ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území a obec Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž. (LV č.1522, 5530) Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41 č.j. EX 251/06 Vlastník nemovitosti: Účel posudku: Oceňovací předpis: SJM Křížek Jaroslav Ing. a Křížková Renáta Přerovská 125 Rychlov Bystřice pod Host. Zjištění ceny nemovitosti Ocenění je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhl.), ve znění vyhl.č.456/2008 Sb. a č.460/2009 Sb. ze dne s účinností od Oceněno ke dni: 24.září 2010 Posudek vypracoval: Jaromír Klein Hlavní třída 565/ Ostrava - Poruba Posudek byl vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží žadatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 22 stran textu včetně obálky a příloh. V Ostravě, dne 29.září 2010

2 A. NÁLEZ Bližší údaje o nemovitosti Podklady pro vypracování posudku Výpis z katastru nemovitostí vypracovaný katastrálním úřadem v Kroměříži, dne 18.srpna 2010, LV č.1522, Usnesení Soudního exekutora Mgr.Jiřího Krále č.j.043 EX 251/06 ze dne o ustanovení znalce. Doplňující údaje sdělené při místním šetření majitelem nemovitosti. Prohlídka Oceněná nemovitost byla prohlédnuta znalcem dne 24.září 2010 za účasti zástupce objednatele znaleckého posudku. Přílohy posudku Úvodní list Výpisu z katastru nemovitostí LV č Úvodní list Výpisu z katastru nemovitostí LV č Fotodokumentace. Mapa širších souvislostí. Předmětem ocenění jsou 1) Garáž s plochou střechou 2) Rodinný dům se šikmou střechou č.p.125 3) Stavební pozemek, parc.č.809 4) Zahrada-funkční celek se stavebním pozemkem 5) Ost.plochy-funkční celek se stavebním pozemkem 6) Pozemek v územ.či reg.plánu-zast.plocha a nádvoří 7) Ovoc.dřeviny a okras.rostliny zjedn.způsobem 8) Věcné břemeno podle 18 zákona-spol.štítová zeď 9) Věcné břemeno podle 18 zákona-spol.štítová zeď 10) Věcné břemeno podle 18 zákona - společná studna - 2 -

3 B. POSUDEK A OCENĚNÍ 1) Garáž s plochou střechou Oceněno podle 8, přílohy č.9/2 vyhlášky. Jedná se o zděnou, samostatně stojící garáž tvořící funkční celek s rodinným domem č.p.125. Svislé konstrukce jsou zděné v tl.do 30 cm, střecha plochá s krytinou živičnou svařovanou, klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Podlahy betonové s cementovým potěrem. Vrata plechová s nátěrem. El.instalace světelná. Charakteristika stavby CZCC: 1274 SKP: Typ: B1 - nepodsklepené, nebo podsklep.do 1/2 ZP Druh konstrukce: Zděná v tloušťce nad 15 cm Obestavěný prostor Vrchní stavba 4,50*6,20*3,20 = m 3 Vybavení stavby Koeficient vybavení stavby K4 = 1 + (0.54 * n). Všechny konstrukce a vybavení mají standardní vybavení a neovlivňují výpočet koeficientu K4. K4 = 1 + (0.54 * n) = 1 + (0.54 * 0.00) = Opotřebení stavby Při stáří 8 let a životnosti 80 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 10%. Výpočet ceny objektu ( 8 vyhlášky) Základní cena za m 3 obestavěného prostoru = Kč 1.375,- Koeficienty: Dle nákladů na účel.využití podkroví (příl.9) x K4: koeficient vybavení stavby x K5: koeficient polohový (dle přílohy č.14) x Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38) x Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39) x Základní cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 3.111,77 Cena za celý obestavěný prostor m 3 = Kč ,83 Cena stavby bez opotřebení = Kč ,83 Snížení ceny za opotřebení 10% - Kč ,88 Cena stavby po započtení opotřebení = Kč ,95 Garáž s plochou střechou Cena celkem Kč ,

