ve hodin v knihovně na Staré osadě + Jaroslava Zouharová, v.r. Český červený kříž skupina č Brno-Židenice POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI která se koná ve středu v 16:00 hod. v Dělnickém domě na Jamborově ulici. PROGRAM : 1. Zahájení. 2. Vystoupení malých dětí: Vítáme jaro. 3. Přednáška: Oční problematika stáří, přednáší MUDr. Ivanka Pliskvová. 4. Diskuze na dané téma. 5. Přehled činnosti místních skupin. 6. Přihlášky na zájezd. Trasa: Olomouc-orloj, Neptunova kašna, Arcibiskupský palác. Brodek u Přerova-zvonkařská dílna. Kroměříž-Květná zahrada, Podzámecká zahrada, Biskupská mincovna. Cena zájezdu: 200 Kč Těšíme se na hojnou účast všech členů a příznivců ČČK. Irena Klepárníková v.r. předsedkyně MS č. 51 předsedkyně MS č. 52 INZERCE Star arožitnosti ožitnosti Svatopetrská Zejména: nábytek obrazy rámy kapesní a náramkové hodinky do r. v stříbrné příbory české granáty tabatěrky pudřenky svícny lustry alpaku kombinovanou se sklem porcelánové figurky veškeré sklo bižuterii světla rádia gramofony fotoaparáty dalekohledy hračky divadla betlémy vánoční ozdoby vojenské věci hudební nástroje plakáty knihy pohlednice reklamní předměty a další Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti. Telefon non-stop: po čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá růže, zastávka Konopná, tramvaj č. 9, 12) IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 Židenický Zpravodaj 4/2010 Malby nátěry Onderka Tel.: , Autodoprava - SOKOL, odvoz, dovoz, stěhování. Tel.: Mobilní kadeřnice Veškeré kadeřnické práce v pohodlí Vašeho domova, skupinová sleva. Tel.: Kancelář České pojišťovny a.s., jednatelství Luboš Musil, Brno, Táborská 102 (roh Dulánek 2). Úřední hodiny: po a stř 15-18h, pá 10-13h. Možnost volného zaparkování. Tel.: , KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, tel.: Malířské práce - tel.: Hledáme babičku na občasné krátkodobé hlídání našeho 5 letého dítěte a vyzvedávání ze školky cca 2x týdně. Cena dohodou. Juliánov. Tel: Brněnská pohřební služba spol. s.r.o. otevřela novou provozovnu na Zábrdovické č.12. Otevřeno pondělí až pátek od 8,00 do 15,30 hodin Veškeré pohřební služby po celém území Brna a celé republiky. Tel.: Zveme Vás do knihkupectví Ryšavý, Táborská 30. Na vybranou beletrii sleva 50%, v prodeji novinka od V. Mikuláškové: Zrcadlo vzpomínek, kniha o známých osobnostech města Brna. Dále nabízíme široký sortiment čajů, nově i létající lampióny štěstí - vhodné jako netradiční dárek. Tel.: Eyer - zednické, obkladačské a elektro práce Tel.: , RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole,. Tel.: Na PC - Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí: vzduchovky, nože, sošky, paroží, hodiny, sklo, porcelán, láhve propan butan, hořáky, ben. pile, topidla, TV, DVD a jiné věci. MHD č.8, 13, 64. Tel.: Koupím byt OV, DB. Tel.: RESTAURACE S ITALSKÝM VEDENÍM, UŽÍVÁME ORIGINÁLNÍ ITALSKÉ SUROVINY Rozvoz zdarma až k Vám... Mobil: Sady 12, Brno-Maloměřice rezervace/rozvoz: Rozvoz: hodin AKCE při předložení tohoto kuponu při rozvozu k pizze nealko napoj zdarma. KAŽDOU STŘEDU V URBAN CENTRU OD 17 HODIN Pravidelné besedy k projektu Europoint Brno URBAN CENTRUM - Informační kancelář rozvojových projektů MMB, Mečová 5, Stará radnice, Brno, otevřeno út - pá h, so h, tel: , Gajdošova 40 (bývalé Barvy laky) KRMIVA a CHOVATELSKÉ POTŘEBY PO PÁ ZVERIMIX NOVĚ OTEVŘENO VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ V ZOO Ukázka velikonočních mláďat, soutěžní stezka, zábavný program na pódiu. Kontakt: Zuzana Sommerová, tel PTAČÍ DEN PRO ŠKOLY , hodin Soutěžní klání pro čtyřčlenná družstva druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Z každé školy se soutěže může zúčastnit pouze jedno družstvo. Pokud se chcete soutěže zúčastnit, přihlaste své družstvo nejpozději do 26. března Název školy, jména čtyř žáků a doprovázejícího pedagoga zašlete na adresu: Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, Zoo Brno, U Zoologické zahrady 46, Brno, na tel OSLAVY DNE ZEMĚ , od hodin Pro děti budou přichystány soutěže, face painting malování obrázků na obličej, chybět nebude ani soutěžní stezka a informační stánky týkající se recyklace, odpadů a úspor energií. Kontakt: Bc. Jana Hadová, tel Více informací naleznete na webu Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 Židenický Zpravodaj 4/2010 ŠKOLSTVÍ Tvořivé dílny pro žáky Děti ze Základní školy Gajdošova čtou dětem z Elpisu Tak znělo téma jednoho dne z Týdne čtení, který uspořádala Knihovna J. Mahena na Staré osadě. Tímto dnem se stala středa 10. března Žáci 4. a 5. Montessori třídy Základní školy Gajdošova bývají pravidelnými návštěvníky této knihovny, ale tentokrát měli své posluchače děti z brněnské speciální školy ELPIS. Kuldovka pro Kapku naděje V sobotu byl na ČT1 vysílán pořad Strom naděje a splněných přání 2010 s patronkou Vendulou Auš-Svobodovou, ředitelkou Nadačního fondu Kapka naděje. I naši žáci se zapojili do tohoto projektu a pod vedením vychovatelky Nadi Mikové strana 8 Četba velkého množství knih a následná prezentace spolužákům má u čtvrťáků v Montessori třídě prioritu číslo jedna, proto pozvání na takovou akci velmi uvítali. Nad výběrem knih jsme si chvíli lámali hlavu, ale pak jsme se rozhodli pro více žánrů (vždyť se jednalo jen o úryvky) a přidali jsme recitaci humorné poezie Pavla Šruta. Pro příjemnou zahajovací atmosféru zvolily děti z Gajdošky hru na flétnu, pak už jsme se všichni oddávali četbě a poslechu. Společný závěr zněl - děti ze speciální školy ELPIS jsou vynikající posluchači a děti z Gajdošky výborní vypravěči a čtenáři. Příjemně strávená hodinka rychle uběhla, proto jsme se nakonec dohodli na dalším setkání. Budeme společně kreslit. Rozloučili jsme se s dobrou náladou, s poděkováním milým pracovnicím knihovny za pozvání i dárečky a vrátili jsme se ke své práci. Pěkný den přejeme i Vám. PaedDr. Dagmar Bulová, vyučující ve třídě Montessori ZŠ Gajdošova Talentové průzkumy učitelů Základní umělecké školy ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose poskytuje dlouhodobé, systematické a komplexní vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech. Již po řadu let nabízí dětem kvalitní a smysluplné trávení volného času, umožňuje rozvíjet individuální schopnosti a talent, získávat praktické zkušenosti a dovednosti. Dává prostor pro zábavu a poučení. Podchycuje talentované žáky od předškolního věku až po dospělé studenty. Pravidelně a dlouhodobě spolupracujeme s mateřskými a základními školami v městské části Brno-Židenice a Brno-Vinohrady. Formou talentových průzkumů, prováděných v těchto institucích našimi kvalifikovanými učiteli jednotlivých uměleckých oborů, se zabýváme zájmem, schopnostmi a uměleckým nadáním dětí. O výsledku průzkumu informujeme příslušnou školku, školu a rodiče, jejichž dětem