AKTUÁLNĚ Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ Příjemné prožití Velikonoc, bohatou pomlázku, hodně radosti z prvních jarních paprsků a probouzející se přírody vám přeje ÚMČ Brno-Židenice SETKÁNÍ SE STAROSTOU na téma: ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO územní řízení vedené stavebním úřadem Brno-střed pokračuje. Setkání se bude konat 8.dubna 2010 od 16 hod. v budově radnice MČ Brno-Židenice, v 5. patře Gajdošova 7, Brno První občánek roku 2010 v Městské části Brno Židenice Dne 23. března 2010 starosta Ing. Roman Vašina, místostarosta Marek Svitavský a místostarosta Ing. Aleš Vytopil slavnostně uvítali na židenické radnici prvního občánka narozeného v Městské části Brno Židenice v roce Je jím Marie Měrková narozená 3. ledna Rodiče přišli s holčičkou na radnici do kanceláře pana starosty, kde jim byly osobně předány připravené pozornosti a dárky. Celé rodině přejeme mnoho zdraví a malé Marušce šťastnou cestu životem Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti Na květen pro vás připravujeme: Chantal Poullain Lenka Filipová x 10 Semaforů č. 2 Jiří Suchý + host Divadlo šansonu, Jamborova 65, Brno, tel.: , Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 4/2010 AKTUÁLNĚ Lidé v Židenicích dostávají nová okna Aleš Vytopil, místostarosta MČ Občany naší městské části, kteří bydlí v těsné blízkosti současného velkého městského okruhu (dále jen VMO), tedy ulic Otakara Ševčíka, Gajdošova a Svatoplukova, trápí hluk z aut. Překročení limitů potvrdili i hygienici. Proto nyní Ředitelství silnic a dálnic vyměňuje na domech okna. Jedno auto za druhým, zápach z výfukových plynů, problém přejít silnici. A také hluk ve dne v noci. Takové je bohužel bydlení našich spoluobčanů v blízkosti VMO. Alespoň Otevřen nový Family point v Knihovně Jiřího Mahena v Židenicích V pátek 19. února 2010 bylo v prostorách pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně v Židenicích na Staré osadě 15 oficiálně otevřeno nové kontaktní místo Family point. Náš Family point umožňuje rodičům s malými dětmi v klidném a příjemném prostředí knihovny přebalit a nakrmit své děti. Jeho nedílnou součástí je také poskytování informací souvisejících s fungováním rodiny, např. prostřednictvím bezplatného internetu či nabídky knihovního fondu, který obsahuje literaturu či časopisy věnované dětem i rodičům. Slavnostního otevření Family pointu v KJM na Staré osadě se zúčastnil i pan starosta Roman Vašina, zástupci sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči a Knihovny Jiřího Mahena v Brně, ale také maminka, která mohla se svým miminkem přebalovací koutek rovnou vyzkoušet. Zapojení do sítě míst v městě Brně označených logem Family point je jednou z mnoha prorodiných aktivit knihovny, které budou blíže představeny v květnové kampani Měsíc pro rodinu. Lucie Anderová, public relations KJM od hluku se teď těm, kteří bydlí v těsné blízkosti silnice trochu uleví. Ředitelství silnic a dálnic totiž na nejvíce postižených domech nyní nechává vyměnit stará okna za plastová, která propustí méně hluku. Frekventovanou silnicí v Židenicích projede denně kolem čtyřiceti tisíc aut. Silný provoz už léta obtěžuje občany nejen přilehlých domů, ale celých Židenic. Definitivně se jim uleví až po vybudování a převedení dopravy na nový VMO směřující z Tomkova náměstí přemostěním přes Židenické kasárny do tunelu pod Vinohrady a dále napojením na ulici Jedovnickou. Ovšem stavební řízení pro jednotlivé etapy nebylo doposud zahájeno z důvodu neustálých problémů v jednotlivých územních řízeních. Dle sdělení ŘSD zatím zůstává termín zahájení realizace v roce , ale z důvodu že je všeobecný problém s financemi, se dá očekávat podstatně později. Jsme alespoň rádi za to, že se záležitosti ohledně výměny oken ze strany ŘSD daly do pohybu. O zlepšení situace usilujeme již od našeho příchodu na radnici v Židenicích. Psaly se tady různé stížnosti a petice, a když jsme zjistili, že je možné, aby lidem u silnice alespoň vyměnili okna, tak jsme o to důsledně usilovali. V okolí VMO tak loni odborná firma změřila hladinu hluku a ředitelství silnic a dálnic vymění okna všude, kde byly překročeny povolené limity. Lidé v domech výměnu oken berou jako malé vítězství, ale skutečným řešením je podle nich i podle zástupců radnice, pouze stavba nového VMO. Přestože na některých našich obecních domech jako je na ulici Strakatého 1, Meluzínova 2 a Meluzínova 1,3,5, vyměňuje ŘSD jenom některá okna, u kterých byly překročeny povolené hlukové limity, uděláme vše pro to, abychom i zbylá okna u kterých dle měření nebyly překročeny hlukové limity vyměnili za nová. Bez-starostného čtení s panem starostou V rámci akce Týden čtení - čtení sluší každému se konalo 9. března v knihovně Jiřího Mahena na Staré osadě Bez-starostné čtení se starostou Ing. Romanem Vašinou. Dětem se akce velmi líbila, proto se pan starosta rád domluvil na jejím dalším pokračování. Dana Vymazalová, KJM strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 RMČ 79/2010 konaná schválila: vzala na vědomí zprávu o účasti členů na zasedáních komisí RMČ za rok rozpočtové opatření č. 3. Toto opatření upřesňuje a doplňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok navrhla Radě města Brna změny a doplnění přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, pro městskou část Brno-Židenice. vzala na vědomí, že projektový záměr Sídliště Juliánov úprava veřejných prostranství nebyl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města z důvodu nesplnění kritérií. ZPRÁVY RMČ 80/2010 konaná schválila: rozpočtové opatření č. 4. Toto opatření doplňuje do rozpočtu příjmů na rok 2010 neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na SPOD na I. čtvrtletí ve výši 450 tis. Kč, doplňuje neinvestiční transfer ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 889 tis. Kč a navyšuje a doplňuje některé příjmové a výdajové položky rozpočtu na rok vzala na vědomí zprávu o plánovaném programu na období duben červen Souhlasila se zařazením divadelního představení Gordický uzel ve dnech a do povinného programu roku Židenický Zpravodaj 4/2010 Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice Po zimní úklid v Židenicích Marek Svitavský, místostarosta Letošní zima byla nejen dlouhá, ale hlavně provázená velkým množstvím sněhu, ze kterého měly největší radost snad jen děti. Roztátí sněhové nadílky nám poskytlo nemilý pohled. Velké množství posypového materiálu, písku, prachu i jiných nečistot. Proto v dnešních Přehled čištění komunikací v roce 2010 v městské části Brno Židenice Na přelomu měsíce března a dubna 2010 bude na území městské části Brno Židenice opět zahájena komplexní údržba veřejně přístupných ploch komunikací a zeleně, svěřených naší městské části. V rámci údržby komunikací, bude probíhat blokové čištění komunikací. V souladu s ustanovením 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, budou místní komunikace sedm dní před blokovým čištěním vždy označeny přenosnými dopravními značkami B-29 zákaz státní s dodatkovou tabulkou E-12, na které bude vyznačen den a doba platnosti dočasného zákazu. V této souvislosti opětovně žádáme řidiče a majitele silničních vozidel o jeho respektování a o uvolnění komunikací v uvedený den a na uvedenou dobu, aby údržba a čistící práce mohly dnech probíhá intenzivní po zimní čištění komunikací, chodníků a zeleně. První část čištění proběhla již v minulém měsíci a to ruční sběr psích exkrementů. Za celou zimu se jich nashromáždilo opravdu nemálo a za to můžeme poděkovat nezodpovědným psím majitelům, kterých je bohužel i přes časté pokuty městské policie stále více. Každý týden se dodávají do zásobníků u odpadkových košů mikrotenové pytlíky na psí exkrementy, ale druhý den po dodání jsou obvykle pryč, protože jsou odcizeny. V těchto dnech probíhá další část po zimního úklidu a sice čištění chodníků od posypového materiálu. Také byla zahájena první bloková čištění komunikací. být řádně provedeny. V případě nerespektování přechodného dopravního značení komunikací se vlastníci silničních vozidel nevyhnou nepříjemnostem, v podobě pokut od městské policie a odtahu vozidla, které v plné výši hradí jeho vlastník. Odtahy vozidel jsou smluvně upraveny mezi odtahovou firmou Zdeněk Černý s.r.o. a správcem komunikací Brněnskými komunikacemi a.s.. Městská část Brno-Židenice proto nemůže řešit případné stížnosti spojené s touto činností. Kontakty Městská část Brno Židenice: Odbor správy majetku tel.: p. Jaromír Žďárek, tel.: p. Pavel Gabriel Městská policie: tel.: 156, , znění nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 4116/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 620 m2 v k.ú. Židenice, při ul. Boettingrově vlastníkům garáží přilehlých k výše uvedenému pozemku v garážovém dvoře při ul. Boettingrově. jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na jarní úklid chodníků v MČ Brno-Židenice společnosti SITA CZ a.s.. Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se uskuteční v Kapitulní síni Vojenské nemocnice od 16 hodin. Na žádost velkého množství našich spoluobčanů jsme se rozhodli vyčistit za nezodpovědné vlastníky pozemků i zeleň při ulici Bubeníčkova (od podchodu po ulici Rokycanovu) a zeleň při ulici Gajdošova. Taktéž probíhá intenzivní pravidelné čištění smyčky MHD Stará Osada, kde se uklízí roztroušený odpad, nedopalky od cigaret a mnohý jiný odpad. I přes veškerou snahu radnice o co nejlepší úklid, na našich ulicích nebude čistěji bez odpovědnosti každého jednotlivého občana. Na závěr bych chtěl poděkovat každému, kdo uklízí před svým domem, sbírá psí exkrementy po svém pejskovi, chová se ke svému okolí a přírodě ohleduplně. Udržování pořádku je pomocí nám všem, aby Židenice byly stále krásné a čisté. Policie ČR: tel.: 158 fy Zdeněk Černý : tel.: p. Pilman Brněnské komunikace a.s.: tel.: pí. Škaroupková Harmonogram čištění bude k dispozici i na úřední desce MČ a internetových stránkách radnice ÚMČ Brno-Židenice (www.zidenice.cz). ÚMČ Brno-Židenice si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokových čištění. Odbor správy majetku Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 INFORMACE Židenický Zpravodaj 4/2010 Harmonogram čištění komunikací v MČ Brno-Židenice v roce 2010 OBLAST 1: Juliánov, Židenice OBLAST 2: Zábrdovice, Židenice Komunikace určené k blokovému a kombinovanému čištění: Blok č. 1 Táborská (od ul.neklanova po ul.životského, od ul. Životského po ul.letní), Letní, Eimova, Stejskalova, Buzkova, Blodkova, Strakatého, Ondříčkovo nám., Souběžná (od ul. Mazourova po ul. M.Kudeříkové) termíny - strojní blokové čištění 29.3., 19.5., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 2 - Jeronýmova (od ul.porhajmova po ul.nezamyslova), Skorkovského, Tovačovského, Dykova, Turgeněvova (slepá část), Nezamyslova (slepá část od ul. Stejskalova), Pod Sídlištěm, Mazourova (k domu 1-5), Juliánovské náměstí. (slepá část) termíny - strojní blokové čištění 30.3., 26.5., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 3 Kamenačky, Krásného (od ul.mazourova po ul.m. Kudeříkové, příjezdy k domům č. 2-18, 13, 33-37), Andrýskova, Podlomní, Špačkova, Potácelova, Souběžná (od ul. Mazourova po ul. Julianovské náměstí) termíny - strojní blokové čištění 31.3., 2.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 4 Otakara Ševčíka (od ul.táborská po ul.nezamyslova, od ul.dykova po ul.škroupova), Škroupova, Boettingerova, Slatinská termíny - strojní blokové čištění 1.4., 9.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 5 M. Kudeříkové, Závodského, Sejkorova, Vápenka, Došlíkova, Hromádkova, Líšeňská (příjezd ke garážím, Křtinská-ubytovna) termíny - strojní blokové čištění 7.4., 16.