4 2) Rodinný dům se šikmou střechou č.p.125 Oceněno podle 26a vyhlášky. Jedná se o přízemní, nepodsklepený řadový rodinný dům se sedlovým krovem, kde půdního prostoru je využito jako podkroví. Svislé konstrukce jsou zděné z klasických materiálů v tl.45 cm na betonových základech s izolací. Krytina střechy i klempířské konstrukce úplné jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní i fasádní omítky jsou vápenné hladké bez venkovních obkladů. Vnitřní obklady jsou keramické v kuchyni, koupelně a na WC. Schodiště do podkroví tvoří kovová konstrukce s dřevěnými stupni. Dveře hladké plné, okna plastová. Podlahy obytných místností jsou plovoucí, v ostatních místnostech převážně keramická dlažba. Vytápění je ústřední s kotlem na zemní plyn. El.instalace světelná i motorová chráněna jističi. Bleskosvod chybí. Rozvod vody studené i teplé, ohřev TUV zajišťuje kotel ÚT. Odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. V kuchyni je instalována el.varná deska s digestoří. Zařizovací předměty zdravotechniky tvoří vana, umývadla a splachovací WC. Rodinný dům je v užívání již 100 let, avšak v roce 2000 prošel celkovou rekonstrukcí a modernizací, která je zohledněna při stanovení ceny nemovitosti. Součástí nemovitosti jsou rovněž vedlejší stavby a venkovní úpravy, které tvoří: - hospodářská budova o zast.ploše 20,30m 2, zděná v tl.15 cm s plochou střechou, vnitřní i fasádní omítky vápenné hladké. - zámková dlažba šedá - přípojky inženýrských sítí - oplocení - vrata a vrátka Charakteristika stavby CZCC: 111 SKP: Typ: A - nepodsklepený, s jedním nadzem.podlažím Druh konstrukce: Zděná Obestavěný prostor Vrchní stavba 6,60*9,60*3,50+6,80*3,30*2,80 = m 3 Zastřešení 6,60*9,60*3,25*0,5+6,80*3,30* 0,40*0,5 = m 3 celkem = m 3-4 -

5 Vybavení stavby Koeficient vybavení stavby K4 = 1 + (0.54 * n). Pol. Konstrukce a vybavení Podíl Úroveň vybavení Obj.podíl části n 9. Vnější obklady chybí % * Okna nadstandard % Podlahy obytných místností nadstandard % Vytápění nadstandard % Bleskosvod chybí % * Vybavení kuchyní nadstandard % Neuvedené položky mají vybavení standardní a neovlivňují výpočet koeficientu K4. K4 = 1 + (0.54 * n) = 1 + (0.54 * ) = Opotřebení stavby Výpočet opotřebení analytickou metodou: Pol. Konstrukce a vybavení Opotřebení Stáří Životn. Obj.podíl Podíl konstrukce (B) (C) (A) části B/C * 100 A 1. Základy vč. zemních prací % % 2. Svislé konstrukce % % 3. Stropy % 4.97% 4. Zastřešení mimo krytinu % 3.444% 5. Krytiny střech % 0.802% 6. Klempířské konstrukce % 0.283% 7. Vnitřní omítky % % 8. Fasádní omítky % % 9. Vnější obklady % - 5 -

6 10. Vnitřní obklady % % 11. Schody % 0.118% 12. Dveře % 0.604% 13. Okna % % 14. Podlahy obytných místností % % 15. Podlahy ostatních místností % % 16. Vytápění % % 17. Elektroinstalace % % 18. Bleskosvod % 19. Rozvod vody % % 20. Zdroj teplé vody % % 21. Instalace plynu % % 22. Kanalizace % % 23. Vybavení kuchyní % % 24. Vnitřní hygienické vybavení % % 25. Záchod % 0.094% 26. Ostatní % 1.069% % Opotřebení stavby (analytická metoda) = SUMA(B/C*100A) = %. Výpočet It - index trhu (dle přílohy 18a, tab.1) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Ti 1. Situace na dílčím trhu s nemovitostmi Nabídka odpovídá poptávce 2. Vlastnictví nemovitostí Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost Bez vlivu Celkem