doporučujeme základní umělecké vzdělání. V období měsíců dubna a května Jste chytřejší než páťák? MATESO, to je vlastně zkratka pro matematickou soutěž o nejlepšího počtáře v Brně. Letos se v naší škole uskutečnil již 3. ročník této soutěže, do níž se tradičně hlásí množství nadaných žáků a žákyň z celého Brna i okolí. Soutěžící řeší tak trochu jiné matematické úkoly, než je ve školách zvykem; každý z těchto úkolů je originální, hravý, a přitom potrápí myšlení zadumaného dítěte důrazem na jeho schopnosti logického úsudku a také selského rozumu. obdrží letáky s konkrétními praktickými informacemi o možnostech studia v jednotlivých oborech, zápisu a dalšími věcnými poznámkami. Možná si právě nyní kladete otázku, má-li význam se v současné době plné neustálých změn, rychlého životního tempa, důrazu kladeného na výkon, racionalitu a technické znalosti, zabývat uměním. Pokud jste si na svou otázku odpověděli z jakéhokoli důvodu kladně, má u nás vaše dítě možnost zabývat se uměním nejen v roli příjemce, ale také aktivně rozvíjet své individuální schopnosti, tříbit smysl pro estetické kvality a utvářet si kladný vztah k významné oblasti lidské kultury. Vhodné a nenásilné zapojení umění do výchovy přináší mnohou kvalitu a ovlivňuje osobnostní vývoj. Těšíme se na ty z vás, kteří máte zájem se společně se svými dětmi touto cestou vydat Jana Blažková, učitelka výtarného oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 24. února 2010 se už od půl jedné někteří i dřív do školy ploužily postavičky žáků z různých škol, z některé jedinci, jinde celá banda, vždy však s doprovodem svých vyučujících. Hned u vchodu se nově příchozích ujali žáci a žákyně třídy VIII.B, kteří všechny malé účastníky dovedli do učeben. Ve 13:00 všech 144 účastníků z devětatřiceti škol sedělo připravených v lavici. V učebnách je přivítali vyučující Tyršovy základní školy, předali jim pamětní list účastníka, kartu odpovědí a nakonec také zadání soutěže. Vymezený čas na řešení byl šedesát minut, někteří měli hotovo dřív, a navíc správně, jiní si za pár minut nevěděli rady, a lámali si hlavu ještě dlouho a jistě i na něco přišli, protože výsledky, obecně vzato, byly skvělé. Vždyť jen kolik bylo úspěšných řešitelů devadesát tři a kolik dětí se umístilo do třetího místa!. Prohlédněte si kompletní výsledkovou listinu na webových stránkách školy; tam si také můžete zkusit vyřešit zadání a zkontrolovat výsledky a tak si ověřit, zda Jste chytřejší než páťák? Mgr. Jan Tvrdík, Tyršova ZŠ, Kuldova 38 a za doprovodu Mgr. Ivany Černé zazpívaly a zatančili všem dětem z popáleninového centra ve FN Brno. Patronkou celé této akce byla Ewa Farna. Děti měly velkou trému, aby vše, co se natáčí a pak se bude vysílat, nepokazily. Ale když viděly oči všech přítomných dětských pacientů i ošetřujících lékařů a sestřiček, rázem z nich tréma spadla a zase byly ve svém živlu. Po vystoupení si i s některými nezávazně popovídali. Chtěla bych jim všem ještě jednou poděkovat za pěkný výkon a ochotu pomoc dobré věci ve svém volném čase. Naděžda Miková, vychovatelka ŠD při Tyršově ZŠ, Kuldova 38 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: a veřejnost na ZŠ Gajdošova V průběhu školního roku jsou nabízeny žákům naší školy a veřejnosti Tvořivé výtvarné dílny zaměřené na netradiční výtvarné techniky. Tvořivé dílny fungují jako otevřený kroužek, který navštěvují žáci naší školy, kam mohou přijít