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Základní komunikační systém: ZKS č.1 Životského, Táborská čištění denní , 26.4., 17.5., 7.6., 28.6., 6.9., 20.9., , ZKS č.2 Jeronýmova (od ul.životského po ul.porhajmova), Krásného (od ul.ot.ševčíka po ul.mazourova), Nezamyslova, Mazourova (od ul.krásného po ul.bělohorská), Porhajmova čištění denní , 7.6., 6.9., ZKS č.3 Bělohorská (po hranici MČ), Jedovnická (po hranici MČ), Ot.Ševčíka (rychlostní kom. po nadjezd ul. Ostravská) čištění noční z , , , , , , , , ZKS č.4 - Líšeňská (po hranici MČ ul. Křtinská), Ostravská (rychlostní kom. včetně nájezdů hranice MČ mezi žel nadjezdy) čištění noční z , , , Parkoviště a garážové dvory: P Krásného (proti ul. Mazourova) GD Nezamyslova (proti ul. Stejskalova), Líšeňská (proti ul. Šedová) čištění , 30.6., Komunikace určené k blokovému a kombinovanému čištění: Blok č. 1 - Lazaretní (od ul.zábrdovická po nadjezd ČD+ ulička u lázní), Svatoplukova (od ul.touškova po ul.stará osada), Stará osada (kolem OC+příjezd), Hradilova, Čejkova, Slívova, M.Kuncové (od ul.dolnopolní - Skopalíkova po ul.svatoplukova u garáží), Meluzínova, Balbínova, Údolíček (od parkoviště) termíny strojní blokové čištění 1.4., 15.6., 7.9. termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 2 - Viniční (od ul.hrozňatova po Polikliniku+k zahrádkám), Tenorova, Vančurova (od ul.jamborova po ul.gajgošova), Jílkova (od ul.jamborova po ul.gajdošova), Stará osada (od OC po ul.koperníkova), Kosmákova, Touškova, Taussigova, Svatoplukova (od ul.balbínova po ul.meluzínova), Fr. Skaunicové, Komprdova, Šaumanova termíny strojní blokové čištění 7.4., 16.6., 8.9. termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 3 Viniční (od ul.svatoplukova po ul.hrozňatova), Nopova, Vinařického, Chudobova, Pechova, Mošnova, Vojanova, Šámalova (od ul.jílkova po ul.slevačská) termíny strojní blokové čištění 8.4., 22.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 4 - Hrozňatova, Bořivojova, Podpísečná, Škrochova, Krokova (od ul.šámalova po ul.pastrnkova), Petrůvky, Nevrklova, Jílkova (od ul.dulánek po ul.gajdošova, od ul.na lukách po ul.slévačská), Klíny (od ul.jílkova po ul.filipínského), Filipínského, Rokycanova, Gajdošova (od ul.táborská po slepou část, od ul.podpísečná po ul.jamborova) termíny strojní blokové čištění 13.4., 23.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 5 - Pastrnkova, Krokova (od ul.šámalova po ul.kuldova), Šaldova, Geislerova, Na lukách, Čelakovského, Jamborova, Václavkova, Veleckého, Gebauerova, Bubeničkova (u parku Filipínského), Konečného, Vančurova (od ul.gajdošova po ul.dulánek), Mrkosova termíny strojní blokové čištění 14.4., 28.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 6 - Hrabalova, Kuldova, Tomáškova, Vaníčkova, Kuklenská, Neklanova, Slévačská, Myslbekova, Vaškova, Kaleckého, Mikšíčkova, Vymazalova, Karáskovo nám., Zengrova, Rokytova (od vjezdu do areálu po parkoviště) termíny strojní blokové čištění 15.4., 29.6., termíny - kombinované ručně strojové čištění Základní komunikační systém: ZKS č.1 Koperníkova (od ul.bubeníčkova po ul.lazaretní), Šámalova (od ul.zábrdovická po ul.jílkova), Jílkova (od ul.šámalova po ul.dulánek) čištění denní 6.4., 4.5., 24.5., 10.6., 30.6., 2.9., 30.9., , ZKS č.2 Koperníkova (od ul.lazaretní po ul.kosmákova), Skopalíkova, M.Kuncové (od ul.skopalíkova po ul.svatoplukova), Podsednická, Klíny (od ul.jílkova po ul.táborská), čištění denní 6.4, 10.6., 2.9., ZKS č.3 - Viniční (od polikliniky po ul.líšeňská), Dulánek, Kulkova (od ul.rokytova po hranice MČ), čištění denní 4.5, 30.6., 30.9., ZKS č.4 - Bubeníčkova (od ul. Zábrdovická po ul. Gajdošova), Rokytova (po hranice MČ), Gajdošova, Svatoplukova čištění noční z , , , , , , , , ZKS č.5 - Lazaretní (od nadjezdu ČD po ul.koperníkova) čištění noční z , , , ZKS č.6 Zábrdovická čištění noční z , , , Parkoviště a garážové dvory: P+GD č.1 - Gajdošova (okolo ÚMČ), Zábrdovická (před lázněmi), Kosmákova (u č.30-36), Stará Osada (včetně přístupové cesty u obchod. Centra), Jamborova (roh s ul. Vančurova), Komprdova (před smuteční síni) čištění 21.4., 7.6., P+GD č.2 - Viniční (vedle polikliniky k ul. Lišeňská), Zábrdovická (vedle lázní), Kosmákova (u č.40-46), Rokytova 28, Komprdova (pod ul. Rokytova), Skopalíkova (od ul. M.Kuncové) čištění 22.4., 8.6., strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Židenický Zpravodaj 4/2010 Ohlédnutí za zimou - a co jaro? Příležitost pro seniory II. Ohlas na seznámení s výpočetní technikou byl ze strany Vás, seniorů, opravdu nečekaný. Přihlásilo se více než 60 seniorů nejen ze Židenic, ale z celého Brna. To přesahuje možnosti naší m.č. i klubu seniorů. Proto jsme projednali možnost využití počítačové učebny základní školy na Gajdošové s možností až 20 ti učebních míst. Zároveň musíme omezit možnost pouze na seniory s bydlištěm v Židenicích. Z těch, kteří jsou přihlášeni, budou vytvořeny týmy a budou obesláni tak, aby vždy ve středu od 15 do 17 hodin proběhly kurzy. Zima byla letos mimořádně krásná. Nadýchaná neobvyklou bohatostí bělostného sněhu oživila obrázky pana Lady. A bohatá sněhová nadílka padala všude, i na Židenice. Bylo by krásné, kdyby zasypala jen střechy, dvorky a zahrádky. Ale zavalila ulice i chodníky. Nadělala starosti městské dopravě, úklidovým službám i všem obyvatelům, ale hlavně obecním úřadům nyní odpovědným za čisté chodníky a případné úrazy chodců i samotné čistění chodníků. Dříve každý majitel činžovního domu měl v domě domovníka, který udržoval pořádek a čistotu v domě i na chodníku okolo něho. Nyní majitelům domů odpadla odpovědnost platit náhrady za úrazy způsobené na znečistěném chodníku před jeho domem. Ale odpadla