7 It = 1 + SUMA(Ti) = = Výpočet Ip - index polohy (dle přílohy 18a, tab.5) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Pi 1. Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturní Bez většího významu 2. Úřady v obci Kompletní soustava úřadů včetně finančního a katastrálního, pošta banka, policie, soud, pojišťovna, apod. 3. Poloha nemovitosti v obci Vnitřní území obce 4. Okolní zástavba a životní prostředí v okolí Převažující objekty pro bydlení 5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti Kompletní síť obchodů a služeb, pohostinské a kulturní zařízení 6. Školství a sport v okolí nemovitosti Základní škola a sportovní zařízení 7. Zdravotnické zařízení v okolí nemovitosti Dobrá dostupnost zdravotnické péče 8. Veřejná doprava Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské linky měst) 9. Obyvatelstvo Bezproblémové okolí 9. Nezaměstnanost v obci a okolí Odpovídá průměru v kraji 11. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti Bez vlivu 12. Vlivy neuvedené Bez dalších vlivů Celkem 0.23 Ip = 1 + SUMA(Pi) = = Výpočet Iv - index konstrukce a vybavení (dle přílohy 20a, tab.2) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Vi 1. Druh stavby Dvojdomek, dům řadový 2. Provedení obvodových stěn a) Typ 3 - Cihelné nebo tvárnicové zdivo 3. Tloušťka obvod. stěn cm 4. Podlažnost b) Hodnota více jak 1 do 2 včetně Výpočet: celková zastavěná plocha všech podlaží m 2 / zastavěná plocha 1.NP m 2 = podlažnost Napojení na veřejné sítě (přípojky) Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan - 7 -

8 6. Způsob vytápění stavby Ústřední, etážové, dálkové 7. Zákl. příslušenství v RD c) Úplné - standardní provedení 8. Ostatní vybavení v RD Bez dalšího vybavení 9. Venkovní úpravy Většího rozsahu nebo nadstand. provedení 10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m Pozemky ve funkčním celku se stavbou Od 300 m 2 do 800 m 2 celkem 12. Kriterium jinde neuvedené Bez vlivu na cenu 13. Stavebně- technický stav Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou (hodnota 1.05 vynásobena koef. s= pro stáří 10 let) Celkem 0.12 (posl.položka se do sumy nezapočítává) Iv = (1 + SUMA(Vi)) x V13 = ( ) x = Výpočet ceny objektu ( 26a vyhlášky) Základní cena za m 3 obestavěného prostoru = Kč 2.743,- Koeficienty: I: index cenového porovnání x I = It x Ip x Iv = x x Základní cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 3.966,38 Cena za celý obestavěný prostor m 3 = Kč ,83 Rodinný dům se šikmou střechou č.p.125 Cena celkem Kč ,- 3) Stavební pozemek, parc.č.809 Oceněno podle 28 vyhlášky. Výčet pozemků: parc.č.809 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m 2 Úprava ceny pozemku Možnost napojení na rozvod plynu (až +10%) 10% - 8 -