kdykoli žáci i zájemci z řad veřejnosti na jednotlivé lekce. Cílem je nabízet žákům i zájemcům mimo školu společné výtvarné aktivity jako je výroba šperků, keramika, malba na sklo a hedvábí, malba na textil, ubrousková technika, pletení z pedigu a další. Během 1.pololetí v době od září do prosince jsme se scházeli pravidelně každou středu v podvečer.během těchto měsíců jsme si hráli s korálky a vytvářeli šperky z Fima a smalty na vařiči, malovali na skleničky a na hedvábí. Před Vánocemi jsme pracovali s keramickou hlínou. Na jarní měsíce jsme nachystali velice zajímavou techniku pletení z pedigu a v dubnu nás čeká drátování. Květen je zaměřený na techniku batiky a malování na textil. Červen bude měsíc, kdy si pravidelní účastníci dílniček vyberou techniky, které je během roku nejvíce oslovily. Pokud budete mít chuť si s námi nějaké ty dílničky vyzkoušet, neváhejte a přijďte kteroukoli středu v době od 16:00-17:30. Cena za jednotlivou dílnu se pohybuje okolo 45Kč. Témata jednotlivých dílen jsou zveřejňována na stránkách školy vždy asi na měsíc dopředu. Jana Kněžínková Zápis nových žáků do ZUŠ Zápis do hudebního oboru pro školní rok 2010/2011 proběhne od 6. dubna do 4. června 2010 vždy od 15h do 17.30h v budově ZUŠ Došlíkova 48. Nabízíme kvalifikovanou výuku v těchto oborech: přípravná hudební výchova, klavír, varhany, housle, viola, violoncello, kontrabas,zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka, pozoun, lesní roh, bicí, cimbál, keyboard, akordeon, kytara, elektrická kytara, sborový zpěv, sólový zpěv. Podrobné informace naleznete na Miloslava Vincourová, zástupkyně ředitelky ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose TYRŠOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KULDOVA 38 - FAKULTNÍ ŠKOLA MASARYKOVY UNIVERZITY Nabízíme: - kvalitní přípravu žáků pro studium na SŠ (potvrzená např. výsledky nezávislých testů) - rozšířenou výuku matematiky a informatiky umožňující lepší zvládnutí probírané látky - kvalitně vybavené multimediální učebny s interaktivními tabulemi - dvě počítačové učebny, relaxační prostor pro trávení volného času - studovna, knihovna a čajovna s přístupem na internet - využití špičkových technologií žáky i učiteli - rodinné prostředí malé školy - precizně zpracovaný školní vzdělávací program s novými předměty zahrnujícími průřezová témata (osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, seminář z matematiky) - netradiční a efektivní metody výuky všech předmětů - širokou nabídku volitelných předmětů od 7. ročníku - bohatou nabídku mimoškolních aktivit - mladý kolektiv zaměstnanců, kteří se nebojí dalšího vzdělávání - netradičně vysoký počet mužů učitelů - pořádání velkého množství netradičních akcí ve výuce i mimo výuku (projektové dny, jarmarky, sportovní akce, preventivní programy) - vstřícný přístup k dětem i rodičům - krásné, atypické prostředí školní budovy (funkcionalistická památka) - výbornou školní kuchyni - výborná dopravní dostupnost (MHD, vlak) Více informací: Přijímací řízení pro žáky budoucích 6. tříd: Termín podání přihlášek: do Přijímací zkouška: čtvrtek , začátek v 10:00 hod., nebo v úterý , začátek ve 14:00 hod. Den otevřených dveří od 8:00 do 16:00 hod. Nabízíme rovněž několik volných míst ve vyšších ročnících. Je možné si školu prohlédnout po tel. domluvě jak v době vyučování, tak po vyučování. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.