tím současně i slušnost zajistit úklid kolem svých domů? Majitelé rodinných domků stále považují čisté okolí svého domku za samozřejmost. Odhrnout napadlý sníh nebo naváté smetí i před domkem souseda, který je celý den v práci, či sousedovi nemocnému, je na oplátku nebo za poděkování. Dbát o čistotu a pořádek ve svém okolí je přirozenou potřebou kulturního člověka. Dokladem toho je bezpočet obcí, kde občané každoročně soutěží o titul Vzorná obec. V takové obci se i dobře žije. Začíná jaro. Sníh roztál a je potřeba odklidit všechno, co se v něm schovalo za uplynulé tři měsíce. Krom psích výkalů jsou to také stovky nedopalků cigaret bezohledných kuřáků. Jsou to také tiskoviny a papírové i mikrotenové obaly, které roznáší vítr z přeplněných kontejnerů veřejných i domovních umístěných na chodnících před obchody a hospodami. Brzy se zazelenají stromy a keře v parčících a stromořadích. Zase rozkvetou květiny v předzahrádkách. Všichni, kteří o ně pečujete, zkrášlujete Židenice. Židenice jsou naším společným domovem i vizitkou. V součinnosti státních orgánů, městské policie, firem, škol a institucí zde působících a všech práceschopných židenických občanů může být tento náš domov vždy útulný a bezpečný a vizitka sněhobílá. Je dobré pracovat s lidmi pro lidi. Stanislava Blablová Židenická občanka od r Přihlášení senioři, kteří na sebe zanechali kontakty budou o konání včas informováni. Senioři, kteří tak neučinili, mohou se dodatečně přihlásit na telefonním čísle Nebývalý zájem svědčí o skutečnosti, že starost o seniory a jejich potřeby má na úrovni města značné rezervy. Doufám, že tato akce naší MČ a klubu seniorů nebude v Brně ojedinělá. Bc. Ladislav Koukal, Klub seniorů Odbor sociální péče Magistrátu města Brna informuje o Socio-Infocentru Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, kterou nezvládne sám a potřebuje podporu a radu při jejím řešení. Právě takovým místem, kam se obrátit o pomoc, je Socio-Infocentrum, které najdete v přízemí budovy Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na Kolišti 19. Poskytujeme: sociální poradenství komplexní informace o nabídce sociálních služeb ve městě Brně návod při podávání žádostí o různé druhy sociálních dávek pomoc při zorientování a pochopení dané životní situace poskytnutí rady, jak je možno tuto situaci vyřešit zprostředkování a zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních životních situacích Služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Osobní poradenství Poradna po telefonu v pondělí a středu od 8.00 do v pátek od 8.00 do Internetová poradna Informační portál o sociální péči v Brně Pozdrav z Juliánova Zdravím Vás a posílám předjarní pozdrav z Juliánova. Stála jsem nehnutě se stativem, měla jsem totiž políčeno na jiného ptáka, ale právě díky tomu se mi podařilo zachytit celou očistu této sojčí dámy, která se koupala kousíček přede mnou - na ulici Krásného, mezi panelovými domy a já nevěřila vlastním očím a se zatajeným dechem jsem ji pozorovala. Přeji Vám v této uspěchané době krásné jaro a spoustu podobných zážitků. Ing. Petra Badinová Pečovatelský kurz Občanské sdružení ŽVS Vesna, o.s., pořádá od 17. dubna 2010 další kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách-pečovatel(ka), akreditovaný MPSV podle 112 Zákona o sociálních službách. Kurz je zaměřen na péči o seniory a handicapované. Trvá tři měsíce, včetně praxe. Končí závěrečným písemným testem a ústní zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží certifikát s celostátní platností. Výuka probíhá v učebnách Vesny na Údolní 10 vždy v pátek a v sobotu hodin. Přihlášky a bližší informace na adrese: ŽVS Vesna, o.s. - PhDr. Jana Dvořáková, Brno, Údolní 10, tel Bystrcký vandr DS RADOST zve všechny příznivce pěší turistiky na Bystrcký vandr (37. kolo), který se bude konat v sobotu Start z tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc. Startovat se bude od hodin, cíl v sobotu do 18 hodin v tělocvičně. Další informace: Miroslav Kafoněk, tel Srdečně zve DS RADOST Slatinský kros se uskuteční již 4.ročník běžeckého krosového závodu Slatinský kros Závod se uskuteční v MČ Brno Slatina se startem na školním hřišti u ZŠ Jihomoravské nám. 2 od deváté hodiny. Mgr. Lukáš Plachý (ředitel závodu) CHCETE NAPSAT DO ZPRAVODAJE? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, přikládejte fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby autoři uváděli na sebe kontakt, to pro případné doplnění údajů. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 5/2010 je ve čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 4/2010 KULTURA PROGRAM DĚLŇÁKU DUBEN Taneční podvečer s orchestrem MR Swing 17 Festival Petrklíč ZŠ Krásného 19 Vondrkabaret č. 5 s Miroslavem Donutilem (program Divadla šansonu) 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení (program Divadla šansonu) 19 GORDICKÝ UZEL divadelní představení (DIVADLO NA DLANI) 19 GORDICKÝ UZEL divadelní představení (DIVADLO NA DLANI) Taneční podvečer s orchestrem MR Swing 20 Jam Session nezávazné setkání muzikantů 16 Královopolka odpoledne pro milovníky dechovky 19 5 x 10 Semaforů č. 2 Jiří Suchý + host (program Divadla šansonu) 18 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Na květen pro vás připravujeme: Chantal Poullain Lenka Filipová Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice GORDICKÝ UZEL v Divadle Na Dlani Soubor DND zve srdečně na premiéry inscenace GORDICKÝ UZEL, které se uskuteční 19. a 20. dubna 2010 vždy v 19 hodin v Dělnickém domě v Brně-Židenicích. Autorem satirické komedie je František Zacharník. Inspirací k napsání této komedie byla autorovi známá dvojice V+W, k níž celoživotně pociťuje nelíčený obdiv a úctu. V jejich hrách se objevuje takřka vždy známé historické téma, jehož prostřednictvím se autoři