9 Výpočet ceny stavebního pozemku ( 28 vyhlášky) Základní cena za m 2 stavebního pozemku = Kč 92,04 (35 + ( ) x ) x 1.00 Po započtení 0.00% přir.a srážek p.1 (tab.1) = Kč 92,04 Po započtení 10.00% dalších přirážek a srážek = Kč 101,24 Koeficienty: Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38) x Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39) x Cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 234,74 Cena za celou výměru m 2 = Kč ,20 Stavební pozemek, parc.č.809 Cena celkem Kč ,- 4) Zahrada-funkční celek se stavebním pozemkem Oceněno podle 28 vyhlášky. Výčet pozemků: parc.č.810 zahrada o výměře 291 m 2 Úprava ceny pozemku Možnost napojení na rozvod plynu (až +10%) 10% Výpočet ceny stavebního pozemku ( 28 vyhlášky) Základní cena za m 2 stavebního pozemku = Kč 92,04 (35 + ( ) x ) x 1.00 Po započtení 0.00% přir.a srážek p.1 (tab.1) = Kč 92,04 Po započtení 10.00% dalších přirážek a srážek = Kč 101,24 Koeficienty: Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38) x Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39) x Cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 234,74 Po vynásobení koeficientem 0.40 = Kč 93,90 Cena za celou výměru m 2 = Kč ,13 Zahrada-funkční celek se stavebním pozemkem Cena celkem Kč ,

10 5) Ost.plochy-funkční celek se stavebním pozemkem Oceněno podle 28 vyhlášky. Výčet pozemků: parc.č.811 ostatní plocha, zeleň o výměře 35 m 2 Úprava ceny pozemku Možnost napojení na rozvod plynu (až +10%) 10% Výpočet ceny stavebního pozemku ( 28 vyhlášky) Základní cena za m 2 stavebního pozemku = Kč 92,04 (35 + ( ) x ) x 1.00 Po započtení 0.00% přir.a srážek p.1 (tab.1) = Kč 92,04 Po započtení 10.00% dalších přirážek a srážek = Kč 101,24 Koeficienty: Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38) x Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39) x Cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 234,74 Po vynásobení koeficientem 0.40 = Kč 93,90 Cena za celou výměru m 2 = Kč 3.286,41 Ost.plochy-funkční celek se stavebním pozemkem Cena celkem Kč 3.286,- 6) Pozemek v územ.či reg.plánu-zast.plocha a nádvoří Oceněno podle 32, 28 vyhlášky. Výčet pozemků: parc.č.884/127 zahrada o výměře 1169 m 2 Jedná se o samostatný pozemek odloučený od rodinného domu, který je dle platného územního plánu určen pro výstavbu objektů individuálního bydlení. Úprava ceny pozemku Možnost napojení na rozvod plynu (až +10%) 10%

11 Výpočet ceny stavebního pozemku ( 32, 28 vyhlášky) Základní cena za m 2 stavebního pozemku = Kč 92,04 (35 + ( ) x ) x 1.00 Po započtení 0.00% přir.a srážek p.1 (tab.1) = Kč 92,04 Po započtení 10.00% dalších přirážek a srážek = Kč 101,24 Koeficienty: Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38) x Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39) x Cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 234,74 Po vynásobení koeficientem 0.30 = Kč 70,42 Cena za celou výměru m 2 = Kč ,52 Pozemek v územ.či reg.plánu-zast.plocha a nádvoří Cena celkem Kč ,- 7) Ovoc.dřeviny a okras.rostliny zjedn.způsobem Oceněno podle 42 vyhlášky. Dílčí výměry porostu 8x jehl.keř 1*1*3,14*8 = m 2 4x list.keř 2*2*3,14*4 = m 2 celkem = m 2 Zjištěná jednotková cena pozemků Poř.číslo Název Výměra m 2 Cena 1. Zahrada-funkční celek se stavebním pozemkem Ost.plochy-funkční celek se stavebním pozemkem Celková výměra a cena Jednotková cena pozemků = / = Výpočet ceny porostů ( 42 vyhlášky) Zjištěná cena pozemku o výměře porostu = Kč 7.075,98 ( m 2 x 93,90 Kč/m 2 ) Podíl ve výši 8,5% ze zjištěné ceny = Kč 601,46 Ovoc.dřeviny a okras.rostliny zjedn.způsobem Cena celkem Kč 601,