9 MASOPUST na ZŠ Krásného K teplému oblečení děti přibalily kluzáky a školní družina MZŠ Kamenačky vyrazila v sobotu I přes štědrou sněhovou nadílku se děti a paní učitelky z mateřské školky Šaumannova vydaly objevovat tajemství staré techniky a historie do Technického muzea v Brně. Poprvé hned zkraje roku navštívila celá školka expozice v hlavní muzejní budově v Králově Poli. Děti si prohlédly celé muzeum a zvláště pak Uličku řemesel, a nutno říct, že všechny děti byly moc hodné a zvídavé. Také průvodci z muzea si děti pochvalovali, ocenili, že děti pozorně poslouchaly a nebály se dávat spoustu otázek, které je napadaly. Některé exponáty si prohlédly v chodu (zaujal je zejména obrovský parní stroj), jiné, jako například orchestriony nebo flašinety, si mohly poslechnout a nebo na ně i sáhnout! A že byly děti opravdu pozorné, dokazuje i výstava obrázků, na kterých už zpátky ve školce namalovaly to, co si z muzea zapamatovaly. Druhá návštěva, v únoru, směřovala do Výtvarně-technické dílny Technického muzea v Brně. Předškoláci nejprve poslouchali výklad související s výstavou o Nepálu, shlédli obrázky a fotografie a pak se pustili do tvoření ze sádry odlévali stopy himalájského tvora Yettiho a z vlny vyráběli plastický obrázek jaka. ŠKOLSTVÍ Letošní zima nám všem dala pořádně zabrat, a tak jsme se žáci a učitelé 1. stupně domluvili, že tomu jaru trošku pomůžeme. A jak? Rozhodli jsme se uspořádat masopustní bál, kterému ale předcházela několikadenní příprava rozdělená do ročníků a tříd podle zvyků a tradic, které se ještě dnes v řadě míst naší země dodržují..každý ročník 1. stupně zpracoval zadaný zvyk nebo tradici podle svého a představil ji ostatním spolužákům na masopustním bále v tělocvičně, a protože je masopust hlavně o zábavě (a dobrém jídle) všichni žáci, i paní učitelky, přišli v tradičních masopustních maskách. Naši nejmenší, prvňáčci, si připravili povídání o masopustu. K tomu společně zazpívali písničku. Druháci všem předvedli, jak se na masopust vodil po vesnici medvěd, jak vypadaly tradiční masopustní masky a ukázali nám svého chyceného Masopusta. K tomu všem zahráli na hudební nástroje a zazpívali. Třeťáci v e své scénce volili masopustní výbor, kterému nechyběla ferule, a tázali se starosty o dovolení masopustního průvodu. Paní učitelky, které hrály členy výboru, málem nepoznala ani paní ředitelka. Hudební třída doplnila vystoupení o několik písniček s doprovodem. Čtvrťáci všechny navnadili svou perfektně sehranou scénkou o zabíjačce, ke které nechyběl ani odbor- Dobrodružná cesta zimní přírodou Výpravy MŠ Šaumannova za historií a technikou v 9 hodin ráno na již tradiční družinový výlet. Obora Holedná u hájovny v Kohoutovicích byla pro nás první zastávkou, ke jsme objevili sněhové sochy psa, sovu, pána s paní v životní velikosti - proto jsme se všichni zvěčnili fotoaparátem. Dále jsme se vydali lesní cestou v oboře, kde na nás čekal velmi dlouhý sjezd na kluzácích. Děti si tuto atrakci náramně užívaly a sjezd několikrát zopakovaly. Velmi oblíbenou zastávkou pro kolemjdoucí je obora s divočáky. Naučná tabule nám prozradila, že kromě černých divokých prasátek zde žije několik albínů, které jsme pozorovali dalekohledy. Moc se jim to povedlo. Třetí výlet, také únorový, souvisel s tématem dopravy, které děti právě probírají v rámci školního vzdělávacího programu. Paní ředitelka zařídila jízdu po Brně opravdovou historickou tramvají, z níž byly děti doslova u vytržení. Ale tím snad výpravy MŠ Šaumannova za historií a technikou nekončí. Až se oteplí, je v plánu celodenní výlet na některou z technických kulturních památek v okolí Brna, pravděpodobně na kovárnu v Těšanech. A doufáme, že se děti do muzea budou se svými učitelkami i rodiči rádi vracet. Touto cestou chci jako jedna z mnoha spokojených maminek dětí, které navštěvují MŠ Šaumannova, poděkovat paní ředitelce Hýblové a všem učitelkám a zaměstnankyním školky za to, jak skvěle se o naše děti starají. Pavla Stöhrová Židenický Zpravodaj 4/2010 ný komentář. Před ostatními spolužáky předvedli, jak se dělají jitrnice, jelita i tlačenka. Po této scénce měli všichni ohromnou chuť dát si tu některou z vyrobených dobrot, ale nebyl čas, protože další třída přicházela s pochováváním basy. Páťáci měli úkol nejdůležitější. Spolu s paní učitelkou celou dopolední akci moderovali a na závěr předvedli veselou hru o zvířátkách. Všechna vystoupení byla