snaží vyjádřit k současným problémům dnešního světa. Na podobných principech vytvořil autor text hry. Popisuje dobu vlády Alexandra Velikého a na mnoha situacích přibližuje děj dnešnímu divákovi. Hudbu složil Ferdinand Havlík, kterého známe z působení v pražském Semaforu. Režisérem inscenace je Jiří Tauber, autorem výpravy Jiří Pitr, hudebně zaranžoval Karel Cón a pěvecky nastudoval Igor Rusinko. Na setkání v hledišti se těší soubor DND. DIVADLO NA DLANI Knihovna Jiřího Mahena v Brně - pobočka Židenice, Stará osada 15 srdečně zve všechny, kdo mají rádi vlaky, vláčky a modely železnic na besedu O zahradních železničkách - s problematikou úzkorozchodných železniček vás seznámí pan Ing. Vladimír Valda Beseda se koná ve středu 21. dubna 2010 ve hodin v knihovně na Staré osadě + Jaroslava Zouharová, v.r. Český červený kříž skupina č Brno-Židenice POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI která se koná ve středu v 16:00 hod. v Dělnickém domě na Jamborově ulici. PROGRAM : 1. Zahájení. 2. Vystoupení malých dětí: Vítáme jaro. 3. Přednáška: Oční problematika stáří, přednáší MUDr. Ivanka Pliskvová. 4. Diskuze na dané téma. 5. Přehled činnosti místních skupin. 6. Přihlášky na zájezd. Trasa: Olomouc-orloj, Neptunova kašna, Arcibiskupský palác. Brodek u Přerova-zvonkařská dílna. Kroměříž-Květná zahrada, Podzámecká zahrada, Biskupská mincovna. Cena zájezdu: 200 Kč Těšíme se na hojnou účast všech členů a příznivců ČČK. Irena Klepárníková v.r. předsedkyně MS č. 51 předsedkyně MS č. 52 INZERCE Star arožitnosti ožitnosti Svatopetrská Zejména: nábytek obrazy rámy kapesní a náramkové hodinky do r. v stříbrné příbory české granáty tabatěrky pudřenky svícny lustry alpaku kombinovanou se sklem porcelánové figurky veškeré sklo bižuterii světla rádia gramofony fotoaparáty dalekohledy hračky divadla betlémy vánoční ozdoby vojenské věci hudební nástroje plakáty knihy pohlednice reklamní předměty a další Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti. Telefon non-stop: po čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá růže, zastávka Konopná, tramvaj č. 9, 12) IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 Židenický Zpravodaj 4/2010 Malby nátěry Onderka Tel.: , Autodoprava - SOKOL, odvoz, dovoz, stěhování. Tel.: Mobilní kadeřnice Veškeré kadeřnické práce v pohodlí Vašeho domova, skupinová sleva. Tel.: Kancelář České pojišťovny a.s., jednatelství Luboš Musil, Brno, Táborská 102 (roh Dulánek 2). Úřední hodiny: po a stř 15-18h, pá 10-13h. Možnost volného zaparkování. Tel.: , KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, tel.: Malířské práce - tel.: Hledáme babičku na občasné krátkodobé hlídání našeho 5 letého dítěte a vyzvedávání ze školky cca 2x týdně. Cena dohodou. Juliánov. Tel: Brněnská pohřební služba spol. s.r.o. otevřela novou provozovnu na Zábrdovické č.12. Otevřeno pondělí až pátek od 8,00 do 15,30 hodin Veškeré pohřební služby po celém území Brna a celé republiky. Tel.: Zveme Vás do knihkupectví Ryšavý, Táborská 30. Na vybranou beletrii sleva 50%, v prodeji novinka od V. Mikuláškové: Zrcadlo vzpomínek, kniha o známých osobnostech města Brna. Dále nabízíme široký sortiment čajů, nově i létající lampióny štěstí - vhodné jako netradiční dárek. Tel.: Eyer - zednické, obkladačské a elektro práce Tel.: , RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole,. Tel.: Na PC - Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí: vzduchovky, nože, sošky, paroží, hodiny, sklo, porcelán, láhve propan butan, hořáky, ben. pile, topidla, TV, DVD a jiné věci. MHD č.8, 13, 64. Tel.: Koupím byt OV, DB. Tel.: RESTAURACE S ITALSKÝM VEDENÍM, UŽÍVÁME ORIGINÁLNÍ ITALSKÉ SUROVINY Rozvoz zdarma až k Vám... Mobil: Sady 12, Brno-Maloměřice rezervace/rozvoz: Rozvoz: hodin AKCE při předložení tohoto kuponu při rozvozu k pizze nealko napoj zdarma. KAŽDOU STŘEDU V URBAN CENTRU OD 17 HODIN Pravidelné besedy k projektu Europoint Brno URBAN CENTRUM - Informační kancelář rozvojových projektů MMB, Mečová 5, Stará radnice, Brno, otevřeno út - pá h, so h, tel: , Gajdošova 40 (bývalé Barvy laky) KRMIVA a CHOVATELSKÉ POTŘEBY PO PÁ ZVERIMIX NOVĚ OTEVŘENO VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ V ZOO Ukázka velikonočních mláďat, soutěžní stezka, zábavný program na pódiu. Kontakt: Zuzana Sommerová, tel PTAČÍ DEN PRO ŠKOLY , hodin Soutěžní klání pro čtyřčlenná družstva druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Z každé školy se soutěže může zúčastnit pouze jedno družstvo. Pokud se chcete soutěže zúčastnit, přihlaste své družstvo nejpozději do 26. března Název školy, jména čtyř žáků a doprovázejícího pedagoga zašlete na adresu: Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, Zoo Brno, U Zoologické zahrady 46, Brno, na tel OSLAVY DNE ZEMĚ , od hodin Pro děti budou přichystány soutěže, face painting malování obrázků na obličej, chybět nebude ani soutěžní stezka a informační stánky týkající se recyklace, odpadů a úspor energií. Kontakt: Bc. Jana Hadová, tel Více informací naleznete na webu Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 Židenický Zpravodaj 4/2010 ŠKOLSTVÍ Tvořivé dílny pro žáky Děti ze Základní školy Gajdošova čtou dětem z Elpisu Tak znělo téma jednoho dne z Týdne čtení, který uspořádala Knihovna J. Mahena na Staré osadě. Tímto dnem se stala středa 10. března Žáci 4. a 5. Montessori třídy Základní školy Gajdošova bývají pravidelnými návštěvníky této knihovny, ale tentokrát měli své posluchače děti z brněnské speciální školy ELPIS. Kuldovka pro Kapku naděje V sobotu byl na ČT1 vysílán pořad Strom naděje a splněných přání 2010 s patronkou Vendulou Auš-Svobodovou, ředitelkou Nadačního fondu Kapka naděje. I naši žáci se zapojili do tohoto projektu a pod vedením vychovatelky Nadi Mikové strana 8 Četba velkého množství