12 8) Věcné břemeno podle 18 zákona-spol.štítová zeď věcného břemene: Věcné břemeno štítové zdi - společná štítová zeď mezi domy. Povinnost k rod.domu č.p.125. Oprávnění pro rod.dům č.p.124. Vzhledem k obtížné specifikaci výše ročního užitku z věcného břemene oceňuje se toto v souladu s cenovými předpisy paušální částkou ve výši ,- Kč. Výpočet ceny věcného břemene ( 18 zákona č.151/1997 Sb.) Roční užitek ve výši obvyklé ceny nelze zjistit Cena věcného břemene (částka daná zákonem) = Kč ,- Věcné břemeno podle 18 zákona-spol.štítová zeď Cena celkem Kč ,- 9) Věcné břemeno podle 18 zákona-spol.štítová zeď věcného břemene: Věcné břemeno štítové zdi - společná štítová zeď mezi domy. Povinnost k rod.domu č.p.125. Oprávnění pro rod.dům č.p.126. Vzhledem k obtížné specifikaci výše ročního užitku z věcného břemene oceňuje se toto v souladu s cenovými předpisy paušální částkou ve výši ,- Kč. Výpočet ceny věcného břemene ( 18 zákona č.151/1997 Sb.) Roční užitek ve výši obvyklé ceny nelze zjistit Cena věcného břemene (částka daná zákonem) = Kč ,- Věcné břemeno podle 18 zákona-spol.štítová zeď Cena celkem Kč ,

13 10) Věcné břemeno podle 18 zákona - společná studna věcného břemene: Studna na hranici pozemků je společná. Povinnost k parc.č.809. Oprávnění pro parc.č.806. Vzhledem k obtížné specifikaci výše ročního užitku z věcného břemene oceňuje se toto v souladu s cenovými předpisy paušální částkou ve výši ,- Kč. Výpočet ceny věcného břemene ( 18 zákona č.151/1997 Sb.) Roční užitek ve výši obvyklé ceny nelze zjistit Cena věcného břemene (částka daná zákonem) = Kč ,- Věcné břemeno podle 18 zákona - společná studna Cena celkem Kč ,

14 C. REKAPITULACE CENY VĚCNÝCH BŘEMEN 1) Věcné břemeno podle 18 zákona-spol.štítová zeď Kč ,- 2) Věcné břemeno podle 18 zákona-spol.štítová zeď Kč ,- 3) Věcné břemeno podle 18 zákona - společná studna Kč ,- Zjištěná cena celkem Kč ,- VÝSLEDNÉ CENY 1) Garáž s plochou střechou Kč ,- 2) Rodinný dům se šikmou střechou č.p.125 Kč ,- 3) Stavební pozemek, parc.č.809 Kč ,- 4) Zahrada-funkční celek se stavebním pozemkem Kč ,- 5) Ost.plochy-funkční celek se stavebním pozemkem Kč 3.286,- 6) Pozemek v územ.či reg.plánu-zast.plocha a nádvoří Kč ,- 7) Ovoc.dřeviny a okras.rostliny zjedn.způsobem Kč 601,- 8) Věcné břemeno podle 18 zákona-spol.štítová zeď Kč ,- 9) Věcné břemeno podle 18 zákona-spol.štítová zeď Kč ,- 10) Věcné břemeno podle 18 zákona - společná studna Kč ,- Zjištěná výsledná cena dle cenových předpisů Kč ,- Po zaokrouhlení podle 46 vyhlášky Kč ,- Slovy: Jedenmiliondevětsettřicetpěttisíctřicet Kč Stanovení ceny obvyklé : Tento způsob stanovení ceny se provádí na principu zejména vlastního sledování trhu nemovitostí, inzerovaných nabídek, vývěsek realitních kanceláří a konzultací s realitními kancelářemi. V zásadě se jedná o vyhodnocení cen realizovaných prodejů srovnatelných typů nemovitostí v dané lokalitě za určité období, které by nemělo přesáhnout délku 1 roku. Dle části C výpisu z katastru nemovitostí LV č.1522 pro katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem a LV č.5530, katastrální území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž vázne na oceňované nemovitosti omezení dispozičních práv a to Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Exekutorského úřadu Ostrava, Mgr.Jiří Král 043 Ex- 251/06 ( k č.j. 4 Nc 3229/2006-9) a další právní vady zapsané na listech vlastnictví. Oceňovaný objekt č.p.125 se nachází v místní části Rychlov na ul.přerovská. Objekt je užíván k bydlení v lokalitě řadových rodinných domů podél ul.přerovská. Vzdálenost do centra města činí cca 1 km. Budova je napojena na inženýrské sítě a to elektropřípojku, zemní plyn, veřejnou kanalizaci a veřejný vodovod. Dům je přízemní, nepodsklepený se sedlovou střechou a podkrovím