samozřejmě doprovázená tancem a spoustou her, kdy se mohli více sblížit malí i velcí. Děti tancovaly s balónky nebo soutěžily v malém tanečním maratónu. Celá akce proběhla v naší nově zrekonstruované a krásně vyzdobené tělocvičně. O hudební doprovod se postarali DJ-ové osmého ročníku. Na závěr podařené akce si děti kromě spousty zážitků a nových informací odnesly i sladkou odměnu. Jaro už má na Krásného otevřená dvířka, jen vkročit. Mgr. Radka Vozničková, učitelka 1. stupně Po nezbytném doplnění energie svačinkou jsme pokračovali v našem dalším objevném a zajímavém putování. Opět jsme používali kluzáky, než jsme se dostali na konec obory, kde se před námi rozprostírala jen zasněžená rovinatá pláň. Na zpáteční cestě jsme se odměnili nákupem sladkostí, horké čokolády a párků v rohlíku. Spokojení, unavení, ale bez nehod, jsme se vrátili ve 13 hodin ke škole, kde jsme čekajícím rodičům předali děti i s odměnou - pamětním listem. Příští rok tuto vydařenou družinovou aktivitu určitě zopakujeme. Vychovatelky ŠD ZŠ Kamenačky Květa Suchomelová a Iveta Musilová Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 Židenický Zpravodaj 4/2010 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Malované Velikonoce Vajíčko je tradičně symbolem naděje, zrození a vzkříšení. Lidový zvyk malování vajec prý vznikl tehdy, když Ježíš se svatým Petrem chodili po světě a na jednom statku poprosili o chléb. Hospodyně však doma neměla nic, čím by je pohostila, tak alespoň připravila čerstvě snesená vejce. Když pocestní odešli, skořápky se proměnily ve zlato. Na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných poté začala jako vzpomínku rozdávat vejce. Lidé věřili v magickou sílu vajec a i my si každoročně připomínáme toto kouzlo darováním vajíček koledníkům na Velikonoční pondělí. Aby vajíčka nebyla pouze obyčejná bílá nebo hnědá, lidé si je již dlouhá léta různě zdobí. Vajíčka například barvíme. Ale málokdo už ví, jaký význam mají jejich barvy. Význam barev: Červená - zřejmě nejstarší a nejpoužívanější barva, symbol života, lásky a ochrany Zelená - představuje sílu přírody a je symbolem prosperity Žlutá - barva medu, vosku a zlata symbolizuje bohatství a blahobyt Tipy na zdobení: Jednoduchá batika na bílou skořápku špendlíkem, pomocí teček, obloučků a slziček namalujeme rozehřátým voskem různě vzory. Po každém tahu špendlík musíme namočit znovu do vosku. Vajíčko obarvíme a necháme oschnout. Vosk poté opatrně seškrábneme. Leptání je technika příbuzná jednoduché batice, ale postup je opačný. Vajíčko nejprve obarvíme a poté nanášíme vosk. Poté vajíčko vložíme do octové lázně. Ta vyleptá barvu tam, kde není vosk. Poté vajíčko řádně omyjeme pod tekoucí vodou, zbylou barvu odstraníme hadříkem a vosk opatrně seškrábneme. Rostlinná batika na čisté vajíčko přiložíme lístky nebo kvítky rostliny. Vše pevně ovineme do řídké tkaniny např. do obinadla, zavážeme a obarvíme. Vyškrabováni vajíčka nejprve obarvíme a necháme oschnout. Špičkou nože nebo špendlíkem opatrně vyškrabujeme požadovaný motiv. Pro usnadnění je dobré si nejprve nakreslit vzor na vajíčko tužkou. Velikonoční vaječná tlačenka Přísady: Na směs: 1 sterilovanou zeleninovou směs (např. Moravanku 330g) 3 zarovnané polévkové lžíce želatiny v prášku nebo 3 plátky želatiny v plátcích 75 ml nálevu po odkapání zeleniny 4 natvrdo vařená vejce 1 menší cibule 250 ml tatarské omáčky 1 zarovnanou kávovou lžičku soli 1/2 kávové lžičky pepře 1 polévkovou lžíci octa Ještě potřebujeme: fortnu na biskupský chlebíček potravinářskou fólii sítko Příprava: 1. Na přípravu necháme na sítku dobře okapat zeleninu. Želatinu necháme podle návodu na obale nabobtnat v 75 ml nálevu ze zeleniny. Zeleninu společně s vejci a cibulí nakrájíme na velmi malé kousky. Smícháme s tatarskou omáčkou, osolíme a opepříme. Přidáme nabobtnalou želatinu a dochutíme octem. VESELÉ 2. Tekutou směs nalijeme do formy vyložené potravinářskou fólií a necháme v chladničce minimálně 3 hodiny, nejlépe přes noc, ztuhnout. 3. Ztuhlou tlačenku vyklopíme, stáhneme folii a krájíme, podáváme s čerstvým chlebem nebo pečivem. OMALOVÁNKY Vydává Statutární město Brno - MČ Brno Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Fulnecký cena 6 Kč 5 2013 Zpravodaj Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Filmklub Comenius představí Solartaxi 18 Jak dopadli žáci při přijímačkách nanečisto? 14 Vždy jsem snila o tom,