knih a následná prezentace spolužákům má u čtvrťáků v Montessori třídě prioritu číslo jedna, proto pozvání na takovou akci velmi uvítali. Nad výběrem knih jsme si chvíli lámali hlavu, ale pak jsme se rozhodli pro více žánrů (vždyť se jednalo jen o úryvky) a přidali jsme recitaci humorné poezie Pavla Šruta. Pro příjemnou zahajovací atmosféru zvolily děti z Gajdošky hru na flétnu, pak už jsme se všichni oddávali četbě a poslechu. Společný závěr zněl - děti ze speciální školy ELPIS jsou vynikající posluchači a děti z Gajdošky výborní vypravěči a čtenáři. Příjemně strávená hodinka rychle uběhla, proto jsme se nakonec dohodli na dalším setkání. Budeme společně kreslit. Rozloučili jsme se s dobrou náladou, s poděkováním milým pracovnicím knihovny za pozvání i dárečky a vrátili jsme se ke své práci. Pěkný den přejeme i Vám. PaedDr. Dagmar Bulová, vyučující ve třídě Montessori ZŠ Gajdošova Talentové průzkumy učitelů Základní umělecké školy ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose poskytuje dlouhodobé, systematické a komplexní vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech. Již po řadu let nabízí dětem kvalitní a smysluplné trávení volného času, umožňuje rozvíjet individuální schopnosti a talent, získávat praktické zkušenosti a dovednosti. Dává prostor pro zábavu a poučení. Podchycuje talentované žáky od předškolního věku až po dospělé studenty. Pravidelně a dlouhodobě spolupracujeme s mateřskými a základními školami v městské části Brno-Židenice a Brno-Vinohrady. Formou talentových průzkumů, prováděných v těchto institucích našimi kvalifikovanými učiteli jednotlivých uměleckých oborů, se zabýváme zájmem, schopnostmi a uměleckým nadáním dětí. O výsledku průzkumu informujeme příslušnou školku, školu a rodiče, jejichž dětem doporučujeme základní umělecké vzdělání. V období měsíců dubna a května Jste chytřejší než páťák? MATESO, to je vlastně zkratka pro matematickou soutěž o nejlepšího počtáře v Brně. Letos se v naší škole uskutečnil již 3. ročník této soutěže, do níž se tradičně hlásí množství nadaných žáků a žákyň z celého Brna i okolí. Soutěžící řeší tak trochu jiné matematické úkoly, než je ve školách zvykem; každý z těchto úkolů je originální, hravý, a přitom potrápí myšlení zadumaného dítěte důrazem na jeho schopnosti logického úsudku a také selského rozumu. obdrží letáky s konkrétními praktickými informacemi o možnostech studia v jednotlivých oborech, zápisu a dalšími věcnými poznámkami. Možná si právě nyní kladete otázku, má-li význam se v současné době plné neustálých změn, rychlého životního tempa, důrazu kladeného na výkon, racionalitu a technické znalosti, zabývat uměním. Pokud jste si na svou otázku odpověděli z jakéhokoli důvodu kladně, má u nás vaše dítě možnost zabývat se uměním nejen v roli příjemce, ale také aktivně rozvíjet své individuální schopnosti, tříbit smysl pro estetické kvality a utvářet si kladný vztah k významné oblasti lidské kultury. Vhodné a nenásilné zapojení umění do výchovy přináší mnohou kvalitu a ovlivňuje osobnostní vývoj. Těšíme se na ty z vás, kteří máte zájem se společně se svými dětmi touto cestou vydat Jana Blažková, učitelka výtarného oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 24. února 2010 se už od půl jedné někteří i dřív do školy ploužily postavičky žáků z různých škol, z některé jedinci, jinde celá banda, vždy však s doprovodem svých vyučujících. Hned u vchodu se nově příchozích ujali žáci a žákyně třídy VIII.B, kteří všechny malé účastníky dovedli do učeben. Ve 13:00 všech 144 účastníků z devětatřiceti škol sedělo připravených v lavici. V učebnách je přivítali vyučující Tyršovy základní školy, předali jim pamětní list účastníka, kartu odpovědí a nakonec také zadání soutěže. Vymezený čas na řešení byl šedesát minut, někteří měli hotovo dřív, a navíc správně, jiní si za pár minut nevěděli rady, a lámali si hlavu ještě dlouho a jistě i na něco přišli, protože výsledky, obecně vzato, byly skvělé. Vždyť jen kolik bylo úspěšných řešitelů devadesát tři a kolik dětí se umístilo do třetího místa!. Prohlédněte si kompletní výsledkovou listinu na webových stránkách školy; tam si také můžete zkusit vyřešit zadání a zkontrolovat výsledky a tak si ověřit, zda Jste chytřejší než páťák? Mgr. Jan Tvrdík, Tyršova ZŠ, Kuldova 38 a za doprovodu Mgr. Ivany Černé zazpívaly a zatančili všem dětem z popáleninového centra ve FN Brno. Patronkou celé této akce byla Ewa Farna. Děti měly velkou trému, aby vše, co se natáčí a pak se bude vysílat, nepokazily. Ale když viděly oči všech přítomných dětských pacientů i ošetřujících lékařů a sestřiček, rázem z nich tréma spadla a zase byly ve svém živlu. Po vystoupení si i s některými nezávazně popovídali. Chtěla bych jim všem ještě jednou poděkovat za pěkný výkon a ochotu pomoc dobré věci ve svém volném čase. Naděžda Miková, vychovatelka ŠD při Tyršově ZŠ, Kuldova 38 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: a veřejnost na ZŠ Gajdošova V průběhu školního roku jsou nabízeny žákům naší školy a veřejnosti Tvořivé výtvarné dílny zaměřené na netradiční výtvarné techniky. Tvořivé dílny fungují jako otevřený kroužek, který navštěvují žáci naší školy, kam mohou přijít kdykoli žáci i zájemci z řad veřejnosti na jednotlivé lekce. Cílem je nabízet žákům i zájemcům mimo školu společné výtvarné aktivity jako je výroba šperků, keramika, malba na sklo a hedvábí, malba na textil, ubrousková technika, pletení z pedigu a další. Během 1.pololetí v době od září do prosince jsme se scházeli pravidelně každou středu v podvečer.během těchto měsíců jsme si hráli s korálky a vytvářeli šperky z Fima a smalty na vařiči, malovali na skleničky a na hedvábí. Před Vánocemi jsme pracovali s keramickou hlínou. Na jarní měsíce jsme nachystali velice zajímavou techniku pletení