15 Ve městě Bystřice pod Hostýnem jsou nabízeny k prodeji následující obdobné nemovitosti: - RD Bystřice pod Host. 3+kk, zast.plocha 105 m2 cena ,- Kč dvoupodlažní, ÚT na zemní plyn, pozemek 223 m2 - RD Bystřice pod Host. ul.přerovská, 5+1, přízemní s podkrovím cena ,- Kč ÚT na zemní plyn, pozemek 467 m2 - RD Bystřice pod Host. Lázně, 3+1 s garáží., zast.plocha 80 m2, cena ,- Kč přízemní podsklepený bez podkroví, voda pouze ze studny, žumpa, pozemek 4634 m2 Po provedené celkové analýze nemovitosti a na základě dlouhodobého sledování realitního trhu, s přihlédnutím k současným podmínkám, aktuálním cenám na trhu nemovitostí a se zřetelem na výše uvedená zjištění, s přihlédnutím k místním podmínkám polohy, charakteru nemovitosti a skutečnosti, že nemovitost se nachází v dobrém technickém stavu po provedené rekonstrukci a modernizaci v roce 2000, odhaduji cenu obvyklou rodinného domu č.p. 125 na parc.č.809 vč.pozemků, příslušenství, věcných práv a věcných břemen (LV č.1522) v souladu s cenou zjištěnou dle cenových předpisů ve výši ,- Kč Pozn. Ve výše uvedené ceně nemovitosti je zahrnuta cena následujících věcných břemen: - věcné břemeno štítové zdi, povinnost k č.p.125, oprávnění pro č.p ,- Kč - věcné břemeno štítové zdi, povinnost k č.p.125, oprávnění pro č.p ,- Kč - věcné břemeno studny, povinnost k parc.č.809, oprávnění pro parc.č ,- Kč Ve výše uvedené ceně nemovitosti je zahrnuta rovněž cena následujících věcných práv: - věcné právo odpad.kanálu, povinnost k p.č.799/1, oprávnění pro č.p ,- Kč - věcné právo štítové zdi, povinnost k č.p.126, oprávnění pro č.p ,- Kč - věcné právo studny, povinnost k parc.č.806, oprávnění pro parc.č ,- Kč - věcné právo štítové zdi, povinnost k č.p.124, oprávnění pro č.p ,- Kč

16 Cena obvyklá pozemku pro výstavbu parc.č.884/127 (LV č.5530) činí 700,- Kč/m2, t.j. celkem ,- Kč V Ostravě, dne 29.září 2010 D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr. 2029/84, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem /10. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. Jaromír Klein Hlavní třída 565/ Ostrava - Poruba software PC.System Olomouc

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 24-578/2013 o obvyklé (tržní) ceně nebytové jednotky číslo 1444/4 v bytovém domě číslo popisné 1444 v ulici Lípová, včetně ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 483/18323

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 43 Na

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění s mi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3060 434 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b)

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru č. 341/37, c) spoluvlastnického

Více