Více

Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1

Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1 DUBEN 2011 ČÍSLO 4 strana 2 strana 3 strana 5 strana 8 Ze zasedání Rady městské části Ujíždění Každý z nás v sobě chová lásku k něčemu, co když může, velmi rád činí. Zkrátka na tom ujíždí. Jsou dámy, které

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

PRIO. Porubská radnice informuje občany. Porubská stavba získala ocenění Dům roku. Jarní akce na Hlavní třídě pokračují. www.moporuba.

PRIO. Porubská radnice informuje občany. Porubská stavba získala ocenění Dům roku. Jarní akce na Hlavní třídě pokračují. www.moporuba. Porubská radnice informuje občany PRIO Květen 2014 Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba www.moporuba.cz Sociální služby jsou kvalitnější. Více na straně 3 Průběžná ulice Foto: Jiří

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Místostarostové Frýdku-Místku Petr Rafaj (vlevo) a Eva Richtrová a starosta města Zdeněk Stolař na únorovém zasedání zastupitelstva města.

Více

04 /2013. mč Praha 7. Privatizace bytů v Praze 7. Jarní pozvánky pro celou rodinu Profil: Lucie Červinková Rozvoz a donášková služba

04 /2013. mč Praha 7. Privatizace bytů v Praze 7. Jarní pozvánky pro celou rodinu Profil: Lucie Červinková Rozvoz a donášková služba 04 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Privatizace bytů v Praze 7 Jarní pozvánky pro celou rodinu Profil: Lucie Červinková Rozvoz a donášková služba inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu

ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu ÚNOR 2012 ČÍSLO 2 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Když něco končí tak něco začíná Rozloučí se fotbal s Královým Polem? Regenerace obytného domu Stavební dílo Dobrovského 1 15 je dokonèeno

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Vybíráme z obsahu: Smlouva na bioodpad v TS 2 Na slovíčko 5 Poprvé oslavíme Den Země 9 Zachyceno objektivem 10, 11 Prvňáčci v knihovně 13 Univerzita třetího věku 17 CENA 5 Kč VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV BŘEZEN

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více