z pedigu a v dubnu nás čeká drátování. Květen je zaměřený na techniku batiky a malování na textil. Červen bude měsíc, kdy si pravidelní účastníci dílniček vyberou techniky, které je během roku nejvíce oslovily. Pokud budete mít chuť si s námi nějaké ty dílničky vyzkoušet, neváhejte a přijďte kteroukoli středu v době od 16:00-17:30. Cena za jednotlivou dílnu se pohybuje okolo 45Kč. Témata jednotlivých dílen jsou zveřejňována na stránkách školy vždy asi na měsíc dopředu. Jana Kněžínková Zápis nových žáků do ZUŠ Zápis do hudebního oboru pro školní rok 2010/2011 proběhne od 6. dubna do 4. června 2010 vždy od 15h do 17.30h v budově ZUŠ Došlíkova 48. Nabízíme kvalifikovanou výuku v těchto oborech: přípravná hudební výchova, klavír, varhany, housle, viola, violoncello, kontrabas,zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka, pozoun, lesní roh, bicí, cimbál, keyboard, akordeon, kytara, elektrická kytara, sborový zpěv, sólový zpěv. Podrobné informace naleznete na Miloslava Vincourová, zástupkyně ředitelky ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose TYRŠOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KULDOVA 38 - FAKULTNÍ ŠKOLA MASARYKOVY UNIVERZITY Nabízíme: - kvalitní přípravu žáků pro studium na SŠ (potvrzená např. výsledky nezávislých testů) - rozšířenou výuku matematiky a informatiky umožňující lepší zvládnutí probírané látky - kvalitně vybavené multimediální učebny s interaktivními tabulemi - dvě počítačové učebny, relaxační prostor pro trávení volného času - studovna, knihovna a čajovna s přístupem na internet - využití špičkových technologií žáky i učiteli - rodinné prostředí malé školy - precizně zpracovaný školní vzdělávací program s novými předměty zahrnujícími průřezová témata (osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, seminář z matematiky) - netradiční a efektivní metody výuky všech předmětů - širokou nabídku volitelných předmětů od 7. ročníku - bohatou nabídku mimoškolních aktivit - mladý kolektiv zaměstnanců, kteří se nebojí dalšího vzdělávání - netradičně vysoký počet mužů učitelů - pořádání velkého množství netradičních akcí ve výuce i mimo výuku (projektové dny, jarmarky, sportovní akce, preventivní programy) - vstřícný přístup k dětem i rodičům - krásné, atypické prostředí školní budovy (funkcionalistická památka) - výbornou školní kuchyni - výborná dopravní dostupnost (MHD, vlak) Více informací: Přijímací řízení pro žáky budoucích 6. tříd: Termín podání přihlášek: do Přijímací zkouška: čtvrtek , začátek v 10:00 hod., nebo v úterý , začátek ve 14:00 hod. Den otevřených dveří od 8:00 do 16:00 hod. Nabízíme rovněž několik volných míst ve vyšších ročnících. Je možné si školu prohlédnout po tel. domluvě jak v době vyučování, tak po vyučování. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.

9 MASOPUST na ZŠ Krásného K teplému oblečení děti přibalily kluzáky a školní družina MZŠ Kamenačky vyrazila v sobotu I přes štědrou sněhovou nadílku se děti a paní učitelky z mateřské školky Šaumannova vydaly objevovat tajemství staré techniky a historie do Technického muzea v Brně. Poprvé hned zkraje roku navštívila celá školka expozice v hlavní muzejní budově v Králově Poli. Děti si prohlédly celé muzeum a zvláště pak Uličku řemesel, a nutno říct, že všechny děti byly moc hodné a zvídavé. Také průvodci z muzea si děti pochvalovali, ocenili, že děti pozorně poslouchaly a nebály se dávat spoustu otázek, které je napadaly. Některé exponáty si prohlédly v chodu (zaujal je zejména obrovský parní stroj), jiné, jako například orchestriony nebo flašinety, si mohly poslechnout a nebo na ně i sáhnout! A že byly děti opravdu pozorné, dokazuje i výstava obrázků, na kterých už zpátky ve školce namalovaly to, co si z muzea zapamatovaly. Druhá návštěva, v únoru, směřovala do Výtvarně-technické dílny Technického muzea v Brně. Předškoláci nejprve poslouchali výklad související s výstavou o Nepálu, shlédli obrázky a fotografie a pak se pustili do tvoření ze sádry odlévali stopy himalájského tvora Yettiho a z vlny vyráběli plastický obrázek jaka. ŠKOLSTVÍ Letošní zima nám všem dala pořádně zabrat, a tak jsme se žáci a učitelé 1. stupně domluvili, že tomu jaru trošku pomůžeme. A jak? Rozhodli jsme se uspořádat masopustní bál, kterému ale předcházela několikadenní příprava rozdělená do ročníků a tříd podle zvyků a tradic, které se ještě dnes v řadě míst naší země dodržují..každý ročník 1. stupně zpracoval zadaný zvyk nebo tradici podle svého a představil ji ostatním spolužákům na masopustním bále v tělocvičně, a protože je masopust hlavně o zábavě (a dobrém jídle) všichni žáci, i paní učitelky, přišli v tradičních masopustních maskách. Naši nejmenší, prvňáčci, si připravili povídání o masopustu. K tomu společně zazpívali písničku. Druháci všem předvedli, jak se na masopust vodil po vesnici medvěd, jak vypadaly tradiční masopustní masky a ukázali nám svého chyceného Masopusta. K tomu všem zahráli na hudební nástroje a zazpívali. Třeťáci v e své scénce volili masopustní výbor, kterému nechyběla ferule, a tázali se starosty o dovolení masopustního průvodu. Paní učitelky, které hrály členy výboru, málem nepoznala ani paní ředitelka. Hudební třída doplnila vystoupení o několik písniček s doprovodem. Čtvrťáci všechny navnadili svou perfektně sehranou scénkou o zabíjačce, ke které nechyběl ani odbor- Dobrodružná cesta zimní přírodou Výpravy MŠ Šaumannova za historií a technikou v 9 hodin ráno na již tradiční družinový výlet. Obora Holedná u hájovny v Kohoutovicích byla pro nás první zastávkou, ke jsme objevili sněhové sochy psa, sovu, pána s paní v životní velikosti - proto jsme se všichni zvěčnili fotoaparátem. Dále jsme se vydali lesní cestou v oboře, kde na nás čekal velmi dlouhý sjezd na kluzácích. Děti si tuto atrakci náramně užívaly a sjezd několikrát zopakovaly. Velmi oblíbenou zastávkou pro kolemjdoucí je obora s divočáky. Naučná tabule nám prozradila, že kromě černých divokých prasátek zde žije několik albínů, které jsme pozorovali dalekohledy. Moc se jim to povedlo. Třetí výlet, také únorový, souvisel s tématem dopravy, které děti právě probírají v rámci školního vzdělávacího programu. Paní ředitelka zařídila jízdu po Brně opravdovou historickou tramvají, z níž byly děti doslova u vytržení. Ale tím snad výpravy MŠ Šaumannova za historií a technikou nekončí. Až se oteplí, je v plánu celodenní výlet na některou z technických kulturních památek v okolí Brna, pravděpodobně na kovárnu v Těšanech. A doufáme, že se děti do muzea budou se svými učitelkami i rodiči rádi vracet. Touto cestou chci jako jedna z mnoha spokojených maminek dětí, které navštěvují MŠ Šaumannova, poděkovat paní ředitelce Hýblové a všem učitelkám a zaměstnankyním školky za to, jak skvěle se o naše děti starají. Pavla Stöhrová Židenický Zpravodaj 4/2010 ný komentář. Před ostatními spolužáky předvedli, jak se dělají jitrnice, jelita i tlačenka. Po této scénce měli všichni ohromnou chuť dát si tu některou z vyrobených dobrot, ale nebyl čas, protože další třída přicházela s pochováváním basy. Páťáci měli úkol nejdůležitější. Spolu s paní učitelkou celou dopolední akci moderovali a na závěr předvedli veselou hru o zvířátkách. Všechna vystoupení byla samozřejmě doprovázená tancem a spoustou her, kdy se mohli více sblížit malí i velcí. Děti tancovaly s balónky nebo soutěžily v malém tanečním maratónu. Celá akce proběhla v naší nově zrekonstruované a krásně vyzdobené tělocvičně. O hudební doprovod se postarali DJ-ové osmého ročníku. Na závěr podařené akce si děti kromě spousty zážitků a nových informací odnesly i sladkou odměnu. Jaro už má na Krásného otevřená dvířka, jen vkročit. Mgr. Radka Vozničková, učitelka 1. stupně Po nezbytném doplnění energie svačinkou jsme pokračovali v našem dalším objevném a zajímavém putování. Opět jsme používali kluzáky, než jsme se dostali na konec obory, kde se před námi rozprostírala jen zasněžená rovinatá pláň. Na zpáteční cestě jsme se odměnili nákupem sladkostí, horké čokolády a párků v rohlíku. Spokojení, unavení, ale bez nehod, jsme se vrátili ve 13 hodin ke škole, kde jsme čekajícím rodičům předali děti i s odměnou - pamětním listem. Příští rok tuto vydařenou družinovou aktivitu určitě zopakujeme. Vychovatelky ŠD ZŠ Kamenačky Květa Suchomelová a Iveta Musilová Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 Židenický Zpravodaj 4/2010 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Malované Velikonoce Vajíčko je tradičně symbolem naděje, zrození a vzkříšení. Lidový zvyk malování vajec prý vznikl tehdy, když Ježíš se svatým Petrem chodili po světě a na jednom statku poprosili o chléb. Hospodyně však doma neměla nic, čím by je pohostila, tak alespoň připravila čerstvě snesená vejce. Když pocestní odešli, skořápky se proměnily ve zlato. Na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných poté začala jako vzpomínku rozdávat vejce. Lidé věřili v magickou sílu vajec a i my si každoročně připomínáme toto kouzlo darováním vajíček koledníkům na Velikonoční pondělí. Aby vajíčka nebyla pouze obyčejná bílá nebo hnědá, lidé si je již dlouhá léta různě zdobí. Vajíčka například barvíme. Ale málokdo už ví, jaký význam mají jejich barvy. Význam barev: Červená - zřejmě nejstarší a nejpoužívanější barva, symbol života, lásky a ochrany Zelená - představuje sílu přírody a je symbolem prosperity Žlutá - barva medu, vosku a zlata symbolizuje bohatství a blahobyt Tipy na zdobení: Jednoduchá batika na bílou skořápku špendlíkem, pomocí teček, obloučků a slziček namalujeme rozehřátým voskem různě vzory. Po každém tahu špendlík musíme namočit znovu do vosku. Vajíčko obarvíme a necháme oschnout. Vosk poté opatrně seškrábneme. Leptání je technika příbuzná jednoduché batice, ale postup je opačný. Vajíčko nejprve obarvíme a poté nanášíme vosk. Poté vajíčko vložíme do octové lázně. Ta vyleptá barvu tam, kde není vosk. Poté vajíčko řádně omyjeme pod tekoucí vodou, zbylou barvu odstraníme hadříkem a vosk opatrně seškrábneme. Rostlinná batika na čisté vajíčko přiložíme lístky nebo kvítky rostliny. Vše pevně ovineme do řídké tkaniny např. do obinadla, zavážeme a obarvíme. Vyškrabováni vajíčka nejprve obarvíme a necháme oschnout. Špičkou nože nebo špendlíkem opatrně vyškrabujeme požadovaný motiv. Pro usnadnění je dobré si nejprve nakreslit vzor na vajíčko tužkou. Velikonoční vaječná tlačenka Přísady: Na směs: 1 sterilovanou zeleninovou směs (např. Moravanku 330g) 3 zarovnané polévkové lžíce želatiny v prášku nebo 3 plátky želatiny v plátcích 75 ml nálevu po odkapání zeleniny 4 natvrdo vařená vejce 1 menší cibule 250 ml tatarské omáčky 1 zarovnanou kávovou lžičku soli 1/2 kávové lžičky pepře 1 polévkovou lžíci octa Ještě potřebujeme: fortnu na biskupský chlebíček potravinářskou fólii sítko Příprava: 1. Na přípravu necháme na sítku dobře okapat zeleninu. Želatinu necháme podle návodu na obale nabobtnat v 75 ml nálevu ze zeleniny. Zeleninu společně s vejci a cibulí nakrájíme na velmi malé kousky. Smícháme s tatarskou omáčkou, osolíme a opepříme. Přidáme nabobtnalou želatinu a dochutíme octem. VESELÉ 2. Tekutou směs nalijeme do formy vyložené potravinářskou fólií a necháme v chladničce minimálně 3 hodiny, nejlépe přes noc, ztuhnout. 3. Ztuhlou tlačenku vyklopíme, stáhneme folii a krájíme, podáváme s čerstvým chlebem nebo pečivem. OMALOVÁNKY Vydává Statutární město Brno - MČ Brno Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Příloha A: K PLÁNU PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Říjen 6. říjen 2017 (pátek) Šternberk

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více